NĠSAN 2012 FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NĠSAN 2012 FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 NĠSAN 2012 FAALĠYET RAPORU

2 Ulusal Kalite Hareketi; EYS Yönetim Temsilciliği Ulusal Kalite Hareketi kapsamında, Nisan 2012 tarihlerinde "EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi" alınmıģtır. Eğitim KALDER organizasyonu ile Fatin YÜCEL tarafından verilmiģtir. Seka Park Otel de gerçekleģen eğitime üst ve orta düzey yöneticiler katılmıģtır. Sayfa 2

3 EYS Yönetim Temsilciliği QDMS ĠyileĢtirme; QDMS iyileģtirme amaçlı üst versiyona geçiģ ile ilgili çalıģmalar baģlatılmıģtır. QDMS yeni versiyonu doküman yönetimi ile ilgili genel bilgilendirme eğitimi BĠMSER den 11 Nisan 2012 tarihinde alınmıģtır. QDMS yeni versiyona geçiģ ile ilgili aktarımlar ve gerekli bilgilendirmeler BĠMSER tarafından yapılacak olup Mayıs 2012 için planlama yapılmıģtır. Sayfa 3

4 MüĢteri Denetimleri; EYS Yönetim Temsilciliği EczacıbaĢı-Baxter kalite sistemleri gereği izaydaġ a bir günlük denetim ziyareti yapmak istediklerini bildirmiģ olup; 02 Mayıs 2012 için planlama yapılmıģtır. Sayfa 4

5 Risk Analizleri ; EYS Yönetim Temsilciliği Değerlendirme çalıģmaları Risk Analizi ve Değerlendirme Prosedürü (PR-15) ve Risk Analizi Güncelleme Planı 2012 doğrultusunda, Risk Analizi Değerlendirme Ekipleri tarafından gerçekleģtirilmektedir. R Araç Bakım Risk Değerlendirme Tablosu son gözden geçirmelerin tamamlanmasına müteakip revizyonu tamamlanacaktır. Pazarlama ġefliği faaliyetleri değerlendirilmek üzere yapılan oturumlar tamamlanmıģ olup R Pazarlama Risk Değerlendirme Tablosu revize edilmiģ olup son gözden geçirmelerin tamamlanmasına müteakip revizyon tamamlanacaktır. Mekanik Bakım, Elektrik Bakım ve Enstrüman Bakım birimleri risk değerlendirme oturumları tamamlanmıģ olup tablo güncellemeleri yapılarak QDMS üzerinde revizyonları tamamlanacaktır. Sayfa 5

6 MüĢteri Bildirimleri EYS Yönetim Temsilciliği Nisan ayında dıģ müģteri bildirimi alınmamıģtır. Daha önce sisteme kaydedilmiģ iki (2) bildirim gerekleri yerine getirilerek Nisan ayında kapatılmıģtır. Nisan 2012 itibarı ile üç (3) DıĢ MüĢteri Bildirimi iģlemdedir. Nisan ayında dört (4) adet çalıģan bildirimi alınmıģ olup, ilgili birim amirlerine iletilmiģ, ĠSG kurulunda da değerlendirilmiģtir. Bir (1) bildirim kapatılmıģ, diğer üç (3) bildirim ile ilgili iģlemler devam etmektedir. Nisan 2012 itibarı ile on iki (12) Ġç MüĢteri Bildirimi iģlemdedir. MüĢteri bildirimleri takibi QDMS/MüĢteri Bildirimleri/DıĢ MüĢteri Bildirimleri modülü üzerinde yapılmaktadır. Sayfa 6

7 EYS Yönetim Temsilciliği Düzeltici Önleyici Faaliyetler: Nisan ayında on bir (11) Düzeltici Önleyici Faaliyet baģlatılmıģtır. Nisan ayında iki (2) DÖF, uygunsuzluklar ilgili ekipler tarafından giderilerek kapatılmıģtır. Nisan 2012 itibarı ile iģlemdeki DÖF sayısı yirmi bir (21) dir. Sayfa 7

8 Diğer Faaliyetler ; EYS Yönetim Temsilciliği KALDER Genel Kuruluna katılım sağlanmıģtır. Süreçler ve performans göstergeleri, ilgili birimler (Laboratuvar ġefliği, Ġnsan Kaynakları ġefliği, Muhasebe ġefliği, Satınalma ġefliği, Pazarlama ġefliği, Yakma ġefliği, Bilgi ĠĢlem Sorumluluğu, Bakım ġefliği, Deponi ġefliği ve Atık Kabul Planlama ġefliği) ile oturumlar yapılarak gözden geçirilmiģtir. Doküman revizyonları QDMS programı üzerinde kontrol ve onayları gerçekleģtirilerek yayınlanmıģtır yılı hedefleri ile ilgili aksiyonlar ilgili birim amirleri ile planlanarak, takip edilmek üzere QDMS programına kaydedilmektedir. Risk değerlendirmelerinde planlanan aksiyonlar, QDMS programı Aksiyon Yönetimi modülü üzerinde takip edilmek üzere kaydedilmektedir. Sayfa 8

9 AY Çevre Yönetim Sistemi Geri DönüĢüme Gönderilen Ambalaj Atığı MĠKTAR (KG) Ocak 860 ġubat 840 Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Veri Kaynağı: I-KOS Kantar programı Sayfa 9

10 Çevre Yönetim Sistemi Çevre Ġzin ve Lisans ÇalıĢmaları Derince Atık Kabul Tesisi Derince Atık Kabul Tesisi Çevre Ġzin/Lisansı kapsamında gerekli olan dokümanların tamamlanması çalıģmaları çerçevesinde; - Hava Emisyonu Değerlendirilmesi ; Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü nden tesisin muafiyet durumu olduğu bildirilmiģtir. - Belgelerin sisteme giriģine baģlanmıģtır. Sayfa 10

11 Çevre Yönetim Sistemi ĠZAYDAġ AKADEMĠ ĠZAYDAġ AKADEMĠ Eğitim programı çerçevesinde dördüncü eğitim tarihlerinde Türkiye Ġstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü ikinci grup çalıģanlarına, eğitim programı çerçevesinde Çevre Mevzuatı ve TABS ile ilgili dersler verilmiģtir. Sayfa 11

12 SANAYĠ SĠCĠL BEYANI Çevre Yönetim Sistemi 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu nun 5. Maddesi gereğince her takvim yılı baģından itibaren 4 ay içinde bir önceki yıla ait faaliyetleri içeren Yıllık ĠĢletim Cetveli nin doldurulması gerekliliği çerçevesinde; 2011 yılı faaliyetlerimize iliģkin iģletmemize ait Yıllık ĠĢletim Cetveli SANSĠC (B) Bilim Sanayi ve Teknoloji Ġl Müdürlüğü ne gönderilmiģtir. Sayfa 12

13 Çevre Yönetim Sistemi Raporlar ve Diğer ÇalıĢmalar tarihinde Bursa ilinde Sanayi Kaynaklı Emisyonların Hava kalitesi Üzerine Etkileri konulu seminere katılım sağlanmıģtır tarihinde Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen OTĠM Bertarafı Pilot Projesi Ulusal Uygulama Yapısı Değerlendirme Toplantısı na katılım sağlanarak sunum yapılmıģtır yılı hedefleri arasında yer alan ÇalıĢtay organizasyonu ile ilgili komisyon çalıģmalar devam etmekte olup, konular taslak olarak belirlenmiģ ve müģterilerimizin görüģlerine sunulmuģtur. ĠZAYDAġ Mart Ayı Faaliyet Raporu hazırlanmıģtır. Mart Ayı Performans verilerine iliģkin grafikler tamamlanmıģ ve dağıtımı yapılmıģtır Sayfa 13

14 Yapılan Analizler Ay Veri Kaynağı: eba programı Sayfa 14 Toplam ĠĢ Gücü (Per. Say * Aylık ÇalıĢma Saati ) Deklarasyon Analizleri Atık Kabul Analizleri ĠĢletme Analizleri TOPLAM 2011 Yılı OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK Laboratuvar ġefliği TOPLAM

15 Diğer ÇalıĢmalar: Laboratuvar ġefliği 2012 Kapsam geniģletmeye dahil edilecek parametreler için metod validasyon çalıģmaları baģlanmıģtır. Haziran ayı sonuna kadar validasyon çalıģmalarının tamamlanması planlanmaktadır. T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlı ve TÜÇEV iģ birliği ile Antalya da düzenlenen Atık Yönetimi Sempozyumu na katılım sağlanmıģtır. Ayrıca bu sempozyumda Fıçı, Varil, IBC ve Tanklardan Atık Yağ Numunelerinin Alınması, Atık Yağ Analizleri ve YaĢanan Sorunlar konulu bir sunum yapılmıģtır. Sayfa 15

16 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinde yapılmıģtır. Genel Kurul da ĠZAYDAġ ın kuruluģundan bu yana ilk kez ortaklara kar payı dağıtılmasına karar verilmiģtir. Sayfa 16

17 Personel Ġstatistikleri Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü ĠĢlemler Ocak ġub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağus. Eyl. Eki. Kas. Ara. Genel Müdürlük Gnl. Müd. Yrd. (Ġdari) Gnl. Müd. Yrd. (Teknik) Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Pazarlama Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğü Yakma Tesisi Müdürlüğü Deponi Alanları Müdürlüğü Teknik Hizmetler Müdürlüğü DanıĢmanlar DıĢ Görev TOPLAM Veri Kaynağı:.. Sayfa 17

18 Müteahhit Personeli Ġstatistikler Ocak ġub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağus. Eyl. Eki. Kas. Ara. Çevtem Antikkapı AĢuroğulları ISC Güvenlik EK Mobil Güvenlik Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Küre SAS Stajer Körfez En Biltem Tübitak TOPLAM Veri Kaynağı:.. Sayfa 18

19 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü ĠĢe BaĢlayan / Ayrılan Personel Ġstatistikleri ĠĢlemler ĠĢten Ayrılan Personel (kiģi) (saat) 2011 Ocak ġub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağus. Eyl. Eki. Kas. Ara. Top ĠĢe BaĢlayan Personel (kiģi) İşten Ayrılan Kişi İşten Çık.Tr. AKSEL CESUR (Kendi İsteği) MUSTAFA GÜNDÜZ (Kendi İsteği) TUNCAY AYDIN (Emeklilik) İHSAN DENİZ (Emeklilik) İşe Giren İşe Gir. Tar. BAYRAM KARAKUŞ MUSTAFA KAYA TUNCAY ÇETİNBAŞ (Emeklilik) SİBEL AFŞAR (Emeklilik) MEHMET ALİ ÖZTÜRK (Kendi İsteği) ŞABAN CEYLAN (Emeklilik) Veri Kaynağı:.. Sayfa 19

20 Revir Faaliyetleri ĠĢlemler 2011 Ocak ġub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağus. Eyl. Eki. Kas. Ara. Top. Periyodik Muayene Ayaktan Tedavi ĠĢbaĢı Muayenesi ĠĢe DönüĢ Muay Ġstirahat KiĢi Sayısı Ġstirahat Gün Say Sevk Sayısı Tansiyon Ölçümü Pansuman Enjeksiyon AĢı Ġlaç Grip AĢısı Göz taraması ĠSG Toplantısı Minör ĠĢ Kazası Ketem Tarama ĠĢitme Testi Kan-Ġdrar TOPLAM Sayfa 20 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü

21 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü İZAYDAŞ / MEZUNİYET DURUMUNA GÖRE DAĞILIM Y.LĠSANS %4 ĠLKÖĞRETĠM %27 ÜNĠVERSĠTE %24 LĠSE % 16 EML %20 MYO %9 YÜKSEK LĠSANS ÜNĠVERSĠTE MYO EML LĠSE ĠLKÖĞRETĠM Sayfa 21

22 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü ĠZAYDAġ / YAġ GRUPLARINA GÖRE ,02 0,01 0,12 0,09 0,25 0,33 0, Sayfa 22 ĠZAYDAġ Faaliyet Raporu NĠSAN 2012

23 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Fabrikamızın 15. yılını kutlama adına kontrol odasında kahvaltı düzenlendi. Sayfa 23

24 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Kapalı alanlarda ilaçlama yapıldı. Sayfa 24 ĠzaydaĢ Faaliyet Raporu NĠSAN 2012

25 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Ġhbarlı atıklara Çevre Koruma Daire BaĢkanlığı ndan gelen yazılı bildirim ile ihbarlı atığa ön iģlem ve taģımacılığı yapılmaktadır. Nisan ayında ihbarlı atık olmamıģtır. Sayfa 25 ĠzaydaĢ Faaliyet Raporu NĠSAN 2012

26 Ġhale Durum Tablosu Satınalma Müdürlüğü Ġhalenin Adı YaklaĢık Maliyet (TL+KDV) Ġhale Yöntemi Ġhale Tarihi SözleĢme Tarihi SözleĢme Bedeli (KDV Hariç) Ġhale AĢaması 1 KĠRAZDERE (YUVACIK) BARAJI HĠDROELEKTRĠK SANTRALĠ TESĠSĠ YAPIM ĠġĠ ,00 Açık Ġhale 19.Madde ,00 Yer/ĠĢ Teslimi Yapıldı 2 ĠZAYDAġ ĠLĠMTEPE MEVKĠĠ MEZARLIK REKREASYON ALANI KÖRFEZ DE BULUNAN TESĠS, DÖKÜM SAHASI VE ÇEVRESĠ ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ ,00 Açık Ġhale 19.madde Ġhale Ġptal Edildi 3 KANDIRA ĠLÇESĠ VE KÖYLERĠNDE OLUġAN EVSEL NĠTELĠKLĠ ATIKLARIN, SOLAKLAR DÜZENLĠ DEPOLAMA SAHASINA TAġINMASI HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ ,33 3 (g) ,00 Yer/ĠĢ Teslimi Yapılacak 4 ÇÖP SUYU NAKLĠ HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ ,55 3 (g) ,00 SözleĢme Ġmzalandı 5 ARAÇ VE HURDA MALZEME SATIġI , sayılı DĠK 45. Madde ,00 Araç ve hurda malzemelerin teslimi yapılacak Veri Kaynağı: Genel Ġhale Takip Tablosu Sayfa 26

27 Pazarlama Müdürlüğü Atık Gönderen Firma Sayıları Ay Atık Gönderen Firma Sayısı (Adet) YAKMA Ġlk Defa Atık Gönderen Firma Sayısı (Adet) Veri Kaynağı: svr 3 eba programında firma - atık döküm 2012 tablosu. Sayfa 27 Atık Gönderen Firma Sayısı (Adet) DEPOLAMA Ġlk Defa Atık Gönderen Firma Sayısı (Adet) 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM

28 Pazarlama Müdürlüğü Numune ve Analiz ĠĢlemleri AY ĠZAYDAġ tarafından Alınan Numune Sayısı (Adet) Analiz Türü ve Sayısı (Adet) Deklerasyon Ücretli Deklerasyon Ücretli Toplam Ücretli Analiz ve Numune Alma Gelirleri (TL) OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Veri Kaynağı: svr 4 ortamında tutulan excel dosyası Sayfa 28

29 Gelen Gemi Sayıları Pazarlama Müdürlüğü Ay Atık Alınan Gemi Sayısı (Adet) Ücret Alınan Gemi Sayısı (Adet) 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa Veri Kaynağı:svr/9-Deniz 29 Hiz.Programı

30 Pazarlama Müdürlüğü Atık Alma Gemileri ile Alınan Atıkların Cins Ve Miktarları AY Sintine (m 3 ) Slaç (m 3 ) Atık Yağ (m 3 ) Çöp (m 3 ) Pis Su (m 3 ) Toplam (m 3 ) 2011 YILI 1.705, , , , , ,447 OCAK 107, ,290 14, ,812 63, ,022 ġubat 164, ,366 31,74 190,628 50, ,413 MART 285, ,159 9, ,75 31, ,728 NĠSAN 259, ,173 10, ,64 67, ,075 MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM (m 3 ) 816, ,988 66, ,83 212, ,238 Veri Kaynağı:svr/9-Deniz Hiz.Programı Sayfa 30

31 ĠZAYDAġ AKADEMĠ 5.GRUP EĞĠTĠMĠ Pazarlama Müdürlüğü ĠZAYDAġ AKADEMĠ ile Nisan 2012 tarihlerinde Türkiye Ġstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü ÇalıĢanlarına atık yönetimi konusunda teorik ve pratik eğitimler verilmiģtir. Sayfa 31

32 FARMAVĠZYON FUARI YaklaĢık 500 firmanın katılım gösterdiği ülkemizin en prestijli sektörel fuarlarından olan Nisan 2012 tarihleri arasında ĠSTANBUL CNR Fuar alanında gerçekleģtirilen Farmavizyon Ġlaç ve Eczacılık Fuarı na geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda stand açarak katılım gösterdik. Pazarlama Müdürlüğü Fuarda miadı dolmuģ ilaçlar için özel olarak hazırlanmıģ 2000 adet el ilanı dağıtılmıģtır. Sayfa 32

33 Pazarlama Müdürlüğü TOSB BĠLGĠLENDĠRME PROGRAMI tarihinde TaĢıt Organize Sanayi Bölgesi üyelerinden (TOSB) oluģan 16 kiģilik gruba ĠZAYDAġ da bilgilendirme programı düzenlenmiģtir. Program neticesinde TOSB yönetimi ile ortaklaģa çalıģmalar yapılması kararlaģtırılmıģtır. Sayfa 33

34 Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü Atık Yakma Verileri Ay GENEL TOPLAM (kg) 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Veri Kaynağı : F Ġ. ĠĢletme Raporu Sayfa 34

35 Enerji Üretim Verileri AY Üretilen (kwh) Satılan (kwh) Alınan (kwh) Kullanılan (kwh) Veri Kaynağı : F Ġ. ĠĢletme Raporu Sayfa 35 Rüzgar Enerj. (kwh) TOPLAM (kwh) 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü TOPLAM

36 DAF Ünitesi Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü Arıtma tesisi rutin iģleri yapılmaya devam edilmiģtir. Dengeleme havuzlarının dip çamur temizlikleri yaptırılmıģtır. Yeni Arıtma Tesisi Kurulumu ĠĢi : ĠZAYDAġ Çöp Suyu Arıtma Tesisi yapımı ile ilgili olarak, Satınalma ġefliği ile birlikte ihale dokümanlarının hazırlama çalıģmaları yapılmıģtır. Sayfa 36

37 Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü Tıbbi Atık Toplama ve Sterilizasyon Ünitesi Yüklenici firma tıbbi atık toplama, taģıma ve sterilizasyon iģine devam etmiģtir. Toplanan tıbbi atıklar üretici bazında kayıt altına alınmıģtır. Yönetmelik kapsamında, sterilizasyon geçerliğinin ispatlanması amacıyla, 6 ayda bir yaptırılması gereken biyolojik indikatör testi için numune alma iģlemi Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü, KBB personeli gözetiminde gerçekleģtirilmiģ ve sonuç uygun çıkmıģtır. Sayfa 37

38 Kocaeli Ġli Sağlık KuruluĢlarından Kabul Edilen Tıbbi Atık Miktarı AY Toplam Gelen Tıbbi atık Miktarı (kg) Patolojik atık (kg) Sterilizasyona Giden (kg) Sterilizasyondan çıkan atık miktarı (kg) OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü TOPLAM Sayfa 38

39 Biyogaz Ünitesi Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü Tesisin gaz motoru devreye alınana kadar, iģletme maliyetlerinin düģürülmesi için beslenen atık miktarı minimumda tutulmaktadır. Elektrik üretimine geçilene kadar sistem bu Ģekilde iģletilecektir. Sayfa 39

40 Biyogaz Ünitesi Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü Çim atıklarının gelmeye baģlamasıyla birlikte taģıma maliyetlerini azaltmak için beslenen katı miktarı kademeli olarak arttırılmaya baģlanmıģtır. 10 ton sıvı, 2,5 ton katı beslemesi olmak üzere toplam 12,5 ton/gün atık beslenmektedir. Üretilen m3/gün biyogaz flare ünitesinde yakılmaktadır. Katı beslemenin arttırılması nedeniyle merkezi pompada yaģanan sıkıģma problemlerini gidermek üzere pompa giriģine parçalayıcı ünite montajı yaptırılıp devreye alınmıģtır. Sayfa 40

41 BĠYOGAZ TESĠSĠNE GELEN ATIK MĠKTARLARI VE GÜBRE ÜRETĠMĠ AY Sayfa 41 ÇĠM (kg) TAVUK GÜBRESĠ (kg) BÜYÜKBAġ GÜBRE (kg) HAL ATIĞI (kg) ĠġKEMBE ĠÇĠ ATIK (kg) TOPLAM (kg) GÜBRE ÇIKIġI 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü TOPLAM (kg)

42 Biyogaz Ünitesi Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü Tesise gübre Gölcük, AkmeĢe, Doğantepe, Kalburcu, Uzuntarla ve Mecidiyeköy de bulunan hayvan çiftliklerinden sağlanmaktadır. Tesisten çıkan sıvı gübre taģıma maliyetini düģürmek için mümkün olduğunca gübre alınan yerlere ve civar köylere verilmektedir. ĠZAYDAġ a bertaraf edilmek üzere gelen tesis reçetesine uyumlu organik atıkların (puding, süttozu, niģasta gibi) kontrollü Ģekilde besleme iģlemi yapılmaktadır. Hal atıkları içinde yabancı maddelerin olması tesiste sıkıntı oluģturmaktadır. Besleme iģlemi öncesi ayıklama iģlemi yapılmaktadır. Tesisin elektrik ana Ģebekesine bağlantı hattı yapımı iģi devam etmektedir. Sayfa 42

43 Biyogaz Ünitesi Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü Tesiste yapılacak çalıģmalar ; - Elektrik bağlantı hattının tamamlanması, - Gaz motorunun devreye alınması, - Atık reçetesinin uygulanması, - Tesis çevre düzenleme iģinin yapılması, - Tesiste paslanan ünitelerin boyanması. Sayfa 43

44 Depolama Alanları Müdürlüğü Depolama Sahalarına Alınan Atık Miktarları Solaklar Depolama Alanları Dilovası Dep. Alanı Ay Evsel (kg) Gebze Akt. Ġst. TaĢınan (kg) Endüstriyel (kg) Tehlikeli (kg) Veri Kaynağı: (Atık Kabul+Dilovası Günlük Faaliyet Raporu) Sayfa 44 Evsel (kg) Endüstriyel (kg) 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM

45 Depolama Alanları Müdürlüğü Yapım ve Montaj tamamlanmıģ olup;02/03/2012 tarihinden itibaren Körfez Enerji tarafından elektrik üretimine baģlanmıģtır. Mart ayında : kwh, Nisan ayında toplam kwh elektrik üretilmiģtir. Faal olarak elektrik üretimine devam edilmektedir. Veri Kaynağı: Körfez Enerji Faaliyet Raporları Sayfa 45

46 Diğer çalıģmalar Depolama Alanları Müdürlüğü 18/04/2012, 24/04/2012 ve 25/05/2012 tarihlerinde gelen cazibeli atıklar Parçalayıcı Makinesinde parçalama iģlemine tabi tutulduktan sonra, depolanarak bertaraf edilmiģtir. Sayfa 46

47 Depolama Alanları Müdürlüğü MUALLĠM KÖY HAFRĠYAT SAHASI - TONAJ AY KAMU TON ÖZEL TON TOPLAM OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa 47

48 Depolama Alanları Müdürlüğü SARP DERESĠ HAFRĠYAT SAHASI - TONAJ AY KAMU TON ÖZEL TON TOPLAM OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa 48 ĠZAYDAġ Faaliyet Raporu Nisan2012

49 Depolama Alanları Müdürlüğü ÜÇTEPELER HAFRĠYAT SAHASI - TONAJ AY KAMU TON ÖZEL TON TOPLAM OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa 49

50 Depolama Alanları Müdürlüğü ĠLĠMTEPE HAFRĠYAT SAHASI - TONAJ AY KAMU TON ÖZEL TON TOPLAM OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa 50

51 Depolama Alanları Müdürlüğü DOĞANTEPE HAFRĠYAT SAHASI - TONAJ AY KAMU TON ÖZEL TON TOPLAM OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa 51 ĠZAYDAġ Faaliyet Raporu Nisan 2012

52 Depolama Alanları Müdürlüğü TAVġANLI KÖYÜ HAFRĠYAT SAHASI - TONAJ AY KAMU TON ÖZEL TON TOPLAM OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa 52

53 Depolama Alanları Müdürlüğü ÇAYIROVA HAFRĠYAT SAHASI - TONAJ AY KAMU TON ÖZEL TON TOPLAM OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa 53

54 Aylık ĠĢ Kazaları Teknik Hizmetler Müdürlüğü Ay ÇalıĢma Saati ĠĢ Kazası Sayısı ĠĢ Günü Kaybı 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKIM KASIM ARALIK TOPLAM Veri Kaynağı: ÇalıĢma Saatleri Personel ġefliği ve müteahhit firma çalıģma saatleri toplamıdır. ĠĢ kazası verileri F nolu Sayfa formlarından 54 alınmıģtır.

55 Genel ĠĢ ve Arızi Bakım Kapsamlı ĠĢler Ay Mekanik Genel ĠĢ Ġsteği, imalat, revizyon Arıza Bakım, Boya ĠĢleri Veri Kaynağı: BOYS programı Sayfa 55 Elektrik Genel ĠĢ Ġsteği, imalat, revizyon Arıza Bakım ĠĢleri Enstr. Genel ĠĢ Ġsteği, imalat, revizyon Arıza Bakım ĠĢleri Araç Genel ĠĢ Ġsteği, imalat, revizyon Arıza Bakım ĠĢleri TOPLAM 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ Teknik Hizmetler Müdürlüğü AĞUSTOS EYLÜL EKIM KASIM ARALIK TOPLAM

56 Teknik Hizmetler Müdürlüğü Periyodik- Planlı Bakım Yapılan Ekipman Sayıları Ay Mekanik Bakım Periyodik Bakım Sayısı Elektrik Bakım Periyodik Bakım Sayısı Enstrüman Bakım Periyodik Bakım Sayısı Araç Bakım Periyodik Bakım Sayısı Mekanik Bakım Planlı Bakım Sayısı Elektrik Bakım Planlı Bakım Sayısı Enstrüman Bakım Planlı Bakım Sayısı TOPLAM 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKIM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa Veri 56 Kaynağı: BOYS programı

57 Sistem / Donanım Teknik Hizmetleri AY Teknik Hizmetler Müdürlüğü ĠSTEMCĠ PC SĠSTEMLERĠ SUNUCU PC SĠSTEMLERĠ NETWORK SĠSTEMLERĠ GENEL TOPLAM ARIZA / BAKIM / ĠSTEK ARIZA / BAKIM / ĠSTEK ARIZA / BAKIM / ĠSTEK GENEL TOPLAM 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKIM KASIM ARALIK TOPLAM Veri Kaynağı: eba Programı 109 Bilgi-ĠĢlem ĠĢ Ġstek Formları, Sayfa 57

58 Yazılım Hizmetleri AY FORM TASARIMI ve GELĠġTĠRME KULLANICI DESTEĞĠ Veri Kaynağı: eba Programı Bilgi-ĠĢlem ĠĢ Ġstek Formları, Sayfa 58 PROJE YAZILIMI ve GELĠġTĠRME TOPLAM 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKIM KASIM ARALIK Teknik Hizmetler Müdürlüğü TOPLAM

59 BiliĢim Teknolojileri Hizmetleri AY TELEFON HATLARI / SANTRAL Teknik Hizmetler Müdürlüğü ARIZA / BAKIM / ĠSTEK SES / GÖRÜNTÜ SĠSTEMLERĠ ARIZA / BAKIM / ĠSTEK FAKS / FOTOKOPĠ / YAZICILAR ARIZA / BAKIM / ĠSTEK KAMERA SĠSTEMLERĠ ARIZA / BAKIM / ĠSTEK ENDÜSTRĠYEL CĠHAZLAR ARIZA / BAKIM / ĠSTEK TOPLAM GENEL TOPLAM 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKIM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa Veri 59 Kaynağı: eba Programı Bilgi-ĠĢlem ĠĢ Ġstek Formları,

60 Haber Sayıları Ay Haber Sayısı 2011 YILI 699 OCAK 133 ġubat 132 MART 85 NĠSAN 62 MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKIM KASIM ARALIK Veri Kaynağı: Ajans Press Halkla ĠliĢkiler TOPLAM 412 Sayfa 60

61 Aylık Ziyaretler Halkla ĠliĢkiler Ay Ziyarete Gelen KiĢi Sayısı Ziyaretçi Kurum / KuruluĢ Adı 2011 YILI NĠSAN BĠLECĠK ÜNĠ.Ġ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ KOBĠTEM ġehġt BALKAN ĠLKÖĞRETĠM OKULU DÖKÜM SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ KARTEPE END.MES.LĠSESĠ KĠMYA BL TDBB ARERBEYCAN BEL. BAġ SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ MYO ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĠ YILLIK TOPLAM Veri Kaynağı: Halkla ĠliĢkiler Ziyaretçi arģivi Sayfa 61

62 Halkla ĠliĢkiler Web sitemizin ziyaretçi sayıları AY Hit 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKIM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa 62 ÜLKE/BÖLGE TURKEY 4737 GERMANY 29 UNITED KINGDOM 27 UNITED STATES 17 FRANCE 14 SWITZERLAND 10 NETHERLANDS 10 ITALY 7 POLAND 7 CHINA 6 AZERBAIJAN 4 SPAIN 4 HUNGARY 4 BOSNIA AND HERZEGOVINA 3 KUWAIT 3 UKRAINE 3 BELGIUM 2 DENMARK 2 EGYPT 2 ROMANIA 2 SWEDEN 2 TAIWAN 2 AUSTRIA 1 BULGARIA 1 FINLAND 1 JAPAN 1 LIBYA 1 YEMEN 1 DİĞER 31 NĠSAN

63 Halkla ĠliĢkiler Web sitemize girilen haber sayısı AY HABER SAYISI OCAK 8 ġubat 8 MART 9 NĠSAN 11 MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKIM KASIM ARALIK TOPLAM 36 Sayfa 63 ĠZAYDAġ Faaliyet Raporu Mart 2012

64 Halkla ĠliĢkiler Bu Ay Basında ĠZAYDAġ Sayfa 64

65 Halkla ĠliĢkiler RĠZE LĠLER DERNEĞĠ ĠZAYDAġ I ZĠYARET ETTĠ. Sayfa 65

66 Halkla ĠliĢkiler ġehġt BALKAN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ĠZAYDAġ I ZĠYARET ETTI Sayfa 66

67 Halkla ĠliĢkiler VALĠ YARDIMCIMIZ VE ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRÜ ĠZAYDAġ I ZĠYARET ETTĠ. Sayfa 67

68 Halkla ĠliĢkiler DÖKÜM SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ ĠZAYDAġ TA Sayfa 68

69 Halkla ĠliĢkiler BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠZAYDAġ I ZĠYARET ETTĠ Sayfa 69

70 Halkla ĠliĢkiler KARTEPE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ ĠZAYDAġ TA Sayfa 70

71 Halkla ĠliĢkiler KOBĠTEM ĠZAYDAġ TA Sayfa 71

72 Halkla ĠliĢkiler SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEK OKULU ĠZAYDAġ I ZĠYARET ETTĠ. Sayfa 72

73 Halkla ĠliĢkiler SĠYASAL MEZUNLARI ĠZAYDAġ I ZĠYARET ETTĠ Ġstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nden mezun olup Kocaeli ve çevre illerde görev ve ikamet edenlerin bir araya gelerek oluģturdukları Ġstanbul Siyasal Mezunları Kocaeli Grubu ĠZAYDAġ ı ziyaret etti. Sayfa 73

74 Halkla ĠliĢkiler TAġIT ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ TEMSĠLCĠLERĠ ĠZAYDAġ TA Sayfa 74

75 Halkla ĠliĢkiler ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠZAYDAġ I ZĠYARET ETTĠ Sayfa 75

76 Halkla ĠliĢkiler ĠZAYDAġ TA 15.YIL KUTLAMASI 5 Nisan 1997 yılında resmi açılıģ ve iģletmeye alınıģının 15. yılını çalıģanlarının katılımı ile kutladı. Sayfa 76

77 Halkla ĠliĢkiler ĠZAYDAġ FARMAVĠZYON FUARI NDA Sayfa 77

78 Halkla ĠliĢkiler 23 NĠSAN ÇOCUK FUARINDA ĠZAYCAN Sayfa 78

79 Halkla ĠliĢkiler ĠZAYDAġ, 2. ATIK YÖNETĠMĠ SEMPOZYUMU NDA Sayfa 79

80 Halkla ĠliĢkiler ĠZAYDAġ AKADEMĠ TÜĠK ĠLE ĠKĠNCĠ KEZ BULUġTU. BaĢladığından beri 5. Eğitimini tamamlayarak ĠZAYDAġ ın kurumsal vizyonuna yeni ve modern değerler kazandıran ĠZAYDAġ AKADEMĠ, TÜĠK (Türkiye Ġstatistik Kurumu) Kocaeli Bölge Müdürlüğü nün talebi üzerine, bu kurum çalıģanlarına Atık Yönetimi eğitimi verdi. l Sayfa 80

81 Halkla ĠliĢkiler ĠZAYDAġ LI BAYANLAR BOWLĠNG TURNUVASINDA.. Sayfa 81

82 Bitmedi ÇalıĢmalarımız devam etmektedir web: Tel: Faks:

ġubat 2012 FAALĠYET RAPORU

ġubat 2012 FAALĠYET RAPORU ġubat 2012 FAALĠYET RAPORU Ulusal Kalite Hareketi; EYS Yönetim Temsilciliği ĠZAYDAġ, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından ulusal kalite bilincinin geliģtirilmesi, toplam kalite yönetimi ile mükemmellik

Detaylı

AĞUSTOS 2012 FAALĠYET RAPORU

AĞUSTOS 2012 FAALĠYET RAPORU AĞUSTOS 2012 FAALĠYET RAPORU EYS Yönetim Temsilciliği QDMS ĠyileĢtirme; QDMS yeni versiyon kullanımı ile ilgili iyileģtirme ve güncelleme çalıģmaları yapılmıģ olup modül bazında gerektiğinde devam etmektedir.

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EKĠM 2010 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EKĠM 2010 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EKĠM 2010 FAALĠYET RAPORU EKĠM 2010 FAALĠYET RAPORU Yönetim Sistemleri ġefliği Genel Müdürlük 2010 Yılı Eğitim Faaliyetleri Aylar Ocak Şubat Mart

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU Yönetim Sistemleri ġefliği Genel Müdürlük Yönetim Sistemleri ġefliği 2010 Yılı Eğitim

Detaylı

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2013

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2013 EYS Yönetim Temsilciliği Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı (YGG); 19.01.2013 tarihinde gerçekleştirilen birim faaliyetleri değerlendirme toplantı kararları ve 22.01.2013 tarihinde

Detaylı

FAALİYET RAPORU OCAK 2015

FAALİYET RAPORU OCAK 2015 FAALİYET RAPORU OCAK 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Birim Faaliyetleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı; Birimlerin 2014 yılı faaliyetlerinin değerlendirmesi, 24 Ocak 2015 tarihinde İZAYDAŞ Genel Müdürlük

Detaylı

FAALİYET RAPORU KASIM 2014

FAALİYET RAPORU KASIM 2014 FAALİYET RAPORU KASIM 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ QDMS Programı Bilgilendirme Eğitimi; QDMS programı bilgilendirme eğitimi iki farklı kullanıcı grubu için planlandı. 05 Kasım 2014 tarihinde tüm kullanıcılar

Detaylı

FAALİYET RAPORU ARALIK 2014

FAALİYET RAPORU ARALIK 2014 FAALİYET RAPORU ARALIK 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ İç Denetim; EYS ve MŞYS iç denetimleri 08-18 Aralık 2014 tarihleri arasında İZAYDAŞ denetim ekipleri tarafından gerçekleştirildi. İç Denetim Raporları

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2015

FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2015 FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ GERİ KAZANIMA GÖNDERİLEN EVSEL AMBALAJ ATIĞI MİKTARI AY TOPLAM (KG) 2014 YILI 26.320 OCAK 2.780 ŞUBAT 2.140 MART 1.840 NİSAN 2.560 MAYIS 2.540 HAZİRAN

Detaylı

FAALİYET RAPORU MAYIS 2015

FAALİYET RAPORU MAYIS 2015 FAALİYET RAPORU MAYIS 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Müşteri Denetimi Abdi İbrahim İlaç firması yetkilileri ikinci taraf denetim kapsamında 21 Mayıs 2015 tarihinde tesisimizi ziyaret ederek, uygulamalarımızın

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2012 Yıllık Faaliyet Raporu İZAYDAŞ2012YFR v2.01web 1 İçindekiler VİZYONUMUZ... 10 MİSYONUMUZ... 10 KALİTE POLİTİKAMIZ... 11 ÇEVRE POLİTİKAMIZ...

Detaylı

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu 2010 İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu 2 3 Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2011 Yıllık Faaliyet Raporu İZAYDAŞ2011YFR v13501web 0 İZAYDAŞ2011YFR v13501web 1 Foto: Eyüp Okan Kılmanoğlu İzmit Körfezi - Laleler İZAYDAŞ2011YFR

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu V2.02.00

Yıllık Faaliyet Raporu V2.02.00 2013 Yıllık Faaliyet Raporu V2.02.00 İçindekiler İçindekiler... 2 Vizyon Misyon...11 Politikalar...12 Organizasyon Yapısı...14 İZAYDAŞ 2013 Özet Raporu....15 İZAYDAŞ Kronolojisi...23 GENEL MÜDÜRLÜK...

Detaylı

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu V3.00.00 (External Edition)

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu V3.00.00 (External Edition) İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2014 Yıllık Faaliyet Raporu V3.00.00 (External Edition) İçindekiler VİZYONUMUZ... 13 MİSYONUMUZ... 13 KALİTE POLİTİKAMIZ... 14 ÇEVRE POLİTİKAMIZ...

Detaylı

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU DESTEK BİRİMİ 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU Diyarbakır Temmuz, 2014 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler... 4 2. Basın ve Halkla ĠliĢkiler... 4 3. Ġnsan Kaynakları... 8 3.1 Mevcut Personel... 8 3.2 2014 Yılı

Detaylı

2014 YILI HAZĠRAN AYI FAALĠYET RAPORU. Ġġ GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI

2014 YILI HAZĠRAN AYI FAALĠYET RAPORU. Ġġ GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI 2014 YILI HAZĠRAN AYI FAALĠYET RAPORU Ġġ GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje ÇalıĢmaları ġahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri : Kocaeli Sanayi Odasının çevre bilincinin geliģmesine, çevrenin

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 0 1 ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠM KURULU BAġKANI SUNUġU... 3 I.GENEL BĠLGĠLER... 5 A. VĠZYON VE MĠSYON... 5 B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C. AJANSA ĠLĠġKĠN

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Adres: Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi No: 11 22200 Uzunköprü / EDĠRNE Tel: 0 284 513 1108 Faks: 0 284 513 10 14 www.uzunkopru.bel.tr ozelkalem@uzunkopru.bel.tr

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz,

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz, ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 6 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) 2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi ġubat 2011 Türkiye mizi layık olduğu düzeye çıkarmak için, ekonomiye birinci derecede önem vermek

Detaylı

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK)

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) T.C. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) 2012 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 0 2. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ... 2 3. MEVCUT

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 08.06.1984 tarih, 233 sayılı

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

GİRİŞ TEMEL PRENSİPLERİMİZ... 1. 1.BÖLÜM BAŞKAN SUNUŞU Kızıltepe Büyük Kazanım... 2 2.BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA TASARIMI... 4

GİRİŞ TEMEL PRENSİPLERİMİZ... 1. 1.BÖLÜM BAŞKAN SUNUŞU Kızıltepe Büyük Kazanım... 2 2.BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA TASARIMI... 4 STRATEJİK PLANI 2013 2016 GİRİŞ TEMEL PRENSİPLERİMİZ... 1 1.BÖLÜM BAŞKAN SUNUŞU Kızıltepe Büyük Kazanım... 2 2.BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA TASARIMI... 4 3.BÖLÜM KURUMSAL DURUM BEYANI... 9 3.1. Tarihsel Konum...

Detaylı

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. SERĠ: II-14.1 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 01 OCAK 2014-31 ARALIK 2014 YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. SERĠ: II-14.1 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 01 OCAK 2014-31 ARALIK 2014 YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU SERĠ: II-14.1 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 01 OCAK 2014-31 ARALIK 2014 E V Güney Bağımsız Denetim ve Tel +902123153000 SMMM AŞ Fax: +90 2122308291 Eshi Büyüı

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER I.GENEL BĠLGĠLER. A- Misyon ve Vizyon 2. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2. C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 2

ĠÇĠNDEKĠLER I.GENEL BĠLGĠLER. A- Misyon ve Vizyon 2. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2. C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 2 ĠÇĠNDEKĠLER I.GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 2 1- Fiziksel Yapı 2 2- Örgüt Yapısı 3 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 5 4- Belediye Araç

Detaylı

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ii 2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak

Detaylı