U(X PELETLERİ SİNTERLEMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "U(X PELETLERİ SİNTERLEMESİ"

Transkript

1 1. Ulusal Nükleer Yakıt Teknolojisi Sempozyumu. 3-5 Eylü U(X PELETLERİ SİNTERLEMESİ I TR Ş.CAN, T.AYBERS, L.ÇOLAK, B.KOPUZ, Y.BAYRAM, K.CİMCİM, A.YAYLI, A.A.AKŞİT, İ.YURTSEVEN, İ.YILDIZ, S.ALBAYRAK, N.ATEŞ, G.BİRDANE, H.KÖSE Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, İSTANBUL ÖZET Nükleer güç reaktörlerinde kullanılan UO 3 peletlerinin üretimi bir seri kimyasal ve metalurjik işlemleri içermektedir. Bunlardan bir tanesi sinteriemedir. Sinterleme olayı basınç altında sıkıştırılan tozun yüksek sıcaklığın etkisi altında biribiriyle kompakt bir parça oluşturacak şekilde bağlanmasıdır. Böylece tozların yüzey enerjileri azalarak karariı bir yapıya ulaşması söz konusudur. Sinterleme biribirini takip eden 6 kademede olur. Toz partiküllerinin basınç altında- sıkıştırılması ile elde edilen peletlerin sinterlenmesi iki şekilde olur. 3) Düşük sıcaklık sinterlemesi, 1100 C'de CO 2 atmosferinde. 2) Yüksek sıcaklık sinterlemesi, 1700 C de H 2 atmosferinde. UO 2 peletlerinin sinterlenmesinde hiçbir zaman % 100 teorik yoğunluğa ulaşılması istenmez. Fakat % 95 in altındaki yoğunluklarda arzu edilmez. ÇNAEM Nükleer yakıt teknoloji bölümünde UO 2 tozlarından preslenerek elde edilen ham peletler yan kontinü çalışan finnda 1700 Cde H 2 atmosferinde sinterîenmiştir. Sinterleme süresi 4 saattir ve bir tepsinin finnda kalış süresi yaklaşık 22 saattir. Bu şartlarda çalışılan bir kampanya ile sinterlenmiş UO 2 nükleer yakıt peletleri üretilmiştir. Sinterlenen peletlerde % 97 lik teorik yoğunluklar elde edilmiştir. ABSTRACT The production of UO 2 pellets used in Nuclear Power Reactors consists of chemical and metallurgical processes. One of these processes is sintering. Sintering is the production of compact bodies from powder particles pressed under pressure at elevated temperatures. In this process surface energy of the particles decreases and the pellets reach a more stable structure. Sintering process takes place at 6 steps. There are 2 different sintering procedures for UO 2. These are 1) Low temperature sintering at 1100 C (Oxidative sintering) in CO 2 atmosphere 2) High temperature sintering at 1700 C (Reducing sintering) in H 2 atmosphere At ÇNAEM Nuclear Fuel Department UO 2 green pellets have been sintered at 1700 C in H 2 atmosphere. Sintering time is 4 hours. Trays loaded with pellets stay in the fijrnace for total of 22 hours. UO 2 pellets have been sintered with a campaign programmed in this way and it has been observed that these pellets have 97 % theoretical density. 171

2 GİRİŞ Sinterleme basınç altında sıkıştırılan toz partiküllerinin yüksek sıcaklığın etkisi altında biribiri ile kompakt bir parça oluşturacak şekilde bağlanmasıdır [1]. Sinterleme olayı diffüzyon kontrollü bir proses olup biribiriiii takip eden 6 kademede olur. 1) Partiküller arası ilk bağlanma: Sinterlemenin ilk anlarında malzeme ısıtılırken meydana gelir. Bağlanma prosesi tane sınırlarının hareketine neden olan atomların difuzyonunu gerektirir. Bu olay fiziksel temasın olduğu komşu partiküller arasında meydana gelir. Bu kademede malzemede herhangi bir boyutsal değişiklik görülmez. Ancak malzemeye yüksek derecede bütünlük veren bağlanma olayı meydana gelir. 2) Boyun büyümesi:ilk kademede oluşan bağ boyun olarak adlandırılır. İkinci kademede bu boyunlar büyür. Bu durum da malzeme içinde daha büyük bağlanmayı ifade eder. Boyun büyümesi sinter kütlesi içinde malzeme taşınmasını gerektirir. Bu kademe porozitenin sürekliliğini etkilemez. Sinter kütlesi içinde biribiri ile bağlantılı olan orijinal porozite kanalları boyun büyümesi ile daha düz hale gelir. Orijinal temaslar hemen hemen nokta olmasına rağmen boyun büyümesinden sonra bu kontaklar düzlemsel hale gelir. 3) Por kanallarının kapanması: Porozitenin doğasında büyük değişiklikleri temsil eder. Dolambaçlı ve biribiri ile bağlantılı por kanallarının kapanması kapalı porozitenin oluşumuna neden olur. Por kanallarının kapanmasının nedenlerinden biri boyun büyümesidir. Bununla birlikte porlann büzülmeside por kanallarının kapanmasına neden olur. Çünkü porlann büzülmesi por yüzeyleri arasında yeni temas noktalarına neden olur. Bundan dolayı por kanallarının kapanması kademesi bir müddet sürebilir ve 4 üncü 5 inci kademe ile de çakışabilir. Mikroyapı incelemelerinden porozitenin genel durumu hakkında bilgi elde edilebilir fakat porozitenin miktarı hakkındaki en doğru bilgiler sıvıya daldırma yöntemine göre yapılan yoğunluk ölçümü neticesinde elde edilir. 4) Porlann yuvarlaklaşması : Por yuvarlaklaşması boyun büyümesinin doğal bir sonucudur. Malzeme por yüzeylerinden boyun bölgelerine taşındığı zaman porlar kendiliğinden vuvarlaklaşır. 5) Por büzülmesi: Por büzülmesi yeterli zaman ve sıcaklıkta sinter kütlesinin yoğunlaşması ile kendini belli eder. Sadece tek bileşenli sistemler için yoğunlaşma por büzülmesine eşit olabilir. Daha kompleks malzemelerde diğer prosesler hem büzülmeye hem genleşmeye neden olabilir ve por büzülmesinden dolayı olan herhangi bir yoğunlaşmayı maskeleyebilir. Por büzülmesi, katı malzemenin porozite içine, porozite içindeki gazında malzeme dışına transferini gerektirir. Bütün porozitenin giderilmesi bir toz metalürjisi malzemesinde çoğunlukla arzu edilen bir hedeftir [1]. Ancak UO 2 gibi seramik türü yakıtların reaktörde ışınlanmaları esnasıda oluşan fısyon ürünü gazlan yapıda tutabilmeleri için yoğunluğu düşürmeyecek oranda poroziteye sahip olmaları gerekmektedir [2]. 6) Por büyümesi: Proses sadece küçük kapalı porların kaybolmaları ve daha büyük porlann oluşmasından ibarettir. Toplam porozite aynı kalır fakat por sayısı azalır. UO 2 SİNTERLEMESİ Nükleer güç reaktörlerinde kullanılan UO, peletlerinin üretimi bir seri toz metalürjisi işlemlerim içermektedir (Öğütme, eleme, bağlayıcı karıştırma, presleme, ham peletlerin muayeneleri). Bunlardan en önemlilerinden biri de sinterlemedir. Çünkü sinterleme olayı UO 2 peletlerinin mikroyapı ve yoğunluklarının tayininde önemli bir adımdır. Şayet bir UO, peleti nükleer yakıt olarak kullanılacaksa aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır [2]. 172

3 a) Yüksek yoğunluk (yaklaşık % 95 Teorik yoğunluk). b) İşınlanma esnasında fisyonun neden olduğu şişme ve yoğunlaşmanın karşılıklı dengelenmesi ile ilgili optimize olmuş pelet mikroyapısı. c) Düşük safsızlık seviyesi özellikle fluor ve H 2 içeriği. d) Stokiometrik kompozisyon arzu edilir. Çünkü UO, içindeki aşın O, termal iletkenliği azaltır. Sürünme davranışını olumsuz yönde etkiler ve fisyon ürünlerinin kimyasal durumunu değiştirerek LWR yakıt çubuklarında daha fazla oksidasyona neden olur [2]. UO 2 peletlerinin sinterlenmesi 2 şekilde yapılır a) Düşük sıcaklık smrerlemesi (Oksitleyici sinterleme'l Bu yöntemde sinterleme işlemi CO 2 Atmosferine 1100 C de 1/2 saatte gerçekleştirildikten sonra H 2 Atmosferinde indirgeme yapılır. (Şekil 1) de sürekli bir düşük sıcaklık sinter fanı gösterilmektedir [2]. Ancak bölümümüzde kendi imal ettiğimiz 1200 C'ye çıkabilen bir fırında düşük sıcaklık sinterlemesi çok düşük skalalarda gerçekleştirilebilmektedir (Şekil 2). Bu finnda ham peletler önce CO, atmosferinde 1100 C'ye kadar ısıtılır 1100 C'de 30 dakika CO 2 atmosferinde tutulduktan sonra CO 2 gazı kesilir ve H 2 gazında bir süre bekletildikten sonra soğutmaya alınır. Finn iyice soğutulduktan sonra numuneler çıkanlır. b~l Yüksek sıcaklık sinterlemesi (indirgeyici sinterleme") Bu yöntemde sinterieme işlemi 1700 C de H 2 Atmosferinde 3-5 saatte geçekîeştirilir (Şekil 1) [2]. DENEYDE KULLANILAN CİHAZLAR VE DENEYİN YAPILIŞI ÇNAEM Nükleer yakıt teknolojisi Bölümünde yapılan pilot seviyede sinterleme çalışmasında 4'er kişilik 3 ekip 24 saatlik vardiyalar halinde çalışmıştır. O/U oranı 2.18 olan UO 2+X tozlarından preslenerek elde edilen % 55 teorik yoğunluğa sahip ham peletler yan kontinü çalışan firma elle Mo tepsiler içinde yüklendi (Şekil 3). Bu finnda 3 adet ısıtıcı rezistans kullanılmıştır. 1.Bölge: Kantal rezistans ısıtıcı max 600 C 2.Bölge: Molibden rezistans ısıtıcı max 1500 C 3.Bölge: Molibden rezistans ısıtıcı max 1800 C Finnda hem kantal hem molibden rezistanslar 12 cm çapındaki alümina tüp üzerine sarılmışlardır. Alümina tüp içine yerleştirilen Mo ray üzerinde UO 2 peletlerinin içinde olduğu Mo tepsiler itici motor sayesinde hareket ettirilmektedir. Fınnın 4m 3 /saat olan H 2 ihtiyacı H 2 jeneratörü tarafından sağlanmaktadır. Fmn ısıtılmaya başlamadan önce hem odalara hemde tüp içersine N 2 gazı verilerek süpürme yapılır. Sistemin havadan iyice temizlendiğinden emin olunduktan sonra N 2 gazı yerine H 2 gazı verilerek 300 C/saat ısıtma hızıyla 1700 C'ye ısıtılır. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus bağlayıcının giderilmesi esnasında çıkabilecek problemlerden kaçınmak için tüp içersine verilecek olan H 2 gazının akış yönünün peletlerin hareketine tam karşı yönden olmasıdır. Sinterleme reaksiyonu için gerekli olandan fazla H 2 gazı finnın yükleme ve boşaltma kapılarında bulunan bütan alevi ile bir alev perdesi oluşturacak şekilde yakılmaktadır. Yüksek sıcaklık bölgesinin bulunduğu odaya H 2 gazı verilmesinin nedeni hem düşük bir pozitif basınç oluşturmak hemde Mo rezistansların oksitlenmesini önlemektir. Odaya verilen bu H 2 finn üzerinde çıkış deliğinde bulunan bütan alevi ile yakılmaktadır. 600 C lik kantal rezistansın bulunduğu bölgeyede aynı maksatla Ar gazı verilmektedir. Sinterleme olayı 1700 C de H 2 atmosferinde 4 saatte tamamlanmaktadır. Fırına yükleme ve boşaltma yapılırken tüp içine hava girmesine mani olmak için H 2 debisi arttırılmaktadır. Peletlerin finnda kalma süreleri itici motorun hızını değiştirmek suretiyle 173

4 ayarlanmaktadır. Bu çalışmada tepsi hızı 11 cm/saat olarak ayarlanmıştır. Peletlerin sinterlenmesi biribirini takip eden 5 bölgede yapılmaktadır. 1) Yükleme (ısınma) bölgesi 70 cm, C 2) Bağlayıcı giderme bölgesi 40 cm, 600 C 3) Önsinterleme bölgesi 25 cm, C 4) Sinterleme bölgesi 45 cm, 1700 C 5) Soğuma bölgesi 70 cm, C Bir tepsinin finnda kalış süresi 22, sinterleme bölgesinde kalış süresi 4 saattir. Bu şartlarda çalışılan bir kampanya neticesinde sinterlenmiş UO, peletleri üretilmiştir. Sinterlenen bu peletlerin geometrik ve sıvıya daldırma yöntemine göre yoğunluklan ölçülmüş ve bu değerlerin teorik yoğunlukların % 97 si civarında olduğu saptanmıştır. KAYNAKLAR [1]. H1RSCHORN, J.S, "Introduction to powder metallurgy " Amer.Powder Metal. Inst. (1969) [2]. DORR, W., ASSMANN, K, " Sintering of UO, at low temperature " Energy and Ceramics, Elsevier Scient. Publ. Comp., Amsterdam. Oxsford, New York, , (1980) 174

5 İNDÎRGEYİCI SİNTERLEME 1700"C Yükleme - \ Smmmt ReSükHey iy cı ; gaz İndirgeme Sinterleme Scvguma OKSİTLEYİCİ SİNTERLEME m r- Yükleme Oksitleyici gaz. Sinterleme tp indirgeme Soğuma Redükleyici gaz ŞEKİL'.1

6 Gaz girişf (CO, H ) 2 2 K53L Kantal 0 rezi,stans(.1200 C) UO Peletleri r y 2 y Of ^ 0n o c/n i ' Gaz çıkısı SEKİL 2

7 Yü kleme kapısı.pilot alev Mo-rezistans (1500 C) Mo-tepsl Mo-rezistans-(.1700 C) Mo-ray Argon ^ u Boşslima kapjsj Su. Syn*,. Apcm;,, JSnL&^t »».»< ı rı ı ı ı ı : J ' ı ı ı ı t ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı -r- «^ ^ ArgojT_, 1.70cm \ 2 Su- -P- s-h. Su Alev perdesi Alev perdesi itici çubuk Alürtıiria tüp Kantat, rezistans (6Ö0 C ) ŞEKİL-3 YÜKSEK SICAKLIK -SfNTtR FIRINI

TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Özgür ÖZGÜN Enstitü Anabilim Dalı : METAL EĞİTİMİ

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DEMİR-KOBALT-KROM TOZLARININ ELEKTRİK AKIMSIZ NİKEL KAPLANARAK KOMPOZİT ÜRETİMİ VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eyüp DONAT DANIŞMAN Doç. Dr. Ayhan EROL METAL EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Haziran, 2014

Detaylı

PLAZMA (İYON) NİTRÜRLEME YÖNTEMİ VE MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PLAZMA (İYON) NİTRÜRLEME YÖNTEMİ VE MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2003 CİLT 1 SAYI 2 (41-48) PLAZMA (İYON) NİTRÜRLEME YÖNTEMİ VE MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ufuk ÖZDEMİR Hava Harp Okulu Dekanlığı Yeşilyurt-İstanbul

Detaylı

Ni-Al İNTERMETALİK MALZEMELER. Ni-Al INTERMETALLIC MATERIALS

Ni-Al İNTERMETALİK MALZEMELER. Ni-Al INTERMETALLIC MATERIALS Ni-Al İNTERMETALİK MALZEMELER Özkan ÖZDEMİR *Sakarya Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Esentepe Kampüsü-Adapazarı ÖZET Yüksek sıcaklıkta kullanılacak malzemelerin yüksek oksitlenme,

Detaylı

/. Ulusal Nükleer Yakıt Teknolojisi Sempozyumu, 3-: II TR0000049. NÜKLEER YAKIT PELETLERİNİN TAHRİBATSIZ KARAKTERİZASYONü Ş.

/. Ulusal Nükleer Yakıt Teknolojisi Sempozyumu, 3-: II TR0000049. NÜKLEER YAKIT PELETLERİNİN TAHRİBATSIZ KARAKTERİZASYONü Ş. /. Ulusal Nükleer Yakıt Teknolojisi Sempozyumu, 3-: II TR0000049 NÜKLEER YAKIT PELETLERİNİN TAHRİBATSIZ KARAKTERİZASYONü Ş. EKİNCİ Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, İstanbul ÖZET Su soğutmalı

Detaylı

Demir Cevherinin Peletlenmesi Pelletizing of Iron Ores

Demir Cevherinin Peletlenmesi Pelletizing of Iron Ores MADENCİLİK Mart March 1990 Cilt Volume XXIX Sayı No 1 Demir Cevherinin Peletlenmesi Pelletizing of Iron Ores Necati YILDIZ (*) ÖZET Dünyada gelişen teknoloji içinde demir-çelik endüstrisi de yerini almıştır.

Detaylı

DEMİR ÇELİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GÜZ 2014-2015

DEMİR ÇELİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GÜZ 2014-2015 DEMİR ÇELİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GÜZ 2014-2015 Demir çelik üretim teknolojisi hammaddeden yarı mamul çelik üretimine kadar uzanan kademeleri içerir. Çeliğin işlenip mamul olarak tüketime sunulması ile ise

Detaylı

TOZ METALURJİSİ Prof.Dr. Muzaffer ZEREN

TOZ METALURJİSİ Prof.Dr. Muzaffer ZEREN . TEKNİK SEÇİMLİ DERS I TOZ METALURJİSİ Prof.Dr. Muzaffer ZEREN SİNTERLEME Sinterleme, partiküllerarası birleşmeyi oluşturan ısıl prosestir; aynı zamanda ham konumda gözlenen özellikler artırılır. . Sinterlemenin

Detaylı

Üretim Parametrelerin Düşük Alaşımlı TM Çeliklerin Sertlik Ve Aşınma Özelliklerine Etkisi

Üretim Parametrelerin Düşük Alaşımlı TM Çeliklerin Sertlik Ve Aşınma Özelliklerine Etkisi Üretim Parametrelerin Düşük Alaşımlı TM Çeliklerin Sertlik Ve Aşınma Özelliklerine Etkisi Özet * 1 Ramazan Yılmaz, 2 Mesut Ramazan Ekici *1 Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje No: 08B4240004 Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Ali GENCER Proje Konusu: Çok Damarlı MgB 2 Süperiletken Üretimi, Nano-boyutta Katkılama

Detaylı

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ 1. ULUSAL NÜKLEER YAKIT TEKNOLOJİSİ SEMPOZYUMU

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ 1. ULUSAL NÜKLEER YAKIT TEKNOLOJİSİ SEMPOZYUMU TR0000055 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ 1. ULUSAL NÜKLEER YAKIT TEKNOLOJİSİ SEMPOZYUMU S-S EYLÜL 1997 ÇNAEM, İSTANBUL BİLDİRİLER KİTABI 3 1-16 DISCLAIMER Portions

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NİKEL ESASLI SÜPER ALAŞIMLARIN ENDÜSTRİYEL GAZ TÜRBİNLERİNDE KULLANIM SÜRELERİNİN MİKRO YAPILARI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Extraction of Metals Metallurgy

Extraction of Metals Metallurgy Doç.Dr. Halil ARIK Kasım-2009 0 Extraction of Metals Metallurgy The compounds of various metals found in nature as ores are mixed with impurities like sand and rock. The various processes involved in the

Detaylı

PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ Bekir Sadık ÜNLÜ 1 Enver ATİK 2 Cem ÇÖLLÜ 3 ÖZET Bu çalışmada, toz metalurjisi yöntemiyle üretilen demir esaslı malzemelerin

Detaylı

SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Fatih KAHRAMAN Ekim, 2008 İZMİR SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI Plazma Sprey Kaplama Maddenin katı, sıvı ve gaz hâlinden başka çok yüksek sıcaklıklarda karşılaşılan, plazma olarak adlandırılan dördüncü bir hâli daha vardır. Langmuir'e

Detaylı

MERDANELERİN KAYNAKLA KAPLAMA YÖNTEMİ İLE YENİLENMESİ ISLAH EDİLMESİ

MERDANELERİN KAYNAKLA KAPLAMA YÖNTEMİ İLE YENİLENMESİ ISLAH EDİLMESİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRESİ 163 MERDANELERİN KAYNAKLA KAPLAMA YÖNTEMİ İLE YENİLENMESİ ISLAH EDİLMESİ * İbrahim KAYAHAN ÖZET Metallerin üretilmesinde ve haddelenmesinde, sıcak-soğuk hadde iş

Detaylı

DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 32, 2, 81-88, 2012 J. of Thermal Science and Technology 2012 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Sonokimya Ultrasonik Enerjinin Tekstil Endüstrisinde Kullanımı

Sonokimya Ultrasonik Enerjinin Tekstil Endüstrisinde Kullanımı Sonokimya Ultrasonik Enerjinin Tekstil Endüstrisinde Kullanımı - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan Öner Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Tekstil Eğitimi Bölümü İstanbul, 2002 İçindekiler 1. Ultrasonik

Detaylı

MAGNEZYUM ALAġIMLARININ TIG KAYNAK ÖZELLĠKLERĠ

MAGNEZYUM ALAġIMLARININ TIG KAYNAK ÖZELLĠKLERĠ T.C. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MAGNEZYUM ALAġIMLARININ TIG KAYNAK ÖZELLĠKLERĠ Erhan ERATICI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ METAL EĞĠTĠMĠ ANA BĠLĠM DALI METAL EĞĠTĠMĠ PROGRAMI DANIġMAN Yrd. Doç.

Detaylı

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI 1.1. Giriş Metaller insanlar tarafından binlerce yıldan beri kullanılmakla birlikte, ilk yararlı metalin nasıl üretildiği kesin olarak bilinmemektedir. Metallerin erken çağlardan

Detaylı

TÜRK DOĞA VE FEN DERGİSİ

TÜRK DOĞA VE FEN DERGİSİ TÜRK DOĞA VE FEN DERGİSİ Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yayımlanmaktadır Published by Institute of Science of Bingol University Toz Enjeksiyon Kalıplama Yöntemi ile Üretilen 718

Detaylı

MALZEMELERİN YAPISI. Makroskopik seviyede: Gözle görülebilen makro yapı,

MALZEMELERİN YAPISI. Makroskopik seviyede: Gözle görülebilen makro yapı, MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME BİLİMİ Kristal Yapı Hataları Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR MALZEMELERİN YAPISI Atomaltıseviyede: Elektronlar, çekirdeği oluşturan

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Nergis KILINÇ MİRDALI Krom Zenginleştirme Tesisi Atıklarının Seramik Malzemelerde Kullanım Olanakları JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Birleştirme Yöntemleri Çözülebilir birleştirme yöntemleri Çözülemeyen birleştirme

Detaylı

BİR TERMAL BARİYER KAPLAMA SİSTEMİNİN YORULMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ. Serdar DALKILIÇ Doktora Tezi

BİR TERMAL BARİYER KAPLAMA SİSTEMİNİN YORULMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ. Serdar DALKILIÇ Doktora Tezi BİR TERMAL BARİYER KAPLAMA SİSTEMİNİN YORULMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Serdar DALKILIÇ Doktora Tezi Fen Bilimleri Enstitüsü Sivil Havacılık Anabilim Dalı Mart - 2007 JÜRİ VE ENSTİTÜ ONAYI Serdar Dalkılıç

Detaylı

T.C. NIGDE UNIVERSITY THE GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT

T.C. NIGDE UNIVERSITY THE GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT PhD THESIS B.TIMURKUTLUK, 2013 THE GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES OF NIGDE UNIVERSITY T.C. NIGDE UNIVERSITY THE GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT

Detaylı

KOK BATARYALARININ DEVREYE ALINMASI, İŞLETİLMESİ VE ASGARİ ÇALIŞMA ŞARTLARININ ARAŞTIRILMASI

KOK BATARYALARININ DEVREYE ALINMASI, İŞLETİLMESİ VE ASGARİ ÇALIŞMA ŞARTLARININ ARAŞTIRILMASI KOK BATARYALARININ DEVREYE ALINMASI, İŞLETİLMESİ VE ASGARİ ÇALIŞMA ŞARTLARININ ARAŞTIRILMASI * 1 Hasan Basri POYRAZ, 2 Erdoğan KANCA ve 2 Mehmet DEMİR * 1 ERENCO (Erdemir Mühendislik ve Danışmanlık), İsdemir

Detaylı

GELENEKSEL VE HIZLI SİNTERLEME YÖNTEMLERİ

GELENEKSEL VE HIZLI SİNTERLEME YÖNTEMLERİ GELENEKSEL VE HIZLI SİNTERLEME YÖNTEMLERİ Uğur ÇAVDAR 1, Enver ATİK 2 ÖZET Uygun bileşime sahip toz karışımları bir karıştırıcı ile karıştırılması, kalıp içerisinde preslenmesi ve daha sonrada uygun atmosfer

Detaylı

DYCOTE* MANUEL. Kalıpta eşit dolum. Konrtollü ısı transferi. Düzgün döküm yüzeyi. Uzun ömür

DYCOTE* MANUEL. Kalıpta eşit dolum. Konrtollü ısı transferi. Düzgün döküm yüzeyi. Uzun ömür BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METAL TRETMANLARI REÇİNELER POTALAR DYCOTE* MANUEL Kalıpta eşit dolum Konrtollü ısı transferi Düzgün döküm yüzeyi Uzun ömür Giriş Kokil kalıba

Detaylı