Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali"

Transkript

1 Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali

2

3 Seyit Halil YÜZGEÇ KOOPERATİF GENEL KURULU VE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ Kooperatif Genel Kurulu nun Hukuki Niteliği Genel Kurul un Yetkileri ve Sınırları Genel Kurul Öncesi İşlemler Olağanüstü Genel kurul ve Çağrısı Elektronik Ortamda Genel Kurul Genel Kurul Kararlarının İcrasının Geri Bırakılması Milletlerarası Ticari Tahkim Yoluyla Genel Kurul Kararlarının İptali Genel Kurul Kararının İptali ve Sonuçları Ankara 2010

4 Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Seyit Halil Yüzgeç Hukuk Kitapları Dizisi: 1001 ISBN Birinci Baskı: Ocak Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayımcılık San. ve Tic. A.Ş. ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Sayfa Tasarımı: Emre Kızmaz Kapak Tasarımı: İsmail Çam Yayın ve Dağıtım: Merkez: Seçkin Yayıncılık, Sağlık Sokak No: Sıhhiye, ANKARA Tel: (0 312) (Pbx), Faks: (0 312) Şube: Ankara Adliye Sarayı K Blok Zemin Kat Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) Şube: Strazburg Cd. No: 23 Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) Şube: Abidei Hürriyet Caddesi 179/E (Şişli Ceza Adliyesi Altı) Şişli- İSTANBUL Tel: (0-212) Web Adresi: E posta: Baskı: Seçkin Yayıncılık, Tel: (0 312)

5 isminde kitap sakladığım canım kızım Ezgi Suyuma

6

7 Önsöz Erciyes Üniversitesi nde kısa süre önce tamamlamış bulunduğum Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali konulu tezimin çalışmaları sırasında bu alandaki kaynak azlığı ve bilgilere ulaşma zorluğu yanında özellikle konunun anonim şirket genel kurullarının gölgesinde kaldığını gördüğümden kooperatif alanında çalışma yapacaklara bir nebze faydalı olacağı kanısıyla elinizdeki eseri takdim ediyorum Kitabımı yayın hayatına kazandıran Seçkin Yayınevi ve değerli çalışanlarına; Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın İsmail Kayar a; gecesini gündüzüne katıp bana destek olan eşime; dualarını her an yanımda hissettiğim anneme; ışık insan Ahmet Kurt a; öğrendiğim her harfin karşılığında kölesi olmaya hazır olduğum herkese, teşekkürlerimi sunuyorum Saygılarımla

8

9 İçindekiler Önsöz... 7 GİRİŞ 1. KONUNUN TAKDİMİ KONUNUN SINIRLARI-METOD KOOPERATİF DÜŞÜNCESİ VE TARİHİ GELİŞİMİ Genel Olarak Türkiye de Kooperatifin Tarihi Gelişimi KOOPERATİF KAVRAMI KOOPERATİFTE ORTAK KAVRAMI Birinci Bölüm KOOPERATİF GENEL KURULU 1. GENEL KURULUN HUKUKİ NİTELİĞİ Organ Niteliği Genel Kurulun Oluşumu Genel Kurulun Üst Organ Niteliği BÜYÜK KOOPERATİFLERDE GENEL KURUL YERİNE GEÇEN ORGANLAR (GENEL KURULUN SURROGAT LARI) Ortakların Tümü (Mektupla Oy Kullanma) Temsilciler Kurulu KOOPERATİF GENEL KURULUNUN YETKİLERİ Esas Sözleşme ile Genel Kurula Verilen Yetkiler Genel Kurulun Devredebileceği Yetkileri Kooperatif Genel Kurulunun Devredemeyeceği Yetkiler Ana Sözleşmeyi Değiştirmek Kanun ve Ana Sözleşme ile Genel Kurula Bırakılmış Olan Konular Hakkında Karar Vermek Genel Kurulun Yetkilerinin Sınırları Kanundan Gelen Sınırlama Kooperatif Amaç ve Konusu Üçüncü Kişilerin Hakları Diğer Organların Münhasır Yetkileri Azınlık Hakları ve Bireysel Haklar... 33

10 10 Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali 4. KOOPERATİF GENEL KURULLARINA UYGULANACAK MEVZUAT TTK nın Kooperatif Genel Kurulunda Uygulanacak Hükümleri Toplantı Yeri (TTK 371) Toplantıya İştirak Hakkı (TTK 360) Genel Kurul İşlemlerinin Kamu Denetimi GENEL KURUL TOPLANTISI Genel Kurul Toplantısı Türleri Kuruluş Genel Kurulu Olağan Genel Kurul Olağanüstü Genel Kurul Çağrısız Toplantı GENEL KURUL ÖNCESİ İŞLEMLER Toplantı Gündeminin Hazırlanması Gündeme Hâkim Olan İlkeler Açıklık İlkesi Zorunluluk İlkesi Bağlılık İlkesi Gündem İçeriği Kuruluş Genel Kurulunda Gündem Olağan Genel Kurul Gündemi Olağanüstü Genel Kurul Gündemi Gündem Dışına Çıkılmamasının İstisnaları Toplantı Yer ve Zamanının Tespiti İlan Denetim Kurulu Üyelerinin Raporunu Sunması Denetim Kurulu Raporunun Genel İlkeleri Denetim Kurulu Raporunda Bulunması Zorunlu Hususlar Kuruluş İşlemleri Bölümü Yönetim Kurulu ve Personel İşlemleri Bölümü Ortaklık İşlemleri Bölümü Defter ve Belgeler Bölümü Bilanço, Gelir Gider Farkı Hesabı ve Mali Durum Bölümü Arsa Alımı ve İnşaat Çalışmaları Bölümü Diğer Açıklamalar ve Sonuç Bölümü Yönetim Kurulu Üyelerinin Faaliyet Raporunu Sunması Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporunun İçeriği Genel Bilgiler Bölümü Yönetim ve Denetim Kurulu ile Personel İşlemleri Bölümü Mali Durum ve Muhasebe İşlemleri Bölümü Ortaklık İşlemleri Bölümü Arsa, İnşaat ve Ferdileşme Çalışmaları Bölümü Hukuki Faaliyetler Bölümü... 53

11 İçindekiler Genel Kurulun Güvenlik ve Sair İhtiyaçlarının Sağlanması Bakanlık Temsilcisi İstenmesi GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA HAKKINA SAHİP OLANLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMAK ZORUNDA OLANLAR Denetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Üyeleri KOOPERATİF GENEL KURULUNDA TEMSİL TOPLANTIYA ÇAĞRI Genel Olarak Çağrıya Yetkili Olanlar Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu Tasfiye Memurları İlgili Bakanlıklar Azlık Azlığın Genel Kurulu Toplamak İçin Mahkemeye Başvurması Usulü Çağrıda İkinci toplantı Gününün Duyurulması ÇAĞRININ YAPILIŞ ŞEKLİ Çağrının Elektronik Ortamda Yapılması İnternet Sayfasına Toplantıya Çağrı İlanı Konması Nama Yazılı Pay Senedi Sahiplerine E-posta Gönderilmesi Çağrının İçeriği Çağrı Sekline Aykırılığın Yaptırımı Çağrının İçeriği ve İçeriğe Aykırılığın Yaptırımı GENEL KURUL TOPLANTISINA HAZIRLIK İŞLEMLERİ Toplantıya Katılma Hakkının Tespiti Toplantı Salonunda Bulundurulması Gereken Belgeler ve Toplantıya Giriş Hazirun Cetveli Düzenlenmesi Bakanlık Temsilcisi Temsilcinin Toplantı Açılmadan Önceki Görev ve Yetkileri Genel Kurulun Toplanmış Sayılmasının Koşulları Genel Kurulun Toplanması Zorunluluğu Toplantıya Davetin Yapılması Zorunluluğu Toplantı Yetersayısının Sağlanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Bulunması GENEL KURUL TOPLANTISININ İŞLEYİŞİ Toplantının Açılması... 82

12 12 Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Başkanlık Divanının Seçilmesi Genel Kurul Başkanı Kâtip ve Oy Toplayıcıları Temsilcinin Toplantı Sırasındaki Görev ve Yetkileri Toplantıda Gündemle Bağlı Olmak TOPLANTI TUTANAĞI ÖNERİLER VE MÜZAKERE GENEL KURULA KATILIM ŞEKİLLERİ Mektupla Oy Verme Vekâlet Yoluyla Katılım Internet Yoluyla Katılım Elektronik Ortamda Genel Kurul Sanal (Virtuel) Genel Kurul Cevrim İçi (Online) Katılımlı Genel Kurul Genel Kurul Toplantılarında Ortakların Konuşma Süresinin Sınırlandırılması Genel Kurul Toplantılarına Dinleyicilerin Katılması Genel Kurul Toplantılarında Ses ve Görüntü Alma Aygıtlarının Kullanılması Ortağın Genel Kuruldan Çıkarılması ORTAĞIN OY HAKKI Genel Olarak Genel Kurulda Kullanılan Oyların İptali Şarta Bağlı Oy Kullanma Oy Hakkının Kullanılmasına İlişkin Özellikler ve Sınırlamaları Mektupla Oy Verme Sistemi Proxy Sistemi Genel Kurulda Oylama Şekilleri Açık Oy (Offene Abstimmung) Gizli Oy (Geheime Abstimmung) Genel Kurulda Oylama Yönteminin Belirlenmesi Oy Sözleşmeleri GENEL KURUL KARARININ ALINMASI Genel Kurul Kararı Karar Türleri Esasa İlişkin Genel Kurul Kararları Usule İlişkin Kararlar Olumlu Kararlar Olumsuz Kararlar Seçim Kararları Genel Kurul Kararlarının Yorumlanması Karar Nisabı

13 İçindekiler TESCİL VE İLAN İkinci Bölüm KOOPERATİF GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ 1. İPTAL EDİLEBİLİR GENEL KURUL KARARLARININ DOĞRULANMASI KOOPERATİF GENEL KURUL KARARLARININ GEÇERSİZLİK HALLERİ Genel Olarak Geçersizlik Halleri İptal Edilebilirlik Butlan Yokluk Askıda Hükümsüzlük GENEL KURUL KARARLARINDAKİ SAKATLIK HALLERİ Yokluk Butlan İptal Edilebilirlik İPTAL DAVASININ KONUSU OLARAK GENEL KURUL KARARLARI İPTAL DAVASI İptal Davasının Koşulları Hukuka Aykırı Bir Karar Bulunması Yasaya Aykırılık Eşitlik İlkesine Aykırılık Eşit İşlem ilkesinin Fonksiyonları Eşit İşlem İlkesine Aykırılığın Yaptırımı Ana Sözleşmeye Aykırılık Dürüstlük Kuralına Aykırılık KARAR İLE AYKIRILIK ARASINDA İLLİYET BAĞININ ARANMAMASI İPTAL DAVASINDA ŞEKLİ HUKUK Taraflar Davacılar Ortaklar Genel Kurul Toplantısına Katılan Ortaklar Toplantıya Katılmayan Ortaklar Toplantıya Davetin Usulünce Yapılmamış Olması veya Gündemin Gereği Gibi İlan veya Tebliğ Edilmemesi Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler Kooperatif

14 14 Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali 8. DAVALILAR İPTAL DAVASINDA YETKİ VE GÖREV Görevli Mahkeme Yetkili Mahkeme İPTAL DAVASINDA SÜRE İPTAL DAVASINDA MÜDAHALE İPTAL DAVASINDA ÖNGÖRÜLEN ÖZEL HÜKÜMLER Kararın Düzeltilmesi Genel Kurul Tarafından Mahkeme Tarafından İptal Davasında Tahkim Genel Kurul Kararlarının İptalinin Milletlerarası Ticari Tahkimde Görülmesi Genel Kurul Kararlarının İptali Davalarının Milletlerarası Ticari Tahkimde Görülmesi İPTAL DAVASINDA YARGILAMA USULLERİ Davanın İlanı Davacıların Teminat Vermesi GENEL KURUL KARARININ İCRASININ GERİ BIRAKILMASI YARGILAMA USULÜ İPTAL DAVASININ SONUÇLARI Davanın Kabulü Sicil Memuru Bakımından Etkisi Ortaklar Bakımından Etkisi Üçüncü Şahıslar Bakımından Yönetim Kurulu Bakımından Etkisi Davanın Reddi Kararın Ticaret Siciline Tescili İPTAL DAVASINDA SORUMLULUK/TAZMİNAT Kararın İptal Edilmesinden Doğan Sorumluluk/Tazminat Kaynakça Kavramlar Dizini Özgeçmiş

İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar

İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri İDARİ PARA CEZALARI VE DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR Güncellenmiş 2. Baskı Genel Olarak Kabahatler

Detaylı

Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları. Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av.

Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları. Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av. Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av. Ender DEDEAĞAÇ* Değerli dostumuz ve meslekdaşımız, Güzel insan Av. Savaş Karahisar

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 [You can add an abstract or other key statement here. An abstract is typically a short summary of the document content.] Değerli Meslektaşlarım,

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE UN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.2013 Prof. Dr. NECDET SAĞLAM SMMM MEHMET YOLCU GEREKÇESİ 6102 Sayılı

Detaylı

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Güreli Yayınları Eylül, 2012 1 2 ÖNSÖZ Ülkemizde ticari hayatın son 50 yılını önemli ölçüde etkilemiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ 2011 ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

GSD Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GSD Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; GSD Holding Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas

Detaylı

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ BÖLÜM Bilançonun Tasdiki

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü saat 14.00 te aşağıda yazılı gündem

Detaylı

KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI

KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI SUNUŞ Türk kooperatifçiliğinin gelişimiyle yakından ilgili olan bir konu da kooperatiflerde denetim sorunudur. Etkili bir denetim kooperatif ortağının en büyük güvencesidir.

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI (The Board of Directors Meetings on The Joint Stock Company)

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI (The Board of Directors Meetings on The Joint Stock Company) HAKEMLİ ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI (The Board of Directors Meetings on The Joint Stock Company) ÖZET Kübra ERCOŞKUN ŞENOL *1 Anonim şirketin yönetim ve temsil organı olan yönetim kurulu

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 nolu telefonlardan iletişim kurulabilir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 nolu telefonlardan iletişim kurulabilir. PETKİM PETROKİMY HOLDİNG.Ş. BİLGİLENDİRME DOKÜMNI Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 20 Şubat 2015 Cuma günü saat 13.30' da, LİĞ İZMİR'deki

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU TÜRKİYE SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 4857 SAYILI İŞ KANUNU Aralık 2012 ANKARA SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU SAĞLIK - İŞ Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır.

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır. www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Anonim şirketlerin genel kurul

Detaylı

A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE:

A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE: Konya Çimento Sanayii A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE: 1- Aşağıda imzaları bulunan müessisler tarafından bu mukavelename hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur. MÜESSİSLER

Detaylı

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 .YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER

TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER Erkan YETKİNER E. Baş Hesap Uzmanı, YMM VergiDepartmanıOrtağı Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. E-yaklaşım Dergisi,

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

Kooperatifler Hakkında Bilmek İstedikleriniz

Kooperatifler Hakkında Bilmek İstedikleriniz Kooperatifler Hakkında Bilmek İstedikleriniz Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kabul Tarihi : 09-10-2003 KANUN NUMARASI :4982 Yayın Tarihi : 24.10.2003 Yürürlük Tarihi : 24-04-2004 Resmi Gazete Sayısı : 25269 Niteliği : BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Detaylı