FCBS - F11 FCBS - F20 FCBS - F02 FCB - F11 FCB - F20 FCB - F02 FCB - F13 FCB - F22 FCB - F31 FCB - F40 FCB - F04

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FCBS - F11 FCBS - F20 FCBS - F02 FCB - F11 FCB - F20 FCB - F02 FCB - F13 FCB - F22 FCB - F31 FCB - F40 FCB - F04"

Transkript

1 KONTAKTÖR YARDIMCI DONANIMLARI YARDIMCI KONTAK BLOKLARI YEDEK ANA KONTAK TAKIMI FC - FC475 - FC FC6 - FC7 için teslim süresi sorunuz. MEKAN K K L TLEME BLOKLARI Yana Geçmeli (Sa /Sol) FC09D...FC7D Kontaktörleri için Üzerine Geçmeli FC09D...FC0D Kontaktörleri için KOMPANZASYON KONTAKTÖRLER Ç N YARDIMCI DONANIMLAR Kompanzasyon Blo u Kompanzasyon Direnç Kablosu 6 Adet / Tak m 2 FCBS - F FCBS - F FCBS - F02 FCB - F FCB - F FCB - F02 FCB - F FCB - F22 FCB - F FCB - F40 FCB - F04 FC06M-MC FC09M-MC FC09D-MC FC2D-MC FC8D-MC FCD-MC FC2D-MC FC40D-MC FCD-MC FC65D-MC FC80D-MC FC95D-MC FCD-MC FC0D-MC FC2D-MC FC260D-MC FC00D-MC FCD-MC FC475D-MC FC580D-MC FC6D-MC FC7D-MC Kontak Pozisyonu NA + NK 2 NA 2 NK NA + NK 2 NA 2 NK NA + NK 2 NA + 2 NK NA + NK 4 NA 4 NK Kullanılaca ı Kontaktör FC06M FC09M FC09D FC2D FC8D FCD FC2D FC40D FCD FC65D FC80D FC95D FCD FC0D FC2D FC260D FC00D FCD FC475D FC580D FC6D FC7D Kullanılaca ı Kontaktör FC09D.. den FC2D.. ye FC40D.. den FC95D.. ye FC2DK için, FC8DK için, FCDK için, FC2DK için, FC40DK için, FC65DK için, FC95DK için, FC0DK için, FC2DK için, FC8DK için, FCDK için, FC2DK için, FC40DK için, FC65DK için, FC95DK için, FC0DK için, 8DD-B DD-B DD-B DD-A DD-A DD-A DD-A DD-A DD-A DD-A DD-A DM-B DM-B DD-B DD-B DD-B DD-B DD-B DD-B DD-B DD-B DD-B DD-B DD-B DD-B DD-B DD-B DD-B DD-B DD-B DD-B DD-B DD-B DD-MK DD-MK DK-D DK-D DK-D DK-D DK-D DK-D DK-D DK-D DK-D2-2 8-DK-D2-8 8-DK-D2-8-DK-D2-2 8-DK-D DK-D DK-D DK-D2-0,00.-,00.-,00.- 6,00.- 6,00.- 6,00.- 9,00.- 9,00.- 9,00.- 9,00.- 9,00.- 8,00.- 8,00.- 8,00.- 9,00.- 9,.-,00.- 5,00.- 8, ,00.-, , ,00.-, , ,00.- 7, , , ,00.-.0, ,00.-.0,00.-,00.-,00.- 4,00.- 4,00.- 4,00.- 4,00.- 4,00.- 4,00.- 4,00.- 4,00.- 4,.- 4,.- 4,.- 4,.- 4,.- 4,.- 4,.- 46,00.- Eylül

2 TERMİK RÖLELER FT Serisi FT2 Serisi FT95 Serisi Teslim süresi sorunuz. Raya Montaj Aparat FT Termik Röle için, FT2 Termik Röle için, Ak m Ayar Sahas (A) Birlikte Kullan laca Kontaktör FC09D... FC2D FC09D... FC2D FC09D... FC2D FC09D... FC2D FC09D... FC2D FC09D... FC2D FC2D... FC2D FC2D... FC2D FC8D... FC2D FCD... FC2D FCD... FC2D FCD... FC2D FCD... FC2D FCD... FC2D FCD... FC2D 9DD-TY DD-TY DD-TY DD-TY DD-TY DD-TY DD-TY DD-TY DD-TY00-0 9DD-TY00-0 9DD-TY DD-TY DD-TY00-0 9DD-TY DD-TY FC2D 9DD-T FC40D... FC95D FC40D... FC95D FC40D... FC95D FC40D... FC95D FC40D... FC95D FC40D... FC95D 9DD-T DD-T DD-T DD-T DD-T DD-T RM-TY RM-TY , ,.- 27,.- 27,.- 27,.- 27,.- 27,.- 27,.- 27,.- 27,.- 27,.- 27,.- 27,.- 27,.- 27,.- 28,.-,00.-,00.-,00.-,00.-,00.-,00.- 2,00.- 8,00.- ERKEN UYARI RÖLESİ i Anma Ak m (A) Birlikte Kullan laca Kontaktör Dünya da ilk ve TEK Teknik Özellikler Smart FR Serisi FR02 FR04 FR08 FR6 FR Smart FR02 Smart FR04 Anma Gerilimi Un V V Anma Ak m In 2A 4A flletim Frekans Hz Hz Afl r Ak m Ayar Sahas -2A 2-4A Çal flma S cakl -5 / +55 o C -5 / +55 o C Kontaklar NO+NC NO+NC Kullan laca Kontaktörler Tüm Markalar Tüm Markalar Yard mc Kontak Ak m A (0V AC) A (0V AC) Montaj fiekli Do rudan Kontaktör Ç k fllar na Do rudan Kontaktör Ç k fllar na Ebat 57x96x x96x95+4 Smart FR için teslim süresi sorunuz. Eylül FC09D... FC2D FC09D... FC2D FC09D... FC2D FC09D... FC2D FC09D... FC2D 9DD-SR DD-SR DD-SR DD-SR DD-SR Fiyat isteyiniz Kestirimci bak m analizi için teknik kadro+donan m+arfliv gere ini ortadan kald r r. Elektronik + Mekanik ar zalar bafllang ç faz nda ( ay öncesinde) tespit ve sinyalize eder. Sistemi Afl r ak ma karfl korur. Faz kopuklu unda sistemi durdurarak korumaya al r. Faz s ras kar flt nda ikaz sinyali verir ve sistemi durdurarak korumaya al r. Zincir proseslerde ve ba ms z çal flan önemli ünitelerde mekanik + elektrik bazl ani durufllar ortadan kald r r. (Afl r ak m ve faz ar zalar hariç) Proses iflletim güvenli ini tam olarak sa lar. Kolay montajl d r. Kontaktör ç k fllar na do rudan ba lanabilme özelli indedir. Bak m onar m giderlerini minimum seviyeye çeker. Ar zal bölgeyi belirtir, zaman kayb n önler. Üretim verimini ve üretkenli i yükseltir. Ürün kalitesinin yükselmesini sa lar. Smart FR08 V 8A Hz 4-8A -5 / +55 o C NO+NC Tüm Markalar A (0V AC) Do rudan Kontaktör Ç k fllar na 57x96x95+4 Smart FR6 V 6A Hz 8-6A -5 / +55 o C NO+NC Tüm Markalar A (0V AC) Do rudan Kontaktör Ç k fllar na 57x96x95+4 Smart FR2 V 2A Hz 6-2A -5 / +55 o C NO+NC Tüm Markalar A (0V AC) Do rudan Kontaktör Ç k fllar na 57x96x95+4

3 MOTOR KORUMA ŞALTERLERİ Anma Gücü (kw) (80V/V) Ak m Ayar Sahas (A) (40 C) K sa Devre Açma Ak m K sa Devre Kes. Kap. Icu=Ics (ka) (80V/4V) FMK Serisi Termik Manyetik Karakteristikli 0,02 0,06 0,09 0,2 0,8/0, 0,7/0,55 0,75/,,/,5 2,2/2,5 /4 5/7,5 9 /2,5 0,... 0,6 0,6... 0, 0,... 0,4 0,4... 0,6 0, ,6,6... 2,5 2, , 6, ,9 2,6 4, LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA ,00.- 7,00.- 7,00.- 7,00.- 7,00.- 7,00.- 7,00.- 7,00.- 7,00.- 9,00.- 9,00.- 9,00.-,00.- MOTOR KORUMA ŞALTERİ YARDIMCI DONANIMLARI Kontak Pozisyonu Yard mc Kontak Sa / sol yana tak labilir FMKF- FMKF-0 FMKF- FMKF- NA NK 2NA NA+NK 8LA-A LA-A LA-A LA-A ,5.-,5.- 2,85.- 2,85.- Bobin Gerilimi (V) Düflük Gerilim Bobini (DGB) FMK DGB- FMK DGB-48 FMK DGB- FMK DGB-2 FMK DGB-0 FMK DGB-80 FMK DGB LA-B LA-B LA-B LA-B LA-B LA-B LA-B ,00.- 2,00.- 2,00.- 2,00.- 2,00.- 2,00.- 2,00.- Açt rma Bobini FMK AB- FMK AB- FMK AB-2 FMK AB LA-C LA-C LA-C LA-C ,00.- 4,00.- 4,00.- 4,00.- Acil Durum Stop Butonu FMK NAT 8LA-D ,00.- Muhafaza Kutusu IP 55 FMK 55 ENC 8LA-E ,.- Eylül

4 PAKET ŞALTERLER Sürekli Çal flma Ak m Ith (A) Açma Kapama fialterleri Fazl 9TO TO TO--00 9TO TO TO Fazl 9TO TO TO--00 9TO TO TO--006 Fazl 9TO TO TO TO TO TO Faz + Nötr 9TO TO TO TO TO TO Kutup De ifltirici fialterler Fazl TK TK TK TK TK TK Fazl TK TK TK TK TK TK Motor Kumanda fialterleri Y ld z Üçgen fialter Enversör fialter Sa / Sol Fazl Enversör fialter Sa / Sol Fazl TS TS TE TE TE TE TE TE TE TE ,.- 7,00.- 7,.- 2,.- 8, ,00.- 6,00.- 6,.- 7,00.- 2,00.-,00.- 4,.- 46, , FWD STOP REV Açma kapama, kutup de ifltirici ve motor kumanda flalterleri için isimlikli etiket plakaları siparıfl üzerine üretilmektedir. Ölçü Komütatörleri Voltmetre Komütatörü 4 Poz Voltmetre Komütatörü 7 Poz Ampermetre Komütatörü Sar K rm z Kollu Kilitlenebilir Emniyet fialteri (4 Kilit Tak labilir) 9TV-2V-00 9TV-V2-00 9TA Fazl 9TP TP TP TP Not:Paket alterlerimizin klemensleri TS 0 EN standardına gre insan parmaının demesine karı korumalı tiptedir. Eylül 26,00.-,.- 2,00.- 7,00.-,.- 0,00.-,.- 6,00.- 6,.- 2, ,.- 40,.-,00.-,.-,70.-,00.- 9, ,00.-,.-,65.-,85.-,.- 9,.- 28,.- 2,.- 2,65.- 2,85.- 7,.-,.- 5,00.- 4,65.-,.-,5.- 2, , ,.- 2,.- 22,00.- 2,.-

5 GÜÇ KONDANSATÖRLERİ i Gerilimi (V) Güç (kvar) Boyutlar Ø(D)xH (mm) M Serisi Tek Fazl (Monofaze) MKP teknolojisi FEKM 0,4/.67 FEKM 0,4/2. FEKM 0,4/. FEKM 0,4/4.7 FEKM 0,4/5 / / / / / 0,55 0,82,,7, x x x 0 55 x 0 60 x 0 9SF-AA SF-AA SF-AA SF-AA SF-AA , 6,00 8,, 22, K Serisi Üç Fazl (Trifaze) MKP teknolojisi FEK 0,4/5 FEK 0,4/ FEK 0,4/2,5 FEK 0,4/ FEK 0,4/ FEK 0,4/ FEK 0,4/0 5 2, x 0 75 x x 90 x x x 00 0 x 70 9SD-BA SD-BA SE-BA SE-BA SE-BA SE-BA SE-BA , 44,00 54,00 65,00 75,00 92,00,00 K Serisi Üç Fazl (Trifaze) MKP teknolojisi FEK 0,45/ FEK 0,45/2,5 FEK 0,45/ FEK 0,45/ FEK 0,45/ FEK 0,45/ , x x 90 x x x 00 0 x 70 9SD-BB SE-BB SE-BB SE-BB SE-BB SE-BB , 64, 8, 98,,5,00 C Serisi Üç Fazl (Trifaze) MKP teknolojisi FECSAKP 0,4/40 FECSAKP 0,4/ x x 55 9SC-BA SC-BA ,00 80,00 Kondansatörler siparifl tarihindeki TCMB efektif (Euro) sat fl kuru üzerinden TL. ye çevrilerek fatura edilirler. Teknik Özellikler : Anma Gerilimi Frekans Standardlar Maksimum afl r gerilim Afl r Ak m Kapasite tolerans Test Voltaj, terminal / terminal Test Voltaj, terminal / gövde Ani boflalma ak m Dielektrik kay plar Beklenen istatiksel ömür Koruma s n f Çevre s cakl kategorisi So utma zin verilen ba l nem zin verilen azami rak m Montaj pozisyonu Montaj Güvenlik Dielektrik Dolum Deflarj dirençleri FEKM / V Hz TS EN 608-/2, IEC 8-/2 Un + % Günde 8 saate kadar Un + % Günde 0 dakikaya kadar Un + % Günde 5 dakikaya kadar Un + %0 Günde dakikaya kadar % i aflan afl r gerilimler kondansatörün ömrü boyunca 0 kereyi geçmemeli. 4xIn - 5%+% 2.xUn AC 2 sn kv AC sn Max. 0 x In 0.2 W/kVAr.000 saat... ( s n f -/C ).000 saat...( s n f -/D ) IP 00 -/D Do al havaland rmal Max % 95 Deniz seviyesinden 00 m yüksekli e kadar Her konumda Gövdenin alt ndaki M2 vida kullan larak Afl r bas nç alt nda patlamaya korumal MKP - Polipropilen film malzeme, kendi kendini onar r Reçine - PCB siz - FEK /4 V Hz TS EN 608-/2, IEC 8-/2 Un + % Günde 8 saate kadar Un + % Günde 0 dakikaya kadar Un + % Günde 5 dakikaya kadar Un + %0 Günde dakikaya kadar % i aflan afl r gerilimler kondansatörün ömrü boyunca 0 kereyi geçmemeli. 2xIn - 5%+% 2.xUn AC 2 sn kv AC sn Max. 0 x In 0. W/kVAr saat... ( s n f -/C ) saat...( s n f -/D ) Standard terminal koruyucu ile : IP 0 Özel koruyucu ile : IP 54 -/D Do al havaland rmal Max % 95 Deniz seviyesinden 00 m yüksekli e kadar Her konumda Gövdenin alt ndaki M2 vida kullan larak Afl r bas nç alt nda patlamaya korumal MKP - Polipropilen film malzeme, kendi kendini onar r Reçine - PCB siz Dahili - dakika içinde 75 V FEC V Hz TS EN 608-/2, IEC 8-/2 Un + % Günde 8 saate kadar Un + % Günde 0 dakikaya kadar Un + % Günde 5 dakikaya kadar Un + %0 Günde dakikaya kadar % i aflan afl r gerilimler kondansatörün ömrü boyunca 0 kereyi geçmemeli. 2xIn - 5%+% 2.xUn AC 2 sn kv sn Max. 0 x In 0. W/kVAr saat...( s n f -/D ) Standard terminal koruyucu ile : IP Özel koruyucu ile : IP 54 -/D Do al havaland rmal Max % 95 Deniz seviyesinden 00 m yüksekli e kadar Her konumda Gövdenin alt ndaki M2 vida kullan larak Afl r bas nç alt nda patlamaya korumal MKP - Polipropilen film malzeme, kendi kendini onar r Reçine - PCB siz Dahili - dakika içinde V 27 Eylül

6 ÇOK TARİFELİ ELEKTRONİK ELEKTRİK SAYAÇLARI Ekran i Nominal (max.) Ak m AC Monofaze faz 2 telli 2 V (AC) (-% Un... +% Un) FMS602 (60) 9PF -ABBB-0060 Fiyat isteyiniz Trifaze Aktif faz 4 telli x2/80 V (AC) (-% Un... +% Un) FTSD x (60) 9PH -ABBB-0D60 Fiyat isteyiniz Trifaze Aktif + Reaktif (Kombi Sayaçlar) faz 4 telli x/ V (AC) (-% Un... +% Un) FTSK FTSK-80 FTSKD FTSK-80D x5 () x (80) x5 () x (80) 9PK -ABBB PK -ABBB PK -ABBB PK -ABBB-008 Fiyat isteyiniz Fiyat isteyiniz Fiyat isteyiniz Fiyat isteyiniz Teknik Özellikler : Aktif Sayaçlar Nominal gerilim AC (-%Un...+%Un) Nominal (max) ak m AC Ba lant lar Ekran Test ç k fl imp /KWh Koruma S n f Teknik Özellikler : Aktif - Reaktif Sayaçlar FMS602 faz 2 telli 2 V (60) A Ø = mm 00 IP54 FTSD faz 4 telli x 2 / 80 V x (60) A Ø = mm 00 IP54 Nominal gerilim AC (-%Un...+%Un) Nominal (max) ak m AC Ekran Ölçme tipi Ba lant lar Test ç k fl imp /KWh Koruma S n f Ortak Teknik Özellikler : Bafllang ç ak m (ma) Nominal Frekans (Hz) Do ruluk s n f Saat do rulu u (2 C de) zolasyon Elektrostatik deflarj Ba l nem Ortam s cakl Depolama s cakl Koruma s n f Malzeme Klemens malzemesi Haberleflme Veri korumas Tarife katsay lar Tarife dilimleri Entegre / Takvim ba lama saati : Direk ba lant l sayaç anma ak m, : Opsiyonel Eylül FTSK [Kombi (Aktif+Reaktif)] faz 4 telli x / V x 5 () A Aktif+Reaktif X5 Ø = 5 mm 00 IP5 FTSK80 [Kombi (Aktif+Reaktif)] faz 4 telli x 2 / 80 V x (80) A Aktif+Reaktif Direkt Ø = mm 0 IP I b ±%2 (Aktif), 2 (Reaktif) < 0.47 sn/gün Hz / dk 4 kv Kontak deflarj, 8 kv %95 - C C - C C IP 5 Bina içi / IP54 Bina d fl (IEC 60529) ABS, kendi kendine sönebilen, geri dönüflümlü, UV dayan m yüksek malzeme BMC (Dinamik ve termal floklara karfl dayan kl d r). Optik port (IEC 67), ak ll kart (IEC/ISO 786) Silinmeyen bellek (EEPROM), pil Tarife dilimlerine ba l olarak hafta içi, hafta sonu (Cumartesi-Pazar) ayr katsay lar günü dakika hassasiyetinde 8 dilime kadar bölebilme Gerçek zaman saati ve takvim (otomatik yaz/k fl saati uygulamas ) 28 FTSKD Kombi faz 4 telli x / V x 5 () A Aktif+Reaktif X5 Ø = 5 mm 00 IP54 FTSK80D Kombi faz 4 telli x / V x (80) A Aktif+Reaktif Direkt Ø = mm 0 IP54

7 ANALOG GÖSTERGELİ ÖLÇÜ ALETLERİ Ebat Ampermetre FA72 FA72 FA96 FA96 Demantmetreli Ampermetre 72x72 72x72 Direkt Akım trafosu ba lant l Direkt Akım trafosu ba lant l = Ampermetre ölçme sahas n giriniz. ( ) 9KA-AA-0 9KA-AA2-0 9KA-AA2-0 9KA-AA , ,00.-,.- 28,00.-,.- 28,00.- FMA72 FMA96 72x72 Akım trafosu ba lant l Akım trafosu ba lant l 9KA-MA- 9KA-MA2- = Ampermetre ölçme sahas n giriniz. ( ) Voltmetre FV72 72x72 FV96 = Voltmetre ölçme sahas n giriniz. ( ) Direkt Direkt 9KV-AA-0 9KV-AA2-0 27, ,00.- Frekansmetre FF72 FF96 72x (Hz) (Hz) 9KF-A KF-A ,.- 49,.- DİJİTAL GÖSTERGELİ ÖLÇÜ ALETLERİ Ebat Ampermetre FYA72 FYA96 FYA96D FYA96-2R 72x72 Akım trafosu ba lant l Akım trafosu ba lant l Direkt (0 A) 2 Röleli 9KB-DA-00 9KB-DA KB-DA2-00 9KD-DA , ,00.-,00.-,00.- Ak m trafolar yla, ak m trafosu çevirme oran girilerek kullan ld nda 9999A (rms)' ya kadar ölçüm yapabilme imkan sunulmaktad r. Tek tuflla ampermetrenin haf zas n s f rlayarak bu andan itibaren ölçülen en düflük ve en yüksek ak m de erini görme imkan sa lar. Röleli dijital ampermetreler, ak m s n rlamas gerektiren tesislerde kullan lmak üzere gelifltirilmifltir. 2 Röleli Dijital Ampermetre minimum ve maksimum ak m de erlerine göre çal fl r. Voltmetre FYV72 FYV96 FYV96-2R 72x72 Direkt Direkt 2 Röleli 9KY-DA-00 9KY-DA2-00 9KY -DA , ,00.-,00.- Tek tuflla Voltmetrenin haf zas n s f rlayarak bu andan itibaren ölçülen en düflük ve en yüksek ak m de erini görme imkan sa lar. Röleli dijital Voltmetreler, gerilim s n rlamas gerektiren tesislerde kullan lmak üzere gelifltirilmifltir. 2 Röleli Dijital Voltmetre minimum ve maksimum gerilim de erlerine göre çal fl r. Multimetre (V, A, cos, Hz, kw) FMM FMM60 (Demantlı) 96X96 96X96 Akım trafosu ba lant l Akım trafosu ba lant l 9KH-DA KH-DA ,00.-, Eylül

8 REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ Kademe Ebat FX Serisi Teknik Özellikler : Çal flma gerilimi Çal flma ak m Çal flma modlar Ç k fl kontak kapasitesi Cosϕ ayar c / k ayar Ad mlama zaman Güç tüketimi Çal flma s cakl EasyVAr Serisi FX5 FX7 FX Ekran EV EV x44 44x44 44x44 9HA-A0-X005 9HA-A0-X007 9HA-A0-X02 2 V (/60Hz) % 5A sürekli,2,2... ;,2,4,4... veya,2,4,8,8... fleklinde ön panelden seçilebilir.,2,2... sisteminde 2 ve sonras ndaki kapasiteler.,2,4,4... sisteminde ve sonras ndaki kapasiteler,2,4,8,8... sisteminde ise 4 ve sonras ndaki kapasiteler döner sistemde çal fl r.,5 A (sürekli) A (darbe) 0, endüktif. 0,00-,00 aras 0,05 aral kl 7-99 sn aras nda sn hassasiyetinde ayarlanabilir. 6 VA max. - C ile + 70 C 44x44 9HA-DF00-C000 9HA-DC00-B000 70, , , ,00.-,00.- Teknik Özellikler : Çal flma gerilimi Çal flma ak m Çal flma modlar Ç k fl kontak kapasitesi Cos ayar Ad mlama zaman Güç tüketimi FKR Serisi Ekran FKR0 FKR0 FKR0 2 V ( Hz), % 5A sürekli ,5 A (sürekli) A (darbe) 0,8...,00 indüktif / kapasitif - 0 sn. aras nda 6 VA max. EV SER S li Reaktif Güç Kontrol Rölesi : * ma den 5.5 A e kadar hassas bir ak m alg lama sahas vard r. (.4 kvar l k reaktif güç de iflimlerini alg layacak kadar hassast r.) * ma in alt ndaki ak mlarda düflük ak m uyar s vererek stabil hale geçer. * RS22 protokolü ile bilgisayar ba lant s kurulabilmektedir x44 44x44 44x44 * ekran sayesinde voltaj, ak m, aktif güç, reaktif güç, c/k de eri, minimum kapasite de eri, çal flma modlar, kapasitif ve indüktif cos s n rlar, devrede olan kondansatörler gibi tüm bilgiler rahatl kla, aç k bir flekilde birimleri ile birlikte görülebilmektedir. 9HF-DR HF-DR HF-DR ,00.- 0,00.- 5,00.- FKR0 * Kademe Kompanzasyon. * Standart RS22 ve RS485 Optik yal t ml bilgisayar ba lant s, Floating point (virgüllü) hassasiyetinde veri iletiflimi. * Çift mikro ifllemci. * de erin ayn anda okunabildi i Ekran (9,9 x 9,5 cm Ekran) * faz n ayrı ölçümüyle kompanzasyon yapar. * %0, ( dijit) hassas cos ϕ de eri girebilme. * Min Cosϕ ve max Cos ϕ de erlerinin ve girifl ç k fl sürelerinin ayr girilebilmesi. * Harmonik analizi ve tüm kondansatör kademelerinin güçlerinin ölçülmesi. * Uzaktan kademe ar zalar n tespit edebilme. * Ölçü ak m trafosu reaktif rölenin ba l oldu u faza ba lanmal d r. Örne in, Röle R faz ndan besleniyorsa, transformatör R faz üzerine, yüklerden önce ana flalterden sonra konulmal d r. * H zl kompanzasyon gerektiren tesislerde (benzin istasyonlar, kaynakhaneler, plastik kaplama v.b. gibi) ad mlama zaman n n düflük tutulmas tavsiye edilir. * Ayarlanan de erlerin do rulu u ve kompanzasyonun sa l kl çal flt n düzenli aral klarla kontrol ediniz. A ustos Teknik Özellikler : Çal flma gerilimi Çal flma ak m Ak m trafosu oran Çal flma modlar Ç k fl kontak kapasitesi Minimum güç faktörü Maksimum güç faktörü Ad mlama zaman S n f Güç tüketimi Çal flma s cakl V x(0,0-5)a sürekli -.000,,... ;,2,2... ;,2,4,4... ;,2,4,8,8... veya otomatik,5 A (sürekli), A (darbe) 0,970-0,990 0,9-0, sn aras nda sn hassasiyetinde ayarlanabilir. <% < VA - C ile + 65 C * faz ak m ve gerilimin dalga flekillerini grafik olarak gösterebilme ve harmonik diyagramlar n ç karabilme. * Genel amaçl 2 girifl ve 2 ç k fl, Bunlara uzaktan da eriflebilme (yang n, h rs z, s cakl k v.b. kontrol edilebilir.) ste e ba l seçenekler: * GPRS veya TCP/IP ile internet üzerinden eriflim ve uzaktan takip. Cihaz üzerinden IP ve port adreslerinin girilebilmesi. * SERVER ve CLIENT yaz l mlar ile binlerce cihaz n tek noktadan izlenebilmesi. Ar zalar n önceden tespiti. 0

9 AŞIRI AKIM RÖLESİ Ebat FAA0 44x44 9HE-D Fiyat isteyiniz. Özellikler : Uzaktan okuma ve müdahale fonksiyonlar na sahiptir Sistemin son ar za açmas n n osilogram e rileri veya o anki ak m e rileri görülebilir. Tüm parametreler ayn anda ekranda görülüp ayarlanabilir. IEC ve ANSI standartlar na uygun sabit zaman ve ters zaman karakteristi i seçilebilir. CE normlar na ve MYD/ B TEDAfi flartnamesine uygun olarak üretilmektedir. Akım katlarına ait 2 adet set de eri girilebilir. ( stenildi inde bu setler arası anma akımı 0,05 lik adımlarla artırılabilir.) GÜÇ ANALİZÖRLERİ Ebat FPA Serisi Güç Analizörleri ve FKR Serisi Reaktif Güç Kontrol Röleleri için Bilgisayar Haberleşme Programları SUNUCU HİZMETİ FPA80 9KG-A ,00.- (2-.ncü Harmonikleri Ölçer, RS485 Modbus RTU, Enerji Sayaçlar n n Haf zaya Kay t özelli i, V, A, W, VA, VAr, kwh, KVArh, cosϕ, Hz, A, VA, VAr, W) 8 röle çıkıfllı. FPA0 44x44 9KG-C ,00.- (V, A, W, VA, VAr, kwh, KVArh, cosj, Hz, A, VA, VAr, W) FPA0 + 8 Kademe Kompanzasyon 44x44 9KG-A ,00.- (V, A, W, VA, VAr, kwh, KVArh, cosj, Hz, A, VA, VAr, W) FPA 44x44 9KG-A ,00.- (2-.ncü Harmonikleri Ölçer, RS485 Modbus RTU, Enerji Sayaçlar n n Haf zaya Kay t özelli i, V, A, W, VA, VAr, kwh, KVArh, cosϕ, Hz, A, VA, VAr, W) Ba ms z iki adet röle ç k fll. FPA40 44x44 9KG-A ,00.- (2-.ncü Harmonikleri Ölçer, RS485 Modbus RTU, Enerji Sayaçlar n n Haf zaya Kay t özelli i, V, A, W, VA, VAr, kwh, KVArh, cosϕ, Hz, A, VA, VAr, W) 8 ikaz giriflli + 8 röle çıkıfllı. Teknik Özellikler : Besleme Gerilimi : 2V AC %, Hz Güç Tüketimi : < 4 VA Ölçme Gerilim Girifli : x0 V (faz-faz), x00 V (faz-nötr) S n f : < % Ölçme Ak m Girifli : x5(6) A, x0 A (opsiyonel) Ölçülen Max. De erler : 0 kv, 9999 A, kw (kwh) FPA 9KG-A ,00.- (2-.ncü Harmonikleri Ölçer, RS485 Modbus RTU, Enerji Sayaçlar n n Haf zaya Kay t özelli i, V, A, W, VA, VAr, kwh, KVArh, cosϕ, Hz, A, VA, VAr, W) Uzaktan Takip Programı + GPRS Modülü Uzaktan Takip Programı + Ethernet Konverter 9KG-P KG-P GPRS Modül ve Ethernet Konverter sadece Federal Uzaktan Takip Programı ile çalıflmaktadır. Kablo ile direkt ba lantıda kullanılabilen tek kullanıcılı arflivleme özelli i olmayan yazılım ücretsiz olarak verilmektedir. Server kiralama bedeli Modeme ba lı her bir cihaz yıllık kiralama bedeli SKB CKB 8, , RÖLELER Faz Koruma Röleleri Zaman Röleleri MTPR FSMK FMFS FT0 FT60 Faz koruma Faz s ras ve motor koruma Faz s ras, faz koruma ve s v seviye 0-0 sn. 0 sn.-60 dk. 9HB-A HG-A HC-A HD-A HD-D ,00.- 7, ,00.- 8,00.- 7,00.- Dijital Termostat FDT72 FDT96 72x72 9KT-D0-0 9KT-D , ,00.- Mikroifllemcili Say c FS72 72x72 9KS-D ,00.- Eylül

10 AKIM TRANSFORMATÖRLERİ Primer Ak m../5a Anma Gücü (VA) Minimum Sip. Adedi Ø , ,5 FAT0B Serisi / S n f 0.5 Baral FAT0B Serisi / S n f Baral FAT0C Serisi / S n f 0.5 FAT0C Serisi / S n f FAT0 Serisi / S n f GA-A GA-A GA-A GA-A GA-A GA-A GA-A GA-A GA-A GA-A GA-B GA-B GA-B GA-B GA-B GA-B GA-B GA-B GA-B GA-B GB-A GB-A GB-B GB-B GB-B ,00.- 7,00.- 7,00.- 7,00.- 7,00.- 7,00.- 7,00.- 7,00.- 4,80.- 4,80.- 6,.- 6,.- 6,.- 6,.- 6,.- 6,.- 6,.- 6,.- 4,0.- 4,0.-,00.-,00.- 2,.- 2,.- 2, ,5 87 Ø 26 8,5 FAT0 Serisi / S n f GB-A GB-A GB-A GB-B GB-B GB-B GB-B , ,00.-, ,00.- 0,.- 0,.- 0, ,5 40,5 (*) 4 66, Ø 5 Ø ,5 99 FAT40 Serisi / S n f 0.5 FAT40 Serisi / S n f FAT40L Serisi / S n f 0.5 FAT40L Serisi / S n f GC-A GC-A GC-A GC-A GC-A GC-B GC-B GC-B GC-B GK-A GK-A GK-A GK-B GK-B GK-B GK-B GK-B GK-B0045-0,00.-,.- 26, ,.- 27,.- 28,.- 27, , , ,.- 22,.- 2,.- 2,.- 2,.- 2,.- 2,.- 2,00.- 2,00.- Eylül 2

11 4,5 70,75 70,75 AKIM TRANSFORMATÖRLERİ Primer Ak m../5a Anma Gücü (VA) Minimum Sip. Adedi FAT60 Serisi / S n f Ø FAT60 Serisi / S n f GD-A GD-A GD-A GD-A ,00.- 6,00.- 6,00.- 6, , GD-B GD-B GD-B GD-B ,.- 5,.- 5,.- 8,.- FAT0 Serisi / S n f 0.5 Ø GD-A GD-A GE-A GE-A0055-9GE-A GE-A GE-A GE-A ,00.- 4,00.-,00.-,.- 56,.- 65, ,.- 8, FAT0 Serisi / S n f 6 8,5 46, GD-B GD-B GE-B GE-B0055-9GE-B GE-B GE-B GE-B0055-0,.-,.- 49,.-, , ,.- 76, ,.- FAT0L Serisi / S n f (*) Ø GL-A GL-A GL-A GL-A GL-A GL-A GL-A ,.-,00.- 5, ,.- 5,.- 56, , FAT0L Serisi / S n f GL-B GL-B GL-B GL-B GL-B GL-B GL-B , ,.-,.- 52,00.- 5, ,.- 57,.- FAT Serisi / S n f (*) Ø FAT Serisi / S n f GN -A GN -A0045-9GN -A GN -A GN -A GN -A GN -A ,00.- 6,.- 64,.- 72,.- 8, ,00.-, GN -B GN -B0045-9GN -B GN -B GN -B GN -B GN -B ,.- 6, , , ,.- 87,.- 0,00.- Eylül

12 AKIM TRANSFORMATÖRLERİ Primer Ak m../5a Anma Gücü (VA) Minimum Sip. Adedi FATL Serisi / S n f 0.5 (*) Ø GM -A GM -A0045-9GM -A GM -A GM -A GM -A GM -A , ,.- 70, , ,.- 94,00.- 5, FATL Serisi / S n f GM -B GM -B0045-9GM -B GM -B GM -B GM -B GM -B ,.- 69, ,.- 77,.- 85,00.- 9,.- 4,00.- MÜHÜRLÜ AKIM TRANSFORMATÖRLERİ Primer Ak m../5a Anma Gücü (VA) Minimum Sip. Adedi Eylül FAT0 Serisi / S n f 0.5 FAT0B Serisi / S n f 0.5 FAT40 Serisi / S n f 0.5 FAT40L Serisi / S n f 0.5 FAT60 Serisi / S n f 0.5 FAT0 Serisi / S n f 0.5 FAT Serisi / S n f 0.5 FATL Serisi / S n f GB - A0045-D0 9GB - A0045-D0 9GA - A0045-D00 9GA - A0045-D040 9GA - A0045-D0 9GA - A0045-D060 9GA - A0045-D075 9GA - A0045-D0 9GA - A0045-D 9GA - A0045-D0 9GA - A0045-D0 9GA - A0045-D0 9GC - A0045-D00 9GC - A0045-D 9GC - A0045-D0 9GC - A0045-D 9GC - A0055-D 9GK - A0045-D GD - A0045-D 9GD - A0045-D7 9GD - A0045-D800 9GD - A0045-D0 9GA - A0055-D 9GA - A0055-D0 9GA - A0055-D60 9GA - A0055-D0 9GA - A0055-D0 9GA - A0055-D00 9GN - A0055-D0 9GN-A0045-D0 9GN - A0055-D 00 9GM-A0045-D0 4,00.- 4,00.- 4,00.- 4,00.- 4,00.- 4,00.- 4,00.- 4, , ,80.- 5,00.- 7, ,.- 28,.- 29,.- 29,.- 29,.-,00.-,00.-, , , , ,.- 62,.- 7, ,.- 5, , ,.- 7, ,00.-

13 EasyPan DAĞITIM PANOLARI Yol Say s Do rudan Ba lant l EasyPan S va Alt S va Üstü EP EP EP2 EP2 EP EP VM-DDD VM-DDD VK-DDD VK-DDD VB-DDD VB-DDD , ,00.- 5, ,00.- 6,00.- 7,00.- S va Alt S va Üstü EPS EPS EP2S EP2S EPS EPS SM-DDD SM-DDD SK-DDD SK-DDD SB-DDD SB-DDD , , , ,00.-, ,00.- Devre Kesicili EasyPan S va Alt EP S va Üstü EP EP2 EP2 EP EP = Devre kesici tipini giriniz. (F, F, F2) # = Çevre s cakl kodunu giriniz. ºC:, 0ºC:2, 40ºC:, ºC:4, 55ºC:5 9VM- -# 9VM- 2-# 9VK- -# 9VK- 2-# 9VB- -# 9VB- 2-# = Sıva altı için A, sıva üstü için U yazınız. = Devre kesici anma ak m n giriniz. * * * * * * Kaçak Ak m Koruma fialterli EasyPan S va Alt EP 2 460x0x90 9VM- -# S va Üstü EP 8 460x0x90 9VM- 2-# EP2 570x0x90 9VK- -# EP x0x90 9VK- 2-# EP 6 675x0x90 9VB- -# EP 675x0x90 9VB- 2-# S va Alt S va Üstü EPS EPS EP2S EP2S EPS EPS = Kaçak ak m koruma flalteri tipini giriniz. (FK, FK0) = Kaçak ak m koruma flalteri anma ak m n giriniz. 75x85x87 75x85x 485x85x87 485x85x 595x85x87 595x85x 9SM- -# 9SM- 2-# 9SK- -# 9SK- 2-# 9VB- -# 9VB- 2-# # = Kutup sayısını giriniz. (2,4) = Sıva altı için A, sıva üstü için U yazınız. Anahtarl ve Otomatik Sigortal EasyPan S va Alt EP 2 460x0x90 9VM- -# S va Üstü EP 8 460x0x90 9VM- 2-# EP2 570x0x90 9VK- -# EP x0x90 9VK- 2-# EP 6 675x0x90 9VB- -# EP 675x0x90 9VB- 2-# S va Alt S va Üstü EPS EPS EP2S EP2S EPS EPS = Ürün tipini giriniz. Anahtarl EasyPan için, FMS ; Otomatik Sigortal EasyPan için FM6 veya FM yaz n z. = Anahtar anma ak m n giriniz x85x87 75x85x 485x85x87 485x85x 595x85x87 595x85x 9SM- -# 9SM- 2-# 9SK- -# 9SK- 2-# 9VB- -# 9VB- 2-# # = Kutup sayısını giriniz. (,2,,4) = Sıva altı için A, sıva üstü için U yazınız. * Devre kesicili EasyPan fiyat için do rudan ba lant l EasyPan fiyat na devre kesici fiyat n ekleyiniz. Bknz. sayfa 7-8 Kaçak ak m koruma flalterli EasyPan fiyat için do rudan ba lant l EasyPan fiyat na kaçak ak m koruma flalteri fiyat n ekleyiniz. Bknz. sayfa 7 * Anahtarl EasyPan fiyat için do rudan ba lant l EasyPan fiyat na anahtar fiyat n ekleyiniz. Bknz. sayfa 2 5 Eylül

14 EasyPan DAĞITIM PANOLARI Sıva altı Sıva üstü Sıva Altı EP EPS EP2 EP2S EP EPS A B C H h H H h h A B C A B C Sıva üstü EP EPS EP2 EP2S EP EPS A B C H h EasyPan BARA SİSTEMİ Yol Say s F-F çıkıfllı 0A Ana Bara Ak m F çıkıfllı F çıkıfllı Tavsiye edilen Ana fialter F - F2 - F F5 - F52 - F ZA-F -00 9ZA-F ZA-F -00 9ZA-F ZA-F -00 9ZA-F , , , ,00.- 5, ,00.-, , ,00.-,00.- 6, ,00.- A Ana Bara Ak m F çıkıfllı Tavsiye edilen Ana fialter F6 - F62 F7 F82 - F8 60A Ana Bara Ak m ZA-F -0 9ZA-F 2-0 9ZA-F -0 9ZA-F 4-0 9ZA-F -0 9ZA-F , ,00.- 5,00.- 6,00.- 7,00.- 8, ,00.- 5, , , , ,00.- Tavsiye edilen Ana fialter F7 F82 - F ZA-F ZA-F ZA-F ZA-F ZA-F ZA-F , , , ,00.- 9, , , ,00.- 8, ,00.-.0,00.-.5,00.- = Çıkıfllara ba lanabilecek devre kesici tipini giriniz. (F için, F için yazınız.) Devre kesicili Bara Sistemi için yukar daki fiyatlara devre kesici fiyat ekleyiniz. Not: F-F çıkıfllı bara sisteminin ana barası F çıkıfllı bara sisteminin ana barasına direkt ba lanabilmektedir. Bu sayede aynı pano içinde F-F çıkıfllı bara sistemi ile F çıkıfllı bara sistemi birlikte kullanılabilmektedir. Özellikler : 0 A, A ve 60A ana flalter ba lant imkan IEC ve CE normlar na uygunluk Kolay montaj Kolay ve güvenilir bak m 2, 4, 6, veya 2 yollu ( kutuplu) Federal F - F - F tipi flalterlerle ç k fl imkan EasyPan BARA SİSTEMİ İÇİN YARDIMCI DONANIM Modüler yap Estetik görünüm Komple teçhizatl Opsiyonel pano içinde sevk imkan Ana flalter kullanmadan do rudan ba lant imkan Renkli etiketler ile fazlar n gösterimi Ana fialter Ana Bara Ba lant Baralar 0A Ba lant Baralar A Ba lant Baralar 60A Ba lant Baralar 8BZ-H BZ-H00-0 8BZ-H00-060, , ,00.- Eylül 6

15 MODÜLER PANO SİSTEMLERİ Projelerinize göre Federal Elektrik ürünleriyle montajl olarak sevk edilmektedir. Elektriksel Karakteristikler Anma Ak m 00A e kadar Anma Çal flma Gerilimi 4V Anma Yal t m Gerilimi 00V Anma Dayanma Gerilimi 8 kv Anma K sa Süre Dayanma Ak m 65 ka Anma Tepe Dayanma Ak m 4 kapk Anma Çal flma Frekans - 60 Hz Afl r Gerilim S n f III Kirlilik Derecesi Mekanik Karakteristikler Pano Koruma S n f IP 54 Pano ç Bölümlendirme Form, 2, 4 Renk RAL 705 (Di er renkler iste e ba l d r) Federal Elektrik üretti i panolar ile ilgili tip test raporlar alm flt r. Deneyler ngiliz Belgelendirme Kuruluflu ASTA n n gözlemcileri ile birlikte IHP Test Laboratuar ve Bo aziçi Üniversitesi yüksek ak m laboratuarlar nda yap lm flt r. Federal tip testli panosunda girifl ve ç k fllar sistemlerin ihtiyaçlar na göre pano üstünden veya alt ndan yap labilirken, kablo veya basbar ba lant lar n pano önünden ya da arkas ndan yapma imkan sa lamaktad r. Panolar tamamen modüler yap da tasarland klar ndan vidal birleflimleri sayesinde de ifliklikler yap labilir ve /veya modüller eklenerek büyütülebilir. Sa lam yap lar yla yüksek kesme kapasiteli kesicilerin açma-kapama manevralar s ras nda oluflan dinamik kuvvetlere dayan kl d r. Panolarda kullan lan düflük s cakl k art fl katsay l bara tasar m sayesinde pano içi ekipmanlar n ömrünün uzun olmas sa lanmaktad r. Can ve mal güvenli inin sa lanmas amac yla enerjili parçalara direkt ya da indirekt temas engellenmektedir. Federal Panosunun Elektriksel Karakteristikleri Ak m kapasitesi : 00 A Anma gerilimi : 4 V Yal t m gerilimi : 00 V Darbe Dayan m Gerilimi : 8kV Tepe Dayan m Ak m : 4kApk K sa Süre Dayan m Ak m : 65kArms Kullanma Faktörü : Koruma Derecesi : IP54 Biçimlendirme : Form 4b Standart : IEC 649- ve IEC Eylül

16 ELEKTRONİK BALASTLAR Professional Elektronik Balastlar Model Güç (W) Ambalaj Adet/Kutu T5 Sınıfı TRD5-FDH-/LW TRD5-FDH-2/LW TRD5-FDH-/MW TRD5-FDH-2/MW TRD5-FDH-4/4 TRD5-FDH-/54 TRD5-FDH-2/54 x4, 6, 8, 2x4, 6, 8, x4, 2, 28, 5 2x4, 2, 28, 5 4x4 x54 2x T8 Sınıfı TRD8-FDH-/ TRD8-FDH-2/ TRD8-FDH-/8 TRD8-FDH-2/8 TRD8-FDH-4/8 TRD8-FDH-/0 TRD8-FDH-2/0 TRD8-FDH-/6 TRD8-FDH-2/6 TRD8-FDH-/58 TRD8-FDH-2/58 x 2x x8 2x8 4x8 x0 2x0 x6 2x6 x58 2x TC-L Sınıfı TRDL-FSD-/MW TRDL-FSD-2/MW TRDL-FSD-/6 TRDL-FSD-2/6 TRDL-FSD-/40 TRDL-FSD-2/40 TRDL-FSD-/55 TRDL-FSD-2/55 x8, 2x8, x6 2x6 x40 2x40 x55 2x TC- DEL Sınıfı TR- DEL UV Sınıfı TRDC-FSM-/MW TRDC-FSM-2/MW TRDC-FSM-/26 TRDC-FSM-2/26 TRDZ-UVL-/2 TRDZ-UVL-/40 x,, 8 2x,, 8 x26 2x26 x2 x Basic Elektronik Balastlar T8 Sınıfı TRD8-BSC-/ TRD8-BSC-2/ TRD8-BSC-/8 x 2x x T5 Sınıfı TRD5-BSC-/LW TRD5-BSC-2/LW TRD5-BSC-/MW TRD5-BSC-/ x4,6,8, 2x4,6,8, x4,2 x T5C Sınıfı TCL Sınıfı TC-DEL Sınıfı TC-SEL Sınıfı TC-TEL Sınıfı TC-F Sınıfı TC-DD Sınıfı TRD5-BSC-/22 x TRDL-BSC-/MW x8, 4..8 TRDC-BSC-/MW TRDC-BSC-2/MW TRDC-BSC-/26 TRDS-BSC-/MW TRDS-BSC-2/MW x,,8 2x, x26 x5,7,9, 2x5,7,9, TRDT-BSC-/26 x TRDF-BSC-/MW x8, TRDD-BSC-/MW TRDD-BSC-2/ x,6 2x Eylül 8

17 YETK L SATICILARIMIZ ALGE ELEKTRK Emekyemez Mah. Yan kkap Sokak No: 7 K: Karaköy / STANBUL Tel : (022) Faks : (022) Web : ALKANLAR ELEKTRK Çiftlik Cad. No:7 Büyükbakkalköy Maltepe / STANBUL Tel : (026) ( hat) Faks : (026) Web : UBE: fiair Ziyapafla Cad. Günefl Han No:5/A Karaköy / STANBUL Tel : (022) Faks : (022) 2 44 ARTI ELEKTRK Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Çaltepe Sokak No: 8 Çekmeköy / STANBUL Tel : (026) Faks : (026) Web : AYAR KABLO ELEKTRK Arapçeflme Mah. Yena Ba dat Cad. No.645/A Gebze / KOCAEL Tel : (0262) Faks : (0262) Web : EMEL ELEKTRK Yeni Sanayi Sitesi 6/B Blok No: 4 Yeni Sanayi / ED RNE Tel : (0284) 9 6 (pbx) Faks : (0284) UBE: Refladiye Mah. Atatürk Bulvar No: 2 Çorlu / TEK RDA Tel : (0282) (pbx) Faks : (0282) 65 GEMO ELEKTRK Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 8 No: 82-8 Okmeydan / STANBUL Tel : (022) (pbx) Faks : (022) Web : ERKAN ELEKTRK Sanayi Caddesi Do an Sok. No: / ULUS / ANKARA Tel : (02) (pbx) Faks : (02) 7 90 SMTES ELEKTRK Sanayi Caddesi Kuruçeflme Sk. No: /A ULUS / ANKARA Tel : (02) 57 2 (pbx) Faks : (02) UBE: 2. Cadde 4 Sokak No: 2 vedik Organize Sanayi Bölgesi OST M / ANKARA Tel : (02) Faks : (02) OSKAR ELEKTRK Sanayi Caddesi No: 2- ULUS / ANKARA Tel : (02) 2 4 Faks : (02) ADA TABLO PANO vedik Organize Sanayi Bölgesi A aç flleri Sanayi Sitesi 2. Cadde 599 Sk. No: 4 Ostim / ANKARA Tel : (02) Faks : (02) Web : ANADOLU AKAN ELEKTRK Bankalar Caddesi. Sokak No: /A S VAS Tel : (046) 22 7 Faks : (046) AR ELEKTRK Güalibey Mahallesi Yenido an 4. Sokak No: 4/A Tedafl Arkas ÇORUM Tel : (064) Faks : (064) Web : STANBUL BLGE GNAY PANO ELEKTRK MHENDSLK Camiatik Mah. Pınar Cad. No: Malkara / TEK RDA Tel : (0282) / 02 Faks : (0282) Web : GRBZ ELEKTRK Alemda Caddesi Çay rönü Mevkii No: 9 Afla Dudullu / STANBUL Tel : (026) (pbx) Faks : (026) Web : OKYANUS ELEKTRK Emekyemez Mahallesi Devedikeni Sokak Kavak Han No: 4 / 02-0 Karaköy / STANBUL Tel : (022) (pbx) Faks : (022) Web : UBE : Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 7-8 No: 74 Okmeydan / STANBUL Tel : (022) Faks : (022) SAHL ELEKTRK Emekyemez Mahallesi Tutsak Sokak Gökalp Han No:2/ Karaköy / STANBUL Tel : (022) Faks : (022) Web : SENKRON ELEKTRK Yeni Mahalle stasyon Cad. No:4 Lüleburgaz/KIRKLAREL Tel : (0288) 4 02 Faks : (0288) 47 7 Web : SOMELPA ELEKTRK Bankalar Cad. fiair Eflref Sokak hsan Han No: 8/2- Beyo lu/ STANBUL Tel : (022) Faks : (022) 2 2 ANKARA BLGE BAKAL ELEKTRK Eski Sanayi Bölgesi 2. Cadde No: 22 KAYSER Tel : (052) 0 Faks : (052) 0 BEST OTOMASYON Eski Sanayi Bölgesi 7. Cadde 8. Sokak N0: 9- KAYSER Tel : (052) Faks : (052) (Pbx) Web : DEAL ELEKTRK BOBNAJ Yeni Sanayi Sitesi Camii Arkas No:67 AKSARAY Tel : (082) Faks : (082) MURAT ELEKTRK Menderes Mahallesi 57. Sokak fievket Erdo an Apt. Alt No:2 KIRfiEH R Tel : (086) Faks : (086) KONEN ELEKTRK.Organize Sanayi Bölgesi stikamet Caddesi No:28 KONYA Tel : (02) 82 4 Pbx Faks : (02) 82 7 ZOLGUN ELEKTRK Büsan Organize Sanayi Bölgesi 4. Sokak No: KONYA Tel : (02) 45 Faks : (02) Web : TERMO ELEKTRK Çarfl bafl Mahallesi 5. Sokak Ercan Apt. Alt No:4 S VAS Tel : (046) 2 00 Faks : (046) TAAR ELEKTRK Büyük Hendek Cad. No: /D Karaköy / STANBUL Tel : (022) Faks : (022) Web : TUNSAN ELEKTRK ELEKTRONK Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 8 No: 7 Okmeydan / STANBUL Tel : (022) Faks : (022) Web : YILDIZ ELEKTRK K flla Cad. Rami Emintafl Sanayi Sitesi No.87/2 Rami / STANBUL Tel : (022) Faks : (022) Web : YUNUS ELEKTRK fiair Ziya Pafla Caddesi Yücel Kat:-4 Han No: 54 Karaköy / STANBUL Tel : (022) Faks : (022) 0 94 Web : ZAFER ENERJ Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 5 No: 29 Okmeydan / STANBUL Tel : (022) (pbx) Faks : (022) TURHAL ELEKTRK G.O.P. Caddesi No:86 TURHAL / TOKAT Tel : (056) Faks : (056) YALIN ELEKTRK NAAT GOP Bulvar 8. Sokak No: 4/A TOKAT Tel : (056) 00 Faks : (056) DOU KARADENZ GALP MHENDSLK Necipbey Caddesi No: SAMSUN Tel : (062) Faks : (062) 4 05 UBE: voksan Özankara Sitesi 22. Cadde 65 Sokak No: 9 OST M / ANKARA Tel : (02) Faks : (02) UBE: 2 no lu Beflirli Mahallesi Eflref Bitlis Caddesi Nevin Han m Apt. No: 2 Daire: TRABZON Tel : (0462) GL ELEKTRK Necipbey Caddesi No: SAMSUN Tel : (062) 4 76 Faks : (062) KILI ELEKTRK Eski Erzurum Yolu Üzeri No:4 De irmendere/ TRABZON Tel : (0462) 6 Faks : (0462) NUMAN ELEKTRK Derviflo lu Sokak Atatürk Apartman No: 8 TRABZON Tel : (0462) 2 5 Faks : (0462) Eylül

18 YETK L SATICILARIMIZ DOU KARADENZ ZEN ELEKTRK Fevzipafla Cad. No: /B ERZ NCAN Tel : (0446) Faks : (0446) RLETEK ELEKTRK Organize Sanayi Bölgesi Arsin / TRABZON Tel : (0462) 7 29 / Faks : (0462) 7 98 İZMİR BOLEM ELEKTRİK /9 Sokak No:/ Karahasan Atl fl Merkezi Yeniflehir / ZM R Tel : (022) (pbx) Faks : (022) web: EGE PRESTİJ ELEKTRİK /4 Sokak No:/D Yeniflehir / ZM R Tel : (022) (pbx) Faks : (022) Web : EMA ELEKTRİK /5 Sokak Yener fl Merkezi No:2/J Yeniflehir / ZM R Tel : (022) (pbx) Faks : (022) Web : ÖZBATIR ELEKTRİK /9 Sokak Karahasan Atl fl Merkezi No: /N Yeniflehir / ZM R Tel Faks : (022) Gsm : (05) ALP MHENDSLK Cemal Gürsel Caddesi No: 86/B Seyhan / ADANA Tel : (022) Faks : (022) UBE : Yeflilova Mahallesi Aslandamı fl Merkezi E Blok No: Seyhan / ADANA Tel : (022) Faks : (022) COKUN MHENDSLK Raifpafla Caddesi Yar kkaya Apt. No:2 skenderun / HATAY Tel : (026) 64 4 Faks : (026) Eylül : (022) (Pbx) Web : SERER ELEKTRİK /4 Sokak No:/E Yeniflehir / ZM R Tel : (022) Faks : (022) Web : EGE BANAZ ACAR ELEKTRİK Kurtulufl Mahallesi Fatih Caddesi No: UfiAK Tel : (0276) (pbx) Faks : (0276) Web : www. acarelektrik.com.tr ANKARA BLGE SEHER ELEKTRK Afla Mumcu Caddesi No:6/A ERZURUM Tel : (04) 2 08 Faks : (04) 5 40 SEYHANLAR ELEKTRK Nevzat Güngör Caddesi No: A RI Tel : (0472) 2 44 Faks : (0472) 2 44 ZMR BLGE BANAZ ACAR ELEKTRİK ŞUBE : Baflaran Caddesi No: Banaz / UfiAK Tel : (0276) 46 (pbx) Faks : (0276) BİREL ELEKTRİK S ra Kap lar Mahallesi Yeflilköy Caddesi No:70 Merkez/ DEN ZL Tel : (08) Faks : (08) DEKOR ELEKTRİK Süleyman Demirel Bulvarı Asmalı Evler Mahallesi No:7 Kınıklı / DEN ZL Tel : (08) Faks : (08) web: FENİŞ ELEKTRİK Ankara Yolu Akcin Gıda Toptancıları Sitesi No: Afyonkarahisar Tel : (0272) Faks : (0272) Web : ŞUBE : Süleyman Göncer Caddesi Gökhan Alpata fl han No:2/2- AFYONKARAH SAR NİSU ELEKTRİK Ulusal Egemenlik Caddesi No:/D Marmaris / MU LA Tel : (02) 5 (pbx) Faks : (02) ÖZÇINAR ELEKTRİK Sümer Mahallesi Akçeflme Mevkii No: 46 DEN ZL Tel : (08) (pbx) Faks : (08) Web : YÜCELİŞ ELEKTRİK Uçanc bafl Mahallesi Turan Günefl Caddesi No: 5 DEN ZL Tel : (08) 26 5 (pbx) Faks : (08) ADANA BLGE DABLAN ELEKTRK skenderun Yolu Üzeri Güzelburç Beldesi Yol Kavfla Dablan Apt. No: 48 / B Antakya / HATAY Tel : (026) Faks : (026) DOANATE ELEKTRK smetiye Mahallesi Niyazi M sri Caddesi Niyazi M sri Sokak No:8 MALATYA Tel : (02) 2 5 Faks : (02) ERAYDIN ELEKTRK Mesudiye Mahallesi 5 Sk. No: / A MERS N Tel : (0) Faks : (0) Web : 40 YILMAZ ELEKTRK Fatih Caddesi No:28 G RESUN Tel : (0454) Faks : (0454) UBE: smetpafla Caddesi No:8/B ORDU Tel : (0452) 9 Faks : (0454) YILMAZ ELEKTRK Meydan Caddesi No: R ZE Tel : (0464) Faks : (0464) ANTALYA ÇETİN ELEKTRİK Belediye Karfl s Akçay Kasabas Elmal /ANTALYA Tel : (02) Faks : (02) 629 ERCİYES ELEKTRİK Meydan Kavfla Mah. 95 Sk. Erciyes Plaza No: ANTALYA Tel : (02) Faks : (02) 28 Web : SEKA ENERJİ Sugözü Mahallesi Stat Caddesi Yakar Sokak Aydın Apt. No: /A Alanya/ ANTALYA Tel : (02) Faks : (02) YEĞENLER ELEKTRİK Aspendos Bulvar No: ANTALYA Tel : (02) 2 8 ( Hat) Faks : (02) ÇAĞDAŞ ELEKTRİK Cumhuriyet Caddesi Zafer Mahallesi No: BURDUR Tel : (08) 2 2 Faks : (08) IŞIN ELEKTRİK P. Mehmet Mahallesi 8. Cad. Yüce Apt. 769 Sokak No:9/ ISPARTA Tel : (06) Faks : (06) GRBZ ELEKTRK Mesudiye Mahallesi 5 Sokak No:4 MERS N Tel : (0) 6 7 Faks : (0) KARABULUT ELEKTRK Gazi Caddesi Tuncay Sokak Kolo lu flhan No:2/B ELAZI Tel : (04) Faks : (04) KAYA ELEKTRK K z lay Caddesi Karasoku Mahallesi. Sokak No:4/B Seyhan / ADANA Tel : (022) Faks : (022) S.SEZER ELEKTRK Toros Mahallesi PTT Caddesi Yelmiz Apt. No:22/A Çukurova / ADANA Tel : (022) Faks : (022)

19 YETK L SATICILARIMIZ AKGN ELEKTRK Örnek Sanayi Sitesi 6 Sokak No:9 Band rma / BALIKES R Tel : (0266) Faks : (0266) BURSA BAKIR KABLO ELEKTRK Üçevler Mah. Nilüfer Ticaret Merkezi 56. Sok. No:60 Nilüfer / BURSA Tel : (02) Faks : (02) Web : BYKALPLER ELEKTRK Vatan Caddesi No: 8/A ESK fieh R Tel : (0222) 4 86 (4 hat) Faks : (0222) UBE : Atatürk Bulvarı Alikalfa Çarfiısı No:4 KÜTAHYA Tel : (0274) Faks : (0274) BURSA BLGE AIN ELEKTROMARKET K br s fiehitleri Cad. Babada Apt. No: 4 / B Osmangazi / BURSA Tel : (02) (Pbx) Faks : (02) Web : ETN ELEKTRK zmir Yolu Nilüfer Ticaret Merkezi No: 8 BURSA Tel : (02) (Pbx) Faks : (02) Web : ESPAR ELEKTRK Vatan Cad. No:4 ESK fieh R Tel : (0222) 90 0 (Pbx) : (0222) (Pbx) Faks : (0222) Web : GENCAL KARDELER ELEKTRK Üçevler Mah. Ah ska Cad. No:299 Nilüfer / BURSA Tel : (02) Faks : (02) Web : Web : OUZ ELEKTRK Baksan San. Sit. No: 88 BLOK NO: ESK fieh R Tel : (0222) Faks : (0222) PESKA KABLO Yeni Sanayi Sitesi Kalender Cad. Galip Sokak No:2 negöl / BURSA Tel : (02) Faks : (02) BATI KARADENZ BLGE AKSOY ELEKTROMARKET Sakarya Caddesi No: 99 SAKARYA Tel : (0264) 27 5 (Pbx) Faks : (0264) BORA ELEKTRK Kocaeli Körfez San.Sit. 404 Blok No: KOCAEL Tel : (0262) Faks : (0262) Web : SAFRANBOLU AKIR NAAT ELEKTRK Yeni Mahalle Sadri Artunç Cad. Uyaroglu Apt. No: 5 Safranbolu / KARABÜK Tel-Faks: (070) ELPM MAK. N. ELEKTRK Erenler Mah.. Sokak No: Erenler / SAKARYA Tel : (0264) Faks : (0264) Web : EREL MHENDSLK Çetin Apatay Bulvar Özbir Apt. No:4 Karadeniz Ere li / ZONGULDAK Tel : (072) Faks : (072) GELM ELEKTRK Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Cad. Gözen 2 Sitesi Deniz Apt. No: / F BARTIN Tel : (078) Faks : (078) MEPSA MAKNE ELEKTRK Dörtyol San.Çarfl s Yüksek Mah. Eskiflehir CaD. No: 44 SAKARYA Tel : (0264) Faks : (0264) Web : NE-KA ATILIM ELEKTRK Aktekke Mahallesi Deveciler Caddesi No: 2 KASTAMONU Tel : (066) 22 4 Faks : (066) 22 4 LER ENERJ ELEKTRK Akçacami Caddesi No: 26/B ZM T Tel : (0262) 22 Faks : (0262) UBE : Körfez Mahallesi Körfez Küçük Sanayi Sitesi Blok No:-22- ZM T Tel : (0262) Faks : (0262) YRK ELEKTRK Belediye Bulvar Otopark alt No:2 ZONGULDAK Tel : (072) ( hat) Faks : (072) 5 55 Gsm : (052) ALTESAN ELEKTRK Cumhuriyet Caddesi No:8 fianliurfa Tel : (044) Faks : (044) Web : BABAOLU ENERJ Vali Ozan Caddesi Bingül fl merkezi No:2 Yeniflehir / MARD N Tel : (0482) 2 9 Faks : (0482) 2 40 ABUK ELEKTRK Atatürk Bulvar Cumhuriyet Karakolu Karfl s No: 8 ADIYAMAN Tel : (046) 5 26 Faks : (046) GNEYDOU ANADOLU BLGE ECER ELEKTRK Ali Emiri Caddesi 5. Sokak Müflavirler Apt. Alt No: /E D YARBAKIR Tel : (0) Faks : (0) KORKMAZ MHENDSLK fieyh Adil Mahallesi Girne Caddesi Arı Sitesi B Blok No 2/b KAHRAMANMARAfi Tel : (044) Faks : (044) UUR ELEKTROMARKET ncilip nar Mahallesi 8 nolu sk. No:4/A GAZ ANTEP Tel : (0) Faks : (0) UBE : Karagöz Mahallesi Torun Sokak No:/A GAZ ANTEP Tel : (0) Faks : (0) STNSAN ELEKTRK skender Pafla Mahallesi E ri Sokak No: 9 D YARBAKIR Tel : (0) Faks : (0) Web : 4 Eylül

20

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA C Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FECSAKP1 (Trifaze V) 0 kvar - 0 kvar K Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FEK-13 (Trifaze V) kvar... kvar Ç NDEK LER Güç Faktörü Düzeltme etotları KP Teknolojisinin

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

Acti 9 mod ler sistemi; se imi basit, kullanýmý kolay evre dostu. DokunduÛunuz andan itibaren kaliteli bir r n olduûunu g rebilirsiniz.

Acti 9 mod ler sistemi; se imi basit, kullanýmý kolay evre dostu. DokunduÛunuz andan itibaren kaliteli bir r n olduûunu g rebilirsiniz. Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri İçindekiler Minyatür devre kesiciler......sayfa no. Acti 9 serisi ik60n, 6kA, C ve B e rileri...5 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, C e risi...6 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, B e risi...7

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri. İçindekiler

Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri. İçindekiler Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri İçindekiler Otomatik sigortalar......sayfa no. Acti 9 serisi ik60n, 6kA, C ve B e rileri...5 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, C e risi...6 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, B e risi...7

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

Fiyat Listesi 12 Kas m 2014

Fiyat Listesi 12 Kas m 2014 Fiyat Listesi 2 Kas m fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 2 KASIM Teknik Destek 0 77 teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi ni pdf format nda afla daki adresten download edebilirsiniz. www.siemens.com.tradfiyatlistesi

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 25 KASIM 2013 Teknik Destek teknikdestek.tr@siemens.com

fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 25 KASIM 2013 Teknik Destek teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi Kas m fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi KASIM Teknik Destek 0 77 teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi ni pdf format nda afla daki adresten download edebilirsiniz. www.siemens.com.tradfiyatlistesi

Detaylı

S v Yak tl Kat Kaloriferi

S v Yak tl Kat Kaloriferi S v Yak tl Kat Kaloriferi YI GARANT 03 Yeni Seri AARKO SIVI YAKITI KAT KAOR FER Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.fi. yar m yüzy la yaklaflan geçmifliyle Türkiye de s sanayisinin deneyimli ve güvenilir

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER Sistem Armada ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER 2 Kutup + Toprak, Hijyen ve Sa l k (s. 13) Ifl kl gösterge (s. 09) Hareket dedektörlü engel ayd nlatma (s. 09) S STEM Armada Çal flma alanlar n z

Detaylı

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi DIVATOP MICRO KOMB LER 24, 32 ve 37 kw l k üç farkl kapasite seçene i Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim EN 13203 e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu 92/42 EEC direktifine göre üç

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY TOP B YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 80 kw, 123 kw, 159 kw ve 246 kw l k 4 farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* 1230 kw a kadar kaskad ba lant imkan

Detaylı

Altivar 28 Telemecanique

Altivar 28 Telemecanique Kullanim Kilavuzu Altivar 28 Telemecanique Asenkron motorlar için hiz kontrol cihazlari IT NÖTR NOKTA BA LANTISI : zole edilmifl veya yüksek-empedansl sistem (IT) ile 460V ±%10 dan daha büyük bir gerilim

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Kullan m k lavuzu. Altivar 11 Telemecanique Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar

Kullan m k lavuzu. Altivar 11 Telemecanique Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kullan m k lavuzu Altivar 11 Telemecanique Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar H z kontrol cihaz enerjilendirildi inde, güç komponentleri ve baz kontrol komponentleri flebekeye ba lan r. Bunlara

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Elektrik flebeke korumas. Sepam 10 serisi

Elektrik flebeke korumas. Sepam 10 serisi Elektrik flebeke korumas Sepam 0 serisi Sepam 0 serisi İçindekiler Introduction 3 Sepam protection relays, the product of experience 3 Selection guide for all applications 4 Panorama of Sepam applications

Detaylı

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ Yeni DMX 3 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ YENİ DMX 3 Açık tip şalterler 4000 A e kadar TÜM BİNA TİPLERİ İÇİN ETKİN KORUMA VE KONTROL 02 1600 A e kadar DPX kompakt şalterler

Detaylı