YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÜNİTESİNDE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA VE KALICILIĞINA PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÜNİTESİNDE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA VE KALICILIĞINA PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİSİ"

Transkript

1 YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÜNİTESİNDE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA VE KALICILIĞINA PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİSİ Saide KARAÇALLI 1, Fikret KORUR 2 1 Dağlıca İlköğretim Okulu, Sınıf Öğretmeni 2 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Çalışmada, ilköğretim 4. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yaşamımızdaki Elektrik ünitesi öğretiminde proje tabanlı öğrenme yönteminin, öğrenci başarısına ve kalıcılığa etkileri incelenmiştir. Öğrencilerin proje yapma süreci 7 farklı form ile başarı ve kalıcılıksa başarı testi ile değerlendirilmiştir. Çalışma grubunu, Antalya ili, Konyaaltı ilçesindeki iki devlet okulunda 4.sınıfta öğrenim gören 143 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada yarı-deneysel desen kullanılmıştır. Deney grubunda deneyler yapılmış, proje oluşturulmuş ve bu uygulamalara yönelik formlar doldurulmuştur. Kontrol grubundaysa geleneksel yöntem kullanılarak dört hafta ünite işlenmiştir. Başarı testi sürecin başında ve sonunda deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilere Aynı test uygulamalar bittikten dört hafta sonra başarıdaki kalıcılığın tespiti için tekrar Akademik başarı ve kalıcılık düzeylerinin etkisini ortaya koymak ve bağımsız değişkenlerin yönteme olan etkilerini eşitlemek için yapılan MANCOVA analizi sonucunda yöntemin bağımlı değişkenlerin etkisini açıklamada %34,5 etkisi olduğu görülmüştür. Bu bağlamda proje tabanlı öğrenmenin öğrencileri aktif kılması, süreçte bilgiyi kendilerinin edinmesini sağlaması, yöntemin fen ve teknoloji öğretiminde öğrencilerin başarısını ve kalıcılığı etkilediği görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Başarı, Kalıcılık, Fen ve Teknoloji Öğretimi, Proje Tabanlı Öğrenme.

2 YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÜNİTESİNDE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA VE KALICILIĞINA PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİSİ Saide KARAÇALLI 1, Fikret KORUR 2 1 Dağlıca İlköğretim Okulu, Sınıf Öğretmeni 2 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü 1.GİRİŞ Fen ve teknoloji öğretiminde gerçek yaşama uygun bir öğretim şekli olan proje tabanlı öğrenme yöntemi kullanılarak bireysel veya küçük gruplar ile problemi çözmeye çalışan ve bilgiye öğrencinin kendisinin ulaşmasını sağlayan öğrenme yolları öğretilmeli ve öğrencinin öğrendiklerini gerçek hayata aktarması sağlanmalıdır (Korkmaz ve Kaptan, 2001). Çünkü fen ve teknoloji dersinde öğrenci, yaşadığı çevreyi tanımakta ve gelişen doğa olaylarını yorumlayarak anlamlandırmaktadır (Hamurcu ve Özyılmaz, 2001). Bu amaçla, Proje Tabanlı Öğrenme etkin bir yöntem olarak ön plana çıkmıştır. Bu sebeple proje tabanlı öğrenme yöntemi, sınıfta öğrenme-öğretmede kullanılan yaşantısal sorunların incelenmesi için öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde tasarlanmış kapsamlı bir yöntemdir (Krajcik, Blumenfeld, Marx, Bass & Fredricks, 1998). Proje tabanlı öğrenme yönteminde öğrenciler gerçek yaşamdan problemlerle karşılaştıkları için derse daha iyi odaklandıkları, duyuşsal alanda sorumluluk ve özgüven kazandıkları görülmektedir (Demirhan & Demirel, 2003; Osborne & Freyberg, 1985; Villeneuve, 2000). Proje tabanlı öğrenme yönteminde öğrenci merkezli bir öğrenme olması sebebiyle öğrencinin yaparak öğrenmesi ön planda olmakta dolayısıyla ders teorikten çok uygulamaya dönük olarak işlenmekte ve somut ürünler ortaya çıkmaktadır (Colley, 2008; Kaptan, 1998; Aydoğdu ve Kesercioğlu, 2005). Deneysel uygulamaların olması ve süreçte nelerin ne derece öğrenildiğinin değerlendirilmesi açısından süreç değerlendirme proje tabanlı öğrenme yönteminde önemlidir. Süreci doğru yönetmek için bazı araştırmacılar, projenin açıklanması, yapılışı, haftalık ilerleme raporu, akran ve öz değerlendirme formu gibi formlar yardımıyla öğrencilerin ve öğretmenlerin yaptıklarını değerlendirme, eksik kalan yönleri ve yapılması gerekenleri tespit etmeleri açısından önemli olduğunu vurgulamışlardır. (Çakallıoğlu, 2008; İmer, 2008; Seloni, 2005;Sert Çıbık, 2006). Seloni (2005) nin fen ve teknoloji dersinde 5. sınıflarda 38 öğrenci ile proje tabanlı öğrenme yöntemini kullanarak yapmış olduğu çalışmasında süreci yansıtması amacıyla yukarıda bahsedilen formları kullanarak süreç ve sonuca yönelik deney grubundaki başarı kontrol grubundaki başarıya göre istatistiksel olarak anlamlı çıkmış ve yöntemin başarı üzerinde geleneksel yönteme göre daha etkili olduğunu belirtmiştir. Seloni (2005) yöntemin ezbere değil bilgiyi yapılandıran öğrenmeye yönlendirdiğini belirtmiştir. Aynı şekilde Sert Çıbık (2006), İmer (2008), Serttürk (2008) gibi bazı araştırmacılar proje tabanlı öğrenme yöntemini kullanma sürecinde, proje gruplarının oluşturulup projelerini belirledikleri ilk aşamadan başlayarak sürecin sonuna kadar belirledikleri formları belli zaman aralıkları ile deney grubu öğrencilerine uygulamışlardır. Öğrencilerin proje geliştirme süreçlerinin değerlendirilmesinde bu formlardan elde ettikleri bilgileri kullanmışlardır. Bu çalışmada ayrıca Ayas Kör (2006) ün çalışmasının sonunda kullandığı Neler Öğrendik Formu da kullanılmıştır. Bu çalışmada kullanılan Neler Öğrendik Formu Ayas Kör (2006) ün kullandığı formdan bazı soruların seçilerek oluşturulan bir formdur. Deney grubu öğrencileri ile olan ilk deney, basit elektrik devresi kurma, uygulamasının ardından uygulandığı için doğrudan öğrencilerin deney sırasında neler öğrendikleri ve nasıl ifade edeceklerini ölçmek amacı ile kullanılmıştır. Öğrenilen bilgilerin geçen zaman içerisinde varlığını sürdürmesi (Gazioğlu, 2006, s. 92) olarak tanımlanan kalıcılık değişkeninde ise öğrencilerin nasıl öğrenecekleri (Gronlund, 2005; Akt. Azar, 2008) ve öğrenilen bilginin kalıcılığını sağlamada derse olan ilgiyi sürekli tutmanın önemli olduğu belirtilmiştir. (Yiğit & Akdeniz, 2002). Proje tabanlı öğrenme çalışmaları ile öğrencilerin; görerek, duyarak, çözümleyerek, yaparak, katılarak ve paylaşarak öğrenmeyi öğrenmeleri sayesinde ulaştıkları bilginin kalıcı olduğu ve başarısının arttığı bilinmektedir (Wolf & Fraser, 2008; Uzun, 2007; Çiftçi 2006). Bu bağlamda, Keser (2008) fen ve teknoloji dersinde Genetik Ünitesi, Hücrede Yapı ve Canlılık Olaylarının Yönetimi adlı konuda proje tabanlı öğrenme yönteminin başarı ve

3 kalıcılık üzerine sekizinci sınıflarda 40 öğrenci ile yapmış olduğu çalışmasında deney grubuna proje tabanlı öğrenme yöntemini uygulamıştır. Yöntemin geleneksel yönteme göre öğrenme üzerinde başarı ve kalıcılığı arttırdığını tespit etmiştir. Bu çalışmada, 4. sınıf Yaşamımızdaki Elektrik ünitesi için Proje Tabanlı Öğrenme yönteminin öğrencilerin başarısına ve bilgilerinin kalıcılığına etkisi araştırılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın ana problemini Deney grubuna uygulanan proje tabanlı öğrenme yönteminin, geleneksel öğretime karşı cinsiyet, yaş, karne notları, ön-başarı puanları kontrol edildiğinde toplu olarak başarı ve kalıcılık bağımlı değişkenlerin puan ortalamalarına anlamlı bir etkisi var mıdır? sorusu oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan 7 form ile süreç boyunca gerçekleştirilen öğrenmelerde eksik kalan yönler tespit edilmeye çalışılmıştır. Deney grubunda kullanılan formların sistematik olarak ve amacına uygun şekilde kullanılması süreçte öğrencilerin bilgilerini yapılandırmasını sağlamıştır. Buna ek olarak, yöntemde yaş, cinsiyet, karne notu ve ön-başarı değişkenleri toplu olarak kontrol edildiğinde başarı ve kalıcılık puanlarına etkisinin incelenmesi; özellikle belirtilen ünitede kalıcılık açısından bakıldığında alan yazına ciddi bir katkı sağlamıştır. Ayrıca bu çalışmanın bulguları ile öğretmenlerin bu yönteme olumlu bakmaları ve yöntemi kullanma sıklıklarını arttırmaları dolayısıyla öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik öğrenmelerinin daha anlamlı olması hedeflenmektedir. Çalışmada grupların iki farklı okulda dolayısıyla iki farklı öğrenme ortamında olması, yöntemin etkisinin geçerliliğini ve güvenirliğini daha net görme imkânı sağlamıştır. Yöntemin etkisi süreç sonunda başarı testi ile kontrol edilmiştir. Başarı testi kullanılmadan önce belirtke tablosu ile kapsam geçerliği, alanında uzman kişi ve öğretmenler ile görünüş geçerliği, ön deneme testi ile yapı geçerliği incelenmiştir. Son olarak da ön deneme testi ve uygulamanın bitiminden sonra elde edilen sonuçlardan yaralanılarak güvenirlik kat sayısı hesaplanmıştır. 2. YÖNTEM 2.1. Evren örneklem Araştırmanın evreni Antalya ili Konyaaltı ilçesinde öğrenim görmekte olan bütün ilköğretim 4. sınıf öğrencileridir. Örneklem bu evren içerisinden ilçede bulunan özellikle dördüncü sınıf mevcudu olarak en kalabalık olan okullardan iki devlet okulundaki 4.sınıfta öğrenim gören 143 öğrenci oluşturmaktır. Örneklemde bulunan öğrenciler, evrenin yaklaşık %11 ini temsil etmektedir. Örneklemdeki öğrencilerin 59 u kız öğrenci, 84 ü ise erkek öğrencidir Çalışma Deseni Bu çalışmanın deseni gerçek deneme modellerinden biri olan Ön-test, Son-test, Deney-Kontrol Gruplu Yarı Deneysel bir çalışma olması sebebiyle 73 öğrenci deney grubuna, 70 öğrenci ise kontrol grubuna seçilmiştir. Çalışmada iki okul olması sebebiyle her okulda öğrenci ve sınıf öğretmenlerinin katılım isteği ve ders saatleri göz önüne alınarak bir deney sınıfı ve bir kontrol sınıfı olmak üzere iki sınıf oluşturulmuştur. Oluşturulan deney grubunda proje tabanlı öğrenme; kontrol grubunda ise geleneksel öğrenme yöntemi kullanılarak dört hafta boyunca Yaşamımızdaki Elektrik ünitesi işlenmiştir. Çalışmaya başlamadan önce her iki gruba da başarı testi uygulanmış ve hazıroluşluk düzeyleri kontrol edilmiştir. Aynı zamanda bu testin sonuçları ön-başarı testi değişkeni olarak analizlerde kullanılmıştır. Uygulama bitiminde ise başarı testi, son-başarı testi olarak tekrar Bir ay sonra ise aynı test kalıcılık testi olarak iki gruba da 2.3. Veri Toplama Araçları Deney grubunda öğrencilerin, süreç içinde aktif olmalarını ve üniteye ait bilgileri yapılandırmalarının etkin olarak değerlendirilmesini sağlayacak 7 adet form kullanılmıştır. Bu formlardan Proje Açıklama Formu, Proje Ekibi ve İş Bölümü Formu, Haftalık Proje İlerleme Formu Sert Çıbık (2006) tan alınmıştır. Öz Değerlendirme Formu, Akran Değerlendirme Formu, Proje Değerlendirme Formu ise 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmen Kılavuz kitabından (2007) ve Neler Öğrendik Formu da Ayas Kör(2006) ün çalışmasından alınmıştır. Bu formların

4 tamamında çalışmayı daha ayrıntılı yansıtması, kazanımlara uygun olması amacıyla bazı maddeler ve sorular eklenmiş veya çıkarılmıştır. Kontrol grubunda ise soru-cevap ve ev ödevi teknikleri ile çalışma kitabı etkinliklerine ağırlık verilerek ilköğretim 4.sınıf Fen ve Teknoloji öğretimi kılavuz kitabına göre ünite işlenmiştir. Bütün formların nasıl hazırlandığı, hangi zaman aralıklarında, ne kadar süre ile uygulandığı, örnek sorular ve cevapları ile birlikte Tablo 1 de sunulmuştur. Başarı testi oluşturmak için alan yazın incelenmiş ve uygulamada işlenilecek üniteye uygun olarak Ayas Kör (2006) ün çalışması bulunmuştur. Ayas Kör (2006) ün çalışması için Yaşamımızdaki Elektrik ünitesi ile ilgili hazırladığı başarı testi ve kavram öğretimine yönelik sorularından 30 tane soru seçilmiş ve bu sorulardan birkaç tanesinin şekillerinde, soru köklerinde ve seçeneklerinde uygulanacak ünitenin kazanımlarına yönelik bazı değişiklikler yapılmış soruların büyük bir kısmı değişiklik yapılmadan doğrudan alınmıştır. Daha sonra belirli değişiklikler yapıldığı için, test hazırlama sürecindeki basamaklar takip edilmiştir. Bu amaçla görünüş geçerliği incelenmek üzere iki konu alanı uzmanı öğretim üyesi, bir araştırma görevlisi ve üç sınıf öğretmenin görüşü alınmıştır. Sonrasında test 25 soruya indirilmiştir. Belirtke tablosu ile testin kapsam geçerliği incelenmiş ve yapı geçerliğini ölçmek için test 4. ve 5. sınıfta okuyan 70 öğrenciye ön-deneme testi olarak Ölçeğin ön-denemede güvenirlik katsayısı 0,85 olarak bulunmuştur. Testin madde analizi yapılmış ve test 25 soru olarak uygulanmaya karar verilmiştir. Bu araştırmada da Ayas Kör (2006) ün çalışmasından alınan sorular ile oluşturulan başarı testi, sürecin başında ve sonunda akademik başarı testi olarak ve tüm uygulamaların bitiminden dört hafta sonra kalıcılık testi olarak Uygulama bitiminde tekrar son-test iç-tutarlık katsayısı ölçülmüş ve değer yine 0,85 olarak bulunmuştur. Şekil 1 de uygulamada kullanılan başarı testindeki sorulardan bir tanesi örnek olarak verilmiştir. Yukarıdaki devre resminin elemanları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Duy-Anahtar-Pil-Kablo-Dinamo B) Pil-Anahtar-Kablo-Duy-Dinamo C) Pil-Kablo-Ampul-Anahtar-Duy D) Ampul-Dinamo-Akü-Duy-Kablo Şekil 1: Başarı Testi Örnek Soru (YEB). Cevap: C Şekil 1: Başarı Testi Örnek Soru (YEB).

5 Tablo 1. Formlar Hakkında Genel Bilgi Form Adı Proje Açıklama Formu Proje Ekibi- Görev ve İş Bölümü Formu Haftalık Grup Proje İlerleme Raporu Akran Değerlendi rme Formu Öz Değerlendi rme Formu Proje Değerlendi rme Formu Neler Öğrendik? Formu Nasıl Hazırlandı Form alan yazından alınıp bazı değişiklikler yapılarak Form alan yazından alınıp bazı değişiklikler yapılarak Form alan yazından alınıp bazı değişiklikler yapılarak Form İlköğretim Fen ve Teknoloji Kitabından alındığı gibi Form İlköğretim Fen ve Teknoloji Kitabından alındığı gibi Alan yazından alınarak belli değişikler yapıldıktan sonra Alan yazından alınıp derste işlenen kazanıma uyarlanarak Uygulama Zamanı Uygulamanın 2. haftasında uygulanmıştır. Uygulamanın 2. haftasında uygulanmıştır. Form her hafta son dersin sonunda uygulanmıştır. Uygulamanın 3.haftası uygulanmıştır. Uygulamanın 3. haftası uygulanmıştır. Çalışmasının belli aşamalarında doldurulmuşt ur. İkinci hafta uygulanan bir formdur. Uygulama Süresi (Zaman Aralığı) Bir kez Bir kez Her hafta bir kez Bir kez Bir kez Bir kez Bir kez Amacı Soru Örnekleri Amacın Karşılanıp Karşılanmaması Kim Doldurdu Öğrencilerin proje hakkında topladıkları bilginin dökümünü almak amaçlanmıştır. Grup içi görev dağılımını yaparak görev karmaşasını önlemek amaçlanmıştır. Öğrencilerin bir haftada projelerine yönelik ne yaptıklarını ve ne öğrendiklerini belirlemek amaçlanmıştır. Öğrencilerin grup içinde uygulama sürecinde birbirlerinin ne derece takipçisi olduklarını değerlendirmek amacıyla Her öğrencinin süreç içinde davranışlarını değerlendirmesi amaçlanmıştır. Süreci araştırmacılardan biri tarafından belirli aralıklarla değerlendirmek amacı ile doldurulmuştur. Amaç, devre elemanlarının ve işlevlerinin anlaşılıp anlaşılmadığını tespit etmektir. Projenin adı nedir? Amacı nedir? Kullanılacak malzemeler nelerdir? Gerekli işlem basamaklarını yazınız. Her bir üyenin yapacağı işleri yazınız. Bu hafta projenizi geliştirici yönde ne yaptınız? Bu hafta proje konunuz hakkında ne öğrendiniz? Bu hafta öğrendiklerinize günlük hayattan örnekler veriniz. Etkinliklere katılımda gönüllüdür. Görevini zamanında yerinde getirir. Grup arkadaşlarının görüşlerine saygı duyar. Grup arkadaşlarıma çalışmalarda destek oldum. Bu etkinlikten neler öğrendim? Grup arkadaşlarıma nasıl yardım ettim? Planlama süreci, bilgi toplama, bilgiyi organize etme, yazılı rapor ve sunu sürecini gözlemleme İki ampul, bir pil ve anahtardan oluşan kapalı bir devre şeması çiziniz. Devrede ampul sayısını aynı kalırken pil sayısının artması ya da azalması ampulün parlaklığını nasıl değiştirir. Form süreçte öğrencilerin süreci algılaması açısından faydalı olmuştur. Tedirginlikleri azalmıştır. Süreçte form malzeme dağılımında kolaylık sağlamıştır. Projeyi yapma aşamasında öğrenciler arasında görev paylaşımından doğacak tartışmaları çoğunlukla önlemiştir. Süreçte yaşanan olumlu ve olumsuz durumları değerlendirmek ve süreç değerlendirme için bu form oldukça gerekli idi. Süreç boyunca tüm öğrencilerin uygulamaya ne derece katıldıklarını öğrenci gözlemi ile görmek açsından olması gereken bir formdu. Bu formda yer alan klasik sorular her öğrencinin süreci nasıl geçirdiğini artı ve eksilerini nasıl ifade ettiğini belirtmesi açısından olması gereken bir formdu. Sürecin sağlıklı değerlendirilmesi açısından olması gereken bir formdu. Basit elektrik devre elemanı deneyinden ne öğrendikleri ve proje yapımına yönelik ön bilgi kazanıp kazanmadıklarını ölçmek için olması gereken bir formdu. Öğrenci grupları tarafından doldurulmuştur. Form, her grupta başkan ve üyeler eşliğinde seçilen yazıcı tarafından doldurulmuştur. Deney grubundaki her öğrenci her hafta bu formu doldurmuştur. Form deney grubundaki her öğrenci tarafından doldurulmuştur. Deney grubundaki her öğrenci uygulamıştır. Araştırmacılardan biri tarafından doldurulmuştur. Deney grubundan yer alan her öğrenci tarafından doldurulmuştur.

6 3. BULGULAR Çalışma grubundaki öğrencilerin cinsiyetine, yaşına, karne notuna göre frekans ve yüzde dağılımları ile gruplara uygulanan test puanlarının ortalama dağılımı incelenmiştir. Çalışmanın problemlerinde cinsiyete göre de başarı düzeyleri araştırıldığı için öğrencilerin çalışma gruplarına, cinsiyete, yaşa ve karne notuna göre frekans ve yüzde dağılımı Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyete, Yaşa ve Karne Notuna Göre Frekans ve Yüzde Dağılımları Cinsiyet Gruplar Kız Erkek Toplam f % F % F % Deney 27 (18,9) 46 (32,2) 73 (51,1) Kontrol 32 (22,4) 38 (26,5) 70 (48,9) Toplam 59 (41,3) 84 (58,7) 143 (100,0) Yaş F % f % F % F % Kontrol 2 (1,4) 16 (11,2) 51 (35,7) 1 (0,7) Deney 1 (0,7) 22 (16,0) 49 (35,7) 1 (0,7) Toplam 3 (2,1) 38 (27,2) 100 (71,4) 2 (1,4) Karne Notu Orta İyi Pekiyi f % F % F % F % Kontrol 7 (4,9) 24 (16,8) 39 (27,3) 70 (49,0) Deney 14 (10,2) 21 (15,3) 38 (28,4) 73 (51,0) Toplam 21 (15,1) 45 (32,1) 77 (55,7) 143 (100,0) Çalışma grubundaki erkek öğrenci ve kız öğrenci sayısının birbirine yakın olduğu kabul edilebilir. Öğrencilerin yaşa göre yüzde dağılımı, dördüncü sınıf düzeyinde karşılık gelen yaş düzeyinin (10 yaş) %71,4 ile çoğunlukta olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin bir dönem önceki fen ve teknoloji dersi karne notlarındaki ortalama değerin deney be kontrol gruplarının oluşumunda grup başarısı bakımından yakınlık olduğunu göstermektedir. Tablo 3 ile gruplardaki öğrencilerin 4. sınıf fen ve teknoloji dersi Yaşamımızdaki Elektrik ünitesi yaşamımızdaki elektrik başarı ön testi (YEBÖN), yaşamımızdaki elektrik başarı son testi (YEBSON) ve yaşamımızdaki elektrik kalıcılık testi (YEKAL) puanlarının betimsel istatistik bulguları verilmiştir. Tablo 3. Çalışma Gruplarındaki Öğrencilere Uygulanan Testlerdeki Puanların Betimsel İstatistiği Deney Grubu Kontrol Grubu Başarı YEBÖN YEBSON YEKAL YEBÖN YEBSON YEKAL Puanları N Ortalama 41,09 83,39 82,24 38,97 56,22 49,20 Standart Sapma 14,44 9,13 14,42 13,96 18,39 19,80 Skewness 0,61-0,12-1,64 0,57 0,56 0,07 Kurtosis 0,20-0,25 4,23-0,02 0,67-1,07 Tablo 3 te uygulama öncesinde, deney grubu YEBÖN puanı ortalaması ( =41,09), kontrol grubunun YEBÖN ortalamasına ( =38,97) yakın bulunmuştur. Deney ve kontrol gruplarında YEBÖN

7 ortalamalarının birbirine yakın olduğu Tablo 3 te görülmektedir. YEBSON ortalama puanlarının ise proje tabanlı öğrenme yöntemi kullanılan deney grubunda geleneksel öğrenme yöntemi kullanılan kontrol grubuna göre ortalamalarda dikkate değer bir fark olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca deney grubunda ünite proje tabanlı öğrenme yöntemi ile işlendikten sonra başarı, kontrol grubuna göre oldukça yüksek çıkmıştır. Deney ve kontrol grubunun YEKAL puanları arasındaki ortalama puanlar incelendiğinde; deney grubunda ortalamanın oldukça yüksek bulunmuş olması, yöntemin öğrenci merkezli, yapılandırıcı temellere dayanması gibi nedenlerle öğrencilerin bilgilerinin kalıcı olmasında etkili olabileceğini göstermiştir. 3.1 Gruplardaki Yöntemlerin Etkilerinin İncelenmesi Öğrencilerin akademik başarı ve kalıcılık düzeylerinin etkisini ortaya koymak ve bağımsız değişkenlerin yönteme olan etkilerini eşitlemek için MANCOVA analizi yapılmıştır. MANCOVA analizi için önce sayıtlılar incelenmiştir. MANCOVA modelinin beş tane sayıtlısı bulunmaktadır. Normal Dağılım, için Tablo 3 teki skewness ve kurtosis değerlerinin normal dağılımı desteklediği dolayısıyla YEBÖN, YEBSON, YEKAL puanlarının dağılımı normal olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca değişkenler arasında bağımlı değişkenler ile ilişkisi olan bağımsız değişkenlerden YEBÖN testinin gruplar adına etkisini eşitlemek için eş değişken olarak atanmıştır. Başlangıçta tüm bağımsız değişkenlerin eş değişken olarak atanması düşünülmüş fakat bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon değerleri incelendiğinde YEBÖN ün YEBSON VE YEKAL arasında yüksek bir ilişki bulunmuştur. Bu sebeple eş değişken olarak YEBÖN atanmıştır. Regresyonun Homojenliği varsayımında bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki etkisini araştırmak amaçlı regresyon sonuçları incelenmiştir. Bu analiz için eş değişkenlerden YEBÖN grup değişkeni ile çarpılmış ve üç farklı blok üretilmiştir. Eş değişken BLOK 1 grup üyeliği BLOK 2 ve etkileşim için BLOK 3 atanmıştır. Homojen regresyonu sonucunda YEKAL değişkeni geçerli kılınmıştır. YEBSON için sonuç anlamlı çıkmış ve varsayım sağlanmamıştır. Yöntemlerin değişkenler üzerinde etkisinde değişiklik olmadığı görülmüştür. Varyans eşitliği incelenmesinde grupların yaklaşık olarak eşit büyüklükte (n deney /n kontrol <1,5) olduğu tespit edilmiştir. Çoklu doğrusal eş değişken değerlerinde eş değişkenler arasındaki korelâsyonun 0,8 den az çıkması bu varsayımı sağlamıştır. Gözlem bağımsızlığının sağlanmasında ise grupların sınıf ortamında sınav ve not kaygısı yaşamamalarına özen gösterilmiştir. Varsayımların sağlanması ve varsayımları ihlal edecek anlamlı düzeyde bir etkinin bulunmamasından dolayı MANCOVA analizi yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 4 te verilmiştir. Tablo 4. Deneysel Desenin Etkisine İlişkin MANCOVA Analizinin Sonuçları Varyansın Wilks Sd1 Sd2 F Eta Gözlenen Kaynağı Lambda Kare Güç İntercept 0,397 3,00 110,00 55,759 0,603 1,00 Yöntem 0,655 3,00 110,00 19,278 0,345 1,00 Cinsiyet 0,995 3,00 110,00 0,179 0,005 0,240 Yaş 0,937 9,00 267,862 0,802 0,021 0,261 Karnenotu 0,934 6,00 220,00 1,276 0,034 0,862 YEBÖN 0,652 3,00 110,00 19,544 0,348 1,00 *p<0,05 Çalışmanın bağımlı değişkenleri akademik başarı (YEBSON) ve kalıcılıktır (YEKAL). Bağımsız değişkenleri ise cinsiyet, yaş, karne notu, YEBÖN dür. Tablo 4 te, kullanılan Yöntem in bağımlı değişkenlerin etkisini açıklamada %34,5 etkisinin olduğu görülmektedir. Çalışmada problemin değişkenlerine yönelik olarak akademik başarı ve kalıcılık değişkenleri kontrol ve deney grubuna göre cinsiyet, yaş, karne notu, ön başarı testi puanları MANCOVA ile kontrol altına alınıp analiz edilmesinin ardından da ANCOVA analizi ile anlamlılık derecesi incelenmiştir. Deneysel çalışma sonunda, çalışma gruplarında yer alan öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik başarı ve kalıcılıkta; farklı grupta olma (deney veya kontrol), cinsiyet, yaş, karne notu, ön-test ve son-test değişkenlerinin ortak etkisine göre nasıl değişim gösterdiğini belirlemek için yapılan ANCOVA istatistiksel analizi sonuçlarına Tablo 5 te yer verilmiştir.

8 Tablo 5. Deneysel Desendeki Değişkenlerin Etkisine İlişkin ANCOVA Analizi Sonuçları Kaynak Bağımlı Değişken Kareler Toplam sd Kareler Ortalaması F Eta Kare P Gözlenen Güç Grup YEBSON 7032, ,870 46,78 0,295 0,000 1,00 YEKAL 8397, ,058 35,238 0,239 0,000 1,00 Cinsiyet YEBSON 0, ,859 0,006 0,000 0,940 0,051 YEKAL 115, ,960 0,487 0,004 0,487 0,106 Yaş YEBSON 524, ,866 1,163 0,030 0,327 0,306 YEKAL 492, ,230 0,689 0,018 0,560 0,153 Karne Notu YEBSON 673, ,678 2,24 0,111 0,038 0,448 YEKAL 309, ,535 0,649 0,525 0,11 0,156 YEBÖN YEBSON 7037, ,534 46,813 0,000 0,295 1,00 YEKAL 8643, ,985 36,275 0,000 0,245 1,00 Hata YEBSON 16837, ,333 Toplam YEBSON , YEKAL ,0 143 Tablo 5 te yer alan bilgilere göre, öğrencilerin farklı grupta olmalarının, akademik başarı (F(1,112)=46,78, p=0,000) ve kalıcılık (F(1,112)=35,238, p=0,000) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık sağladığı tespit edilmiştir. Sonuçtaki puanlar arasındaki bu fark ( fark =33,04) YEBÖN ve YEBSON testlerinden sonraki hesaplamalarda deney grubunda proje tabanlı öğrenme yönteminin öğrencilerin fen ve teknoloji dersindeki başarılarını artırmada etkili olduğunu ve öğrencilerin öğrendikleri bilgilerin kalıcı olmasına katkı sağladığını da göstermektedir. Fakat proje tabanlı öğrenmede başarı ve kalıcılık ortalama puanları üzerinde cinsiyet, yaş, karne notu ve önbaşarı bağımsız değişkenlerinin etkisi bulunmamıştır. Buna sebep olarak öğrencilerin karne notu ve yaş düzeylerinin ortalamalarının birbirine yakın olması söylenebilir. Öğrencilerin cinsiyetten bağımsız olarak bu şekilde uygulamalı bir çalışma yapmaktan zevk almaları ve başarıya odaklanmaları gösterilebilir. 3.2 Süreçteki Formlara Yönelik Bulgular Süreç boyunca kullanılan 7 adet form ile proje tabanlı öğrenme süreci daha ayrıntılı gözlemlenmiş ve bu gözlemlerde deney grubunda yapılan öğrencilerin oldukça ilgi ile yöntemi takip etmelerini ve benimsemelerini sağlamıştır. Buna yönelik olarak da yapılan her uygulama sonrasında öğrencilerin sürece yaklaşımı ve öğrenmeleri takip edilmiştir. Elde edilen bulgular ise şu şekildedir; ilk form olan Proje Açıklama Formu nu doldurmadan önce öğrenciler daha önce proje tabanlı öğrenme yöntemi ile bir öğrenme süreci geçirmedikleri için bilimsel bir çalışma yapamayacaklarını düşünüyorlardı. Nasıl yapacağız? şeklinde kaygılı sorular soruyorlardı. Öğrencilerin bu sorularına yönelik olarak da öğrencilerin neyi araştıracakları ve araştırmadan neleri seçip raporlayacakları hakkında onlara ayrıntılı bilgi veren bu form dağıtılmıştır. Böylece bu araştırma sürecinde bireysel araştırma ve karar verme becerilerini geliştirmeleri sağlanmıştır. Sonrasında ise öğrenciler Öğretmenim biz basit devre elemanı kullanarak nasıl bir proje yapacağımızı biliyoruz. Ne zaman başlayacağız. gibi sorular sormaya başlamaları bunun bir göstergesidir. İkinci form olan Proje Ekibi ve İşbölümü Formu nda, belirtilen görev paylaşımından dolayı öğrencilerin süreç içinde çoğunlukla işbirliği içinde uyumlu çalıştıkları görülmüştür. Sınıf ortamında arkadaşları ile birlikte hareket etmeyen bazı öğrencilerin birlikte çalışmaya ve birbirlerini anlamaya istekli oldukları sınıf öğretmenleri ve uygulamaya katılan araştırmacı tarafından gözlenmiştir. Üçüncü form olarak öğrencilerin doldurduğu Haftalık İlerleme Formu nda öğrencilerin öğrenmelerine yönelik olarak; Basit elektrik devresi kurmayı öğrendim. Devre Elemanlarını öğrendim. Devre elemanlarının fonksiyonunu öğrendim. Bilgilerime dayalı olarak proje yapmayı öğrendim. Proje sürecinde ünitede geçen kavramları (anahtar, volt, açık ve kapalı devre gibi) daha iyi kavradım. şeklinde η 2

9 dönütler alınmıştır. Bir diğer form olan Öz Değerlendirme Formu ile Tek başıma yapamazdım. Arkadaşlarımın olması ve görev paylaşımı yapmamız işimizi çok kolaylaştırdı. şeklinde açıklamalar yapmışlardır. Ayrıca öğrenciler, Birlikte proje ve deney yaparken sürekli kendimiz bir şeyler yaptığımız için çok eğlendik. Arkadaşlarımız gerekli malzemeleri unuttuğunda sabırlı olduk ve birbirimize çalışmayı vaktinde tamamlayacağımızı söyleyip moral verdik. şeklinde süreçteki duygularını ifade etmiştir. Bazı öğrenciler de formlar ile çalışmaları hakkında sürekli bilgi vermelerinin onları Programlı çalışmaya teşvik ettiğini belirtmişlerdir. Öğrenciler projelerini oluşturmada ve süslemede, evde kullanılmayan bazı eşyaları (kumaş parçası, karton kutular, tel askı) projelerinde farklı amaçlar için kullanıp değerlendirdikleri ve malzeme kullanımında zorlanmadıkları görülmüştür. Ayrıca uygulamaya katılan araştırmacı öğrenme güçlüğü olan iki öğrencinin normal grupta arkadaşları ile çalışmalara katıldığını, görevinin yerine getirmeye çalıştığını gözlemlemiş bu durumu sınıf öğretmeni de doğrulamıştır. Bir diğer form olan Akran Değerlendirme Formu ile öğrenciler arkadaşlarının tüm proje sürecindeki sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini ve birbirlerine olan davranışlarını değerlendirmişler ve bazı aşamalarda grupta bazı arkadaşlarının yeterince yardımcı olmadıklarını görevlerini yerine getirmediklerini belirtmişlerdir. Altıncı form olarak dağıtılan Proje Değerlendirme Formu nda ise ölçütler çerçevesinde araştırmacı süreç boyunca öğrencileri gözlemleyerek puanlama yapmıştır. Bu puanlama sürecinde her bölümde tam puan alan gruplara yıldızlar verilerek sınıf önünde araştırmacı tarafından öğrenciler takdir edilip alkışlanmıştır. Öğrenciler bu ödül karşısında Bu bölümde yıldız aldık, bu işte oldukça başarılıyız güzel bir proje yapacağımızı biliyoruz. şeklinde sevinçlerini ifade etmişler ve derse olan ilgileri daha da artmıştır. Son formumuz olan Neler Öğrendik Formu nda ise; öğrencilerin sürecin başlangıcında üniteye dair ve yapılan deneye dair öğrenmeleri hazır bulunuşlukları kontrol edilmiş çoğunlukla öğrencilerin ön bilgi düzeylerinin birbirine yakın olduğu ve basit devre elemanlarının öğrenildiği görülmüştür. Sonuçlarda ise öğrencilerin basit elektrik devre elemanlarını kullanım sürecinde öğrenmelerine dair bilgiler vermeleri süreç boyunca kazanılan kazanımların görülmesini sağlamıştır. 4. YORUM VE TARTIŞMALAR Son yıllarda, yaparak öğrenme üzerinde birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada kullanılan proje tabanlı öğrenme yöntemi ile de öğrencilerin uygulamalı çalışmaları üzerine başarı ve kalıcılıkta istatistiksel olarak anlamlı sonuçların elde edilmesi bu yöntemin eğitim-öğretim hayatı için önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca çalışma sürecinde öğrencilere birebir veya grup olarak uygulanan formlar öğrencinin öğrenme sürecini ve öğrenmesini takip etmesini sağlamaktadır. Ayrıca bu formlar ile süreçte öğrencilerin hangi uygulamalardan sıkıldıkları veya olumsuz etkilendikleri de tespit edilmiştir. Zamanın kısa olması ve araştırma, uygulama aşamalarının olması çocukların çalışmalarını yetiştirme kaygısına düşmelerine sebep olmuştur. Bu sebeple öğrencilerde projeyi yetiştirme kaygısı olmadan çalışmadan daha fazla zevk alabilecekleri düşünülmektedir. Çalışmaya evde de devam etmeleri bunu formda belirtmeleri öğrenmenin gerçek yaşamda devamlılığını göstermesi açısından önemlidir. Öğrencinin öğrendikleri üzerinde yaşantı geçirmesi onun için anlamlı öğrenmeyi sağlamaktadır. Süreç değerlendirmenin çok önemli olduğu proje tabanlı öğrenmede öğrencilerin uygulama ve raporlar ile örneğin devredeki anahtarın hangi durumlarda açık kapalı olduğuna, ampul ve pil sayısına göre ampulün parlaklığında meydana gelen değişime yönelik öğrenme yanlışları gibi eksik ve hatalı öğrenmelerin fark edilmesi sağlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin ilk defa grup çalışması yapıyor olmaları onların iş birliği içinde görüş alış verişi yaparak çalışmalarını sağlamıştır. Sınıfta genel itibariyle derslerinde başarılı olan fakat sınıf ortamında arkadaşları arasında kendini ifade etmekten çekinen bazı öğrenciler uygulamaya katılan araştırmacı tarafından fark edilmiştir. Bu durum öğrencilerin sınıf öğretmenleri ile konuşulmuş ve bu öğrencilerin grup içi davranışları uygulama sürecinde uygulamaya katılan araştırmacı tarafından gözlenmiştir. Süreç sonunda yapılan sunumlar sırasında ve öz değerlendirme formu sonuçlarında bu öğrencilerin bu etkinlikten çok zevk aldıklarını, arkadaşları ile iş birliği içinde bir süreç geçirmelerinden dolayı çok mutlu olduklarını ve kendilerini daha başarılı hissettikleri belirtmişlerdir. Bu durum bize formların süreçte öğrencilerin kendilerini daha rahat ifade etmelerini sağladığını ayrıca proje tabanlı öğrenme yönteminin öğrenciler arası kaynaşmayı arttırdığını göstermektedir. Çalışma bitiminde ise bu öğrencilerin öz güvenlerinin geliştiği sınıf öğretmenleri tarafından belirtilmiştir. Akran Değerlendirme Form u ile öğrencilerin bazı aşamalarda gruba yeterince yardımcı olmadıkları, görevlerini yerine getirmedikleri görülmüş ve Proje Değerlendirme

10 Formu sırasında süreç tartışılırken bu durumun sebebinin grup içinde bazı öğrencilerin diğerlerinden baskın olmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak da diğer grup elemanlarının çalışma isteğinin azaldığı fark edilmiştir. Grup çalışmalarında bir ya da birkaç kişinin diğer elemanlar üzerinde baskın olması çalışmayı ve çalışma sürecini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu sebeple grup çalışmaları öncesinde gruplar oluşturulurken öğrencilerin bireysel başarısı kontrol edilerek akran öğrenmenin uygulanması sağlanabilir. Bu çalışmada akran öğrenme gerektiği yerlerde kullanılmıştır. Bu gruplarda öğrenme yavaşlığı olan iki öğrenci ve arkadaşları arasında derse katılıma çekinen ve başarısı düşük bazı öğrencilerin derse olan katılımları ve başarıları artmıştır. Öğrenciler bu çalışmadan aldıkları zevki ve mutluluğu da ayrıca öz değerlendirme formlarında belirtmişlerdir. Başarının tam olarak sağlanmadığı gruplarda arkadaşlar arası uyum probleminin var olduğu söylenebilir. Bunun ortadan kaldırılması için grup oluşumlarında çok gerektiği durumlarda öğretmenin müdahil olması ve değişik sosyometri teknikleri gibi teknikler yardımıyla uyumlu çalışacak öğrenci grupları oluşturmaya yardımcı olabilir. Ayrıca formlar ile plana uygun olarak kazanımların ne derece kazanıldığının takibi sağlanmıştır. Böylece sonuç değerlendirmenin yapıldığı başarı testi sonuçları elde edildiğinde ise formlardan elde edilen bilgiler istatistiksel olarak doğrulanmıştır. Sonuç olarak bu çalışmada kullanılan formların tamamının farklı çalışmalarda ve özellikle ilköğretim 4. ve 5. sınıflarda kullanılmasının uygun olduğu görülmüştür. Breen (1998), Çakallıoğlu (2008), Görecek (2007), Kaptan ve Korkmaz (2002), Keser (2008), Seloni (2005), Serttürk (2008), ve Uzun (2007) unda proje tabanlı öğrenme yönteminin başarıyı artırmada etkili olduğunu belirtmeleri bu çalışmanın sonuçlarını bu bağlamda desteklemektedir. Çalışmada proje süreci ile öğrenmeyi gerçekleştiren grubun bilgilerinin daha kalıcı olduğu görülmüştür. Buna paralel olarak Wolf & Fraser (2008), Keser (2008), Çiftçi (2006), Uzun (2007) gibi araştırmacılar öğrencilerin bir konu hakkında proje çalışmaları yapmalarının onların, gerçek hayattan karşılaşabilecekleri problemlerle yaşantı geçirerek öğrendikleri bilgiyi anlamlandırdıklarını gösterir. Dolayısıyla, bu yazarlar geleneksel öğrenme yöntemine göre proje tabanlı öğrenme yönteminin, öğrencilerin bilgiyi hafızada işleme süresini uzattığı ve bilginin daha kalıcı olduğunu belirtmektedirler. Bu bulgular bu çalışmada Fen ve Teknoloji dersindeki seçilen ünitede proje tabanlı öğrenme yöntemi ile işlenen derste yer alan kazanımlara yönelik hazırlanan testteki öğrencilerin başarısındaki kalıcılığın geleneksel yönteme göre daha fazla olması sonucunu desteklemektedir. Kayıran (2009) ise, proje çalışmaları sonunda öğrenilen konunun tekrar edilmemesinin, öğrenilenlerin kalıcılığını olumsuz etkilediği, ayrıca yeni ilköğretim programının etkinlik temelli olmasından dolayı kontrol grubunda uygulanan yöntemle deneysel çalışmanın yaklaşık olarak aynı düzeyde etkiye sahip olduğunu öne sürmüştür. Ancak Uzun (2007), öğrencinin çevre ve teknoloji ile ne kadar iletişime geçerse ne kadar çok deneyler yapıp deneme yanılma yöntemini kullanır ise o kadar çok öğrendiklerinin kalıcı olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla öğrenilen bilgi öğrenciler elektrik konusunun kavramlarını somutlaştırdığı için daha kalıcı olmaktadır. Bu sebeple ders kitabı etkinlikleri ile tekrara göre deneme yanılma ve yaşantı oluşturma bilginin kalıcılığında daha etkili olmaktadır. Bu bağlamda yeni ilköğretim programının etkinlik temelli olması öğrenciyi aktif kılsa da proje temelli öğrenme yönteminin sunduğu disiplinler arası çalışma, yaparak öğrenme, süreçte öğrencinin aktif olması ve bilgiyi yapılandırması, araştırma ve gözlem gibi etkinlikler öğrencinin öğrenmesinde ve bilgisinin kalıcılığında daha önemli rol oynamaktadır. 5. SONUÇ VE ÖNERİLER Proje tabanlı öğrenmenin öğrencileri aktif kılması, süreç içindeki öğrenmelerini ve bilgiyi kendilerinin edinmesini sağlamıştır. Bu durumu bu çalışmanın sonuçlarında da başarı ve kalıcılık testleri sonucundan istatistiksel olarak anlamlı farklılığın çıkması pekiştirmiştir. Bunun süreç içindeki en açık halini formlardan elde edilen bulgular da sunmaktadır. Kullanılan formlar ile; 1. Uygulamanın başlangıcında öğrencilerin kendilerine güvenlerinin gelmesi ve çalışmanın akıllarında şekillenmesi, 2. Grup içi görev dağılımda karmaşanın engellenmesi ve iş birliği içinde çalışma sürecinin kavratılması, 3. Ön öğrenmelerin deneyler eşliğinde kontrol edilip eksik öğrenmelerin tespit edilmesi ve öğrencilerin öğrenmelerini kendi kendilerine fark etmeleri,

11 4. Süreci sürekli takip edip süreçteki öğrenmelerini ve eksik öğrenmelerini fark etmeleri ve planlı çalışmaya yönelmeleri, 5. Her öğrencinin süreç içinde arkadaşlarına karşı davranışlarını, çalışma sırasındaki sorumluluğunu yerine getirip getirmediğini, ne derece iş birliği içinde hareket ettiğini değerlendirmesi, 6. Her öğrencinin grup arkadaşlarının ne derece takipçisi olduğunu değerlendirmesi, 7. Uygulamaya katılan araştırmacının süreçteki öğrenci öğrenmelerinden ve çalışma performansından yola çıkarak süreçteki olumlu yanları ve eksik yönleri fark edip değerlendirmelerini süreç değerlendirmeye yansıtması sağlanmıştır. Görüldüğü gibi formlar yardımıyla öğrencilerin öğrenmelerinin süreçte aktif olarak takibi sağlanmıştır. Sonuç olarak proje tabanlı öğrenmenin fen ve teknoloji öğretiminde grupların başarı ve kalıcılık puanlarını istatistiksel olarak anlamlı etkilediği görülmüştür. Yöntem üzerinde gözlenen güç değerinin 1,00 olarak bulunması proje tabanlı öğrenmenin pratikte belirtilen ünite, sınıf seviyesi ve basamaklar izlendiğinde uygulanabilirliğinin fazla olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, bu tip yöntemlere yeni ilköğretim programındaki uygulamaların desteklenmesi öğrenilen bilgilerin kalıcılığını sağlaması açısından da uygun olacağı açıktır. Araştırma bulgularına bakılarak, proje tabanlı öğrenmeyi sınıf öğretmenleri özellikle 4. ve 5. sınıflarda ünite süreçlerini kapsayacak şekilde başarıyı ve bilginin kalıcılığını arttırmak için kullanabilirler. Eğitim fakültelerinde ise ilgili derslerde yöntemin önemini kavratmak amacıyla uygulamalı olarak (doğrudan öğrencilerin uygulayacağı şekilde) bu yöntem verilebilir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığınca proje tabanlı öğrenme yönteminin aşamalarına, kullanılacak formların çeşitliliğini açıklamaya ve formların önemini anlatamaya yönelik hizmet içi eğitimler verilebilir.

12 KAYNAKLAR: Ayas Kör, S (2006). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinde Yaşamımızdaki Elektrik ünitesinde görülen kavram yanılgılarının giderilmesinde bütünleştirici öğrenme kuramına dayalı geliştirilen materyallerin etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. Aydoğdu, M. ve Kesercioğlu, T. (2005). İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık. Azar, N. (2008). Fen ve teknoloji dersinde öğrenme stillerinin işbirlikçi grup atamalarında kullanılmasının öğrencilerin akademik başarı, tutum, bilimsel süreç becerileri ve öğrenmenin kalıcılık düzeylerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak: Karaelmas Üniversitesi Breen, T. (1998). Alternative assessment in project based science classrooms:a study of the content and process demands of an innovative classroom assessment. Doktora tezi. USA: Michigan Üniversitesi. Colley, K., (2008). Project-Based Science Instruction: A PRIMER. The Science Teacher. 75(8), Çakallıoğlu, S., (2008). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımına dayalı fen bilgisi öğretiminin akademik başarı ve tutuma etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana Çiftçi, S. (2006). Sosyal bilgiler öğretiminde proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin akademik risk alma düzeylerine, problem çözme becerilerine, erişilerine kalıcılığa ve tutumlarına etkisi. Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Gazioğlu, G. (2006). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin basınç konusunu kavramada çoklu zekâ tabanlı öğretimin öğrenci başarısı, tutumu ve öğrenilen bilgilerin kalıcılığına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Görecek, M. (2007). İlköğretim fen bilgisi dersinde tüm canlılarla ortak yuvamız mavi gezegenimizi tanıyalım ve koruyalım ünitesinin proje çalışmaları ile destekli öğretiminin öğrenci başarısına ve tutumuna etkisinin belirlenmesi. Yüksek lisans Tezi. Muğla: Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Hamurcu, H. Ve Özyılmaz, G. (2001). Sınıf öğretmeni adaylarının fen bilgisi derslerine yönelik tutumları ve fen eğitimine yansımaları. Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. 7-8 Eylül 2001, İstanbul. İmer, N., (2008). İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarı ve Tutumuna Etkisinin Araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Ankara Kaptan, F. (1998). Fen Bilgisi Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık. Korkmaz, H. ve Kaptan, F. (2002). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin akademik başarı, akademik benlik kavramı ve çalışma sürelerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Kayıran, T. (2009). Çoklu zekâ kuramı destekli proje tabanlı öğrenme yönteminin sosyal bilgiler dersinde akademik başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Keser, Ş.K. (2008). Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Dersinde Basarı, Tutum ve Kalıcı Öğrenmeye Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Korkmaz, F. ve Kaptan, H., (2001). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 20, Krajcik, J., Blumenfeld, P.C., Marx, W.R., Bass, M.K. & Fredricks, J. (1998). Inquiry in Projectbased Science Classrooms: Initial Attempts by Middle School Students. The Journal of The Learning Sciences, 7(3&4), MEB, (2007). İlköğretim Fen ve Teknoloji 4. Sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabı. (3. Basım). İstanbul: Devlet Kitapları.

13 Seloni, Ş. (2005). Fen bilgisi öğretiminde oluşan kavram yanılgılarının proje tabanlı öğrenme ile giderilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Serttürk, M. (2008). Fen öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin fen başarısı ve tutumuna etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Uzun, Ç. (2007). İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi, Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Ünitesinde Proje Tabanlı Öğrenmenin Akademik Başarı Ve Kalıcılığa Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar: Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yiğit, N. ve Akdeniz, A.R. (2002). Fen bilgisi öğretmenlerinin kullandıkları ölçme araçlarının kapsam geçerliliği yönünden araştırılması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Eylül 2002, ODTÜ. Ankara. Wolf, S.J. ve Fraser, B.J. (2008). Learning Environment, Attitudes and Achievement among Middle-school Science Students Using Inquiry-based Laboratory Activities. Res Sci Educ

14

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ 311 PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ Rahşan BAŞÇİFTÇİ, Selçuklu Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu, Selçuklu/KONYA, rahsan.basciftci@hotmail.com Özet Bu

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İlknur GÜVEN, Ayla GÜRDAL Marmara Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D., İSTANBUL ÖZET: Bu araştırmada ortaöğretim

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mesut TABUK1 Ahmet Şükrü ÖZDEMİR2 Özet Matematik, diğer soyut bilimler

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI Nevzat YİĞİT Ali Rıza AKDENİZ KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl. Fizik Eğitimi Anabilim Dalı,

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği H. Coşkun ÇELİK a,samet GÜNDÜZ b (a) Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi. Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi. Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ WebQuest WebQuest yöntemi 1995 yılında Bernie Dodge ve Tom March

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ Özet Öğr.Gör. Mete Okan ERDOĞAN Pamukkale Üniversitesi DTBMYO /Denizli Bu çalışma, Denizli de bulunan öğretmenlere, yapılandırmacılık konusunda uzaktan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE ÇOKLU ORTAM KULLANMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE KAYGILARINA ETKİSİ Hasan Çoruk 1, Recep Çakır 2 1 Öğr. Gör., Bülent Ecevit Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Zonguldak

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SEMİNERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEKİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SEMİNERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEKİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SEMİNERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEKİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ Uzman Psikolog Emre Balkan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Detaylı

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

2+2 MERKEZİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SİSTEMİ ÖNERİ RAPORU

2+2 MERKEZİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SİSTEMİ ÖNERİ RAPORU T.C. SAKARYA İLİ PAZARKÖY İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 ÖĞRETİM YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ 2+2 MERKEZİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SİSTEMİ ÖNERİ RAPORU

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler;

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler; Dersi iyi planlamak ve etkili sunmak öğrenci başarısını artırmanın ve sınıf düzenini sağlamanın yanında öğretmenin kendine olan güveninin de artmasını sağlar. Öğrenci hakkında varsayımlar; 1. Öğrenci saygılı

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Amaç: Bu kılavuz, Ege Üniversitesi

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : FEN ÖĞRETİMİ LABORATUVAR UYGULAMALARI II Ders No : 0310190177 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 61-66 İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Gülşen ALTINTAŞ Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

Tekrarlı Ölçümler ANOVA

Tekrarlı Ölçümler ANOVA Tekrarlı Ölçümler ANOVA Repeated Measures ANOVA Aynı veya ilişkili örneklemlerin tekrarlı ölçümlerinin ortalamalarının aynı olup olmadığını test eder. Farklı zamanlardaki ölçümlerde aynı (ilişkili) kişiler

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak B E M Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek Eğilimlerini belirleyerek Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak Bireye uygun akademik programlara yönlendirerek Öğrencinin

Detaylı

BÖLÜM 1 GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir.

BÖLÜM 1 GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir. BÖLÜM 1 GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir. 1.1.Problem Durumu İlkokul eğitim-öğretim faaliyetlerinin temelini oluşturmakta ve kişinin geleceğinin

Detaylı

ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ MODÜLER PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ: EKOSİSTEM ÜNİTESİ ÖRNEĞİ

ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ MODÜLER PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ: EKOSİSTEM ÜNİTESİ ÖRNEĞİ ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ MODÜLER PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ: EKOSİSTEM ÜNİTESİ ÖRNEĞİ Tuncay ÖZSEVGEÇ*, Hüseyin ARTUN** *Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi,

Detaylı

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ 1 BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Gözlenen belli bir özelliği, bu özelliğe ilişkin ölçme sonuçlarını yani verileri kullanarak betimleme, istatistiksel işlemlerin bir boyutunu oluşturmaktadır. Temel

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK 24.3.215 TÜRKİYE DE BİYOLOJİ EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI İÇERİK Biyoloji Eğitimi ŞEYDA GÜL Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fak. Biyoloji Eği t i m i MUSTAFA

Detaylı

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon İçerik Korelasyon Korelasyon Türleri Korelasyon Katsayısı Regresyon KORELASYON Korelasyon iki ya da daha fazla değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi gösterir.

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ Ferit BULUT 1 GİRİŞ Bilindiği gibi ilköğretimde okul şarkıları,

Detaylı

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder. www.bolikesir.edu.tr www. net. balikesir. edu.tr EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.org 1. ULUSAL EĞİTİM b ild ir i ö z e tle ri lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA İÇİNDEKİLER 4.

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

HİSSEDEN ÇOCUKLA BAŞARIYA YOLCULUK KALİTE ÇEMBERİ. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin İlköğretim Okulu

HİSSEDEN ÇOCUKLA BAŞARIYA YOLCULUK KALİTE ÇEMBERİ. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin İlköğretim Okulu HİSSEDEN ÇOCUKLA BAŞARIYA YOLCULUK KALİTE ÇEMBERİ ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin İlköğretim Okulu GENEL BİLGİ 2002-2003 TKY Çalışması 2005 EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi 2009-2010 SWOT Analizi Kalite

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ 1 BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ Bilimsel yöntem aşamalarıyla tanımlanmış sistematik bir bilgi üretme biçimidir. Bilimsel yöntemin aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Karasar, 2012): 1. Bir problemin

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ Şule AYCAN, Ümit Hüseyin KAYNAR, Suat TÜRKOĞUZ, Ercan ARI Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, MANİSA ÖZET:

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II (STAT 202) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II (STAT 202) Ders Detayları Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II (STAT 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II STAT 202 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÇOKLU ZEKA KURAMI TEMELLİ FEN EĞİTİMİ YOLUYLA ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GELİŞTİRME ÜZERİNE BİR İNCELEME

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÇOKLU ZEKA KURAMI TEMELLİ FEN EĞİTİMİ YOLUYLA ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GELİŞTİRME ÜZERİNE BİR İNCELEME İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÇOKLU ZEKA KURAMI TEMELLİ FEN EĞİTİMİ YOLUYLA ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GELİŞTİRME ÜZERİNE BİR İNCELEME Pınar ÖZDEMİR, Hünkar KORKMAZ, Fitnat KAPTAN Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

MEHMET VEYSEL ÇELİK ŞAİR NESİMİ İLKÖĞRETİM OKULU DİYARBAKIR 20.12.2009

MEHMET VEYSEL ÇELİK ŞAİR NESİMİ İLKÖĞRETİM OKULU DİYARBAKIR 20.12.2009 MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI 2009 TÜRKİYE FORUMU SANAL OYUNLARLA SOMUT ÖĞRENİYORUM Sunum: Mehmet Veysel ÇELİK Diyarbakır Şair Nesimi İlköğretim Okulu Öğretmeni 1 İÇİNDEKİLER: -OKULUMUZU TANIYALIM

Detaylı

LİTERATÜR SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ALANINDAKİ TÜRKÇE ÇALIŞMALAR (2005 2010) LİTERATÜRÜ

LİTERATÜR SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ALANINDAKİ TÜRKÇE ÇALIŞMALAR (2005 2010) LİTERATÜRÜ LİTERATÜR SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ALANINDAKİ TÜRKÇE ÇALIŞMALAR (2005 2010) LİTERATÜRÜ Özge Tarhan* Giriş, hem içerik hem de üstlendiği misyon açısından oldukça önem arz eden bir disiplindir. İnsanlar ve

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Soru Öğrencilerin derse katılım düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen 16 soruluk bir test için öğrencilerin ilk 8 ve son 8 soruluk yarılardan aldıkları puanlar arasındaki

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz.

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. PARAMETRİK TESTLER Tek Örneklem t-testi 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. H0 (boş hipotez): 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları

Detaylı

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması WINTER Template Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması Doç.Dr.Serhat ODLUYURT Arş.Gör. Melih ÇATTIK Anadolu Üniversitesi Engelliler

Detaylı

Özel Öğretim Yöntemleri I

Özel Öğretim Yöntemleri I Özel Öğretim Yöntemleri I Dersin Adı Dersin Kodu 1206.6306 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 2 Haftalık Laboratuar Saati 0 Dersin

Detaylı

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Şad, S. N., & Gürbüztürk, O. (2015). The affective objectives in early foreign language teaching: A scale development study. International Journal

Detaylı

ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI

ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI TC ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI Öğretmenlik Uygulaması Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler: Çalışma Plânı (Ek-5), Ders Gözlem Formu (Öğretmen adayının kendisinin, gözlem yaptığı derslerde dolduracağı

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı; öğretmenlik becerilerinin kazandırılması

Detaylı

Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Etkinliklerin Erişi, Tutum ve Öğrenmelerin Kalıcılığına Etkisi

Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Etkinliklerin Erişi, Tutum ve Öğrenmelerin Kalıcılığına Etkisi Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı I-II (2008) 75 Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Etkinliklerin Erişi, Tutum ve Öğrenmelerin Kalıcılığına Etkisi Özcan Demirel 1, Kenan Demir 2, Canay

Detaylı