Yerel bilgi. Küresel güç. Local knowledge. Global power. 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yerel bilgi. Küresel güç. Local knowledge. Global power. 1"

Transkript

1 Yerel bilgi. Küresel güç. Local knowledge. Global power. 1

2 Gündem o o o o o AEGON grubu Solvency süreci Solvency II Temel Bilgiler 4. Sayısal Etki Çalışması Türkiye nin bulunduğu nokta Local knowledge. Global power. 2

3 AEGON Grubu o Hayat sigortas#, Bireysel Emeklilik ve Yat#r#m ürünlerinde uzman o Tüm dünyada 40 milyondan fazla mü&teri o Amerika, Avrupa ve Asya k#talar#nda 20 den fazla ülkede faaliyet o den fazla personel o Tüm dünyada 270 milyar Avro üzerinde varl#k yönetimi Local knowledge. Global power. 3

4 Mevcut Pazarlar Local knowledge. Global power. 4

5 AEGON un Orta ve Doğu Avrupa da büyümesi Macaristan Slovakya Çek Cumhuriyeti Polonya Romanya Türkiye Local knowledge. Global power. 5

6 AEGON un Temel Stratejileri 1 En iyi yaptığı işe odaklanma bireysel emeklilik, hayat sigortası ve uzun dönemli tasarruf ve yatırım ürünleri 2 Küresel kaynakları yerel ihtiyaçların hizmetine sunma 3 Karlı ve sürdürülebilir büyüme 4 Pazar liderliği 5 Yeni ve gelişen pazarlara yatırım yaparak genişleme Local knowledge. Global power. 6

7 Solvency II Local knowledge. Global power. 7

8 AB Solvency Geçmişi Local knowledge. Global power. 8

9 AB Solvency II Geçmişi Local knowledge. Global power. 9

10 Solvency II Amaç Local knowledge. Global power. 10

11 Lamfalussy process 1. Aşama Temel değerleri belirlenerek düzenleme AB parlementosunda kabul edilir 2. Aşama Sektöre özgü komiteler ve otoriteler teknik detaylar ile ilgili görüş oluşturur, ve bu görüşler üye ülkelerin oyuna sunulur Piyasa Disiplini 3. Aşama Yerel otoriteler, düzenlemenin diğer üye ülkeler ile koordinasyonunu sağlar 4. Aşama Yeni kural ve yasa uygulamaya konur Local knowledge. Global power. 11

12 Solvency II için Lamfalussy process CEIOPS, ilgili taraflar ile teknik detaylar ile ilgili görüşlerini oluşturur ve Avrupa Birliği komisyonuna sunar Komisyon, detayları inceler ve EIOPC a bir teklif oluşturur EIOPC teklifi onaylar Komisyon teknik detayları kabul eder CEIOPS; standartlar, uygulama usulleri, tavsiyeler geliştirir. Yerel uygulamaları inceleyerek uyumu özendirir Komisyon, uye ulkerin düzenlemeye uyumunu kontrol eder Gerekli görürse yasal aksiyon alır Local knowledge. Global power. 12

13 Yol Haritası Local knowledge. Global power. 13

14 Solvency II Ana hatları 1. Basel II ye dayanan 3 Bloklu Yaklaşım Local knowledge. Global power. 14

15 I. Blok Sermaye = Aktiflerin Piyasa Değeri Yükümlülüklerin Piyasa Değeri Serbest Sermaye Aktiflerin Piyasa Değeri MCR Risk Marjı En iyi tahmin Nakit akışları SCR Yükümlülüklerin Piyasa Değeri (Transfer değeri) MCR: Minimum capital requirement SCR: Solvency capital requirement Local knowledge. Global power. 15

16 Yükümlülüklerin Piyasa Değeri Yükümlülüklerin Piyasa Değeri; birikimli hayat örneği + CFOG = + Local knowledge. Global power. 16

17 Risk marjı Zaman SCR CoC İndirme Faktörü 0 SCR 0 %6 D 0 SCR 0 * %6 * D 0 1 SCR 1 %6 D 1 SCR 1 * %6 * D 1 2 SCR 2 %6 D 2 SCR 2 * %6 * D 2 n SCR n %6 D n SCR n * %6 * D n Local knowledge. Global power. 17

18 SCR (Mali Yeterlilik Sermaye Yükümlülüğü) Local knowledge. Global power. 18

19 (RMD Riske Maruz Değer) Local knowledge. Global power. 19

20 (RMD Riske Maruz Değer) Local knowledge. Global power. 20

21 (RMD Riske Maruz Değer) Local knowledge. Global power. 21

22 SCR (Mali Yeterlilik Sermaye Yükümlülüğü) Sermaye Sermaye 2 TL 10 TL Aktiflerin Piyasa Değeri 100 TL Yükümlülükleri n Piyasa Değeri 90 TL 1 Yıllık vadede ve %99.5 ihtimalle en kötü senaryo ya göre; Aktiflerin Piyasa Değeri 96 TL Yükümlülükleri n Piyasa Değeri 94 TL Local knowledge. Global power. 22

23 SCR (Mali Yeterlilik Sermaye Yükümlülüğü) İçsel Yöntem 1 Yıllık vadede ve %99.5 ihtimalle en kötü senaryo yu siz tahmin edersiniz Standart Yöntem Belirlenmiş standart bir 1 Yıllık vadede ve %99.5 ihtimalle en kötü senaryo yu hesaplarsınız Local knowledge. Global power. 23

24 SCR (Mali Yeterlilik Sermaye Yükümlülüğü) Local knowledge. Global power. 24

25 MCR (Minimum Sermaye Yükümlülüğü) Local knowledge. Global power. 25

26 Müdahale Merdiveni SCR Ladder of Intervention SCR: Şirketin öngörülemeyen risk lerini karşılamaya yetecek ve hak sahiplerini koruyacak sermaye seviyesi MCR MCR: Altına düşülmesi halinde yerel otorite tarafından nihai önlemlerin alınacaği sermaye seviyesi Local knowledge. Global power. 26

27 II. Blok Local knowledge. Global power. 27

28 II. Blok Local knowledge. Global power. 28

29 II. Blok Local knowledge. Global power. 29

30 Sayısal Etki Çalışmaları Local knowledge. Global power. 30

31 4. Sayısal Etki Çalışması Local knowledge. Global power. 31

32 4. Sayısal Etki Çalışması Korelasyon Matrisi Local knowledge. Global power. 32

33 4. Sayısal Etki Çalışması Korelasyon Matrisi Local knowledge. Global power. 33

34 SCR Mkt Local knowledge. Global power. 34

35 Mkt int Local knowledge. Global power. 35

36 Mkt eq Mkt eq = rxc CorrIndex rxc Mkt r Mkt c Local knowledge. Global power. 36

37 Mkt eq Local knowledge. Global power. 37

38 Mkt prop Local knowledge. Global power. 38

39 Mkt fx Local knowledge. Global power. 39

40 Mkt sp Local knowledge. Global power. 40 ( ) m dur n i ( dur ) i max max = max max max max = max 1 max ( min( duri ;8);1 ) if ratingi = BB ( min( dur ) ) = i;6 ;1 if ratingi B ( ( ) ) ( ) min duri ;4 ;1 if ratingi = CCC or lower, unrated duri ;1 otherwise ( min( duri ;5);1 ) ( min( duri ;4);1 ) ( min( dur ;2.5);1 ) i if ratingi = BB if rating = i B if ratingi = CCC or lower if unrated ( dur ;1) otherwise i

41 Mkt conc Local knowledge. Global power. 41

42 SCR def H = i Re i Re LGD LGD 2 i i 2 R = * H 2 karşı taraf: karşı taraf: karşı taraf:0.57 Local knowledge. Global power. 42

43 SCR def Local knowledge. Global power. 43

44 SCR def Local knowledge. Global power. 44

45 SCR def Local knowledge. Global power. 45

46 SCR def Local knowledge. Global power. 46

47 Life mort Local knowledge. Global power. 47

48 Life long Local knowledge. Global power. 48

49 Life dis Local knowledge. Global power. 49

50 Life lapse Local knowledge. Global power. 50

51 Diğer Hayat Şokları Local knowledge. Global power. 51

52 SCR op Local knowledge. Global power. 52

53 SCR op OP lnul = 0.03 ( Earnlife Earnlife ul ) Earnnl Earn max ( Tplife Tplife ul ) Tpnl Tph h Local knowledge. Global power. 53

54 MCR MCR Linear = MCR NL + MCR L + MCR* NL + MCR* L MCR Combined = (Min (Max(MCR LinearTaban); Tavan) MCR = (Max(MCR Combined; AMCR) Local knowledge. Global power. 54

55 QIS 4 Sonuçlar QIS4 QIS3 Local knowledge. Global power. 55

56 QIS 4 Sonuçlar MCR Karşılama oranı: %98.8 SCR Karşılama oranı: %89 Toplamda sermaye arttırma ihtiyacı yok: Toplam Serbest Sermaye: 430 Milyar EUR 410 Milyar EUR Local knowledge. Global power. 56

57 QIS 4 Sonuçlar İçsel modeller ile; Ortalamada Azalan ECAP: 1. Faiz riski 2. Longevity risk 3. Lapse risk Ortalamada artan ECAP: 1. Operasyonel risk 2. Equity risk 3. Property risk Local knowledge. Global power. 57

58 QIS 4 Sonuçlar Piyasa Riski: Menkul kıymet riski için %32 şok çok az (%99.5 güvenilirlikte) Menkul kıymet ve faiz arası korelasyonun gözden geçirilmesi gerekir (0. %25 olsa %4 SCR Mkt artışı ) Kur riskinin hesaplanmasında bir korelasyon matrisi kullanılmalı Temerrüt Riski: LGD hesaplaması çok karışık Derecelendirilmemiş sınıfı, CCC gibi değerlendirilerek aşırı cezalandırılıyor, halbuki pek çok ülkede derecelendirme yeterince yaygın değil Hayat underwriting Riski: Lapse risk çok yüksek Belli durumlarda poliçelerin ne şekilde sınıflandırılacağı açık değil (hayat-hayatdışı sağlık) Operasyonel Risk: %100 korelasyon çok tutucu (risk hassasiyeti yok) %30 luk tavan çok yüksek Local knowledge. Global power. 58

59 QIS 4 Sonuçlar Hayat Şirketleri için SCR nin dağılımı Piyasa riski, hayat underwriting risk en önemli riskler Çeşitlendirmenini sağladığı fayda %30 ile %10 arasında değişiyor Local knowledge. Global power. 59

60 QIS 4 Sonuçlar Hayat Dışı Şirketler için SCR nin dağılımı Non life underwriting risk, piyasa riski risk en önemli riskler Çeşitlendirmenini sağladığı fayda %35 ile %15 arasında değişiyor Local knowledge. Global power. 60

61 QIS 4 Sonuçlar Piyasa Riskinin Dağılımı Local knowledge. Global power. 61

62 QIS 4 Sonuçlar Hayat underwriting riskinin dağılımı Local knowledge. Global power. 62

63 Türkiyedeki Gelişmeler Solvency II teknik ihtisas komitesinin kurulması ve Sayısal etki çalışmasına yönelik hazırlıklar Local knowledge. Global power. 63

64 Sorular Local knowledge. Global power. 64

Solvency II, Sayısal Etki Çalışmaları ve Edinilen Deneyimler

Solvency II, Sayısal Etki Çalışmaları ve Edinilen Deneyimler Solvency II, Sayısal Etki Çalışmaları ve Edinilen Deneyimler M. Serhat Yücel, FRM Solvency II Teknik İhtisas Komitesi Yerel bilgi. Küresel Güç. 1 Gündem o o o o Solvency II ve Tarihçesi Sayısal Etki Çalışmaları

Detaylı

Kredi Değerlendirmenin Geleceği - Basel II Yaklaşımı

Kredi Değerlendirmenin Geleceği - Basel II Yaklaşımı 22 Aralık 2004 Kredi Değerlendirmenin Geleceği - Basel II Yaklaşımı Haluk Yalçın Alper Önder Kaan Aksel haluk.yalcin@tr.pwc.com alper.onder@tr.pwc.com kaan.aksel@tr.pwc.com *connectedthinking Gündem 1.

Detaylı

Bu makalede Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi nce hazırlanan Basel I ve takiben Basel II standartları sunulmaktadır.

Bu makalede Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi nce hazırlanan Basel I ve takiben Basel II standartları sunulmaktadır. I. GİRİŞ BASEL II STANDARTLARI Cenan AYKUT* Günümüz dünyasında finansal sistemin tarafları uluslararası ve ulusal kurumlar, piyasalar hukuk ve denetim sistemleridir. Uluslararası ve ulusal düzeyde istikrarın

Detaylı

BASEL II NİN TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

BASEL II NİN TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BASEL II NİN TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ FATMA TUĞBA AVCIBAŞI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler 2012 YILI FAALİYET RAPORU Bölüm Konu Sayfa 1. Genel Bilgiler 2 1.1. Tarihsel Gelişim 2 1.2. Şirket Sermayesi ile İlgili Genel Bilgiler 2 1.3. Diğer Hususlar 2 2. Yönetim Kurulu Başkanının Raporu

Detaylı

Euler Hermes. Alacak Sigortasında Dünya Lideri

Euler Hermes. Alacak Sigortasında Dünya Lideri Euler Hermes Alacak Sigortasında Dünya Lideri Faaliyet Raporu 2013 2 Euler Hermes Faaliyet Raporu 2013 Bölüm I Sunuş 3 İçindekiler Bölüm I Sunuş 06 Euler Hermes e Bakış 07 Kilometre Taşları 08 Kurumsal

Detaylı

Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz.

Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz. Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz. Müsiad Cep Kitaplığı: 23 ISBN 978-975-7215-73-8 Önsöz 1988 yılında yayınlanan ilk Basel uzlaşışının

Detaylı

_~ëéä=ff= _~åâ~å¼ä¼â=aωòéåäéãéäéêáåáå bâçåçãáóé=îé=oééä=péâí êé v~åë¼ã~ä~ê¼k

_~ëéä=ff= _~åâ~å¼ä¼â=aωòéåäéãéäéêáåáå bâçåçãáóé=îé=oééä=péâí êé v~åë¼ã~ä~ê¼k CEO / CFO Serisi _~ëéä=ff= _~åâ~å¼ä¼â=aωòéåäéãéäéêáåáå bâçåçãáóé=îé=oééä=péâí êé v~åë¼ã~ä~ê¼k aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk áåçéâáäéê Önsöz 1 I. Uluslararası Finansal Düzenlemelerin Gerekliliği

Detaylı

Haziran 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Haziran 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Haziran 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BÖLÜM I-SUNUŞ 1 Özet Finansal Bilgiler 1 Tarihçe 2 Esas Sözleşme de Yapılan Değişiklikler 2 Ortaklık ve Sermaye Yapısına İlişkin Bilgiler 4 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

Risk Yönetimi ve Bankaların Denetimi

Risk Yönetimi ve Bankaların Denetimi Risk Yönetimi ve Bankaların Denetimi A.Nejat YÜZBAŞIOĞLU Risk Yönetimi ve Gözetim Teknikleri Dairesi Başkanı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Risk Yönetimi Konferansı Risk Yöneticileri Derneği

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 30/10/2014 tarih ve 31/1035 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

9,14 AAATrk)/aa (Stabil)

9,14 AAATrk)/aa (Stabil) Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Notları ve Görünüm TÜRKİYE Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu Bu rapor, JCR-ER tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmıştır. Ticari

Detaylı

YENİ SERMAYE YETERLİLİĞİ UZLAŞISI NA (BASEL II) GEÇİŞE İLİŞKİN YOL HARİTASI1

YENİ SERMAYE YETERLİLİĞİ UZLAŞISI NA (BASEL II) GEÇİŞE İLİŞKİN YOL HARİTASI1 YENİ SERMAYE YETERLİLİĞİ UZLAŞISI NA (BASEL II) GEÇİŞE İLİŞKİN YOL HARİTASI 1 1 Bu Yol Haritası T.Bankalar Birliği bünyesinde oluşturulan Basel II Yönlendirme Komitesi nce 26 Eylül 2003 tarihinde oybirliği

Detaylı

Yapılandırılmış Sermaye Piyasası Araçları: Sertifikalar

Yapılandırılmış Sermaye Piyasası Araçları: Sertifikalar Yapılandırılmış Sermaye Piyasası Araçları: Sertifikalar Müge Türkkan, Erste Securities İstanbul Menkul Değerler Türev Ürünler, Ürün Geliştirme Anadolu Üniversitesi Erste Group Bank AG Kısaca Erste Group

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 01.10.2013 tarih ve 33/1105 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

çözümler üretiyoruz...

çözümler üretiyoruz... RiskActive 05 Danışmanlık Hizmetlerimiz 06 Yazılım Çözümlerimiz 08 Eğitim Hizmetlerimiz 09 Akılcı çözümler üretiyoruz... Eğitimlerimiz Para ve Sermaye Piyasası Eğitimleri Risk Yönetimi Eğitimleri 10 13

Detaylı

DATE : September 11, 2015

DATE : September 11, 2015 TO : INVESTMENT COMMUNITY FROM : GARANTI BANK / Investor Relations Tel: (90 212) 318 2352 Fax: (90212) 216 5902 Email: investorrelations@garanti.com.tr SUBJECT : Prospectus Issuer Information Document

Detaylı

Mart 2014 ARA DÖNEM FAALĐYET RAPORU

Mart 2014 ARA DÖNEM FAALĐYET RAPORU Mart 2014 ARA DÖNEM FAALĐYET RAPORU BÖLÜM I-SUNUŞ 1 Özet Finansal Bilgiler 1 Tarihçe 2 Esas Sözleşme de Yapılan Değişiklikler 3 Ortaklık ve Sermaye Yapısına Đlişkin Bilgiler 4 Yönetim Kurulu Başkanı ve

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi. Tarih: 04.07.2005. Sayı : 2005 41 / 08 Konu : Basel - I ve Basel - II

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi. Tarih: 04.07.2005. Sayı : 2005 41 / 08 Konu : Basel - I ve Basel - II KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi Tarih: 04.07.2005 Bilgi Raporu Sayı : 2005 41 / 08 Konu : Basel - I ve Basel - II Hazırlayan: Mustafa ATİKER BASEL - I ve BASEL - II 1. BASEL- I İN ORTAYA ÇIKIŞ

Detaylı

Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu 2014

Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler Bölüm I: Giriş 2014 Değerlendirmesi: Ekonomi ve Piyasalar 4 Özetle 5 Güçlü Yönlerimiz 6 Temel Operasyonel Göstergeler 7 Derecelendirmeler 8 Önemli

Detaylı

AVRUPA YATIRIM BANKASI PROJE SÜRECİ Yusuf MEDER- Kıdemli Uzman Aralık 2003

AVRUPA YATIRIM BANKASI PROJE SÜRECİ Yusuf MEDER- Kıdemli Uzman Aralık 2003 AVRUPA YATIRIM BANKASI PROJE SÜRECİ Yusuf MEDER- Kıdemli Uzman Aralık 2003 GENEL BİLGİLER Bu broşürün amacı AYB nin proje sürecinin tanıtılmasıdır. Proje sahipleri, finans ve banka sektörü, toplum ve milli

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 1918/229 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax

Detaylı

KREDİ DERECELENDİRMESİ VEYA RATİNG: KAVRAM VE ÖLÇÜTLER

KREDİ DERECELENDİRMESİ VEYA RATİNG: KAVRAM VE ÖLÇÜTLER KREDİ DERECELENDİRMESİ VEYA RATİNG: KAVRAM VE ÖLÇÜTLER Yavuz AKBULAK * Öz 2008 yılında başlayan küresel durgunluk ve kötüleşmenin bir yansıması olarak, Ağustos 2011 de uluslararası kredi derecelendirme

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SĠSTEMĠNDE SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ VE BASEL STANDARTLARI

TÜRK BANKACILIK SĠSTEMĠNDE SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ VE BASEL STANDARTLARI TÜRK BANKACILIK SĠSTEMĠNDE SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ VE BASEL STANDARTLARI Hicabi ERSOY * Özet Bu çalışmada küreselleşmenin etkisiyle uluslar arası boyut kazanan finans sistemi ve sistemin uluslar arası düzeyde

Detaylı

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam

Detaylı

Faaliyet Raporu 2010

Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu 2010 İçindekiler Sunuş 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Stratejimiz 5 Tarihçe 6 Rakamlarla Anadolu Hayat Emeklilik 8 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2010 Yılı Değerlendirmesi

Detaylı

Finansal Hizmetler. Bölümü. İstanbul un Yeni Serüveni: Uluslararası Finans Merkezi Olmak. Sinem Cantürk. Sosyal Medyada Bankacılık.

Finansal Hizmetler. Bölümü. İstanbul un Yeni Serüveni: Uluslararası Finans Merkezi Olmak. Sinem Cantürk. Sosyal Medyada Bankacılık. İstanbul un Yeni Serüveni: Uluslararası Finans Merkezi Olmak Sinem Cantürk Sosyal Medyada Bankacılık Cihan Doğrayan Yatırım Fonları ve Finansal Piyasalarla Etkileşim Solvency II ve Sigorta Sektörüne Etkileri

Detaylı

AB Müktesebatının Türkiye nin Finansal Düzenlemeleri Üzerindeki Etkisi: 1998-2008 AB Belgeleri Bağlamında Bir Değerlendirme

AB Müktesebatının Türkiye nin Finansal Düzenlemeleri Üzerindeki Etkisi: 1998-2008 AB Belgeleri Bağlamında Bir Değerlendirme AB Müktesebatının Türkiye nin Finansal Düzenlemeleri Üzerindeki Etkisi: 1998-2008 AB Belgeleri Bağlamında Bir Değerlendirme Yrd. Doç. Dr.Hüseyin YILMAZ Bilecik Üniversitesi Đ.Đ.B.F ÖZET AB 1998 yılından

Detaylı

Eylül 2012 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Eylül 2012 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Eylül 2012 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BÖLÜM I-SUNU 1 Özet Finansal Bilgiler 1 Tarihçe 2 Ana Sözleşme de Yapılan Değişiklikler 3 Ortaklık ve Sermaye Yapısına İlişkin Bilgiler 5 Yönetim Kurulu Başkanı ve

Detaylı

3. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması,

3. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması, Faaliyet Raporu - 2011 26.03.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış, Banka Ana Sözleşmesine göre Başkanlık Divanı teşkili ve Olağan Genel Kurul toplantı zaptının Başkanlık Divanınca

Detaylı