HASTALIK YÜKÜ FİNAL RAPOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HASTALIK YÜKÜ FİNAL RAPOR"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI HIFZISSIHHA MEKTEBİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ULUSAL HASTALIK YÜKÜ VE MALİYET-ETKİLİLİK PROJESİ HASTALIK YÜKÜ FİNAL RAPOR ARALIK

2 2004, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü Bu rapor, Başkent Üniversitesi tarafından Sağlık Bakanlığının (Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı (RSHMB) Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü) kullanımı, basımı ve yayımı amacıyla hazırlanmıştır. Sağlık Bakanlığı (RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü) dışında hiç kimse bu rapora dayanarak hiçbir hak iddia edemez veya raporu kullanamaz. Bu raporu herhangi bir amaçla kullanan kişi, raporun içeriğinden ötürü zarara uğradığını iddia edemez. Raporun yayınlanmış olması,içeriğine ilişkin teminat verildiği anlamına gelmez. Ne Başkent Üniversitesi, ne Sağlık Bakanlığı (RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü), ne de Başkent Üniversitesi ve / veya Sağlık Bakanlığı nın (RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü), hangi yetki kademesinde olursa olsun, çalışanı, yöneticisi veya temsilcisi raporda yer alan herhangi bir bilgi veya ifadeden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve bu kişilerin yukarıda bahsedilenlere ilişkin olarak herhangi bir teminat verdiği veya beyanda bulunduğu iddia edilemez. Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı ya da bir bölümü,4110 sayılı Yasa ile değişik 5846 sayılı FSEK uyarınca, kullanılmazdan önce hak sahibinden 52. maddeye uygun yazılı izin alınmadıkça, hiçbir şekil ve yöntemle işlenmek, çoğaltılmak, çoğaltılmış nüshaları yayılmak, satılmak, kiralanmak, ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak, telli / telsiz ya da başka teknik, sayısal ve / veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullanılamaz. Ayrıntılı bilgi için: Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, İbrahim Müteferrika Sk. No: Rüzgarlı/Ulus/Ankara, Turkiye (Tel: ; e-posta: 2

3 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 6 ŞEKİLLER LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ KISALTMALAR TEŞEKKÜR Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik Çalışması İzleme Kurul Üyeleri Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik Çalışması Yönlendirme Kurul Üyeleri Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik Çalışması Bilimsel Kurul Üyeleri ULUSAL HASTALIK YÜKÜ HESAPLAMALARI EKİBİ...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EPİDEMİYOLOJİ GRUBU PROJE EKİBİHata! Yer işareti tanımlanmamış. GİRİŞ Ulusal Hastalık Yükü Ve Maliyet Etkililik Projesi Hastalık Yükü DALY-Sakatlığa Ayarlanmış Yaşam Yılı Hastalık Yükü Hesaplamalarında Dikkat Edilmesi Gerekli Noktalar YÖNTEM Türkiye nin Nüfus Yapısı: Hayati İstatistikler Yaş ve Cinsiyete Göre Nüfus Dağılımı Nüfusun Coğrafik Dağılımı Mortalite Analizleri Mortalite Konusundaki Veri Kaynakları: Ölüm Kayıtları, Devlet İstatistik Enstitüsü Kayıtları Türkiye de İl ve İlçe Ölümlerinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Türkiye de İl ve İlçe Ölümlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı İl ve İlçe Ölümlerinin Bölgelere Göre Dağılımı Yaşa Özel Ölüm Hızları ve Kaba Ölüm Hızı Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Yaşam Tabloları Brass Büyüme-Denge Yöntemi Bennett-Horiuchi Yöntemi Modifiye Edilmiş LOGIT Yaşam Tabloları Sistemi Ölüm Nedeni Analizleri Ölüm Nedenlerine Yönelik Hayati İstatistikler Örnek Kayıt Sistemi Hanehalkı Araştırması Sözel Otopsi Epidemiyolojik Tahminler Ölüm Nedeni Modelleri Ulusal Hastalık Yükü Çalışmalarında Ölüm Nedeni Modellerinin Kullanımı YLD: Sakatlıkla Geçirilen Yaşam Yılları Hesaplamaları Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkilik Çalışmasında Kullanılacak Hastalık Listesinin Oluşturulması Hastalık Diyagramları Oluşturulma Metodolojisi Veri Kaynaklarının Tespiti İkincil Veri Kodlama Puanlama ve Standart Bilgi Özetlenmesi İzleme Uzman Panelleri DISMOD Programı Kullanımı Ulusal Hastalık Yükü Çalışmasında YLD Tahminlerinde Kullanılan Veri Kaynakları Nüfus ve Yaş Grupları Verileri Prevalans ve İnsidans Verileri YLL Hesaplanması YLD Hesaplamaları Yaş Ağırlıklandırması, İskonto Oranları ve Kısıtlılık Ağırlıkları Sosyal Değerler ve Sosyal Değerlerin Seçimi

4 Yaşam Beklentisi İskonto Oranı Yaş Ağırlıkları ve Yaş Ağırlıklandırması Sakatlık Ağırlıkları Duyarlılık Ve Belirsizlik Analizleri Risk Faktörleri Analizleri Tütünün Yükü Tütün İçin Göreceli Riskler Tütüne Atfedilebilir Oranlar Alkol Yükü Alkol Kullanımının Kompleks Epidemiyolojisi Alkol İçin Atfedilebilir Kesrin Tahmini Yaralanmalar Alkol Etkisiyle Artan Hastalıklar İskemik Koşullar Nedensel Ağ Analizi Örneği Nedensel Ağın Belirlenmesi Zamanın Nedensel Ağlar İle Birleştirilmesi Karşılaştırmalı Risk Değerlendirme Risk Faktörünün Seçimi Risk Faktöründen Kaynaklanan Hastalık ve Yaralanmaların Seçimi Maruz Kalış Değişkeninin Seçimi Maruz Kalışın Dağılımı Maruz Kalışın Counterfactual Dağılımının Seçimi Projeksiyon Yaklaşımı Projeksiyon Yaklaşımı Tüm Nedenli Mortalite Öngörüleri Nedene Özgü Projeksiyonlar Regresyonlar Bağımsız Değişkenlerin Projeksiyonu Mortalitenin Ayrıntılı Nedenlerden Projeksiyonu YLL ve YLD Projeksiyonları KHY 2000 İçin Yeni Projeksiyon Modelleri Araştırmanın Sınırlılıkları BULGULAR Yaşam Tabloları Türkiye Ulusal Yaşam Tablosu Türkiye Kentsel Alan Yaşam Tabloları Türkiye Kırsal Alan Yaşam Tabloları Türkiye Bölgelere Göre Yaşam Tabloları Batı Bölgesi Güney Bölgesi Orta Bölge Kuzey Bölgesi Doğu Bölgesi Ölüm Nedenleri Ölüm Nedenlerinin Analizinde Ölüm Nedeni Listesinin Oluşturulması Türkiye Ölüm Nedenleri Tahminleri Türkiye Ulusal Ölüm Nedenlerinin Belirlenmesi Türkiye Kırsal Alan Ölüm Nedenleri Analizi Türkiye Ulusal Düzey Ölüm Nedenleri Türkiye Ulusal Düzeyde Ölüm Nedenlerinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Türkiye Kentsel Alan Ölüm Nedenleri Analizi Türkiye Kentsel Alan Ölüm Nedenlerinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Türkiye Kırsal Alan Ölüm Nedenleri Türkiye Kırsal Alan Ölüm Nedenlerinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Türkiye Beş Bölgeye Göre Ölüm Nedenleri Analizi

5 Batı Bölgesi Ölüm Nedenleri Batı Bölgesi Ölüm Nedenlerinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Güney Bölgesi Ölüm Nedenleri Güney Bölgesi Ölüm Nedenlerinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Orta Bölge Ölüm Nedenleri Orta Bölgede Ölüm Nedenlerinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Kuzey Bölgesinde Ölüm Nedenleri Kuzey Bölgesi Ölüm Nedenlerinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Doğu Bölgesi Ölüm Nedenleri Doğu Bölgesi Ölüm Nedenlerinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Kaybedilen Yaşam Yılları (YLL) Türkiye Ulusal YLL Dağılımları Türkiye Kentsel Alan YLL Dağılımları Türkiye Kırsal Alan YLL Dağılımları Türkiye Beş Bölgeye Göre YLL Dağılımları Batı Bölgesi YLL Dağılımları Güney Bölgesi YLL Dağılımları Orta Bölge YLL Dağılımları Kuzey Bölgesi YLL Dağılımları Doğu Bölgesi YLL Dağılımları YLD Dağılımları Türkiye Ulusal YLD Dağılımları Türkiye Kentsel Alan YLD Dağılımı Türkiye Kırsal Alan YLD Dağılımı Türkiye Beş Bölgeye Göre YLD Dağılımları Batı Bölgesi YLD Dağılımları Güney Bölgesi YLD Dağılımları Orta Bölge YLD Dağılımları Kuzey Bölgesi YLD Dağılımları Doğu Bölgesi YLD Dağılımları DALY Dağılımları Türkiye Ulusal DALY Hesaplamaları Türkiye Ulusal Düzeyde Yaş Gruplarına Göre DALY dağılımları Türkiye Kentsel Alan DALY Dağılımları Yaş Gruplarına Göre Türkiye Kentsel Alan DALY Dağılımları Türkiye Kırsal Alan DALY Dağılımları Yaş Gruplarına Göre Türkiye Kırsal Alan DALY Dağılımları Türkiye Beş Coğrafi Bölgeye Göre DALY Dağılımları Batı Bölgesi DALY Dağılımları Türkiye Batı Bölgesi Yaş Gruplarına Göre DALY Dağılımları Güney Bölgesi DALY Dağılımları Türkiye Güney Bölgesi Yaş Gruplarına Göre DALY Dağılımları Orta Bölge DALY Dağılımları Orta Bölge Yaş Gruplarına Göre DALY Dağılımları Kuzey Bölge DALY Dağılımları Türkiye Kuzey Bölge Yaş Gruplarına Göre DALY dağılımları Doğu Bölgesi DALY Dağılımları Doğu Bölgesi Yaş Gruplarına Göre DALY HALE DAĞILIMLARI Türkiye Ulusal HALE Dağılımı Türkiye Kentsel Alan HALE Dağılımı Türkiye Kırsal Alan HALE Dağılımı RİSK FAKTÖRLERİ Topluma atfedilen oranın Hesaplanması Ölümün ve hastalık yükünün atfedilebilirliliği Sonuçlar PROJEKSİYONLAR

6 DUYARLILIK ANALİZLERİ SONUÇ VE ÖNERİLER REFERANSLAR TABLOLAR LİSTESİ Tablo 2.1 Yaş Grupları ve Cinsiyete Göre Nüfus Dağılımı (1990 Yılı Nüfus Sayımı) Tablo 2.2 Küresel Hastalık Yükü Sınıflandırılmasında Kullanılan Yaş Grupları ve Cinsiyete Göre Nüfus Dağılımı (1990 Yılı Nüfus Sayımı) Tablo 2.3 Yaş Grupları ve Cinsiyete Göre Nüfus Dağılımı (2000 Yılı Nüfus Sayımı) Tablo 2.4 Küresel Hastalık Yükü Sınıflandırılmasında Kullanılan Yaş Grupları ve Cinsiyete Göre Nüfus Dağılımı (2000 Yılı Nüfus Sayımı) Tablo 2.5 Nüfusun Cinsiyete Göre Yüzde Dağılımı, ( Yılları Nüfus Sayımı) Tablo 2.6 Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Yüzde Dağılımı ( Yılları Arası) Tablo 2.7 Nüfusun Kır Kent Ayrımına Göre Yüzde Dağılımı ve Kentleşme Hızları ( Yılları Arası) Tablo 2.8 Nüfusun Bölgelere Göre Dağılımı ve Nüfus Artış Hızları (1990, 1997, 2000 Yılları Nüfus Sayımı) Tablo 2.9 Kentleşme Hızlarının Bölgelere Göre Yüzde Dağılımı Tablo 2.10 Yıllara Göre Toplam Nüfus, Yıllık Nüfus Artış Hızı ve Kentleşme Hızlarının Dağılımı Tablo 2.11 İl ve İlçe Ölümlerinin Yaş Gruplarına ve Yıllara Göre Dağılımı ( ) Tablo 2.12 İl ve İlçe Ölümlerinin Yaş Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı ( ) Tablo 2.13 İl ve İlçe Ölümlerinin Cinsiyete ve Yıllara Göre Dağılımı Tablo 2.14 İl ve İlçe Ölümlerinin Bölgelere ve Yıllara Göre Dağılımı ( ) Tablo 2.15 Kaba Ölüm Hızının Yaş Gruplarına ve Yıllara Göre Dağılımı (Binde) Tablo 2.16 Bebek ve Çocuk Ölüm Hızları (Binde) Tablo 2.17 KHY Çalışması Hastalık Kategorileri (2000) Tablo 2.17 KHY Çalışması Hastalık Kategorileri (2000) (Devam) Tablo 2.18 İkincil Veri Kataloğunda İzlenen Yöntem ve Başlıklar Tablo 2.19 İkincil Veri Kataloğu Kodlama Örnekleri Tablo 2.20 Uzman Panelinde Gündeme Alınan Konular Tablo 2.21 Örnek Büyüklüğünün Bölgelere ve Kır-Kente Göre Dağılımı Tablo 2.22 Dönemler İtibariyle Örnek Seçilen Blok ve Hane Halkı Sayıları ile Anket Uygulanan Hane Halkı Sayıları (UHY-ME Çalışması, 2002, Türkiye) Tablo 2.23 Hane Halkı Reisinden Hane Halkı Bireylerinin Sağlık Durumuna İlişkin Elde Edilen Prevalanslar ile Cevaplayıcının Sağlık Durumu (Hastalıkların Tedavi ve Bakımları ile İlgili Kapsam) Modülünden Elde Edilen Hastalık Prevalanslarının Karşılaştırılması, (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye)70 Tablo 2.24 Erkek ve Kadınlarda Kanser İnsidansları (İzmir, 1994) Tablo 2.25 Çocukluk Dönemi Kanserleri (İzmir, 1994) Tablo 2.26 Ruh Sağlığı Bozuklukları, Türkiye Ruh Sağlığı Araştırması Tablo 3.1 Türkiye Ulusal Düzeyde Cinsiyete ve Yaş Gruplarına Göre Yaşam Tablosu (UHY-ME Çalışması, 2000,Türkiye) Tablo 3.1 Türkiye Ulusal Düzeyde Cinsiyete ve Yaş Gruplarına Göre Yaşam Tablosu (UHY-ME Çalışması, 2000,Türkiye) (Devam) Tablo 3.2 Türkiye Kentsel Alanda Cinsiyete ve Yaş Gruplarına Göre Yaşam Tablosu (UHY-ME Çalışması, 2000,Türkiye) Tablo 3.2 Türkiye Kentsel Alanda Cinsiyete ve Yaş Gruplarına Göre Yaşam Tablosu (UHY-ME Çalışması, 2000,Türkiye) (Devam) Tablo 3.3 Türkiye Kırsal Alanda Cinsiyete ve Yaş Gruplarına Göre Yaşam Tablosu (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.3 Türkiye Kırsal Alanda Cinsiyete ve Yaş Gruplarına Göre Yaşam Tablosu (UHY-ME Çalışması, 2000,Türkiye) (Devam) Tablo 3.4 Örnekleme Kapsamına Alınan İllerin Bölgelere Göre Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.5 Türkiye Batı Bölgesinde Cinsiyete ve Yaş Gruplarına Göre Yaşam Tablosu (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye)

7 Tablo 3.5 Türkiye Batı Bölgesinde Cinsiyete ve Yaş Gruplarına Göre Yaşam Tablosu (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) (Devam) Tablo 3.6 Türkiye Güney Bölgesinde Cinsiyete ve Yaş Gruplarına Göre Yaşam Tablosu (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.6 Türkiye Güney Bölgesinde Cinsiyete ve Yaş Gruplarına Göre Yaşam Tablosu (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) (Devam) Tablo 3.7 Türkiye Orta Bölge Cinsiyete ve Yaş Gruplarına Göre Yaşam Tablosu (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.7 Türkiye Orta Bölge Cinsiyete ve Yaş Gruplarına Göre Yaşam Tablosu (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) (Devam) Tablo 3.8 Türkiye Kuzey Bölgesinde Cinsiyete ve Yaş Gruplarına Göre Yaşam Tablosu (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.8 Türkiye Kuzey Bölge Cinsiyete ve Yaş Gruplarına Göre Yaşam Tablosu (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) (Devam) Tablo 3.9 Türkiye Doğu Bölgesinde Cinsiyete ve Yaş Gruplarına Göre Yaşam Tablosu (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.9 Türkiye Doğu Bölge Cinsiyete ve Yaş Gruplarına Göre Yaşam Tablosu (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) (Devam) Tablo 3.10 Türkiye Ulusal Düzeyde, Kentsel ve Kırsal Alanda Cinsiyete Göre Yaşam Tabloları Değerleri (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.11 Türkiye Bölgesel Cinsiyete Göre Yaşam Tabloları Değerleri (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.12 Sözel Otopsi Araştırması Türkiye Ulusal Düzeyde Cinsiyete ve Yaş Gruplarına Göre Yaşam Tablosu (UHY-ME Çalışması, 2000,Türkiye) Tablo 3.12 Sözel Otopsi Araştırması Türkiye Ulusal Düzeyde Cinsiyete ve Yaş Gruplarına Göre Yaşam Tablosu (UHY-ME Çalışması, 2000,Türkiye) (Devam) Tablo 3.13 Sözel Otopsi Araştırması Türkiye Kentsel Alanda Cinsiyete ve Yaş Gruplarına Göre Yaşam Tablosu (UHY-ME Çalışması, 2000,Türkiye) Tablo 3.13 Sözel Otopsi Araştırması Türkiye Kentsel Alanda Cinsiyete ve Yaş Gruplarına Göre Yaşam Tablosu (UHY-ME Çalışması, 2000,Türkiye) (Devam) Tablo 3.14 Sözel Otopsi Araştırması Türkiye Kırsal Alanda Cinsiyete ve Yaş Gruplarına Göre Yaşam Tablosu (UHY-ME Çalışması, 2000,Türkiye) Tablo 3.14 Sözel Otopsi Araştırması Türkiye Kırsal Alanda Cinsiyete ve Yaş Gruplarına Göre Yaşam Tablosu (UHY-ME Çalışması, 2000,Türkiye) (Devam) Tablo 3.15 Sözel Otopsi Araştırması Türkiye Ulusal Düzeyde, Kentsel ve Kırsal Alanda 5 Yaş Altı Çocuk ve Yetişkin Ölüm Hızları (Binde), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Yılları Arası Ölüm Nedenlerinin KHY Çalışması Hastalık Gruplarına ve Cinsiyete Göre Yıllık Ortalamaları ve Yüzde Dağılımı, (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Yılları Arası Ölüm Nedenlerinin KHY Çalışması Hastalık Gruplarına ve Cinsiyete Göre Yıllık Ortalamaları ve Yüzde Dağılımı, (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.18 Ana Ölüm Nedenlerinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye)121 Tablo 3.19 Diğer Kardiyovasküler Hastalıkların KHY Hastalık Gruplarına Göre Yeniden Dağılımı, (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.20 Türkiye Ulusal Düzeyde Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.21 Türkiye Ulusal Düzeyde Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY- ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.22 Türkiye Ulusal Düzeyde Yaşa, Cinsiyete ve Hastalık Gruplarına Özel Ölüm Hızlarının Dağılımı (Ölüm/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.23 Türkiye Ulusal Düzeyde Ölüm Sayılarının Temel Hastalık Grupları ve Cinsiyete Göre Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000,Türkiye) Tablo 3.24 Türkiye Ulusal Düzeyde Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın 0-14 Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.25 Türkiye Ulusal Düzeyde Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.26 Türkiye Ulusal Düzeyde Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın 60 Yaş ve Üzeri Grupta Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye)

8 Tablo 3.27 Türkiye Kentsel Alanda Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.28 Türkiye Kentsel Alanda Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY- ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.29 Türkiye Kentsel Alanda Yaşa, Cinsiyete ve Hastalık Gruplarına Göre Özel Ölüm Hızlarının Dağılımı (Ölüm/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.30 Türkiye Kentsel Alanda Ölüm Nedenlerinin Temel Hastalık Grupları ve Cinsiyete Göre Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000,Türkiye) Tablo 3.31 Türkiye Kentsel Alanda Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın 0-14 Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.32 Türkiye Kentsel Alanda Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.33 Türkiye Kentsel Alanda Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın 60 Yaş ve Üzeri Grupta Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.34 Türkiye Kırsal Alanda Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.35 Türkiye Kırsal Alanda Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.36 Türkiye Kırsal Alanda Yaşa, Cinsiyete ve Hastalık Gruplarına Göre Ölüm Hızlarının Dağılımı (Ölüm/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.37 Türkiye Kırsal Alanda Ölüm Sayılarının Temel Hastalık Grupları ve Cinsiyete Göre Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000,Türkiye) Tablo 3.38 Türkiye Kırsal Alanda Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın 0-14 Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.39 Türkiye Kırsal Alanda Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.40 Türkiye Kırsal Alanda Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın 60 Yaş ve Üzeri Grupta Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.41 Türkiye Batı Bölgesinde Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.42 Türkiye Batı Bölgesinde Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY- ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.43 Türkiye Batı Bölgesinde Yaşa, Cinsiyete ve Hastalık Gruplarına Göre Özel Ölüm Hızlarının Dağılımı (Ölüm/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.44 Türkiye Batı Bölgesinde Ölüm Sayılarının Temel Hastalık Grupları ve Cinsiyete Göre Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000,Türkiye) Tablo 3.45 Türkiye Batı Bölgesinde Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın 0-14 Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.46 Türkiye Batı Bölgesinde Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.47 Türkiye Batı Bölgesinde Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın 60 Yaş ve Üzeri Grupta Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.48 Türkiye Güney Bölgesinde Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.49 Türkiye Güney Bölgesinde Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY- ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.50 Türkiye Güney Bölgesinde Yaşa, Cinsiyete ve Hastalık Gruplarına Göre Özel Ölüm Hızlarının Dağılımı (Ölüm/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.51 Türkiye Güney Bölgesinde Ölüm Sayılarının Temel Hastalık Grupları ve Cinsiyete Göre Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000,Türkiye) Tablo 3.52 Türkiye Güney Bölgesinde Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın 0-14 Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.53 Türkiye Güney Bölgesinde Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.54 Türkiye Güney Bölgesinde Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın 60 Yaş ve Üzeri Grupta Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye)

9 Tablo 3.55 Türkiye Orta Bölgede Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.56 Türkiye Orta Bölgede Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın Cinsiyete Göre Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.57 Türkiye Orta Bölgede Yaşa, Cinsiyete ve Hastalık Gruplarına Göre Ölüm Hızlarının Dağılımı (Ölüm/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.58 Türkiye Orta Bölge Ölüm Sayılarının Temel Hastalık Grupları ve Cinsiyete Göre Dağılımı (UHY- ME Çalışması, 2000,Türkiye) Tablo 3.59 Türkiye Orta Bölgede Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın 0-14 Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.60 Türkiye Orta Bölgede Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.61 Türkiye Orta Bölgede Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın 60 Yaş ve Üzeri Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.62 Türkiye Kuzey Bölgesinde Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.63 Türkiye Kuzey Bölgesinde Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın Cinsiyete Göre Dağılımı (UHY- ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.64 Türkiye Kuzey Bölgede Yaşa, Cinsiyete ve Hastalık Gruplarına Göre Ölüm Hızlarının Dağılımı (Ölüm/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.65 Türkiye Kuzey Bölgesinde Ölüm Sayılarının Temel Hastalık Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000,Türkiye) Tablo 3.66 Türkiye Kuzey Bölgesinde Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın 0-14 Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.67 Türkiye Kuzey Bölgesinde Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.68 Türkiye Kuzey Bölgesinde Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın 60 Yaş ve Üzeri Grupta Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.69 Türkiye Doğu Bölgesinde Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.70 Türkiye Doğu Bölgesinde Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY- ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.71 Türkiye Doğu Bölgesinde Yaşa, Cinsiyete ve Hastalık Gruplarına Göre Ölüm Hızlarının Dağılımı (Ölüm/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.72 Türkiye Doğu Bölgesinde Ölüm Sayılarının Temel Hastalık Grupları ve Cinsiyete Göre Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000,Türkiye) Tablo 3.73 Türkiye Doğu Bölgesinde Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın 0-14 Yaş Grubunda Cinsiyete Göre Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.74 Türkiye Doğu Bölgesinde Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.75 Türkiye Doğu Bölgesinde Ölüme Neden Olan İlk 20 Hastalığın 60 Yaş ve Üzeri Grupta Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.76 Türkiye Ulusal Düzeyde YLL ye Neden Olan İlk 20 Hastalığın % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.77 Türkiye Ulusal Düzeyde YLL ye Neden Olan İlk 20 Hastalığın Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY- ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.78 Türkiye Ulusal Düzeyde YLL lerin Hastalık Gruplarına, Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (YLL/1000 kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.79 Türkiye Ulusal Düzeyde YLL ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın 0-14 Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı, (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.80 Türkiye Ulusal Düzeyde YLL ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.81 Türkiye Ulusal Düzeyde YLL ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın 60 Yaş ve Üzeri Grupta Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.82 Türkiye Kentsel Alanda YLL ye Neden Olan İlk 20 Hastalığın % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye)

10 Tablo 3.83 Türkiye Kentsel Alanda YLL ye Neden Olan İlk 20 Hastalığın Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY- ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.84 Türkiye Kentsel Alanda YLL lerin Hastalık Gruplarına, Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (YLL/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.85 Türkiye Kentsel Alanda YLL ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın 0-14 Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.86 Türkiye Kentsel Alanda YLL ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.87 Türkiye Kentsel Alanda YLL ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın 60 Yaş ve Üzeri Grupta Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.88 Türkiye Kırsal Alanda YLL ye Neden Olan İlk 20 Hastalığın % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.89 Türkiye Kırsal Alanda YLL ye Neden Olan İlk 20 Hastalığın Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.90 Türkiye Kırsal Alanda YLL lerin Hastalık Gruplarına, Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (YLL/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.91 Türkiye Kırsal Alanda YLL ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın 0-14 Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.92 Türkiye Kırsal Alanda YLL ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.93 Türkiye Kırsal Alanda YLL ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın 60 Yaş ve Üzeri Grupta Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.94 Türkiye Batı Bölgesinde YLL ye Neden Olan İlk 20 Hastalığın % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.95 Türkiye Batı Bölgesinde YLL ye Neden Olan İlk 20 Hastalığın Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY- ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.96 Türkiye Batı Bölgesi YLL lerin Hastalık Gruplarına, Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (YLL/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.97 Türkiye Batı Bölgesinde YLL ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın 0-14 Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.98 Türkiye Batı Bölgesinde YLL ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 3.99 Türkiye Batı Bölgesinde YLL ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın 60 Yaş ve Üzeri Grupta Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Güney Bölgesinde YLL ye Neden Olan İlk 20 Hastalığın % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Güney Bölgesinde YLL ye Neden Olan İlk 20 Hastalığın Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Güney Bölge YLL lerin Hastalık Gruplarına, Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (YLL/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Güney Bölgesinde YLL ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın 0-14 Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Güney Bölgesinde YLL ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Güney Bölgesinde YLL ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın 60 Yaş ve Üzeri Grupta Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Orta Bölgede YLL ye Neden Olan İlk 20 Hastalığın % Dağılımı(UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Orta Bölgede YLL ye Neden Olan İlk 20 Hastalığın Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY- ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Orta Bölge YLL lerin Hastalık Gruplarına, Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (YLL/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Orta Bölgede YLL ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın 0-14 Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Orta Bölgede YLL ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye)

11 Tablo Türkiye Orta Bölgede YLL ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın 60 Yaş ve Üzeri Grupta Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kuzey Bölgesinde YLL ye Neden Olan İlk 20 Hastalığın % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kuzey Bölgesinde YLL ye Neden Olan İlk 20 Hastalığın Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kuzey Bölgesi YLL lerin Hastalık Gruplarına, Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (YLL/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kuzey Bölgesinde YLL ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın 0-14 Yaş Grubunda Cinsiyete Göre Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kuzey Bölgesinde YLL ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kuzey Bölgesinde YLL ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın 60 Yaş ve Üzeri Grupta Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Doğu Bölgesinde YLL ye Neden Olan İlk 20 Hastalığın % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Doğu Bölgesinde YLL ye Neden Olan İlk 20 Hastalığın Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Doğu Bölge YLL lerin Hastalık Gruplarına, Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (YLL/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Doğu Bölgesinde YLL ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın 0-14 Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Doğu Bölgesinde YLL ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Doğu Bölgesinde YLL ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın 60 Yaş ve Üzeri Grupta Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Ulusal Düzeyde YLD ye Neden Olan İlk 20 Hastalığın % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Ulusal Düzeyde YLD ye Neden Olan İlk 20 Hastalığın Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY- ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Ulusal Düzeyde YLD lerin Hastalık Gruplarına, Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (YLD/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Ulusal Düzeyde YLD ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın 0-14 Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Ulusal Düzeyde YLD ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Ulusal Düzeyde YLD ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın 60 Yaş ve Üzeri Grupta Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kentsel Alanda YLD ye Neden Olan İlk 20 Hastalığın % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kentsel Alanda YLD ye Neden Olan İlk 20 Hastalığın Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY- ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kentsel Alanda YLD lerin Hastalık Gruplarına, Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (YLD/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kentsel Alanda YLD ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın 0-14 Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kentsel Alanda YLD ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kentsel Alanda YLD ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın 60 Yaş ve Üzeri Grupta Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kırsal Alanda YLD ye Neden Olan İlk 20 Hastalığın % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kırsal Alanda YLD ye Neden Olan İlk 20 Hastalığın Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY- ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kırsal Alanda YLD lerin Hastalık Gruplarına, Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (YLD/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye)

12 Tablo Türkiye Kırsal Alanda YLD ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın 0-14 Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kırsal Alanda YLD ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kırsal Alanda YLD ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın 60 Yaş ve Üzeri Grupta Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Batı Bölgesinde YLD ye Neden Olan İlk 20 Hastalığın % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Batı Bölgesinde YLD ye Neden Olan İlk 20 Hastalığın Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY- ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Batı Bölgesinde YLD lerin Hastalık Gruplarına, Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (YLD/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Batı Bölgesinde YLD ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın 0-14 Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Batı Bölgesinde YLD ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Batı Bölgesinde YLD ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın 60 Yaş ve Üzeri Grupta Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Güney Bölgesinde YLD ye Neden Olan İlk 20 Hastalığın % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Güney Bölgesinde YLD ye Neden Olan İlk 20 Hastalığın Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Güney Bölge YLD lerin Hastalık Gruplarına, Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (YLD/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Güney Bölgesinde YLD ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın 0-14 Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Güney Bölgesinde YLD ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Güney Bölgesinde YLD ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın 60 Yaş ve Üzeri Grupta Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Orta Bölgede YLD ye Neden Olan İlk 20 Hastalığın % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Orta Bölgede YLD ye Neden Olan İlk 20 Hastalığın Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY- ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Orta Bölge YLD lerin Hastalık Gruplarına, Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (YLD/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Orta Bölgede YLD ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın 0-14 Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Orta Bölgede YLD ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Orta Bölgede YLD ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın 60 Yaş ve Üzeri Grupta Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kuzey Bölgesinde YLD ye Neden Olan İlk 20 Hastalığın % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kuzey Bölgesinde YLD ye Neden Olan İlk 20 Hastalığın % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kuzey Bölgesinde YLD lerin Hastalık Gruplarına, Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (YLD/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kuzey Bölgesinde YLD ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın 0-14 Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kuzey Bölgesinde YLD ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kuzey Bölgesinde YLD ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın 60 Yaş ve Üzeri Grupta Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Doğu Bölgesinde YLD ye Neden Olan İlk 20 Hastalığın % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye)

13 Tablo Türkiye Doğu Bölgesinde YLD ye Neden Olan İlk 20 Hastalığın Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Doğu Bölgesinde YLD lerin Hastalık Gruplarına, Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (YLD/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Doğu Bölgesinde YLD ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın 0-14 Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Doğu Bölgesinde YLD ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Doğu Bölgesinde YLD ye Neden Olan İlk 10 Hastalığın 60 Yaş ve Üzeri Grupta Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Ulusal Düzeyde DALY e Neden Olan İlk 20 Hastalığın % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Ulusal Düzeyde DALY e Neden Olan İlk 20 Hastalığın Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Ulusal Düzeyde DALY Değerlerinin Hastalık Gruplarına, Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (DALY/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Ulusal Düzeyde Temel Hastalık Gruplarının YLL, YLD ve Cinsiyete Göre DALY Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Ulusal Düzeyde DALY e Neden Olan İlk 10 Hastalığın 0-14 Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Ulusal Düzeyde DALY e Neden Olan İlk 10 Hastalığın Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Ulusal Düzeyde DALY e Neden Olan İlk 10 Hastalığın 60 Yaş ve Üzeri Grupta Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kentsel Alanda DALY e Neden Olan İlk 20 Hastalığın % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kentsel Alanda DALY e Neden Olan İlk 20 Hastalığın Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY- ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kentsel Alanda DALY Değerlerinin Hastalık Gruplarına, Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (DALY/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kentsel Alanda Temel Hastalık Gruplarının YLL, YLD ve Cinsiyete Göre DALY Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kentsel Alanda DALY e Neden Olan İlk 10 Hastalığın 0-14 Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kentsel Alanda DALY e Neden Olan İlk 10 Hastalığın Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kentsel Alanda DALY e Neden Olan İlk 10 Hastalığın 60 Yaş ve Üzeri Grupta Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kırsal Alanda DALY e Neden Olan İlk 20 Hastalığın % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kırsal Alanda DALY e Neden Olan İlk 20 Hastalığın Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY- ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kırsal Alanda DALY Değerlerinin Hastalık Gruplarına, Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (DALY/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kırsal Alanda Temel Hastalık Gruplarının YLL, YLD ve Cinsiyete Göre DALY Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kırsal Alanda DALY e Neden Olan İlk 10 Hastalığın 0-14 Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kırsal Alanda DALY e Neden Olan İlk 10 Hastalığın Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kırsal Alanda DALY e Neden Olan İlk 10 Hastalığın 60 Yaş ve Üzeri Grupta Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Batı Bölgesinde DALY e Neden Olan İlk 20 Hastalığın % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Batı Bölgesinde DALY e Neden Olan İlk 20 Hastalığın Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye)

14 Tablo Türkiye Batı Bölgesinde DALY Değerlerinin Hastalık Gruplarına, Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (DALY/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Batı Bölgesinde Temel Hastalık Gruplarının YLL, YLD ve Cinsiyete Göre DALY Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Batı Bölgesinde DALY e Neden Olan İlk 10 Hastalığın 0-14 Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Batı Bölgesinde DALY e Neden Olan İlk 10 Hastalığın Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Batı Bölgesinde DALY e Neden Olan İlk 10 Hastalığın 60 Yaş ve Üzeri Grupta Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Güney Bölgesi DALY e Neden Olan İlk 20 Hastalığın % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Güney Bölgesinde DALY e Neden Olan İlk 20 Hastalığın Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Güney Bölgesinde DALY Değerlerinin Hastalık Gruplarına, Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (DALY/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Güney Bölgesinde Temel Hastalık Gruplarının YLL, YLD ve Cinsiyete Göre DALY Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Güney Bölgesinde DALY e Neden Olan İlk 10 Hastalığın 0-14 Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Güney Bölgesinde DALY e Neden Olan İlk 10 Hastalığın Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Güney Bölgesinde DALY e Neden Olan İlk 10 Hastalığın 60 Yaş ve Üzeri Grupta Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Orta Bölgede DALY e Neden Olan İlk 20 Hastalığın % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Orta Bölgede DALY e Neden Olan İlk 20 Hastalığın Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY- ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Orta Bölgede DALY/1000 Kişi Değerlerinin Hastalık Gruplarına, Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Orta Bölgede Temel Hastalık Gruplarının YLL, YLD ve Cinsiyete Göre DALY Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Orta Bölgede DALY e Neden Olan İlk 10 Hastalığın 0-14 Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Orta Bölgede DALY e Neden Olan İlk 10 Hastalığın Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Orta Bölgede DALY e Neden Olan İlk 10 Hastalığın 60 Yaş ve Üzeri Grupta Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kuzey Bölgesinde DALY e Neden Olan İlk 20 Hastalığın % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kuzey Bölgesinde DALY e Neden Olan İlk 20 Hastalığın Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kuzey Bölgesinde DALY/1000 Kişi Değerlerinin Hastalık Gruplarına, Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kuzey Bölgesinde Temel Hastalık Gruplarının YLL, YLD ve Cinsiyete Göre DALY Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kuzey Bölgesinde DALY e Neden Olan İlk 10 Hastalığın 0-14 Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kuzey Bölgesinde DALY e Neden Olan İlk 10 Hastalığın Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Kuzey Bölgesinde DALY e Neden Olan İlk 10 Hastalığın 60 Yaş ve Üzeri Grupta Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Doğu Bölgesinde DALY e Neden Olan İlk 20 Hastalığın % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Doğu Bölgesinde DALY e Neden Olan İlk 20 Hastalığın Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye)

15 Tablo Türkiye Doğu Bölgesinde DALY Değerlerinin Hastalık Gruplarına, Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (DALY/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Doğu Bölgesinde Temel Hastalık Gruplarının YLL, YLD ve Cinsiyete Göre DALY Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Doğu Bölgesinde DALY e Neden Olan İlk 10 Hastalığın 0-14 Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Doğu Bölgesinde DALY e Neden Olan İlk 10 Hastalığın Yaş Grubunda Cinsiyete Göre % Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo Türkiye Doğu Bölgesinde DALY e Neden Olan İlk 10 Hastalığın 60 Yaş ve Üzeri Grupta Cinsiyete Göre Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 4.1 Ulusal, Kentsel ve Kırsal Alanda Her Yaş Grubunda Cinsiyete Göre Sağlığa Ayarlanmış Yaşam Beklentisi(HALE) ve Kaybedilen Sağlıklı Yaşam Yılı(LHE), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 4.2 Ulusal, Kentsel ve Kırsal Alanda Her Yaş Grubunda ve Her İki Cinsiyet Birlikte Sağlığa Ayarlanmıış Yaşam Beklentisi(HALE) ve Kaybedilen Sağlıklı Yaşam Yılı(LHE), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 5.1 Risk faktörleri, maruziyet değişkenleri, teorik minumum riskler ve veri kaynakları, (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 5.1 Risk faktörleri, maruziyet değişkenleri, teorik minumum riskler ve veri kaynakları, (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) (Devam) Tablo 5.2 Risk faktörlerine maruziyetin yaş grupları ve cinsiyete gore dağılımı, (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 5.3 Seçilmiş Risk Faktörlerinin Önlenmesi İle Cinsiyete Göre Türkiye Genelinde Önlenebilecek Ölüm, YLL ve DALY Sayıları, (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 5.4 Yüksek Kan Basıncının Cinsiyet, Yaş Grupları ve Kardiyovasküler Hastalıklara Göre Topluma Atfedilen Fraksiyon (PAF Değerleri), Önlenebilecek Ölümler, YLL ve DALY Sayıları, (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 5.5 Yüksek Kolesterolün Cinsiyet, Yaş Grupları, İskemik Kalp Hastalığı ve İskemik İnmeye Göre Topluma Atfedilen Fraksiyon (PAF Değerleri), Önlenebilecek Ölüm, YLL ve DALY Sayıları, (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 5.6 Yüksek Vücut-Kitle İndeksinin Cinsiyet, Yaş Grupları ve Bazı Hastalıklara Göre Topluma Atfedilen Fraksiyon (PAF Değerleri), Önlenebilecek Ölümler, YLL ve DALY Sayıları, (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 5.7 Sigara İçme Durumunun Cinsiyet, Yaş Grupları ve Bazı Hastalıklara Göre Topluma Atfedilen Oranları (PAF Değerleri), Önlenebilecek Ölümler, YLL ve DALY Sayıları, (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 5.7 Sigara İçme Durumunun Cinsiyet, Yaş Grupları ve Bazı Hastalıklara Göre Topluma Atfedilen Oranları (PAF Değerleri), Önlenebilecek Ölümler, YLL ve DALY Sayıları, (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) (Devam) Tablo 5.8 Meyve-Sebze Tüketiminin Cinsiyet, Yaş Grupları ve Bazı Hastalıklara Göre Topluma Atfedilen Fraksiyon (PAF Değerleri), Önlenebilecek Ölümler, YLL ve DALY Sayıları, (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 5.9 Fiziksel Aktivie Düzeyinin Cinsiyet, Yaş Grupları ve Bazı Hastalıklara Göre Topluma Atfedilen Fraksiyon (PAF Değerleri),, Önlenebilecek Ölümler, YLL ve DALY Sayıları, (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 5.10 Alkol Kullanma Durumunun Cinsiyet, Yaş Grupları ve Bazı Hastalıklara Göre Topluma Atfedilen Fraksiyon (PAF Değerleri), Önlenebilecek Ölümler, YLL ve DALY Sayıları, (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 7.1 Türkiye de Tüm Yaş Grupları İçin En Yüksek 20 DALY e Neden Olan Hastalıkların Yüzde Dağılımları, (%3 iskonto oranı ile) (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 7.2 Türkiye de Tüm Yaş Grupları İçin En Yüksek 20 DALY e Neden Olan Hastalıkların Yüzde Dağılımları, (%3 iskonto oranı ile),(uhy-me Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 7.3 Türkiye de Tüm Yaş Grupları İçin En Yüksek 20 DALY e Neden Olan Hastalıkların Yüzde Dağılımları, (%0 iskonto oranı ile) (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 7.4 Türkiye de Tüm Yaş Grupları İçin En Yüksek 20 DALY e Neden Olan Hastalıkların Yüzde Dağılımları, (%0 iskonto oranı ile), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye)

16 Tablo 7.5 Türkiye de Tüm Yaş Grupları İçin En Yüksek 20 DALY e Neden Olan Hastalıkların Yüzde Dağılımları, (%6 iskonto oranı ile) (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 7.6 Türkiye de Tüm Yaş Grupları İçin En Yüksek 20 DALY e Neden Olan Hastalıkların Yüzde Dağılımları, (%6 iskonto oranı ile), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 7.7. Türkiye de Tüm Yaş Grupları İçin En Yüksek 20 DALY e Neden Olan Hastalıkların Yüzde Dağılımları, (Uniform yaş Ağırlıklandırması Yöntemi ile) (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 7.8. Türkiye de Tüm Yaş Grupları İçin En Yüksek 20 DALY e Neden Olan Hastalıkların Yüzde Dağılımları, (Uniform yaş Ağırlıklandırması Yöntemi ile) (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 8.1 Türkiye Ulusal, Kentsel ve Kırsal Alanda Ölüme Neden Olan İlk 10 Hastalığın % Dağılımlarının Karşılaştırılması (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Tablo 8.2 Türkiye Ulusal, Kentsel ve Kırsal Alanda DALY e Neden Olan İlk 10 Hastalığın % Dağılımlarının Karşılaştırılması (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye)

17 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 2.1 Türkiye de İl ve İlçe Ölümlerinin Yaş Gruplarına ve Yıllara Göre Dağılımı Şekil 2.2 Türkiye de İl ve İlçe Ölümleri İçinde Bebek Ölümlerinin Dönemlere ve Yıllara Göre Dağılımı45 Şekil 2.3 Türkiye de İl ve İlçe Ölümlerinin Yaş Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı (2000) Şekil 2.4 YLD Hesaplanması Aşamaları Tablo 2.17 KHY Çalışması Hastalık Kategorileri (2000) (Devam) Şekil 2.5 Dinamik Hastalık Modeli Diyagramı Şekil 2.6 Hepatit B için Dinamik Hastalık Model Diyagramı Şekil 2.7 Erişkinler İçin İşitme Kaybına Yönelik Dinamik Hastalık Modeli Şekil 2.8 Düşükler İçin Hastalık Modeli Şekil 2.9 İyot Yetersizliği Bozuklukları Şekil 2.10 A Vitamini Eksikliği Şekil 2.11 Maternal Sepsis Şekil 2.12 Maternal Hemoraji Şekil 2.13 İskontonun Gelecekte Değişik Zamanlarda Kaybedilen Yaşam Yılı Değeri Üzerindeki Etkisi77 Şekil 2.14 Değişik Beta Değerleri için Farklı Yaşlarda Yaşanan Yaşam Yılı Değeri Şekil 2.15 Nedensel Ağ Şekil 3.1 Türkiye Batı Bölgesinde Erkek ve Kadınlarda Hastalık Gruplarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Şekil 3.2 Türkiye Güney Bölgesinde Erkek ve Kadınlarda Hastalık Gruplarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Şekil 3.3 Türkiye Orta Bölgede Erkek ve Kadınlarda Hastalık Gruplarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı166 Şekil 3.4 Türkiye Kuzey Bölgesinde Erkek ve Kadınlarda Hastalık Gruplarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Şekil 3.5 Türkiye Doğu Bölgesinde Erkek ve Kadınlarda Hastalık Gruplarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

18 GRAFİK LİSTESİ Grafik 3.1 5q0 Değerini Ortaya Çıkarmak Amacıyla Kullanılan Değişik Veri Kaynakları (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.2 Tüberküloz Hastalığı İçin Yaş ve Cinsiyete Göre Hastalık Örüntüsü (E=erkek, K=Kadın, Y=yaş grupları) (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.3 Trakea, Bronş ve Akciğer Kanseri, Yaş Grupları ve Cinsiyete Göre Hastalık Örüntüsü (E=erkek, K=Kadın, Y=Yaş grupları) (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.4 İskemik Kalp Hastalıkları, Yaş Grupları Ve Cinsiyete Göre Hastalık Örüntüsü (E=erkek, K=Kadın, Y=yaş grupları) (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.5 Diabetes Mellitus, Yaş Grupları ve Cinsiyete Göre Hastalık Örüntüsü (E=erkek, K=Kadın, Y=yaş grupları) (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.6 Serebrovasküler Hastalıklar, Yaş Grupları ve Cinsiyete Göre Hastalık Örüntüsü (E=erkek, K=Kadın, Y=yaş grupları) (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.7 Şiddet, Yaş Grupları Ve Cinsiyete Göre Hastalık Örüntüsü (E=erkek, K=Kadın, Y=yaş grupları) (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.8 Türkiye Kırsal Alanda Erkeklerde Hastalık Gruplarına Göre Ölüm Nedenlerinin Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.9 Türkiye Kırsal Alanda Kadınlarda Hastalık Gruplarına Göre Ölüm Nedenlerinin Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.10 Türkiye Ulusal Düzeyde Kaba Ölüm Hızının Hastalık Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı (Ölüm/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.11 Türkiye Ulusal Düzeyde Ölüm Hızlarının Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (Ölüm/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.12 Türkiye Ulusal Düzeyde Ölüm Sayılarının Hastalık Gruplarına ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı, (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.13 Türkiye Ulusal Düzeyde Ölüm Sayılarının Temel Hastalık Grupları ve Cinsiyete Göre Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000,Türkiye) Grafik 3.14 Türkiye Ulusal Düzey Erkek Ölümlerinin Temel Hastalık Gruplarına Göre Yüzde Dağılımı (UHY- ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.15 Türkiye Ulusal Düzey Kadın Ölümlerinin Temel Hastalık Gruplarına Göre Yüzde Dağılımı (UHY- ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.16 Türkiye Ulusal Düzey Toplam Ölümler İçerisinde Hastalık Gruplarının Yüzde Dağılımının Avrupa Birliği, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerle Karşılaştırılması (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.17 Türkiye Ulusal Düzey Kaba Ölüm Hızının ve Hastalık Gruplarına Göre Avrupa Birliği, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerle Karşılaştırılması (Ölüm/1000 Kişi)(UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.18 Türkiye Kentsel Alanda Kaba Ölüm Hızının Hastalık Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı (Ölüm/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.19 Türkiye Kentsel Alanda Ölüm Hızlarının Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (Ölüm/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.20 Türkiye Kentsel Alanda Ölüm Sayılarının Hastalık Gruplarına ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı, (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.21 Türkiye Kentsel Alanda Ölüm Sayılarının Temel Hastalık Grupları ve Cinsiyete Göre Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000,Türkiye) Grafik 3.22 Türkiye Kentsel Alanda Erkek Ölümlerinin Temel Hastalık Gruplarına Göre Yüzde Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.23 Türkiye Kentsel Alanda Kadın Ölümlerinin Temel Hastalık Gruplarına Göre Yüzde Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.24 Türkiye Kentsel Alanda Toplam Ölümler İçerisinde Hastalık Gruplarının Yüzde Dağılımının Avrupa Birliği, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerle Karşılaştırılması (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.25 Türkiye Kırsal Alanda Kaba Ölüm Hızının Hastalık Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı (Ölüm/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.26 Türkiye Kırsal Alanda Ölüm Hızlarının Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (Ölüm/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye)

19 Grafik 3.27 Türkiye Kırsal Alanda Ölüm Sayılarının Hastalık Gruplarına ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı, (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.28 Türkiye Kırsal Alanda Ölüm Sayılarının Temel Hastalık Grupları ve Cinsiyete Göre Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.29 Türkiye Kırsal Alanda Erkek Ölümlerinin Temel Hastalık Gruplarına Göre Yüzde Dağılımı (UHY- ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.30 Türkiye Kırsal Alanda Kadın Ölümlerinin Temel Hastalık Gruplarına Göre Yüzde Dağılımı (UHY- ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.31 Türkiye Kırsal Alanda Toplam Ölümler İçerisinde Hastalık Gruplarının Yüzde Dağılımının Avrupa Birliği, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerle Karşılaştırılması (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.32 Türkiye Batı Bölgesinde Kaba Ölüm Hızının Hastalık Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı (Ölüm/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.33 Türkiye Batı Bölgesinde Ölüm Hızlarının Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (Ölüm/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.34 Türkiye Batı Bölgesinde Ölüm Sayılarının Hastalık Gruplarına ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı, (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.35 Türkiye Batı Bölgesinde Ölüm Sayılarının Temel Hastalık Grupları ve Cinsiyete Göre Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000,Türkiye) Grafik 3.36 Türkiye Batı Bölgesinde Erkek Ölümlerinin Temel Hastalık Gruplarına Göre Yüzde Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.37 Türkiye Batı Bölgesinde Kadın Ölümlerinin Temel Hastalık Gruplarına Göre Yüzde Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.38 Türkiye Batı Bölgesinde Toplam Ölümler İçerisinde Hastalık Gruplarının Yüzde Dağılımının Avrupa Birliği, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerle Karşılaştırılması (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.39 Türkiye Güney Bölgesinde Kaba Ölüm Hızının Hastalık Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı (Ölüm/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.40 Türkiye Güney Bölgesinde Ölüm Hızlarının Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (Ölüm/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.41 Türkiye Güney Bölgesinde Ölüm Sayılarının Hastalık Gruplarına ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı, (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.42 Türkiye Güney Bölgesinde Ölüm Sayılarının Temel Hastalık Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000,Türkiye) Grafik 3.43 Türkiye Güney Bölgesinde Erkek Ölümlerinin Temel Hastalık Gruplarına Göre Yüzde Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.44 Türkiye Güney Bölgesinde Kadın Ölümlerinin Temel Hastalık Gruplarına Göre Yüzde Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.45 Türkiye Güney Bölgesinde Toplam Ölümler İçerisinde Hastalık Gruplarının Yüzde Dağılımının Avrupa Birliği, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerle Karşılaştırılması (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.46 Türkiye Orta Bölgede Kaba Ölüm Hızının Hastalık Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı (Ölüm/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.47 Türkiye Orta Bölgede Ölüm Hızlarının Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (Ölüm/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.48 Türkiye Orta Bölgede Ölüm Sayılarının Hastalık Gruplarına ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı, (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.49 Türkiye Orta Bölgede Ölüm Sayılarının Temel Hastalık Grupları ve Cinsiyete Göre Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000,Türkiye) Grafik 3.50 Türkiye Orta Bölgede Erkek Ölümlerinin Temel Hastalık Gruplarına Göre Yüzde Dağılımı (UHY- ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.51 Türkiye Orta Bölgede Kadın Ölümlerinin Temel Hastalık Gruplarına Göre Yüzde Dağılımı (UHY- ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.52 Türkiye Orta Bölge Toplam Ölümler İçerisinde Hastalık Gruplarının Yüzde Dağılımının Avrupa Birliği, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerle Karşılaştırılması (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye)

20 Grafik 3.53 Türkiye Kuzey Bölgesinde Kaba Ölüm Hızının Hastalık Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı (Ölüm/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.54 Türkiye Kuzey Bölgesinde Ölüm Hızlarının Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (Ölüm/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.55 Türkiye Kuzey Bölgesinde Ölüm Sayılarının Hastalık Gruplarına ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı, (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.56 Türkiye Kuzey Bölgesinde Ölüm Sayılarının Temel Hastalık Grupları ve Cinsiyete Göre Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000,Türkiye) Grafik 3.57 Türkiye Kuzey Bölgesinde Erkek Ölümlerinin Temel Hastalık Gruplarına Göre Yüzde Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.58 Türkiye Kuzey Bölgesinde Kadın Ölümlerinin Temel Hastalık Gruplarına Göre Yüzde Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.59 Türkiye Kuzey Bölgesinde Toplam Ölümler İçerisinde Hastalık Gruplarının Yüzde Dağılımının Avrupa, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerle Karşılaştırılması (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.60 Türkiye Doğu Bölgesinde Kaba Ölüm Hızının Hastalık Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı (Ölüm/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.61 Türkiye Doğu Bölgesinde Ölüm Hızlarının Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (Ölüm/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.62 Türkiye Doğu Bölgesinde Ölüm Sayılarının Hastalık Gruplarına ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı, (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.63 Türkiye Doğu Bölgesinde Ölüm Sayılarının Temel Hastalık Grupları ve Cinsiyete Göre Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000,Türkiye) Grafik 3.64 Türkiye Doğu Bölgesinde Erkek Ölümlerinin Temel Hastalık Gruplarına Göre Yüzde Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.65 Türkiye Doğu Bölgesinde Kadınlarda Ölümlerinin Temel Hastalık Gruplarına Göre Yüzde Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.66 Türkiye Doğu Bölgesinde Toplam Ölümler İçerisinde Hastalık Gruplarının Yüzde Dağılımının Avrupa Birliği, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerle Karşılaştırılması (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.67 Türkiye Ulusal Düzey ve Beş Bölge İçin Kaba Ölüm Hızının ve Hastalık Gruplarına Göre Ölüm Hızlarının Karşılaştırılması (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.68 Türkiye Ulusal Düzeyde YLL lerin Hastalık Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı (YLL/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.69 Türkiye Ulusal Düzeyde YLL lerin Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (YLL/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.70 Türkiye Ulusal Düzeyde YLL Sayılarının Hastalık Gruplarına ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı, (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.71 Türkiye Kentsel Alanda YLL lerin Hastalık Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı (YLL/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.72 Türkiye Kentsel Alanda YLL lerin Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (YLL/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.73 Türkiye Kentsel Alanda YLL Sayılarının Hastalık Gruplarına ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı, (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.74 Türkiye Kırsal Alanda YLL lerin Hastalık Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı (YLL/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.75 Türkiye Kırsal Alanda YLL lerin Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (YLL/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.76 Türkiye Kırsal Alanda YLL Sayılarının Hastalık Gruplarına ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı, (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.77 Türkiye Batı Bölgesi YLL lerin Hastalık Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı (YLL/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.78 Türkiye Batı Bölge YLL lerin Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (YLL/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye) Grafik 3.79 Türkiye Batı Bölge YLL Sayılarının Hastalık Gruplarına ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (YLL/1000 Kişi), (UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye)

TÜRKİYE HASTALIK YÜKÜ ÇALIŞMASI 2004

TÜRKİYE HASTALIK YÜKÜ ÇALIŞMASI 2004 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI, REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI, HIFZISSIHHA MEKTEBİ MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE HASTALIK YÜKÜ ÇALIŞMASI 2004 EDİTÖRLER: Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU Uzm. Dr.

Detaylı

ISBN : 978-975-590-259-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 743

ISBN : 978-975-590-259-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 743 Bu yayının tüm hakları Temel Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne aittir. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz. Alıntı yapıldığında kaynak gösterimi SB,TSHGM,yayın no ve tarihi şeklinde olmalıdır. 5846 sayılı

Detaylı

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı 4 bulaşıcı olmayan hastalığın - kalp-damar hastalıkları, diyabet, kanserler ve kronik solunum yolu hastalıkları - ve 4 ortak risk faktörünün - tütün kullanımı, fiziksel hareketsizlik, sağlıksız beslenme

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 Sayfa 1 TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 TEMEL BULGULAR Seçilen İller...2 Tanımlar...3 Kadın Ölümlerinin ve Gebeliğe Bağlı Ölümlerin Temel Özellikleri...4 Anne Ölümlerinin Seviyesi...5 NUTS-1

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı

ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA:

ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: Aralık 2009 çocuklar için bir 5YAÖH ARALIK 2009 5YAÖH /TÜRKİYE TÜRKİYE DE 5 YAŞ ALTI ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: BİR DURUM ARAŞTIRMASI Aralık 2009 ARALIK 2009 5YAÖH /TÜRKİYE

Detaylı

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları EDİTÖRLER Dr. Yasin ERKOÇ Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

Telif hakkı sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014

Telif hakkı sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014 i Telif hakkı sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014 Tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğüne aittir. Kaynak

Detaylı

TÜRKİYE ÇOCUKLUK ÇAĞI ( 7-8 YAŞ ) ŞİŞMANLIK ARAŞTIRMASI (COSI-TUR) 2013

TÜRKİYE ÇOCUKLUK ÇAĞI ( 7-8 YAŞ ) ŞİŞMANLIK ARAŞTIRMASI (COSI-TUR) 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE ÇOCUKLUK ÇAĞI ( 7-8 YAŞ ) ŞİŞMANLIK ARAŞTIRMASI (COSI-TUR) 2013 ANKARA 2014 Türkiye Çocukluk Çağı (7-8 Yaş) Şişmanlık Araştırması,

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

TÜRKIYE DE ÇOCUKLARIN NÜFUSA KAYIT OLMAMASINI ETKİLEYEN DEĞIŞKENLER VE NÜFUSA KAYITLI OLMAYA GEÇİŞ SÜRECİ

TÜRKIYE DE ÇOCUKLARIN NÜFUSA KAYIT OLMAMASINI ETKİLEYEN DEĞIŞKENLER VE NÜFUSA KAYITLI OLMAYA GEÇİŞ SÜRECİ Nüfusbilim Dergisi\Turkish Journal of Population Studies, 2004, 26, 35-44 35 TÜRKIYE DE ÇOCUKLARIN NÜFUSA KAYIT OLMAMASINI ETKİLEYEN DEĞIŞKENLER VE NÜFUSA KAYITLI OLMAYA GEÇİŞ SÜRECİ Temel amacı, nüfusa

Detaylı

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Özet Rapor

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Özet Rapor Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Özet Rapor Ankara, Aralık 2014 İÇİNDEKİLER TABLOLAR...v ŞEKİLLER...v ÖNSÖZ...vi SUNUŞ... vii ARAŞTIRMANIN TANITIMI...1 Araştırmanın amacı...2 ARAŞTIRMANIN

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-9041-01-0 YAYIN NO: KB: 2901- ÖİK: 741 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir. Yayın

Detaylı

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR KAYMAKAMLIĞI Proje Sahibi Sur Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına Vakıf Başkanı ve Sur Kaymakamı Aydın ERGÜN

Detaylı

KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR

KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR 7 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI Mayıs 2014, İstanbul Bu araştırma Bernard van Leer Vakfı'nın finansal ve teknik desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bernard van Leer

Detaylı

Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi

Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi ALL CHILDREN IN SCHOOL BY 2015 Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi TÜRKİYE ÜLKE RAPORU Mart 2012 Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi Bu rapor Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti UNICEF 2011-2015 Ülke

Detaylı

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM DÜZCE İL GELİŞME PLANI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI T.C. DÜZCE VALİLİĞİ GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOÇ. DR. RAMAZAN SARI DÜZCE TİCARET ve SANAYİ ODASI DÜZCE BELEDİYESİ

Detaylı

KANSER ÖNLEME ÇALIŞMALARI. Dünyada Mevcut Durum

KANSER ÖNLEME ÇALIŞMALARI. Dünyada Mevcut Durum KANSER ÖNLEME ÇALIŞMALARI Dünyada Mevcut Durum Kanser beraberinde taşıdığı fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra sosyal, maddi ve manevi yönleri ile mücadelesi zor bir hastalıktır. Dünya genelinde de kanser

Detaylı

Türkiye de Orta Sınıfa Giden Yollar: Yoksulluğun Azaltılması ve Paylaşılan Refahın Arttırılması Nasıl Yardımcı Oldu?*

Türkiye de Orta Sınıfa Giden Yollar: Yoksulluğun Azaltılması ve Paylaşılan Refahın Arttırılması Nasıl Yardımcı Oldu?* RESMİ OLMAYAN TERCÜMEDİR Türkiye de Orta Sınıfa Giden Yollar: Yoksulluğun Azaltılması ve Paylaşılan Refahın Arttırılması Nasıl Yardımcı Oldu?* Joao Pedro Azevedo + ve Aziz Atamanov + 18 Mart 2014 Özet:

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI () ANKARA, 2013 2 1. Basım : Şubat 2010, Ankara, 3500 adet 2. Basım: Mart 2011, Ankara, 1000 adet

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Karşı Küresel Girişim

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Karşı Küresel Girişim GOLD Girişimine Koşulsuz Eğitim Desteği Sunan Firmalar: Almirall AstraZeneca Boehringer Ingelheim Chiesi Dey Pharmaceuticals Forest Laboratories GlaxoSmithKline Grupo Ferrer Merck Sharp and Dohme Nonin

Detaylı

Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki: Keçiören Örneği

Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki: Keçiören Örneği T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki: Keçiören Örneği Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi Hazırlayan Semiha BOYBEK Tez

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Çocuk ve Suç 2.2. Çocuk Kavramı 2.3. Riskli bir alan olarak Suça Sürüklenen Çocuklar 2.4. Suç Kavramı 2.4.1.

Detaylı

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU 8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU SOSYAL-İŞ SENDİKASI MART 2010 Bu çalışma direnişteki TEKEL işçisi kadınlara armağan edilmiştir 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ ve TABLOLAR

Detaylı