Tasarrufların katma değeri yüksek, bilgi yoğun teknoloji kullanan ve ihracat odaklı yatırımlara yönlendirilmesi,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tasarrufların katma değeri yüksek, bilgi yoğun teknoloji kullanan ve ihracat odaklı yatırımlara yönlendirilmesi,"

Transkript

1 Tasarrufların katma değeri yüksek, bilgi yoğun teknoloji kullanan ve ihracat odaklı yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve istihdamın arttırılması, Uluslararası rekabet gücünü arttıracak ve Ar-Ge içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, Cari açığın azaltılması için ithalata bağımlı olunan ara malların ve hammaddelerin ülkemizde üretilmesi ya da üretimin arttırılması, Uluslararası doğrudan yatırımların arttırılması,

2 Bölgeler arası ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması Sektörel işbirliklerinin ve kümelenmenin teşvik edilmesi, Yatırım havzalarının oluşturulması, Çevre korumaya yönelik yatırımların desteklenmesi,

3 Türkiye 6 gelişmişlik bölgesine ayrılmıştır. En gelişmiş bölge 1.bölge, en az gelişmiş bölge ise 6.bölgedir. Gelişmişlik azaldıkça teşvik artmaktadır. Balıkesir 3. gelişmişlik bölgesinde yer almaktadır. Balıkesir, Ege veya Marmara Denizi ne kıyısı olan iller arasında en avantajlı teşvik bölgesidir.

4

5 Öncelikli yatırım konuları, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında 5. bölge desteklerinden yararlanır. Stratejik yatırımlar, 5. bölge desteklerinden yararlanır. Yatırımlar OSB lerde gerçekleştiriliyorsa 4. bölge desteklerinden yararlanır. Aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş ortak, faaliyet gösterilen ortak alanda entegrasyonu sağlayacak bir yatırım yapıyorsa, 4. bölge desteklerinden yararlanır.

6 Yatırım Teşviklerinden faydalanılabilmesi için; Yatırım Teşvik Belgesi alınmalı. Bahse konu sektör ve/veya teşvik uygulaması için öngörülen asgari sabit yatırım koşullar / tutar sağlanmalıdır. Başvuruyu yapan tüzel kişilerin kuruluş süreci tamamlanmış olmalıdır. --- Müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları teşvik belgesi kapsamına alınmaz.

7 TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIM KONULARI 1. Tarım ve Tarımsal Sanayi 2. İmalat, Enerji ve Madencilik Yatırımları 3. Hizmetler Sektörü Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal fruktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç). Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek). Küp şeker. 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları. Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç). Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları. 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.

8 TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIM KONULARI 1. Tarım ve Tarımsal Sanayi 2. İmalat, Enerji ve Madencilik Yatırımları 3. Hizmetler Sektörü Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar. Kütlü pamuk işleme yatırımları. İplik ve dokuma (yün ipliği, TL üzerindeki iplik yatırımları, TL üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar. Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları. (19/6/2012 tarihinden önce EPDK dan lisansı alınmış olan komple yeni ve tevsi yatırımlar ile özgül yakıt tüketimini asgari %15 oranında azaltmaya yönelik modernizasyon cinslerindeki yatırımlar hariç) Rödovans sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik yatırımları (Kamu kurum ve kuruluşları veya bunların doğrudan iştirakleri ile yapılan anlaşmalara istinaden kamuya ait sahalarda yapılan madencilik yatırımları bu kapsamda değerlendirilmez).

9 TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIM KONULARI 1. Tarım ve Tarımsal Sanayi 2. İmalat, Enerji ve Madencilik Yatırımları 3. Hizmetler Sektörü Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar (Ancak, söz konusu modernizasyon yatırımları ile aşağıdaki kriterleri birlikte sağlayan işletmelerin sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik yatırımları sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir) : - Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri toplamının %25 veya daha fazla olmaması. - Başka bir işletmenin sermayesinin %25 veya üstüne sahip olmaması. - Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olması. - Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu değeri karşılığı TL yi aşmaması.

10 TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIM KONULARI 1. Tarım ve Tarımsal Sanayi 2. İmalat, Enerji ve Madencilik Yatırımları 3. Hizmetler Sektörü Teşvik Karar Ek-5 de yer alan demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar (Ancak, bu üretim konularında aşağıdaki kriterleri birlikte sağlayan işletmeler sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir) : - Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri toplamının %25 veya daha fazla olmaması. - Başka bir işletmenin sermayesinin %25 veya daha fazlasına sahip olmaması. - Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olması. - Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu değeri karşılığı Türk Lirasını aşmaması.

11 TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIM KONULARI 1. Tarım ve Tarımsal Sanayi 2. İmalat, Enerji ve Madencilik Yatırımları 3. Hizmetler Sektörü Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretim dışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb) yatırımlar. Poliklinik, muayenehane ve müşterek muayenehane yatırımları. Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri dışında kalan turizm konaklama tesisleri. Ülke genelinde yayım yapan günlük gazete basım hizmetleri, televizyon/radyo yayıncılığı ve baskı, basım, matbaa ve ambalaj yatırımları dışındaki basın ve yayın yatırımları. Sinema salonu yatırımları. Müteahhitlik hizmetleri ve konut üretimine yönelik yatırımlar.

12 TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIM KONULARI 1. Tarım ve Tarımsal Sanayi 2. İmalat, Enerji ve Madencilik Yatırımları 3. Hizmetler Sektörü Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları (Belediyelerin yapacakları yatırımlar hariç). Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dâhil toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar. Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları. Petrol ürünleri (LPG dâhil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları. Karayolları dinlenme tesisi yatırımları, mola noktaları. Lokantalar, kafeteryalar, eğlence yerleri, günübirlik tesisler, termal kür tesisleri, sağlıklı yaşam tesisleri, yüzme havuzları. Yat ithali yatırımları. Taşıt kiralama yatırımları. Halı yıkama yatırımları.

13 TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIM KONULARI 1. Tarım ve Tarımsal Sanayi 2. İmalat, Enerji ve Madencilik Yatırımları 3. Hizmetler Sektörü Gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (Yazılım, AR-GE faaliyetleri, veri tabanı faaliyetleri, veri işleme, teknik test ve analiz faaliyetleri, ambalajlama faaliyetleri ile gösteri, sergi ve kongre faaliyetleri hariç). Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların yatırımları. Kapalı alanı 500 m 2 nin altında olan soğuk hava deposu yatırımları. Komple yeni ve tevsi niteliğindeki tersane yatırımları.

14 TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI OLAN YATIRIM KONULARI 1. Tarım ve Tarımsal Sanayi 2. İmalat Sanayi 3. Hizmetler Sektörü Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş. Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş. Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari 150 büyükbaş/dönem. Kanatlı entegre yatırımlarında adet/dönem. Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dâhil) küçükbaş/dönem

15 TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI OLAN YATIRIM KONULARI 1. Tarım ve Tarımsal Sanayi 2. İmalat Sanayi 3. Hizmetler Sektörü Düz örme konusunda yapılacak yatırımlarda toplam makine sistem sayısının asgari 60 olması Hazır beton yatırımlarında asgari 100 m 3 /saat ve üzerindeki komple yeni yatırımlar

16 TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI OLAN YATIRIM KONULARI 1. Tarım ve Tarımsal Sanayi 2. İmalat Sanayi 3. Hizmetler Sektörü Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı m 2 olan entegre lojistik yatırımları için, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi kaydıyla, teşvik belgesi düzenlenebilir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dâhil edilmez. Boru hattıyla taşımacılık, petrol ve doğalgaz ürünleri, dolum ve depolama tesisi yatırımlarında dağıtım araçları ve tüpler hariç olmak üzere, sadece sabit tesise yönelik harcamalar için teşvik belgesi düzenlenebilir. Kültür yatırımları için, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak kültür belgesine istinaden teşvik belgesi düzenlenebilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.

17 TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI OLAN YATIRIM KONULARI 1. Tarım ve Tarımsal Sanayi 2. İmalat Sanayi 3. Hizmetler Sektörü Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak turizm belgesini haiz eğlence merkezi ve temalı tesis gibi konaklama içermeyen turizm yatırımları teşvik belgesine bağlanabilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak Kültür veya Turizm Belgesini haiz fuar, kongre, sergi ve gösteri merkezi yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. Fuar ve sergi merkezlerinde, otopark hariç asgari kapalı alanın m 2, kongre merkezlerinde asgari koltuk sayısının 1.000, gösteri merkezlerinde ise asgari koltuk sayısının olması Spor tesisi yatırımlarında asgari TL sabit yatırım şartı Havaalanı yer hizmeti yatırımlarında teşvik belgesi kapsamına trafiğe çıkmayan ve sadece apronda kullanılan motorlu taşıtlar dâhil edilebilir. Binek otomobilleri proje kapsamına dâhil edilmez.

18 TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI OLAN YATIRIM KONULARI 1. Tarım ve Tarımsal Sanayi 2. İmalat Sanayi 3. Hizmetler Sektörü Havayolu işletmeciliği ve kargo taşımacılığı yatırımlarında temin edilecek uçaklarda birim başına asgari kapasitenin 50 koltuk, kargo uçaklarında ise asgari kargo kapasitesinin kg olması şartı aranır. Faaliyet konusu bizatihi havayolu işletmeciliği ve/veya kargo taşımacılığı olan yatırımlar dışında genel amaçlı ve hava taksi işletmeciliği amaçlı yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenmez. Uydu, telsiz, kablo vb. iletişim ortamlarından gelen haberleşme, radyo, televizyon ve veri sinyallerini birleştirip tek bir paket halinde nihai tüketiciye iletimini sağlayan hizmet yatırımlarında nihai hizmeti alanlar tarafından kullanılan yatırım malları destek unsurlarından faydalandırılmaz. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, birlik, kooperatif vb. kuruluşların görev alanlarına yönelik olarak yapacakları yatırımlar proje bazında değerlendirilerek teşvik belgesi düzenlenebilir.

19 TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI OLAN YATIRIM KONULARI 1. Tarım ve Tarımsal Sanayi 2. İmalat Sanayi 3. Hizmetler Sektörü Sadece vinç hizmetlerine yönelik yatırımlarda her bir vinç için asgari 100 ton kaldırma kapasitesi aranır. 500 ton kaldırma kapasitesinin altında kullanılmış vinç ithaline izin verilmez. Çamaşır yıkama ve kurutma yatırımlarında asgari TL sabit yatırım şartı. Yat inşa yatırımlarında teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yat boyunun asgari 24 metre olması şartı.

20 TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEYEN HARCAMALARDMSN Bu harcamalar yatırım teşvik belgesi kapsamına alınmamaktadır. Müracaat tarihinden önce gerçekleştirilen yatırım harcamaları. Teşvik edilecekler hariç, ham madde, ara malı ve işletme malzemesi. Kullanılmış yerli makine ve teçhizat. Karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları (Sağlık ve belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar, trafiğe çıkamayacak nitelikte olup, apron veya limanda kullanılan araçlar, madencilik ve hazır beton yatırımlarında kullanılan araçlar, asgari adet/yıl kapasiteli otomobil yatırımlarında, kapasitenin %15 ini geçmeyecek şekilde yapılan A,B,C segmentli otomobil ithalatı hariç) Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar dışındaki yatırımlar için uçak ve helikopter Porselenden, seramikten ve camdan mamul sofra ve mutfak eşyası İnşaat malzemeleri Sektörel özelliklere göre proje bazında belirlenen diğer harcamalar.

21 MÜRACAATLAR Gerçek kişiler Adi ortaklıklar 1. Kimler müracaat edebilir? 2. Müracaat Merci 3. Başvuru Evrakları Sermaye şirketleri Kooperatifler Birlikler İş ortaklıkları Kamu kurum ve kuruluşları Genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, belediyeler, Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları %50 yi geçen kurum ve kuruluşlar Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları Dernekler ve Vakıflar Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye deki şubeleri

22 MÜRACAATLAR 1. Kimler müracaat edebilir? 2. Müracaat Merci 3. Başvuru Evrakları Yerel birimlere müracaat: Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında olan, US97 kodu 15, arası veya arası olan sektörler, ürün paketleme hizmeti yatırımları ya da belediye hizmet ve altyapı yatırımları Sabit yatırım tutarı TL yi aşmayan yatırımlar, yatırımcının tercihine bağlı olarak Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Sanayi Odası ya da Ekonomi Bakanlığı na yapılır. Yukarıdaki kapsam dışındaki tüm yatırımların müracaatları Ekonomi Bakanlığı na yapılır.

23 MÜRACAATLAR 1. Kimler müracaat edebilir? 2. Müracaat Merci 3. Başvuru Evrakları Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi. Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri, kamu kurumları ve şahıs şirketleri ile gerçek kişiler için imza beyannamesi. Her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı ve kaşeli yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri (Tebliğ EK-1) Bakanlığa yapılacak müracaatlarda, 400 TL nin Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ait belirtilen hesaba (Tebliğ EK-9) yatırıldığına dair belge, müracaatın yerel birimlere yapılması durumunda, 100 TL nin ilgili yerel birim hesabına, 300 TL nin ise Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırıldığına dair belge. Firmanın ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği.

24 MÜRACAATLAR 1. Kimler müracaat edebilir? 2. Müracaat Merci 3. Başvuru Evrakları Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair SGK nın ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı 3/10/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine göre ÇED Olumlu Kararı veya ÇED Gerekli Değildir Kararı şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı.

25 MÜRACAATLAR 1. Kimler müracaat edebilir? 2. Müracaat Merci 3. Başvuru Evrakları Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken ve belirtilen (Tebliğ EK-2) bilgi ve belgeler. Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik analizlerin yanında stratejik yatırım için gerekli kriterlerin her birinin yerine getirildiğini tevsik eden bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu. Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Genel Müdürlükçe talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.

26 Genel Teşvik Uygulamaları (*2) Bölgesel Teşvik Uygulamaları Teşvik Sistemi Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki Gümrük Vergisi Gümrük Vergisi Gümrük Vergisi Gümrük Vergisi Muafiyeti Muafiyeti Muafiyeti Muafiyeti KDV İstisnası KDV İstisnası KDV İstisnası KDV İstisnası Sigorta Primi İşveren Vergi İndirimi Vergi İndirimi Vergi İndirimi Hissesi Desteği (*1) Sigorta Primi İşveren Sigorta Primi İşveren Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Hissesi Desteği Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Yatırım Yeri Tahsisi Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği Faiz Desteği KDV İadesi (*1) (*2) Tersanelerin gemi inşa yatırımları için Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki veya Stratejik Yatırımların Teşviki kapsamında teşvik belgesi düzenlenebilecek olan yatırımlar için talep edilmesi halinde genel teşvik uygulamaları çerçevesinde belge düzenlenebilir.

27 TEŞVİK UYGULAMALARI 1. Genel Teşvik Uygulamaları 2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları 3. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 4. Stratejik Yatırımların Teşviki * Öncelikli Yatırım Konuları Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile teşviki için öngörülen şartları sağlamayan yatırım konuları dışındaki her türlü yatırım desteklenmektedir. Bu kapsamdaki yatırımlar için tek şart: Balıkesir de asgari TL sabit yatırım tutarı. Bu teşvik uygulamasında aşağıdaki avantajlar bulunmaktadır: a. Gümrük Vergisi Muafiyeti b. KDV İstisnası c. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (Yalnız tersanelerin gemi inşa yatırımları için)

28 TEŞVİK UYGULAMALARI 1. Genel Teşvik Uygulamaları 2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları 3. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 4. Stratejik Yatırımların Teşviki * Öncelikli Yatırım Konuları Öncelikli Yatırım Konuları Bazı yatırımlar öncelikli yatırım konuları olarak belirlenmiştir. Bu yatırımlar 5. Bölge teşviklerinden faydalanabilecektir. Denizyolu ile taşımacılık yatırımları (yük/yolcu) Şehirlerarası taşımacılığa yönelik demiryolu yatırımları ve şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları (özel sektör) Test merkezleri, rüzgar tüneli vb. yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar) Erdek-Marmara KTKGB de (Erdek, Avşa, Paşalimanı, Ekinlik) yapılacak turizm konaklama yatırımları Termal turizm konusunda turizm konaklama yatırımları Asgari m 2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (Konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç). OECD ye göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353)

29 TEŞVİK UYGULAMALARI 1. Genel Teşvik Uygulamaları 2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları 3. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 4. Stratejik Yatırımların Teşviki * Öncelikli Yatırım Konuları Öncelikli Yatırım Konuları Savunma alanındaki yatırımlar (Savunma Sanayii Müsteşarlığı onaylı) Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I.grup madenler ve mıcır yatırımları hariç). Kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi yatırımları (Özel sektör) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar. Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari TL yatırım, asgari TL motor yatırımları, asgari TL motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniği yatırımları. Asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları.

30 TEŞVİK UYGULAMALARI 1. Genel Teşvik Uygulamaları 2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları 3. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 4. Stratejik Yatırımların Teşviki * Öncelikli Yatırım Konuları Öncelikli Yatırım Konuları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2. madde 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımı Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar hariç olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar. Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğalgaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç). Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar Arama ruhsatı ve sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarda yapacağı maden arama yatırımları

31 TEŞVİK UYGULAMALARI 1. Genel Teşvik Uygulamaları 2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları 3. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 4. Stratejik Yatırımların Teşviki * Öncelikli Yatırım Konuları Balıkesir için belirlenen sektörler bu uygulama kapsamında desteklenir. Kullanılan teşvik unsurları çeşitlidir ve oran, süre ve kapsamları bölgelere göre değişir. a. Gümrük vergisi muafiyeti b. KDV İstisnası c. Vergi İndirimi d. Sigorta primi işveren hissesi desteği e. Yatırım yeri tahsisi f. Faiz desteği

32 TEŞVİK UYGULAMALARI 1. Genel Teşvik Uygulamaları 2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları 3. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 4. Stratejik Yatırımların Teşviki * Öncelikli Yatırım Konuları DESTEK UNSURLARI I II III IV V VI Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi (*) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (*) Faiz Desteği KDV İstisnası Yatırıma Katkı Oranı (%) Kurumlar Gelir Vergisi İndirimi (%) Süresi 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl Sabit yatırıma oranı (%) Yatırım Yeri Tahsisi TL X X 3 puan 4 puan 5 puan 7 puan Döviz X X 1 puan 1 puan 2 puan 2 puan Faiz Desteği Tutarı (TL) X X OSB içinde yapılan yatırımlar 4. bölge desteklerinden faydalanır. * İlgili destekler, 2016 ya kadar başlayan yatırımlar için geçerlidir sonrasında bu kalemlerde destek azalacaktır.

33 Sektör Kodu 1 BALIKESİR DE BÖLGESEL YATIRIM UYGULAMALARI KAPSAMINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER US-97 Kodu 0121, Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5'te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) 3. Bölge (Asgari Yatırım) TL Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) TL 3 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6'da belirtilen yatırım konuları hariç) 5 18 Giyim eşyası imalatı TL TL'nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları 6 19 Derinin tabaklanması ve işlenmesi TL 9 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı TL Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı TL Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı TL Patlayıcı madde imalatı TL

34 Sektör Kodu 20 BALIKESİR DE BÖLGESEL YATIRIM UYGULAMALARI KAPSAMINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER US-97 Kodu 26 (2693.2, , , , , hariç) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) 3. Bölge (Asgari Yatırım) TL , 273 Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi TL Metal eşya TL Makine ve teçhizat imalatı TL Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı TL Elektrikli makine ve cihazları imalatı TL Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı TL Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı TL Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) TL

35 Sektör Kodu 41 BALIKESİR DE BÖLGESEL YATIRIM UYGULAMALARI KAPSAMINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 3. Bölge (Asgari Yatırım) , , , , Oteller 3 yıldız ve üzeri Öğrenci yurtları 100 öğrenci Soğuk hava deposu hizmetleri m Lisanslı depoculuk TL (809 hariç) , , Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) Hastane yatırımı, huzurevi TL Hastane: TL Huzurevi: 100 kişi 48 Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri TL 50 Seracılık 20 dekar

36 BALIKESİR DE BÖLGESEL YATIRIM UYGULAMALARI KAPSAMINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları. Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları. Asgari 2 milyon TL tutarındaki "demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı" ile bunların aksam ve parçaları konusundaki yatırımlar. Asgari 5 Milyon TL tutarındaki liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dahil). Rafine edilmiş petrol ürünleri yatırımları. Asgari 5 Milyon TL tutarındaki sondaj yatırımları. Destek 3. Bölge destekleri 3. Bölge destekleri 3. Bölge destekleri 3. Bölge destekleri 3. Bölge destekleri 2. Bölge destekleri

37 TEŞVİK UYGULAMALARI 1. Genel Teşvik Uygulamaları 2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları 3. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 4. Stratejik Yatırımların Teşviki * Öncelikli Yatırım Konuları 12 sektörü kapsayan ve asgari yatırım miktarı yüksek yatırımlar için geçerli bir teşvik uygulamasıdır. Balıkesir de yapılacak Büyük Ölçekli Yatırımların teşviğinde; Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi destekleri mevcuttur.

38 TEŞVİK UYGULAMALARI 1. Genel Teşvik Uygulamaları 2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları 3. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 4. Stratejik Yatırımların Teşviki * Öncelikli Yatırım Konuları Sıra No BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARDA SEKTÖRLER VE ASGARİ YATIRIM Yatırım Konuları Asgari Sabit Yatırım Tutarı (milyon TL) 1 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları 200 Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Ana Sanayi Yatırımları Yatırımları: Yan Sanayi Yatırımları 50 5 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı 50 6 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları 50 7 Elektronik Sanayi Yatırımları 50 8 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları 50 9 İlaç Üretimi Yatırımları Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (entegre madencilik yatırımları dahil) 50

39 TEŞVİK UYGULAMALARI 1. Genel Teşvik Uygulamaları 2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları 3. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 4. Stratejik Yatırımların Teşviki * Öncelikli Yatırım Konuları DESTEK UNSURLARI I II III IV V VI Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi (*) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (*) KDV İstisnası Yatırıma Katkı Oranı (%) Kurumlar Vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) Süresi 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl Sabit yatırıma oranı (%) Yatırım Yeri Tahsisi OSB içinde yapılan yatırımlar 4. bölge desteklerinden faydalanır. * İlgili destekler, 2016 ya kadar başlayan yatırımlar için geçerlidir sonrasında bu kalemlerde destek azalacaktır.

40 TEŞVİK UYGULAMALARI 1. Genel Teşvik Uygulamaları 2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları 3. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 4. Stratejik Yatırımların Teşviki * Öncelikli Yatırım Konuları Bir yatırımın stratejik yatırım kapsamına alınabilmesi için aşağıdaki şartların tamamı karşılanmalıdır: Asgari sabit yatırım miktarı TL Yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması, Toplam ithalatı $ ve üstü olan ürün yatırımı (Türkiye de üretilmeyen ürünlerde bu şart aranmaz) Yatırımla sağlanacak katma değerin en az %40 olduğu (Rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmaz) Not: Asgari yatırım tutarı TL olan öncelikli yatırımlar stratejik yatırım olarak kabul edilir.

41 TEŞVİK UYGULAMALARI 1. Genel Teşvik Uygulamaları 2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları 3. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 4. Stratejik Yatırımların Teşviki * Öncelikli Yatırım Konuları DESTEK UNSURLARI I II III IV V VI Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Faiz Desteği (2016 ya kadar başvuran) KDV İstisnası Yatırıma Katkı Oranı (%) Kurumlar Vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) Süresi 7 yıl 7 yıl 7 yıl 7 yıl 7 yıl 10 yıl Sabit yatırıma oranı (%) TL X X 3 puan 4 puan 5 puan 7 puan Döviz X X 1 puan 1 puan 2 puan 2 puan Faiz Desteği Tutarı (TL) Yatırım Yeri Tahsisi KDV İadesi X X TL yatırım: bina inşaat harcamaları

42 TEŞVİK UNSURLARI 1. Gümrük Vergisi Muafiyeti 2. Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası 3. Vergi İndirimi 4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5. Yatırım Yeri Tahsisi 6. Faiz Desteği 7. KDV İadesi Teşvik belgesi kapsamındaki; Yatırım malı makine ve teçhizatın ithali, Otomobil ve hafif ticari araç yatırımlarında monte edilmemiş haldeki (CKD) aksam ve parçaların ithali, Gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımlarında tekne kabuğu ithali gümrük vergisinden muaftır. İstisna: Otobüs, çekici, mobilya, motorbot, kamyon, transmikser, beton santrali, forklift ve beton pompası için gümrük vergisi alınır.

43 TEŞVİK UNSURLARI 1. Gümrük Vergisi Muafiyeti 2. Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası 3. Vergi İndirimi 4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5. Yatırım Yeri Tahsisi 6. Faiz Desteği 7. KDV İadesi İthali mümkün olan Kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizatı Kullanılmış komple tesis teşvik belgesi kapsamına alınabilir (Bakanlık değerlendirir). (Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımları hariç) Finansal kiralama ile yapılacak yatırımlar geçerlidir. Finansal kiralama şirketinin ayrıca teşvik belgesi almasına gerek yoktur. Asgari adet/yıl kapasiteli otomobil yatırımlarında, kapasitenin %15 ini geçmeyecek şekilde yapılan A,B,C segmentli otomobillerin ithalatında gümrük vergisi alınmaz. Motor üretimi de yapılacaksa ilave %15 e izin verilir.

44 TEŞVİK UNSURLARI 1. Gümrük Vergisi Muafiyeti 2. Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası 3. Vergi İndirimi 4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5. Yatırım Yeri Tahsisi 6. Faiz Desteği 7. KDV İadesi Teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat için KDV ödenmez. Aynı makine ve teçhizatın devir işlemleri ile makine ve teçhizat listelerinde set, ünite, takım vb. olarak belirtilen malların kısmi teslimleri için de geçerlidir.

45 TEŞVİK UNSURLARI 1. Gümrük Vergisi Muafiyeti 2. Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası 3. Vergi İndirimi 4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5. Yatırım Yeri Tahsisi 6. Faiz Desteği 7. KDV İadesi Teşvik mekanizmasında belirlenen vergi indirimi Balıkesir de aşağıdaki şekilde uygulanır. 3. Bölge teşviklerinden yararlanan Balıkesir de, OSB deki yatırımlarda 4. bölge, öncelikli yatırım konularındaki yatırımlarda 5. bölge avantajlarından faydalanılır. Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar Stratejik Yatırımlar Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı Vergi indirim oranı Öncelikli yatırım konularında TL üstü yatırımlarda, 5. bölge yatırıma katkı oranına 10 puan eklenir.

46 TEŞVİK UNSURLARI 1. Gümrük Vergisi Muafiyeti 2. Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası 3. Vergi İndirimi 4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5. Yatırım Yeri Tahsisi 6. Faiz Desteği 7. KDV İadesi Örnek: TL tutarındaki bir yatırımda yatırıma katkı oranı %25, vergi indirimi %60 ise; Kurum TL tutarındaki kurumlar vergisini ödemeyecektir. Hesaplanan kurumlar vergisi TL ise bu tutarın %60 si olan TL ödenmeyecektir, geriye kalan TL tutarındaki indirim diğer dönemde kullanılır.

47 TEŞVİK UNSURLARI 1. Gümrük Vergisi Muafiyeti 2. Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası 3. Vergi İndirimi 4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5. Yatırım Yeri Tahsisi 6. Faiz Desteği 7. KDV İadesi Vergi indiriminin söz konusu olmayacağı istisnalar: 5520 sayılı kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar Rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar

48 TEŞVİK UNSURLARI 1. Gümrük Vergisi Muafiyeti 2. Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası 3. Vergi İndirimi 4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5. Yatırım Yeri Tahsisi 6. Faiz Desteği 7. KDV İadesi Yeni yatırım ile istihdam edilen personel için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmını Bakanlık karşılar. İşverenin sosyal güvenlik işyeri numarası altında ilgili mevzuatta belirlenen alt işverenler tarafından istihdam edilen işçi sayısı da dikkate alınabilir. Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar Stratejik Yatırımlar Bölgeler Süre (yıl) Desteğin yatırıma oranı (%) maksimum

49 TEŞVİK UNSURLARI 1. Gümrük Vergisi Muafiyeti 2. Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası 3. Vergi İndirimi 4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5. Yatırım Yeri Tahsisi 6. Faiz Desteği 7. KDV İadesi 4706 sayılı Kanunun ek 3. maddesi uyarınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir (kesin tahsis anlamına gelmemektedir) Yatırım yeri tahsis edilecek yatırım projelerinin tespiti, Vali başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilmektedir. Yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değeri üzerinden hesaplanan bedel karşılığında, taşınmaz üzerinde 49 yıl süreyle irtifak hakkı veya kullanım izni verilir. Yıllık ödenecek tutar 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge Emlak vergi değeri üzerinden %2 %1,5 %1 İlk 3 yıl, teşvik amacıyla hesaplanan bedelin %30 u ödenir.

50 TEŞVİK UNSURLARI 1. Gümrük Vergisi Muafiyeti 2. Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası 3. Vergi İndirimi 4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5. Yatırım Yeri Tahsisi 6. Faiz Desteği 7. KDV İadesi Yer tahsisi için 3 şart bulunmaktadır: Teşvik belgesi almak (tahsis hususunun belgede geçiyor olması) Yer rayiç değerinin en az 3 katı kadar yatırım gerçekleştirmek (turizmde 2 kat, tarım ve hayvancılıkta 1 kat yatırım) Taahhüt edilen yatırımın %20 si kadar özkaynağa sahip olmak. Yatırım yeri tahsis edilmeyecek olan istisnalar: 5520 sayılı kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar Rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar

51 TEŞVİK UNSURLARI 1. Gümrük Vergisi Muafiyeti 2. Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası 3. Vergi İndirimi 4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5. Yatırım Yeri Tahsisi 6. Faiz Desteği 7. KDV İadesi En az bir yıl vadeli yatırım kredilerinde Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70 ine kadar ödenecek faizin veya kar payı desteklerinde İlk 5 yıl için tabloda belirtilen puan kadar faiz desteği verilir. Not: Kamu kurumları bu destekten faydalanamaz. Not: Kullanılmış makine teçhizat için kullanılamaz. Bölgesel Teşvik Uygulamaları ve Stratejik Yatırımlar Bölgeler 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge Destek puanı TL Destek puanı Döviz Destek üst limiti (TL)

52 TEŞVİK UNSURLARI 1. Gümrük Vergisi Muafiyeti 2. Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası 3. Vergi İndirimi 4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5. Yatırım Yeri Tahsisi 6. Faiz Desteği 7. KDV İadesi Sabit yatırım tutarı TL nin üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında; Bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV tutarı iade edilir.

53 İLETİŞİM Teşvik Sistemiyle ilgili bilgi edinmek için; Güney Marmara Kalkınma Ajansı - Balıkesir Yatırım Destek Ofisi ni arayabilirsiniz Balıkesir Yatırım Destek Ofisi Paşaalanı Mahallesi A. Gaffar Okkan Caddesi No:36 / A Karesi Balıkesir Telefon : Dahili: 130, 131, 132, 133 E-Posta : Uyarı: Bu sunumdaki bilgiler Balıkesir ili için özel hazırlanmıştır. Diğer illere özgü uygulamalar içerilmemiştir.

Tasarrufların katma değeri yüksek, bilgi yoğun teknoloji kullanan ve ihracat odaklı yatırımlara yönlendirilmesi,

Tasarrufların katma değeri yüksek, bilgi yoğun teknoloji kullanan ve ihracat odaklı yatırımlara yönlendirilmesi, Tasarrufların katma değeri yüksek, bilgi yoğun teknoloji kullanan ve ihracat odaklı yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve istihdamın arttırılması, Uluslararası rekabet gücünü arttıracak ve Ar-Ge içeriği

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI 2014 MAYIS 2014 1 İçindekiler Tanımlar... 3 1. Yatırım Teşviki... 4 2. Teşvik Belgesi... 4 3. Teşvik Sistemi İle

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI www.trakyaka.org.tr 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Kararın uygulanmasına

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) GENEL TEŞVİK SİSTEMİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) GENEL TEŞVİK SİSTEMİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) GENEL TEŞVİK SİSTEMİ Alaattin ÖZYÜREK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. BATI AKDENİZ DE TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ II. YENİ TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR III. YENİ TEŞVİK

Detaylı

Yeni Teşvik Sistemi. Bu çalışma Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan Yeni Teşvik Sisteminin detaylarını anlatmaktadır.

Yeni Teşvik Sistemi. Bu çalışma Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan Yeni Teşvik Sisteminin detaylarını anlatmaktadır. Yeni Teşvik Sistemi Bu çalışma Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan Yeni Teşvik Sisteminin detaylarını anlatmaktadır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN AMACI Kalkınma Planları, Yıllık

Detaylı

Yeni Teşvik Sistemi,

Yeni Teşvik Sistemi, Yeni Teşvik Sistemi, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (*) Karara ilişkin uygulama tebliği (**) resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmiştir. (*) Karar sayısı:

Detaylı

Yatırımcı Bilgilendirme Serisi. Yayın No: 3. Hazırlayan Arif KÖSEOĞLU. Konya Yatırım Destek Ofisi Haziran 2014. Yatırım Teşvik

Yatırımcı Bilgilendirme Serisi. Yayın No: 3. Hazırlayan Arif KÖSEOĞLU. Konya Yatırım Destek Ofisi Haziran 2014. Yatırım Teşvik Yatırımcı Bilgilendirme Serisi Yayın No: 3 Hazırlayan Arif KÖSEOĞLU Konya Yatırım Destek Ofisi Haziran 2014 Yatırım Teşvik Rehberi Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Uygulamaları2014 İÇİNDEKİLER

Detaylı

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı

23.07.2012 Sirküler, 2012/17. Sayın MeslektaĢımız; KONU : Yeni teşvik sistemine ilişkin açıklayıcı bilgiler.

23.07.2012 Sirküler, 2012/17. Sayın MeslektaĢımız; KONU : Yeni teşvik sistemine ilişkin açıklayıcı bilgiler. 23.07.2012 Sirküler, 2012/17 Sayın MeslektaĢımız; KONU : Yeni teşvik sistemine ilişkin açıklayıcı bilgiler. Bildiğiniz üzere yeni teşvik sistemi ile ilgili Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

Detaylı

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Merkezi yönetim tarafından hazırlanan son yatırım teşvik paketi, 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda

Detaylı

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GENEL AÇIKLAMA 19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teşvik uygulamalarında yeni

Detaylı

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.)

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.) YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GİRİŞ Başbakan ve Ekonomi Bakanı tarafından 5 Nisan 2012 tarihinde basına açıklanan Türkiye nin 4. Yatırım Teşvik Paketine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ( Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER. 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge. Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER. 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge. Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı EK-1 YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 16 MAYIS 2014 ANKARA 1. Yatırım Teşvik Sistemi 2. Destek Oran ve Süreleri 3. Ankara Ġlinde Sağlanan Destekler 4. Yatırım Teşvik Belgesi 2 YATIRIM TEŞVİK

Detaylı

YENİ TEŞVİK REHBERİ. Hazırlayanlar: Mehmet Ali Yıldırım Kerem Akın. Bitlis Yatırım Destek Ofisi

YENİ TEŞVİK REHBERİ. Hazırlayanlar: Mehmet Ali Yıldırım Kerem Akın. Bitlis Yatırım Destek Ofisi YENİ TEŞVİK REHBERİ Hazırlayanlar: Mehmet Ali Yıldırım Kerem Akın Bitlis Yatırım Destek Ofisi 1 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: TEŞVİKLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR...3 1.1 Teşvike İlişkin Yasal Düzenlemeler...4 1.2 Teşviklerin

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 Sunuş Hükümet tarafından 4 Haziran 2009 tarihinde, temel amacı Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak, tasarrufları

Detaylı

Invest in TEŞVİK SİSTEMİ

Invest in TEŞVİK SİSTEMİ Invest in TEŞVİK SİSTEMİ 2015 2 İçerik 19 Haziran 2012 de Resmi Gazete de yayınlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, 20 Haziran 2012 de Resmi Gazete de yayınlanan Yatırımlarda

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ İÇERİSİNDE TURİZM YATIRIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ İÇERİSİNDE TURİZM YATIRIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ İÇERİSİNDE TURİZM YATIRIMLARI Edirne Yatırım Destek Ofisi Kasım 2012 İçindekiler Turizm Yatırımları ve Yeni Teşvik Sistemi Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamına Giren Turizm Tesisleri Özellikleri

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

GÜNEY EGE BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI 1. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ HAKKINDA Yeni Teşvik Sistemi 6 bölgeden oluşmakta, Aydın ve Denizli illerimiz 2. Bölgede ilimiz 1. bölgede yer almaktadır. 14.07.2009

Detaylı

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.)

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) 2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) Karar Sayısı : 2012/3305 Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 İndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası Faiz desteği Sigorta prim desteği Taşınma desteği Yatırım yeri tahsisi Sunuş Ülkemizde en yoğun etkisi

Detaylı

YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠNĠN ANTALYA ĠLĠNDE YAPILACAK YATIRIMLARA SAĞLAYACAĞI DESTEKLER. Serkan ERDĠNÇ, YMM

YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠNĠN ANTALYA ĠLĠNDE YAPILACAK YATIRIMLARA SAĞLAYACAĞI DESTEKLER. Serkan ERDĠNÇ, YMM 1- GĠRĠġ YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠNĠN ANTALYA ĠLĠNDE YAPILACAK YATIRIMLARA SAĞLAYACAĞI DESTEKLER Serkan ERDĠNÇ, YMM Bir ülkenin kalkınmasındaki en önemli unsurlardan biri olan özel sektör yatırımlarının Devlet

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI UYGULAMALARI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI UYGULAMALARI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI UYGULAMALARI 2009/15199 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI VE 2009/1 SAYILI TEBLĐĞ 23.11.2009 KAYSERĐ SANAYĐ ODASI A.Savaş ERTUĞRUL Sanayi Ticaret Raporlama GENEL BĐLGB LGĐLERLER

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI Mehmet Emin KAYA Ekonomist - S.M. Mali Müşavir 12 Aralık 2014 Ankara Crown Plaza 04.06.1986 tarihli 3213 sayılı MADEN KANUNU Maden teşvik tedbirleri: Madencilik faaliyetleri

Detaylı

çelebi Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı www.byclb.com 19 Haziran 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28328

çelebi Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı www.byclb.com 19 Haziran 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28328 çelebi 19 Haziran 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28328 ( Karar Sayısı : 2012/3305) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı www.byclb.com İÇİNDEKİLER Amaç... 4 Tanımlar... 4 Bölgeler...

Detaylı

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Yeni Teşvik Sistemi A-Bölgesel Teşvik Sistemi B-Büyük Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi C- Ar-Ge ve Çevre Yatırımları D- Taşınma halinde uygulanan destekler 2 Niçin

Detaylı

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ. T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Haziran 2012

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ. T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Haziran 2012 YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Haziran 2012 TEMEL YENİLİKLER Yeni Teşvik Sistemi (1 Ocak 2012 den itibaren geçerli) Daha önce İBBS-2 Bölgeleri kapsamında sağlanan Bölgesel

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK REHBERİ. Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Uygulamaları KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT

YATIRIM TEŞVİK REHBERİ. Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Uygulamaları KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT YATIRIM TEŞVİK REHBERİ Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Uygulamaları KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT Hazırlayanlar: Semih DEMİRTOKA - Proje ve İş Geliştirme Birimi Emrah ORAL - Proje ve İş Geliştirme Birimi (Sivas

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yatırım Teşvik Belgesi 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİ. Vergi Danışmanlık. Vergi Danışmanlık

TEŞVİK SİSTEMİ. Vergi Danışmanlık. Vergi Danışmanlık TEŞVİK SİSTEMİ Vergi Danışmanlık Vergi Danışmanlık Yatırım Teşvik Sisteminin Amacı Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve istihdamın artırılması, Uluslararası rekabet

Detaylı