KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ"

Transkript

1 KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ 1) Program geliştirme çalışmaları birçok temel dikkate alınarak çok yönlü şekilde yürütülür. Aşağıda program geliştirmenin temelleri ve iş görüleri eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? A) Ekonomik temel: Program oluşturulurken ülkenin maddi imkanları, altyapı olanakları göz önüne alınır. B) Bireysel temel: Program, bireyin sosyal gelişimini ve toplumsal uyumunu sağlayacak nitelikte hazırlanmalıdır. C) Bireysel temel: Program bireyi hayata hazırlayacak, onun kendi kendine yetmesini sağlayacak nitelikte olmalıdır. D) Toplumsal temel: Program ülkenin kültürel ve tarihi birikimini bireye aktaracak nitelikte hazırlanmalıdır. E) Konu alanı temeli: Program hazırlanırken alandaki deneyimlerden faydalanılmalıdır. 2) Tasarı Akademi Yayıncılık kitap yazımında Indesign dizgi programını kullanmayı planlamaktadır. Bu doğrultuda çalışanlarına bir haftalık bilgisayar üzerinde Indesign dizgi kursu vermesi için konuyla ilgili uzmanlardan yararlanılmıştır. Bu bir haftalık süre zarfında izinli olduğu için çalıştığı firmadaki eğitime katılamayan Okan Bey, bu eksikliğini akşamları mesai saatinin dışında kurum dışından bir kursa giderek on beş günlük bir çalışmayla gidermiştir. Tasarı Yayıncılığın düzenlediği ve Okan Bey'in aldığı eğitim hizmetiyle ilgili aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Tasarı Yayıncılık Okan Bey A) Yaygın eğitim vermiştir. Hizmet içi eğitim almıştır. B) Yaygın eğitim vermiştir. Örgün eğitim almıştır. C) Hizmet içi eğitim vermiştir. Hizmet içi eğitim almıştır. D) Hizmet içi eğitim vermiştir. Yaygın eğitim almıştır. E) Mesleki eğitim vermiştir. Hizmet öncesi eğitim almıştır. 3) İktisadi veriler incelendiğinde son yıllarda Çin'in yanı sıra ülkemizin de istikrarlı büyüme oranları kaydederek dünya piyasalarının ve sermaye sahiplerinin ilgisini çektiği ve yatırım yapılabilir ülkeler arasında konumlandırıldığı görülmektedir. Ayrıca bu iki devletin, gelecekte dünya için önemli aktörler olarak siyasi arenadaki yerlerini alacağı da öngörülmektedir. Bu öngörünün gerçekleşmesi ve ülkemizin dünya siyasetinde söz sahibi olabilmesi için eğitim kurumlarına önemli görevler düşmektedir. Dolayısıyla eğitim alanında bu değişimi hızlandıracak reformlara ihtiyaç duyulmaktadır. Yukarıda açıklanan ihtiyacın belirlenmesinde kullanılan ihtiyaç saptama yaklaşımı ile bu ihtiyacı gidermek üzere kullanılacak program tasarlama yaklaşımı aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? İhtiyaç saptama Program tasarlama yaklaşımı yaklaşımı A) Analitik Toplumsal sorunlar ve yeniden kurmacılık B) Farklar Yaşam şartları tasarımı C) Betimsel Yeniden kurmacılık ve toplumsal sorunlar D) Analitik Yaşantı merkezli tasarım E) Farklar Çekirdek tasarım 4) Hikmet öğretmen, Sosyal Bilgiler dersinde "Demokrasi ve İnsan Hakları konusunu işlerken öğrencilerin aktif katılım göstermelerini ve kendilerini özgürce ifade etmelerini hedeflemiştir. Ancak öğrencileri konuya gerekli ilgiyi göstermemiş ve işleniş sırasında katılımsağlanamamıştır. Öğretmen, farklı yöntem tekniklerle katılımı artırmayı denemiş fakat başarılı olamamıştır. Bunun üzerine Hikmet öğretmen, öğrencilerin derse katılmama ve kendini ifade etmede zorlanmalarının sebeplerini belirlemek amacıyla onlarla ders dışı saatlerde sohbet etmiş ve onları yakından tanımak için aileleri ile iletişime geçmiştir. İncelemeleri sonucunda ailelerin, evde öğrencilere karşı baskıcı bir tutum izlediklerini fark etmiştir. Konuyu ailelerle paylaşmak için de veli toplantısı yapma kararı almıştır. Hikmet öğretmenin yukarıdaki paragrafta sıraylahangi programları işe koştuğu söylenebilir? A) Öğretim programı - Örtük program B) Ders programı - Örtük program C) İhmal edilen program - Uygulamadaki program D) Resmi program - Ekstra program E) Uygulamadaki program - Ekstra program EĞİTİM BİLİMLERİ Deneme Sınavı - TG1

2 5) Program geliştirme, mevcut program taslaklarına masa başında bir takım konuların eklenip çıkarılması değildir. Hazırlanan programın gerçekten uygulanabilir olup olmadığını da belirlemeyi içeren bir süreçtir. Bunun için pilot uygulama yapılır. Ancak bu şekilde hazırlanan taslak programda ön görülemeyen aksaklıklar tespit edilebilir ve giderilebilmesi için önlemler alınabilir. Yukarıda verilen açıklama program geliştirmenin hangi özelliğine vurgu yapmaktadır? 8) Bir Edebiyat öğretmenin derste okutacağı içeriği seçerken aşağıdaki ölçütlerden hangisini dikkate alması gerekmez? A) Toplumsal fayda B) Bireysel fayda C) Hedeflerle tutarlılık D) Öğretim yöntemine yatkınlık E) Bilgi yapısı (strüktürü) içindeki yeri A) Program geliştirme ekip çalışmasına dayalıdır. B) Çağdaş gelişmelerin programa yansıtılması kaçınılmazdır. C) Çevresel özelliklerin dikkate alınması bir gerekliliktir. D) Program geliştirme denencel olarak gerçekleştirilir. E) Program geliştirme toplumsal taleplere göreşekillendirilmelidir. 6) - Dünyadaki her şey gibi bilgi de insan düşüncesinin eseridir. - Dış dünya biz onu algıladığımız sürece anlamlıdır. - Eğitim, insanda zaten önceden var olan bilginin açığa çıkarılması işini üstlenmektedir. - Bilmek bilene bağlıdır. Yukarıda sıralanan özellikler aşağıdaki felsefi anlayışlardan ve felsefenin alanlarından hangisiyle daha çok ilgilidir? Felsefi anlayış Felsefi alan A) Realizm Ontolojji B) İdealizm Epistemoloji C) Esasicilik Varlık felsefesi D) Realizim Epistemoloji E) İdealizim Ontoloji 9) "Eğitimde program geliştirmenin temellerini öğretebilme" Yukarıda verilen örnekte hedef yazma ilkeleriyle ilgili ihlal edilen nokta aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Hedeflerin hangi içerikle ilgili olduğu belirtilmelidir. B) Hedefler açık ve anlaşılır olmalıdır. C) Hedefler öğrenme sürecine değil öğrenci davranışına dönük olmalıdır. D) Hedefler bitişik olmamalıdır. E) Hedef fiillerinin sonuna -ebilme ifadeleri yer almalıdır. 7) Program geliştirme yaklaşımlarında ilk basamak genellikle ihtiyaç analizidir. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç analizi sürecinde yapılanlar arasında yer almaz? A) Hedef grubun özelliklerinin belirlenmesi B) Konu alanındaki gelişmelerin incelenmesi C) Toplumun beklentilerinin ortaya konması D) Mevcut durumun ve kaynakların incelenmesi E) Öğrenci kazanımlarının ve süzgeçlerin belirlenmesi 10) "Öğretimde bilişsel alanın basamaklarındaki hedeflerin özelliklerini kavrayabilme" Bir öğrencinin yukarıdaki hedefi kazanmış olması aşağıdaki davranışlardan hangisini gerçekleştirmesi için yeterli değildir? A) Bilgi basamağında bir hedef örneği yazma B) Diğer öğrenciler tarafından yazılan hedeflerin doğruluğunu kontrol etme C) Analiz basamağını özelliklerini açıklama D) Sentez basmağına ulaşmak için yapılması gereken etkinlikleri özetleme E) Bilişsel alan basamaklarını akış şeması şeklinde gösterme 2

3 11) Bir okul öncesi öğretmeni, öğrencilerine yemek öğünlerini öğretmek için bu konuda hazırlanan bir eğitim CD'si kullanmak istemiştir. CD'de kahvaltı için mısır gevreği yemenin uygun olacağı anlatılmaktadır. Fakat öğrenciler öğretmene bunun kahvaltı olmadığı konusunda itiraz etmişlerdir. Çünkü öğrenciler kahvaltıda peynir, zeytin, yumurta gibi besinler tüketmektedirler. Yukarıda verilen olayın yaşanmaması için aşağıdaki içerik düzenleme yaklaşımlarının hangisine başvurulması uygun olur? A) Doğrusal B) Sarmal C) Yaşam şartları D) Konu ağı-proje merkezli E) Sorgulama merkezli 14) "Bu ders sonunda, bilişsel alanda hedef yazmayı öğrenmiş olacaksınız" şeklinde bir cümle kuran öğretmen aşağıdakilerden hangisine yönelik bir örnek vermiş olur? A) İpucu B) Pekiştirme C) Katılım D) Dönüt E) Düzeltme 15) Aşağıdakilerden hangisini uygulayan öğretmen, eğitim durumunun özelliklerinden birisi olan ekonomiklik ilkesine uygun davranmış olur? 12) Aşağıdakilerden hangisi erişiye dayalı program değerlendirmenin özelliklerinden birisidir? A) Hedeflerle öğrenci davranışlarının tutarlılığına bakılır. B) Öğrencinin süreçteki gelişimi önemlidir. C) Hedeflerin ortaya koyulduğu bağlam değerlendirmede önemlidir. D) Genelde izleme testleri şeklinde değerlendirme gerçekleşir. E) Değerlendirmede öğrenme ortamı ve öğretmemdavranışları kullanılır. A) Eğitim durumunu hedeflere göre düzenlerse B) Tek bir etkinlik ile çok sayıda hedef geliştirirse C) Öğrencilerden mümkün olduğunca az para toplarsa D) Ders aralarında zamanını öğrencilerle geçirirse E) Etkinlikleri tüm öğrencilere hitap edecek şekilde çeşitlendirirse 16) Öğretmen ünitelendirilmiş yıllık plan yaparken, aşağıdakilerden hangisini daha önce göz önünde bulundurmalıdır? A) Akademik çalışma takvimini B) Dersin konularını C) Sınıftaki öğrenci sayısını D) Değerlendirme işlemlerini E) Diğer zümrelerle işbirliğini 13) Bir grup öğrenciyi tarihi özelliği bulunan bir yere geziye götüren öğretmen, öğrencilerine dikkatli gözlem yapmalarını, tarihte yaşananları anlamak için mekânın sesini dinlemelerini söyler. Çünkü gezi sonunda her öğrenciden birer gezi raporu hazırlamasını isteyecektir. Bu tür bir öğrenme etkinliğinde öğrencilerin özellikle hangi beceri alanının geliştirilmesi hedeflenmektedir? A) Zihinsel beceri alanı B) Psiko-motor beceri alanı C) Duyuşsal beceri alanı D) Duyuşsal-bilişsel beceri alanı E) Bedensel-duyuşsal beceri alanı 17) Bir öğretmen, Öğrencilerine çok yönlü düşünme, kendini değerlendirme, bilgiyi sorgulama, sonuca ulaşıp karar verme, edilgenlikten bağımsızlığa yönelme, demokrasi bilinci taşıma gibi özellikleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğretmenin amacına ulaşması için öğrencilerinde aşağıdaki düşünme türlerinden öncelikle hangisini geliştirmesi daha uygun olacaktır? A) Global düşünme becerisi B) Lateral-yanal düşünme becerisi C) Eleştirel düşünme becerisi D) Yansıtıcı düşünme becerisi E) Öğrendiğini uygulama becerisi EĞİTİM BİLİMLERİ Deneme Sınavı - TG1

4 18) Bir Fizik dersi öğretmeni aynalarla ilgili konuları anlatırken, öğrencilerinin seviyelerini dikkate almakta ve olabildiğince fazla örnekler vererek somutlaştırmaya, basitleştirmeye ve daha anlaşılır kılmaya çalışmaktadır. Bu öğretmen, daha çok hangi ilkeye dayalı olarak ders anlatmaktadır? A) Hayatilik B) Bilinenden bilinmeyene C) Aktivite D) Ayanilik E) Yakından uzağa 21) Sınıfında işbirliğine dayalı öğretim yöntemini uygulayan bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini yaparsa öğrenciler arasındaki olumlu bağlılığı daha fazla artırır? A) Öğrencileri bireysel olarak değerlendirirse B) Grup ortak puanı hesaplarsa C) Öğrencilerin yüz yüze etkileşimine izin verirse D) Grup çalışmalarında öğrencileri gözlemlerse E) Grupta öğrencilere ayrı görevler verirse 19) Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı anlayışın egemen olduğu bir sınıfta olması gereken bir etkinlik değildir? A) Öğrenciler birincil kaynaklardan bilgiye ulaşırlar. B) Öğrenciler çoğunlukla yazılı ve çoktan seçmeli testlerle değerlendirilir. C) Öğrencilerin soru sormaları ve derse katılmaları teşvik edilir. D) Çoklu değerlendirme teknikleri kullanılır. E) Grup çalışması ve ham bilgiyi işleme teşvik edilir. 22) Bir köy ilköğretim okulunda görev yapmakta olan Yüksel Öğretmen, mezun olduğu Fakültedeki hocalarından, çalıştığı okuldaki öğretmen ve öğrencilere öğrenme-öğretme sürecinin geliştirilmesi, motivasyonun artırılması konusunda yardımcı olmalarını istemiş ve onları okula davet etmiştir. Ayrıca fakültedeki hocalarını öğrenci velileriyle, okul çevresindeki ilgililerle ve diğer kamu görevlileriyle görüştürerek onların da desteğini almayı hedeflemiştir. Bu paragraftan çıkarılacak en uygun sonuç aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Öğrencilerin motivasyonu için gerekli olan bir uygulamadır. B) Öğretmenler arasında işbirliğinin sağlanması amacıyla bir uygulama yapılmıştır. C) Öğretmenler sıkıştıkları durumlarda kendi öğretmen ve hocalarından yardım almalıdır. D) Eğitimde gerçek başarı bütün ilgililerin ortak çabasıyla elde edilebilir. E) Çevrenin okula desteği olmadan başarı elde edilemez. 20) Bir sınıftaki öğrencilerin başarılı olmaları, onların hazır bulunuşluk düzeylerine uygun olan öğretim hizmeti sunulmasına, onlara ihtiyaçları kadar zaman tanınmasına, gerektiğinde tamamlayıcı aktivitelerle eksiklerin giderilmesine bağlıdır. Bu gerçekleştiğinde öğretimin hedefleri doğrultusundaki öğrencilerin öğrenme düzeyleri birbirine yaklaşır ve aralarındaki farklılıklar %90 a kadar azaltılarak sınıftaki herkesin başarılı olması sağlanabilir. Bu görüş aşağıdaki öğrenme-öğretme modellerinden-stratejilerinden hangisinin temel dayanağıdır? A) Okulda öğrenme B) İşbirliğine dayalı öğrenme C) Bireysel öğrenme D) Modelden öğrenme E) Tam öğrenme 23) Bugünün toplumu, söylenenlere körü körüne uyan kişiler değil, yaratıcı, kritik ve analitik düşünebilen, karşılaştığı sorunlara farklı çözümler getirebilen kişiler istemektedir. Verilen özelliklerde bireyler yetiştirmek için okullarda hangi yönteme daha çok yer verilmelidir? A) Soru cevap etkinliklerine B) Kavram öğretimine C) Bireysel çalışma ödevlerine D) Problem çözme çalışmalarına E) Gösteri faaliyetlerine 4

5 24) Aşağıdakilerden hangisi sunuş yoluyla öğretimin nitelikleri arasında gösterilemez? A) Öğretmen öğrencilerden daha aktif bir rol üstlenir. B) Olumlu ve olumsuz örnekler önemli bir yer tutar. C) Öğrencilerin öğrenme hız ve kapasiteleri dikkate alınır. D) Öğretmenin anlatış tarzı, kullandığı öğretim materyalleri önemlidir. E) Anlamlı öğrenme için öğretmen öğrenci arasında karşılıklı etkileşim önemlidir. 27) Bu uygulamada: - Her zaman mükemmel bir iş oluşmaz. - Uzun zamana ihtiyaç duyulur. - Özel bir derslik gerektirir. - Öğretmen rehber görevini üstlenir. Özellikleri verilen öğretim yöntemi hangisidir? A) Tartışma B) Proje C) Laboratuar D) Bireysel çalışma E) Rol oynama 25) Proje Temelli öğrenme yaklaşımının özellikleri öğrenci kazanımları açısından düşünüldüğünde, seçeneklerde verilenlerden hangisi doğru olarak kabul edilemez? A) Öğretmenin zihinsel modelleri öğrenciler tarafından daha iyi kavranabilir. B) Öğrencilerin kendilerine güvenleri gelişebilir. C) Araştırma-gözlem yaparak bir sonuca varma öğrencide motivasyonu artırabilir. D) Öğrenciler arasında işbirliği ve yardımlaşmanın yanında bireysel gelişimi de hızlandırabilir. E) Çok yönlü düşünme, karşılaştırma yapma gibi etkinlikler öğrencilerin düşünme stillerini geliştirebilir. 26) Fen ve Teknoloji 8.sınıf Evren ve Dünyamız Nasıl Oluştu? Konusunda yer alan, Dünyamızın oluşum süreci hakkında öğrenciler: I. Tarih boyunca Dünyamızın oluşumu hakkında çeşitli görüşlerin ortaya atıldığını fark eder. II. Dünyamızın oluşumuyla ilgili olarak en çok kabul gören görüşün Büyük Patlama olduğunu belirler. Kazanımların ait oldukları hedef alanları ile öğrenme-öğretme sürecinde hangi strateji ve yöntemlerle işlenmesi daha uygundur? Hedef alan Strateji Yöntem A) I.Bilişsel Buluş Proje II.Duyuşsal B) I.Bilişsel Araştırma Beyin II.Duyuşsal Fırtınası C) I.Duyuşsal Buluş Örnek olay II.Bilişsel D) I.Bilişsel Buluş Deney II.Duyuşsal E) I.Duyuşsal Araştırma Soru-cevap II.Bilişsel 28) Bir öğretmen öğrencilerinin kalıcı izli davranışlar edinmelerini istemektedir. Bu öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması amacına ulaşmasında daha uygun olacaktır? A) Görsel pano, grafik, tablo ve resimlerden yararlanmak B) Öğrencilerine model ve numuneler kullandırtmak C) Derste görsel ve işitsel araç gereçler işe koşmak D) Dersi akıcı bir şekilde genelden özele doğru anlatmak E) Gösteriler ve filmler yoluyla öğrenmeye yardımcı olmak 29) Öğretmen dersini anlattıktan sonra bazı konuların tam olarak anlaşılmadığını fark eder ve bu eksiklikleri gidererek yanlışları düzeltmek ister. Öğrencilerin sıkılacağını da düşünerek konuyu tekrar aynı şekilde işlemek istemez. Bu durumda öğretmen, aşağıdaki yöntem / tekniklerden hangisini kullanırsa öğretmen amacına daha kolay ulaşır? A) Konuşma halkası B) Zıt panel C) Küçük grup tartışması D) Çember tartışma tekniği E) Beyin fırtınası EĞİTİM BİLİMLERİ Deneme Sınavı - TG1

6 30) Toplum içerisinde rahat konuşamayan bir öğrencinin bu eksikliğinin tamamlanabilmesi için gerçekleştirilebilecek en uygun uygulama hangisi olabilir? A) Modüler öğretim uygulamasıyla özgüvenin geliştirilmesi B) Probleminin ne olduğunun buldurulmasına yönelik telkinlerde bulunulması C) Benzetişim yönteminin uygulanışının gözlemletilmesiyle özgüvenin geliştirilmesi D) Gösterip yaptırma ile özgüvenin geliştirilmesi E) Dramatizasyon etkinliklerinde rol verilmesiyle özgüvenin geliştirilmesi 33) Öğrencilerinde iletişim becerisi, empati, kendini ifade etme, farklı görüşlere saygı gösterme becerilerini geliştirmek isteyen bir öğretmen sınıfta bir öykü anlatmış, grup oluşturmuş ve öğrencilerinden kendilerini öyküde geçen kahraman yerine koymalarını eğer o kahraman yerinde olsalar nasıl davranacaklarını ve ne hissedeceklerini sorarak duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlamıştır. Yukarıdaki etkinliği yapan öğretmenin kullandığı yöntem/teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) Örnek olay B) Öykü temelli öğrenme C) Konuşma halkası D) Rol oynama E) Soru cevap 31) Bir Coğrafya öğretmeni, öğrencilerden birisinin sorduğu soru üzerine ders kapsamında olmamasına rağmen tarihsel bir olay hakkında 10 dakikalık açıklama yapmıştır. Öğretmenin kullandığı öğretim tekniği ve sergilediği öğretim hizmeti aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? A) İnformal öğretmen konuşması / dönüt B) Düz anlatım / düzeltme C) İnformal öğretmen konuşması / düzeltme D) Düz anlatım / dönüt E) Soru cevap / pekiştirme 32) Proje Danışmanlığı yapan Serhat Öğretmen öğrencilerine şu ifadelerde bulunur: Sizlere verdiğimiz proje ödevleri, performans görevleri sayesinde birçok konuda kapsamlı bir bilgi birikimine sahip olup değişik alanlarda bunları kullanma olanağı buluyorsunuz. Bu süreçte sonunu bilmediğiniz bir yola girmiş, konuyla ilgili bilgiler toplandıkça da zihninizdeki sis perdesinin aralandığını düşünmüyor musunuz? Bazı arkadaşlarınız cinayet masasında çalışan dedektiflerin cinayetleri aydınlatmak için verdikleri uğraş kadar çaba sarf etmektedirler. Bu arkadaşlarınızın öncelikli amacı bilgi toplamak olmuştur. Bunu sessiz, objektif ve dikkat çekmeyecek tarzda yaptılar. Önce teorilere temel oluşturacak bilgiler edinip daha sonra da bu teorileri sınamak için ayrıca bir bilgi topladılar. Böylece teorilerini objektif bir zemine oturtmuş oldular. Bu öğretmenin açıklamaları altı ayakkabılı uygulama tekniğine göre aşağıdakilerden hangisinin niteliğine uygundur? A) Lacivert resmi ayakkabı B) Gri spor ayakkabısı C) Pembe ev terliği D) Mor binici çizmesi E) Turuncu lastik çizmeler 6 34) Zeka alanları I II III IV Öğretim yöntem / teknik ve materyali Münazara, takrir, şiir yazma, günlük tutma, gazete hazırlama, doğaçlama konuşma, rapor yazma Problem çözme, neden-sonuç analiz çözümlemeleri ve tabloları, sorun çözme diyagramları, örüntü kurma, grafiksel örgütleme Grafik çizme, model yapma, kavram haritası, bulmaca, gazete, venn diyagramı ve anlam çözümleme tablosu hazırlama Yansıtma, hikaye tamamlama, proje ve ev ödevi, günlük tutma, beyin fırtınası, metabiliş (üstbiliş) Yukarıda belirtilen öğretim yöntem/teknikleri hangi zeka alanlarında kullanılırsa daha etkili ve kalıcı öğrenmeler sağlanabilir? I II III IV A) Kişisel Mantıksal Uzamsal Sözel B) Sözel Mantıksal Uzamsal Kişisel C) Kişisel Sözel Sözel Uzamsal D) Uzamsal Uzamsal Mantıksal Kişisel E) Sözel Uzamsal Mantıksal Kişisel

7 35) Öğrencilerinin matematiksel-mantıksal zekasını geliştirmek isteyen bir öğretmen aşağıdaki yöntemlerden hangilerini kullanırsa bu amacına daha kolay ulaşır? A) Rol oynama - Drama B) Proje - Takrir C) Neden sonuç diyagramı - Örnek olay D) İşbirliğine dayalı öğrenme - Programlı öğretim E) Soru cevap Tartışma 37) Sezgisel düşünme ve tümevarım akıl yürütme yolunu kullanmayı gerektiren bu yaklaşımda öğretmen, öğrencilerine Edgar Dale nin yaşantı konisindeki öğrenme sıralamasını, Barsh ın, Witkin in, Kolb un öğrenme stillerini örneklendirmiş, öğrencilerin merak ve başarılı olma güdülerini harekete geçirerek kendi öğrenme durumlarıyla ilgili denenceler kurmalarını ve bu konudaki görüşlerini gerekçelendirmelerini istemiştir. Öğrencilerden: Ali, bilgileri somut bir şekilde doğrudan doğruya nesnelerle ilişki kurarak edindiğini, çünkü içinde bulunduğu dönemde duyu organlarının tümünü kullanarak, yaparak-yaşayarak öğrendiğini ifade etmiştir. Ömer, belleğindeki modellerin daha çok görsel imgelerle oluştuğunu, bu nedenle öğretimde resim ve fotoğraflardan yararlanılması gerektiğini ileri sürmüştür. Ayşe, kendi öğrenme biçimi konusunda tam bir fikrinin olmadığını, kararsız kaldığını, diğer arkadaşlarını dinledikten ve yeterince düşündükten sonra fikrini açıklayacağını belirtmiştir. Elif, öğrenmek için aktif katılıma ve görsel imgelere ihtiyaç duymadığını, çünkü dinleme ve okuma etkinliklerinin öğrenmesi için yeterli olduğunu belirtmiştir. Can, içinde bulunduğu dönemde dil ve sembollerin önem kazandığını, bu yüzden somut yaşantı geçirmeden semboller kullanarak, zihninden soyut modelleri geliştirebildiğini söylemiştir. Öğretmenin yukarıdaki uygulamasını aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? 36) Etkin katılım ve sonucunda elde edilen başarı ve ürün önemlidir. Eksiklerin giderilmesi için dönüt ve düzeltme kullanılır. Konuların küçük birimlere ayrılarak aşamalı öğretimi söz konusudur. Yani bir birim öğrenme gerçekleşmeden bir diğerine geçilmez. Bu duruma özellikle önem veren üç öğrenme/ öğretme yaklaşımı aşağıdaki hangi seçenekte bir arada verilmiştir? A) Öğretmen yapılandırmacı anlayışı kullanmış, öğrencilere fikir taraması yaptırmıştır. B) Öğretmen beyin temelli öğrenme anlayışını kullanmış, öğrencilerine beyin fırtınası yaptırmıştır. C) Öğretmen buluş yoluyla öğrenme stratejisini kullanmış, öğrencilerine, köşeleme uygulaması yaptırmıştır. D) Öğretmen buluş yoluyla öğrenme stratejisini kullanmış, öğrencilerine görüş geliştirme uygulaması yaptırmıştır. E) Öğretmen beyin temelli öğrenme anlayışını kullanmış, öğrencilerine argümantasyon (dayanıklandırma) yaptırmıştır. A) Anlamlı öğrenme - Temel öğretim - Okulda öğrenme B) Tam öğrenme - Programlı öğretim - Keller planı C) Bilgisayar destekli öğretim - İşbirliğine dayalı öğrenme - Etkili Öğretim D) Etkili Öğretim - Keller planı - Programlı öğretim E) Programlı Öğretim - Okulda Öğrenme - Proje tabanlı öğrenme EĞİTİM BİLİMLERİ Deneme Sınavı - TG1

8 38) Gagne ye göre beş tür öğrenme ürünü vardır ve öğretim hedefleri de bu öğrenme türlerine göre sınıflanabilir. Bu öğrenme ürünleri zihinsel beceriler, bilişsel stratejiler, sözel beceriler, psikomotor beceriler ve tutumlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilişsel stratejilere örnek olarak verilebilir? A) Eğitim felsefeleriyle ilgili akrostiş yapma B) Denetleyici ve düzenleyici sistemlerden iç salgı bezlerinin işlevlerini anlama C) Küçük Ağa metnini okuyup ana fikir çıkarma D) İnsan hakları kavramının dayanaklarını anlama E) Sağlıklı yaşamın gereklerini söyleme 39) Okullarda öğretilen konular çoğunlukla öğrencilere sıkıcı gelmektedir. Öğretmenler bu durumun önüne geçmek için öğrencileri sevdikleri bir aktivite olan oyunu ve keşfetmeyi bu sıkıcı konuların öğretiminde kullanmalıdır. Yukarıdaki açıklamayı yapan eğitim uzmanının benimsediği öğretim modeli aşağıdakilerden hangisi olabilir? 41) 28. Bir ilköğretim okulunda İngilizce öğretmeni sınıfını şekildeki gibi düzenlemiştir. Bu öğretmenin kullandığı işbirlikçi öğrenme tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Takım-Oyun-Turnuva Tekniği B) Takım Destekli Bireyselleştirme Tekniği C) Ayrılıp Birleşme Tekniği D) Karşılıklı Sorgulama Tekniği E) Muhakeme Tekniği! A) Tam öğrenme B) Okulda öğrenme C) Kuantum öğrenme D) Yaşam boyu öğrenme E) Modüler öğretim 40) Öğretimi zenginleştiren, öğrencileri gerçek hayata hazırlayan ve bu işlevleri yerine getirirken, bilgi- becerileri görerek ve yaparak kazandırmayı sağlayan bir özelliğe sahiptir. Gerçek hayattaki olayların kontrollü bir şekilde temsil edilmesine olanak sağlar. Laboratuar ortamında gerçekleştirilmesi mümkün olmayan çalışmaları da içerir. Ayrıca: Tehlikeli olan deneyler, Gerekli araç ve gereçlerin kontrollü ortamlarda bulunmadığı deneyler, Zor tekrarlanabilen deneyler, Pahalı olan deneyler eğitim ortamına getirilmektedir. Yukarıda verilen uygulamayı aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru olarak açıklamaktadır? A) Web tabanlı öğrenme ve benzetim teknikleri anlatılmıştır. B) Internet tabanlı öğrenme ortamı ve örnek olay tekniği anlatılmıştır. C) Bilgisayar destekli öğretim türlerinden benzetim programları anlatılmıştır. D) Bilimsel problem çözme yöntemi ve alan araştırması anlatılmıştır. E) Bilgisayar destekli öğretimde alıştırma ve tekrar programları anlatılmıştır. 42) Bu teknik, öğretmenin düşünme sürecini harekete geçirecek bir soru sormasıyla başlar. Öğrencilere soruyu düşünmeleri için belli bir süre tanınır ve öğrencilerden yanıtlarını not etmeleri istenir. Düşünme sonunda öğrenciler yazdıkları yanıtı bir başka öğrenciyle tartışmaya başlar. İkili olarak çalışan öğrenciler verdikleri yanıtı tartışırlar ve ikisinin ortak düşüncesini içine alan yeni bir yanıt oluştururlar. Daha sonra başka bir ikiliyle bir araya gelerek dört kişilik grup oluştururlar ve düşüncelerini ifade ederler. Farklı yanıtların tartışılmasını bireysel veya grup fikirlerinin bütün sınıfla paylaşılması izler. Öğrenciler isterlerse yanıtlarını şekil, resim ya da görsel bir malzemeye dönüştürebilirler. Yukarıdaki paragrafın ait olduğu öğretim uygulaması ve bu uygulama sonucunda öğrencilerde oluşan birikimi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? A) Karşılıklı öğretim / kültürleme B) Kartopu / kültürleşme C) Tereyağı ekmek / kültürlenme D) Düşün-eşleş-paylaş / kültürleşme E) Dönüşümlü öğretim / kültürlenme 8

9 43) Ölçme ve değerlendirme birbirini tamamlayan iki kavram olmasına rağmen aralarında bazı temel farklılıklar bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu farklılıklardan birisi değildir? A) Ölçme önce, değerlendirme sonra yapılır. B) Ölçme işlemi objektif iken değerlendirme sübjektiftir. C) Değerlendirme öznel, ölçme ise nesnel bir özellik taşır. D) Ölçme işleminde kanaat, değerlendirmede gözlem vardır. E) Ölçme veri elde etme değerlendirme ise yorumlamadır. 46) Aşağıdaki özelliklerden hangisi mutlak ve bağıl ölçmenin ortak özelliklerindendir? A) "0" yokluk ifade eder. B) "-" değer alır. C) Başlangıç noktası vardır. D) Sonuç hakkında yorum kişiden kişiye değişir. E) Sonuçlar üzerinde oranlama yapılamaz. 44) Aşağıdaki özelliklerden hangisi doğrudan ölçülür? A) Öğrencinin Coğrafya bilgisi B) Termometreyle ölçülen hava sıcaklığı C) Vize ve final notuna göre hesaplanan geçme notu D) Öğrencinin soru başına harcadığı ortalama süre E) Ölçülecek konunun kitaptaki sayfa sayısı 47) Bir matematik öğretmeni sınıfında işbirliği grupları oluşturmak istemektedir. Bu amaçla bir test uygulamış ve öğrencilerin başarılarını puanlayarak belirlemiştir. Ardından grup oluşturma işinde bu puanlardan yararlanmak üzere öğrenci puanlarını en yüksekten en düşüğe doğru listelemiştir. Ancak, puanların sıralamasına göre gruplama yaptığında, grupların homojen olacağını düşünerek gruplama işini öğrencilerin soyadlarının ilk harflerini kullanarak gerçekleştirmiştir. Böylece grupların heterojen olmasını sağlamıştır. Yukarıdaki uygulamada sırasıyla hangi ölçekler kullanılmıştır? A) Sıralama-sınıflama-sınıflama B) Eşit aralıklı-sınıflama-sınıflama C) Sıralama-sıralama-sınıflama D) Eşit aralıklı-sıralama-sıralama E) Eşit aralıklı-sıralama-sınıflama 45) Bir araştırmacı, gözlem, beyin fırtınası örnek olay ve problem çözme yöntem ve tekniklerinden hangilerinin sorun çözme yeteneğini geliştirmede daha etkili olduğunu belirlemek için 8. sınıflara fen bilgisi dersinde bir ay süreli bir araştırma yapıyor. Bu araştırmada bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir? A) Problem çözme yeteneği B) Problem çözme yöntemi C) Yöntem türü D) Fen bilgisi dersi E) Örnek olay yöntemi 48) Yapılan bir ölçme işlemi ile ilgili aşağıda çeşitli bilgiler verilmiştir. Verilen bu bilgilerden hangisinin geçerliği etkilemesi beklenmez? A) Güvenirlik yüksek çıkmıştır. B) Soru maddeleri hedefleri temsil etmektedir. C) Öğrencilere sınavda yeteri kadar süre verilmiştir. D) Soru puntoları okunaklı yazılmıştır. E) Sonuçlar sınav sonunda hemen açıklanmıştır EĞİTİM BİLİMLERİ Deneme Sınavı - TG1

10 49) Bir Fen Bilgisi öğretmeni sınavı okurken sınıfta sürekli derse katılan öğrencilere ek puan vermiştir. Sonuçları incelediğinde çoğu öğrencinin notunun düşük olduğunu görmüş ve bu durumu düzeltmek için tüm öğrencilerin puanlarına 10 puan eklemiştir. Öğretmenin bu uygulamaları sonucunda yapılan sınav nasıl etkilenmiştir? A) Güvenirlik etkilenmemiş, geçerlik düşmüştür. B) Geçerlik ve güvenirlik düşmüştür. C) Güvenirlik düşmüş geçerlik etkilenmemiştir. D) Güvenirlik ve geçerlik etkilenmemiştir. E) Kullanışlılık ve güvenirlik düşmüştür. 50) Aşağıdakilerden hangisinde sınavların (testlerin) hazırlanması sırasında dikkat edilecek noktalardan biri değildir? A) Sınavlarda yönerge olmalıdır. B) Soru sayısı mümkün olduğu kadar fazla olmalıdır. C) Ölçme aracı geliştirmeden önce plan yapılmalıdır. D) Sorular öğrenci seviyesine uygun olmalıdır. E) Soruların güçlük düzeyleri eşit olmalıdır. 51) Beden eğitimi öğretmenliği bölümüne girmek isteyen bir öğrenci hazırlık kursundaki sınavlarda oldukça yüksek puanlar almaktadır. Oysa gerçek sınavda aynı başarıyı yakalayamamıştır. Bu durumdan dolayı da üniversitenin yaptığı sınavın geçerliğinin düşük olduğunu söylemiştir. Yukarıdaki öğrenci üniversitenin yapmış olduğu sınavın hangi geçerlik türüne yönelik eleştiri getirmiştir? A) Kapsam B) Yapı C) Yordama D) Uygunluk E) Görünüş SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE YANITLAYINIZ. Aşağıda Türkçe dersinde kullanılan iki örnek soruya yer verilmiştir. Yaşlı adam, her sabah olduğu gibi erkenden uyandı. Önce pencereyi açtı, serin ve temiz hava ile doldurdu içeriyi. Dışarıda yeni bir gün başlıyordu. Yıkandı, giyindi ve sonra bahçeye çıktı. Günün büyük bir bölümünü bu bahçede geçirirdi. İnsan ağaçlarla çiçeklerle konuşur mu hiç? Yaşlı adam konuşurdu. Her birine kendince adlar takmıştı. Kuşların ötüşünü dinledikçe yaşlı adamın içinde güzel duygular uyanırdı. Her şey güzelleşiveriyordu gözünde. 1. Soru: Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metnin ana fikri olabilir? A) Doğa insana yaşama sevinci verir. B) Yaşlı insanlar sabahları erken uyanır. C) İnsan ağaçlarla ve çiçeklerle konuşabilir. D) Kuşların ötüşü güzel duygular uyandırır. 2. Soru: Yaşlı adamın çiçeklerle, ağaçlarla konuşmasıyla ne kastedilmektedir, irdeleyiniz? 53) Yukarıda kullanılan sorularla ölçülmek istenen davranışların düzeyleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? I. Soru II. Soru A) Kavrama Analiz B) Kavrama Sentez C) Analiz Değerlendirme D) Analiz Analiz E) Kavrama Değerlendirme 52) Portfolyo (dosya-tümel) değerlendirme için hangisi doğru değildir? A) Bir becerinin öğrenilip öğrenilmediğinin uygulama yaptırarak değerlendirilmesidir. B) Yazılı, görsel ve işitsel gibi çok değişik çalışmaları içerir. C) Hem öğretim, hem de değerlendirme amaçlı kullanılır. D) Öğrencinin bir dönem ya da ünite süresince yaptığı çalışmalardan oluşur. E) Değerlendirme süreci içine, öğrencinin kendisi ve akranları da dahil edilir. 54) Sorularla ilgili olarak aşağıda yapılan I. Birinci soru hazırlama açısından daha kullanışlıdır. II. İkinci soru öğrenciye cevaplama özgürlüğü tanıdığı için geçerliği daha yüksektir. III. Birinci sorunun puanlaması takdir hakkı karışmayacağı için daha objektiftir. yorumlarından hangisi ve hangileri doğrudur? A) I ve II B) Yalnız III C) I ve III D) I, II ve III E) II ve III 10

11 55) Aşağıda iki değerlendirme örneği verilmiştir. I. Ahmet'in Kimya dersinden geçip geçmeyeceğine karar verilirken sınıf ortalamasını ölçüt olarak kullanılması II. Ömer in ünitedeki öğrenme eksikliklerini belirleyerek, hedefleri kazanma düzeyine göre yeni üniteye geçip geçmeyeceğine karar verilmesi Yukarıdaki değerlendirme işlemlerinin yapılış amacı-türü, ölçütün türü ve yapılma zamanı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? 57) Ölçme açısından standart sapma, standart hata ve güvenirlik arasında belirgin bir ilişki bulunmaktadır. Aşağıda bu kavramlar arasındaki ilişkilere yönelik üç ayrı grafiğe yer verilmiştir. I II III Standart sapma Standart hata Standart hata Güvenirlik Güvenirlik Standart sapma İlişkisi ilişkisi ilişkisi! Amacı/Türü Ölçütü Zamanı A) I Erişiye dayalı Bağıl Girişte II Düzey belirlemek Bağıl Çıkışta B) I Düzey belirlemek Bağıl Çıkışta II Tanılayıcı Bağıl Süreçte C) I Tanılayıcı Mutlak Girişte II Biçimleyici Bağıl Süreçte Standart sapma, standart hata ve güvenirlik arasındaki ilişkiyle ilgili yukarıda verilen grafiklerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III D) IDüzey belirlemek Bağıl Çıkışta II Biçimleyici Mutlak Çıkışta E) I Düzey belirlemek Bağıl Çıkışta II Tanılayıcı Mutlak Süreçte 56) Aşağıda beş sorunun güçlükleri (Pj) ile ayırt edicilik değerleri (rjx) yer verilmiştir. Soru Pj rjx 1 0,20 0,60 2 0,40 0,80 3 0,80 0,20 4 0,20-0,20 5 0,50 0,50 Bir ölçmeci tabloya dayalı olarak aşağıdaki yorumları yapmıştır. I. 5 soruluk testin aritmetik ortalaması 2,5 dir. II. Testten öncelikli olarak 4. Madde çıkarılmalıdır. III. 3. madde en kolay soru olmasına rağmen ayırt ediciliği düşüktür. IV. 1. madde öğrencilere zor gelmiş olmakla birlikte ayırt ediciliği yüksek bir sorudur. V. 5. Madde güvenirliğe en fazla katkı getirecek maddedir. Verilen madde güçlük ve ayırt edicilik değerlerinden hareketle ölçmecinin yaptığı yorumlardan kaç tanesine ulaşılır ve bu yorumların kaçı doğrudur? A) Sadece üç tanesine ulaşılır ve üçü de doğrudur. B) Dört tanesine ulaşılır, yalnızca ikisi doğrudur. C) Dört tanesine ulaşılır, dört tanesi de doğrudur. D) Hepsine ulaşılır, dört tanesi doğrudur. E) Hepsine ulaşılır, üç tanesi doğrudur. 58) 50 kişilik bir sınıfta 45 öğrenci ve 5 öğrenci ise arasında puan almıştır. Elde edilen puanlar yorumlanmak istendiğinde aşağıdaki istatistik işlemlerinden hangisinin kullanılması daha yanıltıcı sonuç verir? A) Ortalama B) Medyan C) Mod D) Çeyrek kayma E) Ranj 59) Aşağıda Ahmet'in farklı derslerden aldıkları puanlar ve sınıf ortalaması yer almaktadır. Ders Ahmet'in Notu Ortalama S. Sapma Fizik Kimya Mat Türkçe Biyoloji Tabloya dayalı olarak yapılan I. Ahmet in gruba göre en başarısız olduğu ders Matematik dersidir. II. Grubun mutlak başarı düzeyinin en yüksek olduğu ders Türkçe, en düşük olduğu ders fiziktir. III. Öğrenciler arasında farklılaşmanın en fazla olduğu ders matematiktir. Yorumlardan hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III EĞİTİM BİLİMLERİ Deneme Sınavı - TG1

12 60) Aşağıda bir testten elde edilen puanların grafiğine yer verilmiştir. 62) Grafiğe göre puanların; I. tepe değeri 9,5 dur. II. ortancası 5 dir. III. ranjı 9 dur. Yukarıdaki yorumlardan hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız 3 D) I ve III E) II ve III Yukarıdaki grafikte yaşamın ilk üç yılı içindeki yaşağırlık değişimleri hakkında 1000 çocuk üzerinde yapılmış bir araştırmadan elde edilen bazı değerler verilmiştir. Grafikte 1 numaralı eğri söz konusu yaş döneminde ağırlıktaki gözlenen maksimum değişimi, 2 numaralı eğri ortalama değişimi, 3 numaralı eğri gözlenen minimum değişimi, 4 numaralı eğri ise incelenen A isimli bir çocuğun değişimine ait gözlem sonuçlarını göstermektedir. Grafik üzerindeki göstergelere göre, incelenen A isimli çocuğun gelişimi hakkında aşağıda verilen değerlendirmelerin hangisi kesinlikle doğrudur? A) Çocuk psikomotor gelişimde normalin üstünde gelişim göstermiştir. B) Çocuktaki değişimler olgunlaşmaya örnek oluşturmaktadır. C) Büyüme hızında zamanla birlikte azalma gözlenmektedir. D) Çocuk normalden daha fazla hazırbulunuşluk yaşamaktadır. E) Öğrenme, çocuğu akranlarından daha fazla etkilemiştir. 61) Gelişimde farklı kuramlar, insan doğasını incelerken ele aldıkları gelişim konularının dışındaki gelişim alanları ile de ilgilenmek durumundadırlar. Söz gelimi dil gelişiminde önemli bir isim olan Chomsky bu alana ait açıklamalarında biyolojik merkezlerin gelişimini, ahlak gelişiminin önemli isimlerinden Piaget ve Kohlberg bu alana ait açıklamalarında bilişsel gelişim özelliklerini dikkate almışlardır. Paragrafta belirtilen durum gelişim ilkelerinin hangisinin önemini vurgulamaktadır? A) Gelişim çevre ve kalıtımın etkisi altındadır B) Gelişim bir bütündür C) Gelişim belirli bir sıra izlemektedir D) Bireysel farklılıklar gelişimde etkilidir E) Gelişim baştan ayağa doğrudur 12 63) Dört yaşındaki Zeki her gün anne-babasının bir ay önce almış oldukları CD den çizgi filmi seyretmeyi istemektedir. Annesi Zeki nin filmi üst üste beş gün izlemiş olmasına rağmen her yeni günde izlediğinde ilk defa izliyormuş gibi filme ilgili gösterdiğini ve filmi daha önce izlemiş olduğunu unutmuşçasına kahkaha ile güldüğünü fark etmiştir. Acaba özel bir unutkanlık sorunu mu yaşıyor diye kaygılanan anne, daha sonra bunun bir gelişim özelliği olduğunu öğrenmiştir. Sözü edilen durum Piaget in bilişsel gelişim kuramına göre aşağıda verilen kavramların hangisi ile açıklanabilir? A) Canlandırmacılık B) Yapaycılık C) Tümevarımsal düşünememe D) Odaktan uzaklaşamama E) Yanlış bağdaştırma

13 64) ABD'nin en büyük ayakkabı firmasının Ceo'su Afrika'da ayakkabı fabrikası kurmak istemektedir. Afrika'ya gidip fizibilite çalışması yapmak için iki tane gönüllü eleman seçer. Bu iş için ilk gönüllü olan Gökhan Bey Afrika'da bir hafta boyunca gerekli çalışmaları yapmış ve geri döndüğünde patronuna "Efendim yaptığım çalışmalar neticesinde Afrika'ya fabrika açmamız tamamen ölü bir yatırım olacaktır. Çünkü, Afrika'da insanlar ayakkabı giymiyor." der. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra ikinci gönüllü eleman olan Mert Bey de Afrika'ya gitmiş bir hafta boyunca fizibilite çalışmalarını yapmış ve geri döndüğünde patronuna; "Efendim Afrika'ya bir ayakkabı fabrikası kurmak süper bir fikir çünkü, burada hiçbir insanın ayağında ayakkabı yok." der. Kohlberg'in ahlak gelişimi kuramına göre Gökhan Bey ve Mert Bey'in hangisinde doğru olarak vermiştir? Gökhan Bey Mert Bey A) Araçsal ilişkiler Araçsal ilişkiler B) Kişiler arası uyum Araçsal ilişkiler C) Sosyal sözleşme eğilimi İteat ve ceza D) Evrensel ahlak eğilimi Kişiler arası uyum E) Kişiler arası uyum Kişiler arası uyum 66) Edmond Rostand ın Cyrono de Bergerac oyunun kahramanı aklı ve yiğitliğiyle ün kazanmış ama çok çirkin olan burnu yüzünden kadınların sevgisinden yoksun kalmış bir on yedinci yüzyıl Fransız soylusu, şair ve muhafız alayı subayı olan tarihi bir kişiliktir. Cyrono de Bergerac, güzel kuzeni Roxane a aşık olur, fakat çirkinliğinin bilinciyle her türlü karşılık beklentisinden derhal vazgeçer. Kılıç kullanmada ki yıldırıcı becerisiyle Roxane a aşık olan tüm rakiplerinin önüne geçeceği yerde, O bunu yapmaz. Arzularından feragat eder. Kuzenine karşı hissettiği sevgi ve isteğini kendisi gibi kuzenine aşık olan daha yakışıklı bir erkeğe bırakır. Bu feragatten sonra tüm gücünü, yürekliliğini ve zekasını kendinden daha şanslı olan bu adama sunar, isteklerine ulaşabilmesi için ona elinden gelen her türlü yardımı yapar. Geceleyin iki erkeğin de sevdikleri kadının balkonu altında olduğu bir sahnede oyun doruk noktasına ulaşır. Rakibine Roxane ın sevgisini kazandıracak sözcükleri fısıldayan Cyrono, daha sonra karanlıkta onun yerine geçer. Ateşli konuşmasının coşkusu içinde kur yapanın kendisi olmadığını unutur ancak son anda, dilekleri kabul edilen yakışıklı Christian kucaklaşmak için balkona tırmanırken ne yaptığını hatırlar ve özverili tutumuna geri döner. Rakibin dostluğunu giderek daha çok benimser, savaşta kendi yaşamı yerine onun yaşamını kurtarmaya çalışır. Oyunun kahramanı Cyronode Bergerac ı psikoanalitik kuram çerçevesinde değerlendirdiğimizde hangi savunma mekanizmasını baskın olarak kullandığı söylenebilir? A) Karşıt tepki geliştirme B) Özgecilik C) Yansıtma D) Yüceltme E) Yön değiştirme 65) Bir okulöncesi eğitim kurumuna yeni kayıt yaptıran 3,5 yaşındaki Hülya sabah kahvaltısında masaya konulan peynirin eski kaşar olduğunu duyduğunda o kaşar eskimiş, yenmez! diyerek peyniri yemeyi reddetmiştir. Hülya nın tepkisi gelişimde ilişkin aşağıdaki kavramlardan hangisini örneklendirmektedir? A) Morgem B) Artikülâsyon bozukluğu C) Aşırı Kurallaştırma D) Egosantrizm E) Yapaycılık 67) İki yaşındaki Ali nin babası, sakal, gözlük ve kocaman bir plastik burun taktığında çocuk korkmuş ağlamaya başlamış, fakat beş yaşındaki ablası Elif için babasının bu durumu son derece komik bulunmuştur. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır? A) Ali kişi sürekliliğini kazanamamıştır, bebeklik dönemindedir. Elif kazanmıştır, işlem öncesi dönemdedir. B) Ali nesne sürekliliğini kazanmıştır, işlem öncesi dönemdedir, Elif kazanmıştır, somut dönemdedir. C) Ali nesne sürekliliğini kazanmıştır, somut dönemdedir; Elif kazanmamıştır, işlem öncesi dönemdedir. D) Ali benmerkezcidir, işlem öncesi dönemdedir. Elif sosyalleşmiştir, somut dönemdedir. E) Ali dolaylı gerçeği kavramaktadır, somut dönemdedir. Elif kavrayamamaktadır, işlem öncesi dönemdedir EĞİTİM BİLİMLERİ Deneme Sınavı - TG1

14 68) Genel olarak ergenlikte kimlik gelişimi konusunda Erikson un görüşlerinin önemini kabul eden Marcia kimlik statüleri konusundaki araştırmaları ile tanınmaktadır. Marcia nın kimlik statüleri kuramına ilişkin olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sağlıklı bir kimlik kazanılması sürecinde bireylerin kimlik bunalımından kaçınmaları gerektiği önerilmiştir. B) Sağlıklı bir bağlanma sürecinin, gençlerin ailelerinin isteklerine uygun olmasıyla gerçekleşeceğini belirtmiştir. C) İpotekli kimlik statüsünü moratoryum (askıya alma) statüsüne göre daha ideal bir kimlik düzeyini tanımlamaktadır. D) Dağınık kimlik statüsünde temel sorun kimlik bunalımının uzun sürmesidir. E) Moratoryum statüsündeki bireyler kendi davranışlarının sorumluluğunu, dağınık statüsündekilerden daha fazla kabul ederler. 70). Bir kere doğurdunsa, sonra niçin büyüttün? Kundakta, beşikte de bir zahmet mi vardı? Koynundan niçin attın yavrunu bütün bütün? Bilmiyor muydun ki o yalnızlıktan korkardı. Yukarıda Cahit Sıtkı Tarancı nın 1931 de yayınladığı Anne, Ne Yaptın? adlı şiirinden bir bölüm sunulmuştur. Bowlby ve Ainsworth un bağlanma kuramları açısından incelendiğinde mısralara hangi tür bağlanma duygusunun hakim olduğu söylenebilir? A) Güvenli Bağlanma B) Kaygılı bağlanma C) Kaçınan bağlanma D) Tanımlanamayan bağlanma E) İpotekli bağlanma 69) Karikatürden hareketle Freud'un yapısal kişilik kuramına göre aşağıdaki davranışlardan hangisi id'in baskın olduğu durumlarda ortaya çıkar? A) Evlenmek istediğim kız, ya benim olur ya da kara toprağın. B) Yalan söylemediğim için, hırsızlık ve zina yapmadığım için kendimle gurur duyuyorum. C) En yakın arkadaşımın erkek arkadaşından hoşlandığım için kendimden utanıyorum. D) Çalıştığım kurumda hoşuma giden biri var, eğer o da isterse birlikte olabiliriz. E) Günün birinde hiç param kalmazsa ve aç kalırsam ekmek çalabilirim. 71) Bir boru içinde hareket eden ve birbirinden farklı renklerde A B C bilyeleri olsun. İşlem öncesi dönemdeki çocuklar bunların A B C sırasına göre gittiklerini görerek, borunun öteki ucundan da aynı sırayla çıkacaklarını beklerler. Bu dönemde sezgisel düşünce gelişmiştir. Peki eğer boru geri dönüş yönünde eğilirse C B A sırasını beklemeyen en küçükler, bunun böyle gerçekleştiğini görünce iyice şaşırırlar. Artık birbirleriyle ilintili bir sezgiyi öngörmeyi öğrendikleri zaman, boruya yarı dönme hareketi verilir ve bundan böyle C B A ve dönüşünde A B C olacağı anlaşılır. Oysa bu durumu anlamamakla kalmıyorlar, ayrıca borunun ucundan bir A nın, bir C nin çıktığını görerek, bundan sonra ortadaki B bilyesinin öne çıkacağını bekliyorlar. Piaget ye göre; İşlem öncesi dönemdeki çocukların yaşadıkları bu durumu, temelde hangi özelliğin gelişmemiş olmasıyla açıklanabilir? A) Korunumun kazanılmamış olması B) Tersine çevrilebilirliğin gelişmemiş olması C) Benmerkezcilikten uzaklaşılmamış olması D) Sembolik düşüncenin gelişmemiş olması E) Simgesel işlevin gelişmemiş olması 14

15 72) Akdeniz Bölgesi nde yaşayan ve daha önce hiç kar görmeyen Ali ailesinin tatil için gittiği Erzurum da yerlerdeki karları görünce annesine yerlere un dökülmüş! demiştir. Ali nin bu davranışını Piaget in hangi zihinsel gelişim kavramıyla açıklanabilir? A) Şema B) Uyum (Adaptasyon) C) Uyumsama (Akodomasyon) D) Egosantrizm E) Özümseme (Asimilasyon) 73) Bir Formula-1 yarışçısı, birkaç yıl önce ayrıldığı takımına geri dönmüştür. Yarışçının uzun yıllar eski takımının aracı ile yarışmasına rağmen geri döndüğünde eski arabasının kumanda panelindeki işaretlerin anlamlarını hatırlamakta güçlük çekmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Geriye ket vurma B) Bastırma C) Güdüsel unutma D) Sonralık etkisi E) Episodik bellek 74) Anne bütün uğraşlardan sonra çocuğuna yoğurt yedirmeyi başaramadığı için bu ısrardan vazgeçmiştir. Daha sonra yuvaya başlayan çocuğunun, beslenme saatinde diğer çocuklarla birlikte yoğurt yediğini akşam eve gelince anlattıklarından öğrenmiştir. Anne evde de çocuğunun önüne yoğurt koyunca, hiç karşı çıkmadan çocuğun yoğurdu yiyip bitirdiğini görmüştür. Çocuğun artık yoğurt yemeye başlamasının nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir? A) Yuvada yemek yemenin herkesi kapsayan kuralları uygulanmaktadır. B) Yuvada yemek saatleri dışında yemek verilmemektedir. C) Kendi yaşıtlarından etkilenip, onları örnek almıştır. D) Yuvada kendisine sevdiği birçok yemek seçeneği sunulmaktadır. E) Evde uygulanan yemek alışkanlığı kazandırma yöntemi çok serbesttir. 75) Bir özel okul yönetimi, okul binasının en üst katlarındaki sınıf ve odalara ulaşımı kolaylaştırmak için asansörleri hizmete açmıştır. Öğrencilerin sadece bu kata çıkmak için kullanmalarını sağlamak için de asansöre duyurular asılmıştır. Ancak öğrenciler birinci kat için bile asansörü tercih etmeye başlayınca asansörler yoğun şekilde kullanılmış ve sık sık arıza yapmaya başlamıştır. Kullanım dışı bırakmanın, öğrencilerin gözünde okulun imajına zarar vermesinden endişe eden yönetim, asansörlerin daha az kullanılmasını sağlamak için yeni bir düzenlemeye gitmeye karar vermiştir. Bu düzenleme ile ilk katlardan aşağıya inmek için çağırma düğmesine basıldığında asansörün 3 dakika bekledikten sonra harekete geçmesi sağlanmış ve bir süre sonra da öğrencilerin büyük bir kısmının asansörlerden vazgeçip merdivenlere yöneldikleri gözlenmiştir. Verilen örnekte öğrencilerin asansörü daha az kullanmaları aşağıdaki davranış kontrol tekniklerinin hangisi ile gerçekleştirilmiştir? A) Tepkisel koşullanma B) II. tür ceza C) I. tür ceza D) Davranışta kontrast E) Olumlu pekiştirme 76) Ahmet, ana yolun kenarındaki evlerinin duvarla çevrili bahçesinde top oynamaktadır. Oynarken duvarı aşıp yola kaçan topları birkaç kez arabanın altında kalarak şiddetli şekilde patlayan Ahmet, bir gün oynarken top bahçenin duvarından aşar aşmaz elleri ile kulaklarını kapatmıştır. Ahmet in top duvarı aşınca kulaklarını tıkama davranışı aşağıdaki davranış kazandırma tekniklerinin hangisiyle açıklanabilir? A) Tepkisel koşullanma B) İçgörüsel öğrenme C) Gestalt öğrenme D) Sosyal Öğrenme E) Kaçma koşullanması 77) Bir marketler grubu, müşteri sayısını artırmak için bir kampanya başlatmıştır. Bu amaçla on bininci, yirmi bininci ve otuz bininci müşterisine otomobil hediye etmeyi vaadetmektedir. Yukarıdaki örnekte müşteriler için hangi pekiştirme tarifesi kullanılmaktadır? A) Sürekli B) Sabit aralıklı C) Değişken aralıklı D) Sabit oranlı E) Değişken oranlı EĞİTİM BİLİMLERİ Deneme Sınavı - TG1

16 78) Başarısızlık duygusu öğrencilerde panik ve heyecan tepkileri doğurabilmektedir. Birkaç kez sınava giren bir çocuk yaşadığı başarısızlıkların ardından, sınavlar öncesinde, henüz sınava girmeden bile aynı panik tepkilerini gösterebilir. Öte yandan normalde topluluğun karşısında konuşmaktan hiç rahatsızlık duymayan bir öğrenci, birkaç kez yaptığı gaflara bağlı olarak gülünç duruma düşünce topluluğun karşısına utandığı için konuşmayı reddedebilir. Öğrencinin sınava girerken heyecanlanması ve kalabalık önünde konuşmayı reddetmesi hakkında aşağıda sunulan ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) İkinci örnekte topluluk, ilk örnekte başarısızlık koşullu uyarıcı işlevi üstlenmektedir B) İlk örnek tepkisel, ikinci örnek ise edimsel koşullanma ile öğrenmeyi örneklendirmektedir. C) Sınav öncesindeki heyecansal tepkiler doğal tepkilerdir D) Her iki örnek de tepkisel koşullanma ile açıklanabilir. E) Her iki örnekte de davranışlar olumsuz haber vericilik üzerinden yönlendirilmektedir. 80) Özellikle ilköğretim birinci kademe düzeyinde çok sık kullanılan, aferin, teşekkür ederim, çok doğru gibi sözel ifadeler, başarma duygusu, puan, derece, not, kupa, altın madalya gibi ödüller davranış kontrolünde fazlasıyla işe yaramaktadır. Öte yandan başka bir grup pekiştireç olarak şekerleme, çikolata, limonata gibi ödüller de özellikle okul öncesi eğitim düzeyi gibi küçük yaş gruplarında davranış kazandırmada son derece etkili olmaktadır. İkinci grupta verilen şeker ve çikolata gibi pekiştireçlerin küçük yaş gruplarında daha etkili olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Okulöncesi öğretmenlerinin pekiştireçleri etkili kullanma becerileri B) Öğrenme ürünü olmaksızın etkileyiciliklerinin olması C) Kreş ortamının diğer pekiştireç türlerinin kullanılmasına uygun olmaması D) Çocukların diğer pekiştireç türlerinden olumsuz etkilenmesi E) Diğer pekiştireç türlerinin maliyetlerinin yüksekliği 79) Para çekme makinelerinden verilen fiş ve hesap özetlerinin bankamatik kabinlerini aşırı şekilde kirletmesinden ve kâğıt israfına bağlı maliyet artışından şikâyetçi olan bir banka bunu önlemek için bir çare arar. Önce bu belgeler için özel çöp kutuları koyar ama sonuç vermez. Ardından Gereksizse almayınız, kâğıt israfına neden olmayınız şeklindeki yazılı afiş ve uyarı levhaları kullanılır ama banka yine beklentilerine ulaşamaz. Ardından bu belgenin basıldığı kâğıdın ve mürekkebinin kalitesini düşürür, bu da işe yaramaz. Banka yetkilileri hesap özeti ve fiş isteyenlerden az da olsa bir miktar para kesince sonuç alır ve çözüme ulaşılır. Banka yetkililerinin uygulaması hangi modele uygun bir öğrenmeyi örneklendirmektedir? A) Gizil öğrenme B) İç-görüsel öğrenme C) Sosyal öğrenme D) Deneme-yanılma E) Tepkisel koşullanma 81) Bir ülkede yapılan seçimlerde politikacılar, yapılan açık hava toplantılarında, toplantı yapılan şehrin spor takımlarının renklerini taşıyan kıyafet, atkı ve formaları ile topluluğun karşısına çıkmakta, öte yandan konuşmalarında sık sık yöresel söylemlere yer vermekte ve yöresel yemekleri örnek vererek seçmenlerini etkilemeye çalışmaktadır. Politikacıların kamuoyunu etkilemek için bu uygulamaları tercih etmeleri hangi kuramsal yaklaşımın prensiplerini kullandıklarını göstermektedir? A) Tepkisel koşullanma B) Buluş yolu ile öğrenme C) Anlamlı öğrenme D) Sosyal öğrenme E) Kubaşık (kooperatif) öğrenme 16

17 82) Kaçınma öğrenmesi ile olumsuz pekiştirme süreçlerini benzer kılan özelliklere ilişkin aşağıda verilen değerlendirmelerin hangisi kesinlikle doğrudur? A) İkisinde de olumsuz uyarıcıların ortamdan çıkıyor olması B) İkisinde de işleyişin U-T (önce uyarıcı sonra tepki) şeklinde olması C) İkisinde de organizmanın pasif konumda olması D) İkisinin de bağ kuramı ile açıklanamaması E) İkisinin de sönmeye dirençli olması 85) Yemekten önce ellerini yıkamayan çocuğu, annesi her seferinde azarlayarak bu davranışı yaptırmaktadır. Anne daha sonra, çocuğun el yıkama tepkisini başlatan uyarıcının kendisinin onu azarlaması olduğunu fark eder. Bundan sonra sofra hazırlamaya başladığında çocuğuna ellerini yıkamasını söyler. Bu durum birkaç kez tekrar ettikten sonra çocuk artık yemek masasının düzenlenmeye başlamasıyla birlikte ellerini yıkamayı öğrenir. Yukarıdaki örnekte sonuç tepkisini oluşturan uyaran hangisidir? A) Yemek masasının hazırlanması B) Annenin çocuğu azarlaması C) Çocuğun ödüllendirilmesi D) El yıkama davranışının çok tekrarlanması E) Yemek saatlerinin düzenli olması 83) 6 yaşındaki Mahmut ailesi ile birlikte kaplıcalara gider. Yüzmeyi öğrenmek için çok istekli olan Mahmut 40 derecelik kaplıca havuzuna sıcak diyerek giremez. Babası önce suyu ılıtır ve sonra havuzun soğuk suyunu kapatıp sıcağı açık bırakır. Bir süre sonra suyun sıcaklığı tekrar 40 dereceye gelse de Mahmut un sıcaklıktan yakınmadığını fark eder. Söz konusu örnekte Mahmut un önceleri girememesine rağmen sonra aynı sıcaklıktan şikâyetçi olmaması aşağıdakilerin hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir? A) Sistematik duyarsızlaştırma B) Kademeli koşullanma C) Zincirleme koşullanma D) Eşik yöntemi E) Şekillendirme 86) Mustafa balık tutkunudur ve farklı türlerde, çok sayıda balık beslediği büyük bir akvaryumu bulunmaktadır. Akvaryumun içinde köşelerde suyu oksijen açısından zenginleştirmeye yönelik iki filtre yerleştirilmiştir. Mustafa, balıkların gün geçtikçe bu filtrelerden birinin yanında toplandıklarını, diğerinin olduğu köşeye gitmediklerini fark eder. Bunun nedenini anlamaya çalışırken cihazlardan birinin bozulmuş olduğunu, oksijen üretemediğini ve balıkların da sağlam olanın yanına toplandıklarını gözlemler. Örnekte balıkların arızalı olan filtrenin yanından uzaklaşmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A) Tepki analojisi B) Karşıt koşullanma C) Olumsuz pekiştirme D) Gölgeleme E) Yorma/yorgunluk 84) Ergenlik döneminin tipik özelliklerinden birisi ergen benmerkezciliğidir. Bu özelliğin bir biçimi de ergenin hissettiği, başkalarınca anlaşılamayacağı duygusudur. Gence kimse beni anlayamaz duygusu hâkim olduğunda bu duygu davranışlarına da yansır. Aslında ailesinde ve arkadaş çevresinde onu anlayabilecek birileri olsa da bu duygusunun etkisiyle öylesine onlardan uzak durur ki, kendi kendine anlaşılmasını zorlaştırır. Bu yolla gencin başkasını onu anlayamayacağı düşüncesi pekişir. Bu durum aşağıdakilerin hangisine en uygun örnektir? A) İleriye ket vurma B) Öğrenilmiş çaresizlik C) Uyarıcı genellenmesi D) Algıda seçicilik E) Kendini gerçekleştiren kehanet 87) Evde bilgisayar oyunlarıyla çok fazla süre geçirip bunu alışkanlık haline getiren ve bu nedenle de derslerini ihmal eden bir çocuğun anne-babasına, edimsel koşullanma ilkeleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin önerilmesi en uygundur? A) Bilgisayar oynamasını görmezden gelmek, tepkisiz kalmak B) Çocuk, ödevini ihmal edip bilgisayar başına oturduğunda ödevlerini hatırlatan uyarıcılar vermek C) Dersini ihmal ettiği durumlarda bilgisayar kullanmasına izin vermemek D) Ders içeriklerine uygun çalışma cd leri alarak bunları kullanmasını özendirmek E) Bilgisayar oynarken görmezden gelmek ve derse ilgi gösterdiğinde pekiştirmek EĞİTİM BİLİMLERİ Deneme Sınavı - TG1

18 88) Çocuğunun isteklerine dayanamayıp her isteğini yapmaya çalışan bir anne bunun evde problem olmaya başladığını fark eder. Çocuk istediği yapılmadığında huzursuzluk çıkarmaya, eşyalarını, oyuncaklarını sağa sola fırlatmaya başlamıştır. Bunun üzerine anne çocuğuna, eşyaları fırlatmasını sürdürürse onunla ilgilenmeyeceğini söyler ve bunu da uygular. Çocuk başlangıçta ağlama davranışı ile tepkilerini şiddetlendirse de bir süre sonra bu uygulamaya beklenen tepkileri verir ve eşyaları fırlatma davranışlarında azalma meydana gelir. Anne bu değişimi fark edince artık eskisi gibi davranmayacağını düşünerek gevşer ve huzursuzluk çıkarmasına dayanamadığında çocuğun isteklerini yeniden yerine getirmeye başlar. Annenin dayanamayıp isteklerini yeniden yerine getirmeye başlamasının, eşyaları fırlatma davranışı üzerindeki muhtemel etkileri hakkında aşağıda verilen değerlendirmelerin hangisi en doğrusudur? A) Davranış değişikliği gözlenmiştir ve bundan sonra eşyaları fırlatma davranışı azalmayı sürdürür. B) Annenin birinci tür ceza uygulması erken bitirildiğinden davranışsönmeye direnç gösterecektir. C) Anne yeniden aynı şekilde davrandığından davranış sönmeye daha dirençli hale gelecektir. D) Çocuk annesinin ceza verebileceğini anladığından davranışta azalma meydana gelecektir. E) Sönme tam olarak meydana gelmediğinden kendiliğinden geri gelme gözlenecektir. 90) Aşağıda verilen örneklerin hangisinde davranış üretme sürecinde bireyi harekete geçiren güdünün kaynağı kesinlikle dışsaldır? A) İngilizce ödevini daha iyi yapmak için kütüphaneye giden çocuğun çabası B) Sınavı kazanmak için çok sayıda soru çözen öğrencinin davranışı C) Öğretmenden çekindiği için koridorda çekirdek çitlemeyen çocuğun davranışı D) Yağmurlu ve soğuk bir havada balığa çıkan bir balıkçı E) Büfesinde yabancı ürünler satmak istemeyen bir satıcının davranışı 91) Televizyonlarda, sinemalarda her gün farklı suç olaylarının ayrıntılı biçimde işlendiği aksiyon filmleri ve haberlerle karşılaşıyoruz. Kimi bir bankanın nasıl soyulabileceğini kimi bir kaçakçılığın hatta kimi de bir cinayetin nasıl olabileceğini akla hayale gelmedik biçimde açık olarak anlatıyor; neredeyse yol gösteriyor. Ama ne olursa olsun, gerçek hayatta yaşanan benzer olaylarda bu yayınları izlenmiş olmayı gerekçe göstererek yapılan savunmaların pratikte bir anlamlı yoktur. Yani bu film ve programları izlemiş olmak, suçu işleyenleri haklı çıkaran bir gerekçe olamaz. Suç işleyenlerin, suç eylemlerini bu programları izlemiş olmaları ile gerekçelendiremeyeceklerini açıklamak için Bandura nın sosyal bilişsel öğrenme kuramının hangi kavramı kullanılabilir? 89) Donuk zekâya sahip olan ve bu nedenle kaynaştırma eğitimine alınan bir öğrenciye yazı yazma öğretilmeye çalışılmaktadır. Öğretmeni çocuğa üzerinde Ali Gel yazan bir fiş vermiş bunu yazmasını istemektedir. Bu fişi tamamıyla yazdığında çocuğu çikolata ile ödüllendireceğini de söylemiştir. Üç gün bu fişe çalışan çocuk A, Al ve Ali yazmıştır ama fişin tamamını yazamamıştır. Öğretmeni ise bu değişimlerle ilgilenmemiş ve tamamını yazmadıkça çikolata vermeyeceğini söylemiştir. Öğretmenin ilgisiz tutumu aşağıdaki davranış kazandırma tekniklerinin hangisine uygun olmadığı için olumsuz olarak eleştirilebilir? A) Söndürme B) Olumsuz pekiştirme C) Şekillendirme D) Zıt Tepki yöntemi E) Sistematik duyarsızlaşma 18 A) Dolaylı duygu B) Dolaylı güdülenme C) Sembolleştirme kapasitesi D) Öz-düzenleme kapasitesi E) Öz-yeterlik algısı 92) Öğrenciler dönemin başında yavaş hareket ederken ödevi teslim etme günleri yaklaştıkça daha hızlı çalışmaktadırlar. Ancak pekiştirme yapıldıktan sonra ki zamanda gene yavaş hareket etmeye başlayacaklardır. Çünkü hızlı hareket etseler de sürenin bitimine kadar pekiştirilmeyeceklerini öğrenmişlerdir. Bu duruma yol açan neden aşağıdakilerden hangi pekiştirme tarifesi olarak gösterilebilir? A) Dolaylı pekiştirme B) Sabit oranlı pekiştirme C) Değişken oranlı pekiştirme D) Değişken aralıklı pekiştirme E) Sabit aralıklı pekiştirme

19 93) Ayşe yeni başladığı işinde, personelin giriş ve çıkış saatlerinde imza attığını gözlemiştir. Bunun nedenini sorduğunda İş denetiminin bu yolla sağlandığı, işe geç kalan veya izinsiz erken ayrılanlara çeşitli yaptırımlar uygulandığı yanıtını almıştır. Bundan sonra kendisi de işe geliş ve gidiş saatlerine uymaya özen göstermiş ve imza atmıştır. Ayşe nin davranışları üzerinde etkili olan öğrenme faktörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Dolaylı duygusallık B) Dolaylı güdülenme C) Dolaylı öğrenme D) Dolaylı sönme E) Dolaylı pekiştirme 94) 5 yaşındaki Gülsüm, ilköğretim yedinci sınıf öğrencisi olan 13 yaşındaki ablası ile evde aynı odayı paylaşmaktadır. Bir gün ailesi, kendisine öğretilmek için özel bir çaba gösterilmemesine ve daha önce gözlenmemiş olmasına rağmen Gülsüm ün bazı İngilizce kelimelerin anlamlarını öğrendiğini fark eder. Yukarıda verilen örnek Tolman ın öğrenmeye ilişkin görüşlerinden hangisini en iyi şekilde açıklar? A) Öğrenme ve performans birbirlerinden farklıdır B) Öğrenme amaçlı bir şekilde gerçekleşmektedir C) Aracı değişkenler öğrenmeyi etkiler D) Öğrenmede kateksizler oluşabilir E) Öğrenmede işaret öğrenmeler de yer almaktadır 95) Günlük yaşantımızda yüzlerce kişiyle karşılaşır, onlara kimi zaman otobüste yer verir, kimi zaman yol sorarız. Ancak çoğu zaman bu etkileşimler, yaşantı eşiğini aşmadığından kalıcı bir iz oluşturmaz. Bu durumda yaşantı meydana gelmediğinden öğrenme de gerçekleşmez. Bu nedenle öğrencinin, öğretme öğrenme ortamının öğeleriyle olan etkileşimleri yaşantı eşiğini aşmalı ki, öğrencide bir iz, yani yaşantı meydana gelebilsin ve bunun sonucunda da öğrenme oluşabilsin. Yukarıda verilen bu bilgiler temel alındığında öğrenmeyi sağlayan yaşantı kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 96) Bireylere, anlamsız heceler gibi alışılmamış bilgi sunulduğunda ve zihinsel tekrar imkanı verilmediğinde, deneklerin bu bilgiyi aşağı yukarı üç saniye hatırlayabildikleri görülmektedir ve onu izleyen on beş saniye içinde bilgi hatırlanamaz hale gelmektedir. Bu deneyin sonucu aşağıdaki hipotezlerden hangisinin doğru olmadığını göstermektedir? A) Kısa süreli bellek kapasitesi tekrar yoluyla arttırılmalıdır. B) Bilgilerin örgütlenebilmesi için anlamlı olması gereklidir. C) Kısa süreli belleğin kapasitesi son derece sınırlıdır. D) Kısa süreli bellek gelen bilgileri kendiliğinden kaydetmektedir. E) Kısa süreli bellek alışılmadık bilgileri kodlayamamaktadır. 97) Sigara içenler için nikotinin o anda meydana getirdiği etki, sigarasız uzun bir ömür yaşamaktan daha pekiştirici olabilir. Bu örnek aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğrulamak için ileri sürülebilir? A) Birçok davranış problemi, sosyal öğrenme sonucu ortaya çıkmaktadır. B) Davranıştan sonra verilen pekiştireç biraz yaratıcı olmalıdır. C) Pekiştiriciler sosyal çevreden alındığı zaman daha etkilidir. D) Koşula bağlı anlaşma, bireyin kısa sürede pekiştirici almasını sağlamalıdır. E) Anında verilen pekiltireçler, uzun vadede olanlara göre daha etkilidir. A) Bireyin adına bireyin çevresiyle belli düzeydeki etkileşimleri sonucunda bireyde kalan izdir. B) Toplumun bireyler üzerinde ödüller ve cezalar yoluyla oluşturduğu etkidir. C) Bireyin yaşadığı çevreden olumlu örnekleri alması olumsuzlardan kaçınmasıdır. D) Davranış birey çevre üçgeninde ortaya çıkan her türlü değişikliktir. E) Şiddeti düşük uyarıcıların öğrenme oluşturmadığında bellekte iz bırakmamasıdır. 98) Köylerinde bir köpeğin kemiğini toprağa gömdüğünü gören bir çocuk da daha sonra misketlerini toprağa gömerek saklamıştır. Bu örnek hangi bilim insanının hangi teorisini örneklendirmektedir? A) Bruner: Buluş yolu ile öğrenme B) Ausubel: Anlamlı Öğrenme C) Kohler: İç görüsel öğrenme D) Bandura: Sosyal-bilişsel öğrenme E) Tolman: İşaret öğrenme EĞİTİM BİLİMLERİ Deneme Sınavı - TG1

20 99) Murat Bey öğrencilerine karşı demokratik ve hoşgörülü davranışlarıyla tanınmakta olan bir öğretmendir. Ancak müfettişlerin geldiği ve okulun teftişten geçirildiği günlerde Murat Bey in daha gergin ve cezaya daha sık başvuran bir farklılaşma sergilediği gözlenmiştir. Söz gelimi normalde sorulan sorulara doğru cevap verilemediğinde öğrencilere herhangi bir ceza uygulamasına başvurmazken, teftiş zamanlarında öfke, kızgınlık gibi tepkiler vermiştir. Aynı değişim sınav zamanlarında da gözlenmiştir. Murat Bey in öğrencilerin bir davranışına sadece teftiş ve sınav zamanları gibi belirli uyarıcıların olduğu zaman ve ortamlarda ceza uygulaması hangi ceza türünü örneklendirmektedir? 102) Bir ilköğretim okulunun rehber öğretmeni, bilgisayarın ve internetin doğru kullanımı ve uzun saatler bilgisayar başında zaman geçirmenin zararları konusunda ailelere ve öğrencilere seminer vermek yoluyla onları bilinçlendireceğini düşünmektedir. Rehber öğretmenin yapmayı düşündüğü bu çalışma, rehberliğin hangi işlevi ile ilgilidir? A) İyileştirici B) Ayarlayıcı C) Düzeltici D) Geliştirici E) Önleyici A) Ayırt edici ceza B) Ertelenmiş ceza C) Genellenmiş ceza D) II. Tür ceza E) Aralıklı ceza 100) Resim yaparken sulu boya kullanan 8 yaşındaki Kazım, boyaların bulunduğu kutuda turuncu renk boya olmadığını anlar. Elinde bulunan farklı boyaları karıştırarak turuncu elde etmeye çalışan Kazım bunu başaramaz ama bir süre sonra birden kırmızı ve sarı renkleri uygun şekilde karıştırdığında bu rengi elde edebileceğini fark eder. Sonra karıştırır ve elde eder. Kazım ın kırmızı ve sarı renkleri uygun şekilde karıştırdığında sonuca ulaştıracak çözümü bulması aşağıdaki problem çözme türlerinden hangisine bir örnektir? 103) Bir ortaöğretim kurumunda seçmeli derslerin belirlenmesi için Okul Rehber Öğretmeni Tahsin Bey, öğrencileri on kişilik gruplara ayırarak, grup sözcülerinin grubun ilgi alanlarını yazılı olarak bildirmelerini ister. Dokuz gruptan iki tanesi sanat etkinlikleri, üç tanesi spor etkinlikleri, iki tanesi satranç, bir tane folklor, bir başka grup sergi düzenleme gibi dersleri tercih etmişlerdir. Tahsin Bey okul rehberlik yürütme komisyonu toplantısında, öğrencilerin yetenekleri ve ilgi duydukları alanlarla ilgi yapmış olduğu çalışmanın sonuçlarını açıklar. Bu sonuçlara göre Tahsin Bey, satranç ve spor etkinliklerinin uygun seçmeli dersler olabileceğini söyler. Buna göre Tahsin Bey'in yapmış olduğu çalışma rehberliğin hangi işleviyle açıklanabilir? A) Tamamlayıcılık B) Yönelticilik C) Ayarlayıcılık D) Önleyicilik E) Uyum sağlayıcılık A) Model alma yolu ile öğrenme B) Deneme-yanılma yolu ile öğrenme C) İç-görüsel öğrenme D) Gizil öğrenme E) İşaret öğrenme 101) İlhan, amcasının bilgisayarını kullanırken bilgisayarı bozmuştur. Bunun üzerine amcası bir daha bilgisayarını kullanmasına izin vermemiştir. Amcasının İlhan ın bilgisayarı kullanmasına izin vermemesi aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir? A) Gölgeleme B) Olumsuz pekiştirme C) I. tip ceza D) II. tip ceza E) Karşıt tepki oluşturma 104) İnsanlara değer veren Dilek Öğretmen, matematik yazılılarını okuduğunda 75 alan Buse nin üzüldüğünü fark eder. 75 puanın düşük bir puan olmadığını ve Buse ye neden üzüldüğünü sorduğunda Buse: Lise birincisi olmazsam babam bana kızacak, belki de beni okula göndermeyecek. der. Dilek Öğretmen aşağıdakilerden hangisini söylerse, Buse yle empati kurmuş olur? A) Önümüzde daha yazılılara çok var, çalışırsan notunu yükseltirsin. B) Düşük not almana babanın kızacağını düşünüyorsun. C) Aldığın not sınıftakilerden çok yüksek bir not, babana ben söylesem iyi olmaz mı? D) Senden daha yüksek not beklemeleri normal; çünkü sen sorumluluğunun farkındasın. E) Baban seni okuldan almak istemez; çünkü her baba çocuklarını anlamak ister. 20

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

Zaman Çizgisi. Venn Şeması

Zaman Çizgisi. Venn Şeması Zaman Çizgisi Zaman çizgisi, bir değerlendirme planını göstermenin ve öğrenme döngüsü boyunca çeşitli değerlendirme yöntemlerinin ortaya çıkışını incelemenin basit bir yoludur. Venn Şeması Venn şeması

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş...1

İÇİNDEKİLER. Giriş...1 İÇİNDEKİLER Giriş...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ Temel Kavramlar...5 Öğrenme ve Öğrenme İlkeleri...8 Öğretim ve Öğretme...10 Öğretim İlkeleri...12 1. Amaca Dönüklük İlkesi...12 2. Öğrenciye

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ders No : 0310380127 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Türk Dili II :Cümle ve Metin

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 0310330040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : 0310500073 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Bir dersin hazırlığına nereden ve nasıl başlarsınız? Ne öğretmek istiyorum? Hangi hedefe ulaşmak istiyorum? Sınıfın konu hakkında ön öğrenmeleri nedir?

Detaylı

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Öğretim İlke ve Yöntemleri Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Sunu İçeriği: A. Programın İçeriği B. Derslerin İşlenişi C. Değerlendirme Esasları D. Beklentiler 2 A. Programın İçeriği 1. Öğretimle

Detaylı

KPSS-EB-CÖ/ Öğrenciyi merkeze alan sınıf içi öğretim etkinlikleri düzenlenirken aşağıdakilerden öncelikle hangisi dikkate alınmalıdır?

KPSS-EB-CÖ/ Öğrenciyi merkeze alan sınıf içi öğretim etkinlikleri düzenlenirken aşağıdakilerden öncelikle hangisi dikkate alınmalıdır? 39. Aşağıdakilerden hangisi, buluş yoluyla öğrenme yönteminden yararlanmaya çalışan bir öğretmenin, öğrencilerin derse aktif katılımlarını sağlaması için yapması gereken davranışlardan biri olamaz? A)

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Döne Teori+Prati Ders ismi Ders kodu Kredi AKTS m k TEMEL MATEMATİK I SNF101 1 2+0 2 4 Ön Şartlı

Detaylı

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğrenme - Eğitim Teknolojisi Yaşantı ürünü Kalıcı izli Davranış değişikliği Nasıl Öğretirim? Öğrenme ile ilgili sorunların analizi ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME ÖĞRETME SÜREÇLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME ÖĞRETME SÜREÇLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME ÖĞRETME SÜREÇLERİ 1. TEMEL KAVRAMLAR... 5 2. ÖĞRENME VE ÖĞRENME İLKELERİ... 8 3. ÖĞRETİM VE ÖĞRETME... 10 3.1. Öğretim İlkeleri... 12 3.1.1. Amaca Dönüklük İlkesi...

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

30 GÜNDE EĞİTİM BİLİMLERİ

30 GÜNDE EĞİTİM BİLİMLERİ KPSS KONU LÜĞÜ 30 DE EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ISBN: 978-605-9340-99-1 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Kısayol Yayıncılık a aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan yayınların

Detaylı

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar).

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Hedef Davranışlar Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Bu nitelikler bilişsel, duyuşsal ve psikomotordur. 2 aşamada ele alınmaktadır.

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Beden Eğitimi ve Spor Kültürü

Detaylı

Öğretim Etkinliklerini Planlama

Öğretim Etkinliklerini Planlama Öğretim Etkinliklerini Planlama Konu Başlıkları Plan Öğretim Etkinliklerinin Planlanması Eğitimde Planlama Neden Eğitimde Planlama? Plan Türleri Yıllık Plan Ünite Planı Günlük Plan Öğretim İlkeleri Bir

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Güzel Yazı Teknikleri SNF217

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersin Tanımı Bu derste öğretmen adaylarına din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin öğretiminin planlama ve uygulama süreçleriyle ilgili bilgiler verilmekte,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : 0310340081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

MATEMATIK ÖĞRETIM YÖNTEMLERI. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi

MATEMATIK ÖĞRETIM YÖNTEMLERI. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi MATEMATIK ÖĞRETIM YÖNTEMLERI Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi Dersin İçeriği Matematiğin doğası / Matematiksel bilgi Matematik öğretiminin temel ilkeleri Matematikte başlıca kuramlar

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları:

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları: ÖĞRETĠM STRATEJĠLERĠ Öğretim stratejisi, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için seçilen genel yoldur. Öğretim stratejileri; sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim, araştırma ve inceleme yoluyla öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı M A T E R Y A L S E Ç M E V E G E L I Ş T I R M E S Ü R E C I D R. M. B E T Ü L Y I L M A Z Etkili İletişim İçin Ortak yaşantı alanı oluşturma Mesajı anlaşılır şekilde

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS UYGARLIK TARİH SNF105 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Seval FER, İlker CIRIK. İKİNCİ BÖLÜM Sertel ALTUN, Esma ÇOLAK

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Seval FER, İlker CIRIK. İKİNCİ BÖLÜM Sertel ALTUN, Esma ÇOLAK İÇİNDEKİLER SUNUŞ /iii İÇİNDEKİLER /v ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM ve YAKLAŞIMLARINA GİRİŞ / vi BİRİNCİ BÖLÜM Seval FER, İlker CIRIK TEMEL KAVRAMLAR Yasa, İlke, Kuram, Strateji, Model, Yöntem, Teknik, Taktik,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Erken Çocukluk Döneminde Program Geliştirme TÜRKÇE Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı; öğretmenlik becerilerinin kazandırılması

Detaylı

Ders Adı : YABANCI DİL I (İNG.) Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : YABANCI DİL I (İNG.) Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL I (İNG.) Ders No : 0310340013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR *Büyük küçük orta *Sivri-küt *Önünde-arkasında *Alt-üst-orta *Altında-üstünde-ortasında *Arasında *Renk kavramı: Kahverengi, gri *Sayı

Detaylı

Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11

Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11 Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11 arası) Türkçe dersinin temel amaçlarından biri öğrenenleri

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

BÖLÜM I:TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM I:TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz. III BÖLÜM I:TEMEL KAVRAMLAR 13 Eğitim.. 13 Eğitim Türleri ve Sınıflandırılması. 17 Formal (Resmi, Biçimsel) Eğitim.... 18 İnformal (Resmi Olmayan, Biçimsel Olamayan).. 20 Davranış..

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Eğitim Psikolojisi MB 102 2 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

uzman yaklaşımı program geliştirme Branş Analizi Uzm. İrfan UYGAR

uzman yaklaşımı program geliştirme Branş Analizi Uzm. İrfan UYGAR Branş Analizi program geliştirme ÖSYM 2013 yılında yaptığı değişiklikle Eğitim Bilimleri Testi ndeki soru sayısını 120 den 80 e düşürmüştür. Bu bağlamda program geliştirmenin soru sayısını diğer alanlara

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM I: TEMEL KAVRAMLAR... 1 İnsan... 2 Eğitim ve Öğrenme... 3 Sanat Eğitimi... 5 Müzik Eğitimi... 6 Müzik Eğitiminin Amaçları...

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM I: TEMEL KAVRAMLAR... 1 İnsan... 2 Eğitim ve Öğrenme... 3 Sanat Eğitimi... 5 Müzik Eğitimi... 6 Müzik Eğitiminin Amaçları... İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: TEMEL KAVRAMLAR... 1 İnsan... 2 Eğitim ve Öğrenme... 3 Sanat Eğitimi... 5 Müzik Eğitimi... 6 Müzik Eğitiminin Amaçları... 6 Μüzik Eğitiminin İlkeleri... 9 Müzik Eğitiminin Boyutları...

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarım Psikolojisi GRT 312 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Eğitim Dizisi. Hazırlayanlar: Dr. Seçil Yücelyiğit - Bil. Uzm. Sibel Güler

Eğitim Dizisi. Hazırlayanlar: Dr. Seçil Yücelyiğit - Bil. Uzm. Sibel Güler Oyun gemisi Eğitim Dizisi Her cilt 24 cm x 30 cm - 110 gr. 1. hamur Bu eğitim dizisinde okul öncesi dönem çocuklarının hem bilişsel gelişimlerini, hem de sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen zengin

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları Bir Önceki Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI SORULAR

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI SORULAR ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI SORULAR 1. İletişimde genellikle neyin söylendiği değil kimin söylediği önemli olmaktadır. Bu ifade kaynağın daha çok hangi özelliği ile ilgilidir? d. Çoklu öğrenme

Detaylı

KPSS 2007 EB (5) K. ANLATIM SAYFA 56 / 6. SORU 5. Çocuğun içinde yaşadığı çevre onun öğrenme sürecini etkiler. Öğretim stratejileri belirlenirken bu çevreye dikkat edilmeli ve çevre, öğrenme sürecinde

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler;

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler; Dersi iyi planlamak ve etkili sunmak öğrenci başarısını artırmanın ve sınıf düzenini sağlamanın yanında öğretmenin kendine olan güveninin de artmasını sağlar. Öğrenci hakkında varsayımlar; 1. Öğrenci saygılı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI

ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI Öğretim Aşamaları Bilginin Sunulması Öğrencinin Yönlendirilmesi Öğretici Programlar Uygulama Alıştırma- Uygulama Yazılımları Değerlendirme 2 Alıştırma-Uygulama Yazılımları

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016)

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Öğrenme ve Öğretim İlkeleri

Öğrenme ve Öğretim İlkeleri Öğrenme ve Öğretim İlkeleri Konular Konu alanı bilgisi Pedagojik bilgi ve beceri Öğretmen deneyimi Sağlıklı öğretmen öğrenci etkileşim ve iletişimi İşbirliği ortamı Hazır bulunuşluk Öğretim etkinliklerini

Detaylı

ÇALIŞKANLIK NİSAN 2017

ÇALIŞKANLIK NİSAN 2017 ÇALIŞKANLIK NİSAN 2017 Ağustos Böceği ile Karınca Hafta Sınıf Düzeyi ve 4. Sınıf Süre Yöntem ve Teknik 40 Dakika drama, beyin fırtınası KAZANIM SÜREÇ Araç - Gereç Çizgi film CD si veya Masal kitabı Karınca

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Gündem Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları Araştırma Sonuçları

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

EMİN ALİ TURHAN, KAMİLE ÖZER AYTEKİN,

EMİN ALİ TURHAN, KAMİLE ÖZER AYTEKİN, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM Ders No : 0310340020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ 7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ Abdullah ATLİ Bireyi tanıma teknikleri neden gereklidir Rehberlik Hizmetlerinin en nihai amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Bireyin kendini gerçekleştirebilmesi için

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X)

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5 Ön Koşullar : Yok Önerilen Dersler : Yok Dersin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ MÜNÂZARA ETKİNLİKLERİ UYGULAMA ESASLARI Amaç Öğrencilerin; özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirmek, toplum içinde kendilerini

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Medya ve Toplum Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ Birinci dönem 14 EYLÜL 2015 günü başladı ve 22 Ocak 2016 tarihinde sona erdi. Tatillerin normalden fazla olduğu birinci dönemin öğrenci ve

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sağlığın Geliştirilmesi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı