ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler ( : 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara Üniv., Eğitim Bilimleri Fakültesi Bitirme Yılı 1979 Yüksek Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler ( : Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) Uygulamalı (Klinik) Psikoloji ( Diploma) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hacettepe Üniv., Mezuniyet Sonrası Eğt. F. (MESEF) 198 Psikometri ( : Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) Hacettepe Üniv., Mezuniyet Sonrası Eğt. F. (MESEF) Doktora Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ( Diploma) Hacettepe Üniv., Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik Ünvanlar: Ünvan Alan Üniversite Yıl Hacettepe Üniversitesi, Yardımcı Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi, 199 Doçent Anabilim Dalı Eğitim Bilimleri Bölümü Doçent Profesör Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü A. Ata Tezbaşaran ÖZGEÇMİŞ 1 1

2 A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: A1. Tezbaşaran A. A., (4) "Likert Tipi Ölçeklere Madde Seçmede Geleneksel Madde Analizi Tekniklerinin Karşılaştırılması" Türk Psikoloji Dergisi - Turkish Journal of Psychology Vol. 19 (54), pp.77-9, December (Uluslararası Hakemli dergi, ISSN 1-44, SSCI, PsycLIT, PsycINFO, Psychological Absract tarama kapsamındadır.) A. Atılgan, H. ve Tezbaşaran, A. A. (5) "Genellenebilirlik kuramı alternatif karar çalışmaları ile senaryolar ve gerçek durumlar için elde edilen G ve Phi katsayılarının tutarlılığının incelenmesi", Eğitim Araştırmaları Dergisi - Eurasian Journal of Educational Research, Yıl. 5 Sayı. 18 Kış. (Uluslararası Hakemli dergi, ISSN 1-597X, Educational Research Absract- ERA ve EBSCO veritabanı tarama kapsamındadır.) B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler C Ulusal düzeyde yazılan kitaplar ve kitaplarda bölümler: C1. Tezbaşaran A. A. (1996) İlköğretimdeki Fen Bilgisi Derslerinde Ölçme ve Değerlendirme Türk Eğitim Derneği Yayınları. İlköğretim Okullarında Fen Öğretimi ve Sorunları (Kitapta Bölüm) C. Tezbaşaran A. A., Komisyon Başkanı- N. Akyüz, S. Levendoğlu ve G. Sancak (1996) Birleştirilmiş Sınıflar Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmen Kılavuzu 4-5 (I. Yıl). TC Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF Türkiye temsilciliği, ANKARA C. Tezbaşaran A. A., Komisyon Başkanı- N. Akyüz, S. Levendoğlu ve G. Sancak (1996) Birleştirilmiş Sınıflar Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmen Kılavuzu 4-5 (II. Yıl). TC Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF Türkiye temsilciliği, ANKARA C4. Tezbaşaran A. A., Komisyon Başkanı- N. Akyüz, S. Levendoğlu ve G. Sancak (1996) Birleştirilmiş Sınıflar Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenci Çalışma Kitabı 4-5 (I. Yıl). TC Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF Türkiye temsilciliği, ANKARA C5. Tezbaşaran A. A., Komisyon Başkanı- N. Akyüz, S. Levendoğlu ve G. Sancak (1996) Birleştirilmiş Sınıflar Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenci Çalışma Kitabı 4-5 (II. Yıl). TC Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF Türkiye temsilciliği, ANKARA C6. Tezbaşaran A. A., (1996) Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Özyurt Matbaası, ISBN: , ANKARA C7. Tezbaşaran A. A., (1997) Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. İkinci Bası (Düzeltilmiş), Türk Psikologlar Derneği Yayınları, ISBN: , ANKARA C8. Tezbaşaran A. A., (1998) Ünite 1 Okullardaki Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarında Bilgisayar Kullanımı Eğitim Bilimlerinde Yenilikler (Ders Kitabında Bölüm), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ESKİŞEHİR D Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: D1. Tezbaşaran A. A. (199) ÖYS'ye Katılan Adayların Tercihlerindeki Değişmeler: 1987 öncesi ve Sonrası, ( ) H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 9, s.- 4 D. Tezbaşaran A. A. (1994) ÖSYS Testlerinde Yoklanmak İstenen Bilişsel Davranışlar H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 1, s D. Tezbaşaran A. A. (l996) Eğitim ve Psikolojideki Test Uygulamalarında Bilgisayar Kullanımı Eğitim ve Bilim Cilt:, Sayı: 1, Nisan, s D4. Tezbaşaran A. A., (1997) Vaiıdity Issues Of A Lıkert Type Scale (A Case Study) H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, sayfa: D5. Doğan, Nuri ve Tezbaşaran, A. A. () Klasik Test Kuramı ve Örtük Özellikler Kuramının Örneklemler Bağlamında Karşılaştırılması (Comparison of Classical Test Theory and A. Ata Tezbaşaran ÖZGEÇMİŞ 1

3 Latent Traits Theory By Samples) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 : D6. Tezbaşaran A. A., (4) "Yüksek Öğretime Geçişin Kısa Öyküsü: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemindeki Değişmeler (196-4)" Eğitim Bilim Toplum Cilt: (Sayı: 6) sayfa: , Bahar (Ulusal Hakemli Dergi ISSN: 1-9) E Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve / veya bildiri kitabında (proceedings) basılan bildiriler: E1. Tezbaşaran A. A. (1988) ÖSYS Testlerinde Yoklanmak İstenen Beceriler ÖSYM Sınav Sistemi: ÖSYS'ye Katılacak Adaylar İçin Mesleki Rehberlik ve Tercih konulu Seminerde sunulmuş Bildiri Mart, Ankara E. Tezbaşaran A. A. (1991) ÖYS'ye Katılan Adayların Tercihlerindeki Değişmeler: 1987 öncesi ve Sonrası, ( ) Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, I. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Bildiri Eylül., Ankara E. Tezbaşaran A. A. (1995) Likert Tipi Ölçeklerin Geliştirilmesinde Korelasyon ve ttest Teknikleriyle Madde Seçme II. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi nde sunulmuş bildiri. Hacettepe Üniversitesi Eylül 1995, Ankara E4. Tezbaşaran A. A. (4) Eğitimde Yönlendirme ve Üniversiteye Giriş Sistemi Çalıştay Alt Grubu Katılımcısı; Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitimin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri 1-11 Şubat, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Yayın No: 194 ISBN: , s. 7-74, Ankara E5. Tezbaşaran A. A. (7) Mühendislik ve Veterinerlik Fakültelerindeki Akreditasyon Deneyimleri ve Eğitim Fakültelerindeki Akreditasyon Sürecine İlişkin Öneriler Geliştirme Çalıştay Alt Grubu Katılımcısı; Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Türkiye Eğitim Fakülteleri ve Akreditasyon Çalıştayı, 1- Mart, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Yayın No: 4 ISBN: , Ankara E6. Tezbaşaran A. A. (8) Eğitim Felsefesi Çalıştay Alt Grubu Katılımcısı, Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Türkiye Cumhuriyetinde Eğitimin Çağdaş Değerlerle İrdelenmesi Çalıştayı, 1- Mart, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Yayın No: 6, ISBN: , Ankara E7. Tezbaşaran A. A. (8) Testler ve Etik Standartlar Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Bildiri Mayıs, Ankara. E8. Tezbaşaran A. A. (9) Eğitim Fakültelerinde Öğretim Elemanı Yetiştirme ve Öğretim Elemanı Yeterlikleri Çalıştay Alt Grubunda Katılımcı, Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakültelerinde Lisans ve Lisansüstü Eğitimin İrdelenmesi Çalıştayı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara 1- Mart,, Sonuç Raporu Sayfa: Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Yayın No: 7; ISBN: E9. Tezbaşaran A. A. (1) O. Özdemir, O. Ergene, D. Dönük, V. Özdemir, F. Ulaş: Bildiri: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı Önerisi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Öğretmenliği Çalıştayı Kitabı (6 8 Nisan 1 Marmaris): Sayfa 117-1, Promedya Yayınları, ISBN: , ANKARA, 1 E1. Tezbaşaran A. A. (1) Öğretmen Yeterliklerine Uygun Öğretmen Yetiştirme Süreci Çalıştay Alt Grubunda Katılımcı, Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Bir Profesyonel Olarak Öğretemen Çalıştayı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara 1- Mart: Sonuç Raporu Sayfa: Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Yayın No: 9; Üniversitesi Yayınları Yayın No: 94 ISBN: , ANKARA, Haziran 11 1 A. Ata Tezbaşaran ÖZGEÇMİŞ 1

4 F Diğer yayınlar, Bilgisayar Yazılımları ve Çalışmalar: F1. Tezbaşaran A. A. (1988) 1987 Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS) Sonuçlarına Göre Üstün Başarı Gösteren Öğrencilerin Yerleştirildikleri Yükseköğretim Programlarına Göre İncelenmesi Hizmete özel araştarma raporu. ÖSYM Şubat, Ankara F. Tezbaşaran A. A. (1988) Bilişsel Psikoloji ve Öğretim: Bellek ve Düşünme Konularının Tarihsel Gelişimine Kısa Bir Bakış ve Bilişsel Psikolojinin Öğretime Katkıları Nisan, Ankara F. Tezbaşaran A. A. (1989) ARMAP: Test ve Madde Analizi Paket Programı Herbiri 15 sorudan ve 1 alt testten oluşabilen 5 testlik bütünleşik sınavlar için hizmete özel bilgisayar programı: Tasarım, Geliştirme ve Denetim: A. Ata.Tezbaşaran, COBOL ile Kodlama: Eyüp Onat ÖSYM, Şubat, Ankara (Yazılım) F4. Tezbaşaran A. A. (1989) Bilgisayar Destekli Bireyselleştirilmiş Test Uygulamaları İle İlgili Bir İnceleme (Adaptive Testing) İnceleme. ÖSYM Ağustos, Ankara F5. Tezbaşaran A. A. (1995) TextVision.TR Yazılım Çevirisi: Yazılımın tasarımcısı Prof. Dr. Piet A. M. Kommers'in özel izniyle Türkçeleştirilmiş bilgisayara dayalı bilişsel öğrenme (Kavram Haritalama) yazılımı, University of Twente, Dept. of Educatinal Technology, NEDHERLAND - HOLLANDA (Yazılım) F6. Tezbaşaran A. A. (1996) Türkiye de Kullanılan Psikolojik Testlerin Geçerlik Sorunları. Türk Psikoloji Bülteni Sayı: 4, Nisan F7. Tezbaşaran A. A., (5) (Akbaş A. Yönetimindeki) "Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Köy Enstitüleri Paneli" Panel konuşma özeti. Yeniden İmece Üç Aylık Eğitim Bilim Sanat Kültür Dergisi Yıl: 1, Sayı:, Sayfa:111, Mayıs G e- Kitaplar: G1. Tezbaşaran A. A., (8) Likert Tipi Ölçek Hazırlama Kılavuzu, Üçüncü Sürüm e- Kitap MERSİN H. YÖK Formatı Dışındaki Diğer Hakemsiz Makaleler H1. Tezbaşaran A. A. (11), Öğretim Programlarındaki Kazanımlarla Geliştirilmesi Beklenen Düşünme Becerileri Üzerine Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, Sayı 1, Sayfa 1 H1. Tezbaşaran A. A. (1), Öğretim Programlarındaki Kazanımlarla Geliştirilmesi Beklenen Düşünme Becerileri Üzerine Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi, Sayı, Sayfa - 6 I. Uluslararası Projeler / Çalışmalar I.1. I.. I.. I.4. I.5. I.6. Tezbaşaran A. A. (199), A Project on Item Banking about Student Selection and Placement Examinations for Higher Institutions A paper presented for The NATO Advanced Research Workshop on "Item Banking: Interactive Testing and Self- Assessment" October, 7-1 Liège, Belgium Tezbaşaran, A. A. ( ) Education For All, Turkey s National Coordinator, UNESCO Tezbaşaran A. A. (1999) Herkes İçin Eğitim Yılı Türkiye Raporu UNESCO Tezbaşaran A. A. () Education For All Year, Summary Report, Ankara, January, Dakar Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı adına Dünya Eğitim Forumu nda sunulmuştur. Tezbaşaran A. A. () World Education Forum, Participant of Final Report, 6 8 April, Dakar, Senegal Tezbaşaran A. A. (7 9) Proje Koordinatörü, Yürütücü, (Proje Başlangıç- Bitiş Tarihi ), Language Competence Certification Tools For The Vocations (LCCTV) LLP- LdV- TOI- 7- DE AB Eğitim Programları Yenilik Transferi Projesi: Almanya Koordinatörü, Prof. Dr. Walf A. Ata Tezbaşaran ÖZGEÇMİŞ 1 4

5 I.7. Paprotte- University of Münster- Türkiye Koordinatörü: Prof. Dr. A. Ata Tezbaşaran - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Öngörülen Proje Çıktıları (Sektör- özel dil yeterliği sertifika araçları, denizciler ve bu alana ilgi duyan herkes için English For Mariners isimli çalışma kitabı yazımı) Mersin Tezbaşaran A. A. (1) Trainer, Training of Trainers at Khazar University, Using student assessment results and monitoring research for decision- making in governance, and with the participation of CITO Group of Turkey, a training course for trainers on "Using assessment and assessment results" was held in the university on - 7 June. Bakü, Azerbaycan J. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri: J.1. Yüksek Lisans Tezleri: J.1.1. İkramov, Alimcan (1995) Özbek- Türk Lisesi Seçme Sınavlarının Güvenirliği ve Geçerliği Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara J.1.. Özdemir, Devrim (1997) Kısa Cevaplı, Çoktan Seçmeli ve Kompozisyon Tipi Testlerin Psikometrik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara J.1.. Ünal, Zafer (1997) İlköğretim Okulları IV. Sınıf Fen Bilgisi Progremına Göre Hazırlanmış Kısa Cevaplı ve Çoktan Seçmeli Test Maddelerinin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara J.1.4. Yurtseven, M. Canan (1998) Matematiksel Muhakeme Problemlerini Problem Çözme Sürecinde ve Sonucunda Yoklayan Maddelerden Oluşan Testlerin Psikometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara J.1.5. Doğan, Nuri (1999) Dersane Deneme Sınavları ile ÖSS ve ÖYS Arasındaki İlişki Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara J.1.6. Şener, İsmail (1999) Endüstri Meslek Lisesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Derslerindeki Akademik Başarı Puanları ile Kendini Değerlendirme Envanterinden Elde Ettikleri Genel Akademik Yetenek ve Mekanik İlgi Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara J.1.7. Kan, Adnan (1) Yazılı Yoklamaların Puanlanmasında Puanlama Cetveli ve Yanıt Anahtarı Kullanımının Puanlamaya ve Puanlayıcı Güvenirliğine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara J.1.8. Özkul, Fatma () Ağırlıklandırılmış Puanlamalı Kısa Cevaplı, 1- Puanlamalı Kısa Cevaplı ve Çoktan Seçmeli Testlerin Madde ve Test Özelliklerinin Karşılaştırılması Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara J.1.9. Ketenci, A. Püren Türkoğlu () Çoktan Seçmeli Testlerde Cevapların Seçenekler Üzerine Dağılımının Madde Özelliklerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara J.1.1. Fenercioğlu, Esin () "Likert Tipi Ölçeklere Madde Seçmede Kullanılan Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu Tekniği ile Çok Serili Korelasyon Tekniğinin İncelenmesi" Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara J Durak, Mustafa () "Fen Lisesi Öğrencilerinin Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında Aldıkları Puanlar ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler" Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara J.1.1. İlci, Betül (4) "Yetenek Testlerinin Kağıt- Kalem ve Online Uygulamalarının Karşılaştırılması" Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara J.1.1. Sünbül, Seda Deniz (5) "Farklı Likert Tipi Tutum Ölçeği Geliştirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması" Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin. A. Ata Tezbaşaran ÖZGEÇMİŞ 1 5

6 J Derkuş, Esra (9) Puanlayıcılar Arasındaki Uzlaşmanın Farklı Tekniklerle İncelenmesi Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin. j Selçuk, Eray (1) Orta Öğretim Kurumları Sınavı (OKS) ve Seviye Belirleme Sınavı (SBS) 8. Sınıf Fen Alt Testlerindeki Maddelerin Uluslararasi Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) Yeterlik Düzeylerine Göre Dağılımlarının İncelenmesi j Doğan, Semiha (1) Kavram Haritası ve Yapılandırılmış Grid Tekniğinin Çoktan Seçmeli Testlerle Karşılaştırılması Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin. J.. Doktora Tezleri: J..1. Nartgün, Zekeriya () Aynı Tutumu Ölçmeye Yönelik Likert Tipi Ölçek ile Metrik Ölçeğin Madde ve Ölçek Özelliklerinin Klasik Test Kuramı ve Örtük Özellikler Kuramına Göre İncelenmesi Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara J... Şahin, Baki () "Matematik Dersinde Kavram Haritası Yöntemini Kullanarak Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma" Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara J... Doğan, Nuri () "Klasik Test Kuramı ve Örtük Özellikler Kuramının Örneklemler Bağlamında Karşılaştırılması" Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara J..4. Kan, Adnan (4) "Farklı Yetenek ve Örneklem Gruplarından Kestirilen Madde Parametrelerinin Karşılaştırılması" Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara J..5. Atılgan, Hakan (4) Genellenebilirlik Kuramı ve Çok Değişkenlik Kaynaklı Rasch Modelinin Karşılaştırılmasına İlişkin Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara K. İdari Görevler İlkokul Öğretmeni / Müdür Vekili Birleştirilmiş ve bağımsız sınıflı İlkokullarda, TC Milli Eğitim Bakanlığı Kütüphaneci, Bölüm Şefi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Merkezi Kütüphanesi, ANKARA Test Uzmanı, Akademik Çalışmalardan Sorumlu Müdür Yardımcısı, TAB: Test Araştırma ve Geliştirme Birimi, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ANKARA Danışman, TC Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araştırmaları Dairesi (EARGED), Program Geliştirme Şubesi ( ) Müdür Yardımcısı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ( Eylül 1998) 1998 Genel Müdür, TC Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Genel Müdürlüğü (4/6/1998-9/9/) 1998 Ulusal Koordinatör (National Coordinator), Education For All (Herkes İçin Eğitim Türkiye Temsilcisi) UNESCO, Paris Fransa Türkiye Raportörü, Ulusal Koordinatör, Türkiye Temsilcisi, Education for All: Meeting our Collective Commitments. Adopted by the World Education Forum. Dakar, Senegal, UNDP, UNFPA, UNICEF and the World Bank, 6-8 April 1 Danışman, Temel Eğitim Programı, İzleme ve Değerlendirme Birimi TC Milli Eğitim Bakanlığı, ( ) - 4 Anabilim Dalı Başkanı, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı (Ekim, ) 1 - Komisyon Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Üniversite Burs Komisyonu (4.1.1, ) A. Ata Tezbaşaran ÖZGEÇMİŞ 1 6

7 1-4 Danışman, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Ölçme ve Değerlendirme Birimi, Soru Bankası Yönetimi (7..1, ) 1-4 Kurucu Üye ve Öğretim Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Tıp Eğitimi Yüksek Yisans ve Doktora Programı 1-4 Komisyon Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Öğretim Üyelerinin Yurt Dışı Kongrelere ve Bilimsel Etkinliklere Katılımlarını Destekleme ve Yayın Değerlendirme Komisyonu (Mart, ) 5-8 Bölüm Başkanı, ME. Ü. Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 6-8 Anabilim Dalı Başkanı, ME.Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı 6 7 Dekan Yardımcısı, ME.Ü. Eğitim Fakültesi 7-1 Dekan, ME.Ü. Eğitim Fakültesi 7-1 Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi, ME. Ü. Üniversite Yönetim Kurulu 7-1 Senatör, ME.Ü. Üniversite Senatosu 7 - Öğrenci Topluluğu Danışmanı, Mersin Üniversitesi, İLKYAR (İlköğretim Okullarına Yardım) Öğrenci Topluluğu 8 - Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, ME. Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi 9-1 Bölüm Başkanı, ME.Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü (9/6/1) 11-1 Enstitü Kurulu Üyesi, ME. Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Genel Kurulu 11: Komisyon Üyesi, Uluslararası Dil Becerileri Sınavları, Denklik - Eşdeğerlik Komisyonu ÖSYM Bilkent 4-5 Ağustos, 5-6 Eylül 11 ANKARA 11-1 Danışman, ÖSYM Başkanlığı: Soru Yazarı Yetiştirme Programı Kasım 11 - Mayıs 1 (Haftada bir gün görevlendirme) ÖSYM Bilkent ANKARA 1 - Danışman, Redaktör, ÖSYM Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı nda soru redaktörlüğü ve bilimsel denetçilik; 11-1 Haziran 1 - Mayıs 1 den itibaren (Haftada bir gün görevlendirme) ÖSYM Bilkent ANKARA 1-1 Bilim Kurulu Üyesi, Sosyal Bilgiler Grup Başkanı, Cito Türkiye, ODTÜ Teknokent Ankara 1 - Anabilim Dalı Başkanı, ME.Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı (6/8/1 - ) 1 - Fakülte Kurulu Profesör Temsilcisi, Mersin Üniv. Eğitim Fakültesi L. Diğer Etkinliklerden Bazıları (Seminer, Kongre, Konferans vb.): 1: Konferans: Designing Teaching and Learning Activities Based on Concept Mapping, 8 Haziran 1, International Workshop, Buca Eğitim Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca, İzmir. (In English) 1: Konferans: Impact of Information Technologies in Teachers Education, 8 Haziran 1, International Workshop, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Buca, İzmir. (In English) 1 - Seminerler: Tıp Eğitiminde Eğitim Teknikleri, Eğitim Formasyonu ve Ölçme- Değerlendirme Kursları, Soru Yazma Teknikleri, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilim ve Kültür Merkezi R Salonu, Ankara (Anabilim Dalı bazında tekrarlandı) 1- Seminerler: Tıp Eğitiminde Eğitim Teknikleri, Eğitim Formasyonu ve Ölçme- Değerlendirme Kursları, Soru Bankası Oluşturma ve Madde Redaksiyon Teknikleri, A. Ata Tezbaşaran ÖZGEÇMİŞ 1 7

8 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bilim ve Kültür Merkezi R Salonu, Ankara. (Anabilim Dalı bazında tekrarlandı) : Konferans: Ölçek Geliştirme.5. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Bilim ve Kültür Merkezi S Salonu, Ankara. 4: Konferans: "Öğretmen Rollerinde Gerçekleşmesi Beklenen Değişiklikler" Öğretmenler Günü Kutlama Programı, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, Kongre Merkezi, Malatya, 4 Kasım 4 4: Sempozyum - Bildiri: "Herkes İçin Eğitim, Eğitim Göstergeleri" (Education For All - EFA- UNESCO) Eğitimde Yeni Ufuklar II: "Eğitim Hakkı ve Okula Gidemeyen Çocuklarımız Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi, Dedeman Konferans Salonu Ankara - 4 Aralık 4 5: Panel: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Etkinlikleri Topluluğu: Köy Enstitülerinin Kuruluş Yıldönümü ME.Ü. Yenişehir Kampüsü Tıp Fakültesi / İstemihan Talay Konferans Salonu, Mersin, 18 Nisan 5 6: Komisyon Başkanı ve İl Genel Kurulu Üyesi, 17. Millî Eğitim Şûrası Mersin İli Genel Kurulu, Ortaöğretimde Kademeler Arasında Geçiş, Yönlendirme ve Sınav Sistemi Komisyon Başkanı MEB 17. Milli Eğitim Şûrası, Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin 7: Seminer, 1. Yüzyılın Öğretmeni Özel Akdeniz Palmiye İlköğretim Okulu, Mersin, 4 Mart 7 7: Sempozyum, Okulöncesi Eğitim ve İlköğretimin Sorunları: Geleceğe Bakış TED Eğitimde Yeni Ufuklar III Sempozyumu, Ankara, 1-1 Nisan 7 7: Seminer, Okul Öğrenmeleri ve Öğretmen Rollerinde Beklenen Değişmeler, MEÜ. Tarsus Meslek Yüksekokulu, Tarsus, 5 Mayıs 7 7: Seminer, Kötüye Örnek Test Maddeleri, MEÜ. Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Mersin, 4 Haziran 7 7: Seminer, Nasıl Matematik Öğretemiyoruz?, MEÜ. Tece Kampüsü, Fen- Edebiyat Fakültesi TUBİTAK Projesi, Matematik Öğretmenlerine Yönelik Etkinlikler Programı, Mersin, 7 Haziran 7 7: Panel, Ölçek Geliştirme, Uyarlama ve Kullanmada Yaşanan Sorunlar XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, 5-7 Eylül 7 7: Konferans, Değişen İlköğretim Programlarının Tanıtılması Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Suphi Öner Öğretmenevi Konferans Salonu, Mersin, 16 Kasım 7 7: Panel, Değişen Öğretmen Rolleri ve Yeni Yaklaşımlar Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenler Günü Kutlama Programı, MEÜ. Yenişehir Kampüsü Tıp Fakültesi / İstemihan Talay Konferans Salonu, Mersin, 8 Kasım 7 7: Seminer, Geleneksel Okul Öğrenmeleri ve Gerektirdiği Bilişsel Beceriler Özel Türkmen Koleji, Mersin, 1 Aralık 7 7: Panel, Şiddetin ve Madde Bağımlılığının Önlenmesinde Öğrenci Servis Taşımacılığının Yükleneceği Rol ve Sağlayacağı Katkılar Mersin Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası, Mersin Kültür Merkezi, Mersin, 8 Aralık 7 7: Seminer, Eğitimde Değişim Liderliği ve Değişen İlköğretim Programlarının Tanıtılması Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin, 8 Aralık 7 7: Seminer, Ölçme ve Değerlendirmede Soru Sorabilmek Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu, Mersin, : Panel, Köy Enstitüleri ve Günümüz Eğitim Bilimine Yansımaları: Rahle- i Tedris Metodu ve Doğurguları Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Balcalı Hipokrat Konferans Salonu, Adana, A. Ata Tezbaşaran ÖZGEÇMİŞ 1 8

9 8: Konferans, Bilgi Çağının Öğretmeni Kimdir? 16 Mart Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıldönümü Kutlama Programı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Burdur, : Panel, Öğretmen Yetiştirme Sistemi, Öğretmenin Rolü, Öğretmen Örgütlenmesi Öğretmen Okullarının Kuruluşunun 16. Yılı Etkinliği, Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu, Mersin, : Konferans, Görme Engellilerin Topluma Entegrasyonu Açısından Uygulanacak Eğitim Programlarının Önemi Esnaf Odaları Birliği Konferans Salonu, Mersin, : Panel, Öğretmen Okullarının Kuruluşunun 16. Yılında Öğretmenlik Mesleği MEÜ. Yenişehir kampusü Tıp Fakültesi İstemihan Talay Konferans Salonu, Mersin, : Panel, Değişen İlköğretim Programlarının Dayandığı Felsefi Temeller Mersin Üniversitesini Geliştirme Vakfı, Türkmen Koleji Konferans Salonu, Mersin,.4.8 8: Seminer, Performans Değerlendirme T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, Mesleki Eğitimde Kalite Güvence Sisteminin Yaygınlaştırılması Semineri, Mersin, : Seminer, Değişen Öğretim Programlarının Uygulanmasında Müfettişlerin Rolleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, Öğretim Sürecini Geliştirme Kursu, Kapızlı Nisan Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisi, Silifke- Mersin, 5.5.8; 1.5.8; 6.5.8;.6.8 (Belirtilen tarihlerde 4 kez Tekrarlandı) 8: Seminer, Yenilenen İlköğretim Programlarının Tanıtımı ve Öğrenme Stilleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, Öğretim Sürecini Geliştirme Kursu, Kapızlı Nisan Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisi, Silifke- Mersin, 5.5.8; 1.5.8; 6.5.8;.6.8 (Belirtilen tarihlerde 4 kez Tekrarlandı) 8: Seminer, İlköğretim ve Ortaöğretim Programlarında Öngörülen Temel Becerilerin Tanıtımı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED), Formatör Öğretmen, Ölçme ve Değerlendirme Semineri, Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, Mersin, : Seminer, Öğrenme Sürecinin İzlenmesi, Öğrenme Çıktılarının Değerlendirilmesi T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED), Ölçme ve Değerlendirme Semineri, Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, Mersin, : Bilim Kurulu Üyesi, Mersin Sempozyumu 8 Mersin, 19- Kasım 8 8: Konferans, Eğitimle Yetiştirilmesi Beklenen İnsan Tipi MEÜ. Eğitim Fakültesi Çarşamba Konferansları, Mersin, : Çalıştay, UNESCO Education For All (EFA) National Coordinator, Member of workshop, UNESCO Herkes İçin Eğitim Programı ve Türkiye nin Öncelikleri Çalıştayı UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Antalya, 7-9 Kasım 8 9: Ulusal Çalıştay Düzenleyicisi, Koordinatör, Topluma Hizmet Uygulamaları Uygulama Yönergesi ve İşbirliği Protokollerinin Sunumu Topluma Hizmet Uygulamaları Çalıştayı Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Suphi Öner Öğretmenevi, Mersin, : Panel, Engelliler ve Toplum Panel Başkanı, Mersin Üniversitesi Engelsiz Yaşam Birimi ve Mersin Engelliler Platform Otistik Çocukları Koruma ve Eğitim Derneği, Mersin, 1/5/9 9: Konferans, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilim Kurulu Üyesi, Tartışmacı, 1. Uluslararası Yaşayan Kuramcılar Konferansı: Howard GARDNER Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Burdur, - 4 Mayıs 9 A. Ata Tezbaşaran ÖZGEÇMİŞ 1 9

10 9: Panel, Çağrılı Katılımcı, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünün kuruluşunun 4. yıl paneli Hacettepe Üniversitesi Ankara, 1 Haziran 9 9: Sempozyum, Bilim Kurulu Üyesi, Oturum Yöneticisi, Uluslararası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası, Ankara, - Haziran 9 9: Uluslararası Konferans, Çağrılı Konuşmacı, Türkiye de Ulusal Sınavlar ve Değerlendirme Sistemleri Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde Eğitim Uygulamaları ile ilgili Yakın Zaman Gelişmeleri Konferansı, Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul, 8-9 Ekim 9 9: Konferans, Ahilik Kültürü ve Mesleki Etik konulu konferans, 16. Ahilik Kültürü Haftası Kutlama Programı Mersin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Mersin 16 Ekim 9 9: Sempozyum, Çağrılı Onur Kurulu Üyesi, Türkiye nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı Ankara, 1-1 Kasım 9 9: Panel, Panelist, Matematik ve Teknoloji konulu panel, 8. Matematik Sempozyumu Matematikçiler Derneği Ankara, 14 Kasım 9 1: Panel, Panelist, Köy Enstitülerinin Kuruluşunun 7. Yılı konulu panel, Mersin Üniversitesi, Mersin, 16 Nisan 1 1: Davetli Komisyon ve Genel Kurul Üyesi, 18. Millî Eğitim Şûrası Genel Kurulu, Rehberlik ve Yönlendirme Alt Komisyon Üyesi MEB 18. Milli Eğitim Şürası, Milli Eğitim Bakanlığı, Kızılcahamam, Ankara, 1 5 Kasım 1 1: Çalıştay, Çalışma Grubu Üyesi, Üstün Yetenekliler Eğitimi Strateji Belgesi OAP Milli Eğitim Bakanlığı TÜBİTAK, Kocaeli, TÜSSİDE, - Aralık 1 1: Panel, Panelist, Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin Rolü Milliyet Gazetesi ÇYDD, İstanbul 4 Aralık 1 11: Bilim Kurulu Üyeliği, Sonuç Bildirgesi Yazarlığı, Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 8-1 Eylül 11 BURDUR 11: Komisyon Başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü: Öğretmen Yetiştirme Strateji Çalıştayı Kasım 11 ANTALYA 1: Komisyon ve Çalışma Grubu Üyeliği, TEMSEN, Eğitim Denetçileri Çalıştayı, 1 Ocak 1 Başkent Öğretmenevi, ANKARA 1: Konferans, Çalıştay, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri için Tıp Eğitiminde Ölçme ve Değerledirme 18, 5 Ocak, Şubat,,, 7, 9 Mart, 1, 1 Nisan 1 olmak üzere 1 ayrı oturum. 1: Konferans, Avrupa Birliği Bağlamında Değişen Öğretim Programları 17 Nisan 1 ANAMUR Öğretmenevi MERSİN 1: Bilim Kurulu Üyeliği, Oturum Yöneticiliği, Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 1- Mayıs Haziran 1 MUĞLA 1: Komisyon ve Çalışma Grubu Üyesi, Onuncu Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu ve Çalışma Grubu T.C. Kalkınma Bakanlığı, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, 1-11 Eylül Kasım 1, Ankara A. Ata Tezbaşaran ÖZGEÇMİŞ 1 1

11 M. Son iki yılda verilen Lisans ve Lisansüstü dersler Akademik Yıl Dönem Güz Bahar Dersin Adı Uygulamalı İstatistik (YL) Ölçme Teknikleri (YL) Öğrenme Sürecini İzleme ve Değerlendirme (YL) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (L) İzleme ve Değerlendirme (YL) Öğrenme Psikolojisi (YL) Araştırma Teknikleri (YL) Test Geliştirme (YL) 1-1 Güz Psikolojik Testler (YL) Bilimsel Araştırma Yöntemleri Öğrenme Sürecini İzleme ve Değerlendirme 1-1 Bahar Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (L) İzleme ve Değerlendirme (YL) Öğrenme Psikolojisi (YL) Araştırma Teknikleri II (YL) Haftalık Saati T P K L: Lisans, YL: Yüksek lisans, Dr: Doktora N. Verilmiş Olan Derslerden Bazıları: Dersin Adı Dersin Adı 1 Öğrenme Psikolojisi (YL) 1 Araştırma Teknikleri (l, YL, Dr) Uygulamalı İstatistik (YL) 11 Psikometri I ve II (Dr) Psikolojik Test Geliştirme 1 Ölçme Teknikleri (YL) 4 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (L) 1 Psikolojik Testler (YL) 5 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (L) 14 Ölçme Teknikleri 6 Öğrenme Sürecini İzleme ve Değerlendirme (YL) 7 İngilizce Öğretiminde Öğrenmeyi İzleme ve Değerlendirme (YL) 8 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Giriş (YL) 15 Ölçek Geliştirme 16 Ölçek Geliştirmede Bilgisayar Uygulamaları 17 İleri Veri Analizi Teknikleri (Dr) 9 Temel İstatistik 18 Türkçe Öğretiminde Öğrenmeyi İzleme ve Değerlendirme (YL) A. Ata Tezbaşaran ÖZGEÇMİŞ 1 11

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ OCAK-2015 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme 2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Matbaası Ankara-2015

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr son güncelleme tarihi: 14.11.2014 1. Adı Soyadı : Süheyla BİRLİK 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 19.07.1974 / Pazar-RİZE 3. Unvanı : yrd.doç.dr. 4. Öğrenim Durumu

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ Adres: Doğum Tarihi: Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 1948; HacıbektaĢ, NevĢehir. Ġlgilendiği Alanlar: Eğitim Politikaları,

Detaylı

Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com. Yüksel GÜNDÜZ. gunduz0735@hotmail.com

Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com. Yüksel GÜNDÜZ. gunduz0735@hotmail.com Gelişmiş Bazı Ülkeler İle Türkiye deki Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimlerinin Karşılaştırılması 1 Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com Yüksel GÜNDÜZ Artvin Çoruh

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1. Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21

İÇİNDEKİLER. Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1. Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21 İÇİNDEKİLER Önsöz i Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1 Psikoloji Meslek Yasası 7 Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21 Avrupa Psikolog Birlikleri Federasyonu Başkanı Tuomo Tikkanen

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 833 Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi Ahmet SABAN* Öz Son yıllarda ülkemizde çoklu

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

Öğrenci Başarısının Öğretmen Yapımı Bir Testle Klasik Test Kuramı ve Madde Tepki Kuramı Yöntemleriyle Elde Edilen Puanlara Göre Karşılaştırılması

Öğrenci Başarısının Öğretmen Yapımı Bir Testle Klasik Test Kuramı ve Madde Tepki Kuramı Yöntemleriyle Elde Edilen Puanlara Göre Karşılaştırılması 33 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Kış 2013, 4(2), 64-75 Öğrenci Başarısının Öğretmen Yapımı Bir Testle Klasik Test Kuramı ve Madde Tepki Kuramı Yöntemleriyle Elde Edilen Puanlara

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Prof. Dr. Özcan DEMİREL 10. Baskı Prof. Dr. Özcan Demirel EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME ISBN: 975-6802-05-7 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları,

Detaylı

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Belgin BAL*, Erdoğan BAŞAR** Günümüz dünyasında hemen hemen tüm ülkelerin

Detaylı

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi*

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi* Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences Yıl / Year: Ocak / January 2014 Cilt-Sayı / Volume-Issue: 39 ss/pp: 121-143 ISSN: 1300-8889 DOI: 10.15285/EBD.2014397401 Singapur eğitim sisteminin

Detaylı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı SUNUŞ Türk Millî Eğitim Sistemi açısından Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren düzenlenen millî eğitim şûralarının önemi herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. İlk kez, 1921 yılında Maarif Kongresi

Detaylı

KOSOVA DAKİ TÜRK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI

KOSOVA DAKİ TÜRK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KOSOVA DAKİ TÜRK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI NURİ BRİNA TEZ DANIŞMANI

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ

BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ Ramazan SEZER Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU Ekim 2014-ANKARA Türk Kütüphaneciler Derneği 25. Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 229-257 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 229-257 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 229-257 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 211-232 Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ebru DEMİRCİOĞLU Murat ÖZDEMİR Öz Bu araştırmada

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Yönergesi

Topluma Hizmet Uygulamaları Yönergesi EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE Topluma Hizmet Uygulamaları Yönergesi Sürüm 1: Ekim 2006 Sürüm 2: Haziran 2007 Sürüm 3: Ekim 2008 Sürüm 4: Şubat 2009 Sürüm 5: Mart 2009 Sürüm 5: 10/04/2009 Topluma Hizmet Uygulamaları

Detaylı

Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu

Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu Sağlık ve Toplum Yıl:21, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 2011 MAKALELER / Articles Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu Standardization of the Undergraduate Training of the Health

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 20152019 STRATEJİK PLAN 20152019 DURUM ANALİZİ HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 BÖLÜM I... 4 1. Giriş... 4 1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı... 4 1.2. Hazırlık

Detaylı