Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görebilecek menkul kıymetleri gösteren listedir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görebilecek menkul kıymetleri gösteren listedir."

Transkript

1 20 GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip, İMKB kotasyon şartlarını sağlayamayan şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak amacıyla ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem görebileceği şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmak amacıyla İMKB bünyesinde Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) kurulmuştur. GİP in yasal çerçevesinin temelini oluşturan İMKB GİP Yönetmeliği 18 Ağustos 2009 tarihinde, sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Piyasanın faaliyete geçmesine ilişkin çalışmalar hali hazırda devam etmekte olup, GİP te Piyasa Danışmanlığı Görevine İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi 5 Mart 2010 tarihinde yayımlanmış ve piyasa danışmanı olarak yetki almak isteyen kuruluşların başvuru süreci başlamıştır Gelişen İşletmeler Piyasası nın İşleyişi İle İlgili Tanımlar ve Kavramlar GİP Listesi Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görebilecek menkul kıymetleri gösteren listedir Piyasa Danışmanı (PD) GİP te piyasa danışmanlığı görevini yerine getirebilecek olan şirketlerdir. Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin sermaye piyasası mevzuatı ve İMKB mevzuatı hakkında bilgilendirilmesi ve şirket paylarının GİP te işlem gördüğü süre boyunca mevzuata uyum zorluğu yaşamaması için GİP ile birlikte sermaye piyasasında yeni bir uygulama başlatılarak piyasa danışmanı mekanizması oluşturulmuştur. Piyasa danışmanı şirketler, GİP e başvuran şirketlerin piyasa kabul şartlarına sahip olup olmadıklarını tespit edip, bu şirketleri piyasaya hazırlayacaktır Piyasa Danışmanlığı Anlaşması (PDA) Paylarının GİP Listesi ne kabulü için başvuruda bulunan şirket ile piyasa danışmanı arasında tarafları temsile yetkili kişilerce imzalanan anlaşmadır Piyasa Danışmanı Listesi (PDL) Piyasa danışmanlığı görevini yerine getirebilecek olan şirketlerin listesidir Onay ve Uyumluluk Beyanı Piyasa danışmanı ve şirketi temsile yetkili kişiler tarafından imzalanan, payların GİP Listesi ne kabul başvurusu esnasında Borsa ya sunulan ve kamuya duyurulan bilgi ve belgelerin doğruluğunun onaylandığına, GİP in kuruluş ve faaliyet amacı ile şirketin paylarını ihraç amacının uyumlu olduğuna ilişkin beyandır Borsa da İşlem Görme Taahhütnamesi Şirketi temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış SPK ve Borsa düzenlemelerine uyulacağına ilişkin taahhütnamedir Piyasa Danışmanı Beyanı Piyasa danışmanı, görevine başlamadan önce yükümlülüğüne ve tarafsızlığına ilişkin beyandır.

2 Risk Bildirim Formu Üyeler, müşterilerinin GİP te işlem görecek menkul kıymetlerin birincil ve ikincil piyasa işlemlerine aracılık yapmadan önce, şirket paylarının GİP Listesi ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve Hisse Senetleri Piyasası (HSP) arasındaki farklılıklar ve GİP te işlem görecek menkul kıymetlere yatırım yapmanın riski ve karşılaşabilecekleri diğer riskler konusunda yatırımcıları bilgilendirmekle yükümlüdürler. Bu çerçevede üyeler, müşterilerin emirlerini GİP e iletmeden önce müşterilerine imzalatmak üzere GİP Risk Bildirim Formu oluşturulmuştur Piyasa Yapıcı Bir menkul kıymetin piyasasının dürüst, düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak, likit ve sürekli bir piyasasının oluşmasını teşvik etmek amacıyla çift taraflı alış ve satış kotasyonu vermekle yükümlü olan aracı kuruluştur Alım-Satım Sistemine İlişkin Temel Kavramlar GİP te işlem görecek menkul kıymetler HSP Alım Satım Sistemi üzerinde işlem görecektir. GİP teki işlemler büyük ölçüde HSP de uygulanan kurallar çerçevesinde gerçekleşeceğinden Seans, İşlem Birimi, Baz Fiyat, Referans Fiyat, Açılış Seansı ve Açılış Seansı Fiyatı, Seans Kapanış Fiyatı, Fiyat Adımları, Fiyat Değişme Sınırı, Yayılma Aralığı, Kotasyon Vermek, Borsa Emirleri gibi kavramlar HSP de tanımlandığı gibidir Gelişen İşletmeler Piyasası nda İşlem Görme GİP Listesi ne Kabul ve GİP te İşlem Görme Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kayda alınan menkul kıymetler GİP Listesi ne kabul edilebilir ve GİP te işlem görebilir. GİP Listesi ne kabul işlemi, sadece mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı ya da tahsisli sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek paylar için yapılır. Bir şirketin mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı ya da tahsisli sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek payları GİP te esas olarak aynı işlem sırasında işlem görür. Ancak, şirketin farklı haklara sahip payları bulunuyor ise, Yönetim Kurulu nun kararıyla birden fazla işlem sırası açılabilir GİP Listesi ne Kabul Kriterleri ve Payların GİP Listesi ne Kabulü 1- Şirket paylarının GİP Listesi ne kabul başvurularında; a) Payların GİP Listesi ne kabulü için başvuruda bulunan şirketin anonim şirket statüsünde olması, kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile paylarının hukuki durumunun tabi olduğu mevzuata uygun olduğunun belgelenmesi, b) GİP Listesi ne kabul başvurusunun, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı ya da tahsisli sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek paylar için yapılmış olması, c) İMKB Kotasyon Yönetmeliği nin 13 üncü maddesinin (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen kotasyon şartlarından en az birinin şirket tarafından sağlanamamış olması, ç) Şirket ana sözleşmesinin işlem görecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar içermemesi, 1

3 d) Şirket ile PDL de yer alan bir piyasa danışmanı arasında başvuru tarihi itibarı ile en az iki yıl süre ile geçerli bir piyasa danışmanlığı anlaşmasının imzalanmış olması, e) Başvuru tarihi itibariyle son yılsonu finansal tablolarının bağımsız denetimden geçmiş olması, ancak bağımsız denetime esas bilanço tarihinden itibaren dokuz ay geçmesi halinde ayrıca altı aylık ara dönem finansal tablolarının da bağımsız denetimden geçmesi gerekmektedir. 2- Piyasa danışmanının şirkete ilişkin raporunun olumlu görüş içermesi durumunda, Yönetim Kurulu söz konusu raporu ve genel şartları dikkate alarak şirket paylarının GİP Listesi ne kabul edilip edilmemesine karar verir. 3- GİP Listesi ne kabul edilecek paylar sadece halka arz yoluyla yapılacak sermaye artırımı veya tahsisli sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek paylardan oluşur. Şirket payları GİP Listesi nde bulunduğu sürece bu madde kapsamı dışında kalan ve GİP Listesi nde bulunmayan paylar için ortakların yapacağı GİP Listesi ne kabul başvurusu Borsa tarafından reddedilir GİP Listesi ne Kabul Başvurusu GİP Listesi ne kabul başvurusu ihraççı şirket ve piyasa danışmanının birlikte imzalayacağı bir dilekçe ile yapılır. Dilekçe ekine GİP Listesi ne Kabul Başvurusuna Eklenecek Belgeler başlıklı bölümde belirtilen belgelerin eklenmesi zorunludur. Belge eksikliği durumunda gerekli belgeler tamamlanıncaya kadar başvuru değerlendirmeye alınmaz. Başvuru dilekçesi ile birlikte başvuruya eklenecek belgelerin piyasa danışmanı ve şirket yetkilileri tarafından hazırlanıp imzalanması esas olup, sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğundan şirket yönetimi ve piyasa danışmanı birlikte sorumludur. İhraççı şirket gerek piyasa danışmanı gerekse Borsa tarafından talep edilecek her türlü bilgi ve belgeyi ibraz etmek zorundadır. GİP Listesi ne kabul başvurusu, SPK kayıt başvurusu ile eşzamanlı olarak yapılır GİP Listesi ne Kabul Başvurusuna Eklenecek Belgeler Başvuru dilekçesi ekinde Borsa ya aşağıda sayılan bilgi ve belgelerin iletilmesi gerekmektedir: a) Noter onaylı Onay ve Uyumluluk Beyanı ile Borsa da İşlem Görme Taahhütnamesi (Onay ve Uyumluluk Beyanı ekine piyasa danışmanı tarafından hazırlanarak piyasa danışmanını temsile yetkili kişiler tarafından imzalanan ve bu beyana dayanak teşkil eden bilgileri içeren rapor eklenir), b) Şirket ile piyasa danışmanı arasında düzenlenerek tarafları temsile yetkili kişilerce imzalanmış piyasa danışmanlığı anlaşması, c) Şirket ve piyasa danışmanı tarafından imzalanmış şirket bilgi formu, ç) Son yılsonu finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporu. Bağımsız denetime esas bilanço tarihinden itibaren dokuz ay geçmesi halinde ayrıca altı aylık ara dönem finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporu, d) SPK dan alınan Kurul Kayıt Belgesi, e) İhracın halka arz yöntemi ile yapılması durumunda SPK onaylı izahname ve sirküler, tahsisli satış yöntemi ile yapılması durumunda GİP İşlem Görme Bilgi Formu, f) Varsa aracı kuruluşlar ile yapılan anlaşmaların örnekleri, g) Şirketi ve piyasa danışmanını temsile yetkili kişilerin noter onaylı imza sirküleri, 2

4 ğ) Şirketin kuruluş ana sözleşmesi ile ana sözleşme değişikliklerinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshaları ile en son değişiklikleri içerir, toplu şekilde hazırlanmış ve şirketi temsile yetkili kişilerce imzalanmış ana sözleşmesi, h) Ana sözleşmede yer alan pay gruplarına ve bu gruplara tanınan imtiyaz ve kısıtlamalara ilişkin bilgiler, ı) GİP Listesi ne kabul başvurusunda bulunulan paylar içinde nama yazılı paylar bulunması durumunda bu payların devir ve temlikinde beyaz cironun kabul edildiğine dair şirketin yönetim kurulu kararı, i) Halka arza veya tahsisli satışa ilişkin satış sonuçları, j) Şirketin kamuyu aydınlatma ve yatırımcı ilişkileri amacı ile kullanacağı internet sitesi adresi, k) GİP Listesi ne kabul başvurusunda bulunulan payların MKK tarafından kaydileştirildiğine ilişkin belge, l) Borsa tarafından talep edilecek diğer bilgi ve belgeler GİP te İşlem Görmeye Başlama Şirket payları, en erken GİP Listesi ne kabul başvurusunun Yönetim Kurulu tarafından onaylanması kararının Bülten de ilanını izleyen ikinci işlem gününde ikincil piyasada işlem görmeye başlar. GİP Listesine Kabul ve İşlem Görme Birleşmelerde GİP Listesi ne Kabul Devralma yoluyla veya yeni ortaklık kurulması yoluyla gerçekleşecek birleşme işleminin tarafı olarak payları GİP Listesi nde bulunan bir şirketin tasfiyesiz infisah etmesi ve tüzel kişiliğinin sona ermesi durumunda şirket GİP Listesi nden çıkarılır. Devralan/yeni kurulan şirketin, GİP Listesi nden çıkarılan şirketin birleşme öncesi GİP Listesi nde bulunan paylarına karşılık ihraç edeceği payların GİP Listesi ne alınması için kabul başvurusu yapması zorunludur. Bunların dışında kalan devralan/yeni kurulan şirkete ait paylar için GİP Listesi ne kabul başvurusu 3

5 yapılamaz. GİP Listesi nde bulunan bir şirketin, GİP Listesi nde bulunan başka bir şirketi devralması durumunda devralan ve tüzel kişiliği sona eren şirketler hakkında yukarıdaki paragrafta belirtilen hükümleri uygulanır. GİP Listesi ne kabul başvurularının değerlendirilmesinde GİP Listesi ne Kabul Kriterleri ve Payların GİP Listesi ne Kabulü başlıklı bölümün birinci maddesinin (a), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen GİP Listesi ne kabul kriterleri dikkate alınır. GİP Listesi nde bulunan şirketin, GİP Listesi nde bulunmayan bir şirketi devralması ve tüzel kişiliğini devam ettirmesi durumunda devraldığı şirketin paylarına karşılık ihraç edeceği paylar için GİP Listesi ne kabul başvurusu yapılamaz. Birleşmelerde devralan/yeni kurulan şirketin bağımsız denetimden geçmiş birleşmeye esas alınacak ara dönem finansal tablolarının ilan edilmesi zorunludur. Söz konusu ara dönem finansal tabloları değerlendirilmesinde GİP Listesi ne Kabul Kriterleri ve Payların GİP Listesi ne Kabulü başlıklı bölümün birinci maddesinin (e) bendinde belirtilen ara dönem finansal tabloları olarak kabul edilebilir GİP Listesi ne İlave Kabul Başvurusu Zorunluluğu Payları GİP Listesi nde bulunan şirketin bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımları nedeniyle ihraç edeceği payların dağıtım tarihinin Borsa ya bildirilmesi, GİP Listesi ne ilave kabul başvurusu olarak kabul edilir. Şirketin sermaye artırımı nedeniyle ihraç edeceği payların sermaye artırımı öncesinde GİP Listesi nde bulunan mevcut paylara karşılık gelen kısmının GİP Listesi ne kabulü için, piyasa danışmanı ve şirketi temsile yetkili kişilerin birlikte imzalayacakları GİP Listesi ne ilave kabul başvurusu dilekçesinin, sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin SPK dan alınan belge veya Ticaret Sicili Tescil Belgesi ve bilgi formu ile birlikte ilgili belgelerin tamamlanmasından itibaren iki iş günü içinde Borsa ya gönderilmesi gereklidir. İkinci paragrafta belirtilen paylar GİP Listesi ne Kabul Kriterleri ve Payların GİP Listesi ne Kabulü başlıklı bölümün birinci ve ikinci maddesinde belirtilen GİP Listesi ne kabul kriterleri aranmaksızın GİP Listesi ne kabul edilir ve ortaklara dağıtım tarihinden itibaren ilgili düzenlemeler çerçevesinde GİP te işlem görmeye başlar İMKB Hisse Senetleri Piyasası Pazarlarına Başvuru Zorunluluğu Payları GİP te işlem gören şirketin, bağımsız denetimden geçmiş son yıl sonu finansal tabloları esas alınarak İMKB Kotasyon Yönetmeliği nin 13 üncü maddesinin (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartları birlikte sağlaması halinde, yıl sonu bağımsız denetim raporunun kamuya açıklanmasından itibaren sekiz hafta içinde paylarının HSP pazarlarından birinde işlem görebilmesi için başvuruda bulunması gereklidir. Bağımsız denetim raporunun kamuya açıklandığı tarih itibarı ile İMKB Kotasyon Yönetmeliği nin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca en az 250 gerçek ve/veya tüzel kişi ortağı bulunmayan şirketler bu yükümlülükten muaftır. Başvurunun sonuçlandırılması için Borsa tarafından talep edilebilecek bilgi ve belgelerin tamamlanması gerekmektedir. Şirket, yıl sonu bağımsız denetim raporunun kamuya açıklanmasından itibaren en geç iki iş günü içinde, şirketin değerlendirmesini yapmak ve başvuru zorunluluğu doğdu ise bu durumu kamuya açıklamakla yükümlüdür. 4

6 Paylarının HSP pazarlarından birinde işlem görebilmesi için gerekli başvurunun şirket tarafından süresi içinde yapılmaması halinde şirket paylarının işlem sıraları geçici olarak durdurulur GİP Listesi nden Çıkarılma 1- GİP Listesi nde bulunan şirket payları aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile GİP Listesi nden çıkarılabilir: a) Şirket paylarının HSP pazarlarından birinde işlem görebilmesi için yapılan başvurunun kabul edilmesi, b) Şirketin iflasına karar verilmiş olmasının, tasfiye veya süre dolma gibi herhangi bir nedenle sona ermesinin Borsa ya bildirilmesi, c) Şirketin işlem sırasının herhangi bir nedenle dört ay süre ile kapalı kalması, ç) Şirketin kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini ihlal etmesi, söz konusu ihlale en kısa sürede son vermemesi ve /veya bu durumu birçok defa tekrarlaması, d) Şirketin GİP Listesi ücretlerini ödememesi ve Borsa ya olan mükellefiyetlerini yerine getirmemesi, e) Şirketin piyasa danışmanı ile anlaşmasının herhangi bir neden ile sona ermesi ve piyasa danışmanı bulunmaması nedeniyle işlem sırasının kapanmasından itibaren dört ay içinde yeni bir piyasa danışmanı ile anlaşma imzalamaması, f) Şirketin esas faaliyetini sürdürebilmesi için gerekli izin, lisans, yetki belgesinin iptal edildiğinin veya ortadan kalktığının öğrenilmesi, g) Şirket hakkında hazırlanan son iki döneme ait bağımsız denetim raporlarının olumsuz görüş içermesi veya bağımsız denetçinin söz konusu raporlarda görüş bildirmekten kaçınması, ğ) Şirketin Borsa nın sair düzenlemelerine uymaması. 2- Yönetim Kurulu, GİP Listesi nden çıkarılma kararını vermeden önce ilgili şirketi durumu düzeltmesi için uyarabilir ve süre verebilir Şirket Paylarının Şirketin Kendi İsteği İle GİP Listesi nden Çıkarılması Şirket, paylarının GİP Listesi nden çıkarılması isteğiyle Borsa ya başvuruda bulunabilir. Yönetim Kurulu şirket paylarının şirketin kendi isteği ile GİP Listesi nden çıkarılması kararını verirken, yatırımcıların mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla başvuruda bulunan şirketin bir takım tedbirler almasını şart koşabilir. Herhalukarda, payların ihraççı şirketin isteği ile GİP Listesi nden çıkarılması için Yönetim Kurulu nihai karar merciidir Payları GİP Listesi nden Çıkarılmış Bir Şirkete Ait Payların GİP Listesi ne Kabulü Payları GİP Listesi nden çıkarılmış bir şirkete ait payların, GİP Listesi ne Kabul Kriterleri ve Payların GİP Listesi ne Kabulü başlıklı bölümde yer alan kriterler göz önüne alınarak tekrar GİP Listesi ne kabul edilip edilmemesine Yönetim Kurulu karar verir. Yönetim Kurulu bu kararı verirken şirket paylarının GİP Listesi nden çıkarılmasından itibaren belirli bir süre geçmiş olması şartını arayabilir Finansal Raporların Kamuya Açıklanması Payları GİP Listesi nde bulunan şirketler; a) Yılsonu finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporunu, b) Bağımsız denetimden geçmemiş altı aylık finansal tablolarını, c) Yılsonu faaliyet raporunu 5

7 kamuya açıklamak zorundadır GİP Listesi ücretleri Şirketlerden alınacak GİP Listesi ücretleri; GİP Listesi ne kabul ve GİP Listesi nde bulunma ücretlerinden oluşur. GİP Listesi ne kabul ücreti GİP Listesi ne kabul için yapılan her başvuruda başvuruya konu payların nominal tutarı üzerinden alınır. Payları GİP Listesi nde bulunan şirketler, payları GİP Listesi nde kaldıkları sürece her yıl GİP Listesi nde bulunma ücreti öderler. GİP Listesinde bulunma ücreti GİP Listesi ne kabul ücretinin ödendiği yıl alınmaz. GİP Listesi nde bulunma ücreti, şirketin bir önceki yıl Aralık ayı sonu itibariyle GİP Listesi nde bulunan paylarının toplam nominal tutarı üzerinden hesaplanır ve ait olduğu yılın Ocak ayı sonuna kadar ödenir. Şirket paylarının GİP Listesi nden çıkarılması halinde söz konusu ücretler iade edilmez. Payları GİP Listesi nden çıkarılmış bir şirketin, paylarının GİP Listesi ne yeniden kabulü için başvuruda bulunması ve başvurunun Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde GİP Listesi ne kabul ücreti alınır. GİP te işlem gören şirket paylarının HSP pazarlarından birinde işlem görmesi için yapılan başvurunun kabul edilmesi durumunda, ödenen GİP Listesi nde bulunma ücreti HSP pazarlarından birinde işlem görmesi için ödenecek ücretlerden mahsup edilir Piyasa Danışmanı Piyasa Danışmanının Görevi Piyasa danışmanının görevi, a) Şirket paylarının GİP Listesi ne kabulü öncesinde, GİP Listesi ne kabul başvurusu için gerekli hazırlıkların tamamlanmasında şirkete yardımcı olunmasını ve başvuru esnasında Borsa ya iletilen ve kamuya açıklanan bilgi ve belgelerin doğruluğunun işlem görecek şirket ile birlikte onaylanmasını, b) Şirket paylarının GİP Listesi ne kabul başvurusunda, Borsa ya sunulacak belgelerin, beyan ve şirket raporunun hazırlanmasını ve onaylanmasını, c) Şirket paylarının GİP Listesi ne kabulü sonrasında, SPK ve Borsa düzenlemelerine uyum konusunda şirkete yardımcı olunmasını kapsar Piyasa Danışmanı Olabilecek Şirket SPK düzenlemeleri kapsamında faaliyet gösteren; Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi veya Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi sahibi olan aracı kuruluşlar, Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi ne sahip portföy yönetim şirketleri, Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, Sermaye piyasasında bağımsız denetimle yetkili kuruluşlar piyasa danışmanlığı görevinde bulunmak üzere Borsa ya başvuruda bulunabilirler. Yönetim Kurulu nun önerisi ve SPK nın onayı ile PD olabilecek şirket türlerinde değişiklik yapılabilir. 6

8 PD olabilecek şirketin; a) Piyasa danışmanlığı görevi ile ilgili olarak Piyasa Danışmanlığı Görevi İle İlgili Olarak İstihdam Edilecek Personelin Nitelikleri başlıklı bölümdeki niteliklere haiz ve tam zamanlı olarak görev yapacak en az iki kişi olmak üzere yeterli sayıda personel istihdam etmesi (istihdam edilen personelin münhasıran piyasa danışmanlığı görevi ile uğraşması şartı aranmaz), b) Piyasa danışmanlığı görevinin gereklerini yerine getirebilecek düzeyde ofis ve bilgisayar donanımı, iletişim araçları vs. yeterli teknik altyapıya sahip olması, c) Piyasa danışmanlığı görevi kapsamında Borsa ya sunduğu her türlü bilgi ve belgeyi elektronik ortamda bulundurabileceği ve sağladığı hizmetleri tanıtabileceği bir internet sitesine sahip olması şartları aranır. PD başvuru aşamasında aranan nitelik ve şartları bu görevi yerine getirdiği sürece taşımakla yükümlüdür Piyasa Danışmanlığı Görevi İle İlgili Olarak İstihdam Edilecek Personelin Nitelikleri PD nin piyasa danışmanlığı görevi ile ilgili olarak istihdam edeceği personelin; a) Dört yıl süreli yüksek öğrenim kurumundan mezun olması, b) Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı na sahip olması, c) Sermaye piyasası suçları nedeni ile haklarında alınmış mahkumiyet kararı bulunmaması, ç) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen terörün finansmanı suçundan, ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması, haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen güvenlik tedbirine hükmedilmemiş olması, d) İMKB GİP Yönetmeliği uyarınca piyasa danışmanlığı yetkisi iptal edilen bir PD nin, PDL den çıkarılmasını gerektiren halde sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması gerekir. PDL de yer alan bir PD de piyasa danışmanlığı görevi ile ilgili olarak istihdam edilen ve Borsa ya bildirilmiş bir personelin görevinden ayrılması ve bir başka PD de istihdam edilmesi halinde, söz konusu personelin piyasa danışmanlığı görevi ile ilgili olarak tam zamanlı çalışan personel olarak Borsa ya bildirilebilmesi için, ayrıldığı PD den İş Kanunu'nda belirtilen usule uygun olarak ayrılmış olması veya ibraname almış olması şartı aranır Piyasa Danışmanı Olmak Üzere Yapılacak Başvuru GİP te PD olmak isteyen kuruluşlar, PD olarak yetkilendirilme ve PDL ye alınma talebi ile Borsa Başkanlığı na hitaben hazırlanmış bir dilekçe ile başvuruda bulunur. 7

9 Başvuru dilekçesine; A. PD olarak yetkilendirilmek için başvuruda bulunan şirkete ilişkin olarak; a) PDL ye alınma talebine ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı bir suretinin, b) Şirketin Piyasa Danışmanı Olabilecek Şirket bölümünde belirtilen nitelikleri haiz olduğunu gösteren belgelerin, c) Şirketin ortaklık yapısı hakkındaki bilgilerin, ç) Son durum itibarı ile şirket esas sözleşmesinin bir nüshasının, d) Şirketin organizasyon yapısı ile piyasa danışmanlığı hizmetinin organizasyon yapısı içindeki yerine ilişkin bilgilerin, e) Şirketin internet adresi ile şirket merkezinin adres, telefon ve faks bilgilerinin, f) Şirketin PD olarak ilk yıl için öngördüğü iş planının, g) Noter onaylı Piyasa Danışmanı Beyanı nın, ğ) Şirketin evvelce gerçekleştirmiş olduğu sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin özet bilginin, h) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmış, şirketi temsile yetkili kişileri ve imza yetkisini kullanım şeklini gösterir metinlerin, ı) Varsa paydaş oldukları ortaklıkların ticaret unvanları ve ortaklık yapılarının, B. PD olarak yetkilendirilmek için başvuruda bulunan şirketin ortaklarına ilişkin olarak; a) Tüzel kişiler için faaliyetlerine ve ortaklık yapılarına ve yöneticilerine ilişkin bilgilerin, b) Gerçek kişiler için öz geçmişlerinin, c) Varsa paydaş oldukları, yönetim veya denetim organlarında bulundukları ortaklıkların ticaret unvanları ve ortaklık yapılarının, C. PD olarak yetkilendirilmek için başvuruda bulunan şirketin yöneticilerine ilişkin olarak; a) Öz geçmişlerinin, b) Şirketi temsile yetkili yöneticilerin unvan, ad ve soyadı, telefon-faks numaraları ve e-posta adreslerine ilişkin bilgilerin ve bu kişilere ait noter onaylı imza sirkülerinin bir suretinin, c) Varsa paydaş oldukları, yönetim veya denetim organlarında bulundukları ortaklıkların ticaret unvanları ve ortaklık yapılarının, D. PD olarak yetkilendirilmek için başvuruda bulunan şirketin piyasa danışmanlığı görevi ile ilgili olarak istihdam edeceği personele ilişkin olarak; a) Öz geçmişin, b) Unvan, ad ve soyadı, telefon-faks numaraları ve e-posta adresi bilgilerinin, c) Son bir ay içerisinde alınmış adli sicil belgesinin, ç) Daha önce bir PD de çalışan ve Borsa ya bildirilen personel için çalışma belgesi ve/veya ibraname, d) Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisans Belgesi nin bir örneğinin, e) Şirket ile yapmış olduğu iş akdinin, eklenmesi zorunludur. Borsa, başvuruların değerlendirilmesi sırasında, gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belge isteyebilir. Borsa tarafından başvurunun değerlendirilebilmesi için başvuruya eklenmesi zorunlu tüm belgelerin eksiksiz ve asıl (veya noter onaylı bir suretinin) olması gerekmektedir. 8

10 Başvuru belgelerinde eksiklik bulunması veya ek bilgi ve belge talep edilmesi halinde, bu hususta şirkete yapılacak yazılı bildirim tarihinden itibaren söz konusu belgeler yirmi iş günü içinde hazırlanarak Borsa ya teslim edilmelidir. Bu sürenin aşılması durumunda yapılan başvuru resen işlemden kaldırılır Başvurunun Değerlendirilmesi Başvurular, belgelerin eksiksiz olarak teslimi veya eksikliklerin tamamlanmasını takip eden yirmi iş günü içinde Borsa tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Borsa tarafından başvurunun değerlendirilmesi aşamasında ek bilgi ve belge talep edilmesi halinde, talep edilen belgelerin tamamlanması için geçen süreler başvurunun değerlendirilmesi için geçen sürenin hesabında dikkate alınmaz. Borsa, PD olarak yetkilendirilmek üzere kendisine yapılan başvuruları, başvuruda bulunan şirketin evvelce gerçekleştirmiş olduğu sermaye piyasası faaliyetlerinin ve piyasa danışmanlığı görevi ile ilgili olarak istihdam ettiği personelin nitelik ve tecrübesinin piyasa danışmanlığı görevine yapacağı olumlu veya olumsuz katkıyı göz önüne alarak değerlendirir. Başvurunun değerlendirilmesi aşamasında, ilgili sermaye piyasası kurumunun Piyasa Danışmanı Olabilecek Şirket bölümünde yer alan yetki belgelerinin ve/veya faaliyetlerinin SPK tarafından geçici veya sürekli olarak durdurulması halinde, başvuru işlemden kaldırılır. Yapılan değerlendirme sonucunda başvurusu Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen şirket PD olarak yetkilendirilir ve yetki verilmesine ilişkin bilgi Bülten de ve KAP ta yayımlanarak kamuya duyurulur Piyasa Danışmanı Listesi ve İlanı PDL, Yönetim Kurulu tarafından PD olarak yetkilendirilen şirketlerin ticaret unvanları, iletişim bilgileri, internet sitesi adresleri, cari yetki durumları ve Borsa tarafından ilan edilmesi uygun görülen diğer bilgilerinin güncel olarak duyurulduğu listedir. PDL, İMKB nin internet sitesinde yayımlanır. PDL de yapılan her türlü değişiklik Bülten de ve KAP ta teknik olarak Borsa tarafından ilan edilebilecek en kısa sürede ilan edilir Piyasa Danışmanının Performans Değerlemesi ve Sonuçları PD nin performans değerlemesi Borsa tarafından her yılsonu itibarıyla yapılır. Performans değerlemesi her yıl Şubat ayı sonuna kadar tamamlanır. GİP Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi halinde bir sonraki performans değerleme dönemi beklenmeden, PD bazında performans değerlemesi yapılabilir. PD, her yılın Ocak ayı sonuna kadar PD görevi ile sınırlı olmak kaydı ile performans değerleme dönemi içinde gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bir rapor hazırlayarak Borsa ya iletir. Söz konusu raporda; a) PD görevine ilişkin organizasyon yapısına, varsa yıl içinde organizasyon yapısında meydana gelen değişikliklere ve değişiklik yapma nedenlerine, b) PD görevi ile ilgili olarak istihdam ettiği personele ilişkin bilgilere, c) PD görevini yerine getirirken uyguladığı yöntem ve prosedürlere, ç) PD nin gelecek yıla ilişkin iş planına yer verilir. 9

11 Süresi içinde Borsa ya iletilmeyen rapor performans değerlemesinde dikkate alınmaz. Bu durumda PD nin organizasyon yapısına ve istihdam ettiği personele ilişkin bir değişiklik olmadığı, görevini yerine getirirken uyguladığı belirlenmiş yöntem ve prosedürleri ile gelecek yıla ilişkin bir iş planının bulunmadığı varsayılarak performans değerlendirmesi yapılır. Performans değerlemesinde aşağıdaki kriterler göz önüne alınır. Performans değerleme dönemi içinde; a) PD nin yeni anlaşma yaptığı şirket sayısı, b) PD nin anlaşmasının sona erdiği şirket sayısı, c) PD tarafından paylarının GİP Listesi ne kabul başvurusu için şirket raporu hazırlanarak kabul başvurusu yapılan şirket sayısı, yapılan başvurunun Yönetim Kurulu tarafından reddedilip edilmediği, ç) PD tarafından şirket raporu hazırlanarak GİP Listesi ne kabul edilmiş şirketlerin faaliyetlerine devamlılığı, gelişme ve büyüme gösterip gösteremedikleri, bunlar arasında HSP pazarlarına geçiş yapan veya diğer nedenler ile GİP Listesi nden çıkarılan şirketler bulunup bulunmadığı, d) PD nin sona eren PDA ları ve sona erme nedenleri, e) PD nin Piyasa Danışmanının Göreve Devam Açıklaması bölümünde belirtilen göreve devam açıklamalarını düzenli olarak ve zamanında yapıp yapmadığı, f) PD nin anlaşmalı olduğu GİP Listesi nde bulunan bir şirketin SPK ve Borsa düzenlemelerine uymamasının, PD nin piyasa danışmanlığı görevini yerine getirmesindeki kusurundan kaynaklanıp kaynaklanmadığı, g) PD nin piyasa danışmanlığı görevi kapsamında SPK ve Borsa düzenlemelerine uyumu ve özeni, PD ye SPK ve Borsa tarafından yapılan uyarıların sayısı ve mahiyeti, yetkisinin kısıtlanıp kısıtlanmadığı, bu durumlara neden olan hususlarla ilgili PD tarafından yapılan işlemler, alınan tedbirler ve PD nin yetkisinin kısıtlanması durumunun devam edip etmediği. Performans değerlemesi, PD lerin dönem içerisindeki performanslarının karşılaştırılması usulü ile yapılır. PD lerin dönem içerisinde gerçekleştirdikleri işlemlerin sonuçlarının kendi faaliyetlerine ve GİP e olumlu veya olumsuz katkısına göre değerlendirme yapılır. Performans değerlemesi sonuçlarına göre Borsa, iş prosedürlerinin geliştirilmesi ve varsa eksikliklerin giderilmesi için PD lere tavsiyelerde bulunabilir. Performans değerlemesi sonucunda yeterli bulunmayan PD lerin yetkileri Yönetim Kurulu kararı ile kısıtlanır veya iptal edilir. Birbirini izleyen üç performans değerleme dönemi süresince hiçbir şirket ile anlaşma yapmayan ve PD görevinde bulunmayan PD ler Yönetim Kurulu kararı ile yetkileri iptal edilerek PDL den çıkarılır Piyasa Danışmanının Uyarılması, Yetkisinin Kısıtlanması veya İptali Piyasa danışmanı, yükümlülüklerini yerine getirmediği ve davranışlarında kusurlu sayıldığı veya davranışlarında daha dikkatli ve itinalı hareket etmesi gerektiği durumlarda Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak uyarılır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde piyasa danışmanının yetkisinin kısıtlanarak PDL de askıya alınmasına ve yeni bir şirket ile anlaşma yapma hakkının engellenmesine veya yetkisinin iptal edilerek PDL den çıkarılmasına ve anlaşma yaptığı şirketlerdeki görevine son verilmesine karar verebilir. 10

12 1- Piyasa danışmanının uyarılması, yetkisinin kısıtlanması veya iptalini gerektiren haller aşağıda gösterilmiştir. a) Piyasa danışmanının uyarılmasını gerektiren haller: 1) Borsa tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, görev ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde dikkatsizlik ve ihmal göstermek, 2) Borsa nın çalışma düzenine uymamak, 3) Meslek, düzen ve geleneklerine uymayan hareketlerde bulunmak, 4) Personelinin suiistimal veya yolsuzluklarına, denetim eksikliği sonucu sebebiyet vermek, 5) Piyasa danışmanlığının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, 6) Anlaşmalı olduğu şirketin ve Borsa nın imaj ve itibarını zedeleyici sözler sarf etmek. b) Piyasa danışmanının yetkisinin kısıtlanarak PDL de askıya alınmasını ve yeni bir şirket ile anlaşma yapma hakkının engellenmesini gerektiren haller: 1) Borsa usul ve esaslarının yerine getirilmemesinde kasıtlı davranmak, 2) Anlaşmalı olduğu şirket hakkında gerçeğe aykırı beyanda veya haksız ithamda bulunmak, 3) Görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yeterli personel ve teknik alt yapıyı bulundurmamak, 4) Şirket ve Borsa nın itibarını zedeleyici asılsız yayımda bulunmak, 5) Borsa nın yetkili elemanlarınca piyasa danışmanının başvuruda aranan nitelik ve şartları muhafaza edip etmediğine yönelik kontrol yapılmasına müsaade etmemek, bu görevlilere kolaylık göstermemek ve yardımcı olmamak, 6) Anlaşmalı olduğu bir şirketin piyasa danışmanlığı görevini geçerli bir nedeni olmadan ve süresi dolmadan bırakmak, 7) Dönemsel olarak Borsa tarafından yapılan performans değerlemesinde piyasa danışmanlığı yaptığı şirketlerin dışında başka bir şirkete piyasa danışmanlığı hizmeti verebilecek ölçüde yeterli görülmemek. c) Piyasa danışmanının yetkisinin iptal edilerek PDL den çıkarılmasını ve anlaşma yaptığı şirketlerdeki görevine son verilmesini gerektiren haller: 1) Yaptığı işlerle ilgili kayıtları tutmamak veya usulüne uygun olarak tutmamak, belgeleri saklamamak veya bilgi ve belgeleri gizlemek, 2) Danışmanlığını yaptığı şirketin gizlilik kaydı bulunan bilgi ve belgelerini şirketin rızası dışında açıklamak, 3) Danışmanlığını yaptığı şirketi veya Borsa görevlilerini zor duruma düşürmek için ya da kendi kusurunu örtmek amacıyla belgeleri tahrif veya yok etmek, 4) Piyasa danışmanlığı görevi nedeniyle şirket hakkında edindiği bilgi ve belgeleri menfaat sağlamak amacıyla kullanmak, 5) Yönetim Kurulu nca belirlenen askıda kalma süresinin sonunda askıya alınma nedeninin ortadan kalkması için gerekli iş ve işlemleri tamamlamamış olmak, 6) Piyasa danışmanı olabilmek için belirlenmiş niteliklerden birini kaybetmek, 7) Dönemsel olarak Borsa tarafından yapılan piyasa danışmanı performans değerlemesinde yetersiz görülmek. 2- Piyasa danışmanı, uyarılmasını gerektiren hali üç yıl içinde tekrarlarsa Yönetim Kurulu piyasa danışmanının yetkisinin kısıtlanarak PDL de askıya alınması ve yeni bir şirket ile anlaşma yapma hakkının engellenmesine karar verebilir. 3- Piyasa danışmanı, yetkisinin kısıtlanarak PDL de askıya alınması ve yeni bir şirket ile anlaşma yapma hakkının engellenmesini gerektiren hali üç yıl içinde tekrarlarsa Yönetim Kurulu piyasa danışmanının yetkisinin iptal edilerek PDL den çıkarılmasına ve anlaşma yaptığı şirketlerdeki görevine son verilmesine karar verebilir. 11

13 Piyasa Danışmanının Tarafsızlık, Sır Saklama ile Mesleki Özen ve Titizlik İlkelerine Uygun Davranması Piyasa danışmanı tarafsızlık, sır saklama ile mesleki özen ve titizlik ilkelerine uygun davranmalıdır. PD nin yanı sıra PD görevi ile ilgili olarak istihdam edilecek personel de bu ilkelere uygun davranmakla yükümlüdür Piyasa Danışmanı Tarafından Hazırlanacak Şirket Raporu PD tarafından şirket hakkında hazırlanan raporda yer verilen tüm bilgi, analiz, görüş ve değerlendirmelerin belgeye dayalı olması veya kullanılan veriler için kaynak belirtilmiş olması gereklidir. PD, anlaşma yaptığı şirketi ve dahil olduğu sektörü anlamasına yardımcı olacak, bağımsız bir şekilde inceleme yaparak kendisine görüş verecek kendi organizasyonu dışında yer alan uzmanlaşmış kişi ve kuruluşlardan faydalanabilir. PD, şirket raporunda dış kaynaklardan sağlanan bilgi ve görüşlerin neler olduğunu ve kaynaklarını açıkça belirtir. PD dış kaynaklar tarafından sağlanan bilgi ve görüşlere şirket raporunda yer verirken söz konusu bilgi ve görüşlerde herhangi bir değişiklik yapamaz. PD, şirket raporunda şirketin SPK ve Borsa düzenlemelerinin gereklerini yerine getirmek için yeterli altyapıya sahip olduğunu, mevzuat gereği yerine getirmesi gereken iş süreçlerini anladığını ve yeterli kontrol mekanizmalarının bulunduğunu teyit etmelidir. PD bu konularda eksiklikler varsa bunların neler olduğuna, bunların giderilmesi için alınan tedbirlere ve alınan tedbirler sonucunda eksikliklerin giderilip giderilemediğine şirket raporunda yer vermelidir. Eksikliklerin giderilememiş olması hali PD nin raporunda şirket hakkında olumlu görüş vermesine engeldir. PD şirketten aldığı bilgi ve belgelerin doğruyu yansıtmaması, şirket tarafından kendisine eksik bilgi/belge verilmesi veya diğer nedenler dolayısıyla Borsa ya ilettiği şirket raporunda yanıltıcı bilgilerin yer aldığı yönünde bir şüpheye düştüğü anda durumu derhal Borsa ya bildirir. PD tarafından şirket hakkında hazırlanan raporun aşağıdaki asgari unsurları içermesi gerekir: a) Şirketin kuruluş ve gelişimini anlatan tarihçesi, b) Şirketin kuruluşundan bu yana üretim ve faaliyetlerini etkileyen olaylar (konkordato, iflas, faaliyete ara verme vb.), c) Şirketin önemli personelinin özgeçmişleri, ç) Şirketin ürünlerinin ya da hizmetlerinin varsa yenilikçi tarafları ve rekabet avantajları, d) Şirketin iş modeli, pazarlama stratejisi, e) Şirketin iş modelinin hayata geçmesi için gereken kaynak ve geri dönüşüne ilişkin öngörüler, f) Sektör, pazar ve rakiplerin değerlendirilmesi, şirketin hedefleri, varsa pazar payı kazanma ve muhafaza etme konusundaki avantaj ve dezavantajları, g) Sektörü olumlu veya olumsuz etkileyen faktörler (sektöre tanınan teşvikler ve kısıtlamalar ile şirketin yararlandığı teşvik, sübvansiyon, sendikal faaliyetler vb.), 12

14 ğ) Varsa şirketin araştırma ve geliştirme faaliyetleri, h) Şirketin mevcut faaliyetleri ile paylarının değerlemesine baz teşkil eden gelecekte yaratacağı varsayılan gelirleri etkileyebilecek riskler (pazar riski, rekabet riski, yasal risk, teknoloji riski, operasyonel risk, finansal risk gibi sınıflandırılarak), ı) Şirket raporunda uzman kişi veya kuruluşların görüşlerine yer verilmesi halinde, görüşüne yer verilen uzman kişi veya kuruluşun şirketten bir menfaati olup olmadığına ilişkin bilgiler (Bu kapsamda, uzman kişi veya kuruluşun şirket ve/veya grup şirketleri tarafından ihraç edilen menkul kıymetlere veya bunları elde etme hakkı veren ya da taahhüt eden opsiyonlara sahip olup olmadığı, şirket tarafından daha önce istihdam edilip edilmediği ya da şirketten herhangi bir ücret alıp almadığı, şirketin yönetim ve denetim organlarından her hangi birinde üye olup olmadığı veya raporu hazırlayan PD ile bağlantısının olup olmadığı), i) Şirketin yönetim ve denetim kurulu üyeleri hakkında Piyasa Danışmanlığı Görevi İle İlgili Olarak İstihdam Edilecek Personelin Nitelikleri başlıklı bölümün (c) ve (ç) bentlerinde sayılan suçlardan dolayı mahkumiyete veya güvenlik tedbirine hükmedilmiş olup olmadığı, j) Belirtilmesi gerekli diğer hususlar (yatırımcının yatırım kararı almasında etkili olacak ve menkul kıymetlerin piyasa değerinde değişiklik yapabilecek nitelikte diğer bilgiler) Piyasa Danışmanının Göreve Devam Açıklaması PD, şirket ile imzaladığı PDA nın uygulanmasında herhangi bir sorun olup olmadığına, PD olarak iş süreçlerinin planlanmasında, yönetilmesinde ve uygulanmasında yönetici ve çalışanlarının tarafsız davranmalarını engelleyecek özel durumların bulunup bulunmadığına ve gelecek altı aylık dönemde şirketin PD si olarak devam edip etmeyeceğine ilişkin göreve devam açıklamasını her üç ayda bir şirkete ve Borsa ya bildirir. Göreve devam açıklamasının her yılın Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının ilk iki iş günü içinde yapılması gereklidir. PD, göreve devam açıklamasında bir şirketteki piyasa danışmanlığı görevini bir önceki açıklamasında yer alan süre sonunda bırakacağını bildirirse açıklamasında görevi bırakma nedenlerine de detaylı olarak yer verir. Esasen PD göreve devam açıklamasında yer alan süre dolmadan önce ilgili şirketteki görevini bırakamaz. Ancak, haklı ve zorunlu nedenlerin varlığı halinde PD bu nedenleri ispat etmek kaydı ile söz konusu süre dolmadan ilgili şirketteki görevinden ayrılabilir. Bu durumda PD görevden ayrılma kararını şirkete ve Borsa ya nedenleri ve varsa belgeleri ile birlikte açıklar. Şirket, söz konusu açıklamayı derhal kamuya duyurur. PD ve şirket arasındaki anlaşmanın iptal olması veya sona ermesi halinde, görevi sona eren PD, şirketin anlaşma yaptığı yeni PD ye şirket ile ilgili konularda gerekli bilgilendirmeleri yapar Şirketin Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüklerini Yerine Getirmesinde Piyasa Danışmanının Rolü Kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi payları GİP Listesi nde bulunan şirketin sorumluluğundadır. PD, finansal raporlar, özel durumlar ve diğer bildirimlerin SPK ve Borsa düzenlemelerine uygun olarak kamuya açıklanması ve açıklamaların yapılması ile ilgili gerekli altyapıyı oluşturması hususunda şirkete danışmanlık hizmeti vererek şirketi bilgilendirir. 13

15 20.4 GİP te İşlem Kuralları GİP te işlem görecek menkul kıymetler HSP Alım Satım Sistemi üzerinde işlem görecek olup, GİP teki işlemler HSP de uygulanan işlem kural ve esaslar çerçevesinde gerçekleşecektir İşlem Yöntemi GİP te tek fiyat yöntemi veya piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemi olmak üzere iki işlem yöntemi kullanılacaktır Gelişen İşletmeler Piyasası nda İşlem Yapabilecek Üyeler HSP de işlem yapma yetkisi bulunan tüm üyeler GİP te işlem yapma yetkisine de sahip olacaktır İşlem Yapacak Olan Üye Temsilcilerinin Nitelikleri İMKB Yönetmeliği nin 11 inci maddesinde belirtilen tüm niteliklere sahip olan ve tüm şartları yerine getirerek yılın belirli dönemlerinde Borsa tarafından katılımın zorunlu tutulduğu eğitim programlarına katılan ve başarılı olarak sertifika alan HSP üye temsilcileri ve temsilci yardımcıları, GİP te de üye temsilcisi ve temsilci yardımcısı olarak görev yapmaya hak kazanırlar. 14

Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI. KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.

Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI. KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. MAKALE Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. 1 - Kobilerin Halka Açılmasının Faydaları Anonim

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. GELİŞEN İŞLETMELER PAZARI NDA PİYASA DANIŞMANLIĞI GÖREVİNE İLİŞKİN UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. GELİŞEN İŞLETMELER PAZARI NDA PİYASA DANIŞMANLIĞI GÖREVİNE İLİŞKİN UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI Belge Adı GELİŞEN İŞLETMELER PAZARI NDA PİYASA DANIŞMANLIĞI GÖREVİNE İLİŞKİN UUE Türü UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI Kodu 04.UUE.01 Onay Tarihi 08/09/2015 Revizyon Tarihi - Revizyon - Numarası Hazırlayan KOTASYON

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. GELİŞEN İŞLETMELER PAZARI NDA PİYASA DANIŞMANLIĞI GÖREVİNE İLİŞKİN

BORSA İSTANBUL A.Ş. GELİŞEN İŞLETMELER PAZARI NDA PİYASA DANIŞMANLIĞI GÖREVİNE İLİŞKİN Belge Adı GELİŞEN İŞLETMELER PAZARI NDA PİYASA DANIŞMANLIĞI GÖREVİNE İLİŞKİN UUE Türü UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI Kodu 04.UUE.01 Onay Tarihi 01/07/2016 Revizyon 01/07/2016 Tarihi Revizyon 01 Numarası Hazırlayan

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA: İMKB GİP te işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım

Detaylı

YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*)

YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*) EK/1 YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*) 1) VKŞ ve fon kullanıcılarını tanıtıcı bilgiler. 2) VKŞ nin yürürlükte bulunan

Detaylı

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Sağlık Bakanlığından; Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Bakanlığımızca yayımlanmış olan 2012/48 sayılı Genelge ile planlama kapsamında duyurulan Böbrek-Karaciğer

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI Belge Adı PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ UYGULAMA USULÜ VE Türü UYGULAMA USULÜ VE Kodu 04.UUE.02 Onay Tarihi 08/09/2015 Revizyon Tarihi - Revizyon - Numarası Hazırlayan KOTASYON BÖLÜMÜ-PAY PİYASASI

Detaylı

EN İŞLETMELER PİYASASI ve KOBİLER. Aydın SEYMAN. 25 Ekim 2011

EN İŞLETMELER PİYASASI ve KOBİLER. Aydın SEYMAN. 25 Ekim 2011 İMKB GELİŞEN EN İŞLETMELER PİYASASI ve KOBİLER Aydın SEYMAN İMKB Başkan Yardımc mcısı 25 Ekim 2011 2 ANA BAŞLIKLAR 3 ANA BAŞLIKLAR Gelişen en İşletmeler Piyasası nın n (GİP) Kuruluş Amacı Küçük ve orta

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI. Fuat Korhan ERYILMAZ İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Müdürü 20.12.2012

GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI. Fuat Korhan ERYILMAZ İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Müdürü 20.12.2012 GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI Fuat Korhan ERYILMAZ İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Müdürü Gelişen İşletmeler Piyasası nın Kuruluş Amacı Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler için Sermaye piyasası imkanlarına

Detaylı

8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 61) (30/5/2009 tarihli ve 27243 sayılı

Detaylı

BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI / BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI / VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI TEMSİLCİLİĞİ İÇİN İLK BAŞVURUDA

BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI / BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI / VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI TEMSİLCİLİĞİ İÇİN İLK BAŞVURUDA BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI / BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI / VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI TEMSİLCİLİĞİ İÇİN İLK BAŞVURUDA TAMAMLANMASI GEREKEN BELGELER 1- Noterde hazırlanacak, örneği Ek-1 de yer alan

Detaylı

HİSSE SENETLERİ PİYASASI

HİSSE SENETLERİ PİYASASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI Hisse Senetleri Piyasası Şirketler halka açılmak ve İMKB de işlem görmek suretiyle daha uzun vadeli ve daha uygun maliyetli alternatif bir finansman kaynağı sağlamanın yanı sıra

Detaylı

Genelge No:379 Kotasyon Müdürlüğü. Sayın Genel Müdür, Sayın Üyemiz, İstanbul, 17 Kasım 2011

Genelge No:379 Kotasyon Müdürlüğü. Sayın Genel Müdür, Sayın Üyemiz, İstanbul, 17 Kasım 2011 Sayı : ÎMKB/GDD-010.06.02/4333- Konu : İkinci Ulusal Pazar Esasları Genelgesi Hk. 12 3 4 5 S 1 = İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Genelge No:379 Kotasyon Müdürlüğü Sayın Genel Müdür, Sayın Üyemiz, İstanbul,

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Ş İ R K E T L E R İ N H A L K A A Ç I L M A S I

Ş İ R K E T L E R İ N H A L K A A Ç I L M A S I Sayı : 2012/184 3 Tarih : 16.04.2012 Ö Z E L B Ü L T E N Ş İ R K E T L E R İ N H A L K A A Ç I L M A S I 1 Yararlanılan Kaynaklar: - İMKB Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği - İMKB Kotasyon Yönetmeliği

Detaylı

VARANTLARIN BORSA YA KOTASYONU

VARANTLARIN BORSA YA KOTASYONU VARANTLARIN BORSA YA KOTASYONU Alev DUMANLI İMKB Kotasyon Müdür Yardımcısı İMKB 20 Şubat 2010 Mevzuat Aracı kuruluş varantlarının Kurul kaydına alınmasına ve alım satım işlemlerine ilişkin esaslar SPK

Detaylı

-SPK SİRKÜLERİ- 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır.

-SPK SİRKÜLERİ- 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır. Konu: Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır. İyi çalışmalar dileriz. Amaç ve kapsam

Detaylı

PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR

PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR Payların ilk halka arzı ile payları Borsa'da işlem gören şirketlerin

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI DENEME SINAVI 1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi yatırım fonu kurucusu olabilir? A) Yatırım Ortaklıkları B)

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) (27/12/2013 Tarih ve 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste: 1-10/2/2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

Ve Nihayet Elektronik İmza Sermaye Piyasasına da Girdi

Ve Nihayet Elektronik İmza Sermaye Piyasasına da Girdi Ve Nihayet Elektronik İmza Sermaye Piyasasına da Girdi Elektronik imza kullanımı toplumumuzda da giderek yaygınlaşıyor. Tabi, bu yaygınlaşmadaki temel etkenlerden bir tanesi de çeşitli kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 SORULAR SORU 1: Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve

Detaylı

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 2014 yılında Yeni

Detaylı

TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.

TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15. 23 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28891 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

SİRKÜLER 2017/25. Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla yıllık ortalama ihracatı;

SİRKÜLER 2017/25. Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla yıllık ortalama ihracatı; SİRKÜLERİN SİRKÜLER 2017/25 Tarihi : 24.03.2017 Konusu : 23.03.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Son 3 Takvim Yılı İtibarıyla İlgili Her Takvim Yılında İhracat Yapmak Şartıyla Yıllık Ortalama İhracatı

Detaylı

ORTAKLIKLARIN KANUN KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI VE BORSADA İŞLEM GÖRMESİ TEBLİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ORTAKLIKLARIN KANUN KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI VE BORSADA İŞLEM GÖRMESİ TEBLİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ORTAKLIKLARIN KANUN KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI VE BORSADA İŞLEM GÖRMESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ in amacı, halka açık

Detaylı

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 3 Şubat 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29968 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-14.1.a)

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1001 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek

Detaylı

EK-1 TMK İZAHNAMESİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKEN BELGELER(*) 1) İhraççıyı tanıtıcı bilgiler, 2) Yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek

EK-1 TMK İZAHNAMESİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKEN BELGELER(*) 1) İhraççıyı tanıtıcı bilgiler, 2) Yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek EK-1 TMK İZAHNAMESİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKEN BELGELER(*) 1) İhraççıyı tanıtıcı bilgiler, 2) Yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek bir metin haline getirilmiş, ihraççıyı temsile yetkili

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) YAYIMLANDI

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 30.12.2013/229-1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, sermaye piyasası araçları borsada işlem gören veya nitelikli yatırımcılara satılan ortaklıklar,

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, elektronik ticarette güven damgasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, elektronik ticarette güven damgasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVEN DAMGASI HAKKINDA TEBLİĞ (06.06.2017 T. 30088 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F:

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F: YATIRIM TAZMİNAT FONU POLİTİKASI RELIANTCO INVESTMENTS LTD Nisan 2017 YATIRIMCI TAZMİNAT FONU POLİTİKASI Şirket, 2002 Yatırım Firmaları Yasası ile kurulan ve 144(I)/2007 ("Yasa") ile değiştirilerek yenilenen

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2012 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2012 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2012 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet Şirketimiz 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi

Detaylı

www.kanunum.com Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği

www.kanunum.com Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 61) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELĠK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

YÖNETMELĠK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 14 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28384 YÖNETMELĠK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARA DEĞERLEME HĠZMETĠ VERECEK KURULUġLARIN YETKĠLENDĠRĠLMESĠ VE FAALĠYETLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠKTE

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

Genelge No: 289 Kotasyon Müdürlüğü İstanbul, 18 Eylül 2008

Genelge No: 289 Kotasyon Müdürlüğü İstanbul, 18 Eylül 2008 Genelge No: 289 Kotasyon Müdürlüğü İstanbul, 18 Eylül 2008 SERMAYE PİYASASI KURULU KAYDINDA OLUP HİSSE SENETLERİ BORSA DA İŞLEM GÖRMEYEN ŞİRKETLERİN HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORSA DA İŞLEM

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /69-1

Sirküler Rapor Mevzuat /69-1 Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/69-1 DERECELENDİRME KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİNE VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET :

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

İMKB'YE KABUL SÜRECİ

İMKB'YE KABUL SÜRECİ İMKB'YE KABUL SÜRECİ SPK ve İMKB İncelemeleri Şirket hisse senetlerinin halka arzının gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu na (SPK) başvuru yapılması durumunda SPK tarafından şirket nezdinde

Detaylı

GenelgeNo : 355 Kotasyon Müdürlüğü

GenelgeNo : 355 Kotasyon Müdürlüğü A fc. 15833 Sayı: İMKB/4-GDD-010.06.02, Konıı: Borçlanma Araçlarının Tahvil ve Bono Piyasası Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda Satışına İlişkin Esaslar. www.imkb.gov.tr Emirgan 34467 istanbul Tel

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 1. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların fonksiyonlarından değildir? A) Reel piyasaya kaynak sağlamak B) Sermaye birikimini oluşturmak C) Firmaların karşı karşıya kaldığı riskleri dağıtmak veya

Detaylı

Hisse geri alımları, yabancı ülkelerde halka açık ortaklıklar tarafından finansman politikası olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Hisse geri alımları, yabancı ülkelerde halka açık ortaklıklar tarafından finansman politikası olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Hisse geri alımları, yabancı ülkelerde halka açık ortaklıklar tarafından finansman politikası olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Ortaklığın ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin %20'sine kadar bir oranda

Detaylı

NİTELİKLİ YATIRIMCIYA İHRAÇ PAZARI

NİTELİKLİ YATIRIMCIYA İHRAÇ PAZARI NİTELİKLİ YATIRIMCIYA İHRAÇ PAZARI Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı İMKB Tahvil ve Bono Piyasası bünyesinde, 17 Mayıs 2010 tarihinde faaliyete geçen Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı nın açılması ile

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler Resmi Gazete Tarih: 5 Mart 2003 Sayı: 25393 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı

Detaylı

HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 22.10.2012/180-1 HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde anonim şirketlerin kayıtlı sermaye sistemini kabul etmelerine,

Detaylı

Bilgilendirme Politikası:

Bilgilendirme Politikası: Bilgilendirme Politikası: AMAÇ Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. (Dentaş), sektörünün önde gelen saygın kuruluşlarından biri olarak ilgili kanunlara uyumlu olmak kaydıyla eşitlik, doğruluk, tarafsızlık,

Detaylı

İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TEBLİĞ HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE

İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TEBLİĞ HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE 19 Ekim 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28446 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ Amaç HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede

Detaylı

KURUL KARARI. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 19 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28712 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 4460-8 Karar Tarihi: 20/06/2013 MADDE 1 (1) 9 Nisan 2007 tarihli ve 26488 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır Özel Durum Açıklaması (Genel) Tarih: 11/03/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul Telefon ve Faks No. E-posta adresi : : 0 216

Detaylı

ARACI KURULUŞ VARANTLARI

ARACI KURULUŞ VARANTLARI ARACI KURULUŞ VARANTLARI SERMAYE PİYASASI KURULU NİSAN 2010 YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER Şirketlerin finansal ihtiyaçlarının standart sermaye piyasası araçlarının sunduğu olanaklar ile karşılanmadığı durumlarda

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ülke menfaati açısından gerekli olan hallerde,

Detaylı

İ MKB ENDESKLERİ. Amaç. Yönetim

İ MKB ENDESKLERİ. Amaç. Yönetim İMKB Amaç Yönetim İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi (Endeks), İMKB pazarlarında (Gözaltı Pazarı hariç) işlem gören ve Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) Seri VIII, No:51 Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti

Detaylı

BORSALAR Neden Borsa Arz ve Talebin Etkin Biçimde Karşılaşması Standart t Ürünlerin, Kurala Uygun Alım Satımı Güvenli İşlem Kuralları Anonim Piyasada Edimlerin Yerine Getirilmesini Temin Eden Bir Sistem

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE

TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE 12 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI

Detaylı

1 Aşağıdakilerden hangisi, aynı zamanda menkul kıymet olan kıymetli evraklar için örnek olamaz? 6 Aşağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası

1 Aşağıdakilerden hangisi, aynı zamanda menkul kıymet olan kıymetli evraklar için örnek olamaz? 6 Aşağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası 1 Aşağıdakilerden hangisi, aynı zamanda menkul kıymet olan kıymetli evraklar için örnek olamaz? A) Tahvil B) Hazine bonosu C) B Tipi yatırım fonu katılma belgesi D) Kâr ve zarar ortaklığı belgesi E) İntifa

Detaylı

Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ www.pwc.com.tr Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 19 Ekim 2012 Cuma Resmî Gazete Sayı : 28446 Tebliğ Amaç, kapsam,

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60)

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) 19 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26761 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri,

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : III no 48.1 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

2 Ağustos 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26601

2 Ağustos 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26601 2 Ağustos 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26601 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLEME HİZMETİ VERECEK ŞİRKETLERE VE BU ŞİRKETLERİN KURULCA LİSTEYE ALINMALARINA

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

Resmi Gazete 24.06.2004 Sayı : 25502. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Resmi Gazete 24.06.2004 Sayı : 25502. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Sermaye Piyasası Kurulundan : Resmi Gazete 24.06.2004 Sayı : 25502 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, menkul kıymetlerin

Detaylı

TEBLİĞ ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ (II-27.2)

TEBLİĞ ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ (II-27.2) 12 Kasım 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29173 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ (II-27.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

TARIMDA İŞ ARACILIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarım aracılığı için izin

TARIMDA İŞ ARACILIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarım aracılığı için izin TARIMDA İŞ ARACILIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarım aracılığı için izin verilmesi ve bunların çalışma ve denetimi ile tarım aracısı,

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin

Detaylı

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: X, NO:22) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: X, NO: 28) YAYIMLANDI

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: X, NO:22) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: X, NO: 28) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 01.07.2013/144-1 SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: X, NO:22) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: X, NO: 28) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde 6102

Detaylı

Söz konusu Tebliğ değişikliği ile 01 Mayıs 2008 tarihinden itibaren;

Söz konusu Tebliğ değişikliği ile 01 Mayıs 2008 tarihinden itibaren; TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad.No:173 1. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr İstanbul,

Detaylı

Madde 2 Bu yönetmelik, bilirkişilik görevi yapacak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası na üye mühendisleri kapsar.

Madde 2 Bu yönetmelik, bilirkişilik görevi yapacak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası na üye mühendisleri kapsar. Bu Yönetmelik 8-9 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen BMO 2.Genel Kurulu nda Oda Yönetim Kurulu na değişiklik yapma yetkisi verilerek kabul edilmiş, 25.09.2014 tarihli BMO Yönetim Kurulu kararıyla Madde

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

CHP takipte! MUTLULUKLAR. Sp r. Esnaf. sahilinde. manzara. akp suç duyurusunda bulundu böcek Patladı. Antalya ya Ölüm Suyu içirecekler..

CHP takipte! MUTLULUKLAR. Sp r. Esnaf. sahilinde. manzara. akp suç duyurusunda bulundu böcek Patladı. Antalya ya Ölüm Suyu içirecekler.. CHP takipte! - Sayfa 6 da akp suç duyurusunda bulundu böcek Patladı - Sayfa 6 da ö el habe MUTLULUKLAR - - - - T - Sayfa 6 Esnaf Sayfa 6 3 Antalya ya Ölüm Suyu içirecekler.. Sp r sahilinde manzara www.akdenizgercek.com

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) 16.09.2004 tarih ve 38/1160 sayılı kararı doğrultusunda, Kurul un Seri: VII, No: 23 sayılı Tebliğin 10.

Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) 16.09.2004 tarih ve 38/1160 sayılı kararı doğrultusunda, Kurul un Seri: VII, No: 23 sayılı Tebliğin 10. Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) 16.09.2004 tarih ve 38/1160 sayılı kararı doğrultusunda, Kurul un Seri: VII, No: 23 sayılı Tebliğin 10. maddesi uyarınca Kurul kaydına alınan Borsa Yatırım Fonları katılma

Detaylı

TEBLİĞ. b) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan imzayı,

TEBLİĞ. b) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan imzayı, 25 Ocak 2013 Tarihli ve 28539 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır. TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETİM YETKİLENDİRME TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Özel Engelli Çocuk Bakımevi Açma İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Özel Engelli Çocuk Bakımevi Açma İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Özel Engelli Çocuk Bakımevi Açma İşlem Basamakları ÖZEL ENGELLİ ÇOCUK BAKIMEVİ AÇMA İŞLEM BASAMAKLARI Merkezin Adının Belirlenmesi 1 İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne

Detaylı

HALKA ARZIN AŞAMALARI HALKA ARZIN FAYDALARI

HALKA ARZIN AŞAMALARI HALKA ARZIN FAYDALARI HALKA ARZ KILAVUZU HALKA ARZIN FAYDALARI Finansman Geri ödemesiz finansman elde edilmesi. Likidite Payların alınıp satılabilme özelliğine kavuşarak likidite olması, kredilendirmelerde teminat gösterilebilmesi.

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLARI VE KONUT DEĞERLEME UZMANLARI İÇİN ARANAN TECRÜBE KOŞULUNUN UYGULAMA ESASLARI

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLARI VE KONUT DEĞERLEME UZMANLARI İÇİN ARANAN TECRÜBE KOŞULUNUN UYGULAMA ESASLARI 2014/19 Kurulumuzun 20.06.2014 tarih ve 19/599 sayılı Kararı ile; Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık anonim ortaklıklarda lisansa tabi de çalışacak kişilerin yabancı uyruklu olması veya yurtdışında

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 2 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28870 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ORTAKLIKTAN ÇIKARM A VE SATM A HAKLARI TEBLİĞİ (II-27.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2)

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Resmi Gazete No : 25107 Resmi Gazete Tarihi : 13.05.2003 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Amaç ve Kapsam Madde 1-

Detaylı

Varant İhraçlarına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Varant İhraçlarına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Sermaye Piyasası Kurulundan: Varant İhraçlarına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Seri : III No :? BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 Bu Tebliğin

Detaylı

HALKA ARZ HALKA ARZ DA HEDEF PİYASALAR; İMKB / Hisse Senetleri Piyasası / İkinci Ulusal Pazar Kotasyon Koşulları var

HALKA ARZ HALKA ARZ DA HEDEF PİYASALAR; İMKB / Hisse Senetleri Piyasası / İkinci Ulusal Pazar Kotasyon Koşulları var 0 HALKA ARZ DA HEDEF PİYASALAR; İMKB / Hisse Senetleri Piyasası / İkinci Ulusal Pazar Kotasyon Koşulları var İMKB / (GİP) Kotasyon Koşulu yok!!! 1 Borsa kotasyon şartlarını henüz taşımayan, gelişme ve

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Resmi Gazete 24.06.2004 Sayı : 25502. Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Resmi Gazete 24.06.2004 Sayı : 25502. Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Sermaye Piyasası Kurulundan : Resmi Gazete 24.06.2004 Sayı : 25502 Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, menkul kıymetlerin Borsa

Detaylı

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı MADDE 1-2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ (II-27.2) BİRİNCİ BÖLÜM

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ (II-27.2) BİRİNCİ BÖLÜM 12 Kasım 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29173 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ (II-27.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme q BİRLEŞME 2 BİRLEŞME BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı