Public Administration Institute For Turkey And the Middle East PAITME. Member of: International Institute of Administrative Sciences IIAS.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Public Administration Institute For Turkey And the Middle East PAITME. Member of: International Institute of Administrative Sciences IIAS."

Transkript

1 Public Administration Institute For Turkey And the Middle East PAITME Member of: International Institute of Administrative Sciences IIAS and International Association of Schools and Institutes of Administration IASIA

2 1952 Yılında Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında var olan teknik yardım anlaşmasına ek bir protokol ile kurulmuştur den bu yana merkezi Brüksel de bulunan Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü (IIAS) Türkiye Ulusal Sorumlusudur. 80 ülkeden 170 enstitünün üyesi olduğu Uluslararası Yönetim Okulları ve Enstitüleri Birliği nin (IASIA) ve Avrupa Kamu Yönetimi Grubunun (EGPA) üyesidir. Mevcut Statü: TODAİE HAKKINDA TODAİE, 7163 sayılı Teşkilat Kanunu uyarınca bilimsel, mali ve idari özerkliği olan bir kamu kuruluşudur. Akademik personeli, 2914 sayılı YÖK bünyesindeki akademik personelin tabi olduğu kanuna tabidir. YÖK Genel Kurulu ve Üniversiteler Arası Kurulun aldığı kararlara tabidir. Yüksek Öğretimle ilgili en son çıkan 6111 sayılı Af Yasası TODAİE öğrencilerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 2

3 TODAİE MİSYONU MİSYON Enstitü nün genel amacı, kamu yönetiminin çağdaş düşünce ve yaklaşımlara uygun olarak gelişmesine yararlı çalışmalarda bulunarak; * Kamu yöneticilerini yetiştirmek, * Kamu Yönetimi alanında öğretim elemanı yetiştirilmesine yardımcı olmak, * Kamu Yönetimi alanında araştırmalar yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek, * Kamu Yönetimi alanında yayın yapmak, * Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinde Kamu Yönetimi alanında koordinasyon merkezi olmak. 3

4 4

5 Öğretim Üye ve Yardımcıları Kadromuzda 9 Prof. Dr., 7 Doç. Dr. 7 Yrd. Doç. Dr., 2 Dr., 6 Asistan ve 1 Okutman olmak üzere 32 Akademik Personel Bulunmaktadır. Öğretim üyelerimiz, üniversitelere de eğitim ve öğretim desteği vermektedir ÖĞRETİM ÜYELERİ ÖĞRETİM ÜYELERİ DOKTORA Prof. Dr. Eyüp Günay İSBİR AİTİA, Kamu Yönetimi Prof. Dr. Meral TECER Ankara Ü., İşletme Prof. Dr. Feyzi ULUĞ Hacettepe Ü., Eğitim Yönetimi Prof. Dr. Kamil Ufuk BİLGİN Gazi Ü., Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimleri Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ Ankara Ü., Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Prof. Dr. Şükrü ÖZEN Gazi Ü., İşletme Prof. Dr. Songül ALTINIŞIK Hacettepe Ü, Eğitim Bilimleri Prof. Dr. Seriye SEZEN Ankara Ü., Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Prof. Dr. Türksel BENSGHİR Gazi Ü., Yönetim Bilimi Doç. Dr. Neşe SONGÜR Dokuz Eylül Ü., İşletme Doç. Dr. Onur Ender ASLAN Ankara Ü., Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Doç. Dr. Örsan Ö. AKBULUT Ankara Ü., Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Doç. Dr. A. Argun AKDOĞAN O.D.T. Ü., Kamu Yönetimi Doç. Dr. Kıvılcım ERTAN Ankara Ü., Kent ve Çevre Bilimleri Doç. Dr. Aslı AKAY Ankara Ü., Fen B., Peyzaj Mimarlığı Doç. Dr. Erkan TURAL Dokuz Eylül Ü., Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi Yrd. Doç. Dr. Filiz KARTAL Yrd. Doç. Dr. Nuran SAVAŞKAN AKDOĞAN Yrd. Doç. Dr. Başak BEYDOĞAN Yrd. Doç. Dr. Burak TANGÖR Yrd. Doç. Dr. Hande ÖZGEN Yrd. Doç. Dr. Filiz GÜLER Yrd. Doç. Dr. Aslı YAĞMURLU Dr. Çağdaş GÜMÜŞSUYU Dr. Yeliz ŞANLI ATAY As. Çiğdem ADEM As. Arzu OFLASLI As. Fatma KALDIRIM As. Vahide Feyza URHAN As. Erdem GÜVEN As. Bora AKSU Okutman Asu ALTUNOĞLU ÖĞRETİM ÜYE YARDIMCILARI O.D.T.Ü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi O.D.T.Ü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi O.D.T.Ü. Psikoloji, Sosyal Psikoloji Gazi Ü., Uluslararası İlişkiler Çukurova Ü., Yönetim ve Organizasyon Ankara Ü., Kamu Yönetimi Ankara Ü., Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Hacettepe Ü., İşletme Ankara Ü, Hukuk 5

6 TODAİE nin İşlevleri Öğretim Yetiştirme *Kamu yönetimi alanında lisans üstü (yüksek lisans ve doktora) eğitim vermek *Kamu personelinin çağdaş tekniklerle yetişmesini sağlamak; *Kamu Yönetimi alanında öğretim elemanı yetiştirilmesine yardım etmektir. Araştırma ve Yardım * Kamu yönetimi alanında inceleme ve araştırma yapmak, iyileştirme çalışmalarına görüş ve öneriler hazırlamaktır. * Kamu kurum ve kuruluşlarınca istenilen araştırma ve danışmanlık projelerini yürütmek Derleme Yayın *Kamu Yönetimi alanında uluslararası kabul görmüş dergiler çıkartmak ve kitap yayımlamak; *Enstitüde yapılan inceleme ve araştırmaları yayınlamak, dağıtmak; *Kamu Yönetimi alanındaki önemli eser araştırmaları Türkçeye veya yabancı dille çevirerek yayınlamaktır. 6

7 Yerel Yönetimler Merkezi: Yerel yönetim birimleri ve bağlı merkezlerde çalışanlara yönelik hizmet içi eğitim verir ve yerel yönetim sisteminin geliştirilmesinde uygulamaya yönelik araştırma yapar. Sürekli Eğitim Merkezi: Kamu yönetimine hizmet içi eğitim hizmeti sunmak amacıyla, çeşitli kurs seminer vb. düzenlemek, uzaktan eğitim ve kısa süreli eğitim projeleri planlamak üzere kurulmuştur. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Çalışmaları Merkezi: TODAİE Merkezleri Merkez kamu yönetiminin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak, vatandaşlık alanında akademik çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur. edevlet Merkezi: edevlet ve kamu bilişimi konularında, kurumsal ve uygulamalı eğitim, araştırma, destek ve yayın faaliyetlerinde bulunmakta danışmanlık ve yardım hizmetlerinde bulunmak gibi faaliyetlerde bulunmaktadır. Dış İlişkiler Merkezi: TODAİE nin yurtdışı temsilciliklerini açmak, eğitim öğretim ve idari çalışmalarını yürütmek için kurulmuştur. Kamu Yönetimi alanında yabancı ülkelerle eğitim, araştırma, yayın ve benzeri işbirliği konularını ikili protokollerle koordine etmektedir. 7

8 Öğretim ve Yetiştirme Yüksek Lisans Programları: *Kamu Yönetimi (Gündüz ve Akşam) *Yerel Yönetimler *Adalet Yönetimi *Eğitim Yönetimi *Kolluk Yönetimi Doktora Programı: *Yönetim Bilimleri 1983 yılına kadar süren önlisans ve lisans programından (Sevk ve İdare Yüksek Okulu) 2500 öğrenci mezun olmuştur yılına kadar yürütülen Kamu yönetimi uzmanlık programından 1291 öğrenci mezun olmuştur. Uzmanlık ve Yüksek lisans Programlarından bugüne kadar 4500 öğrenci mezun olmuştur. Yüksek Lisans ve Doktora programları, YÖK ün Lisansüstü Eğitimde Çerçeve Yönetmeliğine uyumludur. 8

9 Öğretim Yetiştirme *Enstitümüzde, 3 kredilik 71 yüksek lisans dersi, 13 Doktora dersi 7 seminer dersi yürütülmektedir. * Enstitümüzde, 46 ders Profesörler tarafından, 39 ders Doçentler tarafından 6 ders Yardımcı doçentler tarafından yürütülmektedir. Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı: *Programın süresi Tezli Yüksek Lisans Programı için iki akademik yıl ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı için bir akademik yıldır. *Bu süre içinde Tezli Yüksek Lisans Programına devam eden öğrenciler en az 33 kredilik, Tezsiz Yüksek Lisans Programına devam eden öğrenciler ise en az 42 kredilik ders almak zorundadırlar. Yönetim Bilimleri Doktora Programı: Programda toplam en az 24 kredilik ders almak zorunludur. Derslerini tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavını da başarıyla tamamladıktan sonra tezlerini yazarak teslim ederler. Tez sınavını da başarıyla tamamlayan öğrenciye Doktora Diploması verilir. 9

10 Araştırma - Yardım Enstitümüz, 1960 dan bu yana, kamu yönetiminin reformu alanında araştırma raporları hazırlamıştır sonrası dönemde Bakanlıkların yeniden yapılandırılmasına yönelik tüm KHK ların hazırlanmasına katkıda bulunmuştur. *Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi (MEHTAP, 1963) *Kamu Yönetimi Araştırma Projesi (KAYA, 1990) *Merkez ve yerel yönetim kuruluşları için 30 ayrı proje yürütülmüştür Sürmekte olan projeler * Türk Kamu Yönetiminde Teftiş Hizmeti ve İç Denetim ( ) * Yerel Yönetimler Hizmet Standartları ( ) * Devlet Teşkilat Rehberi (2011) * Türkiye de il büyüklüğünün sayısal ölçeklendirilmesi ( ) * Kamu Kuruluşlarında Bilgi Yönetimi ( ) * E-Sağlıkta Ölçme ve Değerlendirme (2011) * YEREP-YerelNet (2011) 10

11 AKREDİTASYON TODAİE nin Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programları Avrupa Kamu Yönetimi birliği (EAPAA) tarafından ya kadar AKREDİTE edilmiş bulunmaktadır.

12 TODAİE Kamu yönetimi alanında Türkiye nin en büyük yayıncısı özelliğine sahiptir. Bugüne kadar 360 kitap yayınlamıştır. TODAİE Kamu yönetimi alanında kitap ve dergi ile, kamu yönetimi alanında Türkiye ile en geniş kütüphanesine sahiptir. TODAİE alanında öncü yedi adet dergi yayımlamaktadır: *Amme İdaresi Dergisi *TODAİE s Review of Public Administration, *Turkish Public Administration Annual, *Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, *İnsan Hakları Yıllığı, Derleme Yayın *Turkish Yearbook of Human Rights, *T.C. Devlet Teşkilatı Rehberi 12

13 Süreli Yayınlar Amme İdaresi Dergisi Social Science Citation Index (SSCI), Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü (IIAS) Avrupa Kamu Yönetimi Grubu, (EGPA) Anadilde yayınlanan Kamu Yönetimi Dergileri veri tabanı, TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal bilimler veri tabanı, indekslerinde yer almaktadır. *AİD SSCI da taranan tek Türk Kamu Yönetimi Dergisidir. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü (IIAS) Avrupa Kamu Yönetimi Grubu, (EGPA) Anadilde yayınlanan Kamu Yönetimi Dergileri veri tabanı, TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal bilimler veri tabanı, indekslerinde yer almaktadır. İnsan Hakları Yıllığı TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal bilimler veri tabanı, indekslerinde yer almaktadır. 13

14 TODAİE Öğretim Üyelerinin Uluslararası Yayınları TODAİE öğretim üyelerinin son beş yılda uluslararası endekslerce taranan aşağıdaki dergilerde makaleleri yayımlanmıştır International Review of Administrative Sciences Journal of Business Ethics Journal of Global Strategic Management Journal of Management Studies Journal of Psychology Organization Organization Studies Public Administration and Development Science and Society 14

15 TODAİE Merkezlerinin Faaliyetleri Yerel Yönetimler Merkezi: *Bugüne kadar yaklaşık kişiye eğitim vermiştir. *Yeryön, Yerel Bilgi, Yerel Hizmet, Yerel Yönetim Reformuna destek gibi Projeleri yürütmüştür. Sürekli Eğitim Merkezi (SEM): SEM tarafından yaklaşık Kamu çalışanına kısa süreli eğitim programlarında sertifika verilmiştir. Üst Düzey Yöneticiler ve Kaymakam adayları için Kamu diplomasisi eğitim programı (KADEP) gerçekleştirilmektedir. 15

16 TODAİE Merkezlerinin Faaliyetleri İnsan Hakları ve Vatandaşlık Çalışmaları Merkezi: İnsan hakları ve vatandaşlık konularında ulusal konferanslar düzenlemekte ve ilgili kamu personeline yönelik kısa süreli eğitimler vermektedir. 16

17 TODAİE Merkezlerinin Faaliyetleri edevlet Merkezi: Merkez kamu kuruluşlarında bilgi yönetimi ve e-sağlıkta ölçümleme konulu projeleri yürütmektedir den itibaren E-imza ve Bilgi Yönetimi konularında düzenlenen seminerlerde yaklaşık 230 kamu çalışanına eğitim verilmiştir. Ayrıca Başbakanlık e-devlet grubu ile işbirliğinde Suriye den gelen 100 kamu çalışanına e -devlet seminerleri düzenlenmiştir. Merkez kuruluş yılında (2009) UNDP, TİKA, SESRIC işbirliği ile 50 ülkeden yaklaşık 300 e yakın bakan, üst düzey yönetici e-devlet uzmanı, akademisyen ve araştırmacıların katıldığı egovshare 2009 uluslararası edevlet konferansını düzenlemiştir. Merkez egovshare 2009 bildiri kitabı ile e-imza: Türkiye de Kamuda uygulanması konulu kitaplar yayınlamıştır. 17

18 TODAİE Merkezlerinin Faaliyetleri Dış İlişkiler Merkezi: Merkez yılları arasında 7 ülke ile işbirliği protokolleri imzalamıştır. 18

19 TODAİE nin İşbirliği Protokolü İmzaladığı Ülkeler TODAİE aşağıdaki ülkelerde bulunan ilgili kuruluşlarla eğitim ve araştırma alanında işbirliği protokolü imzalamıştır. İTALYA Ulusal Kamu Yönetimi Okulu 15 Haziran 2011 ÇİN Yönetişim Akademisi 24 Mayıs 2011 İnsan Kaynakları ve 06 Mayıs 2010 Sosyal Güvenlik Bakanlığı SURİYE Ulusal Kamu Yönetimi Enstitüsü 21 Ekim 2010 İRAN Kamu Yönetimi Eğitim Merkezi 20 Ekim 2010 AZERBAYCAN Devlet İdarecilik Akademisi 04 Haziran 2010 FRANSA Ulusal Kamu Yönetimi Okulu 11 Mayıs 2010 (ENA) Korsika- IRA de BASTIA 17 Aralık 2008 PAKİSTAN Ulusal Kamu Siyasaları Okulu 05 Mayıs

20 Diğer Uluslararası İlişkiler Çin Halk Cumhuriyet Personel Bakanlığı Çin Halk Cumhuriyeti Personel Bakanlığı ile 1990 yılında gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde bugüne kadar yaklaşık 200 e yakın başarılı kamu yöneticisi ve görevlisi öğrencimiz Enstitümüz Öğretim Üyesi Başkanlığında Çin kamu yönetimi konusunda Çin de gerçekleştirilen seminerlere katılmıştır. Aynı program kapsamında yaklaşık 80 e yakın Çin kamu yöneticisi ve personeline Türk kamu yönetimi hakkında seminerler verilmiştir. Almanya DSE/ZÖV Enstitümüz ve DSE/ZÖV kurumu ile yapılan işbirliği çerçevesinde yılları arasında yaklaşık 40 civarında kamu yönetici ve görevlisi öğrencimiz Almanya kamu yönetimi ile ilgili Berlin de gerçekleştirilen seminerlere katılmıştır. 20

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-24/06/2005 tarihli Bakan onaylı Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Lisans ve Lisansüstü Burs ve Destek Programları

Lisans ve Lisansüstü Burs ve Destek Programları Lisans ve Lisansüstü Burs ve Destek Programları BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI BİDEB BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI Bu kitapta yer alan programların tümü 2013 yılındaki düzenlemeleri

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Temmuz 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29428 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Astları : : Rektör : Fakültedeki tüm öğretim üye ve elemanları ile tüm idari personel Fakülte ve birimlerinin sorumlusudur. kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fakültenin kadrolu öğretim üyeleri

Detaylı

Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com. Yüksel GÜNDÜZ. gunduz0735@hotmail.com

Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com. Yüksel GÜNDÜZ. gunduz0735@hotmail.com Gelişmiş Bazı Ülkeler İle Türkiye deki Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimlerinin Karşılaştırılması 1 Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com Yüksel GÜNDÜZ Artvin Çoruh

Detaylı

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ İÇİNDEKİLER Giriş Yüksek lisans (master) Doktora Yüksek lisans hakkında merak ettikleriniz Yurtdışı lisans üstü öğrenimle ilgili genel bilgiler ABD de lisans üstü

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI Senato: 27.05.14/83 Madde: 1'in ekidir. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI 1. AMAÇ Bu esasların amacı; belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- Niğde Üniversitesinde yapılan

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 03.12.2009 Tarihli Senato Kararı ( Ankara Üniversitesi Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi (BİYEP), Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYEP) Uygulama Yönergesi ) ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ Kapsam MADDE 1. Bu Yönetmelik, Yakın Doğu Üniversitesi nde görev yapan Akademik Personelin Yardımcı Doçent, Doçent, ve Profesör

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Temmuz 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29424 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7755 Gelir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1. Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21

İÇİNDEKİLER. Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1. Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21 İÇİNDEKİLER Önsöz i Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1 Psikoloji Meslek Yasası 7 Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21 Avrupa Psikolog Birlikleri Federasyonu Başkanı Tuomo Tikkanen

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 203 İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... I GENEL BİLGİLER... A Misyon ve Vizyon... B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik Yükseltme

Detaylı

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI ANKARA, MART 2012 2 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar Bakan...5 Bakan Yardımcısı...7

Detaylı

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ : MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Bilimsel Araştırma Proje ödeneğinden

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesinin öğretim üyelerinin akademik

Detaylı

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 9 YILI İDARE FAALİYET RAPOR RU OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GenSoft STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU II 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Günümüzde

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler ile Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı