Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis"

Transkript

1 Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıar için

2 Üretkeniği artırmak için verierin ve bağantının gücünü kuanın Artık yazıcınızın verierine anında erişerek daha hızı yanıt süreerine oanak sağayıp hattınızın sorunarının giderimesini hızandırabiirsiniz. İk Öğrenen İk Müdahae Eden İk Sorun Gideren Videojet Uzaktan Servis üretkeniğinizi artırmaya yardım eden yeniikçi bir çözüm. Kuanım dışı kamaya tahammüümüzün asa omadığı gerçeğini kabu edeim. Üretim hattınızı ne kadar hızı çaışır hae getirseniz de, genede bu hız da yeteri değidir Pananmamış hat duruş süreeri geneike koayca haediebiir...yeter ki makinanız önceden sizi uyarsın. Bir an için şöye haya edin Yazıcınız bir şeye gereksinimi oduğunda size mesaj gönderebisin. Yazıcınızın işetim sisteminin içine uzaktan bakabiiyor, neredeyse her yerden sorunarı tespit edip ayararı değiştirebiiyor oun. Tek bir tuşa dokunduğunuzda, servis vermek üzere oraya gemesi gerekmeden sizin gördükerinizi görebien, sorunarı tespit edip değişikik yapabien bir uzmana uaşabiiyor oun. Videojet Uzaktan Servis ie artık tüm bunar haya omaktan çıkıyor. Sizi, ik öğrenen, ik müdahae eden ve ik sorun gideren yapmak üzere donatan ve güçendiren araçara servis vermenizi sağayan tamamıya yeni bir yakaşımı tecrübe edin. Servis aramaarı, yanışıktan kaynakı arızaar ve en yaygın nedeneri Videojet in yaptığı araştırmaya göre, yazıcıya igii servis vermek üzere yapıan ziyareterin en çok karşıaşıan nedenerinden birisi yanışıktan kaynakı arızaardır. Bu arızaar yanış yapıandırma ayararından veya operatör eğitimindeki eksikikerden kaynakanabiir ve geneike bir üretim döngüsünden diğerine geçerken ortaya çıkar. Yaygın oarak karşıaşıan arızaar şunardır: Yeni paket boyutuna uymayan baskı gecikmesi Baskı modunda yanışıka yapıan değişikiker Metin oarak girien veri kodu Yanış fontta kod yazdırma (varsayıan ayarara sıfırayın) Yazdırma kafası yüksekiğinin hareket ettiridikten sonra sıfıranmaması Ortaya çıkan bu arızaarın çoğu, tanıama ve müdahae için gereki oan bigierin uzman personein kuanımına hemen sunuması durumunda, yerinde servis gerektirmeden çabucak çözümenebiir. Videojet Uzaktan Servis, sunduğu yazıım tabanı yeniike tam oarak bunu yapar ve doğru biginin doğru kişierin kuanımına hıza sunumasına yardım ederek sorunarı daha hızı çözmenizi sağar. 2

3 Hattınızı çaışır durumda tutmanıza yardım eden anında görünürük ve uzmanık Uzaktan Uyarıar: İk Öğrenen Oun Yazıcının gereksinimerinin, uyarı veya hata durumarının gerçek zamanı bidirimi Artık bakım personeiniz yazıcıdan uzakta bie osa, yazıcının gereksinimeri veya yazıcıdaki norma omayan durumar hakkında e-posta bidirimeri aabiiyor. Uyarıar personeinize yanızca yazıcı ie igii durumarı bidirmeke kamıyor, personeiniz uyarıda gönderien bağantıya tıkayarak inceemek ve sorun gidermek için ek bigiere anında erişebiiyor. Yapabieceğiniz başka şeyer: Her aıcı için uyarıarı yapıandırmak Bir oayın süresine veya sıkıığına dayaı fitreer ayaramak Bidirimerin yanızca iş başındaki personee gönderimesini sağamak için, uyarıarı bei kişiere atamak Uzaktan Uyarı yeteneği ie siz ve ekibiniz yazıcınızın durumuya igii oarak gönü rahatığı içinde oabiirsiniz. Bu güçü araç, düşük mürekkep seviyesi gibi basit sorunarı önceden önem aarak ortadan kadırmanıza veya anında müdahae gerektirebiecek eksik baskı uyarıarı gibi karmaşık hae geebiecek sorunarı hıza değerendirmenize yardım edebiir. Grafiker ve performans verieri Müdahae Eden İk Siz Oun Değeri yazıcı etkiniği için anında görünürük Merkezi bir grafik ve performans verisi tesisteki tüm bağı yazıcıar için bir bakışta görüebiecek ve çaışma durumuna göre sıraanabiecek gene bir bakış sağar. Uygun ağ ve internet erişimi oan herhangi bir bigisayardan bei bir yazıcı hakkındaki bigieri koayca inceeyebiirsiniz.* Şunar hakkında daha faza bigi edinebiirsiniz: Geçeri yazdırma işi Son değişikikerin işaretendiği mevcut yapıandırma değereri Son oayar, uyarı ve arızaar Dahii sensörerden geen teşhis bigieri Bu görünürük aracı, uygun omadığınız zamanarda ofisinizden ayrımadan veya tesise gitmeden yaygın yapıandırma hataarını daha hızı tespit etmenize ve düzetmenize oanak sağayarak ik müdahae eden omanızı sağar. Bu araç aynı zamanda, çaışmaya igii bigier sağayabien uzun sürei performans verierini topar ve düzener. Uzaktan Sorun Giderme: Sorunu Gideren İk Siz Oun Uzaktan sorun giderme ie Videojet uzmanığı bir tık uzağınızda Ağ operatöreri, güveni bir Sana Ağ Bağantısı (VNC) kuanarak, yazıcı bigierinin uzaktan görüntüenmesi ve yapıandırma ayararının değiştirimesi için yetkii tesis personeine yazıcı arabirimi erişimi verebiir. Bu erişim, ekip işbiriği, sorun giderme ve yazıcı ayararının daha hızı yapıması için güçü bir araç haine geerek üretim panınıza uymanıza yardım edebiir. İsteğe bağı Coud ağı kuruumu ie ekibiniz yazıcı arabirimine erişim vererek Videojet Teknik Destek sayesinde bigi payaşımı ve işbiriği yapabiir. İstenmesi durumunda bir Videojet uzmanı grafik ve performans verierini uzaktan görüntüeyip doğrudan yazıcınızda yapıandırma değişikikeri yapabiir. Bu erişim yanızca ekibiniz tarafından kontro ediir ve ağ bağantıarı yanızca, Payment Card Industry (PCI) için geçeri oan standartar kapsamında onayanmış güveni protokoer kuanıarak yapıır. Coud ağı kuruumarının ek bir avantajı oarak, yerinde servis gerekmesi durumunda ekibiniz bei yazıcı verierini Uzaktan Sorun Giderme özeikerini kuanan Videojet teknisyeniye önceden payaşabiir. Bu teknisyenin sorunu hıza beireyip sorunu gidermek için uygun parçaarı getirmek üzere hazıranmasını sağayabiir. * Teknik özeiker için şu adrese gidin: 3

4 Yazıcınızın yanında omadan sorunarı çözün Doğru bigierin doğru kişiye sunuması, yazıcı sorunarının çözümesinin ve bir birimin hızı bir şekide çaışır ve üretim döngüsüne hazır hae getirimesinin anahtarı oabiir. Videojet Uzaktan Servis panoarı, sorunu çözecek oan kişinin yazıcıya gemesini gerektirmek yerine önemi ayar ve performans bigierini bu kişinin buunduğu yere ietir. Dahası, verier inceeme gerektiren aanar işaretenerek, kuanıcının hemen kuanabieceği şekide düzenenir. A B C A. Dikkatinizi tam oarak oması gereken zamanda oması gereken yere odakayın Tesis grafik ve performans verierinde bağı oan tüm Videojet yazıcıarı gösteriir ve verier çaışma durumuna göre sıraanabiir. B. Buunduğunuz yerden ayrımadan yapıandırma hataarını buun Bir Videojet yazıcısının ayararına değererde yapıan son değişikiker beirtimiş oarak koayca erişiebiir. C. Çaışmayı iyieştirmek için verieri değerendirin İgi aanarınıza göre yazıcı verierini yapıandırın ve yazıcının zaman içindeki performansını izeyin. D. Müdahae gerektirebiecek öğeeri beireyin Teşhis verierine, araık dışı değerer kırmızıya vurguanmış oarak bir bakışta göz atın. D 4

5 BT ve ağ gereksinimerinizi en iyi şekide karşıayacak güveni ve gizi bağantı seçenekeri ie tasaranmıştır Yazıcı verieri yanızca kendi personeinizin erişiebidiği tesis ağınızda tutuabiir. Videojet ayrıca bir Coud depoama (Onine depoama) depoama seçeneği sunar. Bu seçenek, Videojet Teknik Destek personeinin yazıcıda başattığınız bir VNC bağantısı aracıığıya verierinize veya yazıcı arabirimine hıza göz atmasını oanakı kıan güçü bir avantaj sağar. Güveniği sağamak açısından veri ietimi yanızca giden yöndedir ve HTTPS aracıığıya yapıır. Videojet Coud depoaması ISO sertifikaıdır ve Payment Card Industry (PCI) ve Data Security Standards (DSS) kapsamında 1. Seviye servis sağayıcı oarak onayanmıştır. Sistem erişimi yetkii Videojet servis-destek personei tarafından sağanır. Coğrafi konuma ve standart IT (Biişim Teknoojieri) güvenik protokoerine göre denetenir. Tesis Tabanı Uzaktan Servis Müşterisi Videojet Coud Ağı Uzaktan Servis Müşterisi Yazıcı: Ayararı, tanıama bigierini, hata ve uyarı durumarını bidirir Yazıcı: Ayararı, tanıama bigierini, hata ve uyarı durumarını bidirir Sunucu: Yapıandırımış her bir kura için uyarıarı ietir Sunucu: Yapıandırımış her bir kura için uyarıarı ietir UYARI: Videojet Teknik Destek UYARI: Videojet Teknik Destek UYARI: Şirket içi bakım İşemer İşemer Yazıcının yanına gidip bakım veya onarım gerçekeştirme Grafikere ve performans verierine erişip kritik bigieri görüntüeme Yazıcının yanına gidip bakım veya onarım gerçekeştirme Videojet Uzak Uzmanını arama Yazıcı sorununu tespit etmek ve çözümemek için dahii Sana Ağ Bağantısını kuanma Videojet Uzak Uzmanı, Sana Ağ Bağantısını güvenik duvarı aracıığıya güvenceye aır Gerektiğinde ek yardım amak için Videojet Teknik Destek e ietişim kurma Bir Videojet Servis Mühendisinin yardımı gerektiğinde, sorun çözümünü hızandırmak için teşhis verieri ve parça(ar) gönderiir Videojet Uzak Uzmanı yazıcı sorununu tespit eder ve çözümer Yukarıdaki Videojet uzaktan servis yetenekeri tüm Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıarda kuanıabiir. 5

6 Bakım Videojet gereksinimerinizi Uzaktan Servis: yönetme şekinize Bakım uygun modeiniz oarak tasaranmış için kusursuz koay bir Uzaktan tamamayıcı Servis seçenekeri İster bağımsız bir servis seçeneği isterse diğer servis anaşmaarının tamamayıcısı oarak kuanabieceğiniz Videojet Uzaktan Servis, daha faza kesintisiz çaışma huzuru sunar. Videojet, bakım modeerinin her duruma uygun omadığının farkındadır. Yazıcıarınızın bakımı ve onarımına yöneik yakaşımınız nası oursa osun, Videojet Uzaktan Servis anayışınızı değiştirmenize yardım edebiir. Bir ekenti oarak Videojet Uzaktan Servis tekifi, önemi yazıcı konfigürasyon ve teşhis verierine anında ve gerçek zamanı erişim sağar. Bu verier bakım ekibinizi güçendirerek yazıcı sorunarını daha hızı gidermesini, aynı zamanda Videojet Teknik Destek uzmanarının desteğinin ve bigi birikiminin neredeyse parmakarının ucunda omasını sağayabiir. Güçü bir kombinasyon oan Videojet Uzaktan Servis, sorunarı daha hızı, çoğu kez yerinde servise gerek kamadan çözmenize yardım edebiir. Bakım gereksinimerini şirket içinde yöneten müşterier için Videojet Uzaktan Servis personeinizin yetenekerini artırmak için güçü bir araç oabiir. İşbiriğinin artırımasına, sorun gidermenin koayaştırımasına ve yazıcı ayaramaarının hızandırımasına oanak sağar. Ve Videojet Uzaktan Servisin Coud tabanı seçeneği ie, ek uzmanık gerekmesi durumunda Videojet Teknik Destek koayca yazıcınızın verierini inceeyip gerçek zamanı yardım sunabiir. İk Öğrenen Siz Oun Uzaktan uyarı bidirimeri Daha hızı harekete geçmenizi sağayan akıı yazıım sizi Videojet yazıcınızın performansını etkieyebiecek düzensiziker veya arızaar hakkında bigiendiren anında e-posta bidirimeri gönderir. İk Müdahae Eden Siz Oun Grafiker ve performans verieri Önem amaya yöneik müdahaeeri oanakı kıan bu çözüm sayesinde artık tesisinizdeki tüm Videojet yazıcıarın durumunu görüp bei bir birim için ayrıntıı bigieri inceeyebiirsiniz. Yapıandırma değereri karmaşık bir şekide verier arasında gezinti yapmadan hıza görüntüenebiir ve performans grafikeri bir birimin geçmişini izeyerek kuanım dışı kama oayarının nedeninin beirenmesine yardım edebiir. İk Sorun Gideren Siz Oun Uzaktan sorun giderme Uzaktan erişim yetenekeri ie eğitimi personeiniz veya Videojet Teknik Destek, Videojet yazıcınızın işetim sistemine eektronik oarak erişerek sorun giderebiir, hatta ayarardaki gereki değişikikeri sizin için çevrimiçi oarak yapabiir. Bu sana erişim sorunarı geneike yerinde servis çağrısında buunmanıza gerek kamadan, daha hızı çözümemenize yardım edebiir. 6

7 Bakım gereksinimerinizi yönetme şekinize uygun oarak tasaranmış servis seçenekeri Uzaktan Servis Daha hızı yanıt süresi ve uzman desteki sorun giderme için, anında uyarıar ve işenebiir veriere güçenin Başangıç Yeni yazıcıarın benimsenmesi sırasında yumuşak bir geçiş sağanmasıya huzuru ve mükemme bir giriş Koruyucu Gene bakım yapabime yeteneğine sahip bir ekip için, arıza giderme kapsamından ve yıpranan parçaarın değiştirimesi oanağından faydaanın Kapsamı Her şeyi hesaba kataım ve yazıcı performansını proakif oarak optimize etmek için %100 kapsamın keyfini çıkaraım Uzaktan Servis Uzaktan uyarıar Grafiker ve performans verieri Uzaktan sorun giderme Uzman Yardımı* 7/24 teknik teefon desteği Öneyici bakım Arıza giderme kapsamı Aşınan parçaarın değiştirimesi Önceiki hizmet Teme operatör eğitimi Danışmanık hizmeteri ve uyguama desteği İsteğe bağı ekipman kiraama Standart İsteğe Bağı *Yanızca Videojet Buuta bağı iken kuanıabiir. Tüm Servis Ürüneri hakkında daha detayı bigier, ürün özeikeri sayfaarında ve Videojet tarafından sağanan herhangi bir profesyone bigiendirme metninde buunabiir. 7

8 Gönü rahatığı standart Videojet Technoogies, ürün tanımama pazarında bir dünya ideridir. Hat üzerinde yazdırma, kodama ve markaama ürüneri, uyguamaya özgü sıvıar ve ürün yaşam döngüsü hizmeteri sunar. edefimiz, ambaajı tüketici ürüneri, iaç ve endüstriye H ürüner sektörerinde müşterierimize işbiriği yaparak onarın üretkeniğini artırmak, markaarını korumak, geiştirmek ve sektör eğiimeri ie yasa mevzuatın bir adım önünde omaarını sağamaktır. Süreki Mürekkep Püskürtme (InkJet), Terma Mürekkep Püskürtme (Terma InkJet), Lazer Markaama, Terma Transfer (TTO), koi kodama, etiketeme ve çok çeşiti yazdırma seçenekerindeki müşteri uyguama uzmanarımız ve teknooji ideriğimize, Videojet oarak tüm dünyada den faza yazıcımız kuruudur. Müşterierimiz, günde on miyardan faza ürüne baskı yapmak için Videojet ürünerine güveniyor. Müşteri satış, uyguama, servis ve eğitim desteği, tüm dünyada 26 ükede den faza ekip üyesiye doğrudan sağanmaktadır. Bunun yanında, Videojet in dağıtım ağı, 135 ükede 400 den faza dağıtıcı ve OEM ie hizmet vermektedir. Goba Merkez Videojet Satış ve Servis Ofiseri Üretim ve Ürün Geiştirme Videojet Satış ve Servisinin oduğu ükeer Videojet İş Ortağı Satış ve Servisinin oduğu ükeer Te: E-posta: Web sitesi: Videojet Technoogies Inc. Çubukçuoğu İş Merkezi Küçükbakkaköy Mah Rüya Sok. No:11 Atasehir Istanbu 2014 Videojet Technoogies Inc. Tüm hakarı sakıdır. Videojet Technoogies Inc. süreki ürün geişimini ike oarak benimsemiştir. Ürün tasarımını ve/veya teknik özeikerini bidirimde buunmaksızın değiştirme hakkımız sakıdır. Parça No. SL br-remote-service-1014

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU 2 İyi bir kamyonu mükemme kıan nedir? Çoğu insan, bu etkenin verimiik oduğunu söyeyecektir. Odukça iddiaı bir söz. Peki, gerçekte de öye mi? Bizim için

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı?

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı? ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010 Dünyadaki Çirkinikerin Yükünü Çocukar Taşıyor Çocuk Hakarı Nerede Kadı? İnşaatarda Yatıp Kakma Yereri İş Sağığı ve Güveniği

Detaylı

Yine rakipsiz. Konfor Teknoloji harikası kabin içi teknolojisiyle ve çok amaçlı koltuk sistemiyle konfor ve stil içerisinde seyahat edin.

Yine rakipsiz. Konfor Teknoloji harikası kabin içi teknolojisiyle ve çok amaçlı koltuk sistemiyle konfor ve stil içerisinde seyahat edin. Land Cruiser Prado Yine rakipsiz Yeni Land Cruiser Prado, sizi şehrin içinden aıyor, kırarın engebei arazierine götürüyor ve bunu sti, güveniirik ve Toyota yeniikeriye yapıyor. Dünya çapında 60 yıı aşkın

Detaylı

ML5520/21. kullanici kilavuzu

ML5520/21. kullanici kilavuzu ML5520/21 kuanici kiavuzu Sunuș Bu begenin içindeki bigierin eksiksiz, doğru ve günce oabimesi için her türü çaba gösterimiștir. Üretici, denetimi dıșındaki hataarın sonuçarından sorumu değidir. Üretici,

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 94 Yoksuuğun Pençesindeki Çocukar İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - II E ve Taşınabiir Eektriki E Aeteri www.fisek.org.tr Eyü - Ekim 2007

Detaylı

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 2 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page i AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanık Afet ve Aci Durum

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr.

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 110 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukar

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor Bid in der Größe 215x70 mm einfügen İşetme Taimatı Axor İşareter ve Semboer d e İkaz hatıratması Çevre hatıratması! Oası araç hasararı i b İpucu Davranış taebi b Yapıması gereken işem (birçok b) É=É É=É

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2014-2015 İÇİNDEKİLER Rektör den...4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 115 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Topum Hekimiğine

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 114 Ocak - Şubat 2011 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi) ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 124 Göz Göre Göre Kuanıan Çocuk Emeği Eyü - Ekim 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN

Detaylı

Çalışma grubunuz için güçlü renk performansı. Lexmark X950 Renkli MFP Serisi

Çalışma grubunuz için güçlü renk performansı. Lexmark X950 Renkli MFP Serisi Lexmark X950 Renki MFP Serisi Çaışma grubunuz için güçü renk performansı. Lexmark X950 Serisi Yüksek performansı A3 renki işever, esnek özeiker, kuanımı koay iş akışı çözümeri ve geişmiş güveniğin bir

Detaylı

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır.

Detaylı

hidropar hidropar Otomasyon Ürün Kataloğu İzmir

hidropar hidropar Otomasyon Ürün Kataloğu İzmir Sistemeri Bornova Caddesi No: /7H Öztim İş Merkezi TR 70 Işıkkent - Bornova / İZMİR Te :+0 7 0 pbx Fax : 00 0 www.izmir.com Ürün Kataoğu Sürücü Sistemeri Motorar ve Redüktörer Sistemeri Sistemeri Bir Bakışta

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan ISSN 1302-3519 İş Sağığı Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 140 Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü Isparta Gü Sektörünün Yapısa Sorunarı ve Topumsa Cinsiyet Eşitsiziği

Detaylı

Volvo FM inizi özelleştirin.

Volvo FM inizi özelleştirin. TEKNİK ÖZELLİKLER Vovo FM inizi özeeştirin. Hiçbir kamyon, tek başına her amaca uygun değidir. İşte bu yüzden Vovo FM, size sonsuz sayıda oasıık sunuyor. Esnek şasi düzeni ve VBI (Vovo Üstyapı Taimatarı),

Detaylı

EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı

EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı EKOIQ Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M MART 2014 SAYI:37 İkim Değişiyor; Ya Davos un İkimi? Kim Bu Biinçi Eektrik Tüketicisi? Mesa Ararat: Geeceğin Şirket Hukuku, Topumsa Fayda Odakı Oacak www.ekoiq.com

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam - s petro - İçindekier 3 4 5 7 10 12 2 Merhaba Kriz faturasının işçiye kesimesini engeeyeceğiz Petro-İş Sendikası 26. Dönem 3. Genişetimiş Başkanar Kuruu Ayrı bir kadın yapısı omaı Güneydoğu Avrupa Enerji

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 117 Çocuk Geiner Nükeer Kazaar Perdeer Kapaı Kadı BÜYÜTEÇ : Kaçak Göçmen İşçier İnsan Uyur, Tehike Uyumaz İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ

Detaylı

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu Tesisat Sektörü, İki Uusararası Etkinike Önce İstanbu, Ardından Antaya da Buuştu Uusararası Yapıda Tesisat Teknoojisi Sempozyumu na İgi Büyük Odu TTMD - Türk Tesisat Mühendiseri Derneği tarafından iki

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam s ounum Türkiye Sounum Araştırmaarı Derneği Yayın Organıdır Nisan 2012 a ktüe YIL 4 / SAYI 8 / SSN: 1309-5285 www.sounum.org.tr SOLUNUM 2012 çin Haz r kar Tamam TÜSAD n 34. Uusa Kongresi nde kongrenin

Detaylı

Mikro baskı için gelişmiş mürekkep püskürtmeli inkjet teknolojisi

Mikro baskı için gelişmiş mürekkep püskürtmeli inkjet teknolojisi Teknik rapor Mikro baskı için gelişmiş mürekkep püskürtmeli inkjet teknolojisi Beş kata kadar daha fazla çalışma süresi ile tel ve kablo uygulamalarında hat verimliliği artar Bir çok üretim tesisi, verimliliği

Detaylı

Cam, Plastik ve Metal için Silinebilir Kodlar

Cam, Plastik ve Metal için Silinebilir Kodlar Teknik rapor Cam, Plastik ve Metal için Silinebilir Kodlar Yeniden kullanılabilen şişe ve kaplar, hem çevre hem de kârlılık açısından kullanışlıdır, ancak işleme sırasında veya raflarda bulaşmayan ve silinmeyen

Detaylı