TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) ANKARA DOĞAL ELEKTRİK 2012 YILI RAPORU ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2012 YILI RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) ANKARA DOĞAL ELEKTRİK 2012 YILI RAPORU ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2012 YILI RAPORU"

Transkript

1 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) ANKARA DOĞAL ELEKTRİK 2012 YILI RAPORU ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2012 YILI RAPORU

2 Bu rapor, tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulunun tarih ve 42 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.

3 Sayıştay Teşekkülün Unvanı : Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Merkezi : Zonguldak İlgili Bakanlık : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Esas Sermayesi : TL Ödenmiş Sermaye : TL Ödenmemiş sermaye : TL K A R A R O R G A N I (Y Ö N E T İ M K U R U L U) Karar organındaki unvanı Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluş Kuruluştaki görevi ve mesleği Görevde bulunduğu süre Başlama tarihi Ayrılma tarihi 1- Başkan Burhan İNAN Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Devam Ediyor 2- Üye Mahmut ÖZÇELİK Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Devam Ediyor 3- Üye Mustafa ŞİMŞEK Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Devam Ediyor 4- Üye Dr.Nevzat KAVAKLI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TKİ'de Müşavir Devam Ediyor 5- Üye Salih ERBAY Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Serbest Meslek Devam Ediyor 6- Üye Arif Hikmet CESUR Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurul Başkanı Devam Ediyor (*) Kurumun sermayesi YPK'nin gün ve 2012/T-23 sayılı kararıyla TL'ye yükseltilmiştir.

4 Sayıştay Raporda yer alan kısaltmalar AB AID AKÇT COP ÇATES DPT DLF ECSC EKİ ESD ETKB EÜAŞ GSMH GSYİH IEA İDT İSO KHK KİK KİT KYSK MİGEM MKE MTA MTEP PAÜİ PCI PDKS TBMM TEP TİM TİS TKİ TTK TÜİK USBM YKK YPK : Avrupa Birliği : Alt Isıl Değeri : Avrupa Kömür Çelik Topluluğu : İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi : Çatalağzı Termik Santralı : Devlet Planlama Müsteşarlığı : Devolopment Loan Fund : Avrupa Kömür Çelik Topluluğu : Ereğli Kömür İşletmeleri : Eşik Sınır Değer (TWA) : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı : Elektrik Üretim Anonim Şirketi : Gayri Safi Milli Hasıla : Gayri Safi Yurt İçi Hasıla : Uluslararası Enerji Ajansı : İktisadi Devlet Teşekkülü : Uluslararası Sınıflandırma Sistemi : Kanun Hükmünde Kararname : Kamu İhale Kurumu / Kanunu : Kamu İktisadi Teşekkülü : Karadon Yeni Servis Kuyusu : Maden İşleri Genel Müdürlüğü : Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü : Milyon Ton Eşdeğer Petrol : Pano Ayak Üretim İşçisi : Pulverize Kömür Enjeksiyonu : Personel Devam Kontrol Sistemi : Türkiye Büyük Millet Meclisi : Ton Eşdeğer Petrol : Taşkömürü İşletme Müessesesi : Toplu İş Sözleşmesi : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu : Türkiye Taşkömürü Kurumu : Türkiye İstatistik Kurumu : Amerikan Jeolojik Teknikler : Yönetim Kurulu Kararı : Yüksek Planlama Kurulu

5 Sayıştay İÇİNDEKİLER Sayfa No I. TOPLU BAKIŞ. I A-Kömürün dünya ekonomisindeki yeri... I B-Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi... X C-Öneriler. XVII II. İDARİ BÜNYE... 1 A- Mevzuat... 1 B- Teşkilat. 4 C- Personel durumu. 10 III. MALİ BÜNYE A- Mali durum. 28 B- Mali sonuçlar.. 33 IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI. 34 A-İşletme bütçesinin genel durumu 34 B-Finansman. 35 C- Giderler 37 D- Tedarik işleri 41 E- Üretim ve maliyetler 56 F- Pazarlama. 227 G- Sigorta işleri 239 H- İşletme sonuçları. 240 I- Kalkınma planı ve yıllık programlar 246 V. BİLANÇO 259 Aktif Pasif VI. GELİR TABLOSU 271 VII. EKLER.. 276

6

7 Sayıştay I I. TOPLU BAKIŞ A-Kömürün Dünya Ekonomisindeki Yeri: i- Dünya da Enerji; Ülkelerin kalkınma ve gelişmesinin en önemli parametrelerinden bir tanesi, sanayinin temel girdilerinden olan, tüketimi durmadan artan ve gelecekte de artmaya devam edecek olan enerji dir. Enerjinin yeterli miktarda, sürekli, düşük maliyetli ve güvenli bir şekilde elde edilmesi, diğer yandan çevre ile uyumlu bir şekilde sunulması tüm ülkelerin gündemini işgal eden önemli bir konudur. Dünyada görülen hızlı nüfus artışı, sanayileşme, teknolojinin yaygınlaşması, ekonomik ve sosyal alanda ortaya çıkan kalkınma arayışları, bölgesel ve büyük ölçekli küresel organizasyonlar, enerjiyi her geçen gün daha stratejik ve önemli bir hale getirmektedir. Bütün bunların yanı sıra enerji, ülkelerin milli güvenliği ve geleceği açısından da büyük bir güç olarak değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, enerji kaynaklarına sahip bulunan ülkeler yarışa bir adım önde başlamaktadırlar. ii- Enerji Kaynakları; Birincil enerji kaynakları, genelde tükenebilir ve yenilenebilir olmak üzere iki ana grupta toplanmaktadır. Kömür grubu (Antrasit, Taşkömürü, Linyit, Bitümlü Şist-Turba) ile petrol grubu (Petrol, Asfaltit, Doğal Gaz) gibi Fosil Kaynaklar ve Nükleer Enerji, 1.grup Tükenebilir (yenilenemeyen) enerji kaynaklarını oluştururken; sudan elde edilen hidro güç (hidrolik enerji), elektrik veya ısı enerjisine dönüştürülebilen güneş enerjisi, yerküreden gelen jeotermal enerji, bitkilerden üretilen biyokütle (biomas), biyoyakıtlar, rüzgâr ve dalga enerjisi 2.grup Yenilenebilir enerji kaynaklarını oluşturur. Birincil enerji kaynaklarından elde edilen ve son derece yaygın kullanım alanı ile insan yaşamı için vazgeçilmez olan en önemli ikincil enerji kaynağı ise elektrik enerjisidir. Dünya birincil enerji arzı döneminde %45 artarak 12,7 milyar TEP olmuştur. Bu dönemde petrolün payı %37 den %32 e düşerken doğal gazın payı %19 dan %22 ye, kömürün payı ise %25 den %27 ye yükselmiştir yılında Dünya kömür arzı 3,3 milyar TEP olmuştur. Yapılan tahminlere göre; mevcut politikalar çerçevesinde Dünya birincil enerji arzının2035 yılında 18 milyar TEP seviyesine yükseleceği ve bu dönemde petrolün birinciliğinin sona ererek payının %27 ye düşeceği, kömürün payının %30 a yükseleceği öngörmektedir. Son 25 sene içinde Dünya enerji talebi ortalama olarak yılda %2 artmıştır. Önümüzdeki 25 yılda Dünya enerji talebinin ortalama olarak yılda %1,2 artması beklenilmektedir yılında Çin enerji tüketiminde ABD yi geçmiş bulunmaktadır yılında Dünya toplam enerji arzının %55 inin Çin, ABD, AB ve Hindistan tarafından tüketileceği beklenilmektedir. Her ne kadar petrol özellikle elektrik enerjisi üretimindeki önemini yitirse de artan ekonomik gelişmenin özellikle ulaştırma sektöründeki yansımalarından dolayı ilk sıradaki payını korumaktadır. Gelecek için en güvenilir enerji kaynağı ise Dünyadaki fosil yakıt rezervlerinin %68 ini oluşturan ve bugünkü kullanım düzeyleriyle tükenme ömrü 112 yıl olarak hesaplanan kömür dür. Fosil yakıt Dünya rezervinin %18 ini oluşturan petrol ün tükenme ömrünün 45, %14 ünü oluşturan doğalgazın ise 60 yıl olacağı beklenilmektedir.

8 II Sayıştay iii- Kömür; Kömür, bitkilerin çeşitli jeolojik devrelerde sıcaklık-basınç altında değişiminden meydana gelmiş, çoğunlukla karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan, az miktarda kükürt ve nitrojen ile yanıcı organik bileşikler içeren, kimyasal ve fiziksel olarak farklı yapıya sahip, tabakalanma gösteren, %50-%95 arasında değişen oranlarda serbest veya bileşik karbon içeren ve havanın oksijeni ile doğrudan yanabilen, içeriğindeki inorganik bileşiklerin kül oluşturduğu, kahverenginden siyah renge kadar değişen, sedimanter bir organik kayaçtır. Kömür, Dünya üzerinde yaygın olarak bulunması ve üretilmesi, kullanım-depolama ve taşıma açısından emniyetli yakıt olması, gelişen temiz teknolojileri ile çevresel etkilerinin en aza indirilmesi, diğer fosil yakıtlara (petrol ve doğal gaz) göre politik çekişmelerden uzak, daha az riskli bölgelerde üretiliyor olması ve tükenme ömürleri açısından daha fazla ömre sahip olması nedenleriyle vazgeçilmez bir enerji kaynağıdır. Kömürleşme süreci ve yataklanma, nem, kül, uçucu madde, sabit karbon, kükürt ve mineral madde içeriklerinin yanı sıra jeolojik, petrografik, fiziksel, kimyasal ve termik özellikler yönünden kömürler çok çeşitlilik gösterir. Dünya da yaygın olarak kullanılan sınıflandırmaya göre kömürler; Linyit ve Alt Bitümlü kömürlerin oluşturduğu Kahverengi Kömürler (Brown Coals) ve Koklaşabilir (Metalürjik) ve Koklaşmayan (Bitümlü kömürler, Antrasit) kömürlerin oluşturduğu Taşkömürü (Hard Coal) olarak 2 ana gruba ayrılırlar. Ülkelerin gelişmesinde, insan yaşamında ve enerji hammaddeleri içerisinde önemli bir yere sahip olan kömür; fosil kaynaklı yakıt olarak, sanayi sektöründe ve ısınma amaçlı olarak teshin de, termik santrallerde elektrik üretilmek üzere enerji sektörü nde ve koklaşabilir nitelikli taşkömüründen elde edilen kok kömürleri ise demir-çelik (metalürji) sektöründe kullanılır. Elektrik ark ocaklı demir çelik fabrikalarındaki önemli gelişmelere rağmen Dünya çelik üretiminin %70 i kömür ve kok kullanılarak yapılmakta olup bu sektör için taşkömürü vazgeçilmez bir kaynaktır. Gelişen teknolojiyle birim çelik üretimi için kullanılan kömür miktarı geçmişe göre bir miktar azalmış olmakla birlikte (1 ton çelik için 630 kg kömür), Dünya çelik üretiminin %70 i kömür ve kok kullanılarak yapılmaktadır. Taşkömürünün kok fırınlarında yakılmasıyla elde edilen maddeler ise; boya, patlayıcı madde, asfalt, tecrit malzemesi, benzol, neft ve naftalin, gübre, kauçuk, tekstil, naylon, deterjan ve plastik imalatının hammaddelerini oluşturur. Plastik gibi kompleks hidrokarbonların petrol rezervlerinin tükenmesinden sonra ancak kömürden elde edilebilecek olması sadece enerji kaynağı olarak değil kimyasal hammadde kaynağı olarak da kömüre olan ihtiyacın yakın gelecekte daha da artacağını göstermektedir. Dünyada üretilen elektriğin; %41 i kömürden, %20,1 i doğal gazdan, %16 sı hidroelektrik olarak, %14,8 i nükleer santrallerden, %5,8 i petrol ve %2,3 ü diğer kaynaklardan sağlanmaktadır. Küresel ısınma tehdidine karşın elektrik üretimindeki en büyük payın kömürde oluşu dikkat çekicidir yılında Dünya toplam elektrik üretiminde %37 oranında kullanılan kömürün 2035 deki payının %43 düzeyine kadar yükselmesi öngörülmektedir. Dünya ülkelerine bakıldığında elektrik üretiminde kömürün payları; G.Afrika Cumhuriyeti nde (tamamı taşkömürü olmak üzere) %93, Polonya da %88, Çin de (tamamı

9 Sayıştay III taşkömürü) %78, Avustralya da %77, Kazakistan da %75 dir. Dünya da elektrik enerjisinin kömüre dayalı termik santrallerden karşılanma oranı ortalaması yaklaşık %41, AB(27) genelinde %29 iken, Türkiye de bu oran son yıllarda gerileyerek %21 e düşmüştür. Dünya küresel birincil enerji gereksiniminin %26 sını, elektrik üretiminin %41 ini karşılayan ve çelik üretiminin %70 i için hammadde olarak kullanılan, tüm Dünyada yaklaşık 7 milyon insanın çalıştığı kömür sektörü son 20 yılda yaklaşık 1 milyar insanın elektriği tanımasını sağlamıştır. iv- Dünya Kömür Rezervi; Dünya fosil yakıt rezervinin, petrol eşdeğeri olarak %74 ünü kömür, %13 ünü petrol ve %13 ünü doğal gaz oluşturmaktadır. Dünya görünür kömür rezervi 861 milyar ton olup, bunun %47 si taşkömürü, %53 ü linyittir. Dünya petrol rezervi 168 milyar ton ve doğal gaz rezervi ise 177 trilyon m³ kadardır. Dünya Enerji Konseyi tarafından raporlanan Dünya kömür rezervleri 75 den fazla ülke sınırları içerisinde yer almakta ve bu rezervin %75 i 5 ülkede; (%27,6 sı ABD de, %18,2 si Rusya Federasyonu nda, %13,3 ü Çin de, %8,9 u Avusturalya da, %7,0 si Hindistan da, %4,7 si Almanya) bulunmaktadır. Diğer büyük rezerve sahip ülkeler ise; Ukrayna (%4,1), Kazakistan (%3,8) ve Güney Afrika (%3,7) dır. Dolayısıyla Dünya kömür rezervlerinin %90 dan fazlası bu 9 ülkenin elinde bulunmaktadır. 404,8 milyar ton olan Dünya taşkömürü (bitümlü kömür) + antrasit rezervinin %39 u Asya-Pasifik kıtasında, %30 u Amerika kıtasında, %23 ü Avrupa ve Avrasya kıtasında ve %8 i Orta-Doğu ve Afrika kıtasında bulunmaktadır. Dünya taşkömürü ve antrasit rezervinde de ABD %26,8, Çin %15,4, Hindistan %13,9, Rusya Federasyonu %12,1, Avustralya %9,2, Güney Afrika %7,5 ve Kazakistan %5,3 ile Dünya taşkömürü ve antrasit rezervine sahip en büyük ülkeler konumundadır. v- Dünya Kömür Üretimi; Dünya da kömür üretimi son 10 yılda %60, son 30 yılda 2 kat oranında artmıştır. Üretimdeki bu artış başta Çin olmak üzere Asya kıtasındaki elektrik enerjisi talebinden kaynaklanmıştır. Ton Eşdeğer Petrol (TEP) cinsinden; Dünya kömür üretimi, 2001 de 2,5 milyar TEP, 2005 de 3,1 milyar TEP, global krizin en şiddetli hissedildiği 2009 da 3,5 milyar TEP ve 2010 da %6,3 artışla 3,7 milyar TEP iken 2011 de %6,1 lik artışla 4,0 milyar TEP olmuştur yılında 3,5 milyar ton olan Dünya taşkömürü üretimi 2000 yılında 3.8 milyar tona 2010 yılın 6,2 milyar tona 2011 yılında ise 6,6 milyar tona yükselmiştir. Dünya taşkömürü üretimi döneminde %77 oranında artış kaydetmiştir. Söz konusu üretimin yaklaşık %85 i taşkömürü ve %15 i ise linyit kategorisindedir. Ülkeler bazında bakıldığında, Dünya da 70 ülkede taşkömürü üretimi yapılmaktadır. Çin 2000 yılında Dünya taşkömürü üretiminin %34 ünü gerçekleştirirken ve 2011 yıllarında ise %50 sini tek başına gerçekleştirmiştir. Diğer önemli taşkömürü üreticilerinden ABD (%15,3) yi sırasıyla Hindistan (%8,8), Avustralya (%5,6), Endonezya (%4,4), G.Afrika (%4,1) ve Rusya Federasyonu (%3,8) takip etmektedir. Bu yedi ülke Dünya taşkömürü üretiminin %91,6 sını gerçekleştirmektedir.

10 IV Sayıştay vi- Dünya Kömür Tüketimi; Dünya kömür tüketimi, son otuz yılda yaklaşık iki kat atmıştır. Taşkömürü Dünya da pek çok yerde ve rekabete açık bir şekilde bulunmasına rağmen, %83 ü Çin, ABD, Hindistan, G.Afrika Cumhuriyeti, Japonya, Rusya, Almanya ve Kore den oluşan sekiz ülke tarafından tüketilmektedir. Dünya üretiminin %50 sini karşılayan Çin Dünya tüketiminde de %49 luk payı ile ilk sırada yer alırken, Türkiye %0,9 pay (32,4 milyon TEP) ile 13.üncü sırada yer almaktadır. Dünya kömür tüketiminin gelişmekte olan ülkelere göre daha fazla artmakta oluşunun nedenleri arasında, gelişmekte olan ülkelerde görülen yüksek ekonomik büyüme oranları ve artan elektrifikasyon ile başta AB olmak üzere gelişmiş ülkelerin elektrik üretiminde giderek daha fazla doğal gazı tercih etmeleri gelmektedir. Dünyada üretilen kömürün %70 e yakını elektrik ve ısı üretiminde kullanılmaktadır. Bu oran taşkömüründe %60 larda kalırken linyitte %90 ları geçmektedir döneminde %6,8 oranında artan Dünya taşkömürü tüketimi, döneminde %60 oranında artmıştır yılına göre tüketimi %5,4 artan kömür Dünya ölçeğinde kullanımı en fazla artan birincil enerji kaynağı olma özelliğini korumaktadır. vii- Dünya Kömür Ticareti; Dünya taşkömürü üretiminin önemli kısmı yerel pazarlarda tüketilmekte, uluslararası pazara konu olan kısım; 2006 yılında 593 milyon tonu buhar kömürü, 222 milyon tonu ise koklaşabilir kömür olmak üzere 815 bin ton olup bu miktar Dünya üretiminin %13 ü oranındadır yılında ise Dünya kömür ticaret hacmi 2009 a göre %13 artarak, Dünya üretiminin %16 sı oranında 1,1 milyar ton olmuştur yılı Dünya kömür ticaretinin %75 i buhar kömürü ve %25 i ise kok kömürüdür. Taşkömürü ticaretinde en önemli kullanıcı sektörler; Buhar kömürü ile çalışan Termik Santraller ile koklaşabilir kömür tüketen Demir-Çelik Sanayi dir yılında, en büyük kömür ithal eden ülkeler; elektrik üretimi ve demir-çelik sanayi tamamen ithal taşkömürüne bağımlı olan Japonya (186 milyon ton) olmuştur. Diğer önemli ithalatçı ülkeler sırasıyla, Çin, G.Kore, Hindistan, Tayvan, Almanya ve Türkiye dir. Koklaşabilir kömür ithalatında da Japonya (58 milyon ton) en büyük alıcı olup, bu ülkeyi Çin, Hindistan ve G.Kore izlemektedir. Koklaşabilir kömür ithalatında Türkiye 6,8 milyon ton ile sekizinci sıradadır yılında metalürjik kömür ticareti küresel krizin de etkisiyle azalış göstermiştir. İhracatta Dünya metalürjik (koklaşabilir) kömür ticaretinin %57 sini (155 milyon ton) gerçekleştiren Avustralya açık ara ile ilk sıradaki yerini korurken bu ülkeyi sırasıyla, ABD ve Kanada izlemiş olup bu üç ülke Dünya koklaşabilir kömür ihracatının %86 sını karşılamıştır. vii- Dünya Kömür Fiyatları; 1980 li yılların başında, Polonya da yaşanan grevlerin de etkisiyle 70 USD/ton düzeylerine kadar tırmanan buhar kömürü fiyatları 1980 li yılların ikinci yarısından itibaren kömür piyasasında başlayan rekabetin etkisiyle düşüş eğilimine girerek 1990 lı yıllarda 40 USD/ton sınırına oturmuştur yılları arasında 31 USD/ton ila 44 USD/ton arasında seyreden Avrupa ya teslim buhar kömürü fiyatları, uluslararası petrol karteli

11 Sayıştay V konumundaki firmaların kömür piyasasından çekilmeleri ve tedarikçi firmaların çeşitlenmesi ile oluşan daha rekabetçi bir pazar yapısının etkisiyle 1995 yılından itibaren yeniden düşüş trendine girmiş, 1999 yılında son 21 yılın en düşük seviyesi olan USD/ton a kadar gerilemiş, yılları arasında yaşanan talep artışıyla 36 USD/ton - 39 USD/ton - 32 USD/ton olarak seyretmiştir yılının ikinci yarısından itibaren ise Çin in enerji üretimi ve metalürji sektörlerinden kaynaklanan çok yüksek talep nedeniyle Dünya kömür fiyatları artış trendine girerek; 2003 den itibaren 43 USD/ton - 72 USD/ton bandında hareket etmiştir yılında koklaşabilir taşkömürü fiyatları FOB 100 USD/tonun üzerine çıkmış, 2006 yılında bu seviyelerde kalan fiyatlar 2007 yılının son üç ayında petrol fiyatlarının artması ve nakliye fiyatlarının yükselmesiyle kömüre talebin artması ile FOB USD daha artmış, Güney Afrika buhar kömürlerinin 6000 kcal/kg Richard Bay limanı FOB teslim fiyatı 111 USD/ton seviyelerine kadar çıkmıştır ortalarında Almanya pazarında buhar kömürü 130 Euro/ton ve koklaşabilir kömür 160 Euro/ton spot fiyatları görülmüştür. Dünyanın en büyük kömür üreticisi olan Avustralya ile en büyük alıcısı Japonya arasındaki 2008 yılı görüşmelerinde yeni sözleşme ile koklaşabilir 0-10 mm kömürlerin 2008 yılı satış fiyatı 325 USD/ton fiyatlarına kadar yükselmiştir. Özellikle Çin den kaynaklanan hızlı talep artışı bu dönemde koklaşabilir kömür fiyatlarını tavan seviyeye çıkarmıştır. Ancak, 2008 yılı son üç ayı içinde Dünyadaki global kriz ile petrol fiyatları 150 USD/tondan 40 USD/ton seviyelerine düşmüş, çelik üretiminin, elektrik tüketiminin krizden olumsuz etkilemesiyle taşkömürü talebinde deki azalma paralelinde kömür fiyatlarında da gerileme yaşanmış, koklaşabilir kömür fiyatı 225 USD/ton fiyattan 180 USD/ton a gerilemiştir. Taşkömüründe yaşanan talep artışı 2009 yılına gelindiğinde, dünyadaki global kriz nedeniyle demir-çelik tesislerinin kapasite düşürmeleri sonucu azalma eğilimine girmiş, koklaşabilir ve PCI kömür talebi azalmış, 2009 da 128 USD/ton a düşen TTK koklaşabilir taşkömürü fiyatı 2010 yılında yeniden artış trendine girerek 160 USD/ton a ve 2011 yılında 220 USD/ton a yükselmiş, buhar kömürü fiyatları ise 120 USD/ton un üzerine çıkmıştır. Son on yıldaki artış oranı; buhar kömüründe %300 leri ve koklaşabilir kömürde ise %450 leri bulmaktadır. Fosil yakıtların ve özellikle taşkömürünün önümüzdeki 10 yılda tüketiminin, buna bağlı olarak da fiyatlarının daha da artacağı tahmin edilmektedir. B- Kuruluşun Tarihçesi, Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Gelişimi: 1908 Meşrutiyet ilanından sonra Ticaret Nezaretine bağlı olarak Havza-i Fahmiye Kömür Havzası Müdürlüğü kurulmuş ve yıllarını kapsayan bu dönemde havzayı yönetmiştir. 1.Dünya Savaşı ile birlikte arası havza Harp Kömürü Merkezi ne dönüştürülmüş ve başına da bir Alman subayı getirilmiştir. Harpten sonra da havzaya Fransızlar hakim olmuş, idaresi de merkezi İstanbul da kurulan İtilaf Devletleri Kömür Komisyonu nun emrine geçmiştir yılında TBMM ne verilen kanun önergesi ile tarih ve 151 no.lu Zonguldak Amele Kanunu çıkartılmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra bölgede, yıllarında kurduğu şirketlerle (Türk Kömür Madenleri, Kozlu Kömür İşleri, Kireçlik Kömür Madenleri, Maden Kömürleri İşleri, Kilimli Maden İşleri ve Amasra Kömür İstimar Mıntıkası) Türkiye İş Bankası faaliyete geçmiş ve 15 yıl boyunca bu faaliyetini sürdürmüştür sayılı Maden Kanunu bu dönemde çıkarılmıştır yılında İngiltere de kömür işçilerinin grevi nedeniyle artan talep Zonguldak havzasından

12 VI Sayıştay karşılanmış, 1923 de 597 bin ton olan üretim, bu dönemde ilk kez 1 milyon tonun üzerine çıkarak 1926 da 1,2 milyon tona döneminde ise üretim kademeli olarak artarak 1,6 milyon tondan 2,3 milyon tona yükselmiştir tarih ve 3867 Sayılı Ereğli Kömür Havzasındaki Ocakların Devletleştirilmesi Kanunu uyarınca tarihinde Ereğli Havzasındaki bütün ocaklara el konulmuş ve bu tarihten itibaren havza tamamen millileşmiş ve Devlet sermayesiyle Etibanka bağlı Mahdut Mesuliyetli Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi tarafından işletilmeye başlanmıştır. Ereğli Kömür İşletmeleri önce Etibank a, daha sonra tarihinde kabul edilip tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6974 Sayılı Kanunla Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ne bağlanmış, bilahare tarih ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan tarih ve 60 sayılı KHK ile İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarının Yeniden Düzenlenmesi kapsamında TKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ereğli Kömür İşletmeleri Müessesesi yerine; Kozlu, Karadon, Armutçuk, Üzülmez ve Amasra İşletmelerinden oluşan Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü nün kurulması öngörülmüş, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu Kuruluşları hakkında tarih ve 60 sayılı KHK ve aynı kararnamenin geçici 6.ncı maddesinin birinci fıkrasına ilişkin tarih ve 73 sayılı KHK nin değiştirilerek kabulü tarih ve 2929 sayılı Kanunla kararlaştırılmış, bu yasal düzenleme içinde Bakanlar Kurulu nun aldığı; Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü nün kurulmasına ilişkin karar tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir tarih ve 96 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tarihinde kurulan Türkiye Taşkömürü Kurumu nun (TTK) Ana Statüsü tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Türkiye deki 10 milyar ton toplam kömür rezervinin 8,7 milyar tonu linyit, 1,3 milyar tonu ise taşkömürüdür. Bu rezervin 880 milyon tonu koklaşabilir niteliklidir. Diğer yandan, metre derinliğe kadar inen kömürlerin üretiminin hem teknik hem de ekonomik yönden zorlukları dikkate alındığında, işletilebilir taşkömürü rezervinin 500 milyon ton civarında olduğu anlaşılmaktadır. Havzadaki mevcut kuyu derinlikleri baz alındığında ise işletilebilir rezerv milyon tona kadar düşmektedir. Hammaddeye yakınlığı nedeniyle Demir-çelik endüstrisi Zonguldak ve çevresinde kurulmuştur. Demir-çelik sektörünün kömür talebinin %60 ı yerli üretimle karşılanmakta iken Zonguldak havzası bugün bu talebin %10 unu karşılayamayan, elektrik santraline kömür üreten, stratejik önemini yitirmiş, sıradan bir kömür havzasına dönüşmüştür. Havza rezervlerinin yaklaşık 450 milyon tonu özel sektör işletmeciliğine açılmıştır. Havza kömürlerinin kalorifik değeri kcal/kg (AID) arasında değişmektedir. Armutçuk bölgesinde yer alan rezervler yarı koklaşma özelliği, yüksek ısıl değer ve düşük bünye külü içeriği ile hem koklaşabilir kömürlerle harmanlanarak hem de pulverize enjeksiyon (PCI) kömürü olarak demir çelik fabrikalarında kullanıma uygun niteliklidir. Koklaşabilir kömüre göre daha düşük fiyattan satılan PCI kömürüne olan talep, demir çelik sektörünün hammadde fiyatlarını düşürme istekleri doğrultusunda artmaktadır. Amasra

13 Sayıştay VII bölgesi kömürlerinin koklaşma özelliği bulunmamakla birlikte belirli oranlarda metalurjik kömürler ile harmanlandığında koklaşma özelliğini bozmamaktadır. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında yaklaşık 600 bin ton civarında olan taşkömürü üretimi daha sonraki yıllarda hızlı bir artış göstererek 1940 da 3 milyon ton, 1974 de 8,5 milyon ton (satılabilir bazda 5 milyon ton) a kadar ulaşmıştır yılındaki maksimum 5 milyon ton satılabilir üretim değerine ulaşılana kadar zaman zaman düşüşler gözlense de önemli bir üretim artış trendi yakalanmış olan havzada ulaşılan bu üretim değeri korunamamış, o yıldan sonra azalmaya başlayan TTK satılabilir üretimi 1982 yılından sonra 3,5 milyon tona inmiştir. Son beş yıl içinde de satılabilir üretim miktarı; 1,7-1,6-1,9-1,7 ve 1,6 milyon ton seviyelerinde gerçekleşmektedir. Buna karşılık 1980 yılında 0,9 milyon ton olan taşkömürü ithalatı; 1990 yılında 5,6 milyon tona, 2000 yılında 13 milyon tona, 2011 yılında ise 24 milyon tona yükselmiştir yılında ithalatın yaklaşık %60 ı Rusya Federasyonu ve Kolombiya tarafından yapılmış, bu ülkeleri ABD ve Güney Afrika Cumhuriyeti izlemiştir. Dünya taşkömürü rezervinin %0,13 üne sahip Türkiye nin Dünya üretimindeki payı %0,04 dır. Havzada sağlıklı kayıtların tutulduğu 1941 yılından bugüne kadar 228 milyon ton, ilk üretimin başladığı 1848 yılından bu yana ise yaklaşık 400 milyon ton taşkömürü üretimi yapılmıştır. Türkiye taşkömürü ihtiyacının yaklaşık %6 sı TTK, %3,7 si ise özel sektör tarafından karşılanmıştır yılından itibaren giderek artan özel sektör üretimi 511 bin ton seviyelerinden hızla artarak 2008 ve 2009 yıllarında 1 milyon tona ulaşmış, 2010 yılında 883 bin ton 2011 yılında da yeniden 1 milyon ton olmuştur yılında Türkiye taşkömürü ihtiyacının 27 milyon ton olacağı beklenilmektedir. TTK nın ve özel sektörün birlikte 9,4 milyon ton/yıl üretim yapacağını öngören projeksiyonların oldukça iyimser temennilerden ibaret olduğu, bu nedenle ithalatın 24 milyon tonun üzerinde gerçekleşmesi beklenilmektedir. Toplam taşkömürü rezervleri Çin in bir yıllık üretimi kadar olmakla birlikte, Türkiye nin mevcut ve gelecekteki taşkömürü talebi dikkate alındığında, taşkömürü varlığının önemi ortaya çıkmaktadır. Son dönemde Dünya kömür fiyatlarındaki önemli artışlar TTK kömürünü daha cazip hale getirmiş, TTK lehine değişen bu konjonktüre göre pazarlama politikaları ağırlıklı olarak demir çelik sektörüne yönelik gelişmiştir. Koklaşabilir kömürlerin Dünya piyasasındaki fiyatı ortalama FOB USD/ton, parça USD/ton, perakende 250 USD/ton seviyelerine çıktığı son dönemde TTK, Erdemir ve Kardemir e sağladığı koklaşabilir kömür fiyatında makul ve tedrici bir politika izlemiştir yılında Demirçelik sektörüne yılda 1,3 milyon ton kömür satarken, 1995 yılında 650 bin tona, 1998 yılında 189 bin tona gerileyen demir-çelik sektörüne yapılan satışlar, özellikle Kardemir A.Ş.nin artan talebi doğrultusunda 2009 yılında 400 bin tonu geçmiş, 2010 yılında 500 bin tona, 2011 yılında da 703 bin tona ulaşmıştır. Demir-Çelik sektörüne satılan koklaşabilir kömür fiyatları döneminde USD/ton iken 2008 yılında 200 USD/ton a yükselmiş, 2009 yılında USD/ton, 2010 yılında 154 USD/ton olan fiyatlar 2011 yılında USD/ton bandında seyretmiştir. Türkiye nin kalkınması, hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve sosyal gelişiminin doğal sonucu olarak enerji talebi hızla artmakta olup, bu talebi karşılamada ana hedef,

14 VIII Sayıştay gereksinimimiz olan enerjinin zamanında, ucuz ve kaliteli olarak sağlanmasıdır. Bu çerçevede, iç talebin mümkün olabildiği ölçüde yerli kaynakların değerlendirilmesi ile karşılanmasının yanı sıra, arz güvenliğinin sağlanması için, ithal etmek zorunda kaldığımız enerjide ülke ve kaynak çeşitlendirilmesi esasları doğrultusunda politika oluşturulması önem arz etmektedir. Türkiye nin enerji tüketiminde dışa bağımlılık oranı %70 ler seviyesine çıkmış olup yerli kömür rezervlerinin değerlendirilmesi işsizlik sorununa çözüm oluşturulması yanında ülke dışına kaynak transferini de azaltacaktır. Konjonktürel gelişmelere uyum sağlayabilmek için, Zonguldak taşkömürü havzasında üretim faaliyetleri, AB ülkelerinde olduğu gibi, rezervlere erişim ve arz güvenliği konularına önem verilerek ve gerekli yatırımlar yapılarak sürdürülmeli ve teşvik edilmelidir. TTK nın 260 USD/ton değerine yükselen ticari maliyeti içerisindeki en önemli payın işçilik giderlerine ait olması, zararın azaltılması çalışmalarında işçilik verimlerinin artırılması ve yeni alınacak işçilerin ücretlerinin performansa dayalı hale getirilmesini zorunlu kılmaktadır. Kurumun genel durumuna ait verilerin son beş yıl üzerinden seyrini gösteren toplu bilgiler tablosu aşağıdadır.

15 Sayıştay IX Kaynaklar: 1. Ereğli Kömür Havzası Tarihi, Ahmet Ali ÖZEKEN, ;BP Statistical Review of World Energy June World Coal Institite, 4. World Coal Org 5. Key World Energy Statistics US Energy Information Administration uncu Kalkınma Planı ( ), DPT Müsteşarlığı US Department of Energy An Energy Overview of Republic of Turkey ve 2011 Faaliyet Raporu, Nisan ve 2011 Faaliyet Raporu, Nisan Faaliyet Raporu, Nisan Kömür ve Enerji Semineri, Aralık Türkiye 17. Ve 18. Kömür Kongreleri, Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi, YPK, Mayıs Türkiye de Enerji Arz Güvenliği; Önemli Seçenek Olarak Yerli Kömür ve Sektörde Yapılması Gerekenler, Ali ÖZDER, Başdenetci, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 19. Kömürün Geleceği, Nejat TAMZOK, TMMOB 8.Enerji Sempozyumu, Kasım E-Coal (World Coal Institute-January 2007 Vol TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Taşkömürü Raporu, Ocak TTK Genel Müdürlüğü, Taşkömürü Sektör Raporu, Mart TKİ Genel Müdürlüğü, Linyit Sektör Raporu, Mayıs TTK nın Yeniden Yapılandırılması, Hazine Müsteşarlığı, DPT Müsteşarlığı, ETKB ve TTK- Nisan Dünya da ve Türkiye de Kömür, M.Güler, T.Güyagüler, Mayıs.2011

16 X Sayıştay Toplu bilgiler Ölçü Son iki Artış veya azalış yıl farkı % Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye Bin TL Öz kaynaklar Bin TL (5) Yabancı kaynaklar Bin TL Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar Bin TL Finansman giderleri Bin TL Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin TL Maddi duran varlıklar (birikmiş amortismanı) Bin TL Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL (672) (2) Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % (5) (7) Tüm alım tutarı(hizmet alımları dahil) Bin TL Üretim miktarı (satılabilir kömür) Bin ton (136) (8,5) Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Bin TL Üretim verimliliği (veya randıman) Kg/Yev (27) (4) Satış miktarı : -Mües. üretimi kömür Bin ton (153) (10) -Emtia kömür Bin ton Net satış tutarı Bin TL (21.297) (6,5) Stoklar: -İlk madde ve malzeme Bin TL Yarı mamuler Bin TL Mamuller Bin TL Diğer stoklar Bin TL Memur (ortalama) Kişi Sözleşmeli (ortalama) Kişi (47) (2,9) İşçi (ortalama) Kişi (622) (5,6) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL Cari yıla ilişkin: -Memurlar için yapılan giderler Bin TL Memur başına aylık ortalama gider TL Sözleşmeliler için yapılan giderler Bin TL Sözleşmeli başına aylık ortalama gider TL İşçiler için yapılan giderler Bin TL İşçi başına aylık ortalama gider TL ,5 Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal yük. Bin TL GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin TL (23.861) (11) GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL (26.720) (11) GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL (29.950) (12) Faaliyet karı veya zararı Bin TL ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (50.620) (12 Dönem karı veya zararı Bin TL ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (69.300) 15 Bilanço karı veya zararı Bin TL ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 11 Füzyon -, Faaliyet kârı veya zararı Bin TL (921) (624) (678) (1.202) (72) (106) Dönem kârı veya zararı Bin TL (356) (341) (153) (110) (2.751) Bilanço kârı veya zararı Bin TL (10.773) (11.074) (11.228) (11.338) (14.089)

17 Sayıştay XI Kurum 2012 yılında ürettiği bin ton kömürün bin tonunu satarak 305,2 milyon lira hasılat elde etmiş, buna karşılık 661,5 milyon lirası üretim maliyet giderleri olmak üzere, diğer gelir ve giderlerin de etkisiyle, 2012 faaliyet dönemi 529 milyon lira zararla sonuçlanmıştır yılı sonu itibarıyla Kurumun bilanço zararı 4.736,2 milyon liraya ulaşmıştır. Bu faaliyet döneminde Kurumda, ortalama 209 memur, sözleşmeli, işçi olmak üzere toplam personel istihdam edilmiş ve bu personel için toplam 654,7 milyon lira tutarında personel harcaması gerçekleşmiştir. TTK da üretim derin yeraltı madenciliği yöntemi ile üretim yapılmaktadır. Bu yöntem gereği üretim azalsa bile yaklaşık 300 km olan yeraltı galerilerinin bakımı, havalandırılması, yeraltı suyunun tahliyesi, maden kuyularının bakım ve onarımı gibi sabit giderleri azaltma imkânı bulunmamaktadır. Havzanın jeolojik yapısı nedeniyle tam mekanizasyon uygulanamayan ve üretimin işgücü ağırlıklı yapılabildiği Kurumun gider yapısına bakıldığında, maden direği ile elektrik enerjisinin bir kısmı dışında işçilikler dâhil, tüm giderlerin yaklaşık %85 inin sabit gider niteliğinde olduğu, üretim ve satış miktarı azaldıkça sabit giderler birim maliyeti artırıcı etki göstermektedir. Derin yeraltı madenciliğinde kuyular ve ana galeriler gibi büyük hazırlık yatırımları yıllarca sürdüğünden, büyük tutarda kaynak gerektirmektedir li yıllardan itibaren uygulanmaya başlanan ekonomi politikaları çerçevesinde, KİT lerin özelleştirilmesi yaklaşımı nedeniyle TTK ya üretimin sürdürülmesi bakımından zorunlu olan hazırlık yatırımları için yeterli kaynak aktarılamamış, emekli olan yeraltı üretim işçilerinin yerine yeni işçi alımına izin verilmemiştir. Bu kısıtlamalar sonucunda 1970 li yıllarda 5 milyon tona yaklaşan yıllık satılabilir taşkömürü üretim miktarı, yıldan yıla azalmaya başlamış, 2010 yılında 1,7 milyon ton, 2011 yılında 1,6 milyon ton, 2012 yılında ise 1,4 milyon ton seviyesine düşmüştür. Türkiye taşkömürü ihtiyacının 1980 yılında %80 i TTK tarafından karşılanırken, TTK üretiminin azalması, buna karşılık yurt içi tüketiminin 25 milyon tonu aşması sonucu redevans işletmeleri ile birlikte yurt içi üretimin tüketimi karşılama oranı %10 un altına inmiştir. Batı Karadeniz Bölgesinde bulunan Taşkömürü havzasının işletme ve işlettirme yetkisi ilgili yasalarla Türkiye Taşkömürü Kurumuna verilmiştir yılında km 2 olarak belirlenmiş olan TTK imtiyaz alanı, tarih ve 2000/525 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile km 2 si denizde, km 2 si karada olmak üzere km 2 ye indirilmiştir. İmtiyaz sahasında yaklaşık 526 milyon tonu görünür olmak üzere 1,3 milyar ton taşkömürü rezervi bulunduğu belirtilmektedir. Bu rezervin yaklaşık 884 milyon tonluk kısmı koklaşabilir nitelikte kömürden oluşmaktadır. Kurum bu sahanın bir kısmında faaliyet göstermekte, üretim faaliyetleri 5 müessese eliyle yürütülmektedir. Müesseselere tahsis edilen sahalarda çok sayıda ocak işletilmekte, yeraltı galerilerinin uzunluğu 300 km yi bulmaktadır.

18 XII Sayıştay Sanayinin dışa bağımlılığının azaltılması, Türkiye enerji kaynaklarının yetersiz olması, yaratacağı katma değer ve döviz tasarrufu açısından bakıldığında, taşkömürü rezervinin mümkün olan en ekonomik şartlarda üretilerek ekonomiye kazandırılması zorunlu görülmektedir. Kurumda kıdemli işçi sayısının yüksek olması nedeniyle özellikle ağır iş şartlarında ve riskli ortamlarda çalışan yeraltı üretim işçilerinden emeklilik hakkı elde edenler beklemeden emekli olmaktadır yılı sonunda yeraltı üretim işçisi alınmasına karşılık 2009 yılında 714, 2010 yılında 497, 2011 yılında 604, 2012 yılında ise 893 işçinin Kurumdan ayrıldığı görülmektedir. Tüm hazırlıklar tamamlansa bile yeterli üretim işçisi alınamadığı takdirde üretim miktarının artırılması mümkün olmamakta, üretim tesislerinden bir kısmında boş kapasite oluşmaktadır. Bu nedenle emekli olan yeraltı işçisinin yerine zaman geçirilmeden yeni işçi alınması için yetkili mercilerden izin alınması yönünde çaba harcanması gerekmektedir. Kurumun faaliyet gösterdiği sahalarda üretimin yıldan yıla daha alt kotlarda yapılması zorunluluğu nedeniyle kuyuların derinleşmesi ve yeraltı ulaşım yollarının uzaması sonucu, çalışılan ocaklar itibarıyla farklı olmakla birlikte ocak başlarından üretim alanlarına gidiş-gelişlerin 45 dakika ile 1,5 saat arasında bir sürede gerçekleşebildiği, çalışanların yol yorgunluğu yanında fiili çalışma süresinin azaldığı görülmektedir. Çalışma süresinin ve işgücü verimliliğinin artırılabilmesi için, yeraltında işçi ve malzeme naklinin kolaylaştırılıp hızlandırılabilmesi amacıyla düzenlemeler yapılmasına çalışılmalıdır. Kurumun, 1940 yılından bu yana en az miktara inmiş olan taşkömürü üretiminin arttırılması ile zararının azaltılması ve Türkiye nin enerji ihtiyacının karşılanmasında dışa bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunabilmesi için; - Yönetim etkinliğinin artırılması, iş disiplininin geliştirilmesi, üretim yönetimine daha fazla ağırlık verilmesi suretiyle işgücü ve tesis verimliliklerinin artırılması, ocaklardan daha temiz kömür elde edilmesine yönelik önlemler alınması, - Üretimin arttırılmasına yönelik hazırlık yatırımlarının planlanan sürede tamamlanması, - Hazırlık ve üretim çalışmalarında otomasyon ve mekanizasyona gidilmesine çalışılması, - Emekli olan yeraltı üretim işçilerinin yerine zamanında yeni işçi alınması ve işçi sayısındaki yetersizlik nedeniyle üretimde darboğaz oluşmasının önlenmesi, gerekmektedir. C- Öneriler: Türkiye Taşkömürü Kurumu nun 2012 yılı çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır.

19 Sayıştay XIII 1-Türkiye taşkömürü rezervinin mümkün olan en ekonomik şartlarda üretilerek ekonomiye kazandırılması, maliyetlerin azaltılması, üretimin artırılması ve kısa vadede Kurum zararlarının kabul edilebilir seviyelere çekilmesi amacıyla; -Önceki yıllarda başlatılan hazırlık yatırımlarında gecikmelere sebep olan sorunların çözümlenmesi suretiyle mevcut yatırımların mümkün olan en kısa sürede tamamlanması, -Zonguldak havzasının jeolojik özelliklerinin zorunlu sonucu olarak uygulanan ve birim işgücü maliyeti yüksek olan emek yoğun ağırlıklı klasik üretim yönteminin, imkânlar elverdiği ölçüde zaman içinde azaltılması, üretim faaliyetlerinde otomasyon ve mekanizasyon uygulamalarına geçilebilmesi için araştırma geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmesi, -Yönetimde etkinlik ve iş disiplininin geliştirilmesi, işgücü ve tesis verimliliklerinin yükseltilmesi, ocaklardan daha temiz kömür elde edilmesine yönelik önlemler alınması, -Emekli olan yeraltı üretim işçilerinin yerine zamanında yeni işçi alınması ve işçi sayısındaki yetersizlik nedeniyle üretimde darboğaz oluşmaması amacıyla yetkili merciler nezdindeki girişimlerin sürdürülmesi ( Sayfa: 243,244), 2- Müessesede işgücü kayıplarının önlenmesi, iş verimliliğinin artırılması ve işyeri disiplini sağlanması amacıyla; -İzinsiz ve mazeretsiz işe gelmemeyi, hastane izni kullanmayı alışkanlık haline getiren, disiplinsiz hareket eden, iş amirlerine ve arkadaşlarına karşı uygunsuz ve fiili davranışlarda bulunan, işyeri moralini ve disiplinini bozarak üretimi aksatan işçilere 4857 Sayılı İş Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanması konusunda Kurum yöneticileri tarafından gösterilen kararlılığın tavizsiz olarak sürdürülmesi, -Personel Devam Kontrol Sistemiyle ilgili olarak TTK Genel Müdürlüğünce çıkarılan genelge ve talimatlarla ilgili uygulamanın Kurum Teftiş Kurulu nca yapılan denetimler sırasında izlenmesi ve sonucuna göre işlem yapılması, -PDKS kayıtları ile lambahane kayıtları ve kamera görüntülerinin ilgili birim amirlerince aylık olarak kontrol edilmesi, vergi kayıplarına ve kamu zararına yol açan haksız ödemelerin önüne geçilmesi, Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun getirdiği yükümlülük ve sorumluluklar çerçevesinde işyeri hekimi bulundurulması amacıyla sürdürülen çalışmaların sonuçlandırılması ( Sayfa: 20, 112), 3-Kurumda yapılan ihalelerde ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla; - İhale öncesi hazırlık, araştırma ve etüd çalışmaları ile yaklaşık maliyet hesabının titizlikle yapılması, aşırı yüksek veya düşük tekliflerin Kamu İhale Kurumu nca belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi, - Şartnamelerin, alım konusu malın ulusal ve/veya uluslararası standartlar ile Kurum ihtiyacına uygun tüm çeşitlerini kapsayacak şekilde hazırlanması suretiyle ihalelere katılım ve rekabetin en üst düzeye çıkarılması ( Sayfa: 45),

20 XIV Sayıştay 4-TTK Genel Müdürlüğüne bağlı müesseselerde kurulacak lavvar tesisleriyle ilgili olarak; -Hazine Müsteşarlığı nın Lavvar tesislerinin TTK tarafından kurulması ve tesis kurulduktan sonraki aşamada işletme faaliyetlerinin hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmesi şeklindeki olumlu görüşlerinin, bu seçenekteki birim maliyetlerin uygunluğu da dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi, -Kurulacak lavvar tesisleri üretim kapasitesinin, Kurumun geleceğiyle ilgili stratejik planda hedeflenen üretim artışlarına ulaşılamaması ihtimalini ve son yıllarda Kurum genelinde meydana gelen üretim azalışlarını hesaba katacak şekilde titizlikle planlanması, (Sayfa: 53), 5- Kurumun değişik müesseselerinde 2007 ve 2009 yıllarında yapılan su arıtma tesislerinden, birinin geçici kabul sonrasında, diğerlerinin de yüklenici firmayla imzalanan periyodik bakım sözleşmeleri kapsamında yapılan revizyon ve bakım işlemleri sonrası şartname ve sözleşmelerde istenilen nitelikte arıtma yapmadığı görüldüğünden, su arıtma tesislerinde yaşanan sorunlar ile ihale süreci ve sonrasında yapılan iş ve işlemlere ilişkin olarak Kurum Teftiş Kurulu Başkanlığınca başlatılan incelemenin kısa sürede sonuçlandırılması ( Sayfa: 100), 6- Kurumun yeniden yapılanması kapsamında yüklenici eliyle açılanlar da dahil pek çok galeride yeterli sayı ve nitelikte üretime yardımcı, hazırlık, tamir tarama, elektromekanik, bakım onarım vb. işçisi bulunmadığı için, bu galerilerde zamanında ve yeterince bakım onarım ile tamir tarama yapılamadığından kesit daralması, taban kabarması olduğu, yolların bozulduğu, ocak içi nakliyatın aksadığı, etkin bir havalandırmanın yapılamadığı, bütün bu sebeplerle özellikle iş güvenliğinin çok olumsuz etkilendiği, işgücü verimlilikleri ve üretimin düştüğü görüldüğünden, üretime yardımcı işçiliklerde görülen belirgin açığın yeterli sayı ve nitelikte işçi alınarak giderilmesi hususunda ilgili merciiler nezdinde girişimde bulunulması (Sayfa: 111), 7- Redevans usulüyle işletmecilik yapan firmalar ile olan ilişkilerde, gerek ihale süreci ve koşullarına, gerekse sözleşme ve eki şartnameler hükümlerine aykırılık teşkil edebilecek, tartışma yaratabilecek, ihale tamamlandıktan sonra şartname ve sözleşmede değişiklik anlamına gelebilecek, rekabet şartlarına aykırı nitelik taşıyan karar ve uygulamalardan sözleşmede belirtilen madencilik faaliyetini etkileyen zorunlu sebepler olmadıkça kaçınılması (Sayfa: 134), 8-Kurum imtiyaz alanı içerisinde redevans usulü ile işletmecilik yapan firmaların, kuruma olan birikmiş borçlarının sözleşme ilgili hükümleri çerçevesinde zamanında tahsil edilmesi, gerektiğinde sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda fesih de dahil işlem yapılması ( Sayfa: 137), 9-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve Ek:17 de listelenen öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: Türkiye Taşkömürü Kurumunun 2012 yılı bilançosu ve ,96 Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.

21 Sayıştay 1 II. İDARİ BÜNYE A Mevzuat: 1 Kanunlar ve kuruluş statüsüne ilişkin mevzuat: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi, faaliyetlerini 1983 yılına kadar sürdürmüş, tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 60 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında KHK ile yapılan düzenleme sonucunda Linyit İşletmeleri Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna bırakılmış, Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi de kaldırılmak suretiyle yerine Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Karadon ve Amasra Taşkömürü İşletme Müesseselerini bünyesinde toplayan Türkiye Taşkömürü Kurumu kurulmuştur. TTK'nın bu statüsü tarih ve 60 sayılı KHK de değişiklik yapan tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 2929 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında Kanun ile de korunmuştur tarih ve 60 sayılı KHK de, tarih ve 2929 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeye uygun olarak mevcut İktisadi Devlet Teşekküllerinin Kuruluşu Hakkında KHK ler hazırlanmış, Türkiye Taşkömürü Kurumu Kuruluşu Hakkında tarih ve 96 sayılı KHK de tarihli Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 96 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeden sonra, Türkiye Taşkömürü Kurumu kuruluşu, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin tarih ve 912 sayılı nüshasında tescil ve ilanı yapılarak tamamlanmıştır. Bilahare, tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 233 sayılı KHK ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri tekrar düzenlenerek 2929 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 233 sayılı KHK nin yürürlüğe girmesinden sonra bu kez İktisadi Devlet Teşekküllerinin Ana Statüleri hazırlanarak yürürlüğe konmuş, 233 sayılı KHK gereğince hazırlanan, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu tarafından kabul edilen Türkiye Taşkömürü Kurumu Ana Statüsü de tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe konmuştur. Kamu İktisadi Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarının 233 sayılı KHK çerçevesinde kuruluşlarının tamamlanması ve Ana Statülerinin Resmi Gazete de yayımlanmasından sonra tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 3743 sayılı Kanunla, diğer kuruluşlar yanında Türkiye Taşkömürü

22 2 Sayıştay Kurumu nun Kuruluşu Hakkında tarih ve 96 sayılı KHK de yürürlükten kaldırılmıştır. Ereğli Kömür Havzasındaki ocakların Devletçe işlettirilmesi hususu 3146, 3241, 3867 sayılı Kanunlarla düzenlenirken, tarih ve 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanununun 2 nci maddesiyle bu husus Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun görevleri arasında sayılmıştır tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türkiye Taşkömürü Kurumunun Ana Statüsünün 4 üncü maddesinde de aynı hüküm yer almıştır. Yüksek Planlama Kurulunun tarih ve 2001/T-4 sayılı kararıyla, Ana Statünün 4 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile Kurumun havzadaki taşkömürünü işletmek yetkisi, işletmek ve işlettirmek şeklinde yeniden düzenlenmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5177 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile, 3213 sayılı Maden Kanununun (Ek: 1) maddesi; 3867 Sayılı Ereğli Kömür Havzasındaki Ocakların Devletçe İşlettirilmesi Hakkında Kanun ile Devletçe işlettirilmesi kararlaştırılan Ereğli Kömür Havzasındaki madencilik faaliyetlerinin bu kanun hükümlerine tabi olduğu; ruhsat süresinin bu kanunla getirilen süre sınırlamasına tabi bulunmadığı; sınırları Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Ereğli Kömür Havzasındaki taşkömürlerini işletmeye ve hukuku uhdesinde kalmak şartıyla işlettirmeye Türkiye Taşkömürü Kurumunun yetkili olduğu hükmünü getirmiştir. Bu değişiklikle Kurum Maden Kanunu kapsamına da alınarak, havzadaki kömürleri işletme ve işlettirme yetkisine sahip olmuştur Türkiye Taşkömürü Kurumu ile bağlı müesseseleri havzadaki taşkömürünün çıkarılması ve işletilmesi yönünden kendi özel mevzuatı yanında 3867 sayılı Kanuna da tabi bulunmaktadır. Türkiye Taşkömürü Kurumu Ana Statüsü ne göre kurumun amacı; Devletin genel sanayi ve enerji politikasına uygun olarak taşkömürü rezervlerini en iyi şekilde değerlendirmek ve ülkenin taşkömürü üretiminin gerçekleşmesi için gerekli her türlü yer altı ve yer üstü sosyal ve sanayi tesislerini kurmak, işletmek ve ürünlerini değerlendirmek, konu ile ilgili kara ve deniz dahil her türlü nakliye, tahmil ve tahliye yapmak veya yaptırmak, aynî ve fikrî haklar almak ve satmak, ithalat ve ihracat dahil her türlü ticarette bulunmak, bu hizmetlerin görülmesi ve geliştirilmesi için kaynaklar sağlamak ve artırmak, genel sanayi ve enerji politikası içinde üretilen taşkömürü ve tali maddelerin nerelerde ve ne miktarda kullanılacağını tespit edip Bakanlığın onayının almak şeklinde ifade edilmiştir.

23 Sayıştay 3 2-Tüzükler: 2012 yılında Kurumu ilgilendiren herhangi bir tüzük çıkarılmamıştır. 3-Bakanlar Kurulu kararları : Personel maaşları ile ilgili olarak tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarihli ve 2012/1 Nolu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile 2012 yılının ilk yarısında ve ikinci yarısında, kamu personelinin maaşlarının hesabında esas alınacak bazı kararlar alınmıştır tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu nun tarih ve 2011/2305 sayılı Kararı ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2012 Yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı belirlenmiştir tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, Bakanlar Kurulu nun tarih ve 2012/3777 sayılı Kararı ile TTK Genel Müdürlüğü Merkez ve Müesseselerinde muhtelif unvanlarda dolu ve boş kadrolarda kadro ihdas ve iptal işlemleri yapılmıştır. 4 Uluslararası anlaşmalar : 2012 yılında Teşekkülün uluslararası anlaşması bulunmamaktadır. 5 Yüksek Planlama Kurulu kararları : Türkiye Taşkömürü Kurumunun milyon TL olan esas sermayesi; Yüksek Planlama Kurulu nun tarih ve 2012/T-23 sayılı kararı ile milyon TL ye yükseltilmiştir. 6 Yönetmelikler : Kurum faaliyetlerini Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe giren yönetmelikler ve iç yönetmelikler çerçevesinde sürdürmektedir. Kurumda, yönetmelik, yönerge, genel esas, talimat vb. adlar taşıyan çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 3011 sayılı Resmi Gazete de yayımlanacak olan Yönetmelikler Hakkında Kanun gereği bazı yönetmeliklerin yürürlüğe girebilmesi için ayrıca Resmi Gazete de yayımlanması gerekmektedir. TTK personeli ilgili yasalar dışında Resmi Gazete de yayımlanan TTK Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği, TTK Personeli Atanma, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, TTK Genel Müdürlüğü Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği, TTK Teftiş Kurulu Yönetmeliğine tabi bulunmaktadır.

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 22 Ocak 2015 Dünyada Enerji Görünümü Gelir ve nüfus artışına paralel olarak dünyada birincil enerji talebi hız kazanmaktadır. Özellikle OECD dışı ülkelerdeki artan nüfusun yanı sıra, bu ülkelerde kentleşme

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiştir. Teşekkülün Unvanı : Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Merkezi :

Detaylı

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ Prof. Dr. Güven ÖNAL Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı 1 Sunumun Ana Konuları Dünya da Kömür ve Enerji Türkiye nin Kömür Rezervleri ve Üretimi Türkiye nin Enerji Durumu Yerli

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER... İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...4 1.Yönetici Özeti... 11 2.Giriş... 12 3.Sektörel Analiz... 13 3.1 Birincil Enerji Kaynaklarına Bakış...13 3.1.1 Kömür... 13 3.1.1.1 Dünya da Kömür... 14 3.1.1.1.1 Dünya

Detaylı

YAKITLAR JEOLOJİSİ DERS PROGRAMI

YAKITLAR JEOLOJİSİ DERS PROGRAMI YAKITLAR JEOLOJİSİ DERS PROGRAMI Türkiye Enerji İstatistikleri ve Yorumlanması 1. KÖMÜR JEOLOJİSİ 1.1. Kömürü önemli kılan etmenler nelerdır? Tarihsel arkaplan, günümüz için taşıdığı önem 1.2. Kömürün

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 09 Nisan 2014 Çarşamba Dünyada Enerji Görünümü Dünyada, artan gelir ve nüfus artışına paralel olarak birincil enerji talebindeki yükseliş hız kazanmaktadır. Nüfus artışının özellikle OECD Dışı ülkelerden

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Ülkemiz önemli maden yataklarına sahip olup belirli madenlerde kendine yetebilen ender ülkelerden birisidir.

AR& GE BÜLTEN. Ülkemiz önemli maden yataklarına sahip olup belirli madenlerde kendine yetebilen ender ülkelerden birisidir. Türkiye nin Doğal Kaynağı Kömür Hande UZUNOĞLU Ülkemiz önemli maden yataklarına sahip olup belirli madenlerde kendine yetebilen ender ülkelerden birisidir. Özellikle madenciliğin gelişiminde hız kazanılmasıyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 1.1. Dünya da Enerji...1 1.1.1. Dünya Birincil Enerji Arzındaki Gelişmeler ve Senaryolar...1 1.2. Türkiye de Enerji...4 1.2.1. Türkiye Toplam Birincil Enerji

Detaylı

Kömür, karbon, hidrojen, oksijen ve azottan oluşan, kükürt ve mineral maddeler içeren, fiziksel ve kimyasal olarak farklı yapıya sahip bir maddedir.

Kömür, karbon, hidrojen, oksijen ve azottan oluşan, kükürt ve mineral maddeler içeren, fiziksel ve kimyasal olarak farklı yapıya sahip bir maddedir. KÖMÜR NEDİR? Kömür, bitki kökenli bir maddedir. Bu nedenle ana elemanı karbondur. Bitkilerin, zamanla ve sıcaklık-basınç altında, değişim geçirmesi sonunda oluşmuştur. Kömür, karbon, hidrojen, oksijen

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Yrd. Doç. Dr. Vedat GÜN Enerji Piyasası İzleme ve Arz Güvenliği Daire Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28-29-30 Haziran 2007, EMO-İÇEF,

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE Türkiye önümüzdeki yıllarda artan oranda enerji ihtiyacı daha da hissedecektir. Çünkü,ekonomik kriz dönemleri

Detaylı

2012 ve Sonrası için Türkiye nin Kömür Performansı. Türkiye Madencilik Zirvesi Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Başkanı.

2012 ve Sonrası için Türkiye nin Kömür Performansı. Türkiye Madencilik Zirvesi Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Başkanı. 2012 ve Sonrası için Türkiye nin Kömür Performansı Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Madencilik Zirvesi 2012 5 Haziran 2012 Sunum İçeriği - Kömürle ilgili genel bilgiler, dünya kömür rezervleri

Detaylı

(Korkmaz S., 1994, Coal Occurence in Ancient Sedimentary Environment, Coal )

(Korkmaz S., 1994, Coal Occurence in Ancient Sedimentary Environment, Coal ) kömür Kömür farklı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip heterojen içeriklerden oluşmuş, kahverengiden siyah renge kadar değişen sedimenter, yanabilir bir kayaçtır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen

Detaylı

Yakın n Gelecekte Enerji

Yakın n Gelecekte Enerji Yakın n Gelecekte Enerji Doç.Dr.Mustafa TIRIS Enerji Enstitüsü Müdürü Akademik Forum 15 Ocak 2005 Kalyon Otel, İstanbul 1 Doç.Dr.Mustafa TIRIS 1965 Yılı nda İzmir de doğdu. 1987 Yılı nda İTÜ den Petrol

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA SATIŞ DAİRE BAŞKANLIĞI 2006; EYLÜL ANKARA. Mustafa AKTAŞ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA SATIŞ DAİRE BAŞKANLIĞI 2006; EYLÜL ANKARA. Mustafa AKTAŞ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006; EYLÜL ANKARA Mustafa AKTAŞ DÜNYA BİLİNEN FOSİL REZERVLERİN ÖMRÜ (R/Ü,YIL) 2005 SONU 250 227 Y I L 200 150 100 50 0 136 65,1 40,6 14 16 PETROL DOĞALGAZ

Detaylı

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL Kömür ve Doğalgaz Öğr. Gör. Onur BATTAL 1 2 Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş, diğer kaya tabakalarının arasında

Detaylı

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) :

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) : Günümüzde küresel olarak tüm ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerji, tam anlamıyla geçerlilik kazanmış bir ölçüt olmamakla beraber, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli bir kriterdir. İktisadi olarak

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği Enerjiye Yönelik Bölgesel Teşvik Uygulamaları Enerji Verimliliği 5. Bölge Teşvikleri Enerjiye Yönelik Genel Teşvik Uygulamaları Yek Destekleme Mekanizması Yerli Ürün Kullanımı Gönüllü Anlaşma Desteği Lisanssız

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB Maden Mühendisleri Odası TÜRKİYE ENERJİ POLİTİKALARI İÇERİSİNDE KÖMÜRÜN K ÖNEMİ TMMOB Maden Mühendisleri Odası ENERJİNİN ÖNEMİ Sanayinin temel girdilerinden olan enerji, ulusların kalkınmalarında ve refaha ulaşmalarında büyük

Detaylı

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman)

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) 2023 VİZYON RAPORU (Enerji Sektörü) -TASLAK- İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ENERJİ... 4 ARKA PLAN...

Detaylı

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı Enerji İhtiyacımız Katlanarak Artıyor Enerji ihtiyacımız ABD, Çin ve Hindistan

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ)

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

KÖMÜR SEKTÖR RAPORU (LİNYİT)

KÖMÜR SEKTÖR RAPORU (LİNYİT) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU KÖMÜR SEKTÖR RAPORU (LİNYİT) 2012 Mayıs 2013 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU KÖMÜR SEKTÖR RAPORU (LİNYİT) 2012 Mayıs 2013 2012

Detaylı

Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V)

Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V) Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V) Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ); 1970 yılında Kurulan Türkiye Elektrik Kurumu nun (TEK), 1994 yılında TEAŞ ve TEDAŞ olarak ikiye ayrılmasından

Detaylı

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011 ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011 TÜRKİYE DE ELEKTRİK ENERJİSİ KURULU GÜCÜ (Nisan 2011) TERMİK - İTHAL KÖMÜR

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ ANKARA 2012 DOĞAL YILI RAPORU ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 GİTES NİÇİN GEREKLİ? Sorunlar; Emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artışlar, Dünya girdi kaynaklarının geleceğine yönelik belirsizlikler, Girdi tedarik

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

KÖMÜR SEKTÖR RAPORU (LİNYİT)

KÖMÜR SEKTÖR RAPORU (LİNYİT) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU KÖMÜR SEKTÖR RAPORU (LİNYİT) 2014 Mayıs 2015 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU KÖMÜR SEKTÖR RAPORU (LİNYİT) 2014 Mayıs 2015 2014

Detaylı

AR& GE BÜLTEN Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri

AR& GE BÜLTEN Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri 2006 Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri Nurel KILIÇ Dünya da ve Türkiye de ulusal ve bölgesel enerji piyasaları, tarihin hiçbir döneminde görülmediği kadar ticaret, rekabet ve yabancı yatırımlara

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU KÖMÜR SEKTÖR RAPORU (LİNYİT) 2011

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU KÖMÜR SEKTÖR RAPORU (LİNYİT) 2011 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU KÖMÜR SEKTÖR RAPORU (LİNYİT) 2011 Mayıs 2012 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU KÖMÜR SEKTÖR RAPORU (LİNYİT) 2011 Mayıs 2012 HAZIRLAYAN

Detaylı

JEOPOLİTİK VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER ÇERÇEVESİNDEN KÖMÜRÜN GELECEĞİ

JEOPOLİTİK VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER ÇERÇEVESİNDEN KÖMÜRÜN GELECEĞİ TMMOB 8. Enerji Sempozyumu, İstanbul, 17-19 Kasım 211 JEOPOLİTİK VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER ÇERÇEVESİNDEN KÖMÜRÜN GELECEĞİ Dr. Nejat Tamzok 185 186 187 188 189 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ)

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR ARAMALARI

TÜRKİYE KÖMÜR ARAMALARI Enerji, ülkelerin iktisadi ve sosyal kalkınması için önemli girdilerin başında gelir. Enerji planlamaları ve yatırımları bir ülkenin geleceği, sanayileşmesi ve ilerlemesi için büyük öneme sahiptir, Büyüme

Detaylı

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8 KİMYA SEKTÖR RAPORU İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8 DÜNYA TİCARETİ Dünyada kimya sanayinin yaklaşık % 38 ini ana kimyasallar,

Detaylı

KÖMÜR SEKTÖR RAPORU (LİNYİT)

KÖMÜR SEKTÖR RAPORU (LİNYİT) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU KÖMÜR SEKTÖR RAPORU (LİNYİT) 2013 Haziran 2014 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU KÖMÜR SEKTÖR RAPORU (LİNYİT) 2013 Haziran 2014

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER DÜNYA & TÜRKİYE ENERJİ TALEBİ Dünya Enerji Talebi Değişimi (02-14) Türkiye Birincil Enerji Talebi (Milyon TEP) 76% 33% 1% -8% 77 61% 124 OECD Dışı Dünya

Detaylı

World Energy Outlook Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011

World Energy Outlook Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011 World Energy Outlook 2011 Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011 Bağlam: halihazırda yeterince kaygı verici olan eğilimlere yeni zorluklar ekleniyor Ekonomik kaygılar dikkatleri enerji

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiştir. Müessesenin Ünvanı : Türkiye

Detaylı

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU 2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU Dünya Üretimi Dünya ham çelik üretimi 2011 yılında 1,5 milyar ton olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %6,2 oranında artış kaydetmiştir. Küresel kriz ile

Detaylı

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 25 Kasım 2015

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 25 Kasım 2015 TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 25 Kasım 2015 1 Türkiye de Enerji Sektörü Ne Durumda? Fosil kaynaklar bakımından oldukça yetersiz olan Türkiye enerjide %73 oranında dışa bağımlıdır.

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Prof. Dr. Ferruh Ertürk Doç. Dr. Atilla Akkoyunlu Çevre Yük. Müh. Kamil B. Varınca 31 Mart 2006 İstanbul İçindekiler İÇİNDEKİLER...İ ÇİZELGELER LİSTESİ...İİİ ŞEKİLLER

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Artan nüfus ile birlikte insanların rahat ve konforlu şartlarda yaşama arzuları enerji talebini sürekli olarak artırmaktadır. Artan enerji talebini, rezervleri sınırlı

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler

Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler Bakliyat üretiminde artış trendi sonraki yıllarda da devam etmiş, 2013 yılında 77,2 milyon tona, 2014 yılında da 77,6 milyon tona çıkmıştır. Bu artışta hem ekim

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması. Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK

Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması. Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK Çalışmanın amacı Türkiye nin 2013-2017 dönemi elektrik

Detaylı

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları Hidroelektrik Enerji Enerji Kaynakları Türkiye de kişi başına yıllık elektrik tüketimi 3.060 kwh düzeylerinde olup, bu miktar kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler ortalamasının çok altındadır. Ülkemizin

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

LİNYİT SEKTÖR RAPORU 2010

LİNYİT SEKTÖR RAPORU 2010 LİNYİT SEKTÖR RAPORU 2010 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU LİNYİT SEKTÖR RAPORU 2010 Hazırlayan: Stratejik Planlama Koordinasyon

Detaylı

KÖMÜR [Linyit] SEKTÖR RAPORU >>> 2014 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU

KÖMÜR [Linyit] SEKTÖR RAPORU >>> 2014 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU KÖMÜR [Linyit] SEKTÖR RAPORU >>> 2014 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU KÖMÜR SEKTÖR RAPORU 2014 [Linyit] Ankara, Mayıs 2015 2014 Yılı Kömür (Linyit) Sektör Raporu; 30 Eylül

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiştir. Müessese Ünvanı Merkezi Bağlı Olduğu

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU İçindekiler DÜNYA ÜRETİMİ... 3 DÜNYA TİCARETİ... 4 TÜRKİYE DE İLAÇ ve ECZACILIK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 5 Türkiye de Sağlık Harcamaları... 5 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İhracat... 7 İthalat...

Detaylı

2008 Yılı. Petrol ve Doğalgaz. Sektör Raporu

2008 Yılı. Petrol ve Doğalgaz. Sektör Raporu Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Petrol ve Doğalgaz Sektör Raporu Mart 2008 İÇİNDEKİLER DÜNYADA PETROL ve DOĞALGAZ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ... 3 Petrol Sektörü... 3 Petrol Tüketimi... 3 Petrol

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER TÜRKİYE BİRİNCİL ENERJİ TALEBİ Türkiye Birincil Enerji Talebi (Milyon TEP) 61% Son 13 yılda: Politik istikrar 77 124 İsikrarlı ekonomik büyüme İyileşen

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER

KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER Prof.Dr. Hasancan OKUTAN İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü okutan@itu.edu.tr 18 Haziran 2014 İTÜDER SOMA dan Sonra: Türkiye de

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2013 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih, 233 sayılı KHK

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI KONULAR 1-Güneş Enerjisi i 2-Rüzgar Enerjisi 4-Jeotermal Enerji 3-Hidrolik Enerji 4-Biyokütle Enerjisi 5-Biyogaz Enerjisi 6-Biyodizel Enerjisi 7-Deniz Kökenli Enerji 8-Hidrojen

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Dünya Enerji Görünümü Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013

Dünya Enerji Görünümü Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013 Dünya Enerji Görünümü 2013 Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013 Günümüzde dünyanın enerji görünümü Enerji sektöründeki bazı ezberler bozuluyor. Ülkelerin

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ)

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı

Detaylı

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 AÇILAN DAVALAR 1- İller Bankası Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınav Duyurusu Davası Dava Konusu : İller Bankası Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun

Detaylı

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE SEKTÖRÜ Türkiye birincil enerji tüketimi 2012 yılında 121 milyon TEP e ulaşmış ve bu rakamın yüzde 82 si ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bununla birlikte,

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek. Alternatif kaynaklar henüz ekonomik

Detaylı

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Dünya Enerji Görünümü 2012 Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Genel Durum Küresel enerji sisteminin temelleri değişiyor Bazı ülkelerde petrol ve doğalgaz üretimi

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

Enerji Kaynağı Olarak Kömür

Enerji Kaynağı Olarak Kömür SOMA'DAN SONRA: TÜRKİYE'DE ENERJİ KAYNAKLARI, ÜRETİM VE TÜKETİMİ, ALTERNATİF ENERJİLER, ENERJİ POLİTİKALARI PANELİ Enerji Kaynağı Olarak Kömür Prof. Dr. Ahmet Arısoy Giriş. Enerji kaynağı olarak kömürün

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiştir. Müessesenin Ünvanı : Amasra Taşkömürü

Detaylı

Türkiye nin. Enerji Profili 1/70

Türkiye nin. Enerji Profili 1/70 Türkiye nin ve DünyaD nya nın Enerji Profili 1/70 Sunumdaki grafik ve tabloların n büyük b k kısmk smı TMMOB Makine Mühendisleri M Odası Enerji Çalışma Grubu Başkan kanı Sn. Oğuz O TÜRKYILMAZ T tarafından

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU KÖMÜR (LİNYİT) SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU KÖMÜR (LİNYİT) SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2015 KÖMÜR (LİNYİT) SEKTÖR RAPORU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2015 KÖMÜR (LİNYİT) SEKTÖR RAPORU Mayıs 2016 2015 Yılı Kömür

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

Ülkemizde Elektrik Enerjisi:

Ülkemizde Elektrik Enerjisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Bilim Kolu Eğitim Seminerleri Dizisi 6 Mart 8 Mayıs 22 Destekleyen Kuruluşlar: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

GİTES KİMYA EYLEM PLANI

GİTES KİMYA EYLEM PLANI GİTES KİMYA EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 1.2 HEDEF -2 2.1 PETROKİMYA SEKTÖRÜNDE YATIRIM İHTİYACININ KARŞILANMASI Yeni rafineri ve petrokimya entegre yatırımlarının hayata geçirilmesi desteklenecektir. Tüketimin

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜ 2010 YILI 9 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2010 YILI BEKLENTİLERİ

TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜ 2010 YILI 9 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2010 YILI BEKLENTİLERİ 1 TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜ 2010 YILI 9 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2010 YILI BEKLENTİLERİ PLASTİK HAMMADDE: Plastik Hammadde Üretimi: Barbaros Demirci Genel Müdür Neslihan Ergün Teknik Uzman 2010 yılının 9 ayında,

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat Hulusi KARA Grup Başkanı Sunum Planı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyelimiz ve Mevcut Durum İzmir ve Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin

Detaylı