FCBS - F11 FCBS - F20 FCBS - F02 FCB - F11 FCB - F20 FCB - F02 FCB - F13 FCB - F22 FCB - F31 FCB - F40 FCB - F04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FCBS - F11 FCBS - F20 FCBS - F02 FCB - F11 FCB - F20 FCB - F02 FCB - F13 FCB - F22 FCB - F31 FCB - F40 FCB - F04"

Transkript

1 KONTAKTÖR YARDIMCI DONANIMLARI YARDIMCI KONTAK BLOKLARI YEDEK ANA KONTAK TAKIMI FC - FC475 - FC FC6 - FC7 için teslim süresi sorunuz. MEKAN K K L TLEME BLOKLARI Yana Geçmeli (Sa /Sol) FC09D...FC7D Kontaktörleri için Üzerine Geçmeli FC09D...FC0D Kontaktörleri için KOMPANZASYON KONTAKTÖRLER Ç N YARDIMCI DONANIMLAR Kompanzasyon Blo u Kompanzasyon Direnç Kablosu 6 Adet / Tak m 2 FCBS - F FCBS - F FCBS - F02 FCB - F FCB - F FCB - F02 FCB - F FCB - F22 FCB - F FCB - F40 FCB - F04 FC06M-MC FC09M-MC FC09D-MC FC2D-MC FC8D-MC FCD-MC FC2D-MC FC40D-MC FCD-MC FC65D-MC FC80D-MC FC95D-MC FCD-MC FC0D-MC FC2D-MC FC260D-MC FC00D-MC FCD-MC FC475D-MC FC580D-MC FC6D-MC FC7D-MC Kontak Pozisyonu NA + NK 2 NA 2 NK NA + NK 2 NA 2 NK NA + NK 2 NA + 2 NK NA + NK 4 NA 4 NK Kullanılaca ı Kontaktör FC06M FC09M FC09D FC2D FC8D FCD FC2D FC40D FCD FC65D FC80D FC95D FCD FC0D FC2D FC260D FC00D FCD FC475D FC580D FC6D FC7D Kullanılaca ı Kontaktör FC09D.. den FC2D.. ye FC40D.. den FC95D.. ye FC2DK için, FC8DK için, FCDK için, FC2DK için, FC40DK için, FC65DK için, FC95DK için, FC0DK için, FC2DK için, FC8DK için, FCDK için, FC2DK için, FC40DK için, FC65DK için, FC95DK için, FC0DK için, 8DD-B DD-B DD-B DD-A DD-A DD-A DD-A DD-A DD-A DD-A DD-A DM-B DM-B DD-B DD-B DD-B DD-B DD-B DD-B DD-B DD-B DD-B DD-B DD-B DD-B DD-B DD-B DD-B DD-B DD-B DD-B DD-B DD-B DD-MK DD-MK DK-D DK-D DK-D DK-D DK-D DK-D DK-D DK-D DK-D2-2 8-DK-D2-8 8-DK-D2-8-DK-D2-2 8-DK-D DK-D DK-D DK-D2-0,00.-,00.-,00.- 6,00.- 6,00.- 6,00.- 9,00.- 9,00.- 9,00.- 9,00.- 9,00.- 8,00.- 8,00.- 8,00.- 9,00.- 9,.-,00.- 5,00.- 8, ,00.-, , ,00.-, , ,00.- 7, , , ,00.-.0, ,00.-.0,00.-,00.-,00.- 4,00.- 4,00.- 4,00.- 4,00.- 4,00.- 4,00.- 4,00.- 4,00.- 4,.- 4,.- 4,.- 4,.- 4,.- 4,.- 4,.- 46,00.- Eylül

2 TERMİK RÖLELER FT Serisi FT2 Serisi FT95 Serisi Teslim süresi sorunuz. Raya Montaj Aparat FT Termik Röle için, FT2 Termik Röle için, Ak m Ayar Sahas (A) Birlikte Kullan laca Kontaktör FC09D... FC2D FC09D... FC2D FC09D... FC2D FC09D... FC2D FC09D... FC2D FC09D... FC2D FC2D... FC2D FC2D... FC2D FC8D... FC2D FCD... FC2D FCD... FC2D FCD... FC2D FCD... FC2D FCD... FC2D FCD... FC2D 9DD-TY DD-TY DD-TY DD-TY DD-TY DD-TY DD-TY DD-TY DD-TY00-0 9DD-TY00-0 9DD-TY DD-TY DD-TY00-0 9DD-TY DD-TY FC2D 9DD-T FC40D... FC95D FC40D... FC95D FC40D... FC95D FC40D... FC95D FC40D... FC95D FC40D... FC95D 9DD-T DD-T DD-T DD-T DD-T DD-T RM-TY RM-TY , ,.- 27,.- 27,.- 27,.- 27,.- 27,.- 27,.- 27,.- 27,.- 27,.- 27,.- 27,.- 27,.- 27,.- 28,.-,00.-,00.-,00.-,00.-,00.-,00.- 2,00.- 8,00.- ERKEN UYARI RÖLESİ i Anma Ak m (A) Birlikte Kullan laca Kontaktör Dünya da ilk ve TEK Teknik Özellikler Smart FR Serisi FR02 FR04 FR08 FR6 FR Smart FR02 Smart FR04 Anma Gerilimi Un V V Anma Ak m In 2A 4A flletim Frekans Hz Hz Afl r Ak m Ayar Sahas -2A 2-4A Çal flma S cakl -5 / +55 o C -5 / +55 o C Kontaklar NO+NC NO+NC Kullan laca Kontaktörler Tüm Markalar Tüm Markalar Yard mc Kontak Ak m A (0V AC) A (0V AC) Montaj fiekli Do rudan Kontaktör Ç k fllar na Do rudan Kontaktör Ç k fllar na Ebat 57x96x x96x95+4 Smart FR için teslim süresi sorunuz. Eylül FC09D... FC2D FC09D... FC2D FC09D... FC2D FC09D... FC2D FC09D... FC2D 9DD-SR DD-SR DD-SR DD-SR DD-SR Fiyat isteyiniz Kestirimci bak m analizi için teknik kadro+donan m+arfliv gere ini ortadan kald r r. Elektronik + Mekanik ar zalar bafllang ç faz nda ( ay öncesinde) tespit ve sinyalize eder. Sistemi Afl r ak ma karfl korur. Faz kopuklu unda sistemi durdurarak korumaya al r. Faz s ras kar flt nda ikaz sinyali verir ve sistemi durdurarak korumaya al r. Zincir proseslerde ve ba ms z çal flan önemli ünitelerde mekanik + elektrik bazl ani durufllar ortadan kald r r. (Afl r ak m ve faz ar zalar hariç) Proses iflletim güvenli ini tam olarak sa lar. Kolay montajl d r. Kontaktör ç k fllar na do rudan ba lanabilme özelli indedir. Bak m onar m giderlerini minimum seviyeye çeker. Ar zal bölgeyi belirtir, zaman kayb n önler. Üretim verimini ve üretkenli i yükseltir. Ürün kalitesinin yükselmesini sa lar. Smart FR08 V 8A Hz 4-8A -5 / +55 o C NO+NC Tüm Markalar A (0V AC) Do rudan Kontaktör Ç k fllar na 57x96x95+4 Smart FR6 V 6A Hz 8-6A -5 / +55 o C NO+NC Tüm Markalar A (0V AC) Do rudan Kontaktör Ç k fllar na 57x96x95+4 Smart FR2 V 2A Hz 6-2A -5 / +55 o C NO+NC Tüm Markalar A (0V AC) Do rudan Kontaktör Ç k fllar na 57x96x95+4

3 MOTOR KORUMA ŞALTERLERİ Anma Gücü (kw) (80V/V) Ak m Ayar Sahas (A) (40 C) K sa Devre Açma Ak m K sa Devre Kes. Kap. Icu=Ics (ka) (80V/4V) FMK Serisi Termik Manyetik Karakteristikli 0,02 0,06 0,09 0,2 0,8/0, 0,7/0,55 0,75/,,/,5 2,2/2,5 /4 5/7,5 9 /2,5 0,... 0,6 0,6... 0, 0,... 0,4 0,4... 0,6 0, ,6,6... 2,5 2, , 6, ,9 2,6 4, LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA ,00.- 7,00.- 7,00.- 7,00.- 7,00.- 7,00.- 7,00.- 7,00.- 7,00.- 9,00.- 9,00.- 9,00.-,00.- MOTOR KORUMA ŞALTERİ YARDIMCI DONANIMLARI Kontak Pozisyonu Yard mc Kontak Sa / sol yana tak labilir FMKF- FMKF-0 FMKF- FMKF- NA NK 2NA NA+NK 8LA-A LA-A LA-A LA-A ,5.-,5.- 2,85.- 2,85.- Bobin Gerilimi (V) Düflük Gerilim Bobini (DGB) FMK DGB- FMK DGB-48 FMK DGB- FMK DGB-2 FMK DGB-0 FMK DGB-80 FMK DGB LA-B LA-B LA-B LA-B LA-B LA-B LA-B ,00.- 2,00.- 2,00.- 2,00.- 2,00.- 2,00.- 2,00.- Açt rma Bobini FMK AB- FMK AB- FMK AB-2 FMK AB LA-C LA-C LA-C LA-C ,00.- 4,00.- 4,00.- 4,00.- Acil Durum Stop Butonu FMK NAT 8LA-D ,00.- Muhafaza Kutusu IP 55 FMK 55 ENC 8LA-E ,.- Eylül

4 PAKET ŞALTERLER Sürekli Çal flma Ak m Ith (A) Açma Kapama fialterleri Fazl 9TO TO TO--00 9TO TO TO Fazl 9TO TO TO--00 9TO TO TO--006 Fazl 9TO TO TO TO TO TO Faz + Nötr 9TO TO TO TO TO TO Kutup De ifltirici fialterler Fazl TK TK TK TK TK TK Fazl TK TK TK TK TK TK Motor Kumanda fialterleri Y ld z Üçgen fialter Enversör fialter Sa / Sol Fazl Enversör fialter Sa / Sol Fazl TS TS TE TE TE TE TE TE TE TE ,.- 7,00.- 7,.- 2,.- 8, ,00.- 6,00.- 6,.- 7,00.- 2,00.-,00.- 4,.- 46, , FWD STOP REV Açma kapama, kutup de ifltirici ve motor kumanda flalterleri için isimlikli etiket plakaları siparıfl üzerine üretilmektedir. Ölçü Komütatörleri Voltmetre Komütatörü 4 Poz Voltmetre Komütatörü 7 Poz Ampermetre Komütatörü Sar K rm z Kollu Kilitlenebilir Emniyet fialteri (4 Kilit Tak labilir) 9TV-2V-00 9TV-V2-00 9TA Fazl 9TP TP TP TP Not:Paket alterlerimizin klemensleri TS 0 EN standardına gre insan parmaının demesine karı korumalı tiptedir. Eylül 26,00.-,.- 2,00.- 7,00.-,.- 0,00.-,.- 6,00.- 6,.- 2, ,.- 40,.-,00.-,.-,70.-,00.- 9, ,00.-,.-,65.-,85.-,.- 9,.- 28,.- 2,.- 2,65.- 2,85.- 7,.-,.- 5,00.- 4,65.-,.-,5.- 2, , ,.- 2,.- 22,00.- 2,.-

5 GÜÇ KONDANSATÖRLERİ i Gerilimi (V) Güç (kvar) Boyutlar Ø(D)xH (mm) M Serisi Tek Fazl (Monofaze) MKP teknolojisi FEKM 0,4/.67 FEKM 0,4/2. FEKM 0,4/. FEKM 0,4/4.7 FEKM 0,4/5 / / / / / 0,55 0,82,,7, x x x 0 55 x 0 60 x 0 9SF-AA SF-AA SF-AA SF-AA SF-AA , 6,00 8,, 22, K Serisi Üç Fazl (Trifaze) MKP teknolojisi FEK 0,4/5 FEK 0,4/ FEK 0,4/2,5 FEK 0,4/ FEK 0,4/ FEK 0,4/ FEK 0,4/0 5 2, x 0 75 x x 90 x x x 00 0 x 70 9SD-BA SD-BA SE-BA SE-BA SE-BA SE-BA SE-BA , 44,00 54,00 65,00 75,00 92,00,00 K Serisi Üç Fazl (Trifaze) MKP teknolojisi FEK 0,45/ FEK 0,45/2,5 FEK 0,45/ FEK 0,45/ FEK 0,45/ FEK 0,45/ , x x 90 x x x 00 0 x 70 9SD-BB SE-BB SE-BB SE-BB SE-BB SE-BB , 64, 8, 98,,5,00 C Serisi Üç Fazl (Trifaze) MKP teknolojisi FECSAKP 0,4/40 FECSAKP 0,4/ x x 55 9SC-BA SC-BA ,00 80,00 Kondansatörler siparifl tarihindeki TCMB efektif (Euro) sat fl kuru üzerinden TL. ye çevrilerek fatura edilirler. Teknik Özellikler : Anma Gerilimi Frekans Standardlar Maksimum afl r gerilim Afl r Ak m Kapasite tolerans Test Voltaj, terminal / terminal Test Voltaj, terminal / gövde Ani boflalma ak m Dielektrik kay plar Beklenen istatiksel ömür Koruma s n f Çevre s cakl kategorisi So utma zin verilen ba l nem zin verilen azami rak m Montaj pozisyonu Montaj Güvenlik Dielektrik Dolum Deflarj dirençleri FEKM / V Hz TS EN 608-/2, IEC 8-/2 Un + % Günde 8 saate kadar Un + % Günde 0 dakikaya kadar Un + % Günde 5 dakikaya kadar Un + %0 Günde dakikaya kadar % i aflan afl r gerilimler kondansatörün ömrü boyunca 0 kereyi geçmemeli. 4xIn - 5%+% 2.xUn AC 2 sn kv AC sn Max. 0 x In 0.2 W/kVAr.000 saat... ( s n f -/C ).000 saat...( s n f -/D ) IP 00 -/D Do al havaland rmal Max % 95 Deniz seviyesinden 00 m yüksekli e kadar Her konumda Gövdenin alt ndaki M2 vida kullan larak Afl r bas nç alt nda patlamaya korumal MKP - Polipropilen film malzeme, kendi kendini onar r Reçine - PCB siz - FEK /4 V Hz TS EN 608-/2, IEC 8-/2 Un + % Günde 8 saate kadar Un + % Günde 0 dakikaya kadar Un + % Günde 5 dakikaya kadar Un + %0 Günde dakikaya kadar % i aflan afl r gerilimler kondansatörün ömrü boyunca 0 kereyi geçmemeli. 2xIn - 5%+% 2.xUn AC 2 sn kv AC sn Max. 0 x In 0. W/kVAr saat... ( s n f -/C ) saat...( s n f -/D ) Standard terminal koruyucu ile : IP 0 Özel koruyucu ile : IP 54 -/D Do al havaland rmal Max % 95 Deniz seviyesinden 00 m yüksekli e kadar Her konumda Gövdenin alt ndaki M2 vida kullan larak Afl r bas nç alt nda patlamaya korumal MKP - Polipropilen film malzeme, kendi kendini onar r Reçine - PCB siz Dahili - dakika içinde 75 V FEC V Hz TS EN 608-/2, IEC 8-/2 Un + % Günde 8 saate kadar Un + % Günde 0 dakikaya kadar Un + % Günde 5 dakikaya kadar Un + %0 Günde dakikaya kadar % i aflan afl r gerilimler kondansatörün ömrü boyunca 0 kereyi geçmemeli. 2xIn - 5%+% 2.xUn AC 2 sn kv sn Max. 0 x In 0. W/kVAr saat...( s n f -/D ) Standard terminal koruyucu ile : IP Özel koruyucu ile : IP 54 -/D Do al havaland rmal Max % 95 Deniz seviyesinden 00 m yüksekli e kadar Her konumda Gövdenin alt ndaki M2 vida kullan larak Afl r bas nç alt nda patlamaya korumal MKP - Polipropilen film malzeme, kendi kendini onar r Reçine - PCB siz Dahili - dakika içinde V 27 Eylül

6 ÇOK TARİFELİ ELEKTRONİK ELEKTRİK SAYAÇLARI Ekran i Nominal (max.) Ak m AC Monofaze faz 2 telli 2 V (AC) (-% Un... +% Un) FMS602 (60) 9PF -ABBB-0060 Fiyat isteyiniz Trifaze Aktif faz 4 telli x2/80 V (AC) (-% Un... +% Un) FTSD x (60) 9PH -ABBB-0D60 Fiyat isteyiniz Trifaze Aktif + Reaktif (Kombi Sayaçlar) faz 4 telli x/ V (AC) (-% Un... +% Un) FTSK FTSK-80 FTSKD FTSK-80D x5 () x (80) x5 () x (80) 9PK -ABBB PK -ABBB PK -ABBB PK -ABBB-008 Fiyat isteyiniz Fiyat isteyiniz Fiyat isteyiniz Fiyat isteyiniz Teknik Özellikler : Aktif Sayaçlar Nominal gerilim AC (-%Un...+%Un) Nominal (max) ak m AC Ba lant lar Ekran Test ç k fl imp /KWh Koruma S n f Teknik Özellikler : Aktif - Reaktif Sayaçlar FMS602 faz 2 telli 2 V (60) A Ø = mm 00 IP54 FTSD faz 4 telli x 2 / 80 V x (60) A Ø = mm 00 IP54 Nominal gerilim AC (-%Un...+%Un) Nominal (max) ak m AC Ekran Ölçme tipi Ba lant lar Test ç k fl imp /KWh Koruma S n f Ortak Teknik Özellikler : Bafllang ç ak m (ma) Nominal Frekans (Hz) Do ruluk s n f Saat do rulu u (2 C de) zolasyon Elektrostatik deflarj Ba l nem Ortam s cakl Depolama s cakl Koruma s n f Malzeme Klemens malzemesi Haberleflme Veri korumas Tarife katsay lar Tarife dilimleri Entegre / Takvim ba lama saati : Direk ba lant l sayaç anma ak m, : Opsiyonel Eylül FTSK [Kombi (Aktif+Reaktif)] faz 4 telli x / V x 5 () A Aktif+Reaktif X5 Ø = 5 mm 00 IP5 FTSK80 [Kombi (Aktif+Reaktif)] faz 4 telli x 2 / 80 V x (80) A Aktif+Reaktif Direkt Ø = mm 0 IP I b ±%2 (Aktif), 2 (Reaktif) < 0.47 sn/gün Hz / dk 4 kv Kontak deflarj, 8 kv %95 - C C - C C IP 5 Bina içi / IP54 Bina d fl (IEC 60529) ABS, kendi kendine sönebilen, geri dönüflümlü, UV dayan m yüksek malzeme BMC (Dinamik ve termal floklara karfl dayan kl d r). Optik port (IEC 67), ak ll kart (IEC/ISO 786) Silinmeyen bellek (EEPROM), pil Tarife dilimlerine ba l olarak hafta içi, hafta sonu (Cumartesi-Pazar) ayr katsay lar günü dakika hassasiyetinde 8 dilime kadar bölebilme Gerçek zaman saati ve takvim (otomatik yaz/k fl saati uygulamas ) 28 FTSKD Kombi faz 4 telli x / V x 5 () A Aktif+Reaktif X5 Ø = 5 mm 00 IP54 FTSK80D Kombi faz 4 telli x / V x (80) A Aktif+Reaktif Direkt Ø = mm 0 IP54

7 ANALOG GÖSTERGELİ ÖLÇÜ ALETLERİ Ebat Ampermetre FA72 FA72 FA96 FA96 Demantmetreli Ampermetre 72x72 72x72 Direkt Akım trafosu ba lant l Direkt Akım trafosu ba lant l = Ampermetre ölçme sahas n giriniz. ( ) 9KA-AA-0 9KA-AA2-0 9KA-AA2-0 9KA-AA , ,00.-,.- 28,00.-,.- 28,00.- FMA72 FMA96 72x72 Akım trafosu ba lant l Akım trafosu ba lant l 9KA-MA- 9KA-MA2- = Ampermetre ölçme sahas n giriniz. ( ) Voltmetre FV72 72x72 FV96 = Voltmetre ölçme sahas n giriniz. ( ) Direkt Direkt 9KV-AA-0 9KV-AA2-0 27, ,00.- Frekansmetre FF72 FF96 72x (Hz) (Hz) 9KF-A KF-A ,.- 49,.- DİJİTAL GÖSTERGELİ ÖLÇÜ ALETLERİ Ebat Ampermetre FYA72 FYA96 FYA96D FYA96-2R 72x72 Akım trafosu ba lant l Akım trafosu ba lant l Direkt (0 A) 2 Röleli 9KB-DA-00 9KB-DA KB-DA2-00 9KD-DA , ,00.-,00.-,00.- Ak m trafolar yla, ak m trafosu çevirme oran girilerek kullan ld nda 9999A (rms)' ya kadar ölçüm yapabilme imkan sunulmaktad r. Tek tuflla ampermetrenin haf zas n s f rlayarak bu andan itibaren ölçülen en düflük ve en yüksek ak m de erini görme imkan sa lar. Röleli dijital ampermetreler, ak m s n rlamas gerektiren tesislerde kullan lmak üzere gelifltirilmifltir. 2 Röleli Dijital Ampermetre minimum ve maksimum ak m de erlerine göre çal fl r. Voltmetre FYV72 FYV96 FYV96-2R 72x72 Direkt Direkt 2 Röleli 9KY-DA-00 9KY-DA2-00 9KY -DA , ,00.-,00.- Tek tuflla Voltmetrenin haf zas n s f rlayarak bu andan itibaren ölçülen en düflük ve en yüksek ak m de erini görme imkan sa lar. Röleli dijital Voltmetreler, gerilim s n rlamas gerektiren tesislerde kullan lmak üzere gelifltirilmifltir. 2 Röleli Dijital Voltmetre minimum ve maksimum gerilim de erlerine göre çal fl r. Multimetre (V, A, cos, Hz, kw) FMM FMM60 (Demantlı) 96X96 96X96 Akım trafosu ba lant l Akım trafosu ba lant l 9KH-DA KH-DA ,00.-, Eylül

8 REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ Kademe Ebat FX Serisi Teknik Özellikler : Çal flma gerilimi Çal flma ak m Çal flma modlar Ç k fl kontak kapasitesi Cosϕ ayar c / k ayar Ad mlama zaman Güç tüketimi Çal flma s cakl EasyVAr Serisi FX5 FX7 FX Ekran EV EV x44 44x44 44x44 9HA-A0-X005 9HA-A0-X007 9HA-A0-X02 2 V (/60Hz) % 5A sürekli,2,2... ;,2,4,4... veya,2,4,8,8... fleklinde ön panelden seçilebilir.,2,2... sisteminde 2 ve sonras ndaki kapasiteler.,2,4,4... sisteminde ve sonras ndaki kapasiteler,2,4,8,8... sisteminde ise 4 ve sonras ndaki kapasiteler döner sistemde çal fl r.,5 A (sürekli) A (darbe) 0, endüktif. 0,00-,00 aras 0,05 aral kl 7-99 sn aras nda sn hassasiyetinde ayarlanabilir. 6 VA max. - C ile + 70 C 44x44 9HA-DF00-C000 9HA-DC00-B000 70, , , ,00.-,00.- Teknik Özellikler : Çal flma gerilimi Çal flma ak m Çal flma modlar Ç k fl kontak kapasitesi Cos ayar Ad mlama zaman Güç tüketimi FKR Serisi Ekran FKR0 FKR0 FKR0 2 V ( Hz), % 5A sürekli ,5 A (sürekli) A (darbe) 0,8...,00 indüktif / kapasitif - 0 sn. aras nda 6 VA max. EV SER S li Reaktif Güç Kontrol Rölesi : * ma den 5.5 A e kadar hassas bir ak m alg lama sahas vard r. (.4 kvar l k reaktif güç de iflimlerini alg layacak kadar hassast r.) * ma in alt ndaki ak mlarda düflük ak m uyar s vererek stabil hale geçer. * RS22 protokolü ile bilgisayar ba lant s kurulabilmektedir x44 44x44 44x44 * ekran sayesinde voltaj, ak m, aktif güç, reaktif güç, c/k de eri, minimum kapasite de eri, çal flma modlar, kapasitif ve indüktif cos s n rlar, devrede olan kondansatörler gibi tüm bilgiler rahatl kla, aç k bir flekilde birimleri ile birlikte görülebilmektedir. 9HF-DR HF-DR HF-DR ,00.- 0,00.- 5,00.- FKR0 * Kademe Kompanzasyon. * Standart RS22 ve RS485 Optik yal t ml bilgisayar ba lant s, Floating point (virgüllü) hassasiyetinde veri iletiflimi. * Çift mikro ifllemci. * de erin ayn anda okunabildi i Ekran (9,9 x 9,5 cm Ekran) * faz n ayrı ölçümüyle kompanzasyon yapar. * %0, ( dijit) hassas cos ϕ de eri girebilme. * Min Cosϕ ve max Cos ϕ de erlerinin ve girifl ç k fl sürelerinin ayr girilebilmesi. * Harmonik analizi ve tüm kondansatör kademelerinin güçlerinin ölçülmesi. * Uzaktan kademe ar zalar n tespit edebilme. * Ölçü ak m trafosu reaktif rölenin ba l oldu u faza ba lanmal d r. Örne in, Röle R faz ndan besleniyorsa, transformatör R faz üzerine, yüklerden önce ana flalterden sonra konulmal d r. * H zl kompanzasyon gerektiren tesislerde (benzin istasyonlar, kaynakhaneler, plastik kaplama v.b. gibi) ad mlama zaman n n düflük tutulmas tavsiye edilir. * Ayarlanan de erlerin do rulu u ve kompanzasyonun sa l kl çal flt n düzenli aral klarla kontrol ediniz. A ustos Teknik Özellikler : Çal flma gerilimi Çal flma ak m Ak m trafosu oran Çal flma modlar Ç k fl kontak kapasitesi Minimum güç faktörü Maksimum güç faktörü Ad mlama zaman S n f Güç tüketimi Çal flma s cakl V x(0,0-5)a sürekli -.000,,... ;,2,2... ;,2,4,4... ;,2,4,8,8... veya otomatik,5 A (sürekli), A (darbe) 0,970-0,990 0,9-0, sn aras nda sn hassasiyetinde ayarlanabilir. <% < VA - C ile + 65 C * faz ak m ve gerilimin dalga flekillerini grafik olarak gösterebilme ve harmonik diyagramlar n ç karabilme. * Genel amaçl 2 girifl ve 2 ç k fl, Bunlara uzaktan da eriflebilme (yang n, h rs z, s cakl k v.b. kontrol edilebilir.) ste e ba l seçenekler: * GPRS veya TCP/IP ile internet üzerinden eriflim ve uzaktan takip. Cihaz üzerinden IP ve port adreslerinin girilebilmesi. * SERVER ve CLIENT yaz l mlar ile binlerce cihaz n tek noktadan izlenebilmesi. Ar zalar n önceden tespiti. 0

9 AŞIRI AKIM RÖLESİ Ebat FAA0 44x44 9HE-D Fiyat isteyiniz. Özellikler : Uzaktan okuma ve müdahale fonksiyonlar na sahiptir Sistemin son ar za açmas n n osilogram e rileri veya o anki ak m e rileri görülebilir. Tüm parametreler ayn anda ekranda görülüp ayarlanabilir. IEC ve ANSI standartlar na uygun sabit zaman ve ters zaman karakteristi i seçilebilir. CE normlar na ve MYD/ B TEDAfi flartnamesine uygun olarak üretilmektedir. Akım katlarına ait 2 adet set de eri girilebilir. ( stenildi inde bu setler arası anma akımı 0,05 lik adımlarla artırılabilir.) GÜÇ ANALİZÖRLERİ Ebat FPA Serisi Güç Analizörleri ve FKR Serisi Reaktif Güç Kontrol Röleleri için Bilgisayar Haberleşme Programları SUNUCU HİZMETİ FPA80 9KG-A ,00.- (2-.ncü Harmonikleri Ölçer, RS485 Modbus RTU, Enerji Sayaçlar n n Haf zaya Kay t özelli i, V, A, W, VA, VAr, kwh, KVArh, cosϕ, Hz, A, VA, VAr, W) 8 röle çıkıfllı. FPA0 44x44 9KG-C ,00.- (V, A, W, VA, VAr, kwh, KVArh, cosj, Hz, A, VA, VAr, W) FPA0 + 8 Kademe Kompanzasyon 44x44 9KG-A ,00.- (V, A, W, VA, VAr, kwh, KVArh, cosj, Hz, A, VA, VAr, W) FPA 44x44 9KG-A ,00.- (2-.ncü Harmonikleri Ölçer, RS485 Modbus RTU, Enerji Sayaçlar n n Haf zaya Kay t özelli i, V, A, W, VA, VAr, kwh, KVArh, cosϕ, Hz, A, VA, VAr, W) Ba ms z iki adet röle ç k fll. FPA40 44x44 9KG-A ,00.- (2-.ncü Harmonikleri Ölçer, RS485 Modbus RTU, Enerji Sayaçlar n n Haf zaya Kay t özelli i, V, A, W, VA, VAr, kwh, KVArh, cosϕ, Hz, A, VA, VAr, W) 8 ikaz giriflli + 8 röle çıkıfllı. Teknik Özellikler : Besleme Gerilimi : 2V AC %, Hz Güç Tüketimi : < 4 VA Ölçme Gerilim Girifli : x0 V (faz-faz), x00 V (faz-nötr) S n f : < % Ölçme Ak m Girifli : x5(6) A, x0 A (opsiyonel) Ölçülen Max. De erler : 0 kv, 9999 A, kw (kwh) FPA 9KG-A ,00.- (2-.ncü Harmonikleri Ölçer, RS485 Modbus RTU, Enerji Sayaçlar n n Haf zaya Kay t özelli i, V, A, W, VA, VAr, kwh, KVArh, cosϕ, Hz, A, VA, VAr, W) Uzaktan Takip Programı + GPRS Modülü Uzaktan Takip Programı + Ethernet Konverter 9KG-P KG-P GPRS Modül ve Ethernet Konverter sadece Federal Uzaktan Takip Programı ile çalıflmaktadır. Kablo ile direkt ba lantıda kullanılabilen tek kullanıcılı arflivleme özelli i olmayan yazılım ücretsiz olarak verilmektedir. Server kiralama bedeli Modeme ba lı her bir cihaz yıllık kiralama bedeli SKB CKB 8, , RÖLELER Faz Koruma Röleleri Zaman Röleleri MTPR FSMK FMFS FT0 FT60 Faz koruma Faz s ras ve motor koruma Faz s ras, faz koruma ve s v seviye 0-0 sn. 0 sn.-60 dk. 9HB-A HG-A HC-A HD-A HD-D ,00.- 7, ,00.- 8,00.- 7,00.- Dijital Termostat FDT72 FDT96 72x72 9KT-D0-0 9KT-D , ,00.- Mikroifllemcili Say c FS72 72x72 9KS-D ,00.- Eylül

10 AKIM TRANSFORMATÖRLERİ Primer Ak m../5a Anma Gücü (VA) Minimum Sip. Adedi Ø , ,5 FAT0B Serisi / S n f 0.5 Baral FAT0B Serisi / S n f Baral FAT0C Serisi / S n f 0.5 FAT0C Serisi / S n f FAT0 Serisi / S n f GA-A GA-A GA-A GA-A GA-A GA-A GA-A GA-A GA-A GA-A GA-B GA-B GA-B GA-B GA-B GA-B GA-B GA-B GA-B GA-B GB-A GB-A GB-B GB-B GB-B ,00.- 7,00.- 7,00.- 7,00.- 7,00.- 7,00.- 7,00.- 7,00.- 4,80.- 4,80.- 6,.- 6,.- 6,.- 6,.- 6,.- 6,.- 6,.- 6,.- 4,0.- 4,0.-,00.-,00.- 2,.- 2,.- 2, ,5 87 Ø 26 8,5 FAT0 Serisi / S n f GB-A GB-A GB-A GB-B GB-B GB-B GB-B , ,00.-, ,00.- 0,.- 0,.- 0, ,5 40,5 (*) 4 66, Ø 5 Ø ,5 99 FAT40 Serisi / S n f 0.5 FAT40 Serisi / S n f FAT40L Serisi / S n f 0.5 FAT40L Serisi / S n f GC-A GC-A GC-A GC-A GC-A GC-B GC-B GC-B GC-B GK-A GK-A GK-A GK-B GK-B GK-B GK-B GK-B GK-B0045-0,00.-,.- 26, ,.- 27,.- 28,.- 27, , , ,.- 22,.- 2,.- 2,.- 2,.- 2,.- 2,.- 2,00.- 2,00.- Eylül 2

11 4,5 70,75 70,75 AKIM TRANSFORMATÖRLERİ Primer Ak m../5a Anma Gücü (VA) Minimum Sip. Adedi FAT60 Serisi / S n f Ø FAT60 Serisi / S n f GD-A GD-A GD-A GD-A ,00.- 6,00.- 6,00.- 6, , GD-B GD-B GD-B GD-B ,.- 5,.- 5,.- 8,.- FAT0 Serisi / S n f 0.5 Ø GD-A GD-A GE-A GE-A0055-9GE-A GE-A GE-A GE-A ,00.- 4,00.-,00.-,.- 56,.- 65, ,.- 8, FAT0 Serisi / S n f 6 8,5 46, GD-B GD-B GE-B GE-B0055-9GE-B GE-B GE-B GE-B0055-0,.-,.- 49,.-, , ,.- 76, ,.- FAT0L Serisi / S n f (*) Ø GL-A GL-A GL-A GL-A GL-A GL-A GL-A ,.-,00.- 5, ,.- 5,.- 56, , FAT0L Serisi / S n f GL-B GL-B GL-B GL-B GL-B GL-B GL-B , ,.-,.- 52,00.- 5, ,.- 57,.- FAT Serisi / S n f (*) Ø FAT Serisi / S n f GN -A GN -A0045-9GN -A GN -A GN -A GN -A GN -A ,00.- 6,.- 64,.- 72,.- 8, ,00.-, GN -B GN -B0045-9GN -B GN -B GN -B GN -B GN -B ,.- 6, , , ,.- 87,.- 0,00.- Eylül

12 AKIM TRANSFORMATÖRLERİ Primer Ak m../5a Anma Gücü (VA) Minimum Sip. Adedi FATL Serisi / S n f 0.5 (*) Ø GM -A GM -A0045-9GM -A GM -A GM -A GM -A GM -A , ,.- 70, , ,.- 94,00.- 5, FATL Serisi / S n f GM -B GM -B0045-9GM -B GM -B GM -B GM -B GM -B ,.- 69, ,.- 77,.- 85,00.- 9,.- 4,00.- MÜHÜRLÜ AKIM TRANSFORMATÖRLERİ Primer Ak m../5a Anma Gücü (VA) Minimum Sip. Adedi Eylül FAT0 Serisi / S n f 0.5 FAT0B Serisi / S n f 0.5 FAT40 Serisi / S n f 0.5 FAT40L Serisi / S n f 0.5 FAT60 Serisi / S n f 0.5 FAT0 Serisi / S n f 0.5 FAT Serisi / S n f 0.5 FATL Serisi / S n f GB - A0045-D0 9GB - A0045-D0 9GA - A0045-D00 9GA - A0045-D040 9GA - A0045-D0 9GA - A0045-D060 9GA - A0045-D075 9GA - A0045-D0 9GA - A0045-D 9GA - A0045-D0 9GA - A0045-D0 9GA - A0045-D0 9GC - A0045-D00 9GC - A0045-D 9GC - A0045-D0 9GC - A0045-D 9GC - A0055-D 9GK - A0045-D GD - A0045-D 9GD - A0045-D7 9GD - A0045-D800 9GD - A0045-D0 9GA - A0055-D 9GA - A0055-D0 9GA - A0055-D60 9GA - A0055-D0 9GA - A0055-D0 9GA - A0055-D00 9GN - A0055-D0 9GN-A0045-D0 9GN - A0055-D 00 9GM-A0045-D0 4,00.- 4,00.- 4,00.- 4,00.- 4,00.- 4,00.- 4,00.- 4, , ,80.- 5,00.- 7, ,.- 28,.- 29,.- 29,.- 29,.-,00.-,00.-, , , , ,.- 62,.- 7, ,.- 5, , ,.- 7, ,00.-

13 EasyPan DAĞITIM PANOLARI Yol Say s Do rudan Ba lant l EasyPan S va Alt S va Üstü EP EP EP2 EP2 EP EP VM-DDD VM-DDD VK-DDD VK-DDD VB-DDD VB-DDD , ,00.- 5, ,00.- 6,00.- 7,00.- S va Alt S va Üstü EPS EPS EP2S EP2S EPS EPS SM-DDD SM-DDD SK-DDD SK-DDD SB-DDD SB-DDD , , , ,00.-, ,00.- Devre Kesicili EasyPan S va Alt EP S va Üstü EP EP2 EP2 EP EP = Devre kesici tipini giriniz. (F, F, F2) # = Çevre s cakl kodunu giriniz. ºC:, 0ºC:2, 40ºC:, ºC:4, 55ºC:5 9VM- -# 9VM- 2-# 9VK- -# 9VK- 2-# 9VB- -# 9VB- 2-# = Sıva altı için A, sıva üstü için U yazınız. = Devre kesici anma ak m n giriniz. * * * * * * Kaçak Ak m Koruma fialterli EasyPan S va Alt EP 2 460x0x90 9VM- -# S va Üstü EP 8 460x0x90 9VM- 2-# EP2 570x0x90 9VK- -# EP x0x90 9VK- 2-# EP 6 675x0x90 9VB- -# EP 675x0x90 9VB- 2-# S va Alt S va Üstü EPS EPS EP2S EP2S EPS EPS = Kaçak ak m koruma flalteri tipini giriniz. (FK, FK0) = Kaçak ak m koruma flalteri anma ak m n giriniz. 75x85x87 75x85x 485x85x87 485x85x 595x85x87 595x85x 9SM- -# 9SM- 2-# 9SK- -# 9SK- 2-# 9VB- -# 9VB- 2-# # = Kutup sayısını giriniz. (2,4) = Sıva altı için A, sıva üstü için U yazınız. Anahtarl ve Otomatik Sigortal EasyPan S va Alt EP 2 460x0x90 9VM- -# S va Üstü EP 8 460x0x90 9VM- 2-# EP2 570x0x90 9VK- -# EP x0x90 9VK- 2-# EP 6 675x0x90 9VB- -# EP 675x0x90 9VB- 2-# S va Alt S va Üstü EPS EPS EP2S EP2S EPS EPS = Ürün tipini giriniz. Anahtarl EasyPan için, FMS ; Otomatik Sigortal EasyPan için FM6 veya FM yaz n z. = Anahtar anma ak m n giriniz x85x87 75x85x 485x85x87 485x85x 595x85x87 595x85x 9SM- -# 9SM- 2-# 9SK- -# 9SK- 2-# 9VB- -# 9VB- 2-# # = Kutup sayısını giriniz. (,2,,4) = Sıva altı için A, sıva üstü için U yazınız. * Devre kesicili EasyPan fiyat için do rudan ba lant l EasyPan fiyat na devre kesici fiyat n ekleyiniz. Bknz. sayfa 7-8 Kaçak ak m koruma flalterli EasyPan fiyat için do rudan ba lant l EasyPan fiyat na kaçak ak m koruma flalteri fiyat n ekleyiniz. Bknz. sayfa 7 * Anahtarl EasyPan fiyat için do rudan ba lant l EasyPan fiyat na anahtar fiyat n ekleyiniz. Bknz. sayfa 2 5 Eylül

14 EasyPan DAĞITIM PANOLARI Sıva altı Sıva üstü Sıva Altı EP EPS EP2 EP2S EP EPS A B C H h H H h h A B C A B C Sıva üstü EP EPS EP2 EP2S EP EPS A B C H h EasyPan BARA SİSTEMİ Yol Say s F-F çıkıfllı 0A Ana Bara Ak m F çıkıfllı F çıkıfllı Tavsiye edilen Ana fialter F - F2 - F F5 - F52 - F ZA-F -00 9ZA-F ZA-F -00 9ZA-F ZA-F -00 9ZA-F , , , ,00.- 5, ,00.-, , ,00.-,00.- 6, ,00.- A Ana Bara Ak m F çıkıfllı Tavsiye edilen Ana fialter F6 - F62 F7 F82 - F8 60A Ana Bara Ak m ZA-F -0 9ZA-F 2-0 9ZA-F -0 9ZA-F 4-0 9ZA-F -0 9ZA-F , ,00.- 5,00.- 6,00.- 7,00.- 8, ,00.- 5, , , , ,00.- Tavsiye edilen Ana fialter F7 F82 - F ZA-F ZA-F ZA-F ZA-F ZA-F ZA-F , , , ,00.- 9, , , ,00.- 8, ,00.-.0,00.-.5,00.- = Çıkıfllara ba lanabilecek devre kesici tipini giriniz. (F için, F için yazınız.) Devre kesicili Bara Sistemi için yukar daki fiyatlara devre kesici fiyat ekleyiniz. Not: F-F çıkıfllı bara sisteminin ana barası F çıkıfllı bara sisteminin ana barasına direkt ba lanabilmektedir. Bu sayede aynı pano içinde F-F çıkıfllı bara sistemi ile F çıkıfllı bara sistemi birlikte kullanılabilmektedir. Özellikler : 0 A, A ve 60A ana flalter ba lant imkan IEC ve CE normlar na uygunluk Kolay montaj Kolay ve güvenilir bak m 2, 4, 6, veya 2 yollu ( kutuplu) Federal F - F - F tipi flalterlerle ç k fl imkan EasyPan BARA SİSTEMİ İÇİN YARDIMCI DONANIM Modüler yap Estetik görünüm Komple teçhizatl Opsiyonel pano içinde sevk imkan Ana flalter kullanmadan do rudan ba lant imkan Renkli etiketler ile fazlar n gösterimi Ana fialter Ana Bara Ba lant Baralar 0A Ba lant Baralar A Ba lant Baralar 60A Ba lant Baralar 8BZ-H BZ-H00-0 8BZ-H00-060, , ,00.- Eylül 6

15 MODÜLER PANO SİSTEMLERİ Projelerinize göre Federal Elektrik ürünleriyle montajl olarak sevk edilmektedir. Elektriksel Karakteristikler Anma Ak m 00A e kadar Anma Çal flma Gerilimi 4V Anma Yal t m Gerilimi 00V Anma Dayanma Gerilimi 8 kv Anma K sa Süre Dayanma Ak m 65 ka Anma Tepe Dayanma Ak m 4 kapk Anma Çal flma Frekans - 60 Hz Afl r Gerilim S n f III Kirlilik Derecesi Mekanik Karakteristikler Pano Koruma S n f IP 54 Pano ç Bölümlendirme Form, 2, 4 Renk RAL 705 (Di er renkler iste e ba l d r) Federal Elektrik üretti i panolar ile ilgili tip test raporlar alm flt r. Deneyler ngiliz Belgelendirme Kuruluflu ASTA n n gözlemcileri ile birlikte IHP Test Laboratuar ve Bo aziçi Üniversitesi yüksek ak m laboratuarlar nda yap lm flt r. Federal tip testli panosunda girifl ve ç k fllar sistemlerin ihtiyaçlar na göre pano üstünden veya alt ndan yap labilirken, kablo veya basbar ba lant lar n pano önünden ya da arkas ndan yapma imkan sa lamaktad r. Panolar tamamen modüler yap da tasarland klar ndan vidal birleflimleri sayesinde de ifliklikler yap labilir ve /veya modüller eklenerek büyütülebilir. Sa lam yap lar yla yüksek kesme kapasiteli kesicilerin açma-kapama manevralar s ras nda oluflan dinamik kuvvetlere dayan kl d r. Panolarda kullan lan düflük s cakl k art fl katsay l bara tasar m sayesinde pano içi ekipmanlar n ömrünün uzun olmas sa lanmaktad r. Can ve mal güvenli inin sa lanmas amac yla enerjili parçalara direkt ya da indirekt temas engellenmektedir. Federal Panosunun Elektriksel Karakteristikleri Ak m kapasitesi : 00 A Anma gerilimi : 4 V Yal t m gerilimi : 00 V Darbe Dayan m Gerilimi : 8kV Tepe Dayan m Ak m : 4kApk K sa Süre Dayan m Ak m : 65kArms Kullanma Faktörü : Koruma Derecesi : IP54 Biçimlendirme : Form 4b Standart : IEC 649- ve IEC Eylül

16 ELEKTRONİK BALASTLAR Professional Elektronik Balastlar Model Güç (W) Ambalaj Adet/Kutu T5 Sınıfı TRD5-FDH-/LW TRD5-FDH-2/LW TRD5-FDH-/MW TRD5-FDH-2/MW TRD5-FDH-4/4 TRD5-FDH-/54 TRD5-FDH-2/54 x4, 6, 8, 2x4, 6, 8, x4, 2, 28, 5 2x4, 2, 28, 5 4x4 x54 2x T8 Sınıfı TRD8-FDH-/ TRD8-FDH-2/ TRD8-FDH-/8 TRD8-FDH-2/8 TRD8-FDH-4/8 TRD8-FDH-/0 TRD8-FDH-2/0 TRD8-FDH-/6 TRD8-FDH-2/6 TRD8-FDH-/58 TRD8-FDH-2/58 x 2x x8 2x8 4x8 x0 2x0 x6 2x6 x58 2x TC-L Sınıfı TRDL-FSD-/MW TRDL-FSD-2/MW TRDL-FSD-/6 TRDL-FSD-2/6 TRDL-FSD-/40 TRDL-FSD-2/40 TRDL-FSD-/55 TRDL-FSD-2/55 x8, 2x8, x6 2x6 x40 2x40 x55 2x TC- DEL Sınıfı TR- DEL UV Sınıfı TRDC-FSM-/MW TRDC-FSM-2/MW TRDC-FSM-/26 TRDC-FSM-2/26 TRDZ-UVL-/2 TRDZ-UVL-/40 x,, 8 2x,, 8 x26 2x26 x2 x Basic Elektronik Balastlar T8 Sınıfı TRD8-BSC-/ TRD8-BSC-2/ TRD8-BSC-/8 x 2x x T5 Sınıfı TRD5-BSC-/LW TRD5-BSC-2/LW TRD5-BSC-/MW TRD5-BSC-/ x4,6,8, 2x4,6,8, x4,2 x T5C Sınıfı TCL Sınıfı TC-DEL Sınıfı TC-SEL Sınıfı TC-TEL Sınıfı TC-F Sınıfı TC-DD Sınıfı TRD5-BSC-/22 x TRDL-BSC-/MW x8, 4..8 TRDC-BSC-/MW TRDC-BSC-2/MW TRDC-BSC-/26 TRDS-BSC-/MW TRDS-BSC-2/MW x,,8 2x, x26 x5,7,9, 2x5,7,9, TRDT-BSC-/26 x TRDF-BSC-/MW x8, TRDD-BSC-/MW TRDD-BSC-2/ x,6 2x Eylül 8

17 YETK L SATICILARIMIZ ALGE ELEKTRK Emekyemez Mah. Yan kkap Sokak No: 7 K: Karaköy / STANBUL Tel : (022) Faks : (022) Web : ALKANLAR ELEKTRK Çiftlik Cad. No:7 Büyükbakkalköy Maltepe / STANBUL Tel : (026) ( hat) Faks : (026) Web : UBE: fiair Ziyapafla Cad. Günefl Han No:5/A Karaköy / STANBUL Tel : (022) Faks : (022) 2 44 ARTI ELEKTRK Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Çaltepe Sokak No: 8 Çekmeköy / STANBUL Tel : (026) Faks : (026) Web : AYAR KABLO ELEKTRK Arapçeflme Mah. Yena Ba dat Cad. No.645/A Gebze / KOCAEL Tel : (0262) Faks : (0262) Web : EMEL ELEKTRK Yeni Sanayi Sitesi 6/B Blok No: 4 Yeni Sanayi / ED RNE Tel : (0284) 9 6 (pbx) Faks : (0284) UBE: Refladiye Mah. Atatürk Bulvar No: 2 Çorlu / TEK RDA Tel : (0282) (pbx) Faks : (0282) 65 GEMO ELEKTRK Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 8 No: 82-8 Okmeydan / STANBUL Tel : (022) (pbx) Faks : (022) Web : ERKAN ELEKTRK Sanayi Caddesi Do an Sok. No: / ULUS / ANKARA Tel : (02) (pbx) Faks : (02) 7 90 SMTES ELEKTRK Sanayi Caddesi Kuruçeflme Sk. No: /A ULUS / ANKARA Tel : (02) 57 2 (pbx) Faks : (02) UBE: 2. Cadde 4 Sokak No: 2 vedik Organize Sanayi Bölgesi OST M / ANKARA Tel : (02) Faks : (02) OSKAR ELEKTRK Sanayi Caddesi No: 2- ULUS / ANKARA Tel : (02) 2 4 Faks : (02) ADA TABLO PANO vedik Organize Sanayi Bölgesi A aç flleri Sanayi Sitesi 2. Cadde 599 Sk. No: 4 Ostim / ANKARA Tel : (02) Faks : (02) Web : ANADOLU AKAN ELEKTRK Bankalar Caddesi. Sokak No: /A S VAS Tel : (046) 22 7 Faks : (046) AR ELEKTRK Güalibey Mahallesi Yenido an 4. Sokak No: 4/A Tedafl Arkas ÇORUM Tel : (064) Faks : (064) Web : STANBUL BLGE GNAY PANO ELEKTRK MHENDSLK Camiatik Mah. Pınar Cad. No: Malkara / TEK RDA Tel : (0282) / 02 Faks : (0282) Web : GRBZ ELEKTRK Alemda Caddesi Çay rönü Mevkii No: 9 Afla Dudullu / STANBUL Tel : (026) (pbx) Faks : (026) Web : OKYANUS ELEKTRK Emekyemez Mahallesi Devedikeni Sokak Kavak Han No: 4 / 02-0 Karaköy / STANBUL Tel : (022) (pbx) Faks : (022) Web : UBE : Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 7-8 No: 74 Okmeydan / STANBUL Tel : (022) Faks : (022) SAHL ELEKTRK Emekyemez Mahallesi Tutsak Sokak Gökalp Han No:2/ Karaköy / STANBUL Tel : (022) Faks : (022) Web : SENKRON ELEKTRK Yeni Mahalle stasyon Cad. No:4 Lüleburgaz/KIRKLAREL Tel : (0288) 4 02 Faks : (0288) 47 7 Web : SOMELPA ELEKTRK Bankalar Cad. fiair Eflref Sokak hsan Han No: 8/2- Beyo lu/ STANBUL Tel : (022) Faks : (022) 2 2 ANKARA BLGE BAKAL ELEKTRK Eski Sanayi Bölgesi 2. Cadde No: 22 KAYSER Tel : (052) 0 Faks : (052) 0 BEST OTOMASYON Eski Sanayi Bölgesi 7. Cadde 8. Sokak N0: 9- KAYSER Tel : (052) Faks : (052) (Pbx) Web : DEAL ELEKTRK BOBNAJ Yeni Sanayi Sitesi Camii Arkas No:67 AKSARAY Tel : (082) Faks : (082) MURAT ELEKTRK Menderes Mahallesi 57. Sokak fievket Erdo an Apt. Alt No:2 KIRfiEH R Tel : (086) Faks : (086) KONEN ELEKTRK.Organize Sanayi Bölgesi stikamet Caddesi No:28 KONYA Tel : (02) 82 4 Pbx Faks : (02) 82 7 ZOLGUN ELEKTRK Büsan Organize Sanayi Bölgesi 4. Sokak No: KONYA Tel : (02) 45 Faks : (02) Web : TERMO ELEKTRK Çarfl bafl Mahallesi 5. Sokak Ercan Apt. Alt No:4 S VAS Tel : (046) 2 00 Faks : (046) TAAR ELEKTRK Büyük Hendek Cad. No: /D Karaköy / STANBUL Tel : (022) Faks : (022) Web : TUNSAN ELEKTRK ELEKTRONK Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 8 No: 7 Okmeydan / STANBUL Tel : (022) Faks : (022) Web : YILDIZ ELEKTRK K flla Cad. Rami Emintafl Sanayi Sitesi No.87/2 Rami / STANBUL Tel : (022) Faks : (022) Web : YUNUS ELEKTRK fiair Ziya Pafla Caddesi Yücel Kat:-4 Han No: 54 Karaköy / STANBUL Tel : (022) Faks : (022) 0 94 Web : ZAFER ENERJ Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 5 No: 29 Okmeydan / STANBUL Tel : (022) (pbx) Faks : (022) TURHAL ELEKTRK G.O.P. Caddesi No:86 TURHAL / TOKAT Tel : (056) Faks : (056) YALIN ELEKTRK NAAT GOP Bulvar 8. Sokak No: 4/A TOKAT Tel : (056) 00 Faks : (056) DOU KARADENZ GALP MHENDSLK Necipbey Caddesi No: SAMSUN Tel : (062) Faks : (062) 4 05 UBE: voksan Özankara Sitesi 22. Cadde 65 Sokak No: 9 OST M / ANKARA Tel : (02) Faks : (02) UBE: 2 no lu Beflirli Mahallesi Eflref Bitlis Caddesi Nevin Han m Apt. No: 2 Daire: TRABZON Tel : (0462) GL ELEKTRK Necipbey Caddesi No: SAMSUN Tel : (062) 4 76 Faks : (062) KILI ELEKTRK Eski Erzurum Yolu Üzeri No:4 De irmendere/ TRABZON Tel : (0462) 6 Faks : (0462) NUMAN ELEKTRK Derviflo lu Sokak Atatürk Apartman No: 8 TRABZON Tel : (0462) 2 5 Faks : (0462) Eylül

18 YETK L SATICILARIMIZ DOU KARADENZ ZEN ELEKTRK Fevzipafla Cad. No: /B ERZ NCAN Tel : (0446) Faks : (0446) RLETEK ELEKTRK Organize Sanayi Bölgesi Arsin / TRABZON Tel : (0462) 7 29 / Faks : (0462) 7 98 İZMİR BOLEM ELEKTRİK /9 Sokak No:/ Karahasan Atl fl Merkezi Yeniflehir / ZM R Tel : (022) (pbx) Faks : (022) web: EGE PRESTİJ ELEKTRİK /4 Sokak No:/D Yeniflehir / ZM R Tel : (022) (pbx) Faks : (022) Web : EMA ELEKTRİK /5 Sokak Yener fl Merkezi No:2/J Yeniflehir / ZM R Tel : (022) (pbx) Faks : (022) Web : ÖZBATIR ELEKTRİK /9 Sokak Karahasan Atl fl Merkezi No: /N Yeniflehir / ZM R Tel Faks : (022) Gsm : (05) ALP MHENDSLK Cemal Gürsel Caddesi No: 86/B Seyhan / ADANA Tel : (022) Faks : (022) UBE : Yeflilova Mahallesi Aslandamı fl Merkezi E Blok No: Seyhan / ADANA Tel : (022) Faks : (022) COKUN MHENDSLK Raifpafla Caddesi Yar kkaya Apt. No:2 skenderun / HATAY Tel : (026) 64 4 Faks : (026) Eylül : (022) (Pbx) Web : SERER ELEKTRİK /4 Sokak No:/E Yeniflehir / ZM R Tel : (022) Faks : (022) Web : EGE BANAZ ACAR ELEKTRİK Kurtulufl Mahallesi Fatih Caddesi No: UfiAK Tel : (0276) (pbx) Faks : (0276) Web : www. acarelektrik.com.tr ANKARA BLGE SEHER ELEKTRK Afla Mumcu Caddesi No:6/A ERZURUM Tel : (04) 2 08 Faks : (04) 5 40 SEYHANLAR ELEKTRK Nevzat Güngör Caddesi No: A RI Tel : (0472) 2 44 Faks : (0472) 2 44 ZMR BLGE BANAZ ACAR ELEKTRİK ŞUBE : Baflaran Caddesi No: Banaz / UfiAK Tel : (0276) 46 (pbx) Faks : (0276) BİREL ELEKTRİK S ra Kap lar Mahallesi Yeflilköy Caddesi No:70 Merkez/ DEN ZL Tel : (08) Faks : (08) DEKOR ELEKTRİK Süleyman Demirel Bulvarı Asmalı Evler Mahallesi No:7 Kınıklı / DEN ZL Tel : (08) Faks : (08) web: FENİŞ ELEKTRİK Ankara Yolu Akcin Gıda Toptancıları Sitesi No: Afyonkarahisar Tel : (0272) Faks : (0272) Web : ŞUBE : Süleyman Göncer Caddesi Gökhan Alpata fl han No:2/2- AFYONKARAH SAR NİSU ELEKTRİK Ulusal Egemenlik Caddesi No:/D Marmaris / MU LA Tel : (02) 5 (pbx) Faks : (02) ÖZÇINAR ELEKTRİK Sümer Mahallesi Akçeflme Mevkii No: 46 DEN ZL Tel : (08) (pbx) Faks : (08) Web : YÜCELİŞ ELEKTRİK Uçanc bafl Mahallesi Turan Günefl Caddesi No: 5 DEN ZL Tel : (08) 26 5 (pbx) Faks : (08) ADANA BLGE DABLAN ELEKTRK skenderun Yolu Üzeri Güzelburç Beldesi Yol Kavfla Dablan Apt. No: 48 / B Antakya / HATAY Tel : (026) Faks : (026) DOANATE ELEKTRK smetiye Mahallesi Niyazi M sri Caddesi Niyazi M sri Sokak No:8 MALATYA Tel : (02) 2 5 Faks : (02) ERAYDIN ELEKTRK Mesudiye Mahallesi 5 Sk. No: / A MERS N Tel : (0) Faks : (0) Web : 40 YILMAZ ELEKTRK Fatih Caddesi No:28 G RESUN Tel : (0454) Faks : (0454) UBE: smetpafla Caddesi No:8/B ORDU Tel : (0452) 9 Faks : (0454) YILMAZ ELEKTRK Meydan Caddesi No: R ZE Tel : (0464) Faks : (0464) ANTALYA ÇETİN ELEKTRİK Belediye Karfl s Akçay Kasabas Elmal /ANTALYA Tel : (02) Faks : (02) 629 ERCİYES ELEKTRİK Meydan Kavfla Mah. 95 Sk. Erciyes Plaza No: ANTALYA Tel : (02) Faks : (02) 28 Web : SEKA ENERJİ Sugözü Mahallesi Stat Caddesi Yakar Sokak Aydın Apt. No: /A Alanya/ ANTALYA Tel : (02) Faks : (02) YEĞENLER ELEKTRİK Aspendos Bulvar No: ANTALYA Tel : (02) 2 8 ( Hat) Faks : (02) ÇAĞDAŞ ELEKTRİK Cumhuriyet Caddesi Zafer Mahallesi No: BURDUR Tel : (08) 2 2 Faks : (08) IŞIN ELEKTRİK P. Mehmet Mahallesi 8. Cad. Yüce Apt. 769 Sokak No:9/ ISPARTA Tel : (06) Faks : (06) GRBZ ELEKTRK Mesudiye Mahallesi 5 Sokak No:4 MERS N Tel : (0) 6 7 Faks : (0) KARABULUT ELEKTRK Gazi Caddesi Tuncay Sokak Kolo lu flhan No:2/B ELAZI Tel : (04) Faks : (04) KAYA ELEKTRK K z lay Caddesi Karasoku Mahallesi. Sokak No:4/B Seyhan / ADANA Tel : (022) Faks : (022) S.SEZER ELEKTRK Toros Mahallesi PTT Caddesi Yelmiz Apt. No:22/A Çukurova / ADANA Tel : (022) Faks : (022)

19 YETK L SATICILARIMIZ AKGN ELEKTRK Örnek Sanayi Sitesi 6 Sokak No:9 Band rma / BALIKES R Tel : (0266) Faks : (0266) BURSA BAKIR KABLO ELEKTRK Üçevler Mah. Nilüfer Ticaret Merkezi 56. Sok. No:60 Nilüfer / BURSA Tel : (02) Faks : (02) Web : BYKALPLER ELEKTRK Vatan Caddesi No: 8/A ESK fieh R Tel : (0222) 4 86 (4 hat) Faks : (0222) UBE : Atatürk Bulvarı Alikalfa Çarfiısı No:4 KÜTAHYA Tel : (0274) Faks : (0274) BURSA BLGE AIN ELEKTROMARKET K br s fiehitleri Cad. Babada Apt. No: 4 / B Osmangazi / BURSA Tel : (02) (Pbx) Faks : (02) Web : ETN ELEKTRK zmir Yolu Nilüfer Ticaret Merkezi No: 8 BURSA Tel : (02) (Pbx) Faks : (02) Web : ESPAR ELEKTRK Vatan Cad. No:4 ESK fieh R Tel : (0222) 90 0 (Pbx) : (0222) (Pbx) Faks : (0222) Web : GENCAL KARDELER ELEKTRK Üçevler Mah. Ah ska Cad. No:299 Nilüfer / BURSA Tel : (02) Faks : (02) Web : Web : OUZ ELEKTRK Baksan San. Sit. No: 88 BLOK NO: ESK fieh R Tel : (0222) Faks : (0222) PESKA KABLO Yeni Sanayi Sitesi Kalender Cad. Galip Sokak No:2 negöl / BURSA Tel : (02) Faks : (02) BATI KARADENZ BLGE AKSOY ELEKTROMARKET Sakarya Caddesi No: 99 SAKARYA Tel : (0264) 27 5 (Pbx) Faks : (0264) BORA ELEKTRK Kocaeli Körfez San.Sit. 404 Blok No: KOCAEL Tel : (0262) Faks : (0262) Web : SAFRANBOLU AKIR NAAT ELEKTRK Yeni Mahalle Sadri Artunç Cad. Uyaroglu Apt. No: 5 Safranbolu / KARABÜK Tel-Faks: (070) ELPM MAK. N. ELEKTRK Erenler Mah.. Sokak No: Erenler / SAKARYA Tel : (0264) Faks : (0264) Web : EREL MHENDSLK Çetin Apatay Bulvar Özbir Apt. No:4 Karadeniz Ere li / ZONGULDAK Tel : (072) Faks : (072) GELM ELEKTRK Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Cad. Gözen 2 Sitesi Deniz Apt. No: / F BARTIN Tel : (078) Faks : (078) MEPSA MAKNE ELEKTRK Dörtyol San.Çarfl s Yüksek Mah. Eskiflehir CaD. No: 44 SAKARYA Tel : (0264) Faks : (0264) Web : NE-KA ATILIM ELEKTRK Aktekke Mahallesi Deveciler Caddesi No: 2 KASTAMONU Tel : (066) 22 4 Faks : (066) 22 4 LER ENERJ ELEKTRK Akçacami Caddesi No: 26/B ZM T Tel : (0262) 22 Faks : (0262) UBE : Körfez Mahallesi Körfez Küçük Sanayi Sitesi Blok No:-22- ZM T Tel : (0262) Faks : (0262) YRK ELEKTRK Belediye Bulvar Otopark alt No:2 ZONGULDAK Tel : (072) ( hat) Faks : (072) 5 55 Gsm : (052) ALTESAN ELEKTRK Cumhuriyet Caddesi No:8 fianliurfa Tel : (044) Faks : (044) Web : BABAOLU ENERJ Vali Ozan Caddesi Bingül fl merkezi No:2 Yeniflehir / MARD N Tel : (0482) 2 9 Faks : (0482) 2 40 ABUK ELEKTRK Atatürk Bulvar Cumhuriyet Karakolu Karfl s No: 8 ADIYAMAN Tel : (046) 5 26 Faks : (046) GNEYDOU ANADOLU BLGE ECER ELEKTRK Ali Emiri Caddesi 5. Sokak Müflavirler Apt. Alt No: /E D YARBAKIR Tel : (0) Faks : (0) KORKMAZ MHENDSLK fieyh Adil Mahallesi Girne Caddesi Arı Sitesi B Blok No 2/b KAHRAMANMARAfi Tel : (044) Faks : (044) UUR ELEKTROMARKET ncilip nar Mahallesi 8 nolu sk. No:4/A GAZ ANTEP Tel : (0) Faks : (0) UBE : Karagöz Mahallesi Torun Sokak No:/A GAZ ANTEP Tel : (0) Faks : (0) STNSAN ELEKTRK skender Pafla Mahallesi E ri Sokak No: 9 D YARBAKIR Tel : (0) Faks : (0) Web : 4 Eylül

20

ÖZET L STE - A ustos 2009

ÖZET L STE - A ustos 2009 ÖZET L STE - A ustos 9 ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTALAR FM3 Serisi - 3 ka 1 kutup kutup B E risi 3 kutup kutup B E risi FM6 Serisi - 6 ka 1 kutup * Sadece C e risi kutup 3 kutup kutup FM Serisi - ka 1 kutup

Detaylı

Anma Ak m (A) AC3. Anma Ak m (A) AC5-a

Anma Ak m (A) AC3. Anma Ak m (A) AC5-a KONTAKTÖRLER Anma Gücü (kw) (80V/V) i Anma Ak m (A) AC Anma Ak m (A) AC5a Termik Ak m(a) Ith AC Yard mc Kontak Mini Kontaktörler 2,5 2,5 4 4 FC06 M FC06 M0 FC09 M FC09 M0 6 6 9 9 9 9 2 2 6 6 6 6 NA NK

Detaylı

ÖZET LİSTE - ŞUBAT 2014

ÖZET LİSTE - ŞUBAT 2014 ÖZET LİSTE ŞUBAT 2014 F11M F01 F02 MONOFAZE ŞALTERLER 25 ka 35 ka 65 ka F12R KAÇAK AKIM KORUMALI KOMPAKT TİP ŞALTERLER 1663A 78,00 90,00 114,00 25kA 80A 84,00 96,00 118,00 5080A 410,00 100A 86,50 96,00

Detaylı

Anma Ak m (A) AC3. Anma Ak m (A) AC5-a

Anma Ak m (A) AC3. Anma Ak m (A) AC5-a KONTAKTÖRLER Aç klama Mini Kontaktörler Anma Gücü (kw) (80V/V) 2,5 2,5 4 4 Tipi FC06 M FC06 M0 FC09 M FC09 M0 Anma Ak m (A) AC 6 6 9 9 Anma Ak m (A) AC5a 9 9 2 2 Termik Ak m(a) Ith AC 6 6 6 6 Yard mc Kontak

Detaylı

Anma Ak m (A) AC3. Anma Ak m (A) AC5-a

Anma Ak m (A) AC3. Anma Ak m (A) AC5-a KONTAKTÖRLER Aç klama Anma Gücü (kw) (80V/V) Tipi Anma Ak m (A) AC Anma Ak m (A) AC5a Termik Ak m(a) Ith AC Yard mc Kontak Siparifl Kodu Birim Fiyat Mini Kontaktörler 9DMK5000. 2,5 2,5 4 4 FC06 M FC06

Detaylı

ÖZET LİSTE - ŞUBAT 2015

ÖZET LİSTE - ŞUBAT 2015 ÖZET LİSTE - ŞUBAT 2015 F11M F01 F02 MONOFAZE ŞALTERLER 25 ka 35 ka 65 ka F12R KAÇAK AKIM KORUMALI KOMPAKT TİP ŞALTERLER 16-63A 85,00 94,50 120,00 25kA 80A 91,00 100,00 124,00 50-80A 451,00 100A 91,00

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar EasyPan Da t m Panolar Ç NDEK LER yollu yollu 24 yollu 30 yollu yollu yollu 24 yollu 30 yollu Özellikler Kullanılan Ürünler ipariş Kodları ksesuarlar ve ipariş Kodları Hazır ara istemleri Özellikler ipariş

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Tip Testli Pano ÝÇÝNDEKÝLER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileþenleri

Tip Testli Pano ÝÇÝNDEKÝLER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileþenleri MODÜLER PANO SÝSTEMLERÝ www.federal.com.tr Tip Testli Pano ÝÇÝNDEKÝLER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileþenleri FMP-2 Modüler

Detaylı

Şalt ve Endüstriyel Ürünler. Fiyat Listesi 2014-1

Şalt ve Endüstriyel Ürünler. Fiyat Listesi 2014-1 Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi Dünya için üretiyoruz... çindekiler OTOMAT K S GORTA ka ka 9 0 ka 0 KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTER ka ka 0 ka KOMPAKT ŞALTER Termik Manyetik Kompakt Şalter Termik Ayar

Detaylı

Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi

Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi 20171 Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi ŞALT GRUBU Otomatik Sigorta Parafudur Darbe Akım Anahtarı Kaçak Akım Koruma Şalteri Kompakt Şalter Kaçak Akım Korumalı Kompakt Şalter Modüler Kontaktör 3

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

FX-5 FX-7 FX-12 REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ FX

FX-5 FX-7 FX-12 REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ FX Türkiye den Dünya ya FX-5 FX-7 FX-12 REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ FX Serisi KULLANMA KILAVUZU ISO 9001:2000 REGISTERED COMPANY UYARILAR! Reaktif güç kontrol rölesi baðlantýlarý yetkin ve yetkili personel

Detaylı

EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP

EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP EasyPan DAÐITIM SÝSTEMLERÝ www.federal.com.tr EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP3S 36

Detaylı

1 TEMMUZ. FiYAT LiSTESi

1 TEMMUZ. FiYAT LiSTESi TEMMUZ 207 FiYAT LiSTESi TEMMUZ 207 FiYAT LiSTESi Harmonik Filtre Reaktörleri... 5 Şönt Reaktörler... 6 3 Fazlı Kontaktörler İçin Yedek Ana Kontak Takımları... 7 Kontaktör Üzerine Takılabilen Yardımcı

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA C Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FECSAKP1 (Trifaze V) 0 kvar - 0 kvar K Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FEK-13 (Trifaze V) kvar... kvar Ç NDEK LER Güç Faktörü Düzeltme etotları KP Teknolojisinin

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

Bu fiyat listesi 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız

Bu fiyat listesi 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız 207 fiyat listesi Bu fiyat listesi 0 Ocak 207 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız saklıdır. Faturalamada teslim tarihindeki liste

Detaylı

Bu fiyat listesi 10 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız

Bu fiyat listesi 10 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız 205 fiyat listesi Bu fiyat listesi 0 Mart 205 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız saklıdır. Faturalamada teslim tarihindeki liste

Detaylı

540,00 100A 105,00 112,00 140,00 100A 570,00 125A 110,00 118,00 142,00 125A 160A - 122,00 145,00 160A 650,00 200A - 142,00 160,00

540,00 100A 105,00 112,00 140,00 100A 570,00 125A 110,00 118,00 142,00 125A 160A - 122,00 145,00 160A 650,00 200A - 142,00 160,00 F11M F01 F02 MONOFAZE ŞALTERLER 25 ka 35 ka 65 ka F12R KAÇAK AKIM KORUMALI KOMPAKT TİP ŞALTERLER 16-63A 98,00 105,00 130,00 25kA 80A 105,00 110,00 138,00 50-80A 540,00 100A 105,00 112,00 140,00 100A 570,00

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA C Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FECSAKP1 (Trifaze V) 0 kvar - 0 kvar K Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FEK-13 (Trifaze V) kvar... kvar Ç NDEK LER Güç Faktörü Düzeltme etotları KP Teknolojisinin

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

otomatik sigortalar 3 ka B E risi 3 VTB Serisi 1 Kutup 2 Kutup

otomatik sigortalar 3 ka B E risi 3 VTB Serisi 1 Kutup 2 Kutup otomatik sigortalar 3 ka B E risi 3 VTB Serisi Anma Ak m (A) 1 Kutup 2 3VTB-1B02 12 120 7,30 4 3VTB-1B04 12 120 7,30 6 3VTB-1B06 12 120 6,10 10 3VTB-1B10 12 120 5,30 16 3VTB-1B16 12 120 5,30 20 3VTB-1B20

Detaylı

Ç NDEK LER. Ampermetreler Voltmetreler Teknik Tablo Multimetre Teknik Tablo Güç Analizörleri FPA100 - FPA120 Ekran Görüntüleri FPA50

Ç NDEK LER. Ampermetreler Voltmetreler Teknik Tablo Multimetre Teknik Tablo Güç Analizörleri FPA100 - FPA120 Ekran Görüntüleri FPA50 Dijital Ölçü Aletleri FYA72 - FYA96 FYV72 - FYA96 FMM50 Analog Ölçü Aletleri FA72 - FYA96 FMA72 - FYA96 FV72 - FYA96 FF72 - FYA96 Ç NDEK LER Analog Ölçü Aletleri Ampermetreler Demantmetreli Ampermetreler

Detaylı

Max. letken Kesiti mm 2

Max. letken Kesiti mm 2 0- Açma Kapama Kesiti mm 0-0 0-0 0 0 0-0 0-0 0 0 0-0 0-0 0 0 0-0 0-0 0 0 0-0 0-0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x, x, x x x x x0 x0 x x x, x,

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC. AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC. AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 2 Ekim 205 Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) TL YEN NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER : 0 3 8 3 8.5 2 2 6.5 6 3RT205AP0 3RT205AP02 3RT206AP0

Detaylı

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr.

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr. 2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ www.tesantr.com tesan@tesantr.com EKONOMİK SERİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI 6 GELİŞMİŞ

Detaylı

2012 2012 www.gepaelk.com

2012 2012 www.gepaelk.com 2012 Reaktif Güç Kompanzasyon Röleleri RQ-30 3 Fazlı Reaktif Güç Kontrol Rölesi 575 14 kademe LCD ekran, c/k ayarı yerine akım trafo oranı ayarı. Her fazı ayrı ayrı kompanzasyon yapabilme, bağlantı kontrolu,

Detaylı

Şalterleri. Motor Koruma

Şalterleri. Motor Koruma Motor Koruma Şalterleri Motor Koruma Şalterleri İçindekiler Genel Bilgiler...197 Standart Özellikler...197 Teknik Özellikler...197 Motor Koruma Şalteri Seçim Tablosu...198 Aksesuar Seçimi...198 Devre Şemaları...199

Detaylı

TS EN ISO 9001:

TS EN ISO 9001: 2 TS EN ISO 9001:2015 İçindekiler C-SVC A.G. Şönt Reaktör Sürücüleri 4 C-MVC O.G. Şönt Reaktör Sürücüleri 5 Reaktif Güç Kontrol Röleleri 6 Enerji Analizörleri 6 Monofaze Kondansatörler 7 400V Kondansatörler

Detaylı

11 - KONDANSATÖR - AKIM TRAFOLARI

11 - KONDANSATÖR - AKIM TRAFOLARI 11 - KONDANSATÖR - AKIM TRAFOLARI KONDANSATÖR - AKIM TRAFOLARI NİSAN 2016 T-KON Serisi Güç Kondansatörleri T-KON Serisi Güç Kondansatörleri Teknik Bilgiler Standartlar IEC 60831-1/2 Çalışma Ömrü Çalışma

Detaylı

fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 12 EK M 2015 Teknik Destek teknikdestek.tr@siemens.com

fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 12 EK M 2015 Teknik Destek teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi Ekim 5 fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi EK M 5 Teknik Destek 0 77 teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi ni pdf format nda afla daki adresten download edebilirsiniz. www.siemens.com.tradfiyatlistesi

Detaylı

NH Sigortal yük ay r c lar

NH Sigortal yük ay r c lar SPX >>> SPX NH Sigortal yük ay r c lar NH Sigortal yük ay r c lar 6052 00 6052 02 6052 04 6052 06 6052 08 Teknik özellikler (s. 114) Ölçüler (s. 115) Amb. Ref. SPX NH Sigortal yük ay r c lar IEN 60947-3

Detaylı

Standart Ürünler 12 Ekim 2015 / Fiyat Listesi

Standart Ürünler 12 Ekim 2015 / Fiyat Listesi 3 LSING Koruma (Nötr korumas için ak m trafosu ayr ca siparifl edilmelidir) LSIN(G) Koruma (Nötr korumas için ak m trafosu ayr ca siparifl edilmelidir) 3200 2) 3200 3 kutuplu aç k tip güç flalteri 4) Siparifl

Detaylı

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505 Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Modem Yazýcý LON Mobus PC I/O Kullanýmý LON Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý UMG 505 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki

Detaylı

Pütürlü plastik kaplama işlemleri (tamponun tamamına veya teknik olarak mümkün olan şartlarda lokal). Pütürlü tabi plastik kaplama ve renklendirme işlemi kapsam içindedir. Hizmetten Nasıl Yararlanacaksınız?

Detaylı

C-SVC ŞÖNT REAKTÖR SÜRÜCÜLERİ İLE MÜKEMMEL KOMPANZASYON ÇÖZÜMLERİ

C-SVC ŞÖNT REAKTÖR SÜRÜCÜLERİ İLE MÜKEMMEL KOMPANZASYON ÇÖZÜMLERİ C-SVC ŞÖNT REAKTÖR SÜRÜCÜLERİ İLE MÜKEMMEL KOMPANZASYON ÇÖZÜMLERİ Kolay Kurulum Kademe Çözünürlüğü 1/4000 Endüktif ve Kapasitif Yönde Kontrol Her Marka 3 Fazlı Reaktif Güç Kontrol Rolesiyle Kullanılır

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

Ç NDEK LER. FX Serisi Reaktif Güç Kontrol Röleleri

Ç NDEK LER. FX Serisi Reaktif Güç Kontrol Röleleri FX Serisi Reaktif Güç Kontrol Röleleri Ç NDEK LER FX 5 FX 7 FX 12 1 Faz 1 Faz 1 Faz FX Reaktif Güç Kontrol Rölesi Özellikler Teknik Tablo Bağlantı Şeması EasyVr Reaktif Güç Kontrol Rölesi Özellikler Teknik

Detaylı

A İşletme kontakları PCB montaj - çatal terminaller. Pin yüzeyi görünümü

A İşletme kontakları PCB montaj - çatal terminaller. Pin yüzeyi görünümü 66 Serisi - Güç Röleleri 30 A Özellikler 66.22 66.82 2 Kutuplu geniş (DPDT) 30 A Güç Rölesi 66.22 PCB bağlantıları & montaj 66.82 Faston 250 bağlantıları - Flanş montaj EN 60335-1 e göre bobin ve kontak

Detaylı

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü KlimaPlus Enerji ve Klima Teknolojileri Pazarlama San. ve Tic. A.fi. Genel Müdürlük: Ferhatpafla Mah. G99 Sok. No:46

Detaylı

Reaktif Güç Kontrol Röleleri. Enerji Analizörleri. Tek Fazlı Kondansatörler. Üç Fazlı Kondansatörler. Uzaktan Enerji İzleme.

Reaktif Güç Kontrol Röleleri. Enerji Analizörleri. Tek Fazlı Kondansatörler. Üç Fazlı Kondansatörler. Uzaktan Enerji İzleme. İçindekiler Reaktif Güç Kontrol Röleleri 4 Enerji Analizörleri 4 Tek Fazlı Kondansatörler 5 Üç Fazlı Kondansatörler 5 Uzaktan Enerji İzleme 6 Multimetre 6 AG Akım Trafoları 7 Tek Fazlı Şönt Reaktörler

Detaylı

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011 Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011 1 KompanzasyonSistemlerinde Kullanılan Elemanlar Güç Kondansatörleri ve deşarj dirençleri Kondansatör Kontaktörleri Pano Reaktif Güç Kontrol

Detaylı

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri ime elais Faz Koruma öleleri Zaman öleleri ay c FMF MP FMK F-0 F-60 F7 Ç DEK LE Moor Koruma, Faz ırası ve ıvı eviye ölesi Bağlanı Şeması MP Moor Faz Koruma ölesi Bağlanı Şeması FMK Faz ırası ve Moor Koruma

Detaylı

Hızlı montaj le tasarruf sağlayın. Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj. www.entes.com.tr

Hızlı montaj le tasarruf sağlayın. Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj. www.entes.com.tr Hızlı montaj le tasarruf sağlayın Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj www.entes.com.tr MPR- 3 fazlı akım trafosu ın Avantajları Kolay Pano Kurulumu Tek kablo ile tornavida kullanmadan kolay bağlantı

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

kutuplu, 8 A Emniyet rölesi. Vidalı terminal. 2 CO (DPDT) 8/15 250/400 2, /0.65/ (5/5) AgNi /0.

kutuplu, 8 A Emniyet rölesi. Vidalı terminal. 2 CO (DPDT) 8/15 250/400 2, /0.65/ (5/5) AgNi /0. 48 Serisi - Röle Arayüz Modülleri 8 A Özellikler 48.12 2 kutuplu emniyet rölesi arayüz modülleri, 15.8 mm genişlik 48.12-2 kutuplu 8 A (vidalı terminal) DC hassas bobinler EN 50205 Type B ye göre güç bindirilerek

Detaylı

Ecras Elektronik Multimetre

Ecras Elektronik Multimetre Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda

Detaylı

Alçak Gerilim Çözümleri

Alçak Gerilim Çözümleri Alçak Gerilim Çözümleri Fiyat Listesi Ekim 2015 * Bu fiyat listesi 1 Ekim 2015 Tarihinden itibaren geçerli olan birim fiyatlarımızı içermektedir. * Her hangi bir yazılı bildirimde bulunmaksızın fiyatlarımızda

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

Ekonomi, Güven, Teknoloji

Ekonomi, Güven, Teknoloji ESEM Otomatik Sigortalar ESEM Kaçak Akım Röleleri ESEM Termik Manyetik Şalterler ESEM Motor Koruma Şalterleri ESEM Kontaktörler ESEM Termik Röleler ESEM Enerji Tasarruflu Ampüller ESEM LED Aydınlatma Ürünleri

Detaylı

İçindekiler. Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar...

İçindekiler. Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar... İçindekiler Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar... 16 ka Otomatik Sigortalar... Montaj Ve Bağlantı Özellikleri... 3

Detaylı

Kataloðumuzda olan ürün tasarýmlarý ve özellikleri zaman içerisinde geliþtirilebilir. Lütfen güncel katalog bilgileri için destek hattýmýzý arayýnýz. (Destek Hattý: 444 8456) ALÇAK GERÝLÝM ÞALT ÜRÜNLERÝ

Detaylı

Toprak Kaçak Akımı Koruma Çözümleri.

Toprak Kaçak Akımı Koruma Çözümleri. Toprak Kaçak Akımı Koruma Çözümleri 1 İçindekiler Ürünler Örnek Uygulama Sayfa No Uygulama Alanları 3 Uygulama 1 Röle Toroid 800 A 4 Uygulama 2 Röle Trafo Adaptörü Akım Trafosu 5000 A 5 Uygulama 3 Röle

Detaylı

49 Serisi - Röle Arayüz Modelleri 8-10 - 16 A. Özellikler

49 Serisi - Röle Arayüz Modelleri 8-10 - 16 A. Özellikler Özellikler 1 & 2 kutuplu arayüz modelleri Düşük seviyeli anahtarlama kapasitesi için 5 μm altın kontaklar 49.31-50x0-1 kutup 10 (vidalı uç) 49.52-50x0-2 kutup 8 (vidalı uç) 49.72-50x0-2 kutup 8 (vidasız

Detaylı

4C.01 4C kutup, 16 A Vidalı terminal bağlantısı 35 mm raya (EN 60715) montaj

4C.01 4C kutup, 16 A Vidalı terminal bağlantısı 35 mm raya (EN 60715) montaj Serisi - Röle Arayüz Modülleri 8-10 - 16 A Özellikler.01.02 1 ve 2 kutup röle arayüz modülleri, vidalı terminal soket, mm genişliğinde. PL ve elektronik sistemler için ideal arayüz.01-1 kutup 16 A.02-2

Detaylı

Bu fiyat listesi 10 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız

Bu fiyat listesi 10 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız 205 fiyat listesi Bu fiyat listesi 0 Mart 205 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız saklıdır. Faturalamada teslim tarihindeki liste

Detaylı

Y-0056 PANO MONTÖRLÜĞÜ EĞİTİM SETİ

Y-0056 PANO MONTÖRLÜĞÜ EĞİTİM SETİ Pano Montörlüğü Eğitim Seti, elektrik - elektronik alanında, bina iç - dış elektrik tesisatları, zayıf akım, kuvvetli akım, aydınlatma vb. panolarının tasarımı, malzemelerin yerleştirilmesi, bara ve kabloların

Detaylı

Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün yük alt ndaki davran hakk nda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün yük alt ndaki davran hakk nda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 15-4 Yük Karakteristi i AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün yük alt ndaki davran hakk nda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet Tan

Detaylı

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar Su Tesisat Vanalar Su Tesisat Vanalar Malgorani Bas nç Düflürücü Vana Çal flma fiartlar Kullan ld ak flkan : Su ve hava Maksimum çal flma s cakl : 80 C Maksimum girifl bas nc : 25 bar Ç k fl bas nc ayar

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları Yumuşak Yolvericiler Vektör kontrollü AKdem dijital yumuşak yol vericisi, 6-tristör kontrollü olup, 3 fazlı sincap kafesli motorlarda yumuşak kalkış ve duruş prosesleri için tasarlanmıştır. Vektör kontrol,

Detaylı

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI S RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON KABLO SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNDE Ö GÜVENİLİR ÇÖZÜMLER ÜSTÜN TEK YÜK 27 MART 2014 ÜSTÜN TEKNOLOJİ

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI S RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON KABLO SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNDE Ö GÜVENİLİR ÇÖZÜMLER ÜSTÜN TEK YÜK 27 MART 2014 ÜSTÜN TEKNOLOJİ DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI S RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI ZÜMLER AKSESUAR FİYAT LİSTESİ ÜSTÜN TEK KABLO SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNDE Ö GÜVENİLİR ÇÖZÜMLER ÜSTÜN TEK YÜK 7 MART 014 EN ÜSTÜN

Detaylı

REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ

REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ ERA -12 COMBİ ÜRÜN KODU ERA -12 COMBİ ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 2 (Mikrokontrolör ile tasarlammış olup, 3 fazlı ölçüm yapabilmektedir.12 kademe (çıkış) grubu vardır. Ekranda her faza

Detaylı

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri Tip Kitapç BT 117/-8 Movi-Eco S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel

Detaylı

REAKTİF KONTROL VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ REV-02 21.02.2015

REAKTİF KONTROL VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ REV-02 21.02.2015 REAKTİF KONTROL VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ REV-02 21.02.2015 YARININ TEKNOLOJİSİ BUGÜNDEN ELİNİZDE TÜM HABERLEŞME PORTLARI ÜZERİNDE RS-232 ETHERNET USB USB HOST RS-485 GPRS MODEM ETHERNET 10/100 Mb DAHİLİ

Detaylı

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu DAF 2015 Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu GENLEŞME TANKLARI Tank Tip/Kodu Max. İşletme Basıncı T-25 6 TH - 25 ( Yatık ) 6 T - 50 6 TM - 50 ( Ayaklı ) 6 TH - 50 ( Yatık ) 6

Detaylı

S GORTALI ve S GORTASIZ YÜK AYIRICILAR

S GORTALI ve S GORTASIZ YÜK AYIRICILAR S GORTLI ve S GORTSIZ YÜK YIRICILR Sigortal Yük y r c lar Ç NEK LER FSF NH00 / FSF 0 FSF 400 NH1 / 0 NH2 / 400 FSF 60 NH / 60 Özellikler Yük yırıcıların Yapısı Sigortalı Yük yırıcılar Teknik Tablo Sipariş

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

güç Atörleri Ans çak gerilim Al kond

güç Atörleri Ans çak gerilim Al kond Alçak gerilim Güç Kondansatörleri Alçak gerilim Güç Kondansatörleri İçindekiler Teknik Özellikler...241 Genel Bilgiler...241 Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri Karakteristikleri...242 Kurulum ve Kullanım...242

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar SETRO 3WX fiebeke-geerator OTOMAT K TRASFER PAOSU Malzeme Cinsi Siparifl o. Adet / Kutu 3WX36-7J.00 fiebeke ve generatör flalterinin, flebeke enerjisinin kesilip geri gelmesine göre otomatik olarak devreye

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Genel: Ölçü cihazları tesislerin ne kadar enerji tükettiğinin belirlenmesinde veya arıza durumlarının oluştuğunun belirlenmesinde kullanılan cihazlardır. A kwh

Detaylı

Debrolİft mekanizması. yardımcı kontaklar İçİn konnektör. kaideler Çekmeceli veya soketli tip için

Debrolİft mekanizması. yardımcı kontaklar İçİn konnektör. kaideler Çekmeceli veya soketli tip için Debrolİft mekanizması yardımcı kontaklar İçİn konnektör kaideler Çekmeceli veya soketli tip için DPX : sabit, çekmeceli veya soketli 16-250 A termik-manyetik DIN raya veya saca montaj 3 boyut : 125, 160,

Detaylı

AÇIK T P DEVRE KES C LER

AÇIK T P DEVRE KES C LER Aç k Tip Devre Kesiciler F121E / F122E / F123E A... A F131E / F132E / F133E A... 30A F141E / F142E / F143E 00A Ç DEK LER Kontrol Devresi Özellikleri Butonların görevleri Kesicinin Fonksiyonel Özellikleri

Detaylı

KAÇAK AKIM KORUMALI KOMPAKT ŞALTER 3 KUTUPLU GÜÇ KONTAKTÖRLERİ 27 KOMPANZASYON KONTAKTÖRLERİ 30 TERMİK MANYETİK MOTOR KORUMA ŞALTERLERİ 31

KAÇAK AKIM KORUMALI KOMPAKT ŞALTER 3 KUTUPLU GÜÇ KONTAKTÖRLERİ 27 KOMPANZASYON KONTAKTÖRLERİ 30 TERMİK MANYETİK MOTOR KORUMA ŞALTERLERİ 31 Dünya için üretiyoruz... çindekiler OTOMAT K S GORTA KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTER KOMPAKT ŞALTER KAÇAK AKIM KORUMALI KOMPAKT ŞALTER KUTUPLU GÜÇ KONTAKTÖRLERİ 7 YEDEK BOBİNLER (AC Kontaktör AC Mini Kontaktör)

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Otomatik Sigortalar ve Hata Akımı Koruma Anahtarları

Otomatik Sigortalar ve Hata Akımı Koruma Anahtarları Yeni SENTRON Otomatik Sigortalar ve Hata Akımı Koruma Anahtarları (Kaçak akım koruma röleleri) 5SL Classic Serisi Otomatik Sigortalar 5SL... -.YA, ka 000 Konutlar ve Ticari Binalar çin Ekonomik Otomatik

Detaylı

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR Legrand otomatik sigortalar, bağlı bulunduğu elektrik devresini aşırı akım ve kısa devrelere karşı korurlar. Devrenin

Detaylı

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 12 A PCB ye direkt soketli montaj

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 12 A PCB ye direkt soketli montaj 41 Serisi - Alçak Profil PCB Röleler 8-12 - 16 A Özellikler 1 ve 2 Kutup - Alçak profil (15.7 mm yükseklik) 41.31-1 Kutup 12 A (3.5 mm pin mesafesi) 41.52-2 Kutup 8 A (5 mm pin mesafesi) 41.61-1 Kutup

Detaylı

İçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 2 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 3 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 4 6 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 5 10 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 10 ka - 2P-4P

Detaylı

Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi

Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi LCS YAPISAL KABLOLAMA S STEMLER / Wi-Fi YEN L KLER www.legrand.com.tr L C S YAPISAL KABLOLAMA S STEMLER Wi-Fi: LCS yap sal kablolama sistemlerinin tamamlay

Detaylı

KARYUM PAKO ŞALTER. Tüm modeller TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

KARYUM PAKO ŞALTER. Tüm modeller TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU KARYUM PAKO ŞALTER Tüm modeller TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU Pako şalter Bir eksen etrafında döndürülebilen, arka arkaya dizilmiş birçok dilimden oluşan ve çok konumlu olan şalterlere pako şalter adı verilir.

Detaylı

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT DENEY 14-1 Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron motorunun ba lant s ve motorun devir yönü kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Detaylı

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu DAF 2015 Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu GENLEŞME TANKLARI Tank Tip/Kodu Max. İşletme Basıncı T-25 6 TH - 25 ( Yatık ) 6 T - 50 6 TM - 50 ( Ayaklı ) 6 TH - 50 ( Yatık ) 6

Detaylı

kutup, 6 A 5 mm kontak pin mesafesi PCB ya da 95 serisi soketler

kutup, 6 A 5 mm kontak pin mesafesi PCB ya da 95 serisi soketler 44 Serisi - Minyatür PCB Röleler 6-10 A Özellikler 44.52 44.62 2 kutuplu röle değerleri 44.52-2 kutup 6 A (5 mm pin mesafesi) 44.62-2 kutup 10 A (5 mm pin mesafesi) PCB montaj - direkt ya da PCB soketli

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

KM-M 26 OPSİYONEL MODÜL. Modüler Kumanda Eğitim Seti. Modüllerini seç Setini kendin oluştur MODELLER

KM-M 26 OPSİYONEL MODÜL. Modüler Kumanda Eğitim Seti. Modüllerini seç Setini kendin oluştur MODELLER KM-M MODELLER AC 24V veya 220V Tek Yönlü Çift Yönlü Modüler Kumanda Eğitim Seti Çarpılma riskine son AC 24V veya 220V seçeneği ile 26 OPSİYONEL MODÜL Modüllerini seç Setini kendin oluştur EMNİYET ÖN PLANDA

Detaylı

46.52 46.61. 2 kutup CO, 8 A Soket/Lehim bağlantılı terminaler 1 CO (SPDT) 8/15 2 CO (DPDT) 16/25 250/440 2,000 4,000 350 750 0.37 0.55 6/0.5/0.

46.52 46.61. 2 kutup CO, 8 A Soket/Lehim bağlantılı terminaler 1 CO (SPDT) 8/15 2 CO (DPDT) 16/25 250/440 2,000 4,000 350 750 0.37 0.55 6/0.5/0. Özellikler 1 ve 2 kutuplu röleler 46.52-2 kutuplu 8 A 46.61-1 kutuplu 16 A Soket montaj yada Faston bağlantı ile direkt montaj AC ve DC bobinler Kilitlenebilir test butonu, mekanik indikatör & LED indikatör

Detaylı

EK EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KADROLU ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI

EK EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KADROLU ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI MÜHENDĠS (Elektrik-Elektronik) Tek. Hiz. ANKARA (7) 7 7 E/K P3-70 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği Lisans programlarının birinden

Detaylı

AEL.MF.08 AEL.MF.14 MONOFAZE ELEKTRONİK ELEKTRİK SAYACI TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU TS EN ISO 9001

AEL.MF.08 AEL.MF.14 MONOFAZE ELEKTRONİK ELEKTRİK SAYACI TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU TS EN ISO 9001 AEL.MF.08 AEL.MF.14 MONOFAZE ELEKTRONİK ELEKTRİK SAYACI TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 0122 TS EN ISO 9001 İÇİNDEKİLER Bölüm Adı Sayfa No Giriş 1. Sayacın Teknik Özellikleri 1 2. Ana Fonksiyonlar 2 3. Sayacın

Detaylı