Kullanım Kılavuzu 3173

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım Kılavuzu 3173"

Transkript

1 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer ekranda gösteriir. Tüm bu özeikeriye bu saat gezi, dağ tırmanışarı ya da diğer açık hava sporarı için çok uygun ve kuanışıdır. Uyarı! Bu saate yereştirimiş oan öçüm fonksiyonarı profesyone ve endüstriye kesinik gerektiren öçümer için kuanıamaz. Saatinizin gösterdiği bigier sadece gerçeğe yakın bir tahmin oabiir. Dağa tırmanış ya da bunun gibi yönünüzü kaybetmenin hayatınıza ma oabieceği durumarda mutaka yön okumaarını teyid etmek için ikinci bir pusuayı yanınızda buundurunuz. SIO OMPUTER O., LTD. bu saatin sizin tarafınızdan ya da 3. kişier tarafından kuanımından doğan hiçbir kayıp ya da şikayetten sorumu değidir. Pi Gücü Seviyeeri Ekrandaki pi gücü göstergeerini takip ederek saatinizin pi gücünü öğrenebiirsiniz. Pi gücü indicator Seviye Pi gücü Fonksiyon durumu: 1 (H) Tüm fonksiyonar çaışır. 2 (M) Tüm fonksiyonar çaışır. 3 (L) 4 () ydınatma,sinya ve agı işemeri çaışmaz. Zaman işeyişi ve (şarj) göstergesi hariç hiçbir fonksiyon ve ekran göstergesi çaışmaz. 5 Hiçbir fonksiyon çaışmaz. Bu Kıavuz Hakkında Tuş kuanımarı yandaki resimde de gösteridiği gibi harfer kuanıarak anatımıştır. Bu kıavuzdaki örnek saat resimeri sadece referans amaçı kuanımıştır, bu yüzden saatin gerçek görüntüsü bu kıavuzda yer aan resimden farkı oabiir. Seviye 3 te yanıp sönen (LOW) (L) (düşük) göstergesi pi gücünün odukça düşük oduğunu ifade eder. Mümkün oan en kısa zamanda saatinizi parak ışık aabien bir yere götürünüz. Seviye 5 te hiçbir fonksiyon çaışmaz ve tüm ayarar fabrika ayararına geri döner. Pi gücü 5. Seviyeye düştükten sonra ancak 2. Seviyeye çıktığında (M) (orta) haihazırdaki saat, tarih ve diğer ayararı yapabiirsiniz. Pi gücü 5. seviyeden 2. seviyeye çıktığında (M) ekran göstergeeri de ekrana geir. Saati direk gün ışığı atında, ya da çok güçü bir ışık kaynağının yakınında bıraktığınızda pi gücü seviyesi geçici bir süre için gerçek pi gücünden biraz daha faza görünebiir. Bİr kaç dakika sonra gösterien pi gücü seviyesi göstergesi daha doğrudur. Pi gücü 5. seviyeye düştüğünde ve pi değişimi yaptığınızda hafızada kayıtı tüm bigier siinir, haihazırdaki saat ayarı dahi tüm ayarar fabrika ayararına döner. (Işık) Saatinizi kuanmadan önce şunarı kontro ediniz: 1. Pi gücünü kontro ediniz. Pi gücü göstergesi oarak H mı (yüksek) yoksa M (orta) mı görüntüeniyor? HYIR şağıdaki durumardan biri söz konusu mu? Ekranın üst so köşesindeki pi gücü göstergesi L ya da LOW (düşük) mü gösteriyor? Ekranın at so köşesinde (şarj) mi görüntüeniyor? Saat ekranı kararmış mı? EVET Pi gücü azdır. Saati ışık aan bir yere götürerek piinin şarj omasını sağayınız. Şarj etme ie igii detayı bigi için Saatin Şarj Edimesi ne bakınız. Pi gücü göstergesi EVET Saat tamamen şarj omuş. Şarj etme ie igii detayı bigi için Saatin Şarj Edimesi ne bakınız. SOR 2. basamağa geçiniz. 2. Buunduğunuz Şehir ve Yaz saati uyguaması (DST) ayararını kontro ediniz. Buunduğunuz Şehir ve yaz saati uyguaması ayararını yapmak için Buunduğunuz Şehir yararını Şekiendirmek İçin adı böümdeki prosedürü takip ediniz. Önemi! Dünya Saateri Modu ve Gün Doğumu/Gün Batımı Modundaki dataarın doğru oması Zaman İşeyişi Modundaki Buunduğunuz Şehir, saat ve tarih ayararını doğru yapmanıza bağıdır. 3. Haihazırdaki saat ayarını kontro ediniz. Haihazırdaki Tarih ve Saat yararını Şekiendirmek İçin adı böüme bakınız. Saatiniz artık kuanıma hazırdır. Saatin Şarj Edimesi Saat ekranında ışığı eektrik gücüne çeviren bir güneş pii buunur. Eektrik enejrisi saatte buunan tekrar şarj ediebiir pii şarj eder, bu da saatin çaışmasını sağar. Her ışıkı ortama çıkarıışında saatiniz şarj our. Şarj Rehberi Saat kounuzda değiken, saatinizi aydınık bir yerde bırakınız. Saatin en iyi şekide şarj oması için mümkün oan en aydınık yere konuması gerekir. Saat kounuzdayken saat ekranının giysi kounuzun saat ekranını örtmediğinden emin ounuz. Saat ekranının bir kısmı ya da tamamı, giysi kounuzun atında kaırsa saat uyku durumuna geçebiir. Uyarı! Saatinizi şarj oması için parak ışık atında uzun süre bırakırsanız bu, saatin çok ısınmasına neden oabiir. Saatinizi aırken einizin yanmaması için dikkati ounuz. Saatiniz aşağıdaki durumarda uzun süre kaırsa odukça faza ısınabiir. Direk güneş ışığı atında parkedimiş arabanın ön camının atında Forasan ışığına çok yakın bir yerde Direk güneş ışığı atında Önemi! Saatinizin çok faza ısınmasına izin verirseniz, krista ekran kararabiir. Saatin ısısı normae döndüğünde LD ekranının görüntüsü de tekrar normae dönecektir. Saatinizi uzun zaman kuanmayacaksanız saatinizin Güç Depoama fonksiyonunu açınız ve saatinizi aydınık bir yerde bırakınız. Böyece pi gücünüz düşmez. Saatinizi uzun zaman karanık yerde bırakırsanız ya da saatinizi ekranı ışık amayacak şekide giyisi kounuzun içine takarsanız pi gücünüz düşer. Her mümkün oduğunda saatinizi parak ışıkı bir yere çıkartınız. Güç Teafi Modu gıayıcıarın, aydınatmanın ya da sinyain birbiri ardına çok sık kuanımı pi gücü göstergeerinden birinin (H, M, ve L) ekranda yanıp sönmeye başamasına neden oabiir. Bu durum, saatin teafi moduna geçtiğini gösterir. dınatma, aarm, geri sayım sayacının aarmı, saat başı sinyai ve agıayıcıarın kuanımı, pi kendini teafi edene dek mümkün omaz. Piin kendisini teafi etmesi yakaşık 15 dakika sürer.teafi bittiğinde pi gücü göstergesinin(h, M, L) ekrandaki yanıp sönmesi durur. Bu igii fonksiyonarın tekrar çaışır hae gediğini ifade eder. Eğer tüm pi gücü göstergeeri (H, M, L) ve (şarj) göstergesi birikte yanıp sönüyorarsa, bu durum pi gücünün gerçekten çok düştüğünü ifade eder. Hemen saati aydınık bir yere götürünüz. Pi gücü 1. Seviyede (H) ya da 2. Seviyede (M) osa da yeteri votaj yoksa Dijita Pusua Modu, Barometre Termometre Modu ya da timetre Modu agıaycısı çaışmayabiir. Tüm pi gücü göstergeeri (H,M,L) ekranda yanıp sönerek yeteri votaj omadığından bu agıayıcıarın çaışamayacağını gösterir. Pi gücü göstergeeri (H, M, L) sık sık yanıp sönmeye başadıysa muhtemeen pi gücü düşüktür. Saati aydınık bir yere götürerek şarj omasını sağayınız. Şarj Süresi Işık Seviyesi (Parakık) Günük Kuanım *1 Seviye Değişimi *2 5. Seviye 4. Seviye 3. Seviye 2. Seviye 1. Seviye çık hava gün ışığı (50,000 ux) 5 dk. 2 saat 12 saat 4 saat Pencere arkası güneş ışığı (10,000 ux) 24 dk. 5 saat 59 saat 16 saat Buutu bir günde pencere arkası gün ışığı (5,000 ux) 48 dk. 9 saat 120 saat 32 saat Ev içi forasan ışığı (500 ux) 8 saat 95 saat *1 Saatin norma günük işemerini yapabimesi için gereki oan her günük şarj edime ihtiyacı *2 Pi gücünün bir seviyeden diğerine çıkması için ihtiyaç duyuan zaman (saat). Yukarıda verien bigier sadece referans bigieridir. Saatin aydınıkta tutuması gereken esas süre aydınatma koşuarına bağıdır. Kuanım süresi ve günük kuanım şartarı ie igii detayı bigi için Özeiker böümündeki Güç Gereksinimi böümüne bakınız. Güç Depoama Güç Depoama fonksiyonu açıdığında, saatin beiri bir süre karanıkta kaışını saat agıar ve beirenen süre aşıdığında saat otomatik oarak uyku durumuna geçer. şağıdaki taboda saat fonksiyonarının Güç Depoama fonksiyonundan nası etkiendikeri gösterimektedir. Gerçekte 2 farkı uyku durumu vardır: ekran uykusu ve fonksiyon uykusu. Karanıkta geçen zaman Ekran Kuanım 60 ia 70 dakika (ekran uykusu) Boş, PS yanıp söner. Ekran kapaıdır ama tüm fonksiyonar çaışır. 6 ya da 7 gün (fonksiyon uykusu) Boş, PS yanıp sönmez. Zaman işeyişi hariç hiçbir fonksiyon çaışmaz. Saatiniz 6:00 M ve 9:59 PM arasında uyku durumuna geçmez. Saat 6:00 M e gediğinde zaten uyku durumundaysa o zaman uyku durumunda kamaya devam eder. Saat Kronometre ya da Geri Sayım Sayacı Modundayken uyku durumuna geçmez. Uyku Durumunun Sonandırıması Saati aydınık bir yere götürünüz, herhangi bir tuşuna basınız ya da saatin ekranını yüzünüze doğrutunuz. Güç Depoama Fonksiyonunu açıp Kapatmak İçin 1. Zaman İşeyişi Modunda seçii şehir kodu yanıp sönmeye başayana dek (E)ye basınız. Bu şehir kodu ayarar ekranıdır. Şehir kodu yanıp sönmeye başamadan önce SET Hod yazısı ekranda görünür. SET Hod yazısı siinip şehir kodu yanıp sönmeye başayana dek (E)yi basıı tutmaya devam edin. 2. (D)yi kuanarak Güç Depoama O/OFF ayarı ekranını görüntüeyiniz. 3. () ie Güç Depoamayı açınız (on) ya da kapatınız (Off). Güç depoama açık göstergesi 4. (E)ye 2 kez basarak ayarar ekranından çıkınız. Güç Depoama fonksiyonu açıdığında güç depoama açık göstergesi PS saatin tüm modarında ekranda görünür. 1

2 Kuanım Kıavuzu 3173 Mod Kuanım Rehberi Saatinizde 10 farkı mod vardır. Kuanmak istediğiniz özeiğe uygun modu seçmeniz gerekir. Bunu yapmak için: Buunduğunuz Şehre ait saati görmek için Buunduğunuz Şehir ve Yaz saati uyguamasını ayaramak için Saat ve tarih ayararını yapmak için Beiri bir tarihteki gün doğumu ve gün batımı saaterini görmek için Haihazırdaki yönünüzü beiremek için veya haihazırdaki yerinizden başka bir yere doğru oan yönü yön göstergesi ve açı değeri ie görmek için Saatinizi ve haritayı kuanarak haihazırdaki yerinizi bumak için Haihazırdaki yerinizde oan barometrik basıncı ve ısıyı görmek için basınç okumaarına ait grafiği görmek için Bu moda giriniz: Zaman İşeyişi Modu Gün doğumu/gün batımı Modu Dijita Pusua Modu Barometre/Termometre Modu Bunu yapmak için: Buunduğunuz yerin yüksekiğini görmek için İki konum arasındaki yüksekik farkını görmek için (referans noktası ie haihazırdaki yeriniz gibi) Öçüm tarihini ve saatini bidiren yüksekik kaydı yapmak için timetre modunda kaydettiğiniz bigierinizi görmek için Dünyadaki 48 şehrin (31 zaman diimi) saaterini görmek için Geçen zamanı öçmek için kronometreyi kuanmak için Geri sayımı kuanmak için arm zamanını ayaramak için Bu moda giriniz. timetre Modu Data Geri Çağırma Modu Dünya Saateri Modu Kronometre Modu Geri Sayım Sayacı Modu arm Modu Bir Modu Seçmek İçin şağıdaki resimde modar arasında geçiş yapmanız için kuanmanız gereken tuşar gösterimektedir. (D)ye basarak herhangi bir moda girişinizden 1 saniye kadar sonra saatin hakasında girdiğiniz modun ismini işaret eden bir ok görünür. Her türü modda (L)ye basarak ekranı aydınatabiirsiniz. Zaman İşeyişi Modundan ya da diğer agı modarından direk bir agı moduna girmek için (), (B) ya da () tuşarını kuanınız. Gün doğumu/gün Batımı, Data Geri Çağırma, Dünya Saateri, Kronometre, Geri Sayım Sayacı ya da arm Modundan gı modarına giemk için önce Zaman İşeyişi Moduna girip sonra gereki tuşa basmanız gerekir. Zaman İşeyişi Modu Dünya Saateri Modu Data Geri Çağırma Modu Gün Doğumu/Gün Batımı Modu Sensor gı Modarı Modes Dijita Pusua Modu Barometre/ Termometre Modu timetre Modu Kronometre Modu Geri Sayım Sayacı Modu arm Modu Gene Fonksiyonar (Tüm Modar) Modar içinde yer aan fonksiyonar ve moda dair özeiker bu böümde anatımaktadır. Otomatik Geri Dönüş Özeiği Gün Doğumu/Gün Batımı, Data Geri Çağırma, arm ve Dijita Pusua modarında 2 ya da 3 dakika hiç bir tuş kuanımı yapmazsanız saat otomatik oarak Zaman İşeyişi Moduna girer. Ekranda yanıp sönen haneer oduğu hade birkaç dakika hiç bir tuş kuanımı yapmazsanız saat otomatik oarak ayarar ekranından çıkar. rka Ekranar Dünya Saateri, arm, ve Dijita Pusua Moduna girdiğinizde karşınıza çıkan ekran bu modarda en son görüntüemiş oduğunuz ekrandır. Tarama yarama yaparken () ve () tuşarını kuanarak ekrandaki dataarı tarayabiirsiniz. Çoğu kez bu tuşarı basıı tutmak yapıan tarama işemini çok hızandırır. Zaman İşeyişi Zaman İşeyişi Modunu kuanarak haihazırdaki saat ve tarihi görebiir, bunarın ayararını yapabiirsiniz. Zaman İşeyişi Modunda saatin etrafında dönen hakadaki gösterge saniye sayımını gösterir. (E) tuşunu kuanarak aşağıda gösteridiği gibi Zaman İşeyişi modunda yer aan diğer ekranarı görebiirsiniz. Haftanın Günü Ekranı Yı Ekranı Basınç PM göstergesi Haftanın günü y Gün Yı basınç grafiği Grafiği Ekranı Buunduğunuz Şehir yararının Şekiendirimesi Buunduğunuz Şehir bigisine ait iki farkı ayar yapıır: biri Buunduğunuz Şehrin beirenmesi, diğeri ise bu şehir için yaz saati uyguaması(dst) veya standart saat uyguamasının seçimesi. PM Şehir göstergesi Kodu y Gün Saat: Dakika Saniye DST göstergesi Buunduğunuz Şehir yararını Şekiendirmek İçin 1. Zaman İşeyişi Modunda haihazırda seçii oan şehir kodu yanıp sönmeye başayana dek (E)ye basınız. Bu şehir kodu ayararı ekranıdır. Şehir kodu yanıp sönmeye başamadan önce SET Hod yazısı ekranda görünür. SET Hod yazısı kayboup, şehir kodu yanıp sönmeye başayana dek (E)ye basmaya devam ediniz. Ekranda yanıp sönen haneer varken 2-3 dakika hiçbir işem yapmazsanız saat otomatik oarak ayarar ekranından çıkar. Şehir kodarı ie igii detayı bigi için Şehir Kodarı Tabosu na bakınız. 2. () (doğu) ve () (batı) tuşarını kuanarak Buunduğunuz Şehir ayarını yapınız. Beiremek istediğiniz Buunduğunuz Şehir kodu ekrana geene dek () ya da () tuşunu basıı tutunuz. 3. (D)ye basarak Yaz Saati uyguaması ayararını görüntüeyiniz. 4. ()yı kuanarak yaz saati uyguamasını açını (O) ya da kapatınız (OFF). Buunduğunuz Şehir kodu oarak UT ayararını seçtiyseniz Yaz saati uyguaması (DST) ya da standart saat seçimi yapamazsınız. Saat: Dakika Saniye 5. Tüm ayarar istediğiniz gibi ounca (E)ye 2 kez basarak Zaman İşeyişi Moduna dönünüz. Yaz saati uyguamasını açtığınızda DST göstergesi ekranda görünecektir. Bir şehir kodunu beirediğinizde Dünya Saateri Modunda buunan UT* ayararını kuanarak saatiniz sizin beirediğiniz Buunduğunuz Şehir kodu ayarına göre diğer şehirerin saaterini hesapar. * Uusararası Saat Koordinasyonu, zaman işeyişinde dünya çapında bir standarttır. UT nin referans noktası İngitere deki Greenwich tir. Yaz Saati Uyguaması (DST) yararını Değiştirmek İçin 1. Zaman İşeyişi Modunda haihazırda seçii oan şehir kodu yanıp sönmeye DST göstergesi başayana dek (E)ye basınız. Bu şehir kodu ayararı ekranıdır. Şehir kodu yanıp sönmeye başamadan önce SET Hod yazısı ekranda görünür. SET Hod yazısı kayboup, şehir kodu yanıp sönmeye başayana dek (E)ye basmaya devam ediniz. 2. (D)ye basarak Yaz Saati uyguaması ayararını görüntüeyiniz. 3. ()yı kuanarak yaz saati uyguamasını açınız (O) ya da kapatınız (OFF). 4. Tüm ayarar istediğiniz gibi ounca (E)ye 2 kez basarak Zaman İşeyişi Moduna dönünüz. Yaz saati uyguamasını açtığınızda DST göstergesi ekranda görünecektir. 2

3 SE E Kuanım Kıavuzu 3173 Haihazırdaki Saat ve Tarih yararının Şekiendirimesi şağıdaki prosedürü kuanarak kapaı oan Zaman İşeyişi Modu saat ve tarih ayarını yapabiirsiniz. Haihazırdaki Saat ve Tarih yarını Değiştirmek İçin 1. Zaman İşeyişi Modunda haihazırda seçii oan şehir kodu yanıp sönmeye PM Şehir y göstergesi kodu Gün başayana dek (E)ye basınız. Bu şehir kodu ayararı ekranıdır. Şehir kodu yanıp sönmeye başamadan önce SET Hod yazısı ekranda görünür. SET Hod yazısı kayboup, şehir kodu yanıp sönmeye başayana dek (E)ye basmaya devam ediniz. 2. () ve ()yi kuanarak istediğiniz şehir kodunu seçiniz. Başka bir ayarı yapmadan önce Buunduğunuz Şehir ayarını yapınız. Şehir kodarı ie igii tüm bigier için Şehir Kodarı Tabosu na bakınız. Saat: Dakika 3. (D)yi kuanarak yanıp sönen haneyi aşağıdaki sırada dizii oan ayarara geçirebiirsiniz. Şehir Kodu DST Termometre/Barometre/ Yüksekik Birimi 12/24-Saat Formatı Güç Depoama ydınatma Süresi Saniye Saat Dakika Yı Tuş Seseri On/Off şağıdaki basamakta sadece zaman işeyişi ayarının nası yapıacağı anatımaktadır. 4. İstediğiniz Zaman İşeyişine dair ayar hanesi yanıp sönerken () ve/veya ()yi kuanarak aşağıda gösteridiği gibi ayarama yapınız. Ekran Bunu yapmak için: Bu tuşu kuanınız: Şehir ayarını değiştiriniz. () (doğu) veya () (batı) Yaz saati uyguamasını açınız (O) veya Standart Saati kuanınız (OFF). ()ya bas. 12 saatik (12H) veya 24 saatik (24H) saat formatını seçmek için ()ya bas. 50 Saniyeeri 00 sıfıramak için ()ya bas. Saat ya da dakika ayarını değiştirmek için Yı, ay ya da gün ayarını yapmak için Gün () (+) veya () (-) 5. (E)ye 2 kez basarak ayarar ekranından çıkınız. Buunduğunuz Şehir kodunun seçimesi ve DST ayararının şekiendirimesiye igii bigi için Buunduğunuz Şehir yararının Şekiendirimesi ne bakınız. 12 saat formatında, ekranda öğen dan gece yarısı a kadar P (pm) ibaresi ekranda görünür.gece yarısı dan öğen am e kadar herhangi bir ibare görünmez. 24 saat formatında, saatin 0.00 ie arasında geçiş yaptığı ekranda herhangi bir gösterge görünmez. Saatiniz, farkı ay ve yı uzunukarını otomatik oarak düzeneyecek şekide yapıandırımıştır. Tarih ayararını bir kez ayaradığınızda, pi gücünün 5. seviyeye düşmesi durumu hariç bu ayararı tekrar gözden geçirmeniz gerekmez. Dijita Pusua Saniye Saatinize yereştirimiş oan pusua beiri araıkar arasından manyetik kuzeyi ve ekrandaki 16 yönden birini gösterir. Yön 12 saat göstergesi pozisyonu Kuzey işareti saat çı değeri (derece ie) W WSW SW SSW W S 180 WW SSE W ESE E EE Bir Dijita Pusua Okuması Yaptırmak İçin 1. Saatiniz Zaman İşeyişi modunda ya da diğer agı modarından birinde omaıdır. gı modarı: Dijita Pusua Modu, Barometre/Termometre Modu, ve timetre Modu. 2. Saati düz bir yere koyunuz ya da saat kounuzdaysa kounuzun yere parae durduğundan emin ounuz. 3. Saatin 12 pozisyonunu, yönünü öğrenmek istediğiniz tarafa çeviriniz. 4. ()ye basarak Dijita Pusua İşemini başatınız. OMP yazısı ekranda görünerek dijita pusua işeminin yapımakta oduğunu gösterir. Ekranda görüntüenenere igii bigi için Dijita Pusua Okumaarı böümüne bakınız. Yön göstergesinin sağında bir değer görünürse, yön hafızası ekranı ekrana gemiş demektir. Bu durumda (E)ye basarak yön hafızası ekranından çıkabiirsiniz. 5. Dijita pusua kuanımınız bitince (D)ye basarak Zaman İşeyişi Moduna dönebiirsiniz. Dijita Pusua Okumaarı Dijita pusua öçümünü başatmak için ()ye bastığınızda OMP yazısı ekranda görünerek dijita pusua işeminin kuanıdığını gösterir. Dijita pusua öçümü işemi başadıktan 2 saniye sonra ekrandaki harfer saatin 12 posizyonunun işaret ettiği yönün hangi yön oduğunu gösterir. Manyetik kuzey, güney, doğu ve batıyı gösteren diğer 4 yön de ekranda görünür. İk okuma yapıdıktan sonra 20. saniyeye dek her saniye başında saat okuma yapmaya devam eder. Daha sonra öçüm durur. Dijita pusua öçümü tamamandığında yön göstergesi ve açı değeri yerinde görünür. Dijita pusua öçümünün yapıdığı ik 20 saniyede otomatik ışık anahtarı çaışmaz. şağıda, ekranda gösterien yön kısatmaarının ne anama gediği gösterimektedir. Yön namı Yön namı Yön namı Yön namı Kuzey E E Doğu ESE S Güney SSW W Batı WW E 90 E Kuzeydoğu EE SE Güneydoğu SSE SW Güneybatı WSW W Kuzeybatı W y Kuzeykuzeydoğu Doğugüneydoğu Güneygüneybatı Batıkuzeybatı Doğukuzeydoğu Güneygüneydoğu Batıgüneybatı Kuzeykuzeybatı çı göstergesi ve yön göstergesi için hata oranı +-11 derecedir. Gösterien yön kuzey batı ise (W) ve 315 derece ise, gerçek açı 304 ia 326 oabiir. Saatin yere yatay omadığı durumda yapıan öçümerde büyük öçüm hataarı ouşur. Yapıan yön okumasının yanış oduğunu farkederseniz yön öçümü ayaranabiir. Saatinizde bir aarm çaarsa (günük aarm, saat başı sinyai, geri sayım sayacı aarmı) ya da ekran aydınatıırsa ((L)ye basarak) yapıan öçüm geçici oarak durduruur. Yön okumasının durmasına neden oan işem tamamanınca yön okuması kadığı yerden devam eder. Yön okumaarı ie igii diğer önemi bigier için Dijita Pusua Uyarıarı böümüne bakınız. Yön gıayıcısının yaranması Saatin yaptığı yön okumaarının yanış oduğunu anarsanız agıayıcıyı ayaramaısınız. Kuanabieceğiniz 3 farkı yöntem vardır: kuzey kutbu ie pusuanın kuzey yönü arasındaki açı ayarı, çift yönü ayarama, kuzey ayaraması. Manyetik Düzetme çı ayaraması ie, manyetik kuzey açısını yazarak (manyetik kuzey ie gerçek kuzey arasındaki fark) saatin gerçek kuzeyi göstermesini sağayabiirsiniz. Kuandığınız haritada manyetik açı ayarı gösteriiyorsa bu prosedürü uyguayabiirsiniz. Bu açıar arasında farkı sadece derece birimi ie yazabiirsiniz, bu yüzden haritada gösterien değeri yuvaramanız gerekir. Mesea haritanızda açı farkı 7.4 derece gösteriiyorsa siz 7 derece yazmaısınız. 7.6 ise 8, 7.5 ise 7 ya da 8 derece yazabiirsiniz. Çift Yönü yarama ve Kuzey yaraması Çift Yönü yarama ve Kuzey yaraması manyetik kuzeye göre agıayıcınızın doğruuğunu test eder. Eğer manyetik güce maruz kaan bir bögede yön okuması yaptırmak istiyorsanız Dijita Pusua için çift yönü ayarama yapınız. Bu ayarama tipi saatin herhangi bir şekide manyetizme maruz kadığı durumarda yapıır. Kuzey ayaramasında ise saate hangi yönün kuzey oduğunu "öğretmiş" oursunuz. (Ve bunu başka bir pusua aracı kuanarak yapmanız gerekir). Önemi! Çift yönü ayaramayı ne kadar doğru yaparsanız saatten adığınız yön okuması o kadar doğru our. gıayıcıyı kuandığınız mekanı değiştirdiğinizde ve agıayıcının size yanış yön okumaarı yaptığını anadığınızda çift yönü ayarama yapınız. Manyetik çı yaraması Yapmak İçin Manyetik açı 1. Dijita Pusua Modunda, manyetik açı değeri ekranda yanıp sönmeye ayarının değeri başayana dek yakaşık 2 saniye (E)yi basıı tutunuz. Bu ayarar ekranıdır. (E, W, OFF) Manyetik açı değeri ekranda yanıp sönmeye başamadan önce SET Hod yazısı ekranda görünür. SET Hod yazısı ekranda siinip manyetik açı değeri yanıp sönmeye başayana dek (E)ye basmaya devam ediniz. 2. () (doğu) ve () (batı) ie ayarama yapınız. şağıda manyetik açı değeri ayararı anatımaktadır. OFF: Manyetik açı değer ayaranması yapımamıştır. Manyetik açı değeri 0 dır. E: Manyetik kuzey doğuya aınmışsa (doğu düzetimi) W: Manyetik kuzey batıya aınmışsa (batı düzetimi) Manyetik açı W 90 (batı) ie E 90 (doğu) arasında bu ayaramayı yapabiirsiniz. ayarı değeri () ve () tuşarına aynı anda basarak manyetik açı ayaramasını kapatabiirsiniz. Yukarıdaki örnekte, haritadaki manyetik açı değeri 1 derece batı gösteridiğinde yazmanız gereken değer ve yön ayarı gösterimektedir. 3. yarar istediğiniz gibi oduğunda (E)ye basarak ayarar ekranından çıkınız. Çift Yönü yarama İe İgii Uyarıar Çift yönü ayarama bütün zıt yöner için kuanıabiir. Fakat bu yönerin birbirine 180 derece zıt omasına dikkat edimeidir. Eğer ayaramayı yanış yaparsanız yanış yön okuması sonuçarı aırsınız. Her iki yön için de saat ayarama yaparken saati hareket ettirmeyiniz. Çift yönü ayaramayı yön okuması yaptırmak istediğiniz mekanda yapmaısınız. Mesea eğer açık aanda okuma yaptırmak istiyorsanız açık aanda ayarama yapmaısınız Çift Yönü yarama Yapmak İçin 1. Dijita Pusua Modunda, manyetik açı değeri ekranda yanıp sönmeye başayana dek yakaşık 2 saniye (E)yi basıı tutunuz. Bu ayarar ekranıdır. Manyetik açı değeri ekranda yanıp sönmeye başamadan önce SET Hod manyetik açı değeri yanıp sönmeye başayana dek (E)ye basmaya devam ediniz. yazısı ekranda görünür. SET Hod yazısı ekranda siinip manyetik açı değeri yanıp sönmeye başayana dek (E)ye basmaya devam ediniz. 2. (D)ye basarak çift yönü ayarama ekranı ayararını görüntüeyiniz. Manyetik kuzey göstergesi saatin 12 pozisyonunda yanıp söner ve -1- yazısı ik yön okumasını yapmak için hazır oduğunu göstermek üzere yanıp söner. 3. Saati yere parae hade iken hangi yönü bumak istiyorsanız o yöne çeviriniz ve ik yön okumasını yaptırmak için ()ye basınız. yarama yapıırken ekranda görünür. yarama başarıya tamamanırsa ekranda OK ve ardından - 2- görünür, daha sonra kuzey göstergesi saatin 6 pozisyonunda yanıp sönmeye başar. Bunun anamı saati 2. yön ayaramasına geçmiş omasıdır. 4. Saati 180 derece çeviriniz. 5. Tekrar ()ye basarak ikinci yön ayaramasını yapınız. yarama yapıırken ekranda görünür. yarama başarıya tamamanırsa ekranda OK yazar ve saat Dijita Pusua modu ekranına döner. Kuzey yaramasını Yapmak İçin Önemi! Eğer hem çift yönü ayarama hem de kuzey ayaraması yapmak istiyorsanız, önce çift yönü ayaramayı sonra kuzey ayaramasını yapınız. Çünkü yapıan çift yönü ayarama daha önce yapıan kuzey ayaramasını ipta eder. 1. Dijita Pusua Modunda, manyetik açı değeri ekranda yanıp sönmeye başayana dek yakaşık 2 saniye (E)yi basıı tutunuz. Bu ayarar ekranıdır. Manyetik açı değeri ekranda yanıp sönmeye başamadan önce SET Hod manyetik açı değeri yanıp sönmeye başayana dek (E)ye basmaya devam ediniz. yazısı ekranda görünür. SET Hod yazısı ekranda siinip manyetik açı değeri yanıp sönmeye başayana dek (E)ye basmaya devam ediniz. 2. (D)ye iki kez basarak kuzey ayaraması ekranını görüntüeyiniz. Bu kez ekranda -- (kuzey) görünür. 3. Saati yere parae tutarak saatin 12 pozisyonunu kuzeye çeviriniz. (başka bir pusua ie kuzey oarak beirediğiniz yöne) 4. yarama işemini başatmak için ()ye basınız. yarama yapıırken ekranda görünür. yarama başarıya tamamanırsa ekranda OK ve ardından Dijita Pusua Modu ekranı görüntüenir. 3

4 Kuanım Kıavuzu 3173 Yön hafızasındaki Yön Hafızası, yaptığınız yön okumaarını hafızaya kaydetmenizi sağar sıraya kaydettiğiniz dijita pusua öçümerini görebimenizi sağar. yön açısı 12 saat pozisyonu Kuzey işareti Yön Hafızası ekranında, kaydedien öçümün yön açısı, kaydedien yönü gösteren işarete birikte görüntüenir. Kuzey işareti Yön hafızası işareti 12 saat pozisyonu Yön Hafızası ekranı görüntüdeyken dijita pusua öçümü yaparsanız, hem haihazırdaki dijita pusua öçümünün yön açısı (saatin 12 pozisyonuna göre okunduğunda) ve haihazırda kaydedien Yön Hafızasının yön bigieri görüntüenir. Haihazırdaki okumanın yön açısı Yön hafızası işareti Yön Hafızası Ekranı Bir Yön çısı Okumasını Yön Hafızasına Kaydetmek İçin 1. ()ye basarak Dijita Pusua öçümünü başatınız. Zaten ekranda yön hafızası açı değeri varsa, yön hafızası ekranı görüntrüenmektedir. Bu durumda (E)ye basarak Yön Hafızasındaki değeri siip, yön hafızası ekranından çıkınız. 2. Dijita Pusua öçümü yapıan ik 20 saniyesinde (E)ye basarak haihazırdaki yön açısı okumasını Yön Hafızasına kaydedebiirsiniz. Yön Hafızası yön açısı, Yön hafızasına kaydediirken ekranda yanıp söner. Daha sonra, Yön hafızası ekranı görüntüenir (yön hafızası yön açısı görüntüenir) daha sonra 20 saniyeik yön okuması başar. Yön Hafızası ekranı görünrüdeyken ()ye basarak yeni bir 20 saniyeik yön okuması başatabiirsiniz. Böyece saatin 12 pozisyonunun gösterdiği yöndeki yön açısı görüntüenir. Haihazırdaki okumanın yön açısı, yön okuması işemi tamamanınca ekrandan siinir. Yön Hafızası ekranını görüntüediğiniz ik 20 saniye boyunca ya da Yön Hafızası ekranı görüntüdeyken yapıan bir 20 saniyeik yön okumasında, hafızaya kaydedien yön Yön Hafızası işareti tarafından gösteriir. Yön Hafızası ekranı görüntüdeyken (E)ye basarak haihazırda Yön Hafızasında kayıtı oan yön açısını siip, 20 saniyeik bir yeni yön okuması başatmış oursunuz. Dağ Yürüyüşünde ya da Dağa Tırmanışta Dijita Pusuanın Kuanımı Bu böümde, saatinize yereştirimiş oan dijita pusuanın kuanımı ie igii 3 pratik örnek veriecektir. Haritanın açıması ve oduğunuz yerin haritadan buunması Dağ yürüyüşünde ya da dağa tırmanışta haihazırda buunduğunuz yer hakkında bir fikre sahip omanız gerekir.bu yüzden bir haritanız oması ve bu haritayı yereştirmeniz gerekir. Yereştirmenin manası haritanın buunduğunuz yöne doğru açımasıdır. Bunun en basiti haritanın kuzeyini, saatiniz tarafından gösterien kuzey yönüne doğru denk getirmektir. Bir hedef yön beiremek Haritadaki hedefin yön açısını beiremek ve hedefe doğru yo amak Haritayı Yereştirmek ve Haihazırdaki Yerinizi Bumak İçin 1. Saat kounuzdayken saat ekranını yere parae oacak şekide tutunuz. 2. Zaman İşeyişi, ya da bir gı Modundayken ()ye basarak yön okumasını başatınız. Yakaşık 2 saniye sonra okuma ekranda yer aacaktır. urrent ocation konumunuz Yön hafızasındaki yön açısı değeri Konum Güçü bir manyetik kaynak yakınında yön okuması yapmanız ciddi okuma hataarına sebep oabiir. Bu yüzden, şu nesneerin yakınında oduğunuzda yön okuması yaptırmaktan kaçınınız: süreki mıknatısar (manyetik koyeer, vs) meta parçaar (meta kapıar, kiiter, vs), yüksek geriim hatarı, anten dagaarı, ev aeteri (tv, bigisayar, buaşık makinesi, dondurucu, vs). Tren, gemi, havaaanı gibi yererin içindeyken de doğru yön okuması amanız mümkün değidir. Doğru yön okumaarı ev içinde ve özeike demir-beton karışımı yapıarda da mümkün değidir. Bu yapıar içerinde buunan metaden doayı aetere araarında mıknatıs çekimi vs ouştururar. Sakama Eğer saat manyetizme maruz kaırsa saatin agıayıcısı bozuabiir. Bu yüzden saati manyetizmden ve güçü mıknatısardan uzak yererde muhafaza ediniz: süreki mıknatısar: (manyetik koyeer, vs), ev aeteri (tv, bigisayar,buaşık makinesi, dondurucu vs.) gibi. Eğer saatin manyetizme maruz kadığını anarsanız hemen "Yön gıayıcısının yaranması" adı böümdeki prosedürerden birini uyguayınız. Bu saatte hava basıncını öçen bir basınç agıayıcısı (barometrik basınç) ve ısıyı öçen bir ısı agıayıcısı buunmaktadır. basınç grafiği Kuzey göstergesinin işaret ettiği kuzey Objective Hedef urrent ocation yeriniz 12 saat pozisyonu 1. Haritanın kuzeyini, saatiniz tarafından gösterien kuzey yönüne doğru denk getirerek haihazırdaki yerinizi beireyiniz. Bunu nası yapacağınızı görmek için Haritayı Yereştirmek ve Haihazırdaki Yerinizi Bumak İçin böümüne bakınız. urrent ocation yeriniz 12 saat pozisyonu Basınç farkıığı göstergesi 2. Sodaki resimde de gösteridiği gibi hedef yöne bakacak şekide duruşunuzu değiştiriniz (saatin 12 pozisyonunu da ). Haritayı ise saatin gösterdiği yönerde tutmaya devam ediniz. Yukarıdaki işem size zor geirse, herşeyi aynı hizada tutarken önce saatin gösterdiği doğru yöne dönünüz (saatin 12 pozisyonu hedefe doğru duracak şekide) ve haritanın duruşunu önemsemeyiniz. Daha sonra haritayı doğru tutmak için 1. basamağı tekrarayınız. 2. (D)ye basarak Zaman İşeyişi Moduna dönebiirsiniz. Barometre/Termometre Moduna girdikten sonra 2-3 dakika hiçbir işem yapmazsanız saat otomatik oarak Zaman İşeyişi Moduna geçer. Basınç basınç 1hPa (ya da 0.05İnHg) birimeriye gösteriir. Eğer öçüen basınç miktarı 260 hpa ie 1100 hpa (7.65 inhg ie 32.45inHg) araığı dışında bir öçüme tekabu ediyorsa barometrik basınç değeri ekranında " " hpa (yada İnHg) oarak görünür. Bu araık içinde bir basınç öçümü agıanır agıanmaz ekrana geecektir. Isı 4. Zaman İşeyişi, ya da bir gı Modundayken ()ye basarak yön okumasını başatınız. 2 saniye kadar sonra yön okuması ekranda görünür. 5. Haritayı önünüzde tutmaya devam ederken vücudunuzu saatin gösterdiği kuzeye doğru çeviriniz ve haritadaki kuzey göstergesi ie de eşeştiriniz. Böyece harita haihazırdaki yönünüze doğru fakat hedefiniz tam önünüzde oacaktır. Barometre/Termometre Moduna Girip Çıkmak İçin 1. Zaman İşeyişi, ya da bir gı Modundayken (B)ye basarak Barometre/ Termometre moduna giriniz. Ekranda beiren BRO göstergesi basınç ve ısı öçümü yapıdığını ifade eder. Yakaşık 5 saniye sonra öçüm sonucu ekranda görünür. Siz (B)ye bastıktan sonra ik 5 dakika boyunca her 5 saniyede bir saat öçüm yapar, daha sonra 2 dakikada bir öçüm amaya başar. Basınç ve Isı Okuması Yaptırmak İçin Zaman İşeyişi, ya da bir gı Modundayken (B)ye basınız. Böyece otomatik oarak barometrik basınç ve ısı öçümü başar. Barometre/Termometre Modunda istediğiniz zaman (B)ye basarak ısı ve basınç öçümünü tekrar yaptırabiirsiniz. Siz Barometre/Termometre Moduna girdikten sonra barometrik basınç okumasının ekrana gemesi 4-5 saniye kadar sürer. 2. Harita üzerinde gitmek istediğiniz yönü buarak bu yönü tam önünüze doğru çeviriniz. 3. Saat kounuzdayken saat ekranını yere parae tutunuz. Haritadaki Hedefin Yön çısını Beiremek ve Hedefe Doğru Yo mak 1. Haritanızı, haritanın gösterdiği kuzey saatin gösterdiği kuzeye denk geecek şekide yereştiriniz. Bunun için Haritayı Yereştirmek ve Haihazırdaki Yerinizi Bumak İçin adı böüme bakınız. Objective Hedef Isı 4. Etrafınızdaki coğrafi yapıyı araştırarak tam yerinizi haritada buunuz. Dağ yürüyüşünde ya da dağa tırmanışta, şartar ya da coğrafi aan düz bir hatta ieremenize enge oabiir. Bu durumda 1. basamağa geri dönerek yeni bir yönü hedef oarak tayin edebiirsiniz. Dijita Pusua Uyarıarı Saatinizdeki yön öçen agıayıcı karasa mayetizmi agıar. Yani bu saat tarafından gösterien kuzey yönü manyetik kuzeydir ve kutupsa kuzeyden biraz farkı oabiir. Manyetik kuzey noktası kuzey Kanada da buunur, manyetik güney ise güney vusturaya dadır. Manyetik kuzey ie manyetik pusuaar tarafından öçüen gerçek kuzey arasındaki fark, manyetik noktaara gididikçe artar. Öte yandan bazı haritaarda manyetik kuzey yerine gerçek kuzey baz aınır ve bu tarz haritaarı kuanırken dikkati omanız gerekir. basınç Bir Hedef Yön Beiremek 5. rtık Yön Hafızası işaretinin saatin 12 pozisyonuna denk gemesine dikkat ederek, younuzu takip edebiirsiniz. Yön Hafızasındaki yön açısını ve Yön Hafızası işaretini tekrar görmek için ()ye basınız. Yön Hafızasındaki yön açısı değeri görüntüdeyken (E)ye basarsanız ekrandaki Yön Hafızası işareti ve 3. basamaktaki Yön Hafızası dataarı siinir, Yön Hafızasında buunan haihazırdaki okuma kayıtı tutuur. Barometre/Termometre 3. Saatinizi hareket ettirmeden haritanızı çevirerek haritadaki kuzey yönünü saat tarafından gösterien kuzeye denk geitirniz. Saat manyetik kuzeyi göstermek üzere ayarandıysa, haritanın manyetik kuzeyini saatin göstergesine doğru çeviriniz. Saat,gerçek kuzeyi göstermek üzere manyetik açı ayaramasına tabi tutuduysa, haritanın gerçek kuzeyini saatin gösterdiği kuzeye çeviriniz. Detayı bigi için Yön gıayıcısının yaranması na bakınız. Böyece haritanız buunduğunuz yere göre yereştirimiş oacaktır. Haritada gösterien kuzey yönü okumanın yön açısı 3. Zaman İşeyişi, ya da bir gı Modundayken ()ye basarak yön okumasını başatınız. 4. Yön okuması yapıırken (E)ye basarak haihazırda gösterien yön okumasını Yön Hafızasına kaydediniz. Yön hafızasındaki yön açısı değeri ve yön işareti 20 saniye boyunca ekranda kaır. Daha faza bigi için Yön Hafızası na bakınız. basınç Isı Isı 0.1 (yada 0.2 F)'ik birime gösteriir. Eğer öçüen ısı değeri-10.0 ie 60.0 (14.0 F ie F ) araığı dışında kaan bir ısı değeri ise ısı değeri ekranında "- - - (yada F) görünür. Bu araık içine düşen bir ısı değeri agıanır agıanmaz, ekrana geecektir. Ekran Birimeri basınç birimini hectopascas (hpa) ya da inç inhg (inhg) oarak ayarayabiirsiniz. Görüntüenen ısı birimini ise esius ( ) ya da Fahrenheit ( F) oarak ayarayabiirsiniz. Detayı bigi için Isı, Basınç ve timetre Birimerini Beiremek İçin e bakınız. Basınç Grafiği basınç grafiği basınç atmosferdeki değişikikeri gösterir. Bu değişimer izenerek havanın durumu hakkında çıkarımda buunuabiir. Bu saat, hangi modda oursa osun her iki saatte bir (çift rakamı saaterin 30. dakikasında başında) otomatik oarak barometrik basınç öçümü yapar. Öçüm sonuçarı, barometrik basınç grafiğinde ve barometrik basınç farkı göstergesinin beirenmesinde kuanıır. Basınç Grafiğinin Okunması basınç grafiğinde son 24 saatte yapıan öçümer gösteriir. Yatay eksen zamanı gösterir, her nokta 2 saate tekabü eder. En sağdaki nokta (yanan) yapıan son okumadır. Grafiğin dikey ekseni barometrik basıncı ifade eder, her nokta kendisi ie yanındaki noktanın farkını gösterir.her nokta 1 hpa değerindedir. basınç Zaman 4 Yön Hafızası

5 Kuanım Kıavuzu 3173 Yükseen grafik havaarın iyi oacağına işaret eder. Grafikteki açama havaarın kötüeşeceğine işaret eder. Eğer havada yada ısıda ani bir değişim oursa geçmiş öçümeri gösteren çizgier ekranın atında kaabiir. koşuar sabitendiğinde grafik içeriği tekrar görünecektir. şağıdaki şartar söz konusu oduğunda barometrik basınç öçümünde atamaar meydana geir ve grafiğin igii böümerinin boş görünmesine neden our. raık dışındaki barometrik öçümer (260 hpa/mb ie 1,100 hpa/mb arası ya da 7.65 inhg ie inhg arası) gıayıcı bozukuğu Ekranda görünmez. Bir timetre Öçümü Yapmak İçin 1. Saatinizin Zaman İşeyişi Modunda ya da agı modarından Yüksekik Yüksekik birinde oduğundan emin ounuz. grafiği farkı gı modarı: Dijita Pusua Modu, Barometre/ Termometre Modu, ve timetre Modu. yüksekik saat Basınç Farkı Göstergesi Bu gösterge, yapıan son basınç öçümü ie barometrik basınç grafiğinde buunan öçümer arasındaki farkı ve Barometre/Termometre modunda haihazırda gösterien barometrik basınç değerini gösterir. Basınç Farkı Göstergesinin Okunması inhg değeri hpa değeri Haihazırdaki basınç yapıan son basınç basınç öçümünden yüksek Haihazırdaki basınç, son basınç okumaarından düşük Bu saatteki basınç agıayıcısı ve ısı agıayıcısı fabrikada yapıırken ayaranmıştır ve normade tekrar ayaranmaya ihtiyaç duymaz. Fakat bu saat tarafından yapıan barometrik basınç okumaarında ciddi bir hata oduğunu fark ederseniz, hataarı düzetmek için basınç agıayıcısı tekrar ayarayabiirsiniz. Önemi! Basınç agıayıcısını yanış ayararsanız yanış öçüm sonuçarı ede edersiniz. Bu yüzden herhangi bir ayarama yapmadan önce bu saat tarafından yapıan basınç öçümünü gerçek ve güveniir bir barometrenin yaptığı öçüme karşıaştırınız. Isı agıayıcısını yanış ayararsanız yanış öçüm sonuçarı ede edersiniz. Herhangi bir şey yapmadan önce aşağıdakieri okuyunuz: Saatin yaptığı öçümeri gerçek ve güveniir başka bir termometre ie karşıaştırınız. yarama yapmanız gerekiyorsa saati kounuzdan çıkararak ısısının sabitenmesi için dakika bekeyiniz. 2. Haihazırdaki ısı değeri ekranda yanıp sönmeye başayana dek (E)ye basınız. Bu ayarar ekranıdır. Isı değeri ekranda yanıp sönmeye başamadan önce SET Hod yazısı ekranda görünür. SET Hod yazısı siinip değer ekranda yanıp sönmeye başayana dek (E)ye basmaya devam ediniz. 3. Yanıp sönen haneyi (D)yi kuanarak ısı değerine ya da barometrik basınç değerine getirebiir, istediğinizi seçebiirsiniz. Dikey eksen yüksekiği gösterir ve her nokta 10 metreye (40 feet) tekabü eder. Yatay eksen zamanı gösterir ve en sağdaki böümde yanan nokta yapıan son öçüm sonucunu gösterir. İk üç dakika için her nokta 5 saniyeyi ifade eder. Sonraki noktaar ise 2 dakikaya tekabü eder. (fabrika ayarı) Öçüm sonucunun öçüebiir araık dışında oması ya da öçümde hata oması durumunda o noktada yapıan öçüm boş görünür (atanır). Yüksekik öçümü -700 ie metre (-2,300 ie 32,800 fit) araığında öçüm yapar. Eğer öçüen yüksekik değeri, beirenen yüksekik araığı dışında bir değerde ise görüntüenecek değer sayısı yerinde " " metre (ya da fit) görünür. raık içine düşen bir yüksekik öçümü aınır aınmaz bu değer ekranda yerini aacaktır. ormade, ekrana geen yüksekik değereri, önceden saatin kendisinde yüküoan dönüştürme değererine göre hesapanır. ma isterseniz siz bir referans yüksekiği ayarayabiirsiniz. Referans Yüksekik yarı böümüne bakınız. Görüntüye geen yüksekik öçümü birimini metre (m) yada fit (ft) oarak ayarayabiirsiniz. "Isı, Basınç ve Yüksekik Öçümü Birimini Değiştirmek için" adı böüme bakınız. Otomatik Yüksekik Öçümü Metodu şağıdaki 2 yüksekik öçümü metodundan birini seçebiirsiniz. 0 05: 1 saat boyunca 5 saniyede bir öçüm yapıır 2 00: İk 3 dakikada 5 saniyeik ara ie sonraki 24 saatte ise 2 dakikada bir öçüm yapar. timetre Moduna girmenizden sonraki hiçbir tuş kuanımı yapmazsanız saat 0 05 ayarında 1 saat sonra, 2 00 ayarında 24 saat sonra otomatik oarak Zaman İşeyişi moduna döner (fabrika ayarı). Otomatik Yüksekik Öçümü Metodunu Seçmek İçin 1. timetre Modunda haihazırdaki referans yüksekik değeri ekranda yanıp sönmeye başayana dek(e)ye basınız. Bu ayarar ekranıdır. Refernas değeri ekranda yanıp sönmeye başamadan önce SET Hodyazısı ekranda görünür. SET Hod yazısı siinip değer ekranda yanıp sönmeye başayana dek (E)ye basmaya devam ediniz. Isı ve Basınç gıayıcıarını yaramak İçin 1. Zaman İşeyişi Modunda ya da bir agı modundayken (B)ye basarak Barometre/Termometre moduna giriniz. Son öçüm Zaman Basınç gıayıcısı ve Isı gıayıcıarının yaranması Yüksekik grafiği timetre modundaki otomatik öçüm sonuçarını gösterir. Yüksekik basınç farkı göstergesi Yüksekik Grafiğinin Okunması Basınç farkıığı ±10 hpa araığında, 1-hPa ık birime gösteriir. Mesea yandaki örnek ekranda, hesapanan basınç farkıığı -5 hpa (yakaşık -0.15inHg) oduğunda basınç farkı göstergesinin nası görüneceği anatımaktadır. basınç standart oarak hpa birimi ie hesapanır ve gösteriir. Fakat barometrik basınç farkı, yanda da gösteridiği gibi inhg birimi ie de okunabiir. (1 hpa = 0.03 inhg). 3. timetre fonksiyonunu artık kuanmayacaksanız (D)ye basarak Zaman İşeyişi Moduna dönünüz ve otomatik öçüm işemini kapatınız. timetre Moduna girmenizden sonraki 24 saat boyunca hiçbir tuş kuanımı yapmazsanız saat otomatik oarak Zaman İşeyişi moduna döner (fabrika ayarı). Barometri basınç farkı göstergesi 2. ()ya basarak atimetre öçümünü başatınız. timetre öçümü yapıırken ekrana LTI yazısı geir. Yakaşık 4-5 saniye sonra ik öçüm sonucu ekrana geir. Haihazırdaki yüksekik öçümü 5 metre (20 feet) birimiye gösteriir. İk öçüm yapıdıktan sonra saatiniz ik 3 dakikada her 5 saniyede bir otomatik oarak yüksekik öçümü yapmaya devam eder. Daha sonra her iki dakikada bir öçümünü tekrarayarak devam eder. Saatinizi timetre Modunda bırakırsanız, görüntüenen yüksekik değeri süreki günceenir, ve her yapıan yeni öçüme göre yüksekik grafiği yeni taboyu gösterir. Yüksekiğin otomatik öçümesi metodunu uyguamak istiyorsanız Otomatik Yüksekik Öçümü Metodu böümündeki prosedürü takip ediniz. şağıda, barometrik basınç grafiği tarafından gösterien bigierin nası yorumanması gerektiği gösterimektedir. 2. (D)ye basarak otomatik yüksekik öçümü ayarının seçimi ekranına geçiniz. Böyece ekranda ya 0 05 ya da 2 00 yanıp söner. 3. ()yı kuanarak otomatik yüksekik öçümü metodunu 0 05 ya da 2 00 oarak beireyiniz. 4. (E)ye basarak ayarar ekranından çıkınız. Yüksekik Farkı Değerinin Kuanıması 4. () (+) ve () (-) ie aşağıda gösterien birimere ayarama yapınız. Isı 0.1 (0.2 F) Basınç 1 hpa (0.05 inhg) () ve () tuşuna birikte basarak fabrika ayararına dönebiirsiniz. Önde ekranda OFF yazısı beirecek daha sonra fabrika ayarı görüntüye geecektir. Yüksekik farkı 5. (E)ye basarak Barometre/Termometre modu ekranına dönünüz. Barometre and Termometre Uyarıarı Bu saatteki basınç agıayıcısı hava basıncındaki değişimeri öçer, böyece hava tahmininde buunabimenizi sağar. Fakat bu öçüm, resmi işerde için kuanıabiecek bir güveniirik vermez bu yüzden saat resmi hava tahmini raporarının hazıranmasına kuanıamaz. ni ısı değişimeri basınç agıayıcısının okumaarını etkier. Isı öçümeri, vücut ısınızdan (saat kounuzdaysa), direk güneş ışığından ve nemden etkienir. Gerçekçi bir ısı öçümü yapmak için saati kounuzdan çıkartınız, havadar ve direk güneş ışığından uzak bir mekanda üzerindeki nemi sierek beketiniz. Saatin gerçek ısı öçümünü yapabimesi dakikayı buacaktır. timere Modu ekranında refernas noktası oarak beirediğiniz yüksekiğe göre hesapanan yüksekik farkı göstergesi de buunur. Yüksekik farkı değeri, saat her bir yeni yüksekik öçümü yaptığında günceenir. Yüksekik farkının görüntüenme araığı 3,000 metre ( 9,980 feet) ie 3,000 metre (9,980 feet) arasıdır. Öçüen yüksekik farkı öçüebiir araık dışındaysa yüksekik farkı değeri yerinde görünür. Gerçek yaşamdan örneker görmek için Dağa Tırmanırken ya da Dağ Yürüyüşü Yaparken Yüksekik Farkı Değerinin Kuanıması böümüne bakınız. Yüksekik Farkının Başangıç oktasını Beiremek İçin timetre Modunda (E)ye basınız. Yüksekik farkı Saat hemen yüksekik öçümü yapar ve bu öçümün sonucunu yüksekik farkı değerinin başangıç noktası oarak beirer. Bu anda yüksekik farkı değeri sıfırdır. timetre Saatteki atimetre, basınç agıayıcısını kuanarak havadaki basıncı öçer ve ekranda gösterir. timetre Yüksekiği ası Öçer? timetre, kendi içinde yükü oan değerere göre yada sizin beirediğiniz referans yüksekik değerine göre öçüm yapar. Kendisinde Yükü Oan Değerere Göre Yüksekik Öçümü Yaparken: Saat haihazırda buunduğunuz mekanın hava basıncını öçer, daha sonra da saatte yükü oan IS değererini kuanarak bunarı eşdeğer yüksekik birimine çevirir. Sizin Beirediğiniz Referans Yüksekiğe Göre Yüksekik Öçümü Yaparken: Referans bir yüksekik beirediğinizde, saat bu değeri haihazırdaki barometrik basınç değerini yüksekik değerine çevirmek için kuanır. Dağa tırmanırken, referans değerini yo üzerindeki bir göstergeden ya da B haritadaki yüksekik değerinden aabiirsiniz. Bundan sonra saatin yapacağı okumaar, referans değeri amadan yapacağı okumaardan çok daha gerçekçi oacaktır

6 Kuanım Kıavuzu 3173 Dağa Tırmanırken ya da Dağ Yürüyüşünde Yüksekik Farkının Kuanıması Dağa tırmanırken ya da dağ yürüyüşü esnasında yüksekik farkının başangıç noktasını ayaradıktan sonra koayca ayaradığınız noktaya kıyasa ne yüksekikte oduğunuzu ekranda görebiirsiniz. Yüksekik Farkı Değerini Kuanmak İçin 1. timetre Modunda yüksekik öçümünün ekranda oduğundan emin Destination Hedef ounuz. atitude yüksekik Yüksekik okuması ekranda görünmüyorsa ()ya basınız. Detayı bigi için Yüksekik Öçümü Yapmak İçin e bakınız. 2. Haritanızdaki kontür çizgierini kuanrak şu an buunduğunuz yer ie hedefinizde oan yer arasındaki yüksekik farkını hesapayınız. 3. timetre Modunda (E)ye basarak haihazırda buunduğunuz yeri yüksekik farkının başama noktası oarak beireyiniz. urrent ocation konum Saat bir yüksekik öçümü yapacak ve öçüm sonucunu yüksekik farkının başangıç noktası oarak kaydedecektir. Bu anda yüksekik farkı değeri 0 our. Yüksekik farkı 4. Haritadan bakarak hesapadığınız yüksekik farkı ie saatin hesapadığı yüksekik farkını karşıaştırarak hedefinize varmanıza ne kadar kadığını görebiirsiniz. Mesea haritada, buunduğunuz yer ie gideceğiniz yer arasında +80 metre oduğu görünüyorsa, saatin görüntüediği yüksekik farkı değeri +80 metre oduğunda hedefinize varmak üzere oduğunuz anamına geir. Yüksekik Referans Bir Yüksekiğin yaranması Referans aınacak bir yüksekik ayaradıktan sonra saat buna bağı oarak hava basıncını yüksekik değerine çeviren eşitemeyi ayarar. Hava basıncında meydana geebiecek değişimer nedeniye yüksekik öçümü hataya meydan verebiir. Bundan doayı, tırmanış sırasında uaşabidiğiniz yeni yüksekik değererini aarak saatteki bigieri yeniemenizi öneririz. Böyece saat hava basıncı ve yüksekik değeri hesaparını süreki günceemiş our. Referans Bir Yüksekik yaramak İçin 1. timetre Modunda haihazırdaki referans yüksekik değeri yanıp sönmeye başayana dek (E)ye basınız. Bu ayarar ekranıdır. Referans değeri yanıp sönmeye başamadan önce SET Hod yazısı ekrana geir. SET Hod yazısı ekrandan siinene dek (E)ye basmaya devam ediniz. 2. () (+) ve () (-) ie referans değerini 5 metreik (ya da 20 feet) araıka beireyiniz. Haritanızda buunduğunuz yere ait yüksekik bigisini hesapayarak referans yüksekiğinizi ayarayabiirsiniz. Referans yüksekiği değerini 10,000 ie to 10,000 metre ( 32,800 to 32,800 feet) arasında ayarayabiirsiniz. () ve ()ye birikte basarak OFF ayarını (fabrika ayarı-referans değeri yok) yapabiirsiniz, böyece saat hava basıncı ve yüksekik değeri ayararını daha önce kendisinde ayarı oan değerere göre yapacaktır. 3. (E)ye basarak ayarar ekranından çıkınız. Yüksekik Bigisinin Çeşiteri Saatiniz yüksekik bigierini hafızasına 2 şekide kaydeder: manue öçüm kaydı, ve otomatik kayıt değereri (minimum, maximum, dikey yükseiş, dikey düşüş). Data Geri Çağırma Modunu kuanarak kayıtı bigierinizi görebiirsiniz. Detayı bigi için Yüksekik Kayıtarı böümüne bakınız. Manue Öçüm Kayıtarı timetre Modunda aşağıdaki prosedürü yerine getirdiğinizde, saatiniz haihazırda görüntüenen yüksekik öçümünün saat ve tarihini kaydetmek için bir kayıt ouşturur. Hafızaya 25 manue öçüm bigisi kaydedebiirsiniz. Kayıtar RE01 ie RE25 arasında numaraanır. Bir Manue Öçümün Kaydedimesi 1. timetre Modunda yüksekik öçümünün ekranda oduğundan emin ounuz. Yüksekik okuması ekranda görünmüyorsa ()ya basınız. Detayı bigi için Yüksekik Öçümü Yapmak İçin e bakınız. 2. RE Hod yazısı ekranda görünüp kayboanana dek ()yı basıı tutunuz. Hod yazısı siinince ()ya basmayı bırakınız. Böyece haihazırda ekranda oan yüksekik öçümü, manue kayıt oarak saat ve tarih bigisi ie birikte hafızaya kaydediir. Kayıt işemi tamamandığında saat otomatik oarak timere modu ekranına döner. Hafızada en faza 25 manue öçüm kaydı buunabiir. Eğer hafızada 25 manue kayıt varken yeni bir kayıt daha yaparsanız hafızadaki en eski kayıt otomatik siinerek yeni kayıt için yer açıır. Otomatik Kayıt Değereri Otomatik Değer Kayıtarı için hafızada 2 set buunur (Set 1 ve Set 2) Set 1 Set 2 Maximum Yüksekik ( MX-1 ) Minimum Yüksekik ( MI-1) Dikey Yükseiş ( S-1) Dikey düşüş ( DS-1) Maximum Yüksekik ( MX-2) Minimum Yüksekik ( MI-2) Dikey Yükseiş (S-2) Dikey düşüş ( DS-2) Bu değerer saatiniz otomatik oarak yüksekik öçümü yaptıkça günceenir. timetre Moduna girdiğinizde yeni bir otomatik yüksekik öçümü sezonu başamış our, fakat bu durum haihazırdaki S (S-1 ve S-2) ie DS (DS-1 ve DS-2) değererini değiştirmez ve etkiemez. Yani S ve DS değererinin başangıcı yeni otomatik atimetre öçüm sezonu ie başar. Siz her timetre modunda bir otomatik öçüm sezonunu tamamayıp Zaman İşeyişi Moduna döndüğünüzde dikey yükseiş ve dikey düşüş değeri (yukarıdaki örnekte 920 metre idi) sezonun başangıcındaki S değerine ekenir. Haihazırdaki otomatik öçüm sezonunun dikey düşüş değeri (yukarıdaki örnekte -820 metre) sezonun başangıcındaki DS değerine ekenir. Haihazırdaki timetre Modu otomatik öçüm sezonunda 15 metreden (49 feet) den daha az oan bir yükseiş dikey yükseiş değerine ekenmez. ynı zamanda haihazırdaki timetre Modu otomatik öçüm sezonunda -15 metreden (-49 feet) daha az bir açaış omuşsa bu da dikey düşüş değerine ekenmez. Maximum yüksekik, minimum yüksekik, dikey yükseiş ve dikey düşüş değereri timetre modundan çıkasanız da hafızada kaır. Bu kayıtarınızı simek için Hafızanın Beiri Bir Böümünü Simek İçin böümüne bakınız. Otomatik Kayıt Değererinin Kuanımı Saatiniz aşağıda da gösteridiği gibi birbirinden bağımsız 2 bigi seti kaydeder. Set 1 Set 2 Maximum Yüksekik ( MX-1) Minimum Yüksekik( MI-1) Dikey Yükseiş ( S-1) Dikey Düşüş ( DS-1) Maximum Yüksekik ( MX-2) Minimum Yüksekik ( MI-2) Dikey Yükseiş ( S-2) Dikey Düşüş ( DS-2) Set 1 ve Set 2 deki kayıtar birbirinden bağımsız oarak siinebiir. Bu da aşağıdaki örnekte de gösteridiği gibi bu bigierin birini günük iereyişinizi diğerini ise güner içerisindeki topam iereyişinizi takip etmek için kuanabiirsiniz. Örnek: 3 günük bir tırmanıştaki bigi kaydı ve takibi 1. Gün Set 1 ve Set 2 nin bigierini sıfırayınız ve 1. günde tırmanışınıza başayınız. Günün sonunda, her iki sette de aynı bigier kaydedimiş oacaktır ( MX-1 = MX-2, MI-1 = MI-2, vs.). 2. Gün Sadece Set 1 in bigierini sıfırayınız ve 2. günün tırmanışına başayınız. Günün sonunda Set 1 deki bigier MX-1,MI-1,S-,, DS-1 sadece 2. günün bigieri oacaktır. Set 2 de ise MX-2 ve MI-2 maximum ve minimum yüksekik değereri 2 günün içinden seçien bigieri ifade eder. S-2 2 gün boyunca gerçekeşen topam yükseişi, DS-2 ise 2 günük topam inişi gösterir. 3. Gün Sadece Set 1 in bigierini sıfırayınız ve 3. günün tırmanışına başayınız. Günün sonunda Set 1 deki bigier sadece 2. günün bigieri oacaktır. Set 2 de ise MX-2 ve MI-2 maximum ve minimum yüksekik değereri 3 günün içinden seçien bigieri ifade eder. S-2 3 gün boyunca gerçekeşen topam yükseişi, DS-2 ise 3 günük topam inişi gösterir. Yüksekik bigierinin siinmesi ie igii oarak Hafızanın Beiri Bir Böümünü Simek İçin böümüne bakınız. timetre ası Çaışır? Gene oarak yüksekik arttıkça hava basıncı ve ısı düşer. Bu saat Internationa Standard tmosphere (IS) değererini, Internationa ivi viation Organization (IO) tarafından öngörüen şekiye kuanarak yüksekik öçümü yapar. Bu değerer yüksekik, hava basıncı ve ısı arasındaki iişkiyi tanımar. Yüksekik Hava Basıncı Isı 4000 m 3500 m 3000 m 2500 m 2000 m 1500 m 1000 m 0 m 500 m 616 hpa 701 hpa 795 hpa 899 hpa 1013 hpa Yakaş. 8 hpa her 100 m Yakaş. 9 hpa her 100 m Yakaş. 10 hpa her 100 m Yakaş.11 hpa her 100 m Yakaş. 12 hpa her 100 m ft ft inhg Yakaş inhg her 200 ft F ft ft inhg Yakaş inhg her 200 ft F 6000 ft ft inhg Yakaş inhg her 200 ft F 2000 ft. Yakaş inhg her 200 ft. 0 ft inhg 59.0 F Kaynak: Uusar arası Sivi Havacıık Kurumu şağıdaki şartar doğru okumaar amanızı engeer: Havadaki değişimer yüzünden hava basıncı değişiyorsa Çok büyük ısı değişikiği oduysa Saat kuvveti bir darbe adıysa Yakş. 6.5 her 1000 m bout 3.6 F per 1000 ft. Yüksekiği ifade eden 2 standart metod vardır: Kesin yüksekik, görecei yüksekik. Kesin yüksekik, deniz seviyesinden yüksekiği beirtir. Görecei yüksekik iki farkı yerin yüksekikerinin farkını beirtir. Binanın yüksekiği 130m (görecei yüksekik) Çatı katının denizden yüksekiği 230 m (deniz seviyesinden yüksekik) Maximum ve Minimum Değerer ası Günceenir Saatiniz timetre Modundayken, otomatik öçüm metodundaki seçiminize beirediğiniz zaman araıkarında otomatik oarak yüksekik öçümü yapıır. Her yeni öçüm ie, saatiniz haihazırdaki öçümünü MX (MX-1 ve MX-2) ie MI (MI-1 ve MI-2) değereri ie karşıaştırır. Eğer yeni öçüm MX değerinden büyük ya da MI değerinden düşüsükse, bu bigiye göre yeni MI ve MX bigieri beirenir. Dikey Yükseiş ve Dikey Düşüş ası Günceenir? 620 m Sezon bitimi Sezon başangıcı 320 m Deniz seviyesi timetre Uyarıarı Saat, yüksekiği hava basıncına bağı oarak öçer. Yani mekanınız değişmese de hava basıncı değişirse yüksekik okuması değişebiir. Bu saat, ısı değişimerinden etkienen, ietişimi bir basınç agıayıcısına sahiptir. Siz yüksekik okuması yaptırırken saatin ısı değişimine maruz kamamasına dikkat ediniz. Uçak, panör yada gırokoptör kuanımı, hava daışı yada paragid gibi ani yüksekik değişimeri içeren sporar yapıyorken bu saatin tuş kuanımı performansına ve yüksekik öçümerine güvenmeyiniz. Bu saatin yüksekik öçerini profesyone ve endüstriye seviyede kesinik gerektiren öçümer için kuanmayınız. Uçakarın içindeki hava basınçıdır, bundan doayı, saatin yaptığı yüksekik okumaarı ie uçuş mürettabatının beirttiği ya da anons ettiği yüksekiker birbirine uymaz. 20 m 120 m 0 m Yukarıdakş taboda anatıan tırmanma örneğinde timetre modundaki öçüme hesapanan topam dikey yükseiş ie topam dikey düşüş aşağıdaki gibidir: Dikey yükseiş: q (300 m) + e (620 m) = 920 m Dikey düşüş: w (320 m) + r (500 m) = 820 m 6

7 Kuanım Kıavuzu 3173 Isı, Basınç ve Yüksekik Birimerinin Beirenmesi şağıdaki prosedürü kuanarak Barometre/Termometre ve timetre Modarında kuanıan birimerin ayarını yapabiirsiniz. Önemi! Buunduğunuz Şehir Kodu oarak Tokyo yu TYO seçerseniz yüksekik birimi otomatik oarak metreye, barometrik basınç birimi hectopasca a (hpa), ve ısı birimi de esius a ( ) ayaranır ve bu ayarar değiştiriemez. Isı, Basınç ve Yüksekik Birimerini yaramak İçin 1. Zaman İşeyişi Modunda haihazırda seçii oan şehir kodu yanıp sönmeye başayana dek (E)ye basınız. Bu şehir kodu ayararı ekranıdır. Şehir kodu yanıp sönmeye başamadan önce SET Hod yazısı ekranda görünür. SET Hod yazısı kayboup, şehir kodu yanıp sönmeye başayana dek (E)ye basmaya devam ediniz. 2. Ekranın üst so köşesinde UIT birimi görünene dek (D)ye basınız. yarar ekranında nası tarama yapacağınızı öğrenmek için Haihazırdaki Saat ve Tarih yararını Değiştirmek İçin adı böümdeki 3. basamağa bakınız. 4. Bigierinizi gördükten sonra (D)ye basarak Geri Çağırma Modundan çıkabiirsiniz. Data siindiyse ya da data ie igii herhangi bir hata varsa ekranda görünür. Bu durumda topam yükseiş (S) ve topam açaış (DS) değereri sıfır görünür. Topam yükseiş (S) ve topam açaış (DS) değereri 99,995 metreyi (ya da 327,980 feet) geçerse igii değer sıfır görünür. On bin hane Beiri bir Hafıza İçeriğinin Siinmesi 1. (D) ie Geri Çağırma Moduna giriniz. 2. (B) ie simek istediğiniz hafıza böümünü seçiniz. 3. basamaktaki işemi yapar yapmaz bu böümün siineceğini unutmayınız. Sime işemi geri aınamaz, o yüzden simek istediğiniz böümü seçerken, gerçekten simek istediğiniz böümü seçip seçmediğinizi 2 kez kontro ediniz. 3. İstediğiniz birimi seçmek için aşağıdaki işemeri yapınız. Bu ayar için: Bu tuşu kuanın: Şu ayarardan birini seçin: Yüksekik (timetre) m (metre) ve basınç B hpa (hectopasca) ve Isı (Termometre) (esius) ve F (Fahrenheit) Topam yükseiş (S) ve topam açaış (DS) değereri 5 haneeri oursa, en sodaki hane (on bin) ekranın üst sağ kısmında görünür. Yandaki örnekte S-1 değerinin metre oduğunda ekranın nası göründüğü gösterimektedir. ft (feet) 3. LR Hod yazısı ekranda görünüp kayboana dek (E)yi basıı tutunuz. LR yazısı kaybounca (E)ye basmayı bırakabiirsiniz. Böyece 2. bsamakta seçmiş oduğunuz hafıza böümü siinir, igii böüm ekranında görüntüye geir. Bu, igii hafıza böümünde artık kayıtı bir şey kamadığını gösterir. inhg (inches of mercury) ynı nda Yapıan Yüksekik ve Isı Öçümeri ie İgii Uyarıar Gün Doğumu ve Gün Batımı Saaterinin Öğrenimesi Isı ve yüksekik öçümerini aynı anda yapabimeniz mümkün oduğu hade bu öçümerden her birinin en iyi sonucu verebimesi için farkı koşuara ihtiyaç duyduğunu unutmamaısınız. Isı öçümerinde, saati kounuzdan çıkartarak yapıan öçümün vücut ısınızdan etkienmemesini sağamak önemiyken, yüksekik öçümünde saatin kounuzda kaması ısının sabit kamasını ve daha iyi öçüm sonucu amanızı sağar. Önceiği yüksekik öçümüne verirseniz saati kounuzda yada oduğu yerde bırakarak saat ısısının sabit kamasını sağamaısınız. Önceiği ısı öçümüne verdiğinizde ise, saati kounuzdan çıkartarak direk güneş ışığına maruz kamadığı bir yere bırakınız mesea çantanızın sapına asınız. Saati kounuzdan çıkarmanız bir süreiğine basınç öçüm okumaarını etkieyecektir. Gün Doğumu/Gün Batımı Modunu kuanarak beiri bir tarihte (yı, ay, gün) beiri bir yerdeki güneşin doğuş ve batış saaterini öğrenebiirsiniz. tarih 3. Gösterge 2. Gösterge Yüksekik Kayıtarının Görüntüenmesi Data Geri Çağırma Modunu kuanarak manue kaydettiğiniz yüksekik okumaarını ve otomatik kaydedien en yüksek yüksekik, en düşük yüksekik, topam yükseiş ve topam düşüş değererini görebiirsiniz Yüksekik dataarı timetre Modunda öçüür ve kaydediir. Yüksekik Yüksekik Kayıtarını Görmek İçin 1. Mod Seçimi böümünde (D)yi kuanarak Geri Çağıma Modunu (RE) seçiniz. RE yazısının ekranda görünmesinden yakaşık 1 saniye sonra Data Geri Çağırma Modunda en son görüntüemiş oduğunuz kayıt ekranı görüntüye geir. Kayıt ismi 2. (B)yi kuanarak istediğiniz hafıza kaydını görebiirsiniz. RE 01 MX-1 (Manue kayıt edien aan) MX-2 (Otomatik kayıt aanı 1) 1. Gösterge Güneşin Güneşin doğuş batış tarihi saati Beiri bir Tarihteki Gün doğumu/gün Batımı Saatini Görmek İçin 1. Gün Doğumu/Gün Batımı Moduna giriniz. Tarih Böyece, beiremiş oduğunuz şehir kodu, enem ve boyam bigierinize göre haihazırdaki tarihin gün doğumu ve gün batımı saateri görüntüenir. (Otomatik kayıt aanı 2) Öçüm zamanı (Saat: Dakika) ie Öçüm tarihini (y ve gün) gösterir. 2. Gün doğumu/gün batımı saati ekrandayken () (+) ve () (-) ie istediğiniz tarih ayarını yapınız. Beirediğiniz tarihe ait gün doğumu ve gün batımı saateri değerer ve göstegeere gösteriecektir. 1 Ocak,2000 ie 31 raık 2099 arasında bir tarih ayarayabiirsiniz. Gün Doğumu Saati 3. () ve () tuşaırnı kuanarak kayıt aanarı arasında doaşabiirsiniz. Yüksekik RE 01 RE 02 RE 25 Manue kayıt edien kayıtar Yüksekik MX MI S DS Otomatik kaydedien değerer Ekranda manue kayıtar ( RE 01 ie RE 25 arası) varken, ekranın at kısmında kaydın yapıdığı tarih (ay, gün) ve zaman (saat, dakika) sıraya görüntüenir. Otomatik kaydedien değererden MI ya da MX görüntüdeyken ekranın at kısmında kaydın yapıdığı tarih (ay, gün) ve zaman (saat, dakika) sıraya görüntüenir. Otomatik kaydedien değererden S ya da DS görüntüdeyken ekranın at kısmında kaydın yapıdığı tarih (ay, gün) ve zaman (saat, dakika) sıraya görüntüenir. Otomatik kaydedien değerere igii detayı bigi için Otomatik Kaydedien Değerer böümüne bakınız. Gün doğumu/gün Batımı Moduna Girmek İçin Zaman İşeyişi Modundayken (D)ye basarak Gün Doğumu/Gün Batımı Moduna girebiirsiniz. Böyece, beiremiş oduğunuz şehir kodu, enem ve boyam bigierinize göre haihazırdaki tarihin gün doğumu ve gün batımı saateri görüntüenir. Gün Doğumu/Gün Batımı Moduna ekrana geen 3 gösterge aşağıda anatımaktadır: 1. Gösterge: 24 saat formatında güneşin batış saati 2. Gösterge: 24 saat formatında güneşin doğuş saati 3. Gösterge: Bu gösterge sadece 1. ve 2. göstergeer haihazırdaki tarihe ait gün doğumu ve gün batımı bigierini gösterirken görünür. Zaman İşeyişi Modundaki haihazırdaki zaman bigisini 24 saat formatında gösterir. Gün Doğumu/Gün Batımı Modunu kuanmadan önce güneşin doğuşu ve batışına ait bigierini görmek istediğiniz yerin şehir kodu, enem ve boyam bigierini ayaramanız gerekir. Yer bigisine ait fabrika ayarı: Şehir kodu: TYO (Tokyo); Enem: 36 derece kuzey; Boyam: 140 derece doğu. Birçok şehrin enem ve boyam bigierini görmek için Şehir Bigieri Listesi ne bakınız. 4. Tüm ayarar istediğiniz gibi ounca 2 kez (E)ye basarak ayarar ekranından çıkınız. Gün Batımı Saati Gün Doğumu/Gün Batımı zamanı 5 dakikaık ara ie görüntüenir. Görüntüenen gün doğumu/gün batımı saatinin bir nedenden doayı yanış oduğunu düşünüyorsanız saate kaydettiğiniz şehir kodu, enem ve boyam ayararınızı kontro ediniz. Bu saatin görüntüediği gün doğumu/gün batımı tariheri deniz seviyesi için geçeridir. Deniz seviyesi dışındaki yüksekikerde gün doğumu/ gün batımı saateri farkıdır. Beiri Bir Şehir Koduna it Gün Doğumu/Gün Batımı Bigierini Görmek İçin Önemi! Bu prosedür, haihazırda seçii oan Buunduğunuz Şehir koduna ait gün doğumu/gün batımı bigierine bakmak için kuanımaz. Başka bir şehir koduna ait gün doğumu/gün batımı bigierini görmek amacıya Buunduğunuz Şehir kodunu değiştirdiyseniz işeminiz bitince tekrar buunduğunuz yere ait Buunduğunuz Şehir kodunu ayarayınız. ksi hade Zaman İşeyişi modunda gösterien saat yanış oacaktır. Buunduğunuz Şehir Kodu ie igii detayı bigi için Buunduğunuz Şehir yararının Şekiendirimesi böümüne bakınız. 1. Zaman İşeyişi Modunda haihazırda seçii oan şehir kodu yanıp sönmeye başayana dek (E)ye basınız. Bu şehir kodu ayararı ekranıdır. Şehir kodu yanıp sönmeye başamadan önce SET Hod yazısı ekranda görünür. SET Hod yazısı kayboup, şehir kodu yanıp sönmeye başayana dek (E)ye basmaya devam ediniz. 2. () (doğu) ve () (batı) ie gün doğumu/gün batışı bigierini görmek istediğiniz şehir kodunu seçiniz. Şehir kodarıya igii detayşı bigi için Şehir Kodarı Tabosu na bakınız. 3. (E)ye 2 kez basarak ayarar ekranından çıkınız. 7

8 Kuanım Kıavuzu 3173 Enem ve Boyam yararını Şekiendirmek İçin 1. Zaman İşeyişi Modunda şehir kodarı yanıp sönmeye başayana Enem dek (E)ye basınız. Bu ayarar ekranıdır. Şehir kodarı yanıp sönmeye başamadan önce SET Hod yazısı ekrana geir. SET Hod yazısı kayboup şehir kodarı yanıp sönmeye başayana dek (E)yi basıı tutunuz. Geri Sayım Sayacının Kuanımı Geri sayım sayacında bir başangıç zamanı ayarı yapabiirsiniz. Geri sayımın sonuna uaşıdığında ise bir aarm sesi duyarsınız. Geri sayım süresi ((Saat,dakika, saniye) 2. (E)ye basarak boyam/enem ayararı ekanına geçiniz. Bu ekranda enem ayararı yanıp söner. (D)ye bas. Boyam 3. (D)yi kuanarak yanıp sönen haneyi enem ve boyam bigieri arasında seçim yapabiirsiniz. 4. Yanıp sönen haneyi () (+) ve () (-) ie ayarayınız. Enem ve boyam değererini aşağıdaki araıkta ayarayabiirsiniz: Enem araığı: 65 S (65 derece güney) ie 0 65 (65 derece kuzey) Boyam araığı: 179 W (179 derece batı) ie 0 E 180 E (180 derece doğu) Enem ve boyam değereri en yakın dereceye yuvaranır. Farkı şehirerin enem ve boyam bigierini görmek için Şehir Bigieri Listesi ne bakınız. 5. (E)ye basarak Zaman İşeyişi Moduna dönünüz. Geri Sayım Sayacı Moduna Girmek İçin Mod Seçimi böümünde (D)yi kuanarak Geri Sayım Sayacı modunu (TMR) seçiniz. TMR yazısı ekranda göründükten yakaşık 1 saniye sonra geri sayımın saat haneeri ekrana geir. Geri Sayımın Başangıç Zamanını yaramak İçin 1. Geri Sayım Sayacı Moduna giriniz. Geri sayım çaışıyorsa (saniyeer geri sayııyorsa) ()ya basarak sayımı durdurunuz. rdından ()ye basarak geri sayım başangıç zamanına dönünüz. Geri Sayım zaten çaışmıyorsa () ye basarak geri sayım başangıç zamanına dönünüz. saat 2. Geri sayım başangıç zamanının saat haneeri yanıp sönmeye başayana kadar (E)ye basınız. Bu ayarar ekranıdır. Saat haneeri yanıp sönmeye başamadan önce SET Hod yazısı ekrana geir. SET Hod yazısı kayboup saat haneeri yanıp sönmeye başayana dek (E)yi basıı tutunuz. 3. Saat ya da dakika haneerini seçmek için (D)yi kuanınız. 4. Yanıp sönen haneyi () (+) ve () (-) ie ayarayınız. Geri sayımın başangıç zamanını 24 saat yapmak için 0H ayarı yapınız. Farkı Zaman Diimerindeki Saateri Görmek İçin Dünya Saateri Modunu kuanarak dünyadaki 31 zaman diiminin (48 şehir) haihazırdaki saatini görebiirsiniz. Dünya Saateri Modunda saatini merak ettiğiniz şehir kodu Dünya Saateri Şehri oarak beirenir. Dünya Saateri Moduna Girmek İçin Seçtiğiniz Dünya Mod Seçimi böümünde (D)yi kuanarak Dünya Saateri Modunu (WT) Saateri Şehri seçiniz. 1. gösterge Ekranda WT yazısı görünmesinden yakaşık 1 saniye sonra ekrana seçtiğiniz Dünya Saateri Şehrinin saati geir. Dünya Saateri Modundaki iki gösterge aşağıda tanımanmaktadır: 1. Gösterge (yanıp sönmez): Seçii Dünya Saateri şehrinizin saatini 24 saat formatında gösterir. 2. Gösterge (yanıp söner): Zaman İşeyişi Modundaki saati 24 saat formatında gösterir. 5. (E)ye basarak ayarar ekranından çıkınız. Bir Geri Sayım İşemi Yapmak İçin Başat Durdur (Si) Geri sayım sayacını çaıştırmadan önce geri sayımın zaten çaışıyor oup omadığından emin ounuz. (geri sayıan saniyeerden bei our). Eğer zaten çaışıyorsa ()ya basıp sayımı durdurunuz. ()ye basarak geri sayımın başangıç zamanına dönünüz. Geri sayımın sonuna uaşıdığında 5 saniyeik bir aarm çaar. Bu aarm tüm modarda çaışır. arm çaınca, geri sayım otomatik oarak başangıç zamanına döner. Çaan armı Susturmak İçin Herhangi bir tuşa basınız. arm zamanı (Saat: Dakika) Başka Bir Zaman Diimindeki Saati Görmek İçin Dünya Saateri Modunda () (doğu) ve () (batı)yı kuanarak zaman diimerindeki saati görebiirsiniz. Bir Şehir İçin Standart Saati ya da Yaz Saati Uyguamasını Seçmek İçin 1. Dünya Saateri Modunda () (doğu) ve () (batı)yı kuanarak standart saat/yaz saati uyguaması ayararını yapmak istediğiniz şehir kodunu seçiniz. 2. DST Hod yazısı ekranda görünüp kayboana dek (E)yi basıı tutunuz. DST Hod yazısı siinince (E)ye basmayı bırakınız. Böyece 1.basamakta seçmiş oduğunuz şehir kodu için yaz saati uyguaması ( DST göstergesi görünür) ya da standart saat (DST göstergesi görünmez) ayarını yapabiirsiniz. Dünya Saateri Modunda Buunduğunuz Şehir kodu oarak seçtiğiniz şehir kodunun yas saati uyguamasını değiştirirseniz Zaman İşeyişi Modundaki DST ayarı da değişir. Dünya Saateri Modunda UT ayarını seçerseniz standart saat ve yaz saati uyguaması arasında seçim yapamazsınız. Yaptığınız yaz saati uyguaması/standart saat uyguaması ayarı sadece seç.tiğiniz şehir kodu (zaman diimi) için geçeri our. Diğer şehir kodarı bu ayardan etkienmez. saat arm Zamanını yaramak İçin arm O/OFF göstergesi Birbirinden bağımsız 5 günük aarm ayarı yapabiirsiniz. Bir aarm açıdığında her gün Zaman İşeyişi Modundaki saat ayaranan aarm zamanına uaştığında 10 saniyeik bir aarm çaar. Saat Zaman İşeyişi Modunda omasa da aarm çaışır. Öte yandan Saat Başı Sinyaini açarak, saatin her saat başında sinya uyarısı vermesini de sağayabiirsiniz. arm Moduna Girmek İçin Mod Seçimi böümünde (D)yi kuanarak arm modunu (LM) seçiniz. LM yazısının ekranda görünmesindne yakaşık 1 saniye sonra ekrana bir aarm numarası (L 1 ie L 5 arasında ya da SIG göstergesi) geir. arm numarası aarm ekranına işaret eder. SIG ise Saat başı sinyai ekranında görünür. arm Moduna girdiğinizde karşınıza çıkan ekran bu modda en son görüntüemiş oduğunuz ekrandır. 1. arm Modunda () ve () tuşarını kuanarak istediğiniz aarm ekranını ya da saat başı sinyai ekranını seçebiirsiniz. L1 L2 L3 SIG L5 L4 2. arm zamanı ekranda yanıp sönmeye başayana dek (E)ye basınız. Bu ayarar ekranıdır. arm zamanı yanıp sönmeye başamadan önce SET Hod yazısı ekrana geir. SET Hod yazısı kayboup aarm zamanı yanıp sönmeye başayana dek (E)yi basıı tutunuz. DST göstergesi 3. Saat ya da dakika haneerini seçmek için (D)yi kuanınız. 4. Yanıp sönen haneyi () (+) ve () (-) ie ayarayınız. arm zamanını 12 saat formatı kuanarak ayarıyorsanız am (gösterge yok) p.m (P göstergesi) ayarına dikkat ediniz. Kronometrenin Kuanımı Kronometre ie geçen zamanı, ayrık zamanarı, iki yarışmacının yarıştığı zamanarı öçebiirsiniz. 1/100 saniye Kronometre Moduna Girmek İçin Mod Seçimi böümünde (D)yi kuanarak Kronometre Modunu (STW) seçiniz. Ekranda STW yazısı göründükten yakaşık 1 saniye sonra ekrana kronometrenin saat hanesi geir. Geçen Zaman Öçümü Yapmak İçin Başat saat Saniye Durdur Tekrar Başat Durdur 5. (E)ye basarak ayarar ekranından çıkınız. armın Sesini Kontro Etmek İçin arm Modunda ()yı basıı tutarak aarmın sesini duyabiirsiniz. armın ve Saat Başı Sinyainin çııp Kapatıması 1. arm Modunda () ve () tuşarını kuanarak saat başı sinyai ekranını seçiniz. 2. Saat başı sinyai ekranı görüntüendiğinde (B) ie sinyai açıp, kapatabiirsiniz. arm açık göstergesi ve saat başı sinyai açık göstergesi, bu fonksiyonar açıdığında saatin tüm modarında ekranda görünürer. armardan biri açıksa aarm açık göstergesi saatin tüm modarında ekranda görünür. Si Bir yrım Zamanında Durmak İçin Başat yır yrımı bırak (SPL göstergesi) Durdur Si İki Yarışmacının Yarıştığı Zamanar Saat başı sinyai açık göstergesi Başat yır 1. yarışmacı bitirir. Süresi ekrandadır. Durdur 2. yarışmacı bitirir. yrımı bırak 2.nin süresi ekrandadır. Si Kronometre Modunda 23 saat, 59 dakika, saniyeye kadar zaman öçümü yapabiirsiniz. Kronometre çaıştırıdığında siz ()ye basıp kronometreyi durduruna dek kronometre çaışır. Kronometre modundan çıksanız bie yukarıda gösterien imite dek sayımına devam eder. Bir ayrık zaman öçümü ekranda dururken Kronometre modundan çıkarsanız ayrık zaman ekrandan siinir, saat geçen zaman öçümüne döner. arm açık göstergesi Çaan armı Susturmak İçin: Herhangi bir tua basınız. 8 arm numarası/ SIG Seçtiğiniz Dünya saateri şehrinin saati Dakika (Durdur) armın Kuanımı 2. gösterge Zaman İşeyişi Modundaki saat Saat (Tekrar başat)

9 Kuanım Kıavuzu 3173 ydınatma rka ışık an EL (eectro-uminescent) paneini kuanarak karanık ortamarda ekranı aydınatır, ekranın okunmasını koayaştırır. Otomatik ışık anahtarı ise saati yüzünüze çevirdiğinizde otomatik oarak arka ışığı yakar. Otomatik ışık anahtarının çaışması için açıması gerekir. ydınatmayı Manue Çaıştırmak İçin Her türü modda (L)ye basarak ekranı aydınatabiirsiniz. şağıdaki prosedürü kuanarak ekranın aydınatıma süresini 1 ya da 3 saniye oarak ayarayabiirsiniz. (L)ye bastığınızda, ekran beirediğiniz ekranın aydınatıma süresine göre 1 ya da 3 saniye boyunca aydınatıacaktır. Yukarıdaki işem, saat ekranını otomatik ışık anahtarından bağımsız oarak aydınatabiir. gı modarı şekiendiriirken ve yön agıayıcısının ayarı yapıırken aydınatma çaışmaz. Ekranın ydınatıma Süresini Beiremek İçin 1. Zaman İşeyişi Modunda haihazırda seçii oan şehir kodu yanıp sönmeye başayana dek (E)ye basınız. Bu şehir kodu ayararı ekranıdır. Şehir kodu yanıp sönmeye başamadan önce SET Hod yazısı ekranda görünür. SET Hod yazısı kayboup, şehir kodu yanıp sönmeye başayana dek (E)ye basmaya devam ediniz. 2. Ekranın üst so köşesinde LT1 ya da LT3 görünene dek (D)ye basmaya devam ediniz. Haihazırdaki Saat ve Tarih yararını Değiştirmek İçin adı böümdeki 3. basamağa bakarak nası değişikik yapacağınızı görebiirsiniz. 3. ()yı kuanarak ekranın aydınatıma süresini 3 saniye (LT3 göstergesi) ya da 1 saniye (LT1 göstergesi) oarak beireyiniz. 4. yarar istediğiniz gibi ounca 2 kez (E)ye basarak ayarar ekranından çıkınız. Otomatik Işık nahtarı Hakkında Otomatik ışık anahtarını açmanız, her türü modda kounuzun aşağıda gösteridiği şekideki bir hareketi sonucu saatin arka ışığının yanması sağar. Saati yere parae tuttuktan sonra arka ışığın çaışması için 40 dereceden faza bir açıya saati yüzünüze doğrutunuz. Uyarı! Saatin otomatik ışık anahtarını kuanarak saat ekranını okurken güveni bir yerde omaya dikkat ediniz. Özeike koşu yada buna benzer bir aktivite ie meşguken arka ışığın çaışarak bir kazaya yada yaraanmanıza sebebiyet vermemesi için dikkati ounuz. Öte yandan etrafınızdaki insanarında bu ani yanan ışıktan etkienmemeerini sağayınız. Saat kounuzdayken bisiket, motorsiket yada diğer bir motoru araç kuanacaksanız otomatik ışığı kapatınız. ni ve zamansız yanan bu ışık dikkatinizi dağıtarak bir trafik kazasına yada kişise yara amanıza sebebiyet verebiir. Bu saatte Tamamen Otomatik EL Işığı özeiği buunmaktadır, bu özeik sayesinde arka ışık anahtarı sadece bei bir aydınığın atında çaışır. Yani arka ışık anahtarı aydınıkta çaışmaz. şağıdaki durumar söz konusu oduğunda otomatik ışık anahtarı, sizin yaptığınız on/off ayararından bağımsız oarak çaışmaz. arm çaarken Bir agıayıcı öçüm yaparken Dijita Pusua Modunda yön buma işemi yapıırken Gün doğumu ya da gün batımı saati hesapanırken Otomatik Işık nahtarını çıp Kapatmak İçin Zaman İşeyişi Modunda (L) tuşunu yakaşık 3 saniye basıı tutarak otomatik ışık anahtarını açınız (.EL göstergesi) ya da kaaatınız (.EL göstergesi yok). Otomatik ışık anahtarı açıdığında.el göstergesi saatin tüm modarında ekranda görünür. Pi gücü 4. seviyeye düşerse otomatik ışık anahtarı otomatik oarak kapanır. Otomatik ışık anahtarı açık göstergesi ydınatma Uyarıarı Ekran aydınatmasının çok sık kuanımı pii zayıfatır ve piin şarj edimesini gerektirir. şağıda, tek bir aydınatma kuanımı sonucunda piin kaybettiği gücü geri kazanmasının ne kadar süreceği ie igii bigi verimektedir: Pencere arkası gün ışığında yakaşık 5 dakika Ev içi forasan ışığında yakaşık 50 dakika Çok uzun kuanımdan sonra eektrike çaışan arka ışık aydınatması eski gücünü kaybedebiir. rka ışık, güneş ışığı atında kuanıdığında okumayı zoraştırabiir. arm çamaya başadığında arka ışık otomatik oarak kapanır. rka ışığın çok sık kuanımı pii zayıfatır. 40 den faza Saati giyisi kounuzun dışına takınız. Otomatik Işık nahtarı Uyarıarı Saatinizi giysinizin içinde kaacak şekide takmanız durumunda, kounuzun küçük bir hareketi ya da titreşimi otomatik ışığın yanmasına sebep oabiir. Bu şekide aydınatmanın aktif hae geçebieceği bir durumdaysanız piin zayıfamasını engeemek için otomatik aydınatma fonksiyonunu kapatınız. Otomatik ışık anahtarı açıkken saati giysinizin atında tutarsanız ekran sık sık aydınanacağından pi gücü düşebiir. Saati kounuzun yere parae omadığı,15 dereceden faza bir dereceye açı yaptığı durumarda saati yüzünüze doğru çevirseniz de arka ışık yanmayabiir. Kounuzun yere parae omasına dikkat ediniz. Saatinizi yüzünüze doğru çevrii tutsanız da beirenen aydonatma süresi doduğunda ekran ışığı söner. Statik eektrik yada manyetik aanar, otomatik aydınatma fonksiyonunun işevini engeeyebiir. Eğer arka ışık yanmıyorsa, saati tekrar arka ışığın yanması gereken pozisyona getiriniz (yere parae hae getiriniz) ve tekrar yüzünüze doğru çeviriniz. Eğer haa çaışmıyorsa kounuzu aşağı sarkıtıp tekrar kadırarak işemeri tekrarayınız. Saatinizi ie geri saadığınızda saatin içinden geen bir kik sesi duyabiirsiniz. Bu otomatik ışık anahtarının mekanik işeminden kaynakanan bir sestir, saatte arıza oduğu anamına gemez. Tuş Seseri Saatin herhangi bir tuşuna bastığınızda tuş sesini duyarsanız. İsteğe bağı oarak bu tuş seseri açııp kapatıabiir. Tuş seserini kapatsanız bie aşağıdaki arm, Saat başı sinyai ve Geri Sayım sayacı bu ayardan etkienmez. Tuş Seserini çıp Kapatmak İçin 1. Zaman İşeyişi Modunda haihazırda seçii oan şehir kodu yanıp sönmeye başayana dek (E)ye basınız. Bu şehir kodu ayararı ekranıdır. Şehir kodu yanıp sönmeye başamadan önce SET Hod yazısı ekranda görünür. SET Hod yazısı kayboup, şehir kodu yanıp sönmeye başayana dek (E)ye basmaya devam ediniz. 2. Ekranın so üstünde MUTE veya KEY görünene dek (D)yi basıı tutunuz. Haihazırdaki Saat ve Tarih yararını Değiştirmek İçin adı böümdeki 3. basamağa bakarak nası değişikik yapacağınızı görebiirsiniz. 3. ()ya basarak tuş seserini açınız ( KEY ) ya da kapatınız ( MUTE). 4. yarar istediğiniz gibi ounca 2 kez (E)ye basarak ayarar ekranından çıkınız. Mute göstergesi Mute (sessiz) göstergesi tuş seseri kapatıdığında saatin tüm modarında ekranda gösteriir. Sorun Giderme Zaman yarı Haihazırdaki zaman ayarı 1 saat ieri. Buunduğunuz Şehrin standart saat/yaz saati uyguamasını ayararını (DST) değiştirmeniz gerekiyor oabiir. Standart saat/yaz saati uyguaması ayararını yapmak için Haihazırdaki Saat ve Tarih yararını Değiştirmek İçin adı böüme bakınız. gıayıcı Modar Isı, barometrik basınç ve atimere birimerini değiştiremiyorum. Buunduğunuz Şehir ayarı oarak TYO (Tokyo) seçtiyseniz yüksekik birimi otomatik oarak metreye (m), barometrik basınç birimi hectopascaa (hpa), ve ısı birimi esiusa ( ) ayaranır. Bu ayarar değiştiriemez. gıayıcıarı kuanırken ekranda ERR görünüyor. Saatiniz kuvveti bir darbe adıysa agıayıcı zarar görmüş oabiir ya da iç sistemde arıza omuş oabiir. Bu durumda, ERR (hata) yazısı ekranda görünür ve agıayıcıar kuanımaz. Dijita Pusua Öçümü Basınç/Isı Öçümü Yüksekik Öçümü gı modarından birinde öçüm yaparken ERR ekrana geirse öçümü sıfırayınız. ERR tekrar görüntüye geirse agıayıcı ie igii bir arıza vardır. Pi gücü seviyesi 1. seviyede (H) ya da 2. seviyede ( M), osa da piin votaj gücü yeteri değise Dijita Pusua Modu, Barometre/Termometre Modu, ya da timetre Modu agıayıcısı çaışmayabiir. Bu durumda yine ERR yazısı ekrana geir. Bu arıza oduğu anamına gemez, pi votajı norma seviyeye gediğinde agıayıcı tekrar çaışmaya başayacaktır. Eğer ERR yazısı öçüm boyunca ekranda görünüyorsa, igii agıayıcı ie igii bir sorun var demektir. Çift yönü ayarama ve kuzey ayaraması yaptığım zaman ERR yazısı görünüyor. yarama ekranında önce görünüp sonra bu ERR (hata) yazısına dönüşüyorsa igii agıayıcı ie igii bir sorun var demektir. ERR yazısı bir saniye sonra kaybouyorsa ayaramayı tekrar yapınız. ERR yazısı tekrar görünüyorsa orijina satıcınıza ya da en yakın yetkii SIO distribütörüne giderek saatinizi kontro ettiriniz. Sadece kuzey ayaraması yaptığımda ERR yazısı ekrana geiyor. ERR mesajı agıayıcı ie igii bir sorun oabieceğini ifade eder. Fakat ayarama esnasında saat hareket ettirirse yine ERR mesajı ekrana geecektir. Saatinizi hareket ettirmeden tekrar kuzey ayaraması yapmayı deneyiniz. Bu probemi çözmezse, probem yakınardaki bir manyetik aandan kaynakanıyor oabiir. yarama prosedürünü en başına dönerek tekrar ediniz. gıayıcıarınızdan biri arızaandığında mümkün oan en kısa zamanda saatinizi orijian satıcınıza ya da en yakın SIO distribütörüne götürünüz. Saat neden yanış yön okumaarı yapar? Çift yönü ayarama yanış yapımıştır. Çift yönü ayaramayı tekrarayınız. Yakınardaki güçü bir manyetik aan; mesea ev aeteri, büyük bir çeik buzdoabı, çeik kiriş, teefon teeri gibi ya da tren, gemi gibi bir mekanda yapımaya çaışıan yön okuması. Meta nesneerden uzakaşarak tekrar okuma yaptırmayı deneyiniz. Ve tren, gemi gibi araçar içinde dijita okuma yapıamayacağını unutmayınız. ynı yerde yapıan farkı okumaarın farkı yön tayineri sonuçarı vermesinin sebebi nedir? Manyetizm yüksek geriimi dagaar yaratarak karasa manyetizmin beirenmesini engeer. Yüksek geriimi dagaardan uzakaşarak tekrar deneyiniz. eden ev içinde yaptığım yön okutmaarında sorun yaşıyorum? Bir tv, bigisayar, hoparör yada diğer bir nesne karasa manyetik okumaarı engeiyordur. Bu engeemeye sebep oan nesneerin yanından uzakaşınız yada yön okutmaarını ev dışında yapınız. Ev içinde yapıan yön okumaarı demir beton karışımı yapıdan doayı odukça zordur. Bu yüzden tren, havaaanı gibi yererde de yön okuması yapabimeniz mümkün değidir. Barometre/Termometre Moduna girdiğimde barometrik basınç farkı göstergesi ekranda görünmüyor. bu agıayıcının arızaandığını gösterebiir. Tekrar (B)ye basınız. Haihazırdaki barometrik değer uygun öçüm araığı dışındaysa (260 ia 1,100 hpa) barometrik basınç farkı göstergesi görüntüenmez. Dünya Saateri Modu Dünya Saateri Modunda, Dünya Saateri şehrimin saati kapaı. Standart saat ie yaz saati uyguaması arasında uygunsuz bir seçim yapımuştır. Daha faza bigi için Bir Şehir İçin Standart Saat ya da Yaz Saati Uyguamasının (DST) Seçimesi böümüne bakınız. Şarj Saatimi aydınığa çıkardığım hade fonksiyonarı çaışmaya başatmıyor. Bu durum pi gücü seviyesi 5 e düştüğünde görüür. Pi gücü seviyesi H (yüksek) ya da M (orta) seviyeye geene dek saati aydınıkta tutunuz. 9

10 Kuanım Kıavuzu 3173 Özeiker orma ısıda güveniirik: yda ±15 saniye Zaman İşeyişi: Saat, dakika, saniye, p.m. (P), yı, ay, gün, haftanın günü Saat formatı: 12-saat ve 24-saat Takvim sistemi: 2000 ie 2099 arasında ayaranmış tamamen otomatik takvim Diğer: 3 ekran formatı (Haftanın günü, Yı, basınç grafiği); Buunduğunuz Şehir Kodu (48 şehir kodundan birini seçebiirsiniz); Standart Saat / Yaz saati uyguaması (DST) Dijita Pusua: 20 saniyeik süreki öçüm; 16 yön; çı değeri 0 ia 359 ; Dört yön işareti; yarama (çift yönü, kuzey); Manyetik düzetme; Yön Hafızası Barometre: Öçüm ve görüntüenme araığı: 260 ia 1,100 hpa (ya da 7.65 ia inhg) Görüntüeme birimi: 1 hpa (ya da 0.05 inhg) Öçüm ayararı: Her gün gece yarısında, 2 saatik araıkara (günde 12 kez; Barometre/Termometre Modunda her 5 saniyede bir Diğer: yarama; Manue öçüm (tuş kuanımı ie); basınç grafiği; basınç farkı göstergesi Termometre: Öçüm ve görüntüenme araığı: 10.0 ia 60.0 (ya da 14.0 ia F) Görüntüeme birimi: (or 0.2 F) Öçüm ayararı: Barometre/Termometre Modunda her 5 saniyede bir Diğer: yarama; Manue öçüm (tuş kuanımı ie) timetre: Öçüm araığı: 700 ia 10,000 m (ya da 2,300 ia 32,800 ft.) referans omadan Görüntüenme araığı: 10,000 ia 10,000 m (ya da 32,800 ia 32,800 ft.) Referans yüksekiğe göre yapıan öçümer ya da atmosfer koşuarına bağı oarak negatif değerer görüntüenebiir. Görüntüeme birimi: 5 m (ya da 20 ft.) Haihazırdaki yüksekik Bigisi: 5-saniyeik ara ie 1 saat (0 05) ya daik 3 dakikada 5 saniyede bir sonrasında 24 saate kadar 2 dakikada bir ( 2 00) Yüksekik Hafızasındaki Bigier: Manue kaydedien kayıtar: 25 (yüksekik, saat, tarih) Otomatik kaydedien kayıtar: 2 set (hafıza aanı); her birinde en yüksek yüksekik, bu yüksekiğin tarih ve saati, en düşük yüksekik, bu yüksekiğin tarih ve saati, topam yükseiş ve bu yükseişerin başangıç tarihi ve saati, topam açaış ve bu açaışarın başangıç tarihi ve saati Diğer: Referans yüksekik ayarı; Yüksekik grafiği; Yüksekik farkı; Yüksekiğin otomatik öçüdüğü metod ( 0 05 veya 2 00 ) Yön gıayıcısının Kesiniği: Yön: ±10 Bu değererin garantisi 10 ia 40 (14 F ia 104 F) ısıarı arasında geçeridir. Kuzey göstergesi: ±2 dijita segman Basınç gıayıcısının Kesiniği Şartar (Yükekik) timetre Barometre Sabit ısı Değişken ısının etkisi 0 ia 6000 m 0 ia19680 ft ia m ia32800 ft. 0 ia 6000 m 0 ia ft ia m ia ft. ± (yüksekik farkı 2% + 15 m) m ± (yüksekik farkı 2% + 50 ft.) ft. ± (yüksekik farkı 2% + 25 m) m ± (yüksekik farkı 2% + 90 ft.) ft. ± (basınç farkı 2% + 2 hpa) hpa ± (basınç farkı 2% inhg) inhg ± 50 m her 10 ± 170 ft. her 50 F ± 5 hpa her 10 ± 70 m her 10 ± inhg her 50 F ± 230 ft. her 50 F Bu değererin garantisi 10 ia 40 (14 F ia 104 F) ısıarı arasında geçeridir. Saat ya da agıayıcısı darbe aırsa ve ısıda istisnai değişimer oduğunda kesinik derecesi düşer. Isı gıayıcısının Kesiniği: ±2 (±3.6 F) : 10 ia 60 (14.0 F ia F) ısı araığında Gün Doğumu/Gün Batımı: Beiri bir tarihde güneşin doğuş ve batış saati, gün ışığı göstergesi Dünya Saateri: 48 şehir (31 zaman diimi) Diğer :Yaz saati uyguaması/standart saat Kronometre: Öçüm birimi: 1/100 saniye Öçüm kapasitesi: 23:59' 59.99" Öçüm modarı: Geçen zaman, ayrı zaman, iki yarışmacının yarışı Geri Sayım Sayacı: Öçüm birimi: 1 saniye Geri sayımın başangıç saati araığı: 1 dakika ie 24 saat arası (1-saatik artışa ve 1-dakikaık artışa) armar: 5 Günük aarm; Saat başı sinyai ydınatma: EL rka ışığı (eectro-uminescent pane); yaranabiir ekranın aydınatma süresi (1 veya 3 saniye -yakaş-); Otomatik Işık nahtarı (Sadece karanıkta çaışan tam otomatik) Diğer: Pi gücü göstergesi; Güç Depoama; Düşük ısı rezistansı ( 10 /14 F); Tuş seserinin açııp kapatıması Güç Kazanımı: Güneş pii ve tekrar şarj ediebien pi Yakaşık pi ömrü: aşağıdaki şartar korunursa 6 ay (tam şarj hainden 4. seviyeye dek) Saat aydınığa çıkarımazsa İçteki zaman işeyişi muhafaza ounursa Ekran her gün18 saat açık, 6 saat uykuda oursa Her gün ekran aydınatması 1 kez (1.5 saniye) kuanıırsa Her gün 10 saniyeik tek aarm kuanıırsa Her hafta 10 dijita pusua işemi yapıırsa Her ay bir kez 5 saniye araıkı 1 saatik yüksekik öçümü yapıırsa Her gün 2 saatik barometrik basınç öçümü yapıırsa Ekran aydınatmasının sık kuanımı pii zayıfatır. Otomatik ışık anahtarı kuanıırken pi gücünün gereksiz azamaması için dikkati ounmaıdır. Şehir Bigieri Listesi Şehir Boyam Enem bu Dhabi 54 E 24 ddis baba 39 E 9 deaide 139 E 35 S msterdam 5 E 52 nchorage 150 W 61 thens 24 E 38 Bangkok 100 E 14 Beirut 35 E 34 Boston 71 W 42 Brasiia 48 W 16 S Buenos ires 58 W 35 S airo 31 E 30 hicago 88 W 42 hristchurch 173 E 43 S Dakar 17 W 15 Damascus 36 E 33 Dehi 77 E 29 Denver 105 W 40 Detroit 83 W 42 Dhaka 90 E 24 Dubai 55 E 25 Dubin 6 W 53 Edmonton 114 W 54 E Paso 106 W 32 Fernando de oronha 32 W 4 S Frankfurt 9 E 50 Guam 145 E 13 Hamburg 10 E 54 Hanoi 106 E 21 Hesinki 25 E 60 Hong Kong 114 E 22 Honouu 158 W 21 Houston 95 W 30 Istanbu 29 E 41 Jakarta 107 E 6 S Jeddah 39 E 21 Kabu 69 E 35 Karachi 67 E 25 Kathmandu 85 E 28 Kuaa Lumpur 102 E 3 Kuwait 48 E 29 Las Vegas 115 W 36 Lima 77 W 12 S Şehir Kodarı Tabosu Şehir Kodu Şehir UT yarı/ GMT Farkıığı PPG Pago Pago 11 HL Honouu 10 nchorage 9 YVR Vancouver LX Los ngees 8 YE Edmonton DE Denver 7 MEX Mexico ity HI hicago 6 Y ew York 5 SL Santiago YHZ Haifax 4 YYT St. Johns 3.5 RIO Rio De Janeiro 3 FE Fernando de oronha 2 RI Praia 1 UT LIS Lisbon 0 LO London MD Madrid PR Paris ROM Rome +1 BER Berin STO Stockhom TH thens I airo +2 JRS Jerusaem Şehir Boyam Enem Lisbon 9 W 39 London 0 E 51 Los ngees 118 W 34 Madrid 4 W 40 Mania 121 E 15 Mebourne 145 E 38 S Mexico ity 99 W 19 Miami 80 W 26 Mian 9 E 45 Montrea 74 W 45 airobi 37 E 1 S auru 167 E 1 S ew Oreans 90 W 30 ew York 74 W 41 oumea 166 E 22 S Pago Pago 171 W 14 S Panama ity 80 W 9 Papeete 150 W 18 S Paris 2 E 49 Perth 116 E 32 S Phnom Penh 105 E 12 Port Via 168 E 18 S Praia 24 W 15 Pyongyang 126 E 39 Rio De Janeiro 43 E 23 S Rome 12 E 42 San Francisco 122 W 38 Santiago 71 W 33 S Sao Pauo 47 W 24 S Seatte 122 W 48 Seou 127 E 38 Singapore 104 E 1 St. Johns 53 W 48 Stockhom 18 E 59 Sydney 151 E 34 S Taipei 122 E 25 Tehran 51 E 36 Tokyo 140 E 36 Vancouver 123 W 49 Vienna 16 E 48 Weington 175 E 41 S raık 2008 bigierine dayanmaktadır. Şehir Kodu Şehir UT yarı/ GMT Farkıığı MOW Moscow JED Jeddah +3 THR Tehran +3.5 DXB Dubai +4 KBL Kabu +4.5 KHI Karachi +5 DEL Dehi +5.5 KTM Kathmandu D Dhaka +6 RG Yangon +6.5 BKK Bangkok +7 SI Singapore HKG Hong Kong BJS Beijing +8 TPE Taipei SEL Seou TYO Tokyo +9 DL deaide +9.5 GUM Guam SYD Sydney +10 OU oumea +11 WLG Weington +12 raık 2008 bigierine dayanmaktadır. Goba saat (GMT farkıığı ve UT ayarı) ie yaz saati uyguaması ayarı) her ükenin kendi uyguamasına göre düzenenmiştir. 10

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır.

Detaylı

www.ersa.com.tr İçerik Mod Referans Rehberi MO1212-EA 2012 CASIO COMPUTER CO., LTD. KULLANIM KILAVUZU 5303 TÜRKÇE

www.ersa.com.tr İçerik Mod Referans Rehberi MO1212-EA 2012 CASIO COMPUTER CO., LTD. KULLANIM KILAVUZU 5303 TÜRKÇE MO1212-EA 2012 CASIO COMPUTER CO., LTD. KULLAIM KILAVUZU 5303 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. TÜRKÇE Uygulamalar Bu saatte yön ve sıcaklık ölçümü yapabilceğiniz sensörler bulunmaktadır.

Detaylı

ML5520/21. kullanici kilavuzu

ML5520/21. kullanici kilavuzu ML5520/21 kuanici kiavuzu Sunuș Bu begenin içindeki bigierin eksiksiz, doğru ve günce oabimesi için her türü çaba gösterimiștir. Üretici, denetimi dıșındaki hataarın sonuçarından sorumu değidir. Üretici,

Detaylı

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU 2 İyi bir kamyonu mükemme kıan nedir? Çoğu insan, bu etkenin verimiik oduğunu söyeyecektir. Odukça iddiaı bir söz. Peki, gerçekte de öye mi? Bizim için

Detaylı

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor Bid in der Größe 215x70 mm einfügen İşetme Taimatı Axor İşareter ve Semboer d e İkaz hatıratması Çevre hatıratması! Oası araç hasararı i b İpucu Davranış taebi b Yapıması gereken işem (birçok b) É=É É=É

Detaylı

CASIO Model No : 2271 Kullanma Kılavuzu

CASIO Model No : 2271 Kullanma Kılavuzu CASIO Model No : 2271 Kullanma Kılavuzu Başlangıç Casio 2271 model kol saatini seçtiğiniz için kutlarız. Saatinizi verimli şekilde kullanabilmek için bu kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan ISSN 1302-3519 İş Sağığı Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 140 Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü Isparta Gü Sektörünün Yapısa Sorunarı ve Topumsa Cinsiyet Eşitsiziği

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr.

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 110 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukar

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 115 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Topum Hekimiğine

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 94 Yoksuuğun Pençesindeki Çocukar İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - II E ve Taşınabiir Eektriki E Aeteri www.fisek.org.tr Eyü - Ekim 2007

Detaylı

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam - s petro - İçindekier 3 4 5 7 10 12 2 Merhaba Kriz faturasının işçiye kesimesini engeeyeceğiz Petro-İş Sendikası 26. Dönem 3. Genişetimiş Başkanar Kuruu Ayrı bir kadın yapısı omaı Güneydoğu Avrupa Enerji

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2014-2015 İÇİNDEKİLER Rektör den...4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

Açý Ölçer. Dijital Açý Ölçer. Açýfix maxi. Açýfix "mini. Kýsa model dijital açý ölçme aleti. Açýlý doðrularýn dar yerlerde de ölçülmesi için.

Açý Ölçer. Dijital Açý Ölçer. Açýfix maxi. Açýfix mini. Kýsa model dijital açý ölçme aleti. Açýlý doðrularýn dar yerlerde de ölçülmesi için. Açý Öçer Dijita Açý Öçer s s αα s s α s s Açýý doðruarýn hýzý ve koay öçümesi için eektronik açý öçme aeti. Dijita göstergei, böümeme 0,1 Grad, ayrýca yatay ve düþey doðrutuda su terazisi. Açýý doðruarýn

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi) ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 124 Göz Göre Göre Kuanıan Çocuk Emeği Eyü - Ekim 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN

Detaylı

AGA SIX-FOUR SERISI - DC6 (FFD )- DOGAL GAZKULLANICI KILAVUZU

AGA SIX-FOUR SERISI - DC6 (FFD )- DOGAL GAZKULLANICI KILAVUZU AGA SIX-FOUR SERISI - DC6 (FFD )- DOGAL GAZKULLANICI KILAVUZU DESN 512387 A Servis, Montaj ve Kuanici Taimatarini ve Pisirme Kiavuzu'nu Içermektedir Bu kuzinenin herhangi bir parçasini degistirirken, yanizca

Detaylı

EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı

EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı EKOIQ Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M MART 2014 SAYI:37 İkim Değişiyor; Ya Davos un İkimi? Kim Bu Biinçi Eektrik Tüketicisi? Mesa Ararat: Geeceğin Şirket Hukuku, Topumsa Fayda Odakı Oacak www.ekoiq.com

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı

Bu Kılavuz Hakkında. İçerik. Genel Rehber. Zaman İşleyişi Modu. MO1106-EA Kullanım Kılavuzu 5229

Bu Kılavuz Hakkında. İçerik. Genel Rehber. Zaman İşleyişi Modu. MO1106-EA Kullanım Kılavuzu 5229 MO1106-E Kullanım Kılavuzu 5229 Bu Kılavuz Hakkında Saatinizin modeline bağlı olarak ekrandaki yazılar ya ışıklandırılmış ekran üzerine karartma, ya da karartma ekran üzerine ışıklandırma ile gösterilir.

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 117 Çocuk Geiner Nükeer Kazaar Perdeer Kapaı Kadı BÜYÜTEÇ : Kaçak Göçmen İşçier İnsan Uyur, Tehike Uyumaz İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı

SUUNTO CORE Kullanıcı Klavuzu

SUUNTO CORE Kullanıcı Klavuzu SUUNTO CORE Kullanıcı Klavuzu tr 1 GÜVENLİK..................................................................... 5 Güvenlik önlemi türleri:............................................... 5 Güvenlik önlemleri:...................................................

Detaylı

SUUNTO ESSENTIAL KULLANIM KILAVUZU

SUUNTO ESSENTIAL KULLANIM KILAVUZU SUUNTO ESSENTIAL KULLANIM KILAVUZU 2 1 GÜVENLİK... 5 2 Hoş geldiniz... 7 3 Giriş... 8 4 Başlarken... 9 5 Genel ayarlar... 13 5.1 Birimleri değiştirme... 13 5.2 Genel ayarları değiştirme... 14 5.2.1 Düğme

Detaylı

Volvo FM inizi özelleştirin.

Volvo FM inizi özelleştirin. TEKNİK ÖZELLİKLER Vovo FM inizi özeeştirin. Hiçbir kamyon, tek başına her amaca uygun değidir. İşte bu yüzden Vovo FM, size sonsuz sayıda oasıık sunuyor. Esnek şasi düzeni ve VBI (Vovo Üstyapı Taimatarı),

Detaylı

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam s ounum Türkiye Sounum Araştırmaarı Derneği Yayın Organıdır Nisan 2012 a ktüe YIL 4 / SAYI 8 / SSN: 1309-5285 www.sounum.org.tr SOLUNUM 2012 çin Haz r kar Tamam TÜSAD n 34. Uusa Kongresi nde kongrenin

Detaylı

GPRS TELEFON SGH-E310

GPRS TELEFON SGH-E310 GPRS TELEFON SGH-E310 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 09/2004. Rev. 1.0 İçerik Önemli güvenlik uyarıları... 7 Paketi açma... 9 Telefonunuz...

Detaylı

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM 68 AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM Öğr. Gör. Yavuz Tansoy YILDIRIM ÖZET DeğiĢim ie karģı karģıya kaan topumarda sadece maddi unsurar deği aynı zamanda değerer gibi manevi

Detaylı

W6000/W6500 Dijital Projektör Ev Sineması Serisi Kullanıcı Kılavuzu. Hoş Geldiniz

W6000/W6500 Dijital Projektör Ev Sineması Serisi Kullanıcı Kılavuzu. Hoş Geldiniz W6000/W6500 Dijital Projektör Ev Sineması Serisi Kullanıcı Kılavuzu Hoş Geldiniz İçindekiler Önemli Güvenlik Talimatları..3 Genel Bakış...6 Ambalaj içeriği...6 Uzaktan kumanda pilleri...7 Uzaktan kumanda

Detaylı