KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI"

Transkript

1 KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

2 İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar Programı... Proje Yönetimi. Toplam verimli Bakım. Satınalma Yönetimi Stok Yönetimi. Kurumsal Kaynakların Planlanması (ERP).. Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi. Verimliliği Arttırma ve Maliyet Düşürme Teknikleri Risk Analizi Dış Ticarete Giriş.. Profesyoneller için Sözleşme Yönetimi.. Call Center Yönetimi.. Kapsamlı UFRS Şirket Ortakları İçin UFRS Kobi Muhasebe Standartları Finansçı Olmayanlar İçin UFRS. Balanced Scorecard ve Süreç Performans Yönetimi İleri Süreç Analiz ve İyileştirme Teknikleri. İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması. MS Visio 2007 ile Süreç Modelleme, Analiz ve Süreç Performans Yönetimi. Nümerik Olmayan Problem Çözme Teknikleri 7 Yeni Metot.. Süreç Kıyaslaması Stratejik Planlama ve Yönetim.. Stratejik Planlama. Balanced Scorecard Atölye Çalışması.. Süreç Performans Ölçümü..

3 Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları Kimler katılmalı? Firmalarında Enerji Yönetim Sistemi kurmak isteyen sistem yöneticileri, teknik yöneticiler ile Enerji yönetimi konusunda kurum içi farkındalık geliştirmek amaçlı tüm çalışanlar. Niçin ve Neden? Bu eğitim, enerji verimliliğini arttırmak için gerekli olan sistemlerin ve süreçlerin kurulmasında kuruluşlara yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Sistematik yürütülen enerji yönetimi çalışmalarıyla, maliyetlerde, sera gazlarının emisyonlarında azalmalar sağlanacaktır. Enerji Yönetim Sistemi eğitimi, sistemin kurulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi için standart şartlarının açıklanmasını sağlar.ayrıca kuruluşların uymak zorunda olduğu yasal yükümlülükleri açıklayarak, enerji verimliliğinin sürekli iyileştirilmesi konusunda sistematik bir yaklaşımın ortaya konulmasında yardımcı olur. Nasıl? Standart Maddelerinin uygulama örnekleri ile açıklanması Sistemin adım adım kuruluşunu içeren grup çalışmaları Enerji verimliliğini arttırıcı örnek uygulamalar İki gün Kazanımlar Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: Kavram karmaşasına son: Enerji, Enerji Verimliliği, Enerji Yönetimi; EN Standart maddelerinin ihtiyaçlarına hakimiyet Sistemi kurma ve uygulamaya alma becerisi

4 Enerji: Nereden, nereye? * Türkiye nin enerji dengesi * Dünya da enerji dengesi Kavramlar: * Enerji Verimliliği * Enerji Yönetimi Mevzuat: * Enerji Verimliliği Kanunu * Yönetmelikler Enerji Yönetim Sistemi Şartları * Genel Şartlar * Enerji Politikası *Planlama * Uygulama ve Faaliyetler * Kontrol * Gözden Geçirme * Grup Çalışmaları Enerji Yönetimi: * Yeni bir hayat biçimi * Modeller Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 2 gün Saatler 09:30-17:30 Katılımcı sayısı Eğitim notları Eğitim Kitapçığı Katılım belgesi Öğle arası 12:30 13:30 Oturma düzeni Ay düzeni yerleşim + Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

5 Toplam Kalite Yönetimi Performansı, verimliliğini ve iş sonuçlarının başarısını arttırmanın yolları Kimler katılmalı? Niçin ve Neden? Nasıl? Her düzey yönetici ve çalışanlar Toplam Kalite Yönetimi, bir yandan müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak bir yandan da maliyetleri düşürmek suretiyle kuruluşları daha esnek ve rekabetçi kılan bir yönetim anlayışıdır. Özetle, firma bütününde kalitedir. Toplam Kalite Yönetimin nin uygulamaya geçmesi ile ve faydaları konusunda kapsamlı bir çalışma yapan Dr. Vinod Singhal ve Dr. Kevin Hendricks, TKY ilkelerinin etkin uygulanmasının başarılı sonuçlar yarattığı hakkında sağlam deliller sunmaktadır. Kalite ödülü kazanmış 600 kuruluşta 5 yıl süren çalışma hisse değerleri, işletme gelirleri, satışları ve satış karlılıklarında, istihdamda ve aktiflerinin büyümesinde anlamlı iyileşmeler göstermiştir. Dr. Singhal ve Dr. Hendricks yaklaşık 600 kuruluşun mali kazanımlarını benzer boyutla ve aynı endüstri kesiminden belirlenen bir kontrol grubu ile karşılaştırmışlardır. Her iki grup ödül kazananların ödülden bir yıl öncesini ve ödül kazandıktan 4 yıl sonrasını kapsayan 5 yıl boyunca izlemiştir. Ödül kazananlar birçok mali başarım ölçütünde ortalama olarak belirgin daha fazla iyileşme göstermişlerdir. Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması İki gün Kazanımlar Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: Toplam anlayışının öğelerinin belirlenmesi TKY Yapı Taşlarının Uygulanma Yöntemleri Değişimin kazançları ve nereden başlanılacağı Malcolm Baldridge ve EFQM mükemmelik modeli kriterlerinin anlamının pekiştirilmesi Hayata Geçirilmesinde Tehditleri Fırsata Dönüştürme Yöntemlerinin öğrenilmesi

6 I. Giriş Kalitenin evrimi Toplam kalite Yönetimi nin gelişimi Sonuç mu? Süreç mi? Bireysel kalite Liderlik ve yönetim kalitesi Başarılı uygulamalardan örnekler II. Temel Yaklaşımlar (TY) Süreç yönetimi Analiz ve iyileştirme yöntemleri III. Değişim Yönetimi Kurum kültürü Eğitim ve bilinçlendirme Harekete geçirme Takım eğitimleri Yaşayarak öğrenme IV. Uygulama Öncesi Hazırlık Öz değerlendirme Fırsat / Tehdit Analizleri Proje Planlama Problem çözme kültürü Takım çalışması Uygulama çalışmaları Mükemmellik modelleri ve kriterleri Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 2 gün Saatler 09:30-17:30 Katılımcı sayısı 8-20 Eğitim notları Öğle arası 12:30 13:30 Katılım belgesi Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

7 Stratejik Yönetim K im le r ka t ılm a lı? N i ç i n v e N e d e n? N a s ıl? Lider ve Yöneticiler Karmaşık problemlerin çözümlemesi, temel sorun alanlarının tespiti, eylem planlarının oluşturulması ile ilgili yetkinliklerin geliştirilmesi ve stratejik karar alma becerilerinin geliştirilmesi. Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması Üç gün Kazanımlar Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: Stratejik karar alma becerilerinin gelişmesi. Temel sorun alanlarının tespiti ve çözümlenmesi.

8 I. Stratejik Yönetimin Temel Kavramları II. Çevre Taraması ve Sektör Analizi III. Kurum Analizi IV. Strateji Formülasyonu ve Durum Analizi V. Strateji Uygulaması, Ölçümü ve Takibi VI. Olgu Çalışması: Stratejik Yönetim Uygulamaları Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 3 gün Saatler 09:30-17:30 Katılımcı sayısı 8-20 Eğitim notları Öğle arası 12:30 13:30 Katılım belgesi Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

9 Hizmet Yönetimi N a s ıl? K im le r ka t ılm a lı? N i ç i n? Hizmet sektöründen her kademe yöneticiler Hizmet kalitesi kriterlerini tanıtmak, sektörel özelliklerin bu kriterlerle ilişkisini incelemek ve hizmet kalitesinde başarının veya başarısızlığın nedenleri ve sonuçlarını tartışmak. Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması Bir gün K a za n ım l a r Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: Hizmet kalitesi kriterlerini tanıtmak, sektörel özelliklerin bu kriterlerle ilişkisini incelemek ve hizmet kalitesinde başarının veya başarısızlığın nedenleri ve sonuçlarını tartışmak.

10 I. Hizmet ve Kalite Kavramı V. Hizmet Kalitesinde İletişim II. Hizmet Kalitesi Göstergeleri VI. Müşteri Tatminine Yönelik Geliştirilmiş Model III. Hizmet Kalitesi Kriterleri IV. Hizmet Kalitesi Fark Modeli VII. Hizmet Kalitesi İyileştirme Çalışmaları Müşterilerin Beklentilerini Belirlemek Sürecin Tasarımı ve Sistemin Denetimi Bilgi Akışı ve Sonuçların Ölçümü Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 1 gün Saatler 09:30-17:30 Katılımcı sayısı Eğitim notları Öğle arası 12:30 13:30 Katılım belgesi Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

11 Süreç Yönetimi Köt ü b ir s üreç, iş in ger çe k yapılm a zama nının on k atı faz la zama nd a ça lış ır. İyi süre ç te ise, zama n k ayıplar ı yok edilmişt ir. Kimler katılmalı? Süreç yönetimini başlatacak veya süreç yönetimine başlamış firma çalışanlarıyla, konuya ilgi duyan Niçin ve Neden? Motorola ve Milliken gibi dünya çapında firmaları inceleyen kıyaslama çalışmaları açıkça göstermiştir ki rekabetçi ve değişime ayak uydurabilen bir kuruluş olabilmek için ürün ve hizmet geliştiren ve sunan süreçlerin yönetilmesi ve iyileştirilmeleri gereklidir. Müşterilerin kötü iş süreçleri nedeniyle bir firmayla iş yapmayı bırakma olasılıkları kötü ürün nedeniyle bırakma olasılıklarından beş kat daha fazladır. Bu eğitimde katılımcıların, süreç yönetimi ile ilgili temel kavram ve tanımlarla, süreçlerin belirlenmesi, tanımlanması ve süreç iyileştirme metodolojisini öğreterek firmalarında temel süreçlerini belirleyecek, tanımlayacak, kritik süreci seçip iyileştirme yapacak duruma gelmeleri amaçlanmaktadır Nasıl? Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması İki gün Kazanımlar Süreç yönetimiyle ilgili temel tanımları yapabilmek, Süreçlerin sınıflandırılmasını söyleyebilmek Süreç hiyerarşisini anlatabilmek Bir firmanın süreçlerini belirleyebilmek Belirlenen süreçleri tanımlayabilmek Süreç performans göstergesi tanımını yapabilmek,ölçmenin önemini açıklayabilmek Süreç performans göstergelerinin türlerini öğrenmek Süreçlere performans göstergesi atayabilmek Süreç sahibi ve iyileştirme ekibinin özellik ve sorumluluklarını sıralayabilmek Kritik süreçleri seçebilmek ve alınan bir sürece süreç iyileştirme metodolojini uygulayabilmek Y e t k i

12 Süreç ve İş Süreci Kavramları Süreçler Neden Önemlidir? İş Süreçleri ve Dikey Organizasyonlar Kilit Süreçlerin Belirlenmesi İyi Yönetilmeyen İş Süreçlerin Belirtileri - Kritik Süreç Seçimi Süreç ve Alt Süreç Kavramı Süreç Sınıflandırma, Süreç Hiyerarşisi Süreç Yönetiminin Amaçları ve Yararları İş Süreçlerinin İyileştirilmesi, BPI (Business Process Improvement) Metodolojisi İyileştirme Ekibinin Oluşturulması Sürecin Tanımının Yapılması, Taslak Haritanın Çıkarılması Müşteri Bilgisini Toplama Sürecin Mevcut Durumunun İncelenmesi Önceliklerin Belirlenmesi Kıyaslama Sorunun Kaynağını Belirleme Çözüm Geliştirme Uygulama Planının Oluşturulması İyileştirmelerin Hayata Geçirilmesi Uygulamanın Yaygınlaştırılması Neden Sürekli İyileştirme? Öğretilen İyileştirme Metodolojisinin Adım Adım Uygulanacağı Bir Vaka Çalışması Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 2 gün Saatler 09:30-17:30 Katılımcı sayısı 8-20 Eğitim notları Öğle arası 12:30 13:30 Katılım belgesi Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

13 Yalın Üretim K im le r ka t ılm a lı? N i ç i n? Nasıl? Kalite, üretim ve teknik departmanda çalışan her kademedeki yöneticiler, mühendisler ve teknisyenler 1950'li yıllardan itibaren Toyota fabrikalarında geliştirilen yalın üretim sisteminin altında yatan düşünme biçimi, hizmet sunumundan ürün geliştirmeye, üretimden tedarik zincirinin yönetimine, kamu hizmetlerinden ticari faaliyetlere pek çok alanda uygulanabilecek bir yaklaşım olarak her geçen gün yeni örneklerle ortaya çıkmaktadır. Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması Dört gün K a za n ım l a r Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: Değerin ilk ham maddeden başlayarak üretim süreci boyunca hiç kesintisiz akıtılarak, hızla nihai müşteriye ulaştırılmasıdır Tasarımdan sevkiyata tüm ürün/hizmet yaratma aşamalarındaki her türlü israfın yok edilmesi ile maliyetlerin düşürülmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması, piyasa koşullarına uyum esnekliğinin kazanılması, nakit akışının hızlandırılması hedeflenir

14 Yalın Üretim Modüller istenildiğinde ayrı ayrı verilebilmektedir. Lütfen detaylı içerik isteyiniz Yalın İşletme Simülasyonu Görmeyi Öğrenmek Görsel İşletme Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 4 gün Saatler 09:30-17:30 Katılımcı sayısı Eğitim notları Öğle arası 12:30 13:30 Katılım belgesi Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

15 d 6 Sigma ve Temel Araçlar Programı K i m l e r ka t ı l m a l ı? N i ç i n v e N e d e n? N a s ı l? Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, yeşil kuşak ve kara kuşak adayları. Firma sahipleri, üst ve orta kademe yöneticiler. 6 sigma çalışması yapan firmalardaki karakuşaklar/yeşilkuşaklar tarafından yürütülen projelerde görev alan ekip üyeleri. Proses, ürün, çalışan, performans, kalite farklılıkları, değişkenlik (varyasyon) kaynaklarını analiz etmek için kullanılan, çok geniş ve yaygın bir uygulama alanı olan orta ve ileri düzey hipotez testlerini, 6 Sigma yı, deney tasarımını, regrasyon, korelasyon ve varyans analizini katılımcılara öğretmek. Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması Otuzsekiz Gün K a za n ım l a r : Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: Proses, ürün, çalışan, performans, kalite farklılıkları, değişkenlik (varyasyon) kaynaklarını hipotez testleri ile analiz edebilme G e r e kl i Ö n B ilg i: Temel istatistik, Temel matematik Bilgisayar. 6 Sigma Bilgisine sahip olmak Hipotez Testleri Deney Tasarımı 6 Sigma Tanıtım Y e t k i

16 Örnekleme teknikleri, Güven aralıkları, Temel hipotez test kavramları, Veri tipleri, Niteliksel hipotez test metotları, (oran testleri, uyumluluk testleri) Niceliksel hipotez test metotları, (ortalamalar için hipotez testleri) Kitle parametreleri (ortalama, standart sapma, medyan, oran) testleri, Hipotez test yol haritası, Uygulamalar ve örnekler, Kullanım alanları. 6 Sigma Ekip Üyelerini Bilinçlendirme Hedef ve verimlilik tanımları, Temel 6 sigma bilinci, Ekip üyelerinin sorumlulukları, Proje sınırlarının konulması, Temel beklentiler, Veri bilinci Temel problem çözme teknikleri (gerektiğinde). 6 Sigma Kara Kuşak Programı 6 sigma metodolojisi içerisinde yer alan tanımlama, ölçme, analiz, iyileştirme ve kontrol aşamaları ile ilgili tüm teknikler Veri tipleri, Deney tasarımı amacı, Deney tasarımı avantaj ve dezavantajları, Yönetim temelleri, Kullanım alanları Faktör seçimi, Faktör seviye tanımları, Deney tasarımı türleri, Model indirgemesi, Uygulamalar, Model yorumları, Transfer fonksiyonu analizi, Ana etki grafikleri, Etkileşim grafikleri, Optimizasyon çalışması, Çalıştay. Regrasyon, Korelasyon ve yans Analizi Veri tipleri, Seriler, Regresyon metodu ( Basit doğrusal, polinom ve kübik modeller ) Korelasyon metodu, yans analizi, Verilerin ilişkileri, Rezidüel (artık) analizi, Grafik yorumları, Modelleme, Model güvenirliği, Örnekler Çalıştaylar 6 sigma nedir? 6 sigmanın hedefleri, 6 sigma projeleri, 6 sigma felsefesinde değişkenlik ve değişkenliğin kaynakları, İstatistiksel anlamda 6 sigma, Pratik anlamda 6 sigma, 6 sigmada insan kaynakları ve rolleri, 6 sigma uygulayarak neler kazanabiliriz? 6 sigmanın zorlukları ve uygulamada karşılaşılan problemler/engeller. Kuruluşlarda uygulanacak yöntemler 6 Sigma Yeşil Kuşak Programı 6 sigma tanımlama, ölçme ve kontrol aşamaları analiz teknikleri, Veri tanımlama ve toplama metotları, Süreç verimlilik hesaplama teknikleri, Grafiksel araçlarla analizler, Temel problem çözme teknikleri,(beyin fırtınası, balık kılçığı, F.M.E.A, proses haritası ) Tanımlayıcı istatistik ( Dağılımlar, ortalama, mod, medyan, varyans, sapma ) Sürekli ve Ayrık veriler için ölçüm sistemleri analiz teknikleri, Hipotez testleri ( Ortalamalar, sapma ve oran testleri ) Regresyon ve korelasyon, Kontrol şemaları. ( X-R, X-S, I-MR, p, np, c, u ) *İstenildiği takdirde her modül ayrı ayrı verilebilmektedir

17 Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 38 gün Saatler 09:30-17:30 Katılımcı sayısı Eğitim notları Öğle arası 12:30 13:30 Katılım belgesi Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

18 Proje Yönetimi K im le r ka t ılm a lı? üyeleri Proje Yöneticileri, Proje ekip Şirketlerin İK departmanı yöneticileri Proje organizasyonu içinde yer alan tüm paydaşlar İş Geliştirme/Stratejik Planlama Uzmanları ve Yöneticileri Uluslararası Yatırım Projeleri Tüm Takım Üyeleri Tüm yatırım projeleri fizibilite süreçleri ve/veya proje yönetimi süreçlerinde görev alacak/alan yönetici ve takım üyeleri Uluslararası Genişleme sürecindeki tüm firmaların üst ve orta kademe yöneticileri N i ç i n? Proje ve Ekipleri Yönetebilmek. PROJELERDE İK & İLETİŞİM YÖNETİMİ eğitiminde evrensel olarak en geniş kabul görmüş olan Proje Yönetimi yaklaşımı olan PMI (Project Management Institue) metodolojisini baz alarak, proje özelinde, İK ve İletişim yönetimi yaklaşımlarını interaktif vaka analizleri ve birebir katılımcının proaktif rol üstlendiği, analitik, sayısal, mantığa dayalı metodlar ve birebir iş hayatının içine değen, gerçekçi bir eğitim sürecinde ele alıyoruz. Ayrıca, Kazanılmış Değer Analizi ile proje performansı ölçümleme ve raporlama süreçlerini ele alacağız ve kendi projelerimize birde bu gözle bakacağız. N a s ıl? Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması Yedi gün K a za n ım l a r Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: Proje sistematiğini kazanmak Proje risklerini yönetme yaklaşımı Projelerin ve proje ekibinin performansının ölçümlenmesi ve ödüllendirilme sistematiği Proje yöneticisi ve ekiplerin kişisel tarzınlarını tanıması ve farklı davranış stillerine dair farkındalık Proje yöneticisinin yakın çalıştığı kişilerin profillerini ve güçlü yönlerini keşfetme Takım içi anlayış ve işbirliği gelişimi

19 PROJE VE PROJE EKİPLERİNİN YÖNETİMİ PROJE YÖNETİMİ Proje Yöneticisinin iş tanımı Proje Yöneticisinde aranan yetkinlikler Proje Yöneticisinin Liderlik Rolü Proje Yöneticisinin Temel Kontrol Listesi Proje Ekibi Nasıl kurulur? Proje Ekip üyeleri arasında uyumun iyileştirilmesi Temel Davranış Profillerini Tanıma Hangi profilin hangi görevle/müşteriyle kolay eşleşeceğini tespit etmek. You are Me egzersizleriyle pekiştirme Projelerin ve Proje Ekiplerinin performansının ölçülmesi Proje Yönetiminin Tarihçesi Temel Tanımlar Projelerin Üç Temel Kısıtı Zaman Maliyet Kapsam Proje Yönetimi Aktiviteleri Proje hedefleri Proje Riskleri Proje risklerinin belirlenmesi Proje risklerinin yönetim metotları Proje Yönetiminde kullanılabilecek Dokümanlar Proje kontrol değişkenleri Çeşitli Proje Yönetimi Yaklaşımları Klasik yaklaşım 6 sigma Program Yönetimi Birleştirilmiş Rasyonel Süreç Geçici Organizasyon İzleme Yaklaşımı Kritik Zincir Yaklaşımı (Critical Chain) Ekstrem Proje Yönetimi Olay Zinciri Metodolojisi Proje Sistemleri Süreç bazlı yönetim Proje kontrol sistemleri Proje geliştirme aşamaları Başlama Planlama ve tasarım Uygulama İzleme ve Kontrol Kapatma PROJELERDE İK VE İLETİŞİM YÖNETİMİ İK Planı Geliştirme Proje Takımı Oluşturmak Proje Takımı Geliştirme Proje Takımı Yönetme Paydaş Tanımlama ve Proje Yöneticisin Kritik Özellikleri İletişim Planlama Bilgi Dağıtımı Paydaş Beklentileri Yönetme Performans Raporlama ULUSLARARASI STRATEJİLER VE YATIRIM PROJELERİ YÖNETİMİ Stratejik Plan Çerçevesi Oluşturma Strateji Oluşturma Doğru Proje Seçimi Uluslar arası Yatırım projesi Yönetimi *İstenildiği takdirde her modül ayrı ayrı verilebilmektedir. Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 7 gün Saatler 09:30-17:30 Katılımcı sayısı Eğitim notları Öğle arası 12:30 13:30 Katılım belgesi Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

20 TPM (Total Productive Management) Toplam Verimli Bakım TPM k ü çük çalışma grupları olarak ça lışa nlar t araf ınd an yapılan ver imli ba kım faaliyetler in in büt ü nü dür. K im le r ka t ılm a lı? Yöneticiler Mühendisler Ekip Liderleri Çalışanlar N i ç i n v e N e d e n? Yöneticilerin TPM faaliyetlerini planlama, öncelikleri belirleme, gerekli kaynakların tahsisi, yetkilendirme, uygulanmaları ve sonuçları izleme, faaliyetlerin yayılması aşamaları için uygulama eğitimi öngörülmektedir. Mühendisler, ekip liderleri ve çalışanlar TPM faaliyetlerini uygularken izleyecekleri adımları, başarılı bir uygulama için yapılması ve yapılmaması gerekenleri, pilot bölge sonrası yayılım için önderlik rolü için uygulama eğitimi öngörülmektedir. N a s ıl? Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması İki gün K a za n ım l a r : Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: Üretim verimliliğinde artış, Arızalarda azalma, Hurdalarda azalma, Müşteri şikayetlerinde azalma, Stok seviyelerinde azalma, Üretim maliyetlerinde azalma, Çalışanların önerilerinde artış, İş kazalarında azalma Y e t k i d

21 I. TPM Nedir? TPM Genel Tanımı TPM Hedefleri TPM Prensipleri II. TPM Nasıl Uygulanır? III. TPM Uygulama Sonuçları TPM organizasyonu Önceliklerin belirlenmesi Pilot bölge seçimi Master plan ve faaliyet planı İlk temizlik ve etiketleme TPM Hazırlıkları Elemanların eğitimi Ekiplerin kurulması İlk başlangıç (Kick off) Olumsuzlukların belirlenmesi Veri toplama ve değerlendirme Toplam ekipman etkinliği (TEE) İşletmelerin temel kayıpları Hedeflerin belirlenmesi Raporlama ve izleme Otonom bakım Ekiplerin denetimi Ekiplerin sunumu TPM Çalışmalarının yayılımı Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 2 gün Saatler 09:30-17:30 Katılımcı sayısı 5-10 Eğitim notları Öğle arası 12:30 13:30 Katılım belgesi Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

22 Satınalma Yönetimi Yanlış Satınalmadan kaçının. K i m l e r ka t ı l m a l ı? Üretim ve/veya hizmet şirketlerinin satınalma birimlerinde çalışan yönetici ve personel. N i ç i n v e N e d e n? Satınalma faaliyeti, işletmelerde işletme faaliyetinin sürdürülmesi için gerekli olan hammadde, malzeme, araç-gereçlerin satın alınması, tedarik edilmesidir. Ancak, zamanımızda satınalma faaliyetlerindeki teknikler çok gelişmiştir. Bu yüzden, satınalma faaliyetine, salt tedârik açısından bakılamaz. Artık satınalma da bir tür yönetim işlevi hâline gelmiştir. Satınalma, araştırma-geliştirme, plânlama ve kontrol gibi işlevleri de içermektedir. Bu nedenle, satınalma faaliyetinden çok, satınalma yönetiminden söz etmek daha doğru olacaktır. Araştırma, plânlama ve kontrole yönelik bir satınalma sistemi, üretim ve hizmet maliyetlerinden büyük çapta bir tasarrufa da olanak vermektedir. Satınalma işlevinin sorumluluğu, yeterli kalite ve miktarda, uygun fiyatta, uygun bir teslîmat plânı ile hammaddenin, donanımın ve malzemenin teslim edilmesi olarak tanımlanır. Bu eğitimde bu kavramların gerçek örneklerle tanıtılması amaçlanmıştır. N a s ı l? Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması İki gün K a za n ı m l a r Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: İyi bir satınalma politikasının oluşturulması Oluşturulan satınalma politikasına uyabilmek için yapılması gerekenlerin belirlenmesi Tedârikçi seçiminde ve değerlendirilmesinde başarı Tam zamanında satınalma için girişimde bulunabilme

23 I. Tedarik İşlevi Tedarik işlevi Tedarik ve ikmal Tedarik işlevinin diğer işletme işlevleri ile ilişkileri Tedarik politikasının tanımı ve ilkeleri II. Tedarik Sisteminin Bir İşlevi Olarak Satınalma Satınalma işlevi Tarihsel görüntü Satınalma faaliyetlerinin yönetimdeki yeri ve önemi Satınalma bölümünün görevleri Satınalma işlemindeki aşamalar Satınalma sisteminin otomasyonu Satınalma faaliyetlerinin performansının ölçülmesi Satınalma sistem sözleşmeleri IV. Kalite Güvence Sisteminde Satınalmanın Önemi Kalite güvence sistemleri Kalite güvence sisteminde satınalma prosedürü Örnek uygulama V. Yap-Satın Al Kararları Yap kararı verilmesi lehindeki etmenler satın al kararı verilmesi lehindeki etmenler VI. Tam Zamanında Satınalma Stoksuz ve tam zamanında satınalma Tam zamanında satınalma sisteminin uygulanması III. Tedarikçi Seçimi ve Değerlendirme Örnek uygulama Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 2 gün Saatler 09:30-17:30 Katılımcı sayısı Eğitim notları Öğle arası 12:30 13:30 Katılım belgesi Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

24 Stok Yönetimi Stoklarınızı Etkin Şekilde Yönetin K im le r ka t ılm a lı? Planlama, Satınalma, Depo, sevkiyat, Üretim ve Lojistik bölümü çalışanları N i ç i n v e N e d e n? Stokların etkin bir şekilde yönetilmesi işletmenin kârlılık ve verimliliğine önemli etkileri olan bir konudur. Etkili stok yönetiminin yapılmıyor olması lojistik, planlama ve üretim süreçlerinin aksamasına ve dolayısıyla müşteri memnuniyet ve sadakatinin kaybına yol açacaktır. Başarılı uygulanan stok yönetiminin doğal bir sonucu olarak maliyetler düşecek, verim arttırılacak ve kapasite hesaplaması ile planlama süreçlerinin etkinliği sağlanacaktır. Bu eğitimde müşteri hizmet düzeyini düşürmeden optimal düzeyde stok bulundurmanın temel yaklaşım ve yöntemleri açıklanacaktır. N a s ıl? Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması İki gün K a za n ı m l a r : Optimal düzeyde stok bulundurmanın temel yaklaşım ve yöntemlerinin öğrenilmesi Stok Yönetimi nin etkin şekilde uygulama yöntemlerinin kazandırılması Stok Yönetimi nin işletmenin karlılık ve verimliliğine katkılarının kavranılması

25 I. Malzeme Yönetimi, Malzeme Yönetimi nin Amaçları, Malzeme Yönetimi nin Kapsamı, Malzeme Yönetimi Faaliyetleri II. Stok ve Envanter Kavramları III. Lojistik Sisteminde Stoklar IV. Stok Çeşitleri, Stok Yönetiminin Amacı ve Fonksiyonu V. Organizasyon Türleri ve Stok Problemleri, Stok Problemlerinin Sınıflandırılması, Stok Kalemleri İçin ABC Analizi VI. Malzeme Kodlama Sistemleri VII. Stok Maliyetleri, Envanter Maliyetleri(Elde Bulundurma, Elde Bulundurmama) VIII. Stok ve Sermaye İlişkisi, İşletme Sermayesinin Yapısı ve Etkin Kullanımı IX. Tek Kriterli Stok Kalemlerinin Sınıflandırılması X. Çok Kriterli Stok Kalemlerinin Sınıflandırılması XI. Stok Kontrol Sistemleri Ekonomik sipariş miktarı modeli(eoq) Basit stok kontrol sistemi ve sipariş verme düzeyinin belirlenmesi Tahsisli stok kontrol sistemi Stok tedarik sistemi Çok kademeli sipariş sistemi Çift kutu sistemi Ekonomik üretim miktarları Basit periyodik sipariş sistemi (stoku tamamlama sistemi) (S,s) Sistemi Periyodik sipariş verme seviyesi sistemi Talep ve tedarik süresindeki değişkenlikler Güvenlik stokları, güvenlik stokunu etkileyen faktörler, güvenlik stoku yaklaşık hesabı Talebi bağımlı stok sistemleri (MRP) Sipariş miktarlarının belirlenmesi (Lot Sizing) Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 2 gün Saatler 09:30-17:30 Katılımcı sayısı Eğitim notları Öğle arası 12:30 13:30 Katılım belgesi Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

26 Kurumsal Kaynakların Planlanması (ERP) Hepimiz geleceği iyi hesap etmeliyiz, çünkü ömrümüzün geri kalan kısmı gelecekte geçecektir. (L.F.KETTERING) K i m l e r ka t ı l m a l ı? N i ç i n v e N e d e n? N a s ı l? ERP Sistemi kullanıcısı Üretim Planlama, Stok Yönetimi, Depo Yönetimi, Lojistik Yönetimi Bölümü Çalışanları ile genel kavramsal bilgi edinmek isteyenler Müşteri talebinin sürekli nitelik ve nicelik olarak değiştiği ve bu değişimin tahmin edilmesinin ne kadar zor olduğu bilinen bir gerçektir. Faaliyetlerimizi bu değişime uygun hareket edebilecek duruma getirebilmenin yolu Kurumsal Kaynakların Planlanması yaklaşımından geçmektedir. Hem stratejik planlama çalışmaları ile belirlenen amaç ve hedeflere, hem de üretim ve dağıtım kaynaklarımızın kapasite ve özelliklerine gereken ayrıntıda dikkat ederek, faaliyetlerimizi değişime duyarlı duruma getirebilmek ancak Kurumsal Kaynakların Planlanması yaklaşımı ile olanaklı olabilmektedir Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması İki gün K a za n ı m l a r Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: Temel üretim planlama yaklaşım ve yöntemleri ile Malzeme İhtiyaç Planlama(MRP) Kapasite İhtiyaç Planlama(CRP) Üretim Kaynaklarının Planlanması(MRP II) Dağıtım İhtiyaçlarının ve Kaynaklarının Planlanması(DRP, DRP II) Kurumsal Kaynakların Planlanması(ERP)

27 I. Sistem Yaklaşımı ile Üretimin, Üretim Sistemlerinin, Üretim ve Malzeme Yönetiminin Açıklanması II. Klasik ve Çağdaş Üretim Sistemleri, İtme ve Çekme Esaslı Sistemler III. Üretim Planlama ve Kontrol Sistematiği, Üretim Planlamanın Hiyerarşik Yapısı, Yönetim Düzeyine ve Zamana Göre Planlama Farklılıkları IV. Toplu Üretim Planlama, Ana Üretim Programı(MPS) ve Kaba Kapasite Planlama(RCCP) V. Ürün Ağaçları ve Malzeme İhtiyacının Planlanması(MRP) VI. Stok Yönetimi, Malzeme Kodlama Sistemleri, Stok Kontrol Yöntemleri ve Parti Hacimleri Belirleme(Lot Sizing) VII. Kapasite İhtiyacının Planlanması (CRP) VIII. Üretim Kaynaklarının Planlanması (MRP II) IX. Dağıtım İhtiyaçları ve Kaynakları Planlaması (DRP, DRP II) X. Kurumsal Kaynakların Planlanması(ERP) ERP Sisteminin Modüler Yapısı ERP Çözümlerinin Uygulanışı ERP Çözümlerinin Hedefleri, Maliyetleri ve Faydaları ERP Sistemlerinin Etkin ve Verimli Kullanımında Performans Kriterleri XI. Tedarik Zinciri Yönetimi(SCM) Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 2 gün Saatler 09:30-17:30 Katılımcı sayısı Eğitim notları Öğle arası 12:30 13:30 Katılım belgesi Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

28 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi K im le r ka t ılm a lı? TZY odaklı faaliyet gösteren şirketlerin lojistik, satınalma, sipariş yönetimi, depo yönetimi, dağıtım ve planlama, üretim, muhasebe, bilgi işlem bölümlerinde görevli olan veya TZ yapılarını geliştirmek isteyen kuruluşların çalışanları ve yöneticileri. N i ç i n v e N e d e n? Şirketler bir taraftan rekabet üstünlüğünü sağlamak için değişik ürün ve sistem standartlarını kullanırken, diğer taraftan bu sistemlerini sürdürebilmek ve süreçlerini sürekli iyileştirebilmek için gerekli kalite araçlarını kullanmak ve bunları kültürlerine entegre ederek örgüt yapılarını değiştirmek zorunda kalmaktadırlar. Şirketler faaliyetlerinde katma değer yaratmak için Tedarikçi ve Müşteri ilişkilerini yeniden gözden geçirmek ve süreçlerini analiz ederek zamanında (hızlı), kaliteli (standartlara uygun) ve uygun fiyatlı (maliyet) ürün ve/veya çözümler yaratmak için çaba sarfetmek ihtiyacını hissetmektedirler. Bu şartlar ise şirketlerin müşterileri ve tedarikçileri ile olan ilişkilerinde süreç yapılarını etkilemekte ve Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) oluşturmayı zorunlu kılmaktadır. N a s ıl? Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması İki gün K a za n ı m l a r : Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: Lojistik ve tedarik zinciri kavramlarının öğrenilmesi İş süreçlerinin tanımlanması Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM: Supply Chain Management) kapsamında süreç türleri ve bunların iş süreçleriyle ilişkisi Süreç akışının çıkarılmasında dikkat edilecek noktaların öğrenilmesi ve görsel tasarımı Süreç odaklı TZY oluşturulması Lojistik için performans ölçüm modeli SCOR sistematiğini tanıma ve önemi anlama Global yaklaşım modelleri içinde TZ Yönetiminin yeri ve öneminin farkına varma Lojistik operasyonlarda kullanılan teknolojiler hakkında bilgilenme Malzeme ihtiyaç planlama (MRPI) ve üretim kaynakları planlaması (MRPII) ERP nin önemi ve bugünkü yapısı Y e t k

29 1. Gün LOJİSTİK Lojistik e Genel bakış Lojistik Tanımlar Süreç bazlı organizasyon yapısı Proses Tanımı Prosesler arası ilişkiler Proses verimliliği Lojistik Yol Haritası Kalite-Maliyet-Zaman Müşteri Memnuniyeti, M-M Yapısı Lojistik performans Lojistik Hedefler Lojistik Maliyetler Lojistik operasyonlarda Maliyet düşürme İŞ SÜREÇLERİ Yönetim Süreçleri Süreç hiyerarşisi Uygulama (Süreç) FİLM : Başarı Potansiyeli:Lojistik (32 dak.) 2. Gün TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ (TZY) TZY TANIMI TZY Süreci Örneği Tedarik Zinciri Yönetimi Ana Hedefleri SCOR MODELİ Scor-UYGULAMA REKABET VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN TZY Globalizasyonun boyutları Değişen rekabet koşulları Global Yaklaşımlar Global Yönetim Sistemleri Global Referans Modeller GRM Teknikleri Özet LOJİSTİK OPERASYONLARDA TEKNOLOJİ KULLANILMASI Enformasyon Kullanımı Sonunda Daha Bilinçli ve Daha Planlı Hareket Edebilme Şirket Çapında Entegre Bilgiişlem (IT) UygulamalarıCIM Tanımı ERP/CIM Kurumsal Kaynak Planlamasına genel bakış MRPI/MRPII Malzeme İhtiyaç planlaması ve kullanılan parametreler Uygulama (Ekonomik Sipariş miktarı) TZY DE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI METODLARI Doğrusal Programlama (Simpleks Metodu) Uygulama Stepping Stone, MODI Uygulama TZY DE SATINALMA Satınalma Süreçleri Satınalma faaliyeti Stratejik ve operatif satınalma Satınalma teknikleri Satınalma stratejileri Satınalmada Risk Yönetimi Satınalmada risklerin boyutları Satınalmada risk kategorileri TEDARİKÇİ YÖNETİMİ Tedarikçi Seçimi Tedarikçi Değerlendirme Tedarikçi Performans Ölçme Tedarikçi Denetimi

30 Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 2 gün Saatler 09:30-17:30 Katılımcı sayısı 20 Eğitim notları Öğle arası 12:30 13:30 Katılım belgesi Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

31 Verimliliği Arttırma ve Maliyeti Düşürme Teknikleri K im le r ka t ılm a lı? Üretimde çalışan herkes, üretim planlama, verimlilik ve kalite kontrol uzmanları, yöneticiler N i ç i n v e N e d e n? Maliyet kalemlerinin ve büyüklüklerinin anlaşılması, maliyet analizi yöntemlerinin kavranması, verimliliğin arttırılması ve maliyetlerin düşürülmesine ilişkin tekniklerin öğrenilmesi N a s ıl? Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması İki gün K A Z A N I M L A R: Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: Üretimde maliyet düşürme tekniklerinin öğrenilmesi Y e t k i d e v r i

32 I. Maliyet Merkezleri Kalitesizlik Maliyetleri İç ve Dış Başarısızlık Maliyetleri Ölçme Değerlendirme Maliyetleri Önleme Maliyetleri Maliyetlerin Önceliklendirilmesi Kalite Planlama ve Kontrol Koruyucu Bakım Verim Analizi ve Metod Etüdü Süreç Kalitesi: ETVX Modeli Süreç Yönetimi Verimlilik tanımları Verimlilik analizi Verimlilik arttırma yöntemleri Yarı Mamul ve Stok Kontrol Süreç Planlaması ve Süreç Denetimi Duruş Analizi Süreç İyileştirme Teknikleri o PDCA Değer Analizi Fire Analizi Üretim Planlaması ve Denetimi o o o o Kaizen 5S TPM 6 Sigma Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 2 gün Saatler 09:30-17:30 Katılımcı sayısı Eğitim notları Öğle arası 12:30 13:30 Katılım belgesi Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

33 Risk Analizi K im le r k a t ı lm a l ı? N iç in ve N e d e n? N a s ı l? Üst ve orta kademe yöneticiler İş güvenliği sorumluları, işyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyeleri, OHSAS yönetim temsilcileri ve görevlileri, iş sağlığı ve güvenliği konusunda görevli ve eğitim hizmeti sunan kişiler, İSG risklerinin değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen diğer tüm kişiler Bu eğitimin amacı katılımcıların iş sağlığı ve güvenliği risklerinin tanımlayabilecek, değerlendirebilecek ve bu risklerin yönetiminde temel bilgiler, uygulamaya yönelik örnekler ve grup çalışmaları ile desteklenerek kapsamlı şekilde bilgilendirilmesidir. Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması Nasıl? Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması İki gün K a z a n ım la r Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: İş Sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak Risk analizi metotlarını öğrenmek İş sağlığı ve güvenliği saha denetimini öğrenmek

34 İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında kısa bilgi Neden risk değerlendirmesi yapmalıyız? İş sağlığı ve güvenliğinde örneklerle tehlike, risk ve risk değerlendirmesi kavramları Çalışma Ortamındaki Risklerin Yönetimi ve Değerlendirme Kriterleri Gürültü, titreşim, ısı, ışınlar gibi fizikler etmenlerden kaynaklanan riskler Toz, sıvı, gaz, buhar, partikül gibi kimyasal etmenlerden kaynaklanan riskleri Makine ve tezgahlar, basınçlı kaplar, kaldırma makineleri gibi iş ekipmanlarından kaynaklanan riskler Elle Taşıma İşlerinden kaynaklanan riskler Kişilerin Hareketlerinden Kaynaklanan riskler Elektrikten Kaynaklanan riskler riskler İşyerinde nakliye araçlarından kaynaklanan riskler Tehlike, tehdit, kaza, sonuç ilişkisi Tehdit, bariyer, kaza ilişkisi Risk Analiz Metodları Risk analizine hazırlık Adım adım risk analizi Düzeltici eylem planları Risk analizlerinin raporlanması Risk değerlendirmesine sistem yaklaşımı Takip ve gözden geçirme, İş sağlığı ve güvenliği saha denetimi (audıt), Örnek risk çalışmaları Kontrole tabi işlerde çalışmaktan kaynaklanan riskler Ekranlı araçlarla çalışmalardan kaynaklanan Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 2 gün Saatler 09:30-17:30 Katılımcı sayısı Eğitim notları Öğle arası 12:30 13:30 Katılım belgesi Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

35 d e v r Dış Ticarete Giriş Uluslar arası Rekabetin Temelleri K im le r ka t ılm a l ı? İthalat ve İhracata başlamayı planlayan şirket yetkilileri Bu konuların dinamiğini kavraması beklenen çalışanlar N i ç i n v e N e d e n? Dünya ekonomisindeki gelişmeler ve globalleşme uluslararası ilişkileri ve ticareti artırmıştır. İşletmeleri, değişen dünya ticareti koşullarına ayak uydurmak ve bu yarıştan kopmamak adına üretim, kalite ve pazarlama ile ilgili hedeflerini dış pazarlara açılacak şekilde oluşturmaktadırlar. Dış Ticaret uygulamaları, mevzuat ve dokümantasyon kendine özgü kurallar ve özellikler içermektedir. İhracata yeni başlayan veya başlamayı planlayanlar için temel kavramlar, uygulama ve prosedürlerin öğrenilmesi doğru işlemler yapma veya yapılabilecek küçük hatalar nedeni ile büyük kayıplardan kurtulmayı engelleyecektir. N a s ıl? Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması İki gün K a z a n ım l a r : Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: Dış Ticaretteki temel kavram ve terimlerin öğrenilmesi İşlemler esnasında düzenlenen belgelerin tanınması Teslim şekilleri hakkında bilgilenme İhracat kredileri hakkında bilgilenme İhracat ve ithalat ile ilgili bir işlemle karşılaşılması durumunda genel bir bakış ve bilgi edinilmesi Y e t k i

36 I. Dış Ticarete Giriş İşlem akışı Temel kavramlar II. Teslim Şekilleri ICC 500 nolu broşüre göre III. Uygulama IV. Ödeme Şekilleri Peşin Mal mukabili Vesaik mukabili Kabul kredili Akreditifli ödeme V. İhracat Türleri Özellik arz etmeyen ihracat Kayda bağlı ihracat Özelliği olan ihracat Serbest Bölgelere yapılacak ihracat Yurtdışı fuar ve sergilere katılım VI. Uygulama VII. İthalat Türleri Libere ithalat İzne bağlı ithalat Özelliği olan ithalat VIII. Uygulama IX. İhracatın Desteklenmesi İhracat kredileri Teşvikler X. Gümrük İşlemleri Belgelerin tanıtılması XI. Uygulama İhracat İşlem Uygulaması Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 2 gün Saatler 09:30-17:30 Katılımcı sayısı Eğitim notları Öğle arası 12:30 13:30 Katılım belgesi Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

37 Profesyoneller İçin Sözleşme Yönetimi K im le r ka t ılm a lı? Satınalma yöneticileri, uzmanları Sözleşmeye dayalı satış, proje sözleşmelerinden sorumlu Satış ve Müşteri yöneticileri, yetkilileri Ticari ve Teknik Sözleşme yönetimi, Tedarikçi yönetimi yetkilileri, yöneticileri Sözleşmeler konusunda yetkili şirket ortakları Sözleşmelerin ticari ve teknik yönü konusunda daha geniş bakış açısı kazanmak isteyen hukukçular N i ç i n v e N e d e n? Sözleşme yönetimi metodolojisi çağdaş işletmelerin tedarikçileriyle ve müşterileriyle kurdukları ilişkileri yönetme şeklidir. Günümüz Dünyasında artan rekabet ancak ticari ve teknik risklerini iyi yöneten işletmelerin fark yaratabileceği bir piyasa ortamı yaratmaktadır. Profesyonellere her tip ticari ve teknik alım veya satım sözleşmesine uygulanabilecek sağlam bir bilgi altyapısı kazandırmayı amaçlayan bu programda, satınalma alanına biraz daha fazla odaklanılmıştır. Hukuki tavsiyeler bu programın ana kapsamı olmamakla birlikte ticari sözleşmelerde kullanılabilecek mantık bağlantıları kurulmakta ve satınalma, sözleşmeli satış, sözleşme yönetimi yetkililerinin hukukçuların tavsiyelerini anlayıp kullanabilmesi için temel yaklaşım anlatılmaktadır. Program, Dünya da kullanılan temel prensipler esas alınarak Türkiye deki realiteye uygun olarak tasarlanmıştır ve gerçek şirketler yönetmiş kişilerin tavsiyelerini, başarı ve başarısızlık hikayelerini de içermektedir. N a s ıl? Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması İki gün K a za n ım l a r : Ticari ilişkiyi imkansız hale getirmeden ticari ve teknik riskleri yönetebilen, dengeyi kurabilen bir yönetim sergileyebilmek Sözleşme hazırlama ve gelen hazır sözleşmeleri yorumlama yetkinliğinin gelişmesi; özellikle tedarikçi sözleşmelerinde başarısızlık veya gecikme gibi temel risklerinin yönetilememesinden doğan zararların önlenmesi Hukuk departmanları ile sözleşmelerden etkilenen ticari departmanlar arasındaki anlayışın iyileşmesi, işbirliğinin artması.

38 Sözleşmeler hakkında genel değerlendirme: sözleşme tipleri Muhatapların Önemi Sözleşmeler ile Kalite Sistemi Arasındaki İlişki Sözleşme Formatı Teknik Şartnameler Sözleşmenin Konusu Riskler Nakliyat Sigortası, Taşıma masrafları Sigortalar Stok Tutma Vergiler, Mükellefiyetler Gecikmelerin Yönetimi Alıcının / Satıcının Yükümlülükleri Gecikmelerin Yönetimi Lisans Satıcının Verebileceği Zarar Sorumluluğun Genel Sınırları Sözleşmenin Değiştirilmesi Alt sözleşme Mücbir Sebepler Gizlilik Fesih Şartları Sözleşmenin Bütünlüğü Sözleşme hitam ından sonra geçerliliğini sürdürecek maddeler Tutarlılık Devir Kullanılan Dil Uygulanacak Hukuk Uyuşmazlıkların çözüm şekli Hakemlik Şekille ilgili tavsiyeler

39 Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 2 gün Saatler 09:30-17:30 Katılımcı sayısı Eğitim notları Öğle arası 12:30 13:30 Katılım belgesi Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

40 Call Center Yönetimi K i m le r k a t ı lm a l ı? Müşteri Hizmetlerinde, müşteri iletişim merkezlerinde çalışan müşteri temsilcilerinin birinci kademe yöneticileri N iç in v e N e d e n? Müşteri Hizmetleri/Müşteri İletişim Merkezlerinde çalışan ilk kademe yöneticiler iş tanımlarının doğası gereği çok yönlü yönetim fonksiyonlarına hakim olmak durumundadır. Müşteri Hizmetlerinin birinci yöneticileri genellikle aynı ekiplerin içerisinden yükselen kişilerden oluşmaktadır. Yeni yöneticilerden çok yönlü bir bakış açısı sergilemeleri ve birçok işletme kavramını özümsemeleri beklenmektedir. Bir yandan iyi performans sergileyen bir takım yaratıp yönetmeleri, çalışan sirkülasyonunu kontrol altında tutmaları beklenirken diğer yandan da Şirket stratejilerinin çalışanlara indirgenmesi, şirketin kültürünün, misyon, vizyon ve stratejilerin çalışanlara yansıtılması bu yöneticilerin en temel rolleri arasındadır. Bu aşamada bu yöneticilerin yetiştirme desteğine ihtiyaçları doğmaktadır, eskiden onları iyi müşteri temsilcisi kılan yetkinlik ve beceriler artık yeni rollerinde başarılı olmak için yeterli değildir. Kurumlar yöneticilerinden işletme bakış açısı ve insan kaynağının etkin ve verimli yönetilmesini bekler. N a s ı l? Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler Dört gün K a z a n ım la r Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: İlk kademe yöneticilerin kendi yönettikleri alana dair herhangi bir konuda, bilgi ya da beceri eksikleri nedeniyle kurumların zarar görme riskinin önlenmesi, Şirket hedeflerine hizmet eden bireysel ve operasyonel hedefleri gerçekleştirmesi beklenen yöneticilerin yönetim yetkinliklerinin artırılması, performansı başarıya dönüştüren ve iyi bir takım kurucu olması beklenen ekip liderleri yetiştirmeye hizmet etmesi Koçluk becerilerinin kazandırılması, doğru ve yetkin insan kaynağını seçmek için gerekli olan bilgilerin aktarılması

41 1) İŞLETMEYE GİRİŞ 2) GENEL EKONOMİ BİLGİSİ VE KAVRAMLARI 3) PAZARLAMA VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1. Pazarlama Kavramının Tarihsel Gelişimi 2. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Nedir? 4) OPERASYON YÖNETİMİ 5) PERFORMANS YÖNETİMİ 1- Performans Değerlendirme Süreci 6) MÜLAKAT TEKNİKLERİ 1- Mülakat Nedir? 2- Mülakat Aşamaları 3- Mülakatta Soru Sorma Stilleri 4- Mülakat Çeşitleri 5- Mülakat Yöntemleri 6- Değerlendirme Aşaması 7) TAKIM KURMA VE SİNERJİ YARATMA 8) STRATEJİK DÜŞÜNME 1- Stratejinin Giderek Artan Önemi 2- Bireysel Stratejik Planlama 9) DEĞİŞİM LİDERLİĞİ 10) ZAMAN KULLANIMI-ÖNCELİKLENDİRME Uygulama: Stratejik önceliklendirme Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 4 gün Saatler 09:30-17:30 Katılımcı sayısı Eğitim notları Öğle arası 12:30 13:30 Katılım belgesi Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

42 Kapsamlı UFRS K im le r k a t ı lm a l ı? N iç in v e N e d e n? N a s ı l? Muhasebe ve finans departmanı çalışanları UFRS yi uygulayanlar Halka açık şirketlerin ilgili birimleri Yurtdışına finansal raporlama standartlarına göre mali tablo hazırlayan ilgili departmanlar Eğitimin genel amacı, kapsamlı Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını teknik olarak görmesidir. İkinci aşamada; UFRS çerçevesinde hazırlanmış mali tabloların teknik eğitimle paralel bir şekilde oluşturulmasıdır. Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış Öncelikle şirket katılımcılara ana hatlarıyla, kapsamlı UFRS örnekler eğitimi verilecek, (Modül 1) ardından VUK a göre hazırlanmış Mali Tablolar UFRS na uyumlu Mali Tablo haline getirmek için Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve çalışmalar (Modül 2) yapılacaktır. geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması Üç gün K a z a n ım la r Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: Kapsamlı UFRS Eğitimi almış, Yasal mevzuata göre hazırlanan mali tablolar ile UFRS ye göre hazırlanan mali tablolar arasındaki farkları oluşturan standartlar hakkında detaylı bilgi sahibi, Standartların uygulamasını gerçekleştirmiş ve UFRS nin uygulanmasına yönelik deneyime sahip, İleriki dönemlerde kendileri UFRS e uygun mali tablo çıkarabilme yetisine sahip, Standartların getireceği yükümlülüklere karşı hazırlıklı

43 FİNANSAL TABLOLARIN DÜZENLENMESİ UMS 1-Finansal Tabloların Sunulması UMS 8- Dönem Net Karı (Zararı) / Muhasebe Politikalarındaki Temel Hatalar ve Değişiklikler UMS 10- Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olayların Raporlanması UMS 14- Bölümlere Göre Finansal Raporlama UMS 24- İlgili Kuruluş İşlemlerinin Açıklanması HASILAT-MALİYET İLİŞKİSİ UMS 2- Stoklar UMS 18- Gelirler UMS 23- Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi UMS 11- İnşaat Sözleşmeleri MALİ DURAN VARLIKLAR UMS 28- İştirakler ve Finansal Yatırımların Muhasebeleştirilmesi UMS 31- Ortak Girişimlerdeki Katılım Paylarının Açıklanması MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UMS 16- Maddi Duran lıklar UMS 17- Kiralama Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi (Leasing Muhasebesi) UFRS 3- İşletme Birleşmelerinin (Şerefiyeler) Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması UMS 38- Maddi Olmayan Duran lıklar FİNANSAL ARAÇLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ UMS 39- Finansal Araçların Tanımlanması ve Ölçümü UMS 32- Finansal Araçların Açıklamaları ve Sunulması UMS 36- lıklarda Değer Düşüklüğü VERGİ-YASAL VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER UMS 12- Vergilerin Muhasebeleştirilmesi (Gelir ve Kurumlar Vergileri- Ertelenmiş Vergi Kavramları) UMS 19- Çalışan Hakları (Kıdem Tazminatlarının Ayrılması- Muhasebeleştirilmesi-Raporlanması) UMS 37- Karşılıklar-Şarta Bağlı Yükümlülükler ve lıklar FİNANSAL TABLOLARIN ENFLASYONA GÖRE RAPORLANMASI VE KONSOLİDASYONU UMS 29- Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama UMS 27- Finansal Tabloların Konsolidasyonu ÖNEMLİ KAVRAMLAR UMS 7- Nakit Akım Tabloları UMS 21- Döviz Kurlarındaki Değişikliklerin Açıklanması UMS 33- Hisse Başına Kar Kavramı UMS 34- Ara Dönem Finansal Tabloların Raporlanması DİĞER STANDARTLAR UFRS 1 7 Arası Finansal Raporlama Standartları Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 3 gün Saatler 09:30-17:30 Katılımcı sayısı Eğitim notları Öğle arası 12:30 13:30 Katılım belgesi Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

44 Şirket Ortakları İçin UFRS K im le r k a t ı lm a l ı? Şirket değerleme ve mali tablolarını UFRS ye göre inceleyecek olan şirket ortakları N iç in v e N e d e n? Eğitimin genel amacı, katılımcıların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları nı teknik olarak görmesidir. İkinci aşamada amaç; UFRS çerçevesinde hazırlanmış mali tabloların teknik eğitimle paralel bir şekilde oluşturulmasıdır. Katılımcılara ana hatlarıyla, KOBİ Muhasebe Standartları eğitimi verilecek, ardından Yasal Mevzuata göre hazırlanmış Mali Tabloların Muhasebe Standartları na uyumlu Mali Tablo haline gelmesi için çalışmalar yapılacaktır. Yasal Mevzuata göre hazırlanan mali tablolar ile UFRS ye göre hazırlanan mali tablolar arasındaki farkları oluşturan önemli seçilmiş standartlar hakkında genel bilgi sahibi olunmasına katkıda bulunmak esas amaç olacaktır. Örnekler Türk muhasebe sistemi ile UFRS arasında birçok şirkette yaygın olarak kullanılacağı düşünülen farklar dikkate alınarak kurulacaktır. N a s ı l? Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler Bir gün K A Z A N I M L A R : UFRS Eğitimi almış, Yasal mevzuata göre hazırlanan mali tablolar ile UFRS ye göre hazırlanan mali tablolar arasındaki farkları oluşturan standartlar hakkında detaylı bilgi sahibi, Önemli standartların uygulamasını gerçekleştirmiş ve UFRS nin uygulanmasına yönelik deneyime sahip, İleriki dönemlerde kendileri UFRS ye uygun mali tablo çıkarabilme yetisine sahip, Standartların getireceği yükümlülüklere karşı hazırlıklı

45 o Finansal lıklar ve Finansal Yükümlülükler Menkul Kıymetler Ticari Alacaklar Ticari Borçlar Banka Kredileri 1. Stoklar 2. Maddi Duran lıklar 3. Karşılıklar 4. Kıdem Tazminatı Karşılığı 5. Hasılat 6. Gelir Vergisi Ertelenmiş Vergi Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 1 Gün Saatler 09:30-17:30 Katılımcı sayısı Eğitim notları Katılım belgesi Öğle arası 12:30 13:30 Oturma düzeni Eğitim materyali U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

46 Kobi Muhasebe Standartları K im le r k a t ı lm a l ı? Muhasebe ve finans departmanı çalışanları UFRS yi uygulayacak olanlar KOBİ muhasebe standartlarını uygulamaya koyan ilgili birimler N iç in v e N e d e n? Eğitimin genel amacı, katılımcıların KOBİ Muhasebe Standartları nı teknik olarak görmesidir. İkinci aşamada amaç; KOBİ Muhasebe Standartları çerçevesinde hazırlanmış mali tabloların teknik eğitimle paralel bir şekilde oluşturulmasıdır. Katılımcılara ana hatlarıyla, KOBİ Muhasebe Standartları eğitimi verilecek, ardından Yasal Mevzuata göre hazırlanmış Mali Tabloların Muhasebe Standartları na uyumlu Mali Tablo haline gelmesi için çalışmalar yapılacaktır. Yasal Mevzuata göre hazırlanan mali tablolar ile KOBİ Muhasebe Standardı na (KOBİ MS) göre hazırlanan mali tablolar arasındaki farkları oluşturan önemli seçilmiş standartlar hakkında genel bilgi sahibi olunmasına katkıda bulunmak esas amaç olacaktır. Ayrıca UMSK (Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu) tarafından yayınlanan örnek finansal tabloları inceleyebilmek amacıyla yayınlanmış olan örnekten faydalanılacak, varsayımlar Türk muhasebe sistemi ile KOBİ standardı arasında birçok şirkette yaygın olarak kullanılacağı düşünülen farklar dikkate alınarak kurulacaktır. Eğitim; KOBİ Muhasebe Standardı ile birlikte yayınlanan Uygulama Rehberi örnek finansal tablo ve dipnotların yanı sıra açıklanması gereken dipnotları da kapsayacaktır. N a s ı l? Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması Bir gün K a z a n ım la r KOBİ MS Eğitimi almış, Yasal mevzuata göre hazırlanan mali tablolar ile KOBİ MS ye göre hazırlanan mali tablolar arasındaki farkları oluşturan standartlar hakkında detaylı bilgi sahibi, Önemli standartların uygulamasını gerçekleştirmiş ve KOBİ MS nin uygulanmasına yönelik deneyime sahip, İleriki dönemlerde kendileri KOBİ MS ne uygun mali tablo çıkarabilme yetisine sahip, Standartların getireceği yükümlülüklere karşı hazırlıklı

47 a. Finansal lıklar ve Finansal Yükümlülükler i. Menkul Kıymetler ii. iii. iv. Ticari Alacaklar Ticari Borçlar Banka Kredileri b. Stoklar c. Maddi Duran lıklar d. Karşılıklar e. Kıdem Tazminatı Karşılığı f. Hasılat g. Gelir Vergisi Ertelenmiş Vergi Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 1 Gün Saatler 09:30-17:30 Katılımcı sayısı Eğitim notları Katılım belgesi Öğle arası 12:30 13:30 Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

48 Finansçı Olmayanlar İçin UFRS Bilgilendirme K im le r k a t ı lm a l ı? Muhasebe dışındaki departmanlarda UFRS ile ilgilenen çalışanlar N iç in v e N e d e n? Eğitimin genel amacı, katılımcıların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları nı teknik olarak görmesidir. İkinci aşamada amaç; UFRS çerçevesinde hazırlanmış mali tabloların teknik eğitimle paralel bir şekilde oluşturulmasıdır. Katılımcılara ana hatlarıyla, KOBİ Muhasebe Standartları eğitimi verilecek, ardından Yasal Mevzuata göre hazırlanmış Mali Tabloların Muhasebe Standartları na uyumlu Mali Tablo haline gelmesi için çalışmalar yapılacaktır. Yasal Mevzuata göre hazırlanan mali tablolar ile UFRS ye göre hazırlanan mali tablolar arasındaki farkları oluşturan önemli seçilmiş standartlar hakkında genel bilgi sahibi olunmasına katkıda bulunmak esas amaç olacaktır. Örnekler Türk muhasebe sistemi ile UFRS arasında birçok şirkette yaygın olarak kullanılacağı düşünülen farklar dikkate alınarak kurulacaktır. N a s ı l? Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler Bir gün K A Z A N I M L A R : UFRS Eğitimi almış, Yasal mevzuata göre hazırlanan mali tablolar ile UFRS ye göre hazırlanan mali tablolar arasındaki farkları oluşturan standartlar hakkında detaylı bilgi sahibi, Önemli standartların uygulamasını gerçekleştirmiş ve UFRS nin uygulanmasına yönelik deneyime sahip, İleriki dönemlerde kendileri UFRS ye uygun mali tablo çıkarabilme yetisine sahip, Standartların getireceği yükümlülüklere karşı hazırlıklı

49 o Finansal lıklar ve Finansal Yükümlülükler Menkul Kıymetler Ticari Alacaklar Ticari Borçlar Banka Kredileri 1. Stoklar 2. Maddi Duran lıklar 3. Karşılıklar 4. Kıdem Tazminatı Karşılığı 5. Hasılat 6. Gelir Vergisi Ertelenmiş Vergi Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 1 Gün Saatler 09:30-17:30 Katılımcı sayısı Eğitim notları Katılım belgesi Öğle arası 12:30 13:30 Oturma düzeni Eğitim materyali U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

50 Balanced Scorecard ve Süreç Performans Yönetimi Kimler katılmalı? İnsan Kaynakları, Strateji Geliştirme, Süreç Yönetimi fonksiyonlarında çalışanlar Ön Şartlar: Katılımcıların, ISO, süreç yönetimi, stratejik planlama veya EFQM gibi performans yönetim ve iyileştirme çalışmalarında bulunmuş olmaları veya bilgi sahibi olmaları fayda sağlayacaktır. Niçin ve Neden? Bu eğitim, katılımcılara bir stratejik performans yönetim metodolojisi olan Balanced Scorecard ı tanıtmak ve süreç performans yönetimi ile birlikte bir organizasyonda nasıl uygulanabileceğini aktarmak amacıyla düzenlenmektedir. Eğitim süresince Balanced Scorecard metodolojisinde yaygın olarak kullanım alanı bulmuş performans göstergelerinin süreç yönetimi teknikleri ile nasıl iyileştirilebilecekleri açıklanmaktadır. Nasıl? Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Nasıl? Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması İki gün Kazanımlar Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: Kendi organizasyonlarında ve sorumluluk alanlarında bir stratejik performans ölçüm sistemini nasıl oluşturacaklarını, Kurumun genel performansı ile kritik süreçler arasında nasıl bağ kuracaklarını, Kurumlarda yaygın olarak kullanılan performans göstergelerinin neler olduğunu, Süreç performanslarını süre, maliyet ve kalite yönüyle nasıl ölçeceklerini, öğreneceklerdir. Süreçlerin performanslarını nasıl analiz edip iyileştireceklerini

51 İçerik Bölüm 01. Stratejik Kurumsal Performans Ölçümü Balanced Scorecard Balanced Scorecard Düşüncesi Finansal Boyut Müşteri Boyutu İç Süreçler Boyutu Sürekli Öğrenme, Gelişim ve Yenilikçilik Boyutu Performans Göstergelerinin Strateji İle Olan Bağının Kurulması Bolum 02. Süreç Performans Ölçümü Performans Ölçüm Boyutları Bölüm 03. Analiz ve İyileştirmenin Planlanması Müşterileri Anlama Ürün Kalitesi Analizi Hizmet Kalitesi Analizi Beklentilerin Dönüştürülmesi Spesifikasyonlara Direkt, Endirekt, Gizli İhtiyaçların Karşılanması Süreçlerin Kantitatif Değerlendirilmesi İyileştirmenin Planlanması Performans Ölçüt Tipleri Ölçüt Seçim Kriterleri Verimlilik ve Etkinlik Süre, Maliyet, Kalite Süreç Kapasite Endeksi Six Sigma Çevrim Zamanı Önemi ve İyileştirme Teknikleri Çevrim Zamanı Etkinlik Oranı Hesaplaması Çevrim Zamanı Kontrol Listeleri Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 2 gün Katılımcı sayısı 6-15 Eğitim notları Öğle arası 12: Saatler Katılım belgesi 10:00-17:00 Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali 2 adet Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

52 İleri Süreç Analiz ve İyileştirme Teknikleri Kimler katılmalı? Süreç ve Organizasyon, Strateji Geliştirme, Süreç Yönetimi, Operasyon Yönetimi, Kalite, Süreç İyileştirme, Stratejik İnsan Kaynakları fonksiyonlarında görev yapanlar Ön Şartlar: Katılımcıların, Süreç Modelleme, Toplam Kalite Yönetimi, ISO veya EFQM gibi kalite ve performans iyileştirme çalışmalarında bulunmuş olmaları fayda sağlayacaktır. Niçin ve Neden? Bu eğitim, katılımcılara bir organizasyon içinde gerçekleştirilecek süreç yönetimi ve iş analizi çalışmalarının adım adım nasıl uygulanacağını aktarmak ve süreç iyileştirme teknikleri konusundaki bilgi seviyelerini artırarak kuruluşlarındaki süreç iyileştirme çalışmalarını yürütebilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Nasıl? Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Nasıl? Gelişim planlarının oluşturulması Üç gün Kazanımlar Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: Kendi organizasyonlarında ve sorumluluk alanlarında süreç yönetimi metodolojisini nasıl uygulayacaklarını, Organizasyonun performansını nasıl değerlendireceklerini, Süreçlerin performanslarını nasıl ölçeceklerini, öğreneceklerdir. Kurum ve süreç performansını nasıl analiz edip iyileştirebileceklerini

53 İçerik Bölüm 01. Süreç Oryantasyonu Bolum 02. Liderlik Geleneksel Model Süreç Yönetimi Düşüncesi Süreç Yönetimi Yaşam Döngüsü Süreç Yönetimi Kontrol Listeleri Süreç İyileştirme Stratejileri Genel Bakış Liderin Rolü Vizyon Ve Misyon Belirleme Strateji Ve Hedef Belirleme Hedeflerle Yönetim Liderliğin Yayılımı Bölüm 03. Organizasyonel Performans Değerlendirme Ve Analiz Organizasyonel Performans Değerlendirmenin Amacı Ve Kapsamı Organizasyonel Performans Değerlendirme Kontrol Listeleri Organizasyonel Performans Puanlama Sistemi Sonuçların Değerlendirilmesi Bölüm 04. Süreç Performans Ölçümü Performans Ölçüm Boyutları Performans Ölçüt Tipleri Ölçüt Seçim Kriterleri Verimlilik Ve Etkinlik Süre, Maliyet, Kalite Süreç Kapasite Endeksi Six Sigma Çevrim Zamanı Önemi Ve İyileştirme Teknikleri Çevrim Zamanı Etkinlik Oranı Hesaplaması Çevrim Zamanı Kontrol Listeleri Bölüm 05. Planlanması Analiz Ve İyileştirmenin Müşterileri Anlama Ürün Kalitesi Analizi Hizmet Kalitesi Analizi Beklentilerin Spesifikasyonlara Dönüştürülmesi Direkt, Endirekt, Gizli İhtiyaçların Karşılanması Süreçlerin Değerlendirilmesi İyileştirmenin Planlanması Bölüm 06. Sürekli İyileştirme Müşterileri Anlama Kantitatif Etkinliğin Değerlendirilmesi Sürecin Analizi Sürecin İyileştirilmesi Değişikliklerin İmplementasyonu Standardizasyon Ve Sürekli Takip Bölüm 07. Süreç Kıyaslaması Kıyaslama Konusunun Tespiti Kıyaslama Tanımlanması Veri Toplama Fark Analizi Hedef Tanımlanması Bölüm 08. Reengineering Reengineering Organizasyonu Partnerinin Performansın Projesinin Reengineering Projesinin Uygulamaya Konması Yeni Sürecin Tasarlanması Yeni Sürecin Uygulamaya Konması Bölüm 09. İyileştirilmiş Sürecin İmplementasyonu Sonuçların Değerlendirilmesi Hedef Ve Amaçların Gözden Geçirilmesi İyileştirilmiş Sürecin Pilot Uygulaması Eylem Planlarının Geliştirilmesi İmplementasyon Planı Sonuçların Takibi Katılımcıların Ödüllendirilmesi Sonraki Adımların Tanımlanması

54 Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 3 gün Katılımcı sayısı 6-15 Eğitim notları Öğle arası 12: Saatler Katılım belgesi 10:00-17:00 Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali 2 adet Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

55 İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması (BPR- Business Process Reengineering) Kimler katılmalı? Yönetici ve karar verici pozisyonlarda olan kişiler, İnsan Kaynakları birimlerinde çalışanlar Ön Şartlar: Katılımcıların, kurumsal performans yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, süreç yönetimi, strateji oluşturma, stratejik planlama gibi konularda çalışma yapmış veya bilgi sahibi olmaları fayda sağlayacaktır. Niçin ve Neden? Bu eğitim, firmanın yönetici ve çalışanlarına kurumsallaşma yolunda organizasyonun performansının nasıl tespit edileceği, nasıl ölçüleceleği ve nasıl geliştirileceği konularında bir perspektif yaratmak, kurumsallaşma çalışmalarının firma içinde kar merkezli, süreç bazlı ve müşteri odaklı nasıl geliştirilebileceği konularında ana hatlarıyla bilgi vermek amacıyla düzenlenmektedir. Nasıl? Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Nasıl? Gelişim planlarının oluşturulması İki gün Kazanımlar Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: Her yöneticinin alanına giren motivasyon artırıcı insan kaynakları uygulamalarının nasıl hayata geçirileceğini, Kurum içerisindeki çatışmaların nasıl yönetilerek uygun bir kurum iklim yaratılacağını, Çalışanların takım çalışmasına ve öneri sistemlerine aktif katılımlarının nasıl sağlanacağını, İşletme ortamında sözel ve yazılı iletişimin temel kurallarının ne şekilde çalıştırılması gerektiğini, Kuruma olan bağlılığın nasıl artırılacağını ve personel devir oranının nasıl yönetileceğini, öğreneceklerdir. İçerik

56 Bölüm 01. Organizasyon Organizasyon Nedir? Kurumsal Yönetimin Hedefleri Kurumsal Yönetim ve Organizasyonel Yapılanmanın Kapsamı Yönetim Piramidi-Yetki/Sorumluluk Katmanları Organizasyon Şeması Organizasyon Tipleri Bölüm 02. Kurumsallaşma Kurumsallaşma dan Beklentiler ve Kurumsallaşmanın Nihai Hedefi Kurumsallaşma Finansal Boyut (Sermayedarların Tatmini) Kurumsallaşma Müşteri Boyutu (Müşteri Tatmini) Kurumsallaşma Süreçler Boyutu (İsin Performansı) Kurumsallaşma Çalışan Boyutu (Çalışanların Tatmini) Kurumsallaşma Yenilikçilik, Sistemler ve Bilişim Teknolojileri Boyutu (Rekabet Avantajı) Bölüm 03. Organizasyonel Performans Değerlendirme Anket Çalışması Liderlik Veri ve Bilgi Analizi Stratejik Planlama İnsan Kaynakları Geliştirme ve Yönetim Süreç Yönetimi Cıktılar/Sonuçlar Müşteri Odaklılık ve Müşteri Memnuniyeti Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Kritik Noktaların Tartışılması Bölüm 04. Doğru Yönün Saptanması Vizyon & Misyon Gereklilik Stratejik Düşünce ve Strateji Oluşturma Kurumsal Hedeflerin Tespiti (Yukarıdan Aşağıya Yayılım) Performans Ölçümü ve Performans Göstergeleri Bölüm 05. Değişim Yönetimi Riskler Dirençler Bölüm 06. Ne kadar Kurumsalız / Kurumsallaştık? Müşterileri Anlama Urun Kalitesi Analizi Hizmet Kalitesi Analizi Beklentilerin Spesifikasyonlara Dönüştürülmesi Direk, Endirekt, Gizli İhtiyaçların Karşılanması Süreçlerin Analizi (Sure, Maliyet, Kalite) Süreçlerin Kantitatif Değerlendirilmesi İyileştirmenin Planlanması İyileştirme Yöntemleri (Kaiden, Kıyaslama, Reengineering Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 2 gün Saatler 10:00-17:00 Katılımcı sayısı 6-15 Eğitim notları Öğle arası 12: Katılım belgesi Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali 2 adet Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

57 MS Visio 2007 ile Süreç Modelleme, Analiz ve Süreç Performans Yönetimi Kimler katılmalı? Süreç Analizi ve İyileştirme, Sistem Geliştirme, Yazılım/Uygulama Geliştirme, Sistem Analizi, Performans Ölçümü, Kalite, Operasyon Yönetimi fonksiyonlarında çalışanlar Ön Şartlar: Katılımcıların, Süreç Yönetimi ve Modelleme konularında ön bilgiye sahip olmaları fayda sağlayacaktır. Temel Windows ve MS Office programlarını kullanım tecrübesi şarttır. Niçin ve Neden? Bu eğitim, katılımcılara süreç yönetimi çalışmalarının değişik aşamalarında ihtiyaç duyabilecekleri süreç envanter ve haritalarını MS Visio 2007 ile nasıl gerçekleştirebileceklerini, süreçleri nasıl analiz edeceklerini, iyileştirebileceklerini ve süreç performanslarını nasıl takip edebileceklerini aktarmak amacıyla düzenlenmektedir. Nasıl? Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Nasıl? Gelişim planlarının oluşturulması İki gün Kazanımlar Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: MS Visio bünyesinde bulunan süreç modelleme ile ilgili teknikleri nasıl kullanacaklarını, Her bir modelleme tekniğindeki objeleri hangi durumlarda kullanacaklarını, Kendi organizasyonlarında ve sorumluluk alanlarında kritik süreçleri nasıl modelleyeceklerini, analiz edeceklerini ve iyileştireceklerini, Yaratılmış olan modellerin organizasyon içerisinde nasıl yayılacağını ve etkin kullanılabileceğini, öğreneceklerdir. Süreç performanslarını süreçler üzerinde nasıl takip edebileceklerini

58 İçerik Bölüm 01. Visio 2007 Kullanımı - Genel Bilgiler Çizim Alanının Özellikleri Şablonlar Kalıplar Şekiller Sayfa Düzenleme Şekil Özellikleri Mastar Şekiller Şekillerin Numaralandırılması Köprüler Gözden Geçirme ve Çok Kullanıcılı Ortam Raporlar Bölüm 02. Kategori ve Modelleme Şablonları Blok Diyagramları Beyin Fırtınası İş Süreçleri Temel Akış Çizelgesi Neden-Sonuç Diyagramı İşlevsel Akış Çizelgesi EPC Diyagramı Özet Diyagram Organizasyon Şeması Kuruluş Şeması Kuruluş Şeması Sihirbazı Bölüm 03. Süreç Yönetimi, Modelleme, Analiz ve İyileştirme Genel Bilgiler Süreç Oryantasyonu Sistem Analizi Modelleme Mantığı Modelleme Hiyerarşisi Ve Mimarisi Aktivite Tanımlama Kuralları Süreç / Aktivite Sözlüğü Süreç Modelleme İçin Veri Toplama Kritik Süreç Secimi Süreç Vaka Analizi Süreç Etkinlik Faktörü Hesaplama Süreç İyileştirme Yöntemleri Bölüm 04. Visio ile Süreç Performans Takibi ve Yönetimi Süreç Performans Göstergelerinin Süreç Modeli Üzerinde Tespiti Süreç Performans Göstergesi Şekil Nitelikleri Performans Göstergesi Veri Tabanı Kaydının Yapısı Performans Göstergesi ile Visio-Veri Tabanı Entegrasyonu Performans Göstergelerinin Visio da Raporlanması ve Organizasyon Çapında Yayılımı Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 2 gün Katılımcı sayısı 6-15 Eğitim notları Öğle arası 12: Saatler Katılım belgesi 10:00-17:00 Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali 2 adet Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

59 Nümerik Olmayan Problem Çözme Teknikleri 7 Yeni Metot Kimler katılmalı? Stratejik Planlama, Satış, Pazarlama, Organizasyon, Operasyon, İmalat, İş Geliştirme, İnsan Kaynakları, Kalite Güvence çalışan ve yöneticileri Ön Şartlar: Katılımcıların, toplam kalite yönetimi, ekip çalışması, ISO 9001 serisi gibi performans yönetim ve iyileştirme çalışmalarında bulunmuş olmaları veya bilgi sahibi olmaları fayda sağlayacaktır. Niçin ve Neden? Bu eğitim, katılımcılara kurumun performansını sürekli olarak iyileştirirken kullanabilecekleri, kolayca rakamsal veri elde edilemeyen problemlerin ele alınış ve çözüm arayışı yöntemlerini aktarmak amacıyla düzenlenmektedir. Nasıl? Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Nasıl? Gelişim planlarının oluşturulması İki gün Kazanımlar Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: Kendi organizasyonlarında problemleri nasıl formüle edeceklerini, nasıl ele alacaklarını, Problemleri çözmek için hangi uygun yöntemi, hangi aşamada, hangi kurallara bağlı olarak kullanacaklarını, Sürekli iyileştirme sürecinde veri toplanamayan problemli konuları nasıl somutlaştıracaklarını, Ekip çalışmasında yöntemlere sadakat sayesinde hızlı ve etkili grup kararlarına nasıl varacaklarını, öğreneceklerdir.

60 İçerik Bölüm 1. Problemleri Anlamak Problem Çözme Aşamaları Olgular Kanılar Soyutlama Seviyesi Dual Düşünce Ve Çok Modlu Düşünce Niçinler Kuralı Bölüm 2. 7 Yeni Yaklaşım Beyin Fırtınası Yakınlık Diyagramı İlişkiler Diyagramı Ağaç Diyagramı Matris Diyagramı Ok Diyagramı Matris Veri Analizi Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 2 gün Saatler 10:00-17:00 Katılımcı sayısı 6-15 Eğitim notları Öğle arası 12: Katılım belgesi Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali 2 adet Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

61 Süreç Kıyaslaması (Business Process Benchmarking) Kimler katılmalı? Organizasyon, İş Geliştirme, İnsan Kaynakları, Kalite Güvence Çalışan ve Yöneticileri Ön Şartlar: Katılımcıların, Süreç ve Süreç Performans Yönetimi, Süreç Modelleme, Toplam Kalite Yönetimi, ISO veya EFQM gibi kalite ve performans iyileştirme çalışmalarında bulunmuş olmaları fayda sağlayacaktır. Niçin ve Neden? Bu eğitim, katılımcılara bir organizasyon içinde gerçekleştirilecek süreç kıyaslaması (Business Process Benchmarking) çalışmalarının adım adım nasıl uygulanacağını aktarmak amacıyla düzenlenmektedir. Nasıl? Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Nasıl? Gelişim planlarının oluşturulması Bir gün Kazanımlar Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: Kendi organizasyonlarında ve sorumluluk alanlarında süreç kıyaslaması metodolojisini nasıl uygulayacaklarını, Kıyaslama partnerini nasıl seçeceklerini, Fark analizlerini nasıl gerçekleştireceklerini, öğreneceklerdir. İyileştirme planlarını nasıl implemente edeceklerini,

62 İçerik Bölüm 01. Süreç Kıyaslaması Kıyaslama Konusunun Tespiti Kıyaslama Partnerinin Tanımlanması Veri Toplama Fark Analizi Hedef Performansın Tanımlanması Bolum 02. İyileştirilmiş Sürecin İmplementasyonu Sonuçların Değerlendirilmesi Hedef ve Amaçların Gözden Geçirilmesi İyileştirilmiş Sürecin Pilot Uygulaması Eylem Planlarının Geliştirilmesi İmplementasyon Planı Sonuçların Takibi Katılımcıların Ödüllendirilmesi Sonraki Adımların Tanımlanması Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 1 gün Saatler 10:00-17:00 Katılımcı sayısı 6-15 Eğitim notları Öğle arası 12: Katılım belgesi Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali 2 adet Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

63 Stratejik Planlama ve Yönetim Kimler katılmalı? Stratejik Planlama, Strateji Geliştirme, İç Kontrol, Satış & Pazarlama fonksiyonlarında çalışanlar Niçin ve Neden? Bu eğitim, katılımcılara bir yönetim metodolojisi ve süreci olan Stratejik Planlama yı tanıtmak amacıyla düzenlenmektedir. Eğitim süresince temel metodoloji yanı sıra kurumlarda yaygın olarak gerçekleştirilmiş uygulamalar açıklanmaktadır. Nasıl? Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Nasıl? Gelişim planlarının oluşturulması Ön Şartlar: Katılımcıların, Süreç Yönetimi, ISO Sertifikasyonu, TKY veya EFQM gibi performans yönetim ve iyileştirme çalışmalarında bulunmuş olmaları veya bilgi sahibi olmaları fayda sağlayacaktır. İki gün Kazanımlar Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: Kendi organizasyonlarında ve sorumluluk alanlarında nasıl strateji geliştireceklerini, Kurumsal stratejileri kendi sorumluluk alanlarına nasıl yayabileceklerini ve günlük operasyonlarına nasıl yansıtacaklarını, Hedef, bütçe ve kaynak planlama konularını bir stratejik yönetim süreci içinde nasıl yöneteceklerini, öğreneceklerdir. Firmalarda yaygın olarak kullanılan stratejik kurumsal performans yönetim ve takip sistemlerinin neler olduğunu,

64 İçerik Bölüm 01.Stratejik Planlama-Giriş Stratejinin Tanımı Stratejik Planlama Kavramı Stratejik Yönetim Stratejinin Ölçülen Önemi Strateji Yönetimde Önemi Bölüm 02. Strateji Planlama Yönetim Uygulama İlişkisi Stratejik Uygulama Engelleri Yönetimin Tanımı 3 Aşamalı Planlama (3CP) Stratejik Planlama vs Düşünce Stratejik Düşünce Bölüm 03. Organizasyon ve Stratejik Planlama Beklentilerin Tespiti Ürün/Hizmetlerin Benchmarking ile konuşlandırılması Eşgüdüm Unsurları ile Senkronizasyon Kaynakların ve Kaynak İhtiyaçlarının Tespiti Proje Önceliklerinin Tespiti 3 Aşamalı Planlama Bölüm 04. Strateji Planlarının Denetim Bölüm 05. Planlamanın programlama, operasyon, mali mesuliyet ve sürdürülebilirlik boyutu Mali Sorumluluk Merkezleri Strateji Bütçe İlişkisi Stratejik Hedeflerin Bütçelenmesi Bölüm 06. Değişen İş Dünyası ve Kurumsallaşma İş Dünyası Değişim TKY - Toplam Kalite Yönetimi Yönetişim (Governance) Değişim Yönetimi ve Kurumsallaşma Değişim Sürecinde Değişimin Etkileşimi Kurumsal Sürekli Değişim Süreci Kurumsallaşma ve Yönetim Sistemi Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Kurumsallaşma ve Pazar ve Çevre Koşulları Kurumsallaşma ve Bilgi Kurumsal Yapının Dört Temel Direği Kurumsallaşma Ama Nasıl? Değişim / Kurumsallaşma ve Stratejik Planlama Rekabetçi Örgütlenme için Değişim Süreci Strateji Geliştirme Süreci Bölüm 07. Stratejik Planlamanın Başarı Koşulları Tanımak ve Tanımlamak Ortak Dil Stratejik Planlama Destek Hizmetleri Bölüm 08. Stratejik Plan Döngüsü Strateji Geliştirme Modeli Stratejik Yönetim Modeli Stratejik Planlama Çalışmasının Niteliği Kurumsal Stratejik Planlama Projesinin Planlanması ve Yapılandırılması Proje Tanıtım ve Görevlendirme Toplantısı Stratejik Plan Hazırlık Süreci Temel Yönetsel Değerlerin Gözden Geçirilmesi/Yeniden Tanımlanması Stratejik ve Uzun Vadeli Planlama Hedeflerinin Tanımlanması Başarı Faktörlerinin Tanımlanması Boş Alan Analizi Yönetsel Yeniden Yapılanma Uygulama Stratejilerinin Tanımlanması Yatırım Kararları Stratejik Plan Hazırlama El Kitabı Temel Planlama Öngörü ve sayımlarının Tespiti (Plan Parametreleri) Kurumsal Stratejik Plan Hazırlama Kurum Alt Birimlerinde Stratejik Plan Hazırlama Projelerinin Tanıtım ve Görevlendirme Toplantıları Faaliyetlerinin Tanımlanması ve Planlanması Stratejik Plan Hazırlama Projelerinin Yönetimi Kurumsal Stratejik Plan Bütünleştirmesi Kurumsal Stratejik Plan Tanıtım ve Paylaşımı Eylem Planları Eylem Planlarının İcrası ve Takibi Bölüm 09. Tartışma ve Kapanış

65 Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 1 gün Katılımcı sayısı 6-15 Eğitim notları Öğle arası 12: Saatler Katılım belgesi 10:00-17:00 Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali 2 adet Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

66 Stratejik Planlama Kimler katılmalı? Stratejik Planlama, Strateji Geliştirme, İç Kontrol, Satış & Pazarlama fonksiyonlarında çalışanlar, orta ve üst düzey yöneticiler Ön Şartlar: Katılımcıların, Süreç Yönetimi, ISO Sertifikasyonu, TKY veya EFQM gibi performans yönetim ve iyileştirme çalışmalarında bulunmuş olmaları veya bilgi sahibi olmaları fayda sağlayacaktır. Niçin ve Neden? Bu eğitim, katılımcılara bir yönetim metodolojisi ve süreci olan Stratejik Planlama yı tanıtmak amacıyla düzenlenmektedir. Eğitim süresince temel metodoloji yanı sıra kurumlarda yaygın olarak gerçekleştirilmiş uygulamalar açıklanmaktadır. Nasıl? Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Nasıl? Gelişim planlarının oluşturulması İki gün Kazanımlar Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: Kendi organizasyonlarında ve sorumluluk alanlarında nasıl strateji geliştireceklerini, Kurumsal stratejileri kendi sorumluluk alanlarına nasıl yayabileceklerini ve günlük operasyonlarına nasıl yansıtacaklarını, Hedef, bütçe ve kaynak planlama konularını bir stratejik yönetim süreci içinde nasıl yöneteceklerini, öğreneceklerdir. Firmalarda yaygın olarak kullanılan stratejik kurumsal performans yönetim ve takip sistemlerinin neler olduğunu,

67 İçerik Bölüm 01. Stratejik Planlama Strateji ve Planlama Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Stratejik Düşünce Stratejik Planlamada Roller Stratejik Planlama Modelleri Bölüm 02. Stratejik Planlamanın Aşamaları Temel Stratejilerin Tespiti Mevcut Durum Analizi Doğru Yönün Belirlenmesi ve İlanı Strateji Formülasyonu Strateji Uygulama, Ölçme ve Değerlendirme Bölüm 03. Müşteri ve Pazar Analizi Hizmet ve Ürünlerden Yararlananlar Kimlerdir: Müşterilerin Tanımlanması Müşteri Algısının Ölçülmesi Müşteri Şikayetlerinin Analizi Rakiplerin Yaptıkları ve Yapamadıkları Rekabet Karakteristikleri ve Stratejik Grup Haritalama Değer Zinciri Analizi Benzer Yapılarla Karşılaştırma (Göreli Performans Değerlendirme) Pazar ve Ürün Stratejileri Fırsat ve Risklerin Tanımlanması, Analizi ve Stratejik Plan İlişkisi Bölüm 04. İç Çevre Analizi Finansal Performans Analizi Organizasyonel Analiz Çalışan Profilinin Analizi İş Süreçleri Analizi Bilgi / Belge (Dokümantasyon ve Mevzuat) Araştırma ve İnceleme Bilgi Teknolojileri Analizi Yönetsel ve Kurumsal Yetkinlikler Yetkinlik Açığının Tespiti Güçlü ve Zayıf Yönlerin Tespiti ve Stratejik Plan İlişkisi Bölüm 05. Gelecek, Değerler ve Hedefler Vizyon Belirleme Misyonun Tanımlanması Değerlerin Belirlenmesi ve Yayılımı (Kurumsal/Temel Yetkinlikler) Kritik Başarı Faktörlerinin Tanımlanması Stratejik Amaçların Tanımlanması Stratejik Hedeflerin Tanımlanması Stratejik Opsiyonların Belirlenmesi Uygun Stratejinin Seçimi Bölüm 06. Stratejinin Uygulanması Performans Göstergesi Hedef Değerlerinin Tespiti (Tahmin Yöntemleri) Eylemlerin ve Stratejik Projelerin Tanımlanması Kurumsal Proje Yönetimi Projelerin Önceliklendirilmesi Strateji Bütçe İlişkisi Hedeflerin Maliyetlendirilmesi Bölüm 07. Stratejik Planın İzlenmesi, Denetimi ve Güvence Altına Alınması Stratejik Ölçüm Yöntemi (Balanced Scorecard) Performans Göstergelerinin Raporlanması Faaliyet Raporları Stratejik Planının Denetlenmesi (İç Denetim, Performans Denetimi) Kurumsal Risk Yönetimi Bölüm 08. Stratejik Plan Projesinin Planlanması ve Yönetimi Stratejik Planlama Ekibi Üst Yönetimin Rolü ve Dahil Edilmesi Değişimin Yönetilmesi Stratejik Planlama Destek Hizmetleri Stratejik Planlama Kaynak

68 Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 1 gün Katılımcı sayısı 6-15 Eğitim notları Öğle arası 12: Saatler Katılım belgesi 10:00-17:00 Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali 2 adet Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

69 Balanced Scorecard Atölye Çalışması Kimler katılmalı? İnsan Kaynakları, Süreç Yönetimi, Strateji Geliştirme, Stratejik Planlama fonksiyonlarında çalışanlar Ön Şartlar: Katılımcıların, Balanced Scorecard konusunda eğitim almış, bilgilenmiş veya uygulama yapmış olmaları fayda sağlayacaktır. Niçin ve Neden? Bu atölye çalışması, katılımcılara balanced scorecard metodolojisinin bir senaryo aracılığı ile nasıl uygulanabileceğini aktarmak üzere düzenlenmektedir. Atölye çalışması süresince örnek firma durumu açıklandıktan sonra grup çalışmaları, tartışmalar ve yönlendirmeler çerçevesinde dağıtılacak formlar, KPI Sözlüğü Listesi ve sağlanacak MS Excel uygulamaları kullanılacaktır. Nasıl? Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Nasıl? Gelişim planlarının oluşturulması Bir gün Kazanımlar Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: Kendi organizasyonlarında ve sorumluluk alanlarında bir stratejik performans ölçüm sistemini nasıl oluşturacaklarını, Temel bir balanced scorecard uygulamasının MS Excel ve kağıt ortamında nasıl işletilebileceğini öğreneceklerdir. Kurumsal performansı nasıl iyileştirebileceklerini,,

70 İçerik Bölüm 01. Giriş ve Önbilgi Balanced Scorecard Düşüncesi Finansal Boyut Müşteri Boyutu İç Süreçler Boyutu Sürekli Öğrenme, Gelişim ve Yenilikçilik Boyutu Bölüm 05. Performans Değerlendirme ve İyileştirme Planları Gerçekleşen Değerlerin Tespiti Performans Toplantısı Değerlendirmesi İyileştirme Planlarının Tespiti İyileştirme Projelerinin Yönetimi Performans Göstergelerinin Strateji ile olan bağının kurulması Bolum 02. Vakanın Tanıtılması Firma, Ürün/Hizmet ve Sektör Bilgileri Firmanın Misyon ve Vizyonu Bölüm 03. Strateji Geliştirme Stratejik Alanların Tespiti Temel Stratejilerin Tespiti Stratejik Hedeflerin Tespiti Bölüm 04. Performans Göstergeleri KPI Sözlüğü Çalışması Stratejik Performans Göstergelerinin Tespiti Kontrol Performans Göstergelerinin Tespiti Performans Göstergeleri için Plan Değerlerinin Tespiti Örnek Performans Göstergesi Kartının Oluşturulması KPI Ağacının Oluşturulması Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 1 gün Katılımcı sayısı 6-15 Eğitim notları Öğle arası 12: Saatler Katılım belgesi 10:00-17:00 Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali 2 adet Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

71 Süreç Performans Ölçümü Kimler katılmalı? Bilişim ve departman yöneticileri, kurumsal performans yönetimi birimi çalışanları Niçin ve Neden? Bu eğitim, süreçlerin iyileştirilmesi için en temel süreç yönetimi uygulaması olan süreç performans ölçümü çalışmalarının nasıl yürütüleceğini aktarmak amacı ile düzenlenmektedir. Nasıl? Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Nasıl? Gelişim planlarının oluşturulması İki gün Kazanımlar Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: Süreç yönetimi temel kavramlarını, Süreç performans ölçümü için hazırlık çalışmalarının neler olduğunu, Özellikle bilgi işlem süreçleri başta olmak üzere yaygın kullanım alanı bulmuş süreç performans göstergelerinin neler olduğunu, Ölçümleri nasıl gerçekleştirebileceklerini, öğreneceklerdir. Süreç performans ölçümlerinden elde ettikleri verileri süreç iyileştirme çalışmaları için nasıl kullanacaklarını

72 İçerik Bölüm 01. Süreç Oryantasyonu Geleneksel Model Süreç Yönetimi Düşüncesi Süreç Yönetimi Yaşam Döngüsü Süreç Yönetimi Kontrol Listeleri Süreç İyileştirme Stratejileri Genel Bakış Bolum 02. Stratejik Hedefler Süreç İlişkisi Kurumsal Stratejiler Operasyonel Strateji Tespit Etme Strateji Kritik Süreç/Aktivite İlişkisi Hedeflerle Yönetim Kurumsal Karne Bölüm 03. Süreç Performans Ölçümü Performans Ölçüm Boyutları Performans Ölçüt Tipleri Ölçüt Seçim Kriterleri Kritik Performans Göstergesi Tanımlama Verimlilik Ve Etkinlik Süre, Maliyet, Kalite Süreç Kapasite Endeksi Six Sigma Çevrim Zamanı Önemi Ve İyileştirme Teknikleri Çevrim Zamanı Etkinlik Oranı Hesaplaması Çevrim Zamanı Kontrol Listeleri Bölüm 04. Yaygın Olarak Kullanılan Performans Göstergeleri ve Ölçüm Teknikleri İnsan Kaynakları Finansal Sonuçlar Operasyonlar Projeler Bilişim Yardım Masası Bilişim Yazılım Geliştirme Bilişim Süreç Yönetimi Uygulamaları (ITIL, COBIT, CMMI, ISO 12207) ve Performans Ölçümü Bölüm 05. Ölçüm Sonuçlarına Göre Süreç İyileştirme Vaka Çalışması Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 2 gün Katılımcı sayısı 6-15 Eğitim notları Öğle arası 12: Saatler Katılım belgesi 10:00-17:00 Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye Giyim Serbest Eğitim materyali 2 adet Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI İçindekiler Koçluk Mini MBA... Motivasyon Toplantı Yönetimi Zaman Yönetimi ve Stratejik Önceliklendirme... Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Koçluk K im le r k a t ı

Detaylı

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimlerimiz 2017 Kurumsal Eğitimlerimiz İçindekiler YÖNETİCİLİK ve YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ... 11 Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi... 11 Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi... 12 Yönetimde Temel Yaklaşımlar

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI. Süreç Yönetimi Uzmanlık Programı Amacı Bu eğitim, süreç yönetimi konularında çalışma yapacak kişilere uzmanlık seviyesinde süreç analiz ve iyileştirme tekniklerini aktarmak

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES EĞİTİM VE GELİŞİM HİZMETİ INDENSE EĞİTİM VE DIŞ KAYNAK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İNSAN KAYNAKLARI VE İŞ HUKUKU EĞİTİMLERİ 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulamaları 6098

Detaylı

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI Program 1: Program 2: Taşımacılık Yönetimi Depo Yönetimi Stok Yönetimi Satınalma ve Tedarik

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

İnovasyon Yönetimi. Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama. Süreç Yönetimi ve İnovasyonu. ! Kurumsal Gelişim Eğitimleri!

İnovasyon Yönetimi. Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama. Süreç Yönetimi ve İnovasyonu. ! Kurumsal Gelişim Eğitimleri! Kurumsal Gelişim leri Konusu İçerik Hedef kitle Kazanımlar İnovasyon Yönetimi Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama Süreç Yönetimi ve İnovasyonu İnovasyon nedir; neden önemlidir?

Detaylı

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14)

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) ÜRETİM YÖNETİMİ: SİSTEMSEL BİR YAKLAŞIM İÇİNDEKİLER sayfa no 3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) 1. Sistem Teorisine Giriş 3 1.1 Sistemin Tanımı 4 1.2 Sistemlerin Temel Yapısı 6 1.3 Sistemlerin Önemli Özellikleri

Detaylı

YAZARLARIN ÖZGEÇMİŞİ... İİİ ÖN SÖZ... V İÇİNDEKİLER... Vİİ TABLO LİSTESİ... XV ŞEKİL LİSTESİ... XVİİ

YAZARLARIN ÖZGEÇMİŞİ... İİİ ÖN SÖZ... V İÇİNDEKİLER... Vİİ TABLO LİSTESİ... XV ŞEKİL LİSTESİ... XVİİ İÇİNDEKİLER YAZARLARIN ÖZGEÇMİŞİ... İİİ ÖN SÖZ... V İÇİNDEKİLER... Vİİ TABLO LİSTESİ... XV ŞEKİL LİSTESİ... XVİİ 1. BÖLÜM: LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ... 1 1.1. LOJİSTİK YÖNETİMİ... 1 1.1.1. Lojistik

Detaylı

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35 İçindekiler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 Küreselleşme... 4 Fütüristlerin Görüşleri... 7 Bilgi Toplumu... 8 Kağıtsız Fabrikalar... 9 Tek Kişilik Şirketler...10 Küresel Üretici...11 Küresel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

OKYANUS İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ İŞ ANALİZLERİ VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI

OKYANUS İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ İŞ ANALİZLERİ VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI OKYANUS Okyanus İnsan Kaynakları Eğitimleri İş Analizleri, İş Tanımları Mülakat Teknikleri Yetkinlik Yönetimi Performans Yönetimi Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynaklarına Geçiş İŞ ANALİZLERİ

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır.

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. Tanıtım Sunumu 1 Amaç Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. 1 Amaç Kendine güveniyor musun? Uzmanlık

Detaylı

PAZARLAMA FİNANS KURUMSAL YÖNETİM

PAZARLAMA FİNANS KURUMSAL YÖNETİM KURUMSAL CHECK UP PAZARLAMA FİNANS ÜRETİM KURUMSAL CHECK UP İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM Kurumsal Check-Up uygulaması ile firmanızın güçlü ve geliştirilmesi gerekli alanlarını, yeteneklerini analiz ederek,

Detaylı

KARGEM DEN KARLILIK VE VERİMLİLİĞE %100 ETKİLİ YARATICI EĞİTİMLER

KARGEM DEN KARLILIK VE VERİMLİLİĞE %100 ETKİLİ YARATICI EĞİTİMLER MAĞAZA MAĞAZA Mağaza Yöneticileriniz 2012 ye hazır mı? Hepimiz biliyoruz ki, perakende sektörünün kalbi mağazalarda atar. Müşteri mağazadadır, ürün mağazada görücüye çıkar, en büyük hareketlilik mağazada

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI. Varis Yetiştirme Programı Program Süresi: 6 Gün Amacı: Aile şirketlerinde; aile sadakatini ve kimliğini güçlendirmek, aile duygularını beslemek, birlik ve beraberliğini geliştirmek,

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

Kurumsallaşma Eğitimi

Kurumsallaşma Eğitimi Eğitimler Kurumsallaşma Eğitimi İÇERİK Aile şirketlerinde kurumsallaşma ihtiyacı Kurumsallaşmanın gerektirdikleri İhtiyaç analizleri Kurumsallaşmanın önündeki engeller Aile firmalarında iletişim Problemler

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

UKS EĞİTİM LİSTESİ 1 PREZİ EĞİTİMİ 2 2 AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ 3 3 ÇATIŞMA YÖNETİMİ 2

UKS EĞİTİM LİSTESİ 1 PREZİ EĞİTİMİ 2 2 AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ 3 3 ÇATIŞMA YÖNETİMİ 2 I-GENEL YÖNETİM EĞİTİM PROGRAMI 1 PREZİ EĞİTİMİ 2 2 AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ 3 3 ÇATIŞMA YÖNETİMİ 2 4 ETKİN TAKIM KURMA, YÖNETME VE TAKIMDAŞLIK EĞİTİMİ 3 5 İŞ GELİŞTİRME EĞİTİMİ

Detaylı

GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ

GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ Modern Yönetim Yaklaşımları İle Bir Dünya Markasının Modern Yönetim ve Global Perakende Yapısını Kurmaya Yönelik Değişim Projesi Dr. Abdurrahman Baş www.abdurrahmanbas.com

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI Amacı Bu seminer, katılımcılara kurumsal performansı yönetmek ve iyileştirmek için kullanılan teknikler hakkında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar 1.1. Giriş... 2 1.2. Üretim Faktörleri ve Üretim... 3 1.3. Üretim ve İşlemler Yönetimi... 6 1.4. Üretim ve İşlemler Yönetiminin Kapsamı... 7

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI. Süreç Yönetimi Uzmanlık Programı Amacı Bu eğitim, süreç yönetimi konularında çalışma yapacak kişilere uzmanlık seviyesinde süreç analiz ve iyileştirme tekniklerini aktarmak

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2015 Eğitim Takvimi BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... vii BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ 1.1 Tedarik Zincirinin Temel Fonksiyonları... 8 1.1.1 Üretim... 8 1.1.2 Envanter Yönetimi... 16 1.1.3 Taşıma ve

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI PROGRAMLARI

İNSAN KAYNAKLARI PROGRAMLARI İNSAN KAYNAKLARI PROGRAMLARI İçindekiler Performans Değerlendirme... Terfi ve Performans Değerlendirmede Merkezi Yönetimi. İleri Eğitimci Eğitimi Teknikleri. Etkili Sunum Teknikleri..... Kariyer Planlama.

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlama Özdeğerlendirme Kılavuzu

Kurumsal Kaynak Planlama Özdeğerlendirme Kılavuzu Kurumsal Kaynak Planlama Özdeğerlendirme Kılavuzu Tanım : Kurumların kendi kaynaklarını kullanarak bilgi sistemlerinin yeterlilik düzeylerini sayısal olarak ölçebilecekleri bir özdeğerlendirme kılavuzu

Detaylı

kültürel değişim gayreti Kültürel değişim ğş

kültürel değişim gayreti Kültürel değişim ğş Altı Sigma Nedir? Mühendis ve istatistikçiler tarafından ürün ve proseslerin ince ayarını yapmak için kullanılan ileri derecede teknik bir yöntem Müşteri ihtiyaçlarını kusursuza yakın karşılama hedefi

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ZORUNLU DERSLER IE 201 - Operasyon Modelleme Karar vermedeki belirsizlik rolü de dahil olmak üzere işletme kararlarının matematiksel

Detaylı

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Yeni TTK ya uyum, mevzuatı kavrayarak tamamlayabileceğimiz bir sürecin ötesinde; önemli altyapısal değişiklikler getirecek bir dönüşümdür Dış Paydaşlar

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI 2014 İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI Açıklama Staj yapılan işletmelerde

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati Kredi AKTS (T+U+L) İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL EN-412 4/I 3+0+0 3 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Sedona. Eğitim Kataloğu

Sedona. Eğitim Kataloğu Eğitim Kataloğu 1. Organizasyonel yapılanma Organizasyonel yapılanma kapsamında yer alan takım yapıları, yönetim anlayışı, yazılım süreçleri gibi kavramlar, yazılım projelerini başarıya taşıyan yapıtaşları

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur?

Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur? Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur? Üniversiteler, misyonları ve kuruluş yapıları gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından oldukça farklı organizasyonlardır. Bilimsel araştırma

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Lojistik MAN 317 5 3 + 0 3 5. Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili. Türkçe.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Lojistik MAN 317 5 3 + 0 3 5. Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili. Türkçe. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Lojistik MAN 317 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Türkçe Lisans Zorunlu Bülent

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI

ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI KAVRAMI Üretim kaynakları planlaması (MRP II) sisteminin hedefleri stokların azaltılması, üretimi aksatmayacak ve dolayısı ile kapasite kayıplarına

Detaylı

2015-2016. Eğitim Programları Tanıtımı TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ DETAY ÇİZELGELEME ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME

2015-2016. Eğitim Programları Tanıtımı TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ DETAY ÇİZELGELEME ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME Kurumsal Süreçlerinde Optimizasyon 2015-2016 Eğitim Programları Tanıtımı ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ SATIŞ & OPERASYON PLANLAMA (S&OP) KAPASİTE & MALZEME

Detaylı

Biymed. Eğitim ve Danışmanlık

Biymed. Eğitim ve Danışmanlık Biymed Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Eğitim, 2006 yılından beri uzman kadrosu ile eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlar. BiYMED Eğitim, müşterilerine hizmet almak istedikleri

Detaylı

Bölüm 6 - İşletme Performansı

Bölüm 6 - İşletme Performansı Bölüm 6 - İşletme Performansı Performans Kavramı Performans, genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır. Performans Kavramı

Detaylı

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi 4 Haftalık Ajanda 1. Hafta: Örneklerle BPM-ERP İlişkisi 2. Hafta:

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI

YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI www.yalinenstitu.org.tr 1 YALIN ENSTİTÜ Yalın Düşünce AMAÇ Müşteriye mükemmel değer sunmak YÖNTEM İsraflardan arındırılmış mükemmel prosesler 2 YALIN ENSTİTÜ Değer Müşteriye

Detaylı

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu Nisan 2013 Eğitim Kataloğu 8 Nisan 2013 Sedona, yazılım firmalarına ve büyük çaplı organizasyonların bilişim departmanlarına organizasyonel yapılanma, yöneticilik, takım çalışması ve kalite süreçleri alanlarında

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

5-Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5-Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5-Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2017 ÖNSÖZ 5-Element Eğitim ve Danışmanlık olarak, kişisel performans gelişim eğitimlerindeki temel amaç, kurumların taleplerine göre eğitim programlarını

Detaylı

TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik Kelimesi ulojistik (Logictics) kelime kökü itibariyle Latin dilinden Logic (mantık) ve statics (istatistik)

Detaylı

YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI 01 02 03 YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK YÖNETİCİLER İÇİN KOÇLUK BECERİLERİ

Detaylı

Girişimciler İçin Operasyon ve Değer Zinciri Yönetimi. Emre GÖLLÜ 17 Mart 2012

Girişimciler İçin Operasyon ve Değer Zinciri Yönetimi. Emre GÖLLÜ 17 Mart 2012 Girişimciler İçin Operasyon ve Değer Zinciri Yönetimi Emre GÖLLÜ 17 Mart 2012 Dersin İçeriği 2 Operasyon Yönetimi Nedir? Operasyon Yönetiminin Temel Kavramları İşletmelerde Operasyon Yönetimi Rekabetçi

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

TSEV-Oryantasyon Eğitim Programı

TSEV-Oryantasyon Eğitim Programı 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar öncesinde sigortacılığı bir bütün halinde görerek sektöre

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

mesafe belirlenecektir.

mesafe belirlenecektir. Bu bülten, Dönüşüm Projesi süresince sizleri çalışmalarımız hakkında bilgilendirmek ve projede size ve kurumunuza faydalı olabileceğini düşündüğümüz tavsiyeleri sizinle paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

BİLGİ BİRİKİMİ ALANLARI İşi yapmak için bilinmesi gereken bilgiler

BİLGİ BİRİKİMİ ALANLARI İşi yapmak için bilinmesi gereken bilgiler MALİ MUHASEBE VE FİNANS Çeşitli mali tabloların (Bilanço, Gelir Tablosu, vb.) yapısı, terminoloji ve ilişkiler Tipik işlevleri, yaygın kullanılan muhasebe kayıtları, mali tablolarla ilişkileri ve kritik

Detaylı

Eğitim Programları SATIŞ VE OPERASYON PLANLAMA (S&OP) LOJİSTİK PLANLAMA ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ

Eğitim Programları SATIŞ VE OPERASYON PLANLAMA (S&OP) LOJİSTİK PLANLAMA ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ Kurumsal Süreçlerinde Optimizasyon Eğitim Programları 2016 ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ SATIŞ VE OPERASYON PLANLAMA (S&OP) KAPASİTE & MALZEME PLANLAMA

Detaylı

TSEV-Oryantasyon Programı

TSEV-Oryantasyon Programı ORYANTASYON PROGRAMI-Hayat Dışı 1 TSEV-Oryantasyon Programı Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA 1/9 NO 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatın amacı, fabrikamızda ISO 22000 proseslerinin tanımlanması, etkileşimi ve veri

Detaylı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri Danışmanlığı bölümünde çalışan profesyonellerimiz, birçok yerel ve uluslararası şirkette, organizasyon çapında risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

6_ _ _n.mp4

6_ _ _n.mp4 SAP Business One SAP Business One http://gateteknoloji.com/wp-content/uploads/2016/12/1567832 6_306102789784420_1572539796541145088_n.mp4 Muhasebe araçlarından daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Küçük

Detaylı

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız?

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Lisansüstü Eğitiminizi Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1990 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1994

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International Dr. Bertan Kaya, CIA Control Solutions International 1. Bölüm: İç Denetimin Yönetim Performansına Etkisi, Rol ve Sorumlulukları ile Kullandığı Araçlar İç Denetim İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7.

1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7. 1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7. Sağlık Kurumlarında Entegre Kalite Yönetim Sistemleri 8.

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ 0 YÖNETİM SİSTEMLERİ I İLGİLİ MEVZUAT II RİSKİN MANTIĞI III TEHLİKELER VE TESPİTİ IV TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ V RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ VI RİSK HESAPLAMA ÖRNEKLERİ 30 39 78 113 80 39 60 ÖN BİLGİLENDİRME

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Ocak 2014 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 1 VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

Risk Esaslı Denetim Planlaması ve Raporlaması. Kasım 2013 İstanbul

Risk Esaslı Denetim Planlaması ve Raporlaması. Kasım 2013 İstanbul Risk Esaslı Denetim Planlaması ve Raporlaması Kasım 2013 İstanbul Gündem I Neden risk esaslı iç denetim II Gelişen Yeni Risk Konuları Genel Örnekler III Risk esaslı iç denetim planlaması IV Risk esaslı

Detaylı