T.C. AMASYA BELEDİYESİ (S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. AMASYA BELEDİYESİ (S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanak"

Transkript

1 T.C. AMASYA BELEDİYESİ (S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanak Amaç: Madde: 1- Bu Yönetmelik Amasya Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda yolcu taşıma izni verilen (S) Servis araçlarının hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile resmi veya özel okullar, şirket vb. kuruluşların personel ve öğrenci taşıma hizmetleri ile ücretiz müşteri taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek ve bu amaçla taşıma yapacak gerçek veya tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartlarını uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemektir. Kapsam: Madde: 2- Bu Yönetmelik; a) Personel Servis Taşımacılığı (Ücreti karşılığında personel taşıma servis hizmeti veren (S) plakalı araçları), b) Öğrenci Servis Taşımacılığı (Devlet ve Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları, Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim ve yüksek öğretim öğrencilerini taşımak üzere okul servis aracı olarak kullanılan (S) plakalı araçları), c) Ücretsiz Personel Servis Taşımacılığı (Sahibi bulunduğu firma veya şirketin bünyesinde ki çalışanlarını sahibi bulunduğu kendi firma veya şirket adına kayıtlı aracı ile taşımak üzere yapılan servis araçlarını, (Gerçek veya Tüzel Kişilerin Envanterlerine kayıtlı araçları bulunmaması durumunda (S) Servis plakalı araç kullanarak servis taşımacılığı yapacaklardır.) d) Ücretsiz Servis Taşımacılığı (Müşteri hizmeti adı altında ücretsiz yolcu taşımacılığı yapan (öğrenci hariç) servis araçları, (Gerçek veya Tüzel Kişilerin Envanterlerine kayıtlı araçları bulunmaması durumunda (S) Servis plakalı araç kullanarak servis taşımacılığı yapacaklardır.) e) Kamu Kurum ve Kuruluşları Servis Taşımacılığı (Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel kişiliğine ait araçları), (Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilerinin Envanterlerine Kayıtlı Araçları bulunmaması durumunda (S) Servis plakalı araç kullanarak servis taşımacılığı yapacaklardır.) f) İl, İlçe, Belde ve Köy Personel, Yolcu ve Okul Servis Taşımacılığı (İl dışına çıkmaya yetkili, yetki belgesi olan araçları) Tanımlar: Madde: 3-Bu yönetmelikte geçen terimlerden; Belediye: Amasya Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü: Servis (S) plakalı araçlarla ilgili iş ve işlemleri de yürütmek üzere Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ifade eder.. Resmi Kuruluş: Genel ve Katma Bütçeli Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile Özel Bütçeli Kuruluşları (Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar, Bağlı Kamu Kurum ve Kuruluşları, Mahalli İdareler, ile bunlara bağlı birlikler, Resmi Daireler, Adli ve İdari Yargı Kuruluşları, Askeri Kuruluşlar, Kamu İktisadi Teşekkülleri, vb.) Özel Kuruluş: Her türlü Gerçek ve Tüzel Kişiler (firma özel şirket, ortaklık, banka, kooperatif vb. kuruluş) Araç Sürücüsü: Servis aracını sevk ve idare eden şoför ve sürücülerini, Araç Sürücüsü Tanıtım Belgesi: Servis aracını kullanan kişinin aracı kullanırken yakasına takması gereken tanıtım kartı. Araç Uygunluk Belge Komisyonu ( Teknik Komisyon ) : Belediye Meclis Üyelerinden 1 Meclis Sayfa 1 / 21

2 Üyesi, Belediye Makine İkmal Servisinden 1 Makine Mühendisi/Motor Ustası ve Zabıta Müdürlüğünden Zabıta Amiri/Komiserinden oluşan komisyonu ifade eder. Araç Uygunluk Belgesi: Kapsam kısmında adı geçen araç işleticilerinin araçları için bu yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen ve araç uygunluk komisyonundan alacakları özel toplu taşıma aracı tespit ve uygunluk belgesi, Hizmetli: Servis araçlarında şoför dışında çalışan yardımcı personel; Taşıma (Çalışma) Ruhsatı: Belediyece verilen, dört yıl için geçerli olacak ve her yıl bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak vize yapılacak olan belgeyi, Güzergah İzin Belgesi: İşleticilerin ücretini (harcını) yatırarak Zabıta Müdürlüğünden alacakları 1 yıl geçerliliği olan ve her yıl bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak yenileyecekleri belge, (Belediye ve Mücavir Alanı ) Okul: Genel olarak Okul Öncesi, İlköğretim, Ortaöğretim ve Yüksek Öğretim veren Özel ve Kamu Eğitim - Öğretim Kurum ve Kuruluşları, Rehber Personel: Okul öncesi çocukları ve/veya İlköğretim öğrencilerini taşıyan okul servis araçlarında, araç içi düzeni sağlayan, öğrencilerin araca iniş ve binişlerinde yardımcı olan şahısları, Servis Aracı: Resmi ya da Özel Kurum ve Kuruluşlara veya öğrencilere ücreti karşılığında toplu taşıma hizmeti verme amacı ile kullanılan, Amasya Valiliği ve İl Trafik Komisyonu nun almış olduğu plaka tahdit kararına göre Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünün ( S ) plaka servisine kayıtlı araçlar ile gerçek ve hükmü (şirket) şahıslar üzerine kayıtlı olup personel ve öğrenci taşımak üzere tescilli olan özel plakalı araçlar. Okul Öncesi Öğrenci: Mecburi öğrenim çağına gelmemiş 4-5 yaş grubu çocuklarının eğitimi amacıyla açılan kurumlara gidip gelen çocukları, Tahsis Belgesi: Servis aracının kimin üzerine kayıtlı olduğunu gösteren belge olduğu gibi, ticari plaka satın alacak kişilerin bu yönetmelikte belirtilen ticari araç alım - satımının gerçekleştirilmesi için aranan belgeyi, Meslek Odası: Amasya Şoförler ve Otomobilciler Odasını veya ilgili meslek odasını Öz Mal: Ticaret Sicil Tasdiknamesinde belirlenmiş ve unvanı üzerine kayıtlı olan aracı. Minibüs: Yapısı itibariyle sürücüsü dahil 17 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı; Otobüs: Yapısı itibariyle sürücüsü dahil 18 ve üzeri oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı; Taşıma Sınırı: Okul Servis aracının trafik tescil belgesinde belirtilen oturma yeri sayısını, Taşımacı: Öğrenci ve Personellerin (yolcu) bir ücret karşılığı taşınmasını üstlenen gerçek ve tüzel kişileri. Güzergah: Okul - Personel Servis Araçları ve İl, İlçe, Belde ve Köylere ait Personel, Yolcu ve Okul Servis Taşımacılığı yapan araçların kalkış noktası ile varış noktası arasında kalan Zabıta Müdürlüğünce izin belgesinde belirtilen yolları, Yasal Dayanak: Madde: 4- Bu yönetmelik yasal dayanağını, a) 5393 sayılı Belediye Kanunu, b) 2918 sayılı Kara yolları Trafik Kanunu ve 4925 sayılı Taşıma Kanunu ilgili maddeleri, c) 1608 (151) sayılı Umuru Belediye-i Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun Hükümleri ç) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, d) 25 Şubat 2004 gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Araçları Yönetmeliğindeki Hükümler e) tarih ve sayılı Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği, f) Bakanlar Kurulu nun Ticari Plakaların Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Kararı g) Bu Yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masuniyet veya muafiyet sağlamaz. ğ) 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu, h) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği, Sayfa 2 / 21

3 ı) 4207 sayılı Tütün Mamulleri ve Zararlarının Önlenmesi Hakkında Kanun, İKİNCİ BÖLÜM Çalışma İzin Belgeli Servis Araçları Servis Araçlarına İzin Verilmesi İle İlgili İşlemler: Madde: 5- a) Amasya Belediyesi sınırları içinde Servis aracı çalıştırma izni Amasya Belediyesi adına, Zabıta Müdürlüğü tarafından bu yönetmelik hükümlerine göre verilir. b) Amasya Belediyesi sınırları içinde Servis aracı Taşıma Ruhsatı düzenlenmesi esnasında bağlı oldukları Trafik Tescil Şube Denetleme Müdürlüğü tescil kayıtları göz önünde bulundurulur. c) Amasya Belediyesi sınırları içinde çalışacak servis araçlarının Servis Aracı Taşıma Ruhsatı ve Güzergâh İzin Belgesi almaları zorunludur. Bu belgeler alınmadan Servis aracı çalıştırmak yasaktır. İlk Defa Servis aracı Taşıma Ruhsatı Alacak Servis Aracı Sahiplerinin Başvuru Şartları: Madde: 6- Amasya Belediyesi sınırları içindeki Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Bürolarından şirket veya şahıs adına tescil edilerek tahdidi S plakası verilmiş minibüs ve otobüsler, Servis Aracı Taşıma Ruhsatı almak için Belediye ye aşağıdaki belgeleri tamamlayarak başvurmak zorundadır. 1- Dilekçe, (Dilekçede ikametgâh adresi, aracın plakası, modeli, kaç kişilik olduğu belirtilecek) 2- Araç Trafik Tescil Belgesi, (ruhsat) 3- Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgâh Belgesi (İkametgâh belgesinde Amasya İl hudutları içinde oturma zorunluluğu vardır. ) ( Şirketlerde Ticaret ve Sanayi Odasından yazı istenir) 4- Aracın Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi, Ayrıca Okul servis araçları için ferdi koltuk sigorta poliçesi 5- Araçları kullanmaya yeterli sürücü belgesi ve Ehliyet Sorgulama belgesi, (İlgili aracı kendisi kullanmayacak ise istenmeyecek; araç sürücüsünün belgeleri istenecek) 6- Yurtiçi yolcu taşımacılığı sürücü mesleki yeterlilik belgesi, (SRC) (İlgili aracı kendisi kullanmayacak ise istenmeyecek; araç sürücüsünün belgesi istenecek) 7- Okul Personel Servis Araçları, Özel ve Resmi Kamu Kurum ve Kuruluşları ücretli ve ücretsiz personel taşıma araçları 16+1 koltuk Minibüsler için 15 (onbeş) yaş, 18 koltuk ve üzeri otobüsler için 18 (on sekiz) yaş şartı. (belirtilen yaşın üzerindeki araçlar çalıştırılmaz.) 8-Adli Sicil Kaydı Belgesi, 9-Tüzel kişi ise Şirket İmza Sirküsü, Ticaret Sicil Gazetesi Örneği ve Vergi Levhası, (e-devletten alınan belgeler geçerlidir.) 10-Başvuru sahibinin olmadığı durumlarda Noterden alınan vekaletnameler ile başvuru sahibi adına yapılan başvurularda geçerlidir. 11- İlgili odaya kayıt olmak ya da Odadan belge getirmek. S plakalı araç şirket adına kayıtlı olabilir. Şahıs adına kayıtlı ise 1 kişi üzerine olabileceği gibi hisse oranlarını belirten Noterden düzenlenmiş ortaklık sözleşmesi olabilir. Bu tür başvurularda kişinin veya ortakların tamamının yönetmelikte belirtilen şartları taşıması gerekir. Kişi veya ortaklardan herhangi birinin durumu yönetmeliğe uygun olmadığı takdirde Belediyece taşıma ruhsatı izni verilmez. Taşıma Ruhsatı izni verildikten sonra yönetmeliğe aykırı durumu tespit edilen kişi veya ortaklara durumlarını yönetmeliğe uygun hale getirmesi için Belediye Encümen Kararı ile en çok 2 aylık süre verilir. Taşıma Ruhsatı izni geçici olarak askıya alınır ve servis aracının hattında çalışmasına izin verilmez. 12- Servis aracı için taşıma ruhsatı almak isteyen şahıs ve ortakları veya şirketler bu belgeleri Zabıta Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Eksik olarak teslim edilen evraklar işlem görmez ve durum başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. 13- Başvuru dilekçeleri ile ekleri Zabıta Müdürlüğünce incelenir, başvurusu kabul edilen araç Teknik Komisyona sevk edilir ve araç uygunluk belgesi alması istenir. Araç Uygunluk belgesini alan araç sahibinin evrakları Belediye Encümeni ne sunulur. Encümen Kararı uygun çıkması durumunda Belediye Meclisince kabul edilen Ücrete tabi gelirler tarifesindeki ücretin tamamını yatırdığına dair Sayfa 3 / 21

4 makbuzu ibraz ettikten sonra Zabıta Müdürlüğünce Taşıma Ruhsatı (EK-5) ve Güzergah İzin Belgesi (EK-3) düzenlenir. Servis Araçlarının Taşımaya Uygunluğu: Madde: 7-Amasya Belediyesi sınırları içinde taşıma yapacak herhangi bir Servis aracının uygunluğu Belediye Başkanlığınca tespit edilecek Teknik Komisyonca saptanır. Teknik Komisyon tarafından taşıma yapmaya yeterli olduğu belirlenen servis aracına bir yıl geçerli olmak üzere Servis Aracı Uygunluk Belgesi (EK-6) düzenlenir. Araç Uygunluk Belgesi her araç için ayrı ayrı düzenlenir ve 1 (bir) yıl geçerlilik süresi olup, devir ve model değişikliklerinde Servis Aracı Taşıma Ruhsatı (EK-5) ve Güzergah İzin Belgesi (EK- 3) ile birlikte yenilenmesi zorunludur. Başvuru yapan işleticilere araç inceleme işleminin hangi tarihte ve saatte yapılacağı başvuru belgelerinin Teknik Komisyona tesliminde bildirilir. İnceleme başvuru tarihini izleyen 7 gün içinde yapılır. Servis Araçlarının Sahip Olması Gerekli Nitelikler: Madde: 8- Okul ve Personel Servis Araçları, Özel ve Resmi Kamu Kurum ve Kuruluşları ücretli ve ücretsiz personel taşıma araçları 16+1 koltuk Minibüsler için 15 (on beş) yaş, 18 koltuk ve üzeri otobüsler için 18 (on sekiz) yaş şartı aranacaktır. (Belirtilen yaşların üzerindeki araçların çalışmasına müsaade edilmez.) Servis araçları aşağıdaki niteliklere sahip olacak ve Uygunluk Belgesi için başvuruları bu nitelikler açısından değerlendirilecektir. a) Kaportası düzgün olacak, b) Dış görünüşü itibariyle boyalı ve bakımlı olacak, c) Camlarda kırık ya da çatlak bulunmayacak, ç) Dış yüzeylerinde tehlike oluşturacak biçimde aksesuar bulunmayacak, (Radyo antenleri bu kapsamda değerlendirilir.) d) Aracın içi ve koltukları temiz, beresiz ve pelüş bulunmayacak, e) Araçta yedek lastik bulunacak ve araç içerisinde olmayacak, f) İç göstergeleri düzenli çalışır durumda olacak, g)iç ışıklandırma için yeterli sayıda lamba çalışır durumda olacak ve renkli olmayacak, Ayrıca araç içinde ya da dışında yolculara zarar verebilecek ek imalat yer almayacak, ğ )Araçlarda kamera bulunacak, h) Araçlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik olacak, ı) Egzozu ve susturucusu zedelenmemiş olacak, çalışırken gürültü yapmayacak, i) Park lambaları, stop lambaları ile farları (uzun ve kısa huzmeleri) düzenli çalışır ve ayarlanmış durumda olacak, j) Farları şeffaf camlı olacak, k) Yağ karteli, hidrolik deposu, şanzıman ve diferansiyel de yağ sızması olmayacak, l) Frenler düzenli çalışır durumda olacak, (Gerektiğinde fren balataları tekerlek çıkartılarak kontrol edilir.) m) Motor düzenli çalışır durumda olacak, Aracın egzozundan çıkan emisyon miktarı İl Hıfzıssıhha Kurulu Çevre Komisyonunun mevcut kararı veya gelecekteki kararlarının amir hükümlerine uygun olacak, n) Lastikler kullanılır durumda olacak ve lastik diş derinliği o ebattaki lastik imalatı için izin verilen diş derinliğinden az olmayacak, o) Devridaim ve gergi (eksantrik) kayışları liflenmiş ya da çatlak olmayacak, ö) Soğutma sisteminin hortumları aşırı yumuşamış olmayacak, p) Rot ayarları yapılmış olacak, r) Trafik Kanununun uygun gördüğü nitelikte reflektörleri, yangın söndürücüsü, çekme halatı takozu, ilk yardım çantası bulunacak, s) Araçların kornaları havalı korna olmayacak, Sayfa 4 / 21

5 ş) Vergi borcu, çevre pulu borcu olmayacak, t) Araçlarda emniyet kemeri bulunacak, u) Okul Servis Aracının arkasında öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm. çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunmalı ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle DUR yazısı okunak şekilde tesis edilmiş olmalı ve tertibat fren sisteminden ayrı olacak, ü)okul Servis araçlarının arkasında OKUL TAŞITI yazısını kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve şekilde reflektif bir kuşak bulundurulacak, v)okul servisi aracı olarak kullanılacak taşıtlarda öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olacak, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmayacak, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanacaktır. Servis araçları yukarıdaki nitelikleri sağlamadan uygunluk belgesi verilmez. Ayrıca hizmet verdikleri süre içinde sürekli olarak sağlamak zorundadırlar. Personel Servis Araçları (İlave olarak) : Gerçek veya Tüzel Kişilerin envanterlerine kayıtlı araçları bulunmaması durumunda (S) Servis plakalı araç kullanılarak servis taşımacılığı yaptırılacaktır. 1-Personel servis araçları ön camına hangi kurumun personel servisi olduğuna dair levha asılı olacak ve bu durum Zabıta ekipleri ve gerektiğinde Trafik ekipleri tarafından kontrol edilecek, 2-Herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşu veya Gerçek veya Tüzel kişilerin personelini bir akit karşılığı taşıyan şahıs veya şirketlere ait minibüs veya otobüs türünde araç olmalıdır. 3-Personel servis araçları temiz, bakımlı ve düzenli olacak, Periyodik bakımlarını 6 ayda bir yaptırılacak, 4-Personel servis araçları 16+1 koltuk Minibüsler için 15 (onbeş) yaş, 18 koltuk ve üzeri otobüsler için 18 (on sekiz) yaşın üzerinde olamaz, Umumi servis araçları (İlave olarak) : Gerçek veya Tüzel Kişilerin envanterlerine kayıtlı araçları bulunmaması durumunda (S) Servis plakalı araç kullanılarak servis taşımacılığı yaptırılacaktır. 1-Okul Servis Araçları ile Personel Servis araçlarının birlikte değerlendirilmesidir. Umum servis araçlarında okul servis araçlarında aranan şartlar aynen aranır. Ücretsiz Müşteri Servis Araçları (İlave olarak) : (Gerçek veya Tüzel Kişilerin envanterlerine kayıtlı araçları bulunmaması durumunda (S) Servis plakalı araç kullanılarak servis taşımacılığı yaptırılacaktır.) 1-Araçların ön kısmına hangi şirketin müşteri servisi olduğu gösterir levha asılı olacak, 2-Araçların ön ve arka kısımlarında ücretsiz müşteri servisi ibaresi yazılı olacak, 3-Araçların ön camına taşımacılık yapacağı güzergâhın başlangıç ve sonuç noktalarını gösterir levha olacaktır. Teknik Komisyonun Yapacağı Araç İncelemesinde İzlenecek Yöntem: Madde: 9-Servis aracı Uygunluk Belgesi (EK-6) alabilmek için aranan şartlar araç sahibine Zabıta Müdürlüğü tarafından verilen formda bildirilir ve belirtilen yer, tarih ve saatte Teknik Komisyonun incelemesi için araç hazır bulundurulur. İnceleme sonunda araç, Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmamışsa bu durum inceleme raporunda belirtilir. Raporda belirtilen eksikliklerin giderilmesi için araç sahibine 30 gün süre verilir. Süre sonu kontrolde eksiklikler giderilmemiş ise aracın Servis aracı olarak çalışmasına eksiklikler giderilene kadar izin verilmez ve Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğüne bilgi verilir. Teknik Komisyonun yapacağı inceleme sonuçları kesin ve nihaidir. İnceleme sonucu çalışır durumda olan araçlar için, Araç Uygunluk Belgesi 3 suret düzenlenir. Bir örneği araç sahibine, 1 örneği Zabıta Müdürlüğünde bulunan dosyasında ve 1 örneği Komisyonun dosyasında muhafaza edilir. Taşıma için Başvuru ve Güzergâh İzin Belgesi: Madde: 10- Servis aracı Taşıma Ruhsatı ve Güzergah İzin Belgesi almak için gerekli evraklarını tamamlayan işleticilerin belgeleri Belediye Encümeni ne sunulur. Encümen Kararının uygun çıkması Sayfa 5 / 21

6 durumunda Ücrete tabi gelirler tarifesindeki ücret ilgiliye ödettirilir ve Zabıta Müdürlüğünce Taşıma Ruhsatı (EK-5) ve Güzergah İzin Belgesi (EK-3) düzenlenerek ilgiliye verilir. Şehir içerisinde belirlenen ana arterlere giriş yapabilmek için Güzergâh İzin Belgesinin alınması zorunludur. Güzergâh İzin Belgesinin geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olup her yıl yenilenmesi gerekmektedir. Taşıma ruhsatının her yıl vizelenmesi zorunludur. Vize Yapılacak Araç Sahiplerinden İstenecek Evraklar - Ücrete Tabi Gelirlerde belirtilen vize ücreti Makbuzu, - Yıllık Taşıma Ruhsatı sürelerinin bitiminden sonra yenilenmeleri esnasında Servis Taşıma hizmeti yapan belge sahibi tüm araçlar için Teknik Komisyondan Uygunluk Belgesi alınması zorunludur. - Araç Bakım Onarım Formu, (Bakım ve Onarımı yapılmış ve onaylanmış olacaktır) - Belediyemize ilgili plakanın borcu olmadığına dair belge, - Sosyal Güvenlik kaydı belgesi, - S.S. 52 nolu Servis, Minibüs ve Otobüs Yolcu Taşıma Kooperatifinden üye kayıt belgesi, Servis Araçlarının Çalışması ile ilgili hükümler: Madde: 11- Amasya Belediyesi sınırları içindeki Özel ve Resmi Kurum ve Kuruluşlar; personel servis taşımacılığı yaptırmak üzere özel araç kiralama için yapacakları ihale ilanlarında ve ihale sözleşmelerinde bu yönetmelik hükümlerine göre Amasya Belediyesinden (S) Plaka Servis Aracı Taşıma Ruhsatı almış araç şartı aranacaktır. Şehir içerisinde diğer harf grubu araçlarla servis (personel) taşımacılığı yapılması yasaktır. Resmi Kuruluşları kapsayan Taşıma hizmetleri için (diğer taşıma hizmetlerinde olduğu gibi) Güzergâh izin belgesi başvuru Servis aracı işleticisi tarafından yapılır ve Zabıta Müdürlüğü tarafından aracın aranan şartları taşıması durumunda işleticisine verilir. Resmi Kurum ve Kuruluşlar kendi personel servisleri için resmi araçlarına veya kiraladıkları (S) plaka servis araçları için her yıl Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden güzergâh izin belgesi almak veya aldırmak zorundadırlar. (İl Emniyet Müdürlüğü ve Askeri Personel araçlarında güvenlik nedeniyle bu belge aranmaz.) Eğitim Birimlerine (Devlet ve Özel Eğitim-Öğretim Kurumları ile Okullar, Dershane, Etüt, Anaokul, Kreş vb.) ait araçlar ile yapılan taşımacılık öz mal araçlarla yapılan taşımacılık kapsamında değerlendirilir. Eğitim birimleri (okul) adına kayıtlı bu araçlar ile kendi personeli / çalışanı / öğretmeni dışında servis taşımacılığı hizmeti veremezler. Ücretsiz Müşteri Servis Araçları ile İlgili Hükümler: Madde: 12-Büyük market ve benzeri alışveriş merkezi / çarşılar ve bunun gibi yerleri işleten kişi veya kuruluşların kendi müşterilerini taşımak amacıyla yapılan ücretsiz yolcu taşımacılığı araçlarının kendi öz malı olmaması halinde kiralanacak araçların Servis (S) plakalı olması zorunlu olup ruhsat başvuruları madde 6, 8, 9 ve 10 kapsamında değerlendirilecektir. Bu işletmelerin; yönetmelik konusu işlerde faaliyet gösteren öz mal araçları da aynı madde kapsamındadır. Sağlık Kuruluşları (Diyaliz Merkezleri, Fizik Tedavi Merkezi, Özel Hastaneler vb.) nı işleten kişi veya kuruluşlar kendi hastalarını taşımak amacıyla yapılan ücretsiz yolcu taşımacılığı araçlarının kendi öz malı olmaması halinde kiralanacak araçların Servis (S) plakalı olması zorunlu olup ruhsat başvuruları madde 6, 8, 9 ve 10 kapsamında değerlendirilecektir. Bu işletmelerin Yönetmelik konusu işlerde faaliyet gösteren öz mal araçları da aynı madde kapsamındadır. (Hasta Nakil Bakım Aracı ve Ambulanslar hariç) Kendi Mülkiyetindeki Araçlarla Personel Taşıyan Özel Kuruluşlar ile İlgili Hükümler: Madde: 13- Mülkiyetindeki araçlar ile kendi personelini taşıyan Özel Kuruluşlar içinde bu Yönetmeliğin 6, 8, 9 ve 10. maddeleri uygulanır. Özel Kuruluş çalışan personelin S.G.K dan tasdikli isim listesi ile diğer istenen evrakları hazırlayarak Zabıta Müdürlüğüne müracaat eder ve Belediye Sayfa 6 / 21

7 Encümenin uygun görmesi durumunda araca taşıma ruhsatı ve izin belgesi düzenlenir. Mülkiyetindeki araçlarla başka bir kuruluş veya firmaya ait personel veya öğrenci taşınamaz. Servis Araçları Devir ve Ortak Alınması ile İlgili Başvuru Taleplerinde İstenen Evraklar; Madde: 14-Taşıma Ruhsatı, Trafik tescil belgesinde kayıtlı olan araç sahiplerine verilir. Servis (S) plakalı araç sahibi veya sahipleri Encümen Kararının uygun çıkması halinde Plaka/Aracın Noterden satışını ve Emniyet Müdürlüğünden devrini yapabilir veya ortak alabilirler. Belediye ye başvurmadan ve Encümen Kararı alınmadan yapılan satışlarda satın alan bu satıştan, ortak almalarda ortak bu hisse devrinden dolayı hak sahibi olamaz. İş bu yönetmelikteki şartların da yerine getirilmesi zorunludur. Devir ve ortak almada Encümen kararı alınması için takip edilecek işlemler sırasıyla; 1- Servis (S) Plakası Almak İsteyenler (Devir-Ortaklık) : a) Dilekçe, (Devir ile birlikte model değişikliği yapılacaksa dilekçede belirtilir.) b) Nüfus cüzdan sureti ve Amasya İl hudutları içinde oturduğuna dair tasdikli ikametgâh belgesi, ( Şirketlerde Ticaret ve Sanayi Odasından yazı istenir) c) Aracı kullanmaya yeterli sürücü belgesi ve Ehliyet Sorgulama Belgesi, (İlgili kendisi kullanmayacak ise şoförün belgeleri istenir.) ç) Adli Sicil Kaydı Belgesi, (Türk Ceza Kanunun 103,104,109,188,190,191,227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 35. Maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak) d) Yurtiçi yolcu taşımacılığı sürücü mesleki yeterlilik belgesi, (SRC) (e-devletten alınan belgeler geçerlidir.) (İlgili kendisi kullanmayacak ise şoförün belgeleri istenir.) e) Tüzel kişi ise Şirket İmza Sirküsü, Ticaret Sicil Gazetesi Örneği ve Vergi Levhası, (e-devletten alınan belgeler geçerlidir.) f) Bağlı olduğu odadan kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi ve Esnaf ve Sanatkar Sicil Tasdiknamesi belgesi, (e-devletten alınan belgeler geçerlidir.) g) İlgilinin olmaması durumunda noterden alınan vekaletler geçerli olacaktır. ğ) Ortak almalarda da aynı evraklar tamamlanır.(tüm ortaklar için aynı evraklar tamamlanır.) 2- Servis (S) Plakasını Satmak İsteyenler (Devir-Ortaklık) : a) Dilekçe b) Eski Ticari plaka tahsis belgesi ve Araç Ruhsatı Fotokopisi c) Belediye ile ilgili tüm borç ve cezaların ödendiğine dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınma borcu yoktur belgesi. ç) Araç üzerinde satılamaz kaydı varsa bunun kaldırıldığına dair ilgili kurumdan yazı getirilmesi gerekir. d) Araçsız Devirlerde Hususiye Çekme Belgesi e) Trafik Tescil Belgesi tamamlanarak her iki mükellef Belediye Zabıta Müdürlüğüne başvurusunu yapar. Gerekli inceleme Zabıta Müdürlüğünce yapıldıktan sonra evraklar karar alınmak üzere Belediye Encümenine gönderilir. 3- Encümen kararı olumlu ise aracı alan kişi: a) Tahsis Belgesi b) Noter Satışı c) Trafik tescil belgesi (ruhsat) ç) Mali sorumluluk sigorta poliçeleri, d) Vergi levhası (e-devlet belgesi kabul edilir.) e) Sosyal Güvenlik Kaydı ile ilgili yazı, kayıt fotokopisi veya ilgili kuruma bizzat ödeme yapılan son ayın makbuzunun veya Banka dekontu (e-devlet belgesi kabul edilir.) f) 1 adet vesikalık fotoğraf. g) Bu işlemlerin Encümen kararının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde tamamlanması şarttır. h) Tüm bu evraklar tamamlanıp Zabıta Müdürlüğüne teslim edilirken Yönetmeliğin devir ücreti hükümleri gereği Devir ücreti tahsil edilir. Sayfa 7 / 21

8 Veraset Yolu İle Yapılan İntikallerde Yapılacak İşlemler: Madde: 15- a) Servis (S) hizmeti veren araç sahibinin vefatı halinde, mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varislerin başvurusu üzerine; mirası ret edip etmedikleri araştırılarak bu süre 3 (üç) ay sonunda ret etmemesi durumunda Noterden Feragatname alındıktan sonra Belediye Encümeninden karar alınarak mirasçılar adına tahsis belgesi düzenlenerek Emniyet Trafik Tescil Denetleme Müdürlüğüne gönderilir ve Motorlu Araç Tescil Belgesi düzenlenir. Servis plakası Motorlu Araç Tescil Belgesi mirasçılardan feragatname alınması durumunda birinin üzerine, alınmaması durumunda tüm mirasçılar adına müşterek olarak düzenlenir. Varislerin Yönetmeliğin 14/1 ve 14/3 maddelerinde belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir. Varislerden Sürücü Belgesi, Ticari Taşıt Kullanma belgesi istenmez. Bu durumda mirasçılar araçlarını kullanacak şoförün Sürücü belgesini ve Ticari Taşıt Kullanma belgelerini Zabıta Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Mirasçılar her şoför değişikliğinde bu belgeleri dosyasına konulması amacıyla Zabıta Müdürlüğüne bildirim yapmak zorundadır. b) Mirasçılar Servis (S) Plakalı aracı bir başka kişiye devir etmek istediklerinde, 1) Emniyet Trafik Tescil Denetleme Müdürlüğünden Motorlu Araç Tescil Belgesi mirasçılar adına düzenlenir. 2)Yönetmelik koşullarına uygun kalmak koşuluyla madde 14 hükümleri uygulanır. c) Mirasçılar adına devir yapıldığında %25 oranında devir ücreti alınır. Taşıma Ruhsatı ve Güzergah İzin Belgesi düzenleneceği takdirde ücret alınmaz. Bir başka şahsa aracı satmak istedikleri takdirde Devir ücretinin tamamı alınır. d) Varisler arasında anlaşmazlık halinde. Belediye Hukuk İşleri Servisinin görüşleri doğrultusunda işlem yapılır. İcra Yolu İle Yapılan Satışlarda Uygulanacak Kurallar: Madde: 16- Belediyeden Servis (S) plakalı araçların icra marifetiyle satışı sonucunda yeni sahibinin Taşıma Ruhsatı alabilmesi için Yönetmelik şartlarına uygun olması ve Yönetmeliğin 14/1 ve 14/3 maddelerinde belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir. Bu durum icra dairelerince yapılacak satış ilanlarında belirtilir. Belediyeye devir ve temlik ve diğer harç (vergi) ve ücretini ödemesi ve yönetmelik hükümlerine durumunun uyması halinde yeni sahibine taşıma ruhsatı verilir. Güzergâh İzin Belgesi ile ilgili Hususlar: Madde A TİPİ GÜZERGÂH İZİN BELGESİ Taşıma Ruhsatı bulunan ve personel taşıyan (S) plaka servis araçlarına, Amasya Belediyesince belirlenecek ana arterlere giriş için verilecek izin belgesi. 2- B TİPİ GÜZERGÂH İZİN BELGESİ Taşıma Ruhsatı bulunan ve öğrenci taşıyan (S) plaka servis araçlarına, Amasya Belediyesince belirlenecek ana arterlere giriş için verilecek izin belgesi. 3- C TİPİ GÜZERGÂH İZİN BELGESİ Kendi öz malı aracı ile personelini taşımak üzere, (öğrenci hariç) özel veya tüzel kişilikler adına diğer harf gruplarına tescil edilmiş araçlara verilecek izin belgesi. (Kendi öz malı olmaması durumunda S plaka servis aracı olma şartı aranacaktır.) Başvuru için aşağıdaki evraklar gereklidir; - Dilekçe, (Ekli güzergâh planı ile birlikte) - Aracın firma adına kayıtlı olduğuna dair trafik ruhsat fotokopisi, Sigorta Poliçesi, - Servis aracı periyodik bakım onarım formu (İlgili yılın bakımı yapılmış olacak) - Taşınacak personel isim listesi ve SSK sicil numaraları, Sayfa 8 / 21

9 4- D TİPİ GÜZERGÂH İZİN BELGESİ Ücretsiz müşteri taşımak üzere, (öğrenci hariç) özel veya tüzel kişilikler adına diğer harf gruplarına tescil edilmiş araçlara verilecek izin belgesi. (Kendi öz malı olmaması durumunda (S) plaka servis aracı olma şartı aranacaktır.) Başvuru için aşağıdaki evraklar gereklidir; - Dilekçe, (Ekli güzergâh planı ile birlikte) - Aracın firma adına kayıtlı olduğuna dair trafik ruhsat fotokopisi ve Sigorta Poliçesi, - Servis aracı periyodik bakım onarım formu (İlgili yılın bakımı yapılmış olacak) 5- E TİPİ GÜZERGÂH İZİN BELGESİ Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişiliğine ait araçlara verilecek izin belgesi. (Kendi öz malı olmaması durumunda (S) plaka servis aracı olma şartı aranacaktır.) Başvuru için aşağıdaki evraklar gereklidir; - Ruhsat fotokopisi (aslı ile birlikte). - Aracın zorunlu mali sigorta poliçesi - Servis aracı periyodik bakım onarım formu (İlgili yılın bakımı yapılmış olacak) - Dilekçe, (Ekli güzergâh planı ile birlikte) 6- F TİPİ GÜZERGÂH İZİN BELGESİ Komşu İl, İlçe, Merkez İlçe, Belde ve Köylerden gelen öğrenci, personel ve yolcu taşımacılığı (İl dışına çıkmaya yetkili D2, D4 vb. belgeli araçlar) yapan araçlara verilen izin belgesi, Başvuru İçin Aşağıdaki Evraklar Gereklidir. -Dilekçe, -Ruhsat Fotokopisi (aslı ile birlikte) -Aracın Zorunlu Mali Sigorta Poliçesi, -Araçları kullanmaya yetecek sürücü belgesi, -Ehliyet Sorgulama Belgesi, -Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC-2), -Aracı Periyodik Bakım Onarım Formu (EK-4 Bakımı yapılmış olacak), -İlgili Belediyeden almış olduğu Güzergâh İzin Belgesi, -Milli Eğitim Müdürlüğü Sözleşmesi, -D2, D4 vb. Yetki Belgesi. Servis Araçlarına ait Güzergâh izin belgeleri işletme hakları devredilemez, bir başkasına kiralanamaz. Servis (S) plaka araç ile birlikte satışı söz konusu olduğu takdirde madde 14 deki hükümlerin yerine getirilmesi şarttır. Kişi veya şirketlerin üzerine kayıtlı olup kendi personelini taşımaları için Özel plakalı araçlara Belediye tarafından verilen Güzergâh izin belgeleri araç satıldığı takdirde iptal olur, izin belgeleri geri alınır. Aracı alan kişi için bu belgeler bir hak oluşturmaz ve ödediği ücretler iade edilmez. Belediyeden İzin Almadan Yapılan Devirlerde veya Ortak Almalarda Yapılacak İşlemler ile Taşımacılıktan Çekilme: Madde: 18-Belediyeden izin alınmadan servis aracı devir ve satışının yapıldığının tespiti halinde İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenebileceği gibi durum tutanakla tespit edilerek Belediye Encümenine sunulabilir. Devir için istenen belgeleri hazırlaması için araç sahibine 15 (on beş) gün süre verilir. Bu süre zarfında evraklar tamamlanmadığı takdirde aracın hattında çalışmasına izin verilmez. Tamamlandıktan sonra madde 14 hükümleri uygulanır. Taşımacılıktan Çekilme Servis Aracı Çalıştırmaktan çekilmek isteyen şahıslar bir dilekçe ile Zabıta Müdürlüğüne müracaat ederler. Bu takdirde ruhsat Belediye Encümeni Kararı ile iptal edilir. Ruhsatı iptal edilen araçların plakaları Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ne ve ilgili odaya bildirilir. Sayfa 9 / 21

10 İşleticilere ve İşletici Firmalara Yapılacak Bildirimler: Madde: 19-Servis aracı işleticilerine bildirimler, işleticilerin ilk başvurularındaki ikametgâh adresine yapılır. İşleticilere bildirimler şahsen yapılabileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da yapılabilir ve bu yolla yapılan bildirimler işleticiye bildirilmiş kabul edilir. Adres değişikliği yapan işleticilerin 15 (on beş) gün içinde Belediye Zabıta Müdürlüğüne yeni adreslerini bildirmeleri zorunludur. Bu yönetmelik hükümlerine göre işletmeciye yapılan bildirim araç sürücüsüne de yapılmış sayılır. Servis Araçlarında Çalışacak Personele İlişkin Koşullar: Madde: 20-Servis aracı sahipleri kendileri haricinde araçlarında şoför çalıştırabilirler. Bunun için; 1- Servis (S) plakalı araçlarda şoför olarak çalışacak kişiler (kendisi çalıştığı takdirde araç sahipleri de dâhil) örneği Belediyece hazırlanarak ilgili odası tarafından bastırılacak şoför tanıtım kartını almak ve araçta çalıştığı sürece yakasında takılı olarak bulundurmak zorundadır. 2- İlgili oda; Şoförün Ehliyet Belgesi fotokopisini, İkametgâh belgesini, Ticari Taşıt Kullanma belgesi fotokopisini, Adli Sicil Belgesini ve 1 adet fotoğrafı alarak şoför tanıtım kartını düzenler. 3- Servis araçları işleticileri, Güzergâh İzin Belgesi alırken tanıtım kartını da almak zorundadır. 4- İlgili oda tanıtım kartını verdiği kişiler ile ilgili bilgileri düzenli olarak Zabıta Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. 5- Servis Araçlarında çalışacak personelin kılık ve kıyafeti ilgili odası tarafından belirlenecek ve tüm sürücüler bu kıyafetleri giymek zorundadır. 6- İşletici çalıştırdığı personelin her türlü kanuni sorumlulukları, vergi ve sigorta yükümlülüklerinden sorumludur ve yerine getirmek zorundadır. 7- Servis araçlarının çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden tamamen plaka sahibi işletici kendisi sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalardan hükmedilen tazminat bedelleri Belediye yi ilgilendirmez. Belediye ve Emniyet Trafik para cezalan işleticiye ödettirilir. 8- Belediye, servis aracının çalışması sırasında aksaklık, eksiklik, kurallara uymama vb. gibi nedenlerden dolayı uygun bulmadığı sürücülerin değiştirilmesini işleticiden istediğinde 7 gün içinde söz konusu personel değiştirilmesi zorunludur. Araç sahibi personelin işe başlaması gibi işten ayrılmasını da Zabıta Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Aksine hareket edenler hakkında gerekli işlem yapılır. 9 -Okul servis araçlarında çalışan şoförler ile rehber personelin: a-sorumlu ve yetkili olduğu hizmetin niteliklerine sahip olmak. b-rehber personelin 22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olmak. c-türk Ceza Kanununun 103,104,109,188,190,191,227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 nci maddesindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak. ç-şoförlerin aslı kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak araç kullanma ve hız kuralını ihlal nedeniyle sürücü belgeleri 1 den fazla geri alınmamış olmak. d-şoförler; E sınıfı sürücü belgesi için 5 yıl, B sınıfı sürücü belgesi için 7 yıllık sürücü belgesine ve Yurt içi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi ne (SRC-2) sahip olmalıdır. Bu maddede belirtilen şartlara uymayan araç sahiplerinin Servis (S) plaka taşıma ruhsatları iptal edilir. Okul Servis Aracı Sahiplerinin (Taşımacının) Yükümlülükleri: Madde Öğrencilerin oturarak rahat bir yolculuk yapmalarını sağlayacak tedbirleri almak, taahhüt ettiği yere kadar götürüp getirmek ve servis hizmeti sırasında taşıta başka herhangi bir yolcu almamak, Sayfa 10 / 21

11 2- Taşıt içi düzeni sağlamak, okul öncesi eğitim ve ilköğretim öğrencilinin inme binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere rehber personel bulundurmak, 3- Taşıma yapılacak yer ile ilgili güzergâh izin belgesini almak ve Belirtilen hattın dışına çıkmamak. 4- Yanında çalışan personelin sigorta işlemlerini yaptırmak, 5- Öğrencinin Okulunun veya ikametgâhının değişmesi, uzun süreli hastalık, okumaktan vazgeçmesi, okuma hakkını kaybetmesi veya servisle taşınmaktan vazgeçmesi durumunda geri kalan ayların ücretini iade etmek, 6- Belediye sınırları dışına/dışından yapılan servis hizmetleri için B2, D2, D4 yetki belgelerine sahip olmak zorundadır. 7- İşleticinin kendisi veya ismini bildirdiği şoförün dışında kişilerin aracı kullanması yasaktır. Model Değişikliği Yapmak İsteyenlerin Uyacakları Kurallar: Madde: 22- a) Servis aracı sahibi, aracını yeni bir araçla değiştirmek istediğinde yeni araca ait trafik tescil belgesi, eski aracın Hususiye çekme belgesini dilekçesine ekleyerek Zabıta Müdürlüğüne başvurur. Zabıta Müdürlüğü aracı Uygunluk Belgesi almak üzere Teknik Komisyona sevk eder. Uygunluk belgesi alındıktan sonra Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne üst yazı ile bilgi verilir. Yeni Motorlu Araç Tescil Belgesinin ve Sigorta Poliçesinin ibrazı üzerine araca ait Taşıma Ruhsatı ve Güzergah İzin Belgesi yenilenir. b) Yönetmeliğin 6, 7 ve 8. maddeleri uygulanır. c) Servis (S) plakalı araç sahipleri, Araç değişikliklerini Emniyet Trafik Tescil tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde Zabıta Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Bildirimde bulunmayan servis aracı sahiplerine İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenir. d) Devir ile birlikte araç değişikliği yapılabilir. Encümen Kararı ile aracın devri ve model değişiklik talebi uygun görüldüğü takdirde yeni araç teknik komisyona sevk edilir. Uygunluk belgesi alan araç için diğer işlemler tamamlanır. Hususiye çekilen, satılan veya trafikten çekilen araçların belgelerinin bir örneği Zabıta Müdürlüğüne teslim edilir. Ücretler: Madde: 23- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Uygulama İle İlgili Genel Esaslar İlk Defa Servis Aracı Alacak Olan Kişi veya Kişilerin Ödeyeceği Ücretler: a) Servis (S) Plaka Araç Sahiplerinin Ödeyeceği Ücretler: 1- Servis (S) Plaka Araç sahipleri Belediye Meclisince kabul edilen Taşıma Ruhsatı/Güzergah İzin Belgesi ücretini ödemek zorundadır. Bu tutarı ortaklar hisseleri oranında ödemesini yaparlar. Servis (S) Plaka Araçla Servis Taşımacılığı yapan işleticiler araçlarının çalışmadığı, çalıştırılmadığı (iş bulamama, arıza vb.) günler için Güzergâh İzin Belgesi ücretini (vize ücretini) ödemekten kaçınamaz ya da geri ödenmesini talep edemez. 2- Servis (S) Plaka Araç sahipleri her yapılan ortak alma, devir ve satıştan dolayı Belediye Meclisince o yıl belirlenen ücrete bağlı gelirler tarifesindeki Devir Ücretini ödemek zorundadır. Bu ücret peşin ödenir. Ortak olarak giren kişi veya kişiler hisseleri oranında devir ücretini ödemek zorundadır. Devir işlemlerinde devredenin ve devir alanın Belediye Başkanlığına olan borçları ödettirilir. (S) Servis plaka sahibi yaşıyor ise eş ve çocuklara yapılan devirlerde %25 oranında devir ücreti alınır. Bir başka kişiler arasında yapılan devirlerde, tam ücret alınır. 3- Servis aracı sahipleri Güzergâh izin belgesi için Gelirler tarifesinde belirtilen ücreti ödemek zorundadır. Her yıl yenilenen izin belgesi değişikliğinde bir vize ücreti (İzin Belgesinin 10/1) tahsil edilir. Taşımacılıktan çekildikten sonra geri başlanması durumunda devir ücretinin tamamı, Güzergâh İzin Belgesi ücretinin 10/1 oranında ücret alınır. Sayfa 11 / 21

12 4- Hususiye Çekilmiş veya plaka takılı olmayan araçlardan vize ücreti alınmaz. (Ek-1Hususiye Çekme Belgesinin bir örneğinin Zabıta Müdürlüğüne teslim edilmesi şartı aranacaktır.) 5- Servis (S) plakasını devir edenler, Yönetmelik gereği taşıma ruhsatı iptal edilenler ve Taşıma Ruhsatı/Güzergâh İzin Belgesi ücreti ödeyenler ödedikleri ücretleri geri isteyemezler. b) Belediye Alacaklarının Tahsili İle İlgili Yapılacak İşlemler: Mali Hizmetler Müdürlüğü ödenmesi gereken İdari Yaptırım Tutanağı, vize ücreti veya diğer ücretleri ödemeyen araç sahipleri hakkında ödeme emri düzenleyerek Zabıta Müdürlüğüne yazı ile bildirir. Zabıta Müdürlüğü bu ödeme emirlerini Taşıma Ruhsatı verilen araç sahiplerine Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ ederek 7 iş günü içerisinde borçların ödenmesi için süre verir. Bu süre içerisinde ödeme yapanlara herhangi bir işlem yapılmaz. Verilen 7 iş günü süre sonunda ödeme yapmayan araçlar hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun hükümlerine göre işlem yapılır, hatta çalışmasına müsaade edilmez veya araçlar otoparka çektirilir. Tahsilât yapılıncaya kadar araç otoparkta kalır. Çekici ve otopark ücretleri araç sahibi tarafından ödenir. Toplu Taşıma İzin Belgeli Araçların Dosyalarının Düzenlenmesi, Takip ve Denetimi: Madde: 24-İş bu Yönetmelik gereği Çalışmalarına izin verilecek toplu taşıma araçları hakkında Tahakkuk ve Tahsilât İşlemlerinin takibi için Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğünde ayrı ayrı dosya açılır. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlerin takip ve tespiti Zabıta Müdürlüğünce yürütülür. Ceza Vermeye Yetkili Kurullar: Madde: 25-Servis (S) Plaka Araç sahipleri ve sürücülerinin yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işlemiş oldukları her kusurda 1608 sayılı Kanun, 4207 sayılı Kanun ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre Zabıta Müdürlüğü görevli memurlarınca İdari yaptırım karar tutanağı düzenlenir. İlgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde 4/3 peşin ödemezse tamamı Zabıta Müdürlüğünce ilgilinin siciline tahakkuk ettirilir. Ödeme yapılmadığı takdirde madde 23/b bendi hükümleri uygulanır. Denetim Madde: 26- Amasya Emniyet Trafik Denetleme görevlilerinin yasal yetki dışında kalan konularda Servis Araçları denetimi Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılır. Tembih ve Yasaklar İle Ceza Hükümleri: Madde: Bu yönetmelik kapsamına giren Servis araçlarının Belediyeden Şehir içi Taşıma Ruhsatı ve Güzergâh İzin Belgesi almadan faaliyette bulunması ve Belirlenen güzergâhın dışına çıkması yasaktır. 2- Araçlarda motorlu araç tescil belgesinde belirtilen koltuk sayısından fazla öğrenci veya personel taşınması yasaktır. 3- Servis aracı sahipleri ve şoförleri trafik kurallarına uymak zorundadır. 4- Trafik akışını engelleyici şekilde Toplu Taşıma araçlarının sevk ve idaresi yasaktır. 5- Servis araçlarında havalı korna, yüksek sesle yolcuların rahatsızlığına yol açacak radyo-teyp vb. çalınması, şoför dahil sigara içilmesi yasaktır. 6- Servis araçlarının kaza, arıza vs. mücbir sebepler haricinde aktarma yapmaları yasaktır. Gidilecek yere kadar öğrenci ve personeli götürmek zorunludur. 7- Öğrenci servis araçları öğrencilerini eğitim öğretim yılı sonuna kadar taşımak zorundadır. 8- Devir ücretleri, Güzergâh İzin Belgesi ücreti ve vize ücretlerinin Belediye Meclisince belirlenen gelirler tarifesine göre zamanında ödenmesi zorunludur. 9- Servis (S) plaka araçların sahibi gerçek ve tüzel kişiler Belediye Meclisi, Belediye Encümenince alınmış ve alınacak kararlara uymak zorundadır. Sayfa 12 / 21

13 10- Karayolları Trafik Kanunu gereği araçlarda bulundurulması zorunlu avadanlıkların (reflektör, yangın söndürme cihazı, çekme halatı, takozu, ilk yardım çantası vb.) olmaması yasaktır. 11- Kirli araçla servise çıkmak (Yağmur ve karlı hava hariç) yasaktır. 12- Şoförlerin araçta cep telefonu ile konuşması yasaktır. 13- Belediye Encümen Kararı alınmadan Servis araçlarının satılması, devredilmesi veya ortak alınması yasaktır. 14-Model değişikliği yapan Servis (S) plaka araç sahipleri aracın Trafik Tescilinin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde Belediyeye bildirim yapmaları zorunludur. 15-Servis aracı sahipleri araçlarını Belediyenin izni olmadan faaliyetten alıkoyması yasaktır. 16-Servis araçlarının toplu olarak boykot ve eylem yapması yasaktır. 17-Servis araçlarının her ne amaçla olursa olsun, yol üzerinde indirme bindirme yapması yasaktır. 18-Servis araçları sadece işletmeci ile yapmış oldukları hizmet akdi ile belirlenen personeli, öğrenciyi ya da kendi müşterisini belirlenen güzergahtan getirip, götürmekle yükümlüdür. Şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan diğer araçlar ile haksız rekabete girmesi yasaktır. 19-Araçlarda öğrenci, firma veya kurum personeli haricindeki kişilerin taşınması yasaktır. 20-Belediye izni olmadan ilan ve reklam asılması yasaktır. 21-Ücretsiz müşteri servislerinin herhangi bir noktada bekleme yapması yasaktır. 22-Servis Araçlarının Belediyece belirlenecek bir yerine, şikayet telefon numaraları ( ) yazılması zorunludur. 23-Gerekli belgelerin araçta bulundurulması zorunludur. (Taşıma Ruhsatı, Güzergâh Belgesi, Uygunluk Belgesi ve Araç Bakım Formu) 24-Şehir içerisinde (S) plaka servis aracı haricinde başka diğer harf grubundaki araçlarla öğrenci taşımacılığı yapılası yasaktır. 25-Yolcu ve araç güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanılması yasaktır. 26- Araçlarda Emniyet kemeri ve kamera bulundurulması zorunludur. 27- Belediyece belirlenen park yeri haricinde Cadde ve Sokak aralarına araç park etmek yasaktır. 28- Şoför ve işleticinin kılık, kıyafet ve görgü kurallarına riayet etmesi zorunludur. 29-Taşıt içi düzeni sağlamak anaokulu ve ilköğretim statüsündeki okul öğrencilerinin inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere rehber personel bulundurmak zorunludur koltuk Minibüsler için 15 (onbeş) yaş, 18 koltuk ve üzeri otobüsler için 18 (on sekiz) yaş üzeri araçlarla çalışma yapmak yasaktır. 31- Alkollü araç kullanılması yasaktır. 32-Bu yönetmelikte yazılmayan ancak; ihtiyaç duyulan hallerde benzeri hükümler uygulanır. Cezalar Yukarıda belirtilen hususlar, özel kanunlarla getirilen uygulama ve yaptırımlar hariç, Belediye tembih ve yasağı olarak düzenlenmiştir. 27. madde hükümlerine aykırı hareket edenler 5326 sayılı Kanunun 32. maddesine, 4207 sayılı Kanun ve 1608 sayılı Kanun hükümlerine göre cezalandırılır. Aynı takvim yılı içinde suçun tekrarı halinde, para cezası yanında 7 (yedi) gün Belediye Encümenince Faaliyetten men cezası tatbik edilir. Aynı takvim yılı içinde suçun üçüncü kez tekrarı halinde para cezası yanında 7 (yedi) ile 15 (on beş) gün arası Belediye Encümenince Faaliyetten men cezası tatbik edilir. Suçların alışkanlık haline getirilmesi durumunda Belediye Encümenince görüşülerek taşıma ruhsatı ve Güzergâh İzin Belgesinin iptali yoluna gidilir. Eğitim: Madde: 28- Belediyeden Servis (S) plakalı araçlarda çalışan araç sahibi ve sürücüleri, yılda en az l (bir) kez 4 (dört) saatten az olmamak kaydıyla Belediye ve İlgili Oda tarafından, konusunda uzman kişiler nezaretinde düzenlenecek eğitim seminerine katılmak zorundadır. Sigorta Zorunluluğu, Sigorta Şirketlerinin Yükümlülüğü ve Sigortasız Taşıma Yapılamayacağı Madde: 29- Okul Servis Araçları öğrenci taşıyan gerçek ve tüzel kişiler ile Kamu Kuruluşları, Taşıma Hizmetinde kullanılan söz konusu araçlarına Karayolları Trafik Kanunun öngördüğü zorunlu karayolları mali sorumluluk sigortasını ve ferdi koltuk sigorta yaptırmak zorundadır. Sayfa 13 / 21

14 Kaza Sigortası dalında çalışan ve ruhsatı bulunan her sigorta şirketi okul servis araçları Personel Servis araçlarına zorunlu karayolları mali sorumluluk sigortası yapmak zorundadır. Zorunlu Karayolları Mali Sorumluluk Sigortası bulunmayan Servis araçları ile öğrenci ve personel taşımacılığı yapılmaz. Bu madde hükmüne aykırı olarak faaliyet gösteren araçlar hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 91 inci maddesi hükmü uygulanır. Diğer Hükümler Madde: (S) plaka servis araçlarının her eyleminden ve taşımacılıktan doğan ve doğacak her türlü vergi, sigorta, harç ve giderlerle mali hukuki ve ceza-i sorumluluk araç sahibine aittir. - (S) plaka servis araçları sahipleri hizmetin ifası esnasında ihmal, dikkatsizlik, tedbirsizlik, vb. nedenlerden dolayı meydana gelecek trafik kazası veya herhangi bir olumsuzlukta üçüncü şahıslara karşı sorumludur, bu sebeple Belediyeye yönetmelik çerçevesinde ve diğer hususlarda suç isnat edilemez. - Ceza-i ödemeler ve diğer alacaklar zamanında yapılmadığı takdirde Amme Alacakları Tahsili Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır. - Öğrenci ve Personel taşıyan araç sahipleri İş Kanunu, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü hükümlerine göre sürücü sağlığını korumak ve her türlü sağlık tedbirlerini almak zorundadır. Sosyal Sigortalar mevzuatı her türlü işçi işveren hakkındaki yasalardan dolayı, işçi alınması, çıkarılması, kaçak işçi çalıştırılması, bildirimlerin zamanında yapılması, ücretlerin ödenmesi gibi tüm konularda sorumluluk araç sahiplerine aittir. - Araçların aydınlatma ve elektrik donanımı Karayolu Trafik Kanunu ve Tüzük esaslarına uygun olacaktır. - Araç Sahipleri servis araçlarıyla ilgili tüm değişiklikleri Belediyeye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Şoförler ile personel, veliler ya da müşteriler arasındaki uyuşmazlıklarda muhatap işletmecilerdir. - Her nüfus artışında 10 (on) adet (S) Servis plakası ihale yolu ile artırma yapılacaktır. Hüküm bulunmaması durumu Madde: 31 -Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde konuya ilişkin olarak mer i mevzuat hükümleri ile Belediye Meclisinin aldığı ve alacağı kararlar uygulanır. Yürürlükten Kaldırma Madde: 32-Amasya Belediye Meclisince tarih ve 3 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen (S) Servis Aracı Yönetmeliği, bu Yönetmeliğin Belediye Meclisince kabul edilmesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde: 33- (S) Servis Araçları Yönetmeliği Belediye Meclisince kabul edilip, Belediye Başkanlığınca onaylandıktan sonra, 3011 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre ilan olunduğu tarihte yürürlüğe girer. Yürütme Madde: 34-Bu Yönetmelik Amasya Belediyesince yürütülür. Sayfa 14 / 21

15 Sayfa 15 / 21

16 Sayfa 16 / 21

17 EK:3 Sayfa 17 / 21

18 T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ / PERSONEL SERVİS ARACI GÜZERGAH İZİN BELGESİ SAYISI : VERİLİŞ TARİHİ : GEÇERLİLİK TARİHİ : 1 Yıl ARACIN PLAKASI : ARACIN CİNSİ : ARAÇ SAHİBİNİN ADI SOYADI : ARAÇ SÜRÜCÜLERİ : ARACIN YOLCU KAPASİTESİ : SERVİS GÜZERGAHI :.. Yukarıda işleteni, sürücüsü, plakası ve güzergahı belirtilen araca 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ile İl-İlçe Trafik Komisyonu Kararına ve bu konuda alınacak kararlara aykırı hareket etmemek kaydıyla gerekli kontrolleri yapılarak iş bu servis aracı güzergah izin belgesi tanzim edilerek verilmiştir... Zabıta Müdürü T.C. EK:4 Sayfa 18 / 21

19 AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ/PERSONEL SERVİS ARACI BAKIM VE ONARIM TAKİP FORMU GÜZERGAH İZİN BELGESİ SAYISI ARACIN PLAKASI ARACIN CİNSİ ARACIN SAHİBİ BELGEYİ VEREN TRAFİK KURULUŞU YETKİLİ VE İMZASI :. :. :. :. :. BAKIM VE ONARIM YAPILDIĞI TARİH HANGİ BAKIM-ONARIM YAPILDIĞI BAKIM-ONARIM YAPAN FİRMA KAŞESİ VE YETKİLİNİN İMZASI Not: Araçların Bakım ve onarımlarını yapan firma ve yetkilileri 5393 sayılı Belediye Kanununun 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği ile bu konuda Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayınlanmış Yönetmelikler doğrultusunda aracın bakım ve onarımını yaparak, araçların karayoluna uygun ve trafik güvenliği bakımından yeterli olmalarını sağlayacaklardır. (S) PLAKA SERVİS ARAÇ TAŞIMA RUHSATI EK:5 Sayfa 19 / 21

20 TAHSİS SAHİBİNİN FOTOĞRAF ARACIN Plaka No :. Cinsi :. Adı : Markası :. Soyadı : Modeli :. Baba Adı : Doğum Yeri : Doğum Tarihi : İkametgah Adresi:. TASDİK YERİ Sürücü Belgesi :. ARACIN MUAYENESİ /../20. tarihine kadar geçerlidir...muayene İstasyonu İmza /../20. tarihine kadar geçerlidir...muayene İstasyonu İmza /../20. tarihine kadar geçerlidir...muayene İstasyonu İmza AMASYA BELEDİYESİ Şehir İçi Yolcu Taşıma Ruhsatı /../20. tarihine kadar geçerlidir...muayene İstasyonu İmza EK-6 Sayfa 20 / 21

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ Nisan 2015 - ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ 2 OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmi Gazete 3 Yasal Dayanaklar: 26.09.2011 tarihli

Detaylı

14 HAZİRAN 2003TARİH VE 25138 SAYILI RESMİ GAZETEDE İçişleri Bakanlığından: Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği

14 HAZİRAN 2003TARİH VE 25138 SAYILI RESMİ GAZETEDE İçişleri Bakanlığından: Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği 14 HAZİRAN 2003TARİH VE 25138 SAYILI RESMİ GAZETEDE İçişleri Bakanlığından: Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; zorunlu eğitim

Detaylı

T.C. KEPEZ BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KEPEZ BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KEPEZ BELEDİYESİ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ 2018 T.C. KEPEZ BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1- Bu yönetmelik Kepez Belediyesi sınırları

Detaylı

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI Trafik ve Denetim ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Koordinasyon ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Planlama ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme

Detaylı

BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ KARAR TARİHİ : 09/07/2010 KARAR NO : 2010/69 Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Bilecik Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde her türlü servis taşımacılığı

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1. T Plaka Devirleri 2. S Plaka Devir HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru Formu.(Ek-1) (Devir

Detaylı

KARAR NO.106 BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ( S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanak

KARAR NO.106 BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ( S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanak KARAR NO.106 Yönetmelik gereği yerine getirilmesi gereken evraklar ve araç uygunluk belgesi tamamlanan araçların; a) Servis aracı güzergah izin belgesi için:150 TL b) Servis aracı uygunluk belgesi için

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26627 YÖNETMELİK Ulaştırma Bakanlığından: OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete Sayı : 26627 YÖNETMELİK Ulaştırma Bakanlığından: OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Sayı : 26627 YÖNETMELİK Ulaştırma Bakanlığından: OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2007 SALI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 360 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Yeni Konya Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

YÖNETMELİK OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26627 Ulaştırma Bakanlığından: YÖNETMELİK 28.08.2007 tarih ve 26627 sayılı Resmi Gazete (Asıl) 11.10.2008 tarih ve 270217 sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik) 17.09.2009

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 359 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Anadolu Manşet Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

T.C. YUSUFELİ BELEDİYESİ ZABITA AMİRLİĞİ (S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ

T.C. YUSUFELİ BELEDİYESİ ZABITA AMİRLİĞİ (S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ T.C. YUSUFELİ BELEDİYESİ ZABITA AMİRLİĞİ (S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Yusufeli Belediyesi sınırları içinde yer alan ve bu sınırlar

Detaylı

KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI

KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI KARAR TARİHİ: 03.12.2014 KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI KARAR-481 Belediye Meclisimizin 08.10.2014 tarih ve 348 sayılı kararları ile İdari İşler Komisyonuna havale edilen,; İl sınırları içinde yolcu taşıma

Detaylı

(04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

(04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ (04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Kırklareli

Detaylı

T.C. MERZİFON BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ. (S Plaka)

T.C. MERZİFON BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ. (S Plaka) T.C. MERZİFON BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ (S Plaka) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Merzifon Belediyesi sınırları için Özel Servis Araçlarının

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, Düzce Belediyesi sınırları içinde vatandaşın ulaşım ihtiyacını

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka)

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka) Belediye Meclisi Kararı: 15/01/2007 tarih ve 16 sayılı AMAC: Madde: 1- Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

AVANOS BELEDĠYESĠ ġehġr ĠÇĠ MĠNĠBÜS YÖNETMELĠĞĠ

AVANOS BELEDĠYESĠ ġehġr ĠÇĠ MĠNĠBÜS YÖNETMELĠĞĠ AVANOS BELEDĠYESĠ ġehġr ĠÇĠ MĠNĠBÜS YÖNETMELĠĞĠ KARAR TARĠHĠ : 11 / 05 / 2009 KARA NO : 8 Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Avanos Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda, yolcu taşıma izni verilen

Detaylı

YÖNETMELİK OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26627 Ulaştırma Bakanlığından: YÖNETMELİK 28.08.2007 tarih ve 26627 sayılı Resmi Gazete (Asıl) 11.10.2008 tarih ve 27021 sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik) 17.09.2009

Detaylı

T.C. DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI

T.C. DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI TĐCARĐ HATLI MĐNĐBÜSLERĐN ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Amaç : BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Madde: 1- Bu yönetmeliğin amacı; Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda

Detaylı

OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ

OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.08.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26627 OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; zorunlu eğitim

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/088 Meclis Karar Tarihi : 14.08.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.08.2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönerge Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönerge Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 361 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Konya Postası Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

T.C. KIRIKKALE BELEDİYESİ TİCARİ (M) PLAKALI MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KIRIKKALE BELEDİYESİ TİCARİ (M) PLAKALI MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KIRIKKALE BELEDİYESİ TİCARİ (M) PLAKALI MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK AMAÇ: Madde -1 -Bu Yönetmelik Kırıkkale Belediyesi sınırları içinde belirlenen

Detaylı

NEVŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

NEVŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ NEVŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Nevşehir Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda yolcu taşıma izni

Detaylı

ÇINARCIK BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

ÇINARCIK BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar ÇINARCIK BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- a) Bu Yönetmeliğin amacı; Çınarcık Belediyesi sınırları ve mücavir

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Araç Kiralama Yönetmeliği İçindekiler 1.BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, BAĞLAYICILIK, TANIMLAR VE HUKUKİ SORUMLULUK... 3 1.1. AMAÇ... 3 1.2. KAPSAM...

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ (S) PLAKALI SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ (S) PLAKALI SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ (S) PLAKALI SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik Gölyaka Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda

Detaylı

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Personel Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1) Personel Servis Aracı Başvuru Formu 2) Araç

Detaylı

BULANCAK BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

BULANCAK BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak BULANCAK BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, Bulancak Belediyesi sınırları içinde vatandaşın ulaşım

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ (C Plaka)

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ (C Plaka) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ (C Plaka) Belediye Meclis Kararı: 15/01/2007 tarih ve 16 sayılı AMAÇ: Madde 1- Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İKAMETGAH GEÇİCİ YER TAHSİS BELGESİ ENCÜMEN ONAYI GEREKLİDİR. (İŞGALİYE) TALEBİ TEK ÜRÜN İÇİN GEÇERLİDİR.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İKAMETGAH GEÇİCİ YER TAHSİS BELGESİ ENCÜMEN ONAYI GEREKLİDİR. (İŞGALİYE) TALEBİ TEK ÜRÜN İÇİN GEÇERLİDİR. SIRA NO HİZMETİN ADI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1 Sayfa 1 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ (EN GEÇ) 130 ADRES TESPİTİ 2 GÜN İLAN METNİ 131 ANONS TARİH VE NO 132 CEZAYA İTİRAZ ZABIT VARAKASI

Detaylı

ORTAKÖY BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI VE TAKSİ DOLMUŞ-MİNİBÜS ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ

ORTAKÖY BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI VE TAKSİ DOLMUŞ-MİNİBÜS ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ ORTAKÖY BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI VE TAKSİ DOLMUŞ-MİNİBÜS ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ 2016 1 T.C. ORTAKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI VE TAKSİ DOLMUŞ-MİNİBÜS ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ

Detaylı

KAPAKLI BELEDİYESİ (T) PLAKALI TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

KAPAKLI BELEDİYESİ (T) PLAKALI TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar KAPAKLI BELEDİYESİ (T) PLAKALI TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Kapaklı Belediyesi mücavir alan sınırları içinde yolcu taşıma izni verilen

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki tüm kamu

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ 4265 KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/2/2004 No : 2004/6801 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/4/1987 No : 3348 5/1/1961 No : 237 Yayımlandığı

Detaylı

KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI

KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI KARAR TARİHİ: 07.12.2010 KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI KARAR-443 Belediye Meclisinin 05.11.2010 tarih ve 359 sayılı kararı ile tekrar İdari İşler Komisyonuna havale edilen Özel Servis Araçları Yönetmeliği

Detaylı

BABAESKİ BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE TAKSİ YÖNETMELİĞİ

BABAESKİ BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE TAKSİ YÖNETMELİĞİ BABAESKİ BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 :AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Babaeski Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde belirlenen

Detaylı

OKUL SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ

OKUL SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ OKUL SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ Resmî Gazete : 28.08.2007/26627 Ek ve Değişiklikler: 1) 11.10.2008/27021 RG 2) 17.9.2009/27352 RG BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ

TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 YENİ KAYIT (FATURALI) TİCARİ PLAKALI (S, M, T Plakalar) ARAÇLARDAN İSTENEN BELGELER DEVİR İŞLEMLERİNDE

Detaylı

DEVREK BELEDĠYESĠ SERVĠS ARACI YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

DEVREK BELEDĠYESĠ SERVĠS ARACI YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK DEVREK BELEDĠYESĠ SERVĠS ARACI YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, toplu taşıma hizmetlerini bir yönetim, yürütüm ve denetim organizasyonu altında bütünleştirmek

Detaylı

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 6/2/2004-2004/6801

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 6/2/2004-2004/6801 KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 6/2/2004-2004/6801 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 09/04/1987-3348 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No :

Detaylı

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI S.NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden

Detaylı

HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Havsa Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergahlarda yolcu taşıma izni verilen (T)

Detaylı

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karayolu Taşıma Yönetmeliği 25.05.2018 ESKİ HÜKÜMLER Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri MADDE 40 (15) Emniyet Genel Müdürlüğünün elektronik kayıtlarında geçerli Araç Tesciline İlişkin Geçici

Detaylı

1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet ve Diğer Müracaatlar. 1 Fotoğraf 2 Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyanı

1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet ve Diğer Müracaatlar. 1 Fotoğraf 2 Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyanı T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Elektronik Posta 1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ TAKSİ HİZMET YÖNETMELİĞİ (TT - T Plaka)

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ TAKSİ HİZMET YÖNETMELİĞİ (TT - T Plaka) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ TAKSİ HİZMET YÖNETMELİĞİ (TT - T Plaka) Belediye Meclisi Kararı: 15/01/2007 tarih ve 16 sayılı AMAÇ: Madde: 1-Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde

Detaylı

KASTAMONU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI

KASTAMONU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI KASTAMONU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI S.NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRASİ (EN GEÇ) 1 2-) Teknik

Detaylı

TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MARMARAEREĞLİSİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MARMARAEREĞLİSİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MARMARAEREĞLİSİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI Nakil Olan Ticari Araçlarda İstenen Belgeler Unvan Değişikliği - Ad, Soyad Değişikliği

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DOLMUŞ TAKSİ ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DOLMUŞ TAKSİ ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DOLMUŞ TAKSİ ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1.BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ Madde 1-Bu Yönetmelik Gölyaka Belediyesi sınırları ve mücavir alanları

Detaylı

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Araç Tescil 2 Nakil Olan Araçlardan 3 Yeni Kayıt (Faturalı)

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, can ve mal güvenliği yönünden; Karabük Üniversitesinin yönetimi altındaki alanlar içinde trafik düzeninin sağlanması

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2016/219 Meclis Karar Tarihi : 11.08.2016 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONEL SERVİS ARAÇLARI (S PLAKA) HİZMET YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanaklar ve Tanımlar

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONEL SERVİS ARAÇLARI (S PLAKA) HİZMET YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanaklar ve Tanımlar T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONEL SERVİS ARAÇLARI (S PLAKA) HİZMET YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Yasal Dayanaklar ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI

PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI S.NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden

Detaylı

BÖLÜM 1 :AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

BÖLÜM 1 :AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK EDİRNE BELEDİYESİ (S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ 04/10/2005 tarih ve 2005/134-389 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen 04.02.2009 tarih 2009/65-118 sayılı Meclis Kararı ile yapılan değişiklikler 03.06.2009

Detaylı

DENİZ YOLU İLE YAPILACAK DÜZENLİ SEFERLERE DAİR YÖNETMELİK

DENİZ YOLU İLE YAPILACAK DÜZENLİ SEFERLERE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27766 DENİZ YOLU İLE YAPILACAK DÜZENLİ SEFERLERE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-23/8/2014-29097)

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ ŞEHİR İÇİ DOLMUŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

GİRESUN BELEDİYESİ ŞEHİR İÇİ DOLMUŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar GİRESUN BELEDİYESİ ŞEHİR İÇİ DOLMUŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Giresun Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde toplu taşıma

Detaylı

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 S.NO 1 HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden Trafik Cezası borcu yoktur yazısı.

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, Düzce Belediyesi sınırları içinde vatandaşın ulaşım ihtiyacını

Detaylı

S.N Hizmetin Adı İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi GİRİŞ ÇIKIŞ 1-Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi BELGESİ

S.N Hizmetin Adı İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi GİRİŞ ÇIKIŞ 1-Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi BELGESİ T.C. HANÖNÜ KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.N Hizmetin Adı İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi GİRİŞ ÇIKIŞ 1-Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi BELGESİ 15 DAKİKA 2-Dilekçe

Detaylı

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönerge Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Tanımlar: Madde 4- Bu yönetmelikte geçen terimlerden, Araç Sürücüsü : Minibüs, midibüs ve otobüsü sevk ve idare eden şoför

Tanımlar: Madde 4- Bu yönetmelikte geçen terimlerden, Araç Sürücüsü : Minibüs, midibüs ve otobüsü sevk ve idare eden şoför EDİRNE BELEDİYESİ SINIRLARI (MÜCAVİR ALANI DAHİL) İÇERİSİNDE BULUNAN KÖYLERDEN ŞEHİR MERKEZİNE TAŞIMACILIK YAPAN ( J ) PLAKALI MİNİBÜS, MİDİBÜS VE OTOBÜSLERİN ÇALIŞMA ESALARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM 1

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİNİBÜS ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİNİBÜS ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİNİBÜS ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ 1.BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR, AMAÇ Madde 1-Bu Yönetmelik Gölyaka Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içerisinde

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARAÇLARI (J PLAKA) HİZMET YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanaklar ve Tanımlar

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARAÇLARI (J PLAKA) HİZMET YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanaklar ve Tanımlar T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARAÇLARI (J PLAKA) HİZMET YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Yasal Dayanaklar ve Tanımlar Amaç Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ 1.BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR, AMAÇ Madde 1-Bu Yönetmelik Gölyaka Belediyesi sınırları ve mücavir

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAKSİ - DOLMUŞ MİNİBÜS- SERVİS ARAÇLARI VE ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM TANIMLAR YASAL DAYANAK

Detaylı

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU 1 2 3 ADI Yeni Kayıt Araç Tescil İşlemleri Trafik şahadetnameli Araç Tescil İşlemleri Kendi Adına Nakil Olan Araçların Tescil İşlemleri 1-Fatura 2-Uygunluk Belgesi (Aslı) 3-Özel tüketim Vergisi Makbuzu

Detaylı

ANTALYA ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 VATANDA A SUNULAN HİZMETİN ADI C 1 Yetki Belgesi Verme ( İştigal konusu ile ilgili Uluslararası eşya taşımacılığı yapacaklara verilir.) C 2 Yetki Belgesi Verme ( Eşyanın durumuna göre Uluslararası

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur.07/05/2008

Meclisin tasviplerine arz olunur.07/05/2008 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 07/05/2008 2008/42 (2008/42)GÜNDEM 1: Belediye Meclisinin 01/05/2008 tarih ve 179 nolu kararı ile komisyonumuza havale edilen; Uydukent minibüs

Detaylı

ANKARA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANKARA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 C 1 Yetki Belgesi Verme ( İştigal

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 01 Şikayet Müracaatları 1-Şikayet Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Tanıkları 4-Tanık

Detaylı

EĞİRDİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU

EĞİRDİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU 1 2 3 ADI Yeni Kayıt Araç Tescil İşlemleri Trafik şahadetnameli Araç Tescil İşlemleri Kendi Adına Nakil Olan Araçların Tescil İşlemleri 1-Fatura 2-Uygunluk Belgesi (Aslı) 3-Özel tüketim Vergisi Makbuzu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. c )Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları, Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden,

BİRİNCİ BÖLÜM. c )Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları, Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışan

Detaylı

T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ

T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ Madde 1: Amaç Bu Yönergenin amacı; hizmet alım sözleşmesine istinaden çalışan veya kadrolu şoför veya görevli personel ile bunların haricinde

Detaylı

1. Yurtiçi yolcu taşımacılığı konusunda faaliyet gösteren sürücülerin, sahip olması gereken Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

1. Yurtiçi yolcu taşımacılığı konusunda faaliyet gösteren sürücülerin, sahip olması gereken Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdakilerden hangisidir? 1. Yurtiçi yolcu taşımacılığı konusunda faaliyet gösteren sürücülerin, sahip olması gereken Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdakilerden hangisidir? A) SRC2 Belgesi B) SRC3 Belgesi C) SRC4 Belgesi D) SRC5

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - Öğrenim Belgesi (Belgenin aslı veya sürücü kursu veya okulundan tasdikli fotokopisi) 2 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 )

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTO KİRALAMA İŞYERLERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 2017 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTO KİRALAMA İŞYERLERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 2017 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTO KİRALAMA İŞYERLERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 2017 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1 Madde 2 Madde 3 Madde 4 Amaç Kapsam Hukuki Dayanak

Detaylı

Personel Servisi Değerlendirme Formu

Personel Servisi Değerlendirme Formu 1. AMAÇ Sayfa: 1 / 5 Bu çalışmanın amacı firmamızın güvenliği açısından uygunluğunu denetlemek ve eksikliklerin belirlenerek giderilmesi konusunda çalışmalar yapmaktır. 2. FİRMA BİLGİLERİ Ünvanı : Adresi

Detaylı

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL SATIŞINA AİT (İDARİ ŞARTNAMEDİR)

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL SATIŞINA AİT (İDARİ ŞARTNAMEDİR) BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL SATIŞINA AİT (İDARİ ŞARTNAMEDİR) Madde 1. İHALENİN KONUSU ve ŞEKLİ Bolu İli Merkez İlçesi yanında bulunan A Bloktaki taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a,36,37

Detaylı

T.C. KOZAKLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği Belgelendirme Büro Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C. KOZAKLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği Belgelendirme Büro Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C. KOZAKLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği Belgelendirme Büro Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 ) 2 - Sürücü Olur Raporu (Son 1 yıl içerisinde Aksaray'dan alınmış ve sınıfına uygun olmalı.)

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SÜRÜCÜ BELGESİ BÜRO AMİRLİĞİ HİZMETİN

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARAÇLARI (J PLAKA) HİZMET YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanaklar ve Tanımlar

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARAÇLARI (J PLAKA) HİZMET YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanaklar ve Tanımlar T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARAÇLARI (J PLAKA) HİZMET YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Yasal Dayanaklar ve Tanımlar Amaç Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİVAS ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) BA VURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİVAS ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) BA VURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO Sayfa 1 SIRA NO HİZMETİN ADI 1 C1 YETKİ BELGE KURULU U 2 C2 YETKİ BELGE KURULU U 3 C3 YETKİ BELGE KURULU U 4 G2 YETKİ BELGE KURULU U 5 H2 YETKİ BELGE KURULU U 6 C1 YETKİ BELGE YENİLEMESİ 7 C2 YETKİ BELGE

Detaylı

ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İndirimsiz (Tam)Seyahat Kartı 1- Seyahat kartı satış noktalarından kart bedelini

Detaylı

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Ankara İli Çubuk ilçesi, Yazır Mahallesinde bulunan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale ile satılacaktır.

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARAÇLARI (J PLAKA) HİZMET YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanaklar ve Tanımlar

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARAÇLARI (J PLAKA) HİZMET YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanaklar ve Tanımlar T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARAÇLARI (J PLAKA) HİZMET YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Yasal Dayanaklar ve Tanımlar Amaç Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 108 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi 109 Geçiş Yolu İzin Belgesi 110 Yol Güzergâh Belgesi Veren C Plakalı Araçların İşlemleri) 2-Vaziyet planı (1/200 ölçekli), 3-Tapu veya

Detaylı