12-A. İnsan, Doğa ve Çevre TEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12-A. İnsan, Doğa ve Çevre TEST"

Transkript

1 12-A C TEST 1 İnsan, Doğa ve Çevre 1. Yunanistan da yüzme ve dalış gibi su sporları yaygın iken; Norveç te kayak gibi kış sporları daha yaygındır. Bu durum iki ülkenin hangi özelliğinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır? A) Doğal çevre koşulları B) Gelişmişlik düzeyi C) Nüfus miktarı D) Kültürel yapı E) Yüzölçümü 2. Doğal çevre koşulları kimi zaman insan faaliyetlerinde aksamalara neden olmaktadır. Aşağıdaki olaylardan hangisi doğal olaylardan kaynaklanan bir durum değildir? A) 2015 ocak ayında birçok ilimizde okulların kar tatili olması B) 2010 yılında İzlanda da bir yanardağın çıkardığı toz bulutunun Avrupa daki uçak seferlerini iptal ettirmesi C) 2008 yılında Amerika daki ekonomik kriz nedeniyle sanayi ürünleri siparişlerinin iptal edilmesi D) 2004 yılında Endonezya da tsunami sonrasında turizm rezervasyonlarının iptal edilmesi E) 2014 mart ayında don olayı nedeniyle meyve üretiminin düşmesi 4. İnsanlar var oluşundan günümüze kadar sürekli doğadan yararlanmış, yaşadığı çevreyi değiştirme ve geliştirme yoluna gitmiştir. Buna göre, aşağıdaki insan faaliyeti ve gerçekleştiği doğal ortam eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Erzurum ve Rize arasındaki ulaşımın Ovit dağı tüneliyle kısaltılması - Litosfer B) Bataklıkların kurutularak tarım alanları olarak kullanılması - Hidrosfer C) Coğrafi keşiflerle Amerika kıtasında yetiştirilen bazı ürünlerin Avrupa kıtasında da yetiştirilmesi - Biyosfer D) Sanayileşmeye bağlı olarak hava kirliliğinin artması - Atmosfer E) Tropikal yağmur ormanlarının hammadde ihtiyacını karşılamak için tahrip edilmesi - Hidrosfer 5. İnsan ve doğal çevre sürekli etkileşim içerisindedir. Bu etkileşimde bazen insanın doğal çevreye olan etkisi ön plana çıkarken; bazen de doğal çevrenin insan üzerindeki etkisi ön plana çıkmaktadır. Buna göre aşağıda verilen durumlardan hangisi insanın doğal çevreye yaptığı etkiye örnektir? A) Volkanik arazilerde verimli toprakların bulunması B) Soğuk bölgelerde ürün çeşitliliğinin az olması C) Yağışlı bölgelerde bitki örtüsünün gür olmasında D) Engebeli yerlerde ulaşımın zor olması E) Yoğun nüfuslu bölgelerde çevre kirliliğinin fazla olması 3. Litosfer Atmosfer Hidrosfer Biyosfer 6. Yer şekilleri Sıcaklık Akarsular Rüzgar Göller Hayvanlar Tabloda boş bırakılan alana gelebilecek olan doğal unsurlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? V V A) Bitkiler Denizler B) Nemlilik Volkan C) Kuraklık Denizler D) Toprak Bitkiler E) Denizler Yağış Haritada taralı olarak verilen alanlardan hangilerinde kuraklığın insan faaliyetlerine etkisi daha fazladır? A) ve B) ve C) ve V D) ve V E) V ve V ë

2 TEST 1 12-A İnsan, Doğa ve Çevre 7. Doğal çevre insan faaliyetlerinin birçoğu üzerinde etkili olmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal çevrenin insan faaliyetlerine olan etkisine örnek gösterilemez? A) Kar yağışı ile yolların kapanması B) Savaşların mülteci sorununa neden olması C) Sel baskınlarının tarım alanlarına zarar vermesi D) Depremlerin yerleşim yerlerine zarar vermesi E) Soğuk iklim bölgelerinde binaların ısıya yalıtılmış olması 10. Aşağıdaki konulardan hangisi klimatolojinin inceleme alanı içerisindedir? A) Tarımsal faaliyetler B) Küresel ısınmanın etkisi C) Yerleşim yerlerinin tarihi yapısı D) Şehirlerin fonksiyonel özellikleri E) Yer şekilleri ulaşım ilişkisi 11. Aşağıdakilerden hangisi insanların doğal çevreye olan müdahalelerine örnek gösterilemez? 8. Aşağıda verilenlerden hangisi doğal unsurdur? A) Şehirler B) Barajlar C) Akarsular D) Köprüler E) Turizm tesisleri 9. Aşağıda, 26 Kasım 2012 tarihinde Asya da meydana gelen olaylarla ilgili yazılı basından haberler verilmiştir. - Sri Lanka nın güneyindeki Hambantota bölgesinde hafta sonunda etkili olan şiddetli yağış, taşkınlara neden oldu. - Nuwara Eliya bölgesinde yaşanan toprak kaymaları da 300 den fazla kişiyi evlerini terk etmek zorunda bıraktı. Verilen haber metnindeki doğa olaylarının, oluşum kökenleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Atmosfer - Biyosfer B) Hidrosfer - Litosfer C) Litosfer - Biyosfer D) Atmosfer - Litosfer E) Biyosfer - Atmosfer 12. A) Bataklıkların kurutulması B) Deniz kıyılarının doldurulması C) Akarsular üzerine barajların yapılması D) Kuraklık sonucunda tarımsal verimin düşmesi E) Orman alanlarının tarım alanına dönüştürülmesi Yukarıdaki coğrafyanın alt dallarına ilişkin şemayla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Biyocoğrafya B) Klimatoloji C) Jeomorfoloji D) Hidrografya E) Demografi Adõ :... Soyadõ:... Sõnõf :... NO : Puan :...

3 12-A C TEST 2 Koordinat Sistemi-Paralel ve Meridyenler 1. Bir yerin dünya üzerindeki mutlak konumunu tespit etmek için koordinat sistemi kullanılır.. Paralel. Meridyen. İzohips V. Eksen Buna göre mutlak konum belirlemek için yukarıda verilenlerden hangileri gereklidir? A) ve B) ve C) ve D) ve V E) ve V 4. 5 KP 75 DM Yukarıdaki koordinatları verilen B noktasından 40 Kuzey 33 Doğu koordinatlarındaki Ankara ya ulaşmak istenildiğinde hangi yönde hareket edilmelidir? B Koordinat sistemi üzerinde gösterilen bölge ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? A) En doğusu ile en batısı arasında 80 dk. lık zaman farkı vardır. B) En kuzeyi ile en güneyi arasındaki kuş uçuşu uzaklık 2220 km. dir. C) Başlangıç meridyeni bölgenin yaklaşık ortasından geçmektedir. D) Bölge 10 o doğu ve 10 o batı meridyenleri arasında yer alır. E) Bölgenin tamamı Kuzey Yarım Küre de yer alır V V 5. A) Kuzeydoğu B) Güneybatı C) Güneydoğu D) Kuzeybatı E) Kuzey BM. Bulunduğu saat dilimine. Matematik konumuna. Ortalama yükseltisine V. Yerşekilleri özelliklerine 196 dk. } } Haritada bazı konum bilgileri verilen A merkezi ile ilgili olarak yukarıdaki özelliklerden hangilerine ulaşılabilir? A) ve B) ve C) ve D) ve V E) ve V A 4995 km. Ekvator Yukarıdaki harita hazırlanırken silindir projeksiyon yöntemi kullanılmıştır. Buna göre haritada numaralandırılarak verilen noktaların hangisinde hata payı daha fazladır? A) B) C) D) V E) V 6. - Eğim hesaplama - Yükselti bulma - Profil oluşturma Yukarıda verilen işlemler hangi tür haritalar üzerinde yapılabilir? A) Fiziki B) Beşeri C) Siyasi D) Ulaşım E) Ekonomi ë

4 TEST 2 12-A Koordinat Sistemi-Paralel ve Meridyenler 7. Aşağıda istanbul dan hareket eden bir yük gemisinin uğradığı limanlar ve yol güzergahı verilmiştir. Rabat BM Lagos Bombay Ekvator 9. Aşağıda haritaların özelliklerine ilişkin bazı bilgiler verilmiştir.. Kuşbakışı görünüm. Belirli oranda küçültme. Düzleme aktarma Buna göre, bölgenin haritası değil de, krokisi hazırlansaydı yukarıdaki özelliklerden hangilerine ihtiyaç duyulmazdı? A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız D) ve E) ve Buna göre, geminin takip ettiği yol bölümleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İstanbul dan Rabat a giderken başlangıç meridyeninden geçmiştir. B) Rabat tan Lagos a giderken aynı meridyen yayı üzerinde yol almıştır. C) Lagos tan Cape Town a giderken çizgisel hız önce artmış sonra azalmıştır. D) İstanbul dan Sydney e ulaşıncaya kadar ekvator çizgisinden üç defa geçmiştir. E) Bombay dan Sydney e giderken daha fazla meridyen geçmiştir. 8. 1/ kesir ölçeğinin çizgi ölçek olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? (Çizgi ölçeklerin boyu 6 cm dir) A) Cape Town Sydney 10. Ekvatorun 4440 km. kuzeyinde yer alan Bursa şehrinin yerel saati Başlangıç meridyeninden 116 dk. ileridir. Buna göre, Bursa şehrinin paralel ve meridyen değerleri aşağıdakilerden hangisidir? A) 36 Kuzey - 30 Doğu B) 10 o Güney - 25 Batı C) 26 Kuzey - 40 Doğu D) 40 Kuzey - 29 Doğu E) 44 Güney - 36 Doğu / / / Yukarıda ölçeklerin ayrıntıyı gösterme bakımından büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) - - B) - - C) - - D) - - E) Aynı ebatlardaki iki kağıttan birincisine Türkiye nin, ikincisine ise Marmara Denizi nin haritaları çiziliyor. B) C) D) E) Adõ :.... Ayrıntıyı gösterme gücü. Gösterilen alan. Ölçek paydasındaki sayı V. Hata oranı Buna göre, verilen özeliklerden hangileri Türkiye haritasında, daha fazladır? A) ve B) ve C) ve V D), ve E), ve V Soyadõ:... Sõnõf :... NO :... Puan :...

5 12-A C TEST 3 Harita Bilgisi 1.. Heyelan riski düşüktür. Eğim fazladır. Akarsuların akış hızı fazladır İzohipslerin sıklaştığı bölge için yukarıdakilerden hangileri kesin olarak söylenebilir? A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız D) ve E) ve 5. A B 2. Aşağıda verilenlerden hangisi izohipslerin özelliklerinden biri değildir? 3. A) İzohips eğrileri birbirini kesmezler. B) İzohips eğrileri arasındaki mesafe eşittir. C) Eğimin fazla olduğu yerlerde izohipsler sıklaşır. D) Aynı haritada izohipsler arası yükselti farkı eşittir. E) Deniz kıyısı, 0 m izohipsidir. Verilen izohips haritasında aşağıdaki yer şekillerden hangisi bulunmaz? A) Boyun B) Sırt C) Vadi D) Zirve E) Falez Yukarıdaki haritada A noktasının yükseltisi 100 m. olduğuna göre B noktasının yükseltisi hangi değerler arasındadır? A) 200m - 250m B) 250m - 300m C) 350m - 400m D) 400m - 450m E) 450m - 500m 6. Aşağıda bir bölgenin eş yükselti eğrileriyle çizilmiş topografya haritası verilmiştir..x Haritada verilen noktaların yükseltilerinin en fazla olandan en az olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?.y.z 4. Tarama yönteminde çizgilerin sıklığı, kalınlığı ve uzunluğu arazinin eğimine göre değişmektedir. Buna göre yukarıda verilen dağın tarama yöntemi ile haritası çizildiğinde numaralandırılmış alanlardan hangisinde çizgiler daha kalın, kısa ve sık olur? A) B) C) D) V E) V ë V V A) x > y > z B) z > x > y C) z > y > x D) x > z > y E) y > x > z 7.. Ova. Falez. Delta V. Çentik Vadi Yukarıdaki yer şekillerinin çiziminde hangi ikisinde izohipsler daha sık aralıklarla geçer? A) ve B) ve C) ve D) ve V E) ve V

6 TEST 3 12-A Harita Bilgisi m 400 m B A 100m 200m Haritada verilen A-B doğrultusunun profili aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) B) İzohips haritası verilen bölgenin renklendirilmiş fiziki haritası hazırlanacaktır. Buna göre, haritada verilen noktaların bulunduğu yerlerin hangi renk ile gösterilmesi gerekir? B) C) E) 9. 1/ ölçekli bir haritada yaklaşık 25 cm² olarak gösterilmiş olan Beyşehir Gölü nün gerçek alanı yaklaşık kaç km²dir? A)125 B) 225 C) 576 D) 625 E) Yaklaşık 220 km. olan Ankara Yozgat arası uzaklık 1/ ölçekli bir haritada kaç cm. olarak gösterilir.? A) 8 cm B) 10 cm C) 12 cm D) 18 cm E) 22 cm A) Yeşil Kahverengi B) Sarı Yeşil C) Kahverengi Sarı D) Sarı Kahverengi E) Kahverengi Turuncu 12. Aşağıda dört farklı bölgenin gerçek ve izdüşüm alanları verilmiştir. Gerçek Alan Km² İzdüşüm Alan Km² V Verilen bölgelerden hangi ikisinde engebe daha fazladır? A) ve B) ve C) ve D) ve V E) ve V Adõ : Soyadõ:... Sõnõf :... NO :... Puan :...

7 12-A C TEST 4 Dünyanın Şekli ve Sonuçları 1. Dünya, ekvatordan şişkin kutuplardan basık bir şekle sahiptir. Dünyanın bu şekline geoid denir. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın geoid şekline kanıt oluşturur? A) Ekvator yarıçapının kutup yarıçapından fazla olması B) Güneş ışınlarının ekvatora daha dik açıyla gelmesi C) Kuzey Yarım Küre de karaların Güney Yarım Küre ye oranla daha fazla alan kaplaması D) Kara ve denizlerin ısınma özelliklerinin farklı olması E) Sürekli rüzgarların yönlerinde sapmaların olması 5. Aynı enlem üzerindeki A ve B noktalarının ;. Yükselti değerleri,. Bitki kuşakları,. Yerel saatleri, Gibi özelliklerinden hangilerinin aynı olması beklenir? A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız D) ve E) ve 2. Ali babasının işi nedeniyle Bartın dan ayrılarak gittiği şehirde aşağıdaki durumları gözlemlemiştir. - Sıcaklık ortalamalarının daha yüksek olduğunu - Güneş ışınlarının daha dik açıyla geldiğini - Yerel saatin daha ileri olduğunu Buna göre Ali nin gittiği şehir aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) İstanbul B) Hatay C) Kars D) İzmir E) Antalya 3. Dünya nın şekline bağlı olarak sıcaklık ortalamaları Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktadır. Aşağıda verilen durumlardan hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez? A) Ekvator dan kutuplara doğru gidildikçe denizlerin tuzluluk oranının azalması B) Kutuplarda kalıcı kar sınırının deniz seviyesine yakın olması C) Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe farklı bitki topluluklarının görülmesi D) Ekvator çevresinde yerleşme üst sınırınıın kuruplar çevresine göre daha yüksekte olması E) Ekvator da tarım ürünlerinin olgnlaşma süresinin kutuplar çevresine göre daha kısa olması 6. Dünya nın kutuplardan basık Ekvator dan şişkin kendine özgü şekline geoid denir.. Yer çekimi. Eksen eğikliği. Ekvator yarıçapı V. Yörüngenin şekli Yukarıda verilenlerden hangileri üzerinde Dünya nın şeklinin etkisi vardır? A) ve B) ve C) ve D) ve V E) ve V 7.. Yerçekimi. Gölge boyu. Denizlerdeki tuzluluk oranı B 4. Güneş ışınlarının yere düşme açısı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Aşağıdakilerden hangisinin üzerinde bu durumun etkisinden söz edilemez? A) Sıcaklık B) Jeolojik yapı C) Gölge boyları D) Bitki kuşakları E) Deniz suyu sıcaklıkları A Şekilde verilen A noktasından B noktasına doğru gidildiğinde yukarıdaki durumlardan hangilerinde artış gözlenir? A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız D) ve E) ve ë

8 TEST 4 12-A Dünyanın Şekli ve Sonuçları Haritada verilen noktalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) de güneşin doğuş ve batış süreleri en kısadır B) V te denizlerin tuzluluk oranı en fazladır C) de kalıcı kar yükselti sınırı en azdır D) te meridyenler arası mesafe en fazladır E) de yıllık ortalama sıcaklık. yerden fazladır. 10º 20º Yukarıda koordinatları verilen bölgeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A). Bölgenin izdüşüm alanı daha büyüktür. B). bölgede iki meridyen arası uzaklık daha azdır. C). bölgede paralellerin boyları daha kısadır. D). bölge Güney Yarım Küre de yer alır. E). bölgede gece-gündüz arası zaman farkı daha fazladır. 10. Akdeniz in suları Karadeniz e göre daha tuzludur. 20º 10º V Bu durumu Akdeniz in hangi özelliğiyle açıklanır? 40º 50º Ekvator 50º 40º 11. Aşağıda A,B,C ve D merkezleri hakkında bazı bilgiler verilmiştir A merkezinde meridyenler arası uzaklık B merkezindekilere göre daha azdır. - C merkezi alçak enlemlerde yer alırken D merkezi orta enlemlerde yer alır. - D merkezinde paralellerin boyları B merkezinden uzundur. Buna göre, bu merkezlerin Ekvator dan kutuplara doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) C - D - B - A B) A - B - C - D C) B - A - D - C D) D - A - B - C E) C - D - A - B Haritada verilen bölgeler matematik iklim kuşaklarından hangisinin sınırları içrisinde yer alır? A) lıman Sıcak Soğuk B) Soğuk lıman Sıcak C) Sıcak Soğuk lıman D) Sıcak lıman Soğuk E) lıman Soğuk Sıcak Ekvator A) Alanının geniş olmasıyla B) Ekvatora daha yakın olmasıyla C) Okyanuslara bağlantısının olmasıyla D) Daha fazla akarsudan beslenmesiyle E) Balık popülasyonunun daha az olmasıyla Adõ :... Soyadõ:... Sõnõf :... NO : Puan :...

9 12-A C TEST 5 Dünyanın Günlük Hareketi 1. V V º DM Denizli Ardahan Rize Batman 41º KP. 37º KP. Şekilde numaralandırılarak verilen noktaların hangisinde yıl içerisinde gece ve gündüz sürelerinin değişimi daha fazladır? A) B) C) D) V E) V Yukarıda koordinat sistemi üzerinde bazı illerimizin mutlak konumları gösterilmiştir. Bu illerimiz hakkında aşağıda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 2. Aşağıda aynı enlemde yer alan üç farklı merkezde aynı anda güneşin ufuk düzlemindeki konumları verilmiştir. Bu merkezlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez? A) de yerel saat en ileridir. B) de yerel saat 12:00 dır. C). merkez en batıda yer alır. D) de güneş daha önce batar. E). merkez başlangıç meridyeninin batısındadır. A) Ardahan ın yerel saati en ileridir. B) İstanbul ile Denizli nin yerel saati aynıdır. C) Rize ile Batman arası kuş uçuşu uzaklık yaklaşık 444 km. dir. D) Rize ile İstanbul güneş ışınlarını yaklaşık aynı açıyla almaktadır. E) Batman ile Denizli aynı boylam üzerinde yer alır Doğu boylamında yer alan ğdır da yerel saat iken, aynı anda 29 Doğu boylamında yer alan Bursa da yerel saat kaçtır? A)12.20 B) C) D) E) Kara ve denizlerin farklı ısınma özellikleri. Mevsimlik sıcaklık farkları. Günlük sıcaklık farkları V. Yerel saat farkları Meltem rüzgarlarının oluşumunda yukarıda verilenlerden hangileri etkili olmaktadır? A) ve B) ve C) ve D) ve V E) ve V Doğu meridyeninde yerel saat iken yerel saati olan meridyen hangisidir? A) 20 Doğu B) 30 Doğu C) 40 Doğu D) 45 Doğu E) 50 Doğu ë

10 TEST 5 12-A Dünyanın Günlük Hareketi 7.. Bir günün 24 saat olması. Doğuda yerel saatin ileri olması. Haritalarda bozulmaların olması V. Sürekli rüzgarların Güney Yarım Küre de sola sapması Yukarıdakilerden hangileri Dünya nın günlük hareketinin yönünün batıdan doğuya doğru olduğuna kanıt olarak gösterilebilir? A) ve B) ve C) ve D) ve V E) V ve V 10. Sinop Adana Van Türkiye yaz mevsiminde 45 Doğu boylamının yerel saatini, kış mevsiminde ise 30 doğu boylamının yerel saatini ortak saat olarak kullanır. Buna göre Temmuz ayında haritada verilen şehirlerimizden hangisinin yerel saati ile ortak saat arasındaki fark en az olur? 8. Aşağıdakilerden hangisi Dünya nın günlük hareketinin sonuçlarından biri değildir? A) Günlük sıcaklık farklarının oluşması B) Gün içerisinde gölge boylarının değişmesi C) Matematik iklim kuşaklarının oluşması D) Fiziksel çözülmenin oluşuması E) Yerel saat farklarının oluşması 9. Aynı tarihte A merkezinde gölge boyu gün içerisinde en uzun konumdayken B merkezinde gölge boyu en kısa konumda bulunmaktadır. Buna göre; bu iki merkez ile ilgili; A)İstanbul B) Sinop C) Adana D) İzmir E) Van 11. Sürekli rüzgarlar Kuzey Yarım Küre de hareket yönünün sağına Güney Yarım Küre de hareket yönünün soluna doğru saparlar. Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir? 12. A) Yıllık hareket B) Yörüngenin şekli C) Günlük hareket D) Dünyanın şekli E) Eksen eğikliği Newyork Tokyo Ekvator. A merkezi daha doğuda yer alır. B merkezinde yerel saat 12:00 göstermektedir. A merkezinde güneş daha önce batar gibi ifadelerden hangileri kesinlikle söylenebilir? A)Yalnız B) Yalnız C) Yalnız D) ve E) ve Haritada verilen şehirler hakkında aşağıdakilerden hangsi kesinlikle söylenir? A) Tokyo başlangıç meridyeninin batısında yer alır B) İstanbul un yerel saati New York tan ileridir. C) Verilen merkezlerde güneş aynı anda doğar D) İstanbul da gece-gündüz sürelerinin değişim Ekvator da bulunan bir yere göre daha azdır. E) İstanbul da gün içinde öğle vakti yaşanırken aynı anda New York ta güneş batmaktadır. Adõ :... Soyadõ:... Sõnõf :... NO : Puan :...

11 12-A C TEST 6 Dünyanın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1. K Ekvator G 3. Dünya Güneş etrafındaki hareketini elips şeklindeki yörüngesinde yapar. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır? A) Gece ve gündüz arası süre farkının yaşanması B) Günlük sıcaklık farklarının yaşanması C) Dünya nın güneşe olan uzaklığının değişmesi D) Güneş ışınlarının kutuplara eğik açıyla düşmesi E) Dünya nın bir tarafının aydınlık bir tarafının karanlık olması Yukarıda Dünya nın Güneş karşısındaki iki farklı konumu verilmiştir. Dünya nın Güneş karşısındaki konumu. şekilden. şekildeki konuma geçerken ülkemizde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? A) Kış mevsimi yaşanır. B) Gündüz süreleri artar. C) Sıcaklık değerleri artar. D) Gölge boyları kısalır E) Güneş ışınlarının geliş açısı artar V Şekilde numaralandırılarak verilen noktalar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A). bölgede 24 saati aşan gündüzler yaşanır. B). bölgede mevsimler belirgin olarak yaşanır. C) V. bölgede 21 Aralık ta öğle vakti gölge oluşmaz. D). Bölgede gece ve gündüz süreleri yıl boyunca eşittir. E). ve. bölgeye güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla gelmez. 4.. Günüz süresi dünyanın her yerinde eşittir.. Ülkemizde en uzun gecenin yaşandığı tarihtir. Yukarıda numaralanarak veriln bilgilerin yaşandığı tarih aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 21 Haziran 23 Eylül B) 21 Aralık 21 Mart C) 21 Mart 21 Haziran D) 23 Eylül 21 Aralık E) 21 Haziran 21 Aralık 5.. Güneş ışınlarının geliş açısı. Gece ve gündüz süreleri. Sıcaklık ortalamaları Yukarıda verilenlerden hangileri Dünya nın yıllık hareketine bağlı olarak değişir? A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız D) ve E), ve 6. - Yıllık sıcaklık farklarının artması - Gece ve gündüz süre farklarının artması - İklim kuşaklarının sınırlarının değişmesi Yukarıda verilen durumların görülebilmesi için aşağıdakilerden hangisinde artışın olması gerekir? A) Yerçekiminin B) Eksen eğikliğinin C) Dünyanın dönüş hızının D) Dünyanın yörünge hızının E) Kutuplardaki basıklık oranının ë

12 TEST 6 12-A Dünyanın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 7. Güneş ışınları bir cisme, -45 lik açı ile gelirse gölge boyu cismin boyuna eşit -45 den büyük bir açı ile gelirse gölge boyu cismin boyundan küçük -45 den küçük bir açı ile gelirse gölge boyu cismin boyundan büyük olur. V 9. Dünya yıllık hareketini elips şeklindeki yörüngesinde yapar. Dünya nın yıllık hareketi esnasındaki yörüngesi elips değil de daire şeklinde olsaydı aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmezdi? A) Dünya nın Güneş e olan uzaklığı yıl boyunca değişmezdi. B) Dünya üzerindeki her noktada gece ve gündüz sürelerinin eşitliği yaşanırdı. C) Yarım kürelerde mevsim süreleri eşit olurdu. D) Günberi ve Günöte durumları yaşanmazdı. E) Eylül ekinoksu 21 Eylül de yaşanırdı. V Buna göre, 21 Mart tarihinde yukarıdaki haritadaki numaralandırılarak verilen noktalardan gölge boyunun en az ve en fazla olduğu noktalar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A). ve. B). ve V. C). ve. D). ve V. E) V. ve. 8. Aydınlanma çemberinin kutup noktalarından geçtiği bir günde aşağıdakilerden hangisi Dünya nın her yerinde eşit olur? A) Gece ve gündüz süreleri B) Mevsim süreleri C) Sıcaklık ortalamaları D) Basınç değerleri E) Rüzgar hızları 10. Ekvator düzleminin yörünge düzlemine lık eğiklik açısına eksen eğikliği denir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından birisi değildir? A) Muson rüzgarlarının oluşması B) Yıllık sıcaklık farklarının oluşması C) Mevsim sürelerinin yarım kürelerde farklılık göstermesi D) Aydınlanma çemberinin yer değiştirmesi E) Güneş ışınlarının geliş açısının yıl içinde değişmesi 11. Güneş ışınları Ekvator a yalnızca 21 Mart ta ve 23 Eylül de tarihlerinde 90 lik açı ile düşer. Güneş ışınların Ekvator a yıl boyunca dik açıyla gelmesi aşağıdakilerden hangisiyle mümkündür? A) Yörüngenin şeklinin tam daire olmasıyla B) Dünya nın şeklinin tam bir küre olmasıyla C) Yer ekseninin yörünge düzlemine dik olmasıyla D) Dünyanın ekseni etrafındaki dönüş hızının azalmasıyla E) Dünya nın Güneş e olan uzaklığının sürekli aynı olmasıyla Adõ :... Soyadõ:... Sõnõf :... NO : Puan :...

13 12-A C TEST 7 Mevsimler ve İklim Kuşakları 1. K 4. Muson ve meltem rüzgarlarının oluşumunda etkili olan faktörler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? G Ekvator Dünya Güneş in karşısında şekildeki konumdayken aşağıdaki durumlardan hangisi yaşanmaz? Muson Rüzgarları Meltem Rüzgarla A) Yıllık hareket Yörünge nin şekli B) Günlük hareket Dünya nın şekli C) Dünya nın şekli Eksen eğikliği D) Yıllık hareket Günlük hareket E) Yıllık hareket Dünya nın şekli A) Gece gündüz sürelerinin eşit olması B) Her iki yarım kürede de bahar mevsimlerinin başlaması C) Aydınlanma çemberinin kutup noktalarından teğet geçmesi D) Aynı meridyen üzerindeki tüm noktalarda Güneş in aynı anda doğup-batması E) Ekvator üzerindeki cisimlerin yıl içerisinde en uzun gölge boyuna ulaşması 2.. Yaz mevsimi başlar.. En uzun gündüz yaşanır.. Gölge boyu en uzundur. V. Kuzeye gidildikçe gündüz süreleri kısalır. 21 Haziranda ülkemizde yukarıdaki durumlardan hangileri yaşanır? A). ve. B). ve. C). ve. D). ve V. E). ve V. 3. Aşağıdakidaki K, L ve M noktalarının 21 Mart ta ve 21 Hazirandaki gündüz süreleri verilmiştir. Merkez 21 Mart 21 Haziran K 12 saat 10 saat L 12 saat 14 saat M 12 saat 18 saat Bu bilgiler doğrultusunda K,L ve M merkezleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) 21 Mart ta tüm noktalarda gece gündüz eşitliği yaşanır. B) K noktası Güney yarım küre de yer almaktadır. C) L ve M noktaları Kuzey yarım küre de yer almaktadır. D) Ekvator a en uzak olan M noktasıdır. E) 21 Aralıkta en kısa gündüz K noktasında yaşanır. 5. Aşağıda matematik iklim kuşağı verilmiştir Buna göre oluşumunda etkili olan faktörler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Günlük hareket B) Eksen eğikliği C) Yıllık hareketi D) Dünya nın şekli E) Yörüngenin şekli Tropikal Türkiye ve Yunanistan da deniz turizmi, Haziran da başlarken, Avustralya da Aralık ta başlamaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Yerşekillerinin farklı olması B) Gelir düzeylerinin farklı olması C) Kıyı uzunluklarının farklı olması D) Yüzölçümlerinin farklı olması E) Bulundukları yarım kürenin farklı olması ë

14 TEST 7 12-A Mevsimler ve İklim Kuşakları 7. Aşağıdaki grafikte bir merkezin gölge boyunun yıl içerisindeki değişimi gösterilmiştir. Gölge Boyu 21 Mart 21 Haziran 23 Eylül Bu merkez aşağıdakilerden hangisi üzerinde olabilir? Kuzey Kuzey Güney Yukarıda verilen noktalar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A). ve. noktalarda 21 Aralık ta tarihinde en kısa gölge boyu oluşur. B). noktada 21 Haziran da 24 saat gündüz yaşanır. C). noktada 21 Aralık kış mevsiminin başlangıcıdır. D). noktada güneş ışınlarını yılda bir kez dik açıyla alır. E). nokta orta kuşak içerisinde yer alır. A) Ekvator B) Yengeç dönencesi C) Oğlak dönencesi D) Kuzey kutup dairesi E) Güney kutup dairesi 8. Sıcaklık kuşaklarının sınırları yarım kürelere göre farklılık göstermektedir.. Yer çekimi. Dünya nın şekli. Kara ve denizlerin dağılışı Bu durum meydana gelmesinde yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız D) ve E) ve. 10. Dünya üzerinde herhangi bir noktaya güneş ışınlarının geliş açısı mevsimlere göre farklılık göstermektedir. Ülkemizin coğrafi konumu düşünüldüğünde yıl içerisinde güneş ışınlarının geliş açısı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez? A) Güneş ışınları 21 Haziran da en dik açıyla gelir. B) Gölge boyu en uzun konuma 21 Aralık ta ulaşır. C) Güneş ışınları Türkiye ye yıl içinde bir kez dik açıyla gelir. D) Türkiye de 21 Haziran da cisimlerin gölge boyu en kısa konuma ulaşır. E) Türkiye de 21 Aralık tan 21 Haziran a kadar olan dönemde güneş ışınlarının geliş açısı artış gösterir 11. Güneş şınlarının Oğlak Dönencsi ne dik açıyla geldiği tarihte aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? A) Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden geçer. B) Kuzey Yarım Küre de en uzun gece yaşanır. C) Güney Yarım Küre de yaz mevsimi başlar. D) Kuzey Yarım Küre de en kısa gölge boyu yaşanır. E) Dünya üzerinde herhangi bir noktadan kuzeye gidildikçe gündüz süresi kısalır. Adõ :... Soyadõ:... Sõnõf :... NO : Puan :...

15 12-A C TEST 8 Atmosferin Özellikleri, İklim, Hava Durumu 1. İklim olaylarının tamamının troposfer katmanında görülmesinde aşağıdaki gazlardan hangisi daha fazla etkili olmuştur? A) Azot B) Oksijen C) Karbondioksit D) Su buharı E) Argon 5. Aşağıdakilerden hangisi atmosferin insan yaşamına sağladığı faydalar arasında gösterilemez? A) Mevsimlerin oluşmasını sağlar. B) İklim olaylarının oluşumunu sağlar. C) Zararlı ışınlar için filtre görevi görür. D) Yeryüzünün aşırı ısınıp soğumasını önler. E) Meteorların yeryüzüne çarpmasını önler. 2. Bir bölgenin iklim özellikleri aşağıda verilenlerden hangisini daha az etkilemektedir? A) Yer şekilleri B) Bitki örtüsü C) Toprak özellikler D) Jeolojik yapısı E) Tarım faaliyetleri 3. Klimatoloji alanında yüksek lisans yapan Umut un tez konusu; Küresel ısınmanın Bursa ve çevresinin ikliminde meydana getirdiği değişimlerdir. Tez danışmanı Umut a Bursa Meteoroloji Müdürlüğü nden tezi ile ilgili bazı verilere ulaşabileceğini söylemiştir. Meteoroloji Müdürlüğüne giden Umut un öncelikle aşağıdaki bilgilerden hangisini talep etmesi gereklidir? A) İl genlindeki metoroloji ölçüm istasyonlarının dağılışı haritası B) Hava olaylarını ölçmede kullanılan cihazların teknik özellikleri C) Bursa ve çevresinin son bir haftaya ait hava raporları D) Uludağ a son 50 yılda düşen toplam yağış miktarı E) Bursa ve çevresinin son 50 yıla ait hava raporlarının ortalama değerleri 6. Aşağıda atmosfer katmanları içerisinde sıcaklığın değişim grafiği gösterilmiştir. Yükseklik km TERMOSFER MEZOSFER STRATOSFER TROPOSFER Cº 4.. Sıcaklık. Yer çekimi. Kara ve denizlerin dağılışı Troposfer katmanının kalınlığının Ekvator dan kutuplara doğru gidildikçe azalmasının nedenleri olarak yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir? A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız D) ve E) ve Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) En yüksek sıcaklık değerleri troposfer katmanında görülmektedir. B) Tüm katmanlarda sıcaklık eksi değerlere inmiştir. C) Troposfer katmanında yükseldikçe sıcaklık azalmıştır. D) Stratosferin üst kısımlarında sıcaklık troposferin üst katmanından daha yüksektir E) Troposfer katmanında sıcaklık değişimi 30 C den daha fazladır. ë

16 TEST 8 12-A Atmosferin Özellikleri, İklim, Hava Durumu 7. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgenin iklim özelliğini yansıtır? A) Antalya ve çevresi çarşamba günü parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı olacaktır. B) Erzurum ve çevresinde kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. C) İzmir ve çevresi salı günü sağanak yağışlı olacaktır. D) Trabzon ve çevresi önümüzdeki hafta boyunca yağışlı geçecektir. E) Mardin ve çevresinde salı günü sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecektir. 10. Yeryüzüne çarpacak olan meteorların atmosfer içerisindeki gaz moleküllerine sürtünerek yanması ve parçalanması, atmosferin canlı yaşamına sağladığı faydalardan birdir. Yukarıda bahsedilen olay atmosferin hangi katmanında yaşanmaktadır? A) Troposfer B) Stratosfer C) Mezosfer D) Termosfer E) Eksosfer 8.. Mevsim sürelerinin yarım kürelerde farklı olması. Gölge yerlerin tam karanlık olmaması. Yeryüzünün aşırı ısınıp, aşırı soğumaması V. Güneş ışınlarının Ekvator üzerine yılda iki kez dik açıyla gelmesi Yukarıda verilen durumlardan hangilerinin oluşumunda atmosferin etkisi vardır? A) ve B) ve C) ve D) ve V E) ve V 9.. Nem. Basınç. Sıcaklık Troposfer katmanında yükseldikçe yukarıda verilenlerden hangilerinde azalma görülür? 11. Yükseldikçe sıcaklığın her 100m de 0,5 C azaldığı atmosfer katmanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Troposfer B) Stratosfer C) Mezosfer D) Termosfer E) Eksosfer 12. Atmosfer içerisinde oranı en fazla olan gaz aşağıdakilerden hangisidir? A) Oksijen B) Azot C) Helyum D) Ozon E) Su buharı A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız D) ve E), ve Adõ :... Soyadõ:... Sõnõf :... NO : Puan :...

17 12-A C TEST 9 Sıcaklık Aralık tarihinde Dünya üzerinde iki farklı noktada aynı anda güneş ışınlarının geliş açısının farklı olması üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez? 4. Kuzey Yarım Küre de yıllık ortalama sıcaklık Güney Yarım Küre den daha fazladır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Eğim B) Enlem C) Karasallık D) Eksen eğikliği E) Dünya nın günlük hareketi A) Mutlak nem B) Bitki örtüsü C) Okyanus akıntıları D) Kara ve denizlerin dağılışı E) Güneş ışınlarının geliş açısı 5. Kutup bölgelerinde güneşlenme süresinin fazla olmasına karşılık yıllık sıcaklık ortalaması oldukça düşüktür. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 2. İzmir Bursa Yozgat Adana Trabzon Erzurum Haritada işaretlenerek gösterilen şehirlerin yıllık ortalama sıcaklıkları karşılaştırıldığında hangisi üzerinde enlemin etkisinden söz edilemez? A) İzmir in Bursa dan sıcak olması B) Adana nın Yozgat tan sıcak olması C) Adana nın Trabzon dan sıcak olması D) Bursa nın Trabzon dan sıcak olması E) Trabzon un Erzurum dan sıcak olması 6. A) Yer şekillerinin sade olması B) Bitki örtüsünün seyrek olması C) Ortalama yükseltinin az olması D) Güneş ışınlarının geliş açısının dar olması E) Yılın büyük bir bölümünde toprak yüzeyinin karla kaplı olması Gündüz o C Gece o C V V Yukarıda enlemleri ve yükseltileri aynı olan beş farklı merkezin gece ve gündüz ortalama sıcaklık değerleri verilmiştir. Bu merkezlerin gündüz ve gece sıcaklık ortalamalarına bakıldığında hangisinde nem oranının daha fazla olması beklenir? A) B) C) D) V E) V 3.. Sıcaklık değerleri. Kalıcı kar sınırı. Güneşlenme süresi Bir dağın Güneş e bakan yamacı ile güneş görmeyen yamacı karşılaştırıldığında, Güneşe bakan yamaçta yukarıda verilenlerden hangilerinin daha fazla olması beklenir? A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız D). ve. E).,. ve. 7. Eş sıcaklığa sahip noktaların birleştirilmesiyle oluşan eğrilere izoterm adı verilmektedir. Bu yöntemle haritalar üzerinde sıcaklıkların dağılışı gösterilebilmektedir. Bu yöntemle çizilmiş Dünya yıllık ortalama sıcaklık haritasına bakıldığında, sıcaklık değeri en yüksek olan izoterm çizgisinin, Ekvator çizgisinden daha kuzeyde olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Kara ve denizlerin dağılışı B) Bitki örtüsü C) Ortalama yükselti D) Toprak özellikleri E) Gece-gündüz süresi ë

18 TEST 9 12-A Sıcaklık Yukarıdaki harita üzerinde numaralandırılarak verilen okyanus akıntılarından hangilerinin gittikleri yerin sıcaklığını arttırması beklenir? A) 1,3,4,6 B) 1,3,5,7 C) 2,4,5,8 D) 3,4,6,7 E) 2,4,6, Merkez Gerçek Sıcaklık o C İndirgenmiş Sıcaklık o C V V Yukarıda gerçek ve indirgenmiş sıcaklıkları verilen beş merkezden yükseltisi en fazla ve en az olan sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A). ve. B). ve. C) V. ve. D). ve V. E) V. ve V. 9. Aşağıda ortalama sıcaklık değerlerinin aylara göre dağılışı verilen beş ayrı merkezden hangisinde yıllık sıcaklık farkı daha fazladır? A) C) Sıcaklık (ºc) OŞMN MHTAE E KA Sıcaklık (ºc) OŞMN MHTAE E KA E) Sıcaklık (ºc) B) D) Sıcaklık (ºc) OŞMN MHTAE E KA Sıcaklık (ºc) OŞMN MHTAE E KA OŞMN MHTAE E KA 11.. Yer şekilleri. Yüzölçümleri. Denize göre konumları Enlem dereceleri aynı olan iki noktanın sıcaklık ortalamalarının farklı olması bu noktaların yukarıdaki özelliklerinden hangileri bakımından farklı olmasıyla açıklanabilir? A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız D). ve. E). ve. 12. Gün içerisinde en düşük sıcaklık değerlerinin güneşin doğmaya yakın olduğu saatlerde görülmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A) Geceleyin ısı kaybının yaşanması B) Gece-gündüz sürelerinin değişmesi C) Güneşin tepe noktasına saat 12:00 de ulaşması D) Gün içerisinde güneş ışınlarının geliş açısının değişmesi E) Dünya nın günlük hareketinin yönünün batıdan doğuya doğru olması Adõ :... Soyadõ:... Sõnõf :... NO : Puan :...

19 12-A TEST 10 Basınç ve Rüzgarlar 1. Bir yerin basınç değeri üzerinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? A) Yükselti B) Sıcaklık C) Yer çekimi D) Bitki örtüsü E) Moleküllerin yoğunluğu 2. Basıncı 1013 milibarın altında olan merkezlere alçak basınç merkezi denilmektedir. Alçak basınç merkezlerinin genel özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 4. BASNÇ YÜKSELTİ BASNÇ YOĞUNLUK BASNÇ SCAKLK Yukarıda basınç ve basıncı etkileyen unsurlar arasındaki ilişkiyi gösteren grafiklerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız D). ve. E). ve. A) Yağış görülme ihtimali fazladır. B) Hava dikey yönde alçalıcı özellik gösterir. C) Yüksek basınç alanlarına göre hava daha kapalıdır. D) Termik kökenli alçak basınç merkezlerinde sıcaklık fazladır. E) Havanın yatay yöndeki hareketi çevreden merkeze doğrudur. 3. Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Yarım Küre de yüksek basınç alanını gösterir? A) B) C) D) mb 1020mb 1015mb 1010mb 1005mb Yukarıdaki izobar haritası üzerinde oklar yönünde gösterilen rüzgarlardan hızı en az olandan en fazla olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) -- B) -- C) -- D) -- E) -- E) 6.. Basınç farkı. Yer şekilleri. Dünya nın günlük hareketi Rüzgarların yönü üzerinde yukarıdakilerden hangileri etkili olmaktadır? A)Yalnız B) Yalnız C). ve. D). ve. E). ve.

20 TEST A Basınç ve Rüzgarlar 7. Aşağıdaki rüzgarlardan hangisinin etki alanı diğerlerine göre daha dardır? A) Muson rüzgarları B) Batı rüzgarları C) Kutup rüzgarları D) Meltem rüzgarları E) Alize rüzgarları 10. Alize rüzgarları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kutuplardan 60 0 enlemlerine doğru esen kuru rüzgarlardır. B) Ekvator dan 30 0 enlemlerine doğru üstten esen rüzgarlara ters alizeler denilmektedir. C) Ekvator çevresinde kıtaların doğu kıyılarına yağış bırakırlar. D) Kuzey Yarım Küre de esiş yönünün sağına saparlar. E) 30 0 enlemlerindeki dinamik yüksek basınç alanlarından, Ekvator daki Termik Alçak Basınç alanına doğru eserler m Deniz 8 C A B Deniz A noktasından ok yönünde hareket eden bir hava kütlesi dağın diğer yamacında föhn etkisi kazanarak B noktasına ulaştığında sıcaklığı kaç derece olur? A) 7 B) 10 C) 13 D) 15 E) Aşağıda verilen yerlerden hangisi sürekli dinamik yüksek basınç alanıdır? A) Ekvator ve çevresi B) Güney Kutup Noktası C) Kuzey Kutup Dairesi D) Güney Kutup Dairesi E) Yengeç Dönencesi ve çevresi 11.. Mistral. Sirocco. Hamsin V. Bora Yukarıda verilen rüzgarlardan hangileri sıcak yerel rüzgarlardır? A). ve. B). ve. C). ve. D). ve V. E). ve V Fön. Meltem. Alize V. Muson Yukarıda verilen rüzgarlardan hangileri kara ve denizlerin farklı ısınma özelliğine bağlı olarak yön değiştirirler? A). ve. B). ve. C). ve. D). ve V. E). ve V

21 12-A TEST 11 Nem ve Yağış 1.. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça. Deniz kıyılarından kara içlerine doğru gidildikçe Yukarıdaki durumlardan hangileri yönünde hareket edildiğinde genel olarak mutlak nem miktarında azalma görülür? A) Yalnız B) Yalnız C). ve. D). ve. E).,. ve. 4.. Yağış ihtimalinin azalması. Bulutluluk oranının artması. Bağıl nem oranının azalması Sıcaklığı artan bir hava kütlesinde yukarıda verilen durumlardan hangilerinin görülmesi beklenir? A) Yalnız B) Yalnız C). ve D). ve. E). ve. 2. Aşağıdaki grafikte dört farklı merkezdeki maksimum ve mutlak nem miktarları gösterilmiştir. (g/cm³) MAKSİMUM NEM V MUTLAK NEM Grafiğe bakılarak bu merkezlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A). merkezde bağıl nem %100 dür. B). merkezde bağıl nem oranı %50 dir. C). ve V. merkezlerin sıcaklık değerleri aynıdır. D). merkez ile V. merkezin bağıl nem oranları aynıdır. E). merkezdeki bağıl nem oranı diğerlerine göre daha azdır. 5. sınan havanın yükselerek soğuması ve yoğuşması sonucunda oluşan yağışlara yükselim yağışları denir. Aşağıdaki iklim bölgelerinden hangisinde bu tür yağışlar daha çok görülür? A) Ekvatoral İklim Bölgesi B) Muson İklim Bölgesi C) Akdeniz İklim Bölgesi D) Kutup İklimi Bölgesi E) Karasal iklim Bölgesi g/m g/m g/m 3 V. 16 g/m 3 Yukarıda mutlak nemi 9 g/m 3 olan dört merkeze ait maksimum nem miktarları verilmiştir. Bu merkezlerden bğıl nem oranı en az ve en fazla olanlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A). ve. B). ve. C). ve. D). ve V. E). ve V. 6.. Maksimum nemin artması. Mutlak nemin artması.havanın soğuması Yukarıda verilen durumlardan hangileri sonucunda bağıl nem oranında artış görülür? A) Yalnız B) Yalnız C). ve. D). ve. E).,. ve.

22 TEST A Nem ve Yağış 7. Yıllık yağış miktarı 2500 mm civarında ve yağış rejimi düzenli olan bir bölge ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? A) Bitki örtüsü gürdür. B) Bağıl nemi yüksektir. C) Yıllık sıcaklık farkı azdır. D) Bulutlu gün sayısı fazladır. E) Güneşli gün sayısı fazladır. 10. Maksimum Nem (g/m 3 ) Mutlak Nem (g/m 3 ) ,2 V. 5 3,2 V Yukarıda maksimum nem ve mutlak nem değerleri verilen beş merkezden bağıl nem oranı en fazla ve en az olan merkezler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? 8. Aşağıdakilerden hangisinde yer üzerinde oluşan yoğuşma ürünleri bir arada verilmiştir? A) Yağmur, Çiy, Kar B) Çiy, Kırağı, Kırç C) Sis, Bulut, Yağmur D) Dolu, Kırç, Yağmur E) Kırağı, Sis, Dolu 9. Aşağıdaki durumlardan hangisinde yağış oluşma ihtimali daha azdır? 11. A). ve. B). ve V. C). ve V. D). ve V. E). ve V. V V A) Havanın yükselerek soğuması B) Soğuk ve sıcak havanın karşılaşması C) Alçalan bir hava kütlesinin ısınması D) Buharlaşma sonucunda mutlak nemin artması E) Nemli hava kütlesinin bir yamaç boyunca yükselmesi Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde bağıl nem oranı yıl boyunca diğerlerinden daha fazladır? A) B) C) D) V E) V

23 12-A TEST 12 Büyük İklim Tipleri 1. Doğal bitki toplulukları aynı olan iki bölgenin öncelikle aşağıdaki özelliklerinden hangisinin aynı olması beklenir? 4. Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinin oluşmasında kara ve denizlerin farklı ısınma özelliği daha fazla etkili olmuştur? A) Yer şekilleri B) İklim özellikleri C) Jeolojik yapıları D) Denize göre konumları E) Bulundukları yarım küreler A) Ekvatoral İklimi B) Savan iklimi C) Muson iklimi D) Tundra iklimi E) Akdeniz iklmi 2. Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinin görüldüğü yerde bitki örtüsü daha gürdür? A) Karasal İklim B) Savan İklimi C) Ekvatoral İklim D) Akdeniz İklimi E) lıman okyanusal iklim 3. Yıllık yağış miktarı fazla ve yağışın mevsimlere dağılışı düzenli olan bir bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bitki örtüsü gürdür. B) Bağıl nem oranı yüksektir. C) Güneşlenme süresi fazladır. D) Toprakların yıkanma oranı fazladır. E) Kimyasal çözünme, fiziksel ayrışmaya göre daha hızlıdır. 5. Günlük sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde kayaçların fiziksel ayrışması daha hızlı gerçekleşmektedir. Aşağıdaki iklimlerden hangisinin etkili olduğu bölgede fiziksel ayrışma daha hızlıdır? A) Karasal iklim B) Kutup iklimi C) lıman okyanus iklimi D) Muson iklimi E) Çöl iklimi 6. Muson iklim bölgelerindeki bitkiler kışın yaprağını dökerken; Ekvatoral iklim bölgesindeki bitkiler yıl boyunca yeşil kalmaktadır. Bu farklılığın oluşmasındaki temel etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Sıcaklık B) Yükselti C) Yer şekilleri D) Mutlak nem E) Toprak yapısı

24 TEST A Büyük İklim Tipleri V V Haritada yayılış alanı gösterilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Akdeniz B) Çöl C) Tundra D) Ekvatoral E) Karasal Haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisi tundra iklim bölgesi içerisinde yer alır? A) B) C) D) V E) V 8. Aşağıdaki grafikte bir yere ait sıcaklık ve yağışın aylara göre dağılışı verilmiştir. Yağış(mm) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Sıcaklık( C) Aralık sιcaklιk yağιş Bu grafiğe bakıldığında bu yer hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kuzey Yarım Küre de yer alır. B) Yağışların çoğu yağmur şeklindedir. C) Yıllık yağış miktarı 1500 mm civarındadır. D) Yıllık sıcaklık ortalaması 15 C civarındadır. E) Sıcaklık ve yağışın en fazla olduğu ay eylül ayıdır Amazon Havzası - Ekvatoral iklim. Güneydoğu Asya - Muson İklimi. Sibirya - Savan İklimi V. Kuzey Avrupa - Akdeniz iklimi Yukarıda verilen yerlerde yaygın olarak görülen iklim tipleri eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır? A). ve. B). ve. C). ve V. D). ve. E). ve V. 11. Yaz yağışları fazladır. Çay ve çeltik tarımı yaygındır. Bitki örtüsü yaprağını döken ormanlardan oluşur. İklim özellikleri düşünüldüğünde yukarıda verilen özellikler aşağıdaki ülkelerden hangisine ait olabilir? A) Brezilya B) Kanada C) Mısır D) Tayland E) İngiltere

25 12-A TEST 13 Yerin Yapısı ve İç Kuvvetler 1. İnsanlar tarafından bugüne kadar açılan en derin çukur yaklaşık 12 km dir. Ancak insanlar yerin iç yapısı ile ilgili bilgilere sahiptir.. Deprem dalgaları. Volkanik olaylar. Sondaj kuyuları İnsanlar yerin iç yapısı hakkındaki bilgilere yukarıda verilenlerden hangileri sayesinde ulaşmaktadırlar? 4.. Deprem. Erozyon.Volkanik faaliyetler Yukarıda verilen olaylardan hangilerinin meydana gelmesinde levha hareketleri etkili olmaktadır? A) Yalnız B) Yalnız C ) Yalnız D). ve. E). ve. A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız D). ve. E).,. ve. 2. Yer kabuğu yer kürenin en ince katmanı olmasına rağmen beşeri faaliyetlerin tamamı bu katman üzerinde yapılmaktadır. 3. Yerkabuğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Derinlere inildikçe sıcaklık her 33 m de 1 0 C artar. B) Sial ve sima tabakalarından oluşur. C) Kıtaların altında daha kalındır. D) Tek parça halinde değildir. E) Akışkan bir yapıa sahiptir 5.. Taş kömürü yatakları. Linyit yatakları. Masif araziler Yukarıda verilenlerden hangileri. Jeolojik zamanda olmuştur? A). ve. B). ve. C) Yalnız D) Yalnız E) Yalnız 6. Anadolu levhasını kuzey ve güney yönden sıkıştırarak ülkemiz yer şekilerinin bugünkü görünümünü kazanmasında etkili olan iki levha aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Görseldeki gibi jeolojik yapıya sahip bir bölge hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Deprem riski yüksektir. B) Volkanik faaliyetler görülebilir. C) Oluşumunda dış kuvvetler etkilidir. D) Sıcak su kaynakları yönünden zengindir. E) Sert yapıdaki tabakaların kırılmasıyla oluşmuştur. A) Afrika levhası Avustralya levhası B) Avrasya levhası Filipin levhası C) Karayip levhası Kokos levhası D) Arabistan levhası Avrasya levhası E) Arabistan levhası Afrika levhası

26 TEST A Yerin Yapısı ve İç Kuvvetler 7. İstanbul ve Çanakkale boğazları hangi jeolojik devirde oluşmuştur? 10. A) Neojen B) Kuaterner C) Paleojen D) Kretase E) Devonien 225 milyon yıl önce 200 milyon yıl önce 135 milyon yıl önce 65 milyon yıl önce 8. Yer kabuğu parçalarının manto üzerindeki dengesine izostatik denge denir. Aşağıdaki olaylardan hangisi izostatik dengenin değişmesine neden olmaz? A) Orojenez B) İklim değişiklikleri C) Deniz çukurlarındaki tortulaşma D) Engebeli alanların aşırı aşınması E) Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi 11. günümüz Kıtaların haritalarda gösterildiği gibi hareket etmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A) İklim değişiklikleri B) Meteor çarpmaları C) Volkanik faaliyetler D) Mantodaki konveksiyonel akıntılar E) Dış kuvvetlerin aşındırma faaliyetleri 9. Yer küreyi oluşturan katmanlardan yoğunluğu en az olan katman aşağıdakilerden hangisidir? A) Yer kabuğu B) Üst manto C) Alt manto D) Dış çekirdek E) İç çekirdek Yukarıdaki haritada ülkemiz üzerindeki bazı volkanik dağlar gösterilmiştir. Bu dağların bir hat boyunca uzanış göstermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A) Volkanizmanın fay hatları boyunca görülmesi B) En sıcak katmanın çekirdek olması C) Akarsuların aşındırma faaliyetleri D) Yer kabuğunun kıvrılması E) Epirojenik hareketler

Test. Yerküre nin Şekli ve Hareketleri BÖLÜM 4

Test. Yerküre nin Şekli ve Hareketleri BÖLÜM 4 Yerküre nin Şekli ve Hareketleri 1. Dünya ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden yanlış olan hangisidir? A) Dünya, ekseni etrafındaki bir turluk dönüş hareketini 24 saatte tamamlar. B) Dünya ekseni etrafındaki

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI 0 DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI Dünya güneşten koptuktan sonra, kendi ekseni etrafında dönerken, meydana gelen kuvvetle; ekvator kısmı şişkince, kutuplardan basık kendine özgü şeklini almıştır. Bu şekle

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

DOĞAL SİSTEMLER DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ

DOĞAL SİSTEMLER DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ 102 1. Ünite DOĞAL SİSTEMLER 2. BÖLÜM DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ 1. Dünya'nın Şekli... 38 2. Dünya'nın Hareketleri... 40 3. Mevsimlerle İlgili Önemli Tarihler... 43 4. İklim Kuşakları... 45 5. Eksen

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

İklim---S I C A K L I K

İklim---S I C A K L I K İklim---S I C A K L I K En önemli iklim elemanıdır. Diğer iklim olaylarının da oluşmasında sıcaklık etkilidir. Güneşten dünyamıza gelen enerji sabittir. SICAKLIK TERSELMESİ (INVERSİON) Kışın soğuk ve durgun

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

Test. Coğrafi Konum BÖLÜM 3

Test. Coğrafi Konum BÖLÜM 3 BÖLÜM 3 Coğrafi Konum 1. Coğrafi konum aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır? A) Bir ülkenin askeri açıdan ve savunma amaçlı konumu demektir. B) Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi

Detaylı

YGS Coğrafya Koordinat Sistemi Testi Soruları

YGS Coğrafya Koordinat Sistemi Testi Soruları YGS Coğrafya Koordinat Sistemi Testi Soruları Koordinat Sistemi 1 Soru 01 Bir haritanın ölçeğinin küçültülmesi durumunda; I. hata payı, II. ayrıntıyı gösterme gücü, III. gerçek alan ile harita alanı arasındaki

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ

DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ YERKÜRE NİN ŞEKLİ Bilim ve teknolojik seviyeye bağlı olarak, İlk Çağ da Dünya mızın şekli, değişik biçimlerde tahmin ediliyordu. Dünya nın çevresi günümüzden yaklaşık 2.200

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

Dünya nın Şekli ve Hareketleri

Dünya nın Şekli ve Hareketleri Dünya nın Şekli ve Hareketleri YGS Coğrafya 1 Dünya nın Şekli ve Hareketleri Dünya nın Şekli ve Hareketleri başlıklı hazırladığımız bu yazıda, dünyanın şeklinin getirdiği sonuçları; enlem, boylam ve meridyenlerin

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

MEVSİMLER VE OLUŞUMU

MEVSİMLER VE OLUŞUMU MEVSİMLER VE OLUŞUMU Mevsimler Güneş in gün dönümü ve gece gündüz eşitliği noktaları arasından geçişleri arasındaki sürelerdir. Mevsimlerin oluşmasının temel sebebi eksen eğikliği ve Dünya nın Güneş çevresindeki

Detaylı

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır.

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. RÜZGARLAR Yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan hava hareketidir. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. Rüzgarın Hızında Etkili

Detaylı

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz.

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz. 17. 18. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elim ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı; bu iki şeye güvenir.

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

PARALEL VE MERİDYENLER

PARALEL VE MERİDYENLER PARALEL VE MERİDYENLER Nasıl ki şehirdeki bir evi bulabilmek için mahalle, cadde, sokak ve ev numarası gibi unsurlara ihtiyaç varsa Yerküre üzerindeki herhangi bir yeri bulabilmek için de hayalî çizgilere

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

Yavuz KAYMAKÇIOĞLU- Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

Yavuz KAYMAKÇIOĞLU- Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Yavuz KAYMAKÇIOĞLU- Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yvzkymkc@gmail.com 2 Atmosferi hangi coğrafya dalı inceler? Klimatoloji 4 Asal Gazlar 0,96% Oksijen 20,95% Azot 78,07% ASAL GAZLAR

Detaylı

***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir.

***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir. HARİTA BİLGİSİ Harita Kuşbakışı görünümün Ölçekli Düzleme aktarılmasıdır. ***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir. Kroki Kuşbakışı

Detaylı

SINIF. İnsan, Doğa ve Çevre TEST. 4. Aşağıdakilerden hangisi doğal ortamı oluşturan temel unsurlardan biri değildir?

SINIF. İnsan, Doğa ve Çevre TEST. 4. Aşağıdakilerden hangisi doğal ortamı oluşturan temel unsurlardan biri değildir? SNF İnsan, Doğa ve Çevre 1. İklimi etkileyen faktörleri ve iklimin insan yaşamı üzerindeki etkilerini konu edinen coğrafyanın alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Jeomorfoloji B) Hidrografya ) Klimatoloji

Detaylı

Coğrafya ve Türkiye nin En'leri

Coğrafya ve Türkiye nin En'leri Coğrafya ve Türkiye nin En'leri Enlemin etkilediği en önemli faktör iklimdir. Boylam en çok yerel saat farklılaşmasını sağlar. En büyük paralel Ekvator, en küçük paraleller kutup noktalarıdır. Meridyenlerin

Detaylı

Test. Atmosfer - Sıcaklık BÖLÜM Aşağıdaki tabloda gösterilen neden sonuç ilişkisi eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Test. Atmosfer - Sıcaklık BÖLÜM Aşağıdaki tabloda gösterilen neden sonuç ilişkisi eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? BÖLÜM 5 Atmosfer - Sıcaklık 1. Aşağıdaki tabloda gösterilen neden sonuç ilişkisi eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Neden A) Yer çekimi B) Su buharı Sonuç Atmosferin yoğunluğu yerden yükseldikçe azalır.

Detaylı

İKLİM BİLGİSİ - 5 BASINÇ VE RÜZGARLAR - 1. cografya cepte 14 TON. Basınç Dağılışını Etkileyen Faktörler BASINÇ. cografya CEPTE

İKLİM BİLGİSİ - 5 BASINÇ VE RÜZGARLAR - 1. cografya cepte 14 TON. Basınç Dağılışını Etkileyen Faktörler BASINÇ. cografya CEPTE cografya cepte BASINÇ İKLİM BİLGİSİ 5 BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 Basınç Dağılışını Etkileyen Faktörler 14 TON Atmosfer basıncıyla, ortalama fiziğe sahip bir insanın üstüne 14 ton ağırlık yüklenmiş gibidir.

Detaylı

5. Bir dağ yamacı boyunca yükselirken veya Ekvator a doğru. Palme Yayıncılık. 6. Atmosfer basıncının düştüğü yerlerde hava bulutlu veya

5. Bir dağ yamacı boyunca yükselirken veya Ekvator a doğru. Palme Yayıncılık. 6. Atmosfer basıncının düştüğü yerlerde hava bulutlu veya ÖLÜM 5 asınç - Rüzgârlar 1. Atmosfer basıncı yere ve zamana bağlı olarak değişir. una göre, aşağıdakilerden hangisi atmosfer basıncının değişimi ve dağılışı üzerinde etkili değildir? A) Yer çekimi ) Sıcaklık

Detaylı

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası çöz kazan kpss 2015 ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-900-7

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Tamamı Çözümlü. 120 Soruda 85

COĞRAFYA SORU BANKASI. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Tamamı Çözümlü. 120 Soruda 85 Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 85 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans COĞRAFYA Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Editör Önder Cengiz Yazar Komisyon KPSS Lise ve

Detaylı

Harita : Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasına denir

Harita : Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasına denir Harita : Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasına denir Not: Bir çizimin harita olması için 2 temel unsur gereklidir :

Detaylı

C O Ğ R A F İ K O NU M

C O Ğ R A F İ K O NU M BÖLÜM 3 C O Ğ RA Fİ K ON U M BÖLÜM 3 COĞRAFYA Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi koordinatlar ve coğrafi oluşumlar yardımıyla Dünya daki yerinin belirlenmesine coğrafi konum denir. İkiye ayrılır:

Detaylı

1. İnsan etkisi dışında, kendiliğinden oluşan her unsur doğayı oluşturmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir doğal unsurdur?

1. İnsan etkisi dışında, kendiliğinden oluşan her unsur doğayı oluşturmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir doğal unsurdur? COĞRAFYA, yeryüzünü oluşturan doğal ortamların özelliklerini, Dünya üzerindeki dağılışlarını; doğal ortamla insan toplulukları ve etkinlikleri arasındaki karşılıklı ilişki ve etkileşimi nedenleriyle birlikte

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

koşullar nelerdir? sağlamaktadır? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir?

koşullar nelerdir? sağlamaktadır? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir? 1. Bir çizimin harita özelliği taşıması için gerekli koşullar nelerdir? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir? 3. Haritalar günlük hayatımızda ne gibi kolaylıklar sağlamaktadır? 4. Haritalar hangi

Detaylı

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2 ULUTAŞ DÜNYA'NIN HAREKETLERİ ve SONUÇLARI Dünya'nın iki çeşit hareketi vardır. Dünya bu hareketlerin ikisini de aynı zamanda gerçekleştirir.

Detaylı

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan...

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan... YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, çoğaltılması

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

2. BÖLÜM COĞRAFİ KONUM

2. BÖLÜM COĞRAFİ KONUM 2. BÖLÜM COĞRAFİ KONUM 1. MATEMATİK KONUM A. Paraleller(Enlemler) 20 Kuzey Paraleli Paralellerin Özellikleri: 90 Ekvator 90 80 60 40 20 0 20 40 60 80 Ekvator un 90 kuzeyinde, 90 da güneyinde olmak üzere,

Detaylı

YERYÜZÜNDE YAŞAM. Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır.

YERYÜZÜNDE YAŞAM. Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. YERYÜZÜNDE YAŞAM COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1- MATEMATİK KONUM Dünya üzerindeki bir yerin

Detaylı

KONU: HARİTA BİLGİSİ

KONU: HARİTA BİLGİSİ KONU: HARİTA BİLGİSİ Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli bir ölçek dahilinde küçültülerek, bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizime harita denir. Bir çizimin

Detaylı

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 1. Dünya mızın şekli neye benzer? Dünyamızın şekli küreye benzer. 2. Dünya mızın şekli ile ilgili örnekler veriniz.

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. SORU BANKASI

Detaylı

GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI

GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI LÜK ÇALIŞMA PLANI 1. 2. ÜN KONUSU TÜRKİYE NİN MATEMATİK KONUMU ÖZEL TARİHLER VE TÜRKİYE NİN ÖZEL KONUMU ÜN İÇERİĞİ SAYFA NO Coğrafi Konum 1 Türkiye nin Matematik Konumu ve Sonuçları 3 Günün Sorusu 8 Özel

Detaylı

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-596-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-596-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Test. Doğa ve İnsan BÖLÜM 1

Test. Doğa ve İnsan BÖLÜM 1 Doğa ve İnsan 1. Aşağıdakilerden hangisi insanın doğrudan veya dolaylı etkisi ile oluşmamış doğal olaylardandır? A) Kuraklık B) Orman yangını C) Sel D) Erozyon E) Aşırı yağış Test 1 6. Coğrafi araştırmalarda

Detaylı

İKLİM TİPLERİ. Yıllık ortalama sıcaklık 25 C dolayındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2-3 C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den

İKLİM TİPLERİ. Yıllık ortalama sıcaklık 25 C dolayındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2-3 C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den İKLİM TİPLERİ Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Ancak, benzer iklim kuşaklarına sahip alanlar büyük iklim kuşakları oluştururlar. Yüzlerce km 2 lik sahaları etkileyen

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde 30. yıl Editör Önder Cengiz Yazar Komisyon KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-318-503-1

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 11. SINIF YGS GRUBU

ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 11. SINIF YGS GRUBU COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 11. SNF YGS GRUBU 1 1. Coğrafya, insanla doğal çevre arasındaki etkileşimi incelerken çeşitli ilkelerden yararlanır. Bu ilkelerden biri de nedensel lik (neden-sonuç)

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

Dünya'da Görülen Đklim Tipleri

Dünya'da Görülen Đklim Tipleri Dünya'da Görülen Đklim Tipleri Bir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik ve yağış özelliklerinin uzun süre etkili olmasıyla iklim tipleri belirmektedir. Đklimi oluşturan bu öğelerden birinin

Detaylı

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl ezberbozan serisi COĞRAFYA KPSS 2017 SORU BANKASI eğitimde tamamı çözümlü 30.yıl Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN COĞRAFYA SORU BANKASI ISBN: 978-605-66845-4-8 Kitapta yer alan

Detaylı

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ İklim Tipleri Dünya da İklim ve Doğal Bitki Örtüsü Dünya da Görülen İklim Tipleri Bir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI

COĞRAFYA SORU BANKASI ezberbozan kpss serisi 2016 COĞRAFYA SORU BANKASI Eğitimde 29. yıl KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN COĞRAFYA SORU BANKASI ISBN 978-605-318-361-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

HARİTA ve ÖLÇEK HARİTALAR

HARİTA ve ÖLÇEK HARİTALAR Madde ve Özkütle 2 YGS Fizik 1 Bu yazıda ne anlatıyoruz? Coğrafyanın temel konularından biri olan, haritalarla ilgili hazırladığımız bu yazıda harita ve ölçek çeşitlerini basitleştirerek anlattık. Çok

Detaylı

C o ğ r a f i K o n u m coğrafi konum A. ÖZEL KONUM özel konum Türkiye nin Özel Konumu ve Sonuçları B. MATEMATİK KONUM

C o ğ r a f i K o n u m coğrafi konum A. ÖZEL KONUM özel konum Türkiye nin Özel Konumu ve Sonuçları B. MATEMATİK KONUM C o ğ r a f i K o n u m Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denir. A. ÖZEL KONUM Herhangi bir yeri diğer yerlerden ayıran, sahip olduğu kendine has özelliklerin tümüne özel

Detaylı

Harita Bilgisi-izohips

Harita Bilgisi-izohips Harita Bilgisi-izohips Harita Bilgisi Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli bir ölçek dahilinde küçültülerek, bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizime harita

Detaylı

KPSS. coğrafya. kim korkar. dan DERS NOTLARI. Türkiye'nin En Çok Satan. Önder Cengiz - Mesut Atalay

KPSS. coğrafya. kim korkar. dan DERS NOTLARI. Türkiye'nin En Çok Satan. Önder Cengiz - Mesut Atalay KPSS Türkiye'nin n Çok Satan DRS NOTLARI coğrafya kim korkar dan Önder Cengiz - Mesut Atalay Önder CNGİZ & Mesut ATALAY KPSS Coğrafya DRS NOTLARI ISBN: 978-605-4282-59-3 Kitapta yer alan bölümlerin tüm

Detaylı

Büyük İklim Tipleri COĞRAFYA DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ. Doruk Aksel Anil

Büyük İklim Tipleri COĞRAFYA DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ. Doruk Aksel Anil Büyük İklim Tipleri COĞRAFYA DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ Doruk Aksel Anil YERYÜZÜNDEKİ BAŞLICA İKLİM TİPLERİ Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Yüzlerce km² lik sahaları

Detaylı

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN ÇORUM 2017 Dünya, Güneş Sistemi oluştuğunda kızgın bir gaz kütlesi halindeydi. Zamanla ekseni çevresindeki dönüşünün

Detaylı

SDÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ METEOROLOJİ DERSİ

SDÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ METEOROLOJİ DERSİ SDÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ METEOROLOJİ DERSİ DERSİN İÇERİĞİ ATMOSFERİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATMOSFERİN KATLARI GÜNEŞ DÜNYA 1. Hafta ATMOSFERİN ÖNEMİ 1. Güneşten gelen ultraviyole ışınlara karşı siper görevi

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

kpss ğrencinin D ers D efteri genel yetenek genel kültür COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren PEGEM AKADEMİ

kpss ğrencinin D ers D efteri genel yetenek genel kültür COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren PEGEM AKADEMİ kpss genel yetenek genel kültür Ö ğrencinin D ers D efteri COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün PEGEM AKADEMİ Kalıcı öğren Yazar: Önder Cengiz ÖĞRENCİNİN DERS DEFTERİ COĞRAFYA ISBN 978-605-364-979-3 Kitap içeriğinin

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

COĞRAFYA TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMU. Test 1. Aşağıda verilenlerden hangisi enlem etki- sine ters düşer? Gece gündüz değişiminin Türkiye'deki

COĞRAFYA TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMU. Test 1. Aşağıda verilenlerden hangisi enlem etki- sine ters düşer? Gece gündüz değişiminin Türkiye'deki COĞRAFYA Test 1 1. Aşağıda verilenlerden hangisi enlem etki- 3. sine ters düşer? durumuna bakıldığında; A) Akdeniz'in tuzluluk oranının Karadeniz'den fazla olması B) Sinop üzerindeki paralel dairesinin

Detaylı

Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denir.

Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denir. COĞRAFÎ KONUM Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denir. A. ÖZEL KONUM Herhangi bir yeri diğer yerlerden ayıran, sahip olduğu kendine has özelliklerin tümüne özel konum denir.

Detaylı

SICAKLIK. 1. % 25 i atmosferin etkisiyle ve bulutlara çarparak uzaya geri yansır.

SICAKLIK. 1. % 25 i atmosferin etkisiyle ve bulutlara çarparak uzaya geri yansır. SICAKLIK İklim elemanlarının en önemlisi olan sıcaklık, canlı hayatı, coğrafi olaylar ve diğer iklim elemanları temelden etkilemektedir. Örneğin yağışın oluşabilmesi için yeryüzündeki suların buharlaşıp

Detaylı

GENEL JEOLOJİ. y e r i n d ı ş o l a y l a r ı

GENEL JEOLOJİ. y e r i n d ı ş o l a y l a r ı GENEL JEOLOJİ y e r i n d ı ş o l a y l a r ı D I Ş D İ N A M İ K y e r i n d ı ş o l a y l a r ı - Dış olayların genel değerlendirmesi - İklim - Ayrışma - Deniz ve okyanusların genel özellikleri - Dış

Detaylı

ARAŞTIRMA SERİSİ No.94 Genel Coğrafya

ARAŞTIRMA SERİSİ No.94 Genel Coğrafya www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.94 Genel Coğrafya 1 DÜNYA'NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ A. DÜNYA NIN ŞEKLİ Dünya, kutuplardan hafifçe basık, Ekvator dan şişkin kendine has bir şekle sahiptir. Buna

Detaylı

METEOROLOJİ. IV. HAFTA: Hava basıncı

METEOROLOJİ. IV. HAFTA: Hava basıncı METEOROLOJİ IV. HAFTA: Hava basıncı HAVA BASINCI Tüm cisimlerin olduğu gibi havanın da bir ağırlığı vardır. Bunu ilk ortaya atan Aristo, deneyleriyle ilk ispatlayan Galileo olmuştur. Havanın sahip olduğu

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILISI SORULARI (1) (CEVAP ANAHTARLI)

COĞRAFYA DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILISI SORULARI (1) (CEVAP ANAHTARLI) COĞRAFYA DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILISI SORULARI (1) (CEVAP ANAHTARLI) 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI.. OKULU 2.DÖNEM 9/ SINIFI COĞRAFYA DERSİ 1. YAZILISI ADI SOYADI:...SINIF NO..PUAN 1. Yukarıdaki

Detaylı

ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü. FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ ÖABT. YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ve ALAN EĞİTİMİ

ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü. FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ ÖABT. YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ve ALAN EĞİTİMİ ÖABT 2015 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ve ALAN EĞİTİMİ SORU BANKASI Tamamı

Detaylı

Harita Bilgisi HARİTA BİLGİSİ PROJEKSİYON SİSTEMİ. Konik Projeksiyon. Silindirik Projeksiyon

Harita Bilgisi HARİTA BİLGİSİ PROJEKSİYON SİSTEMİ. Konik Projeksiyon. Silindirik Projeksiyon HARİTA BİLGİSİ Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuş bakışı görünümüyle bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasıdır. Bir çizimin harita olabilmesi için ÖLÇEK + KUŞ BAKIŞI + DÜZLEME AKTARIM

Detaylı

Test. Coğrafi Rehberim: Harita Bilgisi BÖLÜM 2

Test. Coğrafi Rehberim: Harita Bilgisi BÖLÜM 2 BÖÜM 2 Coğrafi Rehberim: Harita Bilgisi 1. Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün kuş bakışı olarak belli bir oranda küçülterek düzlem üzerinde gösterilmesine... denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden

Detaylı

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ Bilim adamlarınca, geçtiğimiz yıllarda insan faaliyetlerindeki artışa paralel olarak, küresel ölçekte çevre değişiminde ve problemlerde artış olduğu ifade edilmiştir. En belirgin

Detaylı

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7 BÖLÜM 7 Beşeri Yapı 1. Yeryüzünde sıcaklık ve yağış gibi iklim özellikleriyle birlikte denizler, buzullar ve yüksek alanlar gibi etkenler nüfus ve yerleşmenin dağılışında önemli rol oynar. Doğal şartlar

Detaylı

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl ezberbozan serisi COĞRAFYA KPSS 2017 SORU BANKASI eğitimde tamamı çözümlü 30.yıl Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN COĞRAFYA SORU BANKASI ISBN: 978-605-66845-4-8 Kitapta yer alan

Detaylı

NEMLİLİK VE YAĞIŞ Su Döngüsü: döngüsü NEMLİLİK nem

NEMLİLİK VE YAĞIŞ Su Döngüsü: döngüsü NEMLİLİK nem NEMLİLİK VE YAĞIŞ Yeryüzünde yaşamın en önemli öğelerinden biri olan su, atmosferde katı, sıvı ve gaz halinde bulunur. Su, her derecede gaz haline geçebilir. Sıcaklık 0 C nin altına düşünce donarak, katı

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

UĞUR AYSUL COĞRAFYA ÖĞRETMENİ - 22 -

UĞUR AYSUL COĞRAFYA ÖĞRETMENİ - 22 - İKLİM ELEMANLARI Kısa sürede hava durumunu, uzun sürede ise iklimi oluşturan elemanlara iklim elemanları denir. Bu iklim elemanları ise; Sıcaklık, Basınç, Rüzgar, Nem ve Yağıştır. ANTİBİYOTİK BİLGİ Bu

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ

TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ COĞRAFYA TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ Türkiye nin Matematik Konumunun İklim Üzerindeki Etkileri Dört mevsim belirgin olarak yaşanır Akdeniz iklim kuşağında bulunur Batı rüzgarlarının

Detaylı

BÖLÜM: 1 DÜNYA Güneş sisteminin 9 gezegeninden biridir. Güneşe olan uzaklığı bakımından 3. sırada bulunur.

BÖLÜM: 1 DÜNYA Güneş sisteminin 9 gezegeninden biridir. Güneşe olan uzaklığı bakımından 3. sırada bulunur. BÖLÜM: 1 DÜNYA Güneş sisteminin 9 gezegeninden biridir. Güneşe olan uzaklığı bakımından 3. sırada bulunur. Dünya'nın Şekli : Dünya Kutup noktaları'ndan basık.ekvator'da şişkindir.dünyanın kendisine Özgü

Detaylı

COĞRAFYA. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Genel Yetenek Genel Kültür. 120 Soruda

COĞRAFYA. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Genel Yetenek Genel Kültür. 120 Soruda Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 85 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans COĞRAFYA Konu Anlatımı Pratik Bilgiler Sınavlara En Yakın Özgün Sorular ve Açıklamaları

Detaylı

Havacılık Meteorolojisi Ders Notları. 3. Atmosferin tabakaları

Havacılık Meteorolojisi Ders Notları. 3. Atmosferin tabakaları Havacılık Meteorolojisi Ders Notları 3. Atmosferin tabakaları Yard.Doç.Dr. İbrahim Sönmez Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü

Detaylı

HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR

HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR Harita nedir? Yeryüzünün veya bir parçasının belli bir orana göre küçültülerek ve belirli işaretler kullanılarak yatay düzlem üzerinde gösterilmesine harita adı verilir.

Detaylı

ATMOSFERİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ATMOSFERİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATMOSFER ATMOSFERİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Athmo Nefes Sphere Küre 13000 km. 200 km. Denizler 4 km. ATMOSFERİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Atmosfer: Yerkürenin etrafını çevreleyen yoğunluğu yükseklikle azalan,

Detaylı

Yandaki SOS oyununda toplam 100 tane kutu vardır. Bu oyunda en fazla 100 tane harf kullanabiliriz. MAKSİMUM NEM

Yandaki SOS oyununda toplam 100 tane kutu vardır. Bu oyunda en fazla 100 tane harf kullanabiliriz. MAKSİMUM NEM NEMLİLİK VE YAĞIŞ Su buharına nem denir. Miktarı bazen azalan bazen çoğalan ve yağışları oluşturan nem atmosferin en alt katmanı olan troposferde en çok bulunur. Nem le ilgili olarak nem konusunu, yoğunlaşma

Detaylı

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOGY)

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOGY) JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOGY) Hazırlayan: Ibrahim CAMALAN Meteoroloji Mühendisi 2012 TROPİKAL OLAYLAR Ekvatoral Trof (ITCZ) Her iki yarım kürede subtropikal yüksek basınçtan nispeten alçak basınca doğru

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM

GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY GÜNEŞ AÇILARI GİRİŞ Güneş ışınları ile dünya üzerindeki yüzeyler arasında belirli açılar vardır. Bu açılar hakkında bilgi edinilerek güneş enerjisinden en

Detaylı

Malezya. Palme Yayıncılık. 1 cm. Büyük Okyanus C) Doğal bitki örtüsü kışın yapraklarını döken ağaçlardan oluşmaktadır.

Malezya. Palme Yayıncılık. 1 cm. Büyük Okyanus C) Doğal bitki örtüsü kışın yapraklarını döken ağaçlardan oluşmaktadır. BÖLÜ Test İklim Tipleri 1. 1 4. Yeryüzünde sıcak, ılıman ve soğuk iklimler gibi makro klima tipler yanında bu tiplerden az çok ayrılan mikro klima tipler de vardır. şağıdakilerden hangisi makro klima tiplerle

Detaylı

METEOROLOJİ. VI. Hafta: Nem

METEOROLOJİ. VI. Hafta: Nem METEOROLOJİ VI. Hafta: Nem NEM Havada bulunan su buharı nem olarak tanımlanır. Yeryüzündeki okyanuslardan, denizlerden, göllerden, akarsulardan, buz ve toprak yüzeylerinden buharlaşma ve bitkilerden terleme

Detaylı