ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 3. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 3. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ"

Transkript

1 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 3. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Ruh Sağlığı ve Hastalıklar Hemşireliği HEM 301 V. Yarıyıl 3T+8U 7 6 Öğretim Elemanı Öğretim Elemanı (e-posta) Prof.Dr. Sevim Buzlu Ruh Sağlığı ve Psikiyatri hemşireliğinin temel ilke, kavram, işlev ve sürecini inceleyerek, bunları ülke gereksinimleri doğrultusunda ruh sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede, ruh sağlığının bozulduğu durumlarda bakım, tedavi ve rehabilitasyonda etkin biçimde kullanımını amaçlar 1. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin tarihsel gelişim sürecini inceler 2. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin temel ilkelerini, kavramlarını, standartlarını açıklar 3. Ruh sağlığı profilinin ulusal ve uluslar arası göstergelerini yorumlar 4. Ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi, sürdürülmesinde ve bozulması halinde, bakım, tedavi ve rehabilitasyonunda bilgi ve beceri kazanır 5. Ruhsal bozukluklarda terapötik ilişki bilgi ve becerisini kazanır 6. Ruhsal bozuklukların davranışsal göstergelerini kavrar 7. Ruhsal bozukluğu olan hastanın sorunlarını belirler, bu sorunlara yönelik girişimleri hemşirelik süreci doğrultusunda uygular 8. Ruhsal bozuklukların tedavisi ile ilgili bilgi ve beceri kazanır 9. Özel psikiyatri alanları ve hemşireliği ile ilgili bilgi ve beceri kazanır Bu ders üçüncü yıl 1. dönem haftada 3 saat kuramsal, 7 saat uygulama olmak üzere toplam 42 saat kuramsal ve 98 saat uygulamayı içeren lisans düzeyinde bir hemşirelik dersidir KİTAPLAR 1. Güleç C, Köroğlu E. (1997) Psikiyatri Temel Kitabı. 1 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 2. Güleç C, Köroğlu E. (1998) Psikiyatri Temel Kitabı. 2 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 3. Öztürk O. (2004) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Feryal Matbaacılık, Ankara. 4. Kozacıoğlu G. (1995) Bireyden Topluma Ruh Sağlığı, Alfa Basın Yayın Dağıtım, İstanbul. 5. Köroğlu E. (2004) Psikonozoloji/ Tanımlayıcı Klinik Psikiyatri, Ankara. 6. Özcan A.(1996) Hemşire- Hasta İlişkisi ve İletişim. Saray Tıp Kitabevi, İzmir. 7. Tomruk, NB, Kutlar, MT, Canbek, Ö, Soysal, H. (2007) Elektrokonvulsif Tedavi Klinik Uygulama El Kitabı, Ece Matbaacılık, İstanbul 8. Yüksel N. (2006) Ruhsal Hastalıklar,3. baskı, Özyurt Yayıncılık,

2 Ankara. 9. Kaplan & Sadock. (2005) Klinik Psikiyatri, Çev: Aydın H, Bozkurt A. Güneş Kitabevi, İstanbul. 10. Kum N.(2000) Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı Vehbi Koç Vakfı Yayınları, II.Baskı, İstanbul. YABANCI KİTAPLAR 1. Antai-Otong D (eds) (2003) Psychiatric Nursing. Biological&Behavioral Concepts. Thomson, Australia. 2. Barry PD. (2002). Mental Health and Mental Illness. Lippincott Company, Philadelphia. 3. Boyd MA. (2008) Psychiatric Nursing: Contemporary Practice. Lippincott Company, Philadelphia 4. Carpenito LJ. (1999 ) Handbook of Nursing Diagnosis, Eight Edition, Lippincot Company, Philadelphia. 5. Harrison M, Howard D, Mitchell D.(2004) Acute Mental Health Nursing. Sage Publications. London. 6. Isaacs A. (2001) Mental Health and Psychiatric Nursing. 3rd Ed. Lippincott Company, Philadelphia. 7. Varcarolis EM &Halter MJ. (2009) Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing. A Communication Approach to Evidence- Based Care. Saunders Company, St. Louis. 8. Videbeck SL. (2004) Psychiatric Mental Health Nursing. 2nd Ed. Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia. 9. Worley NK. (1997) Mental Health Nursing in the Community. Mosby Year Book, St. Louis. SÜRELİ YAYINLAR 1. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2. Bağımlılık Dergisi 3. Çocuk Ve Gençlik Ruh Sağlığı 4. Düşünen Adam Dergisi 5. Klinik Psikiyatri Dergisi 6. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 7. Kriz Dergisi 8. Nöropsikiyatri Arşivi 9. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 10. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi 11. Türk Psikiyatri Dergisi 12. Türk Psikoloji Dergisi 13. Yeni Sympozyum Dergisi YABANCI SÜRELİ YAYINLAR 1. Archives of Psychiatric Nursing 2. Australian and New Zealand Journal of Mental Health Nursing 3. International Journal of Mental Health Nursing 4. International Journal of Psychiatric Nursing Research 5. Issues in Mental Health Nursing 6. Journal of Addictions Nursing 7. Journal of Child And Adolescent Psychiatric Nursing 8. Journal of Forensic Nursing 9. Journal of Gerontological Nursing 10. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 11. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services 12. Perspectives in Psychiatric Care Psikiyatri Hemşireliği Alanında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Anlatım ve interaktif eğitim yöntemleri (soru-cevap, grup tartışmaları, rol oynama, vaka analizi, film izleme)

3 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+ U Hemşirelikte Eğitim İlke ve HEM 303 V. Yarıyıl 3T 3 4 Yöntemleri Uzm. Hem. Şehriban Serbest Dersin Öğretim Elemanları Uzm. Hem. Şehriban Serbest, Uzm. Hem. Aysun Çakır Öğrencilerin; hemşirelikte eğitim, uygulama ve bilgiyi geliştirme arasında köprü kuracak şekilde; mesleki eğitim, mezuniyet sonrası eğitim, sağlık eğitimi ve hasta eğitimi konusunda bilgi ve beceri kazanmalarıdır. 1. Hemşirenin eğitimci rolünü bilir 2. Eğitim ve öğretim kavramlarını bilir 3. Hemşirelikte mesleki eğitim ve mezuniyet sonrası eğitimi bilir 4. Sağlık eğitimi gereksinimi belirleyebilir ve uygulayabilir. 5. Hasta eğitim gereksinimlerini belirleyebilir ve hasta eğitimi verebilir 6. Eğitim sürecini bilir. 7. Eğitim ihtiyaçlarını belirleyebilir 8. Eğitimi planlayabilir 9. Eğitim araç gereci, ortamı hazırlamayı bilir 10. Eğitimde teknoloji ve sunum tekniklerini kullanmayı bilir 11. Ölçme ve değerlendirme yapabilir 12. Sağlık eğitim materyali hazırlayabilir 1. Hemşirenin Eğitimci Rolü 2. Eğitim Kavramları 3. Hemşirelik Mesleki Eğitimi 4. Mezuniyet Sonrası Eğitim 5. Sağlık Eğitimi 6. Hasta Eğitimi 7. Eğitim Süreci 8. Hemşirelik Eğitiminde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 1. Deniz N. (1999). Global Eğitim. Türkmen Kitabevi, İstanbul. 2. Raymont N. (2009). Employee Training & Development. İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Geliştirilmesi. 1 th ed, Çeviren: Çetin C, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul. 3. Sönmez V. (2004). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. 11. Baskı, Anı Yayıncılık, Ankara. 4. Taymaz H. (1997). Hizmeti İçi Eğitim (Kavramlar İlkeler Yöntemler). 3. Baskı, A.Ü Eğitim Fakültesi Yayınları, No: 94, Ankara. 5. Ün Açıkgöz K. (2005). Aktif Öğrenme. 7. Baskı, Eğitim Dünyası Yayınları, İzmir. 6. Tabak RS. (2000). Sağlık Eğitimi. Somgür Yayıncılık, Ankara. 7. Taşocak G. (2003). Hasta Eğitimi. İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul. 8. Joint Commission International Accreditation Standards for Hospital. (2011). Joint Commission International. Staff Qualifications and Education, Patient and Family Education U.S.A. Konferans, proje çalışması (eğitim hazırlama ve sunma), grup çalışmaları, bireysel çalışma, hemşirelik/sağlık/hasta eğitim programı hazırlama ve sunum.

4 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+ U Biyokimya HEM 305 V. Yarıyıl 3T 3 2 Öğretim Elemanı Öğretim Elemanı (e-posta) Değerlendirme Yöntemi Prof. Dr.Aysel Özpınar, Doç. Dr. Mustafa Serteser, Doç.Dr Abdurrahman Coşkun, Yrd. Doç. Dr.Tamer İnal, Yrd. Doç. Dr Özge Can Öğrencilere karbonhidrat, protein, lipid ve nükleik asitlerin anabolik ve katabolik yollarını anlatmak; oluşan metabolik hastalıkların teşhisinde klinik biyokimya da kullanılan testler ve testler için nasıl numune alınması, nereye ve hangi koşullarda iletilmesi gerektiğini kavratmaktır. 1. Klinik biyokimyada kullanılan testlerin önemini ve ne işe yaradığını bilir. Bu amaçla alınacak numuneleri uygun bir şekilde alır ve doğru laboratuara uygun koşullarda iletir. Biyokimya ya giriş, proteinler, metabolizma, reaksiyonlar, katalizörler ve enzimler, özgünlük, doyma ve aktif alanlar, metabolizmanın yapısı: anabolizma ve katabolizma, katabolizma: yıkıma karşı enerji metabolizması,metabolizmada oksidasyon ve redüksiyon, karbonhidratlar: metabolizmada şekerler ve polisakkaritler, vücutta glukoz,glukozun yıkımı: glikoliz, krebs döngüsü, solunum zinciri, oksidatif fosforilasyon ve toplam ATP kazanımı, glikojenoliz, glikoneogenez, pentoz fosfat siklusu, metabolik kontrol, yağlar ve karbonhidratlar arasındaki ilişki, fosfolipidler ve membranlar, enerji kaynakları olan yağlar, yağlar: sindirim,taşıma, depolama ve mobilizasyon, yağ asitleri oksidasyonu, sağlık ve hastalıkta keton cisimcikleri, diyetteki yağ: temel yağ asitleri, yağ asidi biyosentezi protein ve amino asit yıkımı, kırmızı ve beyaz hücreler: reaktif oksijene karşı savunma ve savunma olarak reaktif oksijen,gen kavramı, kimyası ve genetik kod ve mrna, protein sentezi, ribozomlar ve trna, genetik farklılık, hastalıklar ve genetik çeşitlilik,mutajenler, radyasyon ve yaşlanma hedef olarak DNA ve protein sentezi, hormonlar ve etki mekanizması, hormonların sınıflandırılması, insülin, glukagon ve adrenalin, diyabet, steroid hormonlar ve reseptörler,hipofiz hormonları, tiroid hormonları, adrenal korteks hormonları,prostaglandinler ve enflamasyon,membranda transport, sinir ve kas, ph homeostazisi diagnostik belirteçler,kan, kanama ve pıhtılaşma,ıdrar analizi. 1. Engel P.(2012). Kolay Biyokimya.Çev:Aysel Özpınar, Istanbul Tıp Kitabevi. 2. Ed. Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood.(2005). Tietz Klinik Kimyada Temel İlkeler. Çev: Diler Aslan, 5. Baskıdan Çeviri, Palme Yayıncılık, Ankara. Sınıf dersi Ara Sınav ve Kısa Sınav

5 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+ U Sağlık Bilimlerinde Etik HEM 307 V. Yarıyıl 2 T 2 3 Dersin Öğretim Elemanları Yrd. Doç. Dr. Hayat Yalın Yrd. Doç. Dr. Hayat Yalın Sağlıklı/hasta bireyin ve ailenin bakım uygulamalarında ve diğer mesleki rollerini gerçekleştirmede uyulması gereken etik ilkeler konusunda bilgi, tutum ve beceri kazandırmak. 13. Etiğin tarihçesini bilir 14. Etik karar verme sürecini bilir 15. Hemşirelik Uygulama Kodlarını bilir 16. Temel hemşirelik değerlerini bilir 17. Hasta-İnsan Haklarını bilir 18. Özel durumlara ilişkin etik davranışları bilir ( ör araştırmada etik) Etiğin Geçmişi, Etik Karar Verme, Hemşirelik Uygulama, Kodları, Hemşirelikte Değerler, Hasta-İnsan Hakları, Hasta-Hemşire İlişkileri, Hastaya Gerçeğin Söylenmesi, Aydınlatılmış Onam, Hasta Sırrının Saklanması, Ölme Hakkı ve Terminal Dönemdeki Hastaya Hemşirelik Yaklaşımları 1. T. A. Aştı, A. Karadağ (2012). (Editörler) Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul. 2. P.S. Cowen, S. Moorhead (2011). Current Issues in Nursing, 8th ed, Mosby Elsevier. Missouri. 3. Babadağ, K. (2010). Hemşirelik ve Değerler, İlksan Matbaası, Ankara. 4. Potter A.P,Perry A.G.(2009). Fundamentals of Nursing. 7 th Edition. Mosby Elsevier. Missouri. 5. Chitty, K.K. (2007): Professional Nursing. W.B. Saunders Co., Philadelphia. 6. Burkhardt M.A., Nathaniel A.K.( 1998).: Ethics and Issues. Internatioanl Thomson Publishing Co., Washington. 7. Craven R.F, Hirnle C.J. (2009). Fundamentals of Nursing. Human Health and Function. 6th Edition. Lippincott. Williams and Willkins. Philadelphia. 8. Özcan A. (2006). Hemşire-Hasta İlişkisi ve İletişim, Sistem Ofset, Ankara. 9. Dünya Hekimler Birliği (2005) Tıp Etiği Elkitabı, M. Civaner (çev), Türk Tabipler Birliği, Ankara. 10. A.E. Demirhan, Y. Oğuz, Ö. Elçioğlu, H. Doğan (2001) (Editörler) Klinik Etik , Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. Konferans, grup çalışmaları, vaka analizleri

6 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+ U Toplumsal Duyarlılık Projesi III HEM 309 V. Yarıyıl 2U 1 6 Dersin Öğretim Elemanları Yard. Doç. Dr. Hasibe Kadıoğlu Yard. Doç. Dr. Hasibe Kadıoğlu Bu dersin amacı öğrencinin sosyal sorumluluk alanında bir araştırma konusu belirleyebilmesini, belirlediği konuda araştırmayı tasarlayabilmesini ve yürütebilmesini sağlamaktır. 1. Sosyal sorumluluk alanında seçilmiş bir konu üzerine bir problemi formüle edebilme, 2. Literatürü inceleyebilme, 3. Çalışma yöntemini seçebilme, 4. Veri toplama yöntemini seçebilme ve veri toplama aracı oluşturabilme, 5. Bilgisayara verileri aktarabilme, 6. Bilgisayarda veri kontrolü yapabilme ve sorunları giderebilme, 1. Araştırma konusunun seçimi 2. Literatür tarama 3. Araştırma tasarımı 4. Araştırmanın uygulanması 5. Verilerin toplanması ve veri girişi 1. İnci Erefe (2002). Hemşirelikte Araştırma, İlke Süreç ve Yöntemler. HEMAR-GE yayın No Oktay Özdemir. Medikal İstatistik. İstanbul medikal yayıncılık. 3. Kadir Sümbüloğlu, Vildan Sümbüloğlu. Biyoistatistik. Hatipoğlu Basım ve Yayım. Takrir, soru-cevap, küçük grup çalışması

7 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+ U Evde Bakım III HEM 325 V. Yarıyıl 2T 2 1 Dersin Öğretim Elemanları Seçmeli Öğr. Gör. Dr. Bahire Ulus Öğr. Gör. Dr. Bahire Ulus Öğrenciye; evde bakım gerektiren bireyin, bakım gereksinimlerini tanılama, bakımını planlama ve bakım sonuçlarını değerlendirmesi ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak. Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Birey ve aile ile etkili iletişim kurarak, etik ilkeler ve hasta hakları doğrultusunda ailenin, bireyin evde bakım gereksinimlerini belirlemeyi bilir, 2. Ruh sağlığını koruyucu önlemleri aileye ve bireye açıklayabilir. 3. Ev ortamında psikolojik desteğe gereksinimi olan bireyi tanıyabilir ve bakım için yönlendirebilir. 4. Ruh sağlığı bozulmuş olan bireyin hemşirelik bakımını planlayabilir. 5. Ruh sağlığı sorunu olan bireylere sahip aileye yardım ve rehberlik edebilir. 6. Evde bakım hizmetlerini yürütürken ilgili sektör ve kurumlarla işbirliği yapabilmeyi bilir. 7. Evde bakım hizmetlerinin kayıtlarını tutmayı ve değerlendirmeyi bilir. Evde bakım hizmetlerinin Türkiye de ve Dünya daki tarihi ve durumu, evde bakım hizmetleri ekibinin rol ve sorumlulukları, evde bakım hizmetine gereksinimi olan bireylerin bakımının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgileri içerir. 1. Rice R. (2005) Home Care Nursing Practice: Concepts and Application (Home Health Nursing Practice: Concepts & Application, Mosby 4th. Edition 2. Sayan A (2004) Günümüzde Evde Bakım, Atatürk Üniversitesi, hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 7;3: Hockenberry M.J, Wilson D. (2005) Essantials of Pediatric Nursing, Mosby inc. 4. Leahy W, Fuzy J, Grafe J. Providing Home Care, A Textbook for Home Health Aides, Third Ed. (2009) Hartman. Ders anlatma, soru cevap, sunum, tartışma

8 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+ U Kanıta Dayalı Hemşirelik HEM 327 V. Yarıyıl 2T 2 1 Seçmeli Doç.Dr. Ükke KARABACAK Dersin Öğretim Elemanları Doç.Dr Ükke KARABACAK Öğrencinin, bireysel hasta bakımına ilişkin uygulamalarda hasta tercihlerini ve elde bulunan en iyi kanıtları kullanarak karar alması konusunda farkındalığının arttırılması, veri tabanlarını etkin olarak kullanabilmesi, kanıta dayalı uygulamaya yönelik becerilerini geliştirebilmesi amaçlanmaktadır. 19. Kanıta dayalı uygulamaya giriş ve tarihçesini bilir 20. Kanıt, kanıta dayalı uygulama, kanıta dayalı hemşirelik kavramlarını bilir. 21. Kanıta dayalı uygulama bileşenlerini bilir 22. Kanıt kaynaklarını bilir. 23. Kanıta dayalı uygulama sürecinin adımlarını sıralayabilir. 24. Kanıta dayalı bakım uygulamada vaka analizi yapabilir. 9. Kanıta dayalı hemşireliğe giriş. 10. Kanıta dayalı uygulamada temel kavramlar. 11. Kanıt kaynakları ve kullanımı. 12. Araştırma kanıtlarının uygulamaya aktarılması 13. Kanıta dayalı hemşirelik bakımı basamakları. 14. Kanıta dayalı uygulama süreci. 1. Kocaman G (2007). Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulama. İçinde: Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Semptom Yönetimi.G.Can. (Ed).3P-Pharma Publication Planning. İstanbul. 2. Melnyk BM, Fineout-Overholt E (2005).Evidence-Based Practice In Nursing&Healthcare A Guide to Best Practice.Lippincott Williams&Wilkins Philadelphia 3. Craven R.F, Hirnle C.J. (2009): Fundamentals of Nursing. Human Health and Function. 6th Edition. Lippincott. Williams and Willkins. Philadelphia 4. Craig JV, Smith RL (2002). The Evidence-Based Practice Manual For Nurses. Churchill Liwingston Konferans şeklinde ders, soru-yanıt, grup tartışması, vaka analizleri, laboratuvar çalışması

9 HEM/FZT/SYB Cuma 13:30-15:50 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K İNGİLİZCE V Pre-Intermediate ING 301 V. Yarıyıl 3U 1,5 1,5 (e-posta) Dersin Öğretim Elemanı (eposta) İngilizce Beyhan Aytekin Öğrencileri rutin durumlarda iletişim kurabilecek, dolaysız anlatım ve bilgileri kullanabilecek, temel gereksinimlerine bağlı olarak kendini, öğrenim durumunu, içinde bulunduğu çevreyi ve nesneleri tarif edebilecek ve kısa metin ve komutlardan gereken bilgileri çıkartabilecek düzeye getirmek Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir New Headway Pre-Intermediate (8/9-12) New Headway Pre-Intermediate St s Book/ Workbook/ Booklet/ DVD/ Outside Readers, Headway ve Azar Internet Online Alıştırmalar İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları

10 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 3. SINIF BAHAR YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Halk Sağlığı Hemşireliği HEM 302 VI. Yarıyıl 3T+8U 7 6 Öğr. Gör. Dr. Bahire Ulus Dersin Öğretim Elemanları Öğr. Gör. Dr. Bahire Ulus Bu ders; sağlığın korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için birey, aile ve topluma verilecek hemşirelik hizmetlerinin temel sağlık hizmetleri ilkeleri ile öğretilmesini ve beceri kazandırılmasını amaçlar. 1. Halk sağlığı hemşireliğinin temel felsefesini, görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, 2. Halk sağlığı hemşiresi olarak tüm yaş guruplarındaki bireylere sağlık hizmeti sunabilmeyi bilir, 3. Aile Sağlığı Hemşireliği Sürecini kullanarak amaca uygun ev ziyaretleri planlamayı ve gerçekleştirmeyi bilir. Halk sağlığı hemşireliğinde temel kavramlar, toplumu tanıma süreci, ev ziyareti, Sağlık Bakım Sistemi, kadın, çocuk ve yaşlı sağlığı, çevre sağlığı, iş sağlığı, okul sağlığı, evde bakım konularını içerir. 1. Erci B.(2010) Halk Sağlığı Hemşireliği, Göktuğ Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara. 2. Bertan M, Güler Ç. (2006) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Ankara. 3. Öztek, Z., Kubilay, G.,(2004). Toplum Sağlığı ve Hemşireliği, Palme Yayıncılık, Geliştirilmiş 3. baskı, Ankara. 4. Dirican, R., Bilgel, N.,(1993), Halk Sağlığı, 2.Basım, Uludağ Üniversitesi Basımevi. Ankara. 5. Fişek HN.(1985) Halk Sağlığına Giriş, Hacettepe Üniversitesi DSÖ Hizmet Araştırma ve Araştırıcı Yetiştirme Merkezi yayını No:2 Ankara 6. Aksayan, S. ve ark. (1998), Halk Sağlığı hemşireliği El kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, No:14 7. Spradley, BW, Allender CA, (2001), Community Health Nursing Conceps and Practice, 5th edit. US Lippincott Publisher 8. Stanhope, M., Lancester, J.,(2000), Community & Public Health Nursing, 5th Ed. Mosby, St. Louis. 9. Özvarış Ş.B, Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme, Clark, M.J. (2003) Community Health Nursing; Caring for Population. 4 th editin, Education Inc, Upper Saddle River, New Jersey. 11. Görmak G.,Savaşer S, Epidemiyolojiye Giriş ve Enfeksiyon Hastalıkları, Ders anlatım, soru-yanıt, grup tartışması, rol play

11 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+U Hemşirelikte Liderlik ve Yönetim HEM 304 VI. Yarıyıl 3T 3 4 Dersin Öğretim Elemanları Doç. Dr. Nefise Bahçecik Doç. Dr. Nefise Bahçecik Yönetimde temel kavram ve kuramları, sağlık hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu, etkin hemşirelik yönetim esasları, sağlık kurumlarında mali, idari destek hizmetleri, sağlık ekibi, örgütsel iletişim, örgütsel kültür, zaman ve toplantı yönetimi, sorun çözme ve karar verme, değişim yönetimi, hemşirelikte bakım sunum sistemleri, liderlikle ilgili kavramlar ve teoriler, liderlikte güç kaynakları, liderlik çeşitleri ve özellikleri, yeni liderlik yaklaşımları, liderlik ve motivasyon, liderlik ve duygusal zeka, liderlik ve yaratıcılık, 21. Yüzyılda liderlik ve örnekler, hemşirelikte liderlik, iş analizi ve iş tanımları, insan kaynakları yönetimi, performans değerleme, hemşirelik mevzuatı konularını incelemektir. 1. Yönetim temel kavram ve kuramlarını bilir. 2. Hastane ve hemşirelik hizmetleri organizasyon yapılarını, organizasyon ilkeleri doğrultusunda yorumlar. 3. İletişim tekniklerini etkili bir biçimde kullanır. 4. Bir organizasyona liderlik etmek için gereken nitelik ve becerileri bilir. 5. Yönetsel sorunlarda bilimsel sorun çözme yaklaşımını kullanır. 6. Hemşirelikte bakım sunum sistemleri ilkelerini benimser. 7. Liderlik ve liderlikle ilgili kavramları açıklar. 8. Liderlik becerilerini geliştirir. 9. Kişisel liderlik potansiyelini sergiler. 10. Liderlikte güç kaynaklarına önem verir. 11. Dünyadaki ve ülkemizdeki liderleri, profesyonel liderlik özellikleri yönünden değerlendirir. 12. Yeni liderlik yaklaşımlarını karşılaştırır. 13. Hemşirelik hizmetleri yönetiminde liderliğe önem verir. 14. İş analizi ve iş tanımlarını bilir. 15. Performans değerleme sistemini bilir. 16. Hemşirelik mevzuatıyla ilgili yasa ve yönetmeliklerin günün koşullarına uygunluğunu tartışır. Yönetimde temel kavramlar ve kuramlar, Sağlık hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu, Etkin hemşirelik yönetimi esasları, Sağlık kurumlarında mali ve idari destek hizmetleri, Sağlık ekibi, Örgütsel iletişim, Örgütsel kültür, Zaman ve toplantı yönetimi, Sorun çözme ve karar verme, Değişim yönetimi, Hemşirelikte bakım sunum sistemleri, Liderlik ve liderlik teorileri, 21. Yüzyılda liderlik, Hemşirelikte liderlik, İş analizi ve iş tanımları, Performans değerleme, Hemşirelik mevzuatı

12 1. Kavuncubaşı Ş. (2000) Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Siyasal Kitabevi, Ankara. 2. Tomey A.M. (2000) Nursing Management and Leadership, Mosby, St. Louis. 3. Effective Leadership and Management in Nursing, Prentice Hall, (2001), New Jersey. 4. Tappen R. (2001) Nursing Leadership and Management. Davis Company, Philedelphia. 5. Akad İ, Budak G, Budak G. (2002) İşletme Yönetimi. Fakülteler Kitabevi, 4. Basım, İzmir 6. Barutçugil İ. (2002) Performans Yönetimi., Kariyer Yayıncılık İletişim, Eğitim Hiz. Ltd. Şti., İstanbul 7. Heidenthal, PK.(2004) Essentials of nursing leadership& management,,thomson, Australia 8. Can H, Aşan Ö, Aydın EM. (2006) Örgütsel Davranış, Arıkan Basım yayım, İstanbul 9. Doğan S. (2007) Vizyona dayalı liderlik, Kare yayınları, 2. Basım, İstanbul 10. Jones, R.A.P. (2007) Nursing Leadership and Management, Theories, Processes and Practice F.A. Davis Co. 11. Sabuncuoğlu Z. (2008). İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Aktüel., 3. Basım, Bursa 12. Eren E. (2008) Yönetim ve Organizasyon. Beta Basım, 8. Basım, İstanbul 13. Tengilimoğlu D, Işık O, Akbolat M. (2011) Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Tıp Kitapevi,Ankara. Konferans şeklinde ders, soru cevap, grup tartışması, proje sunumu, görsel ve işitsel gereçler.

13 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+ U Sağlık/Hastalık Antropoloji ve HEM 306 VI. Yarıyıl 3 T 3 2 Sosyolojisi Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli Dersin Öğretim Elemanları Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli Sosyoloji ve Antropoloji disiplinlerinin temel konularından biri de sağlıktır. Sağlığa sosyal bilimsel perspektif ile yaklaşan Sağlık Sosyolojisi ve Tıbbi Antropoloji, sağlık ve hastalığı kültürel bağlamıyla değerlendirebilmemize imkân tanımaktadır. Bu dersin amacı, öğrencilerin sağlık ve hastalık kavramlarına sosyal bilimlerin sunduğu düşünme ve analiz biçimlerini ve yöntemlerini kullanarak yaklaşabilmelerini sağlamak; sağlık, hastalık, sağlık sistemleri ve politikalarının toplumsal ve kültürel belirleyenleri ile birlikte öğrenmelerini sağlamaktır. Öğrenci bu ders boyunca, sosyoloji ve antropolojinin sunduğu teorik ve uygulamalı yöntemler ile sağlık ve hastalığı değerlendirebilecek ve bu iki alana ilişkin kapsamlı bir bilgi düzeneğine ve kavrayışa sahip olacaktır. Bu dersin sonunda öğrenci, sağlık ve hastalık kavramlarını tanımlar, modern tıp ve geleneksel tıp arasındaki ayrımı, kavramsal ve pratik düzeyde tanımlar, sağlığın sosyal belirleyicilerini açıklar, sağlığın kentleşme, küreselleşme ile ilişkisini, hastalığın toplumsal ve kültürel belirleyenlerini ve özelliklerini açıklar. Sosyal bilimler perspektifi ile sağlık ve hastalık kavramlarının incelenmesi; sağlığın daha geniş boyutları, belirleyenleri, toplum ve kültür ile olan dinamik ilişkisinin teorik ve pratik düzeyde incelenmesidir. 1. Veysel Bozkurt, Değişen Dünyada Sosyoloji, Temeller Kavramlar Kurumlar, Ankara: Ekin, Sylvia Wing Önder, Bizim Burada Mikrop Olmaz Bir Karadeniz Köyünde Tedavi ve Şifa Usulleri (Çeviren: Mehmet Doğan), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Bryan S. Turner, Tıbbi Güç ve Toplumsal Bilgi (Çeviren Ümit Tatlıcan), Bursa: Sentez, Ivan Illich, Sağlığın Gaspı (Çeviren: Süha Sertabiboğlu), İstanbul: Ayrıntı, Sağlığın Sosyal Belirleyicileri (Ed. Michael Marmot, Richard G. Wilkinson; Çev. Ed. İlker. Kayı, Yeşim Yasin), İstanbul: İnsev Yayınları, Avrupa da ve Türkiye de Sağlık Politikaları (Derleyenler: Ç.Keyder, N.Üstündağ, T.Ağartan, Ç.Yoltar), İstanbul: İletişim, 2. Baskı, Küreselleşme ve Sağlık: Süreç Kanıtlar ve Politika, (Ed. R.Labonte, T.Schrecker, C. Packer, V: Runnels; Çev. Ed. İ. Kayı, Y. Yasin), İstanbul: İnsev Yayınları, Orhan Türkdoğan, Kültür ve Sağlık-Hastalık Sistemi: Doğu da Bir Kasabanın Tıbbi Sosyoloji Açısından İncelenmesi, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, Sözel anlatım, sınıf içi tartışma, belgesel gösterimleri ve ödevler.

14 SBF DERS BİLGİLERİ HEM 316 Salı 09:20-10:50 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Mesleki İngilizce 4 HEM316 VI. Yarıyıl (e-posta) Dersin Öğretim Elemanı (e-posta) İngilizce Beyhan Aytekin Soner 404. Sabriye Aksü Dönemlik Sağlıkla ilgili mesleki terminolojiyi düzeye göre dil becerileri ve kalıplarını kullandırarak mesleki yaşama hazırlamak Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir Meslek İngilizcesi: Nursing 1 (12-14) & PowerPoint (Pain & A Microbiology Request form/biochemistry Report) Oxford English for Careers Nursing 1, Mesleki bilgilere yönelik Internet Online Çalışmalar/PowerPoint İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları

15 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+ U Evde Bakım IV HEM 324 VI. Yarıyıl 2 T 2 1 Dersin Öğretim Elemanları Seçmeli Öğr. Gör. Dr. Bahire Ulus Öğr. Gör. Dr. Bahire Ulus Öğrenciye; Evde bakım hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak. Bu dersin sonunda öğrenci; 8. Evde bakım hizmetlerini yürütürken ilgili sektör ve kurumlarla işbirliği yapabilmeyi bilir. 9. Evde bakım hizmetlerinin, etik ilkeler ve hasta hakları doğrultusunda gerçekleştirilmesi için gerekli ilke ve prensipleri bilir Evde bakım hizmetlerinin kayıtlarını tutmayı ve değerlendirmeyi bilir. Evde bakım hizmetlerinin Türkiye de ve Dünya daki tarihi ve durumu, evde bakım hizmetlerinin yönetim, organizasyonu ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgileri içerir. 5. Rice R. (2005) Home Care Nursing Practice: Concepts and Application (Home Health Nursing Practice: Concepts & Application, Mosby 4th. Edition 6. Sayan A (2004) Günümüzde Evde Bakım, Atatürk Üniversitesi, hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 7;3: Leahy W, Fuzy J, Grafe J. Providing Home Care, A Textbook for Home Health Aides, Third Ed. (2009) Hartman. 8. Velioğlu P. Hemşirelikte Yönetim, Meteksan Matbaası, 2. Baskı, Ankara Ders anlatma, soru cevap, sunum, tartışma

16 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+U Hemşirelikte Eleştirel Düşünme HEM 328 VI. Yarıyıl 2T 2 1 Dersin Öğretim Elemanları Seçmeli Yrd. Doç. Dr. Hayat Yalın Yrd. Doç. Dr. Hayat Yalın Öğrencinin birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini karşılamada eleştirel düşünebilme yöntemleri ile ilgili bilgi ve becerisini geliştirmek. Düşünme ve eleştirel düşünmeyi tanımlar, Düşünme ve hemşirelikte düşünmeyi ilişkilendirir, Eleştirel düşünme ve hemşirelikte eleştirel düşünmeyi bilir, Problem çözme sürecini kavrar ve uygular, Doğru soruları sorar, Hemşirelik sürecini uygular, Kanıta dayalı uygulama sürecini kavrar ve uygular, Bilişsel yapılandırıcı eleştirel düşünme aktivitelerini uygular. Önceliklerin belirlenmesi ve karar verme aktiviteleri, düşünme, eleştirel düşünme, profesyonel hemşirelik uygulamalarında bilişsel yapılandırıcı eleştirel düşünme aktiviteleri, eleştirel düşünme modeli uygulama, doğru soruları sorabilme, kanıt temelli uygulama, hemşirelik süreci, klinik ortamda eleştirel düşünme vaka çözümlemeleri. Browne MN, Keeley SM (2012) Asking the Right Questions A Guide to Critical Thinking, 10th Edition, Pearson, Boston. Castillo SLM (2010) Strategies, Techniques, Approaches to Thinking : Critical Thinking Cases in Nursing, 4th Edition, Canada. Craven RF, Himle CJ (2009) Fundamentals of Nursing. Human Health and Function, 6th Edition, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia. Cohen S (2007) Critical Thinking in the Perioperative Department. HCPro Inc., USA. Cücelloğlu D (1993) İyi Düşün Doğru Karar Ver, 37. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul. Cücelloğlu D (1998) İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, İstanbul. Harding MM, Snyder JS, Preusser BA (2012) Winningham's Critical Thinking Cases in Nursing: Medical-Surgical, Pediatric, Maternity, and Psychiatric. Elsevier Mosby, St Louis. LeMone P, Burke K, Bauldoff G (2011) Medical Surgical Nursing Critical Thinking in Patient Care, 5th Edition, Perason, Boston. Lunney M (2009) Critical Thinking to Achieve Positive Health Outcomes: Nursing Case Studies and Analyses. NANDA International, Wıley-Blackwell, Singapore. Yıldırım BÖ (2010) Hemşirelikte Eleştirel Düşünme (Ed. Özsoy AS) Aydın Tuna Matbaacılık, İzmir. Konferans şeklinde ders, grup tartışması, soru-yanıt, vaka analizleri

17 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+U Toplumsal Duyarlılık Projesi IV HEM310 VI. Yarıyıl 2U 1 5 Dersin Öğretim Elemanları Yrd.Doç.Dr.Hasibe Kadıoğlu Yrd.Doç.Dr.Hasibe Kadıoğlu Tasarımı yapılmış bir projenin uygulanması, sonuçlarının analiz edilmesi, yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması. 15. Tasarlanmış projeyi uygulayabilme. 16. Veri toplayabilme. 17. Verileri bilgisayara aktarabilme. 18. Bilgisayarda veri analizi yapabilme 19. Bulguları tablo ve grafiklerle gösterebilme. 20. Araştırma raporunu yazabilme ve yayınlayabilme. 1. Veri toplama 2. Veri girişi ve hata kontrolu 3. İstatistiksel veri analizi 4. Tablo ve grafik yapımı 5. Rapor yazma 1. Özdemir, O. Medikal İstatistik, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu, V. Biyoistatsitik. Hatipoğlu Basım ve Yayım, 14. Baskı, Ankara, Özdamar, K. Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kaan kitabevi, Eskişehir, Takrir, Soru - Cevap, Küçük grup çalışması

18 SBF DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K İngilizce 6 Intermedıate/Orta ING (e-posta) Dersin Öğretim Elemanı (e-posta) İngilizce Beyhan Aytekin Soner 305.Nuriye Özdemir, 306 Zeynep Balaban Dönemlik Öğrencilerin orta düzeyde yalın ölçünlü dil kullanımını anlayabilmelerini sağlamak ve kendisini yalın ve bütünlüğü sağlayacak şekilde ifade edebileceği, deneyimleri ve olaylarla ilgili bilgi verebileceği, hayallerini, ümitlerini ve hedeflerini tarif edebileceği, plan ve görüşlerle ilgili kısa gerekçeler gösterebileceği ya da açıklamalar getirebileceği düzeye getirmek Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir Booklet Booklet / Azar Internet Online Alıştırmalar İletişimsel, ikili ve grup çalışmaları

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi AKTS Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği HEM 201

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi I

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 4. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 4. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 4. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+U Kredi AKTS Sağlık Politikası SYB 421 7 3+0 3

Detaylı

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 Ankara İletişim Bilgileri: Adres: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Etlik /Ankara Tel:312-3230130

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Ebelik; Ana Çocuk Sağlığı hizmetlerini yürüten, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeğe bakım veren, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6 HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETĠM) HEM 101 Yerel Kredisi 6 AKTS Kredisi 6 Hemşirelik Esasları I 1. 4-4-6 1. Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, hemşirelik esasları

Detaylı

Kodu: 7703603. 45 0 0 35 80 saat 3 4. Yarıyılı 6 Dili Türkçe. Alan İçi. Alan Dersi. Seçmeli Ders

Kodu: 7703603. 45 0 0 35 80 saat 3 4. Yarıyılı 6 Dili Türkçe. Alan İçi. Alan Dersi. Seçmeli Ders n Adı: Acil ve İlk Yardım Kodu: 7703603 Yüksek Okul Adı: AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SYO Program Adı: Hemşirelik Eğitim ve Öğretim İş Yükü Krediler Teori Uygulama. Laboratuar. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 4. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 4. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 4. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+U Kredi AKTS Sağlık Politikası SYB 421 7 3+0 3

Detaylı

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Alan Uygulamaları ve İş kollarına Özel Sağlık Riskleri

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Alan Uygulamaları ve İş kollarına Özel Sağlık Riskleri Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Alan Uygulamaları ve İş kollarına Özel Sağlık Riskleri İSG 504 III 2T+4P 4 10 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Dersin Dili Ders Koordinatörü Öğretim Elemanı Dersin Süresi ( /Yıllık) Dersin İçeriği DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Saati Türk Dili II TUR 102 2 2 2 1 Yrd. Doç. Dr. Hülya

Detaylı

: Yrd. Doc. Dr. Ayşe YİĞİT

: Yrd. Doc. Dr. Ayşe YİĞİT Ders Adı Ders Kodu Dersin Türü Ders Biriminin Seviyesi Yıl : 1 Dönem : Genetik : EBE111 : Zorunlu : Lisans : 1.Yarıyıl AKTS : 2,00 Dersi Veren(ler) : Yrd. Doc. Dr. Ayşe YİĞİT Haftalık Ders Konu Detayı

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU Değerli Öğrencilerimiz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 60 yıllık köklü geçmişiyle kuruluşundan bu yana iyi insan-iyi hekim yetiştirme

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. SINIF BAHAR YARIYILI DERS İÇERİKLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. SINIF BAHAR YARIYILI DERS İÇERİKLERİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. SINIF BAHAR YARIYILI DERS İÇERİKLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi AKTS Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi-II

Detaylı

BİRİNCİ YIL. Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

BİRİNCİ YIL. Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı BİRİNCİ YIL I. YARIYIL II. YARIYIL Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K TAR101 Atatürk İlk. ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 TAR 102 Atatürk İlk. ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 TUR 101 Türk Dili I 2 0 2 TUR

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS ÖĞRETİM PLANLARI

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS ÖĞRETİM PLANLARI T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS ÖĞRETİM PLANLARI n Adı: Türk Dili 1 Kodu:7702109 Yüksek Okul Adı: AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SYO Teori

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK OKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ERASMUS AKTS DERS PROGRAMLARI VE İÇERİKLERİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK OKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ERASMUS AKTS DERS PROGRAMLARI VE İÇERİKLERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK OKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ERASMUS AKTS DERS PROGRAMLARI VE İÇERİKLERİ 11/26/2007 BÖLÜM BAŞKANI Prof.Dr. İbrahim YILDIRAN Tel: 0 312 202 35

Detaylı

Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TDS115 ANATOMİ Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 TDS115 Kredi AKTS 2 2 2 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Meslek Yüksekokulu Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK OKULU SPOR YONETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ERASMUS AKTS DERS PROGRAMI VE İÇERİKLERİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK OKULU SPOR YONETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ERASMUS AKTS DERS PROGRAMI VE İÇERİKLERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK OKULU SPOR YONETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ERASMUS AKTS DERS PROGRAMI VE İÇERİKLERİ 11/26/2007 BÖLÜM BAŞKANI Prof.Dr. Suat KARAKÜÇÜK Tel: 0 312 202 35 66 E-mail: ksuat@gazi.edu.tr

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Dersin Adı GENEL PSİKOLOJİ BES 101 1 +0 4 - Dersin Öğretim Elemanları Doç. Dr. İlyas GÖZ Bu dersin amacı psikoloji biliminin alt

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 2 3 4 T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ ( 1. YARIYIL) : OZD 101 TÜRK DİLİ I : I (GÜZ ) DERSİN KREDİSİ : 2 (2+0+0) : Dil nedir?

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI Acil Sağlık Hizmetleri I 0310101 1 4+2 5 6 Ön Koşul Dersler Acil sağlık hizmetleri dersinin amacı: öğrenciye yasal düzenlemeleri, acil sevisin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi vermektir. Bu dersin sonunda

Detaylı

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Programın yürütücüsü: Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri :Prof. Dr. Behice ERCİ : Prof. Dr. Behice ERCİ Doç. Dr. Rukuye AYLAZ Yrd. Doç. Dr. Meral

Detaylı

Ders İçerikleri ve Yardımcı kitap ve Okumalar

Ders İçerikleri ve Yardımcı kitap ve Okumalar Ders İçerikleri ve Yardımcı kitap ve Okumalar eata 151 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Konuyla ilgili genel kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış sebepleri, Milli Mücadele için yapılmış olan

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ Halk Sağlığı i Çalışma Grubu HASUDER 2014 ISBN: 978-605-84926-0-8 Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HASUDER Halk Sağlığı i

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ PROGRAMI Spor Yöneticiliği Programı Tanıtımı Spor Yöneticiliği programının amacı; spora üst düzeyde yetenekli, yönetme

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ a. Program Hakkında Genel Bilgi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 1972 yılında

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı