YDO TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE EDİM SÖZLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YDO TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE EDİM SÖZLER"

Transkript

1 YDO TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE EDİM SÖZLER Genel Gözlemler Gerek Türkçenin gerekse de başka dillerin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan en temel güçlüklerden biri konuşma becerisi nin geliştirilmesidir. Yıllarca yabancı dil öğrenen birçok kişinin Bunca yıl emek harcadıktan sonra yabancı arkadaşlarımla lokantada yemek yerken Tuzu uzatır mısınız? diyemedim. dediğini duyarız. Ya da yabancı dil öğrenmek üzere dil okullarına başvuran birçok öğrencinin Benim okumam, yazmam iyi de konuşmam kötü; buna yönelik bir sınıfınız var mı? diye sorduğu sıkça karşılaştığımız bir durumdur. Yanı sıra, dönem sonlarındaki değerlendirme sınavlarında, yazılı anlatım, dikte, dilbilgisi, okuma ve dinleme anlama dallarında sınav yapılır, ancak sözlü anlatım yani konuşma konusu, öğretmene bırakılır. Ya da, belli düzeye gelmiş öğrencilere atasözü, deyim, belli bir konu hakkında soru, vb. verilerek bunun hakkında konuşması istenir. Özellikle hedef dilin konuşulduğu ülkeden başka bir yerde o dil öğreniliyorsa, yabancı kişiler veya öğretmenler bulunarak onlarla konuşma kulüpleri ya da sınıfları oluşturularak sorunun aşılması amaçlanır. Aynı biçimde, ders araç gereçlerinde, yukarıda sözü edilen becerilere yönelik alıştırmalar bulunurken, sözlü anlatım için özellikle öngörülmüş alıştırmalar bulmak zordur. Onun yerine derste işlenen belli bir diyalogun benzerinin öğrencilerce yazılması, sonra da sınıfta oynanması, bir resim verilerek resim hakkında konuşmaların yapılması istenir. Yabancılarca yazılmış kitaplar da içinde olmak üzere, birçok kitabın başlangıcında içindekiler bölümü konu başlıklarını ve dilbilgisi yapılarını içerir, ancak başta konuşma becerisi olmak üzere, diğer becerilere yer verildiği çokça görülmez. Öğretmenler dilbilgisi, okuma anlama gibi çalışmaları ve bunlara yönelik alıştırmalar yaptırmayı daha çok severler; hatta öğrenciler de bunları tercih ederler, ancak konuşma söz konusu olduğunda Dün neler yaptın? Bugün nasılsın? Bir anınızı anlatın. Bir günde neler yapıyorsun? gibi konuşma konularıyla yetinirler. Hatta söyleyişleri güzelleşsin, düzelsin, konuşmaya katkısı olsun diye okuma anlama parçalarını, dilbilgisi alıştırmalarını bile sesli okutmayı yeğlerler. Nitekim kimi öğrenciler, yazmaya veya okumaya dayalı alıştırmalardaki başarılarının konuşmaya yansımamasından dolayı mutsuz olur ve bunu dile de getirirler. Başka bir dilde konuşmak neden zordur? Çünkü genellikle yabancı dil öğretiminde hareket noktası dilbilgisi ulamları dır; diğer dil becerileri onun çevresinde düşünülür. Dilbilgisi kurallarıyla birlikte yeterince sözcük öğretilirse öğrencinin bu kurallar çerçevesinde duygu ve düşüncelerini açığa vuracak tümceleri üretebileceğine/ kurabileceğine inanılır. Oysa durum hiç de beklendiği gibi olmaz. Özel yeteneklere sahip az sayıdaki öğrencinin dışında genel olarak hangi ulustan olurlarsa olsunlar tüm yetişkinler için aynı durum söz konusudur diyebiliriz. Aslında dildeki tümcelerin sınırsız sayıda olduğu düşünülürse, işe tümceden değil, tümcenin parçalarından başlamak hiç de akıl dışı bir yaklaşım olarak gözükmemektedir. Öte yandan, sözcük değil tümce öğretmek gerekir. biçimindeki bir yargı da bu tümcemizle çelişmektedir. Dilbilgisi kuralları ve yeterince sözcük öğreterek öğrencilerin tümceler üretmesini bekleyen yaklaşım, dilin belli kurallarla işleyen bir dizge olması bakımından yanlış bir yaklaşım değildir. Ancak öğrencinin tümce üreteceği beklentisi gerçekleşse bile şöyle bir sonuç şaşırtıcı olmaz: A: (Sen) nereye gidiyorsun? B: (Ben) (benim) evime gidiyorum.

2 Görüldüğü gibi A ile B arasındaki konuşmalarda dilbilgisel olarak hiçbir yanlış yoktur. Ancak doğal dil kullanımı açısından ve ana dili konuşuru için ayraç içerisindeki öğelerin birer fazlalık olduğu açıkta görülmektedir. Öte yandan, dilbilgisini odak, diğer dört temel beceriyi de onun çevresinde birer uydu olarak görmek, kimi dil parçacıklarının hiçbir zaman gündeme gelememesi gibi bir sonucu doğurabilir; örneğin birçok kitapta Emir/ İstek kipi öğretilecek bir yapı olarak ele alınır, ancak söz konusu kipin sıkça kullanılan bir biçimi olan Eylem + sana/ saniza (gelsene, yapsanıza) yapısı, en azından benim elimde bulunan kitaplarda, yer almaz. Oysa parçalardan oluşan bir bütün olarak iletişim (bildirişim) eyleminin bir noktasında söz konusu yapıya gereksinim duyan edim sözler (öneride bulunma; ısrar etme; yol gösterme, vb.) bulunmaktadır; bu yapı öğretilmediğine göre bu edim sözler de öğretilmiyor, dolayısıyla öğrenci açısından iletişimin bir noktası eksik kalıyor demektir. Ayrıca, eğer hedef dilbilgisi yapısının biçimbilimsel ve anlambilimsel (işlevi de bunun içinde düşünerek) olmak üzere iki ana bölümde düşünülmesi ve bu yönde çalışmalar yapılması gerektiği yönünde bir bilgi ve uygulama alışkanlığı yoksa, örneğin istek kipinin yalnızca öneride bulunma işlevi öğretiliyor demektir. Oysa söz konusu dilbilgisi ulamı ile; Dilbilgisi ulamı: İstek Kipi (Eylem + Niyet (y)a+kişi) 1. Haydi sinemaya gidelim. Öneride bulunma 2. Arkadaşlar, lütfen gürültü yapmayalım! Birinden bir şey yapmasını isteme 3. Bu koltuğu pencerenin önüne mi, kapın Görüş sorma arkasına mı koyayım? 4. Yarın saat kaçta kalkalım? Bilgi sorma 5. Söyle bakalım, neden böyle üzgünsün? Birinden bir şey yapmasını isteme (Ancak burada kalıplaşmış bir emir biçimi bulunmaktadır: gel bakalım, anlat bakalım, vb.) 6. İzin almadan sınıftan çık da görelim! Meydan okuma 7. Haydi görelim sizi çocuklar, yüzümüzü Yüreklendirme kara çıkarmayın! öneride bulunmanın dışında, çok sayıda edim söz üretmek mümkündür. Oysa yukarıdaki tabloda görülen birçok işlevin yabancı dil öğretimi için tasarlanmış birçok kitapta bulunmadığını söylemek yanlış olmaz. Başka dilde iletişim kurmanın önündeki başka engeller Peki neden kendi ana dilinde çok başarılı bir biçimde konuşabilen, rahatça iletişim kurabilen bir insan başka bir dilde onca çabaya, zamana ve yardıma karşın iletişim kurma güçlüğü çeker, ya da (istendiği gibi) konuşamaz? Bunun kuşkusuz, öğrenciden, öğretmenden, yöntemden, ortamdan vb. kaynaklanan çok sayıda nedeni vardır. Ancak en önemlisi ve ilki öğrenciden kaynaklanan ana dili engeli dir. Her dilin bir düşünme biçimi olduğu, sesten başlayarak birbirinden farklı biçimsel ve anlamsal yapılar kullanarak düşünceyi ve dış dünyayı biçimlendirdiği, yani dilselleştirdiği bilinmektedir. Dillerin farklılığı yalnızca ses ve gösterge farklılığından ibaret değildir; sözcükler ve dizim, aynı zamanda kavramları da biçimlendirir ve belirler ve bilgi ve duyumsama ile bağıntıları ve bunlar üzerindeki etkileri bakımından görüldüğünde, çeşitli diller aslında çeşitli dünya görüşleridir. 1 Dolayısıyla bir yabancı dil öğrenmek veya öğretmek demek, bir dildeki sözcüklerin, dilbilgisi ulamlarının ve tümcelerin bir başka dildeki karşılıklarını öğrenmek veya öğretmek olmayıp, doğrudan hedef dilde düşünmeyi öğrenmek 1 Altuğ Taylan, Dile Gelen Felsefe içinde, Humboldt, Nationalcharakter, 1822 (GS IV: 420) in Manchester, s. 69.

3 veya öğretmek demektir. Ancak, bir başka düşünme biçimini, yani dili öğrenmeye çalışan yetişkin in var olan, hazır, içine doğduğu toplumca kendisine verilen düşünme biçiminden sıyrılması ya da soyutlanması o kadar da kolay bir iş değildir. Bunun ne denli zor bir iş olduğunu göstermek bakımından Fransızca öğrenmeye çalışan yetişkin Türklerin yaptığı bazı yanlışları ele alalım: Türkçede bak- eylemi tümce içerisinde kullanıldığında yönelme durumu eki (y)a ile birlikte kullanılır: Adam kadına bakıyor. Aynı tümceyi Fransızcada söylemek gerektiğinde, genellikle Türk öğrenciler L homme regarde à la femme. gibi bir tümce kurarlar. Oysa Fransızcada regarder eylemi préposition almaz. Doğrusu L homme regarde la femme. dır. Peki öğrenciyi böyle bir tümce kurmaya iten nedir? Bunun nedeni öğrencinin ana dilinde eşdeğeri olan tümceyi kurarken kullandığı her öğenin yabancı dildeki karşılığını arama isteğidir. Bir tür ana dili dayatması olan bu istek kişinin kendisini ana dilinin düşünme biçiminden soyutlayamamasıyla açıklanabilir. Bu örnekleri Fransızca öğrenen Türkler için çoğaltmak olanaklıdır. 2 Bir örnek de Türkçe öğrenen yabancılardan verelim: Benim param var. tümcesini birçok yabancı öğrenci Benim param varım. biçiminde yazar ya da söyler. Çünkü, İngilizcede aynı tümceyi söylerken özne I (ben) (I have money.), Fransızcada Je (Ben) (J ai de l argent.) dür.... varım. daki ım (-imek eylemi) ana dildeki öznelerin(i, Je) karşılığıdır. Türkçedeki ilgi eylemi DIr da, tümce içerisinde her zaman görünür durumda olmadığından yabancı öğrenciler için çoğunlukla sorun oluşturmakta, öğrenciler genellikle kendi ana dillerinde görülen be eylemini Türkçe ol- eylemi ile karşılamaya çalışmaktadırlar. 3 Öğrenci ana dilinin düşünme kalıplarından sıyrılamadığı için aynı düşünceyi bir başka düşünme yöntemine uygun olarak dile getirmeyi kolay kolay kabullenemez ve özellikle yetişkin öğrenciler hep Neden? sorusunu sorarlar. Yukarıda örneklerini verdiğimiz ana dili engeli özellikle yetişkinler için geçerli olup, sinirdilbilim alanındaki çalışmalar bunun fizyolojik nedenleri olduğunu da ortaya koymaktadır: Özetle, ana dili tamamıyla öğrenildiğinde ana dilinin beyindeki algılama haritası bir başka dilin öğrenimini kısıtlar. Bunun nedeni geride kalan kullanılmamış nöronların yeni bir dil için yeni sinaptik bağlantılar oluşturma konusundaki yetilerini kaybetmiş olmasıdır. 4 Sinirdilbilim alanında uluslar arası düzeyde tanınan B. de Boysson- Bardies de, Doğumdan sonra bilişsel gelişim bir ayıklanmaya ve düzenlenmeye dayanır: nöron ölümleri nöronlar arasındaki sayısız bağlantının oluşmasıyla birlikte gerçekleşir. 5 diyerek Alptekin i doğrulamakta, Küçüklerde kısa snaptik bağlantıların yoğunluğu, dokuz ile yirmi dört aylar arasında, yetişkinlerdekine göre % 150 daha fazladır. Bu yoğunluk üç yaşından başlayarak azalmaktadır. yargısıyla yetişkinlerin yeni bir dili edinme noktasında çocuklarla karşılaştırıldığında durumlarının pek de parlak olmadığını ortaya koymaktadır. Çözüm nedir? Görüldüğü gibi, genel olarak yabancı dil öğreniminin ve öğretiminin, özel olarak da yetişkinlerde bir başka dilde konuşma becerisinin geliştirilmesinin önünde ciddi engeller bulunmaktadır. Öyleyse çözüm nedir? İşte bu çalışmada özellikle yetişkinlere yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde konuşma becerisinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğine inandığım ve kimi İngilizce ve Fransızca öğretimi kitaplarında son zamanlarda yoğun olarak kullanılan 6 Edim sözler (fr. actes de parole; İng. speech acts; alm. sprechakte) kavramı 2 Karcıoğlu, Hikmet. Alıştırmalarla Türkçeden Fransızcaya Çeviri, Tevfik Fikret Lisesi Yayınları, İzmir, Aydın, Özgür. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Üretken Dönüşümlü Dilbilgisi Kuramının Kısa Bir Tanıtımı, kendi yayını, Ankara, Alptekin, Cem. Beyin, Akıl ve Dil Öğrenimi: Ne kadar erken o kadar iyi, Ana Dili Dergisi, 24. Sayı, s De B. Bardies, Benedicte, Comment la parole vient aux enfants? (Çocuklar nasıl konuşur?), Editions Odile Jacob,, Paris 1996, s Örneğin, Le Nouvel Espaces, Méthode de Français Langue Etrangère.

4 tanıtılmaya çalışılacak, YDO Türkçe öğretiminde konuşma becerisinin geliştirilmesi amacıyla nasıl kullanılacağı tartışılacak, bu yönde yapılmış bir çalışma da kısaca tanıtılacaktır. Sözceleme Dilbilimi Saussure kaynaklı yapısalcılık geleneğinde en temel ayrımlardan biri dil/söz ayrımıdır. Dil, dilbilimin gerçek konusunu oluşturur, toplumsal niteliklidir, geneldir, kurallar ve uzlaşmalar bütünüdür 7 ; söz ise bireysel bir istenç ve anlak eylemidir. 8 Dilbilimin gerçek konusu olarak dili ele alması, sözü, yani dilin kullanım yönünü yeterince göz önünde bulundurmaması 9 Saussure kuramının bir eksikliği olarak görülürken, kimi dilbilimciler bu ayrımı olduğu gibi benimsemekle kalmaz geliştirirler: Hjelmslev taslak/ kullanım; E. Buyssens dil/söz/söylem; E. Benveniste dil/söylem, ardından sözceleme ve sözce; N. Chomsky ve izleyicileri edinç ve edim, A. Martinet kod ve ileti ayrımlarını ortaya atarlar. 10 E. Benveniste in sözceleme ve sözce ayrımı, Saussure deki söz kavramının, birbirini bütünleyen iki yönünü belirtir: Sözce, bir tümce ya da söylem olarak ürün niteliği taşıyan söz olgusudur; sözceleme ise, dili söyleme dönüştüren etkinliktir, belli bir durumda tümceleri gerçekleştirmedir. 11 Bu bilgiler ışığı altında, sözceleme dilbilimi sözcelemeyi, yani sözün üretim sürecini ele alan, inceleyen ve dizgeselleştiren bir dilbilim dalıdır denebilir. E. Benveniste in bu çalışmaları, inceleme konusu dilin söylemde kullanılışı olan edimbilim (ya da kullanımbilim) alanındaki çalışmalarla büyük benzerlikler göstermektedir. Çünkü edimbilim, tanımı gereği, belli bir kullanıma ve eyleme bağlı olarak dili inceleyen dilbilim bölümüdür. 12 Bir başka deyişle, sözceleme sözün üretim sürecini, edimbilim ise kullanım sürecini inceleyen, dizgeleştiren, kurallarını, işleyişini belirlemeye çalışan daldır. Edimbilimin en önemli adları, 1962 yılında edim söz (fr. actes de parole) kavramını ortaya atan J. L. Austin ile 1967 de aynı kavramı geliştiren J.R. Searle dür. Her ikisi de dil düşünürü olan Austin ve Searle, sözceleri ilk aşamada iki ana gruba ayırırlar: Gözlemleyici (durumsal) ve gerçekleştirici (edinçsel) sözceler. Gözlemleyici sözce, sözceleyenin herhangi bir durumda, bir olayı betimlemek amacıyla ürettiği, dil dışı koşullardan etkilenmeyen sözce demektir. Örneğin, Dün akşam kar yağdı. sözcesi, bir durum sözcesi olup, konuşucu ile sözce arasındaki ilişki nesnel dir. E. Benveniste aynı durumu anlatı kavramıyla açıklar. Gerçekleştirici, yani edinçsel sözce ise söyleme ile yapma nın eş değerde tutulduğu, konuşucunun hem söz söylediği, hem de bunu yaparak bir eylemi yerine getirdiği sözce türüdür: Sizi karı koca ilan ediyorum. sözcesi bir edinçsel sözcedir. Bir güçle donanmış sözceleyenin kullandığı kurumsallaşmış edim sözler bu gruptadır: seni kutsuyorum; sizleri karı koca ilan ediyorum; oturumu açıyorum, vb. Bu iki ana grubun dışında üç tür söz eylemi belirlenmiştir: düz söz, edim söz ve etki söz. Searle ve Austin e göre, her sözce üç gücün birleşiminden oluşur: 1. Üretme gücü: Belli sayıda kurallar çerçevesinde sayısız sözce üretilebilir. 2. Niyetle donatma gücü: Sözceleyen, sözcenin içeriğindeki bilginin türüne, konuşucu ile dinleyici arasındaki ilişkinin düzeyine göre bir niyet taşır: bilgi verme, söz verme, yasaklama, uyarma, eleştirme, vb. 3. Etkileme gücü: Burada sözceleyenin (konuşur) ürettiği sözcenin karşı-sözceleyen (dinleyici) üzerinde yarattığı etki söz konusudur. Örneğin Burası çok sıcak. sözcesi karşısında, ev sahibi (karşı-sözceleyen) kalkar ve klimayı çalıştırır. 7 Vardar, Berke. Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1982, s A.g.y., s Bu konudaki bir tartışma için bkz. Vardar Berke, a.g.y. s Vardar, Berke. A.g.y., s Vardar, Berke. A.g.y., s Vardar, Berke. a.g.y., s. 37.

5 Bizim, edim sözlerin, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ele alıp kullanacağımız yönü özellikle ikinci sırada belirtilmiş olan niyetle donatma gücü dür. Bu arada, sözce ile tümcenin aynı şeyler olmadığını belirtelim. Başlangıçta aynı şeymiş gibi görünse de, sözce ile tümce arasında belirgin bir fark vardır: Çözümleme düzeyine göre tümce olarak adlandırdığımız olgu, değişmez veya değişmezleştirilebilir kurucular topluluğudur. Sözdizimin yapısal kuralları ve dilbilgisellik ölçütleri çerçevesinde oluşturulur. Sözce ise bağlamsal, işlek veya tek başına bir birimin önceden hazırlanmış bir bağlama veya söylem durumuna oturtulmasıdır. Sözce, herhangi bir durumda, ben-şimdiburada etkinliğine bağlı olarak değişebilen bir olaydır. Bir başka deyişle, sözceleyenin seslendiği kişinin ve iletmek istediği iletinin uzamsal-zamansal durumuna göre oluşturduğu bir kuruluştur. Ben yarın okula gidiyorum. sözcesinde, ben, yarın, okul ve git- eylemleri sözceleyenlerin, zamanın ve yerin değiştiği bağlamlara uygulandığında dilsel olarak aynı kalır, ama göndergeleri değişir. İlgili sözceyi söyleyenin, küçük bir köydeki ilkokula giden çocuk veya büyük bir şehirde üniversitede doktora yapan bir yetişkin olduğu düşünülürse sözceyi oluşturan bütün öğelerin göndergelerinin değiştiği görülecektir. Sözceler her zaman sözdizimsel dayanaklara göre oluşturulmaz. Örneğin, Bu yaştan sonra ne sporu ya!. sözcesinin öznesini yüklemini belirlemek hiç de kolay değildir. İletişim Süreci Bu kısa tanıtımın ardından, edimbilimin edim sözler kavramını YDO Türkçe öğretiminde nasıl kullanacağımız konusuna bakabiliriz. Ana dilinde olduğu gibi yabancı dilde de öneride bulunma, öğüt verme, kabul etme, reddetme, teşekkür etme, vb. gibi edim sözceleri üreterek iletişim sağlarız. Dolayısıyla iletişim kurmayı öğrenmek, bir dilin yalnızca sesbilgisel, yazımbilgisel, biçimbilimsel, dizimbilimsel kurallarını öğrenmek ve sözcük dağarcığını bellemek olmayıp, aynı zamanda o dili konuşan bireyler arası iletişimi yöneten toplumdilbilimsel kuralları ve kullanımları da edinmek demektir. Nitekim, Searle, bir dili konuşmak demek, kuralların yönettiği bir davranış biçimi benimsemek demektir. 13 diyerek bu yargımızı doğrular. İletişimde, bir edim sözün tek başına bulunduğu az görülen bir durumdur. Her sözce bir iletişim zincirine, bir ilişkiler dizisine bağlıdır. Örneğin bir öneri, ardından bir reddi, bir kabulü veya bilgi sormayı getirebilir: Öneri Kabul Red Bilgi sorma Bu akşam sinemaya gidelim mi? Olur, gidelim. Olmaz, çok işim var. Hangi film oynuyor? İletişimin son derece devingen bir eylem olduğunu biliyoruz. Konuşan iki bireyden her birinin ne zaman, ne tür tepkiler verebileceğini önceden kestirmek güç olsa da, yukarıda sözü edilen zincir, sözün yapısının üst dil kavramları aracılığıyla ortaya konmasıdır. Bu yapıdan yola çıkarak, örneğin Fransızcada günlük iletişimde sıkça karşılaşılan sözlerin oluşturduğu zincirler belirlenmiştir. 14 Bu zincirler her dil için geçerli, evrensel bir yapı sunmaktadır. Dolayısıyla Fransızca için oluşturulan bu yapının Türkçe veya bir başka dil için uygulanması son derece kolaydır; çünkü her dil bir biçim olduğuna göre anlamsal töz ü oluşturan niyet aynı kalmak koşuluyla biçimler değişebilmektedir. 13 Vardar, Berke, a.g.y. içinde J.R. Searle, Les Actes de langage, trad. Fr. Paris, Hermann, 1972, s Cicurel, Francine ve arkadaşları, Communiquer en Français, Hatier/Didier, Paris, 1991.

6 Örneğin; Sözce (Biçim) Puis-je sortir? Çıkabilir miyim? May I go out? Puedo salir? Niyet (Anlamsal içerik) İzin isteme Yukarıda sözcü edilen bu sözce zincirini, Türkçe için sekiz ana öbekte toplayabiliriz 15 : 1. HALKA Öneride bulunma Haydi kafeteryaya gidelim. İzin isteme Kalemini alabilir miyim? Birinden bir şey yapmasını isteme Pencereyi açar mısınız? Kabul etme Olur. Reddetme Olmaz. 2. HALKA Haber verme Yeni bir araba aldık. Suçlama Neden daha önce söylemedin? Kınama Aşk olsun! Niçin telefon etmedin? Görüş belirtme (olumlu/olumsuz/ilgisiz) Öyle mi? Çok sevindim./ Bu zamanda araba alınır mı?/ Bana ne canım! 3. HALKA Bilgi sorma Belediye nerede acaba? Akıl danışma Yarın ne giyelim? Öğüt verme Spor ayakkabı giyseniz iyi olur. Yol gösterme Vakit kaybetmeden bir doktora gidin. 4. HALKA Uyarıda bulunma Dikkat et, düşeceksin. Yakınma Beklemekten bıktım! Duygularını açıklama Canım çok sıkılıyor! Rahatlatma Sıkma canını, şimdi gelir. 5. HALKA Birini tanıtma Sizi Ahmet Bey le tanıştırayım. Kendini tanıtma İyi günler, ben Murat Türkcan. İletişime başlama Hava ne kadar sıcak değil mi? Ağırlama Buyurun, oturun lütfen. İzin alma Bana müsaade, artık gitmem gerekiyor. 6. HALKA Randevulaşma Yarın akşam saat beşte uygun musunuz? Davet etme Cuma akşamı sizi bize bekliyoruz. İptal etme Ne yazık ki yarınki toplantıya katılamayacağım. Israr etme Gelmezsen darılırım vallahi! Özür dileme Kusura bakmayın. 7. HALKA Plan yapma Bu ay tatile çıkmayı düşünüyoruz. 15 Polat, Yusuf, Türkçe Konuşuyorum, yayıma hazır kitap dosyası.

7 Söz verme Zorunluluk açıklama Söz hakkı alma Söz hakkı verme Açığa kavuşturma Bir öyküye başlama Söz veriyorum, bundan sonra daha dikkatli olacağım. Hemen gitmek zorundayım. 8. HALKA Affedersiniz, sözünüzü kesiyorum, ama... Buyurun sizi dinliyorum. Tekrar eder misiniz lütfen! Tam olarak anlayamadım. Sen öyle dedin de bak aklıma ne geldi... Bazı kısıtlamalar Bu sözce dizelgesi değişmez değildir; gereksinmeler doğrultusunda artırılabilir veya azaltılabilir. Sözcelerin seçimi rastlantısal olarak ve yalnızca örnekleme amacıyla yapılmıştır. Örneğin öneride bulunma Türkçede ve diğer dillerde çok farklı biçimlerde yapılabilir: Sinemaya gidelim mi? Sinemaya gitmeye ne dersin? Haydi sinemaya gidelim. Sinemaya gitmek istemez misiniz? Bu hafta sonu tiyatroya gidiyor muyuz? Sinemaya gitmek ister misiniz? Burada belirleyici olan, sözcedeki dilbilgisi yapısının öğrencinin düzeyine uygun olup olmadığıdır. Örneğin, Bu hafta sonu tiyatroya gidiyor muyuz? sözcesi şimdiki zamanı öğrenmiş bir öğrenciye rahatlıkla öğretilebilir. Eğer böyle bir işlev öğretilmiyorsa, bu bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. Öbekler kendi içlerinde olduğu gibi, diğer öbeklerle de çok rahat ilişkilendirilebilir. Örneğin haber verme ve uyarma sözceleri eşleştirilebilir: Haber verme Uyarma Yeni bir araba aldım. Dikkat et! Kaza falan yapma. Kimi sözceler bağlama, sözce taraflarının ilişkisine, sözceleyenin ses tonuna bağlı olarak farklı anlamlar taşıyabilir: Haber verme Görüş belirtme Yeni bir araba aldım. Öyle mi? Aman ne ilginç! Ses tonuna bağlı olarak Aman ne ilginç! sözcesi umursamazlık veya gerçekten şaşırma anlatabilir. Sözce evreni ders gerecine nasıl dönüştürülebilir? Her sözcenin, bir sözceleyen, bir karşı-sözceleyen, bir bağlam (dilsel ve dil dışı) içerisinde anlamlı olabildiğini biliyoruz. Örneğin: Benzincide bir sürücü sigara içmektedir: Benzinci : Beyefendi, lütfen sigaranızı söndürün. Sürücü : Söndürmezsem ne olur! 1. Öğrencilerden bağlamı, sözceleyeni ve karşı-sözceleyeni bulması istenebilir. Kim konuşuyor? Kiminle konuşuyor? Neredeler? 2. Beyefendi, lütfen sigaranızı söndürün. sözcesi tek başına verilerek, önerinin reddedilmesi veya kabul edilmesi istenebilir. Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Kabul :... Red :...

8 3. Söndürmezsem ne olur! sözcesi tek başına verilerek, sözce zincirindeki önsözcenin bulunması istenebilir. A: Lütfen lambayı söndürün./ Lütfen kibritinizi söndürün./ Lütfen ateşi söndürün. B: Söndürmezsem ne olur! 4. Bağlam, sözceleyen ve karşı-sözceleyen ile durum verilerek öğrencilerden belli sözceler istenebilir. Örneğin, A ile B arkadaştır. A, B ye telefon eder: A : Bir öneride bulunur :... B: Reddeder :... A: Israr eder :... B: Kabul eder :... Diyaloglar ve sözceler Sözcelere ilişkin bu bilgilerden sonra, kitap yazarları için her diyalog dilbilgisi yapısı elverdikçe öğretilmesi gereken sözcelerin sunulacağı birer bağlam olarak görülmelidir. Dolayısıyla tasarım aşamasından uygulama aşamasına kadar bilinçli seçimlerle sözceler diyaloglara serpiştirilmelidir. Bu aynı zamanda iletişimin belli bir programa bağlanmasını da sağlayacak temel bir dayanaktır. Yapılandırılmış (amacı, tekniği, sınırları ve çerçevesi belirlenmiş) etkinliklerin yaratılabilmesi açısından bu dayanak göz ardı edilemez bir değere sahiptir. Edim sözler kavramını göz önünde bulundurmaksızın hazırlanmış, mevcut diyaloglarla çalışma yapmak durumunda kalan öğretmenler için her diyalog bir iletişim zinciri içerisinde yer alan sözceler içermektedir. Öğretmen diyalogda geçen sözceleri öğrencilerle birlikte değerlendirmeli, hedef sözceler üzerinde çalışmalı, sözcük öğretir gibi sözce öğretmelidir. Örneğin; Murat : Peki o zaman dinle! Sana söz veriyorum! Bundan sonra çok televizyon seyretmeyeceğim. Pınar : Başka? Murat : Eve her zaman erken geleceğim. Pınar : Başka? Murat : Seninle daha çok ilgileneceğim. Birlikte sinemaya, tiyatroya, pikniğe gideceğiz, kitap okuyacağız, sohbet edeceğiz. Eskisi gibi... Pınar : Sana inanmıyorum. Bunları daha önce kaç kere söyledin. Ben anneme gidiyorum. Murat : Pınar lütfen gitme! Bak bu sefer göreceksin! Sözümde duracağım, sana hiç yalan söylemeyeceğim... Pınar : Bulaşık yıkayacak mısın? Murat : Tabii... yıkayacağım. Pınar : Ütü de yapacak mısın? Murat : Elbette... bundan sonra bütün gömlekleri ben ütüleyeceğim. Pınar : Eve geç gelecek misin? Murat : Asla, bundan sonra hiçbir zaman eve geç gelmeyeceğim. Pınar : Peki, bu kez seni affediyorum, ama bir daha aynı şeyleri yapmayacaksın, tamam mı? Murat : Hiç merak etme sevgilim, bundan sonra daha mutlu olacağız... Pınar : Göreceğiz gibi bir diyalogdan yola çıkarak aşağıdaki çalışma yapılabilir. Diyalog gelecek zamanı ve değerlerini öğretmek üzere tasarlanmış, bu sırada öğrencilerin düzeylerine uygun olarak farklı 16 Polat, Yusuf. Türkçenin Kapıları, 1. Kapı, yayıma hazır kitap dosyası.

9 edim sözlerin de öğretimi göz ardı edilmemiştir. Gelecek zamanın söz verme (Bundan sonra eve geç gelmeyeceğim), birinden bir şey yapmasını isteme (Bir daha aynı şeyleri yapmayacaksın, tamam mı?), vaatte bulunma (Bak bu sefer göreceksin, bundan sonra daha mutlu olacağız.), inanmazlık (Göreceğiz.) değerleri bağlam içerisinde sunulmuş ve üzerinde çalışılmıştır. Öğrencilerle birlikte gerçekleştirilen bu çalışma sözcelerin yinelenmesi, birlikte anlaşılmaya çalışılıyor olması sayesinde sözcelerin öğrencilerce kalıcı olarak edinilmesine katkı sağlamaktadır. A/ Sözcelerle değerlerini eşleştirin. Çünkü sen hep aynı şeyi yapıyorsun. Her akşam eve geç geliyorsun, benimle ilgilenmiyorsun, konuşmuyorsun! Sana söz veriyorum. Bundan sonra çok televizyon seyretmeyeceğim. Peki bu kez seni affediyorum, ama bir daha aynı şeyleri yapmayacaksın, tamam mı? Söyle bakalım! Bu saate kadar neredeydin? a) Bilgi sorma. b) Birinden bir şey yapmasını isteme c) Yakınma d) Söz verme B/ Tümceleri tamamlayın.... Dur! Lütfen gitme!... Sözümde duracağım, sana hiç yalan söylemeyeceğim.... Bundan sonra daha mutlu olacağız... Bana yardım etmiyorsun Bu evde bir dakika bile kalmak istemiyorum.... Bundan sonra bütün gömlekleri ben ütüleyeceğim. Asla,... Görüldüğü gibi birçok dilbilgisi ulamı çok farklı iletişimsel değere sahip sözcelerin üretimine olanak sağlamaktadır. İlk aşamada yalnızca dilbilgisini öğretmeyi amaçlayan bir çalışma bu ayrıntıları göz ardı edebilir; bu da özellikle iletişimde sıkıntı yaşayan öğrenciler için sakıncalı bir durumdur. Söz konusu çalışma aşağıdaki biçimde sürdürülebilir: Örneğe göre aşağıdaki kişiler arasında benzer tümceler üretiniz. Murat: Ne diyorsun Pınar! Dur! Lütfen gitme! Pınar: Gideceğim. Çünkü sen hep aynı şeyi yapıyorsun.... Murat: Sana söz veriyorum! Bundan sonra çok televizyon seyretmeyeceğim. KİŞİLER: POLİS ALKOLLÜ SÜRÜCÜ Durum: Sürücü alkollü olarak araba kullanıyor. Polis ceza yazmak istiyor.

10 İletişim amacı: Söz verme. Sürücü:... Polis:... Sürücü:... Sonuç ve Öneriler Yabancı dil öğretiminde genel izlenceyi belirleyen temel öğe dilbilgisi yapıları olsa da, diğer dört temel beceri de en az dilbilgisi kadar önemli ve göz ardı edilemez değerdedir. Bu noktada karşı bir görüş olacağını sanmıyorum. Ne var ki düşüncede ve eylemde tutarlılığı sağlayabilmek bakımından, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde konuşma becerisi nin geliştirilmesi yönünde amaçları, araçları, ölçütleri ve teknikleri belli bir izlencenin bulunmadığı açıkça görülmektedir. Oysa halen elimizde bulunan dilbilgisine dayalı izlenceye koşut olarak her dilbilgisi ulamının üretebildiği edim sözlerini öğretmeyi amaçlayan bir izlencenin son derece yararlı olduğu bu yönde bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda da görülmüştür. Böyle bir izlencenin oluşturularak mevcut yöntemlere eklenmesi; 1. Konuşma öğretimini ikincil bir beceri olmaktan çıkaracaktır; 2. Konuşma öğretimini rastlantısal bir etkinlik olmaktan çıkaracak, belli bir izlenceye bağlayacaktır; 3. Bu izlencenin üzerinde çalışılması Türkçenin incelenmesinde yepyeni bir alana (Edimbilim) çok değerli veriler sağlayacaktır; 4. Konuşma becerisinin ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde öznel, gözleme dayalı ölçütler yerine, nesnel ölçütler belirlenip kullanılabilecektir. KAYNAKÇA ALTUG, Taylan. Dile Gelen Felsefe, 1. Baskı, YKY, İstanbul, AYDIN, Özgür. Yabancı Dil Olarak Türkçe Dilbilgisi Öğretimi, kendi yayını, Ankara, CICUREL, F., PEDOYA, E., PORQUIER, R.. Communiquer en Français, Hatier/ Didier, Paris, DE BOYSSON-BARDIES, Bénédicte. Comment la parole vient aux enfants?, Editions Odile Jacob, Paris, KARCIOĞLU, Hikmet. Alıştırmalarla Türkçeden Fransızcaya Çeviri, Tevfik Fikret Lisesi Yayınları, İzmir, POLAT, Yusuf. Türkçe Konuşuyorum, yayıma hazır kitap dosyası. POLAT, Yusuf. Türkçenin Kapıları, 1. Kapı, yayıma hazır kitap dosyası. VARDAR, Berke. Dilbiliminin Temel Kavram ve İlkeleri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, ANA DİLİ DERGİSİ, 24. Sayı, Ankara Üniversitesi TÖMER İzmir Şubesi.

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI T105004 ADI SOYADI NOSU UYRUĞU SINAV TARİHİ ÖĞRENCİNİN BÖLÜM Okuma Dinleme Yazma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım TOPLAM

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. KISIM YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR

İÇİNDEKİLER I. KISIM YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR İÇİNDEKİLER I. KISIM YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR I.A-YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMLARI VE YÖNTEMLERİ / Derya YAYLI - Demet YAYLI 1- Giriş... 3 2- Yaklaşım, Yöntem, Teknik

Detaylı

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda.

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. TÜRKÇE 12-13: OKUMA - ANLAMA - YAZMA OKUMA - ANLAMA 1: Rezervasyon Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. Duşlu olması şart. Otel görevlisi: Tek kişilik odamız kalmadı

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

YABANCI DİL ULUSLAR ARASI MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR?

YABANCI DİL ULUSLAR ARASI MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR? YABANCI DİL ULUSLAR ARASI HAREKETLİLİKTE OLMAZSA OLMAZ MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR? DOÇ.DR.DİLEK KARAASLAN Süleyman Demirel Üniversitesi it i Erasmus Kurum Koordinatörü 05 Kasım

Detaylı

FRANSIZCA HAZIRLIK BİRİMİ LATITUDES METOD DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI

FRANSIZCA HAZIRLIK BİRİMİ LATITUDES METOD DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 2016- FRANSIZCA HAZIRLIK BİRİMİ LATITUDES METOD DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI I.Dönem : Latitudes A1-A2 192 saat 1 Selam veren insanları Pazartesi anlama Selamlaşma Tu ve vous ayrımı 1 3-7 Ekim 2016 1 1 Biriyle

Detaylı

Düzsöz, etkisöz ve edimsöz eylemleri

Düzsöz, etkisöz ve edimsöz eylemleri Sözeylemler Düzsöz, etkisöz ve edimsöz eylemleri! Yalın önermeler herhangi bir şey iletmez. İletişim için önermelerin bir «güç» ile ifade edilmesi gerek. İletişim; belirtmek, söz vermek, uyarmak vs. gibi

Detaylı

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu:

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) dil öğrencilerinin bilgi beceri ve yeterlilik düzeylerinin belirlenmesinde standart

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI Uzun Dönemli Amaç : İLK OKUMA-YAZMA Tümceyi sözcüklere ayırır. 1. Tümcenin kaç sözcüklü olduğunu söyler. 2. Tümcenin sözcüklerinin altlarını çizerek gösterir. 3. Tümce kartını sözcüklerinden keserek ayırır.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Anlambilim ve Edimbilim. Giriş Konuları

Anlambilim ve Edimbilim. Giriş Konuları Anlambilim ve Edimbilim Giriş Konuları İletişim Anlamın en «anlamlı» olduğu yer iletişim Basit bir iletişim modeli kanal (mesaj) gönderen kodlama gönderilen sinyal gürültü artıklık alınan sinyal kod açma

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

İÇİNDEKİLER YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ... 2 GİRİŞ... 2 KAYNAKÇA DİL VE YABANCI / İKİNCİ DİL EĞİTİMİ KAVRAMLARI...

İÇİNDEKİLER YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ... 2 GİRİŞ... 2 KAYNAKÇA DİL VE YABANCI / İKİNCİ DİL EĞİTİMİ KAVRAMLARI... İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ... 2 GİRİŞ... 2 KAYNAKÇA... 11 2. BÖLÜM DİL VE YABANCI / İKİNCİ DİL EĞİTİMİ KAVRAMLARI... 12 DİL TANIMLARI... 12 DİL ÖĞRETİMİ...

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 Erken Yaşta Dil Öğrenenler... 1 Çocuklar ana dillerini nasıl öğrenirler?... 2 Ana dil ediniminin aşamaları... 3 Yabancı dil öğrenimine erken başlamak faydalı

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır:

Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır: EDAT-BAĞLAÇ-ÜNLEM EDATLAR Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır: 1-GİBİ Cümleye benzerlik, eşitlik,

Detaylı

İnsanı Okumayı Bilir. R. ŞAFAK KEKLİK

İnsanı Okumayı Bilir. R. ŞAFAK KEKLİK L o g o İnsanı Okumayı Bilir. R. ŞAFAK KEKLİK Ahmet Beyin, Yönetim Koçu Şafak Beyle görüşmesi üzerinden bir hafta geçmişti. Cuma görüşme için Ahmet Bey Şafak Beyin Ofisine gitti. R.Şafak KEKLİK Hoş geldin

Detaylı

DYNAMIC BUSINESS ENGLISH

DYNAMIC BUSINESS ENGLISH PLACEMENT TEST Uzunluğu değişken, bilgisayar kontrollü olan bu Yerleştirme Sınavı kullanıcıları DynEd eğitim yazılımlarında düzeylerine uygun olan başlangıç noktasına yerleştirir. Bu sınav düzey olarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1: DİL VE DÜŞÜNCE ARASINDAKİ İLİŞKİ...

İÇİNDEKİLER 1: DİL VE DÜŞÜNCE ARASINDAKİ İLİŞKİ... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: DİL VE DÜŞÜNCE ARASINDAKİ İLİŞKİ... 1 1.1. Bir İleti Kodu Olarak Dil... 1 1.1.1. Dilin Bireysel ve Toplumsal Yönü / Uzlaşımsal Niteliği... 4 1.1.2. Dilin Yapısal Yönü / Dizge Olma

Detaylı

DYNAMIC BUSINESS ENGLISH

DYNAMIC BUSINESS ENGLISH PLACEMENT TEST Uzunluğu değişken, bilgisayar kontrollü olan bu Yerleştirme Sınavı kullanıcıları DynEd eğitim yazılımlarında düzeylerine uygun olan başlangıç noktasına yerleştirir. Bu sınav düzey olarak

Detaylı

İngilizce öğretmenlerinin asenkron eğitimden ürkmeleri

İngilizce öğretmenlerinin asenkron eğitimden ürkmeleri Bu yazının birinci bölümünde sizi hayal kırıklığına uğratmış olabilirim, çünkü okurun bu tür yazılara genellikle kısa yolun kısasını bulmak için baktıklarını biliyorum. Fakat bu konuda verimli ve nispeten

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάθημα: Σοσρκικά

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ DERS KODU: AFE 123 AFE 153 Okuma, Bilimsel Yazı & Eleştirel Düşünme I DERS KODU: AFE 124 AFE 154 Okuma, Akademik Yazma ve Eleştirel Düşünme I I Üç saatlık

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YOLLARI DAHA İYİ OLABİLMEK BAŞARMA DUYGUSUNU YAŞAMAK KENDİN OLABİLMEK BASKIYI TAKDİRE ÇEVİREBİLMEK KIYASLANMAYI ENGELLEMEK İÇİN

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YOLLARI DAHA İYİ OLABİLMEK BAŞARMA DUYGUSUNU YAŞAMAK KENDİN OLABİLMEK BASKIYI TAKDİRE ÇEVİREBİLMEK KIYASLANMAYI ENGELLEMEK İÇİN VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YOLLARI DAHA İYİ OLABİLMEK BAŞARMA DUYGUSUNU YAŞAMAK KENDİN OLABİLMEK BASKIYI TAKDİRE ÇEVİREBİLMEK KIYASLANMAYI ENGELLEMEK İÇİN Uyarılara kulak verin! Stephen R. Covey, Etkili İnsanların

Detaylı

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI Okul öncesi dönem genel anlamda tüm gelişim alanları açısından temellerin atıldığı

Detaylı

İçindekiler. 1 Başarılı Okullar İçin Denetim/1. 2 Norm: Geleneksel Okullar Neden Böyle? / Devingen Okullar / 33. Kısım 1 Giriş.

İçindekiler. 1 Başarılı Okullar İçin Denetim/1. 2 Norm: Geleneksel Okullar Neden Böyle? / Devingen Okullar / 33. Kısım 1 Giriş. İçindekiler Kısım 1 Giriş 1 Başarılı Okullar İçin Denetim/1 Denetim (SuperVision): Yeni Bir Paradigma İçin Yeni Bir İsim / 7 Başarı İçin Bir Metafor Olarak Denetimsel Yapıştırıcı / 8 Denetimden Kim Sorumludur?

Detaylı

ÇOCUK VE YETİŞKİN HAKLARI

ÇOCUK VE YETİŞKİN HAKLARI 1. DÜŞÜNME DERSİ Sevgili Lale, sevgili Murat ve sevgili okuyucumuz, önce malzeme kutusundan çıkardığımız şu karikatüre bir göz atmanda yarar var: Örnek: 1 ÇOCUK VE YETİŞKİN HAKLARI Tan Oral, Cumhuriyet

Detaylı

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi İngilizce yi evinize getiriyor. Sarıyer Belediyesi, Dünya Bankası destekli bilimsel bir proje ile çocuklara evlerinin sıcak ortamında

Detaylı

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME Problem Nedir? Çözülmesi gereken mesele, soru, sorun veya aşılması gereken engel. Organizmanın karşılaştığı her türlü güçlük. Tek boyutlu veya çok boyutlu

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 6 (ΕΞΙ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 6 (ΕΞΙ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: A ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü SAYI:2015/ 03.005 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Size özel Genel İngilizce Programları (Başlangıç Düzeyi, Orta Düzey, Orta Üstü Düzey)

Detaylı

1. DENEME SINAVI TÜRKÇE. Sınava Hazırlık.

1. DENEME SINAVI TÜRKÇE. Sınava Hazırlık. 1. DENEME SINAVI TÜRKÇE Sınava Hazırlık A2 www.telc.net İÇİNDEKİLER telc Türkçe A2 Sınav Biçemi Sınav Dil Öğeleri 6 Dinleme Okuma Yazma 1 20 Bilgiler Puanlar 23 Değerlendirme Ölçütleri: 25 Değerlendirme

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

İçindekiler. Üçüncü baskıya önsöz... xi Teşekkür... xiii Genel bakış... xv

İçindekiler. Üçüncü baskıya önsöz... xi Teşekkür... xiii Genel bakış... xv İçindekiler Üçüncü baskıya önsöz... xi Teşekkür... xiii Genel bakış... xv Giriş: Bir saatte 1000 kelime nasıl yazılır... 1 Bu kitaba neden ihtiyaç var...1 Öğrenciler ne diyor...3 Öğrenciler ne istiyor...

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Yard. Doç. Dr. Sinan Olkun Arş. Gör. Tuba Aydoğdu Abant İzzet Baysal Üniversitesi,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİĞİ Kod Dersin Adı Yıl/Yarıyıl Dersin İçeriği DBB119 Dilbilime Giriş I. Yıl I. Yarıyıl DBB121 Dilbilgisi Kavramları

Detaylı

Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz.

Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz. CÜMLENİN ÖĞELERİ Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz. Bir cümlenin oluşması için en önemli şart,

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

PSİKODİLBİLİMİNİN TEMELİ

PSİKODİLBİLİMİNİN TEMELİ PSİKODİLBİLİMİNİN TEMELİ İşitilenin anlaşılıp kavranması için ilk şart dinleyici ile konuşmacının aynı dili paylaşıyor olmasıdır. Kişinin konuşulan dilin kurallarını özümsemiş olması dışardaki gürültü

Detaylı

YAZILIM KAVRAMINA BİR BAKIŞ. Gürcan Banger Elektrik Yük. Müh. ESOGÜ - 9 Nisan 2007

YAZILIM KAVRAMINA BİR BAKIŞ. Gürcan Banger Elektrik Yük. Müh. ESOGÜ - 9 Nisan 2007 YAZILIM KAVRAMINA BİR BAKIŞ Gürcan Banger Elektrik Yük. Müh. ESOGÜ - 9 Nisan 2007 YAZILIM ve DONANIM Bilgisayar kavramı, donanım ve yazılım olmak üzere iki ana bileşenden oluşuyor. Elektronik, mekanik

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe

Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe 1 Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe Yurt dışındaki Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde son yıllarda

Detaylı

ANOREKTAL MALFORMASYON DERNEĞİ

ANOREKTAL MALFORMASYON DERNEĞİ ANOREKTAL MALFORMASYON DERNEĞİ www.armtr.org Yazan: Billur Demiroğulları Çizen: Yasemin Erdem Kontrol: Özlem Küçükfırat Bilgi (Çocuk Gelişim Uzmanı) Bu hikaye kitabının her türlü yayın hakkı Anorektal

Detaylı

Cümlede Anlam TEST 38

Cümlede Anlam TEST 38 SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 38 1) Çocukların öğütten çok, iyi bir. ihtiyaçları vardır. Tümcesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir? A. ilgiye sevgiye

Detaylı

İçindekiler CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ

İçindekiler CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ İçindekiler CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ 1 CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ 10 KASIM TÖRENİMİZ... 2 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESİM SERGİMİZ... 2 EĞİTİMDE İZLERİMİZ... 3 DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASINI KUTLUYORUZ!......

Detaylı

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI. Hazırlayan Mustafa Altun

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI. Hazırlayan Mustafa Altun YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI Hazırlayan Mustafa Altun İnternet Bağlantı Adresi: http://www.dilbilimi.net/yabanci_dil_olarak_turkcenin_ogretimi_arastirmalari.htm#egiticilerin_egitimi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Yazma Becerileri1 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Yazma Becerileri1 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İleri Yazma Becerileri1 YDA 205 3 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx. "Çocuğun gelişimini takip edin."

KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx. Çocuğun gelişimini takip edin. KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx "Çocuğun gelişimini takip edin." KİŞİSEL BİLGİLER xxxxxxx Doğum Tarihi 30.4.2009 Cinsiyet Kız Okul xxxxxxx Sınıf xxxxxxx İl İstanbul İlçe Kadıköy I. Uygulama Tarihi

Detaylı

Performans değerlendirmenin belli aşamaları vardır. Bu aşamalar:

Performans değerlendirmenin belli aşamaları vardır. Bu aşamalar: Performans değerlendirmenin belli aşamaları vardır. Bu aşamalar: 1)Amacın belirlenmesi: Performans değerlendirmede sürecin mi, sonucun mu? yoksa her ikisinin birlikte mi değerlendirileceğine karar verilmelidir.

Detaylı

YDBI 100 / YDBI 101 İNGİLİZCE I. Teori (saat/hafta)

YDBI 100 / YDBI 101 İNGİLİZCE I. Teori (saat/hafta) YDBI 100 / YDBI 101 İNGİLİZCE I Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS YABANCI DİL - İNGİLİZCE I YDBI100/ YDBI 101 1. Yarıyıl 2 0 2 2 Önkoşul(lar)-var ise YOK

Detaylı

ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır.

ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır. SOKAK - DIŞ - GÜN ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır. Batu 20'li yaşlarında genç biridir. Boynunda asılı bir fotoğraf makinesi vardır. Uzun lensli profesyonel görünşlü bir digital makinedir. İlginç

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Almanca IV (GER302) Ders Detayları

Almanca IV (GER302) Ders Detayları Almanca IV (GER302) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Almanca IV GER302 Bahar 0 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Almanca I (GER201) ve Almanca II

Detaylı

DİL VE İLETİŞİM. Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY

DİL VE İLETİŞİM. Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY DİL VE İLETİŞİM Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY DİL VE İLETİŞİM Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY PAPATYA YAYINCILIK EĞİTİM Bilgisayar Sis. San. ve Tic. A.Ş. Ankara Caddesi, Prof. Fahreddin Kerim Gökay Vakfı İşhanı Girişi,

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE YABANCI DİL DERS YÖNTEMİ TERCİHİ. Orhan Hanbay *

İLKÖĞRETİM 6. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE YABANCI DİL DERS YÖNTEMİ TERCİHİ. Orhan Hanbay * İLKÖĞRETİM 6. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE YABANCI DİL DERS YÖNTEMİ TERCİHİ Orhan Hanbay * Özet İlköğretim 6.ve 8. sınıf öğrencilerinin yabancı dil ders yöntemlerine (dilbilgisi çeviri, kulak dil ve iletişimsel

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

İletişimin Sınıflandırılması

İletişimin Sınıflandırılması İletişimin Sınıflandırılması Toplumsal ilişkiler sistemi olarak Kişiler arası Grup i Örgüt i Toplumsal Grup ilişkilerinin yapısına göre Biçimsel olmayan (informel) / yatay Biçimsel / Formel) /dikey Kullanılan

Detaylı

ilkokul Yeşilcan la Zararsız Teknoloji

ilkokul Yeşilcan la Zararsız Teknoloji ilkokul Yeşilcan la Zararsız Teknoloji Sunum İçeriği Bağımlılık Nedir? Teknoloji Bağımlılığı... Teknoloji Derken? Nasıl Bağımlı Olunur? Teknoloji Testi Teknolojiden Yararlanmak Ama Bağımlı Olmamak İçin...

Detaylı

Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?

Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir? Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir? Eğitimci yazar Dr. Özgür Bolat, 26 Mayıs 2017 Cuma günü okulumuz konferans salonunda Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir? konulu seminer verdi. Seminere;

Detaylı

xxxxx GELİŞİM MR (60-72 AY) "Çocuğun gelişimini takip edin."

xxxxx GELİŞİM MR (60-72 AY) Çocuğun gelişimini takip edin. GELİŞİM MR (60-72 AY) Hareket Gelişimi Sosyal-Duygusal Gelişim Dil Gelişimi Bilişsel Gelişim Özbakım Becerileri Gelişimi KOD xxxxx xxxxx "Çocuğun gelişimini takip edin." KİŞİSEL BİLGİLER xxxxx Doğum Tarihi

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

KAVRAMLARIN ANLAMINI KARŞITLARI BELİRLER

KAVRAMLARIN ANLAMINI KARŞITLARI BELİRLER KAVRAMLARIN ANLAMINI KARŞITLARI BELİRLER Rıza FİLİZOK Kastım odur şehre varam Feryad ü figan koparam Yunus Emre Büyük dilbilimci Saussure ün dilin bir sistem olduğunu ve anlamın karşıtlıklardan (mukabil/opposition)

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...iii DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... v ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... vi İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...vii ÖN SÖZ...viii 1. KİTAP BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI

Detaylı

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca I BİS 311 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

Dil ve Kültürlerarası Beceriler (LiMErIC)

Dil ve Kültürlerarası Beceriler (LiMErIC) Dil ve Kültürlerarası Beceriler (LiMErIC) Avrupa da sosyal bütünleşme ve sosyal içermenin sürdürülebilir bir biçimde teşvik edilmesinde Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı hayati öneme sahiptir. Ancak çoğu

Detaylı

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Söylem Çözümlemesi ETI205 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

Nasıl Daha İyi Öğrenirim?

Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Farklı Öğrenme Yöntemleri Öğrenciler farklı yöntemlerle öğrenirler. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir: okuyarak ve okuduğunu hatırlayarak, önemli bölümlerin altlarını çizerek,

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM. TemplatesWise.com

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM. TemplatesWise.com BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM 1 TemplatesWise.com Konular Eğitim Öğretim Bilgisayarın Eğitimde Kullanma Amaçları Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Öğretim Bilgisayar Destekli Öğretimin Kuramsal

Detaylı

İDEAL BİR EĞİTİMCİ. İdeal Bir Eğitimcinin İhmal Etmemesi Gerekenler

İDEAL BİR EĞİTİMCİ. İdeal Bir Eğitimcinin İhmal Etmemesi Gerekenler İdeal Bir Eğitimcinin İhmal Etmemesi Gerekenler 32 Zamanı İyi Kullanmak Dersin başlama ve bitiş saatlerine dikkat edin. Ders esnasında da süreyi verimli bir şekilde kullanmaya çalışın. İlk 15-20 dakika

Detaylı

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) DİNLEME İSTEKLER (9) Metinleri dinleyelim

Detaylı

DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ

Detaylı

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ 2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz MEB kazanımlarına

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Dilbilgisi Çalışmaları II BIS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Dilbilgisi Çalışmaları II BIS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İleri Dilbilgisi Çalışmaları II BIS302 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES TELEFON EV İŞ EV --------------------------

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir.

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir. CÜMLENİN ÖĞELERİ TEMEL ÖĞELER Yüklem (Fiil, Eylem) Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Yükleme, cümlede yargı bildiren çekimli öge de diyebiliriz. Yüklem, yukarıda belirttiğimiz

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitici Gelişimi Programı. EĞİTİM ve ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURSU

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitici Gelişimi Programı. EĞİTİM ve ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURSU Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitici Gelişimi Programı EĞİTİM ve ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURSU 14-15 HAZİRAN 2016 Saat 14 Haziran Salı 15 Haziran Çarşamba 09.00-09.30 Açılış-Tanışma Katılımcı

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü GENEL BĐLGĐLER T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Đngilizce Mütercim-Tercümanlık Bilim Dalı YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Edebiyat

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı