[1]

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.izu.edu.tr www.izu.tr [1]"

Transkript

1 [1]

2 [ 2 ] Asil Geçmişten Aydınlık Geleceğe

3 İlim ve Zarafet Üssü: İZÜ KAMPÜS 4 Vakıf ve Tarihçe 6 Mütevelli Heyeti Başkanı ndan 8 Rektör den 9 Vizyon-Misyon-Değerler 10 Eğitim Fakültesi 14 İngilizce Öğretmenliği 15 Okul Öncesi Öğretmenliği 16 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 17 Türkçe Öğretmenliği 18 Hukuk Fakültesi 22 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 26 Psikoloji 27 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 28 İslâmi İlimler Fakültesi 32 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 36 İşletme (İngilizce) 37 İktisat (İngilizce) 38 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 42 Bilgisayar Mühendisliği 43 Endüstri Mühendisliği 44 Gıda Mühendisliği 45 Mimarlık 46 Sağlık Bilimleri Fakültesi 50 Hemşirelik 51 Sosyal Hizmet 52 Tıp Fakültesi 55 Yabancı Diller Yüksekokulu 57 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 59 Enstitüler 62 Uygulama ve Araştırma Merkezleri 68 Kütüphane 71 Spor 72 Kafeterya 73 Eğitim Ücreti ve Burslar 74 Yurt ve Konaklama 75 Kariyer Merkezi ve Değişim Programları 76 Yeni Açılacak Fakülte ve Bölümler 77 Uluslararası Anlaşmalar 78 Kampüste Sosyal Hayat 79 Etkinlikler 83 Geleceğin Üniversitesi, Geleceğin İş Alanları 90 Geleneğin ve Geleceğin Dillerini Öğreniyoruz 91 Akademik Kadromuz 92 Lisans Kontenjanlarımız 99 Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri 100 İÇİNDEKİLER

4 İlim ve Zarafet Üssü: İZÜ KAMPÜS [ 4 ]

5

6 Vakıf ve Tarihçe VAKIF Osmanlı modernleşmesi sürecinde bir çok eğitim kurumuna ev sahipliği yapan ve Sultan II. Bayezid-i Veli Vakfı na ait olan arazi, İlim Yayma Vakfı na üniversite kurulmak üzere tahsis edilmiştir. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İlim Yayma Vakfı tarafından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi bir vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur. Mehmed Âkif in hem öğrencilik hem de hocalık yaptığı bu mekânda bugün İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi hizmet vermektedir. Aynı kampüste Mehmed Âkif Ersoy Tarım Müzesi de yer almakta ve gençlere her fırsatta büyük şairimizi hatırlatmaktadır. TARİHÇE Osmanlı Devleti döneminde zirai eğitim konusunda ilk teşebbüs 1848 yılında Yeşilköy de Mekteb-i Ziraat-i Şahane nin kuruluşu ile gerçekleşmiştir. Ancak bu mektep çeşitli sebeplerle ikinci eğitim yılında kapatılmıştır yılında yayınlanan bir kararname ile vilayet merkezlerinde birer ziraat mektebi ve numune çiftliği kurulması öngörülmüştür. Fakat 1884 yılına kadar bu konuda herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir yılında yayınlanan bir nizamname ile Ziraat Mektebi kuruluş çalışmaları başlatılmıştır. Bu yıllarda Ticaret Nezareti bünyesinde Ziraat Müdüriyet-i Umumiyesi kurulur. Bu Müdürlüğün başına, Fransa nın Grignon Ziraat Yüksek Okulu ndan mezun olmuş Agop Amaysan Efendi getirilir. Okul tesisi için, Mısırlı Hurşid Paşa nın eşi Rukiye Hanım a ait 5984 dönümlük Halkalı daki arazi 2000 altına satın alınır. Okul yapımı için Ticaret Nezaretinde bir hazırlık komisyonu kurularak inşaata başlanır. Bu arada zirai öğrenim görmek üzere Fransa ya 8 öğrenci gönderilir. İnşaatın birinci bölümü bitince tahsisat da biter. İnşaat iki yıl bu şekilde bekler. Daha sonra Zihni Paşa nın Ticaret Nazırlığı döneminde Ziraat Müdür-i Umumisi Nuri Bey, Fenn-i Baytari Müşaviri Mehmed Ali Bey ve Ziraat Müfettişi Agadon [ 6 ]

7 Efendi den oluşan komisyon kurularak inşaat tamamlanır. Halkalı Ziraat Mektebi nin ilk öğrencileri Mülkiye Baytar Mektebi talebeleridir yılında alınan ilk 25 öğrenci derslere Ahırkapı da bulunan Tıbbiye-i Mülkiye Mektebi nde, bu okulun talebeleri ile birlikte devam ederler. Bunlardan 19 u, 1891 yılında inşaatı henüz tamamlanmamış olan Halkalı daki okula nakledilir. Okulun resmi açılışı 13 Ekim 1892 Perşembe günü Ziraat Bankası Müdür-i Umumisi Celal Bey tarafından yapılır. Açılış merasiminde bir yıl önce sınıflarını birincilikle geçen Mehmed Akif ve Agadon Efendi ye hediyeleri verilir. Bu dönemde okulun adı Halkalı Ziraat ve Baytar Mekteb-i Alisi dir. Mehmed Ali Bey okula ilk Müdür olarak tayin edilir. İstirati Efendi İkinci Müdürlük, Zagaryan Efendi de Çiftlik Müdürlüğü görevine getirilir. Ayrıca beş şubeden bir Ziraat Teknik Kurulu oluşturulur. Bu kurulun riyasetine Aran Efendi getirilir. Şube başkanlıklarına Agadon Efendi, Mazhar Bey, Vahan Bey ve ek görev olarak Mehmed Ali Bey getirilirler yılında okul ilk mezunlarını verir. Bunlar hazırlık sınıflarına Tıbbiye-i Mülkiye mektebinde başlamış ve 1891 yılında Halkalı ya nakledilmiş talebelerdir. Bunların ikinci bölümü 1894 yılında mezun olurlar. Okul binası ziraat ve baytar talebeleri için yetersiz kalınca 1894 yılında Baytar Mektebi, Cindi Meydanı nda kiralanan bir binaya nakledilir. Bu okulun müdürlüğüne Mehmed Ali Bey tayin edilir. Ziraat Mektebi müdürlüğüne de Mazhar Bey getirilir. Halkalı Ziraat Mekteb-i Alisi ilk mezunlarını 1895 yılında verir yılında bu okulun açılışı sırasında kapatılan Orman Maadin Mektebi nin talebeleri de Halkalı ya nakledilir. Bu durum 1910 yılında Orman Mekteb-i Alisi nin açılışına kadar sürer de Meşrutiyetin yeniden ilanından sonra, ziraatin çeşitli dallarında ihtisas görmek üzere Avrupa ya talebeler gönderilir. Bunlar Avrupa dan döndükten sonra okulda ihtisasları ile ilgili şubelerde görev alırlar. Ali Rıza, Nureddin ve Süreyya Beyler Avrupa da ihtisas yapmış talebelerdendir. I. Dünya Savaşı nın başladığı 1914 yılında diğer okullarda olduğu gibi, Halkalı Ziraat Mektebi nde de derslere ara verilir. Öğretmen ve öğrencilerin büyük çoğunluğu cephelere koşarlar ve gazi olurlar, şehitlik mertebesine erişirler yılında savaş içerisinde zirai üretim, tohum muayenesi ve dağıtım gibi konularda duyulan ihtiyaç üzerine okul yeniden açılır yılında Okul Müdürlüğü makamı isim değiştirerek Rektörlük adını alır. İlk Rektör olan Ali Rıza Erten i ( ) Muhlis Erkmen ( ) ve Süreyya Genca ( ) takip eder. Son Rektör Faik Bey in döneminde çıkartılan Islah-ı Tedrisat Kanunu gereğince okul 1928 yılında kapatılır yılında Halkalı Ziraat Mektebi adı ile 3 yıl süreli ve orta dereceli meslek okulu olarak yeniden öğretime açılır yılında öğretim süresi 4 yıla çıkartılır. Milli Eğitim Bakanlığı nın onayı ile Öğrenim Yılından itibaren peyzaj ağırlıklı öğretim yapması uygun görülür ve okul Zirai Üretim İşletmesi ve Peyzaj Meslek Lisesi adını alır tarih ve 2005/9139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile okul kapatılıp yerine Halkalı Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurulur. Daha sonra arazi İlim Yayma Vakfı na, üniversite kurulmak üzere tahsis edilir. [ 7 ]

8 Mütevelli Heyeti Başkanı ndan Prof. Dr. Ramazan EVREN Mütevelli Heyeti Başkanı [ 8 ] Sevgili Gençler, Üniversitemiz, gerek kurucu vakfımızın, gerekse mütevelli heyeti üyelerimizin eğitim alanındaki yıllara dayanan engin birikimi ve köklü bir geleneğin ürünü olarak sağlam temeller üzerine inşa edilmiştir. Biliyoruz ki üniversiteler, eğitim-öğretimde sadece teorik bilgi yükleyen kurumlar olarak değil, gerçek hayatla iç içe oldukları oranda başarılı olabilirler. Zira gelişmiş ülkelerde üniversitelerle iş dünyası arasında kurulan sinerji, gerek ekonominin gerekse eğitimin çıtasının yükselmesinde ciddi katkılar sağlamaktadır. Bu çerçevede üniversitemiz; bir yandan tecrübeli kadrosu, diğer yandan İstanbul daki eşsiz konumu ile çok özel fırsatlar sunmaktadır. Amacımız, sizleri eğitim faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz tüm alanlarda, geçmişle geleceği birleştiren, yerel ile evrenseli harmanlayan, gelenekle modern arasında denge kurabilen erdemli bireyler olarak yetiştirmektir. Bilgi üreten, strateji geliştiren, sorun çözen, ezbere değil anlamaya dayalı, düşünmeye ve analize önem veren, sorgulayıcı bir eğitim geleneği oluşturmayı hedefliyoruz. Dünyanın birçok seçkin üniversitesiyle yaptığımız akademik işbirliği anlaşmalarıyla öğrencilerimizin, ünü ülke sınırlarını aşan prestijli bir eğitim kurumu mezunu olmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Sizlerle beraber, özellikle, yoğun siyasi, kültürel ve sosyal değişimlere tanık olan yakın coğrafyamızdaki gençlerin lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarına İstanbul daki eşsiz kampüsümüzde ev sahipliği yapmak, tarihi ve kültürel hinterlandımızda değişimin öncülerini ve yöneticilerini de yetiştirecek bir model üniversite olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizleri, ailenizi ve yakın çevrenizi milli şairimiz Akif in dediği gibi Ma rifet ve Fazilet sahibi güzel insan lar yetiştirme heyecanımıza ortak olmaya davet ediyoruz.

9 Rektör den Prof. Dr. Mehmet BULUT Rektör Değerli Öğrenciler, Yaşadığımız dünyada ve ülkemizde her şey çok hızlı değişmektedir. Bu değişimde rol oynayan en önemli etkenlerin başında bilgi gelmektedir. İlim ve irfan yoluna gönül vermiş güzel insanların kurduğu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi nin temel önceliği; geleceğin ihtiyaçlarına göre öğrencilerini dünya standartlarında bir yüksek eğitim ve öğretimle donatmak, öğretim elemanlarına alanlarıyla ilgili geniş bir araştırma altyapısı sunmak ve ulaşılan bilgi birikimini başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya insanlığının hizmetine sunmaktır. Öğrencilerimiz, sosyal kampüs ortamı içinde, öğretim elemanlarımızın kalitesi ve zengin program içerikleri ile desteklenen eğitim sistemimiz sayesinde meslekleri ile ilgili en iyi düzeye ulaştırılarak, kendisi ve çevresiyle barışık, lider kişilikli, bilgi üreten, sorun çözen, sorgulayan, analiz yapan bireyler olarak eğitilmekte ve geleceğe hazırlanmaktadır. Türkiye ve dünyanın yarını, bugünün gençliğinin hangi ölçüde kaliteli bir eğitim alacağı ile belirlenecektir. Kurduğumuz fakülte, enstitü ve araştırma merkezleri, açtığımız programlar, oluşturduğumuz akademik kadro ve araştırma ortamında bölgesel ve küresel düzeyde daha güzel bir geleceğin inşaası için sizleri de aydınlık yarınlara ümitle bakıp heyecanla hazırlananlar olarak aramızda görmek istiyoruz. [ 9 ]

10 Misyonumuz Medeniyetimizin değerlerini özümseyen, bilim üreten, insanlığa hizmet eden, donanımlı, geleceği şekillendiren, erdemli ve lider insanlar yetiştirmek. Vizyonumuz Akademik ve fiziki alt yapısı ile öne çıkan, mezunları tercih edilen, yayınları başvuru kaynağı olan ve üniversitelerimiz arasında ilk yedide yer alan bir araştırma üniversitesi olmak. Değerlerimiz Bilimsellik Özgünlük Sürekli Gelişme Mükemmeliyet Buluşçuluk ve Yenilikçilik İnsan ve Öğrenci Merkezli Yaklaşım İddia Sahibi Olmak Özgürlük Değerlerimize Bağlılık Düşünceye Saygı ve Hoşgörü Toplumumuza ve İnsanlığa Değer Katma [10]

11 [11]

12 [12]

13 EĞİTİM FAKÜLTESİ u İngilizce Öğretmenliği u Okul Öncesi Öğretmenliği u Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) u Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%30 İngilizce) u Türkçe Öğretmenliği [13]

14 EĞİTİM FAKÜLTESİ [14] Prof. Dr. Hikmet SAVCI Dekan Bilgi, iletişim ve teknolojinin hızla geliştiği ve değiştiği çağımızda, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri eğitime ve bilime verdikleri önemle ölçülmektedir. Eğitim sisteminin en önemli belirleyicisi; sistemi işleten öğretmenlerin niteliğidir. Bu bağlamda, Eğitim Fakültelerine çağın gereklerine uygun nitelikli öğretmen yetiştirmede büyük görevler düşmektedir. Fakültemizin temel amacı, öğrencilerimizi Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri doğrultusunda çağdaş, farklı düşünebilen, bireysel tercihlerinde özgür, kendine güvenen, insanlık değerlerine saygılı, hoşgörülü ve özverili, demokrasi ideallerini paylaşan, her türlü teknik ve teknolojik bilgilerle donanmış, gelecek nesilleri emanet edebileceğimiz nitelikli öğretmenler olarak yetiştirmektir. Öğretmen yetiştirme programlarının vizyonu; üç temel boyutu olan Öğretmenlik Meslek Bilgisi, Alan Bilgisi ve Genel Kültür alanları ile okullarda uygulama çalışmalarını birleştirerek, tam donanımlı öğretmenleri geleceğe hazırlamaktır Öğretim Yılında faaliyete geçen Fakültemiz bünyesinde İngilizce Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Öğretmenliği ile öğretim yılında eğitime başlayan Türkçe Öğretmenliği Bölümleri yer almaktadır öğretim yılında Türkçe öğretim yanında %30 İngilizce öğretimi ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü açılacaktır. Fakültemizi tercih eden öğrencilerimizi tebrik ediyor, hoşgörü ve huzur ortamında mutlu ve başarılı olacaklarına inanıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

15 EĞİTİM FAKÜLTESİ Prof. Dr. İbrahim YILGÖR Bölüm Başkanı İngilizce Öğretmenliği İngilizce Öğretmenliği Bölümü nün amacı çağdaş eğitimin ilke ve esaslarına bağlı, bilimsel ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip, teknolojik değişimlere ayak uydurabilen, alanındaki çağdaş gelişmeleri takip edebilen İngilizce öğretmenleri ve bilim insanları yetiştirmektir. İngilizce Dil Eğitimi alanında geliştirilen çağdaş yöntem ve görüşler ışığında, ülkemizin İngilizce Öğretimi sorunlarının çözümüne katkıda bulunabilecek ve bu dilin eğitim ve öğretiminde etkin olarak görev alabilecek, ileri düzeyde bilgilerle donatılmış nitelikli öğretmen ve araştırmacılar yetiştirmek bölümümüzün temel hedefidir. İngilizce Öğretmenliği Bölümü lisans programını başarı ile tamamlayanlar Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı okullarda ve özel öğretim kurumlarında İngilizce Öğretmeni olarak çalışabilmektedir. [15]

16 EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği [16] Yrd. Doç. Dr. Latife ÇİMEN Bölüm Başkanı Türkiye nin hızla değişen sosyal yapısı, okul öncesi eğitim kurumlarına olan ihtiyacı arttırdığı gibi, iyi yetişmiş ve nitelikli okul öncesi öğretmenlerine duyulan ihtiyacı da arttırmaktadır. Okul öncesi dönem, büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu, hayatın en kritik dönemlerinden biridir. Bu dönemde kazanılan alışkanlıkların, becerilerin ve bilgilerin hayatın daha sonraki yıllarına taşınan etkileri olduğu bilinmektedir. Programımızın temel amacı; okul öncesi dönem çocuklarının bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı bir şekilde gelişmelerini sağlamak için; çocuk gelişimi hakkında güncel bilgiye sahip, etkili öğretim yöntem ve tekniklerini bilen, çocuklarla çalışmaktan zevk alan, onlardan da öğrenmeyi bilen Okul Öncesi Öğretmenleri yetiştirmektir. Programımızda bulunan alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi dersleri; çocukların gelişimini bir bütün halinde değerlendirerek, bireysel özelliklerini dikkate alan, ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik öğrenme ortamları hazırlayan ve çocukları öğrenme sürecine aktif olarak dahil eden nitelikli okul öncesi öğretmenleri yetiştirmek için gerekli olan teorik ve pratik bilgiyi sağlamaktadır. Gerekli şartları sağlayan öğrencilerimizin, RPD Bölümünde çift anadal ve yandal yapma imkanı bulunmaktadır. Mezunlarımız; resmi veya özel eğitim kurumlarında Okul Öncesi Öğretmeni olarak görev yapabilirler. İsteyenler kendi eğitim kurumlarını açabilecekleri gibi gerekli şartları sağlayanlar okul öncesi eğitim kurumlarının teftiş ve denetlemesinde görev alabilirler. Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışmanın dışında, okul öncesi eğitimiyle ilgili kitap yazımı ve materyal geliştirme konularında iş imkanı bulabilirler. Yüksek lisans ve doktora yapanlar ise üniversitelerin akademik kadrolarında yer alabilirler.

17 EĞİTİM FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zeki ILGAR Bölüm Başkanı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%30 İngilizce) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmetlerinin amacı, bireylerin kendilerini tanıyıp anlamalarına, yaşamsal problemlerini çözebilmelerine, doğru tercihler yapıp sağlıklı kararlar verebilmelerine, kapasitelerini en üst düzeyde geliştirebilmelerine, çevreleriyle olan ilişkilerini sağlıklı ve dengeli bir şekilde yürüterek uyum sağlayabilmelerine ve kendi güçlerine güvenmelerini sağlayarak kişisel- toplumsal gelişimlerine yardımcı olmaktır. Erken çocukluk döneminden itibaren bireylere öğrenci kişilik hizmetleri çerçevesinde gelişimsel özelliklerine uygun rehberlik ve psikolojik danışma desteğinin sağlanması ile okullardaki eğitim-öğretimin kalite sorununun giderilmesi mümkün görünmektedir. Çağdaş, sağlıklı ve verimli bir eğitimöğretimin gerçekleştirilmesi, ancak psikolojik danışma ve rehberlik alanının yaklaşım, ilke ve tekniklerinin benimsenip uygulanmasıyla olasıdır. Üniversitemizin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı bu amaçla, özellikle okul çağında çocuk ve ergenlerin gereksinimi olan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirecek donanıma sahip ve liderlik yapabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. [17]

18 EĞİTİM FAKÜLTESİ Doç. Dr. Vildan S. COŞKUN Bölüm Başkanı Türkçe Öğretmenliği Bölümümüz, Türkçenin korunması gereken bir miras, dünyada ise gittikçe yükselen bir değer olduğunun bilinciyle ilerleyen gençlerimizi, millî ve evrensel değerlerle donatma amacındadır. Araştırmacı-eğitimci bir kimlik profiline sahip mezunlarımız, etkili iletişim kurabilen, toplumsal sorumluluk alabilen, millî değerleri özümsemiş, evrensel değerlere saygılı, vatandaşlık bilincine sahip bireyler yetiştirmek üzere ülkemize, toplumumuza ve insanımıza hizmet verecektir. Mezunlarımız, Türkçe Öğretmeni unvanıyla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okullarda, özel dershane ve etüt merkezlerinde çalışabilir, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili merkez ve kuruluşlarda Türkçe eğitimi verebilirler. Ayrıca, lisansüstü programlara devam ettiklerinde, ilgili bölümlerde okutman veya akademisyen olarak görev alabilirler. [18]

19 [19]

20 [20]

21 HUKUK FAKÜLTESİ [21]

22 HUKUK FAKÜLTESİ Prof. Dr. Mustafa ATEŞ Dekan Hukuk Fakültesi* Hukuk fakültemizin amacı, öğrencilerimize hukuki düşünme yeteneğini, mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek hukuki konulara adil çözümler getirebilme kabiliyetini ve topluma hizmet bilincini kazandırmaktır. Bir araştırma üniversitesi olma gayesiyle yola çıkan Üniversitemizin bu hedefi ile uyumlu olarak İZÜ Hukuk Fakültemiz, bir eğitim-öğretim ve araştırma merkezi olarak adaletin her alanda tesisini hedeflemektedir. Yaşadığımız coğrafya ve medeniyetimizin hukuk mirası başta olmak üzere çağın tüm bilgi birikimini ve metodolojisini öğrencilerimize aktarmayı özellikle önemsiyoruz. İZÜ Hukuk Fakültesi nin hedefi, memleketimizin ihtiyaç duyduğu, kaliteli ve donanımlı hukukçuların yetişmesi için altyapı oluşturmaktır. Tarihi birikimin anlaşılması bağlamında Osmanlıcaya ayrı bir önem verilmektedir. Öğrencilerimize Türkçe ve İngilizce derslere ilave olarak Arapça ve mesleki Almanca gibi dersleri alma imkanı sağlanarak kendilerini geliştirme olanağını da sunulacaktır. Bunun yanı sıra alanında önde gelen isimlerden oluşan zengin öğretim üyesi kadrosu ve geniş imkanlarıyla öğrencilerin en iyi şekilde yetişmeleri için mevcut kaynaklar seferber edilecektir. *Bu bölümde bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. [22]

23 [23]

24 [24]

25 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ u Psikoloji (Türkçe) u Psikoloji (%30 İngilizce) u Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) [25]

26 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Mehmet Emin KÖKTAŞ Dekan İnsan ve Toplum Bilimleri, insanı, toplumsal, siyasal ve kültürel hayatın farklı yönlerini ve boyutlarını ilgi ve inceleme alanına alan bir şemsiye kavramdır. İnsanın psikolojik yapısı, sosyo-kültürel eylem ve ilişkileri ile toplumsal, siyasal ve kültürel hayat birçok bilimsel disiplin tarafından araştırma ve inceleme konusu yapılmaktadır. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, bünyesinde yer alan bölümlerde disiplinler arası bakış açısıyla insan, toplum ve siyaseti ilgilendiren konularda eğitim vermek ve araştırma yapmak üzere kurulmuştur. Programlarda öğrenci merkezli olmaya özel önem verilmiştir. Bu Fakültenin ilgili bölümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler, konuları ve sorunları bilimsel bakış açısıyla ele alma, yeni durumlara çözüm üretme, verileri ve olguları değerlendirme kabiliyetini sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinlikte eğitilmektedir. Bu anlayıştan hareketle programların temel amacı, ulusal ve küresel konuları ve sorunları tanıyan, gerektiğinde çözüm önerebilen, en az bir yabancı dil bilen; araştırma, eleştirme ve analitik düşünme becerisi kazanmış, bağımsız değerlendirme yeteneğine sahip, kendisini geliştirmeye açık gençleri topluma kazandırmaktır. Her bölümde Türk öğretim üyelerinin yanı sıra yabancı öğretim üyeleri de görev almakta, ders vermekte ve akademik etkinliklere katılmaktadır. [26]

27 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Zekeriya KÖKREK Bölüm Başkanı Psikoloji (Türkçe) Psikoloji (%30 İngilizce) Psikoloji bölümümüzün temel amacı, öğrencilerimize disiplinler arası bir anlayış içinde bilgi ve deneyim kazandırmak, bireysel ve toplumsal bilinci ve sorumluluğu yüksek mezunlar vermektir. Programımız, öğrencinin bu farklı dallarda bilgi kazanmasını, psikolojideki temel kuramsal yaklaşımları tanımasını, sağlam bir yöntem bilgisi ve araştırma altyapısı edinmesini öngörmektedir. Bölümümüz, öğrencilerin temel bir bilimsel yaklaşım kazanarak seçecekleri akademik ya da profesyonel çalışma alanları için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini amaçlamaktadır. Öğrencilerin lisans eğitimi sürecinde psikolojinin farklı alt alanlarından dersler alarak hem disiplinler arası bir bakış açısı kazanmaları, hem de ileride lisansüstü çalışma yapmak isteyebilecekleri alana karar vermeleri amaçlanmaktadır. [27]

28 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Bülent ARI Bölüm Başkanı [28] Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programı, siyaset ve uluslararası ilişkilerle ilgili konuların bilimsel bakış açısıyla ve farklı boyutlarıyla ele alındığı, analiz edildiği ve sorgulandığı bir programdır. Siyaset ve Uluslararası İlişkilerle ilgili ulusal ve uluslararası temel konuların, kuram ve uygulamaların, hukuksal düzenlemelerin, Avrupa Birliği ile ilgili gelişmelerin ve küresel süreçlerin birbiriyle ilişki içinde incelenmesi çağımızda gerekli olan bir kavrayışın oluşması için önem taşımaktadır. Program müfredatı bu anlayışla hazırlanmıştır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programı mezunları, başta İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere, bakanlıklar, müsteşarlıklar, Kamu iktisadi Teşebbüsleri, Kalkınma Ajansları gibi kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık gerektiren üst ve orta kademe yönetici pozisyonlarda görev yapabilecek donanımda eğitim görmektedir. Bir diğer çalışma alanı, Türkiye ve dünyada faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, uluslararası örgütler gibi kurumlarda uzmanlık-danışmanlık gibi pozisyonlardır. Bunların yanı sıra farklı özel sektör kuruluşlarında da tercih edilirler. Ayrıca Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de bölüm müfredatında yer alan önemli konular arasında yer aldığından, bu programı bitiren mezunlar AB ile ilgili birimlerde aranan elemanlar olmaktadırlar. Akademik hayata devam etmek isteyenler bu programla sağlam bir temel kazanırlar.

29 [29]

30 [30]

31 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ [31]

32 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Prof. Dr. Turan KOÇ Dekan İslami İlimler (%30 Arapça) Fakültemizin amacı, Kur an ve Sünnet i temel alarak İslâm ın doğru bir şekilde anlaşılması, yorumlanması konularında eğitim-öğretim ve ilmî çalışmalar yapmaktır. İnanç, ibadet, ahlak, tasavvuf, felsefe, İslâm tarihi, sanat ve edebiyat İslâmi İlimler Fakültesi nin temel araştırma alanları arasında yer alır. Bu bağlamda çağdaş gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan problemlere yeni yorum ve yaklaşımlardan da yararlanarak çözüm önerileri ortaya konmaya çalışılır. Ayrıca, lisansüstü düzeyde akademik araştırmalar yapmak, din ve medeniyet mirasımızı yorumlayacak ve günümüz diline tercüme edecek ilim adamları yetiştirmek, fakültemizin asli amaçları arasında yer alır. İslâm düşüncesinin muhtelif sahalarında sağlıklı bir din eğitimi vermeyi temel ilke edinen fakültemiz, bir yıllık zorunlu Arapça eğitiminin yanında aşağıdaki bölümleri ihtiva etmektedir: Temel İslâm Bilimleri Bölümü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü [32]

33 [33]

34 [34]

35 İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ u İşletme (İngilizce) u İktisat (İngilizce) [35]

36 İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Ömer İNAN Dekan [36] Günümüzde bir ülkenin kalkınması ancak teknolojik gelişme ile mümkündür. Bir ülke ancak, bilimsel ve teknolojik araştırmalar sonucu ortaya konan bulguları süratle ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürebilme becerisine sahipse dünya pazarlarında rekabet edebilme üstünlüğünü sağlayabilir. Özellikle, gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye için küreselleşmeye ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeye paralel olarak küçülen dünyada, yeni teknolojileri üreten ve değerlendirebilen insanları yetiştirmek kilit noktalardan biri olarak ortaya çıkmaktadır. Yerli ve yabancı kuruluşları başarıyla yönetecek olan bilgiden yoksun, insan ve kuruluşların ihtiyaç ve isteklerine odaklanamayan bir yöneticinin uzun vadede başarılı olması beklenemez. Bu yüzden çok hızlı gelişen üstün teknolojilerle her tür ürünü/ hizmeti üretmek ve ihtiyaç sahiplerine istenilen yer ve zamanda sunmak daha da önemli hâle gelmektedir. Fakültemiz bu gelişmeleri dikkate alarak öğrencilerimize salt bilgi yüklemek yerine, verilen bilgileri kullanarak karşılaşacakları sorunları doğru anlama ve çözme, olası risklere karşı korunma ve doğan fırsatlardan yararlanabilmeye yönelik yaratıcı düşünme ve bağımsız araştırma yapabilme becerisi kazandıran bir eğitim programı sunmaktadır. Amacımız özel kesimde ve kamuda etkin hizmetler üstlenebilecek, ayrıca kendi işini de kurabilecek, özgüveni yüksek ve girişimci insan yetiştirmektir. Fakültemiz mezunlarını, liderlik niteliğine sahip, durumu veri olarak almayıp eleştirel bakabilen, ekip çalışmasını başaran, teori-pratik sentezini yapabilen bireyler olarak yetiştirmektedir.

37 İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Turgay GEÇER Bölüm Başkanı İşletme (İngilizce) İşletme (İngilizce) Bölümü nün amacı, mezunlarını bir işletmeyi kuracak ve işletmenin tamamını veya belirli bir fonksiyonunu gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde profesyonel bir şekilde yönetecek bilgi ve beceri ile donatmak ve mezunlarına yaşam boyu öğrenme konusunda yeterli motivasyonu kazandırmaktır. İşletme Bölümü, Erasmus değişim programı çerçevesinde İZÜ nün en aktif bölümü konumundadır. Bölümümüzün Erasmus programı için sahip olduğu geniş kontenjan sayesinde, öğrencilerimizin yaklaşık olarak yarısı bu haktan yararlanabilecek fırsata sahiptirler. Böylelikle, Erasmus programı ile diğer ülkelere giderek eğitimlerinin bir bölümünü orada tamamlama şansı olan öğrencilerimiz, gittikleri ülkelerin iş ve kültür yaşamına ilişkin bilgilerle donanmış, geniş bir vizyona sahip olarak iş hayatına atılacaklardır. [37]

38 İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Doç. Dr. Talat ULUSSEVER Bölüm Başkanı İktisat (İngilizce) İktisat Bölümü nde temel öncelik Türkiye ve Dünya ile ilgili ekonomik konular üzerine odaklanarak deneyimli, donanımlı ve alanında uzman akademisyenlerle hem yerel hem de uluslararası alanda nitelikli eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini en iyi düzeyde sunmaktır. İktisat Bölümü olarak amacımız, öğrencilerimize iktisat konularında derin bir anlayış sağlamak ve öğrencilerin bu alanlarda yetkinliğini ileri bir düzeye çıkarmaktır. Bunu başarmak için bölümümüz, öğrencilerimize hem yerel hem de uluslararası alanda başarı sağlayabilmeleri adına çeşitli programlar arasından tercih yapabilecekleri çift anadal ve yandal programları için özgün ve destekleyici bir ortam sağlamaktadır. Öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlayabilmek için saygın kurumlarda staj yapmaları da teşvik edilmektedir. [38]

39 [39]

40 [40]

41 MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ u Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) u Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce) u Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) u Gıda Mühendisliği (Türkçe) u Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) u Mimarlık [41]

42 MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ [42] Prof. Dr. Yahya Kemal YOĞURTÇU Dekan Fakültemiz, Akademik Yılında eğitim-öğretime başlayan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin ilk fakültelerinden biridir. Eğitim-öğretimine Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) ve Gıda Mühendisliği (Türkçe) bölümlerine öğrenci alarak başlamış, bu bölümlere ilaveten eğitim- öğretim yılında Mimarlık (Türkçe), eğitim- öğretim yılında Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce), Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce) ve Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) programları açılmıştır. Ayrıca Öğretim Yılının ikinci yarıyılından itibaren Gıda Mühendisliği (Türkçe) ve Bilgisayar Mühendisliğinde (%100 İngilizce) yüksek lisans programlarına başlanmıştır. Ülkemizin sanayileşme açısından gelişmiş olan bölgesinde kurulmuş olan fakültemiz, sanayi ile işbirliği yaparak ihtiyaç doğrultusunda mühendislik alanlarında hizmetler üretmek maksadıyla yeni bölümler açarak gelişmesine devam edecektir. Amacımız ülkemizde, komşu ülkelerde, Balkanlarda, Afrika da ve Türk Cumhuriyetlerinde son yıllardaki gelişmeler doğrultusunda mühendislik alanında yükseköğretim yapmak isteyen gençlere imkân sağlamaktır. Öğrencilerimizin, ülkemizin çeşitli bölgelerinde endüstriyel ve teknik alanlarda hizmet verecek bir programla yetiştirilmeleri en öncelikli hedefimizdir. Öğrenimin devam ettiği bölümler dışında, kuruluş gayemiz doğrultusunda diğer bölümlerde lisans ve lisansüstü öğretime başlayabilmek için akademik ve fiziki altyapının oluşturulması çalışmaları hızla devam etmektedir. Yurt içinde ve yurt dışında üniversitelerle işbirliği yaparak öğrencilerimizin daha iyi bilgilerle donatılabilmesi ve dünyayı daha iyi tanıyabilmeleri için çalışılmaktadır. İlim ve hizmet için çıktığımız bu yolda bizlerle birlikte olacak öğrencilerimize ve öğretim elemanlarımıza en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler 4 Rektörden Mesaj 6 Tarihçe 8 İTÜ'lü Olmak 10 Eğitim Olanakları 12 Uluslararası İşbirliği 14 Burslar ve Başarı Ödülleri 16 Öğrencilere Hizmetler 20 Kampüsler 22 Ayazağa Kampüsü 24 Bilgisayar

Detaylı

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 adi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM Konuralp Yerleşkesi, 81620 DÜZCE Tel: (0 380)

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler; umudumuz sizsiniz. Sizler, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık niteliğinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli savunucusu olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk 2 REKTÖRÜMÜZÜN

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014)

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) Ankara, Aralık 2009 ĠÇĠNDEKĠLER I. SUNUġ...4-5 1.1. Amaç...6 1.2. Kapsam 6 1.3. Ġlke ve Değerlerimiz 6-8 1.4. Stratejik Planlama Ekibi 9 II. KURUMSAL

Detaylı

KÜNYE : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi : Uluslararası Özerk, ortak Devlet Üniversitesi

KÜNYE : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi : Uluslararası Özerk, ortak Devlet Üniversitesi Dil, bir köprüdür; tarih, bir köprüdür; inanç, bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz M. Kemal ATATÜRK KÜNYE Resmî adı : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi 1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 İcra Başkanı nın Mesajı 4 Yaşar

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Üsküdar Amerikan Lisesi ne hoşgeldiniz

Üsküdar Amerikan Lisesi ne hoşgeldiniz Üsküdar Amerikan Lisesi ne hoşgeldiniz Türkiye deki en köklü özel okullardan biri olan Üsküdar Amerikan Lisesi 1876 da Amerikan Board Heyeti tarafından kurulmuştur. 1960 lı yıllarda Amerikan Bord Heyeti

Detaylı

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için)

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) 1- Feyziye Mektepleri Vakfının tarihçesi nedir? Feyziye Mektepleri Vakfı nasıl kurulmuştur? Işık Okullarının

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ. FACULTY of AGRICULTURE Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ

ZİRAAT FAKÜLTESİ. FACULTY of AGRICULTURE Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Z İ R A A T 1982 F A K Ü L T E S İ ZİRAAT FAKÜLTESİ FACULTY of AGRICULTURE TARİHÇE Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1982 yılında Edirne de bulunan Trakya Üniversitesi

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Belgin BAL*, Erdoğan BAŞAR** Günümüz dünyasında hemen hemen tüm ülkelerin

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 203 İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... I GENEL BİLGİLER... A Misyon ve Vizyon... B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

BİLGİ ÇAĞINDA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ, NİTELİKLERİ VE GÜCÜ BİR REFORM ÖNERİSİ

BİLGİ ÇAĞINDA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ, NİTELİKLERİ VE GÜCÜ BİR REFORM ÖNERİSİ BİLGİ ÇAĞINDA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ, NİTELİKLERİ VE GÜCÜ BİR REFORM ÖNERİSİ Doç. Dr. Mustafa Özcan Rhode Island College Ankara 2011 Türk Eğitim Derneği, Türk Eğitim Sisteminin sorunlarına bilimsel çözümler

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı