TurkMSIC Divan Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TurkMSIC Divan Kılavuzu"

Transkript

1 TurkMSIC Divan Kılavuzu 1. Divan 1.1. Divan Başkanı seçilene kadar; Yönetim Kurulu nun Genel Kurul Toplantısı nı yönetme yetkisi vardır Divan, Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter, Sekreter Asistanları ve Seçim Görevlilerinden oluşur Divan heyeti, Genel Kurul salonunda bulunan ve bir önceki genel kurul toplantısında oy hakkı olan altın üyeler tarafından açılış oturumunda seçilmelidir. 1.4.Divan, Genel Kurul toplu oturumu başlamadan önce toplu oturumda sunulacak önergeler hakkında Yerel Birlikleri bilgilendirmelidir Divan Başkanı: Tüzük ve İçtüzük te belirtilen kurallar TurkMSIC Yönetmelikleri çerçevesinde, toplantının yöntem, düzen ve ilgililik başlıklarında işleyiş ve idaresinden, gereken durumlarda yorum ve karar yetkisini kullanarak toplantının devamlılığından sorumludur Divan Başkanın daha önce en az bir Genel Kurul Toplantısı nda bulunmuş olması gerekmektedir Divan Başkanı ve Başkan Yardımcısının oturumun açılış saatinden 15 dakika sonrasına kadar toplantı salonuna gelmemiş olmaları durumunda, Yönetim Kurulu nun bir üyesi divana geçici başkanlık eder. Geçici Başkan, Divan Başkan veya Başkan Yardımcısı gelene kadar toplantıyı yönetir Divan Başkanın aldığı bir kararın iptali, Divan Başkanın kararının İptali ne dair bir usul dilekçesinin geçirilmesiyle mümkün olur. Önerge geçtiğinde, Divan Başkanı kararını geri almak durumundadır Divan Başkanın görevden alınması için Divan Başkanına güvensizlik usul dilekçesinin geçirilmesi gerekmektedir. Usul dilekçesinin kabul edilmesi için toplantıya katılan ve oy hakkı olan altın üyelerin üçte ikilik çoğunluğu gerekmektedir. Usul dilekçesi geçtiğinde Başkan Başkanlığı terk eder. Bu durumda Divan Başkan Yardımcısı, Divan Başkanı olur, yeni bir Divan Başkan Yardımcısı seçimi yapılır. 1.6.Divan Başkan Yardımcısı Çalışmalarında Divan Başkanına yardımcı olmalıdır. Divan Başkan Yardımcısı aşağıdaki durumlarda toplantının idaresini devralır: a) Divan Başkanı tarafından talep edildiğinde, b) Divan Başkanı, oturumu başlatmak için toplantı yerinde olmadığında, c) Divan Başkanın tartışılan konuyla ilgisi bulunduğunda, d) Divan Başkanın aday olduğu seçimler sırasında, e) Divan Başkanın güvensizlik oyu yla görevden alınması durumunda Divan Başkan Yardımcısının daha önce en az bir Genel Kurul Toplantısı nda bulunmuş olması gerekmektedir Divan Sekreteri ve Sekreter Asistanları Toplantı kayıtlarını tutmakla görevlidirler, Divan Sekreter Asistanları, Divan Sekreteri ne yardımcı olmakla görevlidir. Sekreter asistanları 2 kişidir Seçim Görevlileri Oy pusulalarının dağıtımı, toplanması ve sayılmasını sağlayarak oylamada yardımcı olurlar. Seçim görevlileri 2 kişidir. 2.Tüzük Denetleme Kurulu 2.1. Tüzük Denetleme Kurulu, TurkMSIC Tüzük ve İçtüzüğünün uygulanmasıyla ilgili tüm konularda asıl danışma merciidir. TurkMSIC Tüzük ve İçtüzüğün farklı yorumlandığı durumlarda son karar verme merciidir Tüzük Denetleme Kurulu üç üyeden oluşur. Bu kişilerin, bir önceki Genel Kurul Toplantısı nda oy hakkı olan ve Yönetim Kurulu nda üyesi bulunmayan yerel birliklerden olmaları veya gümüş üyelik koşullarını yerine getirmiş gümüş üye yerel birliklerin delegeleri olmaları gerekmektedir. Onur

2 Üyeleri ve Denetim Kurulu üyeleri Tüzük Denetleme Kurulu üyeliklerine seçilebilir fakat bu kişilerin birden fazla olmamaları gerekmektedir Tüzük Denetleme Kurulu üyelerinin daha önce en az bir Genel Kurul a katılmış olmaları gerekmektedir Tüzük Denetleme Kurulu üyeleri, Divan Heyeti seçim ve onaylanma esaslarına göre seçilir ve onaylanır Tüzük Denetleme Kurulu: a) Yerel Birliklerin üyelik durumlarını gözden geçirmek, b) Statü değişikliği için başvuran Yerel Birliklerin başvurularını incelemek, c) İçtüzük maddelerine göre, Genel Kurul Toplantısı nda oy hakkı olan Yerel Birlikleri belirlemek ve her toplu oturumun başlangıcında güncellemek, d) Sunulan önerge ve usul dilekçelerinin Tüzük ve İçtüzüğe uygun olup olmadığını denetlemek, (Tüzük ve İçtüzüğe aykırı olan önerge ve usul dilekçeleri hemen reddedilir ve tartışılmaz.) e) Tüzük ve İçtüzüğün yorumlanması konusunda çıkan anlaşmazlıklarda son kararı vermek, f) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu haricindeki TurkMSIC Yönetici Adayları nın başvurularını ve Bronz Üyelik başvurularını inceleyerek, TurkMSIC Tüzük ve İç Tüzüğü ne uygunluğunu denetlemek, uygun olmayan tüm başvuruları reddetmek ile görevlidir Tüzük Denetleme Kurulu, her Genel Kurul Toplantısı nın birinci toplu oturumunun başında ve sonuncu toplu oturumda, TurkMSIC Formlar Kılavuzu nda belirtilen usule uygun rapor sunmakla yükümlüdür. Raporda Tüzük Denetleme Kurulu nun aldığı tüm kararlara, yaptığı bilgi sunumlarına, oy hakkı güncellemelerine, tüm yerel birliklerin üyelik durumlarına ve kendilerine iletilen tüm adaylık başvurularının Tüzük ve İç Tüzüğe uygun olup olmamasına değinilmelidir. Bu raporlar Yönetim Kurulu tarafından verilen bir önerge ile Genel Kurul tarafından kabul edilmelidir Tüzük Denetleme Kurulu nun aldığı bir kararın iptali için Tüzük Denetleme Kurulu nun Kararının İptali ne dair bir usul dilekçesinin geçirilmesi gerekmektedir. Usul dilekçesinin kabul edilmesi için toplantıya katılan ve oy hakkı olan altın üyelerin üçte ikilik çoğunluğu gerekmektedir. Usul dilekçesi geçtiğinde, kurul kararı iptal olur. Eğer bu usul dilekçesi, Tüzük Denetleme Kurulu nun reddettiği bir konu hakkındaysa, konu tekrar gözden geçirilebilir ancak Tüzük Denetleme Kurulu nun onayladığı bir konuysa, konu tekrar tartışılmayacaktır. 3. Mali Komite 3.1. Mali Komite, Genel Kurul un resmi belgeli gelir gider dağılımını denetlemek ve Genel Kurul a raporunu sunmakla yükümlüdür Mali Komite üyelerinin en az bir Genel Kurul Toplantısı na katılmış olması gerekir Mali Komite, Genel Kurul ev sahipliği yapan yerel birlik dışındaki yerel birliklerin delegesi olan 3 kişiden oluşur Denetim Kurulu üyelerinin önerge sunma hakkı ile, danışman olarak Mali Komite toplantılarına katılma hakkı vardır Yerel Birlik delegeleri gözlemci olarak Mali Komite toplantılarına katılabilirler. Gözlemcilerin konuşma hakkı yoktur Mali Koordinatör, çalışmalarında Mali Komiteye yardımcı olmak durumundadır Mali Komite, divan heyetinin belirlenme usulüne göre belirlenir. 4. Açılış Oturumu ve Toplu Oturumlar 4.1. Oy Hakkı Altın Üyelik koşullarını yerine getiren ve TurkMSIC e 20 Türk Lirası ndan daha fazla borcu olmayan tüm altın üyelerin, Genel Kurul Toplantıları nda oy kullanma hakkı mevcuttur. Doldurulmuş referans mektuplarını teslim etmeyen veya adresindeki bilgilerini güncellemeyen altın üyeler, referans mektuplarını Tüzük Denetleme Kurulu na teslim etmeleri ve adresindeki bilgilerini güncellemeleri durumunda oy haklarını alabilirler.

3 Oy hakkı olan her altın üye, oylama sırasında bir oy kullanabilir. Genel Kurul Toplantısı na katılamamış ve oy hakkına sahip olan altın üyeler, yalnızca Tüzük değişiklikleri ve TurkMSIC in dağılması konularında olmak üzere vekaletle oy kullanabilirler. Bir altın üyenin oy hakkını başka bir altın üyeye devredebilmesi için aşağıdaki şartları yerine getirmelidir: a) Genel Kurul Toplantısından en az on gün önce, vekalet vereceği altın üye yerel birliğin Başkanı na ve TurkMSIC Genel Sekreteri ne, imzalı ve Yerel Birlik Başkanı tarafından kaşelenmiş bir yazı yazarak bu kararlarını açıkça ifade etmeleri, (TurkMSIC Genel Sekreteri Genel Kurulun birinci oturumundan önce Tüzük Denetleme Kurulu na bu belgenin sunulmasından sorumludur.) b) İki altın üyenin de oy hakkına sahip olması gerekmektedir. c) Bir altın üye en fazla iki altın üye için oy verme hakkına sahiptir. d) Altın üyenin oy hakkını devredebilmesi için toplantıda bulunmaması gerekir Tüzük Denetleme Kurulu nun Açılış Raporu nun kabulü gündem maddesinin sonuna kadar, sadece son Genel Kurul Toplantısı nda oy hakkı olan altın üyeler oy kullanabilecektirler. Tüzük Denetleme Kurulu, Açılış Oturumu itibari ile her toplu oturumdan önce kendisine sunulan belgeler ışığında oy haklarını güncellemekten sorumludur Yoklama ve Oy kartları Her oturumun başlangıcından önce, Divan yoklama almalıdır. Oy hakkı olan delegelerin mevcudiyeti bu şekilde saptanır. Mevcut olan delegasyonlara resmi oy kartları dağıtılacaktır. Yoklamanın sonucu divan raporuna kaydedilir Bir delegasyonun oturuma sonradan katılması veya oturumdan ayrılması durumunda, durumu, oy kartını alacak ya da verecek olan Divana bildirmelidir. Toplu oturumun sonunda, delegasyonlar oy kartlarını Divana geri vermelidirler Resmi oy kartları kuşe kağıda basılmalı, üzerinde delegasyonun adı ve temsil ettiği yerel birlik veya şehrin ismi bulunmalıdır Oturumu oy kartını Divana teslim etmeden terk eden Yerel Birlikler, o oturumun sonuna kadar oy haklarını kaybederler Önerge ve Tartışmalar Referans Mektubunda adı geçen Yerel Birlik katılımcıları, delegasyon adına konuşma hakkına sahiptir Önerge bir konuyu tartışmaya açmak ve ilgili konuda karar almak amacıyla sunulur. Önerge, önergenin tartışılacağı oturum başlamadan Divan a elden veya yoluyla iletilmelidir. Bu, önerge teslimi için son tarihtir Tüm önergeler ve alternatif önergeler, Tüzük ve İçtüzüğe aykırı olmadıklarından emin olunması amacıyla Tüzük Denetleme Kurulu nca değerlendirilir. Aykırı bir durum olduğunun saptanması durumunda, önerge hemen iptal edilir Sunulan bir önergenin ne zaman tartışılacağına Divan karar verir. Divan Başkanı tartışmaları yönlendirme ve tartışmanın ne kadar süreceğine karar verme yetkisine sahiptir Bir önerge sunulması durumunda, Divan önergeyi okur. Önerge sahibi, önergenin amacını kısaca açıklayabilir Tüm önergelerin ve alternatif önergelerin bir destekleyicisi olmalıdır. Önerge sahibi dışında tüm altın üye Yerel Birlikler, bir önergeyi destekleyebilir. Önergede hiçbir destekleyici belirtilmemişse, önerge sahibi önergeyi açıkladıktan sonra, Divan, destekleyici olup olmadığını sorar. Destekleyici bulunmazsa önerge düşer Divan, genel kurula önerge sahibine soru olup olmadığını sormalıdır. Soru olması durumunda, Divan konuşmacıların listesini çıkarır ve önerge tartışmaya açılır. Tartışma kapanmadan önce son söz hakkı, önerge sahibinindir Tartışma sırasında konuşmacılar Divana hitap eder. Konuşmacının kürsüye çıkmasına Divan karar verir.

4 Bir önergenin veya alternatif önergenin geri çekilmesi sadece önerge sahibi ve destekleyicilerin izni ile gerçekleşebilir. Sadece önerge sahibinin çekilmesi durumunda, destekleyici otomatik olarak önerge sahibi olur. Bu durumda bir başka destekleyici bulunması gerekir. Önerge sahibinin ve destekleyicinin aynı anda geri çekilmesi durumunda önerge veya alternatif önerge düşer. Alternatif önerge için bir destekleyici bulunması durumunda, alternatif önerge, asıl önerge düşmüş olsa bile, geçerliliğini sürdürür. Tartışmalar kapandıktan ve Divan oylamaya geçtikten sonra önerge geri çekilemez Tartışma kapandıktan sonra, Divan değişiklik önerilerini dinler. Değişiklik önerisi sunulması için bir son tarih yoktur. Değişiklik önergesi sunulması durumunda, önerge sahibi önerisini kısaca açıklayabilir. a) Bundan sonra, asıl önerge sahibine, değişiklik önerisini kabul edip etmediği sorulur. Önerge sahibinin değişikliği kabul etmesi durumunda, değişiklik asıl önergeye eklenir. Asıl önerge sahibinin değişikliği kabul etmemesi durumda, önerge otomatik olarak bir alternatif önerge olur ve bu durumda bir destekleyiciye ihtiyaç duyulur. Destekleyicinin bulunması durumunda alternatif önerge, asıl önergenin düşmesi durumunda bile geçerliliğini sürdürür. b) Asıl önerge sahibinin değişikliği kabul etmesi durumunda, destekleyiciye değişikliği kabul edip etmediği sorulur. Destekleyicinin değişikliği kabul etmemesi durumunda, ikinci bir destekleyici bulunmalıdır. c) Bu noktadan sonra, Divan soru olup olmadığını sorar. Sorular varsa, Divan konuşmacıları listeler ve değiştirilmiş önerge tartışmaya açılır. Tartışma kapanmadan önce son konuşma hakkı, asıl önerge sahibine aittir Başka değişiklik önergesi olmaması durumunda, Divan Başkanı önergeye herhangi bir direkt negatif olup olmadığını sorar. Hiçbir delegasyondan direkt negatif gelmemesi durumunda, önerge direkt geçer Direkt negatif olması durumunda, Divan Başkanı alternatif önerge sunumu ister. Bu durumda önergeler için geçerli olan son tarihlere uymaksızın önerge sunulabilir. Tartışmalar başlamadan önce, böyle bir alternatif önergenin sahibi konuşma hakkına sahiptir. Alternatif önergenin bir destekleyiciye ihtiyacı vardır Tartışmalar kapandıktan sonra, önergeler geri çekilemez Divan Başkanı, önergenin ve alternatif önergenin oylanmasını başlatır Bir önergenin geçmesi için: a) Hiçbir delegasyonun direkt negatif vermemesi, b) Oyların salt çoğunluğunu alması (TurkMSIC Tüzük ve İç Tüzüğü nde önergenin geçme şartının toplantıya katılan ve oy hakkı olan yerel birliklerin üçte ikilik çoğunluğu şeklinde belirtildiği durumlar için geçerli değildir.), c) Alternatif önerge olması durumunda, oyların nispi çoğunluğunu alması gerekir Bir önergenin desteklenmemesi veya oylamada kaybetmesi durumunda, Bir önergenin tekrar tartışmaya açılması için Usul Dilekçesi verilmediği taktirde, tekrar tartışmaya açılamaz Usul Dilekçesi Usul Dilekçesi sunumu, Tüzüğe aykırı davranışa itirazlardan sonra, Divana sunulan tüm gündem maddelerinden önce gelmektedir, fakat konuşmakta olan bir konuşmacıyı veya oylamayı bölme hakkı yoktur Usul Dilekçesi, bir oturum süresince herhangi bir zamanda sunulabilir. Usul Dilekçesi sunumu durumunda, dilekçe sahibinin yapacağı kısa bir açıklamadan sonra, Divan Başkanı destekleyici olup olmadığını sorar. Dilekçenin desteklenmesi durumunda, Divan Başkanı dilekçeyi hemen oylamaya sunar Usul Dilekçesinin kabulü için üçte ikilik çoğunluğun sağlanması gerekmektedir Usul Dilekçesinin kabulü durumunda, dilekçe içeriği hemen yürürlüğe konur Usul Dilekçesi içeriği aşağıdaki konular hakkında olabilir: a) Gündem değişiklikleri için, b) Toplantının ertelenmesi için, c) Oturumun oylamaya geçmesi için,

5 d) Oturumun bir sonraki gündem maddesine geçmesi için, e) Mevcut önergenin ertelenmesi için, f) Bir önergenin tekrar tartışmaya açılması için, g) Konuşmacıların listesinin tekrar açılması için, h) Gayrı resmi bir oylama yapılması isteğiyle veya kapalı oylama yapılması isteğiyle, i) Seçim adaylarının, oylama öncesi tartışmalar süresince salon dışında bulunması isteğiyle, j) Bir İçtüzük maddesinin, Genel Kurul Toplantısı sonuna kadar veya Genel Kurul tarafından yeniden yürürlüğe konulana kadar askıya alınması için, k) Askıya alınmış bir İçtüzük maddesinin yeniden yürürlüğe konması amacıyla, l) Divan Başkanı nın kararının iptali amacıyla, m) Divan Başkanı na güvesizlik n) l) Tartışmanın bir kısmının kayıtlardan çıkarılması veya katdedilmesi isteğiyle, şeklinde değiştirilmesi, o) Tüzük Denetleme Kurulu nun kararının iptali için, p) Gözlemcilerin oturumu terk etmesi isteğiyle Tüzüğe Aykırı Davranışa İtiraz Tüzüğe aykırı davranışa itiraz, Tüzük, İçtüzük ve politik ilkelerin yorumlanmasına itirazı dile getirir Tüzüğe aykırı davranışa yapılan bir itiraz, Divana iletilecek tüm konulardan önce gelir ve Divan itirazı yapacak delegeye hemen söz vermelidir Herhangi bir delegenin bu itirazı yukarıda açıklanan sorun dışında başka bir amaçla kullanması durumunda, delege Divan Başkanı tarafından konuya dönmesi için uyarılır. Bir delegenin Genel Kurul Toplantısı süresince üç kere böyle bir uyarı alması durumunda, o delege o oturumun geri kalanı boyunca Tüzüğe aykırı davranışa itiraz etme hakkını kaybeder. Bilgi Sunumu Birine bilgi sunumu yapmak, mevcut konuşmacıya veya toplantının bütününe yarar sağlayacak önemde ve konuyla ilintili olan kısa bir bilgiyi sunmaktır. Kişisel görüş bildiriminde bulunmak için kullanılamaz Birinden bilgi sunumu almak, tartışılan konuyla alakalı olarak mevcut konuşmacıya veya toplantının bütününe kısa bir soru yöneltmektir Bir kişi konuşurken bilgi sunumu yapılmak istendiğinde, Divan Başkanı konuşmacıya bilgi sunumunu kabul edip etmediğini sorar. Konuşmacının reddetmesi durumunda, Divan Başkanı konuşmacı konuşmasını bitirir bitirmez bilgi sunumuna izin verir Herhangi bir delegenin bilgi sunumu hakkını konuyla alakası olmayan konularda kullanması durumunda, Divan Başkanı tarafından konuya dönmesi için uyarılır. Bir delegenin Genel Kurul Toplantısı süresince üç kere böyle bir uyarı alması durumunda, o delege o oturumun geri kalanı boyunca bilgi sunumunda bulunma hakkını kaybeder Oylama Çoğunluk Tipleri Çoğunluk kavramı şu şekillerde tanımlanır: a) Salt Çoğunluk: Kabul oylarının sayısı ret oylarından fazla olmasıdır. Çekimser oylar sayılmaz. Salt çoğunluk ile: Önerge (TurkMSIC Tüzük ve İç Tüzüğü de farklı bir uygulama belirtilmediği sürece geçerlidir.), TurkMSIC Ulusal Proje ve Girişimlerin İptali, İç Tüzük Değişiklikleri oylanır. b) Mutlak Çoğunluk: Tüm oyların %50 den fazlasının kabul oyu olmasıdır. Çekimser oylar sayılır. Mutlak çoğunluk ile: TurkMSIC Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu dışındaki TurkMSIC Yöneticileri nin seçilmesi

6 Genel Kurul Toplantıları için Ev Sahibi Yerel Birliğin seçilmesi TurkMSIC Sempozyum u için Ev Sahibi Yerel Birliğin seçilmesi TurkMSIC Proje ve TurkMSIC Girişimleri nin seçilmesi Bronz Üyelik statüsü için başvuran Tıp Fakülteleri nin kabulü, Onur Üyesinin kabulü oylanır. c) Nispi Çoğunluk: En fazla oyu alanın kabul edilmesidir. Çekimser oylar sayılmaz. Red oylarının kabul oylarından daha fazla olması durumunda, bütün hepsi kabul edilmez. Nispi çuğunluk ile: Alternatif Önerge TurkMSIC Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu dışındaki TurkMSIC Yöneticileri nin 2. Tur seçimleri oylanır. d) Üçte ikilik Çoğunluk: Kabul oylarının ret oylarının en az iki katı olmasıdır. Çekimser oylar sayılmaz. Üçte ikilik çoğunluk ile: Usul Dilekçesi, Altın Üyelik, Gümüş Üyelik statü değişiklikleri ve üyeliğin iptali, Görüş Bildirgesi, Onur Üyelik in İptali, Tüzük Değişiklikleri, İç Tüzük Değişiklikleri (Toplantı Prosedürleri, Bölüm3), Çalışma Kolunun Kurulması, Dağılması ve Çalışmalarının Değiştirilmesi, Denetim Kurulu nun kararı iptali/onaylanması, TurkMSIC Yöneticilerinin uzaklaştırılması oylanır Divan Başkanı; sırasıyla kabul, red ve çekimser oylar olmak üzere oy hakkı olan tüm üyelere oylarını sorar. Üyeler oy kartını belirgin biçimde yukarı kaldırmalı ve oyunu belirtmelidir. Toplantıya katılan ve oy hakkı olan altın üyelerden herhangi biri oylamanın kapalı yapılması yönünde usul dilekçesi verebilir. Usul dilekçesinin kabulü durumunda toplantıya ara verilerek Divan Kurulu tarafından oy pusulaları hazırlanır Seçimler sırasında oylama oy pusulası, elektronik ortam ve internet üzerinden yapılabilir. Divan başkanı oylamanın elektronik veya oy pusulasıyla yapılıp yapılamayacağına karar verecek merciidir. Yönetim Kurulu Genel Kurul Toplantısında oylanmasını bekleyemeyecek kadar önemli olduğuna inandığı konularda (Tüzük ve İç tüzük değişikliği, Dağılma ve Kapalı oylama gerektiren durumlar dışında) internet üzerinden oylama kararı alabilir Şüpheli bir durum veya bir yanlışlık durumunda, Divan oylamanın yeniden yapılmasını önerir Oylama Kuralları a) Oy pusulaları ile oylama, pusula üzerine oyunu belirtmekle yapılır. Oy pusulasının Divan veya bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından imzalanması gerekmektedir. Divan ve Seçim Görevlileri oy hakkı olan delegasyonlara pusulaları dağıtır. Delegasyonlar, oylarını pusulada belirttikten sonra Divana geri vermelidirler.. Tüm oy pusulalarında SEÇENEKLER, ÇEKİMSER ve TÜM SEÇENEKLERE RED şıkları bulunmalıdır. Tüm oy pusulaları, seçimlerden sonra iki yıl süreyle arşivlenmelidir. Arşivleme işleminden TurkMSIC Genel Sekreteri sorumludur. b) Elektronik oylama ile yapılan oylamada, Bilişim ve Haberleşme Direktörü tarafından tüm asil üyelere kullanıcı adı ve şifre oluşturulacaktır. Divan oy kullanacak kişileri elektronik oy kullanmak üzere teker teker çağıracaktır ve bu sırada kullanıcı adları ve şifreleri kendilerine teslim edecektir. Sistem oy kullanan kişiden hiçbir iz bırakmayacak şekilde düzenlenecektir. Elektronik oylamadaki tüm bilgisayarlar genel oturum salonunda bulunmalıdır. Bilgisayarlar dışarıdan hiçbir şekilde müdahale edilmeyecek şekilde kapalı ağ sistemi ile bir server bilgisayara bağlanacaktır. Server sadece oylama sırasında çalışacaktır ve hiçbir alıcı program çalışmayacaktır. Oylar yalnızca tüm oylama bittikten sonra hesaplanacaktır. Oylama bittikten sonra Bilişim ve Haberleşme Direktörü oy sonuçlarını Divan a pdf formatında teslim

7 edecektir. Divan ya da herhangi bir altın üye Bilişim ve Haberleşme Direktörü nün üçüncü bir kişi tarafından denetlenmesini isteyebilir. Bilişim ve Haberleşme Direktörü bulunmadığı takdirde kendisinin atayacağı bir kişi görevi yerine getirmekle sorumludur. c) İnternet üzerinden yapılan oylamada, Yönetim Kurulu, Genel Kurul Toplantısında oylanmasını bekleyemeyecek kadar önemli olduğuna inandığı konularda (Tüzük ve İç tüzük değişikliği, Dağılma ve kapalı oylama gerektiren durumlar dışında) internet üzerinden oylama kararı alabilir. Bu karar için Yönetim Kurulu üyelerinin hepsinin onay vermesi gerekmektedir. Oylama üzerinden açık oylama usulüyle yapılır. Oylama 10 gün sürer. Oy hakkı olan Yerel Birlikler, önceki Genel Kurul Toplantısında oy hakkı olanlardır. Kararın geçerli olabilmesi için oy hakkı olan Yerel Birlik sayısının en az 1/3 ü oy kullanmalı ve salt çoğunluk kabul vermelidir. Oylama tamamlandıktan sonra Yerel Birliklerin 1/3 ünden daha az sayıda oy kullanılması durumunda o konuyla ilgili karar Yönetim Kuruluna aittir. İnternet üzerinden oylama yapılması dolayısıyla kayıtlarının Genel Sekreterliğe ulaştırılması Yönetim Kurulunun sorumluluğundadır Seçimler Genel Kurul Toplantılarında Genel Kurul ev sahibi, Sempozyum Ev Sahipliği, TurkMSIC Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri dışındaki TurkMSIC Yöneticileri, TurkMSIC Proje ve Girişimleri, TurkMSIC Bronz Üyelik Başvuruları, TurkMSIC Altın Üyelik Statü Değişikliği Başvuruları, Onur Üyeliği Başvuruları nin seçimleri gerçekleştirilir. Genel Kurul ev sahibi seçimleri iki Genel Kurul Toplantısında da yapılır. TurkMSIC Yöneticilerinin seçimleri ise Ekim ve boşalan yönetici pozisyonları varsa Nisan Toplantısı nda yapılır. TurkMSIC Proje ve Girişimleri, TurkMSIC Bronz Üyelik Başvuruları, TurkMSIC Altın Üyelik Statü Değişikliği Başvuruları nın seçimleri iki genel kurul toplantısında da yapılır Bir aday bir yılda sadece bir mevki için adaylığını Genel Kurul a sunabilir Tüm adayların seçimlerden önceki gün gerçekleşen bir genel oturumda sunum yapmaları gerekmektedir. Sunumlarını sözlü, katılımcı olamayacakları durumlarda ise yazılı veya direk internet bağlantısı ile de gerçekleştirebilirler Adaylara sunum için verilen süre: a) Genel Kurul Toplantısı Ev Sahipliği: 10 dk sunum süresi ve 5 dk sorular için, b) Sempozyum Ev Sahipliği: 10 dk sunum süresi ve 5 dk sorular için, c) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu dışındaki Yöneticiler: 6 dk sunum süresi ve 4 dk sorular için, d) TurkMSIC Proje ve Girişimleri: 5 dk sunum süresi ve 5 dk sorular için. e) Gümüş Üyelik: 5 dk sunum süresi ve 2 dk sorular için. f) Altın Üyelik Statü Değişikliği: 5 dk sunum süresi ve 2 dk sorular için. g) Onur Üyeliği: Önerge sahibi talep ederse 3 dk sunum süresi ve 2 dk sorular için Herhangi bir adaylık pozisyonu için birden fazla aday varsa, sunum sırası, Divan tarafından çekilişle belirlenecektir. Yönetici adaylıklarının sunumu sırasında diğer adaylar, Genel Kurul Toplantısı ve Sempozyum Ev Sahipliği için ise diğer aday yerel birlikler sunumun gerçekleşeceği salonu terk etmelidir Sunumlar ve seçimler şu sırayla gerçekleşir: a) Çalışma Kolu Direktörleri, b) Destek Birimi Direktörleri, c) Genel Kurul Toplantısı Ev Sahipliği d) Sempozyum Ev Sahipliği e) Bronz üyelik sunumları f) Üyelik Statü Değişikliği g) Onur Üyeliği Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu haricindeki TurkMSIC Yöneticileri, TurkMSIC Proje ve Girişimleri, Genel Kurul Toplantıları ve Sempozyum için ev sahipleri mutlak çoğunluk ile, Bronz Üyeler, Altın ve Gümüş Üyelik Statü Değişikliği ve Onur üyeleri üçte ikilik çoğunluk ile seçilir.

8 Yönetim K u r u l u ve Denetim Kurulu haricindeki Y ö n e t i c i p o z i s y o n l a r ı n a aday çıkmaması ya da adayın seçilememesi durumunda Yönetim Kurulu kendi içinden birini o pozisyonda görevlendirebileceği gibi ilgili Genel Kurul Toplantısı ndan en geç bir ay(30 gün)sonra tüm TurkMSIC üyelerinin duyabileceği şekilde e-posta ya da posta yoluyla adaylık başvurusu da açabilir. Atanan yönetici görevini bir diğer Genel Kurul Toplantısı na kadar yürütür. Boş kalan yönetici pozisyonları için sonraki genel kurulda seçim yapılır. Adaylık prosedürleri iç tüzükte belirtildiği gibidir Genel Kurul Toplantısı ve Sempozyum ev sahipliği pozisyonlarına aday çıkmaması ya da adayın seçilememesi durumunda ilgili Genel Kurul Toplantısı ndan en geç bir ay(30 gün)sonra tüm TurkMSIC üyelerinin duyabileceği şekilde e-posta ya da posta yoluyla adaylık başvurusu da açabilir. Belirlenen süre dahilinde ev sahipliği adaylığı seçimi gerçekleştirilemezse, Yönetim Kurulu ilgili toplantının ev sahipliğini üstlenmekle yükümlüdür. Adaylar Adaylık Başvurusu sırasında sunmaları gereken belgeleri, Yönetim Kurulu nun belirlediği tarihten önce, Yönetim Kurulu nun belirlediği posta adresine göndermekle yükümlüdür. Genel Sekreter, son başvuru tarihinin dolmasından en geç 10 gün sonra seçim sonuçlarını tüm üyelerine duyurmalıdır. Seçilen yönetici duyuru ile birlikte göreve başlar Raporlar Tüm raporlar yazılı olmalıdır. Yazılı veya (mümkünse) dijital formatta bir kopyası Divana verilmelidir Tüm raporlar şu maddeleri içermek durumundadır: a) Raporun başlığı, b) Raporun yazarı, c) Raporun tarihi, d) Raporun hangi toplantı için yazıldığı, e) Raporun özeti, f) Rapor metni Gerekli görüldüğü durumlarda raporlar sözlü sunumla açıklanabilir. Sözlü sunum, rapordakilerin dışında yeni bilgi içeremez Tüm raporlar için, raporun kabulüne dair bir önerge verilmesi gerekmektedir. Önerge, Önerge ve Tartışmalar bölümünde anlatıldığı şekilde hazırlanmalı ve sunulmalıdır Bir resmi raporun kabul edilmemesi durumunda, durum Denetim Kurulu tarafından gözden geçirilir. Denetim Kurulu daha sonra Genel Kurula önerilerde bulunur Bir komitenin, çalışma kolunun veya başka bir grubun raporunun kabul edilmemesi durumunda, rapor, Genel Kurul tarafından değiştirilebilir ve düzenlenebilir Kabul edilen veya edilmeyen tüm raporlar, kayıtlara ek olarak eklenir. Başlangıcında, raporun kabul edilip edilmediğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Turkish Medical Students International Committee TÜZÜK VE İÇTÜZÜK. www.turkmsic.org

Turkish Medical Students International Committee TÜZÜK VE İÇTÜZÜK. www.turkmsic.org Turkish Medical Students International Committee TÜZÜK VE İÇTÜZÜK www.turkmsic.org İçindekiler TurkMSIC Tüzüğü 1. İsim 2. Doğası 3. Genel İlkeler 4. Amaçlar 5. Üyeler 6. Genel Kurul 7. Yönetim Kurulu 8.

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği TÜZÜK VE İÇ TÜZÜK

Sivil Yaşam Derneği TÜZÜK VE İÇ TÜZÜK www.siyamder.org Sivil Yaşam Derneği TÜZÜK VE İÇ TÜZÜK Siyamder Genel Kurulu tarafından 12 Haziran 2015 de 4. Ulusal Genel Kurul da kabul edilmiştir. İçindekiler Siyamder Tüzüğü 1. İsim 2. Doğası 3. Genel

Detaylı

Türk Tıp Öğrencileri Birliği 62. Nisan Genel Kurulu

Türk Tıp Öğrencileri Birliği 62. Nisan Genel Kurulu Türk Tıp Öğrencileri Birliği 62. Nisan Genel Kurulu 5-7 Nisan 2014 Çukurova Üniversitesi, Adana İÇİNDEKİLER 62.Nisan Genel Kurulu Ajandası Genel Kurullar Oturumlara Genel Bakış Yürütme Kurulu Organizasyon

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

SİVİL YAŞAM DERNEĞİ. Sivil Yaşam Derneği Formlar Kılavuzu. 1. Formlar

SİVİL YAŞAM DERNEĞİ. Sivil Yaşam Derneği Formlar Kılavuzu. 1. Formlar Sivil Yaşam Derneği Formlar Kılavuzu Sivil Yaşam Derneği Formlar Kılavuzu derneğin tüm faaliyet, çalışma, görev ve görevlendirmelerinde kullanılan formlarını bir çatı altında toplayan kılavuzdur. Bu kılavuzda

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

GENEL. 1 Istanbul Erkek Lisesi Model United Nations

GENEL. 1 Istanbul Erkek Lisesi Model United Nations İŞLEYİŞ KURALLARI GENEL Madde 1 Esas Bu işleyiş kurallarındaki maddeler oturumlarını Türkçe dilinde yapacak olan Genel Kurul için bağlayıcı niteliğe sahiptir. Bununla birlikte IELMUN 2012 Konferansı sırasında

Detaylı

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ BİLİM KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ BİLİM KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ BİLİM KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Türk Fizyolojik Bilimler Derneği (TFBD) Bilim Kurulu nun

Detaylı

Atatürk Öğretmen Akademisi Öğrenci Konseyi Oluşumu Yönetmeliği

Atatürk Öğretmen Akademisi Öğrenci Konseyi Oluşumu Yönetmeliği 1 Atatürk Öğretmen Akademisi Öğrenci Konseyi Oluşumu Yönetmeliği Amaç Kapsam Tanımlar Madde 1. Bu Yönetmeliğin amacı Atatürk Öğretmen Akademisi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi GENEL İLKELER Madde 1 - Yaşar Üniversitesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine

Detaylı

TurkMSIC Tıp Eğitimi Alt Komitesi İçtüzüğü

TurkMSIC Tıp Eğitimi Alt Komitesi İçtüzüğü TurkMSIC Tıp Eğitimi Alt Komitesi İçtüzüğü Giriş Bölüm 1: Genel Bilgiler 1.1. Alt Komite Adı 1.2. Dili 1.3. Yapısı 1.4. Felsefesi 1.5. Genel İlkeler 1.5.1. Amaçlar 1.5.2. Hedefler 1.5.3. Aktiviteler 1.5.4.

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı, Yeditepe Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.6.2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ 2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ Madde 1. Amaç: Bu yönetmelik, Birleşik Metal İşçileri Sendikası nın merkez ve şubelerinde faaliyet

Detaylı

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI (2015) GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ ETKİN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞABİLECEK Mİ? TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ ETKİN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞABİLECEK Mİ? 27 Kasım 2014 günü Resmi Gazete de yayınlaman

Detaylı

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler.

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler. EK-8 İDARİ KOMİTE VE TIR YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI / VE İÇ TÜZÜĞÜ İDARİ KOMİTENİN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI VE İÇ TÜZÜĞÜ (06/06/1999 tarihli ve 23717 sayılı Resmi

Detaylı

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Bursa Orhangazi Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal

Detaylı

ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi

ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amaçları aşağıda belirtilmiştir. a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 29.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/49 SİRKÜLER ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA Amaç USUL VE ESASLARI MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Kadın Girişimciler

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DANIŞMA VE İZLEME KONSEYİ NİN OLUŞUMU, TOPLANMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ TASARISI GENEL GEREKÇE

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DANIŞMA VE İZLEME KONSEYİ NİN OLUŞUMU, TOPLANMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ TASARISI GENEL GEREKÇE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DANIŞMA VE İZLEME KONSEYİ NİN OLUŞUMU, TOPLANMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ TASARISI GENEL GEREKÇE Kişilerin cinsiyetine, cinsiyet kimliğine veya cinsel yönelimine bağlı olarak

Detaylı

GAZETECĐLĐK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

GAZETECĐLĐK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ GAZETECĐLĐK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Adı ve Merkezi a) Topluluğun Adı : Gazetecilik Topluluğu b) Topluluğun Merkezi : Sakarya dır. Topluluğun Amacı, Çalışma Konuları ve Faaliyet Alanı Madde 1-Topluluğun

Detaylı

MALTEPE KENT KONSEYİ YÖNERGESİ

MALTEPE KENT KONSEYİ YÖNERGESİ I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK AMAÇ Madde 1. Bu yönergenin amacı, Maltepe Kent Konseyi nin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. KAPSAM Madde 2. Bu yönerge, Maltepe Kent Konseyi nin kuruluşunu, amaçlarını,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönerge, Karabük Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

Değerli PMOGenç üyeleri;

Değerli PMOGenç üyeleri; Değerli PMOGenç üyeleri; TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkez ine PMOGenç üyeleri tarafından son günlerde PMOGenç in işleyişi hakkında sosyal medya üzerinden gerçekleşen tartışmalar sebebiyle iletilen

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ VE FİNANS KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ VE FİNANS KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ VE FİNANS KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1. Kuruluş Bu tüzük T.C. İstanbul Arel Üniversitesi nde planlı ve programlı çalışma yapmak üzere bir araya gelen öğrenciler tarafından

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

İsviçre Türk Kadınları Derneği 1. Tüzük

İsviçre Türk Kadınları Derneği 1. Tüzük İsviçre Türk Kadınları Derneği 1 Tüzük Önsöz İsviçre Türk Kadınları Derneği 21 Mayıs 1978 tarihinde Türk Dernekler Kanunu kuralları esas alınarak kurulmuştur. Genel kurul, derneğin kuruluşundan bu yana

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ACİL TIP ASİSTAN BİRLİĞİ YÖNERGESİ

ACİL TIP ASİSTAN BİRLİĞİ YÖNERGESİ ACİL TIP ASİSTAN BİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönergenin amacı; Acil Tıp Asistan Birliği nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 Bu Arabuluculuk Kuralları nın amacı, 26.11.2013 tarih ve 28833 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyinin Seçimleri, Organları ve Çalışma Esasları

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyinin Seçimleri, Organları ve Çalışma Esasları GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (06/08/2009 tarih ve 14 Sayılı Senato kararıyla) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Gümüşhane Üniversitesinin

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer - Unternehmerverband e.v. Oda ve organlarının kararları Almanca dilinde hazırlanır.

Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer - Unternehmerverband e.v. Oda ve organlarının kararları Almanca dilinde hazırlanır. TÜRK-ALMAN TİCARET ve SANAYİ ODASI TÜZÜGÜ Madde 1 Unvan, Merkez, Hesap dönemi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) ile Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birli i (Deutscher Industrie- und Handelskammertag:

Detaylı

TEPDAD Çalışma Yönetmeliği

TEPDAD Çalışma Yönetmeliği TEPDAD Çalışma Yönetmeliği sürüm. 1.1. 2010 (19.12. 2010 tarihli TEPDAD Genel Kurulu nda kabul edilmiştir) MADDE 1- Dayanak ve Amaç Bu yönetmelik, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ Genel ilkeler MADDE 1 (1) Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencilerinin, Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge; Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya

Detaylı

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER PARLAMENTER ASAMBLESİ (TÜRKPA) İÇ TÜZÜK

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER PARLAMENTER ASAMBLESİ (TÜRKPA) İÇ TÜZÜK TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER PARLAMENTER ASAMBLESİ (TÜRKPA) İÇ TÜZÜK İÇ TÜZÜK Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi İşbu İç Tüzük 21 Kasım 2008 tarihinde imzalanan İstanbul Anlaşması na uygun olarak

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 24.08.2011 Karar No : 2011/DK-14/461 Gündem Konusu : Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin Usul ve Esaslar. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ KONSEYLERİ

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ AMAÇ: MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Beykent Üniversitesi Adem Çelik Spor Oyunlarını düzenleme ve yürütme esaslarını belirlemektir. KAPSAM: MADDE

Detaylı

GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 24/08/2011 tarihli ve 2011/DK-14/461 sayılı Kurul Kararı ile GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı, tercihe dayalı Güvenli İnternet Hizmetine

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Öğrenci topluluklarının kurulmasındaki amaç; öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri yapmasına, değerlendirmesine, tanıtım ve

Detaylı

Меѓународен Универзитет Визион - International Vision University Universiteti Ndërkombëtar Vizion - Uluslararası Vizyon Üniversitesi

Меѓународен Универзитет Визион - International Vision University Universiteti Ndërkombëtar Vizion - Uluslararası Vizyon Üniversitesi Меѓународен Универзитет Визион - International Vision University Universiteti Ndërkombëtar Vizion - Uluslararası Vizyon Üniversitesi Adres: Ul. Major C. Filiposki No.1, Gostivar Makedonya tel: +389 42

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi Birinci Kısım Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge 'nin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesi nde kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (30.04.2014) BÖLÜM 1: Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (30.04.2014) BÖLÜM 1: Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (30.04.2014) BÖLÜM 1: Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar MADDE 1: Amaç Bu yönergenin amacı TED Üniversitesi öğrencilerinin, üniversitenin çeşitli organlarında temsil edilmesi ve

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No madde-2.madde-4.madde-5.madde RV01

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No madde-2.madde-4.madde-5.madde RV01 İNSAN KAYNAKLARI Rev. No/Tarihi:RV01/ 02.04.2015 REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.04.2015 1.madde-2.madde-4.madde-5.madde RV01 1/8 2 1.AMAÇ Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi vizyon,

Detaylı

2. Heidelberg deki göçmen halkın, özellikle de göçmen olarak yeni gelmiş halkın entegrasyonunun iyileştirilmesi,

2. Heidelberg deki göçmen halkın, özellikle de göçmen olarak yeni gelmiş halkın entegrasyonunun iyileştirilmesi, Heildelberg şehri Yabancılar/Göçmenler Konseyi İçtüzüğü (AMR- İçtüzüğü AMRS) Giriş Heidelberg şehri Yabancılar/Göçmenler Konseyi nin kurulmasıyla yabancı nüfus ve Alman nüfusu arasında eşit haklara sahip

Detaylı

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve dayanak MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü,

Detaylı

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur.

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. KULÜP TÜZÜĞÜ EK - 3 Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. Kulüp Faaliyet Alanları MADDE 2 - (1) (2) (3) (4)

Detaylı

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç Madde 1- (1) Bu çalışma usul ve esaslarının amacı, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik gereğince kurulan Lisanslı

Detaylı

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ Topluluklar, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az 2 (iki) defa genel kurul toplantılarını yapmak zorundadır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-2 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BİLİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Tunceli Üniversitesinde kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1 / 8 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü nde yapılan muayene ve analizlerin çeşitli aşamalarında görev alan personelin, görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri amacıyla gerekli eğitimlerin

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı İstanbul Medeniyet Üniversitesinde kayıtlı öğrencilerin

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı

KTMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TESİSATÇI ve YÜKLENİCİ TEKNİSYEN YETKİ BELGESİ SINAV YÖNETMELİĞİ

KTMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TESİSATÇI ve YÜKLENİCİ TEKNİSYEN YETKİ BELGESİ SINAV YÖNETMELİĞİ KTMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TESİSATÇI ve YÜKLENİCİ TEKNİSYEN YETKİ BELGESİ SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı, KKTC sınırları içerisinde yapılacak elektrik tesisatlarının

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı)

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Hasan Kalyoncu

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönerge, Yalova Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. a) Bu Yönergenin amacı, gerekli

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 1. KURULUŞ GEREKÇESİ Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Bilim-Kültür-Sanat Kulübü ismi ile anılır. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL BAROSU MERKEZLER, KOMİSYONLAR VE KURULLAR YÖNERGESİ

İSTANBUL BAROSU MERKEZLER, KOMİSYONLAR VE KURULLAR YÖNERGESİ 1-KAPSAM : İSTANBUL BAROSU MERKEZLER, KOMİSYONLAR VE KURULLAR YÖNERGESİ İşbu yönerge, Kalite Koordinasyon Merkezi, Staj Eğitim Merkezi ve CMK Uygulama Araştırma Eğitim Merkezi dışında baroda mevcut merkez,

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

RA ÖĞRENCİ PROSEDÜRÜ

RA ÖĞRENCİ PROSEDÜRÜ P20--009 Sayfa : 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Koç Üniversitesi öğrenci yurtlarında yaşayan öğrenciler ile Yurt Müdürlüğü personeli arasındaki iletişime yardımcı olan RA (Bina sorumlusu) öğrencilerin

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIKEĞİTİMİ KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIKEĞİTİMİ KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIKEĞİTİMİ KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Kuruluş ve Amaç Madde-1. 2547 sayılı kanununun 16. Maddesininb bendinin

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KÜLTÜR VE SANAT TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KÜLTÜR VE SANAT TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KÜLTÜR VE SANAT TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1-TOPLULUK AMACI: Kültür ve Sanat Topluluk üyelerinin; a) Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

Çıkar Çelişkisi Analizi Talimatı

Çıkar Çelişkisi Analizi Talimatı Sayfa No 1/7 Yayın, Değişiklik Ve Dağıtım Sayfası Değişen Sayfa Tarih Değişiklik Revizyon No 24/11/2014 Yeni yayın 00 Dağıtım Listesi (Baskı) Kalite Yönetim Temsilcisi (Orijinal Baskı) Belgelendirme Müdürü

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TARİH ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TARİH ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TARİH ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU Amaç MADDE 1- Muş Alparslan Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırmaları Topluluğu nun amacı, Tarih ile uğraşan ve bu bölüme ilgi duyan öğrencilerin

Detaylı

DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ

DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.4 DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ 1 2 BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI ŞUBE GENEL KURULU DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ MADDE 1- YÖNETMELİĞİN AMACI: İşbu yönetmeliğin amacı; Anatüzüğümüzün

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNİN 11, 13, 14, 15, 16. ve 18. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK TASARISIDIR

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNİN 11, 13, 14, 15, 16. ve 18. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK TASARISIDIR Madde 11- YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE GÖREVLERİ, İLE ŞİRKETİN TEMSİLİ: Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre seçilecek

Detaylı

Kapsam Madde 2- Yönergede öngörülen esaslar, İzmir Üniversite sinin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsar.

Kapsam Madde 2- Yönergede öngörülen esaslar, İzmir Üniversite sinin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsar. İZMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde

Detaylı

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü lik Sayfa No : 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İstanbul Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemeye, iç ve dış iletişimin nasıl sağlanacağına ve mevcut iletişim ağının sağlıklı

Detaylı

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı Plato Meslek Yüksekokulu önlisans programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde1 Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

SAHNE PERDE EKRAN MİKROFON OYUNCULARI SENDİKASI MERKEZ GENEL KURULU DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ

SAHNE PERDE EKRAN MİKROFON OYUNCULARI SENDİKASI MERKEZ GENEL KURULU DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ SAHNE PERDE EKRAN MİKROFON OYUNCULARI SENDİKASI MERKEZ GENEL KURULU DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ MADDE 1- YÖNETMELİĞİN AMACI İşbu yönetmeliğin amacı; Anatüzüğümüzün 12. maddesi uyarınca, sendikanın toplam

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KURULTAYI TÜZÜĞÜ TASARISI GENEL GEREKÇE

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KURULTAYI TÜZÜĞÜ TASARISI GENEL GEREKÇE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KURULTAYI TÜZÜĞÜ TASARISI GENEL GEREKÇE Kişilerin cinsiyetine, cinsiyet kimliğine veya cinsel yönelimine bağlı olarak maruz kaldığı eşitsizliği giderecek, bireylerin fırsatlara

Detaylı

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir.

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir. 1.0 AMAÇ Bir müşterinin veya Prosis bünyesinde gerçekleştirilen eğitim katılımcısının PROSİS kararına itiraz etmesi, şikayette bulunması ve anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde yapılacak faaliyetlerin

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 2012 İÇİNDEKİLER DAYANAK... 1 MADDE 1:... 1 AMAÇ ve KAPSAM... 1 MADDE 2:... 1 TANIMLAR... 1 MADDE 3:... 1 DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YAPISI...

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02)

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı

Detaylı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Öğrenci Topluluğu Kurma Prosedürü 1. Topluluk kurmayı talep eden öğrenci tarafından doldurularak Sağlık

Detaylı