5. Bir dağ yamacı boyunca yükselirken veya Ekvator a doğru. Palme Yayıncılık. 6. Atmosfer basıncının düştüğü yerlerde hava bulutlu veya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5. Bir dağ yamacı boyunca yükselirken veya Ekvator a doğru. Palme Yayıncılık. 6. Atmosfer basıncının düştüğü yerlerde hava bulutlu veya"

Transkript

1 ÖLÜM 5 asınç - Rüzgârlar 1. Atmosfer basıncı yere ve zamana bağlı olarak değişir. una göre, aşağıdakilerden hangisi atmosfer basıncının değişimi ve dağılışı üzerinde etkili değildir? A) Yer çekimi ) Sıcaklık C) az miktarı ve yoğunluğu ) Yükseklik E) Yağış 5. ir dağ yamacı boyunca yükselirken veya Ekvator a doğru yaklaştıkça yer çekimi azalır. unun sonucu olarak ta atmosfer basıncı azalır. a b 90 Test ' 23 27' 2. Atmosfer basıncı ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Alçalıcı hava hareketlerinin etkili olduğu yerlerde atmosfer basıncı yüksektir. ) Atmosferde sıcaklık azaldıkça basınç yükselir. C) Atmosferde basınç farkı rüzgâr oluşumuna neden olur. ) Yüksek basınç alanlarında yükselici hava hareketleri vardır. E) Atmosfer basıncın oluşmasında ve değişiminde termik ve dinamik faktörler etkilidir. 3. Sıcaklık ile basınç ters orantılıdır. Havanın sıcak olduğu yerlerde atmosfer basıncı düşerek alçak basınç oluşur. Aşağıdakilerden hangisi, hava sıcaklığı yüksek olmasına rağmen sürekli yüksek basınç alanıdır? A) Orta uşak karalarının batı kıyıları ) Ekvator ve yakın çevresi C) 60 uzey ve üney enlemleri ) 30 uzey ve üney enlemleri E) utuplar ve yakın çevresi c e 90 d ' 23 27' Yukarıdaki şekilde noktaların yüksekliklerini aynı kabul edersek, hangi noktada atmosfer basıncının daha az olması beklenir? A) a ) b C) c ) d E) e 6. Atmosfer basıncının düştüğü yerlerde hava bulutlu veya yağışlı iken atmosfer basıncının yükseldiği yerlerde hava durgun ve açıktır. Alçak basınç alanlarında havanın yağışlı olmasının en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? A) oğal bitki örtüsünün gür olması ) Havanın taşıyabileceği nem miktarının fazla olması C) Havanın yükselici hareket yapması ) Soğuk su akıntılarının etkili olması E) Havanın alçalıcı hareket yapması 7. Yüksek basınç alanlarında hava genelde durgun ve açıktır. Hava olayları nadiren değişir. 4. Yükseldikçe atmosfer basıncının azalması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) ulutların azalmasıyla ) az yoğunluğunun azalmasıyla C) Sıcaklığın azalmasıyla ) uharlaşmanın azalmasıyla E) şımanın azalmasıyla Yüksek basınç alanlarında hava olaylarının çok ender değişmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Sürekli alçalıcı hava hareketlerinin oluşması ) Yıl boyunca sıcaklık değerlerinin düşük olması C) Yıl boyunca havanın neme ihtiyacının az olması ) Sürekli yükselici hava hareketlerinin oluşması E) Yer şekillerinin engebesinin az olması E C 6. C 7. A

2 11. Herhangi bir ortamda sıcaklığın düşmeye başlaması ha- Ankara da yılın herhangi bir gününde belli bir süre içinde ölçülen basınç değeri 910 mb ise aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlış olur? ÖLÜM 5 8. vanın hacminin daralmasına neden olur. Hacmi daralan havanın ağırlığı artarak alçalıcı hareket yapmaya başlar. unun sonucunda ise havanın alçalıcı hareket yaptığı yerlerde atmosfer basıncı yükselmeye başlar. A) Rüzgârlar Ankara ya doğru esmektedir. C) Ankara da havanın bulutluluk oranı artmıştır. a e ) Ankara da yerin ısı kaybı azalmaya başlamıştır. ) Hava kütleleri Ankara üzerinde alçalıcı harekete geçmiştir. b Ekvator c E) Ankara da alçak basınç koşulları yaşanmaktadır. d una göre, ocak ayında haritadaki taralı alanların hangisinde atmosfer basıncı en yüksektir? Yüksek basınç alanlarında hava kütleleri alçaldıkça ısınır ve genişler. una bağlı olarak böyle ortamlarda su buharı yoğunlaşmaz. u nedenle, yüksek basıncın etkili olduğu yerlerde hava genelde açık ve güneşlidir. ) b C) c ) d E) e 12. Yüksek basınç alanlarında hava genelde açık ve güneşli iken alçak basınç alanlarında hava genelde bulutlu ve yağışlıdır. Ekvator una göre, yukarıdaki ünya haritasında taralı alanların hangisinde yıl boyunca havanın açık olması beklenir? A) A) a ) C) ) 9. una göre, yukarıdaki basınç alanlarından hangilerinde hava bulutlu ya da yağışlıdır? E) 10. Aşağıdaki şekillerde iki farklı basınç merkezindeki yatay A) ve ) ve C) ve ) ve hava hareketlerinin durumu gösterilmiştir. E) ve 13. Sıcaklığa bağlı olarak oluşan basınçlara termik kökenli basınçlar adı verilir. Sıcaklığın artması termik kökenli alçak basıncın, sıcaklığın azalması da termik kökenli yüksek basıncın oluşmasına neden olur.. Merkez. Merkez una göre, şekillere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A). merkez uzey Yarım üre de alanıdır. ). merkez alçak basınç alanıdır. ). merkezde rüzgârın hızı. merkezden daha fazladır. una göre, ocak ayında yukarıdaki Türkiye haritasında numaralandırılarak verilen alanların hangisinde termik kökenli yüksek basınç oluşma ihtimali daha yüksektir? E). merkez 30 enleminde yıl boyunca oluşur. A) C). merkezde hava açık ve güneşlidir C A ) 12. C 13. C C) ) E) 179

3 ÖLÜM 5 asınç - Rüzgârlar 1. Aşağıdaki şekil, bir yerde, herhangi bir anda etkili olan basınç merkezini ve yatay yöndeki hava hareketlerini göstermektedir. Test 2 4. Temmuz ayında, uzey Yarım üre deki karalar alçak basınç konumundayken üney Yarım üre deki karalar yüksek basınç konumundadır. ocak ayında da bu durumun tersi oluşmaktadır. Her iki yarım küredeki karaların üzerinde temmuz ve ocak aylarında oluşan basınçların farklı olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? una göre, bu basınç merkezinin; a. ortalama yüksekliği, b. hava durumu c. ortalama sıcaklık değeri, d. yatay hava hareketinin yönü özelliklerinden hangileri kesinlikle belirlenebilir? A) ünya nın günlük hareketi ) araların farklı ısınması ve soğuması C) araların uzey Yarım küre de daha fazla yer kaplaması ) Her iki yarım kürenin yıllık sıcaklık ortalamalarının farklı olması E) ünya nın eksen eğikliği A) a ve b ) a ve c C) b ve d ) b ve c E) c ve d 2. Aşağıdaki şekilde, bir merkezdeki hava hareketleri numaralandırılarak gösterilmiştir. 5. Sıcaklıkla atmosfer basıncı ters orantılıdır. Yukarıda verilen kurala aşağıdaki basınç merkezlerinden hangisi uymamaktadır? A) ışın karalardaki yüksek basınç ) Yazın denizlerdeki yüksek basınç C) Ekvator daki sürekli alçak basınç ) 30 enlemlerindeki yüksek basınç E) utuplardaki sürekli yüksek basınç 6. ünya ekseni etrafında dönmeseydi genel atmosfer dolanımı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olurdu? Yer şekillerinin etkisiz olduğu kabul edilirse, bu merkezden doğan rüzgârlardan hangisi gittiği yerin sıcaklık değerlerini arttırıcı etki yapar? A) ) A) ) C) ) E) 3. Aşağıdakilerden hangisi, yüksek basınç alanlarının özelliklerinden biri değildir? C) ) A) Havanın neme olan ihtiyacı fazladır. ) Alçalıcı hava hareketleri görülür. C) Yatay hava hareketleri merkezden çevreye doğrudur. E) ) Hava bulutlu ve yağışlıdır. E) Yeryüzeyinde hava yoğunluğu fazladır C E 5. 6.

4 7. Aşağıdaki haritada ocak ayında yeryüzündeki basıncın dağılışı gösterilmiştir. u haritadan yararlanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Yukarıdaki izobar haritasında gösterilen hangi noktada güneşlenme miktarının daha fazla olduğu söylenebilir? A) ) C) ) E) ÖLÜM 5 A) aralar, uzey Yarım üre de çok soğuduğu için yüksek basınç alanlarıdır. ) Ekvator çevresi sürekli alçak basınç alanıdır. C) uzey Yarım üre de aynı enlem üzerinde basınç aynı değildir. ) üney Yarım üre de denizler karalardan az ısındığı için yüksek basınç alanıdır. E) Ekvator dan kutuplara doğru gidildikçe basınç düzenli bir şekilde artmaktadır. 11. ünya nın ekseni etrafındaki hareketine bağlı olarak, her iki yarım kürenin 30 enlemleri ve 60 enlemleri üzerinde dinamik kökenli basınç kuşakları oluşmaktadır. 30 enlemlerinde oluşan basınç kuşağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Havanın yıl boyunca neme olan ihtiyacı azdır. ) Sürekli alçalıcı hava hareketleri görülür. C) Sürekli olarak çevrelesine rüzgâr gönderir. ) ünya nın en sıcak sahalarıdır. E) ayaçlarda fiziksel çözünme hâkimdir. 8. Aşağıda bir bölgede yılın herhangi bir gününde ölçülen izobar değerleriyle hazırlanmış izobar haritası verilmiştir. b a una göre, hangi noktada yağışın oluşma ihtimali daha fazladır? d A) a ) b C) c ) d E) e c e 12. Matematik konumu bilinmeyen bir merkezde hava hareketlerinin sürekli olarak yükselici şeklinde olduğu gözlemlenmiştir. u merkez için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez? A) enelde hava kapalıdır. ) Yıl boyunca yeryüzünün enerji kaybı fazladır. C) Yıl boyunca bulutluluk oranı fazladır. ) Yıl boyunca havanın neme olan ihtiyacı azdır. E) Ekvator üzerinde olabilir. 13. Rüzgârlar 1 deki gibi en kısa yolu değil 2 deki gibi uzun yolu izlerler ünya kendi ekseni etrafında dönmeseydi ünya kendi ekseni etrafında döndüğü için Yukarıdaki izohips haritasında belirtilen noktaların sıcaklıklarının eşit olduğu düşünülürse, hangi noktada basıncın en fazla olduğu söylenebilir? 100 A) ) C) ) E) 7. E 8. E 9. C A u durumun temel nedeni nedir? A) asınç merkezleri arasındaki mesafe ) ünya nın ekseni etrafındaki hareket etmesi C) asınç merkezlerinin yer değiştirmesi ) asınç merkezlerinin konumu E) ünya nın küresel şekli 181

5 ÖLÜM 5 asınç - Rüzgârlar 1. Herhangi bir yerde rüzgârın başlamasına neden olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) itki örtüsü ) Nemlilik C) Yağış ) asınç farklılığı E) Yer şekilleri Test 3 5. asınç farkı aynı olsa bile, birbirine farklı uzaklıktaki merkezler arasında esen rüzgârın hızı da farklı olur. Örneğin; birbirine yakın olan merkezler arasında rüzgârın hızı fazlayken, uzak olan merkezler arasında rüzgâr daha yavaş eser Rüzgârların esiş yönü üzerinde çeşitli faktörler etkili olmaktadır. una göre, basınç merkezlerinin; konumu,. aralarındaki mesafe,. arasındaki basınç farkı,. yer şekilleri, gibi fökterlerden hangileri bir merkezdeki rüzgârın esiş yönü üzerinde etkilidir? una göre, yukarıda verilen izobar haritası üzerinde işaretlenen oklar doğrultusunda esen rüzgârlardan hangisinin daha yavaş estiği söylenebilir? A) ) C) ) E) A) ve ) ve C) ve ) ve E) ve 3. Hava kütlesinin birim zamanda yatay yönde yaptığı yer değiştirme hızına rüzgârın hızı denir. Rüzgârın hızı üzerinde çeşitli faktörlerin etkisi vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden biri değildir? A) Merkezler arasındaki basınç farkı ) Merkezler arasındaki mesafe C) ünya nın eksen eğikliği ) Yer şekillerinin engebelilik özelliği E) ünya nın ekseni etrafındaki hareketi 6. Aşağıda A noktasının ve yakın çevresinin gösterildiği topoğrafya haritası verilmiştir. Yukarıdaki topoğrafya haritasındaki, A merkezindeki yıl boyunca görülen rüzgâr frekansı gülü aşağıdakilerden hangisidir? A) ) A 4. Türkiye, bulunduğu coğrafi konumu gereği bazı rüzgârların etkisinde kalmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de etkili olan rüzgârlardan biri değildir? C) ) A) arayel ) Lodos E) C) Yıldız ) Samyeli E) ora C 4. E 5. C 6. A

6 7. A ve merkezleri arasında oluştuğu görülen rüzgârın bir süre sonra sona dindiği yani erdiği gözlemlenmiştir. u durum öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini kanıtlar? A) Merkezlerde basınç karakterlerinin tersine döndüğünü ) Merkezler arasında basınç farkının ortadan kalktığını C) Merkezlerde sıcaklık değerlerinin yükseldiğini ) Merkezlerde nem açığının arttığını E) Merkezlerde sıcaklık değerlerinin düştüğünü 10. Rüzgârlar geldikleri yerin sıcaklık özelliklerini gittiklere yerlere götürürler. unun sonucunda, gittikleri yerlerde hava sıcaklığını ya arttırır ya da azaltırlar una göre, yukarıdaki şekilde ok yönünde esen numaralandırılmış rüzgârlar ulaştıkları alanların sıcaklığını sırasıyla nasıl etkilerler? ÖLÜM 5 8. Aşağıdaki şekilde aynı coğrafi bölgede yer alan beş kentte aynı anda ölçülen basınç değerleri gösterilmiştir. asınç (milibar) entler Rüzgârın hızı sadece basınç farkına bağlı olsaydı, hangi iki kent arasında oluşan rüzgârın hızı daha fazla olurdu? A) ve ) ve C) ve ) ve E) ve 9. Aşağıda birbirine komşu olan iki kentin yılın herhangi beş gününde ölçülen basınç değerleri verilmiştir. asınç (milibar) A) Arttırır eğiştirmez Azaltır Azaltır ) Arttırır Arttırır Arttırır Azaltır C) Azaltır Azaltır Azaltır eğiştirmez ) eğiştirmez Arttırır eğiştirmez Azaltır E) Azaltır Azaltır eğiştirmez Arttırır 11. Aşağıdaki rüzgârlardan hangisinin etki alanı en dardır? A) Muson rüzgârları ) Alize rüzgârları C) utup rüzgârları ) Föhn rüzgârları E) atı rüzgârları 12. aralar çabuk ısınır çabuk soğur, denizler ise yavaş yavaş ısınır yavaş yavaş soğur. ış ara Yaz ara 1500 ış Yaz ara ara :. ent :. ent ünler una göre, yukarıdaki şekillerde belirtilen dönemler de ok yönünde esen rüzgârlardan hangileri hava sıcaklığını düşürücü etki yapar? una göre, bu iki kent arasında oluşan rüzgârlardan hangi günde esen rüzgârın hızı daha fazladır? A) ) C) ) E) A 9. C 10. A E A) ve ) ve C) ve ) ve E) ve 183

7 ÖLÜM 5 asınç - Rüzgârlar 1.. Muson rüzgârları. atı rüzgârları. utup rüzgârları. Alize rüzgârları Yukarıdaki rüzgârlardan hangileri estikleri karalara her mevsim yağış bırakır? A) ve ) ve C) ve ) ve E), ve 2. utup rüzgârlarıyla, atı rüzgârları 60 enlemlerinde karşılaşarak cephe oluşturur. u rüzgârları birbirine çeken faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) 30 enlemlerindeki yüksek basınç ) Ekvator daki alçak basınç C) 60 enlemlerindeki alçak basınç ) utuplardaki yüksek basınç E) Yazın karalardaki alçak basınç 3.. aynağı dinamik yüksek basınçtır.. Okyanuslar üzerinden geçerken bol miktarda nem alır.. Orta kuşak karalarının batı kıyılarına yağış getirir. Yukarıda bazı özellikleri verilen rüzgâr türü aşağıdakilerden hangisidir? A) utup rüzgârları ) Alize rüzgârları C) atı rüzgârları ) Muson rüzgârları E) Föhn rüzgârları 5. Tropikal sahada yükselici hava hareketlerine neden olan sürekli rüzgâr ve yağış bıraktığı yer aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) atı rüzgârları lıman kuşak karalarının batısına ) Alize rüzgârı Ekvatoral kuşak karalarının doğusuna C) utup rüzgârları Soğuk kuşak karalarının doğu kıyılarına ) Muson rüzgârları üneydoğu Asya karalarının güneyine E) Alize rüzgârları Ekvatoral kuşak karalarının batısına 6.. Alize rüzgârları. atı rüzgârları. utup rüzgârları. Muson rüzgârları. Meltem rüzgârları ünya nın günlük hareketi durdurulabilse yukarıdaki rüzgârlardan hangileri oluşmaz? A) ve ) ve C) ve ) ve E), ve Test 4 7. Yazın Asya ıtası ısınarak alçak basınç alanı oluştururken aynı anda Hint Okyanusu daha serin olduğu için yüksek basınç konumundadır. olayısıyla Hint Okyanusu ndan Asya ıtası na doğru esen ve bol miktarda yağış oluşturan rüzgârlar belirir. u rüzgârlara yaz musonları adı verilir. Muson rüzgârlarının yazın yağış getirmesinin nedeni nedir? 4. Aşağıda verilen rüzgârlardan hangisi ünya nın ekseni etrafındaki hareketine bağlı olarak oluşan ve daha sonra yönü değişerek devirli rüzgâr özelliği kazanan, etki alanı dar olan bir rüzgârdır? A) Meltem rüzgârları ) Muson rüzgârları C) Föhn rüzgârları ) Alize rüzgârları E) Tropikal rüzgârlar A) Muson rüzgârlarının yazın daha hızlı esmesi ) Muson rüzgârlarının Alize rüzgârlarıyla birleşmesi C) Musonların altı ay boyunca denizden karaya doğru esmesi ) Asya kıtasında yükselici hava hareketlerinin oluşması E) Yaz mevsiminde cephelerin etkili olması C 2. A 3. C 4. A E 7. C

8 8. ara ve denizlerin yıl içinde farklı ısınıp farklı soğumaları sonucunda, kara ve deniz arasındaki basınç farkından dolayı oluşan rüzgârlardır. Yazın denizden karaya eserek bol yağış getirirlerken, kışın karadan denize doğru kurak olarak eserler. Yukarıda özellikleri anlatılan rüzgâr aşağıdakilerden hangisidir? A) atı rüzgârları ) Meltem rüzgârları C) Muson rüzgârları ) Tropikal rüzgârlar E) Föhn rüzgârları 11. Aşağıdaki şekillerde kara meltemi ile deniz melteminin gün içindeki esme durumları verilmiştir. Serin ündüz ara Sıcak Sıcak ece ara Serin u rüzgârlar yılın hangi döneminde daha etkili olmaktadırlar? A) İlkbahar ) Yaz C) Sonbahar ) ış E) Her mevsim ÖLÜM 5 9. Aşağıdakilerden hangisi meltem rüzgârlarının özelliklerinden değildir? A) ara-deniz ya da alçak-yüksek yerlerin basınç farkından dolayı oluşurlar. ) Etki alanları dar olan rüzgârlardır. C) Esiş süreleri kısadır. ) Etkili oldukları yerlerde sıcaklığı arttırıcı ve bunaltıcı etki yaparlar. E) ün içinde yön değiştirme özellikleri olduğu için devirli rüzgârlardır. 12. Ekvator da yükselerek bol yağış bırakan Alize rüzgârları, kutuplara doğru harekete geçtiklerinde Ters Alizeler adını alırlar. Ters Alizeler 30 enlemlerinde merkezkaç kuvvetinin etkisiyle yeryüzüne alçalmaya zorlanırlar. Yere inen bu hava kütleleri tekrar Ekvator a doğru yatay harekete geçtiklerinde ilk önce etkili oldukları alanlara toz sürükleyip buraları çölleştirirler. u durum, Ters Alize rüzgârlarının temelde hangi özelliğiyle ilgilidir? A) Alçalıcı hareket yaparken ısınmalarıyla ) Yatay harekete geçtiklerinde hızlarının azalmasıyla C) Merkezden çevreye doğru esmeleriyle ) Neme olan ihtiyaçlarının fazla olmasıyla E) aralar üzerinde esmeleriyle 13. Aşağıdaki şekilde, sürekli basınç merkezlerindeki hava hareketleri gösterilmiştir. a b c d e f g 10. ir dağın yamacı boyunca aşağıya inen, inerken sıcaklığı her 100 m de 1 C artan rüzgârlara föhn adı verilir. Aşağıdakilerden hangisi föhn rüzgârlarının özelliklerinden değildir? A) Etkili oldukları yerlerde sıcaklığı arttırıcı etki yaparlar. ) Tarım ürünlerinin erken olgunlaşmasını sağlarlar. C) Çığlara neden olabilirler. ) Havanın neme olan ihtiyacını arttırırlar. E) Yamaç yağışlarına neden olurlar a b c d e f g u şekil üzerinde a, c, e, g harfleriyle gösterilen yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Yıl boyunca çevrelerinden rüzgâr alırlar. ) Hava kütleleri yıl boyunca alçalıcı hareket yaparlar. C) Yıl boyunca kapalı ya da yağışlı yerlerdir. ) ış ayları boyunca cephe oluşumları görülür. E) oğal bitki örtüleri sık ormanlık alanlardır. 8. C E A

9 ÖLÜM ÜNİTE ış mevsiminde estiği zaman Anadolu da ki ayaz havayı kırar, karları eritir, yüksek kesimlerde çığ oluşturur, yer yer baca zehirlenmelerine neden olan rüzgârdır. Yukarıda hangi rüzgârın özellikleri anlatılmıştır? A) arayel ) Poyraz C) eşişleme ) Lodos E) Fön 17. Hava kütleleri çeşitli özelliklere sahiptir. Aşağıdaki seçeneklerde verilen hava kütlelerinin özelliklerinden hangisi yanlıştır? A) asınç farkı artınca rüzgâr hızı artar. ) asınç merkezleri yer değiştirince rüzgâr yönü değişebilir. C) Alçalan hava ısındığından yağış bırakmaz. ) Yükselen hava yoğunluğu azaldığı için yağış bırakmaz. E) Yamaçlardan sürtünerek inen hava ısınır. 18. azı rüzgârlar, havadaki nem oranını artırırken bazıları azaltır. Aşağıdaki rüzgârlardan hangisi nemin azalmasına neden olur? 15. Yerden yükseldikçe atmosferin yoğunluğu azalır. Atmosfer yoğunluğunun azalması, aşağıdakilerden hangisinin de azalmasına sebep olur? A) Sıcaklığın ) Atmosferin saydamlığının C) asıncın ) Rüzgâr hızının E) şınların düşme açısının A) uzeybatıdan esen karayel ) ağ yamaçlarından esen föhn C) den esen yaz musonu ) ündüz esen deniz meltemi E) uzeyden esen yıldız 19. Rüzgârlar; sürekli, devirli ve yerel rüzgârlar olarak sınıflandırılabilir. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin de içinde bulunduğu kuşakta esen sürekli rüzgârlardır? A) Muson ) Meltem C) arayel ) atı E) Föhn enlemlerinde bulunan çöllerde, hava sürekli olarak alçalıcı yönde hareket eder. u hava hareketi aşağıdakilerden hangisi ile çelişir? A) sınan havanın yükselmesi ) Alçalan havanın yağış getirme olasılığı C) Rüzgâr hızı ) Çöllerdeki fiziksel çözülme olayı E) Çöllerin bulunduğu enlem derecesi 20. Aşağıdakilerden hangisi rüzgâr hızının azalmasına neden olur? A) asınç merkezlerinin birbirine yakın olması ) ve kara yüzeyinin geniş olması C) Yüzey şekillerinin engebeli olması ) sınma farkının artması E) asınç farkının artması C 16. A C

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır.

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. RÜZGARLAR Yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan hava hareketidir. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. Rüzgarın Hızında Etkili

Detaylı

İKLİM BİLGİSİ - 5 BASINÇ VE RÜZGARLAR - 1. cografya cepte 14 TON. Basınç Dağılışını Etkileyen Faktörler BASINÇ. cografya CEPTE

İKLİM BİLGİSİ - 5 BASINÇ VE RÜZGARLAR - 1. cografya cepte 14 TON. Basınç Dağılışını Etkileyen Faktörler BASINÇ. cografya CEPTE cografya cepte BASINÇ İKLİM BİLGİSİ 5 BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 Basınç Dağılışını Etkileyen Faktörler 14 TON Atmosfer basıncıyla, ortalama fiziğe sahip bir insanın üstüne 14 ton ağırlık yüklenmiş gibidir.

Detaylı

İklim---S I C A K L I K

İklim---S I C A K L I K İklim---S I C A K L I K En önemli iklim elemanıdır. Diğer iklim olaylarının da oluşmasında sıcaklık etkilidir. Güneşten dünyamıza gelen enerji sabittir. SICAKLIK TERSELMESİ (INVERSİON) Kışın soğuk ve durgun

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

Test. Atmosfer - Sıcaklık BÖLÜM Aşağıdaki tabloda gösterilen neden sonuç ilişkisi eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Test. Atmosfer - Sıcaklık BÖLÜM Aşağıdaki tabloda gösterilen neden sonuç ilişkisi eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? BÖLÜM 5 Atmosfer - Sıcaklık 1. Aşağıdaki tabloda gösterilen neden sonuç ilişkisi eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Neden A) Yer çekimi B) Su buharı Sonuç Atmosferin yoğunluğu yerden yükseldikçe azalır.

Detaylı

Rüzgar Çeşitleri. Rüzgar Nedir?

Rüzgar Çeşitleri. Rüzgar Nedir? Özel Bölümü Nedir? Çeşitleri 1 - Sürekli lar Alizeler Batı ları Kutup ları 2 - Mevsimlik Devirli lar (Musonlar) Yaz Musonu Kış Musonu 3 - Yerel lar 3.1 Meltemler (Günlük Devirli lar) a) Kara ve Deniz Meltemleri

Detaylı

Test. Yerküre nin Şekli ve Hareketleri BÖLÜM 4

Test. Yerküre nin Şekli ve Hareketleri BÖLÜM 4 Yerküre nin Şekli ve Hareketleri 1. Dünya ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden yanlış olan hangisidir? A) Dünya, ekseni etrafındaki bir turluk dönüş hareketini 24 saatte tamamlar. B) Dünya ekseni etrafındaki

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI 0 DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI Dünya güneşten koptuktan sonra, kendi ekseni etrafında dönerken, meydana gelen kuvvetle; ekvator kısmı şişkince, kutuplardan basık kendine özgü şeklini almıştır. Bu şekle

Detaylı

NEMLİLİK VE YAĞIŞ Su Döngüsü: döngüsü NEMLİLİK nem

NEMLİLİK VE YAĞIŞ Su Döngüsü: döngüsü NEMLİLİK nem NEMLİLİK VE YAĞIŞ Yeryüzünde yaşamın en önemli öğelerinden biri olan su, atmosferde katı, sıvı ve gaz halinde bulunur. Su, her derecede gaz haline geçebilir. Sıcaklık 0 C nin altına düşünce donarak, katı

Detaylı

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOGY)

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOGY) JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOGY) Hazırlayan: Ibrahim CAMALAN Meteoroloji Mühendisi 2012 TROPİKAL OLAYLAR Ekvatoral Trof (ITCZ) Her iki yarım kürede subtropikal yüksek basınçtan nispeten alçak basınca doğru

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

BASINÇ VE RÜZGÂRLAR BASINÇ hava atmosfer basıncı barometre milibar barograf 1- Normal Hava Basıncı: normal hava basıncı

BASINÇ VE RÜZGÂRLAR BASINÇ hava atmosfer basıncı barometre milibar barograf 1- Normal Hava Basıncı: normal hava basıncı BASINÇ VE RÜZGÂRLAR BASINÇ Atmosfer çeşitli gazların karışımıdır. Her madenin olduğu gibi gazların da bir ağırlığı vardır. Atmosferi oluşturan gazların yere uygulamış olduğu basınca, hava veya atmosfer

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

1. E 2. C 3. E 4. A 5. B 6. E 7. C

1. E 2. C 3. E 4. A 5. B 6. E 7. C BÖLÜM 5 Nem - Yağış 1. Atmosferdeki su buharının kaynağı yeryüzündeki buharlaşmadır. Aşağıdakilerden hangisinin buharlaşmayla ilgisi yoktur? A) Basınç B) Buharlaşma yüzeyi C) Rüzgâr D) Sıcaklık E) Boylam

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

DOĞAL SİSTEMLER DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ

DOĞAL SİSTEMLER DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ 102 1. Ünite DOĞAL SİSTEMLER 2. BÖLÜM DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ 1. Dünya'nın Şekli... 38 2. Dünya'nın Hareketleri... 40 3. Mevsimlerle İlgili Önemli Tarihler... 43 4. İklim Kuşakları... 45 5. Eksen

Detaylı

Yandaki SOS oyununda toplam 100 tane kutu vardır. Bu oyunda en fazla 100 tane harf kullanabiliriz. MAKSİMUM NEM

Yandaki SOS oyununda toplam 100 tane kutu vardır. Bu oyunda en fazla 100 tane harf kullanabiliriz. MAKSİMUM NEM NEMLİLİK VE YAĞIŞ Su buharına nem denir. Miktarı bazen azalan bazen çoğalan ve yağışları oluşturan nem atmosferin en alt katmanı olan troposferde en çok bulunur. Nem le ilgili olarak nem konusunu, yoğunlaşma

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

Havacılık Meteorolojisi Ders Notları. 9. Rüzgar

Havacılık Meteorolojisi Ders Notları. 9. Rüzgar Havacılık Meteorolojisi Ders Notları 9. Rüzgar Yard.Doç.Dr. İbrahim Sönmez Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü isonmez@omu.edu.tr

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ

DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ YERKÜRE NİN ŞEKLİ Bilim ve teknolojik seviyeye bağlı olarak, İlk Çağ da Dünya mızın şekli, değişik biçimlerde tahmin ediliyordu. Dünya nın çevresi günümüzden yaklaşık 2.200

Detaylı

METEOROLOJİ. IV. HAFTA: Hava basıncı

METEOROLOJİ. IV. HAFTA: Hava basıncı METEOROLOJİ IV. HAFTA: Hava basıncı HAVA BASINCI Tüm cisimlerin olduğu gibi havanın da bir ağırlığı vardır. Bunu ilk ortaya atan Aristo, deneyleriyle ilk ispatlayan Galileo olmuştur. Havanın sahip olduğu

Detaylı

Test. Coğrafi Konum BÖLÜM 3

Test. Coğrafi Konum BÖLÜM 3 BÖLÜM 3 Coğrafi Konum 1. Coğrafi konum aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır? A) Bir ülkenin askeri açıdan ve savunma amaçlı konumu demektir. B) Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi

Detaylı

4.BÖLÜM: İKLİM BİLGİSİ A.9.8. ATMOSFER

4.BÖLÜM: İKLİM BİLGİSİ A.9.8. ATMOSFER 4.BÖLÜM: İKLİM BİLGİSİ A.9.8. ATMOSFER ve ÖZELLİKLERİ Dünyamızı çepeçevre saran ve çeşitli gazların karışımından oluşan tabakaya atmosfer adı verilir. Atmosferin Katları Atmosfer, yerçekimi etkisiyle iç

Detaylı

METEOROLOJĐYE GĐRĐŞ DENİZ METEOROLOJİSİ

METEOROLOJĐYE GĐRĐŞ DENİZ METEOROLOJİSİ METEOROLOJĐYE GĐRĐŞ DENİZ METEOROLOJİSİ Yelkencilik rüzgara dayalı gerçekleştirilen bir spor olduğundan, ayrıca rüzgarın ve diğer doğa olaylarının stabilitesini koruyamamasından dolayı bir yelkenci, yaptığı

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2 ULUTAŞ DÜNYA'NIN HAREKETLERİ ve SONUÇLARI Dünya'nın iki çeşit hareketi vardır. Dünya bu hareketlerin ikisini de aynı zamanda gerçekleştirir.

Detaylı

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ)

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) Hazırlayan: Ibrahim CAMALAN Meteoroloji Mühendisi 2012 YEREL RÜZGARLAR MELTEMLER Bu rüzgarlar güneşli bir günde veya açık bir gecede, Isınma farklılıklarından kaynaklanan

Detaylı

UĞUR AYSUL COĞRAFYA ÖĞRETMENİ - 22 -

UĞUR AYSUL COĞRAFYA ÖĞRETMENİ - 22 - İKLİM ELEMANLARI Kısa sürede hava durumunu, uzun sürede ise iklimi oluşturan elemanlara iklim elemanları denir. Bu iklim elemanları ise; Sıcaklık, Basınç, Rüzgar, Nem ve Yağıştır. ANTİBİYOTİK BİLGİ Bu

Detaylı

İKLİM TİPLERİ. Yıllık ortalama sıcaklık 25 C dolayındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2-3 C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den

İKLİM TİPLERİ. Yıllık ortalama sıcaklık 25 C dolayındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2-3 C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den İKLİM TİPLERİ Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Ancak, benzer iklim kuşaklarına sahip alanlar büyük iklim kuşakları oluştururlar. Yüzlerce km 2 lik sahaları etkileyen

Detaylı

DOĞAL SİSTEMLER. ATMOSFER ve İKLİM. Konu Değerlendirme Testi Konu Değerlendirme Testi Konu Değerlendirme Testi

DOĞAL SİSTEMLER. ATMOSFER ve İKLİM. Konu Değerlendirme Testi Konu Değerlendirme Testi Konu Değerlendirme Testi 144 1. Ünite DOĞAL SİSTEMLER 3. BÖLÜM ATMOSFER ve İKLİM 1. Atmosfer, Hava Durumu ve İklim... 54 Konu Değerlendirme Testi - 5... 57 2. Sıcaklık... 59 Konu Değerlendirme Testi - 6... 66 3. Basınç... 67 4.

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

MEVSİMLER VE OLUŞUMU

MEVSİMLER VE OLUŞUMU MEVSİMLER VE OLUŞUMU Mevsimler Güneş in gün dönümü ve gece gündüz eşitliği noktaları arasından geçişleri arasındaki sürelerdir. Mevsimlerin oluşmasının temel sebebi eksen eğikliği ve Dünya nın Güneş çevresindeki

Detaylı

Dünya'da Görülen Đklim Tipleri

Dünya'da Görülen Đklim Tipleri Dünya'da Görülen Đklim Tipleri Bir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik ve yağış özelliklerinin uzun süre etkili olmasıyla iklim tipleri belirmektedir. Đklimi oluşturan bu öğelerden birinin

Detaylı

Malezya. Palme Yayıncılık. 1 cm. Büyük Okyanus C) Doğal bitki örtüsü kışın yapraklarını döken ağaçlardan oluşmaktadır.

Malezya. Palme Yayıncılık. 1 cm. Büyük Okyanus C) Doğal bitki örtüsü kışın yapraklarını döken ağaçlardan oluşmaktadır. BÖLÜ Test İklim Tipleri 1. 1 4. Yeryüzünde sıcak, ılıman ve soğuk iklimler gibi makro klima tipler yanında bu tiplerden az çok ayrılan mikro klima tipler de vardır. şağıdakilerden hangisi makro klima tiplerle

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

Dünya nın Şekli ve Hareketleri

Dünya nın Şekli ve Hareketleri Dünya nın Şekli ve Hareketleri YGS Coğrafya 1 Dünya nın Şekli ve Hareketleri Dünya nın Şekli ve Hareketleri başlıklı hazırladığımız bu yazıda, dünyanın şeklinin getirdiği sonuçları; enlem, boylam ve meridyenlerin

Detaylı

İKLİM BİLGİSİ ATMOSFER HAVA DURUMU VE İKLİM İKLİM ELAMANLARI SICAKLIK, BASINÇ VE RÜZGARLAR, NEMLİLİK VE YAĞIŞ İKLİM TİPLERİ

İKLİM BİLGİSİ ATMOSFER HAVA DURUMU VE İKLİM İKLİM ELAMANLARI SICAKLIK, BASINÇ VE RÜZGARLAR, NEMLİLİK VE YAĞIŞ İKLİM TİPLERİ İKLİM BİLGİSİ ATMOSFER HAVA DURUMU VE İKLİM İKLİM ELAMANLARI SICAKLIK, BASINÇ VE RÜZGARLAR, NEMLİLİK VE YAĞIŞ İKLİM TİPLERİ ATMOSFER Yer çekiminin etkisiyle Dünya yı çepeçevre saran, çeşitli gazların karışımından

Detaylı

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası çöz kazan kpss 2015 ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-900-7

Detaylı

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) World Climatology

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) World Climatology JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) World Climatology Ibrahim CAMALAN Meteoroloji Mühendisi 2012 Climate - İklim Geniş sahalarda uzun yıllar hava şartlarının ortalamalarıdır. Hava durumu, anlık hava şartlarını

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Tamamı Çözümlü. 120 Soruda 85

COĞRAFYA SORU BANKASI. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Tamamı Çözümlü. 120 Soruda 85 Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 85 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans COĞRAFYA Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Editör Önder Cengiz Yazar Komisyon KPSS Lise ve

Detaylı

Dünya nın Şekli ve Hareketleri

Dünya nın Şekli ve Hareketleri Madde ve Özkütle 2 YGS Fizik 1 Dünya nın Şekli ve Hareketleri Dünya nın Şekli ve Hareketleri başlıklı hazırladığımız bu yazıda, dünyanın şeklinin getirdiği sonuçları; enlem, boylam ve meridyenlerin özelliklerini,

Detaylı

Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denir.

Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denir. COĞRAFÎ KONUM Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denir. A. ÖZEL KONUM Herhangi bir yeri diğer yerlerden ayıran, sahip olduğu kendine has özelliklerin tümüne özel konum denir.

Detaylı

İKLİM:Geniş bir alan içerisinde, uzun yıllar boyunca (en az 35 yıl) değişmeyen hava koşullarının genel ortalamasını ifade eder.

İKLİM:Geniş bir alan içerisinde, uzun yıllar boyunca (en az 35 yıl) değişmeyen hava koşullarının genel ortalamasını ifade eder. İKLİM KLİMATOLOJİ (İKLİM BİLİMİ): İklim elemanlarının yeryüzünde dağılışını, iklim elemanlarının oluşumunu sağlayan temel faktörleri, iklim tiplerini ve bunların çevre ile ilişkilerini ele alarak açıklayan

Detaylı

SICAKLIK. 1. % 25 i atmosferin etkisiyle ve bulutlara çarparak uzaya geri yansır.

SICAKLIK. 1. % 25 i atmosferin etkisiyle ve bulutlara çarparak uzaya geri yansır. SICAKLIK İklim elemanlarının en önemlisi olan sıcaklık, canlı hayatı, coğrafi olaylar ve diğer iklim elemanları temelden etkilemektedir. Örneğin yağışın oluşabilmesi için yeryüzündeki suların buharlaşıp

Detaylı

Hava Kirliliği Meteorolojisi Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM

Hava Kirliliği Meteorolojisi Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Hava Kirliliği Meteorolojisi Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM Meteoroloji Meteoroloji, içinde yaşadığımız atmosfer tabakasının

Detaylı

METEOROLOJİ. Doç. Dr. Alper Serdar ANLI RÜZGAR

METEOROLOJİ. Doç. Dr. Alper Serdar ANLI RÜZGAR METEOROLOJİ Doç. Dr. Alper Serdar ANLI RÜZGAR RÜZGAR Hava, bütün akıcı gazlar gibi genişleme özelliğine sahiptir. Yani hareketlidir. Yatay yönde yer değiştiren bir hava kütlesinin bu hareketine rüzgar

Detaylı

Büyük İklim Tipleri COĞRAFYA DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ. Doruk Aksel Anil

Büyük İklim Tipleri COĞRAFYA DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ. Doruk Aksel Anil Büyük İklim Tipleri COĞRAFYA DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ Doruk Aksel Anil YERYÜZÜNDEKİ BAŞLICA İKLİM TİPLERİ Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Yüzlerce km² lik sahaları

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ

TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ COĞRAFYA TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ Türkiye nin Matematik Konumunun İklim Üzerindeki Etkileri Dört mevsim belirgin olarak yaşanır Akdeniz iklim kuşağında bulunur Batı rüzgarlarının

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz.

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz. 17. 18. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elim ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı; bu iki şeye güvenir.

Detaylı

Coğrafya ve Türkiye nin En'leri

Coğrafya ve Türkiye nin En'leri Coğrafya ve Türkiye nin En'leri Enlemin etkilediği en önemli faktör iklimdir. Boylam en çok yerel saat farklılaşmasını sağlar. En büyük paralel Ekvator, en küçük paraleller kutup noktalarıdır. Meridyenlerin

Detaylı

Atmosferin Genel Sirkülasyonunu Etkileyen Faktörler

Atmosferin Genel Sirkülasyonunu Etkileyen Faktörler TMOSFERİK SİRKÜLSON Uzun bir periyod içerisinde atmosferin ortalama hareketine atmosferik sirkülasyon denir. tmosferdeki bu hareketin en önemli sebebi Ekvator bölgesinin aşırı derecede ısınması ile kutup

Detaylı

Yavuz KAYMAKÇIOĞLU- Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

Yavuz KAYMAKÇIOĞLU- Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Yavuz KAYMAKÇIOĞLU- Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yvzkymkc@gmail.com 2 Atmosferi hangi coğrafya dalı inceler? Klimatoloji 4 Asal Gazlar 0,96% Oksijen 20,95% Azot 78,07% ASAL GAZLAR

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILISI SORULARI (1) (CEVAP ANAHTARLI)

COĞRAFYA DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILISI SORULARI (1) (CEVAP ANAHTARLI) COĞRAFYA DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILISI SORULARI (1) (CEVAP ANAHTARLI) 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI.. OKULU 2.DÖNEM 9/ SINIFI COĞRAFYA DERSİ 1. YAZILISI ADI SOYADI:...SINIF NO..PUAN 1. Yukarıdaki

Detaylı

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-596-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ İklim Tipleri Dünya da İklim ve Doğal Bitki Örtüsü Dünya da Görülen İklim Tipleri Bir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

SINIF. İnsan, Doğa ve Çevre TEST. 4. Aşağıdakilerden hangisi doğal ortamı oluşturan temel unsurlardan biri değildir?

SINIF. İnsan, Doğa ve Çevre TEST. 4. Aşağıdakilerden hangisi doğal ortamı oluşturan temel unsurlardan biri değildir? SNF İnsan, Doğa ve Çevre 1. İklimi etkileyen faktörleri ve iklimin insan yaşamı üzerindeki etkilerini konu edinen coğrafyanın alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Jeomorfoloji B) Hidrografya ) Klimatoloji

Detaylı

METEOROLOJİ. VI. Hafta: Nem

METEOROLOJİ. VI. Hafta: Nem METEOROLOJİ VI. Hafta: Nem NEM Havada bulunan su buharı nem olarak tanımlanır. Yeryüzündeki okyanuslardan, denizlerden, göllerden, akarsulardan, buz ve toprak yüzeylerinden buharlaşma ve bitkilerden terleme

Detaylı

Prof.Dr. Tolga ELBİR. Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, Buca/İzmir.

Prof.Dr. Tolga ELBİR. Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, Buca/İzmir. Prof.Dr. Tolga ELBİR Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, 35160 Buca/İzmir E-mail : tolga.elbir@deu.edu.tr Meteoroloji Bilim Dalı Atmosferde meydana gelen hava olaylarının

Detaylı

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-596-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

Meteoroloji ve Klimatoloji 2009 Final Soruları

Meteoroloji ve Klimatoloji 2009 Final Soruları Meteoroloji ve Klimatoloji 2009 Final Soruları 1) Basınç merkezleri arasındaki farka ne denir? a) Sıcaklık gradyanı b) Basınç gradyanı c) Basınç eğimi d) Baro metrik eğim e) B ve D 2) Kara meşeli tropikal

Detaylı

12-A. İnsan, Doğa ve Çevre TEST

12-A. İnsan, Doğa ve Çevre TEST 12-A C TEST 1 İnsan, Doğa ve Çevre 1. Yunanistan da yüzme ve dalış gibi su sporları yaygın iken; Norveç te kayak gibi kış sporları daha yaygındır. Bu durum iki ülkenin hangi özelliğinin farklı olmasından

Detaylı

PARALEL VE MERİDYENLER

PARALEL VE MERİDYENLER PARALEL VE MERİDYENLER Nasıl ki şehirdeki bir evi bulabilmek için mahalle, cadde, sokak ve ev numarası gibi unsurlara ihtiyaç varsa Yerküre üzerindeki herhangi bir yeri bulabilmek için de hayalî çizgilere

Detaylı

***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir.

***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir. HARİTA BİLGİSİ Harita Kuşbakışı görünümün Ölçekli Düzleme aktarılmasıdır. ***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir. Kroki Kuşbakışı

Detaylı

Hava içindeki su buharı miktarı, basınç ve sıcaklıktan başka, su buharı kazancına da bağlıdır.

Hava içindeki su buharı miktarı, basınç ve sıcaklıktan başka, su buharı kazancına da bağlıdır. HAVA NEMLİLİĞİ VE YAĞIŞLAR Hidrometeorları Şu bölümde inceleyebiliriz. 1- Atmosferde ki Su Buharı 2- Atmosferde ki yoğunlaşmış su; Sis ve Bulutlar 3- Yağışlar ATMOSFERDE Kİ SU BUHARI Mutlak Nem: 1 m3 hava

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tatlı su ve tuzlu su biyomları

Detaylı

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 1. Dünya mızın şekli neye benzer? Dünyamızın şekli küreye benzer. 2. Dünya mızın şekli ile ilgili örnekler veriniz.

Detaylı

C o ğ r a f i K o n u m coğrafi konum A. ÖZEL KONUM özel konum Türkiye nin Özel Konumu ve Sonuçları B. MATEMATİK KONUM

C o ğ r a f i K o n u m coğrafi konum A. ÖZEL KONUM özel konum Türkiye nin Özel Konumu ve Sonuçları B. MATEMATİK KONUM C o ğ r a f i K o n u m Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denir. A. ÖZEL KONUM Herhangi bir yeri diğer yerlerden ayıran, sahip olduğu kendine has özelliklerin tümüne özel

Detaylı

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tuzlu su ve tatlı su biyomları olmak üzere iki kısımda incelenir.

Detaylı

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJĠ)

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJĠ) JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJĠ) Hazırlayan: Ibrahim CAMALAN Meteoroloji Mühendisi 2012 CEPHELER VE OKLÜZYONLAR (Fronts and Occlusions) Cephe çeşitlerini ve karakteristik özellikleri Farklı özelliklerdeki

Detaylı

DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ

DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ Mahmut KAYHAN Meteoroloji Mühendisi mkayhan@meteoroloji.gov.tr DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ Türkiye'de özellikle ilkbahar ve sonbaharda Marmara bölgesinde deniz sularının çekilmesi

Detaylı

METEOROLOJİ SICAKLIK. Havacılık Meteorolojisi Şube Müdürlüğü. İbrahim ÇAMALAN Meteoroloji Mühendisi

METEOROLOJİ SICAKLIK. Havacılık Meteorolojisi Şube Müdürlüğü. İbrahim ÇAMALAN Meteoroloji Mühendisi METEOROLOJİ SICAKLIK İbrahim ÇAMALAN Meteoroloji Mühendisi Havacılık Meteorolojisi Şube Müdürlüğü Sıcaklık havacılıkta büyük bir öneme sahiptir çünkü pek çok hava aracının performans parametrelerinin hesaplanmasına

Detaylı

2. BÖLÜM COĞRAFİ KONUM

2. BÖLÜM COĞRAFİ KONUM 2. BÖLÜM COĞRAFİ KONUM 1. MATEMATİK KONUM A. Paraleller(Enlemler) 20 Kuzey Paraleli Paralellerin Özellikleri: 90 Ekvator 90 80 60 40 20 0 20 40 60 80 Ekvator un 90 kuzeyinde, 90 da güneyinde olmak üzere,

Detaylı

GÜNEŞ SİSTEMİ. 1-Havanın bulutsuz olduğu bir günde gökyüzüne gece ve gündüz baktığımızda neler görürüz?

GÜNEŞ SİSTEMİ. 1-Havanın bulutsuz olduğu bir günde gökyüzüne gece ve gündüz baktığımızda neler görürüz? üneş Sistemi ÜNEŞ SİSTEMİ Bu bölümde üneş Sistemi hakkında bilgi sahibi olacaksınız A Acaba yalnız mıyız? Etkinlik A 1-Havanın bulutsuz olduğu bir günde gökyüzüne gece ve gündüz baktığımızda neler görürüz?

Detaylı

COĞRAFİ KONUM VE ETKİLERİ

COĞRAFİ KONUM VE ETKİLERİ COĞRAFİ KONUM VE ETKİLERİ Aynı boylam üzerindeki noktaların tümünde yerel saat aynıdır. Başlangıç paraleli Ekvator, başlangıç meridyeni ise Greenwich tir. Doğu-batı doğrultusunda geniş yer kaplayan ülkelerde

Detaylı

C O Ğ R A F İ K O NU M

C O Ğ R A F İ K O NU M BÖLÜM 3 C O Ğ RA Fİ K ON U M BÖLÜM 3 COĞRAFYA Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi koordinatlar ve coğrafi oluşumlar yardımıyla Dünya daki yerinin belirlenmesine coğrafi konum denir. İkiye ayrılır:

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

SDÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ METEOROLOJİ DERSİ

SDÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ METEOROLOJİ DERSİ SDÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ METEOROLOJİ DERSİ DERSİN İÇERİĞİ ATMOSFERİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATMOSFERİN KATLARI GÜNEŞ DÜNYA 1. Hafta ATMOSFERİN ÖNEMİ 1. Güneşten gelen ultraviyole ışınlara karşı siper görevi

Detaylı

Ekosistem İKLİME ETKİ EDEN FAKTÖRLER -25- Bu bölümde iklime etki eden faktörleri öğreneceksiniz.

Ekosistem İKLİME ETKİ EDEN FAKTÖRLER -25- Bu bölümde iklime etki eden faktörleri öğreneceksiniz. EKOSİSTEM Bu bölümde iklime etki eden faktörleri öğreneceksiniz. İKLİME ETKİ EDEN FAKTÖRLER Enlem Yeryüzünde sıcaklığın, güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru azalmasına

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 11. SINIF YGS GRUBU

ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 11. SINIF YGS GRUBU COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 11. SNF YGS GRUBU 1 1. Coğrafya, insanla doğal çevre arasındaki etkileşimi incelerken çeşitli ilkelerden yararlanır. Bu ilkelerden biri de nedensel lik (neden-sonuç)

Detaylı

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır. Büyük İklim Tipleri Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi Hisar Okulları İçindekiler Büyük İklim Tipleri... 3 Ekvatoral İklim... 3 Görüldüğü Bölgeler... 3 Endonezya:... 4 Kongo:... 4 Tropikal İklim:...

Detaylı

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2 SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2 Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları & Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Kaynak: YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü HİDROLOJİ Buharlaşma Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü BUHARLAŞMA Suyun sıvı halden gaz haline (su buharı) geçmesine buharlaşma (evaporasyon) denilmektedir. Atmosferden

Detaylı

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ Bilim adamlarınca, geçtiğimiz yıllarda insan faaliyetlerindeki artışa paralel olarak, küresel ölçekte çevre değişiminde ve problemlerde artış olduğu ifade edilmiştir. En belirgin

Detaylı

ARAŞTIRMA SERİSİ No.94 Genel Coğrafya

ARAŞTIRMA SERİSİ No.94 Genel Coğrafya www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.94 Genel Coğrafya 1 DÜNYA'NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ A. DÜNYA NIN ŞEKLİ Dünya, kutuplardan hafifçe basık, Ekvator dan şişkin kendine has bir şekle sahiptir. Buna

Detaylı

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN ÇORUM 2017 Dünya, Güneş Sistemi oluştuğunda kızgın bir gaz kütlesi halindeydi. Zamanla ekseni çevresindeki dönüşünün

Detaylı

GENEL JEOLOJİ. y e r i n d ı ş o l a y l a r ı

GENEL JEOLOJİ. y e r i n d ı ş o l a y l a r ı GENEL JEOLOJİ y e r i n d ı ş o l a y l a r ı D I Ş D İ N A M İ K y e r i n d ı ş o l a y l a r ı - Dış olayların genel değerlendirmesi - İklim - Ayrışma - Deniz ve okyanusların genel özellikleri - Dış

Detaylı

Taşların fiziksel etkiler sonucunda küçük parçalara ayrılmasına denir. Fiziksel çözülme, taşları oluşturan minerallerin kimyasal yapısında herhangi

Taşların fiziksel etkiler sonucunda küçük parçalara ayrılmasına denir. Fiziksel çözülme, taşları oluşturan minerallerin kimyasal yapısında herhangi TOPRAK Yer kabuğunu oluşturan çeşitli kaya ve minerallerin fiziksel ve kimyasal yoldan ayrışmasıyla meydana gelen, içinde son derece zengin flora, hayvan varlığı barındıran ve inorganik maddeler ile hava,

Detaylı

Havacılık Meteorolojisi Ders Notları. 3. Atmosferin tabakaları

Havacılık Meteorolojisi Ders Notları. 3. Atmosferin tabakaları Havacılık Meteorolojisi Ders Notları 3. Atmosferin tabakaları Yard.Doç.Dr. İbrahim Sönmez Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü

Detaylı

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl ezberbozan serisi COĞRAFYA KPSS 2017 SORU BANKASI eğitimde tamamı çözümlü 30.yıl Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN COĞRAFYA SORU BANKASI ISBN: 978-605-66845-4-8 Kitapta yer alan

Detaylı

1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır.

1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1. Yeryüzünde Yaşam 1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1.2 MATEMATİK KONUM Dünya üzerindeki bir

Detaylı