İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 5 ÖN SÖZ... 7 TABLOLAR KISALTMALAR BÖLÜM EMEKLİLİĞE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 5 ÖN SÖZ... 7 TABLOLAR... 37 KISALTMALAR... 39 1.BÖLÜM EMEKLİLİĞE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ"

Transkript

1 ı y i M U L i \ıutn 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 5 ÖN SÖZ... 7 TABLOLAR KISALTMALAR BÖLÜM EMEKLİLİĞE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ, GENEL KAVRAMLAR t. Emeklilik Nedir? Kimler Hak Sahibi Sayılmaktadır? Emeklilik İşlemelerinde "Ay" Kaç Günlük Süredir? Emeklilik İşlemelerinde "Aylık" Ne Demektir? Emeklilik İşlemelerinde "Yıl" Kaç Günlük Süredir? Emeklilik İşlemelerinde "Gelir" Ne Demektir? Emeklilik İşlemelerinde Ödeme dönemi Ne Demektir? Emeklilik İşlemelerinde Kurum Sağlık Kurulu Kimlerden Oluşmakladır? Emeklilik İşlemelerinde Kamu İdareleri İle Hangi Kurumlar İfade Edilmektedir? Peşin Sermaye Değeri Ne Demektir? Güncelleme Katsayısı Ne Demektir? Malûl Sayılma Hali Nedir? Uzun vadeli sigorta kollan Nelerdir? İş kazası Nedir? Meslek Hastalığı Nedir? Meslek Hastalığı Nasıl Tespit Edilmektedir? SSK'lı? Bağ-Kur'iu? Emekli Sandığı Sigortalısı? II. TEMEL EMEKLİLİK KAVRAMLARI Emeklilik Yardımlarına Hak Kazanılıp Kazantlmadığrnın Tepsiiinde Hangi Faktörlere Bakılmaktadır? Emeklilikle Hangi Sigortalılık Süresi Dikkale Alınmaktadır? Emeklilikte Sigortalılık Süresinin Tespitinde Sadece Sigortalının Çalışmış Olduğu Süreler mi Dikkale Alınmakladır? Emeklilikte SGK'nın Uygulama (5510 Sayılı) Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Önceki Kanunlara Tabi İlk Sigortalılık Başlangıcı Dikkale Alınır mı? Sigortalılık Süresinin Başlangıcını Hangi Faktörler ve Nasıl Etkilemektedir? a) İşe giriş tarihi İle primlerin Ödenmeye başladığı tarihîn farklı olması b) SGK tarafından devir alınan 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıklar... 48

2 c) 18 yaşın allında geçen hizmetler d} Birden fazla sigortalılık haline tabi olma e) Kanunun yürürlük tarihinden önce birden fazla sosyal güvenlik kanununa tabi hizmeti olanlar I) Borçlanmalar Sigortalılık Süresine Eklenen Süreler Emeklilikte Prim Ödeme Gün Sayısı İle Ne İfade Edilmekledir? Sigortalılann Prim Ödeme Gün Sayıları Nelerden Oluşmakladır? a) Maden işyerlerinin yer allı işlerinde geçen çalışmalar b) Emekli Sandığı (5434 s.) Kanunun mülga 32. maddesine göre fiili hizmet zammı süresi c) Fiili hizmet süresi zammına (FHSZ) tabi çalışmalar d) Malul çocuğu bulunan kadın sigortalılar Emeklilikte Yaş düzeltmeleri Dikkate Alınır mı? Emeklilikte Hangi Hallerde Yaş hadlerinden indirim yapılır? a) Mülga 506 sayılı Kanunun ek 5. maddesi kapsamındaki itibari hizmet süreleri b) Fiil Hizmet Süresi Zammı Kapsamındaki Hizmetler c) Malul çocuğu bulunan kadın sigortalılar BÖLÜM SİGORTALILIK 1. İŞÇİLERİN (SSK'LILARIN) SİGORTALILIĞI SSK'lıların Yeni Sistemdeki Yeri Nasıldır? Yeni Düzenlemede SSK'lılar Hangi Grupta Yer Almaktadırlar? (4/1-a) Grubunda Kimler Tam Sigortalı Sayılmışlardır? a) İşçiler (hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar) b) İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönelim kurullarına seçilenler c) Sanatçı- düşünür ve yazarlar...61 d) Yabancı Uyruklular...61 e) 4081 s. Kanun'a göre çalıştırılanlar () Umumî kadınlar g) MEB taralından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar h) Büyükelçilik, Konsolosluklarda Çalışanlar ı) 657 s. DMK'nun 4. Maddesi Kapsamında Çalıştırılanlar (4/1-a) Grubunda Kimler Kısmen Sigortalı Sayılmıştır? Yeni Düzenlemede SSK'lıların Sigortalılık Başlangıçları Ne Zaman Başlamaktadır? Tarım veya Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Olrak Çalışanların Sigortalılığı a) Torba Kanunla Getirilen Düzenleme b) Tarihleri Arasında 2925 S, Kanuna Göre Sigortalı Olanların Sigortalılıklarının Devam Ettirilmesi...66 c) 2925 Sayılı Kanuna Tabi Tarım Sigortalılığı Tarihinden J Önce Başlayanlar Torba (6.11 s.) Kanunla Bazı Kısmi Süreli Çalışanların Sigortalalığı...68

3 a) Ticari Taksi, Dolmuş ve Benzeri Nitelikteki Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmı Süreli Çalışan Sigortalılar b) Kültür ve Türizm Bakanlığınca Belirlenecek Alanlarda Kısmi Süreli Olarak Çalışanlar ESNAF-SANATKAR VE DİĞER BAĞİMSİZ ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI Yeni Düzenlemede Bağ-Kur'lular Hangi Grupla Yer Almaktadır? /1-b (BAĞKUR) Kapsamında Kimler Sigortalı Sayılmıştır? a) Ticari Kazanç veya Serbest Meslek Kazancı Nedeniyle Gerçek veya Basit Usulde Gelir Vergisi Mükellefi Olanlar b) Gelir Vergisinden Muaf Olup, Esnal ve Sanatkar Siciline Kayıtlı Olanlar c) Şirket Ortaklarının Sigortalılığı ee) Kollektif Şirketlerin Ortakları ff) Adi Komandit Şirketlerin Komandite ve Komanditer Ortakları gg) Donatma İştiraki Ortakları hh) Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyesi Olan Ortakları ii) Limited Şirketlerin Ortakları jj) Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin Komandile Ortakları kk) Tarımsal Faaliyette Bulunanlar ggggggggggggggg) Tarihli 6111 s.kanun Öncesi Düzenleme hhhhhhhhhhhhhhh) Tarihli 6111 s.kanunla Getirilen Düzenlemeler ch) Köy ve Mahalle Muhtarları cı) At Yarışları Hakkında Kanuna Tabi Jokey ve Antrenörler ci) Tarihinden Önce Kanunla Kurulu Meslek Kuruluşu Kayıtlarına Göre Sigortalılıkları Başlatılanlar ck) Gelir Vergisinden Mual Kadın Sigortalılar EMEKLİ SANDIĞINA TABİ OLANLARIN YENİ SİGORTALILIĞI Emekli Sandığına Tabi Olanlar Hangi Grupta Yer Almaktadır? (4/1-c) (Emekli Sandığı) Kapsamında Kimler Sigortalı Sayılmıştır? a) 657 sayılı Kanunun 86. Maddesi Uyarınca Açıktan Vekil Atananlar b) Kuruluş ve Personel Kanunları veya Diğer Kanunlar Gereğince Seçimle veya Atama Yoluyla Kamu İdarelerinde Göreve Gelenler c) Başbakan, Bakanlar ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri d) Belediye Başkanları, İl Encümeninin Seçimle Gelen Üyeleri e) Sendikalar ve Konfederasyonlar İle Sendika Şubelerinin Başkanlıkları ve Yönetim Kurullarına Seçilenlerden Aylıksız izne Ayrılanlar t) Askeri Öğrenciler...85 g) Polis Akademisi Öğrencileri ile Emniyet Genel Müdürlüğü Hesabına Okuyan Öğrenciler...86 h) 5510 Sayılı Kanunun Geçici 4 üncü Maddesine Tabi Olan Sigortalılar...86 ı) 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak olanlar i) Zamanaşımına uğrayan hizmet sürelerinin değerlendirilmesi k) Kesenek veya toptan ödeme yapılan hizmetlerin ihya edilmesi ve borçlandırılması (4/1-c)lilerin Sigortalığı Ne Zaman Başlamaktadır?... 89

4 IV. BİRDEN FAZLA SİGORTALILIK HALLERİNİN BİRLEŞMESİ VEYA ÇAKIŞMASI HALİNDE GEÇERLİ OLAN SİGORTALILIK Genel Olarak Birden Fazla Sigortalılık Hallerinin Çakışması Halinde Geçerli Olan Sigortalılık Tarım Sigortalılarının Diğer Statülere Tabi Çalışmaları Tarım Sigortalılarının Diğer 4/1 -b kapsamında Faaliyet Yapmaları (5/1-g) Kapsamındakİierin (4/1-b) Kapsamındaki Sigortalılık Statülerinin Çakışması Hizmet Çakışmalarında SGDP Uygulaması s.kanunun Ek 5. Madde ile Ek 6. Madde Kapsamındaki Hizmetlerin Çakışması BÖLÜM ÇALIŞMADAN EMEKLİ OLMANIN YOLU (İSTEĞE BAĞLI SİGORTA). ÇALIŞMADAN EMEKLİLİĞİN SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİMİZDEKİ YERİ ÇALIŞMADAN İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR? Kimler İsteğe Bağlı Sigortadan Faydalanabilir? İsteğe Bağlı Sigortalılık Şartları Nelerdir? a) Türkiye'de ikamet etmek b) 18 yaşını doldurmuş olmak c) Zorunlu sigortalı olmamak veya 4/1 -a (SSK) kapsamında sigortalı olup ay içinde 30 günden az çalışmak d) Kendi sigortalılıkları nedeniyle aylık almamak İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler SGK'ya Nasıl başvuracaklardır? İsteğe Bağlı Sigortalılık Ne Zaman Başlamış Sayılmaktadır? İsteğe Bağlı Sigortalılık Ne Zaman Sona Ermiş Sayılmaktadır? a) Yazılı talep halinde b) Aylık talebinde bulunulması c) İkameti yurt dışına taşımak d) Zorunlu sigortalılığa tabi olma e) Sigortalının ölümü i) Yurtdışındaki çalışmanın sona ermesi İsteğe Bağlı Sigortalılık Süreleri Hangi Sigortalılık Kapsamda Değerlendirilmektedir a) Tarihinden Sonra İsteğe Bağlı Sigortalılık Statüsü b) Tarihinden Önce Geçen Hizmetlerin Değerlendirilmesi İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ne Kadardır? İsteğe Bağlı Sigorta Primi Nasıl Ödenecektir? İsteğe Bağlı Sigorta Priminin Ödenmemesi Halinde Ne Gibi İşlemler Yapılmaktadır? İsteğe Bağlı Sigortalıların Genel Sağlık Sigortası Hak sahipliği Nasıl Olmaktadır?

5 5 4. BÖLÜM KISA VADELİ (İş Kazası-Meslek Hastalığı-Analık ve Hastalık) SİGORTA KOLLARINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR l HASTALIK SİGORTASI SGK Uygulamasında Hastalık Hali İle Ne İfade Edilmekledir? Hastalık Halinde Kimlere geçici İş Göremezlik Ödeneği Ödenmektedir? Hastalık Sigortasından Geçici İş Göremezlik Ödeneği Hastalığın Kaçıncı Gününden İtibaren Ödenir? Hastalık Sigortasından Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ödenebilmesi Hangi Şartların Yerine Getirilmesi Gerekmektedir? II. ANALIK SİGORTASI SGK Uygulamasında Analık Hali İle Ne İfade Edilmektedir? Analık Sigortasından Hangi Yardımlar Yapılmaktadır? Analık Sigortasından Kimlere Geçici İş Göremezlik Ödeneği Verilmektedir? Analık Halinde Ne Kadarlık Bir Süre İle Geçici İş Göremezlik Ödeneği Verilmektedir? Doğuma 3 Hafta Kalıncaya Kadar Çalışılması Halinde Kalan Süreye İlişkin Ödenek Doğum Sonrası Alınabilir mi? Analık Halinde Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alınması İçin Gereken Şartlar? Erken Doğum Yapan Sigortalıya Ne Kadarlık Süre İle Ödenek Verilecektir? Sigortalı Kadının Doğum Yaptığı Tarihinin, Herhangi Bir Sebeple Doğru Olarak Saptanamaması Halinde Nasıl Ödenecek Verilecektir? Geçici İş Göremezlik Ödeneği İçin, Gerekli Prim Ödeme Gün Sayısı Bulunmayan ve Doğum İznine Ayrılan Sigortalıyı İşveren Sigortalı Gösterirse Ödenek Alabilir mi? Emzirme Ödeneği Hangi Şartlarla Verilmektedir? Sigortalılığı Sona Erenler Emzirme Ödeneği Alabilir mi? III. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI SİGORTASI İş Kazası ve Meslek Hastalığı Hallerinde Hangi Yardımlar Yapılmaktadır? İş Kazası ve Meslek Hastalığı Hallerinde Geçici İş Göremezlik Ödeneklerinden Yararlanma Şartları Nelerdir? İş Kazası ve Meslek Hastalığı Hallerinde Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ne Kadarlık Süre İle Ödenmektedir? Sürekli İş Göremezlik Geliri Nedir? Sürekli İş Göremezlik Geliri Nasıl Hesaplanır? Sürekli İş Göremezlik Gelirinde Alt Sınır Var mıdır? Sürekli İş Göremezlik Gelirinde Artırım Ve İndirim Yapılır mı? Sürekli İş Göremezlik Geliri Ne Zaman Ödenmeye Başlanır? Sürekli İş Göremezlik Geliri Almakta Olanların Kontrol Muayenesi İşlemleri Nasıl Yapılmaktadır? İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Sonucu Hak Sahiplerine Nasıl Ölüm Geliri Bağlanır? İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sonucu Hak Sahiplerine Bağlanacak Olan Ölüm Geliri Nasıl Hesaplanır?

6 12. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasında Zamanaşımı? İş Kazası, Meslek Hastalığı Ve Ölüm Hallerinde Bağlanması Gereken Gelir ve Aylıkların, Başlangıç Tarihinin Tarihinden Önce Olması Halinde Zamanaşımı? İş Kazası Ve Meslek Hastalığında Hizmetler Nasıl Birleştirilir? IV. KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDA ORTAK KONULAR İstirahat Raporu Almak İçin Nasıl Müracaat Edilecektir? İstirahat Raporunun Ne Kadarlık Süre İçin Nereden ve Nasıl Alınması Gerekir? Geçici İş Göremezlik Ödeneği Sigortalılara Nasıl Ödenmektedir? Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nasıl Hesaplanmaktadır? Hastalık ve Analık Hükümlerinin Uygulanmasında Sigortalılık Niteliği Ne Zaman Sona Ermektedir? Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Dikkate Alınmayan Süreler İş Göremezlik Ve Çalışamadığına Dair (İstirahat Raporlarının) Bildirim Girişi a) Konunun Genel Olarak Değerlendirilmesi b) Raporlar SGK İle Sözleşmeli Hastanelerden Alınmalı c) Raporların Alınmasında ve Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar d) Çalışamadığına Dair Bildirim Girişi e) (4/1-b) kapsamında sigortalıların iş göremezlik programı V. TARIM İŞÇİLERİ, SGDP'NE TABİ OLARAK ÇALIŞANLAR, İŞ KAYBI TAZMİNATI ALANLAR, İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLAR İLETOPLULUK SİGORTASINA TABİ OLANLAR İÇİN KVS KOLLARI UYGULAMASI s. Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa Tabi Sigortalılar SGDP'ne tabi olarak çalışanlar hakkında düzenlenen sağlık raporları İle ilgili Uygulamalar İş kaybı tazminatı alanlar İşsizlik ödeneği alanlar Topluluk sigortasına tabi olanlar BÖLÜM DUL-YETİM AYLIĞI (ÖLÜM SİGORTASI) I. SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI VE SGK UYGULAMALARINDA ÖLÜM AYLIĞI KOŞULLARININ KARŞILAŞTIRILMASI SSK'lılar Açısından Bağ-Kudular Açısından Emekli Sandığı Açısından II. ÖLÜM SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR VE ŞARTLARI Ölüm Sigortasından Hangi Yardımlar Yapılmaktadır? Ölüm Aylığından yararlanma Şartları Nelerdir? a) Sigortalıya İlişkin koşullar b) Hak sahiplerine ilişkin koşullar b1) Eşe aylık bağlama şartları b2) Çocuklara aylık bağlama şartları Ölüm Aylığından Faydalanmak için Nasıl Başvuru Yapılmalı? j 4. Birden Fazla Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Olarak Çalışmış Olunması Halinde Nereden Aylık Alınacaktır?

7 5. Ölüm Aylığı Bağlama Oranının Tespİli Nasıl Yapılmakladır? Ölüm Aylığının Başlangıcında Hangi Tarihler esas Alınmaktadır? Hak Sahiplerine Ölüm Aylığı Nasıl Paylaştırılmaktadır? a) Eşe Bağlanacak Aylığın Oranı b) Çocuklara Bağlanan Aylıkların Oranı c) Ana ve Babaya Bağlanan Aylıkların Oranı Ölüm Aylığının Kesilmesİ-Yeniden Başlaması, Durum Değişiklikleri Nasıl Olmakladır? Ölüm Aylığı Alan Kızlar Evlenme Ödeneğinden Nasıl Yararlanır? Ölüm Sigortasından Cenaze Ödeneği Verilir mi? Ölüm Sigortası Bakımından Üçüncü Kişinin Sorumluluğu Var Mıdır? Ölüm toplan ödemesi Hangi Hallerde Ve Kimlere Yapılır? Toptan Ödeme Yapılarak Tasfiye Edilmiş Süreler ihya Edilebilir mi? Toplan Ödeme Yapılarak Tasfiye Edilmiş Sürelerin İhyasında Ödenecek Bedel Nasıl Belirlenmektedir? Ölüm Sigortasından Aylık Bağlanmasında Hangi Tarihteki Mevzuat Esas Alınmaktadır? Ölüm Aylığı Bağlanabilmesi İçin 4/1-a (SSK) Sigortalılarının Hak Sahipleri Eksik Kalan Günler İçin Borçlanma Yapabilir mi? Ölüm Aylığı Bağlanabilmesi için 4/1-b (Bağ-Kur) ve 4/1-c (Emekli Sandığı) Sigortalılarının Hak Sahipleri Eksik Kalan Günler İçin Borçlanma Yapabilir mi? Ölen Sigortalının Birden Fazla Sigortalılık Hali Veya Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi Halinde Ölüm Aylığı Nasıl Bağlanacaktır? (4/1-b) Sigortalının Ölüm Tarihinde Prim Borçlarının Bulunması Halinde, Prim Borçları Ödenirse Aylık Ne Zaman Başlatılır? Ve 2926 Sayılı Kanunların İlgili Maddelerine Göre Aktif Sigortalı Olmamaları Nedeniyle Askerlik Borçlanma Talepleri Reddedilenlerin Gerek Kendilerince Gerekse Hak Sahiplerince Yapılacak Yeni Talepleri Kabul Edilir mi? Anne veya Babasından Dolayı Ölüm Geliri veya Aylığı Almakta İken Yükseköğretim Kanununa Göre Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrencilerin Aylıkları Kesilir mi? Ana ve Babaya Ölüm Geliri/Aylığı Bağlama Şartları? Ölüm Aylıklarının Rücu Edilmesi Şartları? Sigortalının Öldüğü Tarihle Hak Sahibi Olup, Bu Niteliğin Kaybedilmesi ve Daha Sonra Tekrar Hak Sahibi Durumuna Girilmesi Halinde, Ölüm Aylıklarının Başlangıcı? Meslekte Kazanma Gücü Kaybı % 50'nin Altında İken Ölen Sigortalıların Hak Sahiplerine Ölüm Geliri Bağlanması İşlemleri? Yetim Kız Çocuklarına Evlenme Ödeneği Verilmesi Şartları? Cenaze Ödeneği Verilmesi İşlemleri? Bağ-Kur (4/1-b) Kapsamında İken Ölen Sigortalıların Hak Sahiplerine Dul ve Yetim Aylığı Bağlanması İçin Gerekli Şartların Bulunmasına Karşın Prim Borcunun Bulunması Halinde Aylık Bağlanır mı?

8 6. BOLUM MALULLÜK AYLIĞI I. SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI VE SGK UYGULAMALARINDA MALULLÜK AYLIĞI KOŞULLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Malul Sayılma Açısından Karşılaştırma a) SSK'lılarAçısından179 b) Bağ-Kurlular Açısından c) Emekli Sandığı Açısından Malullük Aylığına Hak Kazanma Açısından Karşılaştırma a) SSK'lılar Açısından b) Bağ-Kur'lular Açısından c) Emekli Sandığı Açısından II. MALULLÜK SİGORTASINDAN MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANMASI Kimler Malul Sayılır? Malullük Durumunun Tespiti İçin Yapılan Sevk Masraflarını SGK Karşılar mı? Sağlık Kurulu Raporlarının Temini İçin Sevk İşlemleri Nasıl Yapılmaktadır? Daha Önce Malul Sayılmayanlar Yeni Maluliyet iddiaları Ve İtirazları Nasıl Değerlendirilmektedir? Malullük Aylığına Hak Kazanma Koşulları Nelerdir? Sigortalının Birden Fazla Değişik Sigortalılık Kapsamında Çalışma Halinde Malullük Aylığının Bağlanmasında Hangi Sigortalılık Hali Esas Alınır? Malullük Aylığı Bağlama Oranı Nasıl Tespit Edilmektedir? Malullük Aylığının Başlangıcı Malullük Aylığı İçin Nasıl ve Hangi Belgelerle Başvuru Yapılacaktır? Malullük Aylığı Hangi Hallerde Kesilmekte ve Yeniden Bağlanmaktadır? a) Sigortalı Olarak Çalışma b) Konlrol Muayenesi Malullük Sigortası Bakımından Üçüncü Kişinin Sorumluluğu Var mıdır? III. KAMU GÖREVLİLERİNİN MALULİYET İŞLEMLERİ * 1. Hangi Kamu Görevlileri Malul Sayılmaktadır? İlk Dela Çalışmaya Başladığı Tarihten Önce Çalışma Gücü Kaybı Olanlar Malullük Aylığından Yararlanabilir mi? SGK Sağlık Kurulunca Malul Olduğuna Karar Verilenler Başka Vazife Veya Sınıflara Naklen Atanabilirler Vazifelerini Yapamayacak Derecede Hastalığa Uğrayanlar Malul Sayılır mı? Kamu Görevlilerine Malullük Aylığı Bağlanabilmesi Hangi Şartlar Gerekmektedir? Birden Fazla Sigortalılık Haline Tabi Olarak Çalışanların Hangi Kurumda Yapmış Oldukları Şartlar Aranmaktadır? Kamu Görevlilerinin Sevk İşlemleri Nasıl Yapılmaktadır? Malullük Durumunu Gösteren Sağlık Raporu Olmayanları Şevki Nasıl Yapılmakladır? Kamu Görevlilerinin Malullük Durumu Nasıl Tespit Edilmektedir? Kontrol Muayenesi Yapılmasına İhtiyaç Olup Olmadığı Kimin Tarafından J Belirlenmektedir?

9 İÇİNDEKİLER SGK Sağlık Kurulunca Malul Sayılmayanlar Yeniden Malullük Durumunun Tespitini İsteyebilir mi? Malul Sayılmayanların İtirazları Hangi Birime Gönderilmektedir? Kamu Görevlilerinin Malullük Aylığının Başlangıcında Hangi Tarihler Esas Alınmakladır? Kamu Görevlilerinin Malullük Aylığı Hangi Hallerde Kesilmektedir? Kamu Görevlilerinin Kontrol muayenesi işlemleri nasıl yapılmaktadır? SGK'nın Uygulama Kanunun yürürlük tarihinden önce iştirakçi olanlar ile malullük aylığına hak kazananlar için nasıl işlem yapılmaktadır? IV. VAZİFE VE HARP MALULÜ SAYILMA VE YARARLANMA ŞARTLARI Vazife Malûllüğü Nedir? Vazife Malûllüğünden Yararlanma Şartları Vazife Malûlü Olmalarına Karşın Vazife Malûllüğünden Kimler Yararlanamaz? Vazife Malûllüğüne Sebep Olan Olay Nasıl ve Hangi Sürede Bildirilir? Vazile Malûllüğünün Süresinde Bildirilmemesi Halinde Kimler Sorumlu Tutulmaktadır? Harp Malulü Sayılma ve Yararlanma Şartları Nelerdir? Vaziie ve harp malullüğü aylığı alanların tekrar çalışanlar hakkında nasıl işlem yapılmaktadır? Kurumlarınca Gönderilecek Olan Vazile Malullüğünün Tepsitinde Esas Alınacak Belgeler Nelerdir? V. MALULLÜK AYLIĞININ KESİLMESİ A. MALULLÜK AYLIĞI ALAN BAĞ-KUR'LULARIN (4/1-b'LİLERİN) ÇALIŞMASI ) Tarihinden Öncekilerin Durumu ) Tarihinden Sonrakilerin Durumu B. MALULLÜK AYLIĞI ALAN SSK'LILARIN (4/1-a'LILERİN) ÇALIŞMASI ) 506 s. Kanun Kapsamında Malullük Aylığı Almakta İken 2008 /Ekim Ayından Sonra Çalışanlar ) 2925 s. (Tarım) Kanun Kapsamında Malullük Aylığı Almakta İken 2008/Ekim Ayından Sonra Çalışanlar ) SGK Uygulama (5510 S.) Kanuna Göre Malullük Aylığı Almakta Olanlar a) 2008/Ekim ayı başından önce sigortalı olup, 5510 sayılı Kanunun 26. maddesine göre tarafına malullük aylığı bağlanmış olan (4/1-a} sigortalısı b) 2008/Ekim ayı başından sonra sigortalı olup, 5510 sayılı Kanunun 26. maddesine göre tarafına malullük aylığı bağlanmış olan (4/1-a) sigortalısı BÖLÜM PRİMSİZ EMEKLİLİK (65 YAŞ VE ÖZÜRLÜ AYLIĞI) I. GENEL OLARAK 65 YAŞ VE ÖZÜRLÜ AYLIKLARI Yaş ve Özürlü Aylıkları İçin Nereye ve Nasıl Başvuru Yapılır? Sayılı Kanuna Göre hangi Aylık Çeşitleri Bulunmaktadır? Sayılı Kanuna Göre Aylık Bağlanması İçin Hangi Belgeler Gereklidir? Sayılı Kanuna Göre Kimler Aylıklarının Evlerine Gelmesini İsteyebilir? sayılı Kanuna göre bağlanan aylıklar ne zaman başlamaktadır?

10 10 ısa İ\.AHHİ\M9 6. Muhtaçlığın Tespitinde Eşlerin 2022 S. Kanuna Göre Aldıkları Aylıklar Dikkate Alınır mı?...., Sayılı Kanuna Göre Ödenen Aylık Miktarları Nasıl hesaplanmaktadır? Sayılı Kanuna Göre Ödenen Aylıklardan Kimler Faydalanamaz? Hangi Hallerde 2022 S.Kanuna Göre Bağlanan Aylıklar Veya Aylık Farkları Kesilmektedir? Sayılı Kanuna Göre Aylık Alanların işçi (SSK'lı) olarak Çalışmaları Halinde Aylıkları Kesilir mi?..., Yersiz ödenen 65 Yaş ve Özürlü Aylığı Geri alınır mı? Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunarak 65 Yaş ve Özürlü Aylığı Alanlar Hakkında Ne Tür Cezalandırma Yapılmaktadır? Sayılı Kanuna Göre Aylık Bağlananların Tedavi Giderleri Nasıl Karşılanır? Sayılı Kanuna Göre Aylık Bağlananların Durum Değişikliklerini Bildirim Yükümlülüğü Var mı? Sayılı Kanuna Göre Aylık Ödeme Günleri Nasıl Belirlenmektedir? I. 65 YAŞ AYLIĞI Yaş Aylığı Neden Gereklidir? Yaş Aylığından kimler laydalanabilir? Yaş Aylığı İçin Nasıl ve Hangi Belgelerle Müracaat Edilmelidir? Yaş Aylığının Miktarı Ne Kadardır ve Nasıl Ödenmektedir? İsteğe Bağlı Prim Ödeyenler 65 Yaş Aylığından Faydalanabilir mi? Yaşın Bitimi Nasıl Tespil Edilmekte, Sonradan Yapılan Yaş Tashihi Dikkate Alınır mı? III SAYILI KANUNA GÖRE ÖZÜRLÜ AYLİĞİ s. Kanuna Göre Hangi Özürlülere Aylık Bağlanmaktadır? s. Kanuna Göre Özürlü Aylığı Çeşitleri ve Ölçütleri Nelerdir? s. Kanuna Göre Özürlü Aylığı İçin Hangi Belgeler Gerekmektedir? s. Kanuna Göre Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı İçin Hangi Belgeler Gerekmektedir? s. Kanuna Göre Özürlü Yakını Aylığı İçin; İsteğe Bağlı Prim Ödeyenler 2022 s. Kanuna Göre Özürlülük Aylığından Faydalanabilir mi? sayılı Kanuna göre Özürlülük oranı % Kaçın allında olan kişilere özürlü aylığı bağlanmamakladır? Hangi Hallerde Özürlü Aylıklarının Artırılması Söz Konusu Olmaktadır? Hangi Hallerde bakıma muhtaç Özürlü Aylıklarının Azaltılması Söz Konusu Olmaktadır? BÖLÜM SSK'LILARIN EMEKLİLİĞİ L SSK 1 ULARIN (4/1-a'LILARIN) NORMAL ŞARTLARLA EMEKLİLİĞİ (Hariç) Tarihinden Önce İşe Başlamış Olan SSK'lılar Hangi Şartlarla Tam Emekli Aylığına Hak Kazanır? a) Tarihinden Önce İşe Başlamış Olan Erkek SSK'lıların Emekliliği i aa) Sigortalılık süresinin başlangıcı 'dan önce olan erkek SSK'lılar

11 İÇİNDEKİLER 2 1 ab} Sigortalılık süresinin başlangıcı 'dan sonra olan erkek SSK'lilar b) Tarihinden Önce İşe Başlamış Olan Kadın SSK'lıların Emekliliği u) Sigortalılık süresinin başlangıcı 'den Önce olan kadın SSK'hlar v) Sigortalılık süresinin başlangıcı 'den sonra olan kadın SSK'hlar Tarihinden Sonra İlk Defa Sigortalı Olan SSK'lıların (4/1 -a'lıların) Emeklilik Şartları a) Tarihinden Sonra İlk Dela Sigortalı Olan Erkek SSK'lıların (4/1-a'lıların) Emeklilik Şartları b) Tarihinden Sonra İlk Dela Sigortalı Olan Bayan SSK'lıların (4/1-a'lıların) Emeklilik Şartları SSK'LILARIN YAŞ HADDİNDEN (KISMİ AYLIKLA) EMEKLİLİK ŞARTLARİ İlk Defa Tarihleri Arasında Sigortalı Olan Kadın Ve Erkeklerinin Kısmi Emeklilik Koşulları Tarihinden Önce Sigortalı Olan Kadın ve Erkeklerinin Kısmi Emeklilik Koşulları Tarihinden Sonra Sigortalı Olan Kadın Ve Erkeklerinin Kısmi Emeklilik Koşulları a) Erkek sigortalıların Yaş Haddinden Emekliliği b) Kadın sigortalıların Yaş Haddinden Emekliliği III. ÖZÜRLÜ SSK'LILARIN (4/1-a'LlLARlN) EMEKLİLİĞİ S.Kanun Öncesinde Sigortalılığı Olanlardan İlk İşe Başlama Tarihinden Önce Malul Olanların Emekliliği S.Kanuna Tabi Olarak İlk İşe Başlama Tarihinden Önce Malul Olan 4/1-a Sigortalıların Emekliliği Sakat Olması Nedeniyle Vergi İndiriminden Faydalananların Emekliliği S. Kanuna Göre 4/1-a Sigortalılarından Çalışma Gücü Kaybı Oram %60'ın Allında Olanların Emekliliği IV. MADEN İŞYERLERİNİN YER ALTI İŞLERİNDE ÇALİŞANLAR Tarihinden Önce Sigortalı Olarak Maden İşyerlerinin Yeraltı İşyerlerinde Sürekli Çalışan Madencilerin Emekliliği Tarihinden Önceki Dönemde Sigortalı Olarak Maden İşyerlerinin Yeraltı İşyerlerinde Münavebeli Çalışan Madencilerin Emekliliği İlk Defa Tarihinden Sonra Sigortalı Olarak Maden İşyerlerinin Yeraltı İşyerlerinde Münavebeli Çalışan Madencilerin Emekliliği V. ERKEN YAŞLANAN SİGORTALILARIN EMEKLİLİĞİ BÖLÜM BAGKUR'LULARIN (4/1-b'LİLERİN) EMEKLİLİĞİ I. BAĞ-KUR'LULARIN (4/1-b'LİLERIN) NORMAL ŞARTLARLA EMEKLİLİĞİ Tarihinden Önce İşe Başlamış Olan Erkek BAĞ-KUR'lular Hangi Şartlarla Tam Emekli Aylığına Hak Kazanır?

12 Tarihinden Önce İşe Başlamış Olan Kadın BAĞ-KUR'lular Hangi Şartlarla Tam Emekli Aylığına Hak Kazanır? İlk Defa Tarihinden İtibaren Sigortalı Olan Erkek Ve Kadın Bağ-Kur'iuların (4/1-b'IİIerin) Normal (Tam) Emeklilik Şartları II. BAĞ-KURUJLARIN (4/1-b'LİLERlN) YAŞ HADDİNDEN (KISMİ AYLIKLA) EMEKLİLİK ŞARTLARI İlk Defa tarihinden Önce Sigortalı Olan Bağ-Kur' lu Erkeklerin Yaş Haddinden (Kısmi) Emekliliği İlk Defa tarihinden Önce Sigortalı Olan Bağ-Kur'lu Kadınlar Yaş Haddinden (Kısmi) Emekliliği İlk Defa Tarihinden İtibaren Sigortalı Olan Erkek Ve Kadın Bağ-Kur'luların (4/1-b'lilerin) Yaş Haddinden (Kısmi) Emeklilik Şartları III. ÖZÜRLÜ BAĞ-KUR'LULAR1N (4/1-B'LİLERİN) EMEKLİLİĞİ BÖLÜM EMEKLİ SANDIĞINA TABİ OLANLARIN EMEKLİLİĞİ I TARİHİNDEN ÖNCE SİGORTALILIĞI BULUNANLARIN NORMAL EMEKLİLİĞİ Genel Olarak Emeklilik Şartlan Erkek Sigortalıların Normal Şartlarla Emekliliği Kadın Sigortalıların Normal Şartlarla Emekliliği II. İLK DEFA TARİHİNDEN İTİBAREN SİGORTALI OLAN ERKEK VE KADIN EMEKLİ SANDIĞI (4/1-c'LİLERİN) NORMAL (TAM) EMEKLİLİK ŞARTLARİ III SAYILI KANUNA GÖRE FİİLİ HİZMET ZAMMINDAN FAYDALANANLARIN EMEKLİLİĞİ IV. HİZMETİNİ DOLDURUPTA YAŞINI TAMAMLAMADAN GÖREVLERİNDEN AYRILANLAR V. EMEKLİ SANDİĞİ KANUNUNDA YAŞ HADLERİ AYRİCA BELİRTİLEN İŞTİRAKÇİLER BÖLÜM TARIM ÇALIŞANLARININ EMEKLİLİĞİ I TARİHİNDEN ÖNCE SİGORTALI OLAN 2925 S. TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE EMEKLİLİK Kimler 2925 s. Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun kapsamında bulunmaktadır? Sayılı Kanunun Yürürlüğünden ( Tarihinden) Önce İşe Girenlerin Emeklilik Şartları Nasıldır? Tarihleri Arasında Sigortalı Olan Süreksiz Tarım Çalışanlarının Emekliliği Hangi Kanun Hükümleri ile düzenlenmiştir? Tarihinden önce Sigortalı Olan Tarım Çalışanı Erkekler Hangi Şartlarla Emekli Olacaklardır? Tarihinden önce Sigortalı Olan Tarım Çalışanı Kadınlar Hangi Şartlarla Emekli Olacaklardır? II. J TARİHİNDEN SONRA SÜREKSİZ TARIM İŞLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN EMEKLİLİĞİ

13 Tarihinden Sonra Süreksiz Tarım İşlerinde Çalışan İşçiler Hangi Kanuna Göre Emekli Olacak? Tarihinden Sonra Süreksiz Tarım İşlerinde Çalışan Erkek İşçiler hangi şartlarla emekli olabilir? a) tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan süreksiz tarım işlerinde çalışan erkek işçilerin emeklilik şartları b) tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan süreksiz tarım işlerinde çalışan bayan işçilerin emeklilik şartları III. TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALİŞANLARİN (2926 S.KANUNA GÖRE) EMEKLİLİĞİ BÖLÜM BİRDEN FAZLA AYLIK VE GELİR BAĞLANMASI 13. GELİR VE AYLIKLARIN BİRLEŞMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLERİN YASAL DAYANAĞI P. 2008/EKİM AYI BAŞINDAN İTİBAREN BİRDEN FAZLA GELİR/AYLİK VEYA GELİR VE AYLIĞA HAK KAZANILMASI DURUMUNDA, YAPILAN İŞLEMLER Aylıkların Birleşmesi a) Hem malullük hem de yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya, bu aylıklardan yüksek olanı, aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığı bağlanacaktır b) Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı ile birlikte, ölen eşinden dolayı da aylığa hak kazanan sigortalıya her iki aylığı bağlanacaktır c) Ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklara, yüksek olan aylığın tamamı, az olan aylığın yarısı bağlanacaktır d) Birden fazla çocuğundan aylığa hak kazanan ana ve babaya en fazla ödemeye imkan veren ilk iki dosyadan yüksek olan aylığın lamamı, düşük olan aylığın yarısı bağlanacaktır e) Hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak aylığı ödenecektir f) 5510 sayılı Kanuna göre vazife malullüğü aylığı almakla iken, tekrar sigortalı olanlardan hem vazife malullüğüne hem de malullük aylığına hak kazananlara bu aylıklardan yüksek olanı, aylıkları eşitse yalnızca vazife malullüğü aylığı, bunlardan hem vazile malullüğü hem de yaşlılık aylığına hak kazananlara, bu aylıkların her ikisi de ödenecektir g) Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de aylığa hak kazananlara tercih ettiği aylık bağlanacaktır Gelirlerin Birleşmesi a) Sürekli iş göremezlik geliriyle biriikle ölen eşinden dolayı da gelire hak kazanan eşe her iki geliri bağlanacaktır b) Ana ve babadan ayrı ayrı gelire hak kazananlara, yüksek olan gelirin lamamı, az olanın yarısı bağlanacaktır c) Birden fazla çocuğundan gelire hak kazanan ana ve babaya, en fazla ödemeye imkan veren ilk iki dosyadan yüksek olan gelirin tamamı, düşük olan gelirin yarısı ödenecektir

14 ısa rvhnar\m9 d) Hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm gelirine hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak geliri ödenecektir e) Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de gelire hak kazananlara tercih ettiği gelir bağlanacaktır Gelir ve Aylıkların Birleşmesi En Yüksek Ödemeye imkan Veren iki Dosyanın Tespiti III. SOSYAL GÜVENLİK REFORMUNDAN (5510 S. KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN) ÖNCE BİR VEYA BİRDEN FAZLA DOSYADAN GELİR VE AYLİK ALANLAR IV. SOSYAL GÜVENLİK REFORMUNDAN (5510 S. KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN) ÖNCE BİR DOSYADAN GELİR VEYA AYLIK ALANLAR Kanunun yürürlük tarihinden önce bir dosyadan gelir ve aylık almakta iken, 5510 sayılı Kanuna göre yeni bir dosyadan gelir veya aylığa hak Kazananlar Kanunun yürürlük tarihinden önce bir dosyadan gelir ve aylık almakla iken, 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre yeni bir dosyadan gelir ve aylığa hak kazanılması Kanunun yürürlük tarihinden önce bir dosyadan gelir/aylık almakta iken, 5510 sayılı Kanuna göre birden fazla dosyadan gelir/aylığa hak kazananlar V. SOSYAL GÜVENLİK REFORMUNDAN (5510 S. KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN) ÖNCE BİRDEN FAZLA DOSYADAN GELİR VEYA AYLIK ALANLAR VI SAYILI KANUNA GÖRE BAĞLANMIŞ AYLIKLAR VII SAYILI KANUNA GÖRE HAK KAZANILAN GELİR VE AYLIKLAR VIII. 506 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 20. MADDE SANDIKLARI IX. KAPSAMDAN ÇIKARILACAK DOSYALARİN BELİRLENMESİ VE YAPILACAK İŞLEMLER X. 506 SAYILI KANUNUN MÜLGA 96. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASININ UYGULANMASI (A/S KODLARİ) XI. TERCİH YAZISI XII. BAĞLANACAK GELİR/AYLIKLAR İLE GELİR/AYLIĞI BAĞLAYACAK BİRİMLERE İLİŞKİN TABLO BÖLÜM EMEKLİLİKTE HİZMET BORÇLANMASI VE BİRLEŞTİRİLMESİ I. YURTDİŞİ HİZMET BORÇLANMASI Yurt Dışında Geçen Çalışma Sürelerinin Emeklilikte Faydası Var mı? Yurtdışı Hizmet Borçlanmasından Yararlanabilmek İçin Hangi Şartlar Gerekmektedir? a) Türk Vatandaşı Olmak b) Belirli Nitelikte Yurtdışı Süreleri Bulunmak j u) Sigortalılık Süreleri v) İşsizlik sûreleri w) Ev Kadını Olarak Geçen Süreler c) Hizmetleri Belgelendirmek ca) Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Akdedilen Ülkelerde Geçen Sürelere Ait Belgeler

15 İÇİNDEKİLER 15 ff) Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Akdedilmemiş Ülkelerde Geçen Sürelere Ait Belgeler gg) Ev Kadını Olarak Geçen Sürelere Ait Belgeler hh) Sözleşmesiz Ülkelerde Türk İşverenlerce Çalıştırılan Türk İşçilerine Ait Belgeler ii) Belgelendirmeye İlişkin Diğer Hususlar d) Yazılı İstekte Bulunmak Borçlanma İçin SGK'ya Başvurulacak Birim Yurtdışı Hizmet Süresi Kapsamında Borçlanılamayacak Süreler Nelerdir? YURTDİŞİ SÜRELERİNİN YURTİÇİ HİZMET SÜRELERİ İLE ÇAKIŞMASI III. YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI İÇİN BORÇ MİKTARININ TESPİTİ, BORCUN TEBLİĞİ VE ÖDENMESİ A. BORÇLANMANIN TAHAKKUKU İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR B. BORÇ MİKTARININ TEBLİĞİ C. BORÇ MİKTARININ ÖDENMESİ D. İSVİÇRE PRİM TRANSFERİNE AİT SÜRELERİN BORÇLANDIRILMASI E. BORÇLANMADAN VAZGEÇME VE BORÇLANMA MİKTARININ İADESİ F. BORÇLANMA SÜRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sigortalılık Süresi Ve Toplam Prim Ödeme Gün Sayısının Tespitinde Yıllık Kazançların Tespitinde Basamak İntibakında...;351 IV. YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINA İSTİNADEN AYLIK BAĞLANMASI İŞLEMLERİ Yurt Dışı Hizmet Borçlanması Yapanlara Hangi Şartlarla Aylık Bağlanacak? a) Yurda Kesin Dönüş Yapmak b) Borcun Tamamını Ödemek c) Sosyal Güvenlik Kanunlarına Göre Aylığa Hak Kazanmak d) Kuruma Yazılı Başvuruda Bulunmak Yurtdışı Borçlanma Kapsamında (4/1-a) Statüsünde Aylıkların Hesaplanması Nasıl Yapılmaktadır? Ekim (hariç) ayından önceki prim ödeme gün sayısına ait kısmi aylığın hesabı..., yılı öncesi kısmi aylığın (A1) hesabı Ortalama yıllık kazancın hesabı ve göstergenin tespiti Aylık bağlama oranının tespiti Tam aylığın hesabı Kısmi aylığın hesabı (dahil) yılı - Ekim (hariç) /2008 ayı arası prim ödeme gün sayısına ait kısmi aylığın (A2) hesabı Ortalama yıllık kazancın hesabı Aylık bağlama oranının hesabı Tam aylığın hesabı Kısmi aylığın hesabı Ekim (dahil) ayından sonraki prim ödeme gün sayısına ait aylığın hesabı Ortalama aylık kazancın hesabı Aylık bağlama oranının hesabı

16 ^ ^ j t i > a i\.mn/-wv/-vy Tam aylığın hesabı Kısmi aylığın hesabı Aylıkların birleştirilmesi Yurtdışı Borçlanma Kapsamında (4/1-b) statüsünde aylıkların hesaplanması /10/2008 larihinden önceki kısmi aylığın hesabı /10/2008 tarihinden sonraki kısmi aylığın hesabı Kısmi aylıkların birleştirilmesi s. Kanun kapsamındaki sigortalıların aylıklarının hesabı (4/1-c) statüsünde aylıkların hesaplanması Yoklama İşlemleri Aylıkların kesilmesi ve yeniden bağlanması sayılı Kanuna göre İlgili sosyal güvenlik kanununa göre SGDP uygulaması Kısmi aylıkların tam aylığa dönüştürülmesi Yurtdışı Borçlanmasına İlişkin Diğer Hususlar a. Aylıkların başlangıcı b. Hak sahiplerin borçlanma ve aylık bağlama işlemleri c. Farklı sigortalılık statüsünde borçlandırılan yurtdışı süreleri d. Borçlandırılan yurtdışı sürelerinin farklı statülerde birleştirilerek aylık bağlanması e. Kazanılmış haklar fi Zorunlu göç nedeniyle Türk vatandaşlığına geçenlerin borçlanma ve tahsis işlemleri V. ASKERLİK (ER VEYA ERBAŞ OLARAK SİLAH ALTINDA VEYA YEDEK SUBAY OKULUNDA GEÇEN SÜRELERİN) BORÇLANMASI Askerliğe ilişkin Borçlanılabilecek Süreler..., Askerlik Borçlanması İşlemleri Bağ-Kurluların (4/1-b'lilerin) Askerlik Borçlanmasında Aktil Sigortalı Olmaları Şart mıdır? VI. KADINLARA MAHSUS BORÇLANMALAR (DOĞUM BORÇLANMASI) A. DOĞUM BORÇLANMASININ YASAL DAYANAĞI B. DOĞUM BORÇLANMASI KAPSAMINDAKİ KİŞİLER VE BORÇLANILABİLECEK SÜRELER NELERDİR? C. ÖRNEKLER VE EMSAL YARGI KARARI VII. AYLIKSIZ İZİNDE GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANMASI VIII. DOKTORLARA MAHSUS BORÇLANMALAR Tıpta Uzmanlık Süreleri Asistanlıkta Geçen Sürelerin Borçlanması IX. AVUKATLARA MAHSUS BORÇLANMA X. TUTUKLULUKTA VEYA GÖZALTİNDA GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANMASI XI. GREV VE LOKAVTTA GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANMASI XII. SEÇİM KANUNLARI GEREĞİNCE GÖREVLERİNDEN İSTİFA EDENLERİN AÇIKTA GEÇİRDİKLERİ SÜRELERİN BORÇLANMASI Xll(. AKADEMİSYENLERİN BORÇLANMASI XIV. HİZMET BORÇLANMASI YAPILABİLECEK DİĞER HALLER

17 jçindekller Ücretsiz Doğum Veya Analık İzni Sürelerinin Borçlanması s. Kanun Hükümlerine Tabi Sigortalılardan 2008 Yılı Ekim Ayı Başından Önce 506 S.Kanuna Tabi Çalışmaları Bulunanların Borçlanma İşlemleri S. Kanunun Geçici 4. Maddesinin 15. Fıkrasına Göre Yapılan Borçlanmalar XV BORÇLANMA TUTARININ HESABİ, TEBLİĞİ VE ÖDENMESİ XVI. BORÇLANILAN SÜRELERİN HİZMET OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Sigortalılığın Başlangıç Tarihinden Önceki Borçlandırılan Süreler Nasıl Değerlendirilir?... : Borç Tutarının Kısmi Ödenmesi Halinde Hizmetler Nasıl Değerlendirilir? Ay İçinde 30 Günden Az Prim Ödenen Sigortalıların Doğum Borçlanmasında Dikkate Alınacak Süreleri Nasıl Hesaplanır? Bağ-Kur Kanununa Göre Yapılan Borçlanmalar Nasıl Değerlendirilmekledir? a. Eksik Tahsil Edilen Askerlik Borçlanmaları b. Basamak İntibakı Nedeniyle Eksik Tahsil Edilen Borçlanma Tutarları Borçlanılan Hizmetlerle Malullük Ve Ölüm Aylığına Nasıl Hak Kazanılır? Hizmet Borçlanmalarında Prime Esas Kazanç Nasıl Beyan Edilir? Hizmet Borçlanma Tuları İade Edilir mi? SGK Hizmet Borçlanma başvurularını Nasıl almaktadır? XVII. ALMANYA'DAKİ ÇOCUK YETİŞTİRME SÜRELERİ A TARİH VE 2010/68 SAYILI GENELGEDEKİ DÜZENLEME B TARİH VE 2010/129 GENELGE İLE YAPILAN DÜZENLEME XVIII. HİZMET BORÇLANMALARININ HANGİ STATÜ KAPSAMINDA OLDUĞU NASIL BELİRLENMEKTEDİR? Yapılan Borçlanma Statüleri Nasıl Belirlenir? Borçlanılması Gereken Sigortalılık Statüsü Dışında Borçlanma Yapanlar a) 1479 veya 2926 s. Kanunlara Tabi Olunan Sürede 506 S. Kanuna Göre Yapılan Borçlanmalar b) (4/1-c) Kapsamında Sigortalı Sayılanların Diğer Statülere Göre Borçlanmaları c) Tarihinden Sonra Yanlış Statüde Yapılan Borçlanmalar (4/1 -a) Ya Da (4/1-b) Kapsamında Sigortalı Olup Tarihinden Önce (4/1 -c) Statüsündeki Hizmetlerini Borçlanma Talebinde Bulunanlar XIX. HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ İŞLEMLERİ SGK (5510 S.Kanun) Öncesi Dönemde Hizmet Birleştirilmesi a) Tarihinden Önceki Dönemde Hizmet Birleştirilmesinin Yasal Dayanağı b) Tarihinden Önceki Dönemde Hizmet Birleştirilmesi ve İhyası İşlemleri u) Hizmet sürelerinin birleştirilmesi v) Hizmetlerin ihyası c) Sigortalılık süresinin başlangıcı d) Geçerli hizmet süreleri e) Aylığı bağlayacak kurum I) Aylığın hesabında esas alınacak kazançlar g) Emekli İkramiyesi SGK (5510 S.KanunJDöneminde Hizmet Birleştirilmesi

18 0 isa KAHAKA5 14. BÖLÜM FİİLİ HİZMET İLE İTİBARİ HİZMET UYGULAMALARI I. FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA İLİŞKİN YASAL DAYANAK II. FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN YARARLANMA ŞARTLARI Fiili Hizmet Süresi Zammından Hangi Sigortalılar Yararlanır? a) Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlardan b) Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlardan; c) Civa üretimi işleri sanayinde çalışanlardan; d) Çimento fabrikalarında çalışanlardan; e) Kok fabrikalarıyla termik santrallerde çalışanlardan; f) Alüminyum fabrikalarında çalışanlardan; g) Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlardan; h) Döküm fabrikalarında çalışanlardan; ı) Asit ürelimi yapan fabrika ve atölyelerde çalışanlardan; i) Yeraltı İşlerinde çalışanlardan; İ) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan İşlerde çalışanlardan k) Su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerde çalışanlardan I) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapanlardan; m) Emniyet ve polis mesleğinde görev yapanlardan; n) Milli İstihbarat Teşkilatı Mensupları, o) İtfaiye veya yangın söndürme İşlerinde çalışanlardan; Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlandırılmada Hangi Esaslar Dikkate Alınmaktadır? III. İŞYERİ VE İŞLERİN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI KAPSAMİNDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ IV. FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN PRİM ORANLARI, PRİM TUTARININ HESABI VE KURUMA BİLDİRİLMESİ (4/1 -a) Sigortalılarının Prim Oranları ve Bildirimi a) Prim ödeme gün sayısına 60 gün fiilî hizmet süresi zammı eklenecek İşlerde çalışan sigortalılardan b) Prim ödeme gün sayısına 90 gün fiilî hizmet süresi zammı eklenecek işlerde çalışan sigortalılardan, c) Prim Ödeme gün sayısına 180 gün fiilî hizmet süresi zammı eklenecek işlerde çalışan sigortalılardan (4/1 -c) Sigortalıların Prim Oranları, Prim Belgelerinin Kuruma Verilmesi ve Primlerinin Ödenmesi a) 5510 sayılı Kanuna Tabi Olarak İlk Defa Çalışanlar k) Kuruma bildirimi yapılacak aylık fiili hizmet süresi J zammının tespili l) Aylık fiili hizmet süresi zammı prim belgesi

19 m) Ek mahiyetteki aylık fiili hizmet süresi zammı prim belgesi n) Aylık fiili hizmet süresi zammı prim belgesinin elektronik (internet) ortamda Kuruma gönderilmesi o) Aylık fiili hizmet süresi zammı prim oranları ve primlerin ödenmesi p) Aylık fiili hizmet süresi zammı prim belgelerinin yasal süresi içinde verilmemesi durumunda uygulanacak idari para cezaları q) Süresinde ödenmeyen primlere uygulanacak gecikme cezası ve gecikme zammı b) 5434 sayılı Kanun Kapsamında Çalışması Bulunup 5510 Sayılı Kanunun Yürürlük Tarihinden Sonra 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Çalışmaya Devam Edenler u) Kuruma bildirimi yapılacak yıllık fiili hizmet süresi zammının tespiti v) Yıllık fiili hizmet süresi zammı prim belgesi w) Yıllık fiili hizmet süresi zammı prim belgesinin elektronik (İnternet) ortamda Kuruma gönderilmesi x) Yıllık fiili hizmet süresi zammı prim oranlan ve primlerinin ödenmesi y) Süresinde ödenmeyen primlere uygulanacak gecikme cezası ve gecikme zammı z) Yıllık fiili hizmet süresi zammı prim belgelerinin yasal süresi İçinde verilmemesi durumunda uygulanacak idari para cezaları aa) Afet durumunda aylık/yıllık fiili hizmet süresi zammı prim belgelerinin verilme süresi bb) Prim belgelerinin mücbir sebeplerle gönderilememesi ve primlerin süresi içinde Ödenememesi uuuuuuuuuuu)kurum bilgisayar sisteminde, e-sigorta uygulamasının çalışmasını engelleyecek şekilde vvvvvvvvvvv)kurumun hizmet satın aldığı internet servis sağlayıcılarında meydana gelen arızalar wwwwwwwwwww)(a) ve (b) dışında Kurumca belirlenecek benzeri durumlar c) Prim ödeme yükümlüleri V. FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMININ DEĞERLENDİRİLMESİ gün fiili hizmet süresi zammı eklenecek olan sigortalılar gün fiili hizmet süresi zammı eklenecek olan sigortalılar gün fiili hizmet süresi zammı eklenecek olan sigortalılar ise yer altı işlerinde çalışanlardan Genelgenin 2. Bölümünde sayılan işlerde çalışanlardır VI YILI EKİM AYI BAŞINDAN ÖNCE MADEN İŞYERLERİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN SİGORTALILAR VII. EKLER Ek 1 - Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi ASİL MAHİYETTE AYLIK FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI PRİM BELGESİNİN AÇIKLAMALARI Ek 2 - Yıllık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi...479

20 isa KAHAKAŞ - YİLLİK FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI PRİM BELGESİ AÇIKLAMALAR VIII. İTİBARİ HİZMET SÜRESİ sayılı Kanunun 49. maddesine Göre İtibari Hizmet Süresi a) İtibari Hizmet Sûresinden hangi sigortalılar Yararlanır? b) İtibari Hizmet Süresine Esas Alınacak Hizmetler ve Eklenecek Süreler nelerdir? c) itibari Hizmet Süreleri Nasıl Değerlendirilmektedir? d) İtibari Hizmet Süresi Zammından Yararlananların Kuruma Bildirilmesi ve Primleri oo) 5510 Sayılı Kanunun 4/1 (c) Bendine Tabi Olarak İlk Defa Çalışanların İtibari Hizmet Sürelerinin Kuruma Bildirilmesi ve pp) Primlerin Ödenmesi Sayılı Kanunun 4/1 (a) Bendine Tabi Olarak İlk Defa Çalışanların İtibari Hizmet Sürelerinin Kuruma Bildirilmesi ve Primlerin Ödenmesi sayılı Kanunun Geçici Maddelerine ve 3160 sayılı Kanunun 15. Maddesine Göre İtibari Hizmet Süresi Uygulaması BÖLÜM EMEKLİLİK AYLIKLARININ HESABI İ. EMEKLİ AYLIKLARININ HESAPLANMASINDA DÖNEMLER İTİBARIYLA ESAS ALINAN SİSTEMLER Sayılı Kanunla Getirilen Yeni Sistem a) Sigortalının yıllık prime esas kazançları, aşağıdaki işlem aşamalarına göre belirlenmektedir b) OGK hesabına ilişkin formülde yer alan toplam prim ödeme gün sayısına c) Aylık Bağlama Oranı Yaşlılık aylıkları İçin; d) Malullük ve ölüm aylıkları için /Ekim (Hariç) Öncesi Sigortalı Olup, 2008/Ekim (Dahil) Sonrası Tahsis Talebinde Bulunan Sigortalılar (Karma Sistem) ) 4 (a) Sigortalıları İçin ) 2008/ Ekim (Hariç) Öncesi Kısmi Aylığın (A) Hesabı ) 2008/Ekim (Dahil) Sonrası Kısmi Aylığın (B) Hesabı (5510SkM29-Gm 2/B) ) Kısmi Aylıkların Birleştirilmesi (5510 Sk Gm 2/c) ) 4 (b) Sigortalıları İçin f). ALT SINIR AYLIKLARI Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Aylıklarında Alt Sınır Aylığı... t J 2. Hak Sahiplerine Bağlanacak Ölüm Aylığı Alt Sınırları III. GELİR VE AYLIKLARIN BİRLEŞMESİ

21 IV. ZAMAN AŞIMI UYGULAMASI V. GELİR VE AYLIKLARIN ÖDENMESİ, DÜZELTİLMESİ VE ARTIRILMASI VI. TOPTAN ÖDEME VE İHYA İŞLEMLERİ Yaşlılık ve Ölüm Toplan Ödemesi İhya İşlemleri a) Yaşlılık toplan ödemesi ihya işlemleri b) Ölüm toptan ödemesinin ihyası VII. SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ /Ekim (dahil) sonrası sigortalı olanlar /Ekim (hariç) öncesi sigortalı olanlar Avukat ve Noterler VIII. SOSYAL YARDIM ZAMMI VE TELAFİ EDİCİ ÖDEMELER Sosyal Yardım Zammı Telafi Edici Ödemeler Mülga 506 Sayılı Kanunun Ek 24. Madde Uygulaması IX. AVANS ÖDENMESİ X. GELİR VE AYLIKLARIN PEŞİN SERMAYE DEĞERLERİ Kurumun rücu hakkı Peşin Sermaye Değeri Tabloları XI. BELEDİYE BAŞKANLARININ EMEKLİLİĞİNDE İl AVE EDİLECEK TAZMİNATLAR Yaşlılık aylığı bağlanan veya bağlanacak olanlar Malullük aylığı bağlanan veya bağlanacak olanlar Ölüm aylığı bağlanan veya bağlanacak olan hak sahipleri için Diğer Hususlar XII. EMEKLİ AYLIKLARININ KONUTTA ÖDENMESİ Gelir/Aylık Ödemeleri ve Konulta Ödeme a) İlk Gelir ve Aylıkların Ödenmesi b) Konutla Ödeme Yapılması c) Gelir ve Aylık Ödemeleri ile Hareket Görmeyen Hesaplar d) Ödeme Günlerinde Değişiklik Olması e) Kanuni Temsilcilere Ödeme Yapılması Geçici İş Göremezlik Ödeneği, Emzirme Yardımı Parası, Cenaze Ödeneği, Cenaze Nakil Gideri, Yol Gideri ve Gündelik Ödemeleri Diğer Bankalarla Yapılan Protokollerdeki Hükümler Konutta Gelir/Aylık Ödemesine İlişkin Örnek Dilekçe BÖLÜM EMEKLİLİKLE İLGİLİ EN ÇOK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI I. EMEKLİLERİN YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI HALİNDE AYLIKLARI KESİLİR Mİ? II- MALULLÜK AYLIKLARI 3. KİŞİLERE RÜCU EDİLİR Mİ?...555

22 HL SAKATLIĞI NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANANLARIN DURUMU IV. ESKİ SİGORTALILARDAN MALULLÜK AYLIĞI ALMAKTA İKEN YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLAR V YILINDA TALEPTE BULUNAN SSK'LILARIN EMEKLİLİK AYLIKLARININ HESABINA İLİŞKİN ÖRNEKLER VI. EMEKLİLİKLE İLGİLİ CEVAPLANMIŞ GAZETE SORULARI Tarihinde SSK'lı Olarak İşe Başladım Tarihinden İtibaren İşleğe Bağlı Sigortalıyım. Ne Zaman Emekli Olabilirim? Yılında SSK'lı Olarak İşe Başladım 1996 Şubat Ayına Kadar 30 Gön Üzerinden Prim Yatırdım 1997 Mayıs Ayında Öğretmenliğe Başladım 2000 Yılında'da Tarım Bakanlığı'na Geçiş Yaptım Halen Çalışmaktayım 2008 Yılına Kadar Fiili Hizmetim Var Her Yıl İçin İki Ay. Kaç Yaşında Emekli Olurum? Ölen Eski Eşimin Sosyal Güvenlik Emeklilik Maaşından Yoksulluk Nafakası Alabilir miyim? Kendime adıma vergili olan ekmek fırınında çalışırken müşterim tarafından bıçakla yaralandım. Şu anda halen raporluyum Bağ-Kurbana para verir mi? Eşim Henüz 7 Yıllık Devlet Memuru İken 2003/Mart Ayında Kanserden Öldü. Yeni Sosyal Güvenlik Reformundan Sonra Bana Maaş Bağlanır mı? Mart 1997 Tarihinden Beri Un Fabrikasında Çalışmaktayım. %62 Oranında Çalışma Gücümde Azalma Olduğu Hastanece Raporlandı. Bu Durumda Malul Sayılır mıyım? Hukuk fakültesini bitirdikten hemen sonra avukatlık stajımı tamamlayarak avukat oldum. 2009/Ocak ayında memur olarak işe girdim. Bu durumda staj süremi borçlanarak değerlendirmem mümkün mü? Annem felç olduğundan halen yatağa bağlı durumda, babam 2003 yılında vefat elti. Anneme özürlü maaşı nasıl bağlanır nasıl hareket etmemiz lazım? /Temmuz ayında emekli oldum. Şimdi özel bir güvenlik firmasında çalışacağım emekli maaşım kesilmemesi için alacağım ücretten ne kadar sigorta primi alınacak? Yedi Yıl SSK İsteğe Bağlı Sigorta Ödedim. Şimdi Yine SSK' ya Bağlı Olabilir miyim? Halen Kırtasiye dükkânı işletmekten dolayı sigortalıyım. Eşim 10 yıllık memurluğu doldurmadan trafik kazasında 23 kasım 2008'de öldü. Bana maaş bağlanabilir mi? Büyük oğlumun ölümünden dolayı halen maaş alıyorum. Diğer oğlum da 22 Aralık 2008 tarihinde iş kazasında öldü bana nasıl maaş bağlanacak? Tarım Sigortasında Kendi Adına Sigortalı İşçi Olanlardan Sağlık Sigortası Primi Ne Kadar Alınacaktır? i 14. Babam Belde Başkanlığından Emekli İken 27 Şubat 2009 Tarihinde Öldü. Hak Sahibi Bir Tek Annem Var Bu Durumda Ne Kadar Kendisine Görev Tazminatı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK I- TANIMI... 19 II- RİSK KAVRAMI... 19 A- FİZYOLOJİK RİSKLER... 20 B- MESLEKİ RİSKLER... 20 C- SOSYO-EKONOMİK RİSKLER... 21 III- SOSYAL GÜVENLİĞİN YÖNTEMLERİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

GENEL BAŞKAN SUNUŞ 3 ÖNSÖZ 5 BIRINCI BÖLÜM

GENEL BAŞKAN SUNUŞ 3 ÖNSÖZ 5 BIRINCI BÖLÜM GENEL BAŞKAN SUNUŞ 3 ÖNSÖZ 5 BIRINCI BÖLÜM EMEKLILIKLE ILGILI TEMEL KAVRAMLAR 15 1. EMEKLİ KİME DENİR? 17 2. HAK SAHİBİ KİMLERDİR? 17 3. MALÛL SAYILMA NE DEMEKTİR? 17 4. VAZİFE MALÛLLÜĞÜ NEDİR? 18 5. UZUN

Detaylı

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç Ödev Konusu Öğrenci Adı-Soyadı Sunum Ödev Teslimi Ortalama İntihal Sonuç 1 Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Riskler 2 Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Dünya daki Gelişimi 3 Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜM YÖNLERİYLE EMEKLİLİK BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI VE SOSYAL GÜVENLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ

İÇİNDEKİLER TÜM YÖNLERİYLE EMEKLİLİK BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI VE SOSYAL GÜVENLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER TÜM YÖNLERİYLE EMEKLİLİK ÖNSÖZ TABLOLAR LİSTESİ FORMLAR LİSTESİ DİLEKÇE ÖRNEKLERİ LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI VE SOSYAL GÜVENLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ I. SOSYAL GÜVENLİK 3 7

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

UZUN VADELİ SİGORTALAR

UZUN VADELİ SİGORTALAR UZUN VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Uzun Vadeli Sigortalar ( Malullük, Yaşlılık, Ölüm ile Evlenme ve Cenaze Ödeneği) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu

Detaylı

SİGORTALILIK İŞLEMLERİ

SİGORTALILIK İŞLEMLERİ SİGORTALILIK İŞLEMLERİ (GENELGE 2013/11) (03.07.2015 Tarih ve 2015/19 Sayılı Genelge ile Değişik) BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM ÜÇÜNCÜ KISIM KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL 13 su?leyman tuncay:layout 1 11/9/10 3:16 PM Page 187 YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL KALDIRILDI Süleyman TUNÇAY*

Detaylı

Kamu Görevlilerin Emekliliği

Kamu Görevlilerin Emekliliği Kamu Görevlilerin Emekliliği 02 GİRİŞ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu, aylık ücretlerini ayın 1 inde ödeyen kurumlarda göreve başlayanlar hakkında 01 Ekim 2008, aylık ücretlerini

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR

İÇİNDEKİLER. Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR İÇİNDEKİLER Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR 1.ÇALIŞMA HUKUKU... 3 2. ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR... 4 I- MİLLİ ÇALIŞMA HUKUKU KURULUŞLARI...

Detaylı

I-GİRİŞ: II-TANIMLAR:

I-GİRİŞ: II-TANIMLAR: I-GİRİŞ: Bilindiği üzere, 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 16/6/2006 tarihli 26200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış ve yürürlük tarihi 1/1/2007 olarak

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.00.00.00/ 130 15 /05/2009 Konu : Gelir ve Aylıkların Birleşmesi. G E N E L G E 2009/70 Bilindiği üzere, 5754 sayılı Kanunla değişik 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı R.

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümler Temel Tahsis Kavramları

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümler Temel Tahsis Kavramları İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümler Temel Tahsis Kavramları 1. Sigortalılık süresi....2 1.1. Sigortalılık süresinin başlangıcını etkileyen faktörler...2 1.1.1. İşe giriş tarihi

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

Ölüm sigortasında sigortalılık süresi sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak. arasında geçen süredir.

Ölüm sigortasında sigortalılık süresi sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak. arasında geçen süredir. SİGORTALILIK SÜRESİ Ölüm sigortasında sigortalılık süresi sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile ölüm tarihi arasında geçen süredir.(5510

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6699 YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547999/891 28/10/2014 Konu: 6552 sayılı Kanunla 4/1-(a) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2014/29 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

DUYURU: 07.11.2014/29

DUYURU: 07.11.2014/29 DUYURU: 07.11.2014/29 11.09.2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (28.02.2009 ve 28.09.2009 tarihli değişikliklerle güncellenmiştir.) Mehmet TURŞUCU Mali Hizmetler

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

Sigortalı sayılmayanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında;

Sigortalı sayılmayanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında; Sigortalı sayılanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 4- (Değişik: 17/4/2008-5754/2 md.) (4.maddedeki) Birinci fıkranın (c) bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler; d) Harp okulları ile fakülte ve

Detaylı

T.C. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı VATANDAŞLARIMIZA YURTDIŞINDAN DA BORÇLANMA HAKKI YURTDIŞI BORÇLANMASI ŞİMDİ DAHA KOLAY

Detaylı

Esnaflarda Mamülen Emeklilik Şartları

Esnaflarda Mamülen Emeklilik Şartları Esnaflarda Mamülen Emeklilik Şartları Perşembe, 26 Eylül 2013 13:01 Esnaf ve Sanatkarın talebi üzerine SGK ca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek

Detaylı

9 Ekim 2008 tarih ve 27019 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

9 Ekim 2008 tarih ve 27019 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 9 Ekim 2008 tarih ve 27019 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: KAMU GÖREVLİLERİNİN MALULİYET İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/5/2006

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/93 23/1/2013 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU BİRİNCİ KİTAP SOSYAL SİGORTA KANUNU HÜKÜMLERİ :

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU BİRİNCİ KİTAP SOSYAL SİGORTA KANUNU HÜKÜMLERİ : SOSYAL SİGORTALAR KANUNU BİRİNCİ KİTAP BİRİNCİ KISIM SOSYAL SİGORTA KANUNU HÜKÜMLERİ : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Sosyal Sigortalar Kanununun ek ve son değişiklikleri Açıklamalar, ilgili yargıtay

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 28/9/2008 tarihli ve

Detaylı

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Borçları ve 6385 Sayılı Kanunla Getirilen Ödeme Kolaylığı

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Borçları ve 6385 Sayılı Kanunla Getirilen Ödeme Kolaylığı Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Borçları ve 6385 Sayılı Kanunla Getirilen Ödeme Kolaylığı I- GİRİŞ Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP), 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu na 4447 sayılı Kanun ile eklenen ek

Detaylı

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 2925 Kabul Tarihi : 17/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 20/10/1983 Sayı: 18197 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 763 BİRİNCİ

Detaylı

Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk.

Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk. Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : 09.11.2015 Konu : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk. 1 Eylül 2012 tarih ve 28398 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği'nde 8 Kasım

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

in istenilen kısmı için sigortalıların talepte bulunulması halinde borçlanma imkanı tanınmıştır.

in istenilen kısmı için sigortalıların talepte bulunulması halinde borçlanma imkanı tanınmıştır. Giriş Öteden beri var olan Askerlik Borçlanması, 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun Sigortalının borçlanabileceği süreler başlıklı 41.

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ

Detaylı

BİRİNCİ KISIM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ

BİRİNCİ KISIM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ KISIM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 1. Sosyal Güvenlik Kavramı 1 I. Sosyal güvenlik ve sosyal riskler 2 1. Genel

Detaylı

02 03 04 SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ Sürekli iş göremezlik geliri, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen hastaneler tarafından verilen raporlara

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 65 24/1/2012 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28280 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-31 01.07.2010 KONU : Hizmet Borçlanma Đşlemlerinin Usul ve Esasları Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-31 01.07.2010 KONU : Hizmet Borçlanma Đşlemlerinin Usul ve Esasları Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-31 01.07.2010 KONU : Hizmet Borçlanma Đşlemlerinin Usul ve Esasları Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Hizmet Borçlanma Đşlemlerinin Usul ve Esasları

Detaylı

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR 1. Hangi işler ev hizmeti sayılır? Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK REFORMU NELERİ DEĞİŞTİRDİ?

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK REFORMU NELERİ DEĞİŞTİRDİ? İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK REFORMU NELERİ DEĞİŞTİRDİ? 1.1. UYGULAMADA NELER DEĞİŞTİ? 2 1.1.1. Reform Memurları Nasıl Etkiledi? 2 i) Reform Öncesi Genel Durum 2 Eski-Yeni Memur Ayırımı 3

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümler Temel Tahsis Kavramları

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümler Temel Tahsis Kavramları İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümler Temel Tahsis Kavramları 1. Sigortalılık süresi....2 1.1. Sigortalılık süresinin başlangıcını etkileyen faktörler...2 1.1.1. İşe giriş tarihi

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 1 SUNUM PLANI Kurumsal Yapı Kurumun Organları Kurumun Görevleri Sosyal Güvenlik Reformuna Genel Bakış 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KURUMSAL YAPI 3 4 SOSYAL

Detaylı

SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI

SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI Sigortalıların maluliyetlerini nasıl tespit ettirecekleri, hangi şartlarda maluliyet aylığına hak kazanacakları, malullük aylığı için nasıl ve nereye başvuracakları ile malullük

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa No. SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR 3-8 BU KANUNLA TANINAN HAKLAR 8

İÇİNDEKİLER. Sayfa No. SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR 3-8 BU KANUNLA TANINAN HAKLAR 8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM T.C. EMEKLİ SANDIĞI MEVZUATI AÇIKLAMAYA TABİ TUTULAN HÜKÜMLER Sayfa No. SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR 3-8 BU KANUNLA TANINAN HAKLAR 8 SANDIĞIN GELİRLERİ VE TAHSİL ŞEKİLLERİ 9-10 EMEKLİLİK

Detaylı

HĐZMET BORÇLANMA ĐŞLEMLERĐNĐN USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLĐĞ YAYIMLANDI

HĐZMET BORÇLANMA ĐŞLEMLERĐNĐN USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLĐĞ YAYIMLANDI 06.10.2008/158 HĐZMET BORÇLANMA ĐŞLEMLERĐNĐN USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun hizmet borçlanmalarına ilişkin hükümlerinin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İ Ş V E R E N REHBERİ İÇİNDEKİLER

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İ Ş V E R E N REHBERİ İÇİNDEKİLER İ Ş V E R E N REHBERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ 15 ÖNSÖZ 17 BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTALILIK KAVRAMI VE İŞVERENİN SİGORTALILIK TESCİLİNE YÖNELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1.1. (4/a) KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR VE TESCİL İŞLEMLERİ

Detaylı

ÖLÜM SİGORTASINDAN YAPILAN YARDIMLAR

ÖLÜM SİGORTASINDAN YAPILAN YARDIMLAR ÖLÜM SİGORTASINDAN YAPILAN YARDIMLAR Ölen sigortalının hak sahiplerine hangi yardımlar yapılır? Ölüm aylığı bağlanması, İş kazası ve meslek hastalığı sonucu yada sürekli iş göremezlik geliri almakta iken

Detaylı

Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları

Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları KİMLER BAĞ-KUR SİGORTALISIDIR 1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında ka Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 5815 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/137 19/02/2010 Konu : 2010 Yılı Gelir ve Aylık Artışları. G E N E L G E 2010/30 Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; - 55 inci

Detaylı

DOĞUM İZNİ ve DİĞER GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER

DOĞUM İZNİ ve DİĞER GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER DOĞUM İZNİ ve DİĞER GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI DOĞUM İZNİ Doğum öncesi Doğum Doğum sonrası 5+3 hafta 8+X Hafta Çoğul gebelik halinde 10 hafta Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Hedefler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Sosyal Güvenlik Sistemi hakkında bilgi sahibi

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6699 YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı

Detaylı

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER SSK (4/a) GÜNLERİ ÖLÜM AYLIĞINA YETENLER BAĞ-KUR (4/b) BORÇLARINI ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Çalışma hayatındaki kişiler, zamanın ve ortamın koşullarına

Detaylı

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına,

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına, 5815 SOSYAL GÜVENLĐK KURUMLARINA TABĐ OLARAK GEÇEN HĐZMETLERĐN BĐRLEŞTĐRĐLMESĐ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI www.nku.edu.tr DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI Varol BOZ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü 1 Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından

Detaylı

EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARI KESİLİR Mİ?

EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARI KESİLİR Mİ? EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARI KESİLİR Mİ? Kemal AKYOL * I.GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumlarından gelir veya aylık almakta iken çalışma hayatına atılmak isteyen emeklilerimiz

Detaylı

SGK YA YAPILAN ASKERLİK, YURT DIŞI VE DOĞUM GİBİ BORÇLANMA BEDELLERİNİN GERİ ALINMASINA İLİŞKİN DETAYLARIN AÇIKLANMASI

SGK YA YAPILAN ASKERLİK, YURT DIŞI VE DOĞUM GİBİ BORÇLANMA BEDELLERİNİN GERİ ALINMASINA İLİŞKİN DETAYLARIN AÇIKLANMASI SGK YA YAPILAN ASKERLİK, YURT DIŞI VE DOĞUM GİBİ BORÇLANMA BEDELLERİNİN GERİ ALINMASINA İLİŞKİN DETAYLARIN AÇIKLANMASI Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Yapmış olduğumuz makale çalışmalarında, Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/206 Ref: 4/206

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/206 Ref: 4/206 SİRKÜLER İstanbul, 29.11.2016 Sayı: 2016/206 Ref: 4/206 Konu: 5510 SAYILI KANUNUN 4/1-B KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR HAKKINDA BEŞ PUANLIK PRİM İNDİRİMİ UYGULAMASI HAKKINDA GENELGE YAYINLANMIŞTIR 6745 sayılı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/67

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/67 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.00.00/338 25/05/2010 Konu : Malullük Aylığı Bağlanması ve Kesilmesi İşlemleri. G E N E L G E 2010/67 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin

Detaylı

Sosyal Güvenlik Destek Primi

Sosyal Güvenlik Destek Primi Sosyal Güvenlik Destek Primi Kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında hiç şüphesiz Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi gelmekte. Peki Sosyal Güvenlik Destek Primini kimler öder? İşte 14 soru

Detaylı

/ ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN SİGORTALIYA İLİŞKİN KANUNDA ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARIN ARANMAMASI

/ ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN SİGORTALIYA İLİŞKİN KANUNDA ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARIN ARANMAMASI 05.11.2014/5-1 SOMA DA MEYDANA GELEN İŞ KAZASI SONUCUNDA HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERİN HAK SAHİPLERİNE AYLIK/GELİR BAĞLANMA USULÜNE YÖNELİK 2014/29 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 10/9/2014 tarihli ve 6552

Detaylı

DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ VERGİ MATRAHINI NASIL ETKİLER?

DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ VERGİ MATRAHINI NASIL ETKİLER? DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ VERGİ MATRAHINI NASIL ETKİLER? Mustafa ŞEN 33 * ÖZ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, sigortalılara Sosyal Güvenlik açısından belli süreleri borçlanma

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/53. KONU: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/53. KONU: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/53 KONU: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. 17 Nisan 2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmi Gazete de Sosyal Sigorta İşlemleri

Detaylı

5510 sayılı Kanunla 2925 sayılı Kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış, bazı maddeleri ise değiştirilmiştir.

5510 sayılı Kanunla 2925 sayılı Kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış, bazı maddeleri ise değiştirilmiştir. 5510 sayılı Kanunla 2925 sayılı Kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış, bazı maddeleri ise değiştirilmiştir. 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra kamu idareleri hariç tarım ve orman işlerinde

Detaylı

5510 SAYILI KANUNA GÖRE 4 (a) 4 (b) ve 4 (c) SİGORTALILARININ MALULLÜK HALİ İLE MALULLÜK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR.

5510 SAYILI KANUNA GÖRE 4 (a) 4 (b) ve 4 (c) SİGORTALILARININ MALULLÜK HALİ İLE MALULLÜK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR. 5510 SAYILI KANUNA GÖRE 4 (a) 4 (b) ve 4 (c) SİGORTALILARININ MALULLÜK HALİ İLE MALULLÜK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR Yunus YELMEN * I-Giriş: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre malullük sigortası,

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5698 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BELEDİYECİNİN EL KİTABI

İÇİNDEKİLER BELEDİYECİNİN EL KİTABI 4 İÇİNDEKİLER BELEDİYECİNİN EL KİTABI ÖNSÖZ....24 1- MEMUR VE İŞÇİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN VERİLMESİ... 27 1-1- İşçilerin İşe Giriş Bildirgesinin Verilmesi... 27 1-2- MEMURLARIN

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı

1- Hizmet akdine tabi 4/a sigortalısı olarak çalışıyorum. Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

1- Hizmet akdine tabi 4/a sigortalısı olarak çalışıyorum. Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim? Ölüm Aylığı 1- Hizmet akdine tabi 4/a sigortalısı olarak çalışıyorum. Emekli Sandığından yetim aylığı Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde hizmet akdi ile 4/a ya tabi çalışan

Detaylı

1) Kural olarak bir kişi yalnızca bir ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabidir. Bu ülke genellikle kişinin çalıştığı ülkedir.

1) Kural olarak bir kişi yalnızca bir ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabidir. Bu ülke genellikle kişinin çalıştığı ülkedir. V- SÖZLEŞMELERİN UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI İŞLEMLERİ 1- Almanya a) Genel Haklar 1) Kural olarak bir kişi yalnızca bir ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabidir. Bu ülke genellikle kişinin çalıştığı

Detaylı

1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR)

1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR) ĠÇĠNDEKĠLER 1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR)...2 1.1.Genel Olarak...2 1.2.Cenaze ödeneği verilme Ģartları, baģvuru ve miktarının belirlenmesi...2 1.2.2. Kamu Görevlileri

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır?

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? On5yirmi5.com İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? Kimler işsizlik sigortasından yararlanabilir, işsizlik sigortası hangi süre ile verilir, hangi durumlarda kesilir? Yayın Tarihi : 2 Temmuz 2014 Çarşamba

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ KISIM SOSYAL GÜVENLİĞE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ KISIM SOSYAL GÜVENLİĞE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ KISIM SOSYAL GÜVENLİĞE GENEL BAKIŞ I. SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI...3 II. SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMINDAKİ RİSKLER...7 A MESLEKİ RİSKLER...8 B. FİZYOLOJİK RİSKLER... 9 C. SOSYO-EKONOMİK

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ Gelir Testi nasıl başladı, kimler muaf? Sosyal Güvenlik Reformu ile tüm vatandaşların sağlık güvencesi kapsamına alınması 1 Ocak 2012 tarihinde başladı.

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı

Bu başvurunun yapılması için iki kural daha vardır; bunlardan ilki en az 10 yıldan beri sigortalı olmak ve gün prim ödemiş bulunmak.

Bu başvurunun yapılması için iki kural daha vardır; bunlardan ilki en az 10 yıldan beri sigortalı olmak ve gün prim ödemiş bulunmak. Malullük ve Yaşlılık Aylığı Bağlatma a) Malullük Aylığı Bağlanması Sigortalı olarak çalışmaya başlandıktan sonra kaza, hastalık gibi nedenlerle işgücünün yüzde 60 ını yitirenler malulen emekli olmak için

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1 / 9

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1 / 9 İÇİNDEKİLER 1. SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ...2 1.1. Genel olarak...2 1.2. Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, başlangıcı ve hesaplanması...2 1.3. Sürekli iş göremezlik gelirinin miktarını etkileyen

Detaylı

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Sigortalarda İşyeri ve Sigortalı Bildirimleri ve Bildirimlere Bağlı İdari Para Cezaları SOSYAL SİGORTALARDA

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SSK.5.01.07.00.IX.031-805519 12/11/2007 Konu : 5698 sayılı Kanunla 506 ve 2925 sayılı Kanunlara İlişkin Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2007/86 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Özürlülerin. Sosyal Güvenlik. Özürlülerin Emeklilik

Özürlülerin. Sosyal Güvenlik. Özürlülerin Emeklilik Özürlülerin Sosyal Güvenlik Özürlülerin Emeklilik Şartları Hakları 02 GİRİŞ Sosyal güvenlik uygulamalarında, sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ve işe başladığı tarihten önce malül olan

Detaylı

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü Kanuni Teşviklerden Yararlanma Sayıları TEŞVİK AÇIKLAMA İŞYERİ SAYISI SİGORTALI SAYISI TEŞVİK TUTARI 5510 Malullük, Yaşlılık Ölüm Sigortası

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 7 16 Haziran 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27966 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 12/5/2010

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47

İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47 İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47 Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlar için aşağıdaki

Detaylı