2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇESİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇESİ DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 YILI PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇESİ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖNSÖZ Bilindiği üzere, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesinde performans esaslı bütçelemeye ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu maddeye göre, kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları belirtilmiştir sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesinde Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. denmektedir. Yalova Belediyesi 2010 Stratejik Planı da bu anlayışla ve değişen mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve tarih ve 25/307 sayılı Belediye Meclis Kararı ile 01 Ocak 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi hükme bağlanmıştır. Yalova Belediyesi Performans Programı revizyonu tarih ve 297 sayılı Belediye Meclis kararı ile tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi hükme bağlanmıştır. Beş yıllık bir süreci kapsayan Stratejik Planın bütçe ile olan ilişkisi yıllık performans programları aracılığıyla sağlanmakta olup Performans Programı hazırlama süreci esas itibarıyla bir Bütçe Süreci dir. Performans Programı aynı zamanda Yıllık Faaliyet Programı niteliği de taşımaktadır. Zira programda sadece faaliyetlere ilişkin parasal değerler değil aynı zamanda yıllık uygulama takvimi ve performans göstergeleri de yer almaktadır. Yalova Belediyesi Performans Programı uygulama süreci boyunca sürekli olarak izlenecek; izleme sonuçları altı aylık periyotlarla değerlendirilerek sonuçlar rapor halinde açıklanacaktır. Bu bağlamda Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak Performans Programı Bütçesi yılsonu değerlendirme raporu hazırlanmıştır. Şubat 2015 Mali Hizmetler Müdürlüğü

2 PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEKLER 1. YILI PERFORMANSA DAYALI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Yalova Belediyesi Bütçesi ,00 TL olup, yıl içerisinde yapılan TL lik Ek Bütçeyle ,00 TL ödeneklenmiş, yılında ,86 TL harcanmıştır. Bütçe Giderlerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. EKONOMİK KOD BÜTÇE YILI HARCAMA HARCAMA ORANI(%) PERSONEL GİDERLERİ ,55 TL ,27 TL 96,57 SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ ,45 TL ,63 TL 93,84 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 TL ,22 TL 95,65 FAİZ GİDERLERİ ,00 TL ,61 TL 99,98 CARİ TRANSFERLER ,00 TL ,43 TL 99,90 SERMAYE GİDERLERİ ,00 TL ,70 TL 97,56 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 TL 0,00 TL 0,00 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TOPLAM ,00 TL ,86 TL 96,37 Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre yıllık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 100,00 96,57 93,84 95,65 99,98 99,90 97,56 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 0,00 0,00

3 1.1.PERSONEL GİDERLERİ Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Bütçesine ,55 TL konulmuş, Memur personel için, ,24 TL, İşçi personel için ,61 TL, Geçici personel için ,90 TL Diğer personel için ,52 TL toplam Personel Giderleri nden ,27 TL si harcanmıştır. Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Personel Giderlerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. PERSONEL GİDERLERİ BÜTÇE YILI HARCAMA HARCAMA ORANI(%) MEMUR ,18 TL ,24 TL 98,20 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 600,00 TL 0,00 TL 0,00 İŞÇİLER ,37 TL ,61 TL 95,02 GEÇİCİ PERSONEL ,00 TL ,90 TL 99,41 DİĞER PERSONEL ,00 TL ,52 TL 94,50 TOPLAM ,55 TL ,27 TL 96,57 Personel Giderlerinin gerçekleşme oranı % 96,57 olmuştur SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Bütçesine Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri için ,45 TL ödenek ayrılmıştır. Memur personel için ,05TL, Sözleşmeli personel için 214,34 TL, İşçi personel için ,06 TL, Geçici personel için 1.185,18 TL toplam yılı Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri nden ,63 TL harcanmıştır. Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Sosyal Güvenlik Primi Ödemelerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ BÜTÇE YILI HARCAMA HARCAMA ORANI(%) MEMUR ,00 TL ,05 TL 94,47 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,00 TL 214,34 TL 1,06 İŞÇİLER ,45 TL ,06 TL 94,20 DİĞER PERSONEL 1.500,00 TL 1.185,18 TL 0,00 GEÇİCİ PERSONEL 100,00 TL 0,00 TL 0,00 TOPLAM ,45 TL ,63 TL 93,84 Sosyal Güvenlik Kurumu Primi Giderlerinin gerçekleşme oranı % 93,84 olmuştur.

4 1.3. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Bütçeye Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. yılı Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinden ,22 TL harcanmıştır. Bütçede Ödeneklenen Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinden, Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları için ,60 TL, Yolluklar için ,84 TL, Görev Giderleri için ,79 TL, Hizmet Alımları için ,67 TL, Temsil Tanıtma Giderleri için ,56 TL, Menkul mal ve Gayri maddi Hak Alımları ,71 TL, Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri için ,75 TL harcanmıştır. Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. MAL VE HİZMET ALIMI GİDELERİ BÜTÇE YILI HARCAMA HARCAMA ORANI(%) TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMI ,00 TL ,60 TL 96,35 YOLLUKLAR ,00 TL ,14 TL 66,31 GÖREV GİDERLERİ ,00 TL ,79 TL 96,78 HİZMET ALIMLARI ,00 TL ,67 TL 95,58 TEMSİL TANITMA GİDERLERİ ,00 TL ,56 TL 97,14 MENKULMAL VE GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKÜL MAL BAKIM ONAERIM GİDERLERİ ,00 TL ,71 TL 88, ,00 TL ,75 TL 97,09 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TOPLAM ,00 TL ,22 TL 95,65 Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin gerçekleşme oranı % 95,65 olmuştur FAİZ GİDERLERİ Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Bütçesine Faiz Giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Faiz Giderleri ödeneğinden ,61 TL harcanmıştır. Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Faiz Giderlerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. FAİZ GİDERLERİ BÜTÇE YILI HARCAMA HARCAMA ORANI(%) İÇ BORÇ VE FAİZ ÖDEMELERİ ,00 TL ,61 TL 99,98 TOPLAM ,00 TL ,61 TL 99,98 Faiz Giderlerinin gerçekleşme oranı % 99,98 olmuştur.

5 1.5.CARİ TRANSFERLER Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Bütçesine Cari Transferler için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Cari Transferler ödeneğinden ,43 TL harcanmıştır. Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Cari Transfer kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. CARİ TRANSFERLER BÜTÇE YILI HARCAMA HARCAMA ORANI(%) GÖREV ZARARALARI ,00 TL ,00 TL 99,99 KAR AMACI GÜDMEYEN KUR.YAP.TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 TL ,09 TL 99, ,00 TL ,80 TL 99,63 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0,00 TL 0,00 TL 0,00 GELİRLERDEN ALININ PAYLAR ,00 TL ,54 TL 100,00 TOPLAM ,00 TL ,43 TL 99,90 Cari Transferlerin gerçekleşme oranı % 99,90 olmuştur. 1.6.SERMAYE GİDERLERİ Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Bütçesine Sermaye Giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Sermaye Giderleri ödeneğinden ,70 TL harcanmıştır. Bütçede Ödeneklenen Sermaye Giderlerinden, Mamul Mal alımlarına ,00 TL, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmalar Giderlerinden ,56 TL, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerinden ,22 TL, Menkul malların Büyük Onarım Giderleri ,43 TL, Gayrimenkul Büyük Bakım Onarım Giderleri ,49 TL harcanmıştır. Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Sermaye Giderleri kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. SERMAYE GİDERLERİ BÜTÇE YILI HARCAMA HARCAMA ORANI(%) MAMUL MAL ALIMLARI ,00 TL ,00 TL 93 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 TL 0,00 TL 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 TL 0,00 TL 0 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMALAR ,00 TL ,56 TL 12 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 TL ,22 TL 99 MENKÜL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 TL ,43 TL 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 TL ,49 TL 56 STOKM ALIMLARI 0,00 TL 0,00 TL 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0,00 TL 0,00 TL 0 TOPLAM ,00 TL ,70 TL 98 Sermaye Giderleri gerçekleşme oranı % 98 olmuştur.

6 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD FEN İŞLERİ MD TEMİZLİK İŞLERİ MD İŞLETME VE İŞTİRAKLER MD ULAŞIM HİZMETLERİ MD ZABITA MD KÜLTÜR İŞLERİ MD VETERİNER İŞLERİ MD DESTEK HİZMETLERİ MD İNSAN KAYNAKLARI MD ÖZEL KALEM MD STRATEJİ GELİŞTİRME MD YAZI İŞLERİ MD İTFAİYE MD 2. YILINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERİN UYGULAMA SONUÇLARI 2010 Stratejik Planı (a) Kentsel Yapı ve çevre (b) Sağlık, Spor, Kültür ve Sosyal Yardım (c) Kurumsal Yapı ve Katılımcı Yönetim (d) E- Belediye Uygulamaları (e) Ekonomik ve Ticaret olmak üzere beş farklı odak alana yönelmiştir. Bu odak alanlarında toplam 24 adet stratejik amaç gerçekleştirilmek istenmektedir. Bu stratejik amaçların gerçekleştirilmesi için ulaşılması gereken 53 stratejik hedef bulunmaktadır. Toplam 208 adet faaliyetin gerçekleştirilmesi öngörülmekte ve bu yolla stratejik hedeflerin tutturulması amaçlanmaktadır. Stratejik planda yer alan bütün faaliyetler bir takvim dahilinde hayata geçirilmeye çalışılmış olup bu bağlamda yılı sonuna kadar planda yer alan faaliyetlerden 172 adedi tamamlanmış, 19 adeti kısmen tamamlanmış ve 17 adet faaliyet ile ilgili ise her hangi bir çalışma yapılmamıştır. Performans programında müdürlük bazında faaliyetler konana kaynak ve faaliyetlerin harcama oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. MÜDÜRLÜK BAZINDA FAALİYETLERİN HARCAMA ORANLARI nda planlanan faaliyetlerde kaynak Fen İşleri Müdürlüğü %113, Temizlik İşleri Müdürlüğü % 115, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü %95, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü % 33, Kültür İşleri Müdürlüğü %95, Veteriner İşleri Müdürlüğü %70, Destek Hizmetleri Müdürlüğü %91, İnsan Kaynakları Müdürlüğü %90, Özel Kalem Müdürlüğü %117, Strateji ve Geliştirme Müdürlüğü %70 ini harcamıştır. 214 performans programında yer alan bütün faaliyetler bir takvim dahilinde hayata geçirilen faaliyetlerle ilgili toplam kaynak ihtiyacı ne kadar harcandığı ve harcama oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

7 MÜDÜRLÜKLER FAALİYETLERE KONAN KAYNAK HARCANAN HARCAMA ORANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD ,00 TL 0,00 TL 0 FEN İŞLERİ MD ,00 TL ,00 TL 113 TEMİZLİK İŞLERİ MD ,00 TL ,15 TL 115 İŞLETME VE İŞTİRAKLER MD ,00 TL ,93 TL 95 ULAŞIM HİZMETLERİ MD TL ,82 TL 33 ZABITA MD ,00 TL 0,00 TL 0 KÜLTÜR İŞLERİ MD ,00 TL ,78 TL 95 VETERİNER İŞLERİ MD ,00 TL ,00 TL 70 DESTEK HİZMETLERİ MD ,00 TL ,28 TL 91 İNSAN KAYNAKLARI MD ,00 TL ,00 TL 90 ÖZEL KALEM MD ,00 TL ,85 TL 117 STRATEJİ GELİŞTİRME MD 6.700,00 TL 4.666,69 TL 70 YAZI İŞLERİ MD ,00 TL 0,00 TL 0 İTFAİYE MD ,00 TL 0,00 TL 0 TOPLAM ,00 TL ,50 TL 100 Performans Programında yer alan bütün faaliyetler için yılı performans programı bütçesinde toplam ,00 TL kaynak konulmuştur. Toplam faaliyetler için ,50 TL harcanmıştır. Harcama oranı % 100 tır. performans programında yer alan faaliyetler de kaynak ihtiyacı, yılı kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLER / PROJELER Tutarı Yılı S.H.1 F.1 1/ çevre düzeni planındaki gelişme konut alanları olarak planlanan Bursa yolu ile Kadıköy Belediyesi sınırları arasında kalan 1. Etap -yaklaşık 200 hektarlık- Alanın jeolojik etüt ve imar planı çalışmaları 2010 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacaktır 200 Hektar Uygulama Hedeflenen/Gerçekleşen S.H.1 F.2 I. Etap Alan a ilişkin imar uygulamaları 2010 yılı birinci yarıyılı içerisinde tamamlanacaktır İmar Uygulaması Hedeflenen/Gerçekleşen -

8 S.H.1 F.3 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı nda kentsel servis alanı olarak planlanmış bulunan Yalova Bursa Devlet Yolunun doğusunda yer alan Küçük Sanayi Sitesi çevresindeki bölge ile bu bölgenin doğusundaki 250 hektarlık gelişme konut alanının imar uygulaması, jeolojik etüt ve planlama çalışmasının yapılmasını müteakip 2010 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. 250 Hektar Uygulama Hedeflenen/Gerçekleşen S.H.1 F.4 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı nda, Elmalık Yolu nun doğusundaki (yaklaşık 100 hektar olarak planlanmış) gelişme konut alanının jeolojik etüt, planlama ve imar uygulaması 2011 yılı içerisinde yapılacaktır yılı Hedeflenen/Gerçekleşen S.H.1 F yılının birinci yarıyılı sonuna kadar Belediyemiz sınırları dahilindeki bütün imar parsellerinin imar durumları hazırlanacak; 2010 yılı sonuna imar planları genel revizyonu yapılacaktır yılı Hedeflenen/Gerçekleşen S.H.1 F yılından başlanan 1/ Çevre Düzeni Planı Revizyonu ile ilgili çalışmalar 2010 yılı ilk birinci yarıyılı sonuna kadar bitirilecektir. Plan Revizyonu Hedeflenen/Gerçekleşen S.H.1 F.7 Belediyemiz Bağlarbaşı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve alt yapı projesi tamamlanan 10 hektarlık kentsel dönüşüm projesi yılı sonuna kadar bitirilecektir 10 hektarlık Uygulama Hedeflenen/Gerçekleşen Arazi çalışmaları ve analitik çalışmalar tamamlanmış, kentsel tasarım projesi ve imar planı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Projeler tamamlanıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandıktan sonra uzlaşma görüşmelerine başlanacaktır yılı içinde uygulama projelerinin ve yıkım işlemlerinin yapılması planlanmaktadır. Toplam TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Tutarı Yılı Ekonomik Kod (t+1) 01 Personel Giderleri ,73 113

9 02 SGK Devlet Primi Giderleri , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0 Toplam Kaynak İhtiyacı FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLER / PROJELER Tutarı S.H.2 F.8 1/1.000 ölçekli imar planlarında park ve yeşil alan olarak ayrılan bölgelerde projelendirme yapılarak; yılı sonuna kadar, 5 mahalleye piknik alanı, çay bahçesi ve oyun alanı kazandırılacaktır Adet S.H.2 F.9 Yeşil alan peyzaj düzenlemelerinde kullanılacak ağaç, çalı, çiçek vb. türde bitkiler seçilerek alınacaktır Adet Muhtelif park ve yeşil alanlara mevsimlik çiçek dikimi ( adet), muhtelif çalı bitkisi dikimi (6.000 adet), rulo çim serimi yapıldı ( m2). S.H.2 F.10 Belediyemiz sınırları içerisindeki cadde ve sokaklardaki kaldırımlara yılı sonuna kadar her yıl 250 adet olmak üzere toplam adet ağaç dikilecektir Adet S.H.3 F.11 Şehrin merkezinde bulunan oto galeri ve kurban satış yerlerinin meskûn mahal dışında yerleştirilecekleri alanlar tespit edilerek 2012 yılına uygulama yapılacaktır. Stratejik Planı dönemi süresince toplam adet ağaç dikimi yapıldı Yılı

10 S.H.4 F.12 Projesi tamamlanmış olan Doğu Sahil Bandı Düzenlemesi çerçevesindeki uygulama çalışmaları 2011 yılına kadar bitirilecektir. HİBE KAYNAKLA YAPILMIŞTIR S.H.4 F.13 Batı Sahil Bandı (Cumhuriyet Meydanı ile TİGEM arası) Düzenlemesi, Revizyon Projesi kapsamında 2011 yılına kadar tamamlanacaktır. S.H.4 F.14 Batı Sahil Bandı nda bulunan 17 Ağustos Parkı nda 2013 yılı sonuna kadar çeşitli spor alanları (tenisvoleybol-basketbol) oluşturulacaktır Adet Mevcut sahalarda iyileştirme çalışmaları tamamlanmış olup Kazımkarabekir Mah. Ağaç sokağa 1 adet basketbol sahası yapılmıştır S.H.4 F.15 Yalova Deresi nin denize döküldüğü noktada Bad Godesberg Parkı nı karşı kıyıya bağlayan bir yaya köprüsü yapılacak ve bu alandaki çevre düzenlemesi 2011 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. S.H.4 F.16 Belediyemiz sınırları içinde bulunan Dereağzı Mevkii nin halkımızın kullanımına açılmasını temin etmek üzere, söz konusu alana balık hali ve çeşitli rekreasyon alanları oluşturulmasına yönelik plan, proje ve uygulamalar 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır Kıyı dolgu anroşmanı tamamlanmış olup İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nden proje beklenmektedir. S.H.4 F.17 Gazipaşa Caddesi ve Fatih Caddesi nde bulunan köprülerin yenilenmesine yönelik çalışmalar 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. 2 Adet Adet/Gerçekleşen S.H.4 F.18 Belediyemize ait bina ve tesislerin periyodik yıllık bakım ve onarımları, Fen İşleri Müdürlüğümüzce hazırlanacak Yıllık Bina Bakım Onarım Programı çerçevesinde gerçekleştirilecektir

11 2 Adet Adet/ Gerçekleşen Belediyeye ait tüm hizmet birimlerinde muhtelif bakımlar gerçekleştirilmiştir. S.H.4 F.19 Kent halkının kullanımına sunulan yeşil alan ve parkların yıllık periyodik bakımları ve gerekli onarımlar Fen İşleri Müdürlüğümüzce hazırlanacak Yıllık Park Bahçe Bakımı ve Kent Mobilyaları Onarım Programı çerçevesinde gerçekleştirilecektir m2 m2/yıl Yeşil alan bakım onarımları, programa uygun olarak yapılmıştır. S.H.4 F.20 Belediyemiz Gaziosmanpaşa Mahallesi nde yapılacak Meydan Düzenlemesi nin proje ve uygulama çalışmaları 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. S.H.4 F.21 Yalova ve Balaban derelerinin 700 metre uzunluğundaki bölümlerinin ıslahı ve çevre düzenlemesi çalışmaları 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır S.H.4 F yılı sonuna kadar Balaban Deresi üzerine 1 adet yaya ve 1 adet de araç köprüsü yapılacaktır. 2 Adet S.H.4 F.23 Kirazlı Sanayi Sitesi önünden geçen derenin istinat duvarları ve çevre düzenlemesi 2013 yılı sonuna kadar yapılacaktır. S.H.4 F.24 Yalova Deresi (PTT ile deniz arası) yan tahkimatı 2010 yılı sonuna (200 m.) kadar yapılacaktır. 200 m Metre/Yıl S.H.4 F.25 Yalova Deresi nin deniz ile birleştiği mendirek 2010 yılı sonuna kadar 160 metre uzatılacaktır Dereye 462 metre istinat duvarı yapıldı. 500 mt. dere ıslahı, betonarme trafik köprüsü, asfalt bağlantı yolu ve tretuvarların yapımı tamamlandı.

12 160 m Metre/Yıl S.H.5 F.26 Belediyemiz araç parkında bulunan araç ve iş makinelerinden 2010 yılları arasında ekonomik ömrünü tamamlayacak ve hurdaya ayrılacak olanlar tespit edilerek Hurdaya Ayrılacak Araç ve İş Makineleri Uygulama Planı hazırlanacak ve bahse konu araçlar uygulama planı doğrultusunda kademeli olarak hurdaya ayrılacak ya da elden çıkarılacaktır. Uygulama planı doğrultusunda araçlar hurdaya ayrılmıştır. S.H.5 F.27 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan tüm araç ve iş makinelerini kapsayacak şekilde Araç ve İş Makineleri Periyodik (Yıllık) Bakım ve Yakıt Tüketim Programı hazırlanacak, adı geçen program dâhilinde bakımları, tamirleri ve yakıt alımları yapılacaktır "Araç ve İş Makineleri Periyodik (Yıllık) Bakım ve Yakıt Tüketim Programı çerçevesinde araç ve iş makineleri bakım ve yakıt ihtiyaçları giderildi. S.H.5 F.28 Hurdaya Ayrılacak Araç ve İş Makineleri Uygulama Planı çerçevesinde hurdaya ayrılacak iş makinelerinin yerine alınacak araçlarla ilgili teknik şartnameler hazırlanarak bütçe imkânları ölçüsünde her yıl kademeli olarak Araç ve İş Makinesi Parkuru Yenileme Uygulaması yapılacaktır S.A.4 S.H.11 F.60 yılı sonuna kadar her yıl 700 metre yağmur suyu kanalı yapılacaktır 700 m Metre/Yıl S.A.4 S.H.11 F.61 yılı sonuna kadar her yıl 10 km asfalt-beton parke yol yapılacaktır 10 Km Km/Yıl Plan döneminde 1 adet ambulans, 1 adet kapalı kasa kamyonet, hibe olarak 1 adet çift kabinli zabıta aracı, 2 adet kanal açma aracı,1 adet çift kabinli binek aracı, 2 adet cenaze aracı alınmıştır Plan döneminde 5.211m. yağmur suyu kanalı yapılmıştır Plan döneminde 104,8 km. asfalt - beton parke yol yapılmıştır. S.A.4 S.H.11 F.62 Her yıl mevcut yolların bakım onarımları yapılacaktır m2 Plan döneminde m2 yolun bakım onarımı yapılmıştır.

13 m2/yıl S.A.4 S.H.11 F.63 Her yıl yeni yapılacak asfalt-beton parke yollarda ve mevcut yollarda kullanılmak üzere agrea alınacaktır Ton yılı içerisinde ton, Plan döneminde ton agrega kullanılmıştır. Ton/Yıl S.A.4 S.H.11 F.64 Plana uygun olarak yapılacak yağmur suyu kanalı ve yol yapım işlerinde kullanılmak üzere her yıl muhtelif araç ve iş makinesi kiralanacaktır Araç Araç/Yıl S.A.4 S.H.12 F.65 Rüstempaşa Mahallesi Cumhuriyet Meydanı nda, Süleymanbey Mahallesi ve Fevziçakmak Mahallesi nde yapılması planlanan otoparkların proje çalışmaları 2011 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. S.A.4 S.H.12 F.66 Rüstempaşa Mahallesi Cumhuriyet Meydanı nda, Süleymanbey Mahallesi ve Fevziçakmak Mahallesi nde yapılması planlanan otoparkların yapımı 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Plan döneminde her yıl 3 adet araç kiralaması yapılmıştır. kaynak kullanılmadı. yap-işlet -devret 4 Adet S.A.4 S.H.12 F.67 Belediyemiz Bahçelievler Mahallesi nde yılı sonuna kadar kat karşılığı konut yapılacaktır. Kat karşılığı Faaliyet yapılamamıştır. S.A.6 S.H.23 F.105 Mevcut destek ofislerinin bünyesinde bulunan uygun alanların kreş olarak kullanılabilmesi için gerekli revizyon uygulamaları yapılacak Adet Plan döneminde Paşakent Mah. destek ofisi bölümünde 1 adet kreş düzenlemesi yapılmıştır. S.A.6 S.H.23 F yılı sonuna kadar Kazımkarabekir Mahallesine Çocuk tiyatrosu binası ve çevre düzenlemesinin yapılması sağlanacak. kaynak kullanılmadı.

14 S.A.6 S.H.21 F.92 Gaziosmanpaşa ve Kazımkarabekir Mahallelerinde spor kompleksi yapımı için yer seçimi ve projelendirme çalışmaları 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. S.A.6 S.H.21 F.93 Gaziosmanpaşa ve Kazımkarabekir Mahallelerinde spor kompleksi için yer seçimi ve projelendirme çalışmaları tamamlanan alanlarda inşaat ve çevre düzenlemesi yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. 2 Adet S.A.6 S.H.21 F.94 Bağlarbaşı ve Paşakent Mahallelerinde yüzme havuzu yapımı için yer seçimi ve projelendirme çalışmaları 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. S.A.6 S.H.21 F.95 Bağlarbaşı ve Paşakent Mahallelerinde yüzme havuzu yapımı için yer seçimi ve projelendirme çalışmaları tamamlanan alanlarda inşaat ve çevre düzenlemesi 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. 1 Adet S.A.6 S.H.21 F.96 Yalova-Termal yolu Özden Mahallesi girişi ile Çınarçık yolu ayırımına kadar yürüyüş yolu düzenlenmesi 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. S.A.6 S.H.21 F.97 Sosyal ve sportif amaçlı Mahalle Binaları ile Satranç Merkezi nin yapımı 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Paşakent Mah. havuz yapımı için yer seçimi ve proje yapıldı Paşakent Mah. havuz yapımı tamamlandı ,5 2 Adet Kazımkarabekir Mah. 1 adet teakwando spor salonu, Kazımkarabekir Mah. 1 adet amatör futbol kulübü için idari bina, Kazımkarabekir Mah. 1 adet taziye evi, Paşakent Mah. yeni mezarlık alanı hizmet binası, Fevziçakmak Mah. hazır çim sahası ve ek bina yapımı tamamlanmıştır. S.A.6 S.H.21 F.98 Belediyemiz sınırları içerisindeki tüm semt sahalarının ve mini halı sahalarının bakım ve onarımları 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

15 12 Adet S.A.6 S.H.21 F.99 Gaziosmanpaşa Mahallesi nde bulunan Belediye Açık Havuzunun üstü 2013 yılı sonuna kadar kapatılacaktır. S.A.6 S.H.21 F.100 Ulaşım Master Planı çerçevesinde belirlenen bisiklet ve yürüyüş yolları yılı sonuna kadar yapılacaktır. 500 m S.A.6 S.H.21 F.101 Kâzımkarabekir Mahallesine 2011 yılı sonuna kadar bir prefabrik sosyal tesis binası yapılacaktır. S.A.9 S.H.30 F.127 Yalova da kurulan ve ülkemizin ilk kâğıt imalathanesi olarak kayıtlara geçen Kâğıthane-i Yalakabat (Yalova Kağıthanesi) binası projelendirilerek 2012 yılı sonuna kadar İbrahim Müteferrika Müzesi ve Kütüphanesi tamamlanacaktır. S.A.9 S.H.30 F.128 Osmanlı Devleti nin 27 Temmuz 1302 tarihinde gerçekleşen Yalakabat (Koyunhisar/Bapheus) Savaşını müteakip kurulduğu yönündeki araştırmalar ışığında bu tarihi olayın duyurulması ve kentimizin tanıtımı için 2012 yılı sonuna kadar Osmangazi Zafer Anıtı yapılacaktır. S.A.9 S.H.30 F.129 Kültür ve Turizm ile Çevrenin gelişmesine yönelik Kimlik Binaları projeleri 2012 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır. S.A.9 S.H.30 F.130 Kültür ve Turizm ile Çevrenin gelişmesine yönelik Kimlik Binalarının yapımı ile çevre düzenlemeleri 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Bağlarbaşı Mahallesi semt sahası revize edildi. Diğer sahaların bakım onarımları yapıldı Faaliyet yapılmamıştır Balkan Evi (Göç Müzesi) yapımı tamamlanmıştır.

16 S.A.9 S.H.30 F.131 Kent Müzesi (Etnoğrafya Müzesi) ve Atatürk Kütüphanesi projelendirilerek 2011 yılı sonuna kadar uygulama safhasına geçilecektir S.A.24 S.H.53 F.207 Turizm geçiş noktaları olan kent giriş ve çıkışlarındaki eski binalarda cephe iyileştirmelerinin 2012 yılı sonuna kadar projelerinin hazırlanması sağlanacaktır. S.A.24 S.H.53 F.208 Hazırlanan projeye uygun olarak 2013 yılı sonuna kadar cephe iyileştirmelerinin yapımı tamamlanacaktır. S.A.3 S.H.7 F metre uzunluğundaki Elmalık Köyü Yolu Eski Bağlar Mevkii TOKİ Alanı Kanalizasyon Şebekesi inşaatı 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır metre Projeleri tamamlandı. Tonami Meydanı ve Rıhtım Caddesi cephe binalarının iyileştirilmesi yapılmıştır ,00 S.A.3 S.H.7 F.39 Yeni Bursa Yolu Alay Komutanlığı Binası Çevresi (konut alanı) Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı yılı sonuna kadar tamamlanacaktır S.A.3 S.H.7 F.40 Belediyemiz sınırları dâhilindeki cadde ve sokaklardaki kanalizasyon/yağmursuyu şebeke ve kolektör hatları her yıl %20 oranında temizlenerek yılı sonuna kadar temizlik işlemleri tamamlanacaktır. Her yıl % kaynak kullanılmadı. S.A.3 S.H.7 F.41 Kanalizasyon muayene baca kapaklarının her yıl %10 u olmak üzere yılı sonuna kadar %50 si yenilenecek ve bakımları yapılacaktır Her yıl %10

17 S.A.3 S.H.8 F.42 Belediyemiz Mezarlık Bölgesi ndeki su ihtiyacı tespit edilerek 2012 yılı sonuna kadar ihtiyaç duyulan su deposuyla ilgili teknik rapor hazırlanacak ve bahse konu bölgeyi besleyecek deposunun yeri tespit edilecektir. S.A.3 S.H.8 F.43 Mezarlık Bölgesi için hazırlanan teknik rapor doğrultusunda su deposu yapımı için 2012 yılı sonuna kadar İller Bankası na başvurulacaktır. S.A.3 S.H.8 F.44 Kazimiye Merkez Elmalık Yolu TOKİ Bilişim Organize Sanayi Bölgesi nin su ihtiyacı 2012 yılı sonuna kadar tespit edilecek ve ihtiyaç duyulan su deposuyla ilgili teknik rapor hazırlanarak; bahse konu bölgeye yapılacak su deposunun yeri tespit edilecektir. İLLER BANKASI S.A.3 S.H.8 F.45 Kazimiye Merkez Elmalık Yolu TOKİ Bilişim Organize Sanayi Bölgesi için hazırlanacak teknik rapor doğrultusunda su deposu yapımı için 2013 yılı sonuna kadar İller Bankası na başvurulacaktır. İLLER BANKASI S.A.3 S.H.8 F.46 Ekonomik ömrünü tamamlamış olan metre uzunluğundaki Emirbayırı Su Deposu Terfi Hattı bütçe imkânları doğrultusunda 2013 yılı sonuna kadar yenilenecektir metre Terfi Hattı Metre/Yıl Hattın 420 metrelik bölümü yenilendi. S.A.3 S.H.8 F.47 Su ve kanalizasyon arıza/patlaklarına yönelik olarak kullanılacak kaçak tespit cihazı ile diğer araç ve iş makineleri bütçe imkânları doğrultusunda yılı sonuna kadar alınacak ve ilgili sarf malzemelerin yedeklenmesi sağlanacaktır Kuka ve araç alımı yapıldı. S.A.3 S.H.9 F.48 Belediyemiz içme suyu depolarının mevcut durumlarına ilişkin Analiz Raporu 2012 yılı içerisinde hazırlanacaktır Kaynak ayrılmamış

18 Raporun hazırlanması S.A.3 S.H.9 F.49 Belediyemize ait dokuz içme suyu deposunun iç yüzeylerinin kaplaması 2013 yılı sonuna kadar yapılacaktır. 9 Adet Adet / Yıl S.A.3 S.H.9 F.50 Belediyemize ait altı içme suyu deposunun havalandırma bacaları 2013 yılı sonunan kadar yenilenecektir Faaliyet yapılmamıştır. 6 Adet 2011 yılında ihalesi yapılmış olan su depolarının Adet / Yıl S.A.3 S.H.9 F.51 Belediyemize ait dokuz içme suyu deposunun manevra odaları yılı sonuna kadar yenilenecektir. 9 Adet Adet / Yıl S.A.3 S.H.9 F.52 Radar Yolu üzerinde bulunan m 3 lük su deposunun iç izolasyonu 2012 yılı sonuna kadar yenilenecektir. 1 Adet Adet / Yıl bakım ve onarımının yapılması işi ile 4 adet içmesuyu deposunun havalandırma bacaları yenilenmiştir Faaliyet yapılmamıştır. Faaliyet yapılmamıştır. S.A.3 S.H.9 F.53 yılı sonuna kadar bütün terfi merkezlerine bir adet jeneratör alınacaktır Adet Adet / Yıl Faaliyet yapılmamıştır. S.A.3 S.H.9 F.54 Paşakent Mahallesi nde bulunan terfi merkezleri arasındaki 1600 metrelik havai elektrik hattı 2013 yılı sonuna kadar yeraltına alınacaktır metre Elk. Hattı Metre/Yıl Faaliyet yapılmamıştır. S.A.3 S.H.9 F.55 yılı sonuna kadar terfi merkezlerinde bulunan bütün trafolar yenilenecektir Adet Adet / Yıl S.A.3 S.H.9 F.56 Belediyemize ait depo ve terfi merkezlerine yılı sonuna kadar sinyalizasyon sistemi kurularak otomasyona geçilecektir Faaliyet yapılmamıştır.

19 Sistemin Kurulması S.A.3 S.H.10 F.58 Su ve kanalizasyon hizmetlerinin verimli olarak yürütülmesi için şoför ve işçi hizmet alımı ile yapılacak 1 Adet S.A.3 S.H.10 F.59 Su arıza yapım bakım onarım faaliyetleri için hizmet alımı yapılacak Faaliyet yapılmamıştır. Hizmet alımı yapılmıştır Adet (58. ve 59. faaliyet birlikte ihalesi gerçekleştirilmiştir) Hizmet alımı yapılmıştır. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Tutarı Ekonomik Kod (Fen İşleri) 01 Personel Giderleri , SGK Devlet Primi Giderleri , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri , Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı (t+1) TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Tutarı Ekonomik Kod (Makine İkmal) (t+1) 01 Personel Giderleri , SGK Devlet Primi Giderleri , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri

20 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0 0 Toplam Kaynak İhtiyacı TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Tutarı Ekonomik Kod (Park Bahçe) 01 Personel Giderleri , SGK Devlet Primi Giderleri , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (t+1) TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Tutarı Yılı Ekonomik Kod (su ve alt yapı birimi) 01 Personel Giderleri , SGK Devlet Primi Giderleri , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

21 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLER / PROJELER Tutarı S.A.2 S.H.6 F.29 Kent Temizliği ve Atık Toplama İşi yüklenici firmaya ihale edilerek; Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce hazırlanacak Yıllık Uygulama ve Denetim İş Planı çerçevesinde periyodik denetimler yapılacaktır Sürekli Kontrol Hedeflenen/Gerçekleşen Yıllık Uygulama ve Denetim İş Planı çerçevesinde Günlük iş takip formları ve denetimlerle sürekli kontroller yapılmıştır. S.A.2 S.H.6 F.30 Hizmet masaları aracılığıyla ve/veya diğer yollarla vatandaşlarımızdan gelen temizlikle ilgili şikâyetler 2010 yılları arasında her yıl ortalama % 5 oranında azaltılacaktır ,9 5032% % 5 oran 2010 yılında olan temizlikle ilgili şikayet sayısı Hedeflenen/Gerçekleşen S.A.2 S.H.6 F.31 Ambalaj Atığı Kontrol Yönetmeliğine uyarınca atıkların kaynağında ayrı toplanmasına yönelik çalışma yapılarak ÇEVKO Vakfı ve ambalaj atığı toplayan lisanslı firmalarla işbirliği geliştirilecek ve koordinasyon sağlanacaktır. Yapılan Protokol Sayısı % 30,65 oranında azaltılarak, yılında adet olarak gerçekleştirilmiştir. S.A.2 S.H.6 F.32 Ambalaj atığının kaynağında ayrı toplanmasıyla ilgili olarak hemşehrilerimizi bilinçlendirmek üzere anaokulu ve ilköğretim çağındaki öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları düzenlenerek her yıl en az 10 okulda eğitim çalışması yapılacaktır Adet Eğitim İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak tüm okullarda bilgilendirme çalışması yapılmıştır. S.A.2 S.H.6 F.33 Geri dönüştürülebilir kentsel atıkların toplanması ve değerlendirilmesine ilişkin yöntemler ve önlemler geliştirilerek toplanan geri dönüşüm atığının kentsel atıklara oranı 2010 yılları arasında her yıl ortalama % 1 oranında arttırılacaktır. % 0,5 oran 2010 yılında toplanan geri dönüşüm atığı 852 ton iken, Hedeflenen/Gerçekleşen plan döneminde tona, kentsel atık içinde % 12 seviyesine çıkartılmıştır.

22 S.A.2 S.H.6 F.34 Ömrünü tamamlamış ve belediyemizce toplanan kuru pillerin geri dönüşümünün sağlanması amacıyla 2010 yılı sonuna kadar T.A.P. ile protokol yapılacaktır. Yapılan Protokol Sayısı S.A.2 S.H.6 F.35 Kent merkezinde ve okullarda atık pil kutuları dağıtılacak ve dağıtılan noktalarda düzenli olarak pillerin toplanması temin edilerek 2010 yılları arasında her yıl toplama miktarında %0,5 artış sağlanacaktır. % 0,5 oran Ömrünü tamamlamış kuru pillerin geri dönüşümünün sağlanması amacıyla T.A.P. ile yapılan protokol devam etmektedir yılında toplanan atık pil miktarı 550 kg. iken, plan döneminde % 38 artışla 886 kg. ye kadar çıkartılmıştır. Hedeflenen/Gerçekleşen S.A.2 S.H.6 F.36 Anaokullarında ve ilköğretim okullarında T.A.P. Yalova Belediyesi işbirliğiyle eğitim çalışmaları yapılarak her yıl en az 5 okulda eğitim verilecektir Adet Eğitim S.A.2 S.H.6 F.37 Kent temizliği sırasında oluşabilecek larva ve uçkunlarla mücadele etmek üzere üreme alanlarının ıslahı yönünde diğer birimlerle koordinasyon içerisinde hareket edilecek; Dünya Sağlık Teşkilatı ve Sağlık Bakanlığının standartlarına uygun olarak seçilen -insan sağlığına daha az zararlı- insektisit ve larvasit ürünlerle Yıllık İlaçlama Programı çerçevesinde belediyemiz sınırları dâhilinde periyodik ilaçlama yapılacaktır. Programa Uyum Hedeflenen/Gerçekleşen TAP tarafından ülke genelinde başlatılan Atık pil toplama kampanyasına belediyemizce katılım sağlanmış ve tüm okullara ulaşılarak bilgilendirme yapılmıştır Vektör mücadele işi hizmet alımı olarak ihale edilmiştir. Haftalık programa uygun olarak gerçekleştirilmiştir. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Tutarı Ekonomik Kod (t+1) 01 Personel Giderleri , SGK Devlet Primi Giderleri , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme

23 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tutarı S.A.4 S.H.13 F.68 yılı sonuna kadar her yıl plan dâhilinde sinyalize kavşak ve butonlu yaya geçiş ünitesi proje uygulaması yapılacaktır Adet 14 Kavşak Noktası yeniden sinyalize edildi. Ayrıca 8 kavşak Akıllı (ADAPTİF) Kameralı Sistem haline getirildi.son kontrolleri yapılıyor. S.A.4 S.H.13 F.69 Yatay ve düşey işaretlemelerinin yapım, tamir-bakım ve onarımları ile hizmet araçları kiralama işi 2010 yılları arasında her yıl periyodik olarak yapılacaktır. 2 Adet S.A.4 S.H.13 F.70 Belediye Meclis kararıyla verilen yeni sokak, cadde, park vb. isim tabelaları her yıl en az %20 düzeyinde yaptırılarak yerine dikilecektir. Tabelaların %20 si Hedeflenen/Gerçekleşen S.A.4 S.H.13 F.71 İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenen standartlara uygun olmayan tabelalar yılı sonuna kadar kademeli olarak yenilenecektir. Tabelaların %10 u Hedeflenen/Gerçekleşen S.A.4 S.H.13 F yılı sonuna kadar engellilerin trafiğe katılımı ve ulaşımda karşılaştıkları sorunların en aza indirilmesi yönünde çeşitli düzenlemeler yapılarak bu yöndeki uygulamalar hayata geçirilecektir.

24 Uygulama Sayısı 1-Şehir Merkezi Tratuvarlarının yaklaşık 20 km si engelli vatandaşlarımıza uygun hale getirilmiştir. 2-Şehir içi toplu taşıma araçların 110 adetten 25 tanesi engelli vatandaşlarımızın ulaşımını sağlayabilecek halde yenilendi. 6 adet kartlı sistem otobüsler engelli rampalıdır. S.A.4 S.H.14 F.73 Belediyemize ait taşınmazlar üzerinde 2011 yılı sonuna kadar çocuklar için trafik eğitim tesisleri ve projeleri yapılacaktır Adet Tüm okul bahçelerine bisiklet eğitim alanları yapılmıştır. Çocuklar için trafik eğitim tesisi, mobil konteyner alındı. İlk ve ortaöğretim okulları bahçelerine eğitim 25 adet alanı yapılmıştır. S.A.4 S.H.14 F.74 Toplumsal bilinci artırmak üzere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak her yıl 5 Kamu kurum/kuruluşuna, STK lara ve Hemşehrilerimize trafik ve ulaşım eğitimi verilecektir Katılımcı sayısı Trafik Haftası ve Organik Ulaşım çalışmaları çerçevesinde; İl Emniyet Müdürlüğü, Yalova Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları ile STK larda personele eğitim verilmiştir. S.A.4 S.H.15 F.75 Belediyemiz sınırları içerisinde yapılması gereken açık otoparkların yerleri 2010 yılı sonuna kadar tespit edilecektir. Otopark yeri tespiti S.A.4 S.H.15 F.76 Belediyemiz sınırları içerisinde yapılması gereken kapalı otoparkların yerleri 2010 yılı sonuna kadar tespit edilerek projeleri yaptırılacaktır Otopark yeri tespiti S.A.4 S.H.15 F.77 Belediyemiz sınırları içerisinde vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak bisiklet yolları, bisiklet park yerleri ile yaya yolları (organik ulaşım) 2010 yılı sonuna kadar tespit edilecektir.

25 Tespit Sayısı Rüstempaşa, Bahçeli Evler ve İsmet Paşa Mahallelerine toplam 5 adet bisiklet park yeri yapılmış ve bisiklet yolları çizilmiş olup yaya yolu çizimi devam etmektedir. 110 adet Kartlı Akıllı Bisikletler hizmete girmiştir. 10 adet kiosk olmak üzere, 150 adet bisiklet terminali yapılmıştır. S.A.4 S.H.15 F yılında ihalesi yapılan İzmit Körfez Geçişi ve Bursa-Balıkesir-İzmir Otoyolu güzergâhı Yalova bağlantısı için gerekli çalışmalar yılı sonuna kadar yapılacaktır. Çalışma sayısı kayıtları Faaliyet yapılmamıştır. S.A.4 S.H.15 F.79 Kent içi/dışı alternatif karayolu ulaşım güzergâhı çalışmaları yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Alternatif güzergah sayısı Adet/yıl Ulaşım Master Planı çerçevesinde Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ile çalışmalar devam etmekte olup faaliyetin belediyemize ait kısmının hazırlıkları tamamlanmıştır. S.A.4 S.H.15 F.80 Hafif raylı sistem ulaşım fizibilite çalışmaları 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır Fizibilite Raporu Tamamlanması Plan ve fizibilite çalışmalarına başlanmış olup plan döneminde bitirilememiştir. S.A.4 S.H.16 F.81 İl Emniyet Müdürlüğü yle işbirliği yapılarak; trafik akışı ve sinyalizasyon sisteminin kontrolü yılı sonuna kadar MOBESE ile entegre hale getirilecektir Adet Çalışmalar başlatılmış olmasına rağmen plan döneminde entegrasyon sağlanamamıştır. Adet / Yıl S.A.4 S.H.16 F.82 MOBESE sistemi ile alınan bilgilerin kurum içinde değerlendirilerek kullanılması ve uygun iletişim araçlarıyla kamuoyunun bilgi ve kullanımına sunulmasına yönelik çalışmalar yılı sonuna kadar tamamlanacaktır MOBESE Bilgileri Değerlendirme Sayısı Çalışmalar başlatılmış olmasına rağmen plan döneminde faaliyet tamamlanamamıştır.

26 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Tutarı Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri , SGK Devlet Primi Giderleri , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı (t+1) Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0 0 Toplam Kaynak İhtiyacı ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Tutarı S.A.5 S.H.17 F.83 yılı sonuna kadar şehir merkezinde bulunan tüm işyerleri tespit edilecek Yalova Belediyesi İşyeri Envanteri hazırlanacaktır Sonu Yalova Belediyesi İşyeri Envanteri hazırlanarak faaliyet tamamlanmıştır. Tamamlanması S.A.5 S.H.17 F.84 Mevcut ruhsatlı işyerleri dışında kalan tüm işyeri sayısının oranı her yıl % 2 nispetinde artırılacaktır. % yılında adet olan ruhsatlı işyeri sayısı %19,85 artırılarak adet olmuştur. S.A.5 S.H.17 F.85 Belediyemiz sınırları içerisindeki tüm esnaf ve sanatkarın periyodik denetimleri yılı sonuna kadar yapılarak kayıt altına alınacaktır Adet Plan döneminde kontroller yapılarak, esnafların bilgileri Performans Göstergesi: kayıt altına alınmıştır. Denetim/Yıl

27 9 S.H.44 F.173 Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ilk öğretim okullarında, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında güvence altına alınan haklarla ilgili her yıl en az 500 öğrenciye eğitim verilecektir Kişi Kişi/Yıl Her yıl 500 öğrenciye eğitim verilerek faaliyet tamamlanmıştır. 9 S.H.44 F.174 Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ilk öğretim okullarında, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca kentsel yaşamın düzenli bir şekilde devamı için tüm yurttaşların uyması gereken kurallarla ilgili her yıl en az 500 öğrenciye eğitim verilecektir Kişi KişiYıl Her yıl 500 öğrenciye eğitim verilerek faaliyet tamamlanmıştır. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Tutarı Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri , SGK Devlet Primi Giderleri , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , Faiz Giderleri 05 Cari Transferler Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı (t+1) YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Yılı Tutarı

28 S.A.6 S.H.18 F.86 İhtiyaç sahibi kişiler Mahalle Muhtarlıkları ve Zabıta Müdürlüğümüz aracılığıyla belirlenecektir. 500 Adet Aile Tespit Kayıtları S.A.6 S.H.18 F.87 İhale yöntemiyle temin edilerek her yıl 50 aile olmak üzere toplam 250 ihtiyaç sahibi aileye kömür ve erzak dağıtımları yapılacaktır Adet Aile İhtiyaç sahibi ailelere kömür ve erzak yardımı yapılarak faaliyet tamamlanmıştır. Kişi/Ton S.A.6 S.H.19 F.88 İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ve Mahalle Muhtarlıklarımızın desteğiyle Belediyemiz sınırları içerisinde nikâhsız yaşayan çiftler tespit edilecektir. %5 sinin Hedeflenen/Gerçekleşen Plan döneminde 97 nikahsız çiftin nikah akitleri gerçekleştirilerek faaliyet tamamlanmıştır. S.A.6 S.H.19 F.89 Tespit edilen nikâhsız çiftlerin her yıl %5 sinin nikâh akitleri Belediyemiz Evlendirme Memurluğu tarafından gerçekleştirilecektir %5 sinin Hedeflenen/Gerçekleşen Plan döneminde 97 nikahsız çiftin nikah akitleri gerçekleştirilerek faaliyet tamamlanmıştır. S.A.6 S.H.20 F.90 Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinde lisanslı olarak spor yapan 800 sporcuya 1 takım malzeme (eşofman, forma, spor ayakkabısı) yardımında bulunulacaktır. S.A.6 S.H.20 F takım sportif malzemenin sporculara dağıtılması sağlanacaktır Adet Sporcu Kişi/Adet S.A.24 S.H.52 F.203 OSB kuruluş yeri olarak belirlenen alanın kamulaştırılmasına ilişkin iş ve işlemlerin tamamlanması sağlanacaktır Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (b) bendine, 6360 Sayılı Kanunla eklenen madde gereğince, bir önceki yılın genel bütçe vergi gelirlerinden, belediyeler için tahakkuk eden miktarın binde yedisi olarak nakdi yardım yapılarak faaliyet tamamlanmıştır

29 Kamulaştırma Tamamlanması Yalova Bilişim İhtisas OSB kuruluş protokolü değişikliği, Bakanlığın, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 07/11/2013 tarihli oluru ile unvan değişikliği yapılmış ve Yalova Kalıp İmalat İhtisas OSB adını almış olup faaliyet tamamlanamamıştır. S.A.24 S.H.52 F.204 Ticaret ve Sanayi Bakanlığı na Yatırım Programı nın aksamadan hayata geçirilmesine yönelik gerekli girişimlerde bulunulacaktır. Yatırım Programına Uyum Tamamlanması Bilişim İhtisas OSB 2013 yılı Bakanlık yatırım programına alınması için yazı yazılmış olup faaliyet tamamlanamamıştır. S.A.24 S.H.52 F.205 Başta Ülkemizde bulunan müteşebbis ve yatırımcılar olmak üzere Bilişim OSB de yer alacak firmaların bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Bilgilendirme Yapılması Tamamlanması Kamulaştırma için Yalova Kalıp İmalatı İhtisas OSB müteşebbis heyeti kararı alınmış ve kamulaştırma yapılabilmesi için kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma komisyonu kurularak çalışmalara başlama kararı alınmış olup faaliyet tamamlanamamıştır. S.A.24 S.H.52 F.206 Bilişim OSB ile ilgili fiziki düzenlemelere ilişkin plan ve projelerin hazırlanması ve kademeli olarak uygulanması sağlanacaktır. Planın Hazırlanması Tamamlanması Kamulaştırma işlemleri sonuçlanmadığından, bahse geçen konular uygulanmamıştır. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Tutarı 201 Yılı Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri , SGK Devlet Primi Giderleri , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , Faiz Giderleri 05 Cari Transferler , Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0 Toplam Kaynak İhtiyacı (t+1)

30 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Tutarı S.A.6 S.H.22 F Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerekli altyapı ve hazırlık çalışmaları tamamlanacaktır. Hazırlıklar S.A.6 S.H.22 F.103 İlgili Yönetmeliğin 15. maddesinin 2. fıkrası gereği bahse konu çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda barınmalarına ilişkin tedbirler çerçevesindeki gerekli planlama çalışmaları yapılacaktır. Planlama S.A.6 S.H.22 F.104 Çocukların yaşamlarını huzurlu ve sağlıklı bir ortamda devam ettirmelerine yönelik barınma yerleri temin edilecektir. 2 Adet S.A.7 S.H.24 F.107 Uluslararası Yalova Kültür Sanat Festivalinin yazılı ve görsel medyada daha etkin olarak yer almasına yönelik çalışmalar yapılacaktır Adet Kültür Sanat Festivallerinde 161 kalem etkin iş Performans Göstergesi: yapılmıştır. S.A.7 S.H.24 F.108 Uluslararası Yalova Kültür Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin Stratejik Plan döneminde gerek nitelik ve gerekse nicelik itibariyle artırılması sağlanacaktır % 5 iyileştirme Uluslararası Yalova Kültür Sanat Festivali kapsamında 2009 yılında 152 adet olan etkinlik sayısı, plan Performans Göstergesi: döneminde 227 ye kadar çıkartılmıştır Zaman/Oran S.A.7 S.H.24 F.109 Kültürlerarası tanışma ve kaynaşma ortamlarının geliştirilmesine yönelik uluslararası nitelikli ortak sosyal kültürel etkinlikler düzenlenecektir

31 3 Adet S.A.7 S.H.25 F yılından itibaren her yıl resim, müzik, tiyatro, halk oyunları, seramik başta olmak üzere çeşitli sanat ve meslek dallarında sürekli eğitim verilecek kurslar açılacaktır Kişi Kişi/Yıl S.A.7 S.H.25 F.111 Şehrimizde yaşayan kadınlarımızın el emeği ürünlerinin değerlendirilebilmesi için uluslararası bir merkez oluşturulacaktır. 1 Adet S.A.7 S.H.26 F.112 Sağlıklı yaşamın geliştirilmesi amacıyla; kentleşme kalitesi sağlık göstergelerinin neler olacağı belirlenecek; analiz edilerek bir kitapçık olarak yayınlanacak; bölgesel ve ulusal düzeyde takibinin sağlanması için her türlü medya ile süresiz ya da süreli yayınlarla desteklenecektir Adet Kitap, 4000 Adet Bülten Hedeflenen/Gerçekleşen Plan döneminde faaliyetle ilgili çalışmalar başlatılmış olmasına rağmen, faaliyet tamamlanamamıştır.. S.A.7 S.H.26 F.113 Düzeltilmesi gereken her bir kriter için yıl başına %5 iyileştirme hederi konularak; kamu kurumlarıyla ve Hemşehrilerimizle paylaşılması ve yerel sağlık hedefleri haline getirilmesi için bilinçlendirme ve farkındalık yaratma etkinliklerine, toplantı ve seminerlere katılım sağlanacaktır %5 iyileştirme Hedeflenen/Gerçekleşen Faaliyet yapılmamıştır.

32 S.A.7 S.H.26 F.114 Sağlık düzeylerini aşağı çeken ve kamu hizmetlerinden yararlanmalarında engeller bulunan 65 yaş üzeri, engelli, uyuşturucu bağımlısı, okuryazarlığı olmayan vb. dezavantajlı kesimler tespit edilerek söz konusu grubun kamu hizmetlerinden yararlanma hakları çerçevesinde gerekli sağlık taramaları, eğitim toplantıları ve seminerler düzenlenecek; ilgili asistan hizmetleri verilecek ve dezavantajlı ailelere sosyal amaçlı (gıda,ilaç vs.) yardımlar verilecektir Adet Sağlık Taraması, 6 Adet Eğitim, 4 Adet Seminer, % 80 nine Ulaşmak Hedeflenen/Gerçekleşen Sağlık taramaları, eğitimler ve seminerler aracılığıyla faaliyet tamamlanmıştır. S.A.7 S.H.26 F.115 Pilot uygulama olarak başlatılan Aile Hekimliği Yalova da sorunsuz olarak devreye girdiğinden ilgili meslek gruplarının hizmete erişiminde sıkıntı ortadan kalkmıştır. Bu çerçevede portör tarama faaliyeti yapılmayacaktır Kişi Yasa değişikliği nedeniyle portör tarama faaliyeti yapılmayacaktır. S.A.7 S.H.27 F.116 Yalova Kent Sağlığı Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Kuruluş Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik 2010 yılının birinci çeyreğinde hazırlanarak ve Belediye Meclisinin onayına sunulacaktır Yılı Başı Tamamlanması S.A.7 S.H.27 F.117 Yalova Kent Sağlığı Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi nin tanıtılması ve kentsel gelişmeye sağlayacağı katkıların anlatılması için dört yerel ve dört ulusal toplantıda sunum yapılacaktır. 8 Adet Plan dönemince ulusal ve uluslararası toplantılarda : sunumlar yapılmış olmasına rağmen, performans hedefinde belirtilen rakama ulaşılamamıştır.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER I- OCAK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI I-A. BÜTÇE GELİRLERİ I-B. BÜTÇE GİDERLERİ I-C. FİNANSMAN II- DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER III- TEMMUZ-ARALIK

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2016 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK - HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - / İSTANBUL I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ- Çanakkale Belediyesinin Önce İnsan temel politikası ve katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve birlikte yönetim ilkeleri doğrultusunda kentli ve başkanlık

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / İSTANBUL İÇİNDEKİLER 1 SUNUŞ 2 I-OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 5 02.

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN SONUÇ BİLDİRİM FORMU

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN SONUÇ BİLDİRİM FORMU ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN SONUÇ BİLDİRİM FORMU Yayın Tarihi: 27.04.2007 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Formun Başlanğıç Tarihi: Kapsadığı Bitiş Tarihi: Müdürlüğü H E D E F FAALİYET

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2012 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ

Detaylı

KURUM Fonksiyon Finans Ekono

KURUM Fonksiyon Finans Ekono KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2016 YILI 46 BELEDİYE 1.900.000.000,00 41 KOCAELİ 1.900.000.000,00 01 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.900.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 5.514.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.514.000,00 1

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS / ADANA

T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS / ADANA T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS - 2014 / ADANA T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ Mali Hizmetler

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV Kurumsal 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Tarih/Saat: 18-01-2016 13:09 Fonksiyonel Fin. Ekonomik Geçen Bütçe İle Ek Net Bütçe Bütçe

Detaylı

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E T.C. S A R I Y E R B E L EDİYE B A Ş K A N L I Ğ I 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E B E K L E N T İ L E R R A P O R U İÇİNDEKİLER GİRİŞ...2 I - 2013 YILI İLE 2014 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ Belediyemizin, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2015 tarih ve 430 sayılı kararıyla kabul

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2017 İÇİNDEKİLER I- 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 3 I- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri 5 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA Bodrum Belediyesi nin tüm birimleri Bodrum Merkez ve mahallelerdeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 İÇİNDEKİLER I- 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II 46 BELEDİYELER 1.422.500.000,00 46 33 MERSİN BELEDİYELERİ 1.422.500.000,00 46 33 01 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.422.500.000,00 46 33 01 01 GENEL SEKRETERLİK 1.757.597,00 46 33 01 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

2017 YILI T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI T.C. KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 SUNUŞ Bilindiği gibi Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS RAPORU PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU. Park ve Bahçeler Müdürlüğü

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS RAPORU PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU. Park ve Bahçeler Müdürlüğü GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS RAPORU PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 10.1 - Kişi Başı Düşen Aktif yeşil alanların arttırılması Stratejik Hedef 10.1.1 - Kişi Başı Düşen Aktif

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri . Ek 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84 6.658.737,84 4.436.262,16 45 MANİSA İLİ 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TURGUTLU BELEDİYESİ TC TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 TURGUTLU BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER I-Ocak-Haziran

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI 2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İçindekiler I. OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 ( TEMMUZ 2015 ) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde;

Detaylı