ÜNİTE. İŞ HUKUKU Prof. Dr. Fahrettin KORKMAZ İÇİNDEKİLER HEDEFLER DİNLENME VE TATİL HAKKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE. İŞ HUKUKU Prof. Dr. Fahrettin KORKMAZ İÇİNDEKİLER HEDEFLER DİNLENME VE TATİL HAKKI"

Transkript

1 HEDEFLER İÇİNDEKİLER DİNLENME VE TATİL HAKKI Ara Dinlenmesi Hafta Tatili Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Yıllık Ücretli İzinler İŞ HUKUKU Prof. Dr. Fahrettin KORKMAZ Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Ara dinlenmesi, hafta tatili, ulusal bayram, genel tatiller ve yıllık ücretli izinler hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. ÜNİTE 11

2 GİRİŞ İşçilerin dinlenme ve tatil hakları hem uluslararası metinlerde hem de ulusal metinlerde açıkça düzenlenmişleridir. İlk önce ulusal kaynakları incelersek, Anayasamızın Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı başlıklı 50/3. maddesinde Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. denilerek dinlenme hakkı Anayasal güvence altına alınmıştır. Ayrıca 1924 tarih 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, tarih ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ve 4857 sayılı İş Kanunu nun 46 ve 68. maddeleri bu konu ile ilgili ayrıntılı hükümler içermektedirler. Bu kanunlara ileride ayrıntılı şekilde değineceğiz. Uluslararası metinlerde ise dinlenme ve tatil hakkı ILO nun 1921 tarihli Haftalık Dinlenme Konvansiyonu (Sanayi işletmelerinde), 1957 tarihli ve 106 sayılı Haftalık Dinlenme Konvansiyonu (Ticaret ve Büro) ve 1936 tarihli Ücretli Tatil Sözleşmesi ve 1970 tarih ve 132 sayılı Ücretli İzin Konvansiyonu tatil ve dinlenme hakkını düzenlemiştir. Avrupa Birliğince kabul edilen Avrupa Sosyal Şartının 2/2. maddesine göre ise üye ülkeler çalışanlara ücretli tatil imkânı sağmayı üstlenmişlerdir. Bütün bu düzenlemelerde hedeflenen temel amaç, işçiye ücretinden hiçbir kesinti yapmadan dinlenme ve tatil imkânı sunmaktır. Çünkü işçinin ücretli izinler ile birlikte çalışma yaşamındaki yorgunluğu ve stresi üzerinden atması, ailesi ve sosyal çevresi ile daha sıkı biçimde bütünleşmesi amaçlanır. İşte izin süresince işçiye ücretlerinin verilmeye devam edilmesi, işçinin bu süre zarfında geçimini sağlamaya yönelik bir endişeye düşmemesi ve bu izinlerin verilmesindeki amaçların gerçekleşmesi içindir. ARA DİNLENMESİ Ara dinlenmeleri, günlük çalışma süreleri arasında işçinin yemek, içmek, dinlenmek gibi günlük ihtiyaçlarını karşılaması için verilmesi zorunlu olan izinlerdir. Ara dinlenmelerinin çalışma sürelerinden sayılmadığı kanun tarafından açıkça dile getirilmiştir. Ara dinlenme sürelerinde işçiler kural olarak serbesttirler. Yani isterlerse bu izinlerini iş yerinde kullanabilecekleri gibi isterlerse iş yeri dışında da kullanabilirler. Tabi bu durum kural olmakla birlikte eğer işçinin bu iznini iş yeri dışında kullanması, işin ve iş yerinin gereklerine aykırı düşüyor ve bu durum tehlike arz ediyorsa işveren yönetim hakkına dayanarak işçinin iznini iş yerinde kullanmasını emredebilir ve bu durum işçinin ara dinlemesi yapmadığı anlamına gelmez. Toplu iş sözleşmelerine ara dinlemesinin iş süresinden sayılacağına dair hüküm konulabilir. Ara dinlenmelerinin çalışma sürelerinden sayılmadığı kanun tarafından açıkça dile getirilmiştir (İş K. m. 68/son). Fakat ara dinlenme süresi içerisinde işçinin fiili olarak çalışması durumunda bu süreler çalışma süresi olarak kabul edilir ve haftalık çalışma sınırının aşılması durumunda işçi zamlı ücrete hak kazanır. Ayrıca Yargıtay kararlarına göre de işçi ara dinlemesini çalışmamakla birlikte Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2

3 işverenin emir ve talimatlarını bekleyerek geçiriyorsa artık ara dinlemesi çalışma süresinden sayılır. Ara dinlemesine ilişkin süreler, kanunda açıkça düzenlenmiştir. Buna göre, günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere; a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika, b) Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dâhil) süreli işlerde yarım saat, c) Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat ara dinlenmesi verilir (İş K. m. 68/1). Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir (İş K. m. 68/2, 3). İş Kanunu ndaki işin düzenlenmesi hükümleri, işçilerin şahsına ilişkin olduğundan ara dinlenmesi bir iş yerindeki işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir (İş K. m. 68/4). Ara dinlemesine ilişkin süreler, kanunda açıkça düzenlenmiştir. Buna göre, günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere; a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika, b) Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dâhil) süreli işlerde yarım saat, c) Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat ara dinlenmesi verilir (İş K. m. 68/1). Ücretli Tatiller Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, işçi ara dinlenmesi süresinde çalıştırılmamışsa herhangi bir ücrete hak kazanamadığı hâlde, ücretli tatiller olan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ve yıllık ücretli izinlerde işçinin fiili ve farazi bir çalışması olmamasına karşın tatil dönemlerindeki ücretlerine hiçbir kesinti yapılmadan hak kazanır. İş Kanunu nun 45. maddesine göre, toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerine hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatillerde işçilere tanınan haklara, ücretli izinlere aykırı hükümler konulamaz. Böylelikle bu işçinin bu hakları güvence altına alınmıştır. Tabi bu hükümler de nisbi emredici olduğundan işçi lehine değiştirilebilirler. HAFTA TATİLİ Haftada bir gün tatil yapılması ilk olarak dini sebeplere daha sonra sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkan sosyal sebeplere dayanılarak kabul edilmiştir. Hafta tatili ile ilgili hükümleri hukukumuzda 1924 tarihli 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun, 1981 tarih ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ve 4857 sayılı İş Kanunu nun 46. maddesi düzenlemektedir. En temel olarak ise Anayasamızın 50. maddesi işçilere dinlenme hakkını sağlamıştır. Hafta Tatili Kanunu nun 1. maddesine göre, on bin veya on binden fazla nüfusu sahip şehirlerde fabrika, imalathane, tezgâh, dükkân, mağaza, yazıhane, ticarethane, sınai ve ticari bilumum kurum ve kuruluşların haftada bir gün faaliyetlerini tatil etmeleri mecburidir. Nüfusu on binden az olan şehir ve kasabalarda hafta tatili belediye meclislerinin karar ve ilanına bağlıdır. Fakat toplumun ihtiyaçlarının karşılandığı ve bundan dolayı sürekli çalışılası zorunlu işler Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3

4 olan hastaneler, dispanserler, eczaneler, vapur, tramvay, su, elektrik, gaz, telefon şirketleri, hanlar, oteller, fotoğrafhaneler, lokantalar, kahvehaneler turistik, hediyelik ve hatıra eşya satan ticarethane ve müesseseler ve işin durması sebebiyle bozulabilecek maddeler imal eden fabrikalar bu maddenin kapsamı dışındadır. Burada çalışan işçilere nöbetleşe olarak haftada bir gün izin kullandırılmalıdır. Aynı şekilde Hafta Tatili Kanunu nun 6. maddesinde sayılan fabrika, maden ocağı gibi yerlerde bekçilik, kapıcılık, alet ve cihazların temizliği gibi yapılması zorunlu işlerde, pazar günü çalışanlar için o hafta içinde başka bir gün kesintisiz 24 saat izin verilmelidir. Hafta Tatili Kanununa göre ticari ve sınai işletmelerde çalışanlar, haftada en fazla 6 gün çalıştırılabilirler. Fakat sanayi zümreleri dışında kalan işlerden ziraat, avcılık, balıkçılık, çobanlık, ormancılık ve benzeri işler bu kanun hükmünden yararlanamazlar sayılı İş Kanunu na göre, bu kanunun 63.maddesinde zikredilen çalışma sürelerine uygun olarak çalışması koşuluyla işçi, 7 günlük zaman dilimi içerisinde kesintisiz 24 saat hafta tatiline hak kazanır sayılı İş Kanunu, hafta tatiline hak kazanmak için tatilden önceki 6 iş günü çalışılması koşulunu aramaktaydı. Fakat 4857 sayılı İş Kanunu na göre, bu kanunun 63.maddesinde zikredilen çalışma sürelerine uygun olarak çalışması koşuluyla işçi, 7 günlük zaman dilimi içerisinde kesintisiz 24 saat hafta tatiline hak kazanır. Yani işçi iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile ve haftalık 45 saatin altında belirlenen süreyi çalışmış olması koşuluyla hafta tatiline hak kazanır. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre hafta tatili pazar günüdür. Fakat yeni İş Kanunu nda haftanın bir günü izin verilmesi gerektiği vurgulanmış, bu günün pazar günü olduğuna dair bir hükme yer verilmemiştir. Aynı şekilde Hafta Tatili Kanununa göre de pazar günü çalışılması durumda çalışan işçiye o hafta içinde başka bir gün 24 saat izin verilmelidir. Postalar Hâlinde Çalışma Yönetmeliğine göre ise postalar hâlinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, haftanın bir gününde 24 saatten az olmamak üzere ve nöbetleşme yolu ile hafta tatili verilmesi zorunludur. 24 saatlik süre da başlayıp de bitecek zaman dilimini ifade eder. Yargıtay, 3 vardiya hâlinde çalışılan bir iş yerinde, Cumartesi saat da işe başlanıp, Pazar günü e kadar çalışılmasını Pazar çalışılması olarak kabul etmemiştir. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunun 3. maddesine göre hafta tatili, 35 saatten az olmamak üzere Cumartesi günü en geç saat 13.00'ten itibaren başlar. Aynı maddenin devamında ise İş Kanunu hükümlerinin saklı kaldığını belirtmiştir. Böylelikle hafta tatili, İş Kanununa tabi işlerde, bu kanunun 46. maddesine göre en az 24 saattir. Hafta Tatili Ücreti Hafta tatili ücretine hak kazanmak için işçinin İş Kanunu nun 63.maddesinde zikredilen çalışma sürelerine uygun olarak çalışması koşulu aranmıştır. Şu kadar ki: a) Çalışmadığı hâlde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar (İş K. m. 66) ile günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 4

5 b) İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşi-nin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yap-ması hâlinde ise beş gün ücretli izin süreleri, c) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri, çalışılmış günler gibi hesaba katılır (İş K. m. 46/3). Ayrıca zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan iş yerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç gününde işveren tarafından tatil edilmesi hâlinde haftanın çalışılmayan günleri, ücretli hafta tatiline hak kazanmak için çalışılmış sayılır (İş K. m. 46/4). Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir. Eğer işveren, işçinin rızasını almak koşuluyla işçiyi hafta tatilinde de çalıştırırsa işçi, çalıştığı o günlük ücreti tutarının yanında bu ücretin 1,5 katını daha almaya hak kazanır. Yani hafta tatilinde çalışan bir işçi toplam günlük ücretinin 2,5 katını alır. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir. Eğer işveren, işçinin rızasını almak koşuluyla işçiyi hafta tatilinde de çalıştırırsa işçi, çalıştığı o günlük ücreti tutarının yanında bu ücretin 1,5 katını daha almaya hak kazanır. Yani hafta tatilinde çalışan bir işçi toplam günlük ücretinin 2,5 katını alır. Hafta tatili ücreti işçinin çıplak ücretidir. Parça başına, akort, götürü veya yüzde usulü ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti, ödeme döneminde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır (İş K. m. 49/2). Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin yedi buçuk katıdır (İş K. m. 49/3). Maktu aylık alarak çalışan işçilere hafta tatili için ayrıca ücret ödenmez. Bir iş yerinde işin bir haftadan fazla bir süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığı zaman, 24 ve 25. maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışılmayan günler için işçilere ödenen yarım ücret, hafta tatili günü için de ödenir (İş K. m. 46/5). İşçilere geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesi gerektiği zamanlarda, geçici iş göremezlik süresine rastlayan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatilleri, ödeme yapılan kurum veya sandıklar tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden ödenir. Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir (İş K.m.48). Hafta tatilinde çalıştırıldığının ispat külfeti, şahit, puantaj kayıtları ve iş yeri kayıtları gibi her türlü delille işçiye, hafta içinde bir gün işçiye izin verildiği veya işçinin ücretinin ödendiğinin ispatı işverene aittir. Ulusal Bayram ve Genel Tatile rastlayan hafta tatilinde, çalışmayan işçiye ayrıca hafta tatili ücreti ödenemez. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER Ulusal bayram, Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim gündür. UBGTK ya göre ulusal bayram tatili, 28 Ekim saat dan başlayarak 29 Ekim bütün gün devam eder (m. 1). Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 5

6 Bu kanuna göre genel tatiller ise,23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günü, 30 Ağustos günü Zafer Bayramı, Ramazan Bayramı (Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür), Kurban Bayramı,(Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günüdür. Bu Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günleri, Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır (m. 2). İşçiler ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak alırlar. Eğer tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yani ulusal bayram ve genel tatil günü çalışan işçiye 2 günlük ücreti tutarında bir miktar ödenmelidir. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde resmî daireler ve kuruluşlar tatil edilir (m. 2). Özel iş yerlerinin ise 29 Ekim günü kapanması zorunludur. Özel iş yerlerinden anlaşılması gereken özel sektör değil özel hukuk hükümlerine tabi iş yerleridir. İş Kanunu nun 44. maddesine göre ise ulusal bayram ve genel tatil günlerinde iş yerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması hâlinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Bu iki hükmü birlikte yorumlarsak, 29 Ekim günü İş Hukukuna tabi bir iş yerinin kapatılması kural olmakla birlikte eğer 29 Ekim günü çalışılacağı iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile hüküm altına alınmışsa veya sözleşmelerde belirtilmemesine karşın işçinin rızası varsa 29 Ekim günü çalışılabilir. İşçiler ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak alırlar. Eğer tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yani ulusal bayram ve genel tatil günü çalışan işçiye 2 günlük ücreti tutarında bir miktar ödenmelidir. Bu farklılık dışında ücretle ilgili diğer bütün hükümler hafta tatili ücreti ile ilgili hükümler ile aynıdır. YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER İşçinin çalışma stresini ve yorgunluğunu üzerinden atması, iş gücünün yenilenmesi ücretli izinlerin genel amacıdır. Ara dinlenmeleri, kısa izin süreleri içeren hafta tatilleri veya ulusal bayram ve genel tatiller ile bu amaç tam olarak yerine getirilememektedir Yani asıl olan yıllık ücretli izinlerdir. Yıllık ücretli izin döneminde işçi en az on dört gün çalışma yapmadan ve ücretini almak suretiyle uzun bir süre dinlenmesi ve çalışma dönemindeki yorgunluğu üzerinden atması, ailesi ve sosyal çevresi ile birlikte zaman geçirmesi hedeflenmektedir. Yıllık ücretli izin hakkı Anayasamızın 50. maddesi ile güvence altına alınmıştır. Aynı şekilde İş Kanunu nun yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceğini düzenleyen 53. maddesi, yıllık izin ücretinin izinden önce peşin veya avans olarak vermeyi düzenleyen 57. maddesi ve yıllık ücretli izinden gerekli yararın sağlanması için yıllık ücretli izin döneminde çalışmayı yasaklayan 58. maddesi, yıllık ücretli izin hakkını güvence altına alan diğer maddeleridir. Yargıtay da 2002 tarihli bir kararında, yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilmesinin Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 6

7 kanunen mümkün olmadığını belirtmiştir. Yıllık ücreti izin ile ilgili konular Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği nde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Yıllık ücretli izinler ile ilgili hükümler nisbi emredici olup işçi lehine artırılabilirler (İş K. m. 45). Koşulları En az 1 yıl çalışmış olmak İş Kanunu nun 53. maddesine göre işçi, işe fiili olarak başladığı günden itibaren 1 yıl çalışması hâlinde yıllık ücretli izine hak kazanmaktadır. Kanunun aynı maddesinde eğer işçi ile işveren arasında bir deneme süresi kararlaştırılmışsa, bu deneme süresinin de 1 yıllık süresinin hesabına dâhil olduğu belirtilmiştir. Yıllık ücretli izin hakkından yararlanmak için işçi ile işveren arasındaki sözleşmenin belirli veya belirsiz iş sözleşmesi olması önem arz etmez. Belirli süreli iş sözleşmeleri için önemli olan, sözleşme süresinin 1 yıldan fazla olmasıdır. Sürenin 1 yıldan az olması durumunda ise iş sözleşmesinin yenilenerek işçinin çalıştığı sürenin 1 yılı aşması koşulu aranır. 1 yıldan az çalışan işçilerin çalışma süreleri ile orantılı olarak yıllık ücretli izin hakkı elde etmeleri bizim hukukumuzda kabul edilmemiştir. İş Kanunu nun 53. maddesine göre işçi, işe fiili olarak başladığı günden itibaren 1 yıl çalışması hâlinde yıllık ücretli izine hak kazanmaktadır. Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar, yıllık ücretli izin hakkından yararlanırlar ve bu çalışanlar farklı işleme tabi tutulamazlar (Yıl. Üc. İz. Yön. m. 13). Zaten İş Kanununa göre de bu sözleşme ile çalışan işçiler, ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatler dışında tam süreyle çalışan işçiye göre farklı muameleye tabi tutulamazlar. İş sözleşmesi işveren tarafından feshedilen işçi, İş Kanunu nun 20. maddesi gereği mahkemeye başvurur ve talebi kabul edilirse fesih tarihi ile işe yeniden başlama tarihi arasında kalan süre de bu 1 yıllık sürenin hesabında dikkate alınmalıdır. İş Kanunu nun 54/1. maddesine göre işçilerin aynı işverene ait bir veya çeşitli iş yerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek 1 yıllık süre göz özüne alınır. Maddenin lafzında sürekli bir çalışmadan bahsedilmediği için doktrinde bu çalışmaların sürekli yapılması şartının olmadığı, değişik zamanlarda aralıklı olarak yapılan çalışmaların birleştirilerek hesap edilmesi gerektiği yönünde hâkim görüş mevcuttur. Maddenin devamında ise bir işverenin bu kanun kapsamına giren iş yerinde çalışmakta olan işçilerin, aynı işverenin bu kanun kapsamına girmeyen iş yerlerinde geçirmiş bulundukları sürelerin de hesaba katılacağı düzenlenmiştir. İş yerinin veya bir bölümünün devri hâlinde ise İş Kanunu nun 6. maddesine göre devir tarihinde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile yeni işverene geçeceğinde çalışan işçilerin ücretli izin hakları da devam edecektir. Aynı bakanlığa bağlı iş yerleri ile aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilerin iş yerlerinde geçen süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 7

8 Normalde nitelikleri gereği bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanların yıllık ücretli izin hakları bulunmazken, bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde sürekli işlerde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin hakları bulunmaktadır. bağlı iş yerlerinde geçen süreler, işçinin yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında göz önünde bulundurulur. İş Kanunu nun 55. maddesinde ise yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan hâller sınırlı sayıda sayılmıştır. Buna göre; a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler Burada sınır, İş Kanunu nun 17. maddesinde düzenlenen işçinin çalışma süresine göre düzenlenen fesih bildirim sürelerine 6 hafta eklenmesi suretiyle bulunacak süredir. Örneğin; 4 yıl çalışan bir işçinin fesih bildirim süresi 6 haftadır. Buna 6 hafta eklersek 12 hafta boyunca yıllık ücretli izin hakkı bakımında işçi çalışmış sayılacak bu süreden fazlası dikkate alınmayacaktır. b) Kadın işçilerin İş Kanunu nun 74. maddesi gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler c) İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz.) d) Çalışmakta olduğu iş yerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın on beş günü (işçinin yeniden işe başlaması şartıyla) e) İş Kanunu nun 66. maddesinde sözü geçen zamanlar f) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri g) 3153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde çalışanlara Pazar gününden başka günlere verilmesi gereken yarım günlük izinler h) İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler ı) İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş güne kadar verilecek izinler, j) İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 65. maddedeki kısa çalışma süreleri k) Bu Kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi İş Kanunu nun 54. maddesine göre bir yıllık süre içinde bu kanunun 55. maddesinde sayılan hâller dışındaki sebeplerle işçinin çalışmasının kesilmesi hâlinde bu boşlukları karşılayacak kadar hizmet süresi eklenir ve bu suretle işçinin izin hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına aktarılır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 8

9 Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışmamak İş Kanunu nun 53. maddesine göre, niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümler uygulanmaz. Fakat Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 12. maddesinde, nitelikleri yönünden bir yıldan az süren mevsim veya kampanya işlerinin yürütüldüğü iş yerlerinde devamlı olarak çalışan işçilerin yıllık ücretli izinleri hakları ile ilgili bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Bu iki maddeyi birlikte yorumlarsak normalde nitelikleri gereği bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanların yıllık ücretli izin hakları bulunmazken, bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde sürekli işlerde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin hakları bulunmaktadır. Yıllık Ücretli İzin Süreleri Yıllık ücretli izin süreleri sabit olmayıp işçinin kıdemine göre değişmektedir. İşçi, hakkettiği yıllık ücretli iznini kural olarak bölünmeden kullanması gerekmektedir. Ancak tarafların anlaşması ile izin süreleri en çok üçe bölünebilir ve bir bölümü 10 günden az olamaz (İş K. m. 56/1,2,3). İş Kanunu nun 53. maddesine göre işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi; hizmet süresi; a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlara on dört günden, b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden, c) On beş yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden az olamaz. Ancak on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Tabi kanunun bu hükmü nisbi emredici olduğu için yıllık izin süreleri işçi lehine iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir. Görüldüğü üzere verilecek yıllık izin miktarı, işçinin kıdemine göre değişmekte olup izin süresi belirlenirken işçinin yıllık ücretli izini hakkettiği zamanki kıdemi dikkate alınır. Örneğin; 14 yıl çalışan birinin yıllık ücretli izin hakkı en az 20 gün iken işçi bu iznini 1 yıl sonra kullansa, işçinin bu izini 15 yıl üzerinden değil, izini hakkettiği 14 yıl üzerinden hesap edilir. İzin süresi hesaplanırken izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Ayrıca yıl içerisinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme veya hastalık izinleri yıllık izine mahsup edilemez (İş K. m. 56/3, 4). Cumartesi günleri çalışma günü kabul edildiğinden yıllık izine rastlayan bu günler izinden mahsup edilmez Yıllık ücretli izinleri iş yerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren, toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır. Yukarıdaki bu iki hüküm emredici olduğundan işçi aleyhinde değiştirilemezler. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 9

10 Yıllık Ücreti İzinin Kullanılması İşçi, hakkettiği yıllık ücretli iznini kural olarak bölünmeden kullanması gerekmektedir. Ancak tarafların anlaşması ile izin süreleri en çok üçe bölünebilir ve bir bölümü 10 günden az olamaz (İş K. m. 56/1, 2, 3). İş Kanunu nun 54. maddesi, işçinin hakkettiği yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanacağını belirtmiştir. İşveren ve işçinin, yıllık izinin sonraki yıllarda toplu olarak kullanılacağı veya izin yerine ücret ödeneceği şeklindeki anlaşmaları, kanunun amacına aykırı olması sebebiyle caiz olmadığı yönünde doktrinde görüşler mevcuttur. İşçi yukarıdaki maddelere göre hak ettiği yıllık ücretli iznini, kullanmak istediği zamandan en az bir ay önce işverene yazılı olarak bildirir (Yıl. Üc. İz. Yön. m. 7). İşçi yıllık izin isteminde, adını soyadını, varsa sicil numarasını, iznini hangi tarihler arasında kullanmak istediğini ve ücretsiz yol izni isteyip istemediğini yazar (Yıl. Üc. İz. Yön. m. 8). İşveren veya varsa izin kurulu, işçinin bu talebi ile bağlı olmamakla birlikte iş yeri şartlarını da dikkate alarak işçinin talebini de göz önüne alarak en uygun zamanı belirler. Yani işverenin yönetim hakkı gereği izin zamanını belirleme yetkisi vardır. İşveren veya işveren vekili Nisan ayı başı ile Ekim ayı sonu arasındaki süre içinde, işçilerin tümünü veya bir kısmını kapsayan toplu izin uygulayabilir (Yıl. Üc. İz. Yön. m. 10) İş Kanunu nun 59. maddesine göre iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin süreleri ücrete dönüşerek işçiye veya hak sahiplerine ödenir. Yıllık İzin Ücreti İş Kanunu nun 57. maddesine göre, işveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır. Bu ücretin hesaplanmasında işçinin çıplak ücreti esas alınır ve günlük ücretinin hak ettiği izin süresinin çarpılması suretiyle işçinin yıllık izin ücreti bulunur. Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, izin ücreti işçinin izine çıktığı ayın başı ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır (İş K. m. 57/2,4). Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmayıp da akort, komisyon ücreti, kâra katılma ve yüzde usulü ücret gibi belirli olmayan süre ve tutar üzerinden ücret alan işçinin izin süresi için verilecek ücret, son bir yıllık süre içinde kazandığı ücretin fiili olarak çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama üzerinden hesaplanır (İş K. m. 57/3). Yüzde usulünün uygulandığı yerlerde izin ücreti yüzdelerden toplanan para dışında işveren tarafından ödenir (Yıl. Üc. İz. Yön. m. 21/3). Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir (İş K. m. 57/6). Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 10

11 Tartışma Dinlenme ve Tatil Hakkı İşçi yıllık ücretli iznini kullanırken izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir. Çünkü burada kanunun hedeflediği amaç işçinin geçim derdine düşmeden dinlenmesini sağlamak olduğundan ve işçinin bu süre zarfında dinlenmek yerine başka bir işte çalışması kanunun amacına aykırılık teşkil etmektedir. İş Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra İzin Ücretine Hak Kazanılması İş Kanunu nun 59. maddesine göre iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin süreleri ücrete dönüşerek işçiye veya hak sahiplerine ödenir. Burada kanun maddesi iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesinden bahsederek sadece fesih değil, sürenin bitimi, ölüm gibi diğer nedenlerle de sözleşmenin sona ermesi durumlarında da izin ücretine hak kazanılacağını belirtmiştir. İşçinin ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden ödenir. İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi hâlinde 17. maddede belirtilen bildirim süresiyle, 27. madde gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez. Dolayısıyla işveren işçiden fesih süreleri içinde veya işçinin yeni iş araması için verilmesi zorunlu olan sürelerde işçinin kullanmadığı yıllık ücreti izinlerini kullanmasını isteyemez, Bu ücrete ilişkin zaman aşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar. Bu alacak, ücret alacağı olacağından zaman aşımı süresi 5 yıldır. Yıllık izinin kullandırıldığının ispatı işverene aittir. İş Kanunu nun 56/son maddesine göre ise işverenin iş yerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutması zorunluluğunu getirmiştir. Aynı şekil Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği nin 20. maddesine göre de işveren, her işçinin yıllık izin durumunu gösterir izin defteri veya kartoteks tutması gerekmektedir. Ara dinlenmesinin çalışma süresinden sayılmaması sizce neden olabilir? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 11

12 Özet Dinlenme ve Tatil Hakkı Ara dinlemesine ilişkin süreler, kanunda açıkça düzenlenmiştir. Buna göre, günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere; a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika, Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedibuçuk saat dâhil) süreli işlerde yarım saat, Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat ara dinlenmesi verilir. Ara dinlenmesi çalışma süresinden sayılmaz sayılı İş Kanunu na göre, bu kanunun 63. maddesinde zikredilen çalışma sürelerine uygun olarak çalışması koşuluyla işçi, 7 günlük zaman dilimi içerisinde kesintisiz 24 saat hafta tatiline hak kazanır.çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir. Eğer işveren, işçinin rızasını almak koşuluyla işçiyi hafta tatilinde de çalıştırırsa işçi, çalıştığı o günlük ücreti tutarının yanında bu ücretin 1,5 katını daha almaya hak kazanır. Yani hafta tatilinde çalışan bir işçi toplam günlük ücretinin 2,5 katını alır. Ulusal bayram, Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim gündür. UBGTK ya göre, ulusal bayram tatili, 28 Ekim saat 13.00'ten başlayarak 29Ekim bütün gün devam eder(m. 1). Bu kanuna göre genel tatiller ise,23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günü, 30 Ağustos günü Zafer Bayramı, Ramazan Bayramı(Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür), Kurban Bayramı,(Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür)1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günüdür.İşçiler, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak alırlar. Eğer tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yani ulusal bayram ve genel tatil günü çalışan işçiye 2 günlük ücreti tutarında bir miktar ödenmelidir. İş Kanunu'nun 53. maddesine göre işçi, işe fiili olarak başladığı günden itibaren 1 yıl çalışması halinde yıllık ücretli izine hak kazanmaktadır.bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlara on dört günden,beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden, On beş yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden az olamaz. Ancak on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 12

13 DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Türk Hukukunda ulusal bayram hangi gündür? a) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı b) 1 Mayıs İşçi Bayramı c) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı d) 19 Mayıs Ulusal Gençlik ve Spor Bayramı e) 30 Ağustos Zafer Bayramı 2. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılmasından dolayı işçi ücretinin kaç katı daha fazla ücrete hak kazanır? a) 5 katı b) 4 katı c) 3 katı d) 2 katı e) 1 katı 3. Günde 3 saat çalışılan bir iş yerinde verilmesi gereken ara dinlenmesi kaç dakikadır? a) 60 dakika b) 45 dakika c) 30 dakika d) 15 dakika e) 10 dakika 4. Haftada 6 gün çalışılan bir iş yerinde kesintisiz en az kaç saat izin verilmelidir? a) 12 saat b) 20 saat c) 24 saat d) 30 saat e) 32 saat 5. Hafta sonu tatilinde çalışılmasından dolayı işçi ücretinin kaç katı daha fazla ücrete hak kazanır? a) 1 kat b) 1,5 kat c) 2 kat d) 2,5 kat e) 3 kat Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 13

14 6. Yıllık ücretli izine hak kazanmak için en az kaç yıl çalışmak gerekmektedir? a) 1 yıl b) 2 yıl c) 3 yıl d) 4 yıl e) 5 yıl yıl kıdemi olan bir işçiye verilmesi gereken yıllık ücretli izin en az kaç gündür? a) 14 gün b) 20 gün c) 26 gün d) 30 gün e) 34 gün 8. Yıllık ücretli izin en fazla kaç parça hâlinde kullanabilir? a) 1 parça b) 2 parça c) 3 parça d) 4 parça e) 5 parça yaşından büyüklere ve 18 yaşından küçüklere verilmesi gereken izin en az kaç gün olabilir? a) 2 gün b) 5 gün c) 10 gün d) 15 gün e) 20 gün 10. Yıllık ücretli izin ücretinin, ulusal bayram ve genel tatil ücretinin ve hafta sonu tatili ücretinin ödenmesi ile ilgili zaman aşımı süresi kaç yıldır? a) 1 yıl b) 5 yıl c) 10 yıl d) 15 yıl e) 20 yıl Cevap Anahtarı 1.A, 2.E, 3.D, 4.C, 5.B, 6.A, 7.C, 8.C, 9.E, 10.B Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 14

15 YARARLANILAN VE BAŞVURULABİLECEK DİĞER KAYNAKLAR Çelik, N. (2010). İş Hukuku, 23. Baskı, İstanbul, Beta Yayınları. Esener, T. (1978). İş Hukuku, 3. Baskı, Ankara. Eyreni, Ö./Taşkent, S./Ulucan, D. (2010), Bireysel İş Hukuku, Legal Yayınları, İstanbul. Günay, C. (1998). Şerhli İş Kanunu, Ankara. Mollamahmutoğlu, H. (2008). İş Hukuku, 3. Baskı, Ankara. Narmanlıoğlu, Ü. (1998), İş Hukuku Ferdi İş İlişkileri, 3. Baskı, İzmir. Süzek, S. (2010). İş Hukuku, 6. Baskı, İstanbul, Beta Yayıncılık. Tunçomağ, K. (1986). İş Hukuku, 4. Baskı, İstanbul. Tunçomağ, K./Centel, T. (2008), İş Hukukunun Esasları, 5. Baskı, İstanbul. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 15

ÜNİTE İŞ HUKUKU İÇİNDEKİLER HEDEFLER DİNLENME VE TATİL HAKKI PROF. DR. FAHRETTİN KORKMAZ

ÜNİTE İŞ HUKUKU İÇİNDEKİLER HEDEFLER DİNLENME VE TATİL HAKKI PROF. DR. FAHRETTİN KORKMAZ HEDEFLER İÇİNDEKİLER DİNLENME VE TATİL HAKKI Ara Dinlenmesi Hafta Sonu Tatili Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Yıllık Ücretli İzinler İŞ HUKUKU PROF. DR. FAHRETTİN KORKMAZ Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı

Sayı :2014/S-59 Ankara, Konu :Yıllık Ücretli İzin. Yıllık İzin Uygulama Sirküleri 2014/59

Sayı :2014/S-59 Ankara, Konu :Yıllık Ücretli İzin. Yıllık İzin Uygulama Sirküleri 2014/59 Sayı :2014/S-59 Ankara,12.06.2014 Konu :Yıllık Ücretli İzin Yıllık İzin Uygulama Sirküleri 2014/59 4857 Sayılı İş Kanununa Dayanılarak İşverenler Tarafından İşçilere Kullandırılacak Yıllık Ücretli İzinler

Detaylı

İŞ KANUNUNA GÖRE 10 GÜNDEN AZ,PARÇALI KULLANDIRILAN YILLIK İZİNLERİN NİTELİĞİ

İŞ KANUNUNA GÖRE 10 GÜNDEN AZ,PARÇALI KULLANDIRILAN YILLIK İZİNLERİN NİTELİĞİ İŞ KANUNUNA GÖRE 10 GÜNDEN AZ,PARÇALI KULLANDIRILAN YILLIK İZİNLERİN NİTELİĞİ Cumhur Sinan ÖZDEMİR* 59 1. GIRIŞ 4857 sayılı İş Kanunu nun, Yıllık ücretli iznin uygulanması başlıklı 56 ncı maddesi hükümlerine

Detaylı

Yıllık Ücretli İzin Uygulama Rehberi

Yıllık Ücretli İzin Uygulama Rehberi Yıllık Ücretli İzin Çalışma hayatında iş hukukuna dair uygulamaları açıklayan rehberlerimiz ile siz müvekkillerimize etkin hukuki bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz. Değişken iş hukuku mevzuatının doğru

Detaylı

E-BÜLTEN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

E-BÜLTEN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER E-BÜLTEN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Yıllık ücretli izin, işveren ve çalışan arasında sorunlara neden olabilen ve sürekli gündemde olan bir konudur. Hâlbuki bu konu,

Detaylı

HAFTA İÇERİSİNDE RAPOR VEYA İZİN ALAN İŞÇİNİN HAFTA TATİLİ HAKKI

HAFTA İÇERİSİNDE RAPOR VEYA İZİN ALAN İŞÇİNİN HAFTA TATİLİ HAKKI HAFTA İÇERİSİNDE RAPOR VEYA İZİN ALAN İŞÇİNİN HAFTA TATİLİ HAKKI Erol GÜNER 33 * 1. GİRİŞ: Başta anayasamız olmak üzere çalışma yaşamını düzenleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler çalışanların dinlenme haklarını

Detaylı

Yıllık ücretli izin hakkında Kanuni düzenleme ve daha sonrasında yayımlanan

Yıllık ücretli izin hakkında Kanuni düzenleme ve daha sonrasında yayımlanan Bu çalışmanın konusunu, 4857 sayılı iş kanunu nun 53-54-55-56-57-58-59-60 maddeleri ve yine aynı kanun un 60. maddesinin son bendi hükmü gereği, 03.03.2004 tarih ve 25391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

YILLIK İZİNDE EN SON NELER DEĞİŞTİ? TAŞERON İŞÇİLERİN YILLIK İZİN HAKLARI

YILLIK İZİNDE EN SON NELER DEĞİŞTİ? TAŞERON İŞÇİLERİN YILLIK İZİN HAKLARI YILLIK İZİNDE EN SON NELER DEĞİŞTİ? TAŞERON İŞÇİLERİN YILLIK İZİN HAKLARI Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ Yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte, çalışanlar yıllık ücretli izinlerini daha

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI Ali KARACA* 42 * GİRİŞ 10.06.2003 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve halen de uygulanmakta

Detaylı

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği. (Resmi Gazete: 3 Mart 2004 ÇARŞAMBA, Sayı : 25391) Amaç, Kapsam ve Dayanak

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği. (Resmi Gazete: 3 Mart 2004 ÇARŞAMBA, Sayı : 25391) Amaç, Kapsam ve Dayanak Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği (Resmi Gazete: 3 Mart 2004 ÇARŞAMBA, Sayı : 25391) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 4857

Detaylı

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR G ünümüzde fazla mesai yapmayan iş yeri yok denecek kadar azdır. Zira ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda

Detaylı

İşçİlERDE Yıllık ÜCREtlİ İZİn UYgUlaMaSı ve

İşçİlERDE Yıllık ÜCREtlİ İZİn UYgUlaMaSı ve İşçİlERDE Yıllık ÜCREtlİ İZİn UYgUlaMaSı ve BİRİkMİş İşçİ İZİnlERİnİn kullandırımı Cumhur Sinan ÖZDEMİR* Öz Yıllık ücretli izin hakkı İş Kanununa tabi olarak çalışan işçilere uygulanır. İşçinin işyerinde

Detaylı

Yıllık Ücretli Đzin Yönetmeliği ĐKĐNCĐ BÖLÜM

Yıllık Ücretli Đzin Yönetmeliği ĐKĐNCĐ BÖLÜM Resmi Gazete Tarih ve No : 03.03.2004 / 25391 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Yıllık Ücretli Đzin Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı

Detaylı

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 1 İş Sözleşmesi (MADDE 8) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin

Detaylı

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI Umut TOPCU * I- GİRİŞ Hafta tatili, çalışma süresi kavramının ortaya çıkışı ve işçinin korunması bakımından sınırlandırılması

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI Umut TOPCU * 1- GİRİŞ Günümüzde ortaya çıkan ekonomik ve teknolojik gelişmeler iş hukukunu esnekleşme yönünde zorlamakta, bunun sonucunda

Detaylı

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29882 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA HAKKINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA HAKKINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA HAKKINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR Erol GÜNER * I.GİRİŞ: 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Yasası nın 44. Maddesi genel tatil günlerinde ve ulusal

Detaylı

BORDROLAMA SÜRECİ 2

BORDROLAMA SÜRECİ 2 ÖMER İLKER GÜVEN İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANI omerilkerguven@hotmail.com 0 532 779 00 53 1 BORDROLAMA SÜRECİ 2 ÜCRET KAVRAMI 3 ÜCRETİN TANIMI İşçi açısından bir gelir unsuru,

Detaylı

İŞ KANUNU (İlgili Maddeler)

İŞ KANUNU (İlgili Maddeler) İŞ KANUNU (İlgili Maddeler) İşyerini bildirme MADDE 3. - Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya

Detaylı

Dinlenme hakkı NİÇİN önemlidir? Yıllık izne NE ZAMAN hak. kullanabilirim? Toplu izinin uygulaması NEDİR?

Dinlenme hakkı NİÇİN önemlidir? Yıllık izne NE ZAMAN hak. kullanabilirim? Toplu izinin uygulaması NEDİR? 30 İşçinin Soruda Dinlenme Hakkı Dinlenme hakkı NİÇİN önemlidir? Yıllık izne NE ZAMAN hak kazanırım? Yıllık izin sür em i NASI L hesapl ar ım? Yıllık izin hakkımı NE ZAMAN kullanabilirim? Toplu izin uygulaması

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Kasım

SİRKÜLER. Sayı: Kasım SİRKÜLER Sayı: Kasım 2016 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 ÇALIŞMA MEVZUATI... 2 1. Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmeliği... 2 2. BÖLÜM... 4 SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi?

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Bir iş sözleşmesinin taraflarca sona erdirilmesi iki şekilde olmaktadır. İş Sözleşmesi, bir haklı fesih nedeninin ortaya çıkması durumunda süresi belirli olsun

Detaylı

Bireysel İş Hukuku ÇALIŞMA SÜRELERİ. Prof. Dr. Murat ŞEN. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

Bireysel İş Hukuku ÇALIŞMA SÜRELERİ. Prof. Dr. Murat ŞEN. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Bireysel İş Hukuku ÇALIŞMA SÜRELERİ Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ Haftalık Çalışma Süresinin Azami Sınırı İş K. m. 63: Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı Mevlana Üniversitesi nde görev yapan akademik ve idari personelin izin işlemlerini

Detaylı

HAFTA TATİLİ ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİNİN CEZAİ YAPTIRIMI VAR MIDIR?

HAFTA TATİLİ ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİNİN CEZAİ YAPTIRIMI VAR MIDIR? HAFTA TATİLİ ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİNİN CEZAİ YAPTIRIMI VAR MIDIR? Erol GÜNER * I. GİRİŞ: Başta anayasamız olmak üzere çalışma yaşamını düzenleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler çalışanların dinlenme haklarını

Detaylı

PART-TİME (KISMİ SÜRELİ) İŞ SÖZLEŞMESİ

PART-TİME (KISMİ SÜRELİ) İŞ SÖZLEŞMESİ ÖZGEÇMİŞ 1966 yılında Ankara da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü nden 1987 yılında mezun oldu. Çeşitli yayın organlarında (Dergi-Gazete-İnternet Siteleri)

Detaylı

TARIM VE ORMANDAN SAYILAN ĐŞLERDE ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

TARIM VE ORMANDAN SAYILAN ĐŞLERDE ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI 09.10.2008/182 TARIM VE ORMANDAN SAYILAN ĐŞLERDE ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI ÖZET : 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tarım ve Ormandan

Detaylı

İHBAR SÜRESİ İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ İÇE İÇE GİREBİLİR Mİ? TOPLU İŞ ARAMA İZİNİ VE İŞ GÜNLERİ

İHBAR SÜRESİ İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ İÇE İÇE GİREBİLİR Mİ? TOPLU İŞ ARAMA İZİNİ VE İŞ GÜNLERİ İHBAR SÜRESİ İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ İÇE İÇE GİREBİLİR Mİ? TOPLU İŞ ARAMA İZİNİ VE İŞ GÜNLERİ Mehmet KARADURMUŞ * I-Giriş: İşçilerin iş sözleşmelerinin işveren tarafından bildirimli olarak fesih

Detaylı

Yıllık Ücretli İzin Uygulama Rehberi

Yıllık Ücretli İzin Uygulama Rehberi www.gsghukuk.com Yıllık Ücretli İzin Uygulama Rehberi İş Hukuku Hizmetleri Yıllık ücretli izin hakkı ne zaman doğar? 1 yıl Yıllık ücretli izin hakkı işçinin işyerinde çalışmaya başladığı günden itibaren

Detaylı

III. HAFTA TATĐLĐ ÜCRETLERĐ. A- Tam Zamanlı Çalışmalarda

III. HAFTA TATĐLĐ ÜCRETLERĐ. A- Tam Zamanlı Çalışmalarda III. HAFTA TATĐLĐ ÜCRETLERĐ A- Tam Zamanlı Çalışmalarda 1- Hafta Tatili Ücreti Hafta tatili 1924 yılında çıkarılan Hafta Tatili Yasasında düzenlenmiştir. Buna göre nüfusu on binden fazla olan şehirlerdeki

Detaylı

1 Soru ve cevaplarla yıllık izin uygulaması

1 Soru ve cevaplarla yıllık izin uygulaması Aylık İş Hukuku Bülteni Sayı -6 Aylık İş Hukuku Bülteni Mayıs 2017 Soru ve Cevaplarla Yıllık İzin Uygulaması Yıllık izin uygulamalarına dair önemli noktaları soru cevap yöntemi ile açıklamak istiyoruz:

Detaylı

YENİ BORÇLAR KANUNU NUN YILLIK İZNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ İLE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN YILLIK İZNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNDE FARKLILIK VE DEĞERLENDİRMESİ

YENİ BORÇLAR KANUNU NUN YILLIK İZNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ İLE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN YILLIK İZNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNDE FARKLILIK VE DEĞERLENDİRMESİ YENİ BORÇLAR KANUNU NUN YILLIK İZNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ İLE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN YILLIK İZNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNDE FARKLILIK VE DEĞERLENDİRMESİ Selahattin BAYRAM * I- GİRİŞ: Yeni Türk Borçlar Kanunu

Detaylı

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İŞÇİLERİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKLARI 1. GİRİŞ

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İŞÇİLERİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKLARI 1. GİRİŞ Murat ARAPGİRLİ HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İŞÇİLERİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKLARI 1. GİRİŞ İşçinin belli bir süre çalışmasının doğal bir sonucu da belli bir süre dinlenmesidir. Bu husus 1982 Anayasasının

Detaylı

Ücret Nedir? Asgari ücret nedir? Ücret ne zaman ödenir? Emre

Ücret Nedir? Asgari ücret nedir? Ücret ne zaman ödenir? Emre 40 İş Soruda Kanunu nda Ücret Ücret Nedir? Asgari ücret nedir? Ücret ne zaman ödenir? Emre muharrer senetle (bono ile) veya kuponla ücret ödemesi yapılır mı? Ücretin Türk parası ile ödenme zorunluluğu

Detaylı

I. GİRİŞ. Teşvikiye Mah. Valikonağı Cd. No:70/12 Nişantaşı Şişli İstanbul T: F:

I. GİRİŞ. Teşvikiye Mah. Valikonağı Cd. No:70/12 Nişantaşı Şişli İstanbul T: F: info@eyuboglubuyukatak.av.tr No. : 2016/14 Tarih : 10.11.2016 Konu : Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik ile 4857 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesinin

Detaylı

PART-TIME İŞ SÖZLEŞMESİ

PART-TIME İŞ SÖZLEŞMESİ 16 cumhur sinan o?zdemir:layout 1 11/9/10 3:19 PM Page 211 PART-TIME İŞ SÖZLEŞMESİ Cumhur Sinan ÖZDEMİR* Öz İşyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan

Detaylı

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 06.04.2004-25425

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 06.04.2004-25425 MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve Kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 4 Fazla Çalışma

Detaylı

T. C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI. 30Soruda. İşçinin Dinlenme Hakkı

T. C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI. 30Soruda. İşçinin Dinlenme Hakkı T. C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI İşçinin Dinlenme Hakkı D NİÇİN? Y NE ZAMAN -? Y NASIL? Y NE ZA- MAN? T NEDİR? İ - NASIL? H NE KADAR? H NASIL? A NEDİR? A NE KA- DAR?

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği ÇSGM-DER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği ÇSGM-DER Dr. Nurgül MALÇIK ÇSG Müşaviri Dernek Başkanı Bülent KİRAZ ÇSG Müşaviri Dernek Başkan Yrd İÇERİK İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ SÖZLEŞMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ İŞ SÖZLEŞMESİ İşçinin işverene bağımlı olarak iş görmeyi,

Detaylı

KADIN İŞÇİYE ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI VERİLECEK KISMİ ÇALIŞMA İZNİNİN ŞARTLARI BELİRLENDİ

KADIN İŞÇİYE ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI VERİLECEK KISMİ ÇALIŞMA İZNİNİN ŞARTLARI BELİRLENDİ KADIN İŞÇİYE ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI VERİLECEK KISMİ ÇALIŞMA İZNİNİN ŞARTLARI BELİRLENDİ Cumhur Sinan ÖZDEMİR 41 ** 1. GİRİŞ 10/02/2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6663

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/57 YILLIK İZİN YILLIK İZNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ YILLIK İZİN ÜCRETİNİ NETLEŞTİRME YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/57 YILLIK İZİN YILLIK İZNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ YILLIK İZİN ÜCRETİNİ NETLEŞTİRME YÖNTEMİ T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/18890 Karar No. 2015/24594 Tarihi: 07.09.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/57 YILLIK İZİN YILLIK İZNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ YILLIK İZİN ÜCRETİNİ NETLEŞTİRME

Detaylı

ANALIK, DOĞUM VE EVLAT EDİNMEYE BAĞLI İŞÇİLİK HAKLARI

ANALIK, DOĞUM VE EVLAT EDİNMEYE BAĞLI İŞÇİLİK HAKLARI ANALIK, DOĞUM VE EVLAT EDİNMEYE BAĞLI İŞÇİLİK HAKLARI I. GİRİŞ 4857 sayılı İş Kanunu nun ( İş Kanunu ) (10 Haziran 2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmi Gazete) Analık halinde çalışma ve süt izni başlıklı

Detaylı

YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI

YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI TAŞERONDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI Temmuz 2013 Taşeronda çalışan işçilerin 1) YILLIK ÜCRETLİ İZİN EVRENSEL BİR HAKTIR Yıllık ücretli izin, uluslararası sözleşmeler ile güvence altına

Detaylı

HAK KAZANMADIĞI YILLIK ÜCRETLİ İZNİNİ KULLANAN İŞÇİ İŞYERİNDEN AYRILIRSA İŞVEREN İŞÇİDEN İZİN ÜCRETİ TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

HAK KAZANMADIĞI YILLIK ÜCRETLİ İZNİNİ KULLANAN İŞÇİ İŞYERİNDEN AYRILIRSA İŞVEREN İŞÇİDEN İZİN ÜCRETİ TALEP EDİLEBİLİR Mİ? HAK KAZANMADIĞI YILLIK ÜCRETLİ İZNİNİ KULLANAN İŞÇİ İŞYERİNDEN AYRILIRSA İŞVEREN İŞÇİDEN İZİN ÜCRETİ TALEP EDİLEBİLİR Mİ? Erol GÜNER * I.GİRİŞ: Anayasanın 50. Maddesinin çalışanlara tanıdığı dinlenme hakkının

Detaylı

4857 Sayılı İŞ KANUNUNA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

4857 Sayılı İŞ KANUNUNA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 4857 Sayılı İŞ KANUNUNA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Suat ŞİMŞEK İş Başmüfettişi 1 İŞ KANUNLARI 3008 sayılı, 1936 931 sayılı, 1967 1475 sayılı, 1971 4857 sayılı, 2003 Kabul tarihi : 22.05.2003 Yayım

Detaylı

ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA KIDEM TAZMİNATI Av. Ebru ÇAVUŞOĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 14.09.2017 ebru@eryigithukuk.com Kıdem tazminatı, işçinin, işyerinde sadakatle çalışarak hizmet etmesi sebebiyle yıpranması karşılığı, geleceğini

Detaylı

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi Geçici İş İlişkisi Çalışma hayatında iş hukukuna dair uygulamaları açıklayan rehberlerimiz ile siz müvekkillerimize etkin hukuki bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz. Değişken iş hukuku mevzuatının doğru

Detaylı

Yıllık Ücretli İzin Hakkından Yararlanma Koşulları

Yıllık Ücretli İzin Hakkından Yararlanma Koşulları Yıllık Ücretli İzin Hakkından Yararlanma Koşulları Bir çalışanın yıllık ücretli izne hak kazanması için öncelikle aşağıdaki üç koşulu yerine getirmesi gerekir: İşçinin deneme süresi de dâhil en az bir

Detaylı

ÖMER İLKER GÜVEN İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANI.

ÖMER İLKER GÜVEN İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANI. ÖMER İLKER GÜVEN İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANI omerilkerguven@hotmail.com 0 532 779 00 53 1 ÜCRET KAVRAMI 2 ÜCRETİN TANIMI o İşçi açısından bir gelir unsuru, işveren açısından

Detaylı

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

Konut Kapıcıları Yönetmeliği Konut Kapıcıları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram

Detaylı

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI Sayfa No : 1/7 İZİN PROSEDÜRÜ DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/7 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan personelin

Detaylı

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ 3-c) Brüt işçi ücreti işveren payı yemek yol ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaya ilişkin gider belirlenir. BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ Yemek Bedeli Yol Bedeli

Detaylı

1 P a g e. MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 4 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN

1 P a g e. MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 4 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN 1 P a g e MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 4 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 1.Aşağıdakilerden hangisi "Fazla Sürelerle Çalışma"yı ifade eder? A) Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] DİĞER KURUM İŞLEMLERİ. www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com

FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] DİĞER KURUM İŞLEMLERİ. www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] 3 DİĞER KURUM İŞLEMLERİ www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com 2 1. TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİ Tescil işlemi, iş yerinin merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicil

Detaylı

ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA 8 KASIM 2016 TARİHLİ YÖNETMELİK KAPSAMINDA HUKUK BÜLTENİ

ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA 8 KASIM 2016 TARİHLİ YÖNETMELİK KAPSAMINDA HUKUK BÜLTENİ ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA 8 KASIM 2016 TARİHLİ YÖNETMELİK KAPSAMINDA HUKUK BÜLTENİ 4/18/2017 White Paper / PERYÖN Yayınlar 2017.20 Derleyen ve Yazan

Detaylı

Bu yönetmeliğin amacı, çalışanların izin talep etmeleri durumunda tabi olacakları ilke, koşul ve sınırları düzenlemektir.

Bu yönetmeliğin amacı, çalışanların izin talep etmeleri durumunda tabi olacakları ilke, koşul ve sınırları düzenlemektir. 1. AMAÇ Bu yönetmeliğin amacı, çalışanların izin talep etmeleri durumunda tabi olacakları ilke, koşul ve sınırları düzenlemektir. 2. KAPSAM Bu yönetmelik tüm XXXXX çalışanını kapsar. 3. TANIMLAR Bu doküman

Detaylı

Çalışmanın devamında Yönetmelik in İş Kanunu na kıyasen farklılık taşıyan maddeleri değerlendirilmiştir:

Çalışmanın devamında Yönetmelik in İş Kanunu na kıyasen farklılık taşıyan maddeleri değerlendirilmiştir: BİR AVUKAT YANINDA, AVUKATLIK ORTAKLIĞINDA VEYA AVUKATLIK BÜROSUNDA ÜCRET KARŞILIĞI BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLARIN ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELERİN 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA

Detaylı

İşçi Sözleşmesi 1. TARAFLAR İŞVERENİN. Adı soyadı (ünvanı): Adresi: İŞÇİNİN. Adı soyadı: Baba adı:

İşçi Sözleşmesi 1. TARAFLAR İŞVERENİN. Adı soyadı (ünvanı): Adresi: İŞÇİNİN. Adı soyadı: Baba adı: İşçi Sözleşmesi - Personel - Çalışan Sözleşmesi Örneği İşçi Sözleşmesi Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen

Detaylı

DENİZ VE BASIN İŞ KANUNUNDA FAZLA ÇALIŞMA

DENİZ VE BASIN İŞ KANUNUNDA FAZLA ÇALIŞMA DENİZ VE BASIN İŞ KANUNUNDA FAZLA ÇALIŞMA Ali Kemal TERZİ 65 * Mustafa GÜNÖZ 66 ** I-GİRİŞ Fazla çalışma kavramı, özellikle İş Kanununda tüm tarafların üzerinde durduğu ve uygulamada en çok tartışılan

Detaylı

SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Resul KURT* I- GİRİŞ Sigortalının işe başlama, işten ayrılma tarihi ile çalışılan ayın kaç gün çektiği, Prim ödeme gün

Detaylı

MAKTU AYLIK ALAN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE GÖRE ÇALIŞAN PERSONELE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 48 VE 49 UNCU MADDELERİNİN UYGULANMASI SORUNU

MAKTU AYLIK ALAN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE GÖRE ÇALIŞAN PERSONELE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 48 VE 49 UNCU MADDELERİNİN UYGULANMASI SORUNU MAKTU AYLIK ALAN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE GÖRE ÇALIŞAN PERSONELE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 48 VE 49 UNCU MADDELERİNİN UYGULANMASI SORUNU Selahattin BAYRAM * I- GİRİŞ 4857 sayılı İş Kanunu nun 48

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Eczane İşyerlerinde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi. Ümit FIÇICI İş Müfettişi

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Eczane İşyerlerinde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi. Ümit FIÇICI İş Müfettişi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Eczane İşyerlerinde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi Ümit FIÇICI İş Müfettişi İş Mevzuatı Hükümlerine Yoğunlukla Muhalefet Edildiği Görülen

Detaylı

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR I- GİRİŞ 5510 sayılı Kanun(1) un 80. maddesinde prime esas kazançlar düzenlenmiş olup, birinci fıkrasındaki; 4/a kapsamındaki sigortalılar ile ilgili

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/27000 Karar No. 2010/19572 Tarihi: 21.06.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57 YILLIK İZİN HAKKI İŞ SÖZLEŞMESİNİN YILLIK İZİN ÜCRETLERİ ÖDENEREK SONA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /41 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/22469 Karar No. 2014/1173 Tarihi: 28.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /41 FAZLA ÇALIŞMA HAFTANIN YEDİ

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI Vardiyalı Çalışma Ve Gece Çalışması Vardiyalı Çalışma: Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak

Detaylı

EV İŞÇİLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

EV İŞÇİLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI EV İŞÇİLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ev hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile ev işçilerinin çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli

Detaylı

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 06.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25425 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SİNOP (1.) ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ NE -BİLİRKİŞİ RAPORU- :İşçi Alacağı Davası (Yıllık Ücretli İzin Alacağı)

SİNOP (1.) ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ NE -BİLİRKİŞİ RAPORU- :İşçi Alacağı Davası (Yıllık Ücretli İzin Alacağı) SİNOP (1.) ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ NE -BİLİRKİŞİ RAPORU- DAVACI VEKİLİ : K.Y. : Av. M.E. D. NO : 2013 /. E. DAVALI VEKİLİ KONUSU :Sinop İl Özel İdaresi : Av. E.Y. :İşçi Alacağı Davası (Yıllık Ücretli

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI Vardiyalı Çalışma Ve Gece Çalışması Vardiyalı Çalışma: Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/7983 Karar No. 2012/27098 Tarihi: 03.12.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ ÖZETİ 4857 sayılı İş Kanunu'nun 46. maddesinde, işçinin tatil gününden

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İpek Üniversitesi öğretim

Detaylı

Aşağıdaki düzenlemeler Resmi Gazete de yayınlanarak yakın zamanda yürürlüğe girecektir. **MADEN SAHİPLERİ İSTEDİ ÇALIŞMA SÜRESİ YENİDEN DÜZENLENDİ **

Aşağıdaki düzenlemeler Resmi Gazete de yayınlanarak yakın zamanda yürürlüğe girecektir. **MADEN SAHİPLERİ İSTEDİ ÇALIŞMA SÜRESİ YENİDEN DÜZENLENDİ ** 4857 SAYILI İŞ KANUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER Torba Kanun da 4857 sayılı İş Kanunda düzenlemelere yer verildi. Bu yazımız ile bu düzenlemeleri siz okurlarımızla paylaşıyoruz. Aşağıdaki düzenlemeler

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat:. Müdürlüğünce hizmet alım ihalesi yapılarak taşeron işçi çalıştırılması durumunda ihalenin yenilenerek işin başka bir firmaya devredilmesi durumunda çalışmaya devam eden işçilere

Detaylı

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerine Rastlayan Haftalarda Fazla Çalışma

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerine Rastlayan Haftalarda Fazla Çalışma Doç. Dr. Murat ŞEN Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerine Rastlayan Haftalarda Fazla Çalışma I. GİRİŞ 4857 sayılı İş Kanunu Fazla çalışma ücreti kenar başlığı altındaki

Detaylı

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ 2177 HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/2/1973, No: 7/5941 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No: 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi :

Detaylı

Çalışma Hukuku. Doç. Dr. Dilek Ekici

Çalışma Hukuku. Doç. Dr. Dilek Ekici Çalışma Hukuku Doç. Dr. Dilek Ekici www.dilekekici.com Çalışma Yaşamı Bağımsız Çalışma Bağımlı Çalışma Çalışan Çalıştıran İşçi Memur Devlet Özel ve Tüzel kişiler Kamu Hukuku İş Hukuku A Devlet Hastanesi

Detaylı

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına Bu çalışmanın ş tüm yasal hakları Devlet Personel Başkanlığına aittir. Yayımlanması izne bağlıdır. Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel

Detaylı

Döküman No 3 İZİN PROSEDÜRÜ Sayfa No Page 1 of 5 Yayın Tarihi ve No 08.03.2013 Revizyon Tarihi 03.07.2014

Döküman No 3 İZİN PROSEDÜRÜ Sayfa No Page 1 of 5 Yayın Tarihi ve No 08.03.2013 Revizyon Tarihi 03.07.2014 Bu prosedür, Nutricia Anne Bebek Beslenmesi çalışanlarının yılık izin, mazeret izni, ücretsiz izin, hastalık izni, doğum izni, süt izni ile Ulusal Bayram ve Genel Tatil ile ilgili süreçleri kapsamaktadır.

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI Sıra no / Konu Amaç Öğrenim hedefleri 47/ Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması Vardiyalı ve gece çalışmalarında İSG uygulamalarını öğrenmek. Vardiyalı çalışma ve gece çalışması,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/27282 Karar No. 2016/8861 Tarihi: 11.04.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59 İMZASIZ BORDROLARDA FAZLA

Detaylı

HAFTA 12. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK. Ġġ KANUNU KAPSAMINDA HEMġĠRELERĠN HAKLARI - I. HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Hemşirelerin

HAFTA 12. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK. Ġġ KANUNU KAPSAMINDA HEMġĠRELERĠN HAKLARI - I. HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Hemşirelerin Ġġ KANUNU KAPSAMINDA HEMġĠRELERĠN HAKLARI - I SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Hemşirelerin Ücretle ilgili haklarını Çalışma saatleri ile ilgili haklarını İzinlerle

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14 T.Ç YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1032 Karar No. 2015/23731 Tarihi: 01.07.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2,6 1475 S.İşK/14 ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ YENİ İHALE ALAN ALT İŞVEREN YANINDA

Detaylı

Taşeron İşçi Hakları (4857 S.K. ve 5510 S.K.) Konulu Hizmet İçi Eğitim ÖN TEST

Taşeron İşçi Hakları (4857 S.K. ve 5510 S.K.) Konulu Hizmet İçi Eğitim ÖN TEST ÖN TEST 1.) Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi olarak tanımlanabilecek olan kimse aşağıdakilerden hangisi olabilir? a) Memur b) İşçi c) Alt işveren (Taşeron) d) Sözleşmeli Personel 2.) Alt

Detaylı

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi 04.01.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Yasasına bakacak olursak yeni yasada hizmet

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'ndan:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'ndan: Resmi Gazete Sayı : 29683 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'ndan: KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 6) 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Detaylı

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ YÜRÜRLÜK TARİHİ 01.01.2016 31.12.2017 I. BÖLÜM DÜZENLEYİCİ HÜKÜMLER MADDE 1- TANIMLAR MADDE 2- TARAFLAR

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /53,57 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/18696 Karar No. 2015/12337 Tarihi: 17.06.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /53,57 MEVSİMLİK İŞ MEVSİMLİK İŞTE

Detaylı

T.C. ÇALİŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLİĞİ Çalışma Genel Müdürlüğü

T.C. ÇALİŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLİĞİ Çalışma Genel Müdürlüğü 4111,ÇSGB ÇA ŞMA VE sosrx ouvinılıc EMANLIC9 ÇALİŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLİĞİ ALT İŞVERENLİK YÖNETMELIĞININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAIR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1-27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi

Detaylı

T.C FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEOKULU İZİN YÖNERGESİ. (Yüksekokul Kurulu nun 13/01/2017 tarih ve 2017/2 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

T.C FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEOKULU İZİN YÖNERGESİ. (Yüksekokul Kurulu nun 13/01/2017 tarih ve 2017/2 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. T.C FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEOKULU İZİN YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 13/01/2017 tarih ve 2017/2 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İpek Üniversitesi öğretim

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Editörler Yrd. Doç. Dr. İbrahim Görücü & Işıl Tüzün Arpacıoğlu İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Abdulvahap Akıncı Yrd.Doç.Dr.Ali Konak Dr. Meltem Arat Kifayet Erdem Ömer Nabi Baykal Şahin

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 07.07.2009 tarih ve 27281

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yalçın BOSTANCI Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Başkanı. Konya Ticaret Odası 16.11.

Yrd. Doç. Dr. Yalçın BOSTANCI Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Başkanı. Konya Ticaret Odası 16.11. Yrd. Doç. Dr. Yalçın BOSTANCI Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Başkanı Konya Ticaret Odası 16.11.2012 İş Kanunu m.1: Kural olarak tüm işçi, işveren, işveren vekili

Detaylı