ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Mehmet Tayfun AMMAN Doğum Tarihi: 11 Ağustos 1962 Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanlar: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp GATA Tıp Fakültesi 1987 Doktora Sosyoloji İ.Ü. Sosyal Bil. Enstitüsü 1995 Yardımcı Doçent Sosyoloji Dumlupınar Üniversitesi 1995 Doçent Sosyoloji Marmara Üniversitesi 2000 Profesör Sosyoloji Marmara Üniversitesi 2006 Görevler: Görev Yıl Unvanı Görev Yeri Dr. K.K.K Dr. Özel sektör Öğr.Grv.Dr. Marmara Üniversitesi BESYO Öğr.Grv.Dr. Dumlupınar Üniversitesi FEF Sosyoloji Bölümü Yrd.Doç.Dr. Dumlupınar Üniversitesi FEF Sosyoloji Bölümü Öğr.Grv.Dr. Marmara Üniversitesi BESYO Doç.Dr. Marmara Üniversitesi BESYO Prof.Dr. Marmara Üniversitesi BESYO Prof.Dr. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof.Dr. İstanbul Arel Üniversitesi FEF Sosyoloji Bölümü Prof.Dr. Sakarya Üniversitesi FEF Sosyoloji Bölümü İdari Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Bölüm Bşk. Dumlupınar Üniversitesi FEF Sosyoloji Bölümü Müdür Yrd. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bölüm Bşk.Yrd. Marmara Üniversitesi BESYO Yönetim Bölümü Bölüm Bşk. Marmara Üniversitesi BESYO Yönetim Bölümü Bölüm Bşk. İstanbul Arel Üniversitesi FEF Sosyoloji Bölümü Son Üç Yılda Verdiği Dersler Doktora: Dersin Adı Yeri Yıl Sosyal Psikolojide Araştırmalar (3+0) Arel Üniversitesi Seküler ve Postseküler Toplumlarda Din (3+0) Sakarya Üniversitesi Kültürün Ekonomi Politiği (3+0) Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans: Dersin Adı Yeri Yıl Türk Toplum Yapısı(3+0) Sakarya Üniversitesi Sekülerleşme Tartışmaları (3+0) İstanbul Üniversitesi Lisans: 1

2 Dersin Adı Yeri Yıl Türkiye nin Sosyal Yapısı (4+0) Sakarya Üniversitesi Medeniyet ve Toplum (4+0) Sakarya Üniversitesi Din Sosyolojisi (2+0) 29 Mayıs Üniversitesi Doktora Tezi YAYINLAR AMMAN, M.T., Sosyal Tabakalaşma ve Günümüz Fransız Sosyolojisinin Yaklaşımları, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Anabilim Dalı, İstanbul, Kitaplar AMMAN, M.T., ARSLANTÜRK, Z., Sosyoloji -Kavramlar, Kurumlar, Süreçler, Teoriler-, 9. Bsk., Çamlıca Yay., İstanbul, 2012, 551 s. AMMAN, M.T., Modernleşme Sürecinde Kadın ve Spor, Morpa Yay., İstanbul, AMMAN, M.T., Spor Sosyolojisi Sporda Sosyal Bilimler, (Ed. H.C. İkizler), Alfa Yay., İstanbul, 2000, SS Makaleler AMMAN, M.T., Miralay Doktor Hüseyin Remzi Bey ve Ahlak-ı Hamidi, Son Dönem Osmanlı Ahlak Terbiyecileri ve Ahlak Terbiyesi, (Ed.: M. Faruk Bayraktar), Ensar Yay., İstanbul, 2015 Baskıda-. AMMAN, M.T., Kültür Ocağı Vakfında Erol Güngör ü Anmanın Manası, Düşünce Dergisi, İstanbul, 2014, S: I, ss AMMAN, M.T., Din Sosyolojisi Açısından Toplumsal Cinsiyet Meselelerine İlişkin Çözüm Önerileri, Dinî ve Toplumsal Boyutlarıyla Cinsiyet-II, (Ed.: M. Faruk Bayraktar), Ensar Yay., İstanbul, 2013, ss AMMAN, M.T., Toplumsal Boyutlarıyla Cinsiyet, Dinî ve Toplumsal Boyutlarıyla Cinsiyet- I, (Ed.: M. Faruk Bayraktar), Ensar Yay., İstanbul, 2012, ss AMMAN, M.T., Türkiye de Ailenin Açık ve Örtük Sekülerleşmesinin Sosyolojik Analizi, Aile ve Eğitim, (Ed.: M. Faruk Bayraktar), Ensar Yay., İstanbul, 2010, ss AMMAN, M.T., Yaşlılıkta Serbest Zaman Faaliyetleri, Yaşlılık Dönemi ve Problemleri, (Ed.: M. Faruk Bayraktar), Ensar Yay., İstanbul, 2007, ss AMMAN, M.T., İKİZLER, H.C., Spora Motive Etmede Sosyal Faktörlerin Etkisi, Maltepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2002, S:1, ss AMMAN, M.T., İKİZLER, H.C., Sosyal Eşitsizlik, Sosyal Destek ve Sağlık, Sağlık Eğitimi Dergisi, 2001, S:2, ss.3-6 AMMAN, M.T., Sportozlar ve Toplumsal Dinamikleri, Sporda Yönetim, Eğitim, Sağlık Dergisi, C: I, S:1, Temmuz AMMAN, M.T., Türkiye de Spor Sosyolojisi ve Sorunları, Spor Araştırmaları Dergisi, C: I, S:2, Haziran-2000, ss

3 AMMAN, M.T., Sosyal Tabakalaşma Analizinde Spor Olgusunun Yeri, Dinamik Spor Bilimleri Dergisi, C: I, S:2, Haziran-2000, ss AMMAN, M.T., Dünyada ve Türkiye de Spor Sosyolojisi, Tarihçe ve Günümüzdeki Durum, Dinamik Spor Bilimleri Dergisi, C: I, S:1, Kasım-1999, ss AMMAN, M.T., Spor Sosyolojisi Teorilerinin Genel Analizi, Spor Araştırmaları Dergisi, C:III, S:3, Aralık-1999, ss AMMAN, M.T., Türkiye de Tanınmayan Bir Büyük Sosyolog: Norbert Elias ve Spor Sosyolojisine Katkıları, Spor Araştırmaları Dergisi, C:III S:2, Ekim-1999, ss AMMAN, M.T., Modernlik ve Modernleşme Ekseninde Günümüz Sporuna Makrososyolojik Bir Bakış, Spor Araştırmaları Dergisi, C:III S:1, Nisan-1999, ss AMMAN, M.T., Sosyal Değişme Sürecinde Kütahya Manzaraları, Yedi İklim Dergisi, Kasım-1995, C: X, S: 68, ss Bildiriler 4.1. Uluslararası Sempozyum / Kongre / Konferans AMMAN, M.T., Küreselleşme Sürecindeki Dönüşümler Ekseninde Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî nin Mesajı ve Hâlidî Geleneğin Önemi, Uluslar arası Mevlana Halid-i Bağdadi Sempozyumu, Haziran 2010, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 2012, ss AMMAN, M.T., ÇOTUK, B., The Importance of Applied Sociology in Sport Management, Türkiye Avusturya Spor Yönetim Semineri, İstanbul Üniversitesi & Salzburg Üniversitesi, Mayıs AMMAN, M.T., Sportozis Ya Da Sportif Patolojiler, III. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, İstanbul, Mayıs AMMAN, M.T., BAKIR, M., YORULMAZLAR, M., Uygulamalı Araştırmalar Işığında Televizyon Spor İlişkisine Farklı Bir Bakış, Uluslararası Spor ve Medya Sempozyumu, Manisa, Ocak İKİZLER, H.C., AMMAN, M.T., DÖŞYILMAZ, E., Spor Muhabiri ve Yazarlarının Profili, Uluslararası Spor ve Medya Sempozyumu, Manisa, Ocak AMMAN, M.T., İKİZLER, H.C., Critics of Synthetic Sociology in the Case of Soccer, Scientific Conference of the National Sports Academy, Mayıs 1998, Sofya. AMMAN, M.T., 17 Ağustos Deneyimi : Devlet ve Sivil Toplum Örgütleri, Yeniden Yapılanma Üzerine Görüş ve Öneriler, Sağlıkta Sosyal Bilimler Uluslararası Forumu II. Bölge Toplantısı, İstanbul, Nisan ÜNSAL, P., AMMAN, M.T., BERMEK SAYDAM, G., OKTAY, İ., The Relationship Between Sociodemographic Factors, Attitude, Oral Health Care Behaviors, The European Experience and Future Plans in the Use of Fluorides in Promoting Oral Health, University College Cork, Ireland, Eylül AMMAN, M.T., ÜNSAL, P., BERMEK SAYDAM, G., OKTAY, İ., Ağız-Diş Sağlığı ve Sosyodemografik Faktörler İlişkisi -Osmaneli-Gölpazarı Bölgesinde Uygulamalı Bir Araştırma-, International Public Health Congress Health 21 In Action, İstanbul-Türkiye, 8-12 Ekim

4 AMMAN, M.T., Afet Sosyolojisi ve Deprem Sosyolojisinin Oluşturulması ( 1999 Marmara depreminin Psiko-Sosyal Tesirleri konulu Uluslararası Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, 3-4 Mayıs 2001) 4.2. Ulusal Sempozyum / Kongre / Konferans AMMAN, M.T., Erol Güngör ve Son Dönem Tefekkür Hayatımız, Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Aralık 2012 [Baskıda]. AMMAN, M.T., Bir Modernite Projesi Olarak Spor, Osmanlı da Spor Sempozyumu, Konya, Mayıs [ Osmanlı da Spor Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi Yay., Konya, 2000, ss ] AMMAN, M.T., GEZGİN, M.F., Temel Eğitimde Yararlılık Açısından Spor Olgusu, Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor II. Ulusal Sempozyumu, Manisa, Aralık 1993 [Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor II. Ulusal Sempozyumu, M.E.B. Yay., Ankara, 1994, ss ] 5. Panel, Seminer ve Konferanslar AMMAN, M.T., Tıptan Sosyolojiye Bir Bilim Yolculuğu (İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, 09 Aralık 2010) AMMAN, M.T., Spor ve Toplum (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sosyal Psikiyatri A.B.D., 03 Nisan 2001) AMMAN, M.T., Spor Sosyolojisi, (Vücut geliştirme Antrenörlük II. Kademe (1999), Voleybol Antrenörlük I ve II. Kademe (1998) ve Yelken Antrenörlük I. Kademe (1998) kurslarında verilen seminer) AMMAN, M.T., Sosyoloji Üzerine, (Düzenleyen: Prof. Dr. Ümit Meriç Yazan), İ.Ü. Sosyoloji Bölümü öğrencilerine verilen seminer, İstanbul, AMMAN, M.T., Küçük Yerleşim Birimlerinde Üniversite Öğrencileri ve Halk İlişkileri, Gediz ve Eğitim Paneli, Gediz Belediyesi ve D.P.Ü. Gediz M.Y.O., Gediz-Kütahya, AMMAN, M.T., XVII. Yüzyılda Toplumsal Değişme ve Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Paneli, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Tamamlanmış Projeler 1- Sosyal Yapı ve Değişim Projesi SOYDEP, [Sakarya Valiliği nce görevlendirilen ve Prof.Dr. Musa Taşdelen başkanlığında çalışan araştırma grubu içinde, ] 2- Türkiye de Ağız Diş Sağlığı Kapasitesinin Artırılması Amaçlı Uygulama Projesi, [İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. İnci Oktay, Prof.Dr. Gülçin Bermek, Prof.Dr. Ferda Doğan ve araştırma grubu tarafından yürütülen, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından desteklenen, 6000 kişi üzerinde yapılan araştırmanın sosyoloji sorumlusu ] 4

5 1. Doktora Tezleri Yönettiği Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 1- Murat YÜKSEL: Sosyal Tabakalaşma ve Spor İlişkisi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, İstanbul, Pınar YAPRAK: Türkiye de Sağır Sporunun Toplumsal Analizi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, İstanbul, Metin KILIÇ: Sosyal Bütünleşme ve Çatışma Ekseninde Etnisite Spor İlişkisi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, İstanbul, Ebubekir AKSAY: Soziale und Kulturelle Kontextbedingungen des Sportengagements von Mädchen in der Türkei, Deutsche Sporthochschule, Köln, Nebile ÖZMEN: Danimarka Türk Toplumunun Sosyal Entegrasyonu ve Din, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Olakunle Jeleel ODEKUNLE: Nijerya da İslâm: Youruba Toplumunda İslâm ın Yapılanması, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Halil AYDINALP, İntihar Eylemleri Ekseninde Din ve Terör İlişkisi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Sinan YILMAZ, Türk Ailesinin Dönüşümü ve Din, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Behram HASANOV, Sovyet Kuşağından Sovyet Sonrası Kuşağına Azerbaycan da Din, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Mehmet Fatih KARAHÜSEYİNOĞLU: Küreselleşme ve Geleneksel Türk Sporları, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, İstanbul, Süleyman ŞAHİN: Sosyal Değişme Sürecinde Türkiye de Güreş Sporunun Toplumsal Dinamikleri, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, İstanbul, Fatih ŞENDURAN: Askeri Liselerde Sporcu Olan ve Sporcu Olmayan Öğrencilerin Problem Çözebilme, Uyum Becerileri ve Başarı Düzeyleri, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, İstanbul, Gürsoy AKÇA: Ahilik Geleneği ve Günümüz Fethiye Esnafı, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya, Yüksek Lisans Tezleri 1- Selda KARAASLAN: 1980 Sonrası Türk Toplumunda Din Eksenli Dönüşümlerin Kadın Kıyafetlerinin Değişimine Etkileri, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Nimet BALKANLI: Cumhuriyet Döneminde Milliyetçi Düşüncede Dinî Dönüşümler: Ziya Gökalp ve Erol Güngör Ekseninde Bir İnceleme, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Nalân ÇELİKOĞLU: Türkiye de Üniversite Gençliğinde Mahremiyetin Dönüşümü, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Murat YÜKSEL: Sovyet Dönemi ve Sonrasında Azerbaycan da Spor, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, İstanbul, Ali Osman ŞALLI: Sosyal Belirleyiciler Ekseninde Sporun Değişen İmgeleri, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, İstanbul, Cemil BOZ: Yerel Yönetimlerin Spor Tesislerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği), Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 5

6 Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, İstanbul, Ayşe UYGUN: Kentleşme ve Ahlâkî Değerler, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Özlem ULUÇ: Yeni Dini Hareketler, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Şule ALBAYRAK: Hıristiyan Fundemantalizmi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Pınar YAPRAK: Feminist Teorilerin Spor Yaklaşımlarının Türkiye de Elit Spor Ekseninde Analizi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, İstanbul, Eyüp Dursun ERGÜR: Sivil Toplum Kuruluşları Ve Kültürel Etkinlikleri, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Bayram SEVİNÇ: Günümüz Türkiye sinde Hıristiyanlaşma ve Türk Misyonerler, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Pınar YAPRAK: Feminist Teorilerin Spor Yaklaşımlarının Türkiye de Elit Spor Ekseninde Analizi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, İstanbul, Cemil YILDIRIM: Spor Kulüplerinde Spor Yapan ve Spor Yapmayan Ortaöğretim Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, İstanbul, Ayhan ÖZ: Din Sosyolojisi Açısından Dinlerarası İlişkilerde Tevrat ve İncil Ölçüleri, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Sedat CANBAZ: Değişen Toplumda Spor ve Din, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, M. Haldun SÖNMEZER: Modernleşme Sürecinde İstanbul Yahudilerinin Hayatında Sinagog ve Dini Bağlılık, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Cemal ÖZEL: Sekülerleşme Teorileri ve Türkiye, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Recep VARDİ: İletişim Araçları ve Dini Hayat -İnternet Örneği- Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Sevim FİDAN: Cimnastik Sporu ve Elit Cimnastikçilerin Sosyal Profili, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, İstanbul, Tarık TUFAN: Irak da Türkmen Azınlık ve Kerkük lü Göçmenler, Marmara Üniversitesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırma Enstitüsü, Sosyoloji ve Antropoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Mehmet ÖZAY: Anthony Giddens ın Hayatı ve Sosyolojisi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırma Enstitüsü, Sosyoloji ve Antropoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Özlem AKARCA ADIYAMAN: Çağdaş Amerikan Sosyolojisinde Teoriler, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırma Enstitüsü, Sosyoloji ve Antropoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Mehmet USTA: Modernleşme Ekseninde Geleneksel Türk Tiyatrosu, Marmara Üniversitesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırma Enstitüsü, Sosyoloji ve Antropoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Vildan GÜNAYDIN: Çağdaş Türk Sosyolojisinde Teori Tartışmaları, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırma Enstitüsü, Sosyoloji ve Antropoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Nazif TOYBIYIK: Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Sorunları, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırma Enstitüsü, Sosyoloji ve 6

7 Antropoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Metin Murat ARSLAN: Türk Polisinin Eğitiminde Sosyolojinin Yeri ve Önemi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırma Enstitüsü, Sosyoloji ve Antropoloji Anabilim Dalı, İstanbul, İbrahim KARADAĞ: Eminönü İlçesinin Suç Profili ve Sosyolojik Analizi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırma Enstitüsü, Sosyoloji ve Antropoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Haluk Asuman SAVAŞ: Kültür Psikiyatri İlişkisi, Marmara Üniversitesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırma Enstitüsü, Sosyoloji ve Antropoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Hüsamettin İNAÇ: Marx ve Pareto nun Sosyolojilerinin Karşılaştırılması, Marmara Üniversitesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırma Enstitüsü, Sosyoloji ve Antropoloji Anabilim Dalı, İstanbul,

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Unvan, Adı ve Soyadı: Doç. Dr. Kamil ALPTEKİN

ÖZGEÇMİŞ Unvan, Adı ve Soyadı: Doç. Dr. Kamil ALPTEKİN 1 ÖZGEÇMİŞ Unvan, Adı ve Soyadı: Doç. Dr. Kamil ALPTEKİN Doğum tarihi ve yeri 24.07.1969, Ankara İletişim Bilgileri: KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ ADI SOYADI TEZ ADI YIL DANIŞMAN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ ADI SOYADI TEZ ADI YIL DANIŞMAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DOKTORA 1999-2009 ADI SOYADI TEZ ADI YIL DANIŞMAN Elif YÜKSEL Türkiye ve Yeni Türk Cumhuriyetleri Arasında Olası 1999 Prof. Dr. Vildan SERİN Bir Serbest

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl Yard. Doç. Dr. Öğr. 1. Adı Soyadı: Atila Hazar ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 26.06.1952 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Üretim Pazarlama Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 FAHRİ ÇAKI-ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER Adı Soyadı: FAHRİ ÇAKI Doğum Tarihi: 15.09.1966 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji İstanbul Üniversitesi 1988

Detaylı

Derece Üniversite Bölüm/Program Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Derece Üniversite Bölüm/Program Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Erkan Turan DEMİREL Doğum Tarihi ve Yeri : 15 Mayıs 1976 ELAZIĞ Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Eğitim: Derece Üniversite Bölüm/Program Yıl Lisans Dokuz Eylül

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

Özgeçmiş. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Özgeçmiş. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Özgeçmiş 1. Adı Soyadı: Muharrem ES 2. Doğum Tarihi: 01.04.1966 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri Ġstanbul Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sosyoloji İstanbul 2003 Y. Lisans Sosyoloji Selçuk 2007 Doktora Sosyoloji Sakarya 2012

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sosyoloji İstanbul 2003 Y. Lisans Sosyoloji Selçuk 2007 Doktora Sosyoloji Sakarya 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ömer Miraç Yaman 2. Ünvanı: İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.) 3. Öğrenim Durumu ve Çalıştığı Kurumlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Doğum Tarihi: 24 Mart 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi S.B.F

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nüket ELPEZE ERGEÇ Doğum Tarihi: 05.05.1970 Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İkt ve İdr.Bil Fak. Kamu Yönetimi Selçuk

Detaylı

Prof. Dr. Abdullah YILMAZ

Prof. Dr. Abdullah YILMAZ Prof. Dr. Abdullah YILMAZ Balıkesir Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Çağış Yerleşkesi/BALIKESİR (0 266-249 04 64/173) (E-posta:ayilmaz04@hotmail.com; abdullahyilmaz@balikesir.edu.tr) ÖĞRENİM DURUMU:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr Prof. Dr. Ünsal Sığrı; İşletme Yönetimi alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini müteakip, 2010 yılında yönetim ve organizasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr.

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr. Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : EV HALİT Akademik Unvanı : Prof. Dr. 96 yılında Alaşehir de doğdu. İlk ve ortaokulu burada okudu. 976-977 yıllarında Tekirdağ İHL de okudu, 980 yılında Manisa İHL den mezun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ Adı Soyadı: Gülfer Bektaş Doğum Tarihi: 15.10.1965 Akademik Unvanı: Yardımcı Doçent Bölümü: Sağlık Yönetimi Elektronik Posta Adresi: gulfer.bektas@acibadem.edu.tr; gulferb@hotmail.com,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ömer TORLAK 2. Doğum Tarihi : 06.09.1961 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ömer TORLAK 2. Doğum Tarihi : 06.09.1961 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ömer TORLAK 2. Doğum Tarihi : 06.09.1961 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1982 Yüksek Lisans

Detaylı

PINAR TINAZ, PH.D. KİŞİSEL

PINAR TINAZ, PH.D. KİŞİSEL KİŞİSEL Yaş: 58 PINAR TINAZ, PH.D. Medeni durum: Evli EĞİTİM Doktora: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Organizational Behaviour Anabilim Dalı Tez Başlığı: A new and dynamic approach to the

Detaylı

BALTALİMANI TOPLANTILARI. 17 Nisan 1987 Konuşmacı: Hasan Celal Güzel (Milli Eğitim Bakanı)

BALTALİMANI TOPLANTILARI. 17 Nisan 1987 Konuşmacı: Hasan Celal Güzel (Milli Eğitim Bakanı) BALTALİMANI TOPLANTILARI 17 Nisan 1987 Konuşmacı: Hasan Celal Güzel (Milli Eğitim Bakanı) 19 Şubat 1988 Konuşmacı. Zekai BALOĞLU Konu: Milli Kültür 18 Mart 1988 Gaziantepli öğretim üyelerinin İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı