Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında ŞİKÂYET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında ŞİKÂYET"

Transkript

1 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında ŞİKÂYET

2

3 Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı İCRA VE İFLÂS KANUNU UYGULAMASINDA ŞİKÂYET Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Bası Şikâyet Süresi Şikâyet Nedenleri Şikâyetin Nasıl Yapılacağı Dilekçe Örnekleri Şikâyet Sunucu Verilecek Kararlar İçtihatlar İcra Mahkemelerinin Yetkileri İcra Dairelerinin Denetimi Yepyeni İçtihatlar İcra ve İflâs Tutanakları Haczedilmezlik Şikâyeti Kıymet Takdirini Şikâyet Alacaklar Toplanmasına İlişkin Şikâyet İflâsta Şikâyet İhalenin Feshine İlişkin Şikâyet İhtiyati Hacizde Şikâyet Tebligatın Usulsüzlüğünü Şikâyet Konkordatoda Şikâyet İlâmlı Takiplerin Şikâyet Yolu ile Durdurulması Paylaştırmaya İlişkin Şikâyet Kambiyo Senetlerine Dayalı Takipte Şikâyet Sıra Cetvelini Şikâyet Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmada Şikayet Şikâyet Süreci Ankara 2011

4 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında Şikâyet Nazif KAÇAK Hukuk Kitapları Dizisi: 333 ISBN İkinci Baskı: Ocak Sayfa Tasarımı: İlhan Eroğlu Kapak Tasarımı: İsmail Çam 756 Sayfa, 16x23,5 cm. 1. Haczedilemezlik Şikayeti 6. Şikayet Süresi 2. Kambiyo Senetlerinde Şikayet 7. İhtiyati Hacide Şikayet 3. Dilekçe Örnekleri 8. Sıra Cetvelini Şikayet 4. İcra ve İflas Tutanakları 9. İflasta Şikayet 5. Kıymet Takdirini Şikayet 10. Şikayet Usulü Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayımcılık San. ve Tic. A.Ş. ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Yayın ve Dağıtım: Merkez Sağlık Sok. No: Sıhhiye / Ankara Tel : (312) Faks: (312) Şube Strazburg Cad. No: 23/B Sıhhiye / Ankara Tel: (312) Şube Ankara Adliye Sarayı K-Blok Zemin Kat Sıhhiye / ANKARA Tel: (312) Şube Abide-i Hürriyet Cad. No: 179/E Şişli / İSTANBUL Tel : (212) Faks: (212) Web Adresi / Baskı: Seçkin Yayıncılık, Tel: (0 312)

5 Değerli Hukukçu Doç. Dr. Çetin Arslan a

6

7 Birinci Basının Sunuşu Kendilerine geniş yetkiler verilmiş olan ve geniş anlamda yargı mercileri içinde yer alan icra ve iflâs memurlarının, bu yetkilerini kötüye kullanmasını önleyebilmek için bir denetime tâbi tutulması gereği tartışmasızdır. Bu amaçla icra ve iflâs dairelerinin işlemlerinin denetlenmesi için icra mahkemelerine yetki ve görevler verilmiştir. İcra ve iflâs daireleri idarî ve inzibati yönden denetlenmekte ise de, icra ve iflâs dairelerinin işlemleri yönünden şikâyet kurumu devreye girmektedir. Şikâyet kurumu sayesinde takip, hâkimin de denetimden geçerek onun da desteğiyle sağlıklı bir şekilde yürümektedir. Hukuk yargılamasında Yargıtay denetiminin karar düzeltme kurumuna benzer bir düzenlemedir şikâyet. Bütün takip yollarına da uygulanacak olan ve İcra ve İflâs Kanununun 16, 17, 18 ve 22. maddelerdeki genel düzenlemeler kitabın birinci bölümünde başvurudan, taraflara, şikâyet nedenlerinden şikâyetin itirazdan farklarına, harçtan kesin hüküm teşkil edip etmemesine, yargılama usulünden tebligata, şikâyet süresinden vekâlet ücretine, karardan başvuru yoluna kadar tüm detaylarıyla sistematik olarak anlatılmaya çalışılmış ve kitabın diğer bölümlerinde ise bazı takiplere özgü olan şikâyetler de Kambiyo Senetlerine Dayalı Takipte Kambiyo Hukuku Bakımından Şikâyet, Bir Malın Haczedilip Edilemeyeceğine İlişkin Şikâyet, Haciz Yapan Memurun Kıymet Takdirini Şikâyet, İhalenin Feshine İlişkin Şikâyet, Sıra Cetvelini Şikâyet, Tebligatın Usulsüzlüğüne İlişkin Şikâyet, İflâslı Takipte Rehinli Malın Kıymetine ve Satışına İlişkin Muameleleri Şikâyet v.s gibi ayrı başlıklar altında incelenmeye çalışılmıştır. Bu yönüyle kitap bir ilktir, yani şikâyet tüm yönleriyle ele alınmıştır. Diğer taraftan İcra ve İflâs Kanununda tarihli ve 4949 sayılı Kanunla getirilen değişikler başta icra mahkemelerine yargılama usulünün düzenlendiği 18. maddedeki değişikler olmak üzere irdelenmiştir. Yine ayrıca, tarihli ve 5092 sayılı Kanunla 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununda yapılan değişikliler takip yollarına ilişkin özel şikâyet hükümleri anlatılırken değinilmiştir. Son olarak İcra ve İflâs Kanununun 88. maddesine "Alınacak depo ve garaj ücretleri Adalet Bakanlığınca belirlenir. şeklinde cümle ilâve eden tarihli ve 5219 sayılı değişiklik de vurgulanmış ve bu değişikliği bekleyen Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayınlanmış olup, bu Tebliğ de Haczedilmezlik şikâyeti konusunun incelendiği bölümde yer almıştır. İcra mahkemelerinin temyizi kabil çoğu kararlarında uygulanan İcra ve İflâs Kanununun 363. maddesindeki temyiz edilebilirliğe ilişkin parasal sınır 4949 sayılı Kanunla ikimilyar liraya yükseltilmiş ve bunun yanında artık bu parasal sınırın her yıl yeniden değerleme oranında artacağı Ek 1. maddeyle hü-

8 8 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında Şikâyet küm altına alınmıştır. Bu konu incelenmiş ve hesaplama yöntemi gösterilmiş ve yılı için uygulanacak sınır buna ilişkin açıklamalarda gösterilmiştir. Temyizle ilgili belirtilmesi gereken bir başka husus, bilindiği gibi 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girmek üzere ve istinaf kanun yoluna ilişkin düzenlemeleri içeren tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanuna paralel olmak üzere 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin tarihli ve 5236 sayılı Kanun değişikleri de inceleme konusu yapılmıştır. İcra mahkemelerinin niteliği, icra dairelerinin denetimi ve hâkimin reddi müesseseleri de ilgisi oranında irdelenmiştir. İçtihatlara içtihadın içeriğini anlatan başlıklar konulmuş ve böylece takip kolaylığı sağlanmaya çalışılmıştır. Konular takip kolaylığı açısından bir çok başlıklara bölünerek anlatılmaya çalışılmıştır. Konularla ilgili dilekçe ve işlem örnekleri ilgili yerlerde verilmiş ve ayrıca şikâyete ilişkin olarak ne tür kararlar verileceği ve kurulacak hükümler de gösterilmeye çalışılmıştır. Sunuşuma son verirken kitabı yayın hayatına kazandıran Seçkin Yayınevinin değerli yöneticileri Sayın Aytaç Seçkin ile Koray Seçkin ile özenli, özverili çalışarak sayfa düzenini yapan İlhan Eroğlu'na ve Sibel Yöndem e teşekkür ederim. Yararlı olması umuduyla. Saygılarımla. Nazif KAÇAK Kasım-2004; Küçükesat

9 İkinci Basının Sunuşu Kitabın birinci basısı tükenmiş durumda. Sunuşuma son verirken kitabı yayın hayatına kazandıran Seçkin Yayınevinin değerli yöneticileri Sayın Aytaç Seçkin ile Koray Seçkin ile özenli, özverili çalışarak sayfa düzenini yapan Seçkin Yayınevi çalışanlarına teşekkür ederim. 17/04/2008 tarihli ve 5754 sayılı yasanın 56. maddesi ile değişik Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 93. maddesinin birinci fıkrası ile emekli maaşlarına ilişkin haczedilmezlik düzenlemeleri işlenmiş ve açıklamalar getirilmiştir. Yararlı olması dileğiyle. Sonsuz Saygılarımla. Nazif KAÇAK Ocak 2011; Küçükesat

10

11 İçindekiler Birinci Basının Sunuşu... 7 İkinci Basının Sunuşu... 9 Kısaltmalar Birinci Bölüm ŞİKÂYET, SÜRESİ, ŞİKÂYET NEDENLERİ, ŞİKÂYET ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER VE YARGILAMA USULLERİ I. ŞİKÂYET A. Yasal Düzenleme B. Genel Olarak Şikâyet C. Şikâyetin Hukukî Niteliği Şikâyetin Dava Olup Olmadığı Şikâyet Yoluna Gidebilmek İçin Başka Bir Başvuru İmkânının Olmaması Şikâyette Harç a. Harca Tâbiliği b. Davanın Açıldığı Tarih Şikâyetin Hukukî Niteliğine İlişkin İçtihatlar D. Şikâyet ile İtiraz İlişkisi Şikâyete ve İtiraza Konu Olabilecek Usulsüzlükler Şikâyet Takip Hukukunu İtiraz Maddî Hukuka İlişkindir İtiraz ile Şikâyet Arasında Başvuru Yeri Bakımından Farklılık İtiraz ile Şikâyet Arasında Başvuru Süresi Bakımından Fark İtiraz ile Şikâyet Arasında Başvuru Süresinin Başlangıcı Noktasından Farklılık Süresiz Şikâyet Yasada Düzenlenmiş Ancak Süresiz İtiraz Uygulamadan Doğmuştur İtiraz ve Şikâyetin Süresinin Kaçırıldığı Hâllerde Fark a. Açıklamalar b. Konuya İlişkin İçtihatlar Etki Bakımından Farklar Başvuracaklar (Tarafları) Bakımından Farklar Değerlendirecek Makam Bakımından Başvuranın Başvuru Yoluna İlişkin Nitelemesi Hâkimi Bağlamaz a. Açıklamalar b. Konuya İlişkin İçtihatlar Şikâyet veya İtiraz İlişkisine Dair Uygulamadan Örneklemeler Şikâyet ile İtirazın Farklarına İlişkin Tablo E. Şikâyet Nedenleri İşlemin Kanuna Aykırı Olması İşlemin Olaya Uygun Olmaması... 43

12 12 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında Şikâyet 3. Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi Bir Hakkın Sebepsiz Yere Sürüncemede Bırakılması F. Şikâyetin Tarafları Şikâyet Eden (Şikâyet Talebinde Bulunan) Şikâyet Olunan (Karşı Taraf) II. GENEL OLARAK ŞİKÂYETE İLİŞKİN İÇTİHATLAR III. ŞİKÂYETTE SÜRE A. Şikâyetin Süreye Tâbi Olduğu Hâller Genel Olarak Şikâyetin Öğrenildiği Tarihin Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar B. Süresiz Şikâyet Hâlleri Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi ya da Sebepsiz Sürüncemede Bırakılması Şikâyet Konusu İşlemin Kamu Düzenine Aykırı Olması Süresiz Şikâyete Tâbi Usulsüzlüklere İlişkin Yargıtay Kararlarından Uygulama Örnekleri Yedi Günlük Süreye Uyulması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararları Süresiz Şikâyet En Son Ne Zamana Kadar İleri Sürülebilir IV. ŞİKÂYETİN NEREYE VE NE SURETLE YAPILACAĞI A. Şikâyetin Nereye Yapılacağı Kural Olarak İcra Mahkemesine Yapılır Kanunda Başka Başvuru Yerinin Belirtildiği Hâller Yanlış Yere Başvurunun Sonuçları Amme Alacakları Nedeniyle (6183 sayılı Kanun uyarınca) Vergi Dairelerince Yapılan Takipte İcra Mahkemesi Görevli Değildir Sulh Hukuk Mahkemesince Paydaşlığın (Ortaklığın) Giderilmesi Kararının Uygulanışı ile İlgili Olarak Satış Memuru Sıfatıyla Görevlendirilen İcra Müdürünün İşlemlerine Karşı Şikâyet B. Şikâyetin Hangi İcra Mahkemesine Yapılacağı Genel Olarak Talimat Yazılan (İstinabe Olunan) İcra Dairesinin İşlemini Şikâyette Yetkili İcra Mahkemesi Yetkisiz İcra Mahkemesine Başvurmanın Sonucu C. Şikâyetin Nasıl Yapılacağı Başvuru Usulü Şikâyette Harç Alınması a. Harca Tâbiliği b. Şikâyet Başvurusunun Hangi Tarihte Yapılmış Sayılacağı ba. Sözlü Olarak Yapılan Başvurularda bb. Dilekçe ile Yapılan Başvurularda bba. Harca Tâbi Değil İse bbb. Harca Tâbi İse D. Şikâyet Dilekçesi Örnekleri E. Şikâyetin İncelenmesi Usulü Yasal Düzenleme Maddenin Üçüncü Fıkrasının 4949 Sayılı Kanundan Önceki Hâli Maddede 4949 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Gerekçesi... 77

13 İçindekiler Açıklamalar a Sayılı Kanunla Getirilen Yeni Düzenlemeler b. Duruşma Açılıp Açılmaması ba. Takdire Bırakılan Hâller bb. Yargıtay Uygulaması ile Duruşmalı İncelemenin Gerektiği Hâller bc. Şikâyetin Kanun Hükmü Gereği Duruşmalı İncelenmesi Gereken Durum c. İcra Dairesinden Açıklama İsteme d. Evrak Üzerinde İnceleme e. Şikâyetin İncelenme Süresi ea. Duruşmalı İncelemede eb. Evrak Üzerinden İncelemede f. Duruşmalı İşlerde Tarafların Gelmemesi g. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Basit Yargılama Usulüne İlişkin Hükümleri h. Şikâyet Davasına Katılmak (Müdahale) Mümkün müdür? ı. Tanık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif F. Şikâyet Sonucu Verilecek Kararlar Yasal Düzenleme Açıklamalar a. Genel Olarak b. Süre Yönünden İnceleme ve Verilecek Karar c. Şikâyetin Reddi ca. Şikâyetin Usulden Reddi cb. Şikâyetin Esastan Reddi d. Tarafların Nitelendirmesi ile Bağlı Olmama e. İcra Takibinin Durdurulması f. Talepten Fazlaya Hükmedememe g. İcra Mahkemesince Şikâyetin Kabulü Hâlinde Verilecek Kararlar ga. Şikâyet Konusu İşlemin Bozulması (İptal Edilmesi) gb. Şikâyet Konusu İşlemin Düzeltilmesi gc. Sebepsiz Yere Yapılmayan veya Sürüncemede Bırakılan İşlemin Yapılmasını Emretmek h. İcra Memuru İcra Mahkemesinin Şikâyet Üzerine Verdiği Karara Uymak Zorundadır ı. İcra Mahkemesinin Şikâyet Üzerine Verdiği Kararlar Sadece Şikâyetçiyi İçin Değil İlgili Herkes İçin Sonuç Doğurur i. Harç ia. İcra veya iflâs Dairelerinin Kusuru Yüzünden Yapılan İşlemlerin Düzeltilmesi veya İptali Hâlinde ib. Diğer Şikâyet Hâllerinde Harç j. Vekâlet Ücreti ja. İcra ve İflâs Dairelerinin Kusuru Yüzünden Yanlış Yapılmış Olan İşlemlerde jaa. Genel Olarak jab. Paraya İlişkin veya Parayla Ölçülebilen Uyuşmazlıklarda jac. Para ile Değerlendirilemeyen Uyuşmazlıklarda jb. Diğer İşlemlere İlişkin Şikâyetlerde jc. Evrak Üzerinde İnceleme ve Vekâlet Ücreti jca. Şikâyetin Kabulünde jcb. Şikâyetin Reddinde jd. Gereksiz Yere İcra Mahkemesine Başvurmada Vekâlet Ücreti jda. İcra Mahkemesine Başvuruda Bulunmaya Sebebiyet Olmama jdb. Gereksiz Yere İcra Mahkemesine Başvurma... 90

14 14 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında Şikâyet je. Şikâyette Vekâlet Ücretine İlişkin İçtihatlar G. Temyiz (Kanun Yolları) b. Açıklamalar c. Parasal Temyiz Sınırı d. Temyiz Süresi Temyiz İcra Mahkemesince Temyiz Talebinin Reddedilmesi a. Yasal Düzenleme b. Açıklamalar Yargıtay'ın Vereceği Kararlar Temyiz Konusuna İlişkin İçtihatlar H. İcra Mahkemesinin Kısıtlı Yetki (Dar Yetki) ile İnceleme Yapmasına İlişkin İçtihatlar I. İcra Mahkemesinin Şikâyet Üzerine Verdiği Karar Maddî Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Etmez Açıklamalar a. İcra Mahkemesinin Şikâyete İlişkin Kararları Maddî Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Etmez b. İcra Mahkemesinin Şikâyete İlişkin Kararlarının Maddî Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Ettiği Hâl ba. Aynı Takipte Tarafları Bağlaması bb. İcra Mahkemesi Kararının Başka Bir İcra Mahkemesi Kararına Karşı Kesin Hüküm Teşkil Etmesi c. İcra Mahkemesinin Maddî Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Eden Kararları Kesin Hükme İlişkin İçtihatlar İ. İcra Mahkemesinin Şikâyeti Neticelendiren Kararının İnfazı V. ŞİKÂYETTE YARGILAMAYA İLİŞKİN İÇTİHATLAR İkinci Bölüm İCRA VE İFLÂS DAİRELERİNİN DENETİMLERİ VE İCRA MAHKEMELERİ I. İCRA DAİRELERİ A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar C. İçtihatlar II. İFLÂS DAİRELERİ A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar III. İCRA VE İFLÂS DAİRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar IV. İCRA MAHKEMELERİ A. Yasal Düzenleme B. Birinci Fıkranın Eski Hali

15 İçindekiler 15 C Sayılı Kanunun Birinci Fıkra Değişiklik Gerekçesi D. Açıklamalar E. İçtihatlar V. İCRA VE İFLÂS GÖREVLİLERİNİN KUSURLARINDAN DOLAYI SORUMLULUĞU VE TAZMİNAT DAVASI A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar C. İçtihatlar VI. İCRA VE İFLÂS DAİRESİ GÖREVLİLERİNİN ZİMMETİ A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar C. İçtihatlar D. Zimmet Suçuna İlişkin Yargıtay Uygulamasını Gösteren İçtihatlar VII. ZARAR VE ZİYAN DAVASINDA ZAMANAŞIMI A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar VIII. İCRA VE İFLÂS DAİRELERİNİN GÖZETİMİ VE DENETİMİ A. Yasal Düzenleme B. Birinci Fıkranın Birinci Cümlesinin Eski Hali C Sayılı Kanunun Birinci Fıkra Birinci Cümle Değişiklik Gerekçesi D. Açıklamalar IX. İCRA VE İFLÂS DAİRELERİNİN TEFTİŞİ A. Yasal Düzenleme Üçüncü Bölüm İCRA VE İFLÂS TUTANAKLARI I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR III. İÇTİHATLAR Dördüncü Bölüm İCRA MEMUR, MÜDÜR VE HAKİMLERİNİN İŞ GÖRMEKTEN MEMNUİYETİ (YASAKLILIĞI) I. İCRA VE İFLAS GÖREVLİSİNİN İŞ GÖRMEKTEN YASAKLILIĞI A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar C. İcra ve İflâs Görevlisinin İş Görmekten Yasaklı Olduğuna İlişkin Şikâyet Dilekçesi Örneği

16 16 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında Şikâyet Beşinci Bölüm İCRA MAHKEMESİ HÂKİMİNİN REDDEDİLMESİ I. YASAL DÜZENLEME III. İÇTİHATLAR IV. HÂKİMİN DAVAYA BAKAMAYACAĞINA VE REDDİNE VE ÇEKİNMESİNE İLİŞKİN HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNUN HÜKÜMLERİ VE İLGİLİ İÇTİHATLAR A. Genel Açıklamalar B. içtihatlar Altıncı Bölüm ZABIT KATİPLERİNİ RET I. YASAL DÜZENLEME II. İÇTİHATLAR Yedinci Bölüm İCRA HÂKİMİ VE İCRA VE İFLÂS GÖREVLİLERİNE YASAK İŞLER I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR III. İÇTİHATLAR IV. ÇEKİLME NEDENİ OLAN HÂKİMİN DAVAYA BAKMASI YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİNDEN BİRİNİ TEŞKİL EDER A. Açıklamalar B. Yasal Düzenleme Sekizinci Bölüm BİLİRKİŞİLERİN REDDİ I. YASAL DÜZENLEME II. BİLİRKİŞİLİĞE İLİŞKİN 5020 SAYILI KANUNLA HUMK VE CMUK'A YAPILAN İLÂVELER III. İÇTİHATLAR Dokuzuncu Bölüm PARA VE DEĞERLİ EŞYANIN TEVDİİ I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR III. İÇTİHATLAR

17 İçindekiler 17 Onuncu Bölüm İLÂMLI TAKİPLERİN ŞİKÂYET YOLU İLE DURDURULMASI I. AÇIKLAMALAR II. İÇTİHATLAR Onbirinci Bölüm KAMBİYO SENETLERİNDE ÖDEME EMRİNE ŞİKAYET I. GENEL OLARAK II. ŞİKÂYETİN ÇEŞİTLERİ A. Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Yedi Gün Süreli Şikayet B. Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Beş Gün Süreli Şikayet C. Süresiz Şikayet D. Şikayetlerin İleri Sürülmesi ve İncelenmesi E. İçtihatlar Onikinci Bölüm KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI TAKİPTE KAMBİYO HUKUKU BAKIMINDAN ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR III. İÇTİHATLAR Onüçüncü Bölüm KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İFLÂS YOLUYLA TAKİPTE ŞİKÂYET I. İFLÂS YOLUYLA TAKİP A. Yasal Düzenleme II. AÇIKLAMALAR A. İçtihatlar II. ŞİKÂYET A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar C. İçtihatlar III. İTİRAZ VE ŞİKÂYET OLUNMAMASI ÜZERİNE TAKİBİN KESİNLEŞMESİ VE İFLÂS DAVASI A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar

18 18 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında Şikâyet C. İçtihatlar IV. ALACAKLININ BORÇLUNUN İTİRAZ VE ŞİKÂYETİNİN KALDIRILMASINI VE İFLÂSINA KARAR VERİLMESİNİ TİCARET MAHKEMESİNDEN İSTEMESİ A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar C. Kambiyo Senedine Dayanan İflâs Yoluyla Takipte İtiraz veya Şikayetin Kaldırılması ve İflas İstemine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği D. İçtihatlar Ondördüncü Bölüm BİR MALIN HACZEDİLİP EDİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN ŞİKÂYET (HACZEDİLMEZLİK ŞİKÂYETİ) I. HACİZ A. Haciz Talep Etme Süresi Yasal Düzenleme İçtihatlar B. Hacze Başlama Süresi Yasal Düzenleme Sayılı Kanunun Gerekçesi Açıklamalar İçtihatlar C. Haczi Yapan Memurun Yetkisi Yasal Düzenleme İçtihatlar D. Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar Yasal Düzenleme Açıklamalar a. İcra ve İflâs Kanununa Göre Haczi Mümkün Olmayan Mal ve Haklar b. Özel Kanunlara Göre Haczedilemeyecek Mal ve Haklar İçtihatlar E. Kısmen Haczi Caiz Olan Şeyler Yasal Düzenleme Açıklamalar a. Kısmen Haczi Caiz Olan Şeyler b. İİK. m. 82 ve 83 te Yazılı Mal ve Hakların Haczolunabileceğine Dair Önceden Yapılan Anlaşmaların Geçersizliği Maaş ve Ücretlerin Kesilmesinde Usul a. Yasal Düzenleme b. Açıklamalar ba. Haczedilen Maaş ve Ücretlerden Para Tahsili bb. Maaş Haczine İlişkin Tezkere Örneği İçtihatlar

19 İçindekiler 19 F. Önceden Yapılan Anlaşmalar Yasal Düzenleme Açıklamalar İçtihatlar G. Yavrulu Hayvanların Haczi H. Taşınmaz Rehni Kapsamındaki Eklentinin Haczi Yasal Düzenleme Açıklamalar İçtihatlar I. Yetişmemiş Mahsullerin Haczi İ. Taşınır ve Taşınmaz Malların Haczi Yasal Düzenleme Sayılı Kanunun Gerekçesi Açıklamalar İçtihatlar J. Taşınır Mallarda Haczin Neticeleri Yasal Düzenleme Açıklamalar K. Haczedilmezlik Şikâyeti Şikâyeti İnceleyecek Mahkeme Süre Kimler Şikâyetçi Olabilir a. Borçlunun Şikâyeti b. Alacaklının Şikâyette Bulunabileceği Hâl c. Borçlunun Aile Fertlerinin Şikâyette Bulunabileceği Hâl Dilekçe Örnekleri Şikâyet Nasıl Görülür? Temyiz Onbeşinci Bölüm HACİZ YAPAN MEMURUN KIYMET TAKDİRİNİ ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR III. KIYMET TAKDİRİNİ ŞİKÂYETE İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ IV. İÇTİHATLAR Onaltıncı Bölüm HACİZLİ TAŞINMAZIN KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN ŞİKÂYET I. MÜKELLEFİYETLER LİSTESİ A. Yasal Düzenleme

20 20 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında Şikâyet B. Maddenin 4949 Sayılı Kanunun 103'üncü Maddesiyle Yürürlükten Kaldırılan 2'nci Fıkrasının Son Cümlesi C Sayılı Kanunun Gerekçesi D. Açıklamalar E Sayılı Kanunun Geçici Madde 8 Gerekçesi F. İçtihatlar II. HACİZLİ TAŞINMAZIN KIYMET TAKDİRİNİ ŞİKÂYET A. Yasal Düzenleme B Sayılı Kanunun Gerekçesi C. Maddenin Birinci Cümlesinin 5092 Sayılı Kanundan Önceki Hâli D Sayılı Kanunun Değişiklik Gerekçesi E Sayılı Kanunun Geçici Madde 8 Gerekçesi F Sayılı Kanunun Maddeye Fıkralar Eklenmesine İlişkin Gerekçesi G. Açıklamalar Şikâyette Bulunabilecekler Talep Edilecek Şey Kıymet Takdirine İlişkin Süre Koşulu Görevli Mahkeme Yetkili Mahkeme Şikâyet Süresi Masraf ve Ücreti Şikâyetten İtibaren Yedi Gün İçinde Yatırma Koşulu Davacı (Şikâyetçi) Davalı Şikâyet Nedenleri Duruşma Açılıp Açılmayacağı Mahkeme Kararının Kesinliği F. Dilekçe Örneği Onyedinci Bölüm TAŞINIR TESLİMİNDE TAŞINIRIN BORÇLUNUN YEDİNDE (ELİNDE) BULUNMAMASI ÜZERİNE İLÂMDA TAŞINIRIN DEĞERİ BELLİ DEĞİLSE VEYA İHTİLÂFLI OLMASI HÂLİNDE DEĞER TAKDİRİNİ ŞİKÂYET I. TAŞINIRLARIN İLÂMLI İCRA SONUCU TESLİMİ A. Yasal Düzenleme B Sayılı Kanunun İbare Değişikliği ile İlgili Gerekçesi C. Maddedeki 1965 Yılı Değişikliği Gerekçesi D. Açıklamalar İcra Emri Taşınır Mal Borçlunun Elinde Değilse ve Taşınırın Değeri İlâmda Yazılı Değilse veya İhtilaflı İse a. Taşınır Borçlunun Elinde İse

21 İçindekiler 21 b. Taşınır Borçlunun Elinde Değilse ba. Taşınırın Değeri İlâmda Yazılı İse bb. Taşınırın Değeri İlâmda Yazılı Değil İse bc. Değerin İhtilâflı Olması Teslimi İstenen Eşyanın Üçüncü Şahsın Eline Geçmesi Değerin Belirlenmesi Usulü ve Şikâyet E. İçtihatlar Onsekizinci Bölüm HACİZLİ MALLARIN MUHAFAZASI I. TAŞINIRLAR HAKKINDA A. Yasal Düzenleme B. Değiştirilen Dördüncü ve Beşinci Fıkraların Eski Hali C Sayılı Kanunun Gerekçesi D. Dördüncü Fıkraya Tarihli ve 5219 Sayılı Kanunla Eklenen Cümlelere İlişkin Hükûmet Gerekçesi II. ALACAKLAR VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ELİNDE HACZEDİLEN MALLAR HAKKINDA A. Yasal Düzenleme B. Üçüncü Fıkranın 4949 Sayılı Kanundan Önceki Hali C. Beşinci Fıkranın Son Cümlesinin 4949 Sayılı Kanundan Önceki Hâli D Sayılı Kanunun Değişiklik Gerekçesi E. Açıklamalar F. İçtihatlar III. DİĞER HAKLAR İÇİN IV. TAŞINMAZLAR HAKKINDA A. Yasal Düzenleme B Sayılı Kanunun Gerekçesi C. İçtihatlar D. Adres Gösterme Zorunluluğu Yasal Düzenleme Madde 148/a'nın Eklenmesine İlişkin 4949 Sayılı Kanun Gerekçesi V. HACİZLİ TAŞINMAZIN İŞLETİLMESİ VE İDARE A. Yasal Düzenleme B. Madde 92'nin Üçüncü Fıkrasının Eski Hâli C Sayılı Kanunun Değişiklik Gerekçesi VI. MAHSULLERİN TOPLANMASI, BORÇLUNUN HAKKI VII. İŞTİRAK HÂLİNDE TASARRUF EDİLEN MALLAR A. Yasal Düzenleme B. Madde Metninden Çıkarılan Birinci Fıkranın Üçüncü Cümlesi

22 22 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında Şikâyet C Sayılı Kanunun Gerekçesi D. İçtihatlar VIII. MAHCUZ MALLARIN MUHAFAZASI MASRAFLARI A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar Ondokuzuncu Bölüm İHALENİN FESHİNE İLİŞKİN ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II SAYILI KANUNLA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN SON FIKRA III SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ IV SAYILI KANUN FIKRA EKLEME GEREKÇESİ V. AÇIKLAMALAR A. İhalede Fesat B. Şikâyette Süre C. Sürenin Başlangıcı D. Feshi İsteyebilecekler E. İspat F. İhalenin Feshi Talebi Reddedildiğinde Para Cezası G. İhalenin Feshi Davaları Müracaata Bırakılamaz H. İhalenin Şikâyet Suretiyle Feshi Talebine İlişkin Dilekçe Örneği I. Yetkisiz veya Görevsiz Mahkemeye Başvurmada İzlenecek Usul İ. İhalenin Kesinleşmesi ve Tescil J. İçtihatlar Yirminci Bölüm HACİZLİ MALIN SATILIP PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI-ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. AVUKATLIK ÜCRETİ İLE İLGİLİ ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ III. SATIŞ BEDELİNİN SIRA LİSTESİNE ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ IV. VEKÂLET ÜCRETİNE İLİŞKİN ADALET BAKANLIĞI HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAZISI V. İÇTİHATLAR

23 İçindekiler 23 Yirmibirinci Bölüm SIRA CETVELİNİ ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. SIRA CETVELİ III. SIRA CETVELİNE YÖNELİK İTİRAZ A. İtiraz Suretiyle B. Sıra Cetvelinde Sıraya Yönelik Şikâyet C. Dilekçe Örnekleri IV. İÇTİHATLAR V. TEMİNAT KARŞILIĞI ÖDEME A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar Yirmiikinci Bölüm KREDİ KULLANAN TARAFIN HESAP ÖZETİNE VE BORCUN ÖDENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞE İLİŞKİN ŞİKÂYETİ I. YASAL DÜZENLEME II. MADDENİN ESKİ HÂLİ III. MADDEDEKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN 4949 SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ IV. İÇTİHATLAR Yirmiüçüncü Bölüm TEBLİGATIN USULSÜZLÜĞÜNE İLİŞKİN ŞİKÂYET I. İCRA VE İFLÂS İŞLERİNDE TEBLİGAT A. Yasal Düzenleme B. Tebligata İlişkin Genel Açıklamalar C. Tebligat İşlemlerindeki Usulsüzlüklerin İleri Sürülmesi D. Usulsüz Yapılan Tebligata İlişkin İçtihatlar Yirmidördüncü Bölüm İFLÂSLI TAKİPTE REHİNLİ MALIN KIYMETİNE VE SATIŞINA İLİŞKİN MUAMELELERİ ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II SAYILI KANUNLA MADDEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN GEREKÇE III. AÇIKLAMALAR IV. İÇTİHATLAR

24 24 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında Şikâyet Yirmibeşinci Bölüm İFLÂSTA İLK ALACAKLILAR TOPLANMASINDA TOPLANTIYA İLİŞKİN ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR III. İÇTİHATLAR Yirmialtıncı Bölüm İFLÂSTA ALACAKLILAR TOPLANMASI KARARINI ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR A. Şikâyet Hakkı Olanlar B. Şikâyet Süresi C. Şikâyetin İncelenmesi III. İÇTİHATLAR Yirmiyedinci Bölüm İFLÂS İDARESİ KARARLARINI ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR III. İÇTİHATLAR Yirmisekizinci Bölüm İFLÂSTA SIRA CETVELİNE İLİŞKİN ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR A. Sıra Cetveli Nedir B. Sıra Cetveline İtiraz C. Sıra Cetveline Şikâyet Genel Olarak Sıra Cetveline Şikâyet Hakkı Olanlar Şikâyet Süresi a. Süresi b. Sürenin Ne Zaman Başlayacağı c. Sürenin Hukukî Niteliği

25 İçindekiler 25 d. Şikâyetin Nereye Yapılacağı e. Şikâyetin İncelenme Usulü f. Harç ve Vekâlet Ücreti g. Şikâyetin Kabulü Hâlinde Kurulacak Hüküm III. İÇTİHATLAR Yirmidokuzuncu Bölüm PAY CETVELİNİN İFLAS DAİRESİNE BIRAKILMASINDA ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR Otuzuncu Bölüm İFLÂSTA DAĞITMAYI ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. MADDENİN TARİHLİ VE 4949 SAYILI KANUNLA DEĞİŞTİRİLMEDEN ÖNCEKİ HÂLİ III SAYILI KANUNUN DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ IV. AÇIKLAMALAR Otuzbirinci Bölüm REHİNLİ TAKİPTE PAYLAŞTIRMA VE ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR III. İÇTİHATLAR Otuzikinci Bölüm İHTİYATÎ HACZİN İNFAZI İLE İLGİLİ ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II SAYILI KANUNLA MADDEYE EKLENEN FIKRA GEREKÇESİ III. AÇIKLAMALAR A. Genel Olarak İhtiyati Haczin Uygulanması B. İhtiyatî Haczin İnfazı ile İlgili Şikâyet IV. İÇTİHATLAR

26 26 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişiklerle İcra ve İflâs Kanunu Uygulamasında Şikâyet Otuzüçüncü Bölüm KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA KONKORDATODA ALACAKLILAR KURULU KARARLARINI ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ III SAYILI KANUNUN 309/a ve 309/l MADDESİ EKLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTEREK GEREKÇESİ IV. AÇIKLAMALAR A. Genel Olarak B. Alacaklılar Kuruluna İtiraz C. İtiraz Üzerine Alacaklılar Kurulunun Verdiği Karara Karşı Şikâyet Otuzdördüncü Bölüm KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASINDAKİ KONKORDATODA PARALARIN PAYLAŞTIRILMASINDA PAY CETVELİNE KARŞI ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ Otuzbeşinci Bölüm KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASINDAKİ KONKORDATODA PARALARIN PAYLAŞTIRILMASINDA REHİN AÇIĞI VE ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ III SAYILI KANUNUN 309/a ve 309/l MADDESİ EKLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTEREK GEREKÇESİ IV. AÇIKLAMALAR

27 İçindekiler 27 Otuzaltıncı Bölüm ÜÇÜNCÜ ŞAHSA BIRAKILAN MAHCUZUN TELEF VE ZİYANINDA TAZMİN EDİLECEK MİKTARIN BELİRLENMESİNDE BELİRLENEN MİKTARA YÖNELİK ŞİKÂYET I. YASAL DÜZENLEME II. AÇIKLAMALAR III. İÇTİHATLAR Yararlanılan Kaynaklar İçtihatlar Dizini Kavramlar Dizini

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları Necati MERAN İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ve EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI Ankara, 2011 İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Mehmet Akif TUTUMLU Ankara Hâkimi Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları Işığında Son Değişiklikler İşlenmiş Atıflı HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU VE

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 6 17 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU Kavramlar Danıştay Kanunu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

ÖNSÖZ Ü ÜÇÜNCÜ BASININ

ÖNSÖZ Ü ÜÇÜNCÜ BASININ ÜÇÜNCÜ BASININ ÖNSÖZ Ü İcra ve İflâs Kanunu nun (78-95.), (100-105.) ve (257-268.) maddelerinde düzenlenmiş bulunan h a c i z ve i h t i y a t i h a c i z konusunu inceleyen bu eserimizin 1. basısı Şubat/1983

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

2015 Yılı Yargı Harçları

2015 Yılı Yargı Harçları 2015 Yılı Yargı Harçları A- Mahkeme Harçları Hukuk (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (EKLENMİŞ İBARE

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3.

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3. Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Çek Kanunu 3. Bası Ankara, 2010 Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Hukuk Kitapları

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

ZİKZAK TEKNİĞİNİN UYGULAMA METİNLERİ

ZİKZAK TEKNİĞİNİN UYGULAMA METİNLERİ ZİKZAK TEKNİĞİNİN UYGULAMA METİNLERİ Zikzak 3 satır ile yazılır. Örnek metinleri 3'er satırlara bölmedik, her metni bütün olarak yazdık. Bunu yapmamızın amacı odaklanarak yazmanızı sağlamaktır. Uygulama

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

HD T. E: 9010, K: (www.e-uyar.com)

HD T. E: 9010, K: (www.e-uyar.com) -4- I- Haciz, satılarak paraya çevrilmesi zorunlu mala değil, bankalardaki hak ve alacaklar üzerine konulmuş olup, İİK'nun 106. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre borçlunun üçüncü kişi bankadaki alacağı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti. BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi İKİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti. BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Bölümü ve Konunun adı BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi I Topluluk Mülkiyeti 17 18 İKİNCİ BÖLÜM Müşterek Mülkiyet

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

itibaren yasal altı aylık süre içerisinde yeniden satış talebinde bulunulduğundan taşınırlar üzerindeki haciz düşmemiştir.

itibaren yasal altı aylık süre içerisinde yeniden satış talebinde bulunulduğundan taşınırlar üzerindeki haciz düşmemiştir. -2- I - Satışı talep edilen menkullerin yapılan ihalede alıcı çıkmaması üzerine satışın düştüğü, ancak İİK.'nun 106. maddesine göre altı aylık yasal süresi içerisinde yeniden satış talebinde bulunulması

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa BİRİNCİ KISIM HACİZ TÜRLERİ B i r i n c i B ö l ü m Geçici (muvakkat) haciz...: 1 İ k i n c i B ö l ü m Tamamlama (tamamlayıcı) haciz... : 3 Ü ç ü n c ü B ö l ü m İlave (ek)

Detaylı

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5219 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5219 sayılı, numaralı, nolu yasası) Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası 5219 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5219 Kabul Tarihi : 14.7.2004 MADDE

Detaylı

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Musa YILDIRIM Gelirler Başkontrolörü GAYRİMADDİ HAKLAR ve VERGİLENDİRİLMESİ Fikri Haklar (Telif Hakları) Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım Teknik Bilgi (Know-How)

Detaylı

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Talih UYAR* * Avukat. Bilindiği gibi, yapılan icra takiplerinde, alacaklı,

Detaylı

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası MENFİ TESPİT DAVASI İÇİNDEKİLER davası Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Menfi Tespit Davasının Borçlu Lehine

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı ÖZET: Maktu harçlar, (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

PARASAL SINIRLAR TABLOSU A. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

PARASAL SINIRLAR TABLOSU A. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU PARASAL SINIRLAR TABLOSU A. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU 04.02.2011 tarihli 27836 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ve 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN İŞ HUKUKUNDA ÜCRET ve UYGULAMASI Ankara, 2011 İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN Hukuk Kitapları Dizisi: 781 ISBN 978-975-02-1428-8 İkinci

Detaylı

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Avukat Erhan GÜNAY HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI Yasal Süreç ve Hukuki Nitelik Önkoşul ve Koşulları Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbirleri Hagb

Detaylı

Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI

Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları

Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları Osman SOYDAL Hakim Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan SULH CEZA DAVALARI Örnekler Yardımıyla Ayrıntılı Konu Anlatımı Uygulamada

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Seyit Halil YÜZGEÇ KOOPERATİF GENEL KURULU VE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ Kooperatif Genel Kurulu nun Hukuki Niteliği Genel Kurul un Yetkileri

Detaylı

İçindekiler. I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ

İçindekiler. I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ İçindekiler SUNUŞ BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ.. İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ 1- TANIM 1 2 2 - TARİHİ GELİŞİMİ 3. KANUNİ DÜZENLEME

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

Yeni Borçlar Kanununda Neler Değişti?

Yeni Borçlar Kanununda Neler Değişti? Yeni Borçlar Kanununda Neler Değişti? Av. Mutlu Dinç YENİ BORÇLAR KANUNUNDA NELER DEĞİŞTİ? Ankara, 2011 Yeni Borçlar Kanununda Neler Değişti? Mutlu Dinç Hukuk Kitapları Dizisi: 1104 ISBN 978-975-02-1587-2

Detaylı

2. Haczin aşağıdaki safhalarından hangisi alacaklının talebine gerek olmadan icra müdürü tarafından re sen yapılır?

2. Haczin aşağıdaki safhalarından hangisi alacaklının talebine gerek olmadan icra müdürü tarafından re sen yapılır? İCRA İFLAS KANUNUİLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR 1. İcra mahkemesi hakiminin reddi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Ret talebinde bulunan kimse, dilekçesinde ret sebeplerini delilleri

Detaylı

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GIRIŞ BIRINCI BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR I. TERİM SORUNU... 3 II. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS Avukat Osman OY II Yay n No : 2058 Hukuk Dizisi : 985 1. Bas Mart 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-006 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ali İŞGÖREN TÜRK HUKUKUNDA TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı Toplantı Hakkının Kullanılma Koşulları ve Yasal Sınırları Genel Özel,

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali

Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali Özkan GÜLTEKİN (Öğretide ve Uygulamada) KIYMETLİ EVRAKIN ZİYAI VE İPTALİ 4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu, 5941 Sayılı Çek Kanunu ve En Son Yargıtay Kararları Işığında Genişletilmiş

Detaylı

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİNİN GÖREV ALANINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK KONULARI

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİNİN GÖREV ALANINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK KONULARI DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİNİN GÖREV ALANINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK KONULARI İKİNCİ DAİRENİN GÖREV ALANINA GİREN UYUŞMAZLIK KONULARI; 1- Atama (MEB, Nakil, 657 Sayılı Yasa, Madde 76) a- Memur Atama aa- İl

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Prof. Dr. Ersan Şen KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU YENİ ÇEK KANUNU NDA CEZA SORUMLULUĞU Ceza Hukukunun Fonksiyonu Yeni Suç Tipleri Ceza Sorumluluğu Bankaların

Detaylı

İZMİR BAROSU TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2017-31.12.2017 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

-5- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

-5- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; -5- I- İİK nun 128/a maddesine göre 2 yıl geçmedikçe yeniden kıymet taktiri istenemez ise de, hacizli taşınmaz üzerine sonradan konulan haczin yeni bir haciz olup, bu yeni haciz nedeniyle, İİK nun 128/II

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ İSTANBUL BAROSUNUN TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ ÜCRET TARİFESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH: 19.08.2009 KONU 272 no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı nın 16.06.2009 tarihinde yayınladığı 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü

Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü Mustafa Lütfi TOMBALOĞLU Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Üyesi AMME ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİL USULÜ Amme Alacaklarının Tahsilinde Görevli Mahkemeler Tahsil Dairesi

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN OMBUDSMAN (KAMU DENETÇİSİ) ve TÜRKİYE DEKİ TARTIŞMALAR Ankara 2010 Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 SĐRKÜLER Đstanbul, 10.05.2011 Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 Konu: 31.12.2010 TARĐHĐNDEN ÖNCE GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞAN VE 25.02.2011 TARĐHĐNE KADAR YÜKÜMLÜSÜNE TEBLĐĞ EDĐLEN ALACAKLARIN 6111 SAYILI KANUNDAN

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. GÜL ÜSTÜN Dr. ÖZGE OKAY İDARE HUKUKU II İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii Birinci

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2114 Hukuk Dizisi : 992 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-032 - 9 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi: 21 Aralık 2011 Çarşamba Sayı: 28149 GENEL HÜKÜMLER Konu ve

Detaylı

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin VI. Cilt'in içindekiler Sayfa 79-80. Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin görevleri 5660 D) Kadastro mahkemesinin yetkisi 5671

Detaylı