AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*"

Transkript

1 AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession Countries Economic Quarterly Raporu dikkate alınarak hazırlanmış olup, ekonomik verilere ilişkin tahminler ECFIN tarafından yapılmış tahminlerdir.

2 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BAKIŞ ADAY ÜLKELER 2.1. TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAKEDONYA İZLANDA POTANSİYEL ADAY ÜLKELER 3.1. BOSNA HERSEK KARADAĞ ARNAVUTLUK SIRBİSTAN KOSOVA...46 i

3 1. GENEL BAKIŞ Batı Balkan ekonomilerinde toparlanma işaretleri henüz çok yetersizdir yılının ilk çeyreği itibarıyla Sırbistan da Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) büyümesi % 0,6 ile ancak pozitife dönebilmiştir. Ayrıca Arnavutluk ve Bosna-Hersek te de ekonomik faaliyetlerde bir takım düzelme işaretleri mevcuttur. Bununla birlikte Karadağ ve Hırvatistan ekonomileri aynı dönemde daralmaya devam etmiş, yılının son çeyreğinde büyüme kaydeden Makedonya ekonomisinde ise ekonomik görünüm 2010 un ilk çeyreğinde tekrar negatife dönmüştür. Türkiye yılında yaşanan % 4,7 oranındaki daralmanın ardından 2010 yılının ilk çeyreğinde % 11,7 büyüyerek diğer ülkelerden belirgin şekilde ayrılmıştır. Özel tüketim ve özellikle sabit sermaye oluşumundaki artışın etkisiyle iç talepte yaşanan önemli ölçüdeki canlanma, büyümedeki bu yüksek performansın arkasındaki temel nedendir. Bununla birlikte ekonomik göstergeler Nisan- Mayıs döneminde büyümede nispi bir yavaşlamaya işaret etmektedir. Yelpazenin diğer ucundaki İzlanda da ise 2010 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 6,9 küçülme meydana gelmiştir. Ekonomik kriz işgücü piyasalarını derinden etkilemiş olup, işsizlik oranlarındaki artış yılının son çeyreği ve 2010 yılının ilk çeyreğinde bütün ülkelerin ortak problemi olarak ortaya çıkmıştır. Ancak Bosna-Hersek te resmi işsizlik oranı Ocak-Nisan döneminde görece istikrarlı bir görünüm sergilemiştir. yılında cari işlemler dengesinde sağlanan kayda değer iyileşmeler, pek çok ülke açısından 2010 yılının ilk çeyreğinde de devam etmiştir. Bununla birlikte cari açık Arnavutluk ve Karadağ da hala yüksek seviyelerde seyretmekte olup, Türkiye ve İzlanda da ise göreceli olarak az da olsa artmaktadır. yılında Hırvatistan, Makedonya, Bosna-Hersek, Sırbistan, Arnavutluk ve Kosova nın dış ticaret dengelerindeki düzelmenin temel nedeni ithalatın düşmesi iken, 2010 yılının ilk çeyreğinde bu ülkelerin cari dengelerinde gözlemlenen olumlu gelişmelerin esas nedenini ihracattaki artış oluşturmaktadır. Net sermaye girişinin istikrar ve niteliği ülkeden ülkeye farklılaşmaktadır. Örneğin, Karadağ ve Arnavutluk ta 2010 yılının ilk çeyreğinde doğrudan yabancı yatırımlar % 30 gibi yüksek bir oranda artarken, Türkiye ve Sırbistan da % 20 oranında azalmış, buna karşın portföy yatırımlarında önemli ölçüde artış gözlemlenmiştir. 1

4 Para politikası İzlanda, Sırbistan, Hırvatistan ve Makedonya da kademeli olarak gevşetilmeye devam edilmiş olup, bu kapsamda enflasyondaki aşamalı düşüşe paralel olarak politika faizleri 2010 Haziran sonu itibarıyla yeniden düşürülmüştür. Karadağ dışındaki diğer ülkelerde ise enflasyonist baskılardaki artış nedeniyle para politikasına ilişkin mevcut uygulamalar muhafaza edilmiştir. Türkiye de 2010 yılının ilk çeyreğinde % 9,3 oranında artan tüketici fiyat endeksi, Mayıs-Haziran aylarında kademeli olarak düşüş göstermiştir. Ulusal paralarını Euro ya endeksleyen ülkelerde Euro nun resmi veya gayri resmi kur çıpası olarak kullanılmasına devam edilmiştir. Türk Lirası 2010 yılının ilk yarısında % 8 oranında değerlenirken, Sırbistan, Arnavutluk ve İzlanda da döviz kuru hareketleri sınırlandırılmıştır. Kredi genişlemesi bakımından aday ve potansiyel aday ülkeler arasında çeşitlilik gözlenmekle birlikte, Türkiye 2010 yılının ilk çeyreğinde kredi hacminde yaşanan % 6 lık artışla öne çıkmaktadır. Sorunlu kredi oranlarında düşüş yaşanan Türkiye dışındaki tüm ülkelerde kredi portföylerinin niteliği genel olarak bozulmuştur. Sırbistan, Arnavutluk ve Karadağ da ise sorunlu kredi oranlarının % 10 lar civarında olduğu bilinmektedir yılında sıkı maliye politikası uygulamayı planlayan Batı Balkan ülkelerinde, ilk aylara ilişkin bütçe gerçekleşmeleri farklılıklar arz etmektedir. Arnavutluk ve Karadağ da bütçe açığı yılının aynı dönemine göre azalırken, Sırbistan ve Hırvatistan da bütçe açığının hedeflenenin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle ek bütçe hazırlanmıştır. Makedonya ve Kosova da ise öncelikli mali hedefleri yakalayabilmek amacıyla bütçede yapılan revizyonlar parlamento onayına sunulmuştur. Bu konuda İzlanda da da olumlu gelişmeler gözlenmiştir. yılında bütçe açığı GSYİH nin % 5,7 sine yükselen Türkiye de ise, 2010 yılının ilk beş ayında yılının aynı dönemine göre bu açık yarıya düşürülmüş ve Türkiye, aday ve potansiyel aday ülkeler içerisinde bütçe yönetimi açısından en iyi performansı gösteren ülke olmuştur. 2

5 ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELER ÖZET TABLO Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (reel fiyatlarla, yıllık % değişim) Hırvatistan 4,2 4,7 5,5 2,4 Makedonya 4,1 4 6,1 5 İzlanda 7,5 4,6 6 1 Türkiye 8,4 6,9 4,7 0,7 Arnavutluk 5,7 5,4 6,1 7,7 Bosna 3,9 6,1 6,2 5,7 Karadağ 4,2 8,6 10,7 6,9 Sırbistan 5,6 5,2 6,9 5,5 Kosova 3,8 3,9 3,9 5,4 İşsizlik (İşgücüne %) Hırvatistan Makedonya İzlanda Türkiye Arnavutluk Bosna Karadağ Sırbistan Kosova 17,9 37,3 2,6 10,2 14,3 44,7 18,5 21,8 41, May10 Haz10-5,8-0,7-6,5-4,7 3,3-3,2-5, ,5 1,3 4, ,5-4,5 1,2-9,1 6-0,8-4 -1,6-2,5-0,9-6,9 11,7-0,6 * 16,6 36 2,9 9,9 13,9 44,2 14,7 21,6 44,9 14,8 34,9 2,3 9,9 13,4 42,9 11,9 18,8 43,6 13,2 33, ,8 40,6 10,7 14,7 47,5 14,9 32,2 7,2 14, ,7 11,4 17,4 11,5 31,7 13, ,4 16,1 32,4 6,7 13,1 13,8 42,7 11,4 17,4 18,2 33,5 7,6 14,4 42,6 12,5 19,5 12,2 17,9 42,5 12,5 19,5 17,2 12,2 11,8 Cari İşlemler Dengesi () Hırvatistan -5,6-7 Makedonya -2,6 0,9 İzlanda -16,1-24,4 Türkiye -4,6-6,1 Arnavutluk -8,9-6,6 Bosna -17,1-7,8 Karadağ -8,5-24,7 Sırbistan -8,7-12,9 Kosova -7,4-6,7-7,6-7,2-16,3-5,9-10,6-10,4-39,6-17,2-8,8-9,3-12,7-18,5-5,6-15,4-15,1-50,7-17, ,4-7,2-3,6-2,3-15,1-7,5-29, ,6-5,5-6,2-4,5-5,9-7,9-5,4-5,4-7,2-3,6-2,3-15,1-7,4-29,1-5,6-4,4-3,1-3,9-1,5-14,2-6,6-28,2-9,8 Enflasyon (TÜFE, yıllık % değişim) Hırvatistan 3,3 3,2 Makedonya 0,5 3,2 İzlanda 4 6,7 Türkiye 8,2 9,6 Arnavutluk 2,4 2,4 Bosna 4,3 6,1 Karadağ 2,4 3 Sırbistan 17,3 12,7 Kosova -1,4 0,6 2,9 2,3 5,1 8,8 2,9 1,5 4,3 6,5 4,4 6,1 8,3 12,7 10,4 3,4 7,4 7,4 12,4 9,4 2,4-0,8 12 6,3 2,2-0,4 3,4 8,1-2,4 1,5 1, ,8 1,6-2,1 8,6 5,7 2,9-0,7 1,8 5,9-1,3 0,9 0,5 7,4 9,3 4,1 1,7 0,6 4,4 0,8 1,1 7,1 9,2 0,6 1,4 8,3 10,2 3,5 2,4 0,4 4,3 1,7 0,9 0,2 7,5 9,1 3,1 2,6 0,3 3,7 2,2 1,8 5,7 8,4 3,7 Genel Devlet Dengesi () Hırvatistan -3,5-3,1 Makedonya 0,2-0,5 İzlanda 4,9 6,3 Türkiye -0,6-0,1 Arnavutluk -3,6-3,2 Bosna 2,4 2,9 Karadağ -2,3 2,7 Sırbistan 0,9-1,6 Kosova -3,1 2,5-2,6 0,6 5,4-1 -3,5 1,3 6,7-2 7,1-1,4 1-13,5-2,2-5,5-2 -0,4-2,5-0,2 4,1-2,7-9,1-5,7-6,8-3,5-4,1-0,8-4 -2,5-3,5-3,9-2, ,5-6,9-3,5-5,1-6,4-0,3-1,2-3,3 * Veri bulunamadı 3

6 ADAY ÜLKE EKONOMİLERİ KARŞILAŞTIRMALI TEMEL GÖSTERGELER Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Büyümesi değişim Türkiye Hırvatistan Makedonya İzlanda İşsizlik İşgücüne oranı Türkiye Hırvatistan Makedonya İzlanda 4

7 Cari İşlemler Dengesi Türkiye Hırvatistan Makedonya İzlanda Enflasyon TÜFE Değişim Türkiye Hırvatistan Makedonya İzlanda 5

8 Genel Devlet Dengesi Türkiye Hırvatistan Makedonya İzlanda 6

9 2. ADAY ÜLKELER 2.1 TÜRKİYE Kamu maliyesinde sürdürülebilirliğin tesisi açısından uzun vadeli çıpa niteliği taşıyacak olan Mali Kural Kanun Tasarısı 27 Mayıs tarihinde Meclis e sunulmuştur. Hükümet tarafından, Kanunun 2011 yılından itibaren yürürlüğe girecek şekilde Meclis ten geçirilmesi amaçlanmaktadır. IMF tarafından Türkiye ye ilişkin olarak yapılan tahminlerde, 2010 yılında cari işlemler açığı ve enflasyondaki artışın % 6,3 oranında gerçekleşmesi beklenen büyümeye eşlik edeceği ifade edilmektedir. Üretim ve Talep İç talepte son altı yılda yaşanan hızlı genişlemenin katkısıyla ekonomik büyümede 2010 yılının ilk çeyreğinde meydana gelen artış neticesinde, yılında yaşanan % 4,7 oranındaki GSYİH daralması telafi edilmiştir. Reel GSYİH bir önceki yıla göre % 11,7 artmış ve yılının son çeyreğinde oluşan % 6 lık büyüme de dikkate alındığında ekonomideki toparlanma bir önceki yıla oranla dikkate değer bir gelişim göstermiştir. Bahse konu dönem itibarıyla, % 4 oranında küçülen tarım dışındaki tüm sektörlerde güçlü bir pozitif büyüme yaşanmış olup, ticaret ve sanayi ile ulaşım ve inşaat sektörleri sırasıyla % 20, % 11 ve % 8 oranında büyümüşlerdir. Özel tüketim ve sabit sermaye oluşumunda bir önceki yıla göre sırasıyla % 9,9 ve % 14,4 oranında yüksek düzeyli artışlar meydana gelmiştir. İç talepteki hızlı büyümenin de etkisiyle ithalattaki artış % 21,1 seviyesine yükselmiştir. Üretim ve Talep Sanayi Güven i Sanayi Üretimi Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Tüketici Güven i Özel Tüketim Sabit Sermaye Oluşumu Stok Değişimi ,8 102,4 7,8 110,3 6,9 89,0-0,9 87,1-9,6 92,5 9,0 106,0 17,3 115,2 118, ,1 111,7 8,4 6,9 4,7 0,7-4,7 4,7 4,5 6,0 11,7 100,1 95,6 94,4 78,2 79,4 79,2 81, ,9 4,6 5,5-0,3-2,3 3,5 3,7 4,7 9,9 17,4 13,3 3,1-6,2-19,2 4,6 8,4-4,7 14,4-1,0-0,2-0,4 1,9-2,0-2,0-0,6 7

10 İşgücü Piyasası Ekonomideki toparlanmaya paralel olarak, bir önceki yılın Mart ayında % 15,8 olan işsizlik oranı 2010 yılı Mart ayında % 13,7 ye düşmüştür. Yine, yılı Mart ayında % 18,9 olan tarım dışı işsizlik oranı da 2010 yılının aynı döneminde % 16,7 ye gerilemiştir. yılının Mart ayında % 27,5 olan gençler arasındaki işsizlik oranı ise, hazırlanan istihdam paketinde bahse konu gruba verilen özel önem çerçevesinde alınan tedbirler neticesinde, 2010 yılı Mart ayında % 24,6 ya düşmüştür. İstihdam verilerinde genel olarak iyileşme gözlemlenmektedir. İstihdam edilenlerin sayısı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 1,5 milyon kişi artmış ve böylece istihdam oranı bir önceki yılın Mart ayındaki % 39,2 lik oranından 2010 yılı Mart ayında % 41,6 ya çıkmıştır. Kadınların işgücüne katılım oranında 1 puanlık artış yaşanmış olmakla birlikte, kadınlara ilişkin istihdam oranı toplam istihdam oranının yalnızca yarısıdır. Reel brüt ücretlerdeki gelişmeler sektör bazında farklılık göstermiştir. Bu çerçevede, inşaat ve sanayi sektörlerinde ücretler un son çeyreğine oranla % 10 oranında düşerken, ticaret ve hizmet sektörlerinde bir önceki yılın ücret seviyeleri muhafaza edilmiştir. İşgücü Piyasası İşsizlik İstihdam Ücretler % ,2 9,9 9,9 11,0 14,1 13,9 13,4 13,1 14,4 1,7-0,4-3,6 1,3 0,4 0,9 1,4 3,5 7,5 12,4 11,0 9,5 11,3 9,7 6,4 7,2 7,5 Uluslararası İşlemler Güçlü iç talep ve yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle yılın ilk beş ayında ithalatta % 37 gibi yüksek bir artış oranına ulaşılmıştır. İhracatta da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla iyi bir performans gösterilmiş ve aynı dönemde ihracat % 15 oranında artmıştır. İthalat ve ihracatta yaşanan bu gelişmelerin bir sonucu olarak ticaret açığı bir önceki yılın aynı döneminde gerçekleşen açığın dörtte biri oranında artmıştır. Cari işlemler hesabında da, dış ticaret dengesine benzer gelişmeler meydana gelmiş ve cari işlemler açığı hızlı bir şekilde artmıştır yılının ilk dört ayında meydana gelen açık bir önceki yılın aynı dönemindeki miktarını ikiye katlamıştır. Net hata ve noksan kaleminde yılının ilk beş ayında ülkeye 3,5 milyar Euro 8

11 tutarında para girişi gerçekleştiği görülürken, 2010 yılının aynı döneminde 1 milyar Euro tutarında çıkış meydana gelmiştir. Toplam finansman ihtiyaçları ise 2010 yılında neredeyse iki katına çıkmıştır. Sürdürülebilirlik açısından halihazırda bir risk bulunmamakla birlikte, portföy yatırımlarındaki artış ve doğrudan yatırımlardaki azalma neticesinde finansmanın kalitesi zayıflamıştır. yılının ilk dört ayında net portföy yatırımlarında 2 milyar dolar tutarında azalma meydana gelmiş olmasına rağmen, 2010 yılının aynı döneminde bahse konu yatırımlar 5,8 milyar dolar artmıştır. Üçte ikisi özel sektör borçlarından oluşmakta olan brüt dış borç stoku ise, bir önceki üç aylık dönemdeki seviyesinde kalmış ve 2010 un ilk çeyreğinde GSYİH nin % 43 ü oranında gerçekleşmiştir. Uluslararası İşlemler Mal İhracatı Mal İthalatı Ticaret Dengesi Mal ve Hizmet İhracatı Mal ve Hizmet İthalatı Cari İşlemler Dengesi Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY,net) Yıllık 16,6 14,8 14,9 14,8-18,2-3,6 1,0 23, ,1-6,9 17,7-7,8 11,6-7,2 10,4-7,1-26,3-4,0-5,4-6,1-6,2-4,0 25,9-2,5 45,0 47,7 21,9 25,4-4,6 22,7 27,6-6,1 22,3 27,5-5,9 23,9 28,3-5,6 23,2 24,3-2,3-4,5-5,4 23,2 24,3-2,3 22,2 24,5-1,5 1,9 3,6 3,1 2,1 1,0 1,0 0,8 Mali Sektör Halihazırda Türk bankacılık sektörü, sermaye yeterlilik oranı % 20 gibi yüksek seviyelerde olan, yoğun olarak bireysel mevduat bankacılığı faaliyetlerinin gerçekleştiği ve karlılık oranı yüksek bir sektör görünümündedir. Bireysel ve kurumsal faaliyetlere ilişkin piyasa faiz oranları ve borçlanma maliyetleri reel olarak oldukça düşük bir seviyede olup, faiz oranları, vadesine göre % 10 ila % 15 arasında değişmektedir yılının ilk çeyreğinde krediler bir önceki çeyreğe göre % 6 oranında artış göstermiştir. Eylül da % 5,3 seviyesine ulaşan sorunlu krediler Mart 2010 da % 4,9 seviyesine düşmüş olup mevduat büyüklüğü 2010 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre % 4 genişlemiştir. Bankacılık sektörünün toplam varlıkları ise GSYİH nin % 87 sine tekabül etmektedir. 9

12 un ikinci yarısında yaşanan % 50 oranındaki artışı müteakip, gerçekleşen kar realizasyonları sebebiyle İMKB endeksi 2010 un ilk yarısında durgunluğa girmiştir. Mali Sektör Borsa Fiyatlar ve Parasal Göstergeler Para Politikası Kurulu nun Haziran ayında yapılan toplantısında mevcut politika faiz oranlarının ( borçlanma faiz oranı % 6,5, borç verme faiz oranı % 9) muhafaza edilmesine karar verilerek, iç talepteki görece istikrara ve dış talepteki kayda değer risklere dikkat çekilmiştir. Bu kapsamda hasıla açığının kademeli olarak kapanmasının beklendiği ve bu senaryonun da mevcut faiz oranlarının korunması politikasını destekler nitelikte olduğu görülmektedir. Nisan ayında % 10,2 seviyesinde gerçekleşen Tüketici Fiyatları indeki (TÜFE) artışın, Haziran ayında kademeli olarak % 8,4 seviyesine gerilemesi Merkez Bankası nın yıl sonu enflasyon beklentisini yaklaşık bir puan aşağıya çekmesine sebep olmuştur. Ayrıca Merkez Bankası nın hasıla açığına dair değerlendirmeleri de, Para Politikası Kurulu nun para politikasının daha yavaş ve ihtiyatlı şekilde sıkılaştırılması yaklaşımını benimsemesini sağlamıştır. Enflasyondaki gerilemenin temel nedeni Mayıs ve Haziran aylarında gıda fiyatlarında yaşanan düşüştür. Bu iki ayda gıda fiyatları bir önceki senenin aynı dönemine göre sırasıyla % 4,7 ve % 2,5 oranında azalmıştır yılından beri işlenmemiş gıda fiyatlarında yaşanan % 2 ila % 5 aralığındaki dalgalanmalar, gıda fiyatlarında istikrarsızlığa ve dolayısıyla enflasyon rakamlarının öngörülebilirliğinin azalmasına neden olmuştur. Ocak 2010 dan beri Türk Lirası, Euro karşısında % 8 oranında değer kazanmıştır. Avrupa Komisyonunun ilgili birimlerinin yaptığı hesaplamalar, Türk lirasının reel bazda Euro karşısında % 10 oranında değer kazandığını göstermektedir. 10

13 Fiyatlar ve Parasal Göstergeler TÜFE GSYİH Deflatorü Üretici Fiyatları İthalat Fiyatları Faiz Oranı (3 aylık) Tahvil Faizi M4 Para Arzı Döviz Kuru TL/EUR Nominal Efektif Döviz Kuru %p.ort. %p.ort. Değer ,2 9,6 8,8 10,4 6,3 9,0 7,8 5,7 9,3 9,2 10,2 9,1 8,4 7,1 9,3 6,2 12,0 5,4 6,3 6,2 1,4 6,3 5,9 9,3 6,3 12,7 1,2 2,5 7,2 10,4 9,2 7,0 8,6 9,7 20,0-19,5-6,5 7,5 17,3 16,74 18,07 18,85 18,13 18,04 19,30 10,68 11,66 7,98 8,76 7,50 8,92 8,04 9,08 7,70 9,07 8,23 9,33 8,20 8,83 31,3 32,9 17,8 23,7 17,4 12,2 14,9 19,4 22,1 1,67 1,80 1,78 1,91 2,16 2,20 2,08 1,96 2,00 1,94 1,92 28,11 26,18 26,73 25,77 23,24 22,94 Kamu Maliyesi Ekonomik büyümenin teşvik edilmesi amacıyla alınan ve döneminde GSYİH nin % 6 sına ulaştığı tahmin edilen mali tedbirlerin neticesinde krizin olumsuz etkileri asgariye indirilmiştir. Özel tüketimin desteklenmesi amacıyla uygulanmaya başlanan bu tedbirler aşamalı olarak sonlandırılmaktadır. Bununla birlikte, bahse konu önlemler neticesinde yılında % 2,8 olan bütçe açığının GSYİH ye oranı yılında % 5,7 ye yükselmiştir. Kamu borç stoku ise bir önceki yıla göre % 6 oranında artarak, 2010 yılı başlarında GSYİH nin % 45,5 ine ulaşmıştır. Uygulanmakta olan Orta Vadeli Programda yer alan hedefler çerçevesinde, kamu borç stokunun 2010 yılı içerisinde bir puan daha artması ve ardından yavaşça azalmaya başlaması beklenmektedir yılının ilk beş ayında bütçe gerçekleşmeleri beklenenden çok daha iyi olmuş ve bütçe açığı yılının aynı dönemine kıyasla % 50 oranında azalmıştır. Artan tüketim ve vergi tahsilatındaki artışın da etkisiyle bütçe gelirleri bir önceki yıla oranla % 20 civarında artmıştır. Kamu Maliyesi Genel Devlet Dengesi Genel Devlet Borcu ,6 52,3-0,1 46,1-1,0 39,4-2,2 39,9-5,7 45,5-3,5 45,1-3,0 44,5-2,5 11

14 TÜRKİYE * Bir önceki yılın aynı dönemine göre 12

15 2.2 HIRVATİSTAN Hırvatistan ekonomisinde 2010 yılının ilk yarısında herhangi bir toparlanma işaretine rastlanmamıştır. Üretim 2010 yılının ilk çeyreği itibarıyla düşmüş olup, ekonomik göstergeler ikinci çeyrekte de durgunluğa işaret etmektedir. Nisan ayında mali ve yapısal reform tedbirleri içeren kapsamlı bir ekonomik program başlatılmıştır. Ekonomideki yapısal zayıflıkların giderilmesi ve sürdürülebilir bir büyümenin temini için gerekli ortamın yaratılması bahse konu programın temel hedeflerini oluşturmaktadır. Ayrıca raporlama döneminde Hırvatistan ın AB ye katılım sürecinde dikkate değer ilerlemeler sağlanmıştır. 30 Haziran 2010 tarihindeki Hükümetlerarası Konferansta kalan üç faslın (Rekabet Politikası, Yargı ve Temel Haklar ile Dışişleri, Güvenlik ve Savunma Politikaları Fasılları) müzakereye açılması, Kamu Alımları ve Vergilendirme Fasıllarındaki müzakerelerin de geçici olarak kapatılması kararlaştırılmıştır. Üretim ve Talep Reel GSYİH 2010 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre % 2,5 oranında azalmıştır. GSYİH de en büyük paya sahip olan tüketim harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre % 4,1, genel devlet harcamaları ise % 1,1 oranında düşmüştür. Sabit sermaye oluşumunda % 13,9 oranında azalma gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, mal ve hizmet ithalatının % 4,8 oranında azalması, ihracatının ise % 3,6 oranında artması neticesinde net ihracatta belirgin bir artış yaşanmıştır. Bununla birlikte iç talepteki % 6,5 lik nihai daralmanın GSYİH üzerindeki etkisi, net ihracattaki % 3,5 lik artışın katkısını geride bırakmış olup, bu durum durgunluk sebebiyle ekonomik aktivitenin göreceli olarak iç sektörden dış sektöre kaydığını göstermektedir Yeni yayınlanan aylık verilerin ışığında ikinci çeyrek için ekonomik aktivitede bir canlanma beklenmemektedir. Zira, imalat sanayii üretiminde Nisan ayında gözlemlenen % 1,9 oranındaki aylık bazda gerileme, Mayıs ayında da % 0,3 ile devam etmiştir. Bununla birlikte daha uzun vadeli bir perspektifte değerlendirildiğinde, ortası ile ortası arasındaki dönemde % 10 oranında gerileyen sanayi üretimindeki düşüş hızının, yılının ikinci yarısından itibaren yavaşladığı görülmektedir. Bu hususlara ilave olarak istihdam ve harcanabilir gelirdeki azalmanın bir sonucu olarak hanehalkı talebinde meydana gelen düşüşün de etkisiyle, perakende satışlarda Mayıs ayında % 3,7 lik gerileme ortaya çıkmıştır. 13

16 Üretim ve Talep Sanayi Güven i Sanayi Üretimi Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Tüketici Güven i Özel Tüketim Sabit Sermaye Oluşumu Stok Değişimi ,9 38,0-33,3 9,0 5,0 0,0 5,1 4,5 5,6 1,6-9,3-7,7-0,5-5,5-1,9 4,2 4,7 5,5 2,4-5,8-0,5 2,0-4,5-2,5 4,4 3,5 6,2 0,8-8,5-0,5 2,0-7,5-4,1 4,9 1,7 10,9 2,0 6,5 2,7 8,2 3,2-11,8 2,0 0,5 3,0-11,3 2,0-13,9 2,1 İşgücü Piyasası En son yapılan işgücü anketlerine göre, yılının ilk çeyreğinde % 9,4 olan işsizliğin 2010 yılının ilk çeyreğinde % 11,2 ye yükseldiği görülmektedir. Toplam işgücünde yıl boyunca fazla değişim olmadığı dikkate alındığında, artan işsizlik oranının tam olarak istihdamdaki düşüşe denk geldiği söylenebilir. Nitekim işgücü anketlerinde de istihdamın yılının ilk çeyreği ile 2010 yılının ilk çeyreği arasında % 2,8 oranında azaldığı görülmektedir. İşgücü piyasasındaki durgunluğun bir sonucu olarak ücretlerde oluşan aşağı yönlü baskılar devam etmiştir. İşgücü Piyasası İşsizlik İstihdam Ücretler % ,9 16,6 14,8 13,2 14,9 11,5 11,0 16,1 18,2 17,9 17,2 0,8 3,3 3,3 2,5-3,2-2,0 0,5-5,3-6,5-6,4-6,1 4,4 6,2 6,2 7,1 2,2 0,6 3,0-0,4-0,9-1,2 Uluslararası İşlemler Ekonomik durgunluğun bir sonucu olarak, cari işlemler açığı yılında 4 puan azalarak GSYİH nin % 5,4 üne gerilemiştir. Bu iyileşme 2010 yılının ilk çeyreğinde de devam etmiş olup, cari açık bir önceki yılın aynı dönemine göre % 25 daha düşük seviyede gerçekleşmiştir. Mal ticaretine ilişkin aylık dış ticaret verileri ticari performansta belirgin bir gelişim olduğunu göstermektedir. Özellikle Hırvatistan ın ana ihracat pazarı olan Euro alanındaki toparlanmaya bağlı olarak, yılın ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracat % 8,6 oranında artmıştır. Aynı dönemde, iç talepte devam eden yetersizliğin bir sonucu olarak ithalat % 8,5 oranında azalmıştır. Mal ticaretine ilişkin açıkta geçen yıla göre % 26 oranında düşüş gözlenirken, turizm gelirleri Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre büyük ölçüde sabit kalmıştır. 14

17 Hırvatistan ın yılı sonu itibarıyla 43,1 milyar Euro olan toplam brüt dış borcu GSYİH nin % 95 ine tekabül etmekte olup, bu oran 2010 yılının ilk çeyreğinde de fazlaca değişiklik göstermemiştir. Resmi döviz rezervlerinde yılın ilk dört ayında minimal değişiklikler gerçekleşmiş olmakla birlikte, bir önceki yılın aynı dönemine göre rezervlerde % 12,7 oranında artış gözlenmiştir. Halihazırda mevcut olan 10 milyar Euro tutarındaki döviz rezervi GSYİH nin % 22 sine denk düşmektedir. Uluslararası İşlemler Mal İhracatı Yıllık 7,9 16,1 8,8 5,1 75,2 37,8-2,5 4,2 27,5 Mal İthalatı 9,1 12,9 11,0 8,9 0,7 5,8-10,0-7,8-0,3 Ticaret Dengesi Mal ve Hizmet İhracatı -21,0-21,3-22,0-22,8-7,7-16,1-16,4-7,7-6,8 42,6 43,4 42,8 41,9 36,1 36,1 36,5 Mal ve Hizmet İthalatı 49,1 50,4 50,4 50,3 39,4 39,4 38,7 Cari İşlemler Dengesi Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY,net) -5,6-7,0-7,6-9,3-5,4-5,5-5,9-5,4-4,4 3,4 6,5 8,2 6,7 2,6 2,6 2,7 Mali Sektör Mali sektördeki likidite fazlalığına bağlı olarak, kredi ve mevduat faizleri 2010 yılının ilk yarısı boyunca düşmeye devam etmiştir. Bununla birlikte uzun vadeli bireysel kredi faizleri görece yüksek kalmıştır. Menkul kıymet borsasının ise büyük ölçüde Avrupa ülkelerindeki gelişmelere paralel hareket ettiği görülmektedir. Sorunlu kredilerin toplam krediler içerisindeki payı yılında % 7,6 ya yükselmiş olmakla birlikte, Merkez Bankası verilerine göre bankacılık sektörünün nispi olarak istikrarlı bir seyir izlediğini söylemek mümkündür. Mali Sektör Borsa Fiyatlar ve Parasal Göstergeler Zorunlu rezerv karşılık oranları Şubat ayı itibarıyla % 14 ten %13 e düşürülmüştür. Önceki yılın aynı dönemine göre TÜFE deki artış % 1 in altında kalmıştır. İşgücü piyasasında olduğu gibi ekonominin birçok farklı alanında ortaya çıkan arz fazlası, enflasyonist baskıları dengelemekte olup, son aylarda çekirdek enflasyon neredeyse negatif seyir izlemiştir. Diğer taraftan Kuna/Euro kuru Nisan-Mayıs aylarında 7,26 civarında dar bir aralıkta hareket etmiştir. Ulusal para birimi Kuna nın Euro karşısında 7,20 seviyelerine 15

18 kadar değerlenmesi neticesinde, Haziran ayında Merkez Bankası piyasalara müdahale ederek, 118,7 milyon Euro tutarında alım gerçekleştirmiştir. Fiyatlar ve Parasal Göstergeler TÜFE GSYİH Deflatorü Üretici Fiyatları İthalat Fiyatları Faiz Oranı (3 aylık) Tahvil Faizi M4 Para Arzı Döviz Kuru HRK/EURO Nominal Efektif Döviz Kuru ,3 3,2 2,9 6,1 2,4 1,5 3,0 1,6 0,9 0,6 0,9 3,3 3,4 4,0 6,4 3,3 0,4 2,5 2,6 0,8-0,4 0,1 3,6 5,1 4,9 6,21 4,46 5,66 7,19 5,9 8,96 6,4 6,21 6,8 5,8 5,7 2,15 5,7 2,25 5,7 2,41 5,7 9,6 14,3 17,9 10,9 1,6 0,2 1,1 1,5 2,0 Değer 7,39 7,30 7,33 7,22 7,34 7,27 7,28 7,25 7,26 7,26 7,23 100,0 98,80 97,20 94,20 96,70 94,63 96,10 96,39 %p.ort. %p.ort. Kamu Maliyesi yılında % 4,1 olarak gerçekleşen bütçe açığının GSYİH ye oranının, 2010 yılında % 3,3 e düşürülmesi hedeflenmiştir. Bununla birlikte, yılın ilk yarısındaki gelişmeler 2010 yılında bütçe açığında azalmanın aksine, artışa işaret etmektedir. Bütçe gelirleri yılın ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 1,6 oranında azalırken, harcamalar % 0,6 oranında artmıştır. Bütçeye ilişkin yılın ilk altı ayında yaşanan olumsuz gelişmeler esas itibarıyla ekonomik aktivitedeki canlanmanın beklenenin gerisinde kalmasından kaynaklanmaktadır. Genel devlet borcu Ocak 2010 itibarıyla GSYİH nin % 46,1 ine tekabül etmekte olup, dış borçların kamu borç stoku içerisindeki oranı % 39 civarındadır. Kamu Maliyesi Genel Devlet Dengesi Genel Devlet Borcu ,5 38,3-3,1 35,7-2,6 33,0-1,4 33,5 0,0-4,0 42,5-3,9 44,5 16

19 HIRVATİSTAN * Bir önceki yılın aynı dönemine göre 17

20 2.3 MAKEDONYA Hükümet Haziran ayı ortalarında 2010 yılı için ek bütçe tasarısı sunmuştur. Yapılan bütçe revizyonunda % 2,5 lik GSYİH açığı hedefi korunmakla birlikte, planlanan gelir ve harcamalarda % 3 gibi bir düşüş öngörülmüştür. Buna rağmen yılının bütçe gerçekleşmesiyle kıyaslandığında gelirlerde % 7,8, harcamalarda ise % 7 oranında nominal artış beklenmektedir yılı için reel GSYİH nin % 2, enflasyonun ise % 1-2 civarında artması beklenmektedir. Merkez Bankası tarafından anahtar faiz oranlarında indirime gidilmiştir. Üretim ve Talep yılının son çeyreğinde yaşanan % 1,2 oranındaki büyümenin ardından, reel GSYİH 2010 yılının ilk çeyreğinde % 0,9 oranında azalmıştır. Özel tüketim % 1,5, kamu harcamaları % 2,3, sabit sermaye oluşumu ise % 46,6 gerilemiştir. İhracat bir önceki yıla göre % 12,4 artmış, ithalat ise iç talepteki daralmaya paralel bir düşüş göstermiş olup, cari işlemler hesabında meydana gelen iyileşme GSYİH de daha keskin bir düşüş yaşanmasını önlemiştir. Arz tarafında ise, imalat sanayinin üretim düşüşündeki en büyük paya sahip olduğu, inşaat sektörü ve kamu kesiminin ise büyümeye pozitif katkı sağladığı görülmektedir. Üretim ve Talep Sanayi Güven i Sanayi Üretimi Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Tüketici Güven i Özel Tüketim Sabit Sermaye Oluşumu Stok Değişimi ,2 2,3 4,1 5,9-7,3 7,8-9,1-9,6-0,4 4,1 4,0 6,1 5,0-0,7 1,3 2,0 1,2-0,9 5,7 6,0 9,8 8,1-4,1 1,0 2,0-3,5 2,4-5,4 3,7 11,6 3,7 13,3 3,9 16,5 4,8 4,0 6,0 İşgücü Piyasası Resmi istatistiklere göre ilk çeyrekte işgücü piyasasının genel durumu, önceki yılın aynı dönemine göre istihdamda yaşanan % 0,4 oranındaki düşüş ve işsiz sayısındaki % 2,9 artışla daha da bozulmuş ve bir önceki yıl % 32,7 olan işsizlik oranı % 33,5 e yükselmiştir. İşsizlikteki artışın kısıtlı kalmasının temel nedeni tarım 18

21 sektöründe yaşanan % 9 luk istihdam kaybının büyük ölçüde kamu sektöründeki yaklaşık % 7 oranındaki artışla telafi edilmiş olmasıdır. Genel itibarıyla, çalışan sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2000 kişi azalırken, işsizlerin % 20 sini yaş arası gençlerin oluşturduğu görülmektedir. İşgücü Piyasası İşsizlik İstihdam Ücretler % ,3 36,0 34,9 33,8 32,2 31,7 31,0 32,4 33,5 4,3 4,6 3,5 3,2 3,4 1,5 2,0 2,3-0,4 2,7 8,0 4,8 8,7 14,1 0,7 0,9 8,3 1,1-0,2 Uluslararası İşlemler İthalattaki azalış, ihracatın artması ve özel sermaye akışlarının devam etmesi neticesinde 2010 yılının ilk çeyreği itibarıyla cari işlemler kalemindeki görünüm iyileşmeye devam etmiştir. Doğrudan yabancı sermaye girişindeki azalma neticesinde yılının ilk çeyreğinde % 3,7 olan doğrudan yabancı yatırımların GSYİH ye oranı, 2010 yılının ilk çeyreğinde % 3,2 ye gerilemiştir. yılının ilk çeyreğiyle kıyaslandığında ihracat gelirleri % 20 artarken, mal ithalatı % 8 daralmış ve dış ticaret açığının GSYİH ye oranı % 30 dan % 20 ye düşmüştür. Önceki yılın aynı döneminde 120 milyon Euro olan özel transfer girişi ise 254 milyon Euro ya yükselmiştir. Döviz rezervlerinde fazla bir değişiklik gözlenmezken, bir önceki yıl % 49 olan brüt dış borcun GSYİH ye oranı yılı sonu itibarıyla % 57 ye yükselmiştir. Uluslararası İşlemler Mal İhracatı Mal İthalatı Ticaret Dengesi Mal ve Hizmet İhracatı Mal ve Hizmet İthalatı Cari İşlemler Dengesi Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY,net) ,0 20,4-21,9-22,3-11, ,7 Yıllık 22,2 15,8 28,3 9,9 10,7-18,4 16,9-20,1 23,7-19,7 22, ,4 21, ,2 46,9 52,4 50,9 38,8 38,8 39,9 62,1-2,6 66,5 0,9 70,8-7,2 76,2-12,7 60,2-7,2-6,2-7,9 60,2-7,2 58,9-3,1 1,6 6,8 8,5 6,1 2,5 2,5 2,4 19

22 Mali Sektör yılının Ekim ayından itibaren mali sektördeki koşullar iyileşmeye başlamıştır. başında % 9,7 olan kredi faiz oranlarının ağırlıklı ortalaması, Eylül ayında % 10,3 e yükselmiş, 2010 Mayıs ında ise % 9,6 ya gerilemiştir. yılı Ocak ayında % 6,8 olan mevduat faiz oranları da Şubat ayında % 7,5 e yükselmiş, 2010 yılı Mayısında ise % 7,1 e düşmüştür. Toplam kredilerin GSYİH ya oranı ise % 43 gibi görece düşük seyretmektedir. Menkul kıymet piyasasındaki aşağı yönlü eğilim devam etmiştir. yılındaki sert düşüşten sonra yılının ikinci yarısında toparlanmaya başlamış olan endeks, yıl sonuna doğru gerileyerek bir önceki yılın aynı dönemine göre % 7,5 oranında değer kaybına uğramıştır. yılı Mart ayı itibarıyla % 7,5 olan sorunlu kredilerin toplam krediler içerisindeki payı 2010 Mart ında % 9,7 ye yükselmiş ve sektördeki karlılık oranı düşmüştür. Mali Sektör Borsa Fiyatlar ve Parasal Göstergeler 2010 yılının Haziran ayı itibarıyla yıllık bazda TÜFE artışı % 1,8 seviyesinde gerçekleşmiştir yılının ilk yarısında enerji ve konut fiyatları sırasıyla % 8,5 ve % 4,8 oranında artmış olmakla birlikte, enflasyonun düşük kalmasında en büyük katkıyı % 1,7 oranında gerileyen gıda fiyatları yapmıştır. Ulusal para birimi Denar Euro karşısında istikrarlı bir seyir izlemiş ve Denar/Euro paritesi 61,4 seviyesinde büyük ölçüde sabit kalmıştır. Bununla birlikte yılında kurda istikrarın sağlanması amacıyla Merkez Bankası tarafından piyasaya pek çok defa müdahale gerçekleştirilmiş olup, bu müdahaleler Euro nun gayrı resmi kur çıpası olarak benimsenmesi hedefine bağlılığın bir göstergesi olmuştur. 20

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER

AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular Genel Müdürlüğü (DG ECFIN) nün 12 Temmuz 2011 tarihinde yayınladığı EU Candidate

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 34 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde 1 16-31 Temmuz 2012 SAYI: 41 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu İşsizlikte Belirgin Düşüş 2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ EKONOMİK VE MALİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI NİSAN 20 * Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular Genel

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 8 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu(KAMU) Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

Sayı: 2014 5 28 Ocak 2014 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Toplantı Tarihi: 21 Ocak 2014

Sayı: 2014 5 28 Ocak 2014 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Toplantı Tarihi: 21 Ocak 2014 Sayı: 2014 5 28 Ocak 2014 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 21 Ocak 2014 Enflasyon Gelişmeleri 1. Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde 0,46 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 9 Mayıs 2016, Sayı: 19. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 9 Mayıs 2016, Sayı: 19. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 19 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR Temmuz-Eylül 2006 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomik Araştırmalar ve İstatistik Müdürlüğü ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR TOBB Yayın No. 2007 / 36 ISBN: 9944-60 027-X Sayfa Düzeni

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 2 Ocak 2017, Sayı: 1. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 2 Ocak 2017, Sayı: 1. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 1 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Şubat 2017, Sayı: 6. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Şubat 2017, Sayı: 6. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 6 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 7 Ağustos 2017, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 7 Ağustos 2017, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 19 Aralık 2016, Sayı: 49. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 19 Aralık 2016, Sayı: 49. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 49 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 5 Aralık 2016, Sayı: 47. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 5 Aralık 2016, Sayı: 47. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 47 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 10 Ekim 2016, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 10 Ekim 2016, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 5 Haziran 2017, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 5 Haziran 2017, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi 2015 YILI

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 28 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılına iyi başlayan ülkemiz halı ihracatı, yılın ilk yarısının sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 19,7 oranında artarak

Detaylı

Tablo 7.1: Merkezi Yönetim Bütçe Büyüklükleri

Tablo 7.1: Merkezi Yönetim Bütçe Büyüklükleri 7. Kamu Maliyesi 2016 yılında, maliye politikaları özellikle kamu harcamaları yoluyla büyümeye katkı sağlamıştır. Buna ek olarak, özel tüketimi desteklemek, reel sektöre finansal destek sağlamak ve yatırımı

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 06 Temmuz 2015, Sayı: 18. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 06 Temmuz 2015, Sayı: 18. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 18 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 16 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 21 Kasım 2016, Sayı: 45. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 21 Kasım 2016, Sayı: 45. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 45 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ DURUM TESPİT ANKETİ

MESLEK KOMİTELERİ DURUM TESPİT ANKETİ SONUÇLARI DURUM TESPİT ANKETİ MESLEK KOMİTELERİ Haziran 15 Ekonomik Araştırmalar Şubesi 1 1 1 8 6 115,5 SANAYİ GELİŞİM ENDEKSİ 97,6 66,3 81,4 SANAYİ GELİŞİM ENDEKSİ (SGE) (Üretim, İç Satışlar, İhracat,

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 215 BÜYÜME DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 13 Nisan 215 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ DURUM TESPİT ANKETİ

MESLEK KOMİTELERİ DURUM TESPİT ANKETİ SONUÇLARI DURUM TESPİT ANKETİ MESLEK KOMİTELERİ Temmuz 15 Ekonomik Araştırmalar Şubesi 1 1 1 s 8 6 97,6 SANAYİ GELİŞİM ENDEKSİ 66,3 81,4 18, 15,2 SANAYİ GELİŞİM ENDEKSİ (SGE) (Üretim, İç Satışlar, İhracat,

Detaylı

BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015

BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015 Sayı: 2015-34 BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 22 Nisan 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 1,19 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI BAŞBAKANLIK KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMASONUÇLARI GERÇEKLEŞME DÖNEMİ: 2009-2012 TAHMİN DÖNEMİ: 2013-2016

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ DURUM TESPİT ANKETİ

MESLEK KOMİTELERİ DURUM TESPİT ANKETİ SONUÇLARI DURUM TESPİT ANKETİ MESLEK KOMİTELERİ Nisan 15 Ekonomik Araştırmalar Şubesi 14 1 1 8 6 4 SANAYİ GELİŞİM ENDEKSİ 19,5 117,2 115,5 97,6 66,3 SANAYİ GELİŞİM ENDEKSİ (SGE) (Üretim, İç Satışlar, İhracat,

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mayıs 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 8 Mayıs 2017, Sayı: 19. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 8 Mayıs 2017, Sayı: 19. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 19 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-71. 1 Aralık 2015. Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-71. 1 Aralık 2015. Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015 Sayı: 2015-71 BASIN DUYURUSU 1 Aralık 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 1,55 oranında yükselmiş ve

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 8 Ağustos 2016, Sayı: 31. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 8 Ağustos 2016, Sayı: 31. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 31 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Grafik-4.1: Cari Açığın GSYH ye Oranı (%)

Grafik-4.1: Cari Açığın GSYH ye Oranı (%) 4. Cari Denge 211 yılında GSYH nin yüzde 9 una kadar ulaşan cari açık, devam eden dönemde uygulanan makroihtiyati tedbirler ve kredilerdeki yavaşlama neticesinde azalma eğilimine girmiştir (Grafik-4.1).

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 14 Aralık 2015, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE KASIM 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Avrupa Komisyonu nun AB ye aday ve potansiyel aday ülkelerdeki makroekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmeleri içeren ve 2015 yılının

Detaylı

MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011

MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011 KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011 EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 KKTC EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 2 1. BÜYÜME HIZI VE GSYİH NIN BİLEŞİMİ... 2 2. EKONOMİNİN

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org. AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Mayıs. Sanayi sektörünün. Reel Kesimin Beklentileri İyileşti Tüketici Güveni Haziran da Zayıfladı. Kapasite Kullanımı Güçlenmeyi Sürdürdü

Mayıs. Sanayi sektörünün. Reel Kesimin Beklentileri İyileşti Tüketici Güveni Haziran da Zayıfladı. Kapasite Kullanımı Güçlenmeyi Sürdürdü TEMMUZ 17 Mayıs ayında 19, seviyesine yükselen Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), Haziran da 11, olarak kaydedildi. Bu dönemde RKGE kapsamındaki alt endekslerin büyük bölümünde olumlu gelişimler görüldü.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 3 Ekim 2016, Sayı: 38. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 3 Ekim 2016, Sayı: 38. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 38 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

TÜRKon/HED/13-39 DEĞERLENDİRME NOTU. Faks: +90 (212) TÜRKİYE EKONOMİSİ. Sanayi üretiminde kritik gerileme.

TÜRKon/HED/13-39 DEĞERLENDİRME NOTU.  Faks: +90 (212) TÜRKİYE EKONOMİSİ. Sanayi üretiminde kritik gerileme. TÜRKİYE EKONOMİSİ İşsizlik artışa geçti. TÜİK Temmuz ayı işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı %9,3 e yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,4 puan artarak %10,1 olarak gerçekleşti.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER

EKONOMİK GÖSTERGELER EKONOMİK GÖSTERGELER 1. özel SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİLER 2. HANE HALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ 3. KISA VADELİ DIŞ BORÇLARIN GELİŞİMİ 4. SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ Dr. Adem KORKMAZ 1. ÖZEL SEKTÖRÜN

Detaylı

JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ

JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ Bu çalışmada, Japon ekonomisini temel bazı kalemler bazında iredelemek ve Japon ekonomisin gelişim sürecini mümkün olduğunca tarihi ve güncel perspektiften

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Mayıs 2017, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Mayıs 2017, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 20 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 03 Ağustos 2015, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 03 Ağustos 2015, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 13 Şubat 2017, Sayı: 7. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 13 Şubat 2017, Sayı: 7. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 7 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Ağustos 2016, Sayı: 33. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Ağustos 2016, Sayı: 33. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 33 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Mayıs 2014 Tem.05 Oca.06 Tem.06

Detaylı

12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00

12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 EKONOMİ BÜLTENİ EKONOMİK ARAŞTIRMALAR BİRİMİ 01-15 KASIM 2013 SAYI:61 Yurt İçi Gelişmeler TÜFE yıllık bazda % 7,71 e geriledi. TÜFE, Eylül ayında bir önceki aya göre %1,80 artış gözlenirken; bir önceki

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 25.0 150 22.5 135 20.0 120 17.5 105 15.0 90 12.5 75 10.0 60 7.5 45 5.0 30 2.5 15 0.0 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

Detaylı

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir.

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir. Genel Görünüm 2008 yılı son çeyreğinde tüm dünya ekonomilerini ve finans piyasalarını derinden etkileyen küresel kriz, tüm ülke hükümetlerinin aldıkları mali ve para politikası önlemleri ile 2009 yılı

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm CPB nin açıkladığı verilere göre Temmuz ayında bir önceki

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EKİM 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Türkiye ekonomisi 2012 yılında net ihracatın ve kamu sektörünün katkısıyla %2.2 büyüdü.

Türkiye ekonomisi 2012 yılında net ihracatın ve kamu sektörünün katkısıyla %2.2 büyüdü. 28-I 28-II 28-III 28-IV 28 29-I 29-II 29-III 29-IV 29 21-I 21-II 21-III 21-IV 21 211-I 211-II 211-III 211-IV 211 212-I 212-II 212-III 212-IV 211 213T* Türkiye ekonomisi 212 yılında net ihracatın ve kamu

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 10 Nisan 2017, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 10 Nisan 2017, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 15 TEMMUZ 2013

Detaylı

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017)

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017) 2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ Zafer YÜKSELER (19 Haziran 2017) TÜİK, 2017 yılı ilk çeyreğine ilişkin GSYH büyüme hızını yüzde 5 olarak açıklamıştır. Büyüme hızı, piyasa beklentileri olan

Detaylı

1-Ekonominin Genel durumu

1-Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla başlamıştır.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.28-07/ Konu: 2006-2007 Yıllarında KKTC nde Ekonomik Gelişmeler Lefkoşa, 6 Aralık 2007 BASIN BİLDİRİSİ 2006-2007 YILLARINDAKİ EKONOMİK

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 01 Aralık 2014, Sayı: 48. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 01 Aralık 2014, Sayı: 48. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 48 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ercan Ergüzel Ezgi Gülbaş Ali Can Duran 1 DenizBank

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı