Bağlama elemanı olarak somunlu, somunsuz ve saplama olmak üzere üç şekilde kullanılır. Saplamaların bir tarafı doğrudan doğruya bağlanacak parçaların

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bağlama elemanı olarak somunlu, somunsuz ve saplama olmak üzere üç şekilde kullanılır. Saplamaların bir tarafı doğrudan doğruya bağlanacak parçaların"

Transkript

1 CIVATA BAĞLANTILARI Cıvatalar makinaların montajında, yatakların ve makinaların temele tespitinde, boru flanşların, silindir kapaklarının bağlantısında, çelik konstrüksiyonlarda ve benzeri bir çok yerlerde bağlantı elemanı olarak kullanılırlar.

2 Bağlama elemanı olarak somunlu, somunsuz ve saplama olmak üzere üç şekilde kullanılır. Saplamaların bir tarafı doğrudan doğruya bağlanacak parçaların birine vidalanır. Saplamalar sık sık çözülmesi gereken sistemlerde kullanılır. Cıvataların bağlama ve çözme işlemleri anahtar veya tornavida denilen takımlarla yapılır.

3 Cıvatalı Bağlantı Konstrüksiyon Örnekleri

4 Cıvatalar ve Vidaların görevleri: 1. Sökülebilen bağlantılarda tesbit cıvatası olarak. Tespit ettikten sonra öngerilim vermek maksadıyla. 3. Tapa ve kör tapa olarak. 4. Boşluk ve aşınmaları ayarlamak için ayar cıvatası olarak 5. Ölçme aletlerinde ölçü vidası olarak(mikrometre). 6. Küçük kuvvetleri büyük kuvvetlere çevirmek için (mengene, vidalı pres). 7. Dönme hareketini ilerlemeye, ilerlemeyi dönmeye çevirmek için (yivset-mermi).

5 Cıvataların teknikte neden çok kullanılırlar? 1. Çözmek ve bağlamak çok kolaydır.. Standart olarak hazırlanmışlardır. 3. Kolay imal edilirler. 4. Değişik uygulamalar için değişik tipleri mevcuttur.

6 Dezavantajları; 1. Kendi kendine çözülmemesi için emniyet önlemleri almak gerekir.. Vidanın merkezleme kalitesi yoktur. 3. Kertik (Çentik) tesiri ile kopabilir, 4. Ötelemenin dönmeye çevrilmesinde verim düşüktür.

7 Vidanın Özellikleri ve Genel Boyutlar Vida silindirik çubukların dış ve dairesel deliklerin iç yüzeyine açılmış helis şeklinde kanaldır. Vidayı;h hatve, silindir çapı d ve eğim açısı ß olmak üzere üç ana faktör karakterize eder. Vida bir kanal şeklinde olduğu için dış (d) ve iç (d 1 ) olmak üzere iki çaptan ve bunlarını ortalamasından (d ) söz edilebilir. Aynı durum eğim açısına da yansır.

8 h h h d tan=h/(d)

9 CIVATA BAĞLANTILARI Vidaların sınıflandırılması Profillerine göre Üçgen (Metrik, Whitworth), Trapez, Testere, Yuvarlak, Kare Helis yönüne göre sağ (siy) veya sol (sity) helis Ağız sayısına göre bir, iki, üç veya dört ağızlı olabilirler.

10

11 Üçgen vidalar l)whitworth vidaları, Normal whitworth vidaları ve Whitworth boru vidası olarak ikiye ayrılır. -Normal Whitworth vidası: Tepe açısı 55 lik ikizkenar üçgen olan, dış yüksekliğinin de yuvarlatılarak 1/6 sı alınan bu vida bağlama işlerinde kullanılmaktadır.

12 Üçgen vidalar -Whitworth Boru vidası: TSCI/3...5 'e göre 1/8 "..6" arasında standartlaştırılmıştır. Dişleri fazla kalın olmayan boru cidarını zayıflatmamak için ince tutulmuştur- Orta (o) ve kaba (k) kalite olarak üretilirler. Sızdırmazlıkları keten lifler ve PTE band ile sağlandığı gibi, sızdırmazlıkları kendinden sağlanan konik uçlu whitworth boru vidaları da vardır. (TS 61/6)

13 Üçgen vidalar -BS vidası: İngiliz standartlarında bulunan 3/16 den 4 1/4" kadar çaplar arasında standartlaştırılan bu vidaların tepe (uç) açısı 47,5 dir. ) Metrik vidalar: Tepe açısı 60 olan bu vidaların kalın ve ince dişli tipleri vardır. İmalat toleransları ince (i), orta (o) ve kaba (k) olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. 3)UST vidası: Metrik vida dişi gibi 60 tepe açılıdır Vida diş üstünde 1/8, diş dibinde ise 1/6 lık bir düzeltme yapılmıştır. Kaba adımlı (MNC) ve ince adımlı UN olmak üzere ikiye ayrılır.

14 CIVATA BAĞLANTILARI NORMAL WHITWORTH VĠDASI

15 CIVATA BAĞLANTILARI WHITWORTH BORU VĠDASI

16 CIVATA BAĞLANTILARI BS ĠNGĠLĠZ ĠNCE ADIMLI VĠDASI

17 CIVATA BAĞLANTILARI Üçgen vidalar Ġç vida (somun) Vida Ģaftı (dıģ vida)

18 CIVATA BAĞLANTILARI Trapez Vidalar Vida kesiti 30 tepe açılı trapezdir. Hareket vidası olarak preslerin millerinde, krikolarda, ventillerde, vanalarda, torna tezgahlarının ana millerinde kullanılır. Çoğu kez otoblokajı kaldırmak ve hareketi hızlandırmak amacıyla çok ağızlı yapılır. Bazen sık sık çözülen yerlerde tesbit cıvatası olarak da kullanılır.

19 Trapez Vidalar CIVATA BAĞLANTILARI

20 CIVATA BAĞLANTILARI Testere dişli vidalar Çok önemli bir hareket vidasıdır. Tek yönden çok büyük kuvvetle yüklenen yerlerde örneğin preslerde kullanılır. Taşıyıcı yüzey vida eksenine hemen hemen dikeydir. Sırt yüzeyi ise bu eksenle 30 lik bir açı meydana getirir. Dış vidanın diş dibi çapı ile somunun diş dibi çapı eşit alınarak her iki parça için silindirik bir klavuz elde edilir. Bu yapılmazsa çalışmada tutukluk olur. Hareket vidası olarak kullanıldığından çok ağızlı olarak üretilirler.

21 CIVATA BAĞLANTILARI Yuvarlak dişli vidalar Sızdırmazlık gereken yerlerde (şişe, kavanoz ağızlarında), keskin profilli vidaların pislik, kum, toz ve pastan fazla zarar gördükleri yerlerde (kirli su vana milleri, itaiye armatürleri) kullanılırlar.

22 CIVATA BAĞLANTILARI Yuvarlak diģli vidalar

23 CIVATA BAĞLANTILARI Kare (Dikdörtgen) vidalar Hareket vidası olarak kullanılırlar. Ancak imalattan sırasında taşıyıcı yüzeylerin temiz çıkması için torna tezgahının takımları çok hassas ayarlanmalı ve her iki diş yüzünü ayrı ayrı işlemeleri gerekir.

24 CIVATA BAĞLANTILARI VĠDA GÖSTERĠMLERĠ ÖZEL DURUMLAR Metrik (M) DiĢ baģı çapı (mm) M0 Metrik ince diģ (M) DiĢ baģı çapı (mm) x hatve (mm) M80xl.5 Sol vida MlO.Sol Whitworth vida (W) DiĢ BaĢı çapı(inch) x hatve (mm) W"5.645 Çot ağızlı () vida M10. ağızlı Trapez vida (Tr) DiĢ baģı çapı (mm) x hatve (mm) Tr48x8 Çok ağızlı (3) sol vida M10.3 ağızlı sol Testere vida (Tv) DiĢ baģı çapı (mm) x hatve (mm) Tvl00xl Yuvarlak vida (Tv) DiĢ baģı çapı (mm) x hatve (mm). Yv40x 4.33 Boru diģi ve \idasi (R) Borunun nominal çapı (inch) Rl"

25 CIVATA BAĞLANTILARI DIN ve TS Standartlarına göre semboller: d,dı,d,d,dı.d,h,,p,t, t 1, t,

26 CIVATA BAĞLANTILARI Vida Toleransları: Vidaların birbirinden bağımsız olan 5 toleransı vardır ait oldukları boyutun indis olarak gösterirsek bunlar, Td, Td, TD, Td1, TD1 dir. cıvata ve somunlarda birim delik sistemi kullanılır. ISO tolerans sistemine göre cıvata vidasının tolerans bölgeleri e, g, h somun vidasının tolerans bölgeleri G, H'dir. Bu bölgelere bağlı olarak ince (i), orta (o) ve kaba (k) olmak üzere üç tolerans sınıfı vardır.

27 CIVATA BAĞLANTILARI cıvata vidası M 0-4g 6g Ortalama çapın tolerans alanı DıĢ çapın tolerans alanı

28 CIVATA BAĞLANTILARI Somun vidası M 14-4G 6G Ortalama çapın tolerans alanı DıĢ çapın tolerans alanı

29 Cıvata Malzemeleri ve Üretim Cıvata Malzemeleri Yöntemleri Cıvata ve somunlar genellikle çelikten imal edilirler. Ayrıca çeşitli amaçlar için Al alaşım, pirinç, teflon, polyamid gibi malzemeler de kullanılmaktadır. Cıvataların mekanik özellikleri kabartma olarak başlarına yazılır. Eski Sembol Yeni Sembol 4A 4D 4S 5D 5S 6D 6S 6G 8G 10K 1K S

30 ÜRETĠM YÖNTEMLERĠ Talaş Kaldırarak Vida Dişi Açılması: Az sayıda yapılacak üretimde vida dişleri torna veya revolver tezgahlarında, lokmalar veya otomatik paftalar kullanılarak açılabilir. Trapez, testere, yuvarlak ve kare profilli vidalar torna tezgahında açılabilir. Büyük seriler halinde vida dişi soyma aparatları veya vida dişi frezeleme aparatları kullanılmak suretiyle ekonomik şekilde açılabilir. Bu aparatlarda yüksek kesme hızları ve bu sayede temiz vida dişi oturma yüzeyleri elde edilir.

31 ÜRETĠM YÖNTEMLERĠ Talaş Kaldırarak Vida Dişi Açılması: Somunlar ise az sayıda üretileceklerse kılavuz kullanılarak elde veya matkapta, çok sayıda üretileceklerse otomatik somun dişi açma tezgahlarında üretilirler. Hareket vidalarının somun dişleri torna tezgahlarında açılır.

32 ÜRETĠM YÖNTEMLERĠ Talaş Kaldırmadan Vida Dişi Açılması Bu metotla yaklaşık d çapındaki bir malzemeye ovalama ile dişler açılır, bu metodun talaş kaldırarak diş açma metoduna göre üstünlükleri; Malzeme tasarrufu Zaman tasarrufu Malzemenin liflerinin kesilmemesi sonucu titreşimli yüklere karşı daha dayanıklı olması.

33 ÜRETĠM YÖNTEMLERĠ Ġki silindir segmanı ile

34 CIVATA ġekġllerġ

35 SOMUN ġekġllerġ

36 LANġ BAĞLANTILARI

37 Cıvata Bağlantılarını Sıkma Ve Çözme Metodları Ön gerilme kuvvetinin cıvataya sağlıklı olarak etki etmesi bağlantının emniyetli olması açısından önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle seçilecek sıkma metoduna dikkat etmek gerekir. Bu amaçla kullanılan metotlar üç ana gruba ayrılırlar. 1.Mekanik olarak sıkma (tek ve çift ağızlı anahtarlarla, yıldız anahtarlarla, inbus "altı köşe" anahtarlarla, lokma anahtarlarla ve tornavidalarla).hidrolik (basınç) ile sıkma 3.Termik (ısı) ile sıkma

38 Altı köģe cıvatalar

39 Kanca anahtar

40 Takım cıvata BaĢı Özel baģlı cıvatalar ve uygun takım (tornavida) ağızları

41 ÇÖZÜLMEYE KARġI EMNĠYET TEDBĠRLERĠ Bir cıvata bağlantısının iyi bir ön gerilme kuvveti verilerek sıkılmış olması çözülmeye karşı en büyük emniyetidir. akat değişken olarak etki eden işletme kuvvetinden dolayı ön gerilme kuvveti azalıp vida dişleri arasında oluşturduğu sürtünme ortadan kalkmasıyla cıvata bağlantısı gevşeyebilir. Bu durumun önüne geçmek için şekil bağlı ve kuvvet bağlı emniyet tedbirleri alınmaktadır. Bunların dışında son zamanlarda yapıştırma usulü ile de cıvata bağlantıları emniyete alınmaktadır.

42 Çözülmeye KarĢı Emniyet Tedbirleri ġekil bağlı cıvata emniyetleri

43 Çözülmeye KarĢı Emniyet Tedbirleri Kuvvet bağlı cıvata emniyetleri

44 Çözülmeye KarĢı Emniyet Tedbirleri Tırtılı rondela çifti (NORD-LOCK sistemi) Somunların ve cıvata başının artına oturma yüzeyi düz değilse (döküm ve dövme paçalarda olduğu gibi) bir pul konur. Böylece sıkma ve çözme momentinin gereksiz artması ve (bağlanan parçaların yumuşak olması durumunda ise pul oturma yüzeyini arttırdığından) yüzeylerin ezilmesi önlenmiş olur. Çelik konstrüksiyonlarda ise U ve I profillerinin ayaklan belli bir eğimde olduğu için cıvata eksenine dik bir oturma yüzeyi sağlamak amacıyla özel pullar kullanılır.

45 Çözülmeye KarĢı Emniyet Tedbirleri Profil çeliklerinde özel pul

46 CIVATA BAĞLANTILARI Cıvata bağlantılarına bağlama; Somunun sıkılması ile meydana gelen ön gerilme kuvveti ile gerçekleşir.

47 Cıvataların ön gerilmeli takılmaları, 1. Sızdırmazlığı sağlar. Değişken zorlanma durumunda, gerilme genliğini azaltarak cıvataların ömrünü arttırır.

48 Hesaplama Yöntemi Bu kuvveti meydana getirebilmek için somun; M stop =M s +M momenti ile sıkılmalıdır. M s momenti cıvata vidası ile somun vidası arasındaki sıkma momenti M momenti somun veya cıvata başı ile bağlanacak parça arasındaki sürtünme momentidir.

49 Sıkma olayının fiziksel esası eğik düzlem ve sürtünmeye dayanmaktadır. Somunun sıkılması bir yükün eğik düzlem üzerinde kaldırılmasına benzer. M s = t.d / ön n t h n

50 Sürtünme açısı kare vidalar için tan= n/n= Üçgen&trapez vidalar için tan =, =/cos(/) n n ön t

51 ).tan( ).tan( ön tüçgen ön tkare 0 0 y x t n n ön Sıkma momenti tan sin cos cos sin 0 cos sin 0 sin cos 0 sin cos 0 ön t n n t x ön n n ön n y sürtünmeaçısı sürtünmekatsayısı ön ön t : ; : ) tan(.tan tan 1 tan tan

52 1 ; ) ) tan( ( /. ; ) ) tan( ( /. d d d d d M d d M ı ön t üçgen s ön t kare s

53 Çözme momenti ön n t n M M çöz kare çöz üçgen = = ' t kare ' t üçgen d ( ) d ( ; ) ' t kare ; = ' t üçgen ön tan(β -ρ) ; = ön ' tan(β -ρ )

54 M momentinin belirlenmesi M momenti somun veya cıvata başı ile bağlanacak parça arasındaki sürtünme momentidir.

55 Cıvata Bağlantısının Kilitlenme (otoblokaj) ġartı Tespit cıvatalarında bağlantının kendi kendine çözülmemesi istenir. Bunun için eksenel kuvvetinin bir döndürme momenti meydana getirmemesi gerekir. Bu durumda bağlantıyı sökmek için sökme yönünde bir moment uygulanması gerekir. Buna göre; d tan / Mçöz ön 0 / şartından veya elde edilir. Bu cıvataların çözülmeme otoblokaj şartıdır. Kilitlemeli (otoblokajlı ) sistemlerde; M çöz ön d / tan 0 şeklindedir.

56 Cıvatanın sökülmesini önleyen kuvvet n cosβ Cıvatayı sökmeye çalışan kuvvet n sinβ Cıvatanın kendiliğinden sökülmemesi için ; n sinβ n cosβ n sinβ cosβ sinβ sinβ/ cosβ tanρ tanβ n cosβ ρ β Kare vida ρ β Üçgen vida

57

58 n n t ön tkare tüçgen ön.tan( ) ön.tan( )

59 Çözme durumunda t ön n β tkare tüçgen ön.tan( ) ön.tan( )

60 t Otoblokajlı durumda n β ön ρ > β (Kare vida) tkare tüçgen ön.tan( ) ön.tan( )

61 Cıvatanın sökülmesini önleyen kuvvet n cosβ Cıvatayı sökmeye çalışan kuvvet n sinβ Cıvatanın kendiliğinden sökülmemesi için ; n sinβ n cosβ n sinβ cosβ sinβ sinβ/ cosβ tanρ tanβ n cosβ ρ β Kare vida ρ β Üçgen vida

62 Verim Cıvata sisteminin verimi sistemden alınan iģin verilen iģe oranından hesap edilebilir. Sıkılan cıvatalarda ön.h h t tan ön M. s.h Çözülen cıvatalarda, ön / d / tan. tan ön.h M. / çöz tan( ).h tan ön tan

63 Otoblokajlı bir vidada; Sınır durum olan β=ρ için açılar küçük olduğundan; tan(β+ρ )~ β+ρ = β yazılarak tan tan( / ) 1

64 ÖNGERĠLME TEORĠSĠ Bu teori sıkılarak takılan bir cıvata bağlantısında, cıvata sistemine gelen işletme kuvvetinin etkisini gösterir. Bir cıvata bağlantısının, a) Serbest b) sıkıldıktan sonraki c) işletme kuvveti etkisi altındaki durumları şekillerle gösterilecektir.

65

66 websitem.gazi.edu.tr/nihatgem/

67

68 Serbest Sıkma durumunda İşletme kuvveti etkidiğinde

69 c top z ön iş ön o b φ ψ δ c δ δ p δp δ ctop δ ptop

70 Değişken zorlanmada ön=sbt iş=sbt c top z1 ön z o1 o b 1 φ b φ 1 ψ δ c δ δ p

71 Değişken zorlanma durumunda iş =sabit ön =sabit z1 z ÖN ÖN δ c δ c

72 Sızdırmazlık durumunda iş =sabit ön =sabit ÖN ÖN b1 b δ p δ p

73 Değişken Kesitli Cıvataların Rijitliği 1 k ctop = 1 k c1 + 1 k c +... = 1 E civ ( L A 1 c1 + L A c +...)

74 Sıkılan Parçaların Rijitliği k A p p = = E p π 4 L A p p (D eş - d D ) D eş = s + k o L p d D Sıkılan parçalar arasında conta varsa 1 k p top = 1 k p 1 + k 1 conta k conta = A conta s E conta conta

75

76 p=,5mpa

77 Ø390 Ø370 Ø345 Ø30 Ø30,5 MPa Ø300

78

79

80 A) Öngerilmesiz cıvatalar ç iş. d ç 4 1 s Ak ç.d 4 ön 1 Boyutlandırma için Top. d 4 1 Statik zorlanmada s Ak i) Sıkma sırasında ; Ms 3.d 1 ; B 16 c b ön : ç. d1 4 s ii) İşletme sırasında D σ o o ı D Mukavemet Hesabı a) Dış kuvvet eksenel olarak etkiyorsa: σ max = = σ Ak B) Öngerilme ile bağlanan cıvatalar ç ve 3 c b s Ak 1,...1,35 Değişken zorlanmada o = π.d 4 max = top.k y =.k b ön.k 1 ; + + g.k e min z... g σg = π.d 1 4 ; = ; ; min σ g ı D = ön max = 0,5.σ K ; min ; s = σ k e o b) Dış kuvvet enine etkiyorsa i) Deliğe boşluklu takılan cıvatalar: σ σ + σ Ak 1 = K σ Ak D ç ön B.σ co. = μ.i = g σ ç ; + 3τ i :Civata σ s Ak sayı ii) Deliğe boşluksuz takılan cıvatalar.d i.n. 4 C) Vidanın zorlanması s c o = 1,1...1,6 i.d.s Ak ; p P em

81 C) Vidanın zorlanması 1 dişe gelen kuvvet ; z : diş z sayısı P 1 ( d d 4 1 ) P em veya P z.. d. t P em ; z.. d.( a. h) 1 em a=0,5 (kare vida) a=0,65 (trapez vida) a=0,75 (üçgen cıvata vidası) a=0,85 (üçgen somun vidası)

82 websitem.gazi.edu.tr/nihatgem/

83 websitem.gazi.edu.tr/nihatgem/

84 TRANSMĠSYON CIVATALARI Kuvvet veya hareket iletiminde kullanılan vida mekanizmalarına transmisyon cıvataları denir. Çalışma bakımından transmisyon cıvatalarının çalışma prensibine çok yakın olup yük altında sıkılan cıvatalar, çektirme cıvata mekanizmaları veya sık sık çözülüp bağlanan sistemler, tutturma cıvata mekanizmaları da bu gruba sokulabilir.

85 TRANSMĠSYON CIVATALARI Transmisyon cıvatalarında genellikle bir güç iletimi söz konusu olduğundan verimin yüksek olması istenir. Üçgen profilli vidalarda profil eğimi nedeniyle sürtünme direnci arttığı için µ =tan ρ = µ cos ( α/ ) verim azalır. Bu nedenle üçgen profil uygun değildir.

86 TRANSMĠSYON CIVATALARI Bunun dışında üçgen profilli vidaların adımlarının küçük olması eksenel hareketin yeteri kadar çabuk olmasını engellediğinden üçgen profil tercih edilmez. Aynı çapta büyük adımlı üçgen profil ise cıvata kesitini zayıflatacağı için uygun değildir. Bütün bu sebepler dikkate alındığında trapez, testere veya kare profiller tercih edilmektedir.

87 TRANSMĠSYON CIVATALARI

88 TRANSMĠSYON CIVATALARI Cıvata somun sistemi hareket bakımından sınıflandırılırsa; Somun sabit, cıvata dönme ve öteleme hareketi yapar. Cıvata sabit, somun dönme ve öteleme hareketi yapar. Cıvata dönme hareketi, somun öteleme hareketi yapar. Somun dönme hareketi cıvata öteleme hareketi yapar.

89 TRANSMĠSYON CIVATALARI Yapı bakımından bağlama ve transmisyon cıvataları arasında fark yoktur. Ancak transmisyon cıvataları yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı üçgen profilli olmazlar. Çalışma prensibi bakımından bağlama ve hareket cıvataları arasındaki tek fark transmisyon cıvatalarında somun ile cıvata arasındaki hareketin yük akında yapılmasıdır. Bu nedenle transmisyon cıvatalarının çalışma prensibi bağlama cıvatalarının sıkma prensibine benzer. Ancak burada cıvataya tatbik edilen moment, bir döndürme momenti ve () kuvveti de ön gerilme kuvveti değil, nominal kuvvet veya yüktür.

90 TRANSMĠSYON CIVATALARI Hareket cıvatalarında somun ile cıvata arasındaki hareket yük altında yapılır. Bu nedenle hareket cıvatalarının çalışma prensibi bağlama cıvatalarının sıkma prensibine benzer. Ancak burada cıvataya uygulanan moment bir döndürme momenti ve cıvata üzerindeki eksenel kuvvette öngerilme kuvveti değil nominal kuvvet veya yüktür. Hareket cıvatalarına uygulanan döndürme momenti de somun ve cıvata dişleri arasındaki sürtünme momenti ve yataklama sistemindeki sürtünme momenti olmak üzere iki direnç momenti yenen bir momenttir. Bağlama cıvataları için elde edilen sıkma momenti hareket cıvataları için yazılırsa

91 Cıvata dişleri arasındaki sürtünme momenti; M s d tan / d h ' d Yataklama sistemindeki sürtünme momenti; M sü 1 d o

92 Cıvata veya somun hareketi kuvvet yönünde ise ' / s d h d tan d M ' / s d h d tan d M Cıvata veya somun hareketi kuvvet yönüne ters ise Kendi kendine kilitlemeli sistem söz konusu ise / s d h d tan d M

93 Verim hareket kuvvet yönüne ters ise tan tan( ) hareket kuvvet yönünde ise tan( ) tan kilitlemeli sistem söz konusu ise 1 h d

94 Hareket cıvatalarının verimi ile ilgili sonuçlar: Şekil-1.1 eğim açısına göre vida verimi Bir cıvata somun sisteminde verim, helis () ve sürtünme () açılarına bağlıdır. Sabit bir sürtünme açısı için, helis açısına bağlı olarak verim Şekil- 1.1 de verildiği gibi değişir. Şekilden de görüldüğü gibi verim önce () helis açısına bağlı olarak hızlı bir artış göstermekte, artma hızı sonradan azalmakta ve derece için maksimum değerine erişmektedir. Vida dişlerindeki sürtünme açıları dikkate alınırsa dir. Buna göre aynı helis açısı için olur. Otoblokajlı cıvata somun sistemlerinde sınır durum olan için açılar küçük olduğundan yazılarak bulunur. Buna göre otoblokajlı sistemlerde verim en fazla %50 olabilir. Yataklardaki sürtünme kayıpları da dikkate alınırsa hareket cıvatalarında verim %5 ile %35 arasında değişir. Verimi artırmanın yolu vida dişlerindeki ve yataklardaki sürtünmeyi azaltmaktadır. websitem.gazi.edu.tr/nihatgem/

95 DĠERANSĠYEL VE BĠLEġĠK CIVATALAR Transmisyon cıvatalarının stroku s = n. zo.h n cıvatanın devir sayısı Zo Vidanın ağız sayısı h Vidanın hatvesidir

96 DĠERANSĠYEL VE BĠLEġĠK CIVATALAR Çok küçük hareketlerin söz konusu olduğu ayar işlemlerinde ince hatveli vidalar kullanılabilir. Ancak bunlar zayıf vidalardır. Bu sakıncayı önlemek için diferansiyel vidalar geliştirilmiştir. Bu cıvatalar yönleri aynı fakat hatveleri farklı seri halinde iki vidadan meydana gelmektedir. Somunlardan biri hareketli diğeri ise sabittir. Cıvatanın her dönüşünde somunlar birbirine yaklaşır veya uzaklaşır. s = h1 - h s = h - h1 1 no'lu somunun hatvesi büyük ise 1 no'lu somunun hatvesi küçük ise

97 DĠERANSĠYEL VE BĠLEġĠK CIVATALAR İntegral (bileşik) cıvatalar ise hatveleri aynı fakat yönleri farklı iki vidadan meydana gelirler.

98 HESAPLAMA PRENSİPLERİ em 1 AK ç B 3 1 s 1 ç 1,3 A Boyutlandırmada s / 3 /16 d M 4 / d Mukavemet Hesabı Aşınma Hesabı em 1 em 1 p d d 4 h zh m p d d 4 z p

CIVATA BAĞLANTILARI. DEÜ Makina Mühendisliği Böl. Çiçek ÖZES

CIVATA BAĞLANTILARI. DEÜ Makina Mühendisliği Böl. Çiçek ÖZES CIVATA BAĞLANTILARI Cıvata bağlantıları teknikte en çok kullanılan çözülebilen bağlantılardır. Cıvatalar makinaların montajında, yatakların ve makinaların temele tespitinde, boru flanşların, silindir kapaklarının

Detaylı

CIVATA BAĞLANTILARI. Bu sunu farklı kaynaklardan derlenmiştir.

CIVATA BAĞLANTILARI. Bu sunu farklı kaynaklardan derlenmiştir. CIVATA BAĞLANTILARI Cıvatalar makinaların montajında, yatakların ve makinaların temele tespitinde, boru flanşların, silindir kapaklarının bağlantısında, çelik konstrüksiyonlarda ve benzeri bir çok yerlerde

Detaylı

CIVATA BAĞLANTILARI. DEÜ Makina Elemanlarına Giriş M. Belevi, Ç. Özes, M. Demirsoy

CIVATA BAĞLANTILARI. DEÜ Makina Elemanlarına Giriş M. Belevi, Ç. Özes, M. Demirsoy CIVATA BAĞLANTILARI Cıvata bağlantıları teknikte en çok kullanılan çözülebilen bağlantılardır. Cıvatalar makinaların montajında, yatakların ve makinaların temele tespitinde, boru flanşlarının, silindir

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Cıvata ve somun-flipped classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Cıvata ve somun-flipped classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN Cıvata ve somun-flipped classroom Bağlama Elemanları İçerik Giriş Vida Vida çeşitleri Cıvata-somun Hesaplamalar Örnekler 2 Giriş 3 Vida Eğik bir doğrunun bir

Detaylı

Sıkma sırasında oluşan gerilmeden öngerilme kuvvetini hesaplarız. Boru içindeki basınç işletme basıncıdır. Buradan işletme kuvvetini buluruz.

Sıkma sırasında oluşan gerilmeden öngerilme kuvvetini hesaplarız. Boru içindeki basınç işletme basıncıdır. Buradan işletme kuvvetini buluruz. Ø50 Şekilde gösterilen boru bağlantısında flanşlar birbirine 6 adet M0 luk öngerilme cıvatası ile bağlanmıştır. Cıvatalar 0.9 kalitesinde olup, gövde çapı 7,mm dir. Cıvatalar gövdelerindeki akma mukavemetinin

Detaylı

Cıvata-somun bağlantıları

Cıvata-somun bağlantıları Cıvata-somun bağlantıları 11/30/2014 İçerik Vida geometrik büyüklükleri Standart vidalar Vida boyutları Cıvata-somun bağlantı şekilleri Cıvata-somun imalatı Cıvata-somun hesabı Cıvataların mukavemet hesabı

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Doç.Dr.İrfan AY-Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU CIVATA-SOMUN ve RONDELALAR

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Doç.Dr.İrfan AY-Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU CIVATA-SOMUN ve RONDELALAR CIVATA-SOMUN ve RONDELALAR CIVATALAR Cıvatalar: Özel baş biçimine sahip silindirik gövde üzerine belli boylarda diş açılmış bağlantı elemanlarına cıvata denir. Cıvataların diş açılmış kısımları üçgen vida

Detaylı

TRANSMİSYON CIVATALARI

TRANSMİSYON CIVATALARI TRANSMİSYON CIVATALARI Kuvvet veya hareket iletimine kullanılan via mekanizmalarına transmisyon cıvataları enir. Yük altına sıkılan cıvatalar, çektirme cıvata mekanizmaları veya sık sık çözülüp bağlanan

Detaylı

Silindirik Düz Pim : Sertleştirilmeden kullanılan silindirik bir pimdir. Şekilde görüldüğü gibi iki tipi mevcuttur.

Silindirik Düz Pim : Sertleştirilmeden kullanılan silindirik bir pimdir. Şekilde görüldüğü gibi iki tipi mevcuttur. PİMLER Tanım : Birden fazla sayıda parçayı istenilen konumda tutma, parçalar arası yatay ve düşey kaymayı önleme, merkezlemeyi sağlamak amacıyla kullanılan makine elemanlarına PİM denir. Silindirik Düz

Detaylı

Silindirik Düz Pim : Sertleştirilmeden kullanılan silindirik bir pimdir. Şekilde görüldüğü gibi iki tipi mevcuttur.

Silindirik Düz Pim : Sertleştirilmeden kullanılan silindirik bir pimdir. Şekilde görüldüğü gibi iki tipi mevcuttur. PİMLER Tanım : Birden fazla sayıda parçayı istenilen konumda tutma, parçalar arası yatay ve düşey kaymayı önleme, merkezlemeyi sağlamak amacıyla kullanılan makine elemanlarına PİM denir. Silindirik Düz

Detaylı

Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir.

Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir. 9. VİDALAR Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir. Vida Helisi Vida Adımı Bir kenarı silindirin çapına eşit dik bir üçgen, silindirin üzerine sarıldığında

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI CIVATA SOMUN BAĞLANTILARI P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Eğik bir doğrunun bir

Detaylı

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 7.BÖLÜM Bağlama Elemanları Cıvata Bağlantıları Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız MAK 305 Makine Elemanları-Doç. Dr. Ali Rıza YILDIZ 1 BU SLAYTTAN EDİNİLMESİ BEKLENEN BİLGİLER Cıvata Hakkında

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1

MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1 A. TEMEL KAVRAMLAR MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1 B. VİDA TÜRLERİ a) Vida Profil Tipleri Mil üzerine açılan diş ile lineer hareket elde edilmek istendiğinde kullanılır. Üçgen Vida Profili: Parçaları

Detaylı

VİDALI BAĞLANTILAR 04.12.2015. Vidalı Bağlantılar

VİDALI BAĞLANTILAR 04.12.2015. Vidalı Bağlantılar VİDALI BAĞLANTILAR MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU Vidalı Bağlantılar 2 / 40 Makine parçalarının birbirlerine bağlanmasında, sökülebilen bağlama elemanları olarak vida, somun ve

Detaylı

BÖLÜM 5 CİVATA BAĞLANTILARI

BÖLÜM 5 CİVATA BAĞLANTILARI BÖLÜM 5 CİVATA BAĞLANTILARI 5.1. Giriş Civatalar makine inşaatından en fazla kullanıp çözülebilen bağlantı elemanlarıdır. Hiçbir bozulma olmadan istenildiği kadar sökülüp tekrar takılabilirler. Büyük bir

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI - (9.Hafta) VİDALAR -2

MAKİNE ELEMANLARI - (9.Hafta) VİDALAR -2 VİDA HESAPLARI MAKİNE ELEMANLARI - (9.Hafta) VİDALAR -2 A. Ön Yükleme Kuvveti (FÖ) ile Sıkma/Çözme Kuvvetleri (FH) arasındaki İlişki İki malzemeyi birleştirmek için civata ve somun kullanılırsa, somunun

Detaylı

Genel Doküman / Public Document MAKİNE ELEMANLARI

Genel Doküman / Public Document MAKİNE ELEMANLARI MAKİNE ELEMANLARI Genel bilgi ve tanımlar Güç iletme, değiştirme veya biriktirme gibi fonksiyonları yerine getirerek iş yapma kabiliyetine sahip olan birçok elemanın birleştirilmesiyle oluşturulan sisteme

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-204 Üretim Yöntemleri Vidalar-Vida Açma Đşlemi (8.Hafta) Kubilay Aslantaş Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları Kuvvet ileten vidaları Metrik vidalar Trapez vidalar

Detaylı

Çözüm: Borunun et kalınlığı (s) çubuğun eksenel kuvvetle çekmeye zorlanması şartından;

Çözüm: Borunun et kalınlığı (s) çubuğun eksenel kuvvetle çekmeye zorlanması şartından; Soru 1) Şekilde gösterilen ve dış çapı D 10 mm olan iki borudan oluşan çelik konstrüksiyon II. Kaliteli alın kaynağı ile birleştirilmektedir. Malzemesi St olan boru F 180*10 3 N luk değişken bir çekme

Detaylı

Vidalı Bağlantılarğ (Cıvatalar) Vedat Temiz

Vidalı Bağlantılarğ (Cıvatalar) Vedat Temiz Vidalı Bağlantılarğ (Cıvatalar) Vedat Temiz Genel Bilgiler En yaygın kullanılan çözülebilen bağlama elemanıdır. Prensip olarak bir silindir üzerine bir profilin eşit hatveli olarak khli helisel l şekilde

Detaylı

Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde

Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde DİŞLİ ÇARKLAR Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde özel bir yeri bulunan mekanizmalardır. Mekanizmayı

Detaylı

ÖRNEK SAYISAL UYGULAMALAR

ÖRNEK SAYISAL UYGULAMALAR ÖRNEK SAYISAL UYGULAMALAR 1-Vidalı kriko: Şekil deki kriko için; Verilenler Vidalı Mil Malzemesi: Ck 45 Vidalı mil konumu: Düşey Somun Malzemesi: Bronz Kaldırılacak en büyük (maksimum) yük: 50.000 N Vida

Detaylı

III. Hafta İmal Usulleri. Öğr.Grv. Kubilay ASLANTAŞ. Vidalar ve Genel özellikleri Kılavuz çekmek Pafta çekmek

III. Hafta İmal Usulleri. Öğr.Grv. Kubilay ASLANTAŞ. Vidalar ve Genel özellikleri Kılavuz çekmek Pafta çekmek III. Hafta Öğr.Grv. Kubilay ASLANTAŞ Vidalar ve Genel özellikleri Kılavuz çekmek Pafta çekmek Page 1-1 Page 1-2 Vida Türleri Page 1-3 Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları

Detaylı

02.01.2012. Kullanım yerlerine göre vida Türleri. Vida Türleri. III. Hafta Đmal Usulleri. Vidalar ve Genel özellikleri Kılavuz çekmek Pafta çekmek

02.01.2012. Kullanım yerlerine göre vida Türleri. Vida Türleri. III. Hafta Đmal Usulleri. Vidalar ve Genel özellikleri Kılavuz çekmek Pafta çekmek III. Hafta Öğr.Grv. Kubilay ASLANTAŞ Vidalar ve Genel özellikleri Kılavuz çekmek Pafta çekmek Page 1-1 Page 1-2 Vida Türleri Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları Kuvvet

Detaylı

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır.

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır. Freze ile ilgili tanımlar Kendi ekseni etrafında dönen bir kesici ile sabit bir iş parçası üzerinden yapılan talaş kaldırma işlemine Frezeleme, yapılan tezgaha Freze ve yapan kişiye de Frezeci denilir.

Detaylı

Yapıştırma Metin Soruları

Yapıştırma Metin Soruları Yapıştırma Metin Soruları 1. Yapıştırma bağlantılarının fiziksel esasını açıklayınız ve yapıştırma malzemeleri hakkında bilgi veriniz. 2. Yapıştırma bağlantılarının teknolojisini anlatınız. 3. Yapıştırma

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI - (7.Hafta)

MAKİNE ELEMANLARI - (7.Hafta) MAKİNE ELEMANLARI - (7.Hafta) PRES (SIKI) GEÇMELER-2 B- Konik Geçme Bağlantısı Şekildeki gibi konik bir milin ucuna kasnağı sıkı geçme ile bağlamak için F ç Çakma kuvveti uygulamalıyız. Kasnağın milin

Detaylı

Bilyalı Vida ile Aktarma Vidalarının Farkı

Bilyalı Vida ile Aktarma Vidalarının Farkı Bilyalı Vida ile Aktarma Vidalarının Farkı Mekanik bir sistemde güç veya hareketi lineer olarak aktarmak istediğinizde en çok karşılaşılan mekanik unsur, vida mekanizmalarıdır. Özellikle CNC ve 3B yazıcı

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1

ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 Uygun ortam sağlandığında standart makine elemanlarının çizimlerini ve standart makine elemanları ile birleştirme çizimleri yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA

Detaylı

Makina Elemanları I (G3) Ödev 1:

Makina Elemanları I (G3) Ödev 1: Makina Elemanları I (G3) Ödev 1: 1. Şekilde verilen dönen aks aynı düzlemde bulunan F 1 ve F 2 kuvvetleri ile yüklenmiştir. Değişken eğilme zorlanması etkisindeki aks Fe50 malzemeden yapılmıştır. Yatakların

Detaylı

METİN SORULARI. Hareket Cıvataları. Pim ve Perno Bağlantıları

METİN SORULARI. Hareket Cıvataları. Pim ve Perno Bağlantıları Hareket Cıvataları METİN SORULARI. Hareket cıvatalarını bağlama cıvataları ile karşılaştırınız ve özelliklerini anlatınız. 2. Hareket vidalarının verimi hangi esaslara göre belirlenir? Açıklayınız ve gereken

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. MAK-204 Üretim Yöntemleri Freze Tezgahı Frezeleme Đşlemleri (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde

Detaylı

MENGENE HESAPLARI A-VĐDALI MENGENE MĐLĐ. www.muhendisiz.net

MENGENE HESAPLARI A-VĐDALI MENGENE MĐLĐ. www.muhendisiz.net www.muhendisiz.net MENGENE HESAPLARI A-VĐDALI MENGENE MĐLĐ Hareket civatasında bir güç iletimi söz konusu olduğundan verimin yüksek olması istenir.bu nedenle Trapez profilli vida kullanılır. Yük ; F =

Detaylı

Yapıştırma Metin Soruları

Yapıştırma Metin Soruları Yapıştırma Metin Soruları 1. Yapıştırma bağlantılarının fiziksel esasını açıklayınız ve yapıştırma malzemeleri hakkında bilgi veriniz. 2. Yapıştırma bağlantılarının teknolojisini anlatınız. 3. Yapıştırma

Detaylı

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Müh.Böl.Çiçek Özes. Bu sunudaki bilgiler değişik kaynaklardan derlemedir.

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Müh.Böl.Çiçek Özes. Bu sunudaki bilgiler değişik kaynaklardan derlemedir. AKSLAR ve MİLLER Bu sunudaki bilgiler değişik kaynaklardan derlemedir. AKSLAR MİLLER Eksenel kuvvetlerde her iki elemanda çekmeye veya basmaya zorlanabilirler. Her iki elemanda içi dolu veya boş imal edilirler.

Detaylı

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Makina Elemanlarına Giriş Ç. Özes, M. Belevi, M. Demirsoy

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Makina Elemanlarına Giriş Ç. Özes, M. Belevi, M. Demirsoy AKSLAR ve MİLLER AKSLAR MİLLER Eksenel kuvvetlerde her iki elemanda çekmeye veya basmaya zorlanabilirler. Her iki elemanda içi dolu veya boş imal edilirler. Eksen durumlarına göre Genel olarak düz elemanlardır

Detaylı

MAKINA TASARIMI I Örnek Metin Soruları TOLERANSLAR

MAKINA TASARIMI I Örnek Metin Soruları TOLERANSLAR MAKINA TASARIMI I Örnek Metin Soruları TOLERANSLAR 1. Boyut, gerçek boyut, nominal boyut ve tolerans nedir, tanımlayınız. 2. Toleransları sınıflandırınız. 3. Tasarımı yapılırken bir makine parçasının boyutları

Detaylı

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ Makine Elemanları 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ 1 Bu bölümden elde edilecek kazanımlar Güç Ve Hareket İletim Elemanları Basit Dişli Dizileri Redüktörler Ve Vites Kutuları : Sınıflandırma Ve Kavramlar Silindirik

Detaylı

VİDALI BİRLEŞTİRMELER

VİDALI BİRLEŞTİRMELER VİDALI BİRLEŞTİRMELER MAKİNA: Güç iletme, değiştirme veya biriktirme gibi işlevlere sahip; civata, kama, yatak, mil, dişli çark gibi makina elemanlarının birleştirilmesiyle meydana getirilen sistemdir.

Detaylı

Şekil 1 Çeşitli vida profilleri (şematik)

Şekil 1 Çeşitli vida profilleri (şematik) Şekil 1 Çeşitli vida profilleri (şematik) Tablo 1 Vida toleransları Şekil 2 Cıvata-somun bağlantı şekilleri Şekil 3 Özel başlı civatalar Makine Elemanları-II FÖY-2 1 Civata Bağlantıları ve Problemler Şekil

Detaylı

Klasik torna tezgahının temel elemanları

Klasik torna tezgahının temel elemanları Klasik torna tezgahının temel elemanları Devir ayar kolları Dişli Kutusu Ayna Soğutma sıvısı Siper Ana Mil Karşılık puntası Çalıştırma kolu ilerleme mili (talaş mili) Araba Acil Stop Kayıt Öğr. Gör.Ahmet

Detaylı

Freze tezgahları ve Frezecilik. Page 7-1

Freze tezgahları ve Frezecilik. Page 7-1 Freze tezgahları ve Frezecilik Page 7-1 Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde talaş kaldırmak için kullanılan kesici takıma freze çakısı olarak adlandırılırken, freze çakısının bağlandığı takım

Detaylı

FREZE TEZGÂHINDA BÖLME İŞLEMLERİ

FREZE TEZGÂHINDA BÖLME İŞLEMLERİ Üniversal Bölme Aygıtları(Divizörler) Freze tezgâhında her çeşit bölme işlemleri, divizör yardımıyla yapılabilir. Divizör ile, silindirik parçalar üzerine değişik sayılarda bölme yapma, konik parçalara

Detaylı

10. MAKİNA VE METAL TEKNİĞİNDE KULLANILAN EL ALETLERİ

10. MAKİNA VE METAL TEKNİĞİNDE KULLANILAN EL ALETLERİ 10. MAKİNA VE METAL TEKNİĞİNDE KULLANILAN EL ALETLERİ 10.1. Anahtarlar, Anahtarlar, cıvata, somun, rakor gibi vidalı birleştirme elemanlarının sıkılmasında ve sökülmesinde kullanılan el aletleridir. Anahtarların

Detaylı

gelen tornavida ile vidaları sıkınız. Paftanın emniyetli şekilde

gelen tornavida ile vidaları sıkınız. Paftanın emniyetli şekilde dış v İ da d İ ş İ çek İ lmes İ Yuvarlak çelik, bir koninin tepe noktasından tutuyormuş gibi çevrilir. Bu şekilde diş kesme işlemi kolaylaşır. Yuvarlak pafta lokmasını pafta koluna yerleştiriniz, paftanın

Detaylı

TORNACILIK. Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ

TORNACILIK. Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ TORNACILIK Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ TORNANIN TANIMI VE ENDÜSTRİDEKİ ÖNEMİ Bir eksen etrafında dönen iş parçalarını, kesici bir kalemle

Detaylı

0384 Aşağıdakilerden hangisi şekil A'ya göre 3 parçanın doğru görünüşüdür? 1- Şekil l 2- Şekil 2 3- Şekil 3 4- Şekil 4 5- Şekil 5

0384 Aşağıdakilerden hangisi şekil A'ya göre 3 parçanın doğru görünüşüdür? 1- Şekil l 2- Şekil 2 3- Şekil 3 4- Şekil 4 5- Şekil 5 0384 Aşağıdakilerden hangisi şekil A'ya göre 3 parçanın doğru görünüşüdür? 0385 Aşağıdakilerden hangisi şekil A'ya göre 2 no parçanın doğru görünüşüdür? 123 124 0386 Aşağıdakilerden hangisi şekil A'ya

Detaylı

KAMALAR, PİMLER, PERNOLAR

KAMALAR, PİMLER, PERNOLAR KAMALAR, PİMLER, PERNOLAR 1 Mil ve Göbeğin Kamayla Bağlantısı Kama: Mil ile göbek arasında bağlantı kurarak, kuvvet veya hareketin milden göbeğe aktarılmasını sağlayan makina elemanıdır. Kamalı birleştirme:

Detaylı

10. MAKİNA VE METAL TEKNİĞİNDE KULLANILAN EL ALETLERİ

10. MAKİNA VE METAL TEKNİĞİNDE KULLANILAN EL ALETLERİ 10. MAKİNA VE METAL TEKNİĞİNDE KULLANILAN EL ALETLERİ 10.1. Anahtarlar, Anahtarlar, cıvata, somun, rakor gibi vidalı birleştirme elemanlarının sıkılmasında ve sökülmesinde kullanılan el aletleridir. Anahtarların

Detaylı

TORNALAMA. Tornalama, kesme hareketi parçanın dönme hareketi ve ilerleme hareketi takımın ilerleme hareketi ile gerçekleşen talaş kaldırma işlemidir.

TORNALAMA. Tornalama, kesme hareketi parçanın dönme hareketi ve ilerleme hareketi takımın ilerleme hareketi ile gerçekleşen talaş kaldırma işlemidir. TORNALAMA Tornalama, kesme hareketi parçanın dönme hareketi ve ilerleme hareketi takımın ilerleme hareketi ile gerçekleşen talaş kaldırma işlemidir. Takımın ilerleme hareketi, parçanın dönme eksenine paralel

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI PERÇİN VE YAPIŞTIRICI BAĞLANTILARI P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Perçin; iki veya

Detaylı

Makine Elemanları I. Bağlama Elemanları. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Elemanları I. Bağlama Elemanları. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

DİŞLİ ÇARK: Hareket ve güç iletiminde kullanılan, üzerinde eşit aralıklı ve özel profilli girinti ve çıkıntıları bulunan silindirik veya konik

DİŞLİ ÇARK: Hareket ve güç iletiminde kullanılan, üzerinde eşit aralıklı ve özel profilli girinti ve çıkıntıları bulunan silindirik veya konik DİŞLİ ÇARKLAR 1 DİŞLİ ÇARK: Hareket ve güç iletiminde kullanılan, üzerinde eşit aralıklı ve özel profilli girinti ve çıkıntıları bulunan silindirik veya konik yüzeyli makina elemanı. 2 Hareket Aktarma

Detaylı

KILAVUZ. Perçin Makineleri KILAVUZ

KILAVUZ. Perçin Makineleri KILAVUZ 2016 Perçin Makineleri 1. PERÇİNLEME NEDİR? Perçin, sökülemeyen bir bağlantı elemanıdır. İki parça bir birine birleştirildikten sonra tahrip edilmeden sökülemiyorsa, bu birleştirmeye sökülemeyen birleştirme

Detaylı

Üst başlık hareket. kolu. Üst başlık. Askı yatak. Devir sayısı seçimi. Fener mili yuvası İş tablası. Boyuna hareket volanı Düşey hareket.

Üst başlık hareket. kolu. Üst başlık. Askı yatak. Devir sayısı seçimi. Fener mili yuvası İş tablası. Boyuna hareket volanı Düşey hareket. Frezeleme İşlemleri Üst başlık Askı yatak Fener mili yuvası İş tablası Üst başlık hareket kolu Devir sayısı seçimi Boyuna hareket volanı Düşey hareket kolu Konsol desteği Eksenler ve CNC Freze İşlemler

Detaylı

METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Doç. Dr. Adnan AKKURT

METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Doç. Dr. Adnan AKKURT METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ Doç. Dr. Adnan AKKURT Takım Tezgahları İnsan gücü ile çalışan ilk tezgahlardan günümüz modern imalat sektörüne kadar geçen süre zarfında takım tezgahları oldukça büyük bir değişim

Detaylı

12.1 Makine Elemanları Tanımı BÖLÜM-12: MAKİNE ELEMANLARI Birleştirme Çeşitleri Birleştirmenin Önemi ve Çeşitleri

12.1 Makine Elemanları Tanımı BÖLÜM-12: MAKİNE ELEMANLARI Birleştirme Çeşitleri Birleştirmenin Önemi ve Çeşitleri TPM113 TEKNİK RESİM BÖLÜM-12: MAKİNE ELEMANLARI 12.1 Makine Elemanları Tanımı Güç iletme, değiştirme veya biriktirme gibi fonksiyonları yerine getirerek iş yapma kabiliyetine sahip olan birçok elemanın

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

08_Cıvatalar, Excel Programı için tablolar

08_Cıvatalar, Excel Programı için tablolar 1 08_Cıvatalar, Excel Programı için tablolar M. Güven KUTAY 2011 Ocak Tablo 1, Cıvatanın pratik seçimi Seçim statik ve dinamik kuvvet içinde aynıdır. Boyuna işletme kuvveti F İŞ Statik 1,6 2,5 4,0 6,3

Detaylı

Diş açma. Giriş. Tek Nokta Tornalama. Diş Frezeleme. Diş Taşlama. Diş Ovalama # /62

Diş açma. Giriş. Tek Nokta Tornalama. Diş Frezeleme. Diş Taşlama. Diş Ovalama # /62 Giriş Sıkma Bağlantı Hareket Kapatma Giriş Tek Nokta Tornalama Diş Frezeleme Diş Taşlama Diş Ovalama Giriş Dış diş Minör çap Majör çap İç diş Minör çap Majör çap Giriş Sağ yön Sol yön Giriş Tek ağızlı

Detaylı

PASLANMAZ BAĞLANTI ELEMANLARI FİYAT LİSTESİ ALTI KÖŞE PASLANMAZ FİBERLİ SOMUN (DIN985-A2-304)

PASLANMAZ BAĞLANTI ELEMANLARI FİYAT LİSTESİ ALTI KÖŞE PASLANMAZ FİBERLİ SOMUN (DIN985-A2-304) PASLANMAZ BAĞLANTI ELEMANLARI FİYAT LİSTESİ ALTI KÖŞE PASLANMAZ FİBERLİ SOMUN (DIN985-A2-304) M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 36,43 TL 38,26 TL 65,53 TL 149,36 TL 330,53 TL 469,29 TL 732,37 TL 934,73 TL

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR III: Makine Elemanları 2 HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR. Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız

DİŞLİ ÇARKLAR III: Makine Elemanları 2 HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR. Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız Makine Elemanları 2 DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 Bu bölümden elde edilecek kazanımlar Helisel ın Tanımı Helisel ın Geometrik Özellikleri Helisel da Ortaya Çıkan Kuvvetler

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Öğrenci Numarası Adı ve Soyadı İmzası: CEVAP ANAHTARI Açıklama: Bellek yardımcısı kullanılabilir. Sorular eşit puanlıdır. SORU 1. Standart vida profillerini çizerek şekil üzerinde parametrelerini gösteriniz,

Detaylı

YAYLAR. Bu sunu farklı kaynaklardan derlenmiştir.

YAYLAR. Bu sunu farklı kaynaklardan derlenmiştir. YAYLAR Gerek yapıldıktan malzemelerin elastiktik özellikleri ve gerekse şekillerinden dolayı dış etkenler (kuvvet, moment) altında başka makina elemanlarına kıyasla daha büyük bir oranda şekil değişikliğine

Detaylı

TALAŞLI İMALAT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI. Talaşlı İmalat Yöntemleri

TALAŞLI İMALAT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI. Talaşlı İmalat Yöntemleri TALAŞLI İMALAT MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Talaşlı İmalat Yöntemleri 2 Talaşlı İmalat; iş parçası üzerinden, sertliği daha yüksek bir kesici takım yardımıyla,

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri

MAK-204. Üretim Yöntemleri MAK-204 Üretim Yöntemleri Taşlama ve Taşlama Tezgahı (12.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Taşlama Đşleminin Tanımı: Belirli bir formda imal

Detaylı

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI Frezelemenin Tanımı Çevresinde çok sayıda kesici ağzı bulunan takımın dönme hareketine karşılık, iş parçasının öteleme hareketi yapmasıyla gerçekleştirilen talaş

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Dişli Çarklar Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Güç ve Hareket İletim Elemanları Basit Dişli Dizileri

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR

DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Helisel Dişli Çarklar Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular:

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Mil-Göbek Bağlantıları Soruları 1. Mil-göbek bağlantılarını fiziksel esasa göre sınıflandırarak her sınıfın çalışma prensiplerini açıklayınız. 2. Kaç çeşit uygu kaması vardır? Şekil ile açıklayınız. 3.

Detaylı

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER. 05-5a. M. Güven KUTAY. 05-5a-ornekler.doc

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER. 05-5a. M. Güven KUTAY. 05-5a-ornekler.doc 2009 Kasım MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER 05-5a M. Güven KUTAY 05-5a-ornekler.doc İ Ç İ N D E K İ L E R 5. MUKAVEMET HESAPLARI İÇİN ÖRNEKLER...5.3 5.1. 1. Grup örnekler...5.3 5.1.1. Örnek 1, aturalı mil

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1. 1. ViDA VE KILAVUZLAR

ÖĞRENME FAALİYETİ 1. 1. ViDA VE KILAVUZLAR ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Uygun atölye ortamı ve gereçleri sağlandığında, tekniğine uygun olarak kılavuz ile diş açabileceksiniz. ARAŞTIRMA 1. Okul kütüphanesi, şehir kütüphanesi, Internet,

Detaylı

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 5.BÖLÜM Bağlama Elemanları Kaynak Bağlantıları Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 BU SLAYTTAN EDİNİLMESİ BEKLENEN BİLGİLER Bağlama Elemanlarının Tanımı ve Sınıflandırılması Kaynak Bağlantılarının

Detaylı

MAKĠNE ELEMANLARI II REDÜKTÖR PROJESĠ

MAKĠNE ELEMANLARI II REDÜKTÖR PROJESĠ T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKĠNE ELEMANLARI II REDÜKTÖR PROJESĠ Öğrencinin; Adı: Cengiz Görkem Soyadı: DENGĠZ No: 07223019 DanıĢman: Doç. Dr. TEZCAN ġekercġoğlu

Detaylı

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 8.BÖLÜM Mil-Göbek Bağlantıları Paralel Kama, Kamalı Mil, Konik Geçme, Sıkı ve Sıkma Geçme Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 BU SLAYTTAN EDİNİLMESİ BEKLENEN BİLGİLER Şekil Bağlı Mil-Göbek

Detaylı

ÇELİK YAPILAR. Hazırlayan: Doç. Dr. Selim PUL. KTÜ İnşaat Müh. Bölümü

ÇELİK YAPILAR. Hazırlayan: Doç. Dr. Selim PUL. KTÜ İnşaat Müh. Bölümü ÇELİK YAPILAR Hazırlayan: Doç. Dr. Selim PUL KTÜ İnşaat Müh. Bölümü BİRLEŞİM ARAÇLARI SÖKÜLEBİLİR BİRLEŞİMLER : CIVATALI BİRLEŞİMLER SÖKÜLEMEZ BİRLEŞİMLER : KAYNAK LI BİRLEŞİMLER CIVATALAR (BULONLAR) Cıvata

Detaylı

TALAŞLI İMALAT. Koşul, takım ile iş şekillendirilmek istenen parça arasında belirgin bir sertlik farkının olmasıdır.

TALAŞLI İMALAT. Koşul, takım ile iş şekillendirilmek istenen parça arasında belirgin bir sertlik farkının olmasıdır. TALAŞLI İMALAT Şekillendirilecek parça üzerinden sert takımlar yardımıyla küçük parçacıklar halinde malzeme koparılarak yapılan malzeme üretimi talaşlı imalat olarak adlandırılır. Koşul, takım ile iş şekillendirilmek

Detaylı

TASARIM METODOLOJİSİ-8-

TASARIM METODOLOJİSİ-8- TASARIM METODOLOJİSİ-8- Özel Cam cıvata - mobilya cıvatası Setskur vida CIVATALI BAĞLANTILARIN ŞEKİLLENDİRİLMESİ Doç.Dr. Ahmet DEMIRER 1 Kaynak: Cürgül İ.,Sınmazçelik T., Makine Tas. Ve Şekillendirme Tek.,Birsen

Detaylı

Geri dönüşsüz damperler

Geri dönüşsüz damperler ,1 X X testregistrierung Geri dönüşsüz damperler Tipi Kanal sistemin içine monte Geri dönüşsüz damperler, sistem çalışır durumda değilken istenilen hava akış yönüne karşı istenmeyen hava akışlarını önler.

Detaylı

MAKİNA ELEMANLAR I MAK Bütün Gruplar ÖDEV 2

MAKİNA ELEMANLAR I MAK Bütün Gruplar ÖDEV 2 MAKİNA ELEMANLAR I MAK 341 - Bütün Gruplar ÖDEV 2 Şekilde çelik bir mile sıkı geçme olarak monte edilmiş dişli çark gösterilmiştir. Söz konusu bağlantının P gücünü n dönme hızında k misli emniyetle iletmesi

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜH. BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI

DİŞLİ ÇARKLAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜH. BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI DİŞLİ ÇARKLAR MAKİNE MÜH. BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Dişli Çarklar 2 Dişli çarklar, eksenleri birbirine paralel, birbirini kesen ya da birbirine çapraz olan miller arasında

Detaylı

tanımlar, ölçüler ve açılar DIN ISO 5419 (alıntı baskı 06/98)

tanımlar, ölçüler ve açılar DIN ISO 5419 (alıntı baskı 06/98) temel bilgiler tanımlar, ölçüler ve açılar DIN ISO 5419 (alıntı baskı 06/98) helisel matkap ucu silindirik saplı/ konik saplı matkap ucu-ø kanal sırt döndürücü dil (DIN 1809' a göre) sap-ø eksen gövde

Detaylı

Belirtilen taşıma kapasitelerine, ancak döner tekerin taban tablası tamamen bitişik olması halinde ulaşılır.

Belirtilen taşıma kapasitelerine, ancak döner tekerin taban tablası tamamen bitişik olması halinde ulaşılır. Tabla (Üst tabla) Bağlantı deliği Çelik geçme pim Dişli pim (Ürün No. eklentisi: -GS...) Teker, cıvatalar ve somunlar aracılığıyla düz bir yüzeye monte edilir. Vida delikleri arasındaki mesafeler standartlar

Detaylı

Aksesuarlar. Montaj çerçeveleri. Geri dönüşsüz damperlerin ve basınç düşürme dam perlerinin hızlı ve kolay kurulumu için. 03/2014 DE/tr K3 3.

Aksesuarlar. Montaj çerçeveleri. Geri dönüşsüz damperlerin ve basınç düşürme dam perlerinin hızlı ve kolay kurulumu için. 03/2014 DE/tr K3 3. Montaj çerçevesi, X XMontaj çerçevesi testregistrierung Aksesuarlar Montaj çerçeveleri Geri dönüşsüz damperlerin ve basınç düşürme dam perlerinin hızlı ve kolay kurulumu için Montaj çerçevesi, geri dönüşsüz

Detaylı

Mak- 204. Üretim Yöntemleri - II. Vargel ve Planya Tezgahı. Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

Mak- 204. Üretim Yöntemleri - II. Vargel ve Planya Tezgahı. Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Mak- 204 Üretim Yöntemleri - II Talaşlı Đmalatta Takım Tezgahları Vargel ve Planya Tezgahı Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Takım Tezgahlarında Yapısal

Detaylı

MİL GÖBEK BAĞLANTILARI

MİL GÖBEK BAĞLANTILARI MİL GÖBEK BAĞLANTILARI Mil üzerine yerleştirilen dişli çark, kasnak, volan gibi disk şeklindeki Mil Mil elemanlara genel anlamda GÖBEK denir. Mil ve göbek tek bir sistem meydana getirecek şekilde birbirlerine

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR II: HESAPLAMA

DİŞLİ ÇARKLAR II: HESAPLAMA DİŞLİ ÇARLAR II: HESAPLAMA Prof. Dr. İrfan AYMAZ Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Dişli Çark uvvetleri Diş Dibi Gerilmeleri

Detaylı

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering Uygulama Sorusu-1 Şekildeki 40 mm çaplı şaft 0 kn eksenel çekme kuvveti ve 450 Nm burulma momentine maruzdur. Ayrıca milin her iki ucunda 360 Nm lik eğilme momenti etki etmektedir. Mil malzemesi için σ

Detaylı

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ 11 1.1. SI Birim Sistemi 12 1.2. Boyut Analizi 16 1.3. Temel Bilgiler 17 1.4.Makine Elemanlarına Giriş 17 1.4.1 Makine

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR

DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Prof. Dr. Akgün ALSARAN Arş. Gör. İlyas HACISALİHOĞLU Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Helisel Dişli Çarklar Bu bölüm

Detaylı

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Üretim. Dişli çarklar

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Üretim. Dişli çarklar Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN Üretim Dişli çarklar İçerik Üretim Yöntemleri Yuvarlanma yöntemi MAAG yöntemi Fellow yöntemi Azdırma yöntemi Alt kesilme 2 Giriş 3 Üretim Yöntemleri Dişli çarklar

Detaylı

Mukavemet Hesabı . 4. d 4. C) Vidanın zorlanması. A) Öngerilmesiz cıvatalar. B) Öngerilme ile bağlanan cıvatalar. d 4

Mukavemet Hesabı . 4. d 4. C) Vidanın zorlanması. A) Öngerilmesiz cıvatalar. B) Öngerilme ile bağlanan cıvatalar. d 4 ç A) Öngerilmeiz cıvatalar iş. d ç.d ön Boyutlandırma için ç Statik zorlanmada To. d i) Sıkma ıraında ; M 3.d ; B 6 c b ön : ç. d Mukavemet Heabı B) Öngerilme ile bağlanan cıvatalar a) Dış kuvvet ekenel

Detaylı

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Hesaplamalar ve seçim Rulmanlar

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Hesaplamalar ve seçim Rulmanlar Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN Hesaplamalar ve seçim Rulmanlar İçerik Giriş Dinamik yük sayısı Eşdeğer yük Ömür Rulman katalogları Konstrüksiyon ilkeleri Örnekler 2 Giriş www.tanrulman.com.tr

Detaylı

Delme Yüksek basınçla sıkma yapan tutucu, WNT- Monstermill karbür frezeler için idealdir Diş Sayfa Tornalama Frezeleme temler Tutucu sis Delme

Delme Yüksek basınçla sıkma yapan tutucu, WNT- Monstermill karbür frezeler için idealdir Diş Sayfa Tornalama Frezeleme temler Tutucu sis Delme Delme Takım tutucular Yüksek basınçla sıkma yapan tutucu, WNT- Monstermill karbür frezeler için idealdir Diş Sayfa Zor şartlarda çalışma sırasında optimum düzeyde titreşim giderme özelliği. En yüksek düzeyde

Detaylı

YUVARLANMALI YATAKLAR I: RULMANLAR

YUVARLANMALI YATAKLAR I: RULMANLAR Rulmanlı Yataklar YUVARLANMALI YATAKLAR I: RULMANLAR Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Rulmanlı Yataklar Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Yuvarlanmalı

Detaylı

PASLANMAZ ÇELİK BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL

PASLANMAZ ÇELİK BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL PASLANMAZ BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1/5 PASLANMAZ ÇELİK BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL 1.1 KAPSAM Aydınlatma ünitesi, projektör, kamera, pano, anten, bayrak, flama

Detaylı

Rulmanlı Yataklarla Yataklama. Y.Doç.Dr. Vedat TEMİZ. Esasları

Rulmanlı Yataklarla Yataklama. Y.Doç.Dr. Vedat TEMİZ. Esasları Rulmanlı Yataklarla Yataklama Y.Doç.Dr. Vedat TEMİZ Esasları Sabit bilyalı rulmanlar Normal uygulamalar dışında, tek rulmanın yük taşıma açısından yetersiz olduğu yerlerde veya her iki doğrultuda ön görülen

Detaylı

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Talaşlı İmalat Yöntemleri

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Talaşlı İmalat Yöntemleri İmalat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal Talaşlı İmalat Yöntemleri 1 Kapsam Talaşlı imalatın tanımı Talaş kaldırmanın esasları Takımlar Tornalama Frezeleme Planyalama, vargelleme Taşlama Broşlama Kaynak

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR II. Makine Elemanları 2 HESAPLAMALAR. Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız. BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering

DİŞLİ ÇARKLAR II. Makine Elemanları 2 HESAPLAMALAR. Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız. BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering Makine Elemanları 2 DİŞLİ ÇARKLAR II HESAPLAMALAR Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 Bu Bölümden Elde Edilecek Kazanımlar Dişli Çark Kuvvetleri Diş Dibi Gerilmeleri Mukavemeti Etkileyen Faktörler Yüzey Basıncı

Detaylı