YDO TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE EDİM SÖZLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YDO TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE EDİM SÖZLER"

Transkript

1 YDO TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE EDİM SÖZLER Genel Gözlemler Gerek Türkçenin gerekse de başka dillerin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan en temel güçlüklerden biri konuşma becerisi nin geliştirilmesidir. Yıllarca yabancı dil öğrenen birçok kişinin Bunca yıl emek harcadıktan sonra yabancı arkadaşlarımla lokantada yemek yerken Tuzu uzatır mısınız? diyemedim. dediğini duyarız. Ya da yabancı dil öğrenmek üzere dil okullarına başvuran birçok öğrencinin Benim okumam, yazmam iyi de konuşmam kötü; buna yönelik bir sınıfınız var mı? diye sorduğu sıkça karşılaştığımız bir durumdur. Yanı sıra, dönem sonlarındaki değerlendirme sınavlarında, yazılı anlatım, dikte, dilbilgisi, okuma ve dinleme anlama dallarında sınav yapılır, ancak sözlü anlatım yani konuşma konusu, öğretmene bırakılır. Ya da, belli düzeye gelmiş öğrencilere atasözü, deyim, belli bir konu hakkında soru, vb. verilerek bunun hakkında konuşması istenir. Özellikle hedef dilin konuşulduğu ülkeden başka bir yerde o dil öğreniliyorsa, yabancı kişiler veya öğretmenler bulunarak onlarla konuşma kulüpleri ya da sınıfları oluşturularak sorunun aşılması amaçlanır. Aynı biçimde, ders araç gereçlerinde, yukarıda sözü edilen becerilere yönelik alıştırmalar bulunurken, sözlü anlatım için özellikle öngörülmüş alıştırmalar bulmak zordur. Onun yerine derste işlenen belli bir diyalogun benzerinin öğrencilerce yazılması, sonra da sınıfta oynanması, bir resim verilerek resim hakkında konuşmaların yapılması istenir. Yabancılarca yazılmış kitaplar da içinde olmak üzere, birçok kitabın başlangıcında içindekiler bölümü konu başlıklarını ve dilbilgisi yapılarını içerir, ancak başta konuşma becerisi olmak üzere, diğer becerilere yer verildiği çokça görülmez. Öğretmenler dilbilgisi, okuma anlama gibi çalışmaları ve bunlara yönelik alıştırmalar yaptırmayı daha çok severler; hatta öğrenciler de bunları tercih ederler, ancak konuşma söz konusu olduğunda Dün neler yaptın? Bugün nasılsın? Bir anınızı anlatın. Bir günde neler yapıyorsun? gibi konuşma konularıyla yetinirler. Hatta söyleyişleri güzelleşsin, düzelsin, konuşmaya katkısı olsun diye okuma anlama parçalarını, dilbilgisi alıştırmalarını bile sesli okutmayı yeğlerler. Nitekim kimi öğrenciler, yazmaya veya okumaya dayalı alıştırmalardaki başarılarının konuşmaya yansımamasından dolayı mutsuz olur ve bunu dile de getirirler. Başka bir dilde konuşmak neden zordur? Çünkü genellikle yabancı dil öğretiminde hareket noktası dilbilgisi ulamları dır; diğer dil becerileri onun çevresinde düşünülür. Dilbilgisi kurallarıyla birlikte yeterince sözcük öğretilirse öğrencinin bu kurallar çerçevesinde duygu ve düşüncelerini açığa vuracak tümceleri üretebileceğine/ kurabileceğine inanılır. Oysa durum hiç de beklendiği gibi olmaz. Özel yeteneklere sahip az sayıdaki öğrencinin dışında genel olarak hangi ulustan olurlarsa olsunlar tüm yetişkinler için aynı durum söz konusudur diyebiliriz. Aslında dildeki tümcelerin sınırsız sayıda olduğu düşünülürse, işe tümceden değil, tümcenin parçalarından başlamak hiç de akıl dışı bir yaklaşım olarak gözükmemektedir. Öte yandan, sözcük değil tümce öğretmek gerekir. biçimindeki bir yargı da bu tümcemizle çelişmektedir. Dilbilgisi kuralları ve yeterince sözcük öğreterek öğrencilerin tümceler üretmesini bekleyen yaklaşım, dilin belli kurallarla işleyen bir dizge olması bakımından yanlış bir yaklaşım değildir. Ancak öğrencinin tümce üreteceği beklentisi gerçekleşse bile şöyle bir sonuç şaşırtıcı olmaz: A: (Sen) nereye gidiyorsun? B: (Ben) (benim) evime gidiyorum.

2 Görüldüğü gibi A ile B arasındaki konuşmalarda dilbilgisel olarak hiçbir yanlış yoktur. Ancak doğal dil kullanımı açısından ve ana dili konuşuru için ayraç içerisindeki öğelerin birer fazlalık olduğu açıkta görülmektedir. Öte yandan, dilbilgisini odak, diğer dört temel beceriyi de onun çevresinde birer uydu olarak görmek, kimi dil parçacıklarının hiçbir zaman gündeme gelememesi gibi bir sonucu doğurabilir; örneğin birçok kitapta Emir/ İstek kipi öğretilecek bir yapı olarak ele alınır, ancak söz konusu kipin sıkça kullanılan bir biçimi olan Eylem + sana/ saniza (gelsene, yapsanıza) yapısı, en azından benim elimde bulunan kitaplarda, yer almaz. Oysa parçalardan oluşan bir bütün olarak iletişim (bildirişim) eyleminin bir noktasında söz konusu yapıya gereksinim duyan edim sözler (öneride bulunma; ısrar etme; yol gösterme, vb.) bulunmaktadır; bu yapı öğretilmediğine göre bu edim sözler de öğretilmiyor, dolayısıyla öğrenci açısından iletişimin bir noktası eksik kalıyor demektir. Ayrıca, eğer hedef dilbilgisi yapısının biçimbilimsel ve anlambilimsel (işlevi de bunun içinde düşünerek) olmak üzere iki ana bölümde düşünülmesi ve bu yönde çalışmalar yapılması gerektiği yönünde bir bilgi ve uygulama alışkanlığı yoksa, örneğin istek kipinin yalnızca öneride bulunma işlevi öğretiliyor demektir. Oysa söz konusu dilbilgisi ulamı ile; Dilbilgisi ulamı: İstek Kipi (Eylem + Niyet (y)a+kişi) 1. Haydi sinemaya gidelim. Öneride bulunma 2. Arkadaşlar, lütfen gürültü yapmayalım! Birinden bir şey yapmasını isteme 3. Bu koltuğu pencerenin önüne mi, kapın Görüş sorma arkasına mı koyayım? 4. Yarın saat kaçta kalkalım? Bilgi sorma 5. Söyle bakalım, neden böyle üzgünsün? Birinden bir şey yapmasını isteme (Ancak burada kalıplaşmış bir emir biçimi bulunmaktadır: gel bakalım, anlat bakalım, vb.) 6. İzin almadan sınıftan çık da görelim! Meydan okuma 7. Haydi görelim sizi çocuklar, yüzümüzü Yüreklendirme kara çıkarmayın! öneride bulunmanın dışında, çok sayıda edim söz üretmek mümkündür. Oysa yukarıdaki tabloda görülen birçok işlevin yabancı dil öğretimi için tasarlanmış birçok kitapta bulunmadığını söylemek yanlış olmaz. Başka dilde iletişim kurmanın önündeki başka engeller Peki neden kendi ana dilinde çok başarılı bir biçimde konuşabilen, rahatça iletişim kurabilen bir insan başka bir dilde onca çabaya, zamana ve yardıma karşın iletişim kurma güçlüğü çeker, ya da (istendiği gibi) konuşamaz? Bunun kuşkusuz, öğrenciden, öğretmenden, yöntemden, ortamdan vb. kaynaklanan çok sayıda nedeni vardır. Ancak en önemlisi ve ilki öğrenciden kaynaklanan ana dili engeli dir. Her dilin bir düşünme biçimi olduğu, sesten başlayarak birbirinden farklı biçimsel ve anlamsal yapılar kullanarak düşünceyi ve dış dünyayı biçimlendirdiği, yani dilselleştirdiği bilinmektedir. Dillerin farklılığı yalnızca ses ve gösterge farklılığından ibaret değildir; sözcükler ve dizim, aynı zamanda kavramları da biçimlendirir ve belirler ve bilgi ve duyumsama ile bağıntıları ve bunlar üzerindeki etkileri bakımından görüldüğünde, çeşitli diller aslında çeşitli dünya görüşleridir. 1 Dolayısıyla bir yabancı dil öğrenmek veya öğretmek demek, bir dildeki sözcüklerin, dilbilgisi ulamlarının ve tümcelerin bir başka dildeki karşılıklarını öğrenmek veya öğretmek olmayıp, doğrudan hedef dilde düşünmeyi öğrenmek 1 Altuğ Taylan, Dile Gelen Felsefe içinde, Humboldt, Nationalcharakter, 1822 (GS IV: 420) in Manchester, s. 69.

3 veya öğretmek demektir. Ancak, bir başka düşünme biçimini, yani dili öğrenmeye çalışan yetişkin in var olan, hazır, içine doğduğu toplumca kendisine verilen düşünme biçiminden sıyrılması ya da soyutlanması o kadar da kolay bir iş değildir. Bunun ne denli zor bir iş olduğunu göstermek bakımından Fransızca öğrenmeye çalışan yetişkin Türklerin yaptığı bazı yanlışları ele alalım: Türkçede bak- eylemi tümce içerisinde kullanıldığında yönelme durumu eki (y)a ile birlikte kullanılır: Adam kadına bakıyor. Aynı tümceyi Fransızcada söylemek gerektiğinde, genellikle Türk öğrenciler L homme regarde à la femme. gibi bir tümce kurarlar. Oysa Fransızcada regarder eylemi préposition almaz. Doğrusu L homme regarde la femme. dır. Peki öğrenciyi böyle bir tümce kurmaya iten nedir? Bunun nedeni öğrencinin ana dilinde eşdeğeri olan tümceyi kurarken kullandığı her öğenin yabancı dildeki karşılığını arama isteğidir. Bir tür ana dili dayatması olan bu istek kişinin kendisini ana dilinin düşünme biçiminden soyutlayamamasıyla açıklanabilir. Bu örnekleri Fransızca öğrenen Türkler için çoğaltmak olanaklıdır. 2 Bir örnek de Türkçe öğrenen yabancılardan verelim: Benim param var. tümcesini birçok yabancı öğrenci Benim param varım. biçiminde yazar ya da söyler. Çünkü, İngilizcede aynı tümceyi söylerken özne I (ben) (I have money.), Fransızcada Je (Ben) (J ai de l argent.) dür.... varım. daki ım (-imek eylemi) ana dildeki öznelerin(i, Je) karşılığıdır. Türkçedeki ilgi eylemi DIr da, tümce içerisinde her zaman görünür durumda olmadığından yabancı öğrenciler için çoğunlukla sorun oluşturmakta, öğrenciler genellikle kendi ana dillerinde görülen be eylemini Türkçe ol- eylemi ile karşılamaya çalışmaktadırlar. 3 Öğrenci ana dilinin düşünme kalıplarından sıyrılamadığı için aynı düşünceyi bir başka düşünme yöntemine uygun olarak dile getirmeyi kolay kolay kabullenemez ve özellikle yetişkin öğrenciler hep Neden? sorusunu sorarlar. Yukarıda örneklerini verdiğimiz ana dili engeli özellikle yetişkinler için geçerli olup, sinirdilbilim alanındaki çalışmalar bunun fizyolojik nedenleri olduğunu da ortaya koymaktadır: Özetle, ana dili tamamıyla öğrenildiğinde ana dilinin beyindeki algılama haritası bir başka dilin öğrenimini kısıtlar. Bunun nedeni geride kalan kullanılmamış nöronların yeni bir dil için yeni sinaptik bağlantılar oluşturma konusundaki yetilerini kaybetmiş olmasıdır. 4 Sinirdilbilim alanında uluslar arası düzeyde tanınan B. de Boysson- Bardies de, Doğumdan sonra bilişsel gelişim bir ayıklanmaya ve düzenlenmeye dayanır: nöron ölümleri nöronlar arasındaki sayısız bağlantının oluşmasıyla birlikte gerçekleşir. 5 diyerek Alptekin i doğrulamakta, Küçüklerde kısa snaptik bağlantıların yoğunluğu, dokuz ile yirmi dört aylar arasında, yetişkinlerdekine göre % 150 daha fazladır. Bu yoğunluk üç yaşından başlayarak azalmaktadır. yargısıyla yetişkinlerin yeni bir dili edinme noktasında çocuklarla karşılaştırıldığında durumlarının pek de parlak olmadığını ortaya koymaktadır. Çözüm nedir? Görüldüğü gibi, genel olarak yabancı dil öğreniminin ve öğretiminin, özel olarak da yetişkinlerde bir başka dilde konuşma becerisinin geliştirilmesinin önünde ciddi engeller bulunmaktadır. Öyleyse çözüm nedir? İşte bu çalışmada özellikle yetişkinlere yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde konuşma becerisinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğine inandığım ve kimi İngilizce ve Fransızca öğretimi kitaplarında son zamanlarda yoğun olarak kullanılan 6 Edim sözler (fr. actes de parole; İng. speech acts; alm. sprechakte) kavramı 2 Karcıoğlu, Hikmet. Alıştırmalarla Türkçeden Fransızcaya Çeviri, Tevfik Fikret Lisesi Yayınları, İzmir, Aydın, Özgür. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Üretken Dönüşümlü Dilbilgisi Kuramının Kısa Bir Tanıtımı, kendi yayını, Ankara, Alptekin, Cem. Beyin, Akıl ve Dil Öğrenimi: Ne kadar erken o kadar iyi, Ana Dili Dergisi, 24. Sayı, s De B. Bardies, Benedicte, Comment la parole vient aux enfants? (Çocuklar nasıl konuşur?), Editions Odile Jacob,, Paris 1996, s Örneğin, Le Nouvel Espaces, Méthode de Français Langue Etrangère.

4 tanıtılmaya çalışılacak, YDO Türkçe öğretiminde konuşma becerisinin geliştirilmesi amacıyla nasıl kullanılacağı tartışılacak, bu yönde yapılmış bir çalışma da kısaca tanıtılacaktır. Sözceleme Dilbilimi Saussure kaynaklı yapısalcılık geleneğinde en temel ayrımlardan biri dil/söz ayrımıdır. Dil, dilbilimin gerçek konusunu oluşturur, toplumsal niteliklidir, geneldir, kurallar ve uzlaşmalar bütünüdür 7 ; söz ise bireysel bir istenç ve anlak eylemidir. 8 Dilbilimin gerçek konusu olarak dili ele alması, sözü, yani dilin kullanım yönünü yeterince göz önünde bulundurmaması 9 Saussure kuramının bir eksikliği olarak görülürken, kimi dilbilimciler bu ayrımı olduğu gibi benimsemekle kalmaz geliştirirler: Hjelmslev taslak/ kullanım; E. Buyssens dil/söz/söylem; E. Benveniste dil/söylem, ardından sözceleme ve sözce; N. Chomsky ve izleyicileri edinç ve edim, A. Martinet kod ve ileti ayrımlarını ortaya atarlar. 10 E. Benveniste in sözceleme ve sözce ayrımı, Saussure deki söz kavramının, birbirini bütünleyen iki yönünü belirtir: Sözce, bir tümce ya da söylem olarak ürün niteliği taşıyan söz olgusudur; sözceleme ise, dili söyleme dönüştüren etkinliktir, belli bir durumda tümceleri gerçekleştirmedir. 11 Bu bilgiler ışığı altında, sözceleme dilbilimi sözcelemeyi, yani sözün üretim sürecini ele alan, inceleyen ve dizgeselleştiren bir dilbilim dalıdır denebilir. E. Benveniste in bu çalışmaları, inceleme konusu dilin söylemde kullanılışı olan edimbilim (ya da kullanımbilim) alanındaki çalışmalarla büyük benzerlikler göstermektedir. Çünkü edimbilim, tanımı gereği, belli bir kullanıma ve eyleme bağlı olarak dili inceleyen dilbilim bölümüdür. 12 Bir başka deyişle, sözceleme sözün üretim sürecini, edimbilim ise kullanım sürecini inceleyen, dizgeleştiren, kurallarını, işleyişini belirlemeye çalışan daldır. Edimbilimin en önemli adları, 1962 yılında edim söz (fr. actes de parole) kavramını ortaya atan J. L. Austin ile 1967 de aynı kavramı geliştiren J.R. Searle dür. Her ikisi de dil düşünürü olan Austin ve Searle, sözceleri ilk aşamada iki ana gruba ayırırlar: Gözlemleyici (durumsal) ve gerçekleştirici (edinçsel) sözceler. Gözlemleyici sözce, sözceleyenin herhangi bir durumda, bir olayı betimlemek amacıyla ürettiği, dil dışı koşullardan etkilenmeyen sözce demektir. Örneğin, Dün akşam kar yağdı. sözcesi, bir durum sözcesi olup, konuşucu ile sözce arasındaki ilişki nesnel dir. E. Benveniste aynı durumu anlatı kavramıyla açıklar. Gerçekleştirici, yani edinçsel sözce ise söyleme ile yapma nın eş değerde tutulduğu, konuşucunun hem söz söylediği, hem de bunu yaparak bir eylemi yerine getirdiği sözce türüdür: Sizi karı koca ilan ediyorum. sözcesi bir edinçsel sözcedir. Bir güçle donanmış sözceleyenin kullandığı kurumsallaşmış edim sözler bu gruptadır: seni kutsuyorum; sizleri karı koca ilan ediyorum; oturumu açıyorum, vb. Bu iki ana grubun dışında üç tür söz eylemi belirlenmiştir: düz söz, edim söz ve etki söz. Searle ve Austin e göre, her sözce üç gücün birleşiminden oluşur: 1. Üretme gücü: Belli sayıda kurallar çerçevesinde sayısız sözce üretilebilir. 2. Niyetle donatma gücü: Sözceleyen, sözcenin içeriğindeki bilginin türüne, konuşucu ile dinleyici arasındaki ilişkinin düzeyine göre bir niyet taşır: bilgi verme, söz verme, yasaklama, uyarma, eleştirme, vb. 3. Etkileme gücü: Burada sözceleyenin (konuşur) ürettiği sözcenin karşı-sözceleyen (dinleyici) üzerinde yarattığı etki söz konusudur. Örneğin Burası çok sıcak. sözcesi karşısında, ev sahibi (karşı-sözceleyen) kalkar ve klimayı çalıştırır. 7 Vardar, Berke. Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1982, s A.g.y., s Bu konudaki bir tartışma için bkz. Vardar Berke, a.g.y. s Vardar, Berke. A.g.y., s Vardar, Berke. A.g.y., s Vardar, Berke. a.g.y., s. 37.

5 Bizim, edim sözlerin, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ele alıp kullanacağımız yönü özellikle ikinci sırada belirtilmiş olan niyetle donatma gücü dür. Bu arada, sözce ile tümcenin aynı şeyler olmadığını belirtelim. Başlangıçta aynı şeymiş gibi görünse de, sözce ile tümce arasında belirgin bir fark vardır: Çözümleme düzeyine göre tümce olarak adlandırdığımız olgu, değişmez veya değişmezleştirilebilir kurucular topluluğudur. Sözdizimin yapısal kuralları ve dilbilgisellik ölçütleri çerçevesinde oluşturulur. Sözce ise bağlamsal, işlek veya tek başına bir birimin önceden hazırlanmış bir bağlama veya söylem durumuna oturtulmasıdır. Sözce, herhangi bir durumda, ben-şimdiburada etkinliğine bağlı olarak değişebilen bir olaydır. Bir başka deyişle, sözceleyenin seslendiği kişinin ve iletmek istediği iletinin uzamsal-zamansal durumuna göre oluşturduğu bir kuruluştur. Ben yarın okula gidiyorum. sözcesinde, ben, yarın, okul ve git- eylemleri sözceleyenlerin, zamanın ve yerin değiştiği bağlamlara uygulandığında dilsel olarak aynı kalır, ama göndergeleri değişir. İlgili sözceyi söyleyenin, küçük bir köydeki ilkokula giden çocuk veya büyük bir şehirde üniversitede doktora yapan bir yetişkin olduğu düşünülürse sözceyi oluşturan bütün öğelerin göndergelerinin değiştiği görülecektir. Sözceler her zaman sözdizimsel dayanaklara göre oluşturulmaz. Örneğin, Bu yaştan sonra ne sporu ya!. sözcesinin öznesini yüklemini belirlemek hiç de kolay değildir. İletişim Süreci Bu kısa tanıtımın ardından, edimbilimin edim sözler kavramını YDO Türkçe öğretiminde nasıl kullanacağımız konusuna bakabiliriz. Ana dilinde olduğu gibi yabancı dilde de öneride bulunma, öğüt verme, kabul etme, reddetme, teşekkür etme, vb. gibi edim sözceleri üreterek iletişim sağlarız. Dolayısıyla iletişim kurmayı öğrenmek, bir dilin yalnızca sesbilgisel, yazımbilgisel, biçimbilimsel, dizimbilimsel kurallarını öğrenmek ve sözcük dağarcığını bellemek olmayıp, aynı zamanda o dili konuşan bireyler arası iletişimi yöneten toplumdilbilimsel kuralları ve kullanımları da edinmek demektir. Nitekim, Searle, bir dili konuşmak demek, kuralların yönettiği bir davranış biçimi benimsemek demektir. 13 diyerek bu yargımızı doğrular. İletişimde, bir edim sözün tek başına bulunduğu az görülen bir durumdur. Her sözce bir iletişim zincirine, bir ilişkiler dizisine bağlıdır. Örneğin bir öneri, ardından bir reddi, bir kabulü veya bilgi sormayı getirebilir: Öneri Kabul Red Bilgi sorma Bu akşam sinemaya gidelim mi? Olur, gidelim. Olmaz, çok işim var. Hangi film oynuyor? İletişimin son derece devingen bir eylem olduğunu biliyoruz. Konuşan iki bireyden her birinin ne zaman, ne tür tepkiler verebileceğini önceden kestirmek güç olsa da, yukarıda sözü edilen zincir, sözün yapısının üst dil kavramları aracılığıyla ortaya konmasıdır. Bu yapıdan yola çıkarak, örneğin Fransızcada günlük iletişimde sıkça karşılaşılan sözlerin oluşturduğu zincirler belirlenmiştir. 14 Bu zincirler her dil için geçerli, evrensel bir yapı sunmaktadır. Dolayısıyla Fransızca için oluşturulan bu yapının Türkçe veya bir başka dil için uygulanması son derece kolaydır; çünkü her dil bir biçim olduğuna göre anlamsal töz ü oluşturan niyet aynı kalmak koşuluyla biçimler değişebilmektedir. 13 Vardar, Berke, a.g.y. içinde J.R. Searle, Les Actes de langage, trad. Fr. Paris, Hermann, 1972, s Cicurel, Francine ve arkadaşları, Communiquer en Français, Hatier/Didier, Paris, 1991.

6 Örneğin; Sözce (Biçim) Puis-je sortir? Çıkabilir miyim? May I go out? Puedo salir? Niyet (Anlamsal içerik) İzin isteme Yukarıda sözcü edilen bu sözce zincirini, Türkçe için sekiz ana öbekte toplayabiliriz 15 : 1. HALKA Öneride bulunma Haydi kafeteryaya gidelim. İzin isteme Kalemini alabilir miyim? Birinden bir şey yapmasını isteme Pencereyi açar mısınız? Kabul etme Olur. Reddetme Olmaz. 2. HALKA Haber verme Yeni bir araba aldık. Suçlama Neden daha önce söylemedin? Kınama Aşk olsun! Niçin telefon etmedin? Görüş belirtme (olumlu/olumsuz/ilgisiz) Öyle mi? Çok sevindim./ Bu zamanda araba alınır mı?/ Bana ne canım! 3. HALKA Bilgi sorma Belediye nerede acaba? Akıl danışma Yarın ne giyelim? Öğüt verme Spor ayakkabı giyseniz iyi olur. Yol gösterme Vakit kaybetmeden bir doktora gidin. 4. HALKA Uyarıda bulunma Dikkat et, düşeceksin. Yakınma Beklemekten bıktım! Duygularını açıklama Canım çok sıkılıyor! Rahatlatma Sıkma canını, şimdi gelir. 5. HALKA Birini tanıtma Sizi Ahmet Bey le tanıştırayım. Kendini tanıtma İyi günler, ben Murat Türkcan. İletişime başlama Hava ne kadar sıcak değil mi? Ağırlama Buyurun, oturun lütfen. İzin alma Bana müsaade, artık gitmem gerekiyor. 6. HALKA Randevulaşma Yarın akşam saat beşte uygun musunuz? Davet etme Cuma akşamı sizi bize bekliyoruz. İptal etme Ne yazık ki yarınki toplantıya katılamayacağım. Israr etme Gelmezsen darılırım vallahi! Özür dileme Kusura bakmayın. 7. HALKA Plan yapma Bu ay tatile çıkmayı düşünüyoruz. 15 Polat, Yusuf, Türkçe Konuşuyorum, yayıma hazır kitap dosyası.

7 Söz verme Zorunluluk açıklama Söz hakkı alma Söz hakkı verme Açığa kavuşturma Bir öyküye başlama Söz veriyorum, bundan sonra daha dikkatli olacağım. Hemen gitmek zorundayım. 8. HALKA Affedersiniz, sözünüzü kesiyorum, ama... Buyurun sizi dinliyorum. Tekrar eder misiniz lütfen! Tam olarak anlayamadım. Sen öyle dedin de bak aklıma ne geldi... Bazı kısıtlamalar Bu sözce dizelgesi değişmez değildir; gereksinmeler doğrultusunda artırılabilir veya azaltılabilir. Sözcelerin seçimi rastlantısal olarak ve yalnızca örnekleme amacıyla yapılmıştır. Örneğin öneride bulunma Türkçede ve diğer dillerde çok farklı biçimlerde yapılabilir: Sinemaya gidelim mi? Sinemaya gitmeye ne dersin? Haydi sinemaya gidelim. Sinemaya gitmek istemez misiniz? Bu hafta sonu tiyatroya gidiyor muyuz? Sinemaya gitmek ister misiniz? Burada belirleyici olan, sözcedeki dilbilgisi yapısının öğrencinin düzeyine uygun olup olmadığıdır. Örneğin, Bu hafta sonu tiyatroya gidiyor muyuz? sözcesi şimdiki zamanı öğrenmiş bir öğrenciye rahatlıkla öğretilebilir. Eğer böyle bir işlev öğretilmiyorsa, bu bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. Öbekler kendi içlerinde olduğu gibi, diğer öbeklerle de çok rahat ilişkilendirilebilir. Örneğin haber verme ve uyarma sözceleri eşleştirilebilir: Haber verme Uyarma Yeni bir araba aldım. Dikkat et! Kaza falan yapma. Kimi sözceler bağlama, sözce taraflarının ilişkisine, sözceleyenin ses tonuna bağlı olarak farklı anlamlar taşıyabilir: Haber verme Görüş belirtme Yeni bir araba aldım. Öyle mi? Aman ne ilginç! Ses tonuna bağlı olarak Aman ne ilginç! sözcesi umursamazlık veya gerçekten şaşırma anlatabilir. Sözce evreni ders gerecine nasıl dönüştürülebilir? Her sözcenin, bir sözceleyen, bir karşı-sözceleyen, bir bağlam (dilsel ve dil dışı) içerisinde anlamlı olabildiğini biliyoruz. Örneğin: Benzincide bir sürücü sigara içmektedir: Benzinci : Beyefendi, lütfen sigaranızı söndürün. Sürücü : Söndürmezsem ne olur! 1. Öğrencilerden bağlamı, sözceleyeni ve karşı-sözceleyeni bulması istenebilir. Kim konuşuyor? Kiminle konuşuyor? Neredeler? 2. Beyefendi, lütfen sigaranızı söndürün. sözcesi tek başına verilerek, önerinin reddedilmesi veya kabul edilmesi istenebilir. Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Kabul :... Red :...

8 3. Söndürmezsem ne olur! sözcesi tek başına verilerek, sözce zincirindeki önsözcenin bulunması istenebilir. A: Lütfen lambayı söndürün./ Lütfen kibritinizi söndürün./ Lütfen ateşi söndürün. B: Söndürmezsem ne olur! 4. Bağlam, sözceleyen ve karşı-sözceleyen ile durum verilerek öğrencilerden belli sözceler istenebilir. Örneğin, A ile B arkadaştır. A, B ye telefon eder: A : Bir öneride bulunur :... B: Reddeder :... A: Israr eder :... B: Kabul eder :... Diyaloglar ve sözceler Sözcelere ilişkin bu bilgilerden sonra, kitap yazarları için her diyalog dilbilgisi yapısı elverdikçe öğretilmesi gereken sözcelerin sunulacağı birer bağlam olarak görülmelidir. Dolayısıyla tasarım aşamasından uygulama aşamasına kadar bilinçli seçimlerle sözceler diyaloglara serpiştirilmelidir. Bu aynı zamanda iletişimin belli bir programa bağlanmasını da sağlayacak temel bir dayanaktır. Yapılandırılmış (amacı, tekniği, sınırları ve çerçevesi belirlenmiş) etkinliklerin yaratılabilmesi açısından bu dayanak göz ardı edilemez bir değere sahiptir. Edim sözler kavramını göz önünde bulundurmaksızın hazırlanmış, mevcut diyaloglarla çalışma yapmak durumunda kalan öğretmenler için her diyalog bir iletişim zinciri içerisinde yer alan sözceler içermektedir. Öğretmen diyalogda geçen sözceleri öğrencilerle birlikte değerlendirmeli, hedef sözceler üzerinde çalışmalı, sözcük öğretir gibi sözce öğretmelidir. Örneğin; Murat : Peki o zaman dinle! Sana söz veriyorum! Bundan sonra çok televizyon seyretmeyeceğim. Pınar : Başka? Murat : Eve her zaman erken geleceğim. Pınar : Başka? Murat : Seninle daha çok ilgileneceğim. Birlikte sinemaya, tiyatroya, pikniğe gideceğiz, kitap okuyacağız, sohbet edeceğiz. Eskisi gibi... Pınar : Sana inanmıyorum. Bunları daha önce kaç kere söyledin. Ben anneme gidiyorum. Murat : Pınar lütfen gitme! Bak bu sefer göreceksin! Sözümde duracağım, sana hiç yalan söylemeyeceğim... Pınar : Bulaşık yıkayacak mısın? Murat : Tabii... yıkayacağım. Pınar : Ütü de yapacak mısın? Murat : Elbette... bundan sonra bütün gömlekleri ben ütüleyeceğim. Pınar : Eve geç gelecek misin? Murat : Asla, bundan sonra hiçbir zaman eve geç gelmeyeceğim. Pınar : Peki, bu kez seni affediyorum, ama bir daha aynı şeyleri yapmayacaksın, tamam mı? Murat : Hiç merak etme sevgilim, bundan sonra daha mutlu olacağız... Pınar : Göreceğiz gibi bir diyalogdan yola çıkarak aşağıdaki çalışma yapılabilir. Diyalog gelecek zamanı ve değerlerini öğretmek üzere tasarlanmış, bu sırada öğrencilerin düzeylerine uygun olarak farklı 16 Polat, Yusuf. Türkçenin Kapıları, 1. Kapı, yayıma hazır kitap dosyası.

9 edim sözlerin de öğretimi göz ardı edilmemiştir. Gelecek zamanın söz verme (Bundan sonra eve geç gelmeyeceğim), birinden bir şey yapmasını isteme (Bir daha aynı şeyleri yapmayacaksın, tamam mı?), vaatte bulunma (Bak bu sefer göreceksin, bundan sonra daha mutlu olacağız.), inanmazlık (Göreceğiz.) değerleri bağlam içerisinde sunulmuş ve üzerinde çalışılmıştır. Öğrencilerle birlikte gerçekleştirilen bu çalışma sözcelerin yinelenmesi, birlikte anlaşılmaya çalışılıyor olması sayesinde sözcelerin öğrencilerce kalıcı olarak edinilmesine katkı sağlamaktadır. A/ Sözcelerle değerlerini eşleştirin. Çünkü sen hep aynı şeyi yapıyorsun. Her akşam eve geç geliyorsun, benimle ilgilenmiyorsun, konuşmuyorsun! Sana söz veriyorum. Bundan sonra çok televizyon seyretmeyeceğim. Peki bu kez seni affediyorum, ama bir daha aynı şeyleri yapmayacaksın, tamam mı? Söyle bakalım! Bu saate kadar neredeydin? a) Bilgi sorma. b) Birinden bir şey yapmasını isteme c) Yakınma d) Söz verme B/ Tümceleri tamamlayın.... Dur! Lütfen gitme!... Sözümde duracağım, sana hiç yalan söylemeyeceğim.... Bundan sonra daha mutlu olacağız... Bana yardım etmiyorsun Bu evde bir dakika bile kalmak istemiyorum.... Bundan sonra bütün gömlekleri ben ütüleyeceğim. Asla,... Görüldüğü gibi birçok dilbilgisi ulamı çok farklı iletişimsel değere sahip sözcelerin üretimine olanak sağlamaktadır. İlk aşamada yalnızca dilbilgisini öğretmeyi amaçlayan bir çalışma bu ayrıntıları göz ardı edebilir; bu da özellikle iletişimde sıkıntı yaşayan öğrenciler için sakıncalı bir durumdur. Söz konusu çalışma aşağıdaki biçimde sürdürülebilir: Örneğe göre aşağıdaki kişiler arasında benzer tümceler üretiniz. Murat: Ne diyorsun Pınar! Dur! Lütfen gitme! Pınar: Gideceğim. Çünkü sen hep aynı şeyi yapıyorsun.... Murat: Sana söz veriyorum! Bundan sonra çok televizyon seyretmeyeceğim. KİŞİLER: POLİS ALKOLLÜ SÜRÜCÜ Durum: Sürücü alkollü olarak araba kullanıyor. Polis ceza yazmak istiyor.

10 İletişim amacı: Söz verme. Sürücü:... Polis:... Sürücü:... Sonuç ve Öneriler Yabancı dil öğretiminde genel izlenceyi belirleyen temel öğe dilbilgisi yapıları olsa da, diğer dört temel beceri de en az dilbilgisi kadar önemli ve göz ardı edilemez değerdedir. Bu noktada karşı bir görüş olacağını sanmıyorum. Ne var ki düşüncede ve eylemde tutarlılığı sağlayabilmek bakımından, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde konuşma becerisi nin geliştirilmesi yönünde amaçları, araçları, ölçütleri ve teknikleri belli bir izlencenin bulunmadığı açıkça görülmektedir. Oysa halen elimizde bulunan dilbilgisine dayalı izlenceye koşut olarak her dilbilgisi ulamının üretebildiği edim sözlerini öğretmeyi amaçlayan bir izlencenin son derece yararlı olduğu bu yönde bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda da görülmüştür. Böyle bir izlencenin oluşturularak mevcut yöntemlere eklenmesi; 1. Konuşma öğretimini ikincil bir beceri olmaktan çıkaracaktır; 2. Konuşma öğretimini rastlantısal bir etkinlik olmaktan çıkaracak, belli bir izlenceye bağlayacaktır; 3. Bu izlencenin üzerinde çalışılması Türkçenin incelenmesinde yepyeni bir alana (Edimbilim) çok değerli veriler sağlayacaktır; 4. Konuşma becerisinin ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde öznel, gözleme dayalı ölçütler yerine, nesnel ölçütler belirlenip kullanılabilecektir. KAYNAKÇA ALTUG, Taylan. Dile Gelen Felsefe, 1. Baskı, YKY, İstanbul, AYDIN, Özgür. Yabancı Dil Olarak Türkçe Dilbilgisi Öğretimi, kendi yayını, Ankara, CICUREL, F., PEDOYA, E., PORQUIER, R.. Communiquer en Français, Hatier/ Didier, Paris, DE BOYSSON-BARDIES, Bénédicte. Comment la parole vient aux enfants?, Editions Odile Jacob, Paris, KARCIOĞLU, Hikmet. Alıştırmalarla Türkçeden Fransızcaya Çeviri, Tevfik Fikret Lisesi Yayınları, İzmir, POLAT, Yusuf. Türkçe Konuşuyorum, yayıma hazır kitap dosyası. POLAT, Yusuf. Türkçenin Kapıları, 1. Kapı, yayıma hazır kitap dosyası. VARDAR, Berke. Dilbiliminin Temel Kavram ve İlkeleri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, ANA DİLİ DERGİSİ, 24. Sayı, Ankara Üniversitesi TÖMER İzmir Şubesi.

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İD TÜRKÇE VE FRANSIZCA ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN İSTEK SÖZ EDİMLERİNİ ÜRETİM DÜZEYLERİ 1

İD TÜRKÇE VE FRANSIZCA ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN İSTEK SÖZ EDİMLERİNİ ÜRETİM DÜZEYLERİ 1 İD TÜRKÇE VE FRANSIZCA ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN İSTEK SÖZ EDİMLERİNİ ÜRETİM DÜZEYLERİ 1 1.1. Giriş Dr. Yusuf Polat Uluslararası alanyazında yer alan birçok araştırma (Bardovi-Harlig ve Mahan-Taylor, 2003;

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doktora Tezi YUSUF ŞAHİN

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doktora Tezi YUSUF ŞAHİN T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL TARİH VE COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ UYGULAMALI DİLBİLİM ANABİLİM DALI YABANCI DİL ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTBİLİMSEL VE ALAN BİLGİSİ AÇISINDAN

Detaylı

DİLBİLİMİ VE DİLBİLGİSİ 1

DİLBİLİMİ VE DİLBİLGİSİ 1 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DİLBİLİMİNE GİRİŞ DERS NOTLARI 3. Sınıf - 2. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com DİLBİLİMİ VE DİLBİLGİSİ 1 Dilbilimi, dil olgusunu ve yeryüzündeki tüm dilleri genel olarak bütün

Detaylı

ÇEVİRİBİLİM EDİMBİLİM İLİŞKİSİ ÜZERİNE NESLİHAN KANSU-YETKİNER

ÇEVİRİBİLİM EDİMBİLİM İLİŞKİSİ ÜZERİNE NESLİHAN KANSU-YETKİNER ÇEVİRİBİLİM EDİMBİLİM İLİŞKİSİ ÜZERİNE NESLİHAN KANSU-YETKİNER İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları Yayın no. 52 İzmir Ekonomi Üniversitesi Sakarya Cad. No. 156 35330 Balçova İzmir Türkiye 2009, Neslihan

Detaylı

GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK ÖĞRETĐMĐNDE DĐNLEME BECERĐSĐNDE KULLANILMASININ AVANTAJLARI

GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK ÖĞRETĐMĐNDE DĐNLEME BECERĐSĐNDE KULLANILMASININ AVANTAJLARI T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ YABANCI DĐLLER EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ĐNGĐLĐZ DĐLĐ VE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Hazırlayanlar: Dr. Melek Gül Şahinel Elfriede

Detaylı

TÜRKÇE DERSLERİNDE SÖZ EDİMLERİN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TÜRKÇE DERSLERİNDE SÖZ EDİMLERİN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TÜRKÇE DERSLERİNDE SÖZ EDİMLERİN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Seda Gökmen - Nilay Çağlayan Dilber Özet Okuldaki anadili eğitiminin ve öğretiminin dil edinim sürecine destek vermesi beklenmektedir.

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME i DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME i İÇİNDEKİLER 1. Siyasal ve eğitimsel bağlamda diller için

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Orta Öğretim Kurumlarında YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ve SORUNLARI t------------------------------------------\ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI v J Orta Öğretim Kurumlarında YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ve SORUNLARI TÜ

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. Hilmi UÇAN Haziran 2010 AFYONKARAHİSAR T.C. AFYON KOCATEPE

Detaylı

TÜRKİYE VE ALMANYA DA İLKÖĞRETİMDE ANADİLİ ÖĞRETİMİ

TÜRKİYE VE ALMANYA DA İLKÖĞRETİMDE ANADİLİ ÖĞRETİMİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE VE ALMANYA DA İLKÖĞRETİMDE ANADİLİ ÖĞRETİMİ -EĞİTİM PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARI AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMA-

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME Tüm hakları saklıdır. Bu yayının bütünü ya

Detaylı

Fatih YILMAZ 1 Ayhan DİRİL 2 FİLMLERLE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ: BEYAZ MELEK FİLM ÖRNEĞİ

Fatih YILMAZ 1 Ayhan DİRİL 2 FİLMLERLE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ: BEYAZ MELEK FİLM ÖRNEĞİ Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s. 223-240 Fatih YILMAZ 1 Ayhan DİRİL 2 FİLMLERLE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ: BEYAZ MELEK FİLM ÖRNEĞİ Özet Son yıllarda yabancı dil öğretiminde

Detaylı

KARA HARP OKULUNDA DR. STEPHEN KRASHEN TARAFINDAN 17 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN SEMİNERİN ÇEVİRİSİ

KARA HARP OKULUNDA DR. STEPHEN KRASHEN TARAFINDAN 17 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN SEMİNERİN ÇEVİRİSİ KARA HARP OKULUNDA DR. STEPHEN KRASHEN TARAFINDAN 17 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN SEMİNERİN ÇEVİRİSİ BİRİNCİ OTURUM Günaydın! Burada bulunmak çok güzel. Bu sabah üç bardak kahve içtim ve kendimi harika

Detaylı

TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI AÇISINDAN GAZETELERİN İNCELENMESİ (CUMHURİYET, HÜRRİYET, SABAH)

TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI AÇISINDAN GAZETELERİN İNCELENMESİ (CUMHURİYET, HÜRRİYET, SABAH) T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİLBİLİM (TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ) ANABİLİM DALI TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI AÇISINDAN GAZETELERİN İNCELENMESİ (CUMHURİYET, HÜRRİYET, SABAH) Yüksek Lisans

Detaylı

İlköğretim Okullarında. ve SORUNLARI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI

İlköğretim Okullarında. ve SORUNLARI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI İlköğretim Okullarında TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ve SORUNLARI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI İlköğretim Okullarında TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ XI. ÖĞRETİM TOPLANTISI 25-26 Mayıs 1993 ISBN 9

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ UYGULAMALARININ DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİSİNE ETKİSİ

FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ UYGULAMALARININ DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİSİNE ETKİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİLBİLİM (YABANCI DİL ÖĞRETİMİ) ANABİLİM DALI FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ UYGULAMALARININ DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİSİNE ETKİSİ Doktora

Detaylı

SÖZLÜ VE SÖZSÜZ İLETİŞİM

SÖZLÜ VE SÖZSÜZ İLETİŞİM T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2882 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1839 SÖZLÜ VE SÖZSÜZ İLETİŞİM Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Canan ULUYAĞCI, Arş.Gör. Özgür ÇALIŞKAN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Fatma OKUMUŞ

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Konuşma sürecinin sağlıklı işleyebilmesi için en az üç ögenin bulunması gerekir:

Konuşma sürecinin sağlıklı işleyebilmesi için en az üç ögenin bulunması gerekir: KONUŞMANIN TANIMI VE KAPSAMI Konuşma Nedir? Konuşma, duygu ve düşüncelerimizi, görüp yaşadıklarımızı, dinleyen kişiye sözcükler aracılığıyla iletme işidir. Konuşmanın temelinde ses vardır ve konuşma sesleri,

Detaylı

HUZUR ROMANININ ANLAM BİLGİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

HUZUR ROMANININ ANLAM BİLGİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI HUZUR ROMANININ ANLAM BİLGİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Hülya TUNA YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman

Detaylı

DĐN ÖĞRETĐM YÖNTEMLERĐ

DĐN ÖĞRETĐM YÖNTEMLERĐ DĐN ÖĞRETĐM YÖNTEMLERĐ Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Sivas CÜ Đlahiyat Fakültesi www.mehmetzekiaydin.com GĐRĐŞ 1 Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, istendik davranış

Detaylı

MISTAKES AND SOLUTION OFFERS REGARDING THE USE OF OBJECT CASE SUFFIX IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

MISTAKES AND SOLUTION OFFERS REGARDING THE USE OF OBJECT CASE SUFFIX IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Volume 1(2), April 2014 MISTAKES AND SOLUTION OFFERS REGARDING THE USE OF OBJECT CASE SUFFIX IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE NESNE DURUM EKİNİN KULLANIMI

Detaylı

OKUMA EDİMİNİN EĞİTİMSEL İŞLEVİ

OKUMA EDİMİNİN EĞİTİMSEL İŞLEVİ OKUMA EDİMİNİN EĞİTİMSEL İŞLEVİ Kâmil İŞERİ Okumak insanı olgunlaştırır, konuşmak ustalaştırır, yazmak ise daha somut bir bilgi sağlar. Bacon Genel Gözlemler Çalışmamızın amacı çok yönlü bir çaba gerektiren

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ANABİLİM DALI ÇEVİRMEN ODAKLI ÇEVİRİ MODELİ Yüksek Lisans Tezi Murat Ersin Yılık Ankara 2006 TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

TÜRK DİL.t EDEBİYATI ÖĞRETİMİ SORUNLARI

TÜRK DİL.t EDEBİYATI ÖĞRETİMİ SORUNLARI Orta Öğretim Kurumlarında TÜRK DİL.t ve EDEBİYATI ÖĞRETİMİ ve SORUNLARI r TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI j Öğretim Kurumlarında T ürk Dili ve Edebiyatı Öğretimi ve Sorunları TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ IV. ÖĞRETİM

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE GÖREV ODAKLILIK ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE GÖREV ODAKLILIK ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE GÖREV ODAKLILIK ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA Bahar Akbal

Detaylı

YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ

YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ HAZIRLAYAN

Detaylı