Tebrik Genel Rehber Zaman İşleyişi Modu MO0609-EA Kullanım Kılavuzu 3068

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.ersa.com.tr www.ersa.com.tr www.ersa.com.tr Tebrik Genel Rehber Zaman İşleyişi Modu MO0609-EA Kullanım Kılavuzu 3068"

Transkript

1 MO0609-E Kuanım Kıavuzu 3068 Tebrik Bu CSIO saati seçtiğini için önceike sizi tebrik ederiz. Ürünümüzden tüm özeikeriye faydaanmak için ütfen bu kuanım kıavuzunu dikkate okuyunuz. Parak ışık Saatinizin güneş pii tarafından aınan eektrik saatinize yereştirimiş oan pide depoanır. Saati ışık omayan yererde kuanırsanız bu piin gücü azaır. Mümkün oduğunda kısa sürede saatinizi ışık aan bir yere çıkartınız. Saati kounuzda değiken, saat ekranını ışığa bakacak şekide yereştiriniz. Saatinizi Bo Işık an Yerde Muhafaza Ediniz Güneş pii Saati mümkün oduğunda giyisi kounuzun dışında tutmaya dikkat ediniz. Saat ekranının bir kısmı bie kapanmış osa şarj oma gücü önemi miktarda azaır. Saatiniz ışık amayan bir mekanda da osa çaışmaya devam eder. Saatiniz karanıkta kadığında pi gücü düşmeye başar bu da saatinizin bazı fonksiyonarının çaışmaz hae gemesine neden our. Pi tamamen biterse, şarj ettikten sonra saatin tüm ayararını yeniden yapıandırmanız gerekir. Saatin norma çaışması için, saati ışıkı aanarda muhafaza ediniz. ydınıkta pi şarj our. Parak ışık Güneş pii (ışığı eektrik gücüne çevirir.) LEVEL 1 LEVEL 2 Eğer saatinizin ekranı kararmışsa, bu Güç epoama İşevinin ekranı kapattığı anamına geir. aha faza bigi için Güç epoama böümünü okuyunuz. Uyarı! Bu saatte yapıan öçümer profesyone ve endüstriye hassasiyet gerektiren konuarda kuanımaz. Saatin verdiği değerer sadece gerçeğe yakın bir gösterge oarak kabu edimeidir. Ekranda görünen y evresi ve gegit grafiği bigieri, gemiciik amaçı değidir. Gemiciike igii oarak her zaman uygun araç ve kaynakarı kuanarak, gerçeğe daha yakın bigier edininiz. Bu saat gegitin açama ve yükseme vakiterini öçen bir aet değidir. Bu saatteki gegit grafiği sadece gegit hareketeriye igii tahmini bir bigi vermek amacıya tasaranmıştır. CSIO COMPUTER CO., LT. bu saatin üçüncü şahısar tarafından kuanımından kaynakanacak hiçbir kayıp ve şikayetten sorumu değidir. Bu Kıavuz Hakkında Karanıkta pi gücü düşer: Eektrik enerjisi Bütün fonksiyonar çaışır. Tuş kuanımarı yandaki şekide de göründüğü gibi harfer kuanıarak anatışmıştır. Bu kıavuzun her bir böümü saatin bir işevi hakkındaki tüm bigieri size aktaracak şekide düzenenmiştir. aha detayı ve teknik bigi için Referans böümüne bakınız. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 Şarj Eğer Saat Ekranı Kararmışsa... Bazı fonksiyonar çaışmaz. Şarj LEVEL 3 düşer LEVEL 4 LEVEL 4 Tekrar şarj ediebien pi Bazı fonksiyonarın çaışmaz hae gediği seviye saatin modeine göre değişir. Ekran aydınatmasının sık kuanımı pii düşürür ve şarj ihtiyacı doğurur. Tek bir aydınatma işevinden sonra gereken teafi süresi aşağıda gösterimektedir ve bu bir fikir verir: Pencere arkasından geen ışıkta yakaşık 5 dakika Ev içi forasan ışığında yakaşık oarak 50 dakika Saatinizi aydınığa çıkarmadan önce bu kıavuzun Güç Gereksinimi adı böümüne bakınız. Gegit/y ataarı Modu Geri Sayım Sayacı Modu Bir moddan başka birmoda geçmek için (C)yi kuanınız. Her türü modda (ayarar ekranının görüntüde oması hariç) (B)ye basarak ekranı aydınatabiirsiniz. Zaman İşeyişi Modu (C)ye bas arm Modu ünya Saateri Modu Kronometre Modu Zaman İşeyişi Modu Zaman İşeyişi Modunu kuanarak haihazırdaki saati ve tarihi görebiir, bunarın ayararını yapabiirsiniz. Öte yandan Zaman İşeyişi Modunu kuanarak haihazırdaki ısı, Gegit Grafiği ve y evresi ni de görebiirsiniz. Zaman İşeyişi Modunda ()ya basarak aşağıdaki ekranar arasında geçiş yapabiirsiniz. Saat: akika Saniye PM ()ya bas. y evresi an adı y - Gün Haftanın Günü/Tarih Ekranı Gegit Grafiği, Zaman İşeyişi Modu tarafından hesapanan haihazırdaki saate göre haihazırdaki tarihin gegit hareketerini hesapar. y evresi, Zaman İşeyişi Modu tarafıdan hesapanan haihazırdaki tarihe göre ay evresini gösterir. Saatin bazı bigieri okuması gerektiği için grafiğin ekrana gemesi 40 saniye kadar sürebiir. Saat bigi okuması yaparken ay evresi ekranda yanıp söner. Isı ekranı Haftanın günü SHIBUR Gegit Grafiği ve y Evresi Göstergesi Önemi! Zaman İşeyişi Modunda haihazırdaki saat ve tarih bigieri ie Buunduğunuz bigieri doğru ayaranmamışsa gegit grafiği ve ay evresi bigieri doğru hesapanamaz. aha faza bigi için Buunduğunuz Bigieri ni görüntüeyiniz. Isı Gene Rehber Buunduğunuz Bigieri Gegit Grafiği Gegit Grafiği Ekranı Haihazırdaki aan adı, siz Zaman İşeyişi Moduna girer girmez ekranın at kısmında görünür. Bir kerede ekramnda sadece 3 harf görünür, yani ismin devamı sağdan soa devam eder. Isı Öçümeri Zaman İşeyişi Modunda Isı ekranını görüntüediğinizde saat otomatik oarak ısı okuması yapmaya başar ve yakaşık 2 dakikada sonuç aınır. Öçüen ısı değerinin ekrandaki birimini Cesius ( C) yada Fahrenheit ( F) oarak değiştirebiirsiniz. etayı bigi için Isı, Barometrik basınç ve yüksekik birimerini seçmek için böümüne bakınız. Isı 0.1 C (yada 0.2 F)'ik birime gösteriir. Isı değeri-10.0 C ie 60.0 C (14.0 F ie F ) araığında öçüür. Görüntüenen ısı değerinin yanış oduğunu düşünürseniz ısı agıayıcısını ayarayabiirsiniz. yrıntıı bigi için Isı gıayıcısı yararı na bakınız. Buunduğunuz bigieri (şehir kodu ve aan) doğru ayaranmamışsa gegit grafiği ve ay evresi bigieri doğru gösteriemez. ünya Saateri Modundaki saaterin hepsi Zaman İşeyişi modunda yapmış oduğunuz Buunduğunuz Şehrin saat ve tarihi bigierine göre hesapanır. Buunduğunuz için önce şehir kodunu seçip UTC farkıığını beireyiniz. aha sonra saati kuanacağınız mekana en yakın aanı seçiniz. Saatinizde, seçmiş oduğunuz şehir kodu ve UTC farkıığına göre daha önceden ayaranmış aanar buunmaktadır. UTC farkıığı Greenwich, İngitere ie aranızdaki zaman farkını gösterir. UTC harferi, dünya çapında biimse bir zaman standartı oan Uusararası Zaman Kordinasyonu nun kısatmasıdır. Bu sayede dakikaar atomik (cesium) saate mikrosaniyeer aracıığı ie korunur. ünya nın dönüşü ie orantıı oarak UTC yi dengede tutmak için eksik saniyeer ekenir, faza saniyeer çıkartıır. şağıda, Buunduğunuz ayararındaki fabrika ayarı gösterimektedir (Tokyo, Japonya). Saatinizi satın adığınızda ve pi değişiminden sonra bu ayarar geçeri our. Bu ayararı, saati kuandığınız şehrin ayararı ie değiştiriniz. Buunduğunuz Kodu: TYO, Tokyo (UTC ;Farkıığı: +9.0); an: SHIBUR Önemi! Isı öçümeri sizin vücut ısınızdan (saat kounuzdayken),direk güneş ışığından ve nemden etkienir. aha gerçekçi bir değer ede etmek için saati kounuzdan çıkartınız ve iyi havaandırıan güneş ışığından uzak bir mekanda tutunuz; kadrandaki nemi de siiniz. Etraftaki gerçek ısının beirtimesi 20 ia 30 dakikayı buabiir. 1

2 Kuanım Kıavuzu 3068 Buunduğunuz Şehri yaramak İçin 1. Zaman İşeyişi Modunda şehir kodarı ekranda yanıp sönmeye başayana dek ()ya basınız. Bu ayarar ekranıdır. 2. ()ye basarak şehir kodarını doğuya doğru, (B)ye basarak batıya doğru tarayınız (zaman diimerini). kodarıya igii tüm bigier için UTC Farkıığı/ Kodarı Listesi ne bakınız. 2 ve KBL Zaman İşeyişi Modundaki Buunduğunuz ayarı için kuanıamaz. kodu 3. (C) ie haneyi aan ayararı na getiriniz. 4. () ie istediğiniz aanı seçiniz. Kuanabieceğiniz tüm aanar için anar Listesi ne bakınız. 5. ()ya 3 kez basarak ayarar ekranından çıkınız. ()ya ik basışınızda ısı agıayıcısı ayararının ısı birimi seçimine ve güç depoama ayararına geçersiniz. an ()ya ikinci basışınızda saat ve tarih ayararına geçersiniz. Bir Tarih Beiremek İçin y Gün ST Gün 12/24-Saat Formatı y Saniye Bunu yapmak için: Yaz saati uyguaması (ON) ie Standart Saat (OFF) arası seçim için ON 12 saat (12H) ie 24 saat (24H) formatarı arasında seçim için Saniyeeri sıfıramak için Saat ya da dakika ayarı için Yı, ay ya da gün ayarı için 12H Yı akika Bunu kuanın: Saniye Geri sayım sayacının başangıç zamanını 1 dakika ie 60 dakika arası bir zamana ayarayabiirsiniz.geri sayım sıfıra uaştığında saat sinya verecektir. Geri sayımda 2 mod vardır: otomatik tekrar ve geçen zaman, geri sayımın iereyişini bidiren iereyiş sinyai. Tüm bu özeikeriye geri sayım, yat yarışarı için idea bir araçtır. Bu böümdeki tüm işemer (C) tuşuna basarak girebieceğiniz Geri Sayım Sayacı modunda buunmaktadır. Geri sayım sayacını kuanmaya başamadan önce şekiendirmeniz gereken ayarar şunardır: Geri sayım başangıç zamanı ve sıfıranış zamanı Sayaç Tipi (otomatik tekrar ya da geçen zaman) Sayacın ayararıya igii oarak Geri Sayım Sayacı yararını Şekiendirmek İçin e bakınız. Sayaç Tipi Geri sayım sayacında 2 tip mod buunur: otomatik sayaç ve geçen zaman sayacı. (+) ve B ( ) Yaz saati uyguaması, Standart saate 1 saat ekeme yapıarak ouşturuan bir uyguamadır. Fakat her üke ve her böge bu uyguamayı kuanmaz. Zaman İşeyişi Modunda, ST ya da Standart Saat Seçimi 1. Zaman İşeyişi Modunda şehir kodarı ekranda yanıp sönmeye başayana dek ()ya basınız. Bu ayarar ekranıdır. Zaman İşeyişi Modundaki diğer ayarardan önce Buunduğunuz ayarını yapmanız gerekir. 2. ()ya iki kez basarak ST yaz saati uyguaması ayararını görüntüeyiniz. 3. ()yi kuanarak Yaz Saati Uyguamasını (ON ) ya da Standart Saati (OFF ) seçiniz. On/Off durumu 4. ()ya basarak ayarar ekranından çıkınız. Yaz saati uyguaması açıdığında ST ekranda beirir. Gegit/y ataarı Gegit grafiği PM akika Sıfıranış Zamanı Geri sayım Başangıç zamanına aternatif oarak bir sıfıranış zamanı ayarayabiir ve bu tuşa basarak sayımı oduğu yerden buraya döndürebiirsiniz. Yaz Saati Uyguaması (ST) y evresi Geri Sayım Sayacı Mod Saniyeer arasındayken ()ye basarsanız dakika böümüne 1 daki ka ekenir. Saniyeer arasındayken sıfırama yaparsanız dakikaara ekeme yapımaz. 5. ()ya basarak ayarar ekranından çıkınız. ST ayararı ie igii bigi amak için "Yaz Saati Uyguaması (ST)"na bakın. Zaman İşeyişi Modunda seçtiğiniz 12saat/24 saat formatı saatin tüm diğer modarı için de geçeri our. Haftanın günü yapıan tarih ayararına göre otomatik görüntüenir. y Gün Saatin beiri dataarı okuması gerektiği için grafiğin ekrana gemesi 40 saniye kadar sürebiir. Gegit grafiği dataarında ()yı kuanarak a.m () ve p.m (P) dataarını görebiirsiniz. Geri Sayım Sayacının Şekiendirimesi 50 P 10:58 Gün 3. Bir ayar böümü yanıp sönerken () (+) ve (B) (-) ie ayarama yapınız. Yı ayarını 1 Ocak 2000 ie 31 raık 2099 arasında yapabiiirsiniz. 4. ()ya basarak ayarar ekranından çıkınız. Yı Saat 4. İstediğiniz zaman ayararı böümü yanıp sönmeye başadığında () ve/veya (B)yi kuanarak aşağıda gösteridiği gibi ayarama yapınız. Ekran y Gegit/y dataarı size, Buunduğunuz deki beirediğiniz tarih için geçeri oan ay evresini ve beirediğiniz tarih için Buunuduğunuz deki gegit hareketerini sunar. Bir şekide Gegit/y Evresi bigierinizin yanış oduğunu düşünürseniz Zaman İşeyişi Modu ayararınızı (haihazırdaki saat,tarih ve Buunduğunuz ) kontro edip gereki değişikikeri yapınız. y evresi için y Evresi Göstergesi ne, gegit grafiği için Gegit Grafiği ne bakınız. Bu böümdeki tüm işemer (C)ye basarak girebieceğiniz Gegit/y ataarı Modunda buunmaktadır. 1. Zaman İşeyişi Modunda şehir kodarı ekranda yanıp sönmeye başayana dek ()ya basınız. Bu ayarar ekranıdır. Zaman İşeyişi Modundaki diğer ayarardan önce Buunduğnuz ayarını yapmanız gerekir. 2. ()ya iki kez basınız. Böyece ST yaz saati ayararı görüntüenir. 3. şağıdaki sırada dizii oan diğer ayarara geçmek için (C)yi kuanınız. Yı kodu TIE 2. şağıdaki sırada dizii oan diğer ayarara geçmek için (C)yi kuanınız. Saat ve Tarihi yaramak İçin 1. Gegit/y ataarı Modunda yı ayararı yanıp sönmeye başayana dek ()ya basınız, bu ayarar ekranıdır. Otomatik Tekrar Otomatik tekrar, geri sayım sıfıra uaştığında onu başangıç zamanından tekrar sayıma başatan bir işevdir. Otomatik tekrar maçar için ideadir. Geri sayım işemini sıfıranış zamanından başatsanız da sıfıra uaştığında otomatik oarak başangıç zamanından sayıma devam edecektir. Otomatik tekrar en faza 7 kez tekrar eder. Geçen Zaman Geçen zaman işemiye geri sayım sıfıra gediğinde saat otomatik oarak geçen zaman öçümü işemine geçer. Geçen zaman modu, okyanustaki yat yarışarı için ideadir. Geçen zaman işemi 1 saniyeik artışara 99 saat, 59 dakika ve 59 saniyeye kadar devam eder. Geri Sayım Sayacındaki Sinyaerin Kuanımı Saatinizi, geri sayımın pek çok yerinde çeşiti sinyaer kuanarak saat ekranına bakmadan sayım hakkında bigi edinmenizi sağar.şağıda, saatinizin sayım sırasında kuandığı sinya çeşiteri anatımaktadır. Geri Sayım Bitiş Sinai Saatiniz, geri sayımın sıfıra uaşacağı ve uaştığı son 10 saniye boyunca sinya verir. İk 5 saniyede (10. saniyeden 6. saniyeye dek) verien sinya, son 5 saniyedekinden (5. saniyeden 1. saniyeye dek) daha hızıdır. Geri sayım sıfıra uaştığında ise daha uzun bir sinya duyuur. İereyiş Sinyai İereyiş sinyainde iki çeşit sinya buunur: sıfıranış zamanı sinyai, ve sıfıranış periyodu sinyai Sıfıranış Zamanı Sinyai Sıfıranış zamanı sinyai geri sayım bitiş sinyaine benzer. Saat, sıfıranış zamanının son 10 saniyesinde sinya verir. Sıfıranış Periyodu İereyiş Sİnyai Sıfıranış periyodu, sıfıranış zamanı ie sıfır arasındaki bömüdür. Sayaç, sıfıranış periyodundayken her dakika basşında saat 4 kısa sinya verir, geri sayımın bitişinde ise 30 saniyeik sinya duyuur. Geri Sayım Sayacı Örnekeri Geri sayım başangıç zamanı: 10 dakika; Sıfıranış zamanı: 5 dakika; Sayaç Tipi: Otomatik tekrar Sıfıranış periyodu Başangıç zamanı Sıfıranış zamanı Sıfıranış Periyodu İereyiş Sinyai Geri sayım Bitiş Sinyai 5'00" 4'00" 3'00" 2'00" 1'00" 0'30" 0'00" 10'00" Sıfıranış zamanı sinyai Geri sayım başangıç zamanı: 10 dakika; Sıfıranış zamanı: 5 dakika; Sayaç Tipi: Geçen zaman Sıfıranış periyodu Geçen zaman Başangıç zamanı Sıfıranış zamanı Sıfıranış Periyodu İereyiş Sinyai öçümü Yı Beiri Bir Tarihteki Gegit Grafiği ie y Evresi Bigierini Görmek İçin Gegit/y ataarı modunda () ie tarihi ieretiniz. Saatin beiri dataarı okuması gerektiği için y Gün grafiğin ekrana gemesi 40 saniye kadar sürebiir. Gegit grafiği dataarında ()yı kuanarak a.m () ve p.m (P) dataarını görebiirsiniz. Gegit grafiğini ve ay evresi bigierini görmek istediğiniz bir tarihi de beireyebiirsiniz. aha faza bigi için Bir Tarih Beiremek İçin e bakınız. 5'00" 10'00" Sıfıranış zamanı sinyai 4'00" 3'00" 2'00" 1'00" 0'30" 0'00" Geri sayım Bitiş Sinyai 2

3 Kuanım Kıavuzu 3068 ünya Saateri Seçii şehir kodunun saati Başangıç Zamanı Sıfıranış Zamanı Sayaç Tipi Ekran Tuş Kuanımı Başangıç zamanı () (+) ve (B) (-) ie ayarama yapınız. Başangıç zamanını 1 dakika ia 60 dakika arasında 1 dakikaık artışara ayarayabiirsiniz. Sıfıranış Zamanı () (+) ve (B) (-) ie ayarama yapınız. Sıfıranış zamanını 1 dakika ia 5 dakika arasında 1 dakikaık artışara ayarayabiirsiniz. Sayaç tipi () ie otomatik tekrar modunu ( ) ya da geçen zaman modunu ( ).seçebiirsiniz. Geri Sayım Sayacını Kuanmak İçin Geri Sayım Sayacı Modunda ()ye basarak geri sayımı başatınız. Siz Geri Sayım Sayacı Modundan çıksanız da geri sayım devam eder. Geri sayım işemini kontro etmek için ihtiyacınız oan tuş kuanımarı aşağıdaki gibidir. Bunu kuanın: Geri sayımı durdurmak için Geri sayımı durduğu yerden devam ettirmek için Tekrar Geri sayım başangıç zamanını görüntüemek için Geri sayım durmuşken Sayımı ekrandaki sıfıranış zamanından başatmak için arm zamanı (Saat: akika) Zaman İşeyişi arm numarası Modundaki saat Geri sayımı durdurup sıfıranış zamanını görmek için Bir Kodunda, Yaz Saati Uyguaması ie Standart Saat rasında Seçim Yapmak İçin 1. ünya Saateri modunda, standart saat/yaz saati uyguaması ayararını değiştirmek istediğiniz şehri buuncaya dek () ie şehir kodarını (zaman diimerini) tarayınız. 2. ()yı bir saniye basıı tutarak Yaz saati uyguamasını açınız (ST ) ya da kapatınız (gösterge yok). Yaz saati uyguaması açık oan bir şehir kodunu görüntüediğinizde ST de ekranda görünür. Yaptığınız ST/Standart saat ayarı sadece seçii oan şehir ST kodu için geçeri our. iğer şehir kodarı bu ayardan etkienmez. armar 4. ()ya basarak ayarar ekranından çıkınız. Sıfıranış zamanı, geri sayım başangıç zamanından az omaıdır. Bunu yapmak için: kodu Zaman İşeyişi Modundaki saat Başka Bir Şehrin Saatini Görmek İçin ünya Saateri modunda () ie doğuya doğru şehir kodarını (zaman diimerini) tarayabiirsiniz. kodarıya igii tüm bigier için UTC Farkıığı/ KodarıTabosu na bakınız. 3. yaramak istediğiniz böüm ekrana gediğinde (B) ve () ie aşağıda gösteridiği gibi ayarama yapınız. yar L1 Bunu kuanın: Geçen zaman öçümünü durdurmak için Geçen zamanı durduğu yerden devam ettirmek için Geri sayım başangıç zamanını görüntüemek için Tekrar Geri sayım durmuşken Geçen zamanı durdurup sıfıranış zamanını görmek için Sayımı ekrandaki sıfıranış zamanından başatmak için Saniye 1/100 saniye Saat Mod Kronometre, geçen zaman, ayrık zaman ve iki bitişi zamanarı öçmenizi sağar. Kronometrenin görüntü araığı 99 saat 59 dakika ve Saniyedir. Kronometre siz onu durdurana dek, ayaradığınız zamana uaştığında tekrar sıfırdan başar. Siz Kronometre modundan çıksanız da, bu moddaki tüm işemer devam eder. Bir ayrık zaman öçümü dondurumuş hade ekranda iken Kronometre işevinden çıkarsanız ayrık zaman siinir ve geçen zaman öçümüne döner. Bu böümdeki tüm işemer (C) tuşuya girien Kronometre modunda buunmaktadır. Kronometre ie Zaman Öçümeri Geçen Zaman Başat urdur Tekrar Başat urdur Si yrık Zaman Başat yır (SPL ) İki yrı Bitişi Yarış Başat yrımı bırak yır urdur 1. yarışmacı 2. yarışmacı bitirir. bitirir. skoru ekrandadır. 1.yarışmacının urdur yrımı bırak 2. yarışmacının skoru ekrandadır. L2 SIG L3 SNZ 2. arm zamanının saat haneeri yanıp sönmeye başayıncaya dek () tuşuna basınız. Böyece ayarar ekranına geçersiniz. Bu işem otomatik oarak aarmı açar. Saat ve dakika haneeri arasında geçiş yapmak için (C)yi kuanınız Bir ayar böümü yanarken () (+) ve (B) (-) ie ayarama yapınız. 12 saat formatını kuanarak aarm zamanını ayarıyorsanız am (gösterge yok) ya da pm. (P ) ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz. 5.()ya basarak ayarar ekranından çıkınız. arm Kuanımı Kronometre akika arm modunda 3 adet bir kereik aarm ve bir adet uyku aarmı buunmaktadır. arm Modunu kuanarak Saat başı sinyaini (SIG) açıp kapatabiirsiniz. L1 ve L3 e kadar ve SNZ den ouşan 4 aarm ekranı buunur. SNZ yi sadece uyku aarmı oarak kuanabiirsiniz. L1 den L3 e kadar oan aarmar ise sadece bir kereik aarm oarak kuanıabiir. Bu böümde yapıan tüm işemer (C) tuşuna basarak giriş yapabieceğiniz arm modunda yer amaktadır. Bir arm Zamanını yaramak İçin 1. arm modunda () tuşunu kuanarak ayaramak istediğiniz aarm ekranını seçiniz. şağıda, geçen zaman modundaki geçen zaman işeminde kuanacağınız tuşar anatımaktadır. Bunu yapmak için: ünya Saateri modu, dünyadaki 32 şehrin (30 zaman diimi) saaterini görmenizi sağar. Eğer seçien şehir için gösterien saat yanışsa, Buunduğunuz ayararınızda bir yanışık var demektir, gereki düzetmeyi yapınız. Bu böümdeki tüm işemer (C) tuşuna basarak girebieceğiniz ünya saateri modunda yer amaktadır. Geri Sayım Sayacı yararını Şekiendirmek İçin 1. Geri Sayım Sayacı Modunda Geri sayım başangıç zamanı ekrandayken, geri sayım başangıç zamanı ekranda yanıp sönmeye başayana dek ()ya basınız, bu ayarar ekranıdır. Geri sayım başangıç zamanı ekranda değise Geri Sayım Sayacını Kuanmak İçin adı böüme bakarak onu görüntüeyiniz. 2. (C)yi kuanarak aşağıdaki sırada dizimiş oan diğer ayarara geçiniz. Si Si arm, saatin hangi modda oduğuna bakmaksızın 10 saniye boyunca çaar. Uyku aarmında aarm topam 7 kez 5 dakikaık araıkara (siz durdurmazsanız) çaar. Herhangi, bir tuşa basarak aarmı susturabiirsiniz. Uyku aarmının 5 dakikaık araıkarında şu işemerden birini yaparsanız varoan uyku aarmı ipta our. Zaman İşeyişi Modu ayarar ekranı Uyku aarmı ayarar ekranının görüntüenmesi armı Kontro Etmek İçin arm Modunda ()yi basıı tutarak aarmın sesini duyabiirsiniz. Bir armı çıp Kapatmak İçin 1. arm modunda ()yi kuanarak bir aarmı seçiniz. arm açık 2. ()yı kuanarak onu açınız ya da kapatınız. Bir kereik aarmarı açtığınızda ( L1, L2, L3 ) onun aarm modu ekranında görünür. Uyku aarmını açtığınızda (SNZ) aarm açık ve uyku aarmı kendi aarm modu ekranında görünür. Bütün modarda açıan aarm için aarm açık görüntüenir. Uyku aarmında ise aarm açık ve uyku aarmı saatin bütün modarında Uyku aarmı ekranda görünür. arm açık aarm çaarken ekranda yanıp söner. Uyku aarmı saatin 5 dakikaık araıkarına ekranda yanıp söner. Saat Başı Sinyaini çıp Kapatmak İçin 1. arm modunda ()yi kuanarak Saat Başı Sinyaini SIG seçiniz. 2. () ie onu açınız (saat başı sinyai açık ) ya da kapatınız (saat başı sinyai açık yok). Saat başı sinyai açıdığında, saat başı sinyai açık saatin tüm modarında ekranda görünür. Saat başı sinyai açık 3

4 Kuanım Kıavuzu 3068 ydınatma Pi gücü, tekrar şarj ediebien piin haihazırdaki douuk oranını gösterir. Pi gücü Seviye Pi Gücü Göstergesi 1 2 (ci şarj uyarısı) Zaman işeyişi dahi hiçbir fonksiyon çaışmaz. Fabrika ayararına dönmüştür. 40 den faza bir açı Uyarı! Saatin otomatik ışık anahtarını kuanarak saat ekranını okurken güveni bir yerde omaya dikkat ediniz. Özeike koşu yada buna benzer bir aktivite ie meşguken arka ışığın çaışarak bir kazaya yada yaraanmanıza sebebiyet vermemesi için dikkati ounuz. Öte yandan etrafınızdaki insanarında bu ani yanan ışıktan etkienmemeerini sağayınız. Saat kounuzdayken bisiket, motorsiket yada diğer bir motoru araç kuanacaksanız otomatik ışığı kapatınız. ni ve zamansız yanan bu ışık dikkatinizi dağıtarak bir trafik kazasına yada kişise yara amanıza sebebiyet verebiir. Ekranın ydınatma Süresini Beiremek İçin 1. Zaman İşeyişi Modunda şehir kodarı yanıp sönmeye başayana dek ()ya basınız. Bu ayarar ekranıdır. 2. ()ya 2 kez daha basınız. 3. (C)ye iki kez basarak haneyi saniye böümüne getiriniz. Otomatik Işık nahtarının çııp Kapatıması Her türü modda (ayarar ekranının görüntüde oması hariç) (B) tuşunu 2 saniye basıı tutarak otomatik ışık anahtarını açabiir (otomatik ışık anahtarı gösergesi) ya da kapatabiirsiniz (otomatik ışık anahtarı yok). Otomatik ışık anahtarı açıdığında, otomatik ışık saatin tüm modarında ekranda görünür. 4. (B)yi kuanarak aydınatma süresini 2.5 saniye ( ya da 1.5 saniye ( ) oarak ayarayınız. 5. İstediğiniz ayararı yaptıktan sonra ()ya basarak ayarar ekranından çıkınız. ) Güç Gereksinimi Bu saatin bir güneş pii, bir de güneş pii tarafından üretien eektrik gücü ie tekrar şarj edien pii (ikinci pi) vardır. Saatinizin şarj oması için saatin hangi konumda tutuması gerektiği aşağıdaki resimde gösterimektedir. Güneş pii 4. seviyede yanıp sönen CHG piin odukça zayıf oduğunu ve şarj oması mümkün oan en kısa zamanda bir ışık kaynağına ihtiyaç duyuduğunu ifade eder. 5.seviyede bütün işever işevseikerini kaybetmiş ve ayarar eski fabrika ayararına geri dönmüştür. Yeniden şarj ediebien pi şarj edidiğinde ve Güç Seviye 5 ten Seviye3 e yüksediğinde saat ve tarihi tekrar ayaramanız gerekir (yanıp sönen L ie gösteriir). Güç 5. Seviyeye düştükten sonra tekrar 2. Seviyeye yüksemeden (şarj görünmez) diğer ayararı yapamazsınız. Saati direkt gün ışığı yada başka bir güçü ışık kaynağı atında uzun süre bıraktığınızda, pi gücü, gerçek gücünden faza bir seviyede görünebiir. Gerçek pi gücü ise birkaç dakika sonra görünecek oandır. gıayıcı, aydınatma yada sinyai kısa bir süre içinde tekrar tekrar kuanırsanız RECOV (teafi) ekrana geebiir ve pi teafi oana dek bunar çaışmaz. ydınatma Sinya seseri Bir süre sonra pi kendini teafi eder ve RECOV yok our, böyece yukarıdaki işever de tekrar kuanıabiir hae geir. Şarj Etme Uyarıarı Bazı şarj şartarı saatin çok faza ısınmasına neden oabiir. şağıda beirtien koşuar söz konusuysa, saati piin şarj oması için o aanarda bırakmayınız. Saatinizin çok ısınması, iquid kristaden yapımış ekranının kararmasına sebep our. Saatin ısısı düştükçe LC görüntüsü (iquid krista ekran) tekrar normae döner. Uyarı! Şarj ediebiir piin şarj oması için saatin parak ışık atında bırakıması saatin çok ısınmasına neden oabiir.einizin yanmamasına dikkat ediniz. Saatin çok faza ısınması şu şartarda söz konusudur: irekt güneş ışığı atına park edimiş arabanın ön camının atına saat konursa Eektrik ambasının çok yakınına konursa irekt güneş ışığı atında bırakıırsa Saati yere parae tuttuktan sonra arka ışığın çaışması için 40 dereceden faza bir açıya saati yüzünüze doğrutunuz. Saati giysinizin üzerine takınız. Zaman işeyişi ve CHG hariç, fonksiyonar ve ekran çaışmaz. Teafi 4 5 Otomatik ışık anahtarını açmanız, her türü modda kounuzun aşağıda gösteridiği şekideki bir hareketi sonucu saatin arka ışığının yanması sağanır. Bu saatte Tamamen Otomatik EL Işığı özeiği buunmaktadır, Bu özeik sayesinde arka ışık anahtarı sadece bei bir aydınığın atında çaışır. Yani arka ışık anahtarı aydınıkta çaışmaz. Örnek: Saatin ekranı ışık kaynağına dönecek şekide saati yereştiriniz. Saatin kayışının nası durması gerektiği resimde gösterimektedir. Işık kaynağının herhangi bir tarafı bir örtü vs. gibi bir şeye örtüürse şarjın verimiiği düşer. Normade saati oabidiğince çok giysi kounuzun dışına takmanız gerekir. Saat ekranının çok az bir kısmı da kapansa şarj düşer. 3 Otomatik Işık nahtarı Hakkında Yere parae Fonksiyon durumu Tüm fonksiyonar çaışır. Tüm fonksiyonar çaışır. arm, saat başı sinyai, aydınatma, otomatik ışık anahtarı ve ekran çaışmaz. rka Işığın E İe Çaıştırıması Her türü modda (ayarar ekranının görüntüde oması hariç) (B) tuşuna basarak ekranı aydınatabiirsiniz. Ekranın aydınatıma süresini 1.5 ya da 2.5 saniye oarak ayarayabiirsiniz. aha faza bigi için ydınatma Süresini Beiremek İçin e bakınız. Yukarıdaki işem, otomatik ışık anahtarının açık oup omamasına bağı omadan çaışır. Pi Gücü Göstergesi ve Teafi Göstergesi rka ışık an EL (eectro-uminescent) paneini kuanarak karanık ortamarda ekranı aydınatır, ekranın okunmasını koayaştırır. Otomatik ışık anahtarı ise saati yüzünüze çevirdiğinizde otomatik oarak arka ışığı yakar. Otomatik ışık anahtarının çaışmasıiçin (otomatik aşık anahtarı açık ie gösteriir) açıması gerekir. iğer önemi bigier için "rka Işık Uyarıarı"böümünü okuyunuz. Otomatik ışık anahtarı Şarj Etme Rehberi Tamamen şarj oduktan sonra, aşağıdaki şartar korunursa saatin zaman ayararı modu 8 ay boyunca aktif kaır. şağıdaki taboda, saatin günük işemerini yapabimesi için ne kadar süre aydınıkta kamaya ihtiyaç duyduğu gösterimektedir. Işık Seviyesi (parakık) Uygun ışık aım süresi çık hava güneş ışığı (50,000 ux) 5 dakika Pencere arkası güneş ışığı (10,000 ux) 24 dakika Buutu bir günde pencere arkası güneş ışığı (5,000 ux) 48 dakika Ev içi forasan ışığı(500 ux) 8 saat İpucu oması açısından tüm teknik detayar verimektedir: Saat ışığa hiç çıkartımazsa Günde 18 saat aktif, 6 saat uyku modunda tutuursa Günde arka ışık sadece 1 kez kuanıırsa (1.5 saniye) arm çaışı için günde sadece 10saniye harcanırsa Sık sık şarj etmek istikrarı oarak şarjı koayaştırabiir. Teafi Süreeri şağıdaki taboda saatin pi gücünün bir seviyeden bir üst seviyeye çıkması için gereki oan ışık aım ihtiyacını gösterimektedir. Işık Seviyesi (parakık) Uygun ışık aım süresi Seviye 5 Seviye 4 Önemi! Saati uzun zaman ışıksız bir ortamda tutmak yada saatin ışık amasını engeeyecek şekide giyinmek, şarj ediebiir piin gücünün düşmesine sebep oabiir. Mümkün oan her zamanda saatin parak ışık aabimesine oanak sağayınız. Bu saat ışığı eektriğe çevirebien bir güneş pii taşımaktadır. Bu güneş pii de şarj ediebien pii şarj etmektedir. Norma şartarda, şarj ediebien pi değişime ihtiyaç duymaz fakat çok uzun yıar boyu kuanım sonucu şarj ediebiir pi, tüm kapasitesiye şarj oabime özeiğini kaybedebiir. Eğer şarj oabien piinizin tamamen şarj omamasıya igii bir probem yaşıyorsanız satıcınıza yada şarj ediebiir piinizin değiştirimesi için bir Casio distribütörüne baş vurunuz. Saat piini kendiniz çıkarmaya ve değiştirmeye çaışmayınız. Yanış tip piin kuanıması saatin arızaanmasına neden oabiir. Pi değişimi yaptığınızda ve pi gücü seviyesi 5. seviyeye düştüğünde tüm kayıtı hafıza siinir, haihazırdaki saat ve diğer ayarar fabrika ayararına geri döner. Uzun süre saati kuanmayacaksanız Güç epoama işevini aktif hae getirerek, saati norma ışık aan bir mekana bırakınız.bu piin bitmesini engeer. çık hava güneş ışığı (50,000 ux) Seviye 3 Seviye2 2 saat Seviye 1 18 saat 8 saat 6 saat 91 saat 41 saat 10 saat 184 saat 83 saat Pencere arkası güneş ışığı (10,000 ux) Buutu bir günde pencere arkası güneş ışığı (5,000 ux) 126 saat Ev içi forasan ışığı(500 ux) Yukarıdaki ışık aım süreeri sadece tahmini süreerdir. Gerçek aım süresi ışık kaynağına bağıdır. 4

5 Kuanım Kıavuzu 3068 Referans Uyku urumundan Uyanmak İçin şağıdaki işemerden birini yapınız. Saati iyi aydınatıan bir yere çıkartınız. Herhangi bir tuşa basınız. Saat ekranını yüzünüze çeviriniz. Otomatik Geri önüş Özeiği Gegit/y ataarı Modu ya da arm Modunda herhangi bir işem yapmaksızın 2-3 dakika kaırsanız saat otomatik oarak Zaman İşeyişi moduna döner. Ekranda yanıp sönmekte oan haneer buunduğu hade 2-3 dakika herhangi bir tuş kuanımı yapmazsanız saat otomatik oarak ayarar ekranından çıkar. Tarama Bir çok modda ve ayar işevinde (B) ve () tuşarı, ekrandaki bigierin taranmasında kuanıır. Birçok durumda, bu tuşarı basıı tutmak yapıan işemin hızanmasını sağar. Görüntüenen Isı Birimini Seçmek İçin 1. Zaman İşeyişi Modunda şehir kodarı yanıp sönmeye başayana dek ()ya basınız. Bu ayarar ekranıdır. 2. ()ya bir kez daha basınız. 3. (C)ye basarak ısı birimi ayararı ekranını görüntüeyiniz. 4. () yi kuanarak Cesius ( C) ve Fahrenheit ( F). arasında seçim yapınız. Fabrika değeri ve pi değişiminden sonra geen ayar Isı birimi Cesius ( C) tur. 5. İstediğiniz ayararı yaptıktan sonra 2 kez ()ya basarak ayarar ekranından çıkınız. Güç epoama Fonksiyonunu çıp Kapatmak İçin 1. Zaman İşeyişi Modunda şehir kodarı yanıp sönmeye başayana dek ()ya basınız. Bu ayarar ekranıdır. 2. ()ya bir kez daha basınız. 3. (C)ye 2 kez basarak güç depoama on/off ekranını görüntüeyiniz. 4. ()ye basarak güç depoamayı açınız (ON) ya da kapatınız (OF ). 5. ()ya 2 kez basarak ayarar ekranından çıkınız. Güç depoama fonksiyonu açıdığında PS On/Off durumu saatin tüm modarında ekranda görünür. yarama değeri Isı agıayıcısı ayararı, değer izin verien araık dışındaysa ( 10.0 C/14.0 F ia 60.0 C/140.0 F) ayaranamaz. raık dışındaki değerer - - oarak görünür. 4. İstediğiniz ayararı yaptıktan sonra 2 kez ()ya basarak ayarar ekranından çıkınız. Zaman İşeyişi Haihazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamar 30 ie 59 arasında iken saniyeerin sıfıranması, dakika böümüne +1 dakika iave edimesine neden our. Fakat saniye böümündeki sayı haneeri 00 ie 29 arasında bir rakamdaysa, sıfıranmaarı sonucu dakika kısmına ekeme omaz. 12 saat formatında, ekranda öğen dan gece yarısı a kadar (pm) P ibaresi ekranda görünür.gece yarısı dan öğen am e kadar ise ekranda gösterge buunmaz. 24 saat formatında, saatin 0.00 ie arasında geçiş yaptığı ekrandahiçbir dönemde hiçbir ibare görünmez. Yı ayarı 2000 ie 2099 arasında yapıabiir. Saatiniz, farkı ay ve yı uzunukarını otomatik oarak düzeneyecek şekide yapıandırımıştır. Tarih ayararını bir kez ayaradığınızda, pi değişimi ve pi gücünün 5. seviye atına düşmesi hariç bu ayararı tekrar gözden geçirmeniz gerekmez. ünya Saateri ünya Saateri ve arm Moduna girdiğinizde karşınıza çıkan ik ekran, bu modarda görüntüediğiniz son ekrandır. ünya Saateri Modundaki saaterin saniye sayımı, Zaman İşeyişi Modundaki saniye sayımı ie eş zamanı ierer. Bütün ünya Saateri Modundaki saater, Zaman İşeyişindeki haihazırdaki saat ayarına göre UTC zaman farkııkarı uyarınca hesapanır. y Evresi Göstergesi ydınatma Uyarıarı rka Ekranar y Evresi Göstergesi Bu satteki y evresi d aşağıda da gösteridiği gibi ayın haihazırdaki evresini gösterir. (göremediğimiz kısım) y evresi (görebidiğimiz kısım) y Evresi Göstergesi y Yaşı y Evresi Yeni y İk ördün Moon Phase Indicator Moon ge Moon Phase oun y Son ördün y evresi, güneyden bakıdığında kuzey yarımküreden ayın görüme haini yansıtır. Bu yüzden saatin gösterdiği evre ie sizin buunduğunuz yerdeki gerçek ay evresi farkı oabiir. Güney yarım küredeyseniz ya da ekvatora yakın bir yerdeyseniz bu saatin gösterdiği ay evreerinin sağ-so oryantasyonu tam ters agıanmaıdır. Gegit Grafiği Gegit grafiği ortaama duruma göre yükseen ve açaan durumarı gösterir. Grafiğin dikey ekseni (1 nokta = 0.2 metre) gösterirken, yatay eksen zamanı (1 nokta = 1 saat) gösterir. Su seviyesi Ortaama su seviyesi ve onun farkı Su seviyesi B Zaman X2 X3 X1 Su Seviyesi 1 metre 2 metre 3 metre Su Seviyesi B 1 metre 2 metre 3 metre 1ot 20 santi- 40 santi- 60 santi(ikey eksen) metre metre metre 1ot 1 saat 1 saat 1 saat (Yatay eksen) Saatinizi giyisi kounuzun içine takmanız saatin uyku durumuna geçmesine sebep oabiir. Saatiniz 6:00 M ia 10:59 PM arasında uyku durumuna geçmez. Fakat bu saatere varıdığında ( 6:00 M ) saat uyku durumundaysa böye kamaya devam eder. Sinyaer, aydınatma ve ekran kuanıamaz. Ekran hariç tüm fonksiyonar kuanımda Isı gıayıcısını yaramak İçin 1. Zaman İşeyişi Modunda şehir kodarı yanıp sönmeye başayana dek ()ya basınız. Bu ayarar ekranıdır. 2. ()ya bir kez daha basarak ısı agıayıcısı ayarar ekranını görüntüeyiniz. 3. () (+) ve (B) (-) ie ısı ayararını yapınız. Bu değereri 0.1 C (0.2 F) ik basamakara, ±10 C (±18 F) araığında yapabiisiniz. eğer bunun dışındaysa --.- ekrana geir. 6 ya da 7 gün Karanık, Güç depoama yanıp sönmez. İşem Güç depoama Ekran Karanıkta Geçen Zaman Karanık, yanıp sönen Güç 60 ia70 dakika epoama (PS) Güç depoama fonksiyonu açıksa, saatin karanık bir mekanda bir süre bırakıdığı durumarda bu fonksiyon saati uyku durumuna aır. şağıdaki taboda saatin fonksiyonarının Güç depoama fonksiyonundan nası etkiendikeri anatımaktadır. Isı gıayıcısı yararı Bu saatteki ısı agıayıcısı fabrikada yapıırken ayaranmıştır ve normade tekrar ayaranmaya ihtiyaç duymaz. Fakat bu saat tarafından yapıan ısı okumaarında ciddi hata oduğunu fark ederseniz, hataarı düzetmek için ısı agıayıcısı tekrar ayarayabiirsiniz. Önemi! Isı agıayıcısını yanış ayararsanız yanış öçüm sonuçarı ede edersiniz. Bu yüzden herhangi bir ayarama yapmadan önce şunarı okuyunuz: Saatin yaptığı öçümeri gerçek ve güveniir başka bir termometre ie karşıaştırınız. yarama yapmanız gerekiyorsa saati kounuzdan çıkararak ısısının sabitenmesi için dakika bekeyiniz. Güç epoama Fonksiyonu Termometre Bu böüm saatinize igii daha detayı ve teknik bigieri içermektedir. ynı zamanda çeşiti işever ve saatin içeriğiye igii önerier, uyarıar ve notar içermektedir. Çok uzun kuanımdan sonra eektrike çaışan arka ışık aydınatması eski gücünü kaybedebiir. rka ışık, güneş ışığı atında kuanıdığında okumayı zoraştırabiir. rka ışık kuanıdığında, saatten bir ses geebiir, bu bir arızadan kaynakanmayan, sadece EL paneinin, aydınatma için kuandığı titreşimden kaynakanan bir sestir. arm çamaya başadığında arka ışık otomatik oarak kapanır. rka ışığın çok sık kuanımı pii zayıfatır. Otomatik Işık nahtarı Uyarıarı Zaman İşeyişi ya da Gegit/y ataarı Moduna girdiğinizde ik 40 saniyede otomatik ışık anahtarı ekranı aydınatmayabiir (gegit ya da ay evresi görünene dek). Gegit grafiği ya da ay evresi göstergeerinin görünmesi için saatin önce data okuması yapması gerekir. Pi seviyesi 4. seviye atına düşerse otomatik ışık otomatik oarak kapanır. Saatinizi giysinizin içinde kaacak şekide takmanız durumunda, kounuzun küçük bir hareketi ya da titreşimi otomatik ışığın yanmasına sebep oabiir. Bu şekide aydınatmanın aktif hae geçebieceği bir durumdaysanız piin zayıfamasını engeemek için otomatik aydınatma fonksiyonunu kapatınız. Saatinizi giysinizin içinde kaacak şekide takmanız durumunda, kounuzun küçük bir hareketi ya da titreşimi otomatik ışığın yanmasına sebep oarak pii zayıfatır. Saati kounuzun yere parae omadığı,15 dereceden faza bir dereceye açı yaptığı durumarda saati yüzünüze doğru çevirseniz de arka ışık yanmayabiir. Kounuzun yere parae omasına dikkat ediniz. Saati yüzünüze doğru tutmaya devam etseniz bie ayaradığınız aydınatma süresi bitince Ekran ydınatma Süresini Beiremek İçin ekan ışığı söner. Statik eektrik yada manyetik aanar, otomatik aydınatma fonksiyonunun işevini engeeyebiir. Eğer arka ışık yanmıyorsa, saati tekrar arka ışığın yanması gereken pozisyona getiriniz (yere parae hae getiriniz) ve tekrar yüzünüze doğru çeviriniz. Eğer haa çaışmıyorsa kounuzu aşağı sarkıtıp tekrar kadırarak işemeri tekrarayınız. Beiri şartar atında, saati yüzünüze doğru çevirdiğiniz hade birkaç saniye içinde arka ışık yanmayabiir. Bu arka ışığın arıza yaptığı anamına gemez. Saatinizi ie geri saadığınızda saatin içinden geen bir kik sesi duyabiirsiniz. Bu otomatik ışık anahtarının mekanik işeminden kaynakanan bir sestir, saatte arıza oduğu anamına gemez. Ortaama su seviyesini 3 metre geçen periyodar gösterimez. 5

6 Kuanım Kıavuzu 3068 UTC Farkıığı/ Kodarı Listesi an Listesi Kodu Farkıığı PPG HNL NC Pago Pago Honouu nchorage LX EN CHI NYC CCS RIO LON PR BER TH CI JRS JE THR XB KBL KHI EL C RGN BKK HKG OS TYO L SY NOU WLG TBU Los ngees enver Chicago New York Caracas Rio e Janeiro London Paris Berin thens Cairo Jerusaem Jeddah Tehran ubai Kabu Karachi ehi haka Yangon Bangkok Hong Kong Osaka Tokyo deaide Sydney Noumea Weington Nuku ofa UTC ynı zaman diimindeki diğer ana şehrier Papeete Nome San Francisco, Las Vegas, Seatte/Tacoma, awson City, Vancouver Edmonton, E Paso Houston, aas/fort Worth, New Oreans, Mexico City, Winnipeg Montrea, etroit, Boston, Miami, Panama City, Havana, Lima, Bogota La Paz, Santiago, Port Of Spain Sao Pauo, Buenos ires, Brasiia, Montevideo ubin, Lisbon, Casabanca, akar, bidjan msterdam, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Rome, Madrid, Stockhom, giers Hesinki, Johannesburg, Istanbu, Beirut, amascus, Cape Town Kuwait, Riyadh, den, ddis baba, Nairobi, Moscow Shiraz bu habi, Muscat Mae Mumbai, Kokata, Coombo Phnom Penh, Hanoi, Vientiane, Jakarta Singapore, Kuaa Lumpur, Mania, Beijing, Taipei, Uaanbaatar Seou, Pyongyang arwin Mebourne, Rabau, Guam Port Via Christchurch, Nadi, Nauru Isand Haziran 2006 verierine dayanmaktadır. -2 ya da KBL sadece ünya Saateri Modunda seçiebiir. Bunar Zaman İşeyişi Modundaki Buunduğunuz ayararı için seçiemez. Kodu an PPG PGO PGO MERICN SMO PI SMO WELLES HRBOUR US HNL MSSCRE BY LEUTIN ISLNS PPEETE THITI HONOLULU US NC COROV US PORT CLRENCE US JUNEU US LX VNCOUVER CN SN IEGO US SNT MONIC US EN WINTER HRBOUR CN CBO SN LUCS MEXICO BHI MGLEN MEXICO CHI CPULCO MEXICO L UNION EL SLVOR GLVESTON US PUERTO LIMON COST RIC NYC POINTE-U-PERE CN PUERTO CHICM PERU MIMI HRBOUR US BUENVENTUR PNM CCS BRIGETOWN BRBOS HLIFX CN IQUIQUE CHILE SNTO OMINGO OMINICN R. RIO BUENOS IRES RGENTIN RIO E JNEIRO BRZIL F. E NORONH BRZIL 01 S. VICENTE CPE VERE SNT CRUZ ZORES PONT ELG ZORES LON PLYMOUTH ENGLN CSBLNC MOROCCO LISBON PORTUGL PR, BER UNKERQUE FRNCE VENEZI ITLY NRVIK NORWY TH, CI LEXNRI EGYPT JRS NISOS LEROS GREECE CPE TOWN SOUTH FRIC JE SHTT L RB IRQ TOMSIN MGSCR JEH SUI RBI THR BNR-E LENGEH IRN KHOWR-E MUS IRN KHRK IRN XB SULTN QBOOS OMN UBI RB MIN JEBEL LI RB KHI MLE MLIVES MLIVES KRCHI PKISTN GWR PKISTN EL MUMBI INI CHENNI INI COCHIN INI C CHITTGONG BNGLESH COXS BZR BNGLESH COLOMBO SRI LNK RGN ELEPHNT POINT BURM BSSEIN RIVER BURM YNGON MYNMR BKK CHRISTMS IS. ININ OCEN ISLN LNGS BY SUMTER SURBY INONESI PHUKET THILN BNGKOK BR THILN MUI VUNG TU VIET NM HKG ESPERNCE USTRLI SNKN SBH HONG KONG CHIN MNO SULWESI MELK MLYSI CEBU PHILIPPINES TNJONG PGR SINGPORE OS OSK KOBE KSHI TSUIYM URGMI TNBE WKYM TJIRI TONOUR KURE UBE SHIMONOSEKI YUY HGI HIWS TKMTSU NIIHM UWJIM KNNOUR MUROTOZKI MUROTSU KOCHI TOSSHIMIZU TSUYZKI Kodu OS TYO L SY NOU WLG TBU an HKT KRTSU SSEBO MTSUSHIM KUMMOTO TOMIOK NISHIOIT HOSOSHIM MIYZKI BURTSU SHIBUSHI KGOSHIM MKURZKI KUNE NISHINOOMOTE NZE NH HIRR ISHIGKI MIZURU SHIBUR OSHIM KOZU SHIM HCHIJO JIM CHICHI JIM YOKOHM YOKOSUK ZUSHI ENOSHIM MNZURU NIIGT TEROMRI KSHIWZKI NOETSU OGI TOYM TKI KNZW HUKUI W ITO SHIMO SHIMIZU SGR OMEZKI MISK KBNE NGOY HMJIM BSHIRI RUMOI OTRU HKOTE MURORN TOMKOMI KUSHIRO OMORI HCHINOHE KUJI KMISHI KESENNUM SENI NOSHIRO OG KIT SKT NEZUGSEKI SOM YOTSUKUR HITCHI ORI KSHIM CHOSHIGYOKO KZUSKTSUUR KMOGW TTEYM PORT ELIE WLLROO WHYLL PORT LINCOLN RWIN GOVE BRISBNE SYNEY MELBOURNE YP ISLN PORT MORESBY GUM NOUME CHOISEUL BY PORT VIL SUV HRBOUR KWJLEIN TOLL UCKLN WESTPORT LYTTELTON FUNFUTI NUKULOF NEIFU PNGI USTRLI USTRLI USTRLI USTRLI USTRLI USTRLI USTRLI USTRLI USTRLI CROLINE ISLN PPU NEW GUINE US NEW CLEXONI SOLOMON ISLN VNUTU FIJI ISLN MRSHLL ISLN NEW ZELN NEW ZELN NEW ZELN TUVLU TONG TONG TONG raık 2005 verierine göre düzenenmiştir. 6 Tercüme:

Tebrik. Genel Rehber. Radyo-Kontrollü Atomik Zaman İşleyişi. MO0306-EA Kullanım Kılavuzu 2608 2638 2688

Tebrik. Genel Rehber. Radyo-Kontrollü Atomik Zaman İşleyişi. MO0306-EA Kullanım Kılavuzu 2608 2638 2688 MO0306-EA Kuanım Kıavuzu 2608 2638 2688 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Ürününüzden en iyi seviyede yararanmak için bu e kıavuzunu dikkatice okuyarak, gerektiğinde tekrar bakmak

Detaylı

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

Bu Kılavuz Hakkında. İçerik. Genel Rehber. Zaman İşleyişi Modu. MO1106-EA Kullanım Kılavuzu 5229

Bu Kılavuz Hakkında. İçerik. Genel Rehber. Zaman İşleyişi Modu. MO1106-EA Kullanım Kılavuzu 5229 MO1106-E Kullanım Kılavuzu 5229 Bu Kılavuz Hakkında Saatinizin modeline bağlı olarak ekrandaki yazılar ya ışıklandırılmış ekran üzerine karartma, ya da karartma ekran üzerine ışıklandırma ile gösterilir.

Detaylı

ML5520/21. kullanici kilavuzu

ML5520/21. kullanici kilavuzu ML5520/21 kuanici kiavuzu Sunuș Bu begenin içindeki bigierin eksiksiz, doğru ve günce oabimesi için her türü çaba gösterimiștir. Üretici, denetimi dıșındaki hataarın sonuçarından sorumu değidir. Üretici,

Detaylı

www.ersa.com.tr İçerik Mod Referans Rehberi MO1212-EA 2012 CASIO COMPUTER CO., LTD. KULLANIM KILAVUZU 5303 TÜRKÇE

www.ersa.com.tr İçerik Mod Referans Rehberi MO1212-EA 2012 CASIO COMPUTER CO., LTD. KULLANIM KILAVUZU 5303 TÜRKÇE MO1212-EA 2012 CASIO COMPUTER CO., LTD. KULLAIM KILAVUZU 5303 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. TÜRKÇE Uygulamalar Bu saatte yön ve sıcaklık ölçümü yapabilceğiniz sensörler bulunmaktadır.

Detaylı

Giriş. Güvenlik Uyarıları. www.ersa.com.tr. www.ersa.com.tr. www.ersa.com.tr. Uyarı!

Giriş. Güvenlik Uyarıları. www.ersa.com.tr. www.ersa.com.tr. www.ersa.com.tr. Uyarı! MA0609-EB Kullanım Kılavuzu 2886 Giriş Uyarı! AC Adaptörü ve Şarj Etme Birimi AC adaptörünün ya da şarj etme biriminin içine su ya da yabancı madde kaçmasına veya ıslanmalarına izin vermeyiniz. AC adaptörüne

Detaylı

www.ersa.com.tr Tepenin Kullanımı Bu Kılavuz Hakkında Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler

www.ersa.com.tr Tepenin Kullanımı Bu Kılavuz Hakkında Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler MO1403-EA 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD. Kullanım Kılavuzu 5365 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Uygulamalar Saatiniz yön, ısı, barometrik basınç ve yükseklik ölçmek için içerisinde sensörler

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 5113

Kullanım Kılavuzu 5113 MO1002-EA Kullanım Kılavuzu 5113 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Uygulamalar Saatinizde bulunan algılayıcılar sayesinde yönünüzü bulabilir, barometrik basıncı, ısıyı ve yüksekliği ölçebilirsiniz.

Detaylı

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor Bid in der Größe 215x70 mm einfügen İşetme Taimatı Axor İşareter ve Semboer d e İkaz hatıratması Çevre hatıratması! Oası araç hasararı i b İpucu Davranış taebi b Yapıması gereken işem (birçok b) É=É É=É

Detaylı

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU 2 İyi bir kamyonu mükemme kıan nedir? Çoğu insan, bu etkenin verimiik oduğunu söyeyecektir. Odukça iddiaı bir söz. Peki, gerçekte de öye mi? Bizim için

Detaylı

ABX 23. Saat Ayarları ĠĢlevi Telefon Hafızası Dünya Saatleri Alarm Kronometre GENEL REHBER

ABX 23. Saat Ayarları ĠĢlevi Telefon Hafızası Dünya Saatleri Alarm Kronometre GENEL REHBER ABX 23 Bu CASIO saati seçtiğiniz için öncelikle sizi tebrik ederiz. Üründen en üst düzede yararlanmanız için bu el kılavuzunu dikkatlice okuyup, gerekli olduğunda tekrar bakmak için el altında bulundurunuz.

Detaylı

www.ersa.com.tr İçerik Bu Kılavuz Hakkında MA1406-EA 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD. Kullanım Kılavuzu 5410

www.ersa.com.tr İçerik Bu Kılavuz Hakkında MA1406-EA 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD. Kullanım Kılavuzu 5410 M406-E 204 SIO OMPUTER O., LTD. Kullanım Kılavuzu 540 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kullanım kılavuzundaki ürün resimleri, sadece referans amaçlıdır, gerçek ürün, resimde görünenden

Detaylı

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 2 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page i AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanık Afet ve Aci Durum

Detaylı

İşlem Rehberi 2888. Bu kılavuz hakkında

İşlem Rehberi 2888. Bu kılavuz hakkında Bu kılavuz hakkında Keypad * Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır. Klavye* tuşları köşeli parantez içinde koyu renkli bir biçimde gösterilir. Örneğin:[2].

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan ISSN 1302-3519 İş Sağığı Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 140 Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü Isparta Gü Sektörünün Yapısa Sorunarı ve Topumsa Cinsiyet Eşitsiziği

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 114 Ocak - Şubat 2011 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı?

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı? ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010 Dünyadaki Çirkinikerin Yükünü Çocukar Taşıyor Çocuk Hakarı Nerede Kadı? İnşaatarda Yatıp Kakma Yereri İş Sağığı ve Güveniği

Detaylı

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıar için Üretkeniği artırmak için verierin ve bağantının gücünü kuanın Artık yazıcınızın verierine anında erişerek daha hızı yanıt

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013 ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 135 ISSN 1302-3519 Temmuz - Ağustos 2014 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

Yine rakipsiz. Konfor Teknoloji harikası kabin içi teknolojisiyle ve çok amaçlı koltuk sistemiyle konfor ve stil içerisinde seyahat edin.

Yine rakipsiz. Konfor Teknoloji harikası kabin içi teknolojisiyle ve çok amaçlı koltuk sistemiyle konfor ve stil içerisinde seyahat edin. Land Cruiser Prado Yine rakipsiz Yeni Land Cruiser Prado, sizi şehrin içinden aıyor, kırarın engebei arazierine götürüyor ve bunu sti, güveniirik ve Toyota yeniikeriye yapıyor. Dünya çapında 60 yıı aşkın

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi) ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 124 Göz Göre Göre Kuanıan Çocuk Emeği Eyü - Ekim 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 94 Yoksuuğun Pençesindeki Çocukar İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - II E ve Taşınabiir Eektriki E Aeteri www.fisek.org.tr Eyü - Ekim 2007

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr.

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 110 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukar

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 115 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Topum Hekimiğine

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

CASIO Model No : 2271 Kullanma Kılavuzu

CASIO Model No : 2271 Kullanma Kılavuzu CASIO Model No : 2271 Kullanma Kılavuzu Başlangıç Casio 2271 model kol saatini seçtiğiniz için kutlarız. Saatinizi verimli şekilde kullanabilmek için bu kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde

Detaylı