ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 3. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 3. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ"

Transkript

1 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 3. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Ruh Sağlığı ve Hastalıklar Hemşireliği HEM 301 V. Yarıyıl 3T+8U 7 6 Öğretim Elemanı Öğretim Elemanı (e-posta) Prof.Dr. Sevim Buzlu Ruh Sağlığı ve Psikiyatri hemşireliğinin temel ilke, kavram, işlev ve sürecini inceleyerek, bunları ülke gereksinimleri doğrultusunda ruh sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede, ruh sağlığının bozulduğu durumlarda bakım, tedavi ve rehabilitasyonda etkin biçimde kullanımını amaçlar 1. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin tarihsel gelişim sürecini inceler 2. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin temel ilkelerini, kavramlarını, standartlarını açıklar 3. Ruh sağlığı profilinin ulusal ve uluslar arası göstergelerini yorumlar 4. Ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi, sürdürülmesinde ve bozulması halinde, bakım, tedavi ve rehabilitasyonunda bilgi ve beceri kazanır 5. Ruhsal bozukluklarda terapötik ilişki bilgi ve becerisini kazanır 6. Ruhsal bozuklukların davranışsal göstergelerini kavrar 7. Ruhsal bozukluğu olan hastanın sorunlarını belirler, bu sorunlara yönelik girişimleri hemşirelik süreci doğrultusunda uygular 8. Ruhsal bozuklukların tedavisi ile ilgili bilgi ve beceri kazanır 9. Özel psikiyatri alanları ve hemşireliği ile ilgili bilgi ve beceri kazanır Bu ders üçüncü yıl 1. dönem haftada 3 saat kuramsal, 7 saat uygulama olmak üzere toplam 42 saat kuramsal ve 98 saat uygulamayı içeren lisans düzeyinde bir hemşirelik dersidir KİTAPLAR 1. Güleç C, Köroğlu E. (1997) Psikiyatri Temel Kitabı. 1 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 2. Güleç C, Köroğlu E. (1998) Psikiyatri Temel Kitabı. 2 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 3. Öztürk O. (2004) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Feryal Matbaacılık, Ankara. 4. Kozacıoğlu G. (1995) Bireyden Topluma Ruh Sağlığı, Alfa Basın Yayın Dağıtım, İstanbul. 5. Köroğlu E. (2004) Psikonozoloji/ Tanımlayıcı Klinik Psikiyatri, Ankara. 6. Özcan A.(1996) Hemşire- Hasta İlişkisi ve İletişim. Saray Tıp Kitabevi, İzmir. 7. Tomruk, NB, Kutlar, MT, Canbek, Ö, Soysal, H. (2007) Elektrokonvulsif Tedavi Klinik Uygulama El Kitabı, Ece Matbaacılık, İstanbul 8. Yüksel N. (2006) Ruhsal Hastalıklar,3. baskı, Özyurt Yayıncılık,

2 Ankara. 9. Kaplan & Sadock. (2005) Klinik Psikiyatri, Çev: Aydın H, Bozkurt A. Güneş Kitabevi, İstanbul. 10. Kum N.(2000) Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı Vehbi Koç Vakfı Yayınları, II.Baskı, İstanbul. YABANCI KİTAPLAR 1. Antai-Otong D (eds) (2003) Psychiatric Nursing. Biological&Behavioral Concepts. Thomson, Australia. 2. Barry PD. (2002). Mental Health and Mental Illness. Lippincott Company, Philadelphia. 3. Boyd MA. (2008) Psychiatric Nursing: Contemporary Practice. Lippincott Company, Philadelphia 4. Carpenito LJ. (1999 ) Handbook of Nursing Diagnosis, Eight Edition, Lippincot Company, Philadelphia. 5. Harrison M, Howard D, Mitchell D.(2004) Acute Mental Health Nursing. Sage Publications. London. 6. Isaacs A. (2001) Mental Health and Psychiatric Nursing. 3rd Ed. Lippincott Company, Philadelphia. 7. Varcarolis EM &Halter MJ. (2009) Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing. A Communication Approach to Evidence- Based Care. Saunders Company, St. Louis. 8. Videbeck SL. (2004) Psychiatric Mental Health Nursing. 2nd Ed. Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia. 9. Worley NK. (1997) Mental Health Nursing in the Community. Mosby Year Book, St. Louis. SÜRELİ YAYINLAR 1. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2. Bağımlılık Dergisi 3. Çocuk Ve Gençlik Ruh Sağlığı 4. Düşünen Adam Dergisi 5. Klinik Psikiyatri Dergisi 6. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 7. Kriz Dergisi 8. Nöropsikiyatri Arşivi 9. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 10. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi 11. Türk Psikiyatri Dergisi 12. Türk Psikoloji Dergisi 13. Yeni Sympozyum Dergisi YABANCI SÜRELİ YAYINLAR 1. Archives of Psychiatric Nursing 2. Australian and New Zealand Journal of Mental Health Nursing 3. International Journal of Mental Health Nursing 4. International Journal of Psychiatric Nursing Research 5. Issues in Mental Health Nursing 6. Journal of Addictions Nursing 7. Journal of Child And Adolescent Psychiatric Nursing 8. Journal of Forensic Nursing 9. Journal of Gerontological Nursing 10. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 11. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services 12. Perspectives in Psychiatric Care Psikiyatri Hemşireliği Alanında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Anlatım ve interaktif eğitim yöntemleri (soru-cevap, grup tartışmaları, rol oynama, vaka analizi, film izleme)

3 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+ U Hemşirelikte Eğitim İlke ve HEM 303 V. Yarıyıl 3T 3 4 Yöntemleri Uzm. Hem. Şehriban Serbest Dersin Öğretim Elemanları Uzm. Hem. Şehriban Serbest, Uzm. Hem. Aysun Çakır Öğrencilerin; hemşirelikte eğitim, uygulama ve bilgiyi geliştirme arasında köprü kuracak şekilde; mesleki eğitim, mezuniyet sonrası eğitim, sağlık eğitimi ve hasta eğitimi konusunda bilgi ve beceri kazanmalarıdır. 1. Hemşirenin eğitimci rolünü bilir 2. Eğitim ve öğretim kavramlarını bilir 3. Hemşirelikte mesleki eğitim ve mezuniyet sonrası eğitimi bilir 4. Sağlık eğitimi gereksinimi belirleyebilir ve uygulayabilir. 5. Hasta eğitim gereksinimlerini belirleyebilir ve hasta eğitimi verebilir 6. Eğitim sürecini bilir. 7. Eğitim ihtiyaçlarını belirleyebilir 8. Eğitimi planlayabilir 9. Eğitim araç gereci, ortamı hazırlamayı bilir 10. Eğitimde teknoloji ve sunum tekniklerini kullanmayı bilir 11. Ölçme ve değerlendirme yapabilir 12. Sağlık eğitim materyali hazırlayabilir 1. Hemşirenin Eğitimci Rolü 2. Eğitim Kavramları 3. Hemşirelik Mesleki Eğitimi 4. Mezuniyet Sonrası Eğitim 5. Sağlık Eğitimi 6. Hasta Eğitimi 7. Eğitim Süreci 8. Hemşirelik Eğitiminde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 1. Deniz N. (1999). Global Eğitim. Türkmen Kitabevi, İstanbul. 2. Raymont N. (2009). Employee Training & Development. İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Geliştirilmesi. 1 th ed, Çeviren: Çetin C, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul. 3. Sönmez V. (2004). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. 11. Baskı, Anı Yayıncılık, Ankara. 4. Taymaz H. (1997). Hizmeti İçi Eğitim (Kavramlar İlkeler Yöntemler). 3. Baskı, A.Ü Eğitim Fakültesi Yayınları, No: 94, Ankara. 5. Ün Açıkgöz K. (2005). Aktif Öğrenme. 7. Baskı, Eğitim Dünyası Yayınları, İzmir. 6. Tabak RS. (2000). Sağlık Eğitimi. Somgür Yayıncılık, Ankara. 7. Taşocak G. (2003). Hasta Eğitimi. İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul. 8. Joint Commission International Accreditation Standards for Hospital. (2011). Joint Commission International. Staff Qualifications and Education, Patient and Family Education U.S.A. Konferans, proje çalışması (eğitim hazırlama ve sunma), grup çalışmaları, bireysel çalışma, hemşirelik/sağlık/hasta eğitim programı hazırlama ve sunum.

4 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+ U Biyokimya HEM 305 V. Yarıyıl 3T 3 2 Öğretim Elemanı Öğretim Elemanı (e-posta) Değerlendirme Yöntemi Prof. Dr.Aysel Özpınar, Doç. Dr. Mustafa Serteser, Doç.Dr Abdurrahman Coşkun, Yrd. Doç. Dr.Tamer İnal, Yrd. Doç. Dr Özge Can Öğrencilere karbonhidrat, protein, lipid ve nükleik asitlerin anabolik ve katabolik yollarını anlatmak; oluşan metabolik hastalıkların teşhisinde klinik biyokimya da kullanılan testler ve testler için nasıl numune alınması, nereye ve hangi koşullarda iletilmesi gerektiğini kavratmaktır. 1. Klinik biyokimyada kullanılan testlerin önemini ve ne işe yaradığını bilir. Bu amaçla alınacak numuneleri uygun bir şekilde alır ve doğru laboratuara uygun koşullarda iletir. Biyokimya ya giriş, proteinler, metabolizma, reaksiyonlar, katalizörler ve enzimler, özgünlük, doyma ve aktif alanlar, metabolizmanın yapısı: anabolizma ve katabolizma, katabolizma: yıkıma karşı enerji metabolizması,metabolizmada oksidasyon ve redüksiyon, karbonhidratlar: metabolizmada şekerler ve polisakkaritler, vücutta glukoz,glukozun yıkımı: glikoliz, krebs döngüsü, solunum zinciri, oksidatif fosforilasyon ve toplam ATP kazanımı, glikojenoliz, glikoneogenez, pentoz fosfat siklusu, metabolik kontrol, yağlar ve karbonhidratlar arasındaki ilişki, fosfolipidler ve membranlar, enerji kaynakları olan yağlar, yağlar: sindirim,taşıma, depolama ve mobilizasyon, yağ asitleri oksidasyonu, sağlık ve hastalıkta keton cisimcikleri, diyetteki yağ: temel yağ asitleri, yağ asidi biyosentezi protein ve amino asit yıkımı, kırmızı ve beyaz hücreler: reaktif oksijene karşı savunma ve savunma olarak reaktif oksijen,gen kavramı, kimyası ve genetik kod ve mrna, protein sentezi, ribozomlar ve trna, genetik farklılık, hastalıklar ve genetik çeşitlilik,mutajenler, radyasyon ve yaşlanma hedef olarak DNA ve protein sentezi, hormonlar ve etki mekanizması, hormonların sınıflandırılması, insülin, glukagon ve adrenalin, diyabet, steroid hormonlar ve reseptörler,hipofiz hormonları, tiroid hormonları, adrenal korteks hormonları,prostaglandinler ve enflamasyon,membranda transport, sinir ve kas, ph homeostazisi diagnostik belirteçler,kan, kanama ve pıhtılaşma,ıdrar analizi. 1. Engel P.(2012). Kolay Biyokimya.Çev:Aysel Özpınar, Istanbul Tıp Kitabevi. 2. Ed. Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood.(2005). Tietz Klinik Kimyada Temel İlkeler. Çev: Diler Aslan, 5. Baskıdan Çeviri, Palme Yayıncılık, Ankara. Sınıf dersi Ara Sınav ve Kısa Sınav

5 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+ U Sağlık Bilimlerinde Etik HEM 307 V. Yarıyıl 2 T 2 3 Dersin Öğretim Elemanları Yrd. Doç. Dr. Hayat Yalın Yrd. Doç. Dr. Hayat Yalın Sağlıklı/hasta bireyin ve ailenin bakım uygulamalarında ve diğer mesleki rollerini gerçekleştirmede uyulması gereken etik ilkeler konusunda bilgi, tutum ve beceri kazandırmak. 13. Etiğin tarihçesini bilir 14. Etik karar verme sürecini bilir 15. Hemşirelik Uygulama Kodlarını bilir 16. Temel hemşirelik değerlerini bilir 17. Hasta-İnsan Haklarını bilir 18. Özel durumlara ilişkin etik davranışları bilir ( ör araştırmada etik) Etiğin Geçmişi, Etik Karar Verme, Hemşirelik Uygulama, Kodları, Hemşirelikte Değerler, Hasta-İnsan Hakları, Hasta-Hemşire İlişkileri, Hastaya Gerçeğin Söylenmesi, Aydınlatılmış Onam, Hasta Sırrının Saklanması, Ölme Hakkı ve Terminal Dönemdeki Hastaya Hemşirelik Yaklaşımları 1. T. A. Aştı, A. Karadağ (2012). (Editörler) Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul. 2. P.S. Cowen, S. Moorhead (2011). Current Issues in Nursing, 8th ed, Mosby Elsevier. Missouri. 3. Babadağ, K. (2010). Hemşirelik ve Değerler, İlksan Matbaası, Ankara. 4. Potter A.P,Perry A.G.(2009). Fundamentals of Nursing. 7 th Edition. Mosby Elsevier. Missouri. 5. Chitty, K.K. (2007): Professional Nursing. W.B. Saunders Co., Philadelphia. 6. Burkhardt M.A., Nathaniel A.K.( 1998).: Ethics and Issues. Internatioanl Thomson Publishing Co., Washington. 7. Craven R.F, Hirnle C.J. (2009). Fundamentals of Nursing. Human Health and Function. 6th Edition. Lippincott. Williams and Willkins. Philadelphia. 8. Özcan A. (2006). Hemşire-Hasta İlişkisi ve İletişim, Sistem Ofset, Ankara. 9. Dünya Hekimler Birliği (2005) Tıp Etiği Elkitabı, M. Civaner (çev), Türk Tabipler Birliği, Ankara. 10. A.E. Demirhan, Y. Oğuz, Ö. Elçioğlu, H. Doğan (2001) (Editörler) Klinik Etik , Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. Konferans, grup çalışmaları, vaka analizleri

6 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+ U Toplumsal Duyarlılık Projesi III HEM 309 V. Yarıyıl 2U 1 6 Dersin Öğretim Elemanları Yard. Doç. Dr. Hasibe Kadıoğlu Yard. Doç. Dr. Hasibe Kadıoğlu Bu dersin amacı öğrencinin sosyal sorumluluk alanında bir araştırma konusu belirleyebilmesini, belirlediği konuda araştırmayı tasarlayabilmesini ve yürütebilmesini sağlamaktır. 1. Sosyal sorumluluk alanında seçilmiş bir konu üzerine bir problemi formüle edebilme, 2. Literatürü inceleyebilme, 3. Çalışma yöntemini seçebilme, 4. Veri toplama yöntemini seçebilme ve veri toplama aracı oluşturabilme, 5. Bilgisayara verileri aktarabilme, 6. Bilgisayarda veri kontrolü yapabilme ve sorunları giderebilme, 1. Araştırma konusunun seçimi 2. Literatür tarama 3. Araştırma tasarımı 4. Araştırmanın uygulanması 5. Verilerin toplanması ve veri girişi 1. İnci Erefe (2002). Hemşirelikte Araştırma, İlke Süreç ve Yöntemler. HEMAR-GE yayın No Oktay Özdemir. Medikal İstatistik. İstanbul medikal yayıncılık. 3. Kadir Sümbüloğlu, Vildan Sümbüloğlu. Biyoistatistik. Hatipoğlu Basım ve Yayım. Takrir, soru-cevap, küçük grup çalışması

7 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+ U Evde Bakım III HEM 325 V. Yarıyıl 2T 2 1 Dersin Öğretim Elemanları Seçmeli Öğr. Gör. Dr. Bahire Ulus Öğr. Gör. Dr. Bahire Ulus Öğrenciye; evde bakım gerektiren bireyin, bakım gereksinimlerini tanılama, bakımını planlama ve bakım sonuçlarını değerlendirmesi ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak. Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Birey ve aile ile etkili iletişim kurarak, etik ilkeler ve hasta hakları doğrultusunda ailenin, bireyin evde bakım gereksinimlerini belirlemeyi bilir, 2. Ruh sağlığını koruyucu önlemleri aileye ve bireye açıklayabilir. 3. Ev ortamında psikolojik desteğe gereksinimi olan bireyi tanıyabilir ve bakım için yönlendirebilir. 4. Ruh sağlığı bozulmuş olan bireyin hemşirelik bakımını planlayabilir. 5. Ruh sağlığı sorunu olan bireylere sahip aileye yardım ve rehberlik edebilir. 6. Evde bakım hizmetlerini yürütürken ilgili sektör ve kurumlarla işbirliği yapabilmeyi bilir. 7. Evde bakım hizmetlerinin kayıtlarını tutmayı ve değerlendirmeyi bilir. Evde bakım hizmetlerinin Türkiye de ve Dünya daki tarihi ve durumu, evde bakım hizmetleri ekibinin rol ve sorumlulukları, evde bakım hizmetine gereksinimi olan bireylerin bakımının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgileri içerir. 1. Rice R. (2005) Home Care Nursing Practice: Concepts and Application (Home Health Nursing Practice: Concepts & Application, Mosby 4th. Edition 2. Sayan A (2004) Günümüzde Evde Bakım, Atatürk Üniversitesi, hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 7;3: Hockenberry M.J, Wilson D. (2005) Essantials of Pediatric Nursing, Mosby inc. 4. Leahy W, Fuzy J, Grafe J. Providing Home Care, A Textbook for Home Health Aides, Third Ed. (2009) Hartman. Ders anlatma, soru cevap, sunum, tartışma

8 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+ U Kanıta Dayalı Hemşirelik HEM 327 V. Yarıyıl 2T 2 1 Seçmeli Doç.Dr. Ükke KARABACAK Dersin Öğretim Elemanları Doç.Dr Ükke KARABACAK Öğrencinin, bireysel hasta bakımına ilişkin uygulamalarda hasta tercihlerini ve elde bulunan en iyi kanıtları kullanarak karar alması konusunda farkındalığının arttırılması, veri tabanlarını etkin olarak kullanabilmesi, kanıta dayalı uygulamaya yönelik becerilerini geliştirebilmesi amaçlanmaktadır. 19. Kanıta dayalı uygulamaya giriş ve tarihçesini bilir 20. Kanıt, kanıta dayalı uygulama, kanıta dayalı hemşirelik kavramlarını bilir. 21. Kanıta dayalı uygulama bileşenlerini bilir 22. Kanıt kaynaklarını bilir. 23. Kanıta dayalı uygulama sürecinin adımlarını sıralayabilir. 24. Kanıta dayalı bakım uygulamada vaka analizi yapabilir. 9. Kanıta dayalı hemşireliğe giriş. 10. Kanıta dayalı uygulamada temel kavramlar. 11. Kanıt kaynakları ve kullanımı. 12. Araştırma kanıtlarının uygulamaya aktarılması 13. Kanıta dayalı hemşirelik bakımı basamakları. 14. Kanıta dayalı uygulama süreci. 1. Kocaman G (2007). Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulama. İçinde: Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Semptom Yönetimi.G.Can. (Ed).3P-Pharma Publication Planning. İstanbul. 2. Melnyk BM, Fineout-Overholt E (2005).Evidence-Based Practice In Nursing&Healthcare A Guide to Best Practice.Lippincott Williams&Wilkins Philadelphia 3. Craven R.F, Hirnle C.J. (2009): Fundamentals of Nursing. Human Health and Function. 6th Edition. Lippincott. Williams and Willkins. Philadelphia 4. Craig JV, Smith RL (2002). The Evidence-Based Practice Manual For Nurses. Churchill Liwingston Konferans şeklinde ders, soru-yanıt, grup tartışması, vaka analizleri, laboratuvar çalışması

9 HEM/FZT/SYB Cuma 13:30-15:50 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K İNGİLİZCE V Pre-Intermediate ING 301 V. Yarıyıl 3U 1,5 1,5 (e-posta) Dersin Öğretim Elemanı (eposta) İngilizce Beyhan Aytekin Öğrencileri rutin durumlarda iletişim kurabilecek, dolaysız anlatım ve bilgileri kullanabilecek, temel gereksinimlerine bağlı olarak kendini, öğrenim durumunu, içinde bulunduğu çevreyi ve nesneleri tarif edebilecek ve kısa metin ve komutlardan gereken bilgileri çıkartabilecek düzeye getirmek Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir New Headway Pre-Intermediate (8/9-12) New Headway Pre-Intermediate St s Book/ Workbook/ Booklet/ DVD/ Outside Readers, Headway ve Azar Internet Online Alıştırmalar İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları

10 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 3. SINIF BAHAR YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Halk Sağlığı Hemşireliği HEM 302 VI. Yarıyıl 3T+8U 7 6 Öğr. Gör. Dr. Bahire Ulus Dersin Öğretim Elemanları Öğr. Gör. Dr. Bahire Ulus Bu ders; sağlığın korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için birey, aile ve topluma verilecek hemşirelik hizmetlerinin temel sağlık hizmetleri ilkeleri ile öğretilmesini ve beceri kazandırılmasını amaçlar. 1. Halk sağlığı hemşireliğinin temel felsefesini, görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, 2. Halk sağlığı hemşiresi olarak tüm yaş guruplarındaki bireylere sağlık hizmeti sunabilmeyi bilir, 3. Aile Sağlığı Hemşireliği Sürecini kullanarak amaca uygun ev ziyaretleri planlamayı ve gerçekleştirmeyi bilir. Halk sağlığı hemşireliğinde temel kavramlar, toplumu tanıma süreci, ev ziyareti, Sağlık Bakım Sistemi, kadın, çocuk ve yaşlı sağlığı, çevre sağlığı, iş sağlığı, okul sağlığı, evde bakım konularını içerir. 1. Erci B.(2010) Halk Sağlığı Hemşireliği, Göktuğ Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara. 2. Bertan M, Güler Ç. (2006) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Ankara. 3. Öztek, Z., Kubilay, G.,(2004). Toplum Sağlığı ve Hemşireliği, Palme Yayıncılık, Geliştirilmiş 3. baskı, Ankara. 4. Dirican, R., Bilgel, N.,(1993), Halk Sağlığı, 2.Basım, Uludağ Üniversitesi Basımevi. Ankara. 5. Fişek HN.(1985) Halk Sağlığına Giriş, Hacettepe Üniversitesi DSÖ Hizmet Araştırma ve Araştırıcı Yetiştirme Merkezi yayını No:2 Ankara 6. Aksayan, S. ve ark. (1998), Halk Sağlığı hemşireliği El kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, No:14 7. Spradley, BW, Allender CA, (2001), Community Health Nursing Conceps and Practice, 5th edit. US Lippincott Publisher 8. Stanhope, M., Lancester, J.,(2000), Community & Public Health Nursing, 5th Ed. Mosby, St. Louis. 9. Özvarış Ş.B, Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme, Clark, M.J. (2003) Community Health Nursing; Caring for Population. 4 th editin, Education Inc, Upper Saddle River, New Jersey. 11. Görmak G.,Savaşer S, Epidemiyolojiye Giriş ve Enfeksiyon Hastalıkları, Ders anlatım, soru-yanıt, grup tartışması, rol play

11 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+U Hemşirelikte Liderlik ve Yönetim HEM 304 VI. Yarıyıl 3T 3 4 Dersin Öğretim Elemanları Doç. Dr. Nefise Bahçecik Doç. Dr. Nefise Bahçecik Yönetimde temel kavram ve kuramları, sağlık hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu, etkin hemşirelik yönetim esasları, sağlık kurumlarında mali, idari destek hizmetleri, sağlık ekibi, örgütsel iletişim, örgütsel kültür, zaman ve toplantı yönetimi, sorun çözme ve karar verme, değişim yönetimi, hemşirelikte bakım sunum sistemleri, liderlikle ilgili kavramlar ve teoriler, liderlikte güç kaynakları, liderlik çeşitleri ve özellikleri, yeni liderlik yaklaşımları, liderlik ve motivasyon, liderlik ve duygusal zeka, liderlik ve yaratıcılık, 21. Yüzyılda liderlik ve örnekler, hemşirelikte liderlik, iş analizi ve iş tanımları, insan kaynakları yönetimi, performans değerleme, hemşirelik mevzuatı konularını incelemektir. 1. Yönetim temel kavram ve kuramlarını bilir. 2. Hastane ve hemşirelik hizmetleri organizasyon yapılarını, organizasyon ilkeleri doğrultusunda yorumlar. 3. İletişim tekniklerini etkili bir biçimde kullanır. 4. Bir organizasyona liderlik etmek için gereken nitelik ve becerileri bilir. 5. Yönetsel sorunlarda bilimsel sorun çözme yaklaşımını kullanır. 6. Hemşirelikte bakım sunum sistemleri ilkelerini benimser. 7. Liderlik ve liderlikle ilgili kavramları açıklar. 8. Liderlik becerilerini geliştirir. 9. Kişisel liderlik potansiyelini sergiler. 10. Liderlikte güç kaynaklarına önem verir. 11. Dünyadaki ve ülkemizdeki liderleri, profesyonel liderlik özellikleri yönünden değerlendirir. 12. Yeni liderlik yaklaşımlarını karşılaştırır. 13. Hemşirelik hizmetleri yönetiminde liderliğe önem verir. 14. İş analizi ve iş tanımlarını bilir. 15. Performans değerleme sistemini bilir. 16. Hemşirelik mevzuatıyla ilgili yasa ve yönetmeliklerin günün koşullarına uygunluğunu tartışır. Yönetimde temel kavramlar ve kuramlar, Sağlık hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu, Etkin hemşirelik yönetimi esasları, Sağlık kurumlarında mali ve idari destek hizmetleri, Sağlık ekibi, Örgütsel iletişim, Örgütsel kültür, Zaman ve toplantı yönetimi, Sorun çözme ve karar verme, Değişim yönetimi, Hemşirelikte bakım sunum sistemleri, Liderlik ve liderlik teorileri, 21. Yüzyılda liderlik, Hemşirelikte liderlik, İş analizi ve iş tanımları, Performans değerleme, Hemşirelik mevzuatı

12 1. Kavuncubaşı Ş. (2000) Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Siyasal Kitabevi, Ankara. 2. Tomey A.M. (2000) Nursing Management and Leadership, Mosby, St. Louis. 3. Effective Leadership and Management in Nursing, Prentice Hall, (2001), New Jersey. 4. Tappen R. (2001) Nursing Leadership and Management. Davis Company, Philedelphia. 5. Akad İ, Budak G, Budak G. (2002) İşletme Yönetimi. Fakülteler Kitabevi, 4. Basım, İzmir 6. Barutçugil İ. (2002) Performans Yönetimi., Kariyer Yayıncılık İletişim, Eğitim Hiz. Ltd. Şti., İstanbul 7. Heidenthal, PK.(2004) Essentials of nursing leadership& management,,thomson, Australia 8. Can H, Aşan Ö, Aydın EM. (2006) Örgütsel Davranış, Arıkan Basım yayım, İstanbul 9. Doğan S. (2007) Vizyona dayalı liderlik, Kare yayınları, 2. Basım, İstanbul 10. Jones, R.A.P. (2007) Nursing Leadership and Management, Theories, Processes and Practice F.A. Davis Co. 11. Sabuncuoğlu Z. (2008). İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Aktüel., 3. Basım, Bursa 12. Eren E. (2008) Yönetim ve Organizasyon. Beta Basım, 8. Basım, İstanbul 13. Tengilimoğlu D, Işık O, Akbolat M. (2011) Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Tıp Kitapevi,Ankara. Konferans şeklinde ders, soru cevap, grup tartışması, proje sunumu, görsel ve işitsel gereçler.

13 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+ U Sağlık/Hastalık Antropoloji ve HEM 306 VI. Yarıyıl 3 T 3 2 Sosyolojisi Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli Dersin Öğretim Elemanları Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli Sosyoloji ve Antropoloji disiplinlerinin temel konularından biri de sağlıktır. Sağlığa sosyal bilimsel perspektif ile yaklaşan Sağlık Sosyolojisi ve Tıbbi Antropoloji, sağlık ve hastalığı kültürel bağlamıyla değerlendirebilmemize imkân tanımaktadır. Bu dersin amacı, öğrencilerin sağlık ve hastalık kavramlarına sosyal bilimlerin sunduğu düşünme ve analiz biçimlerini ve yöntemlerini kullanarak yaklaşabilmelerini sağlamak; sağlık, hastalık, sağlık sistemleri ve politikalarının toplumsal ve kültürel belirleyenleri ile birlikte öğrenmelerini sağlamaktır. Öğrenci bu ders boyunca, sosyoloji ve antropolojinin sunduğu teorik ve uygulamalı yöntemler ile sağlık ve hastalığı değerlendirebilecek ve bu iki alana ilişkin kapsamlı bir bilgi düzeneğine ve kavrayışa sahip olacaktır. Bu dersin sonunda öğrenci, sağlık ve hastalık kavramlarını tanımlar, modern tıp ve geleneksel tıp arasındaki ayrımı, kavramsal ve pratik düzeyde tanımlar, sağlığın sosyal belirleyicilerini açıklar, sağlığın kentleşme, küreselleşme ile ilişkisini, hastalığın toplumsal ve kültürel belirleyenlerini ve özelliklerini açıklar. Sosyal bilimler perspektifi ile sağlık ve hastalık kavramlarının incelenmesi; sağlığın daha geniş boyutları, belirleyenleri, toplum ve kültür ile olan dinamik ilişkisinin teorik ve pratik düzeyde incelenmesidir. 1. Veysel Bozkurt, Değişen Dünyada Sosyoloji, Temeller Kavramlar Kurumlar, Ankara: Ekin, Sylvia Wing Önder, Bizim Burada Mikrop Olmaz Bir Karadeniz Köyünde Tedavi ve Şifa Usulleri (Çeviren: Mehmet Doğan), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Bryan S. Turner, Tıbbi Güç ve Toplumsal Bilgi (Çeviren Ümit Tatlıcan), Bursa: Sentez, Ivan Illich, Sağlığın Gaspı (Çeviren: Süha Sertabiboğlu), İstanbul: Ayrıntı, Sağlığın Sosyal Belirleyicileri (Ed. Michael Marmot, Richard G. Wilkinson; Çev. Ed. İlker. Kayı, Yeşim Yasin), İstanbul: İnsev Yayınları, Avrupa da ve Türkiye de Sağlık Politikaları (Derleyenler: Ç.Keyder, N.Üstündağ, T.Ağartan, Ç.Yoltar), İstanbul: İletişim, 2. Baskı, Küreselleşme ve Sağlık: Süreç Kanıtlar ve Politika, (Ed. R.Labonte, T.Schrecker, C. Packer, V: Runnels; Çev. Ed. İ. Kayı, Y. Yasin), İstanbul: İnsev Yayınları, Orhan Türkdoğan, Kültür ve Sağlık-Hastalık Sistemi: Doğu da Bir Kasabanın Tıbbi Sosyoloji Açısından İncelenmesi, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, Sözel anlatım, sınıf içi tartışma, belgesel gösterimleri ve ödevler.

14 SBF DERS BİLGİLERİ HEM 316 Salı 09:20-10:50 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Mesleki İngilizce 4 HEM316 VI. Yarıyıl (e-posta) Dersin Öğretim Elemanı (e-posta) İngilizce Beyhan Aytekin Soner 404. Sabriye Aksü Dönemlik Sağlıkla ilgili mesleki terminolojiyi düzeye göre dil becerileri ve kalıplarını kullandırarak mesleki yaşama hazırlamak Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir Meslek İngilizcesi: Nursing 1 (12-14) & PowerPoint (Pain & A Microbiology Request form/biochemistry Report) Oxford English for Careers Nursing 1, Mesleki bilgilere yönelik Internet Online Çalışmalar/PowerPoint İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları

15 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+ U Evde Bakım IV HEM 324 VI. Yarıyıl 2 T 2 1 Dersin Öğretim Elemanları Seçmeli Öğr. Gör. Dr. Bahire Ulus Öğr. Gör. Dr. Bahire Ulus Öğrenciye; Evde bakım hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak. Bu dersin sonunda öğrenci; 8. Evde bakım hizmetlerini yürütürken ilgili sektör ve kurumlarla işbirliği yapabilmeyi bilir. 9. Evde bakım hizmetlerinin, etik ilkeler ve hasta hakları doğrultusunda gerçekleştirilmesi için gerekli ilke ve prensipleri bilir Evde bakım hizmetlerinin kayıtlarını tutmayı ve değerlendirmeyi bilir. Evde bakım hizmetlerinin Türkiye de ve Dünya daki tarihi ve durumu, evde bakım hizmetlerinin yönetim, organizasyonu ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgileri içerir. 5. Rice R. (2005) Home Care Nursing Practice: Concepts and Application (Home Health Nursing Practice: Concepts & Application, Mosby 4th. Edition 6. Sayan A (2004) Günümüzde Evde Bakım, Atatürk Üniversitesi, hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 7;3: Leahy W, Fuzy J, Grafe J. Providing Home Care, A Textbook for Home Health Aides, Third Ed. (2009) Hartman. 8. Velioğlu P. Hemşirelikte Yönetim, Meteksan Matbaası, 2. Baskı, Ankara Ders anlatma, soru cevap, sunum, tartışma

16 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+U Hemşirelikte Eleştirel Düşünme HEM 328 VI. Yarıyıl 2T 2 1 Dersin Öğretim Elemanları Seçmeli Yrd. Doç. Dr. Hayat Yalın Yrd. Doç. Dr. Hayat Yalın Öğrencinin birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini karşılamada eleştirel düşünebilme yöntemleri ile ilgili bilgi ve becerisini geliştirmek. Düşünme ve eleştirel düşünmeyi tanımlar, Düşünme ve hemşirelikte düşünmeyi ilişkilendirir, Eleştirel düşünme ve hemşirelikte eleştirel düşünmeyi bilir, Problem çözme sürecini kavrar ve uygular, Doğru soruları sorar, Hemşirelik sürecini uygular, Kanıta dayalı uygulama sürecini kavrar ve uygular, Bilişsel yapılandırıcı eleştirel düşünme aktivitelerini uygular. Önceliklerin belirlenmesi ve karar verme aktiviteleri, düşünme, eleştirel düşünme, profesyonel hemşirelik uygulamalarında bilişsel yapılandırıcı eleştirel düşünme aktiviteleri, eleştirel düşünme modeli uygulama, doğru soruları sorabilme, kanıt temelli uygulama, hemşirelik süreci, klinik ortamda eleştirel düşünme vaka çözümlemeleri. Browne MN, Keeley SM (2012) Asking the Right Questions A Guide to Critical Thinking, 10th Edition, Pearson, Boston. Castillo SLM (2010) Strategies, Techniques, Approaches to Thinking : Critical Thinking Cases in Nursing, 4th Edition, Canada. Craven RF, Himle CJ (2009) Fundamentals of Nursing. Human Health and Function, 6th Edition, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia. Cohen S (2007) Critical Thinking in the Perioperative Department. HCPro Inc., USA. Cücelloğlu D (1993) İyi Düşün Doğru Karar Ver, 37. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul. Cücelloğlu D (1998) İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, İstanbul. Harding MM, Snyder JS, Preusser BA (2012) Winningham's Critical Thinking Cases in Nursing: Medical-Surgical, Pediatric, Maternity, and Psychiatric. Elsevier Mosby, St Louis. LeMone P, Burke K, Bauldoff G (2011) Medical Surgical Nursing Critical Thinking in Patient Care, 5th Edition, Perason, Boston. Lunney M (2009) Critical Thinking to Achieve Positive Health Outcomes: Nursing Case Studies and Analyses. NANDA International, Wıley-Blackwell, Singapore. Yıldırım BÖ (2010) Hemşirelikte Eleştirel Düşünme (Ed. Özsoy AS) Aydın Tuna Matbaacılık, İzmir. Konferans şeklinde ders, grup tartışması, soru-yanıt, vaka analizleri

17 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+U Toplumsal Duyarlılık Projesi IV HEM310 VI. Yarıyıl 2U 1 5 Dersin Öğretim Elemanları Yrd.Doç.Dr.Hasibe Kadıoğlu Yrd.Doç.Dr.Hasibe Kadıoğlu Tasarımı yapılmış bir projenin uygulanması, sonuçlarının analiz edilmesi, yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması. 15. Tasarlanmış projeyi uygulayabilme. 16. Veri toplayabilme. 17. Verileri bilgisayara aktarabilme. 18. Bilgisayarda veri analizi yapabilme 19. Bulguları tablo ve grafiklerle gösterebilme. 20. Araştırma raporunu yazabilme ve yayınlayabilme. 1. Veri toplama 2. Veri girişi ve hata kontrolu 3. İstatistiksel veri analizi 4. Tablo ve grafik yapımı 5. Rapor yazma 1. Özdemir, O. Medikal İstatistik, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu, V. Biyoistatsitik. Hatipoğlu Basım ve Yayım, 14. Baskı, Ankara, Özdamar, K. Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kaan kitabevi, Eskişehir, Takrir, Soru - Cevap, Küçük grup çalışması

18 SBF DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K İngilizce 6 Intermedıate/Orta ING (e-posta) Dersin Öğretim Elemanı (e-posta) İngilizce Beyhan Aytekin Soner 305.Nuriye Özdemir, 306 Zeynep Balaban Dönemlik Öğrencilerin orta düzeyde yalın ölçünlü dil kullanımını anlayabilmelerini sağlamak ve kendisini yalın ve bütünlüğü sağlayacak şekilde ifade edebileceği, deneyimleri ve olaylarla ilgili bilgi verebileceği, hayallerini, ümitlerini ve hedeflerini tarif edebileceği, plan ve görüşlerle ilgili kısa gerekçeler gösterebileceği ya da açıklamalar getirebileceği düzeye getirmek Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir Booklet Booklet / Azar Internet Online Alıştırmalar İletişimsel, ikili ve grup çalışmaları

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili HEMŞİRELİKTE ETİK Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(x ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgün Öğreti X) Uzakta Öğreti Diğer Dersin

Detaylı

HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ HEM 301 12 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 12 s/hafta 8 kredi. Teorik: 4 s/hafta Uygulama: 8 s/hafta

HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ HEM 301 12 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 12 s/hafta 8 kredi. Teorik: 4 s/hafta Uygulama: 8 s/hafta HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ HEM 301 12 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 12 s/hafta 8 kredi Teorik: 4 s/hafta Uygulama: 8 s/hafta Türkçe İletişim: Yard. Doç. Dr. Serap BULDUK Yard. Doç. Dr. Behice EKİCİ

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

HEMŞİRELİKTE DEĞERLER VE ETİK HEM 309. 2 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl (güz) Lisans Zorunlu. İletişim: Yard.Doç.Dr. Serap BUDUK

HEMŞİRELİKTE DEĞERLER VE ETİK HEM 309. 2 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl (güz) Lisans Zorunlu. İletişim: Yard.Doç.Dr. Serap BUDUK HEMŞİRELİKTE DEĞERLER VE ETİK HEM 309 2 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl (güz) Lisans Zorunlu 2 Kredi Teorik : 2 s/hafta Türkçe İletişim: Yard.Doç.Dr. Serap BUDUK e-posta : serapbulduk@maltepe.edu.tr Dersle İlgili

Detaylı

Dersin Tanıtımı: TEORİ + DERS ADI DERS KODU YARIYIL. (Saat) Sağlık ve Hemşirelik I HSH 105 1 4+4 8 DERSİN DÜZEYİ

Dersin Tanıtımı: TEORİ + DERS ADI DERS KODU YARIYIL. (Saat) Sağlık ve Hemşirelik I HSH 105 1 4+4 8 DERSİN DÜZEYİ Dersin Tanıtımı: DERS ADI DERS KODU YARIYIL TEORİ + UYGULAMA AKTS (Saat) Sağlık ve Hemşirelik I HSH 105 1 4+4 8 DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN DÜZEYİ ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI DERSİN

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sağlığın Geliştirilmesi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Diyabet Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili ÇOCUKTA BÜYÜME VE GELİŞME Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(x ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgü Öğreti X) Uzakta Öğreti Diğer

Detaylı

İş Analizi (PSY 321) Ders Detayları

İş Analizi (PSY 321) Ders Detayları İş Analizi (PSY 321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İş Analizi PSY 321 Seçmeli 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 DERS BİLGİLERİ Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Dersin Öğrenim Çıktıları Dersin İçeriği Önerilen Kaynaklar Prof. Dr. Fatma Eti Aslan Prof. Dr. Fatma

Detaylı

3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar

3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar FİZYOTERAPİ DE ÖZEL KONULAR Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Fizyoterapi de Özel FTR Konular 308 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Teorik Dersler öğretme

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PLANI BİRİNCİ YIL IV. YARIYIL

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PLANI BİRİNCİ YIL IV. YARIYIL T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PLANI BİRİNCİ YIL I.YARIYIL II. YARIYIL HEM 101 Sağlık Bilimleri ve Hemşireliğe Giriş 2 0 2 4 HEM 102 Hemşirelikte Temel İlke

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2012). 2013-2017 Stratejik Plan. Ankara: ASPB

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2012). 2013-2017 Stratejik Plan. Ankara: ASPB DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı (a) Sosyal Hizmet Yönetimi Önkoşul(lar)- var ise Dersin dili Dersin Türü Dersin verilme şekli Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Acil Hemşireliği I ACH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Acil Hemşireliği I ACH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 DERS BİLGİLERİ Acil Hemşireliği I ACH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 Prof. Dr. Nermin Olgun Prof. Dr. Fatma Eti Aslan, Prof. Dr. Nermin Olgun, Doç. Dr. Ükke Karabacak Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Bir Dönemlik

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5 ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5 BESLENME Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Teori (saat/hafta) BES206 4. Bahar 3 0 0 3

Teori (saat/hafta) BES206 4. Bahar 3 0 0 3 BESLENME DURUMU SAPTAMA YÖNTEMLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl BESLENME DURUMU SAPTAMA YÖNTEMLERİ Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı

Detaylı

Teori (saat/hafta) BES430 8.Bahar 2 0 0 4

Teori (saat/hafta) BES430 8.Bahar 2 0 0 4 TOPLU BESLENME HİZMETLERİNDE KALİTE Dersin Adı Kodu Yarıyıl TOPLU BESLENME HİZMETLERİNDE KALİTE Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Zeka Testleri (PSY 320) Ders Detayları

Zeka Testleri (PSY 320) Ders Detayları Zeka Testleri (PSY 320) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Zeka Testleri PSY 320 Bahar 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersi veren öğretim görevlisinin

Detaylı

Teori (saat/hafta) Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama - Alıştırma

Teori (saat/hafta) Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama - Alıştırma ENTERAL,PARENTARAL BESLENME Dersin Adı Kodu Yarıyıl ENTERAL,PARENTARAL BESLENME Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

Kişilik Psikolojisi (PSY 401) Ders Detayları

Kişilik Psikolojisi (PSY 401) Ders Detayları Kişilik Psikolojisi (PSY 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kişilik Psikolojisi PSY 401 Güz 3 0 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i PSY301, Dersi

Detaylı

(saat/hafta) (saat/hafta) Biyoistatistik SBF 118 6. Bahar 2 - - 3 Önkoşullar

(saat/hafta) (saat/hafta) Biyoistatistik SBF 118 6. Bahar 2 - - 3 Önkoşullar BİYOİSTATİSTİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Biyoistatistik SBF 118 6. Bahar 2 - - 3 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Yok Türkçe Seçmeli Dersin öğrenme ve öğretme Teorik Dersler teknikleri

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Psikolojik Testler (PSY 304) Ders Detayları

Psikolojik Testler (PSY 304) Ders Detayları Psikolojik Testler (PSY 304) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojik Testler PSY 304 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 102 Dersin

Detaylı

BİLGİYE ULAŞMA VE SUNUM. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama AKTS. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 4. Bilgiye Ulaşma ve Sunum SBF 103

BİLGİYE ULAŞMA VE SUNUM. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama AKTS. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 4. Bilgiye Ulaşma ve Sunum SBF 103 BİLGİYE ULAŞMA VE SUNUM Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Bilgiye Ulaşma ve Sunum SBF 103 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin öğrenme ve Teorik

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYON. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama AKTS. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 1-3. Pulmoner Rehabilitasyon

PULMONER REHABİLİTASYON. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama AKTS. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 1-3. Pulmoner Rehabilitasyon PULMONER REHABİLİTASYON Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Pulmoner Rehabilitasyon FTR 307 3.YIL/ 1.yarıyıl Güz (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 1-3 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES 201 3.GÜZ 2 2 3 5

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES 201 3.GÜZ 2 2 3 5 BESLENME İLKELERİ I Dersin Adı Kodu Yarıyıl BESLENME İLKELERİ I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ PSIR 281 3 3+0 3 4. Donanım, CPU, yazılım, işletim sistemleri, internet, yönetim bilişim sistemleri, ERP sistemleri

DERS BİLGİLERİ PSIR 281 3 3+0 3 4. Donanım, CPU, yazılım, işletim sistemleri, internet, yönetim bilişim sistemleri, ERP sistemleri DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Sosyal Bilimler için Bilgisayar Teknikleri PSIR 28 T+U Saat Kredi AKTS 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersin

Detaylı

GENEL İKTİSAT Dersin Adı Kodu Yarıyıl. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS BES121. GENEL İKTİSAT Önkoşullar

GENEL İKTİSAT Dersin Adı Kodu Yarıyıl. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS BES121. GENEL İKTİSAT Önkoşullar GENEL İKTİSAT Dersin Adı Kodu Yarıyıl GENEL İKTİSAT Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları Dersin içeriği Kaynaklar

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilgi Sistemleri BBA 384 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilgi Sistemleri BBA 384 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Yönetim Bilgi Sistemleri BBA 384 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) KLİNİK BESLENME ÇOCUK. BES403 7.Güz 2 8 0 8 UYGULAMASI Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) KLİNİK BESLENME ÇOCUK. BES403 7.Güz 2 8 0 8 UYGULAMASI Önkoşullar KLİNİK BESLENME ÇOCUK UYGULAMASI Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar KLİNİK BESLENME ÇOCUK BES403 7.Güz 2 8 0 8 UYGULAMASI Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(x ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Sistemi Örgü Öğreti X) Uzakta Öğreti

Detaylı

Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji (CEAC 511) Ders Detayları

Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji (CEAC 511) Ders Detayları Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji (CEAC 511) Ders Detayları Ders Adı Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji Ders Kodu CEAC 511 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 3 0 0 3

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(x ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgü Öğreti X) Uzakta

Detaylı

Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi (PSY 202) Ders Detayları

Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi (PSY 202) Ders Detayları Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi (PSY 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi PSY 202 Bahar 3 0 0 3 6 Ön

Detaylı

Psikolojide Araştırma Yöntemleri I (PSY 213) Ders Detayları

Psikolojide Araştırma Yöntemleri I (PSY 213) Ders Detayları Psikolojide Araştırma Yöntemleri I (PSY 213) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojide Araştırma Yöntemleri I PSY 213 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersin Adı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersin Kodu 1200.9312 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal)

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Cerrahi Bakım I CHH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Cerrahi Bakım I CHH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 DERS BİLGİLERİ Cerrahi Bakım I CHH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 Prof. Dr. Fatma Eti Aslan Prof. Dr. Fatma Eti Aslan Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Bir Dönemlik Öğrenciye hasta ve ailesine holistik bir

Detaylı

HEM 201 Tıbbi ve Cerrahi Sağlık Bakımı HEM 201. 20 AKTS 2. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 24 s/hafta 16 kredi

HEM 201 Tıbbi ve Cerrahi Sağlık Bakımı HEM 201. 20 AKTS 2. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 24 s/hafta 16 kredi HEM 201 Tıbbi ve Cerrahi Sağlık Bakımı HEM 201 20 AKTS 2. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 24 s/hafta 16 kredi Teorik: 8 s/hafta Klinik: 16 s/hafta Đletişim e-posta: Özlem Kevser KOREL Elçin BABAOĞLU AKDENĐZ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES234 4 2 0 0 4. Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi, Ödev

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES234 4 2 0 0 4. Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi, Ödev BESLENME ANTROPOLOJİSİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl BESLENME ANTROPOLOJİSİ Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Hücre ve Doku Kültürleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Bilimsel Araştırma Yöntemi Dersin Kodu BİL30 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi 4 Haftalık

Detaylı

Psikofarmakolojiye Giriş (PSY 421) Ders Detayları

Psikofarmakolojiye Giriş (PSY 421) Ders Detayları Psikofarmakolojiye Giriş (PSY 421) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Psikofarmakolojiye Giriş PSY 421 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY

Detaylı

3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar

3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar SAĞLIKLI YAġAM VE EGZERSĠZ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Sağlıklı YaĢam ve Egzersiz FTR 334 3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 5 Önkoşullar Yok Dersin dili

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilimi BBA 383 Güz 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilimi BBA 383 Güz 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Yönetim Bilimi BBA 383 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri MATH 169, BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS 345072003140504 3 0 0 3 6

Öğretim planındaki AKTS 345072003140504 3 0 0 3 6 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Sağlık Yönetiminde Seçme Konular Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 345072003140504 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Sosyal Bilimler TIP Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam. Davranış Bilimleri

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Sosyal Bilimler TIP Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam. Davranış Bilimleri DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS Sosyal Bilimler TIP 101 1 96 5 5 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Davranış Bilimleri 29 0 29 İletişim 18 0 18 Yönetim ve Liderlik 3 0 3 Yönetim ve

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Dahili Bakım I DHH 501 I. Yarıyıl 3 T+ 4 U 5 10

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Dahili Bakım I DHH 501 I. Yarıyıl 3 T+ 4 U 5 10 Dahili Bakım I DHH 501 I. Yarıyıl 3 T+ 4 U 5 10 Prof. Dr. Nermin Olgun Prof. Dr. Nermin Olgun Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Bir Dönemlik Öğrenciye tüm sistem hastalıklarının belirti-bulguları, tanı

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Viroloji Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Halk Sağlığı Hemşireliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal)

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER Sağlık

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili Aile Planlaması Danışmanlığı Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(x) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgü Öğreti X) Uzakta Öğreti Diğer

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ANTROPOLOJİ SBF112 3.GÜZ 2 0 0 4 Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ANTROPOLOJİ SBF112 3.GÜZ 2 0 0 4 Önkoşullar ANTROPOLOJİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar ANTROPOLOJİ SBF112 3.GÜZ 2 0 0 4 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin

Detaylı

Personel Seçimi ve Testler (PSY 412) Ders Detayları

Personel Seçimi ve Testler (PSY 412) Ders Detayları Personel Seçimi ve Testler (PSY 412) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Personel Seçimi ve Testler PSY 412 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK BİRİNCİ SINIF Birinci Yarıyıl (Güz Dönemi) Mikrobiyoloji-Parazitoloji 2 2 4 Biyokimya 2 0 4 Anatomi

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ BES208 4. Bahar 2 2 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme Anlatım,

Detaylı

Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları

Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sinema ve Tasarım GTM 002 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Bilişsel Psikoloji II (PSY 312) Ders Detayları

Bilişsel Psikoloji II (PSY 312) Ders Detayları Bilişsel Psikoloji II (PSY 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilişsel Psikoloji II PSY 312 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 311

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES235 GÜZ 2 0 0 4

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES235 GÜZ 2 0 0 4 ADÖLESAN BESLENMESİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl ADÖLESAN BESLENMESİ Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Fiziksel Uygunluk Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün

Detaylı

Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5. Yrd.Doç.Dr.Can Tansel Kaya, Yrd.Doç.Dr. Çağatay Akarçay

Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5. Yrd.Doç.Dr.Can Tansel Kaya, Yrd.Doç.Dr. Çağatay Akarçay DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 241 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİSI I Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİSI I Önkoşullar Dersin Adı Kodu Yarıyıl TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİSI I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 4. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 4. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 4. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+ U Acil Bakım HEM 401 VII. Yarıyıl 2T+16U 10 9 Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI PROJE YÖNETİMİ MAN 313 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 2 10,19 6,7 5,7 8,13

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI PROJE YÖNETİMİ MAN 313 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 2 10,19 6,7 5,7 8,13 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi KTS ULUSLRRSI PROJE YÖNETİMİ MN 313 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü lmanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar

2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar SPORCU SAĞLIĞI VE FĠZYOTERAPĠ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Sporcu Sağlığı ve Fizyoterapi FTR 232 2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 4 Önkoşullar Yok Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 Ön Koşul Dersleri Üçüncü sınıf dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sektörlere Giriş II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Ambalaj Tasarımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar

2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar TEDAVİ HAREKETLERİ PRENSİPLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Tedavi Hareketleri Prensipleri FTR 202 2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 3 2-3 Önkoşullar Yok Dersin

Detaylı

Çağdaş Yönetim Teknikleri YBS206 4 3+0 3 4

Çağdaş Yönetim Teknikleri YBS206 4 3+0 3 4 BARTIN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çağdaş Yönetim Teknikleri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Üretim Yönetimi MAN 325 2 3 + 0 3 6. Program Öğrenme Çıktıları

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Üretim Yönetimi MAN 325 2 3 + 0 3 6. Program Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Üretim Yönetimi MAN 325 2 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Almanca Lisans Zorunlu

Detaylı

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2015-2016 Güz Dönemi

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2015-2016 Güz Dönemi Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2015-2016 Güz Dönemi Dersin Adı ve Kodu: Psik 302 Psikopatoloji Dersin ön koşulları: Yok Ders yeri(sınıf): 312 nolu sınıf Ders Günü ve Saati: Salı: 08:30-11:20 Kredisi:

Detaylı

Teori (saat/hafta) BES402 8.Bahar

Teori (saat/hafta) BES402 8.Bahar TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ UYGULAMASI Dersin Adı Kodu Yarıyıl TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ UYGULAMASI Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Teori Laboratuar

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 102 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Klinik Eğitim Hemşirelerinin Kendi Yetkinliklerini Değerlendirmesine Yönelik Bir Çalışma ÖZET Anahtar kelimeler: GİRİŞ

Klinik Eğitim Hemşirelerinin Kendi Yetkinliklerini Değerlendirmesine Yönelik Bir Çalışma ÖZET Anahtar kelimeler: GİRİŞ Klinik Eğitim Hemşirelerinin Kendi Yetkinliklerini Değerlendirmesine Yönelik Bir Çalışma *Aysun Çakır, **Sibel Yıldırım,**Süleyman Çırak, ** Figen Bozkurt, * Eğitim ve Gelişim Hemşiresi, Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

TYYÇ-ENDODONTİ DOKTORA PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

TYYÇ-ENDODONTİ DOKTORA PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ TYYÇ- 8 DOKTORA EQF-LLL: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey - Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Ta ıtı For u. Öğreti Yö te leri. Dersi A a ı. Öğreti Dili

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Ta ıtı For u. Öğreti Yö te leri. Dersi A a ı. Öğreti Dili Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili Ço uk Gelişi i-ii Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgün Öğreti X) Uzakta Öğreti Diğer Dersin

Detaylı

Elektronik Ticaret (LOJ 409) Ders Detayları

Elektronik Ticaret (LOJ 409) Ders Detayları Elektronik Ticaret (LOJ 409) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Elektronik Ticaret LOJ 409 Seçmeli 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Erken Çocukluk Döneminde Program Geliştirme TÜRKÇE Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

FĠZYOTERAPĠDE TEMEL ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama AKTS. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 3 2-4

FĠZYOTERAPĠDE TEMEL ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama AKTS. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 3 2-4 FĠZYOTERAPĠDE TEMEL ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Fizyoterapide Ölçme Değerlendirme Temel ve FTR 205 2.YIL/ 1.yarıyıl Güz (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 3

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MAN 218 1 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MAN 218 1 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MAN 218 1 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Almanca

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kanser Biyolojisi ve Genetiği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI MAN Ön Koşul Dersleri - Dersin Seviyesi

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI MAN Ön Koşul Dersleri - Dersin Seviyesi DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI MAN 336 6 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FİRMA DEĞERLEMESİ MAN Uluslararası Finansal Yönetim, Mali Tablolar Analizi

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FİRMA DEĞERLEMESİ MAN Uluslararası Finansal Yönetim, Mali Tablolar Analizi DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FİRMA DEĞERLEMESİ MAN 43 7 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Uluslararası Finansal Yönetim, Mali Tablolar Analizi Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü

Detaylı