AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI ALANYA EĞİTİM FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012

2 - GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Akdeniz Üniversitesi Misyonumuz Yüksek nitelikli akademik programlar ile evrensel düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmak, bilginin teknolojiye dönüşümüne katkı sağlamak, toplumun bilgi, teknoloji, sanatsal, sosyal, kültürel ve diğer alanlardaki gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamaktır. Bu kapsamda Akdeniz Üniversitesi Alanya Eğitimi Fakültesi Misyonu Fakültemizin Uluslararası standartlara sahip nitelikli akademik programlar oluşturarak öğretmen eğitimini ve eğitim alanındaki araştırma faaliyetlerini evrensel düzeyde yürütmek, toplumun bilgi, teknoloji, sanatsal, sosyal, kültürel ve diğer alanlardaki gereksinimlerini karşılama adına katkı sağlayacak ve önderlik yapacak öğretmenler yetiştirmektir Akdeniz Üniversitesi Vizyonumuz Eğitim-öğretim, araştırma, sanat ve teknolojide kaliteyi sürekli iyileştiren, çevreye duyarlı, girişimci ve bilimsel yönüyle uluslararası alanda tanınan seçkin bir üniversite olmaktır. Bu kapsamda Akdeniz Üniversitesi Alanya Eğitimi Fakültesi Vizyonu Öğretmen eğitimi alanında uluslararası standartları yakalamış, eğitim teknolojilerini yakından takip eden ve üreten, eğitim ve araştırma projeleriyle kurumsal kimliğini uluslararası alanda duyurmuş seçkin bir fakülte olmaktır. B. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu na göre Dekan ataması yapılır. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır. Görev, yetki ve sorumlulukları: (1) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, (2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, (3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, (4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, (5) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur Sayılı Yükseköğretim Kanunu na göre Fakülte Kurulu kurulur. İşleyiş ve görevleri ilgili kanunda belirtilmiştir. Görevleri: Fakülte Kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: (1) Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak, (2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, (3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır Fakülte Yönetim Kurulu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri gereğince oluşturulur. İşleyiş ve görevleri 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilmiştir. Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: (1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, (2) Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, (3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, (4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, (5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, (6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

3 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Akdeniz Üniversitesi Alanya Eğitim Fakültesi Konaklı Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi arasında yapılan protokol gereğince, Konaklı belediyesi tarafından bina tesis edilinceye kadar Kestel de bulunan Alanya İşletme Fakültesi binasında hizmet vermektedir. 1- FİZİKSEL YAPI 1.1. Genel Bilgiler Alanya nın Kestel Beldesinde bulunan üniversite yerleşkesinde faaliyete geçen fakültemiz, yeni binası tamamlanıncaya kadar Kestel yerleşkesinde eğitim-öğretim faaliyetine devam edecektir. 2- ÖRGÜT YAPISI 2.1. Birim Teşkilat şeması Prof. Dr. Ali İhsan NESLİTÜRK Dekan Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ERTİK Dekan Yardımcısı Mustafa ÇELİK Fakülte Sekreteri 2.2. Kuruluş Tarihi ve Dayanağı örnekte olduğu şekilde yazılır. Birimin Kuruluş Tarihi ve Kanuni Dayanağı Biriminizin Kuruluş Tarihi Kanuni: Alanya Eğitim Fakültesi tarihinde 2011/2018 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Milli Eğitim Bakanlığının Teklif yazıları üzerine tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre kurulmuştur.

4 3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 3.1. Yazılım ve Bilgisayarlar Yazılım ve Bilgisayarlar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Öğrencilerin Kullanımına açık bilgisayar sayısı) (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Toplam Masaüstü Bilgisayarlar Dizüstü Bilgisayarlar 9 9 Tablet Bilgisayarlar Cep Bilgisayarları Diğer Bilgisayarlar Bilgisayar Sunucuları 3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Toplam Akıllı Tahta Projeksiyon Slayt Makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi Faks Fotoğraf Makinesi - - Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Diğer

5 5- Sunulan Hizmetler 5.2. Araştırma- Geliştirme Hizmet ve Ürünleri Yılında İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yayınlanan Yayın Sayısı Uluslararası Makale Ulusal Makale Uluslararası Bildiri Ulusal Bildiri Kitap Toplam Yılında Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı/Dergi Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı Son Beş Yıl İtibari ile Hizmet, Bilim-Sanat, Teşvik ve Grup Başarı Ödülleri Ödül Türü Toplam Bilim Ödülü Bilimde Hizmet Ödülü Bilimde Teşvik Ödülü Sanat Ödülü Sanatta Hizmet Ödülü Sanatta Teşvik Ödülü Araştırma Başarı Ödülü (Grup) Toplam 5.7.Genel ve Kamu Alanındaki Ürün ve Hizmetler Yılında Üniversitemiz Tarafından Düzenlenen Ulusal ve/veya Uluslararası Bilimsel Toplantı Sayıları 2012 Yılında Üniversitemiz Tarafından Düzenlenen Ulusal ve/veya Uluslar arası Bilimsel Toplantı Sayıları FAALİYET TÜRÜ Fakülte Enstitü Y.Okul Meslek Y.Okulu İdari Birimler TOPLAM Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Eğitim Semineri Seminer Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Diğer Toplam

6 Yılında Ulusal ve/veya Uluslararası Bilimsel Toplantılara İştirak eden Üniversitemiz Personeli Sayıları Ulusal ve Uluslararası Alanda Düzenlenmiş Bilimsel Toplantılara Katılan Katılımcı Sayısı FAALİYET TÜRÜ Fakülte Enstitü Y.Okul Meslek Y.Okulu İdari Birimler TOPLAM Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Eğitim Semineri Seminer Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Toplam Yönetim ve İç Kontrol Sistemi (Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kontrol Sistemi) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ne göre Öğretim Üyesi ataması yapılır sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik ve lisansüstü öğrenim görenlerden öğretim yardımcısı kadrolarına atanacakların hak ve yükümlülükleri ile tıpta uzmanlık öğrencilerin giriş sınavları hakkında yönetmeliğe göre de Öğretim üyesi dışındaki akademik personel atanır. Devlet memurları da 657 sayılı kanuna göre atanır. Fakültemizde satın alma, ihale gibi karar alma süreçleri, yetki ve sorumluluk yapısı, mali yönetim, harcama öncesi kontrol sistemine ilişkin tespit ve değerlendirmeler, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşme Kanunu ve Kamu İhale Kanunlarına göre yapılır. II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Birim Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaç 1. Eğitim-Öğretim Kalitesini Geliştirmek Hedef 1.1.Eğitim-Öğretimde kalitenin yükseltilmesi için 2012 yılı sonuna kadar eğitim-öğretim donanım altyapısının %50 oranında iyileştirilmesi Hedef 1.3. Üniversite genelinde öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar sayısının 2012 yılı sonuna kadar %70 oranında artırılması Stratejik Amaç 2. Evrensel Bilime ve Sanata Katkı Sağlayacak Ürün ve Teknoloji Üretmek Hedef 2.2. Araştırma altyapısının, 2012 yılına kadar öncelikli alanlarda Bilimsel Araştırma Projelerine ayrılan kaynakların yıllık %20 lik kısmıyla desteklenerek geliştirilmesi. Hedef 2.7 İnovasyon kültürünün üniversitede yerleştirilmesi için her yıl en az 2 patent alınacak şekilde Ar-Ge nin teşvik edilmesi Stratejik Amaç 3. Altyapı ve Fiziki Alanları Geliştirmek Hedef 3.1 Üniversitemiz eğitim-öğretim, Ar-Ge ve hizmet amaçlı altyapı ve fiziksel ortamın 2012 yılı sonuna kadar %80 tamamlanması. Hedef 3.3 Personel çalışma mekanlarının iklimlendirme, bilişim, iletişim, mefruşat gibi donanımlarının 2012 yılı sonuna kadar modernizasyonunun tamamlanması Stratejik Amaç 4. Kurumsal Yapının ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Hedef 4.5 Yönetim Bilgi Sistemi nin 2011 yılı sonu itibariyle tüm modülleriyle hayata geçirilmesi. Hedef 4.6 Tüm birimleri kapsayan ideal kadro çalışmasının 2010 yılı sonuna kadar tamamlanması. Stratejik Amaç 5. Girişimciliği ve Finansal Kaynakları Geliştirmek Hedef 5.9 Girişimci üniversite anlayışının 2012 yılı sonuna kadar tüm üniversiteye bir eylem planı çerçevesinde benimsetilmesi ve uygulanmasının sağlanması. B. Temel Politikalar ve Öncelikler Uluslararası eğitim literatürüne katkıları ile tanınan, eğitim teknolojilerini üreten ve uygulayan, öğrencilerinin çağa uygun mesleki donanımlarını sağlamış, kurum kültürüne sahip nitelikli akademik ve idari personeli olan bir Fakülte olmak temel politika ve önceliğimizdir.

7 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Yılı Hazine Yardımı ile Karşılanan Giderler HAZİNE YARDIMI Bütçe Ödeneği Serbest Ödenek (b) Gerçekleşme Durumu% (a*100)/b Kesin Harcama(a) Kalan Ödenek Açıklama 01- Personel Giderleri %99, Tenkis 02- Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri 24,774 11,872 %100 11, Tenkis 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri %75, Tenkis 05- Cari Transferler 06- Sermaye Giderleri Toplam Tenkis Yılı Fakülteler Kullanılabilir Ödenek/Gerçekleşme Durumu Fakülteler Kullanılabilir Ödenek Gerçekleşme Durumu Kullanılabilir Ödenek Gerçekleşme Durumu %82,6 3- MALİ DENETİM SONUÇLARI tarihli yazıyla Üniversitemiz iç denetçileri tarafından denetlenmesi sonucu Fakültemize denetleme sonucu bildirilmiştir İç Denetim Birimince Yapılan Denetimler Yapılan denetleme sonucunda; 1- Fakültemizin Mali İşler bürosunda yapılan işlemlerin mevzuata aykırı olmadığı görüldü. 2- Ödemelerin kanunlara uygun olduğu ifade edildi. 3- Mali büroda görev yapan Üniversitemiz personelinin hizmetiçi eğitim programına katılması ifade edildi. 4- Fakülte Sekreterinin mevzuata uygun olarak Mali İşlemleri yapması ile ilgili düzenlenen hizmetiçi eğitime alınabileceği. 5- Mali işlerle ilgili işlemlerin gerekçe ve sonuçlarını tam olarak bilinmesi anlatıldı. 4- HUSUSLAR Mal ve Hizmet alım giderleri bölümündeki kodundaki paranın yeterli olmadığı görülmektedir.

8 B- PERFORMANS BİLGİLERİ 1.2. Faaliyet Bilgileri Yılı Hedeflenen Faaliyetler: Faaliyet Kodu1.1.1 Eğitim-Öğretimde kalitenin yükseltilmesi için 2012 yılı sonuna kadar eğitim-öğretim donanım altyapısının iyileştirilmesi. Faaliyet Kodu Eğitim-Öğretimde kalitenin yükseltilmesi için 2012 yılı sonuna kadar eğitim-öğretim donanım altyapısının iyileştirilmesi. Faaliyet Kodu1.1.5 Eğitim-Öğretimde kalitenin yükseltilmesi için 2012 yılı sonuna kadar eğitim-öğretim donanım altyapısının iyileştirilmesi. %50 oranında %50 oranında %50 oranında Faaliyet Kodu1.3.1 Üniversite genelinde öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar sayısının 2012 yılı sonuna kadar %70 oranında artırılması Faaliyet Kodu2.2.1 Araştırma altyapısının, 2012 yılına kadar öncelikli alanlarda Bilimsel Araştırma Projelerine ayrılan kaynakların yıllık %20 lik kısmıyla desteklenerek geliştirilmesi. Faaliyet Kodu2.7.1 Araştırma altyapısının, 2012 yılına kadar öncelikli alanlarda Bilimsel Araştırma Projelerine ayrılan kaynakların yıllık %20 lik kısmıyla desteklenerek geliştirilmesi. Faaliyet Kodu Üniversitemiz eğitim-öğretim, Ar-Ge ve hizmet amaçlı altyapı ve fiziksel ortamın 2012 yılı sonuna kadar %80 tamamlanması. Faaliyet Kodu Üniversitemiz eğitim-öğretim, Ar-Ge ve hizmet amaçlı altyapı ve fiziksel ortamın 2012 yılı sonuna kadar %80 tamamlanması Faaliyet Kodu3.3.1 Personel çalışma mekanlarının iklimlendirme, bilişim, iletişim, mefruşat gibi donanımlarının 2012 yılı sonuna kadar modernizasyonunun tamamlanması. Faaliyet Kodu4.5.3 Yönetim Bilgi Sistemi nin 2011 yılı sonu itibariyle tüm modülleriyle hayata geçirilmesi. Faaliyet Kodu4.6.2 Tüm birimleri kapsayan ideal kadro çalışmasının 2010 yılı sonuna kadar tamamlanması. Faaliyet Kodu5.9.2 Girişimci üniversite anlayışının 2012 yılı sonuna kadar tüm üniversiteye bir eylem planı çerçevesinde benimsetilmesi ve uygulanmasının sağlanması.

9 2- PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞME DEĞERLERİNİN HEDEFE ULAŞMA DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI PERFORMANS GÖSTERGESİ Stratejik Amaç 1: Eğitim-Öğretim Kalitesini Geliştirmek 2011 Yılındaki laboratuvar ve derslik Faaliyet alt yapı donanımınızın 2012 yılı sonuna Kodu1.1.1 kadar yenilenme oranı Faaliyet Kodu Toplam Ders Sayımızın İçerik Planı Yayınlanan Ders Saatine Oranı 2012 HEDEF 2012 GERÇEKLEŞ ME Hedefe Ulaşıldı mı? Eğitim-Öğretimde kalitenin yükseltilmesi için 2012 yılı sonuna kadar eğitim-öğretim donanım altyapısının %50 oranında iyileştirilmesi. % 0 HAYIR Eğitim-Öğretimde kalitenin yükseltilmesi için 2012 yılı sonuna kadar eğitim-öğretim donanım altyapısının %50 oranında iyileştirilmesi. % 0 HAYIR Faaliyet Kodu Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı Eğitim-Öğretimde kalitenin yükseltilmesi için 2012 yılı sonuna kadar eğitim-öğretim donanım altyapısının %50 oranında iyileştirilmesi. % 0 HAYIR Faaliyet Kodu Yılı Öğrenci Kullanımına Açık Bilgisayar Sayımızın 2012 Yılı Sonunda Kaça Ulaştığı Üniversite genelinde öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar sayısının 2012 yılı sonuna kadar %70 oranında artırılması % 0 HAYIR Stratejik Amaç 2: Evrensel Bilime ve Sanata Katkı Sağlayacak Ürün ve Teknoloji Üretmek Faaliyet Kodu2.2.1 Faaliyet Kodu2.7.1 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi kaynaklarından desteklenen büyük ölçekli altyapı projesi sayısı Faaliyetin konusu içerikli düzenlenen etkinlik sayısı Stratejik Amaç 3: Altyapı ve Fiziki Alanları Geliştirmek Eğitimin etkinliğini ve verimliliğini Faaliyet artıracak ileri teknolojik donanımlı Kodu eğitim ortamlarının tamamlanma oranı Faaliyet Kodu dönemini kapsayan bir mekan iyileştirme ve dönüştürme planının oluşturulması ve plan dahilinde eksikliklerin tamamlanma oranı Araştırma altyapısının, 2012 yılına kadar öncelikli alanlarda Bilimsel Araştırma Projelerine ayrılan kaynakların yıllık %20 lik kısmıyla desteklenerek geliştirilmesi. %0 HAYIR İnovasyon kültürünün üniversitede yerleştirilmesi için her yıl en az 2 patent alınacak şekilde Ar-Ge nin teşvik edilmesi. %100 EVET Üniversitemiz eğitim-öğretim, Ar-Ge ve hizmet amaçlı altyapı ve fiziksel ortamın 2012 yılı sonuna kadar %80 tamamlanması. %30 HAYIR Personel çalışma mekanlarının iklimlendirme, bilişim, iletişim, mefruşat gibi donanımlarının 2012 yılı sonuna kadar modernizasyonunun tamamlanması. %100 EVET Stratejik Amaç 4: Kurumsal Yapının ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Faaliyet Kodu4.5.3 Eğitimlerin tamamlanma oranı Yönetim Bilgi Sistemi nin 2011 yılı sonu itibariyle tüm modülleriyle hayata geçirilmesi. %50 EVET Faaliyet Kodu4.6.2 İdari birimlerin sayısı/bunlardan ideal kadro sayısı belirlenenlerin oranı Tüm birimleri kapsayan ideal kadro çalışmasının 2010 yılı sonuna kadar tamamlanması. %5 HAYIR Stratejik Amaç 5: Girişimciliği ve Finansal Kaynakları Geliştirmek Faaliyet Kodu5.9.2 Faaliyet kapsamında düzenlenen etkinlik sayısı Girişimci üniversite anlayışının 2012 yılı sonuna kadar tüm üniversiteye bir eylem planı çerçevesinde benimsetilmesi ve uygulanmasının sağlanması. %0 HAYIR

10 3- PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Stratejik Plan Gerçekleşmeleri 2012 Takip Formu Stratejik Amaç 1. Eğitim-Öğretim Kalitesini Geliştirmek Hedef 1.1. Eğitim-Öğretimde kalitenin yükseltilmesi için 2012 yılı sonuna kadar eğitim-öğretim donanım altyapısının iyileştirilmesi. %50 oranında Faaliyet Laboratuar ve derslik alt yapısı ile donanımlarının 2012 yılı sonuna kadar yenilenmesi Performans Göstergesi 2011 Yılındaki laboratuvar ve derslik alt yapı donanımınızın 2012 yılı sonuna kadar yenilenme oranı Formu Doldurması Gereken Birimler Prof Dr Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü, TIP FAKÜLTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, ANTALYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU, AKSEKİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, ORGAN NAKLİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ, Fen Fakültesi, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ALANYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, TOHUMCULUK VE TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, ALANYA EĞİTİM FAKÜLTESi, ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, DEVLET KONSERVATUARI, TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU, ELMALI MESLEK YÜKSEKOKULU, KORKUTELİ MESLEK YÜKSEKOKULU, SERİK MESLEK YÜKSEKOKULU, KUMLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU, MANAVGAT MESLEK YÜKSEKOKULU, FİNİKE MESLEK YÜKSEKOKULU, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, GAZİPAŞA MUSTAFA RAHMİ BÜYÜKBALLI MESLEK YÜKSEKOKULU, İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Akademik Birimler ve İdari Mali İşler D.B. Yukarıda Faaliyet alanında 2012 yılı içerisinde çalışma yapan diğer birimler Yılındaki laboratuvar ve derslik alt yapı donanımınızın 2012 yılı sonuna kadar yenilenme oranı 50% %0 HAYIR Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: - Faaliyet Gerçekleşmedi ise Nedeni: Fakültemizin laboratuara ve dersliklere sahip olmaması. Faaliyet Alanında Hedefe Ulaşılamadı ise Nedeni: Fakülte binamızın inşaatına başlanılamaması.

11 Stratejik Plan Gerçekleşmeleri 2012 Takip Formu Stratejik Amaç 1. Eğitim-Öğretim Kalitesini Geliştirmek Hedef 1.1. Eğitim-Öğretimde kalitenin yükseltilmesi için 2012 yılı sonuna kadar eğitim-öğretim donanım altyapısının iyileştirilmesi. %50 oranında Faaliyet Tüm derslerin içerik planlarının 2012 yılı sonuna kadar web ortamına aktarılması. Performans Göstergesi Toplam Ders Sayımızın İçerik Planı Yayınlanan Ders Saatine Oranı Formu Doldurması Gereken Birimler İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Akademik Birimler ve Öğrenci İşleri D.B. Yukarıda Faaliyet alanında 2012 yılı içerisinde çalışma yapan diğer birimler. Toplam Ders Sayımızın İçerik Planı Yayınlanan Ders Saatine Oranı 100% % 0 HAYIR Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Fakültemizin yeni kurulması nedeniyle web sayfamız yeni kurulmuş olup, Öğretim Elemanı kadrosu oluşturulmaya başlanmış ve Öğretim Elemanı kadrosu güçlendirilmektedir. Faaliyet Gerçekleşmedi ise Nedeni: Fakültemizin Bölüm ve Anabilim Dalları kurulma aşamasında olduğundan, ders içerikleri henüz hazırlanmamıştır. Faaliyet Alanında Hedefe Ulaşılamadı ise Nedeni: Bölüm ve Anabilim Dalı kurma çalışmalarının devam etmesi nedeniyle hedefe ulaşılamamıştır.

12 Stratejik Plan Gerçekleşmeleri 2012 Takip Formu Stratejik Amaç 1. Eğitim-Öğretim Kalitesini Geliştirmek Hedef 1.1. Eğitim-Öğretimde kalitenin yükseltilmesi için 2012 yılı sonuna kadar eğitim-öğretim donanım altyapısının iyileştirilmesi. %50 oranında Faaliyet Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının 2012 yılı sonuna kadar tüm birimlerde 20 olmasının sağlanması için öğretim elemanı atamalarının ve öğrenci sayılarının planlanması. Performans Göstergesi Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, KONSERVATUARI DEVLET Formu Doldurması Gereken Birimler Akademik Birimler, Öğrenci İşleri D.B., Personel D.B. Yukarıda faaliyet alanında 2012 yılı içerisinde çalışma yapan diğer birimler. Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 20 Öğrenci % 0 HAYIR Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Fakültemizin Bölüm ve Anabilim Dalları yeni açıldığından ilgili Bölüm ve Anabilim Dallarına öğretim elemanı alımı yapılmakta ve Öğretim Elemanı kadrosu güçlendirilmektedir. Faaliyet Gerçekleşmedi ise Nedeni: Fakültemizde yeterli Öğretim Elemanı olmaması nedeniyle Fakültemiz Öğrenci alamamıştır. Faaliyet Alanında Hedefe Ulaşılamadı ise Nedeni: Öğrenci alınması için yeterli sayıda Öğretim Üyesinin olmaması.

13 Stratejik Plan Gerçekleşmeleri 2012 Takip Formu Stratejik Amaç 1. Eğitim-Öğretim Kalitesini Geliştirmek Hedef 1.3. Üniversite genelinde öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar sayısının 2012 yılı sonuna kadar %70 oranında artırılması Faaliyet Her yıl düzenli şekilde öğrenci kullanımı için bilgisayar satın alınması, mevcutların bakım ve onarımlarının yapılması Performans Göstergesi 2008 Yılı Öğrenci Kullanımına Açık Bilgisayar Sayımızın 2012 Yılı Sonunda Kaça Ulaştığı Formu Doldurması Gereken Birimler SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Diş Hekimliği Fakültesi, ANTALYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Fen Fakültesi, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ALANYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, AKSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU, GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, ALANYA EĞİTİM FAKÜLTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, Edebiyat Fakültesi, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Akademik Birimler, İdari Mali İşler D.B., Bilgiişlem D.B. Yukarıda faaliyet alanında 2012 yılı içerisinde çalışma yapan diğer birimler Yılı Öğrenci Kullanımına Açık Bilgisayar Sayımızın 2012 Yılı Sonunda Kaça Ulaştığı %70 % 0 HAYIR Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: 2008 Yılı Öğrenci Kullanımına Açık Bilgisayar Sayınız= Yılı Öğrenci Kullanımına Açık Bilgisayar Sayınız=0 Faaliyet Gerçekleşmedi ise Nedeni: Fakültemizin henüz öğrencisinin bulunmaması. Faaliyet Alanında Hedefe Ulaşılamadı ise Nedeni: Fakültemizde öğrenci bulunmaması nedeniyle bilgisayar tahsisi yapılmamıştır.

14 Stratejik Plan Gerçekleşmeleri 2012 Takip Formu Stratejik Amaç 2. Evrensel Bilime ve Sanata Katkı Sağlayacak Ürün ve Teknoloji Üretmek Hedef 2.2. Araştırma altyapısının, 2012 yılına kadar öncelikli alanlarda Bilimsel Araştırma Projelerine ayrılan kaynakların yıllık %20 lik kısmıyla desteklenerek geliştirilmesi. Faaliyet Performans Göstergesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi kaynaklarından 2010 yılından itibaren her yıl seçilmiş en az bir alanda büyük bir altyapı projesinin desteklenmesi. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi kaynaklarından desteklenen büyük ölçekli altyapı projesi sayısı Formu Doldurması Gereken Birimler ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ve Akademik Birimler Yukarıda faaliyet alanında 2012 yılı içerisinde çalışma yapan diğer birimler. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi kaynaklarından desteklenen büyük ölçekli altyapı projesi sayısı 1 %0 HAYIR Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: 2010 Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi kaynaklarından desteklenen büyük ölçekli altyapı projesi sayısı= Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi kaynaklarından desteklenen büyük ölçekli altyapı projesi sayısı= Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi kaynaklarından desteklenen büyük ölçekli altyapı projesi sayısı=0 Faaliyet Gerçekleşmedi ise Nedeni: Öğretim elemanlarımızın yeni göreve başlamaları ve öğretim elemanlarımızın çalışma alanlarının uygun olmaması. Faaliyet Alanında Hedefe Ulaşılamadı ise Nedeni: Fakültemize ait binanın henüz olmaması nedeniyle, uygun çalışma ortamının oluşturulamaması.

15 Stratejik Plan Gerçekleşmeleri 2012 Takip Formu Stratejik Amaç 2. Evrensel Bilime ve Sanata Katkı Sağlayacak Ürün ve Teknoloji Üretmek Hedef 2.7 İnovasyon kültürünün üniversitede yerleştirilmesi için her yıl en az 2 patent alınacak şekilde Ar-Ge nin teşvik edilmesi. Faaliyet İnovasyon kültürünün yerleştirilmesi için her yıl düzenli olarak konuyla ilgili seminer, konferans, başarı öykülerinin anlatıldığı en az 3 etkinliğin düzenlenmesi. Performans Göstergesi Faaliyetin konusu içerikli düzenlenen etkinlik sayısı Formu Doldurması Gereken Birimler ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK), SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Akademik Birimler, Teknokent AKGİM Yukarıda faaliyet alanında 2012 yılı içerisinde çalışma yapan diğer birimler. Faaliyetin konusu içerikli düzenlenen etkinlik sayısı %100 EVET Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Fakültemiz öğretim üyeleri tarafından 3 seminer ve başka bir Üniversite öğretim üyesi tarafından da 1 konferans verilmiştir. Faaliyet Gerçekleşmedi ise Nedeni: - Faaliyet Alanında Hedefe Ulaşılamadı ise Nedeni: Stratejik Plan Gerçekleşmeleri 2012 Takip Formu Stratejik Amaç 3. Altyapı ve Fiziki Alanları Geliştirmek Hedef 3.1 Üniversitemiz eğitim-öğretim, Ar-Ge ve hizmet amaçlı altyapı ve fiziksel ortamın 2012 yılı sonuna kadar %80 tamamlanması. Faaliyet Performans Göstergesi Üniversite Merkezi derslikleri, Fakülte Binaları, Hastane ve Yurtlarda yapılması gereken büyük ve küçük onarımların 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması. Üniversite Merkezi derslikleri, Fakülte Binaları, Hastane ve Yurtlarda yapılması gereken büyük ve küçük onarımlarının tamamlanma oranı Formu Doldurması Gereken Birimler UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Teknik D.B. Akademik Birimler Üniversite Hastanesi SKS Yukarıda faaliyet alanında 2012 yılı içerisinde çalışma yapan diğer birimler. Üniversite Merkezi derslikleri, Fakülte Binaları, Hastane ve Yurtlarda yapılması gereken büyük ve küçük onarımların tamamlanma Oranı % 0 HAYIR Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: - Faaliyet Gerçekleşmedi ise Nedeni: Fakültemizin binası bulunmaması. Faaliyet Alanında Hedefe Ulaşılamadı ise Nedeni: Fakültemizin binası bulunmaması.

16 Stratejik Plan Gerçekleşmeleri 2012 Takip Formu Stratejik Amaç 3. Altyapı ve Fiziki Alanları Geliştirmek Hedef 3.1 Üniversitemiz eğitim-öğretim, Ar-Ge ve hizmet amaçlı altyapı ve fiziksel ortamın 2012 yılı sonuna kadar %80 tamamlanması. Faaliyet Performans Göstergesi Eğitimin etkinliğini ve verimliliğini artıracak ileri teknolojik donanımlı eğitim ortamlarının 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması. Eğitimin etkinliğini ve verimliliğini artıracak ileri teknolojik donanımlı eğitim ortamlarının tamamlanma oranı Formu Doldurması Gereken Birimler FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ALANYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ALANYA EĞİTİM FAKÜLTESİ, Adalet Meslek Yüksekokulu Yapı İşleri Teknik D.B. Akademik Birimler Yukarıda faaliyet alanında 2012 yılı içerisinde çalışma yapan diğer birimler. Eğitimin etkinliğini ve verimliliğini artıracak ileri teknolojik donanımlı eğitim ortamlarının tamamlanma oranı %80 %30 HAYIR Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Konaklı Belediyesinin 3. Katına taşınmak amacıyla; 3. Kat için gerekli elektrik, telefon, internet alt yapısı malzemeleri Yapı İşleri Daire Başkanlığının belirttiği Mimari ve Elektrik Projeleri gereğince alınmıştır. Ayrıca öğretim elemanlarımızın, Eğitimin etkinliğini ve verimliliğini artıracak ileri teknolojik donanımlı eğitim ortamlarını hazırlamak amacıyla 5 adet laptop, 1 adet projeksiyon cihazı ve 1 adet kamera alınmıştır. Faaliyet Gerçekleşmedi ise Nedeni: - Faaliyet Alanında Hedefe Ulaşılamadı ise Nedeni: Fakültemizde eğitim-öğretim faaliyetinin yürütüleceği, derslik, laboratuar vs. olmaması.

17 Stratejik Plan Gerçekleşmeleri 2012 Takip Formu Stratejik Amaç 3. Altyapı ve Fiziki Alanları Geliştirmek Hedef.3.3 Personel çalışma mekânlarının iklimlendirme, bilişim, iletişim, mefruşat gibi donanımlarının 2012 yılı sonuna kadar modernizasyonunun tamamlanması. Faaliyet Birimlerdeki altyapı ve fiziksel olanakların standartlarla karşılaştırılması yapılarak önceliklere göre dönemini kapsayan bir mekân iyileştirme ve dönüştürme planının oluşturulup eksiklerin bu plan dâhilinde tamamlanması. Performans Göstergesi dönemini kapsayan bir mekân iyileştirme ve dönüştürme planının oluşturulması ve plan dahilinde eksikliklerin tamamlanma oranı Formu Doldurması Gereken Birimler SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, TIP FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, ORGAN NAKLİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ALANYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TOHUMCULUK VE TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, Edebiyat Fakültesi, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, DEVLET KONSERVATUARI, TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU, ELMALI MESLEK YÜKSEKOKULU, KORKUTELİ MESLEK YÜKSEKOKULU, SERİK MESLEK YÜKSEKOKULU, KUMLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU, - MANAVGAT MESLEK YÜKSEKOKULU, FİNİKE MESLEK YÜKSEKOKULU, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, GAZİPAŞA MUSTAFA RAHMİ BÜYÜKBALLI MESLEK YÜKSEKOKULU, ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ, Bölümler, ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK), İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, 0YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Teknik D.B. ve Tüm birimler Yukarıda faaliyet alanında 2012 yılı içerisinde çalışma yapan diğer birimler dönemini kapsayan bir mekân iyileştirme ve dönüştürme planının oluşturulması ve plan dahilinde eksikliklerin tamamlanma oranı %100 EVET Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Fakülte binası olarak kullanılmak üzere, Konaklı Belediyesinin hizmet binasındaki düzenleme ve teşrifat çalışmaları devam etmektedir. Bu bağlamda, idari ve akademik personele; 7 tane ofis mobilyası ve 7 adet klima, odalara 9 adet perde, 1 adet telefon santral merkezi, 7 sabit telefon ve 2 adet mobil telefon alınmıştır. Ayrıca akademik ve idari personele 6 adet masa üstü bilgisayar ve 5 adet laptop alınmış bulunmaktadır. Faaliyet Gerçekleşmedi ise Nedeni: - Faaliyet Alanında Hedefe Ulaşılamadı ise Nedeni: -

18 Stratejik Plan Gerçekleşmeleri 2012 Takip Formu Stratejik Amaç 4. Kurumsal Yapının ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Hedef 4.5 Faaliyet Performans Göstergesi Yönetim Bilgi Sistemi nin 2011 yılı sonu itibariyle tüm modülleriyle hayata geçirilmesi. Yönetim Bilgi Sistemi ile ilgili kullanıcıların eğitilmesi ve 2012 yılından itibaren tüm birimlerde hayata geçirilmesi. Eğitimlerin tamamlanma oranı Form Doldurması Gereken Birimler SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü, TIP FAKÜLTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, ANTALYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ,. ORGAN NAKLİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ,. FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ,. Fen Fakültesi,. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ,. ALANYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ,TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, AKSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ,. GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM FAKÜLTESİ,.ALANYA EĞİTİM FAKÜLTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ,. ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ,. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ,.GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, Edebiyat Fakültesi, İLETİŞİM FAKÜLTESİ,.İLAHİYAT FAKÜLTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU,DEVLET KONSERVATUARI,. TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU,. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU,. Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu,.ELMALI MESLEK YÜKSEKOKULU,. KORKUTELİ MESLEK YÜKSEKOKULU,.SERİK MESLEK YÜKSEKOKULU,. KUMLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU, ALANYA MESLEK YÜKSEKOKULU,. MANAVGAT MESLEK YÜKSEKOKULU, FİNİKE MESLEK YÜKSEKOKULU, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU,GAZİPAŞA MUSTAFA RAHMİ BÜYÜKBALLI MESLEK YÜKSEKOKULU,. Adalet Meslek Yüksekokulu, Bölümler, ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK), ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK), İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI,KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI,. SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI,.BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI,ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI, HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Bilgi İşlem D.B. Personel D.B. Yukarıda faaliyet alanında 2012 yılı içerisinde çalışma yapan diğer birimler. Eğitimlerin tamamlanma oranı %50 EVET Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Taşınır kayıt kontrol yetkililerin eğitimi, Bütçe hazırlama bilgilendirmeleri, Hitap toplantıları, KBS ve HYS eğitimi, otomasyon bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Faaliyet Gerçekleşmedi ise Nedeni: - Faaliyet Alanında Hedefe Ulaşılamadı ise Nedeni: -

19 Stratejik Plan Gerçekleşmeleri 2012 Takip Formu Stratejik Amaç 4. Kurumsal Yapının ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Hedef 4.6 Tüm birimleri kapsayan ideal kadro çalışmasının 2010 yılı sonuna kadar tamamlanması. Faaliyet Rektörlük ve birimlerdeki tüm farklı idari görevler için iş analizleri ve ölçümleri yapılarak, bu ölçümlere göre oluşturulan görev tanımları ve iş gerekleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan ideal kadro sayılarının belirlenmesi. Performans Göstergesi İdari birimlerin sayısı/bunlardan ideal kadro sayısı belirlenenlerin oranı Formu Doldurması Gereken Birimler PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Personel D.B. Kalite Yönetim Birimi Akademik ve İdari Birimler Yukarıda faaliyet alanında 2012 yılı içerisinde çalışma yapan diğer birimler. İdari birimlerin sayısı/bunlardan ideal kadro sayısı belirlenenlerin oranı %5 HAYIR Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Fakültemiz, 1 Dekan, 1 Dekan Yardımcısı, 1 Fakülte Sekreteri ve 1 Bilgisayar İşletmeni kadrosuyla idari hizmet vermektedir. Faaliyet Gerçekleşmedi ise Nedeni: Fakültemizin 1 mali işlerden sorumlu personel, 1 teknisyen, 1 taşınır kayıt kontrol yetkilisi, 2 öğrenci işlerinden sorumlu personel, 3 bölüm sekreteri, 2 hizmetli ve 2 güvenlik görevlisine ihtiyaç bulunmaktadır. Kadro olmaması nedeniyle idari personel alınamamıştır. Faaliyet Alanında Hedefe Ulaşılamadı ise Nedeni: Fakültemizin idari kadro sayısının az olması.

20 Stratejik Plan Gerçekleşmeleri 2012 Takip Formu Stratejik Amaç 5. Girişimciliği ve Finansal Kaynakları Geliştirmek Hedef 5.9 Girişimci üniversite anlayışının 2012 yılı sonuna kadar tüm üniversiteye bir eylem planı çerçevesinde benimsetilmesi ve uygulanmasının sağlanması. Faaliyet Girişimciliğin özendirilerek kültür olarak edinilmesinin sağlanması için her yıl çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi. Performans Göstergesi Faaliyet kapsamında düzenlenen etkinlik sayısı Formu Doldurması Gereken Birimler GİRİŞİMCİLİK VE İŞ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ AKGİM Akademik Birimler Teknokent Yukarıda faaliyet alanında 2012 yılı içerisinde çalışma yapan diğer birimler. Faaliyet kapsamında düzenlenen etkinlik sayısı %0 HAYIR Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: - Faaliyet Gerçekleşmedi ise Nedeni: Öğrenci olmaması, yeterli Öğretim Elemanının bulunmaması. Faaliyet Alanında Hedefe Ulaşılamadı ise Nedeni: Yükseköğretim kurulunun Fakültemize öğrenci kontenjanı vermemesi, Fakültemizde yeterli öğretim elemanı kadrosunun oluşturulamaması ve Fakültemizin Öğretim Elemanı kadro sayısının az olması.

21 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler Çağdaş eğitim anlayışını özümsemiş, ulusal ve uluslar arası literatüre katkı sağlayan, tecrübeli ve dinamik akademik kadro Yerel yönetimler ve medya ile mevcut olumlu ilişkiler Fakültemizin Alanya da bulunan diğer fakülteler ile uyumlu çalışması ve iyi ilişkiler içinde olması Akademik personelin atama ve terfilerinin objektif (yazılı) ölçütlere göre yapılması Fakültemizde lisansüstü eğitim ve öğretimin başlamış olması Fakültemizin bir turizm merkezi olan ve hızla gelişen Alanya da konumlanmış olması İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli proje, eğitim ve gönüllü çalışmaların yapılması Üniversitemizin geniş bir veri tabanına sahip olması İlçemizde Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı çok sayıda uygulama okulunun olması İlçemizde üniversitemize bağlı bir kongre merkezinin bulunması İlçemizin ulaşım ve konaklama olanaklarının gelişmişliği B- Zayıflıklar Fakülte binamızın henüz mevcut olmaması İdari personel kadrosundaki sayısal yetersizlik Anabilim dallarında yeterli öğretim üyesinin bulunmaması Bazı bölüm ve programların henüz açılamamış olması Öğretim elemanlarımızın çalışma ofislerinin yetersizliği C- Değerlendirme Üniversitemizin Stratejik Planında yer alan ve 2012 yılı içerisinde performans bütçe hazırlanması aşamasında hedeflenen performans faaliyetleri doğrultusunda, Fakültemizin 2012 yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Fakültemizin Stratejik Planının gerçekleştirilebilmesi amacıyla, Fakültemiz hizmet binasının tamamlanması, akademik ve idari personel sayısının yeterli düzeye çıkartılması, Fakültemize öğrenci alımının yapılarak daha etkin ve verimli çalışma ortamının sağlanması gerekliliği bulunmaktadır. Bu nedenle, Fakülte binamızın bir an önce yapılabilmesi için, Akdeniz Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının süreci hızlandırmasına ve ilçemizdeki yerel yöneticilerin olumlu katkılarına ihtiyaç bulunmaktadır.

22 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Akdeniz Üniversitesi Alanya Eğitim Fakültesi Kestel/ALANYA, Prof. Dr. Ali İhsan NESLİTÜRK Dekan

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI Alanya İşletme Fakültesi BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: (Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR- Dekan - 5181621) Düzenleyen: (İhsan ERDEM- Fakülte Sekreteri - 5182365) Antalya

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. İÇİNDEKİLER Sayfa

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

Üniversitemiz 2011 yılı faaliyetlerinde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim.

Üniversitemiz 2011 yılı faaliyetlerinde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Üniversitemiz Bursa nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/07/2010 tarih ve 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARSİN MESLEK YÜKSEKOKULU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARSİN MESLEK YÜKSEKOKULU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 TRABZON İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...5 B- Yetki, Görev

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 GENEL BİLGİLER 4 KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 5 MİSYON VE VİZYON 10 B.YETKİ,

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

Prof. Dr. Adnan GÖRÜR Rektör. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

Prof. Dr. Adnan GÖRÜR Rektör. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin oluşturulması amacıyla, 5018 sayılı kanun çıkartılmıştır. Bu kanunla, kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2015 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A- Misyon ve

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 - YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu Bursa 2012 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Üniversitemiz Bursa nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1-

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2012 - YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 ADANA 1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Balcalı/ADANA http://shmyo.cukurova.edu.tr

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU. Üst Yönetici: (İstemi ÇÖMLEKÇİ- Yrd.Doç.Dr.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU. Üst Yönetici: (İstemi ÇÖMLEKÇİ- Yrd.Doç.Dr. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: (İstemi ÇÖMLEKÇİ- Yrd.Doç.Dr. Dahili:127 Düzenleyen: (Ali ATA- Bilgisayar İşletmeni Dahili 208) 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANSPROGRAMI

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANSPROGRAMI SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANSPROGRAMI a SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANSPROGRAMI 2 SUNUŞ Siirt Üniversitesi kurulduğu günden itibaren gelişimini sürdüren, bugün itibariyle 6 Fakülte, 2

Detaylı

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU T.C. T.C. NEVŞEHİR HACI NEVŞEHİR BEKTAŞ VELİ HACI BEKTAŞ ÜNİVERSİTESİ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

Detaylı

2014 MALİ YILI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2014 MALİ YILI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ Yüksekokulumuz; Ülkemizdeki nitelikli ara eleman ihtiyacını gidermeye yönelik ön lisans eğitimi vermek, eğitimde

Detaylı

2013 MALİ YILI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU BURSA 2014 İçindekiler SUNUŞ... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur.

Detaylı