Öğrenme Stilleri Testi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğrenme Stilleri Testi"

Transkript

1 Ben nasıl öğreniyorum? Hepimiz öğrenirken farklıyız ve öğrenmemizi etkileyen birçok faktör var. Bazılarımız görerek, bazılarımız işiterek, bazılarımız da deneyerek daha iyi öğrenir. Bu farklılıklarımız yalnızca öğrenirken değil, hayatımızın her alanında, yaptığımız tercihlerde de etkisini gösterir. Senin öğrenme tarzın hangisi? Cevabını merak ediyorsan, yeni ve zor bir konuyu öğrenirken nasıl davranıyorsun, neler daha iyi ve kalıcı öğrenmeni sağlıyor ve nasıl bir çevrede öğrenmeyi tercih ediyorsun gözünün önüne bu soruların yanıtlarını getirmeye çalış. Her öğrencinin yeni ve zor bir bilgiyi öğrenirken kendine özgü ve farklı bir şekilde kullandığı yollardır. Senin bireysel farklılıklarını ortaya koymaktadır. Senin kendi öğrenme stiline uygun bir öğrenme ortamında daha başarılı olacağını ifade etmektedir. Kendini tanımanı ve farklılıklarını keşfetmeni sağlayacaktır. Öğrenme Stilleri Testi Sizi en iyi tanımlayan aktivitelerin yanına bir işaret koyun. İçinde en fazla işaret bulunan bölüm sizin baskın öğrenme stilinizi belirler. Farklı bölümlerde aynı sayıda işaretlenmiş aktivite bulunabilir. Bu da davranışlarınızda ya da öğrenme ortamlarında her üç öğrenme stilini de eşit ağırlıklı olarak kullandığınızı gösterir. 1

2 1. Boş bir kağıda sütunlar çizmem istendiğinde kağıdı katlarım 2. Sandalyade otururken sallanırım 3. Bacağımı sallarım 4. Kalemimi elimde döndürürüm, masada tempo tutarım 5. Her şeye dokunmak isterim 6. Kapının üst çerçevesine asılarak odaya atlamak isterim 7. Bir şeye dokunmadan sadece görerek ve duyarak ona inanmam 8. Genellikle hiperaktif olduğum söylenir 9. Objeleri biriktirmeyi severim 10. Kürdanları, kibritleri küçük küçük parçalara kırarım 11. Aletleri açan boşaltır sonra yine bir araya getiririm 12. Genellikle çok banyo yapar ya da duş alırım 13. Genellikle ellerimi kullanarak ve hızlı konuşurum 14. Başkalarının sözünü keserim TOPLAM 1. Konuşmayı severim 2. Dinlemeyi severim 3. Kendi kendime konuşurum 4. Yüksek sesle okurum 5. Okurken parmağımla takip ederim 6. Okurken kağıda çok yaklaşırım 7. Gözlerimi ellerime dayarım 8. Genellikle diagram ve grafiklerle aram iyi değildir 9. Yazılı karikatürleri tercih ederim 10. Görsel ve sözcük hatırlama hafızam iyi değildir 11. Kopyalanacak bir şey olmadan kolay çizemem 12. Haritalardan çok sözel tarifleri ve yönergeleri tercih ederim 13. Öğrenmek için jingle(akılda kalıcı sözlü ya da sözsüz melodiye verilen addır.) kullanırım 14. Sembol ve simgelerle aram iyi değildir 15. Sessizliğe dayanamam ya ben ya da diğerlerinin konuşmasını isterim TOPLAM 2

3 4. Konuşmacının ağzını izlerim 5. Şarkı sözlerini hatırlamada zorlanırım 6. Çok not tutarım 7. Başkalarının ne yaptığını gözlerim 8. Radyo ve televizyonu yüksek sesle dinlerim 1. Duyduğum yönergelere dikkat etmem 2. Sözel tariflerin tekrarlanmasını isterim 3. Sözcükleri hatasız yazarım 9. Diagram ve grafikleri kolay algılarım 10. Telefonda konuşmayı sevmem 11. Biri bana ders verir gibi bir şeyler anlatırsa başka dünyalara dalarım 12. Sözel yönergeleri kullanamam. Haritaya gereksinim duyarım TOPLAM ÖĞRENME STİLLERİ VE ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE DERS ÇALIŞMA GÖRSEL: Görseller özel yaşantılarında genellikle düzenli ve titizdirler. Dağınık bir masada ders çalışamazlar, önce masayı kendilerine göre düzenlerler, daha sonra çalışmaya başlarlar. Çantaları, dolapları her zaman düzenlidir. Tam olarak öğrenebilmeleri için dersin mutlaka görsel malzemelerle desteklenmesi gerekir. Harita, poster, şema, grafik gibi görsel araçlarla kolay öğrenirler ve bu araçlarla öğrendiklerini kolay hatırlarlar. Bilgi ve kavramları sembol ve resimlere dönüştürmeleri anlamalarını ve bellekte tutmalarını kolaylaştırır.. Bir şey düşünürken gözleri yukarı doğru bakar. Görseller en iyi nasıl öğrenir? Yazarken, okurken renkli kalemler kullanmalı, önemli konuların altını renkli kalemle çizmelidir. Ders dinlerken not almalıdır. Anahtar sözcük kartları hazırlamalıdır, kısa notlar alarak pekiştirmelidir. Öğrenmesi gereken materyalleri kendine göre renklendirmeli, organize etmelidir.. Ders çalışırken sessiz bir ortamda ve tek başına olmalıdır.. 3

4 Çözmeye çalıştığı problem birkaç aşamalı ise her aşamanın nasıl olduğunu ve geçişiyle ilgili açıklamalı bilgiler yazmalıdır. Video ve bilgisayar programlarından yararlanmalıdır. İŞİTSEL: İşitseller, ses ve müziğe duyarlıdırlar. Sohbet etmeyi, birileri ile çalışmayı severler. Daha çok konuşarak, tartışarak öğrenirler. Bu nedenle sınıfta son derece aktiftirler. Bir şey düşünürken kulak hizasına doğru bakarlar Bir bilgiyi hatırlama istediklerinde genellikle o bilgiyi aktaran kişinin anlatım tarzını veya daha önce bireysel olarak yaptıkları sesli tekrarı hatırlamaya çalışırlar. İşitseller en iyi nasıl öğrenir? Çalışma grupları oluşturmalı ve o gruplarla çalışmalı ya da bir çalışma arkadaşı bulmalıdır. İşittiğini hatırladığı için konuları tekrar ederken yüksek sesle okumalıdır. Basamaklı bir şekilde öğrenmeleri gereken şeyleri basamaklı olarak yazıp yüksek ses ile söylemelidir. Önemli konular ve talimatları yüksek sesle okumalı / tekrarlamalıdır. Problem çözerken kendi anladığı şekilde, yüksek sesli, kendi sözcükleriyle ifade etmelidir. Ders çalışırken ses kayıtları yapıp, bunları sınavlara hazırlanırken tekrar amaçlı kullanabilirler DOKUNSAL : Kinestetikler oldukça hareketlidirler. Sınıfta yerlerinde duramaz, sürekli hareket etmek isterler. Öğrenebilmeleri için mutlaka ellerini kullanacakları, yaparak- yaşayarak öğrenme dediğimiz öğrenme tekniklerinin uygulanması gerekir. Düşünürken aşağı doğru bakarlar, dağınıktırlar. Yeni bir şey öğrenirken hareket ederek öğrenmeyi tercih ederler. Dokunsallar en iyi nasıl öğrenir? Ders çalışırken kendi istediği yerde ve şekilde çalışmasına izin verilmelidir. Çalışırken elinde notlar ve kartlarla yüksek sesli okumalar yapmalıdır. Bu yöntemle öğrenme kolaylaşır. Çalışırken hareket etmesi kısıtlanmamalıdır. Laboratuvar çalışmalarında aktiftir. Konu ile ilgili müze, tarihi yerler gibi yaşayarak öğrenebileceği yerlere gittiğinde daha çok zevk alır. Lego, oyun hamuru, kil vb. dokunsal materyallerle öğrenmelerde daha iyilerdir. Oyunlarda rol alarak, deney yaparak, yazarak çok daha verimli bir süreç geçirirler. 4

5 7.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ

6 7.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ

7 7.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ

8 7.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ

9 7.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 19.Aşağıdaki atasözlerinin hangisi Bir konu ile ilgili alakasız bir söz söyleyen kişiler için söylenir? A) Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. B) Dam üstünde saksağan, vur kazmayı beline. C) Deveye sormuşlar: Boynun niye eğri? Nerem doğru ki? demiş. D) Kurda sormuşlar: Ensen neden kalın? Kendi işimi kendim yaparım. demiş. 20) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi Suçluların yanında, hatası olmayanlar da zarar görür. anlamındadır? A) Kör ile yatan şaşı kalkar. B) Kör ölünce badem gözlü olur. C) Kurunun yanında yaş da yanar. D) Üzüm üzüme baka baka kararır. 21) Aşağıdaki hangisinde korkmak anlamında bir deyim kullanılmıştır? A) Yemek yapmayı unutunca etekleri tutuştu. B) Geç kalacağım diye aklım çıktı. C) Babası eve geldiğinde burnundan soluyordu. D) Paraları görünce gözleri yuvalarından çıktı. 22.TDK nin yeni sözlüğü piyasaya çıktı. Aşağıdakilerin hangisinde kesme işareti ( ) bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır? A) A dan Z ye her konuyla ilgileniyordu. B) İstanbul un nüfusu neredeyse 15 milyonu bulacak. C) MEB in, sınav sistemini değiştirmesi bekleniyor. D) Ramazan Bey in sağlık durumu henüz netleşmedi.

10 7.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 23) Beni arayan sen miydin Evet bendim Ne söyleyecektin bana Yukarıdaki parçada hangi noktalama işareti yer almaz? A) Konuşma çizgisi B) Soru işareti C) Nokta D) Noktalı virgül 25) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna diğerlerinden farklı bir noktalama işareti konmalıdır? A) Yarışmayı sonuna kadar izledik B) Sınav sonuçlarını sana mı bildirecek C) Şiir yazmayı çok seven biridir D) Neden bana kızdığını anlayamadım 26) Eski çağlarda yaşamış ünlü bir düşünüre sormuşlar ( ) Sağlığımızı nasıl koruyabilir, yaşam süremizi nasıl uzatabiliriz ( ) Düşünür bu soruya şöyle yanıt vermiş ( ) İçimizi balla ( ) dışımızı zeytinyağı ile yıkayarak. Yukarıda parantezle ( ) belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilebilir? A) (:)(!)(:)(,) B) (.)(?)(;)(;) C) (.)(?)(:)(;) D) (:)(?)(:)(,) 26)-Hangi cümledeki fiilin kipi diğerlerinden farklıdır? A) Biraz da kendine baksın B) Yarın daha iyi koşacağım. C) Ailesiyle birlikte tatile çıktı. D) Yazdığı şiirleri bir kitapta topladı. 27) Güvenme varlığa, düşersin darlığa. cümlesinde yer alan fiiller sırasıyla hangi kiplerle çekimlenmiştir? A) Emir kipi Geçmiş zaman B) İstek kipi Gelecek zaman C) Emir kipi Geniş zaman D) Gereklilik kipi Şimdiki zaman 28) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber kipi almış bir fiil yoktur? A) Yurdumuzun koruyucusu onlar olmuş. B) Kandıra en kuzeydeki ilçemiz olarak anılır. C) Keşke hayallerimizin hepsi gerçek olsa. D) Hepimiz büyüyünce vatana bağlı insanlar olacağız. 29) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil öğrenilen geçmiş zaman kipinde çekimlenmiştir? A) Öğretmen çocuğun velisiyle görüştü. B) Böyle durumlarda hep çabuk gitmek ister. C) Yarınki toplantıya geç katılacak. D) Vapura yetişeyim derken düşmüş.

11 7.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 30) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir birleşik fiil kullanılmıştır? A) Doğum gününde hediye ettiğim saati kaybetmiş. B) Öğretmeninin sorduğu bütün soruları hemen çözüverdi. C) En sevdiği arkadaşını karşısında görünce donakaldı. D) O kadar azimliydi ki başarmak için her şeyi yapabilirdi. 31) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı şekilde oluşturulmuş bir ek fiil vardır? A) Öğrencileri tarafından çok sevilen bir öğretmendi. B) Sınıfın en çalışkan öğrencisiymiş. C) Yaptıklarından büyük bir pişmanlık duyuyordu. D) Sevgi, bir insanın yaşayabileceği en güzel duygudur. 32) Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde farklı yapıda bir fiil kullanılmıştır? A) Güvenme dostuna, saman doldurur postuna. B) Gönül ferman dinlemez. C) Güvenme varlığa, düşersin darlığa. D) Gün doğmadan neler doğar. Sözcükler herkesindir, eyvallah!... Fakat onlara en ince, en kıvrak ve en unutulmaz anlamlar vermiş, kendi canından can katmış faniler yok değildir. Kimi sözcükler, bir şairin, bir denemecinin dilinde, herkeste olduğundan daha çalımlı, daha gösterişli durur, daha zengin dünyalara kapı açar. (33 ve 34. sorular parçaya göre cevaplandırılacaktır.) 33)Parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Sözcükler herkesin ortak malıdır. B) En iyi sözcükler ince ve kıvrak olanlardır. C) Sözcükler usta ellerde daha kıymetli olurlar. D) Zengin dünyalara ancak sözcüklerle girilir. 34)Parçada geçen "en kıvrak" ifadesiyle anlatıl mak istenen ne olabilir? A) Sözcüklerin hareketli olması B) Sözcüklerin duygu yoğunluğu C) Sözcüklerin sevimli olması D)Sözcüklerin çok anlamlılığı 35) "Sabahleyin altı buçukta tabiatla kavga için sokağa fırlayan adam, isterse insanları aldatmak için didinsin, kaç para eder." Yukarıdaki paragrafta geçen "tabiatla kavga etmek için sokağa fırlamak" sözüyle ne anlatılmak istenmektedir? A) Tabiatı yenmek, ondan yararlanmak için sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlamak. B)Tabiatın olumsuz etkilerinden kurtulmak için onunla mücadele etmek. C)Tabiatla devamlı mücadele içinde bulunmak, D)Çalışmanın insan hayatında çok önemli olduğunu vurgulamak

12 7.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 36)Aşağıdaki fiillerin hangisinde gineş zamanın olumsuzluk eki kullanılmıştır? A)Gitmiyor B)Gitmeyecek C)Gitmedi D)Gitmez Okuldan eve yürüyerek geldim. Ara sıra beni ara. Soruları dikkatlice oku. O daha hızlı koşuyor. Köye ne zaman gideceksin? Öfkeyle sınıftan dışarı çıktı. Her sabah horozlar öter. Kitabı kısmen okudum Bu kararı nasıl verdin? Hiç çalışmıyor. Erken yatıp erken kalkalım. Aşağı in de konuşalım. Eve niçin gelmedin? Yukarıdaki cümlelerde yer al an zarfları bulunuz ve ne zarfı olduğunu yazınız.

13 7.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ A. Aşağıdaki tabloda bazı denklemler, bulutlarda ise bu denklemleri sağlayan bilinmeyenlerin değerleri verilmiştir. Denklemleri uygun bulutlarla ( çözüm kümeleriyle ) eşleştiriniz. Çözümleri kutucuklara yapınız = 2x x =16 3x x 7 =9x x=2(x+1) (4x+1)+6= -2(2x-5) xx (xx 11) = = xx ( ) 33 xx =

14 7.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ B. Mert ve Buse aşağıdaki atış poligonuna 4 er atış yapıyor. 1.ve 2. soruları bu poligona göre cevaplayınız. y X Mavi Bölge: 10 puan Turuncu Bölge: 5 puan Yeşil Bölge: 1 puan 1. Mert in okunun isabet ettiği noktalar aşağıda verilmiştir. (-3,6) (-5,5) (4,5) (1,2) Mert atışlarının sonucunda kaç puan almıştır? A) 25 B) 21 C) 17 D) 16 2.Buse nin okunun isabet ettiği noktalardan üçü aşağıda verilmiştir. (1,0) (-5,0) (0,-4) Buse nin dört atış sonucu 30 puan aldığına göre dördüncü atışı aşağıdaki noktalardan hangisine isabet etmiştir? A) (6,6) B) (-5,-6) C) (5,-5) D) (2,-2) 14

15 7.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ C. Aşağıda verilen denklemlerin grafiğini çiziniz. a. y=x b. y=2x

16 7.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ D. Aşağıda verilen paralel doğrular üzerindeki x ile gösterilen açıların ölçülerini bulunuz. [AB // [CD 16

17 7.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ 1. 2x-5y+10-2k=0 doğrusu orijinden geçtiğine göre k değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 2. (2+a,7) noktası y ekseni üzerinde ise a nın alabileceği değer aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 B) 0 C) -2 D) -3 y X 3. (9,k) noktası y = 3x + 7 doğrusu üzerinde ise k nın değeri aşağıdakilerden hangisidir? 6. Yusuf yukarıdaki koordinat düzlemine, noktalarının koordinatları A(3,3), B(-4,3), C(-4,-3), D(3,-3) olan bir dörtgen çiziyor. Yusuf un çizdiği dörtgenin adı nedir? A) 34 B)10 C) -9 D)16 A)Kare C)Paralelkenar B)Dikdörtgen D)Yamuk 4. Aşağıda verilen denklemlere ait doğrulardan hangisi orijinden geçer? A) y=2x+1 B) y=3x C) 2y-3x=12 D) y=-x+5 7. Aşağıdaki noktalardan hangisinin apsisi ordinatından büyüktür? A) (3,5) B) (-2,1) C) (6,6) D) (-3,-4) 5. Aşağıdaki sıralı ikililerden hangisi x-2y=4 denkleminin belirttiği doğru üzerindedir? A) (2,6) B) (0,3) C) (1,4) D) (2,-1) 8. Aşağıdaki sıralı ikililerden hangisi koordinat sisteminde y ekseni üzerinde yer alır? A) (0,5) B) (3,0) C) (-1,11) D) (4,-4) 17

18 7.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ 9. (3,7) noktasının x eksenine olan en kısa uzaklığı kaç birimdir? 12. A) 3 B) 4 C) 6 D) 7 d K L a A c d b Yukarıda verilen A noktasından d doğrusuna çizilebilecek en kısa doğru parçası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? e A) [KL] nin orta dikmesidir. B) d doğrusuna diktir. f C) d doğrusuna paraleldir. D) L noktasından geçer. 10. ve 11. soruları yukarıdaki doğru modellerine göre cevaplayınız Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? P A) a // b B) c // a C) e d D) f c A B C D E 11. a doğrusu aşağıdaki doğrulardan hangisi ile dik kesişir? P noktasından d doğrusuna bir dikme indiriliyor. İndirilen dikmenin d doğrusunu kestiği nokta ile aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) B noktasıdır. A) d B) c C) e D) f B) C noktasıdır. C) B ile C arasındadır. D) A ile B arasındadır. 18

19 7.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ 14. K d c. A B C D Yukarıda verilen şekle göre aşağıdaki doğru parçalarından hangisi en kısadır? m n A) [AK] B) [KB] C) [KC] D) [DK] 15. Aşağıda paralel doğru çiftlerinin bir kesenle yaptığı açılar verilmiştir. Bu açılardan hangisi doğrudur? A) B) 16., 17. ve 18. Soruları yukarıdaki şekle göre cevaplayınız. 16.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) d doğrusu m ve n doğrularının kesenidir B) c doğrusu m ve n doğrularının ortak dikmesidir. C) 3 ve 7 numaralı açılar yöndeş açılardır. D) d ve c doğruları kesişmez. 17. m c ve m.n C) D) fadelerinin doğru olması için boşluklara sırası ile hangi semboller gelmelidir? A), // B) //, C) //, // D), 19

20 7.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ 18. Aşğıdaki açı çiftlerinden hangisi komşu bütünler açı çifti değildir? A) 2 ve 3 B) 1 ve 4 C) 1 ve Bir sınıftaki erkek öğrencilerin sayısı kız öğrencilerin sayısının 5 eksiğinin 3 katıdır. Sınıfta 29 öğrenci olduğuna göre, erkek öğrenci sayısı kaçtır? A)19 B)18 C)17 D)16 D) 7 ve b a y X 21.Melih, her gün eşit sayıda sayfa okuyarak bir kitabı 8 günde bitiriyor.eğer günde 6 sayfa fazla okusaydı 5 günde bitirecekti. Buna göre kitap kaç sayfadır? A) 72 B) 76 C) 80 D) Aralarında üçer yaş bulunan üç kardeşin yaşları toplamı 36 dır. Ortanca kardeş kaç yaşındadır? Yukarıda koordinat düzleminde gösterilen a ve b isimli doğrulara ait denklemler aşağıdakilerden hangisidir? A)18 B)12 C)15 D)9 b a A) x = 4 y = 6 B) x = 6 y = 4 C) x+ y = 3 x+ y = 4 D) x= 3y x= 4y eksiğinin 22 si 20 olan sayı 55 aşağıdakilerden hangisidir? A)56 B)45 C)36 D)30 20

21 7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ ÖDEVİ

22 7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ ÖDEVİ Futbol topu K L

23 7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ ÖDEVİ

24 7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ ÖDEVİ F x P

25 7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ ÖDEVİ

26 7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ ÖDEVİ

27 7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ ÖDEVİ

28 7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ ÖDEVİ

29 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ Adım Mehmet SEVEN devlet okulunda öğretmenim. Batman daki tekstil fabrikasında çalışıyorum. Benim adım Ahmet Kaçmaz. Batman da kasap dükkânım var. Ben Batman Devlet Hastanesi nde doktorluk yapıyorum.

30 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ A B C D E KAPTAN-I DERYA NİŞANCI KAZASKER SADRAZAM DEFTERDAR Fermanı getirin padişahın tuğrasını çekecem ( ) Davud-u Kayseriyi İznik e müderris yapan benim ( ) Padişahım ordunun başında sefere gitti. Ülke yönetimi bana kaldı. sultanım Fatihten beri Divana da ben başkanlık ediyorum zaten. ( ) Gemilerimizin dönemin en güçlü donanmasını oluşturuyor, bu donanmayla alamayacağım kale yok ( ) Bana kısaca Devletimizin cebi diyebilirsiniz..devletimizin geliri ve gideri benden sorulur ( )

31 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ A KÜLLİYELER ASKERLİK B MEDRESELER EĞİTİM-BİLİM C DARÜŞİFALAR TIP ve SAĞLIK D KERVANSARAY TİCARET

32 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ

33 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ İstanbul, Türklerin eline geçince Avrupalıların doğu ile olan ticaret yollarının bir bölümü kapanmıştır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine etkisi olduğu söylenebilir? A) Avrupa da Derebeyliklerin yıkılmasına B) Reform hareketlerinin başlamasına C) Coğrafi keşiflerin başlamasına D) Yüzyıl savaşlarının sona ermesine 5. Osmanlılar, Rumeli ve Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu dan getirilen Türk ailelerini yerleştirmişler, onlardan vergi almamışlar ve onların Anadolu ya geri dönmelerini engellemişlerdir. Buna göre, Osmanlıların böyle davranmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Balkanlardaki kültürel değerleri kazanmak istemesi B) Bölgede kalıcı egemenlik kurmak istemesi 2 Sanayi tesislerinin fazla olduğu yerlerde nüfus kalabalıktır. Bu yerlerde nüfusun toplanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Farklı ulaşım olanaklarının bulunması B) Ticari faaliyetlerin fazla olması C) Eğitim, sağlık ve sosyal yaşamda yararlanılan olanakların fazla olması D) İş olanaklarının çok olması 3. * Doğu Akdeniz in güvenliği sağlandı. * Haçlılar tepki göstererek İnebahtı da Osmanlı donanmasını yaktı. Sonuçları verilen fetih aşağıdakilerden hangisidir? A) Kıbrıs B) Girit C) Rodos D) Kırım 4. Yavuz Sultan Selim Döneminde Memlüklerle yapılan Mercidabık ve Ridaniye savaşlarının, I. Baharat Yolu nun denetiminin sağlanması II. Halifelik makamının Osmanlı Devleti denetimine girmesi III. Kutsal Emanetlerin İstanbul a getirilmesi sonuçlarından hangileri ekonomik niteliktedir? C) Anadolu daki siyasi birliği güçlendirmeye çalışması D) Göçebe Türkleri belli bir otorite altında toplamaya çalışması 6. Fatih; Amasra, Sinop,Trabzon ve Kırım ı almakla aşağıdaki denizlerin hangisinde Türk hakimiyetini sağlamaya çalışmıştır? A) Akdeniz B) Ege C) Karadeniz D) Marmara 7. Osmanlı Devleti nin Anadolu ve Rumeli toprakları arasında kalan Bizans İmparatorluğu Osmanlının toprak bütünlüğünü engelliyordu. Aşağıdaki hangi şehrin alınmasıyla bu durum ortadan kaldırılmıştır? A) Edirne B) Kırım C) Trabzon D) İstanbul A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III 33

34 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ 8. Günümüzde, kitle iletişiminde aşağıdaki haberleşme araçlarından hangisi, kamuoyu oluşturmada daha çok etkilidir? A) A) Radyo B) Gazete B) C) Televizyon D) Dergi 9. İletişimsizliğe neden olan faktörler, etkili dinleme ve konuşma becerisine sahip olunamamasından kaynaklanır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi iletişimsizliğe neden olan faktörler arasında gösterilebilir? A) Öğretmenlerin öğrencileri dinlemesi B) İnsanların birbirleriyle yüksek sesle konuşması C) İnsanların birbirlerine karşı tebessüm ederek konuşmaları D) İnsanların konuşurken jest ve mimiklerle konuşmalarını desteklemeleri 10. Osmanlı padişahlarından II. Mahmut tarihimizde ilk nüfus sayımını (1831)yapmıştır. II. Mahmut un nüfus sayımı yapma amaçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Nüfusun eğitim durumunu belirlemek B) Hıristiyanları tespit etmek C) Askere gidecekleri tespit etmek D) Köy nüfusunu belirlemek 11. Herhangi bir iletişim kanalının haberlerinde veya programlarında yanlış haberler yayınlaması aşağıdakilerden hangisine öncelikle ters düşer? A)Vicdan hürriyetine B) Düşünce özgürlüğüne C)Basın ahlakına D) Kişi haklarına 13Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının sonuçlarından yararlanılarak yapılan çalışmalardan biri değildir? A)Teknolojik gelişim düzeyinin belirlenmesi. B)Okuryazarlık oranının saptanması. C)Nüfusun iş kollarına göre dağılımının belirlenmesi. D)Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımının belirlenmesi. 14Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusuna ait özellikler arasında yer almaz? A) Batı illerinden doğuya doğru göç fazladır. B) Kırsal kesimlerde doğum oranı fazladır. C) Ülke içinde nüfusun dağılımı dengesizdir. D) Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüksektir. Ben Süleyman Şah. Malazgirt zaferinden sonra Anadolu da Bizans İmparatorluğu ndan alınan yerleri oraları fetheden komutanlara mülk olarak verdim. 15. Süleyman Şah bu davranışı ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? A) Türklerin yerli halka hoşgörülü davranmasını sağlamak. B) Fetihlerde kullanılacak orduların hazırlanmasını sağlamak. C) Anadolu nun hızlı bir şekilde Türkleşmesini sağlamak. D) Türk beyliklerinin kurulmasını önlemek. 12 Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde işaretlenmiş yerlerin hangisinde mevsimler arasındaki nüfus değişimi daha fazladır? A) I B) II C) III D) IV 34

35 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ 16. İletişimsizliğe neden olan faktörler, etkili dinleme ve konuşma becerisine sahip olunamamasından kaynaklanır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi iletişimsizliğe neden olan faktörler arasında gösterilebilir? A)Öğretmenlerin öğrencileri dinlemesi B)İnsanların birbirleriyle yüksek sesle konuşması C)İnsanların birbirlerine karşı tebessüm ederek konuşmaları D)İnsanların konuşurken jest ve mimiklerle konuşmalarını desteklemeleri 17.Bir öğrenci öğretmenine, Akşam ne yapmayı düşünüyorsun? diye bir soru sorsa öğretmeninin tepki vermesi beklenir. Öğretmen tarafından öğrencinin saygısız olduğu düşünülür. Çünkü bu tarz bir söylem öğrencinin kendisini öğretmeninden daha üstün tuttuğu ya da onunla eşit düzeyde olduğu izlenimini uyandırır. Bu tür bir ilişki Türk kültürüne tamamen zıttır. Buna göre, yukarıda verilenlerden hareketle aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz? A) İletişimde kullanılan üslup karşımızdaki insanın yaşına ve konumuna uygun olmalıdır. B) İletişimde anlaşılması kolay Türkçe kelimeler kullanmalıyız. C) Her insan kendi yaşıtlarıyla iletişim kurmalıdır. D) Her insanla iletişim kuramayız. 18. Herhangi bir iletişim kanalının haberlerinde veya programlarında yanlış haberler yayınlaması aşağıdakilerden hangisine öncelikle ters düşer? A) Vicdan hürriyetine B) Düşünce özgürlüğüne C) Basın ahlakına D) Kişi haklarına 19. Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının sonuçlarından yararlanılarak yapılan çalışmalardan biri değildir? A) Teknolojik gelişim düzeyinin belirlenmesi B) Nüfusun iş kollarına göre dağılımının belirlenmesi C) Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımının belirlenmesi D) Okuryazarlık oranının saptanması 20. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusuna ait özellikler arasında yer almaz? A) Doğu illerinden batıya doğru göç fazladır. B) Kırsal kesimlerde doğum oranı fazladır. C) Ülke içinde nüfusun dağılımı dengesizdir. D) Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüksektir. 21. Ülkemizde genellikle nüfus, sanayinin yoğun olduğu, iş imkânlarının fazla olduğu, iklimin elverişli olduğu ve ulaşımın elverişli olduğu yerlerde yoğundur. Buna göre ülkemizde nüfusun en yoğun olduğu bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir? A) Ege B) Marmara C) Doğu Anadolu D) Akdeniz 22. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye deki Sosyal Güvenlik kurumlarından biri değildir? A) BAĞ-KUR B) SSK C) Emekli Sandığı D) TÜİK 23. Anadolu Selçuklu Devleti ni kim kurmuştur? A) II. Kılıçarslan B) Alaaddin Keykubat C) Süleyman Şah D) Osman Bey 24. Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde işaretlenmiş yerlerin hangisinde mevsimler arasındaki nüfus değişimi daha fazladır? A) IV B) III C) II D) I 25. Aşağıdaki devletlerden hangisi Anadolu da kurulan ilk Türk Devletleri nden biridir? A) Artukoğulları B) Candaroğulları C) Aydınoğulları D)Karamanoğulları 35

36 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ 26) Aşağıda verilen etkili dinleme ile ilgili cümlelerden hangisi yanlıştır? A) Konuşmacı ile göz teması kurmak. 31) Aşağıdaki grafikte Türkiye nin yılları arasında nüfus artış hızındaki ve nüfusundaki değişim gösterilmiştir B) Dinlerken başka bir işle meşgul olmamak. C) Konuşmacının sadece sözlerini dinlemek D) Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinlemek. 27-Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarıyla ilgili yanlış bir ifadedir? A) Bu araçlar insanların bilgilenmesini sağlar. B) Bu araçlar dilimizin doğru kullanılmasında etkilidir. C) Bu araçlar yaşamı kolaylaştırır. D) Bu araçlar her durumda çocuklar için faydalıdır. 28) Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımları sonucu elde edilen bir bilgi olamaz? A) Ülkemizde yaşayan insan sayısı B) Nüfusun öğrenim durumu C) Nüfusun yaş durumu D) Ülkemizde yetişen tarım ürünleri 29) Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının sonuçlarından biri değildir? A) İşsizlik oranının artması B) Kalkınma hızının düşmesi C) Doğal kaynakların hızla tükenmesi D) Eğitim ve sağlık hizmetlerinde kalitenin artması 30)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir? A) Anadolu Ajansını kurması B) İrade-i milliye gazetesini kurması C) Hakimiyet-i milliye gazetesini kurması D) Cumhuriyet gazetesini kurması Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) 1940 ile 1945 yılları arası ülkemizde nüfus artış hızının en düşük olduğu yıllardır. B) Ülkemizin nüfus artış hızı sürekli yükselmiştir. C) arası nüfus artış hızının en fazla olduğu yıllardır. D) Nüfus artış hızımız yıllara göre değişiklik göstermektedir. 32) Haçlı seferleri 11. ve 13. yüzyıllar arsında Hıristiyanların kutsal saydıkları yerleri Müslümanlardan almak için yaptıkları saldırılardır. Bu bilgilere göre aşağıdaki hangi bilgilere ulaşılamaz? A) Saldırıların nedenleri B) Saldırıların sonuçları C) Saldırıların ne zaman yapıldığı D) Saldırıların kimler tarafından yapıldığı 33) Mengücek beyliğine son verdi Alanya yı alıp ilk tersaneyi kurdu Yassı çemen savaşında Harzemşahları yendi Yukarıdaki bilgileri verilen Anadolu Selçuklu Sultanı kimdir? A) I. Kılıçaslan B) I.Mesut C) Alaattin Keykubat D) II. Kılıçaslan 36

37 7.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ

38 7.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ

39 7.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ

40 7.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ

41 7.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ

42 7.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ

43 7.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ

44 7.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ Fox - Elephant - Lion - Hippo - Parrot - Whale - Penguin - Crocodile - Monkey - Kangaroo Parakeet - Camel - Zebra - Tiger - Dolphin - Lizard - Mammoth Butterfly Vulture - Bear Giraffe - Shark - Gorilla - Squirrel - Eagle - Snake - Panda - Dodo - Dinosaur - Moa

45 7.SINIF DİN KÜLTÜRÜ ÖDEVİ 45

46 7.SINIF DİN KÜLTÜRÜ ÖDEVİ 46

47 7.SINIF DİN KÜLTÜRÜ ÖDEVİ 47

48 7.SINIF DİN KÜLTÜRÜ ÖDEVİ 48

Nasıl Daha İyi Öğrenirim?

Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Farklı Öğrenme Yöntemleri Öğrenciler farklı yöntemlerle öğrenirler. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir: okuyarak ve okuduğunu hatırlayarak, önemli bölümlerin altlarını çizerek,

Detaylı

FMV Özel Erenköy Işık İlkokulu. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi. Bülten No: 1 4. Sınıflar Kasım 2014

FMV Özel Erenköy Işık İlkokulu. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi. Bülten No: 1 4. Sınıflar Kasım 2014 ANNE BABA REHBERİ FMV Özel Erenköy Işık İlkokulu ÖĞRENME STİLLERİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi Bülten No: 1 4. Sınıflar Kasım 2014 Bir öğrencinin etkili ve verimli ders çalışma sistemini

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ Değerli Velilerimiz, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ Öğrenme stili yaşamımızın her anında ve her boyutunda davranışlarımızı etkiler. Öğrenme stilleri her öğrencinin yeni ve zor bir bilgiyi öğrenirken

Detaylı

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? 1. SINIF Dinleme Kuralları TEST-1 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? A) Dinleme sırasında müzik dinleyebiliriz. Dinleme için hazırlık yapmalıyız. C) Dinleme sırasında resim yapabiliriz. 2.

Detaylı

FMV Özel Erenköy Işık Lisesi Işık Fen Lisesi. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi Bülteni. Mart 2013 Sayı: 2

FMV Özel Erenköy Işık Lisesi Işık Fen Lisesi. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi Bülteni. Mart 2013 Sayı: 2 FMV Özel Erenköy Işık Lisesi Işık Fen Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi Bülteni Mart 2013 Sayı: 2 fmvisikokullari.k12.tr / erenkoykampusu isiklisesi/bultenler ÖĞRENME STİLLERİ Öğrenme stilini

Detaylı

Çoklu Zekâ Teorisi Ek 2

Çoklu Zekâ Teorisi Ek 2 ÇOCUKLAR İÇİN ÇOKLU ZEKÂ GÖZLEM FORMU Öğrencinin Adı Soyadı: Cinsiyeti: Tarih: Sınıfı: Lütfen formda yer alan her ifadenin sizin için ne derece uygun olup olmadığını aşağıdaki beşli dereceleme ölçeği üzerinde

Detaylı

ÖĞRENME STİLLERİ. FMV Özel Erenköy Işık İlkokulu. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi. 4.Sınıflar Bülten No: 1 Kasım Görsel Öğrenme Stili

ÖĞRENME STİLLERİ. FMV Özel Erenköy Işık İlkokulu. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi. 4.Sınıflar Bülten No: 1 Kasım Görsel Öğrenme Stili ANNE BABA REHBERİ FMV Özel Erenköy Işık İlkokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi ÖĞRENME STİLLERİ 4.Sınıflar Bülten No: 1 Kasım 2012 Görsel Öğrenme Stili Bu stile sahip kişiler özel yaşamlarında

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir?

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? 1. SINIF OKULA YARDIMCI VE SINAVLARA HAZIRLIK A TEMASI: OKUL HEYECANIM TEST-1 1. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? A) Okula gitmemiz

Detaylı

OXFORD BIG READ YARIŞMASINA KATILDIK!

OXFORD BIG READ YARIŞMASINA KATILDIK! OXFORD BIG READ YARIŞMASINA KATILDIK! 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerimiz Oxford Big Read yarışmasına katıldılar. 5. ve 6. sınıf öğrencilerimiz okudukları kitap için kitap kapağı tasarımı yaptılar. 7.sınıf

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

geliştirmemize yardımcı olur.

geliştirmemize yardımcı olur. 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

İletişimin Öğeleri SINIFTA İLETİŞİM SÜRECİ 31.05.2014. İletişim Kavramı Kişilerarası duygu, düşünce ve bilgi alışverişidir.

İletişimin Öğeleri SINIFTA İLETİŞİM SÜRECİ 31.05.2014. İletişim Kavramı Kişilerarası duygu, düşünce ve bilgi alışverişidir. İletişim Kavramı Kişilerarası duygu, düşünce ve bilgi alışverişidir. SINIFTA İLETİŞİM SÜRECİ Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Bilgi ve duygu üretme, aktarma ve anlamlandırma sürecidir.

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU NİSAN AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU NİSAN AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU NİSAN AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI SINIF ETKİNLİKLERİ TÜRKÇE DİL Nisan ayına Tohumlar teması ile giriş yaptık. Birçok bitkinin tohumunu inceledik. Tohumunu yediğimiz bitkileri öğrendik.

Detaylı

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA :07.10.2011 BEP Birimi Üyeleri: - ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS DÜZEYİ:.. öz bakım becerilerini yerine getirir... okuma yazmayı

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

7. SINIF TATİL PROGRAMI

7. SINIF TATİL PROGRAMI 23 Ocak 2017 - Pazartesi HAK VE ÖZGÜRLÜKLER / Susma Hakkı / Öznel Nesnel Anlatım ATATÜRK / Mustafa Kemal in Oğlu / Zarflar HAK VE ÖZGÜRLÜKLER / Türkiye de Engelli Olmak / Sayıların Yazılışı 1. ÜNİTE /

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Büskivili pasta yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Büskivili pasta yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Doğruluk ile ilgili sohbet ediyorum. Sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız konulu sohbet

Detaylı

ÖZEL ASÇAY ANAOKULU SİHİRLİ ELLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ

ÖZEL ASÇAY ANAOKULU SİHİRLİ ELLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ ÖZEL ASÇAY ANAOKULU SİHİRLİ ELLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ Hazırlayan: Ebru BAHADIR ÖĞRETMENİN MESAJI: MERHABA; 18.05.2015-22.05.2015 tarihleri arasında uygulanan etkinliklerin özetini sizlere sunmaktayım.

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf 08-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7.

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ 1- Bir gün Nasreddin Hoca şehre gelip bir arkadaşıyla birlikte handa kalmış ( ) Gece yarısı arkadaşı sormuş ( ) ( ) Hocam ( ) uyudunuz mu ( ) ( ) Buyurun bir şey mi var ( ) ( ) Biraz borç para isteyecektim

Detaylı

ÖZEL ASÇAY ANAOKULU PAMUK ŞEKERLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ. Hazırlayan: MELTEM DÖKÜLMEZ

ÖZEL ASÇAY ANAOKULU PAMUK ŞEKERLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ. Hazırlayan: MELTEM DÖKÜLMEZ ÖZEL ASÇAY ANAOKULU PAMUK ŞEKERLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ Hazırlayan: MELTEM DÖKÜLMEZ BU HAFTA NELER ÖĞRENDİK * 10-16 Mayıs Engelliler haftası hakkında sohbet edildi. *Alçak-Yüksek kavramlarını öğrendik.

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? 1. SINIF Dinleme Kuralları TEST-1 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? A) Dinleme sırasında müzik dinleyebiliriz. Dinleme için hazırlık yapmalıyız. Dinleme sırasında resim yapabiliriz. 2. Aşağıdaki

Detaylı

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU. NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER YAPTIK?

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU. NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER YAPTIK? DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER SERBEST ZAMAN YAPTIK? Çocuklara sporun önemi anlatıldı ve her sabah spor yaptırıldı. Çocuklar ilgi köşelerinde öğretmen rehberliğinde serbest

Detaylı

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ I- Açıklama Sizi tam olarak tanımladığına inandığınız her cümlenin yanına 1 yazın. Eğer ifade size uygun değilse, boş bırakın. Sonra her bölümdeki sayıları toplayın. Bölüm 1 Nesneleri

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 HAZİRAN AYI BÜLTENİ YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU 2016-2017 EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KaLELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları Cumhuriyet

Detaylı

Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf CEVAP ANAHTARI

Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf CEVAP ANAHTARI Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf Türkçe C C B B A D B D A C A B A C D Matematik C D B D A D C A A D D C B A B Fen Bilimleri C D A B B C A D B C C D A D B Sosyal Bilgiler D C A C B A C D B B D D A B B İngilizce

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

FUTBOL SAHASINDA DENKLEM ÇÖZÜMÜNÜN ÖĞRETİMİ

FUTBOL SAHASINDA DENKLEM ÇÖZÜMÜNÜN ÖĞRETİMİ FUTBOL SAHASINDA DENKLEM ÇÖZÜMÜNÜN ÖĞRETİMİ ln Grubu PROJE EKİBİ Cevat Aslan ÖZKAN (MERKEZ YİBO- ARDAHAN) Ahmet Onur YARDIM ( Merkez İMKB YİBO- SİİRT) Nihat DİKBIYIK ( Güzelsu YİBO- GÜRPINAR/VAN) AMAÇ

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen Anlatım Süresi (Ders Saati) Keşfetme Alanı (Föy No)

7. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen Anlatım Süresi (Ders Saati) Keşfetme Alanı (Föy No) 7. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI Anlatım Süresi (Ders Saati) Keşfetme Alanı (Föy ) Pekiştirme Alanı (Soru Kitabı Sayfa ) Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam Sözcüğün Anlam Özellikleri - Sözcüğün Anlam Özellikleri

Detaylı

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? TÜRKÇE Hiçbir zaman elinde sapan olan bir arkadaşım olmadı. Daha doğrusu, öyleleri ile arkadaşlık yapmadım. Çünkü minicik bir kuşun canına kıyarken acıma duygusu olmayan kişi, zor duruma düşene elini uzatmaz.

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları ÇALIŞMA KAĞIDI - 1 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına, yanlış olanların başına ise çiziniz. İlk cümle size yardımcı olmak için örnekte gösterilmiştir.

Detaylı

ÇOKLU ZEKA KURAMI. Dr. Halise Kader ZENGİN

ÇOKLU ZEKA KURAMI. Dr. Halise Kader ZENGİN ÇOKLU ZEKA KURAMI Dr. Halise Kader ZENGİN ZEKA NEDIR? Gardner zekayı: 1. Bir veya birden fazla kültürde değer bulan bir ürün ortaya koyabilme kapasitesi, 2. Gerçek hayatta karşılaştığı problemlere etkili

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İLKOKUL BÜLTENİ

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İLKOKUL BÜLTENİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İLKOKUL BÜLTENİ TED İSTANBUL KOLEJİ Yıl:6 Hafta:10 Sayı: 8 06 Kasım 2015 Değerli Velilerimiz, İnsanın işini sevmesinin çok önemli olduğunu her gün yaşayarak bizzat deneyimliyorum.

Detaylı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı 2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı Dersin Adı: Türkçe Dil Bilgisi Yaş Grubu: 1-3 yaş Ögretmen: İmge Şahin Email: sahin_imge@hotmail.com Değerli Veliler, Bu yıl okul öncesi (1-3 yaş) sınıfını beraber

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI FEN VE TEKNOLOJİ Anabilim Eğitim Kurumalarında Fen ve Teknoloji dersi, sınıf öğretmenleri ve Fen Bilgisi Branş öğretmenlerinin işbirliği ile hazırlanan

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ ATATÜRK Atatürk kim olduğunu hatırladık Atatürk ün hayatını inceledik. Atatürk ün kişisel

Detaylı

Çocuğun yeteneğini keşfetme ve geliştirmenin yolları

Çocuğun yeteneğini keşfetme ve geliştirmenin yolları On5yirmi5.com Çocuğun yeteneğini keşfetme ve geliştirmenin yolları Çocuğunuzdaki cevheri bu yaz tatilinde keşfedin! Yaz tatilinde anne babalara eşsiz bir fırsat! İster çocuk ister ergenlik döneminde olsun

Detaylı

Evimi, okulumu ve ülkemi seviyorum. Bölüm II IWB ler ile sınıfları bağlama. Alexander Angelov (CCTA, Bulgaristan)

Evimi, okulumu ve ülkemi seviyorum. Bölüm II IWB ler ile sınıfları bağlama. Alexander Angelov (CCTA, Bulgaristan) Konu Öğretmenin Adı, Okulu ve Ülkesi Evimi, okulumu ve ülkemi seviyorum. Bölüm II IWB ler ile sınıfları bağlama Alexander Angelov (CCTA, Bulgaristan) Hedef grubu Sınıf: 3 Yaş: 8-9 Hedefler Önceki hedefleri

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar MARIA MONTESSORI Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği

Detaylı

Ö.Ç BİLFEN OKULLARI GÜNLÜK EĞİTİM PROĞRAMI 6YAŞ 20.EKİM.PAZARTESİ-25.EKİM.CUMA

Ö.Ç BİLFEN OKULLARI GÜNLÜK EĞİTİM PROĞRAMI 6YAŞ 20.EKİM.PAZARTESİ-25.EKİM.CUMA 20.10.2014 PAZARTESİ Ö.Ç BİLFEN OKULLARI GÜNLÜK EĞİTİM PROĞRAMI 6YAŞ 20.EKİM.PAZARTESİ-25.EKİM.CUMA Türkçe Dil Etkinliği: Sağlıklı olmak için neler yapıyoruz? Nasıl sağlıklı olabiliriz? Soruları sorularak

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİMET İLKOKULU 4. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİMET İLKOKULU 4. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİMET İLKOKULU 4. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI 1. Bölüm: Tanımlayıcı Bilgiler Dersin Adı :İNGİLİZCE Dersin Kredisi : 3 Saat Öğretmenin Adı ve Soyadı :ÖZAY TETİK Dersin İşleneceği

Detaylı

2011-2012 GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI

2011-2012 GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI Şubat Ayı E-Bülteni 1 İÇİNDEKİLER 1. Doğum günü Olan Yıldızlarımız 2. Mihver Dersler 3. Branş Dersler 4. Kulüpler 2 DOĞUM GÜNÜ OLAN YILDIZLARIMIZ

Detaylı

Beden Eğitimi. Görsel sanatlar ... BEP E ALINAN ÇALIŞMALAR KAZANDIRILAN KAZANIMLAR KAZANDIRILAMAYAN VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇİN ÖNERİLEN KAZANIMLAR

Beden Eğitimi. Görsel sanatlar ... BEP E ALINAN ÇALIŞMALAR KAZANDIRILAN KAZANIMLAR KAZANDIRILAMAYAN VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇİN ÖNERİLEN KAZANIMLAR ... BEP E ALINAN ÇALIŞMALAR KAZANDIRILAN KAZANIMLAR KAZANDIRILAMAYAN VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇİN ÖNERİLEN KAZANIMLAR Kaba Motor Beceriler Beden Eğitimi -..., bir akademik yılın sonunda, kendisine atılan topu

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (11 Mayıs -19 Haziran 2015 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-10. kazanımlar Okul Heyecanım 11-20. kazanımlar Okul Heyecanım 21-30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7-20. kazanımlar Benim

Detaylı

ETKİLİ ÖĞRENME NASIL GERÇEKLEŞİR

ETKİLİ ÖĞRENME NASIL GERÇEKLEŞİR ÖĞRENME NEDİR? ETKİLİ ÖĞRENME NASIL GERÇEKLEŞİR Öğrenme, davranışlarımızda ve zihnimizde meydana gelen sürekli değişikliklerdir. İnsanın öğrenme düzeyi ve öğrenme hızı çeşitli sebeplerden etkilenmektedir.

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

AKDAY 3.Sınıf Türkçe Konu Başlıkları

AKDAY 3.Sınıf Türkçe Konu Başlıkları AKDAY 3.Sınıf Türkçe Anlam bilgisi Günlük işlerdeki diyalog Cümle bilgisi Cümleri uygun kelimelerle tamamlama Cümlede gereksiz kullanılan kelime Anlamlı ve kurallı cümleler kurma Sözlük çalışması Konu

Detaylı

NİÇİN İLETİŞİM KURARIZ?

NİÇİN İLETİŞİM KURARIZ? İletişim, duygu, düşünce veya bilgilerin söz, yazı, hareket ve görüntü aracılığıyla başkalarına aktarılmasıdır. Doğduğumuz andan itibaren çevremizle iletişim içerisine gireriz. Duygu ve düşüncelerimizi

Detaylı

Seviye 1 Ünite 3 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 3 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 3 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 4-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

AYLIK BÜLTEN TEMA: HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ, DÜNYA TASARRUF GÜNÜ,CUMHURİYET HAFTASI

AYLIK BÜLTEN TEMA: HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ, DÜNYA TASARRUF GÜNÜ,CUMHURİYET HAFTASI AYLIK BÜLTEN TEMA: HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ, DÜNYA TASARRUF GÜNÜ,CUMHURİYET HAFTASI 03.10.2016 04.10.2016 ÖĞRENME TAKVİMİ *Sabah sporu ile güne başlanır. *Dünya çocuk günü ile ilgili sohbet ediyoruz. *Dünya

Detaylı

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır. CÜMLE ÇEŞİTLERİ Cümleler, kendini oluşturan sözcüklerin anlamlarına, cümlede bulundukları yerlere, türlerine göre değişik özellikler gösterir. İşte bu özelliklere göre cümleler değişik gruplar altında

Detaylı

Medeniyet Okulları REHBERLİK SERVİSİ SUNAR..

Medeniyet Okulları REHBERLİK SERVİSİ SUNAR.. Medeniyet Okulları REHBERLİK SERVİSİ SUNAR.. ÖĞRENCİLERDE PERFORMANS, MOTİVASYON VE BAŞARI GELİŞTİRME TEKNİKLERİ Skeçler, Testler, Video çekimleri Başarıya Ulaşmak İçin HEDEF BELİRLEMEK PLAN OLUŞTURMAK

Detaylı

Sevgili Velimiz, SINIF İÇİ ETKİNLİKLER

Sevgili Velimiz, SINIF İÇİ ETKİNLİKLER Sevgili Velimiz, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemini tamamladık. Birbirimizi tanıyalım, kaynaşalım, öğrenelim ve öğrendiklerimizi pekiştirelim derken bir dönem hızla geçti. Dolu dolu geçirdiğimiz

Detaylı

NASIL ÖĞRENİYORUZ? (KÖS) (KİŞİSEL ÖĞRENME STİLİ)

NASIL ÖĞRENİYORUZ? (KÖS) (KİŞİSEL ÖĞRENME STİLİ) NASIL ÖĞRENİYORUZ? (KÖS) (KİŞİSEL ÖĞRENME STİLİ) ÖĞRENMEK NEDİR? Yaşan& sonucu kazanılan ve kalıcı izleri olan davranış değişikliğidir. Öğrenme olması için davranış değişikliğinin kalıcı olması gerekir.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla,

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, blok, fen-doğa, yapılandırılmamış oyuncak, müzik, sanat)

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2 YAŞ MİNİK ARILAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2 YAŞ MİNİK ARILAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2 YAŞ MİNİK ARILAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI DİL BECERİLERİM VE BEN Hikâye / Öykü / Masal: Paylaşalım bunları adlı hikâyemizi biz hazırladık. Tekerlemeler:

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (İlköğretim Okulları )

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (İlköğretim Okulları ) EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (İlköğretim Okulları ) T.C Millli Eğitim Bakanlığı....İlköğretim Okulu Müdürlüğü Sayı:.. Konu: Eğitsel Değerlendirme İsteği././20.... REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI:

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: 09.04.2010 1. Vücudumuzdaki şeker oranını aşağıdaki organlarımızdan hangisi ayarlar? A) Kalp B) Böbrek C) Karaciğer 2. Sağlıklı bir yaşam için en önemli seçenek

Detaylı

AKÇAY SANİYE KARAGÖZOĞLU ANAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ NİSAN AYI FAALİYET RAPORU

AKÇAY SANİYE KARAGÖZOĞLU ANAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ NİSAN AYI FAALİYET RAPORU AKÇAY SANİYE KARAGÖZOĞLU ANAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ NİSAN AYI FAALİYET RAPORU KONU: İYİLİK VE HOŞGÖRÜ Nisan ayı boyunca aşağıda ismi geçen iyilik ve hoşgörü konulu sınıf içi etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

Verimli Çalışma. Edinilmiş çalışma alışkanlıkları

Verimli Çalışma. Edinilmiş çalışma alışkanlıkları Verimli Çalışma Edinilmiş çalışma alışkanlıkları Bir üniversite öğrencisi olarak sizden beklenilen, bağımsız bir öğrenci olmanızdır. Kimse nasıl çalışmanız gerektiğini sizden daha iyi bilemez, ancak size

Detaylı

KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin!

KİŞİSEL GÜÇ KİTABINIZ Güçlenin! KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin! Hangi alanlarda başarılıyım? Ne yapacağım? Okul hayatınız bittiğinde, önünüze gerçekleştirebileceğiniz çok sayıda fırsat çıkar. Kendi iş yerlerini açan insanların ne tür

Detaylı

10 Mayıs 2009 tarihinde uygulanan Pep-r Gelişimsel Ölçeği Değerlendirme Sonuçları: Kronolojik Yaş : 3 yaş 9 ay

10 Mayıs 2009 tarihinde uygulanan Pep-r Gelişimsel Ölçeği Değerlendirme Sonuçları: Kronolojik Yaş : 3 yaş 9 ay C. C. 17 Ağustos 2005 doğumlu bir erkek çocuğudur. Eylül 2008 yılında Londra da bir anaokuluna başlamıştır. Annesi, yaşıtlarıyla kıyasladığında aynı iletişim becerilerini gösteremediğini düşündüğünden

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU ARALIK AYI BÜLTENİ UĞUR BÖCEĞİ GRUBU

ÖZEL EFDAL ANAOKULU ARALIK AYI BÜLTENİ UĞUR BÖCEĞİ GRUBU ÖZEL EFDAL ANAOKULU ARALIK AYI BÜLTENİ UĞUR BÖCEĞİ GRUBU İLGİ KÖŞELERİ Fen ve doğa köşesi Yapboz köşesi Uzay köşesi Yerli Malı köşesi Zaman araçları köşesi Evcilik köşesi Kitap köşesi Blok köşesi Trafik

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Γ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR *Büyük küçük orta *Sivri-küt *Önünde-arkasında *Alt-üst-orta *Altında-üstünde-ortasında *Arasında *Renk kavramı: Kahverengi, gri *Sayı

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU GÖKYÜZÜ SINIFI KASIM AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU GÖKYÜZÜ SINIFI KASIM AYI KAVRAM VE ŞARKILAR RENKLER Ben bir küçük ressamım Pembe sarı boyarım Yeşil yeşil ormanlar Mavi mavi denizler Turuncudur portakal Gökte sarı güneş var Fırça kalem ve kağıt Olmazsa resim olmaz Reklerle oynamaktan Hiç bir çocuk

Detaylı

ÖZEL ASÇAY ANAOKULU PAMUK ŞEKERLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ. Hazırlayan: MELTEM DÖKÜLMEZ

ÖZEL ASÇAY ANAOKULU PAMUK ŞEKERLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ. Hazırlayan: MELTEM DÖKÜLMEZ ÖZEL ASÇAY ANAOKULU PAMUK ŞEKERLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ Hazırlayan: MELTEM DÖKÜLMEZ BU HAFTA NELER ÖĞRENDİK * 18-24 Mayıs Müzeler haftası hakkında sohbet edildi. *Kahramanmaraş Arkeoloji müzesine gezi

Detaylı

Öğrencilerimizin dil bilgisi becerilerini geliştirirken, ilk yıllarda oluşmaya başlayan sözcük dağarcıklarını zenginleştirmek, böylece öğrencilerin

Öğrencilerimizin dil bilgisi becerilerini geliştirirken, ilk yıllarda oluşmaya başlayan sözcük dağarcıklarını zenginleştirmek, böylece öğrencilerin LOGO Öğrencilerimizin dil bilgisi becerilerini geliştirirken, ilk yıllarda oluşmaya başlayan sözcük dağarcıklarını zenginleştirmek, böylece öğrencilerin kendilerini sözlü ve yazılı olarak daha akıcı ve

Detaylı

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 13 NİSAN PAZARTESİ Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 13-17 NİSAN 2015 SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı ve istedikleri ilgi köşelerinde evden getirdikleri oyuncaklarla

Detaylı

REHBERLİK GRUP ETKİNLİKLERİ ETKİNLİK 1

REHBERLİK GRUP ETKİNLİKLERİ ETKİNLİK 1 Oyunun Adı: Ben Kimim? Amacı: Görsel algının gelişmesi Hedef kitle : 6-5 yaş REHBERLİK GRUP ETKİNLİKLERİ ETKİNLİK 1 Malzeme: Farklı tiplerde ve özelliklerde küçük oyuncaklar Kişi sayısı: 10-15 kişi. Oyunun

Detaylı

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ Kasım ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR KASIM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Eylül

Detaylı

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU 2014-2015 ÇİÇEK GRUBU EYLÜL AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU 2014-2015 ÇİÇEK GRUBU EYLÜL AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU 2014-2015 ÇİÇEK GRUBU EYLÜL AYI BÜLTENİ UMUTLAR NEREDE BÜYÜRSE MUCİZELER ORADA ÇİÇEK AÇAR OKULUM BENİM HAKKIMDA HERŞEY EVİMİZ-AİLEMİZ İLKÖĞRETİM HAFTASI Okulunu tanıma Okulunun

Detaylı

Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 03.11.2014 PAZARTESİ Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı. Müzik eşliğinde öğretmenin yönergelerine uygun ısınma hareketleri yapıldı.

Detaylı

TEMA: OKULUMUZU TANIYALIM KONU: OKULUMUZ TARİH: 01 EYLÜL / 30 EYLÜL YAŞAYAN DEĞERLER: SEVGİ

TEMA: OKULUMUZU TANIYALIM KONU: OKULUMUZ TARİH: 01 EYLÜL / 30 EYLÜL YAŞAYAN DEĞERLER: SEVGİ Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri TEMA: OKULUMUZU TANIYALIM KONU: OKULUMUZ TARİH: 01 EYLÜL / 30 EYLÜL YAŞAYAN DEĞERLER: SEVGİ Bu ayki yaşayan değerimiz Sevgi.

Detaylı

AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE

AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE Portal Adres AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE : www.gorelesol.com İçeriği : Gündem Tarih : 06.10.2014 : http://www.gorelesol.com/haber/haber_detay.asp?haberid=19336 1/3 AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE 2/3 AHMET ÖNERBAY

Detaylı

yazılı karneler and secondary school students

yazılı karneler and secondary school students New written reports for primary and secondary school students New İlkokul, written ortaokul reports ve lise for öğrencileri için yeni primary yazılı karneler and secondary school students NSW Kamu Public

Detaylı