FİRMA SOLUTIO MÜHENDİSLİK RCM PROAKTİF YAKLAŞIMLI GÜVENİLİRLİK ODAKLI BAKIM PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİRMA SOLUTIO MÜHENDİSLİK RCM PROAKTİF YAKLAŞIMLI GÜVENİLİRLİK ODAKLI BAKIM PROGRAMI"

Transkript

1 FİRMA SOLUTIO MÜHENDİSLİK RCM PROAKTİF YAKLAŞIMLI GÜVENİLİRLİK ODAKLI BAKIM PROGRAMI

2 KONU VE İÇERİKLER 1. Proaktif Yaklaşımlı Güvenilirlik Odaklı Bakım ın Tanımı a. Güvenilirlik ve Tam Güvenilirlik Kavramları: b. Güvenilirliğin ve Proaktif Yaklaşımlı Güvenilirlik Odaklı Bakım ın Önemi 2. Solutio Güvenilirlik Odaklı Bakım Sistemi ( SOLUTIO GOBS ) Hedefi a. Genel b. Küresel Rekabetçi Şartların Yakalanması 3. SOLUTIO GOBS nin Temel Süreçleri i. Ana Süreçler ii. SOLUTIO GOBS Uygulama Süreci Akım Şeması iii. SOLUTIO GOBS Uygulama Süreci Basamaklarının Tanımları 4. SOLUTIO Mühendislik FİRMA GOBS (Güvenilirlik Odaklı Bakım ve Raporlama Sistemi) Programı a. FİRMA GOB Nedir? b. Önerilen Uygulamaya Geçiş Planı (Dalga Geçişli Uygulama) c. Paralel Uygulama Süreçleri d. Pilot Tesisi Seçimi ve Pilot Çalışmalar e. Veri Yönetim Sisteminin Tespiti f. Organizasyon, Bakım Yönetim Ekibinin Tespiti i. Önerilen Organizasyon Şemaları ii. Organizasyonel Yeni Pozisyonlar g. Eğitim Programının Yapılması i. FİRMA GOB Sistemi Çalışmaları İçin Gerekecek Eğitimler 5. Başarı Faktörleri 6. SOLUTIO MÜHENDİSLİK REFERANSLARI EK 1.KISALTMALAR VE TANIMLAR EK 2.MRG GROUP KARŞILAŞTIRMA SİSTEMİ TABLOLARI

3 1. Proaktif Yaklaşımlı Güvenilirlik Odaklı Bakım ın Tanımı a. Güvenilirlik ve Tam Güvenilirlik Kavramları: Güvenilirlik endüstriyel bağlamda, sahip olunan varlıkların tanımlanmış oldukları fonksiyonlarını, istenilen şekilde ve sürekli yerine getirmelerini sağlayacak bir takım süreçler sonucu elde edilen sonuçtur. Bir işletmede güvenilirlik arttıkça; i. Arıza oranları düşer. Tesiste arıza meydana gelmesi genellikle yüksek maliyetlere neden olur ve başka hasarları da beraberinde getirir. ii. Proaktif yaklaşım ile yapılan kestirimci ve önleyici uygulamalar ekipman durumunun en iyi şekilde izlenmesini sağlar. Bu uygulama işlerin etkili ve verimli bir şekilde planlanmasını ve programlanmasını sağlar. iii. Varlıkların kullanım süresi artar. iv. Sermaye giderlerindeki kayıplar önlenir. v. Lüzumsuz bakım faaliyetlerinin önüne geçilir. Kaynak ısrafı önlenmiş olur. vi. Tesislerin üretim kapasiteleri, kapasite kullanım oranları artar. Arıza nedenleri incelendiğinde, örneğin bir Kök Neden Analizi yapıldığında, bir tesisin güvenilirliğini tanımlayan görünenden farklı faktörlerin de söz konusu olduğu açıkça görülmektedir.

4 Tam Güvenilirlik kavramı, Güvenilirliğin sadece bakımdan ibaret olmadığını açıklamaktadır. Daha fazla teknoloji kullanımıyla da ilgili değildir; projeleri, satın alma standartlarımızı ve tesislerimizi kurma, devreye sokma, işletme ve muhafaza etme yöntemlerimizi yönettiğimiz kültür çevresinde şekillenmektedir. Ekipman güvenilirliği ve bakım verimliliği alanında yeni pozisyonlar oluşturulmasını gerektirmektedir. Kesinlik, tahmine dayalı ve önleyici bakım uygulamalarının disiplinli bir şekilde yürütülmesini gerektirmektedir. Yüksek derecede PROAKTİF bir kültür benimseyen FİRMA, gelecekte güvenilirliği tüm bu aşamalar için tartışmalıdır. Bakımdan başlayan bu yolculuk ile Mutlak Güvenilirliğe bu Proaktivite ile ulaşacaktır.

5 b. Güvenilirliğin ve Proaktif Yaklaşımlı Güvenilirlik Odaklı Bakım ın Önemi i. Güvenilirlik artan üretim süreleri ile satışları ve karı arttırır ii. Global Bakım Startejileri Proaktif Yaklaşımlı Güvenilirlik Odaklı Bakım yönünde gelişmektedir.

6 iii. Fonksiyonel bir arızanın önüne geçilmesi veya erken tespiti bu hasarın önlenlenmesi ve bakım hazırlıklarının yapılabilmesi için zaman kazandırır. iv.

7 2. Solutio Güvenilirlik Odaklı Bakım Sistemi ( SOLUTIO GOBS ) Hedefi a. Genel Solutio Mühendisliğin SOLUTIO GOBS Programı ndaki hedefleri: i. Ekipman güvenilirliğini arttırmak sureti ile tesislerin daha uzun süre üretimde kalmaları, Kapasite Kulanım Oranlarının arttırılması ii. Bütçe ihtiyaçlarının karşılanması 1. Bakım Maliyetlerinin arızaların azaltılması ve kontrol altına alınması yolu ile bütçelenebilir ve Dünya Endüstriyel rekabet koşullarına göre uygun değerlere getirilmesi 2. Stok miktarlarının azaltılarak, stok maliyetlerinin Dünya standartlarında rekabetçi bir düzeye düşürülmesi iii. İyileşen bakım prosesi ve edinilen Proaktif yaklaşım ile arıza kaynaklarına üretim prosesleri içerisinde de bakılacak ve bu şekilde makine-ürün ilişkisi olabilecek en iyi düzeye getirilecektir. Bu noktada aynı miktarda hammaddeden daha fazla ürün elde edilmesi mümkün olacaktır.

8 b. Küresel Rekabetçi Şartların Yakalanması i. Aşağıdaki tablo (MRG Group Karşılaştırma Sistemi EK 2. de Kaynak Tablolar verilmiştir) küresel bakım giderleri ve stok maliyetleri konusunda RAV (Sabit Kıymet Yenileme Bedeli) ne bağlı olarak benchmark ları göstermektedir. Tablo da bir sıra yukarı yönde iyileşmenin rakamsallaşabilmesi için her 100 Milyon TL lik Sabit Kıymet Yenileme Bedeline karşılık ortaya çıkacak değerler gösterilmiştir. Bu tablo ile bakım sistemlerinin iyileştirilmesi sonucu büyük tasarruflar sağlanacağı açıkça görülmektedir. Söz konusu tablo aşağıdaki konuları özetlemektedir; a. Benchmarking ve KPI Geliştirme, ROR ve ROI Geliştirme - Bir şirketin veya tesisin bulunduğu sektörün öncüleri arasında nerede durduğu b. MRG'nin Karşılaştırma Sistemi Yayınlanmış ve Özel Araştırma Verileri üzerinde MRG Firması nın 6 Yılı Aşkın Analiz Çalışmasıyla Geliştirilmiştir (Kaynaklar; SMRP / CMA / Townsend / Solomon / AISE / SAE/ PIMA / TAPPI / EPRI / AT Kearny) c. Firmalar 4 Performans Çeyreği içerisine toplanmıştır d. Farklı Endüstriler ele alınmıştır e. Karşılaştırma için mükemmellik standartları konusunda bilgi verir. Tablo 1 - Bakım Sistemleri Performans Karşılaştırma Tablosu ENDÜSTRİYEL GURUPLAMA BAKIM GİDERİ (%RAV) STOK (%RAV) Her 10MTL RAV için YILLIK BAKIM GİDERİ STOK TUTARI Her Sektörde 1. Çeyrek ÜST GURUP 1,4% 0,3% TL TL 1. Çeyrek ORTA GURUP 3,1% 0,6% TL TL 2. Çeyrek ÜST GURUP 4,1% 0,8% TL TL 2. Çeyrek ORTA GURUP 5,7% 1,7% TL TL 3. Çeyrek ÜST GURUP 7,1% 2,9% TL TL 3. Çeyrek ORTA GURUP 8,9% 4,1% TL TL 4. Çeyrek ÜST GURUP 10,8% 5,4% TL TL 4. Çeyrek ORTA GURUP 13,7% 7,4% TL TL 4. Çeyrek ALT GURUP 17,3% 12,2% TL TL

9 ii. SOLUTIO Mühendislik FİRMA Gurup Şirketlerinde; 1. Bakım Giderlerini %3,1 RAV a 2. Yedek Parça Stok Maliyetlerini % 0,6 RAV a getirmeyi 3. Proaktivite Oranını %80 e aşağıdaki oranlar ile çıkarmayı a. %50 Proaktif Yaklaşımlı Kestirimci Bakım düzeyine çıkılacak b. %30 Önleyici Bakım düzeyine çıkılacak Hedeflemektedir. 3. SOLUTIO GOBS nin Temel Süreçleri i. Ana Süreçler 1. İlk Durum Tespitleri Yapılacak a. İlk durum tespiti çok önemli bir adımdır. Şirket stratejisi paralelinde hedefler konulabilmesi açısındanmevcut durum tespitinin yapılması elzemdir. b. Metodoloji olarak Gözlem, Mülakat ve SWOT Analizi yöntemleri kullanılır 2. Eylem Planı ve Eylem a. SOTE (Set-Operate-Test-Exit) Döngüsü Kurulması i. Hedefler oluşturulacak ii. Hedeflenen uygulamalar yerine getirilecek iii. Hedeflerin yerine geldiği kontrol edilerek, değerlendirme yapılacak. iv. İkinci döngü için sonuç değerlendirilmesi yapılacak b. Kök Neden Analizi ve Proaktif Yaklaşımlı PdM Takım Çalışmaları. 3. Ölçme ve Raporlama a. Çalışma ve sonuçların ölçümleri gerçekleştirilecektir. i. Performans ve sonuç ölçümleri hedef gerçekleşmelerinin değerlendirmesi açısından elzemdir. b. Raporlama i. İzlenebilirlik bakım sisteminin performans yönetimi açısından yüksek düzeyde gereklidir. ii. Raporlama CMMS üzerinden ve SAP ile birlikte yapılacaktır.

10 ii. SOLUTIO GOBS Uygulama Süreci Akım Şeması

11 iii. SOLUTIO GOBS Uygulama Süreci Basamaklarının Tanımları 1. Adım - Ana Ekipman Listesi Verisi (MEL) a. Tüm ekipman için isimlik bilgileri içerir b. Uygulamadaki tek en uzun aktivite c. Tüm programın temelini oluşturur d. Program bu sağlam temelin üzerinde ilerler e. Tüm veriler standart yollardan merkezi bir (Bu veritabanının ne olacağı ayrıca görüşülmelidir. (Ör. CATAPULT veya mevcut SAP) veritabanına girilir. 2. Adım - Kritiklik Değerlendirmesi a. Her bir varlık arızalandığı takdirde aşağıdakiler üzerindeki etkisine göre derecelendirilmiştir: i. Güvenlik ii. Çevre iii. Üretim iv. Müşteri gereksinimleri v. Gıda Güvenliği 3. Adım - Arıza Modları ve Etkileri Analizi (FMEA) a. Her bir varlık olası arıza kaynakları açısından değerlendirilmektedir b. Meydana gelen bir arızanın süreç üzerindeki etkilerini tespit eder. c. Arızayı önlemek adına hangi bakım stratejisinin (kestirimci teknolojiler ve önleyici teknolojiler gibi) kullanılabileceğini belirler. 4. Adım - Bakım stratejisinin oluşturulması a. Varlıklara ait kritiklik derecelendirmeleri ve FMEA hangi bakım uygulamalarının kullanılacağını belirlemek için kullanılır. b. Her bir varlık için bir bakım stratejisi geliştirilir c. Daha sonra tüm varlıklar biraraya getirilerek genel bir bakım stratejisi oluşturulur d. Bu süreçte üretilen stratejilerle mevcut faaliyetler kıyaslanabilir. e. Bazı mevcut faaliyetler sonlandıralacak ve bazı yeni çalışmalar eklenecektir f. Yedek parça deposu ve envarter değerlendirilir g. Doğru bir Bakım Stratejisi tüm önemli işler in, ekipmanın durumunu korumak için (aşırıya kaçmaksızın) gerçekleştirilmesini gerektirir

12 5. Adım - İş Planlaması a. Bu görevin amacı her bir onaylı işin planlanmasıdır. b. Planlayıcının iş için gerekli olan araçları, yedek parçaları, insan gücünü ve özel malzemeleri düzgün bir şekilde hazırlayabilmesi için ayrıntılı yazılı iş planları hazırlanır. c. Planlayıcı işleri düzgün bir şekilde planlamak adına Ana Ekipman Listesi ni (MEL), Malzeme Listesinin ve İş Planı Kütüphanesini kullanır. d. Planlayıcı rolü ustaların verimliliğini artıracaktır. i. Ustalar işi tamamlamak için doğru araçlara ekipmana ve yedek parçalara sahip olacaktır. ii. Bu aynı zamanda bu grup içerisindeki yorgunluğu azaltacak ve onları iş planlarını sürekli olarak iyileştirmek için motive edecektir. 6. Adım - İş Programlaması a. Bu görevin amacı her bir planlı işin programlanmasıdır. b. İşler önceden programlanır ve programlayıcı planlanan işin üretim planlarına dahil olmasını sağlayan bir "aracı" rolü üstlenir. c. Programlama üretim ihtiyaçları ve imkanlar çerçevesinde şekillenir. d. Programlayıcı teknisyenler geldiğinde çalışmalarına başlayabilmesi için ekipmanın hazır olmasını sağlamakla yükümlüdür. 7. Adım - Tüm İşlerin Plana göre gerçekleştirilmesi a. Yapılandırılmış iş akışlarına uyulmalıdır b. İş akışları ve tanımları aşağıdakiler için mevcut olmalıdır: i. İş Talepleri ii. İş Emri tarama iii. İş Planlama iv. İş Programlama v. Önleyici Çalışma vi. Kestirimci Bakım Çalışması vii. İş Emri tamamlama viii. Malzeme Yönetimi

13 8. Adım - Rapor ve Kontrol Ölçütleri a. Kontrol edilecek Anahtar Performans Indikatörleri (API/KPI) ve Ölçütleri şunları içerecektir: i. Bakım maliyeti %RAV ii. Kapasite Kullanımı iii. Genel Ekipman Verimliliği (GEV/OEE) iv. Programlanmış Duruş/Arıza Süresi v. Programlanmamış Duruş/Arıza Süresi vi. Ticari Aksama Süresi vii. Bakım ve Güvenilirlik Eğitimi % Tamamlandı viii. % Kestirimci Bakım Çalışması ix. % Önleyici Bakım Çalışması x. % Reaktif Çalışma / Arıza Bakım Çalışması xi. Varlık Durumu - % Yeşil, % Sarı, %Kırmızı xii. Ortalama Bakım Süresi (MTTR) xiii. Arıza Arasındaki Ortalama Zaman (AAOZ/MTBF) 9. Diğer Aktiviteler a. Malzeme Listesi Hazırlanması (Yedek Parça Listeleri) i. Öncelikle %40 en kritik ekipmana odaklanılmalı. ii. Stoklu ve stoklu olmayan parçaları tespit edilmeli. b. Planlama ve Programlama Eğitimi ve Rehberlik i. Örgün sınıf ve pratik alıştırmalar yapılacak. ii. Ayrıntılı planlama ve birikmiş iş yönetimi eğitimleri alınmalı. c. Kök Neden Arıza Analizi i. Kök Neden Analizi için bir yazılım kullanılabilir (Apollo RCA olabilir) (Güvenlik olgu incelemesi için de kullanılmaktadır) ii. Kök Neden Analizi (RCA) kullanımıyla ilgili personelin eğitilmesi gereklidir. iii. Kök Neden Analizi (RCA) kullanımı için "tetikleyicilerin" belirlenmesi gereklidir.

14 4. SOLUTIO Mühendislik FİRMA GOBS (Güvenilirlik Odaklı Bakım ve Raporlama Sistemi) Programı a. FİRMA GOB Nedir? FİRMA GOB, FİRMA Kuruluşları için tasarlanmış Varlık Güvenilirliği ve Raporlama Optimizasyonu Programıdır. Kurum kültürüne uygun olarak hazırlanmış bakım süreçlerini ve bu süreçler ile gerçekleştirilen bakım faaliyetlerinin nasıl raporlanacağını belirleyen bir programdır. i. Kuruluşun Faaliyetlerde Mükemmellik hedefini desteklemektedir ii. Tam Güvenilirlik yaklaşımına dayanmaktadır iii. Standart bakım ölçümleri ve raporlaması kullanılacaktır iv. Sürekli İyileştirme çalışmalarının bir parçasıdır v. FİRMA GOB, Kurumun hedefleri doğrultusunda şirket kültüründe değişim yaratır b. Önerilen Uygulamaya Geçiş Planı (Dalga Geçişli Uygulama)

15 i. FİRMA Gurubu içerisinde uygulamanın devreye girmesinde Dalga Planı önerilmektedir. ii. 3 ve hatta 4 Dalga ile tüm Gurup Firma larının Ay içerisinde Güvenilirlik Odaklı Bakım Sistemine geçişi sağlanabilir. iii. 1. Dalga dan sonra başlaya bindirilmiş bir geçiş yapısı ile Tüm Gurup Firmalarının en kısa zamanda geçişi sağlanmaktadır. iv. Devreye girme zamanı, işletme yapılarına bağlı olarak oluşturulacak guruplama sonucu kesinleşecektir. c. Paralel Uygulama Süreçleri

16 d. Pilot Tesisi Seçimi ve Pilot Çalışmalar FİRMA GOB Sisteminin Kurum içerisindeki tüm işletmelerde uygulamasına geçilmeden önce bir Pilot Tesis seçilerek bu pilot tesis te bir uygulama yapılması daha etkin olacaktır. Bu Pilot Ugulama esnasında programın uygulanacağı diğer işletmeler için personel yetiştirilmesi mümkün olacaktır. i. Pilot Tesis te Bakım için Anahtar Performans İndikatörlerinin Tespiti ve İncelenmesi 1. Seçilecek Pilot Tesis te öncelikle bakım yönetimi ve buna bağlı süreçlerde mevcut durum analizi yapılacaktır. Bunun için; a. Pilot Tesisin Bakım ve Üretim Operasyon Personeli ile beraber bir SWOT Analizi çalışması yapılacaktır. b. Pilot Tesis in Bakım Yöneticisi nden mevcut bakım programı hakkında bilgi alınacaktır. c. Pilot Tesis in Üretim Yöneticisi nden üretim performansı, planlı ve plansız duruşlar, bunların üretime etkileri konusunda bilgi alınacaktır. d. Tesiste uygulanan Anahtar Performans İndikatörleri tespit edilecektir. e. Pilot Tesis ekipman listesine bakılacak, Tesis Yöneticisi nden teknik ekipmanın değeri konusunda bilgi alınacak ve RAV (Sabit Kıymet Yenileme Bedeli) tespit edilecektir. Bakım giderleri konusunda bilgi alınacaktır. f. Bakım Parçalarının Stok Yönetim sistemi incelenecektir. Stok maliyetleri konusunda bilgi alınacaktır. g. Bakım raporlama sistemi incelenecektir. 2. Alınan tüm veriler ulaşılması istenen durum ile birlikte analiz edilecek ve bu doğrultuda bir eylem planı alt yapısı oluşturulacaktır. ii. Sonuç Raporunun Yayınlanması Yapılan durum tespitleri ve eylem planı paralelinde bir sonuç raporu oluşturularak FİRMA Yönetimine sunulacaktır. Sunulan raporun geri bildirimleri neticesinde Pilot Tesisi te bir Pilot Uygulama yapılması mümkün olacaktır. Bu sonuç raporunda aşağıdaki ana unsurlar raporlanacaktır. a. Tesisin anahtar performans verileri ve hedeflenebilecek değerler raporlanacaktır (API-KPI)

17 b. Tesisin RAV (Sabit Kıymet Yenileme Bedeli) bedeline karşılık %RAV olarak bakım ve stok maliyetleri ve hedeflenebilecek değerler raporlanacaktır. c. Tesisin mevcut Proaktivite Oranı ve ulaşılması hedeflenecek proaktivite oranı ve buna nasıl ulaşılacağı raporlanacaktır. d. İhtiyaç duyulacak kestirimci bakım ekipmanı yatırım ihtiyacı raporlanacaktır. iii. Pilot Bakım Programının Oluşturulması Yönetimin onayı ile Pilot Tesis için e. FİRMA GOB Sistemi Uygulama Süreci nde detaylandırılan çalışmaları yapmak sureti ile bir bakım programı yapılacaktır. Bu program aşağıdaki ana unsurları kapsayacaktır: a. Kestirimci, önleyici ve talep edilen çalışma (arıza) ların karışımından oluşan %80 Proaktiviteye yönelmiş bakım uygulama planı olacaktır. %80 Proaktivite ye hangi süre ve adımlarda ulaşılmasının hedeflendiği netleşmiş olacaktır. b. Bu bakım programı çerçevesinde API lar (Anahtar performans indikatörleri) net olarak belirlenmiş ve ölçülür düzeye gelmiş olacaktır. c. Bakım programı içerisinde personel eğitim programı belirlenmiş ve onaylanmış olacaktır. d. Bakım programı çerçevesinde ihtiyaç duyulacak stok seviyesi belirlenmiş olacaktır. Mümkün olması halinde programa dahil olacak aktif ve ihtiyati stok kalemleri ayrı bir sanal ambara alınacaktır. e. Veri Yönetim Sisteminin Tespiti i. Muhetmel CMMS Gereksinimleri 1. SAP Programı zaman zaman bir CMMS (Bilgisayarlı Bakım Yönetim Sistemi) yazılımında beklenen fonksiyonları yerine getirememektedir. SAP Yanında özgün bir CMMS (Bilgisayarlı Bakım Yönetim Sistemi) ve sunuculu bir sistem önerilmektedir. (API PRO gibi) 2. Olmaması halinde başlangıçta tüm veriler CATAPULT Yazılımı tarzı bir veritabanına girilebilir. Daha sonra tüm verilerin tesis CMMS (Bilgisayarlı Bakım Yönetim Sistemi) sistemine yüklenmesi gerekecektir.

18 3. Sunucuya bağlı sistemler sitenin sistemine server üzerinden bağlanıldığı anlamına gelir ve bu sitede hiçbir donanım gereksinimi bulunmamaktadır. Bu sistemler SAP'a göre nispeten daha az masraflıdır. 4. API PRO Yazılımı FİRMA için bir ara çözüm olarak önerilebilir. Bünyesinde Planlama ve Programlama fonksiyonları, iş emri, satınalma yer almaktadır; yetkinlikleri saklar ve tesisin mali sistemine entegre edilebilir. Otomatik raporlama fonksiyonu anında KPI raporları sunar. 5. SAP PM modülü ve API PRO Yazılımı ortak bir "hiyerarşiye" sahiptir. 6. GPRT Firması SAP ortak (çözüm ortakları) şirketleri ile API PRO Yazılımı içerisine kolay kullanıma sahip SAP'a eklenebilecek Planlama ve Programlama modülünü oluşturmuştur. f. Organizasyon, Bakım Yönetim Ekibinin Tespiti i. Önerilen Organizasyon Şemaları 1. Gurup Tesis Güvenilirliği Ekibi (GTGE) GTGE üyeleri ve Güvenilirlik Müdürleri Verimlilik Direktörü DIŞ KAYNAK DANIŞMAN İŞLETME 1 İŞLETME 2 İŞLETME 3 İŞLETME 4 İŞLETME 5 İŞLETME 6 Güvenilirlik Müdürü Güvenilirlik Müdürü Güvenilirlik Müdürü Güvenilirlik Müdürü Güvenilirlik Müdürü Güvenilirlik Müdürü

19 2. Tipik Büyüklükte ve Karmaşık Bir Tesise Ait Olası Yapı 3. Büyük ve Çok Karmaşık Bir Tesise Ait Olası Yapı

20 4. Küçük ve Daha Az Karmaşık Bir Tesise Ait Olası Yapı ii. Organizasyonel Yeni Pozisyonlar 1. Güvenilirlik Müdürü a. Bakımla ilgili ve teknik altyapıya sahiptir. b. Esas çalışma alanı FİRMA GOB uygulamasıdır. c. Kestirimci bakım teknolojisi sağlayıcılarıyla birlikte çalışır ve potansiyel ekipman arızalarını değerlendirir. İki yılda eğitilmesi amaçlanmaktadır d. İş akışı prosedürlerinin takip edilmesini sağlar. e. Planlayıcı ve Programlayıcı Güvenilirlik Müdürüne bağlıdır. f. Güvenilirlik ölçütlerini analiz eder ve güvenilirlik programını devamlı olarak geliştirmek için programı yönetir. g. Temel odak noktası ekipman güvenilirliği/verimliliği sağlamaktır

21 2. Bakım Planlayıcı a. Bakımla ilgili ve teknik arka plana sahiptir. b. Ana Ekipman Listesini tamamlama ve sürdürme çalışmalarını yürütecektir. c. İşleri planlamak için CMMS'deki (Bilgisayarlı Bakım Yönetim Sistemi) ekipman bilgilerini kullanır. Amaç eğitimin bir yıl içinde tamamlanmasıdır d. CMMS'deki ekipman ve parça bilgilerinin doğruluğundan sorumlu en üst yetkilidir. e. Planlayıcı iş emirleri için gerekli tüm yedek parça ve araçları toplar, toplanmasını sağlar. f. İş planlarının doğruluğunu sürekli olarak iyileştirmek için teknisyenlerin geri bildirimlerine başvurur. g. Temel odak noktası teknisyenlerin ve elektrikçilerin verimliliğini sağlamaktır. 3. Bakım Programcısı a. Operasyon ile ilgili ve teknik altyapıya sahip olması gerekmektedir. b. İş emirlerini koordine etmek adına Üretim ve Bakım Müdürleri ve Planlayıcıyla çalışır. c. Teknisyenler iş sahasına ulaşmadan önce ekipmanın hazır olmasını sağlar. d. Programlayıcı pozisyonu Planlayıcı veya Operasyon birimiyle birleştirilebilir e. Şef pozisyonları tesisin büyüklüğüne ve karmaşıklığına göre belirlenmektedir. f. Temel odak noktası planlanan işin süreçte minimum bozulmayla tamamlanmasını sağlamak için operasyonlar ve bakım arasında bağlantı kurmaktır.

22 g. Eğitim Programının Yapılması i. FİRMA GOB Sistemi Çalışmaları İçin Gerekecek Eğitimler a. Güvenilirlik Odaklı Bakım Sistemleri Eğitimi b. Kök Neden Analizi Eğitimi c. Problem Çözme ve Analiz Teknikleri Eğitimi d. CMMS Eğitimi e. Kestirimci Bakım Ekipman Eğitimleri (Kullanılacak ekipman için) f. Kestirimci Bakımda Titreşim Analizi g. FMEA (Arıza Modları ve Etkileri) Analizi Eğitimi 5. Başarı Faktörleri a. Şirket Vizyonu iyi anlaşılmış olmalıdır i. Şirket Stratejileri bilinmeli ii. Şirket Stratejileri paralelinde hazırlanmış olan şirket bakım hedefleri bilinmeli iii. Bu doğrultuda bakım çalışmalarında bulunacak personelin kişisel hedefleri düzenlenmiş olmalıdır. b. İş Akışlarının Doğru Tasarımı ve Değişim i. Oluşturulacak Güvenilirlik Odaklı İş Akışları doğru tasarlanmış olmalı. İşletme iş akış kültürü ile entegre bir yapıya sahip olmalıdır ii. Proaktif Yaklaşımlı Güvenilirlik Odaklı Bakım Sistemi alışılmış günlük iş akışlarında bir takım değişiklikler getirecektir. Değişim Yönetiminin başarılı bir şekilde yapılması gerekir.

23 c. Eğitim i. Eğitim desteği olmaksızın bu programın başarısı mümkün değildir. FİRMA GOB Sistemi Programı çerçevesinde başarılı bir eğitim programı uygulanacaktır. d. Üst Yönetim Desteği Gereklidir i. İfade ve eylemlerinizle programa destek veriniz ii. Engelleri ortadan kaldırmak ve endişeleri ele almak için vakit ayırınız. iii. FİRMA GOB Sistemi nin yüksek seviye bir öncelik olarak kalmasını sağlayınız. iv. Uygulamanın gerçekleştirilmesi ve FİRMA GOB Sistemi nin devamlılığı için ekibe tam destek sağlayınız v. Katılım gösteriniz. vi. Soru sorunuz. vii. Olağanüstü bir gelişme potansiyeli yakalayabilmek adına yoğun bir şekilde çalışmak gerekmektedir. 6. SOLUTIO MÜHENDİSLİK REFERANSLARI a. SOLUTIO GOBS Sistemi Uzmanı ve Danışmanı Makina Mühendisi Kerim Taylanlar dır. Kerim Taylanlar Güvenilirlik Odaklı Bakım Sistemlerinin kuruluşu ile ilgili olarak i. Westfalia Separator Uygulamaları 1. Westfalia Separator GmbH ve Türkiye Firması Westfalia Separator San ve Tic Ltd Şti nde Firma nın CAPITAL CARE Programı çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında görev almıştır. a. Bu program çerçevesinde Kerim Taylanlar Westfalia Türkiye Bakım Organizasyonunda bir yeniden yapılanma süreci yönetmiş ve bu yaniden yapılanma sürecini başarı ile tamamlamış ve Westfalia Separator Gurup Şirketleri arasında en başarılı ilk 5 firma kategorisine girilmesini sağlamıştır. Yapılan çalışmalar; i. Bakım Personeli verilen eğitimler ve yeniden düzenlenen iş akış süreçleri ile Proaktif Yaklaşımlı bir hale getirilmiştir. ii. Kestirimci Bakım Teknoloji ve uygulamaları Bakım Atölye ve Serviste uygulamaya konulmuştur.

24 iii. Ambar yönetim sistemi yeniden oluşturulmuş ve Uluslararası düzeyde rekabetçi maliyet düzeyine Yedek Parça Ambar ının getirilmesi sağlanmıştır. iv. Kerim Taylanlar tarafından geliştirilmiş olan performans ölçümleme, veri yönetimi ve raporlama sistemi sayesinde yüksek müşteri memnuniyeti yakalanmıştır. v. Bakım Ekibi nde oluşturulan Proaktivite ve Güvenilirlik Odaklı Bakım Sistemi ile bir çok bakım problemi üretim proses sorunları çözülerek engellenmiş, TMO Afyon Alkaloid Fabrikası nın 35 yaşındaki hatları ile Uluslararası Rekabet ortamında üretimlerinin artışına destek verilmştir. 2. Kerim Taylanlar tarafından oluşturulan Performans ölçümleme, veri yönetimi ve raporlama sistemi Westfalia Separator SEA (South East Asia) tarafından CMMS sistemlerine entegre etmişlerdir. 3. Kerim Taylanlar bununla beraber CAPITAL CARE Sistemi nin Ortadoğu da uygulanması konusunda Ortadoğu Bölgesi için de aktif rol oynamıştır. ii. BUNGE Group Uygulamaları 1. Kerim Taylanlar BUNGE Gıda A.Ş. Proje Müdürlüğü esnasında BUNGE Group un danışman firma MRG Group liderliğinde yürütmüş olduğu Asset Reliability & Reporting Optimization Program çerçevesinde çalışmalarda bulunmuştur. Bu esnada en güncel Güvenilirlik Odaklı Bakım bilgi, teknik ve yöntemleri konusunda yetişmiştir. 2. BUNGE ARROP Programı Global olarak çok yüksek bir başarı elde etmiştir. iii. HAUS SANTRİFUJ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Uygulamaları 1. Kerim Taylanlar HAUS Santrifuj Teknolojileri A.Ş. nde Satış Sonrası Hizmetler ve Proje Direktörlüğü görevi yapmıştır. Bu pozisyonda üstenmiş olduğu görev Dünya nın ilk 5 Santrifuj Üreticisi Arasına Girmek Vizyonu

25 çerçevesinde HAUS Firması Bakım ve Proje Guruplarını Küresel rekabetçi bir bakım organizasyonuna ulaştıracak sistemin kurulması olmuştur. a. İş akışlarının tamamı gözden geçirilmiş ve düzenlenmiştir. b. Bakım Personeli verilen eğitimler ve yeniden düzenlenen iş akış süreçleri ile Proaktif Yaklaşımlı bir hale getirilmiştir. Gelişim süreçleri devam etmektedir. c. Altyapı çalışmaları tamamlanmış, Kestirimci Bakım Teknoloji ve uygulamaları Bakım Atölye ve Serviste uygulamaya konulmuştur. d. Değişim Yönetimi çalışmaları başlatılmış ve ileri bir düzeye getirilmiştir. e. Ambar yönetim sistemi yeniden oluşturulmuş ve Uluslararası düzeyde rekabetçi maliyet düzeyine Yedek Parça Ambar ının getirilmesini sağlayacak sistem sağlanmıştır. f. Güvenilirlik Odaklı Bakım Yöntem ve Sistematiği süreçsel olarak tamamlanmış olup gelişim süreçleri devam etmektedir. 2. HAUS Service in başarılı bir şekilde gelişmesi takip edilmektedir. 3. Kerim Taylanlar HAUS Santrifuj Teknolojileri Firmasından Solutio Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. nin kurulması amacı ile ayrılmıştır. b. SOLUTIO GOBS Bakım Sistemi ana olarak başarıları Global olarak tesbit edilmiş CAPITAL CARE ve ARROP Bakım Yönetim Sistemleri ve MRG (Management Resources Group - USA) uygulama esasları çerçevesinde Kerim Taylanlar ın başarılı deneyimleri ile bir araya getirilerek oluşturulmuştur. c. SOLUTIO Mühendislik Proaktif Bakım Uygulamaları konusunda Türkiye için Kestirimci Bakım Ekipman ve Uygulamalarında Uzman Alman PRÜFTECHNIK GmbH Firmasının Uygulama Mümessilliğini almış ve devam etmektedir. d. SOLUTIO Mühendislik GOBS Sistemi ile ilgili olarak halen TMO-Afyon Alkaloid Fabrikası (Dünya nın Tıbbi Baz Morfininin %33 ünü üretmektedir) ve IZSU (Avrupa nın tek kampüsteki en büyük susuzlaştırma tesisine sahiptir) uygulama konusunda görüşme halindedir. e. SOLUTIO Mühendislik Uygulama Çözüm Ortağı Sepatek Satrifuj Teknolojileri Firması ile beraber Mısır da Amerikan Egyptian Starch and Glucose Manufacturing Co. Firması nın bakım yönetimini üstlenmiş ve iki dönemdir bakımını yapmaktadır.

26 EK 1. KISALTMALAR VE TANIMLAR AAOZ FİRMA FİRMA GOB API CMMS FMEA GEV GOB GOBS GTGE KPI MEL MTBF MTTR Monthly Availablity OEE PM PdM P-F RAV RCA RCM - Arızalar Arası Ortalama Zaman (Mean Time Between Failures) - Anadolu Birlik Holding - Anadolu Birlik Holding Güvenilirlik Odaklı Bakım - Anahtar Performans Indikatörleri - Bakım Yönetimi Bilgisayar Yazılımı (Computerized Maintenance Management Software) - Arıza Modları ve Etkileri Analizi (Failure Modes and Effect Analysis) - Genel Ekipman Verimliliği - Güvenilirlik Odaklı Bakım - Güvenilirlik Odaklı Bakım Sistemi - Gurup Tesis Güvenilirliği Ekibi - Anahtar Performans Indikatörleri (Key Performance Indicators) - Ana Ekipman Listesi (Master Equipment List) - Arızalar Arası Ortalama Zaman (Mean Time Between Failures) - Ortalama Bakım Süresi (Mean Time To Repair) - Aylık Kullanılabilirlik (Devrede Kalma Süresi) - Genel Ekipman Verimliliği (Overall Equipment Efficiency) - Önleyici Bakım (Preventative Maintenance) - Kestirimci Bakım (Predictive Maintenance) - Performans-Hasar Duruşu (Performance-Failure) - Sabit Kıymet Yenileme Bedeli (Replacement Asset Value) - Kök Neden Analizi (Root Cause Analysis) - Güvenilirlik Odaklı Bakım (Reliability Centered Maintenance)

27 EK 1. KISALTMALAR VE TANIMLAR RM SAP SOTE SWOT Analizi Yield - Reaktif Bakım / Arıza Bakımı (Reactive Maintenance) - SAP (Markadır) Bilgi Yönetim Sistemi - Hedefle/Uygula/Sınama/Çıkış (Set/Operate/Test/Exit) - Güçlü/Zayıf/Fırsat/Tehdit Analizi (Strenghts/Weakness/Opportunity/Threat) - Üretim Verimi

28 EK 2. MRG GROUP KARŞILAŞTIRMA SİSTEMİ TABLOLARI

29 EK 2. MRG GROUP KARŞILAŞTIRMA SİSTEMİ TABLOLARI

30 EK 2. MRG GROUP KARŞILAŞTIRMA SİSTEMİ TABLOLARI QUARTILE Facilities MAINT $ (%RAV) STORES $ (%RAV) % VIB % IR MECH % IR ELEC % OIL ANAL % OTHER NDT % ON PM % ON BOM Top 1st 0.6% 0.2% 62.0% 49.2% 100.0% 27.2% 23.5% 23.0% 61.0% Middle 1st 1.2% 0.5% 54.0% 38.9% 92.0% 21.3% 19.2% 25.0% 58.0% Top 2nd 1.8% 0.9% 51.7% 31.3% 82.0% 19.4% 17.7% 27.0% 54.0% Middle 2nd 2.0% 1.4% 37.7% 22.0% 61.0% 14.3% 13.5% 29.0% 52.0% Top 3rd 3.6% 1.4% 32.7% 19.7% 51.7% 11.9% 11.1% 31.0% 47.0% Middle 3rd 4.5% 1.9% 19.7% 12.7% 31.2% 7.2% 6.9% 33.0% 44.0% Top 4th 6.4% 2.7% 11.2% 8.2% 21.4% 5.2% 4.6% 35.0% 35.0% Middle 4th 8.6% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 37.0% 31.0% Food & Beverage Top 1st 1.3% 0.3% 79.8% 70.0% 100.0% 34.6% 38.1% 21.5% 66.0% Middle 1st 3.0% 0.7% 70.3% 59.5% 91.5% 31.8% 32.0% 24.0% 61.5% Top 2nd 4.0% 0.9% 55.8% 50.5% 86.3% 26.3% 27.4% 25.5% 56.5% Middle 2nd 5.2% 1.5% 44.0% 40.1% 79.0% 21.8% 22.5% 28.0% 53.5% Top 3rd 6.6% 2.4% 36.0% 33.0% 73.9% 18.7% 17.8% 29.5% 48.0% Middle 3rd 8.4% 3.3% 22.4% 20.5% 63.9% 14.8% 13.2% 32.0% 44.5% Top 4th 10.3% 4.3% 17.6% 14.0% 57.7% 10.5% 9.6% 35.0% 38.0% Middle 4th 12.8% 6.3% 7.6% 2.8% 53.0% 5.5% 5.8% 37.0% 33.5%

YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Onur KURTÇU. Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği

YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Onur KURTÇU. Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TEDARĐK ZĐNCĐRĐNDE PERFORMANS YÖNETĐMĐ VE DENGELENMĐŞ PERFORMANS KARTI ĐLE BĐR UYGULAMA YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Onur KURTÇU Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

BİLGİSAYARA DAYALI MİP (MRP) SİSTEMİNİN VERİTABANI YAPISININ ANALİZ EDİLMESİ

BİLGİSAYARA DAYALI MİP (MRP) SİSTEMİNİN VERİTABANI YAPISININ ANALİZ EDİLMESİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ BİLGİSAYARA DAYALI MİP (MRP) SİSTEMİNİN VERİTABANI YAPISININ ANALİZ EDİLMESİ HAZIRLAYAN SABRİ ERDEM DANIŞMAN

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ.

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. Daha iyi, iyinin düşmanıdır Kapak Tasarım Reklama Ajans Mizanpaj ve Baskı Reklama Ajans Copyright 2004, Standart Belgelendirme Ltd.Şti. Bu kitabın tüm yayın hakları Standart Belgelendirme Ltd.Şti. ne ait

Detaylı

Eğitim. Kataloğu. YENİ YENİ. BSI Eğitimleri ile Tecrübenizi Uzmanlığa Dönüştürün. ISO 9001 ve ISO 14001

Eğitim. Kataloğu. YENİ YENİ. BSI Eğitimleri ile Tecrübenizi Uzmanlığa Dönüştürün. ISO 9001 ve ISO 14001 YENİ ISO 9001 ve ISO 14001 yeni revizyon eğitimleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri eklenmiştir. Eğitim ISO 9001 ve ISO 14001 Kataloğu. yeni revizyon eğitimleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği YENİ

Detaylı

Program Yönetim Birimi 2011

Program Yönetim Birimi 2011 Program Yönetim Birimi 2011 www.karacadag.org.tr 1 2 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Proje ve Program Nedir? 7 Bölüm II. Proje Döngüsü Yönetimi 13 2.1. Proje Fikrinin Belirlenmesi ve Analiz Edilmesi 16 2.2. Projenin

Detaylı

ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005

ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005 Derleyenler Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu Yrd. Doç. Dr. Bahar Yetiş Kara Yayın Kurulu: Doç. Dr. Selim Aktürk (Bilkent Üniversitesi)

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ N.Tuğrul Köstence İstanbul, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları Konu Konunun genel amacı Öğrenme Hedefleri Konunun alt başlıkları ISO 9000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Katılımcıların,

Detaylı

BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI

BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI BANDIRMA İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ Yayın No: 2 BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ Yrd. Doç.

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

Performans Programı 2014

Performans Programı 2014 Performans Programı 2014 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 1 harp sanayii tesisatımızı daha ziyade inkişaf ve tevsi için alınan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileşme mesaimizde de ordu ihtiyacı ayrıca

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MBA PROGRAMI

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MBA PROGRAMI T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MBA PROGRAMI Araştırma Notu FİRMALARDA YENİLİK YÖNETİMİ TEKNİKLERİ Mustafa POLAT M. Atilla ÖNER, PhD İSTANBUL 2000 1. Yenilikle İlgili Genel Bilgiler

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER 3 RAPOR HAKKINDA 11 AKSA HAKKINDA 20 YÖNETİŞİM 36 SÜRDÜRÜLEBİLİR OPERASYONLAR 53 ÇEVRE 67 İNSAN KAYNAKLARI 87 TOPLUM 93 PERFORMANS TABLOLARI 101 GRI GÖSTERGELERİ

Detaylı

Performans Programı 2015

Performans Programı 2015 Performans Programı 2015 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 1 harp sanayii tesisatımızı daha ziyade inkişaf ve tevsi için alınan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileşme mesaimizde de ordu ihtiyacı ayrıca

Detaylı

KALİTE İYİLEŞTİRME SÜRECİNDE HATA TÜRÜ ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) VE BİR UYGULAMA

KALİTE İYİLEŞTİRME SÜRECİNDE HATA TÜRÜ ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) VE BİR UYGULAMA T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KALİTE İYİLEŞTİRME SÜRECİNDE HATA TÜRÜ ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) VE BİR UYGULAMA Hazırlayan Gamze ARAN İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

Kurumsal Kaynak Plânlama:

Kurumsal Kaynak Plânlama: IV. Endüstri-Đşletme Mühendisliği Kurultayı 12-13 Aralık 2003 / Denizli Kurumsal Kaynak Plânlama: Başarılı Sistem Kurulumu Đçin Kritik Etmenlerin Analizi Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK End.Müh. Hamza CETĐŞLĐ

Detaylı

Performans Programı 2013

Performans Programı 2013 Performans Programı 2013 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 1 harp sanayii tesisatımızı daha ziyade inkişaf ve tevsi için alınan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileşme mesaimizde de ordu ihtiyacı ayrıca

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI

SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI YRD. DOÇ. DR. T. ERMAN ERKAN PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 25-26 KASIM 2010 1 SUNUM

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA BAŞARI FAKTÖRLERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Gülin İdil SÖNMEZTÜRK

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA BAŞARI FAKTÖRLERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Gülin İdil SÖNMEZTÜRK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA BAŞARI FAKTÖRLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Gülin İdil SÖNMEZTÜRK Anabilim Dalı : İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ Programı : İŞLETME

Detaylı

BAKIM / VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ

BAKIM / VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ BAKIM / VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK İŞLETMELERİ BOYSWEB I TERCİH ETTİ BAKIM MALIYETLERINDE EN AZ %15 AZALMA YEDEK PARÇA STOK MALIYETLERINDE EN AZ %15 AZALMA ARIZA SAYISINDA %40-%80 AZALMA

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Tezer BATTAL Yönetim Kurulu Başkanı Enstitü Müdürü YÖNETİM BİLİMLERİNDE 35 YIL eğitimde drama uygulamaları eğitimde drama uygulamaları Türkiye Sanayi Sevk ve İdare

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Bir milletin tealisi, yer altı zenginliklerinin işlem ve değerlendirilmesine bağlıdır. Mustafa Kemal ATATÜRK BAKAN SUNUŞU Dünyada

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı