FİRMA SOLUTIO MÜHENDİSLİK RCM PROAKTİF YAKLAŞIMLI GÜVENİLİRLİK ODAKLI BAKIM PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİRMA SOLUTIO MÜHENDİSLİK RCM PROAKTİF YAKLAŞIMLI GÜVENİLİRLİK ODAKLI BAKIM PROGRAMI"

Transkript

1 FİRMA SOLUTIO MÜHENDİSLİK RCM PROAKTİF YAKLAŞIMLI GÜVENİLİRLİK ODAKLI BAKIM PROGRAMI

2 KONU VE İÇERİKLER 1. Proaktif Yaklaşımlı Güvenilirlik Odaklı Bakım ın Tanımı a. Güvenilirlik ve Tam Güvenilirlik Kavramları: b. Güvenilirliğin ve Proaktif Yaklaşımlı Güvenilirlik Odaklı Bakım ın Önemi 2. Solutio Güvenilirlik Odaklı Bakım Sistemi ( SOLUTIO GOBS ) Hedefi a. Genel b. Küresel Rekabetçi Şartların Yakalanması 3. SOLUTIO GOBS nin Temel Süreçleri i. Ana Süreçler ii. SOLUTIO GOBS Uygulama Süreci Akım Şeması iii. SOLUTIO GOBS Uygulama Süreci Basamaklarının Tanımları 4. SOLUTIO Mühendislik FİRMA GOBS (Güvenilirlik Odaklı Bakım ve Raporlama Sistemi) Programı a. FİRMA GOB Nedir? b. Önerilen Uygulamaya Geçiş Planı (Dalga Geçişli Uygulama) c. Paralel Uygulama Süreçleri d. Pilot Tesisi Seçimi ve Pilot Çalışmalar e. Veri Yönetim Sisteminin Tespiti f. Organizasyon, Bakım Yönetim Ekibinin Tespiti i. Önerilen Organizasyon Şemaları ii. Organizasyonel Yeni Pozisyonlar g. Eğitim Programının Yapılması i. FİRMA GOB Sistemi Çalışmaları İçin Gerekecek Eğitimler 5. Başarı Faktörleri 6. SOLUTIO MÜHENDİSLİK REFERANSLARI EK 1.KISALTMALAR VE TANIMLAR EK 2.MRG GROUP KARŞILAŞTIRMA SİSTEMİ TABLOLARI

3 1. Proaktif Yaklaşımlı Güvenilirlik Odaklı Bakım ın Tanımı a. Güvenilirlik ve Tam Güvenilirlik Kavramları: Güvenilirlik endüstriyel bağlamda, sahip olunan varlıkların tanımlanmış oldukları fonksiyonlarını, istenilen şekilde ve sürekli yerine getirmelerini sağlayacak bir takım süreçler sonucu elde edilen sonuçtur. Bir işletmede güvenilirlik arttıkça; i. Arıza oranları düşer. Tesiste arıza meydana gelmesi genellikle yüksek maliyetlere neden olur ve başka hasarları da beraberinde getirir. ii. Proaktif yaklaşım ile yapılan kestirimci ve önleyici uygulamalar ekipman durumunun en iyi şekilde izlenmesini sağlar. Bu uygulama işlerin etkili ve verimli bir şekilde planlanmasını ve programlanmasını sağlar. iii. Varlıkların kullanım süresi artar. iv. Sermaye giderlerindeki kayıplar önlenir. v. Lüzumsuz bakım faaliyetlerinin önüne geçilir. Kaynak ısrafı önlenmiş olur. vi. Tesislerin üretim kapasiteleri, kapasite kullanım oranları artar. Arıza nedenleri incelendiğinde, örneğin bir Kök Neden Analizi yapıldığında, bir tesisin güvenilirliğini tanımlayan görünenden farklı faktörlerin de söz konusu olduğu açıkça görülmektedir.

4 Tam Güvenilirlik kavramı, Güvenilirliğin sadece bakımdan ibaret olmadığını açıklamaktadır. Daha fazla teknoloji kullanımıyla da ilgili değildir; projeleri, satın alma standartlarımızı ve tesislerimizi kurma, devreye sokma, işletme ve muhafaza etme yöntemlerimizi yönettiğimiz kültür çevresinde şekillenmektedir. Ekipman güvenilirliği ve bakım verimliliği alanında yeni pozisyonlar oluşturulmasını gerektirmektedir. Kesinlik, tahmine dayalı ve önleyici bakım uygulamalarının disiplinli bir şekilde yürütülmesini gerektirmektedir. Yüksek derecede PROAKTİF bir kültür benimseyen FİRMA, gelecekte güvenilirliği tüm bu aşamalar için tartışmalıdır. Bakımdan başlayan bu yolculuk ile Mutlak Güvenilirliğe bu Proaktivite ile ulaşacaktır.

5 b. Güvenilirliğin ve Proaktif Yaklaşımlı Güvenilirlik Odaklı Bakım ın Önemi i. Güvenilirlik artan üretim süreleri ile satışları ve karı arttırır ii. Global Bakım Startejileri Proaktif Yaklaşımlı Güvenilirlik Odaklı Bakım yönünde gelişmektedir.

6 iii. Fonksiyonel bir arızanın önüne geçilmesi veya erken tespiti bu hasarın önlenlenmesi ve bakım hazırlıklarının yapılabilmesi için zaman kazandırır. iv.

7 2. Solutio Güvenilirlik Odaklı Bakım Sistemi ( SOLUTIO GOBS ) Hedefi a. Genel Solutio Mühendisliğin SOLUTIO GOBS Programı ndaki hedefleri: i. Ekipman güvenilirliğini arttırmak sureti ile tesislerin daha uzun süre üretimde kalmaları, Kapasite Kulanım Oranlarının arttırılması ii. Bütçe ihtiyaçlarının karşılanması 1. Bakım Maliyetlerinin arızaların azaltılması ve kontrol altına alınması yolu ile bütçelenebilir ve Dünya Endüstriyel rekabet koşullarına göre uygun değerlere getirilmesi 2. Stok miktarlarının azaltılarak, stok maliyetlerinin Dünya standartlarında rekabetçi bir düzeye düşürülmesi iii. İyileşen bakım prosesi ve edinilen Proaktif yaklaşım ile arıza kaynaklarına üretim prosesleri içerisinde de bakılacak ve bu şekilde makine-ürün ilişkisi olabilecek en iyi düzeye getirilecektir. Bu noktada aynı miktarda hammaddeden daha fazla ürün elde edilmesi mümkün olacaktır.

8 b. Küresel Rekabetçi Şartların Yakalanması i. Aşağıdaki tablo (MRG Group Karşılaştırma Sistemi EK 2. de Kaynak Tablolar verilmiştir) küresel bakım giderleri ve stok maliyetleri konusunda RAV (Sabit Kıymet Yenileme Bedeli) ne bağlı olarak benchmark ları göstermektedir. Tablo da bir sıra yukarı yönde iyileşmenin rakamsallaşabilmesi için her 100 Milyon TL lik Sabit Kıymet Yenileme Bedeline karşılık ortaya çıkacak değerler gösterilmiştir. Bu tablo ile bakım sistemlerinin iyileştirilmesi sonucu büyük tasarruflar sağlanacağı açıkça görülmektedir. Söz konusu tablo aşağıdaki konuları özetlemektedir; a. Benchmarking ve KPI Geliştirme, ROR ve ROI Geliştirme - Bir şirketin veya tesisin bulunduğu sektörün öncüleri arasında nerede durduğu b. MRG'nin Karşılaştırma Sistemi Yayınlanmış ve Özel Araştırma Verileri üzerinde MRG Firması nın 6 Yılı Aşkın Analiz Çalışmasıyla Geliştirilmiştir (Kaynaklar; SMRP / CMA / Townsend / Solomon / AISE / SAE/ PIMA / TAPPI / EPRI / AT Kearny) c. Firmalar 4 Performans Çeyreği içerisine toplanmıştır d. Farklı Endüstriler ele alınmıştır e. Karşılaştırma için mükemmellik standartları konusunda bilgi verir. Tablo 1 - Bakım Sistemleri Performans Karşılaştırma Tablosu ENDÜSTRİYEL GURUPLAMA BAKIM GİDERİ (%RAV) STOK (%RAV) Her 10MTL RAV için YILLIK BAKIM GİDERİ STOK TUTARI Her Sektörde 1. Çeyrek ÜST GURUP 1,4% 0,3% TL TL 1. Çeyrek ORTA GURUP 3,1% 0,6% TL TL 2. Çeyrek ÜST GURUP 4,1% 0,8% TL TL 2. Çeyrek ORTA GURUP 5,7% 1,7% TL TL 3. Çeyrek ÜST GURUP 7,1% 2,9% TL TL 3. Çeyrek ORTA GURUP 8,9% 4,1% TL TL 4. Çeyrek ÜST GURUP 10,8% 5,4% TL TL 4. Çeyrek ORTA GURUP 13,7% 7,4% TL TL 4. Çeyrek ALT GURUP 17,3% 12,2% TL TL

9 ii. SOLUTIO Mühendislik FİRMA Gurup Şirketlerinde; 1. Bakım Giderlerini %3,1 RAV a 2. Yedek Parça Stok Maliyetlerini % 0,6 RAV a getirmeyi 3. Proaktivite Oranını %80 e aşağıdaki oranlar ile çıkarmayı a. %50 Proaktif Yaklaşımlı Kestirimci Bakım düzeyine çıkılacak b. %30 Önleyici Bakım düzeyine çıkılacak Hedeflemektedir. 3. SOLUTIO GOBS nin Temel Süreçleri i. Ana Süreçler 1. İlk Durum Tespitleri Yapılacak a. İlk durum tespiti çok önemli bir adımdır. Şirket stratejisi paralelinde hedefler konulabilmesi açısındanmevcut durum tespitinin yapılması elzemdir. b. Metodoloji olarak Gözlem, Mülakat ve SWOT Analizi yöntemleri kullanılır 2. Eylem Planı ve Eylem a. SOTE (Set-Operate-Test-Exit) Döngüsü Kurulması i. Hedefler oluşturulacak ii. Hedeflenen uygulamalar yerine getirilecek iii. Hedeflerin yerine geldiği kontrol edilerek, değerlendirme yapılacak. iv. İkinci döngü için sonuç değerlendirilmesi yapılacak b. Kök Neden Analizi ve Proaktif Yaklaşımlı PdM Takım Çalışmaları. 3. Ölçme ve Raporlama a. Çalışma ve sonuçların ölçümleri gerçekleştirilecektir. i. Performans ve sonuç ölçümleri hedef gerçekleşmelerinin değerlendirmesi açısından elzemdir. b. Raporlama i. İzlenebilirlik bakım sisteminin performans yönetimi açısından yüksek düzeyde gereklidir. ii. Raporlama CMMS üzerinden ve SAP ile birlikte yapılacaktır.

10 ii. SOLUTIO GOBS Uygulama Süreci Akım Şeması

11 iii. SOLUTIO GOBS Uygulama Süreci Basamaklarının Tanımları 1. Adım - Ana Ekipman Listesi Verisi (MEL) a. Tüm ekipman için isimlik bilgileri içerir b. Uygulamadaki tek en uzun aktivite c. Tüm programın temelini oluşturur d. Program bu sağlam temelin üzerinde ilerler e. Tüm veriler standart yollardan merkezi bir (Bu veritabanının ne olacağı ayrıca görüşülmelidir. (Ör. CATAPULT veya mevcut SAP) veritabanına girilir. 2. Adım - Kritiklik Değerlendirmesi a. Her bir varlık arızalandığı takdirde aşağıdakiler üzerindeki etkisine göre derecelendirilmiştir: i. Güvenlik ii. Çevre iii. Üretim iv. Müşteri gereksinimleri v. Gıda Güvenliği 3. Adım - Arıza Modları ve Etkileri Analizi (FMEA) a. Her bir varlık olası arıza kaynakları açısından değerlendirilmektedir b. Meydana gelen bir arızanın süreç üzerindeki etkilerini tespit eder. c. Arızayı önlemek adına hangi bakım stratejisinin (kestirimci teknolojiler ve önleyici teknolojiler gibi) kullanılabileceğini belirler. 4. Adım - Bakım stratejisinin oluşturulması a. Varlıklara ait kritiklik derecelendirmeleri ve FMEA hangi bakım uygulamalarının kullanılacağını belirlemek için kullanılır. b. Her bir varlık için bir bakım stratejisi geliştirilir c. Daha sonra tüm varlıklar biraraya getirilerek genel bir bakım stratejisi oluşturulur d. Bu süreçte üretilen stratejilerle mevcut faaliyetler kıyaslanabilir. e. Bazı mevcut faaliyetler sonlandıralacak ve bazı yeni çalışmalar eklenecektir f. Yedek parça deposu ve envarter değerlendirilir g. Doğru bir Bakım Stratejisi tüm önemli işler in, ekipmanın durumunu korumak için (aşırıya kaçmaksızın) gerçekleştirilmesini gerektirir

12 5. Adım - İş Planlaması a. Bu görevin amacı her bir onaylı işin planlanmasıdır. b. Planlayıcının iş için gerekli olan araçları, yedek parçaları, insan gücünü ve özel malzemeleri düzgün bir şekilde hazırlayabilmesi için ayrıntılı yazılı iş planları hazırlanır. c. Planlayıcı işleri düzgün bir şekilde planlamak adına Ana Ekipman Listesi ni (MEL), Malzeme Listesinin ve İş Planı Kütüphanesini kullanır. d. Planlayıcı rolü ustaların verimliliğini artıracaktır. i. Ustalar işi tamamlamak için doğru araçlara ekipmana ve yedek parçalara sahip olacaktır. ii. Bu aynı zamanda bu grup içerisindeki yorgunluğu azaltacak ve onları iş planlarını sürekli olarak iyileştirmek için motive edecektir. 6. Adım - İş Programlaması a. Bu görevin amacı her bir planlı işin programlanmasıdır. b. İşler önceden programlanır ve programlayıcı planlanan işin üretim planlarına dahil olmasını sağlayan bir "aracı" rolü üstlenir. c. Programlama üretim ihtiyaçları ve imkanlar çerçevesinde şekillenir. d. Programlayıcı teknisyenler geldiğinde çalışmalarına başlayabilmesi için ekipmanın hazır olmasını sağlamakla yükümlüdür. 7. Adım - Tüm İşlerin Plana göre gerçekleştirilmesi a. Yapılandırılmış iş akışlarına uyulmalıdır b. İş akışları ve tanımları aşağıdakiler için mevcut olmalıdır: i. İş Talepleri ii. İş Emri tarama iii. İş Planlama iv. İş Programlama v. Önleyici Çalışma vi. Kestirimci Bakım Çalışması vii. İş Emri tamamlama viii. Malzeme Yönetimi

13 8. Adım - Rapor ve Kontrol Ölçütleri a. Kontrol edilecek Anahtar Performans Indikatörleri (API/KPI) ve Ölçütleri şunları içerecektir: i. Bakım maliyeti %RAV ii. Kapasite Kullanımı iii. Genel Ekipman Verimliliği (GEV/OEE) iv. Programlanmış Duruş/Arıza Süresi v. Programlanmamış Duruş/Arıza Süresi vi. Ticari Aksama Süresi vii. Bakım ve Güvenilirlik Eğitimi % Tamamlandı viii. % Kestirimci Bakım Çalışması ix. % Önleyici Bakım Çalışması x. % Reaktif Çalışma / Arıza Bakım Çalışması xi. Varlık Durumu - % Yeşil, % Sarı, %Kırmızı xii. Ortalama Bakım Süresi (MTTR) xiii. Arıza Arasındaki Ortalama Zaman (AAOZ/MTBF) 9. Diğer Aktiviteler a. Malzeme Listesi Hazırlanması (Yedek Parça Listeleri) i. Öncelikle %40 en kritik ekipmana odaklanılmalı. ii. Stoklu ve stoklu olmayan parçaları tespit edilmeli. b. Planlama ve Programlama Eğitimi ve Rehberlik i. Örgün sınıf ve pratik alıştırmalar yapılacak. ii. Ayrıntılı planlama ve birikmiş iş yönetimi eğitimleri alınmalı. c. Kök Neden Arıza Analizi i. Kök Neden Analizi için bir yazılım kullanılabilir (Apollo RCA olabilir) (Güvenlik olgu incelemesi için de kullanılmaktadır) ii. Kök Neden Analizi (RCA) kullanımıyla ilgili personelin eğitilmesi gereklidir. iii. Kök Neden Analizi (RCA) kullanımı için "tetikleyicilerin" belirlenmesi gereklidir.

14 4. SOLUTIO Mühendislik FİRMA GOBS (Güvenilirlik Odaklı Bakım ve Raporlama Sistemi) Programı a. FİRMA GOB Nedir? FİRMA GOB, FİRMA Kuruluşları için tasarlanmış Varlık Güvenilirliği ve Raporlama Optimizasyonu Programıdır. Kurum kültürüne uygun olarak hazırlanmış bakım süreçlerini ve bu süreçler ile gerçekleştirilen bakım faaliyetlerinin nasıl raporlanacağını belirleyen bir programdır. i. Kuruluşun Faaliyetlerde Mükemmellik hedefini desteklemektedir ii. Tam Güvenilirlik yaklaşımına dayanmaktadır iii. Standart bakım ölçümleri ve raporlaması kullanılacaktır iv. Sürekli İyileştirme çalışmalarının bir parçasıdır v. FİRMA GOB, Kurumun hedefleri doğrultusunda şirket kültüründe değişim yaratır b. Önerilen Uygulamaya Geçiş Planı (Dalga Geçişli Uygulama)

15 i. FİRMA Gurubu içerisinde uygulamanın devreye girmesinde Dalga Planı önerilmektedir. ii. 3 ve hatta 4 Dalga ile tüm Gurup Firma larının Ay içerisinde Güvenilirlik Odaklı Bakım Sistemine geçişi sağlanabilir. iii. 1. Dalga dan sonra başlaya bindirilmiş bir geçiş yapısı ile Tüm Gurup Firmalarının en kısa zamanda geçişi sağlanmaktadır. iv. Devreye girme zamanı, işletme yapılarına bağlı olarak oluşturulacak guruplama sonucu kesinleşecektir. c. Paralel Uygulama Süreçleri

16 d. Pilot Tesisi Seçimi ve Pilot Çalışmalar FİRMA GOB Sisteminin Kurum içerisindeki tüm işletmelerde uygulamasına geçilmeden önce bir Pilot Tesis seçilerek bu pilot tesis te bir uygulama yapılması daha etkin olacaktır. Bu Pilot Ugulama esnasında programın uygulanacağı diğer işletmeler için personel yetiştirilmesi mümkün olacaktır. i. Pilot Tesis te Bakım için Anahtar Performans İndikatörlerinin Tespiti ve İncelenmesi 1. Seçilecek Pilot Tesis te öncelikle bakım yönetimi ve buna bağlı süreçlerde mevcut durum analizi yapılacaktır. Bunun için; a. Pilot Tesisin Bakım ve Üretim Operasyon Personeli ile beraber bir SWOT Analizi çalışması yapılacaktır. b. Pilot Tesis in Bakım Yöneticisi nden mevcut bakım programı hakkında bilgi alınacaktır. c. Pilot Tesis in Üretim Yöneticisi nden üretim performansı, planlı ve plansız duruşlar, bunların üretime etkileri konusunda bilgi alınacaktır. d. Tesiste uygulanan Anahtar Performans İndikatörleri tespit edilecektir. e. Pilot Tesis ekipman listesine bakılacak, Tesis Yöneticisi nden teknik ekipmanın değeri konusunda bilgi alınacak ve RAV (Sabit Kıymet Yenileme Bedeli) tespit edilecektir. Bakım giderleri konusunda bilgi alınacaktır. f. Bakım Parçalarının Stok Yönetim sistemi incelenecektir. Stok maliyetleri konusunda bilgi alınacaktır. g. Bakım raporlama sistemi incelenecektir. 2. Alınan tüm veriler ulaşılması istenen durum ile birlikte analiz edilecek ve bu doğrultuda bir eylem planı alt yapısı oluşturulacaktır. ii. Sonuç Raporunun Yayınlanması Yapılan durum tespitleri ve eylem planı paralelinde bir sonuç raporu oluşturularak FİRMA Yönetimine sunulacaktır. Sunulan raporun geri bildirimleri neticesinde Pilot Tesisi te bir Pilot Uygulama yapılması mümkün olacaktır. Bu sonuç raporunda aşağıdaki ana unsurlar raporlanacaktır. a. Tesisin anahtar performans verileri ve hedeflenebilecek değerler raporlanacaktır (API-KPI)

17 b. Tesisin RAV (Sabit Kıymet Yenileme Bedeli) bedeline karşılık %RAV olarak bakım ve stok maliyetleri ve hedeflenebilecek değerler raporlanacaktır. c. Tesisin mevcut Proaktivite Oranı ve ulaşılması hedeflenecek proaktivite oranı ve buna nasıl ulaşılacağı raporlanacaktır. d. İhtiyaç duyulacak kestirimci bakım ekipmanı yatırım ihtiyacı raporlanacaktır. iii. Pilot Bakım Programının Oluşturulması Yönetimin onayı ile Pilot Tesis için e. FİRMA GOB Sistemi Uygulama Süreci nde detaylandırılan çalışmaları yapmak sureti ile bir bakım programı yapılacaktır. Bu program aşağıdaki ana unsurları kapsayacaktır: a. Kestirimci, önleyici ve talep edilen çalışma (arıza) ların karışımından oluşan %80 Proaktiviteye yönelmiş bakım uygulama planı olacaktır. %80 Proaktivite ye hangi süre ve adımlarda ulaşılmasının hedeflendiği netleşmiş olacaktır. b. Bu bakım programı çerçevesinde API lar (Anahtar performans indikatörleri) net olarak belirlenmiş ve ölçülür düzeye gelmiş olacaktır. c. Bakım programı içerisinde personel eğitim programı belirlenmiş ve onaylanmış olacaktır. d. Bakım programı çerçevesinde ihtiyaç duyulacak stok seviyesi belirlenmiş olacaktır. Mümkün olması halinde programa dahil olacak aktif ve ihtiyati stok kalemleri ayrı bir sanal ambara alınacaktır. e. Veri Yönetim Sisteminin Tespiti i. Muhetmel CMMS Gereksinimleri 1. SAP Programı zaman zaman bir CMMS (Bilgisayarlı Bakım Yönetim Sistemi) yazılımında beklenen fonksiyonları yerine getirememektedir. SAP Yanında özgün bir CMMS (Bilgisayarlı Bakım Yönetim Sistemi) ve sunuculu bir sistem önerilmektedir. (API PRO gibi) 2. Olmaması halinde başlangıçta tüm veriler CATAPULT Yazılımı tarzı bir veritabanına girilebilir. Daha sonra tüm verilerin tesis CMMS (Bilgisayarlı Bakım Yönetim Sistemi) sistemine yüklenmesi gerekecektir.

18 3. Sunucuya bağlı sistemler sitenin sistemine server üzerinden bağlanıldığı anlamına gelir ve bu sitede hiçbir donanım gereksinimi bulunmamaktadır. Bu sistemler SAP'a göre nispeten daha az masraflıdır. 4. API PRO Yazılımı FİRMA için bir ara çözüm olarak önerilebilir. Bünyesinde Planlama ve Programlama fonksiyonları, iş emri, satınalma yer almaktadır; yetkinlikleri saklar ve tesisin mali sistemine entegre edilebilir. Otomatik raporlama fonksiyonu anında KPI raporları sunar. 5. SAP PM modülü ve API PRO Yazılımı ortak bir "hiyerarşiye" sahiptir. 6. GPRT Firması SAP ortak (çözüm ortakları) şirketleri ile API PRO Yazılımı içerisine kolay kullanıma sahip SAP'a eklenebilecek Planlama ve Programlama modülünü oluşturmuştur. f. Organizasyon, Bakım Yönetim Ekibinin Tespiti i. Önerilen Organizasyon Şemaları 1. Gurup Tesis Güvenilirliği Ekibi (GTGE) GTGE üyeleri ve Güvenilirlik Müdürleri Verimlilik Direktörü DIŞ KAYNAK DANIŞMAN İŞLETME 1 İŞLETME 2 İŞLETME 3 İŞLETME 4 İŞLETME 5 İŞLETME 6 Güvenilirlik Müdürü Güvenilirlik Müdürü Güvenilirlik Müdürü Güvenilirlik Müdürü Güvenilirlik Müdürü Güvenilirlik Müdürü

19 2. Tipik Büyüklükte ve Karmaşık Bir Tesise Ait Olası Yapı 3. Büyük ve Çok Karmaşık Bir Tesise Ait Olası Yapı

20 4. Küçük ve Daha Az Karmaşık Bir Tesise Ait Olası Yapı ii. Organizasyonel Yeni Pozisyonlar 1. Güvenilirlik Müdürü a. Bakımla ilgili ve teknik altyapıya sahiptir. b. Esas çalışma alanı FİRMA GOB uygulamasıdır. c. Kestirimci bakım teknolojisi sağlayıcılarıyla birlikte çalışır ve potansiyel ekipman arızalarını değerlendirir. İki yılda eğitilmesi amaçlanmaktadır d. İş akışı prosedürlerinin takip edilmesini sağlar. e. Planlayıcı ve Programlayıcı Güvenilirlik Müdürüne bağlıdır. f. Güvenilirlik ölçütlerini analiz eder ve güvenilirlik programını devamlı olarak geliştirmek için programı yönetir. g. Temel odak noktası ekipman güvenilirliği/verimliliği sağlamaktır

21 2. Bakım Planlayıcı a. Bakımla ilgili ve teknik arka plana sahiptir. b. Ana Ekipman Listesini tamamlama ve sürdürme çalışmalarını yürütecektir. c. İşleri planlamak için CMMS'deki (Bilgisayarlı Bakım Yönetim Sistemi) ekipman bilgilerini kullanır. Amaç eğitimin bir yıl içinde tamamlanmasıdır d. CMMS'deki ekipman ve parça bilgilerinin doğruluğundan sorumlu en üst yetkilidir. e. Planlayıcı iş emirleri için gerekli tüm yedek parça ve araçları toplar, toplanmasını sağlar. f. İş planlarının doğruluğunu sürekli olarak iyileştirmek için teknisyenlerin geri bildirimlerine başvurur. g. Temel odak noktası teknisyenlerin ve elektrikçilerin verimliliğini sağlamaktır. 3. Bakım Programcısı a. Operasyon ile ilgili ve teknik altyapıya sahip olması gerekmektedir. b. İş emirlerini koordine etmek adına Üretim ve Bakım Müdürleri ve Planlayıcıyla çalışır. c. Teknisyenler iş sahasına ulaşmadan önce ekipmanın hazır olmasını sağlar. d. Programlayıcı pozisyonu Planlayıcı veya Operasyon birimiyle birleştirilebilir e. Şef pozisyonları tesisin büyüklüğüne ve karmaşıklığına göre belirlenmektedir. f. Temel odak noktası planlanan işin süreçte minimum bozulmayla tamamlanmasını sağlamak için operasyonlar ve bakım arasında bağlantı kurmaktır.

22 g. Eğitim Programının Yapılması i. FİRMA GOB Sistemi Çalışmaları İçin Gerekecek Eğitimler a. Güvenilirlik Odaklı Bakım Sistemleri Eğitimi b. Kök Neden Analizi Eğitimi c. Problem Çözme ve Analiz Teknikleri Eğitimi d. CMMS Eğitimi e. Kestirimci Bakım Ekipman Eğitimleri (Kullanılacak ekipman için) f. Kestirimci Bakımda Titreşim Analizi g. FMEA (Arıza Modları ve Etkileri) Analizi Eğitimi 5. Başarı Faktörleri a. Şirket Vizyonu iyi anlaşılmış olmalıdır i. Şirket Stratejileri bilinmeli ii. Şirket Stratejileri paralelinde hazırlanmış olan şirket bakım hedefleri bilinmeli iii. Bu doğrultuda bakım çalışmalarında bulunacak personelin kişisel hedefleri düzenlenmiş olmalıdır. b. İş Akışlarının Doğru Tasarımı ve Değişim i. Oluşturulacak Güvenilirlik Odaklı İş Akışları doğru tasarlanmış olmalı. İşletme iş akış kültürü ile entegre bir yapıya sahip olmalıdır ii. Proaktif Yaklaşımlı Güvenilirlik Odaklı Bakım Sistemi alışılmış günlük iş akışlarında bir takım değişiklikler getirecektir. Değişim Yönetiminin başarılı bir şekilde yapılması gerekir.

23 c. Eğitim i. Eğitim desteği olmaksızın bu programın başarısı mümkün değildir. FİRMA GOB Sistemi Programı çerçevesinde başarılı bir eğitim programı uygulanacaktır. d. Üst Yönetim Desteği Gereklidir i. İfade ve eylemlerinizle programa destek veriniz ii. Engelleri ortadan kaldırmak ve endişeleri ele almak için vakit ayırınız. iii. FİRMA GOB Sistemi nin yüksek seviye bir öncelik olarak kalmasını sağlayınız. iv. Uygulamanın gerçekleştirilmesi ve FİRMA GOB Sistemi nin devamlılığı için ekibe tam destek sağlayınız v. Katılım gösteriniz. vi. Soru sorunuz. vii. Olağanüstü bir gelişme potansiyeli yakalayabilmek adına yoğun bir şekilde çalışmak gerekmektedir. 6. SOLUTIO MÜHENDİSLİK REFERANSLARI a. SOLUTIO GOBS Sistemi Uzmanı ve Danışmanı Makina Mühendisi Kerim Taylanlar dır. Kerim Taylanlar Güvenilirlik Odaklı Bakım Sistemlerinin kuruluşu ile ilgili olarak i. Westfalia Separator Uygulamaları 1. Westfalia Separator GmbH ve Türkiye Firması Westfalia Separator San ve Tic Ltd Şti nde Firma nın CAPITAL CARE Programı çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında görev almıştır. a. Bu program çerçevesinde Kerim Taylanlar Westfalia Türkiye Bakım Organizasyonunda bir yeniden yapılanma süreci yönetmiş ve bu yaniden yapılanma sürecini başarı ile tamamlamış ve Westfalia Separator Gurup Şirketleri arasında en başarılı ilk 5 firma kategorisine girilmesini sağlamıştır. Yapılan çalışmalar; i. Bakım Personeli verilen eğitimler ve yeniden düzenlenen iş akış süreçleri ile Proaktif Yaklaşımlı bir hale getirilmiştir. ii. Kestirimci Bakım Teknoloji ve uygulamaları Bakım Atölye ve Serviste uygulamaya konulmuştur.

24 iii. Ambar yönetim sistemi yeniden oluşturulmuş ve Uluslararası düzeyde rekabetçi maliyet düzeyine Yedek Parça Ambar ının getirilmesi sağlanmıştır. iv. Kerim Taylanlar tarafından geliştirilmiş olan performans ölçümleme, veri yönetimi ve raporlama sistemi sayesinde yüksek müşteri memnuniyeti yakalanmıştır. v. Bakım Ekibi nde oluşturulan Proaktivite ve Güvenilirlik Odaklı Bakım Sistemi ile bir çok bakım problemi üretim proses sorunları çözülerek engellenmiş, TMO Afyon Alkaloid Fabrikası nın 35 yaşındaki hatları ile Uluslararası Rekabet ortamında üretimlerinin artışına destek verilmştir. 2. Kerim Taylanlar tarafından oluşturulan Performans ölçümleme, veri yönetimi ve raporlama sistemi Westfalia Separator SEA (South East Asia) tarafından CMMS sistemlerine entegre etmişlerdir. 3. Kerim Taylanlar bununla beraber CAPITAL CARE Sistemi nin Ortadoğu da uygulanması konusunda Ortadoğu Bölgesi için de aktif rol oynamıştır. ii. BUNGE Group Uygulamaları 1. Kerim Taylanlar BUNGE Gıda A.Ş. Proje Müdürlüğü esnasında BUNGE Group un danışman firma MRG Group liderliğinde yürütmüş olduğu Asset Reliability & Reporting Optimization Program çerçevesinde çalışmalarda bulunmuştur. Bu esnada en güncel Güvenilirlik Odaklı Bakım bilgi, teknik ve yöntemleri konusunda yetişmiştir. 2. BUNGE ARROP Programı Global olarak çok yüksek bir başarı elde etmiştir. iii. HAUS SANTRİFUJ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Uygulamaları 1. Kerim Taylanlar HAUS Santrifuj Teknolojileri A.Ş. nde Satış Sonrası Hizmetler ve Proje Direktörlüğü görevi yapmıştır. Bu pozisyonda üstenmiş olduğu görev Dünya nın ilk 5 Santrifuj Üreticisi Arasına Girmek Vizyonu

25 çerçevesinde HAUS Firması Bakım ve Proje Guruplarını Küresel rekabetçi bir bakım organizasyonuna ulaştıracak sistemin kurulması olmuştur. a. İş akışlarının tamamı gözden geçirilmiş ve düzenlenmiştir. b. Bakım Personeli verilen eğitimler ve yeniden düzenlenen iş akış süreçleri ile Proaktif Yaklaşımlı bir hale getirilmiştir. Gelişim süreçleri devam etmektedir. c. Altyapı çalışmaları tamamlanmış, Kestirimci Bakım Teknoloji ve uygulamaları Bakım Atölye ve Serviste uygulamaya konulmuştur. d. Değişim Yönetimi çalışmaları başlatılmış ve ileri bir düzeye getirilmiştir. e. Ambar yönetim sistemi yeniden oluşturulmuş ve Uluslararası düzeyde rekabetçi maliyet düzeyine Yedek Parça Ambar ının getirilmesini sağlayacak sistem sağlanmıştır. f. Güvenilirlik Odaklı Bakım Yöntem ve Sistematiği süreçsel olarak tamamlanmış olup gelişim süreçleri devam etmektedir. 2. HAUS Service in başarılı bir şekilde gelişmesi takip edilmektedir. 3. Kerim Taylanlar HAUS Santrifuj Teknolojileri Firmasından Solutio Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. nin kurulması amacı ile ayrılmıştır. b. SOLUTIO GOBS Bakım Sistemi ana olarak başarıları Global olarak tesbit edilmiş CAPITAL CARE ve ARROP Bakım Yönetim Sistemleri ve MRG (Management Resources Group - USA) uygulama esasları çerçevesinde Kerim Taylanlar ın başarılı deneyimleri ile bir araya getirilerek oluşturulmuştur. c. SOLUTIO Mühendislik Proaktif Bakım Uygulamaları konusunda Türkiye için Kestirimci Bakım Ekipman ve Uygulamalarında Uzman Alman PRÜFTECHNIK GmbH Firmasının Uygulama Mümessilliğini almış ve devam etmektedir. d. SOLUTIO Mühendislik GOBS Sistemi ile ilgili olarak halen TMO-Afyon Alkaloid Fabrikası (Dünya nın Tıbbi Baz Morfininin %33 ünü üretmektedir) ve IZSU (Avrupa nın tek kampüsteki en büyük susuzlaştırma tesisine sahiptir) uygulama konusunda görüşme halindedir. e. SOLUTIO Mühendislik Uygulama Çözüm Ortağı Sepatek Satrifuj Teknolojileri Firması ile beraber Mısır da Amerikan Egyptian Starch and Glucose Manufacturing Co. Firması nın bakım yönetimini üstlenmiş ve iki dönemdir bakımını yapmaktadır.

26 EK 1. KISALTMALAR VE TANIMLAR AAOZ FİRMA FİRMA GOB API CMMS FMEA GEV GOB GOBS GTGE KPI MEL MTBF MTTR Monthly Availablity OEE PM PdM P-F RAV RCA RCM - Arızalar Arası Ortalama Zaman (Mean Time Between Failures) - Anadolu Birlik Holding - Anadolu Birlik Holding Güvenilirlik Odaklı Bakım - Anahtar Performans Indikatörleri - Bakım Yönetimi Bilgisayar Yazılımı (Computerized Maintenance Management Software) - Arıza Modları ve Etkileri Analizi (Failure Modes and Effect Analysis) - Genel Ekipman Verimliliği - Güvenilirlik Odaklı Bakım - Güvenilirlik Odaklı Bakım Sistemi - Gurup Tesis Güvenilirliği Ekibi - Anahtar Performans Indikatörleri (Key Performance Indicators) - Ana Ekipman Listesi (Master Equipment List) - Arızalar Arası Ortalama Zaman (Mean Time Between Failures) - Ortalama Bakım Süresi (Mean Time To Repair) - Aylık Kullanılabilirlik (Devrede Kalma Süresi) - Genel Ekipman Verimliliği (Overall Equipment Efficiency) - Önleyici Bakım (Preventative Maintenance) - Kestirimci Bakım (Predictive Maintenance) - Performans-Hasar Duruşu (Performance-Failure) - Sabit Kıymet Yenileme Bedeli (Replacement Asset Value) - Kök Neden Analizi (Root Cause Analysis) - Güvenilirlik Odaklı Bakım (Reliability Centered Maintenance)

27 EK 1. KISALTMALAR VE TANIMLAR RM SAP SOTE SWOT Analizi Yield - Reaktif Bakım / Arıza Bakımı (Reactive Maintenance) - SAP (Markadır) Bilgi Yönetim Sistemi - Hedefle/Uygula/Sınama/Çıkış (Set/Operate/Test/Exit) - Güçlü/Zayıf/Fırsat/Tehdit Analizi (Strenghts/Weakness/Opportunity/Threat) - Üretim Verimi

28 EK 2. MRG GROUP KARŞILAŞTIRMA SİSTEMİ TABLOLARI

29 EK 2. MRG GROUP KARŞILAŞTIRMA SİSTEMİ TABLOLARI

30 EK 2. MRG GROUP KARŞILAŞTIRMA SİSTEMİ TABLOLARI QUARTILE Facilities MAINT $ (%RAV) STORES $ (%RAV) % VIB % IR MECH % IR ELEC % OIL ANAL % OTHER NDT % ON PM % ON BOM Top 1st 0.6% 0.2% 62.0% 49.2% 100.0% 27.2% 23.5% 23.0% 61.0% Middle 1st 1.2% 0.5% 54.0% 38.9% 92.0% 21.3% 19.2% 25.0% 58.0% Top 2nd 1.8% 0.9% 51.7% 31.3% 82.0% 19.4% 17.7% 27.0% 54.0% Middle 2nd 2.0% 1.4% 37.7% 22.0% 61.0% 14.3% 13.5% 29.0% 52.0% Top 3rd 3.6% 1.4% 32.7% 19.7% 51.7% 11.9% 11.1% 31.0% 47.0% Middle 3rd 4.5% 1.9% 19.7% 12.7% 31.2% 7.2% 6.9% 33.0% 44.0% Top 4th 6.4% 2.7% 11.2% 8.2% 21.4% 5.2% 4.6% 35.0% 35.0% Middle 4th 8.6% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 37.0% 31.0% Food & Beverage Top 1st 1.3% 0.3% 79.8% 70.0% 100.0% 34.6% 38.1% 21.5% 66.0% Middle 1st 3.0% 0.7% 70.3% 59.5% 91.5% 31.8% 32.0% 24.0% 61.5% Top 2nd 4.0% 0.9% 55.8% 50.5% 86.3% 26.3% 27.4% 25.5% 56.5% Middle 2nd 5.2% 1.5% 44.0% 40.1% 79.0% 21.8% 22.5% 28.0% 53.5% Top 3rd 6.6% 2.4% 36.0% 33.0% 73.9% 18.7% 17.8% 29.5% 48.0% Middle 3rd 8.4% 3.3% 22.4% 20.5% 63.9% 14.8% 13.2% 32.0% 44.5% Top 4th 10.3% 4.3% 17.6% 14.0% 57.7% 10.5% 9.6% 35.0% 38.0% Middle 4th 12.8% 6.3% 7.6% 2.8% 53.0% 5.5% 5.8% 37.0% 33.5%

YARI YARIYA DÜŞÜREN ÇÖZÜM

YARI YARIYA DÜŞÜREN ÇÖZÜM SOLUTIO Mühendislik Sadece Mühendislik Çözümleri RCM Güvenilirlik Odaklı Bakım Maliyetlerinizi ve Duruşlarınızı YARI YARIYA DÜŞÜREN ÇÖZÜM Sadece Mühendislik Çözümleri Bakım stratejileri yıllar bazında

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

Sedona. Eğitim Kataloğu

Sedona. Eğitim Kataloğu Eğitim Kataloğu 1. Organizasyonel yapılanma Organizasyonel yapılanma kapsamında yer alan takım yapıları, yönetim anlayışı, yazılım süreçleri gibi kavramlar, yazılım projelerini başarıya taşıyan yapıtaşları

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

SAC PARÇA ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ENERJİ ANALİZÖRLERİYLE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA AMAÇLI İŞ EMRİ TAKİP, VERİ TOPLAMA ve ANALİZ SİSTEMİ OTOMASYONUNUN KURULMASI

SAC PARÇA ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ENERJİ ANALİZÖRLERİYLE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA AMAÇLI İŞ EMRİ TAKİP, VERİ TOPLAMA ve ANALİZ SİSTEMİ OTOMASYONUNUN KURULMASI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI AR-GE YÖNETİMİ YILDIZ KALIP SAN. TİC. A.Ş. SAC PARÇA ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ENERJİ ANALİZÖRLERİYLE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA AMAÇLI İŞ EMRİ TAKİP, VERİ

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

ASAŞ ALÜMİNYUM PROJE YÖNETİM SİSTEMİ

ASAŞ ALÜMİNYUM PROJE YÖNETİM SİSTEMİ II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ PROJE YÖNETİMİ ASAŞ ALÜMİNYUM PROJE YÖNETİM SİSTEMİ ASAŞ ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş. SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENİLİKÇİ

Detaylı

PERFORMANSA DAYALI BAKIM YÖNETİMİ YAŞAM BOYU MALİYETLERİ KONTROLÜ LCC( LIFE CYCLE COST) YAKLAŞIMI FEYZULLAH GÜNDOĞDU KAYSERİ ULAŞIM A.

PERFORMANSA DAYALI BAKIM YÖNETİMİ YAŞAM BOYU MALİYETLERİ KONTROLÜ LCC( LIFE CYCLE COST) YAKLAŞIMI FEYZULLAH GÜNDOĞDU KAYSERİ ULAŞIM A. PERFORMANSA DAYALI BAKIM YÖNETİMİ YAŞAM BOYU MALİYETLERİ KONTROLÜ LCC( LIFE CYCLE COST) YAKLAŞIMI FEYZULLAH GÜNDOĞDU KAYSERİ ULAŞIM A.Ş İÇERİK BAKIM? PERFORMANS GÖSTERGELERİ LCC? LCC ANALİZİ UYGULAMA ve

Detaylı

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004 III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* *connectedthinking PwC İçerik İç kontroller İç kontrol yapısının oluşturulmasında COSO nun yeri İç denetim İç denetimi

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI METODOLOJİSİ

HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI METODOLOJİSİ HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI METODOLOJİSİ Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri Danışmanlığı bölümünde çalışan profesyonellerimiz, birçok yerel ve uluslararası şirkette, organizasyon çapında risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

X. Çözüm Ortaklığı Platformu

X. Çözüm Ortaklığı Platformu www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş İçerik 1. Yeni Türk Ticaret Kanunu na Genel Bakış 2. Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası 3. Finansal Raporlama Süreci ve Teknik Altyapı

Detaylı

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Günümüzün giderek zorlaşan rekabet ortamında artan müşteri sayıları nedeniyle müşteri ilişkileri yönetimi her geçen gün boyut değiştirmektedir. Müşterilerine

Detaylı

KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI. KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1

KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI.  KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1 KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI www.kirmacidanismanlik.com KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1 I. Fabrikanın sektörel teknolojik Endüstri seviye tespiti ve yol haritası, raporlama,

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş. SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2 nci LOJİSTİK KURULTAYI

TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş. SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2 nci LOJİSTİK KURULTAYI TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş. SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2 nci LOJİSTİK KURULTAYI 1 Sunum İçeriği TUSAŞ Entegre Lojistik Destek (ELD) Faaliyetleri TUSAŞ Garanti Dönemi Destek Faaliyetleri

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI. Süreç Yönetimi Uzmanlık Programı Amacı Bu eğitim, süreç yönetimi konularında çalışma yapacak kişilere uzmanlık seviyesinde süreç analiz ve iyileştirme tekniklerini aktarmak

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

Information Technology Infrastructure Library ITIL

Information Technology Infrastructure Library ITIL Yazılım Kalite Standartları Sunum Projesi Information Technology Infrastructure Library ITIL Hazırlıyanlar : Gökhan ÇAKIROĞLU - Feyyaz ATEġ - Çiğdem ELĠBOL - Caner ĠBĠCĠOĞLU ITIL Nedir? Kurum ile BT(Bilgi

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI 2014 İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI Açıklama Staj yapılan işletmelerde

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi FMEA Hata Türleri ve Etkileri Analizi 2007 FMEA Tanımı FMEA (HTEA), bir ürün veya prosesin potansiyel hatalarını ve bunların sonucu olabilecek etkilerini tanımlama, değerlendirme, potansiyel hatanın ortaya

Detaylı

PwC Yeni Nesil Satınalma Anketi

PwC Yeni Nesil Satınalma Anketi www.pwc.com.tr Yeni Nesil Anketi Yeni Nesil Anketi Bu sene Türkiye'de ilk defa düzenlediğimiz Yeni Nesil Anketi, 'nin yükselen operasyonel mükemmellik hizmetleri ve uygulamaları ile ilgili yeni perspektifler

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR?

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? Sefa ESEN Kurumsal Finansman Yönetmeni 1 Stratejik hedeflere ulaşmada stratejik plan çevriminin performans gözlemleme ve raporlama unsurları kurum tarafından

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr Süreç Değerlendirme Nedir? Süreç: Girdileri çıktılara dönüştüren, ilişkili veya etkileşimli etkinlikler

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

Bilgi Güvenliği Politikası. Arvato Bertelsmann İstanbul, Türkiye. Versiyon 2016_1. Arvato Türkiye. Yayınlayan

Bilgi Güvenliği Politikası. Arvato Bertelsmann İstanbul, Türkiye. Versiyon 2016_1. Arvato Türkiye. Yayınlayan Arvato Bertelsmann İstanbul, Türkiye Versiyon 2016_1 Yayınlayan Durum Sınıfı Arvato Türkiye Onaylı Genel Tarih 01.08.2016 1 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Uygulama Kapsamı... 5 3. Motivasyon... 6 4. Arvato

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

2008 den günümüze. 130 Firma 1.000 Kullanıcı SmartWM DEPO YÖNETİMİ

2008 den günümüze. 130 Firma 1.000 Kullanıcı SmartWM DEPO YÖNETİMİ Depolarını 2008 den günümüze 130 Firma 1.000 Kullanıcı İle Yönetiyor! SmartWM DEPO YÖNETİMİ Çözüm Ortaklarımız SENTIA BİLİŞİM HİZMETLERİ SAN TİC. LTD.ŞTİ AKTİF PROJE VE DANIŞMANLIK ERBİLİŞİM BİLGİSAYAR

Detaylı

Merkez Ofis : Up Hill Towers A1 B Blok No:146 TR- 34746 Ataşehir / Istanbul

Merkez Ofis : Up Hill Towers A1 B Blok No:146 TR- 34746 Ataşehir / Istanbul Merkez Ofis : Up Hill Towers A1 B Blok No:146 TR- 34746 Ataşehir / Istanbul 27.02.2011 1 Giriş Okosis San. Ve Tic. Ltd. Şirketi, otomasyon sektörü için yazılım ve donanım çözümleri üretmek, konusunda profesyonel

Detaylı

kültürel değişim gayreti Kültürel değişim ğş

kültürel değişim gayreti Kültürel değişim ğş Altı Sigma Nedir? Mühendis ve istatistikçiler tarafından ürün ve proseslerin ince ayarını yapmak için kullanılan ileri derecede teknik bir yöntem Müşteri ihtiyaçlarını kusursuza yakın karşılama hedefi

Detaylı

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14)

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) ÜRETİM YÖNETİMİ: SİSTEMSEL BİR YAKLAŞIM İÇİNDEKİLER sayfa no 3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) 1. Sistem Teorisine Giriş 3 1.1 Sistemin Tanımı 4 1.2 Sistemlerin Temel Yapısı 6 1.3 Sistemlerin Önemli Özellikleri

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr İÇERİK Hazinede

Detaylı

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ - 1 Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının Gizliliği Tamlığı (Bütünlüğü) Erişebilirliği (Kullanılabilirliği) Üzerine

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ii ŞEKİL LİSTESİ v TABLO LİSTESİ vii ÖZET viii SUMMARY ix BÖLÜM 1. GİRİŞ 1 1.1. YÜKLENİCİ FİRMALARDA İNŞAAT EKİPMANI YÖNETİMİ PROBLEMİNİN ÖNEMİ 1 1.2. PROBLEMİN TANIMLANMASI 3 1.3. YÜKLENİCİ

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNDE YETİŞMİŞ İNSAN KAYNAĞI. Dr. Aslı AKKOR AKkariyer İnsan Kaynakları Danışmanlığı

SAĞLIK TURİZMİNDE YETİŞMİŞ İNSAN KAYNAĞI. Dr. Aslı AKKOR AKkariyer İnsan Kaynakları Danışmanlığı SAĞLIK TURİZMİNDE YETİŞMİŞ İNSAN KAYNAĞI Dr. Aslı AKKOR AKkariyer İnsan Kaynakları Danışmanlığı Geçmiş Sağlık Turizminin teorik anlamda geçmişi Sağlık Turizminin pratik anlamda geçmişi Sağlık Turizminde

Detaylı

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International Dr. Bertan Kaya, CIA Control Solutions International 1. Bölüm: İç Denetimin Yönetim Performansına Etkisi, Rol ve Sorumlulukları ile Kullandığı Araçlar İç Denetim İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini

Detaylı

E LVAN E B İ NÇ İ N Ö ZGEÇMİŞİ

E LVAN E B İ NÇ İ N Ö ZGEÇMİŞİ E LVAN E B İ NÇ İ N Ö ZGEÇMİŞİ PROJEDE ÖNERİLEN ROL: KURUMSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYONEL ROLLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı ELVAN EBİNÇ Adresi Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bul. Fatih Terim Sok. Nevrezoğlü Apt. Kat 5,

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Dağıtım Planlaması- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Dağıtım Tedarik zinciri içerisindeki ürün akıșları incelendiğinde üç temel akıș görülmektedir: Tedarik edilen girdilerin akıșı İmalat

Detaylı

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ - 1 Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının Gizliliği Tamlığı (Bütünlüğü) Erişebilirliği (Kullanılabilirliği) Üzerine

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

Profesyonel, verimli, yenilikçi sistemler...

Profesyonel, verimli, yenilikçi sistemler... ARKE Otomasyon Bil. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Atilla KARAÇAY Ramazan EKİN Proje & Yazılım 0.533 430 19 45 Üretim & Satış 0.533 223 13 46 atilla.karacay@arkeotomasyon.com ramazan.ekin@arkeotomasyon.com

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU RİSK ANALİZ MODELİ. Mehmet Akif GÜLDALI Vergi Müfettişi-VDK Risk Analiz Koordinatörü akif.guldali@vdk.gov.tr

VERGİ DENETİM KURULU RİSK ANALİZ MODELİ. Mehmet Akif GÜLDALI Vergi Müfettişi-VDK Risk Analiz Koordinatörü akif.guldali@vdk.gov.tr VERGİ DENETİM KURULU RİSK ANALİZ MODELİ Mehmet Akif GÜLDALI Vergi Müfettişi-VDK Risk Analiz Koordinatörü akif.guldali@vdk.gov.tr RİSK NEDİR? Zarara uğrama tehlikesi (Tdk) Olumsuz bir şeyin olma olasılığı

Detaylı

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ Ülkü Füsun ERTÜRK Maden atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü Kimya Müh. Antalya, 24-26.04.2012 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

Detaylı

TOREKS Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti

TOREKS Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti HİZMETLERİMİZ Firmamız, her tesisin kendine özgü işletme ihtiyaçları olduğuna inanmakta ve standart bir çözümden ziyade müşteri odaklı çözümler üretmektedir. Gerçek çözüm; ürün yelpazesindeki çeşitlilik

Detaylı

Main-Cert Kompetenzprofil für Fach- und Führungskompetenzen in der Instandhaltung (Supervisor)

Main-Cert Kompetenzprofil für Fach- und Führungskompetenzen in der Instandhaltung (Supervisor) 1 Bakım ihtiyacı analizi 1.1 Temel bakım işlemleri bakım, teknik servis, inceleme, onarım 1.2 Bakım yöntemleri (stratejiler) önleyici, düzeltici, arıza temelli, döngüsel önleyici, duruma dayalı bakım 1.3

Detaylı

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Tanıtım Etkinliği SUNUM İÇERİĞİ Fikirden Projeye Proje Yönetimi

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

SANAYİ KURULUŞLARINDA ÜRETİM ORGANİZASYONU PLANLAMA VE MALİYET MUHASEBESİ. REFA Uzmanı Haluk EKE - Nilgün EKE. SİSTEM Kontrol Ltd.

SANAYİ KURULUŞLARINDA ÜRETİM ORGANİZASYONU PLANLAMA VE MALİYET MUHASEBESİ. REFA Uzmanı Haluk EKE - Nilgün EKE. SİSTEM Kontrol Ltd. SANAYİ KURULUŞLARINDA ÜRETİM ORGANİZASYONU PLANLAMA VE MALİYET MUHASEBESİ REFA Uzmanı Haluk EKE - Nilgün EKE SİSTEM Kontrol Ltd. Şti. 5 EKİM 1991 SANAYİ KURULUŞLARINDA ÜRETİM ORGANİZASYONU, PLANXAMA VE

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS 212000000001403 2 1 0 3 5

Öğretim planındaki AKTS 212000000001403 2 1 0 3 5 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Sahne Sanatlarında Alan Çalışması I Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 212000000001403 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Dersin ön koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler : Sonraki

Detaylı

İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME

İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME PozitifİK tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. YOURLOGO ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ 2 Projenin Amacı Projenin amacı, fonksiyonel bir yaklaşımla Kiptaş taki tüm pozisyonların

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimlerimiz 2017 Kurumsal Eğitimlerimiz İçindekiler YÖNETİCİLİK ve YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ... 11 Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi... 11 Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi... 12 Yönetimde Temel Yaklaşımlar

Detaylı

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI Amacı Bu seminer, katılımcılara kurumsal performansı yönetmek ve iyileştirmek için kullanılan teknikler hakkında

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

Planlı veya Plansız Bakım Emirleri Tek Ekrandan Yönetiliyor

Planlı veya Plansız Bakım Emirleri Tek Ekrandan Yönetiliyor 1 Planlı veya Plansız Bakım Emirleri Tek Ekrandan Yönetiliyor NONSTOP Bakım Yönetimi içinde hem Plansız yapılan işlemler hem de 3 farklı yaklaşım ile Planlı yapılan eylemler yer almaktadır. Bütün emirler

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

Bölüm 6 - İşletme Performansı

Bölüm 6 - İşletme Performansı Bölüm 6 - İşletme Performansı Performans Kavramı Performans, genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır. Performans Kavramı

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

Tedarikçi risklerini yönetebilmek

Tedarikçi risklerini yönetebilmek www.pwc.com.tr Tedarikçi risklerini yönetebilmek. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Tedarikçi risklerini yönetme ihtiyacı 2. Tedarikçi risk yönetimi bileşenleri 3. Yasal gelişmeler 2 Tedarikçi risklerini

Detaylı

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: 09.05.2016 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ Etkin ve verimli bir biçimde proje amacına ve hedeflerine ulaşılması için insanların, finansal ve teknik kaynakların ve zamanın

Detaylı

Çamsan Gelişim Projesi

Çamsan Gelişim Projesi ÇAMSAN HAKKINDA; ÇAMSAN ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 1984 yılında faaliyete geçen ve Türkiye'de ilk kez MDF üretimi gerçekleştiren firmadır. Bu teknolojiyi ülkemize ilk defa getiren şirketimizin

Detaylı

Proje Yönetimi. 2010 2011 Bahar Yarıyılı. Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN

Proje Yönetimi. 2010 2011 Bahar Yarıyılı. Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN Proje Yönetimi 2010 2011 Bahar Yarıyılı Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN KISIM I PROJE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ 1. Bölüm Giriş Proje Yönetimi Bilgi Birikimi PMBOK Kılavuzu Kılavuzu Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu,

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ Sayfa No: 1/7 A. AMAÇ Bu politika, nin deprem, yangın, fırtına, sel gibi doğal afetler ile sabotaj, donanım veya yazılım hatası, elektrik ve telekomünikasyon kesintileri gibi önceden tahmin edilebilen

Detaylı

MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI

MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI Genel Müdürlüğümüzün iç kontrol sistemi Dışarıdan danışmanlık hizmeti satın alınmadan %97 oranında tamamlanmıştır. Diğer kalan kısmı için, Devlet Personel Başkanlığı

Detaylı

19.02.2014 Kazananlar Konferansı....Birlikte Düşünelim

19.02.2014 Kazananlar Konferansı....Birlikte Düşünelim 19.02.2014 Kazananlar Konferansı Rakamlarla Method Research Company Tarihçemiz Mükemmellik Yolculuğumuz Method Neler Yapıyor? 01. Bölüm «Liderler» Kitap sunumları yapma ve sunuma katılım Sosyal etkinliklere

Detaylı

Geleceği Birlikte Yapılandıralım

Geleceği Birlikte Yapılandıralım Geleceği Birlikte Yapılandıralım Page 1 of 84 TÜV RHEINLAND TÜRKİYE EĞİTİM KATALOĞU TÜV RHEINLAND, 1872 de kurulmuş faaliyet gösterdiği alanlarda dünyanın en köklü kuruluşlarından biri olan TÜV RHEINLAND

Detaylı

MIS 325T Bilişim Sistemleri için Strateji, Yönetim ve Kazanım Hafta 3

MIS 325T Bilişim Sistemleri için Strateji, Yönetim ve Kazanım Hafta 3 MIS 325T Bilişim Sistemleri için Strateji, Yönetim ve Kazanım Hafta 3 Teknoloji Yol Haritasının Oluşturulması: Portföy yönetimi, kurum mimarisi, iş servisleri, BT servisleri, Servis Yönelimli Mimari, Servis

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi

Detaylı

Bütünleşik Örnek Olay Çalışması: Bandon Grup Şirketi. Bölüm 1 Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerine Giriş 1

Bütünleşik Örnek Olay Çalışması: Bandon Grup Şirketi. Bölüm 1 Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerine Giriş 1 iv Bütünleşik Örnek Olay Çalışması: Bandon Grup Şirketi K onular Bölüm 1 Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerine Giriş 1 Bölüm 2 Yeniden Yapılanma ve KKP Sistemleri 17 Bölüm 3 KKP Sistemlerinde Planlama,

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir.

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. BÖLÜM 1 1.1 PROJE NEDİR? WEB PROJESİ YÖNETİMİ Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. 1.2 PROJELERİN ORTAK UNSURLARI NELERDİR? Başlama

Detaylı