TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ FARKINDALIK AYI SEMİNERLERİ POINT HOTEL - 25 MAYIS 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ FARKINDALIK AYI SEMİNERLERİ POINT HOTEL - 25 MAYIS 2017"

Transkript

1 TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ FARKINDALIK AYI SEMİNERLERİ POINT HOTEL - 25 MAYIS 2017

2 İÇ DENETİM ULUSLARARASI MESLEKİ UYGULAMALAR ÇERÇEVESİ Uluhan Kumru, CIA, SMMM TİDE Yönetim Kurulu Üyesi, Anadolu Grubu Denetim Müdürü 25 Mayıs 2017

3 İç Denetim Uluslararası Mesleki Uygulamalar Çerçevesi Giriş: Firma ve Vekalet (Agency) Teorileri, İç Denetimin Değer Önermesi (Value Proposal) İç Denetim Mesleki Uygulamalar Çerçevesi (UMUÇ-PPF) Rol ve Sorumluluklar: YK, Yönetim, DK İç Denetim Görev Türleri: Güvence, Danışmanlık Denetim Türleri: Faaliyet, Finansal, Uygunluk Etik İlkeler EK: Standartlar

4 Firma Teorisi SÖZLEŞMELER BÜTÜNÜ (SET OF CONTRACTS) Çalışanlar Müşteriler Hissedarlar Tedarikçiler Denetçiler

5 Firma ve Vekalet Teorileri Sözleşme Hissedarlar (Asil, principal) RİSK Yöneticiler (Vekil, Agent) ÇIKAR ÇATIŞMASI - Jensen & Meckling (1976) - Eugene Fama (1980) *Temsili İş *Asimetrik Bilgi * Temsil Maliyeti (Agency Cost)

6 İç Denetimin Değer Önermesi (Value Proposal) Hissedar Diğer Paydaşlar Değer??

7 İç Denetim Uluslararası Mesleki Uygulamalar Çerçevesi

8 Ana İlkeler (Core Principles) ETKİLİ BİR İÇ DENETİM İÇİN Dürüst ve faziletli Yetkinlik ve profesyonel özen Objektif, bağımsız (etki altında kalmama) Kurumun stratejileri, hedefleri ve riskleri ile uyum Uygun olarak konumlandırılmış ve yeterli kaynağa sahip Kalite ve sürekli gelişim Etkili iletişim Risk-bazlı güvence İçgörülü, proaktif ve gelecek odaklı; kurumsal gelişimi teşvik

9 İç Denetimin Tanımı İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir GÜVENCE ve DANIŞMANLIK faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, KONTROL ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

10 Standartlar NİTELİK STANDARTLARI Özelliklere Yöneliktir PERFORMANS STANDARTLARI Nasıl yapılacağına yöneliktir

11 Standartlar 1XXX 2XXX 2010.A C1

12 Standartlar

13 Yönetim Kurulu nun Rol ve Sorumlulukları TONE AT THE TOP ETİK KURALLARI BELİRLEME BAĞLI? DENGELİ? KAYITSIZ?

14 Yönetim Kurulu nun Rol ve Sorumlulukları İç Denetim faaliyetinin BAĞIMSIZLIĞINI tesis etmek İç denetim YÖNETMELİĞİNİN nihaî ONAY mercii Yönetim Kuruludur İç denetim yöneticisinin üst seviye yönetime ve yönetim kuruluna doğrudan ve sınırsız erişimini sağlamak İŞLEVSEL RAPORLAMAnın yönetim kuruluna yapılması

15 İşlevsel Raporlama Örnekleri Yönetim Kurulu nun; İç denetim yönetmeliğini onaylaması, Risk esaslı iç denetim planını onaylaması, İç denetim bütçe ve kaynak planlarını onaylaması, İç denetim yöneticisinden iç denetim faaliyetinin plana ve diğer konulara göre başarımı (performansı) hakkında bilgi alması, İç denetim yöneticisini atama ve azletme kararlarını onaylaması, İç denetim yöneticisinin ücretini onaylaması, Yönetimle ve iç denetim yöneticisiyle, kapsam uygunsuzlukları ya da kaynak kısıtları olup olmadığı hakkında görüşmeler yapmasıdır.

16 Yönetimin (Departman Yöneticisinin) Rol ve Sorumlulukları Risk İştahı Risk yönetimi Kurumsal amaçların, kurumun misyonunu desteklemesi ve onunla aynı paralelde olması, Önemli riskler belirlenmiş olması ve değerlendirilmesi, Riskleri kurumun risk iştahı ile aynı paralele getiren uygun risk cevaplarının seçilmesi, Kontrollerin tesis edilmesi Kontrollerin değerlendirilmesi için kıstasların geliştirilmesi Düzeltici tedbirlerin alınması

17 Denetim Döngüsü Risk Değerlendirmesi Aksiyon Takibi Yıllık Planlama Raporlama Saha Çalışmaları

18 Denetim Komitesinin Rol ve Sorumlulukları - Finansal raporlama ve açıklama sürecinin gözetilmesi (oversight) - Muhasebe politika ve ilkelerinin seçiminin izlenmesi - Dış denetçilerin atanması ve bağımsızlıklarının sağlanması - Uyum, etik ve ihbar hatlarının gözetilmesi

19 İç Denetim Görevinin Türleri GÜVENCE DANIŞMANLIK

20 Güvence Hizmetleri (Assurance Services) Kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerine dair bağımsız bir değerlendirme sağlamak amacıyla delillerin objektif bir şekilde incelenmesidir. Mali yapıya, performansa, mevzuat ve düzenlemelere uyuma, bilgi sistemleri güvenliğine ve ihtimam denetimine (due diligence; ayrıntılı durum tespit çalışması) yönelik görevler bu kapsamdaki örneklerdir.

21 Danışmanlık Hizmetleri Danışmanlık hizmetleri, tabiatı gereği TAVSİYE niteliğinde olup genellikle GÖREVLENDİRMEYİ TALEP EDEN MÜŞTERİNİN özel talebi üzerine gerçekleştirilir. Danışmanlık hizmetlerinin nitelik ve kapsamı, değerlendirmeyi talep eden müşteriyle iç denetçi arasındaki SÖZLEŞMEYE tabidir. Danışmanlık hizmetlerinin genellikle iki tarafı vardır: (1)Tavsiye veren kişi veya grup (iç denetçi), (2)Tavsiye talep eden ve alan kişi veya grup (görevin müşterisi). (3)İç denetçi danışmanlık hizmeti verirken, objektifliğini muhafaza etmeli ve İDARÎ SORUMLULUK ALMAMALIDIR.

22 Denetim Türleri A/C FAALİYET DENETİMİ A FİNANSAL DENETİM A UYGUNLUK DENETİMİ

23 Denetimde «Kriter» Kavramı 5C Condition Criteria Cause Consequence Corrective action KRİTER

24 Denetim Türleri ve Ana Kriterleri Faaliyet Denetimi (Kriter: Kontrollerin ve risk yönetiminin etkinliği, operasyonel verimlilik ve etkinlik) Finansal Denetim (Kriter: IFRS, GAAP vb.) Uygunluk Denetimi (Kriter: Yasalar ve diğer düzenlemelerin gereklilikleri

25 İç Denetim Etik Kuralları IIA nin Etik Kurallarının amacı, iç denetim mesleğinin etik kültürünü geliştirmektir. ilkeler davranış kuralları

26 Etik Kuralları - İLKELER DÜRÜSTLÜK OBJEKTİFLİK GİZLİLİK YETKİNLİK GÜVEN OLUŞTUR TİTİZ VE DENGELİ OL, ETKİLENME BİLGİNİN SAHİPLİĞİ VE KAYNAĞI BİLGİ, BECERİ, DENEYİM

27 Etik Kuralları DAVRANIŞ KURALLARI Dürüstlük Çalışmalarını doğruluk, dikkat ve sorumluluk duygusuyla yaparlar, Hukuku gözetir ve hukukun ve mesleğin gerektirdiği özel durum açıklamalarını yaparlar, Kanun dışı bir faaliyete bilerek ve isteyerek taraf olmaz veya iç denetim mesleği ve kurum açısından yüz kızartıcı eylemlere girişmezler, Kurumun meşru ve etik amaçlarına saygı duyar, katkıda bulunurlar.

28 Etik Kuralları DAVRANIŞ KURALLARI Objektiflik Değerlendirmelerinin tarafsızlığına zarar verebilecek veya zarar vereceği varsayılabilecek herhangi bir ilişkiye ve faaliyete katılmazlar; bu katılım, kurumun çıkarlarıyla çatışan ilişki ve faaliyetleri de içerir, Meslekî muhakemelerini zayıflatabilecek veya zayıflatacağı varsayılabilecek herhangi bir şeyi kabul etmezler, Tespit ettikleri ve açıklanmadığı takdirde gözden geçirdikleri faaliyetlere ilişkin raporları bozacak tüm önemli bulguları açıklarlar.

29 Etik Kuralları DAVRANIŞ KURALLARI Gizlilik Görevleri sırasında elde ettikleri bilgilerin korunması ve kullanımı konusunda ihtiyatlı olurlar, Sahip oldukları bilgileri kişisel menfaatleri için veya hukuka aykırı olarak veya kurumun meşru ve etik amaçlarına zarar verebilecek tarzda kullanmazlar.

30 Etik Kuralları DAVRANIŞ KURALLARI Yetkinlik (Ehil Olma) Sadece görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip oldukları işleri üstlenmelidirler, İç denetim hizmetlerini, Uluslararası İç Denetim Standartlarına uygun bir şekilde yerine getirirler, Kendi yeterliliklerini ve hizmetlerinin etkinlik ve kalitesini devamlı geliştirirler.

31 İletişim Uluhan Kumru TİDE Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu nda Grup İç Denetim Müdürü olarak görev yapan Uluhan Kumru, Hacettepe Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi MBA programı mezunudur. Halen Yeditepe Üniversitesi nde Kurumsal Finansman alanında doktora çalışmalarını sürdürmektedir. TİDE de 2014 yılından bu yana Standartlar ve Sertifikasyondan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Finans, Perakende, Havalimanı ve Hızlı Tüketim sektörlerindeki iş modelleri ve iç denetim uygulamaları konusunda deneyim sahibi olan Kumru, CIA sertifikasına sahiptir. Çeşitli kurumlarda, Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi, Operational Risk Issues & Audit Methodology for Retail Stores, COSO IC/ ERM, Uluslararası İç Denetim Standarları ve Çalışma Kağıtları eğitimlerinde eğitmen olarak görev yapmıştır. linkedin.com/in/uluhankumru/

32 EK : STANDARTLAR

33 Nitelik Standartları 1000 Amaç, Yetki ve Sorumluluklar 1220 Azamî Meslekî Özen ve Dikkat 1010 Zorunlu Rehberin İç Denetim Yönetmeliğinde Tanınması 1100 Bağımsızlık ve Objektiflik 1110 Kurum İçi Bağımsızlık 1111 Yönetim Kurulu ile Doğrudan Etkileşim İç Denetim Yöneticisinin İç Denetim Haricindeki Görevleri 1120 Bireysel Objektiflik 1130 Bağımsızlık veya Objektifliğin Bozulması 1200 Yeterlilik ve Azamî Meslekî Özen ve Dikkat 1210 Yeterlilik 1230 Sürekli Meslekî Gelişim 1300 Kalite Güvence ve Geliştirme Programı 1310 Kalite Güvence ve Geliştirme Programının Gereklilikleri 1311 İç Değerlendirmeler 1312 Dış Değerlendirmeler 1320 Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Hakkında Raporlama 1321 Uluslararası İç Denetim Meslekî Uygulama Standartlarına Uygundur İbaresinin Kullanılması 1322 Aykırılıkların Açıklanması

34 Nitelik Standartları 1000 Amaç,YetkiveSorumluluklar İç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumlulukları, İç Denetimin Misyonu ve Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi nin zorunlu unsurları(içdenetiminmeslekiuygulaması içintemel Prensipler,EtikKuralları,StandartlarveİçDenetiminTanımı)ileuyumluolanbiriç denetim yönetmeliğindeaçıkçatanımlanmakzorundadır. İçDenetimYöneticisi içdenetimyönetmeliğinidönemselolarakgözdengeçirmek ve üstyönetime veyönetimkurulunaonayiçinsunmakzorundadır. Yorum: İçdenetimyönetmeliği,içdenetimfaaliyetininamacını,yetkisinivesorumluluğunu tanımlayanresmîbirbelgedir. İçdenetimyönetmeliği,bir kurum içerisindeiçdenetimfaaliyetininkonumunu,içdenetimyöneticisininyönetimkurulunaişlevsel bağlılığını daiçerecek şekildebelirler, görevlerin gerçekleştirilmesiileilgiliolan kayıtlara,personelevefizikivarlıklaraerişimi yetkilendirirveiçdenetimfaaliyetlerininkapsamını tanımlar. İç denetimyönetmeliğininnihaîonaymerciiyönetimkuruludur A1 Kurumasağlanangüvencehizmetlerininniteliğiiçdenetimyönetmeliğindetanımlanmakzorundadır. Eğerkurumdışındantaraflara güvencehizmetiteminedilecekse,bunların niteliğideyönetmeliktetanımlanmakzorundadır C1 Danışmanlıkhizmetlerininniteliği,içdenetimyönetmeliğindetanımlanmakzorundadır.

35 Nitelik Standartları 1010 ZorunluRehberinİçDenetimYönetmeliğindeTanınması İçDenetiminMeslekiUygulaması içintemelprensipler,etikkuralları,standartlarveiçdenetimintanımı nauymazorunluluğu,içdenetim yönetmeliğindetanınmakzorundadır. İçDenetimYöneticisinin,İçDenetiminMisyonuveUluslararası MeslekiUygulamaÇerçevesi ninzorunlu Unsurları nı üst yönetimveyönetimkurulu iletartışıp değerlendirmesigerekir BağımsızlıkveObjektiflik İçdenetimfaaliyetibağımsızolmakzorundadırveiçdenetçilergörevleriniyaparkenobjektifdavranmakzorundadır. Yorum: Bağımsızlık,içdenetimfaaliyetininsorumluluklarını tarafsız olarakyerinegetirmekabiliyetinitehditeden şartlardanuzakolmakdemektir. İç denetimfaaliyetininsorumluluğunuetkilibirşekildeyerinegetirmekiçingerekliolanbağımsızlıkmertebesineerişmekamacıylaiçdenetim yöneticisi üst seviyeyönetimeveyönetimkurulunadoğrudanvesınırsızbirşekildeulaşmaimkânınasahiptir. Budurum,çifteraporlama ilişkisivasıtasıylaelde edilebilir. Bağımsızlığayöneliktehditler,denetçi,görev,fonksiyon vekurumseviyelerindeelealınmakzorundadır. Objektiflik (nesnellik), iç denetçilerin görevlerini, iş sonucunda çıkan ürüne gerçekten ve dürüst bir şekilde inanacakları ve bu ürünün kalitesindenönemlibirtavizvermeyeceklerişekildeyapmalarını sağlayantarafsızbirzihinseltutumdur. Objektiflik,içdenetçilerin,denetim konularınailişkinkararveyargılarını başkalarınınkilerebağlamamalarını gerektirir. Objektifliğeyöneliktehditler,denetçi,görev,fonksiyonve kurumseviyelerindeelealınmakzorundadır.

36 Nitelik Standartları 1110 KurumİçiBağımsızlık İç Denetim Yöneticisi, kurum içinde, iç denetim faaliyetinin sorumluluklarını yerine getirmesine imkân sağlayan bir yönetim kademesine bağlı olmak zorundadır. İç Denetim Yöneticisi, en az yılda bir, yönetim kuruluna iç denetim faaliyetinin kurum içi bağımsızlığını teyit etmek zorundadır. Yorum: Kurum içi bağımsızlık iç denetim yöneticisinin işlevsel olarak yönetim kuruluna raporlama yapmasıyla etkili şekilde sağlanır. İşlevsel raporlama örnekleri, yönetim kurulunun; * İç denetim yönetmeliğini onaylaması, * Risk amaçlı iç denetim planını onaylaması, * İç denetim bütçe ve kaynak planlarını onaylaması, * İç denetim yöneticisinden iç denetim faaliyetinin plana ve diğer konulara göre başarımı (performansı) hakkında bilgi alması, * İç denetim yöneticisini atama ve azletme kararlarını onaylaması, * İç denetim yöneticisinin ücretini onaylaması, * Yönetimle ve iç denetim yöneticisiyle, kapsam uygunsuzlukları ya da kaynak kısıtları olup olmadığı hakkında görüşmeler yapmasıdır A1 İç denetim faaliyeti (birimi), iç denetimin kapsamının belirlenmesi, iç denetim işlerinin yapılması ve sonuçların raporlanması konularında her türlü müdahaleden uzak ve serbest olmak zorundadır. İç Denetim Yöneticisi böyle bir müdahaleyi Yönetim Kuruluna ifşa etmeli ve etkilerini tartışmalıdır.

37 Nitelik Standartları 1111 YönetimKuruluileDoğrudanEtkileşim İçDenetimYöneticisiYönetimKuruluiledoğrudaniletişimveetkileşimdeolmakzorundadır İçDenetimYöneticisininİçDenetimHaricindekiGörevleri İçdenetimyöneticisininiçdenetimdışındakalangörevve/veyasorumlulukları olduğuveyaolmasınınbeklendiği durumlarda, bağımsızlıkyadatarafsızlığınınyıpranmasını sınırlayacaktedbirlerinbulunması zorunludur. Yorum: İçdenetimyöneticisindenmevzuatuyumveyariskyönetimfaaliyetlerigibikonulardasorumlulukalması gibiiçdenetimdışında ekgörev vevesorumluluklaristenebilir. Burollervesorumluluklariçdenetimfaaliyetininkurumiçindekibağımsızlığını yadaiç denetçininbireysel tarafsızlığını zedeleyebilirveyazedeliyorgibigörünebilir. Butedbirlergenellikleyönetimkurulutarafından üstlenilengözetim faaliyetleridir. Butedbirlerpotansiyelzedelenmeleredikkatçekerler,hiyerarşilerinvesorumluluklarınperiyodik değerlendirmesiileek sorumlulukalanları içingüvencesağlanmasınayönelikalternatifsüreçleringeliştirilmesigibifaaliyetleri içerirler.

38 Nitelik Standartları 1120 BireyselObjektiflik İçdenetçiler,tarafsız veönyargısızbirşekildedavranmakvehertürlüçıkarçatışmasındankaçınmak zorundadır. Yorum: Menfaat çatışması, itimat gerektiren bir pozisyonda bulunan bir iç denetçinin rekabet halinde meslekî veya kişisel çıkarlarının olması durumdur. Butarzbirbirinerakipçıkarlar,içdenetçiningörevlerinitarafsız olarakyerinegetirmesinizorlaştırabilir. Menfaatçatışması, etiğe aykırı yadauygunsuzhiçbirdavranış vukubulmasabilesözkonusuolabilir. Menfaatçatışması,içdenetçiye,içdenetimfaaliyetineveiç denetim mesleğineolangüven duygusunazararverebilecek biruygunsuzlukgörüntüsüneyolaçabilir. Menfaatçatışması,kişiningörevve sorumluluklarını tarafsız bir şekildeyerinegetirmesine zararverebilir BağımsızlıkveyaObjektifliğinBozulması Denetçilerin bağımsızlığı veyaobjektifliğifiilenbozulduğuveyabozulduğuizlenimidoğduğutakdirde,bozulmanınayrıntıları ilgilitaraflara açıklanmakzorundadır. Buaçıklamanınkapsamı,bozucuetkeninniteliğine bağlıdır. Yorum: Kurumiçibağımsızlığınvebireyseltarafsızlığınbozulması,-aşağıdakilerdâhilolarakancakbunlarlasınırlı olmamaküzere-kişiselçıkar çatışması, kapsamsınırlamaları,kayıtlara,personelevevarlıklaraerişimkısıtlamaları vefonlama gibikaynaksınırlamalarını içerebilir. Bağımsızlık ya da tarafsızlığın ne derece bozulduğunun ayrıntılarının açıklanmak zorunda olduğu tarafların belirlenmesi, iç denetim faaliyetininbeklentilerineveiçdenetimyönetmeliğindeaçıklandığı gibiiçdenetimyöneticisininüstseviyeyönetimveyönetimkurulunakarşı sorumluluklarınaveaynı zamandadabozulmanıniçeriğinebağlıdır.

39 Nitelik Standartları 1200 Yeterlilik veazamîmeslekîözenvedikkat Görevler,yeterlilikveazamîmeslekîözenvedikkatileyerinegetirilmekzorundadır Yeterlilik İçdenetçiler,kişiselolarak,sorumluluklarını yerinegetirmekiçingerekenbilgi,becerivediğervasıflara sahip olmakzorundadır. İçdenetimfaaliyetide,topluolarak,kendisorumluluklarını yerinegetirmekiçin gereken bilgi,becerivediğervasıflara sahipolmakveyabunları edinmekzorundadır. Yorum: Yetkinlik,içdenetçilerinmeslekisorumluluklarını etkilibirşekildeyerinegetirmeleriiçingerekliolanbilgi, becerivediğervasıfları ifadeedenkolektifbirterimdir. İlgilitavsiye veönerilereolanaksağlamakiçin; mevcut faaliyetler,eğilimlerveyenikonularındikkatealınmasını kapsar. İçdenetçiler,Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü(IIA)vediğerilgilimeslekîkuruluşlartarafındanverilenUluslararası İçDenetçi(CIA) unvanı ve diğer unvanlar gibi uygun meslekî unvan sertifikası ve vasıfları edinerek yeterliliklerini ispatlamakiçinteşvik edilirler.

40 Nitelik Standartları 1220 AzamîMeslekîÖzenveDikkat İçdenetçiler,makulsınırlariçindetedbirliveehilbiriçdenetçidenbeklenenbeceriyesahipolmakveazamîözenvedikkatigöstermek zorundadır. Azamîmeslekîözenvedikkat,hiçhatayapılmayacağı anlamınagelmez A1 İç denetçiler, şunları göz önüne alarak azamî meslekî özen ve dikkat göstermek zorundadır: * Görevin amaçlarına ulaşmak için gereken çalışmanın kapsamı, * Güvence prosedürlerinin tatbik edildiği konuların nisbî karmaşıklığı, lüzumu veya önemi * Yönetişim, risk yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliği ve yeterliliği, * Önemli hata, suiistimal veya aykırılıkların olma ihtimali ve * Güvence görevinin potansiyel faydalarına karşı maliyeti A2 Azamî meslekî özen ve dikkati gösterirken, iç denetçiler, teknoloji destekli denetim ve diğer veri analiz tekniklerini kullanmayı düşünmek zorundadır A3 İç denetçiler, amaçları, faaliyetleri veya kaynakları etkileyebilecek önemli risklere karşı uyanık olmak zorundadır. Ancak, güvence prosedürleri, azamî meslekî özen ve dikkatle uygulansa bile, bütün önemli risklerin teşhis edilebilmesini garantilemez C1 İç denetçiler bir danışmanlık görevi sırasında, aşağıdakileri göz önüne alarak azamî meslekî özen ve dikkati göstermek zorundadır: * Görev sonuçlarının niteliği, zamanlaması ve raporlanması da dâhil denetlenenlerin/ müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri, * Görev amaçlarına ulaşabilmek için gerekli çalışmanın boyutu ve nisbî karmaşıklığı ve * Danışmanlık görevinin potansiyel faydalarına karşı maliyeti.

41 Nitelik Standartları 1230 SürekliMeslekîGelişim İçdenetçiler,mevcutbilgi,becerivediğervasıflarını sürekli meslekîgelişimleartırmakvegüçlendirmekzorundadır KaliteGüvenceveGeliştirmeProgramı İçdenetimyöneticisi,içdenetimfaaliyetinintümyönlerinikapsayanbirkalitegüvencevegeliştirmeprogramı hazırlamakvebunusürdürmek zorundadır KaliteGüvenceveGeliştirmeProgramınınGereklilikleri Kalitegüvencevegeliştirmeprogramı,hemiçhemdedış değerlendirmeleriihtivaetmekzorundadır İçDeğerlendirmeler İçdeğerlendirmeler: * içdenetimfaaliyetininperformansınındevamlı izlenmesini, * özdeğerlendirmeleriveyakurumiçinde,içdenetimuygulamaları hakkındayeterlibilgiyesahipkişilerceyapılandönemseldeğerlendirmeleri kapsamakzorundadır.

42 Nitelik Standartları 1312 Dış Değerlendirmeler Dış değerlendirmeler,kurumdışındanvasıflı vebağımsızbirdeğerlendirmeuzmanı veyaekibitarafındanenazındanbeş yıldabiryapılmak zorundadır. İçdenetimyöneticisiaşağıdakihususları YönetimKurulu iletartışmak vedeğerlendirmekzorundadır: *Dış değerlendirmeninşeklivesıklığı, *Menfaatçatışması ihtimalidedikkatealınarakdış değerlendirmeuzmanı veyaekibininsahipolması gerekenvasıflarvebunların bağımsızlığı meseleleri KaliteGüvenceveGeliştirmeProgramı HakkındaRaporlama İç Denetim Yöneticisi, uygulanan kalite güvence ve geliştirme programının sonuçlarını üst yönetime ve yönetim kuruluna iletmek zorundadır. Sözkonusu bildirim şunları içermelidir: Hem iç hem de dış değerlendirmelerin kapsamı ve sıklığı. Potansiyel çıkar çatışmaları da dâhil olmak üzere, değerlendiren(ler)in ya da değerlendirme ekibinin nitelikleri ve bağımsızlığı Değerlendirenlerin vardığı sonuçlar Düzeltici eylem planları Yorum: Kalite güvence ve geliştirme programının sonuçlarını ulaştırma şekli, içeriği ve sıklığı, üst yönetim ve yönetim kurulu ile yapılacak görüşmeler vasıtasıyla oluşturulur ve iç denetim yönetmeliğinde yer aldığı gibi iç denetim faaliyetinin ve İç Denetim Yöneticisinin sorumluluklarını göz önünde bulundurur. Etik Kurallarına ve Standartlara uyumu göstermek için dış ve dönemsel iç değerlendirmelerin sonuçları, değerlendirmeler tamamlandıktan sonra raporlanır; ayrıca devamlı izleme çalışmalarının sonuçları da, en azından yıllık olarak iletilir. Sonuçlar, uyum derecesi ile ilgili olarak değerlendirme uzmanının ve ekibinin değerlendirmesini içerir.

43 Nitelik Standartları 1321 Uluslararası İçDenetimMeslekîUygulamaStandartlarınaUygundur İbaresininKullanılması İçdenetimfaaliyetinin(biriminin)Uluslararası İçDenetimMeslekîUygulamaStandartlarınauygunolduğunubelirtmek yalnızcakalitegüvencevegeliştirmeprogramınınsonuçları desteklerseuygundur AykırılıklarınAçıklanması EtikKurallarınayada Standartlaraaykırılık,içdenetimfaaliyetiningenelkapsamını vefaaliyetinietkilediğizaman,içdenetim Yöneticisi,aykırılığı veetkileriniüstyönetimeveyönetimkurulunaaçıklamakzorundadır.

44 Performans Standartları (1/2) 2000 İçDenetimFaaliyetininYönetimi 2010 Planlama 2020-BildirimveOnay 2030 KaynakYönetimi 2040 PolitikaveProsedürler 2050 Eşgüdüm(Koordinasyon)veİtimat 2060 ÜstYönetimveYönetimKurulunaRaporlamalar 2070 Dış HizmetSağlayıcı vekurumsalsorumluluk 2100 İşinNiteliği 2110 Yönetişim/KurumsalYönetim 2120 RiskYönetimi 2130 Kontrol 2200 GörevPlanlaması 2201 PlanlamadaDikkateAlınması Gerekenler 2210 GörevAmaçları 2220 GörevKapsamı 2230 GörevKaynaklarınınTahsisi 2240 Görevİş Programı 2300 GörevinYapılması 2310 BilgilerinTespitiveTanımlanması 2320 AnalizveDeğerlendirme 2330 BilgilerinKayıtlı HâleGetirilmesi 2340 GörevinGözetimveKontrolü

45 Performans Standartları (2/2) 2400 SonuçlarınRaporlanması 2410 RaporlamaKıstasları 2420 RaporlamalarınKalitesi 2421 HataveEksiklikler 2430 Uluslararası İçDenetimMeslekiUygulamaStandartları nauygun Olarak Yapılmıştır İbaresinin Kullanılması 2431 GörevlendirmelerdeAykırılıklarınAçıklanması 2440 SonuçlarınDağıtımı 2450 GenelGörüşler 2500 İlerlemeninGözlenmesi 2600 RisklerinKabulEdildiğininİletilmesi

46 Performans Standartları 2000 İçDenetimFaaliyetininYönetimi İçDenetimYöneticisi,içdenetimfaaliyetini,faaliyetinkurumadeğerkatmasını sağlayacaketkilibirtarzdayönetmek zorundadır Yorum: Aşağıdakidurumlardaiçdenetimfaaliyetininetkilibirtarzdayönetildiğisöylenebilir: * İçdenetimyönetmeliğindeyerverilenamaçvesorumluluklaraulaştığında, * Standartlar auygunolduğunda, *Bireysel üyelerinin,etikkuralları vestandartlarileuyumiçindeolduklarını gösterdiklerinde. * Kurumuetkileyebilecekeğilimleriveyenikonuları göz önündebulundurduğunda. İçdenetimfaaliyeti,stratejiler,hedeflerveriskleridikkatealdığındakuruma(vepaydaşlara)değerkatar;yönetişim,riskyönetimivekontrol süreçlerini geliştirmeyolları önermekiçinçabasarfederveobjektifolarakbunlarlailgiligüvencesağlar.

47 Performans Standartları 2010 Planlama İç Denetim Yöneticisi, kurumun hedeflerine uygun olarak, iç denetim faaliyetinin önceliklerini belirleyen bir risk esaslı plan yapmak zorundadır Bildirim ve Onay İç Denetim Yöneticisi, önemli ara değişiklikler de dâhil, iç denetim faaliyetinin planlarını ve kaynak ihtiyaçlarını, gözden geçirme ve onay için üst yönetime, denetim komitesine ve yönetim kuruluna bildirmek zorundadır. İç Denetim Yöneticisi, kaynak sınırlamalarının etkilerini de bildirmek zorundadır Kaynak Yönetimi İç Denetim Yöneticisi, onaylı planın uygulanabilmesi için, iç denetim kaynaklarının uygun ve yeterli olmasını ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır.

48 Performans Standartları 2040 PolitikaveProsedürler İçDenetimYöneticisi,içdenetimfaaliyetiniyönlendirmekamacınayönelikpolitikaveprosedürleribelirlemekzorundadır. Yorum: Politikaveprosedürlerinşekliveiçeriği,içdenetimfaaliyetininbüyüklüğüneveyapısınaveişinkarmaşıklığınabağlıdır Eşgüdüm(Koordinasyon)veİtimat İçDenetimYöneticisi;aynı çalışmalarıngereksizyeretekrarlanmasını asgarîyeindirmekveişinkapsamını enuygun şekildebelirlemekamacıyla,diğeriçvedış güvencevedanışmanlıkhizmetisağlayıcılarla,mevcutbilgileripaylaşmalı, faaliyetlerikoordineetmeliveonlarınişlerineitimatetmeyideğerlendirmelidir.

49 Performans Standartları 2060 ÜstYönetimveYönetimKurulunaRaporlamalar İçDenetimYöneticisi,içdenetimfaaliyetininamacı,yetkileri,görevvesorumlulukları veplanakıyaslaperformansı konularındaveetikkuralları vestandartlarileuyumukonusunda,üstyönetimeveyönetimkurulunadönemselraporlar sunmakzorundadır. Buraporlar,suiistimalrisklerini,yönetişimsorunlarını veüstyönetiminve/veyayönetimkurulunun dikkatiniçekebilecekbaşkakonularındadâhilolduğuönemlirisklerivekontrolsorunlarını içermekzorundadır. Yorum: Raporlamanınsıklığı veiçeriği,içdenetimyöneticisi,üstyönetimvekurulileişbirliğidâhilindebelirlenir. Raporlamanınsıklığı veiçeriği, iletilecekbilgininönemiileüst yönetimve/veyakurultarafındanalınacaktedbirlerinaciliyetinebağlıdır. İçdenetimyöneticisininüstyönetimvekurulayapacağı raporlamaveiletişimaşağıdakibilgileriiçermelidir: DenetimYönetmeliği. İçdenetimfaaliyetininbağımsızlığı. Denetimplanı veplanlakarşılaştırmalı ilerleme. Kaynakgereksinimleri. Denetim faaliyetlerininsonuçları. EtikKurallarınaveStandartlarauyumveuyumlailgiliönemlikonularadikkatçekenaksiyonplanları. İçdenetimyöneticisitarafındanKurumiçinkabuledilemezolarakdeğerlendirilebilecekbirriskeüst yönetiminyanıtı

50 Performans Standartları 2070 Dış HizmetSağlayıcı vekurumsalsorumluluk İçdenetimfaaliyetibirdış hizmetsağlayıcısı tarafındansunulduğundasözkonusuhizmetsağlayıcısı okurumunetkilibiriçdenetimfaaliyeti sürdürülmesi sorumluluğununfarkındaolmasını sağlamakzorundadır İşinNiteliği İçdenetimfaaliyeti;sistematik, disiplinliveriskesaslı biryaklaşımla, Kurumunyönetişim,riskyönetimivekontrolsüreçlerini değerlendirmek vebu süreçleriniyileştirilmesinekatkıdabulunmakzorundadır. Denetçilerproaktifolduklarında,yaptıkları değerlendirmeleryenianlayışlar sunduğundaveolası gelecek etkilerigözönündebulundurduklarındaiçdenetimingüvenilirliğivedeğeriartmaktadır Yönetişim/KurumsalYönetim İçdenetimfaaliyeti,aşağıdakileriçinKurumunyönetişimsüreçlerinideğerlendirmekveiyileştirilmesiiçingereklitavsiyelerdebulunmak zorundadır: Stratejikveoperasyonelkararlaralınması, Riskyönetimininvekontrolüngözetimi, Kurumiçindegereklietikvediğerdeğerleringeliştirilmesi, Etkilibirkurumsalperformansyönetimininvehesapverebilirliğintemini, Riskvekontrolbilgilerinin kurumungereklialanlarınailetilmesi, Kurulun,içvedış denetçilerin,diğergüvencesağlayıcılarınveüst yönetiminfaaliyetleriarasında eşgüdümsağlamakvebunlar arasında gerekli bilgileriniletiminisağlamak.

51 Performans Standartları 2120 RiskYönetimi İçdenetimfaaliyeti;riskyönetimisüreçlerininetkinliğinideğerlendirmekveiyileştirilmesinekatkıda bulunmakzorundadır. Yorum: Riskyönetimisüreçlerininetkinolduğunakararvermek,içdenetçininaşağıdakikonulardaki değerlendirmelerinindoğurduğubiryargıdır: * Kurumsalamaçlar,kurumunmisyonunu destekliyorveonunlaaynı paraleldeyse, * Önemlirisklerbelirlenmiş vedeğerlendirilmişse, * Risklerikurumunriskiştahı ileaynı paralele getirenuygunriskcevapları seçildiyse, * Personelin, yönetimin,denetimkomitesiveyönetimkurulununsorumluluklarını yerinegetirmesine yardımcı olanilgiliriskbilgisieldeedilipzamanındakurumgenelinde yayımlandıysa.

52 Performans Standartları 2130 Kontrol İçdenetimfaaliyeti,kontrollerinetkinlikveverimliliğinideğerlendirmekvesürekligelişimi teşviketmek suretiyle, kurumunetkinkontrollere sahipolmasınayardımcı olmakzorundadır GörevPlanlaması İçdenetçiler,hergöreviçin,amaçları,kapsamı,zamanlamavekaynakdağılımı hususlarını dadikkatealanayrı birplanhazırlamakveyazılı hâle getirmekzorundadır. PlanKurumunstratejilerini,hedeflerinivegöreveilişkin riskleridikkatealmalıdır PlanlamadaDikkateAlınması Gerekenler Birgöreviplanlarken,içdenetçilerşunoktaları dikkatealmakzorundadır: *Denetlenecekolan faaliyetinstratejileri vehedeflerivefaaliyetinkendiperformansını kontroletmesininaraçları, *Faaliyet inhedeflerine,kaynaklarınaveoperasyonlarınayönelikönemlirisklervebupotansiyelrisklerinetkiveyaihtimallerinikabul edilebilirbirseviyedetutmanınyolvearaçları, * İlgilibirçerçeveveyamodelekıyasla,ilgili faaliyetinyönetişim,riskyönetimivekontrolsüreçlerinin yeterlilikveetkinliği, * Faaliyetinyönetişim,riskyönetimivekontrolsüreçlerinde önemligelişmesağlamaimkânları.

53 Performans Standartları 2210 GörevAmaçları Amaçlar,herbirgöreviçinbelirlenmekzorundadır GörevKapsamı Görevinkapsamı,görevinamaçlarını karşılayacakseviyedeolmakzorundadır GörevKaynaklarınınTahsisi İçdenetçiler,görevinniteliği,karmaşıklığı,zamankısıtlamaları vemevcut kaynakları dikkate alarakgörevinamaçlarınaulaşmakiçin uygun veyeterlikaynakları tespitetmekzorundadır Görevİş Programı İçdenetçiler,görevamaçlarınaulaşacakiş programları hazırlamakvekayıtlı hâlegetirmekzorundadırlar.

54 Performans Standartları 2300 GörevinYapılması İçdenetçiler,üstlendiklerigörevinhedeflerineulaşmakiçinyeterlibilgileribelirlemek,analizetmek,değerlendirmekve kayıtlı halegetirmekzorundadır BilgilerinTespitiveTanımlanması İçdenetçiler,görevamaçlarınaulaşmakiçinyeterli,güvenilir,ilgilivefaydalı olanbilgileritespitetmekvetanımlamak zorundadır. Yorum: Yeterli bilgi,gerçekleredayanan,uygunveiknaediciolmakzorundadırkisağduyulu, bilgilibirkişiiçdenetçiileaynı sonuçlaravarabilsin. Güvenilir bilgi,uygungörevtekniklerikullanmaksuretiyleeniyişekildeeldeedilenbilgidir. İlgilibilgi,tespitlerivetavsiyeleridesteklervegörev amaçları ile tutarlıdır. Faydalı bilgi, kurumunhedeflerineulaşmasınayardımeder AnalizveDeğerlendirme İçdenetçiler,vardıkları kanaatlerivegörevsonuçlarını uygunanalizvedeğerlendirmeleredayandırmakzorundadır.

55 Performans Standartları 2330 BilgilerinKayıtlı HâleGetirilmesi İçdenetçiler,görevsonuçlarınadayanakteşkiledenyeterli,ilgili,güvenilirvefaydalı bilgilerikayıtlı halegetirmekzorundadır GörevinGözetimveKontrolü Görevler;görevamaçlarınaulaşılmasını,kaliteningüvencealtınaalınmasını vepersonelingeliştirilmesinisağlayacakbirtarzda gözetlenmekvekontroledilmekzorundadır SonuçlarınRaporlanması İçdenetçiler,görevsonuçlarını raporlamakzorundadır RaporlamaKıstasları Raporlamalar,görevinhedeflerini,kapsamını vesonuçlarını içermekzorundadır.

56 Performans Standartları 2420 RaporlamalarınKalitesi Raporlamalar,doğru,objektif,açık,özlü,yapıcı,tamolmakvezamanındasunulmakzorundadır Hata ve Eksiklikler Eğer nihaî raporlama önemli bir hata veya eksiklik içeriyorsa, İç Denetim Yöneticisi, hatalı ve eksik raporu alan bütün taraflara düzeltilmiş bilgileri iletmek zorundadır Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları na Uygun Olarak Yapılmıştır İbaresinin Kullanılması Görevin Uluslararası İç Denetim Meslekî Uygulama Standartlarına uygun olarak gerçekleştirildiğini belirtebilmek yalnızca Kalite Güvence ve Geliştirme Programının sonuçları desteklerse uygundur.

57 Performans Standartları 2431 GörevlendirmelerdeAykırılıklarınAçıklanması EtikKurallaraveyaStandartlaraaykırılıkbellibirgörevietkilediğinde,görevsonuçları raporlanırkenşuhususlarözel durumolarakaçıklanmakzorundadır: Tamolarakuygunluğunsağlanamadığı EtikKuralları veyastandart(lar) ailişkinilkelervedavranış kuralları. Aykırılığınsebepleri. Aykırılığıngörevevegörevsonuçlarınınraporlanmasınaetkisi 2440 SonuçlarınDağıtımı İçDenetimYöneticisi,görevsonuçlarını uyguntaraflaradağıtmakzorundadır. Yorum: İçDenetimYöneticisi,nihaigörevraporununyayımlanmadanöncegözdengeçirilmesindenveonaylanmasındanvekime ve nasıldağıtılacağınakararverilmesindensorumludur. İçDenetimYöneticisibugörevidelegeettiğidurumdabile,bu konudaki sorumluluğuüstlenmeyedevametmektedir.

58 Performans Standartları 2450 GenelGörüşler Birgenelgörüş yayınlanırken,kurumunstratejileri,hedefleriveriskleriveüstyönetim,yönetimkuruluvediğerpaydaşların beklentilerinindikkate alınması zorunludur. Genelgörüşünyeterli,güvenilir,ilgiliveyararlı bilgiiledesteklenmesizorunludur. Yorum: İletişim şunları içerir: * Görüşünaitolduğuzamandöneminiiçerecek şekildegörevinkapsamı, * Kapsamsınırlamaları, * Diğergüvencesağlayıcılardadâhilolmaküzerebütünilgili projelerindikkatealınması, * Görüşüdestekleyenbilgininözeti, * Genelgörüşünoluşturulmasındatemelolarakkullanılan riskveyakontrolçerçevesiyadabaşkaölçütler, * Varılangenelgörüş,yargı veyasonuç. Olumsuzbirgenel görüşünnedenlerininaçıklanması zorunludur. Varılangenelgörüş,yargı veyasonuç

59 Performans Standartları 2500 İlerlemeninGözlenmesi İçDenetimYöneticisi,yönetimeraporedilensonuçlarınakıbetiningözlenmesiiçinbirsistemkurmakveuygulamakzorundadır RisklerinKabulEdildiğininİletilmesi İç Denetim Yöneticisi, üst yönetimin kurum için kabul edilemeyebilecek bir risk düzeyini üstlenmeyi kabul ettiği sonucuna vardığında,konuyuüstyönetimletartışmakzorundadır. İçDenetimYöneticisikonununçözümlenmediğinehükmederse,konuyu denetimkomitesiveyönetimkurulunailetmekzorundadır.

ULUSLARARASI İÇ DENETİM STANDARTLARI

ULUSLARARASI İÇ DENETİM STANDARTLARI ULUSLARARASI İÇ DENETİM STANDARTLARI Nitelik Standartları 1000 Amaç, Yetki ve Sorumluluklar İç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumlulukları, İç Denetimin Tanımı, Etik Kuralları ve Standartlar la

Detaylı

1000.D1 - Danışmanlık hizmetlerinin niteliği, iç denetim yönergesinde belirtilmek zorundadır.

1000.D1 - Danışmanlık hizmetlerinin niteliği, iç denetim yönergesinde belirtilmek zorundadır. NİTELİK STANDARTLARI 1000- Amaç, Yetki ve Sorumluluklar İç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumlulukları, İç Denetimin Tanımına, Meslek Ahlak Kurallarına ve Kamu İç Denetim Standartlarına (Standartlar)

Detaylı

Etik Kuralları ve Etik Kurul Yönetmeliği

Etik Kuralları ve Etik Kurul Yönetmeliği Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Etik Kuralları ve Etik Kurul Yönetmeliği I ETİK KURALLAR 1. AMAÇ İç denetim mesleğinin etik kültürünün geliştirilmesi amacıyla Türkiye İç Denetim Enstitüsü üyeleri ile

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI

KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI (16.08.2011/28027 RG) Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 64 üncü maddesinde, iç denetçi bu görevlerini,

Detaylı

ULUSLARARASI İÇ DENETİM STANDARTLARI

ULUSLARARASI İÇ DENETİM STANDARTLARI ULUSLARARASI İÇ DENETİM STANDARTLARI Performans Standartları 2000 İç Denetim Faaliyetinin Yönetimi İç Denetim Yöneticisi, iç denetim faaliyetini, faaliyetin kuruma değer katmasını sağlayacak etkili bir

Detaylı

MESLEKİ UYGULAMA ÇERÇEVESİ KAPSAMINDA ULUSLARARASI İÇ DENETİM STANDARTLARI (STANDARTLAR)

MESLEKİ UYGULAMA ÇERÇEVESİ KAPSAMINDA ULUSLARARASI İÇ DENETİM STANDARTLARI (STANDARTLAR) MESLEKİ UYGULAMA ÇERÇEVESİ KAPSAMINDA ULUSLARARASI İÇ DENETİM STANDARTLARI (STANDARTLAR) Giriş İç denetim faaliyetleri, çok çeşitli hukukî ve kültürel ortamlarda; amacı, boyutu, karmaşıklığı ve yapısı

Detaylı

İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetini, faaliyetin idareye değer katmasını sağlayacak etkili bir tarzda yönetmek zorundadır.

İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetini, faaliyetin idareye değer katmasını sağlayacak etkili bir tarzda yönetmek zorundadır. ÇALIŞMA STANDARTLARI 2000 - İç Denetim Faaliyetinin Yönetimi İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetini, faaliyetin idareye değer katmasını sağlayacak etkili bir tarzda yönetmek 2010 - Planlama İç denetim

Detaylı

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Etik Kurul Yönetmeliği

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Etik Kurul Yönetmeliği Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Etik Kurul Yönetmeliği 1. AMAÇ Türkiye İç Denetim Enstitüsü Etik Kurul Yönetmeliği, İç Denetim Mesleğinin icrasında Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) nün belirlediği

Detaylı

Standartlar, ilke odaklıdır ve aşağıdaki hususları içeren uyulması zorunlu gerekliliklerdir:

Standartlar, ilke odaklıdır ve aşağıdaki hususları içeren uyulması zorunlu gerekliliklerdir: (1 den İtibaren Geçerli) Giriş İç denetim faaliyetleri, çok çeşitli hukukî ve kültürel ortamlarda; amacı, boyutu, karmaşıklığı ve yapısı çok farklı kurumlarda, kurum içinden ve dışından kişiler tarafından

Detaylı

Standartlar, ilke odaklıdır ve aşağıdaki hususları içeren uyulması zorunlu gerekliliklerdir:

Standartlar, ilke odaklıdır ve aşağıdaki hususları içeren uyulması zorunlu gerekliliklerdir: Giriş İç denetim faaliyetleri, çok çeşitli hukukî ve kültürel ortamlarda; amacı, boyutu, karmaşıklığı ve yapısı çok farklı kurumlarda, kurum içinden ve dışından kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Detaylı

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International Dr. Bertan Kaya, CIA Control Solutions International 1. Bölüm: İç Denetimin Yönetim Performansına Etkisi, Rol ve Sorumlulukları ile Kullandığı Araçlar İç Denetim İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini

Detaylı

İç Denetim Terimler Sözlüğü

İç Denetim Terimler Sözlüğü (1 den İtibaren Geçerli) İç Denetim Terimler Sözlüğü Artık Risk (Residual Risk) Yönetimin, olumsuz bir olayın etki ve ihtimalini azaltmak amacıyla, riski karşılamaya yönelik kontrol faaliyetleri de dahil,

Detaylı

İFLAS EDEN DEVLER. 1. Lehman Brothers (Finansal Kurum):

İFLAS EDEN DEVLER. 1. Lehman Brothers (Finansal Kurum): $1.9 milyar İFLAS EDEN DEVLER 1. Lehman Brothers (Finansal Kurum): Varlıkları: 691 milyar USD İflas Tarihi: 15 Eylül 2008 Neden İflas Etti? Yetersiz sermaye, yüksek kaldıraç ve bol riskli yatırımlar, manipülasyon,

Detaylı

-Bu temel beyanlarda geçen terim ve kavramları açıklığa kavuşturan Yorumlar.

-Bu temel beyanlarda geçen terim ve kavramları açıklığa kavuşturan Yorumlar. Giriş İç denetim faaliyetleri, çok çeşitli hukukî ve kültürel ortamlarda; amacı, boyutu, karmaşıklığı ve yapısı çok farklı kurumlarda, kurum içinden ve dışından kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

İç denetimin yarattığı katma değer ve ölçümü

İç denetimin yarattığı katma değer ve ölçümü İç denetimin yarattığı katma değer ve ölçümü Evren Sezer, Kurumsal Risk Hizmetleri Ortağı İstanbul, 11 Kasım 2013 Gündem Giriş İç Denetim Anlayışı ve Değer Katmak İç Denetimin Yarattığı Katma Değer ve

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul 1 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal

Detaylı

1. Validasyon ve Verifikasyon Kavramları

1. Validasyon ve Verifikasyon Kavramları 1. Validasyon ve Verifikasyon Kavramları Kyoto Protokolü kapsamında ortaya çıkan sera gazı beyanlarının validasyonu (onaylama) proje alanına bağlı olarak hazırlanmış sera gazı azaltımı projelerinin belirlenmiş

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

DIŞ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖRNEĞİ

DIŞ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖRNEĞİ EK-G T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU DIŞ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖRNEĞİ [TARİH] İÇİNDEKİLER I II III IV YÖNETİCİ ÖZETİ 1. Giriş 2. Amaç ve Kapsam 3. Uygulanan Metodoloji 4. Bulguların

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç ve kapsam... 1 Hukukî dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

performansını değerlendirmekte kullanılan kalite kıstaslarını sağlar. Nitelik ve Performans Standartları tüm iç denetim hizmetlerine tatbik edilmek

performansını değerlendirmekte kullanılan kalite kıstaslarını sağlar. Nitelik ve Performans Standartları tüm iç denetim hizmetlerine tatbik edilmek GiriĢ İç denetim faaliyetleri, çok çeşitli hukukî ve kültürel ortamlarda; amacı, boyutu, karmaşıklığı ve yapısı çok farklı kurumlarda, kurum içinden ve dışından kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM

İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm DENETİM İLE İLGİLİ

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. Denetim Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik Yönetim Kurulu nun 26.03.2014 tarihli ve (22) sayılı kararı ile onaylanmıştır. Hazırlayan Denetim Komitesi Onay Yönetim Kurulu YAZICILAR

Detaylı

TİDE - TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ

TİDE - TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ TİDE - TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ İç Denetim Mesleğinin Ulusal Referans Kaynağı Türkiye İç Denetim Enstitüsü www.tide.org.tr TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ Kuruluş 19.9.1995 1996 - IIA (Uluslararası İç

Detaylı

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu 1 / 52 5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Risk esaslı iç denetim yapılması hedeflenmiş

Detaylı

Yeni Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi (Yeni UMUÇ) Dr. Onuralp Armağan, SMMM, CIA, CRMA Doğuş Grubu Salıpazarı Liman İşl. A.Ş.

Yeni Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi (Yeni UMUÇ) Dr. Onuralp Armağan, SMMM, CIA, CRMA Doğuş Grubu Salıpazarı Liman İşl. A.Ş. Yeni Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi (Yeni UMUÇ) Doğuş Grubu Salıpazarı Liman İşl. A.Ş. (GALATAPORT) Yeni UMUÇ AKIŞ* Hatırlatma: Önceki UMUÇ (IPPF) Neden Yeni bir UMUÇ gerekti? Neler değişmedi?

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. Denetim Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik Yönetim Kurulu nun 28.06.2012 tarihli ve (34) sayılı kararı ile onaylanmıştır. Hazırlayan Denetim Komitesi Onay Yönetim Kurulu YAZICILAR

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI

KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI Kamu iç denetim standartları, 5018 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca İç Denetim Koordinasyon Kurulu (Kurul) tarafından belirlenmiştir.

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE İÇ DENETİM. Ali Kamil UZUN Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı

BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE İÇ DENETİM. Ali Kamil UZUN Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE İÇ DENETİM Ali Kamil UZUN Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı. OYAK Mali Kontrolörlük ve Koordinasyon Grubunda Mali Kontrolör

Detaylı

Risk Esaslı Denetim Planlaması ve Raporlaması. Kasım 2013 İstanbul

Risk Esaslı Denetim Planlaması ve Raporlaması. Kasım 2013 İstanbul Risk Esaslı Denetim Planlaması ve Raporlaması Kasım 2013 İstanbul Gündem I Neden risk esaslı iç denetim II Gelişen Yeni Risk Konuları Genel Örnekler III Risk esaslı iç denetim planlaması IV Risk esaslı

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ HAZIRLAYAN : ŞERİF OLGUN ÖZEN, CGAP KİDDER EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI sozen@csgb.gov.tr EĞİTİMİN

Detaylı

ANADOLU EFES BĠRACILIK VE MALT SANAYĠ A.ġ. DENETĠM KOMĠTESĠ YÖNETMELĠĞĠ

ANADOLU EFES BĠRACILIK VE MALT SANAYĠ A.ġ. DENETĠM KOMĠTESĠ YÖNETMELĠĞĠ ANADOLU EFES BĠRACILIK VE MALT SANAYĠ A.ġ. DENETĠM KOMĠTESĠ YÖNETMELĠĞĠ ANADOLU EFES BĠRACILIK VE MALT SANAYĠ A.ġ. DENETĠM KOMĠTESĠ YÖNETMELĠĞĠ I- GENEL HÜKÜMLER Kapsam 1.1. Bu yönetmelik, Sermaye Piyasası

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 25/04/2013 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup 15.04.2014 tarih ve 2014/11

Detaylı

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 626 No.lu Karar ekidir. 1 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:X, No:22 sayılı

Detaylı

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI 1. KURULUŞ Şirketimizin 26.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Đlkeleri nde yer alan hükümler kapsamında, Şirketimizin

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde Kurumsal Yönetim Uygulamaları Konulu Konferans, Ankara, 10 Haziran 2014 Hans Christiansen, Kıdemli Ekonomist Kurumsal

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 25/04/2013 gün ve tarihli toplantısında 21 No.lu kararı ile kabul edilmiştir. BİRİNCİ

Detaylı

Sizin İç Denetim Ekibiniz

Sizin İç Denetim Ekibiniz Sizin İç Denetim Ekibiniz yanınızda. hizmetinizde. sizin faydanıza. WHO, WHAT, HOW Neden buradayız Kurumumuzun hedeflerine ulaşmasında yardımcı olmak üzere tasarlanmış geniş ve kapsamlı bir denetim hizmeti

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL TABLOLARIN DENETLENMESİNDEKİ AMAÇLAR VE GEREKLİLİĞİ

İÇİNDEKİLER. Giriş... BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL TABLOLARIN DENETLENMESİNDEKİ AMAÇLAR VE GEREKLİLİĞİ İÇİNDEKİLER Giriş... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL TABLOLARIN DENETLENMESİNDEKİ AMAÇLAR VE GEREKLİLİĞİ 1.1. Finansal Tabloların Denetlenmesindeki Amaçlar... 2 1.1. 1. Bilgilendirme Amacı... 2 1.1.2. Koruyu

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

GÜNLÜK İŞİN BİR PARÇASI

GÜNLÜK İŞİN BİR PARÇASI GÜNLÜK İŞİN BİR PARÇASI İÇ DENETÇİLERİN ÇEŞİTLİ SORUMLULUKLARINA BİR BAKIŞ 1 Hedeflere Ulaşmak Şirketler, çoğunlukla para kazanmak amacıyla iş yaparlar. Okullar, hayır kurumları ve diğer kâr amacı gütmeyen

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ HAZİRAN 2017 Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

DENETİM HAYATTIR. Ali Kamil UZUN

DENETİM HAYATTIR. Ali Kamil UZUN DENETİM HAYATTIR Ali Kamil UZUN Soma da meydana gelen ve ülkemizi yasa boğan maden faciası ile denetimin hayati önemine ilişkin acı bir tecrübe yaşadık. Kamuoyuna yansıyan bilgilerden maden işletmelerinde

Detaylı

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Ek-1 RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle

Detaylı

KURUL KARARLARI. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 1

KURUL KARARLARI. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 1 KURUL KARARLARI Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 1 Kamu idarelerinde yürütülmekte olan iç denetim faaliyetlerinin kalitesinin arttırılması

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü Amaç Denetimden Sorumlu Komitenin amacı, Yönetim Kurulunun (1) şirketin mali tablolarının doğruluğu, (2) şirketin yasal şartlara ve mevzuat şartlarına

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU ANKARA- 13 /04/2016 1 Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi 2 Araştırma ve Geliştirme Araştırma Stratejisi ve Hedefleri Araştırma Kaynakları Araştırma

Detaylı

TÜRK TELEKOM'DA İÇ DENETİM

TÜRK TELEKOM'DA İÇ DENETİM TÜRK TELEKOM'DA İÇ DENETİM Dr. Nazif BURCA Türk Telekom İç Denetim Başkanı XIII. Türkiye İç Denetim Kongresi 6 Kasım 2009, İstanbul 1 Gündem TT Grubu İç Denetime Geçiş Organizasyon Yapısı ve Görevler Personel

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

İÇİNDEKİLER II. ÇALIŞAN ETİK KURALLARI İHLALİNİN ÇÖZÜM YOLLARI

İÇİNDEKİLER II. ÇALIŞAN ETİK KURALLARI İHLALİNİN ÇÖZÜM YOLLARI İÇİNDEKİLER I. PETKİM ÇALIŞAN ETİK KURALLARI A. Doğruluk, Dürüstlük B. Gizlilik C. Kişisel Fayda Sağlamama D. Sorumluluklarım 1. Yasal Sorumluluklarım 2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarım 3. Çalışma

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ Bu Yönerge nin amacı, Denetimden Sorumlu Komite nin görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarının belirlenmesidir.

Detaylı

Kurumsal Risk Yönetimi Sürecinde İç Denetimin Rolü ve Katkısı - Enerjisa Uygulaması -

Kurumsal Risk Yönetimi Sürecinde İç Denetimin Rolü ve Katkısı - Enerjisa Uygulaması - Kurumsal Risk Yönetimi Sürecinde İç Denetimin Rolü ve Katkısı - Enerjisa Uygulaması - Fuat Öksüz, SMMM Enerjisa Enerji A.Ş. Planlama ve Kontrol Bölüm Başkanı 29 Eylül 2014 1 İçindekiler Bir Bakışta Enerjisa

Detaylı

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004 III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* *connectedthinking PwC İçerik İç kontroller İç kontrol yapısının oluşturulmasında COSO nun yeri İç denetim İç denetimi

Detaylı

Denetim Komitesi Enstitüsü Serisi 1 kpmg.com.tr kpmgdenetimkomitesi.com

Denetim Komitesi Enstitüsü Serisi 1 kpmg.com.tr kpmgdenetimkomitesi.com Bağımsız denetçinin değerlendirilmesi Denetim Komitesi Enstitüsü Serisi 1 kpmg.com.tr kpmgdenetimkomitesi.com Denetim komitelerinin rollerinden biri yönetim kurulu adına bağımsız denetimin gözetimi görevini

Detaylı

ç Denetim Faaliyetini Tamamlamak veya Desteklemek Amac yla Hizmetlerin D flar dan Temini

ç Denetim Faaliyetini Tamamlamak veya Desteklemek Amac yla Hizmetlerin D flar dan Temini ç Denetim Faaliyetini Tamamlamak veya Desteklemek Amac yla Hizmetlerin D flar dan Temini 1. İç denetim elemanlarının her birinin ilgili bütün bilim dallarında uzman olması gerekmez. İç denetim faaliyetinin,

Detaylı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının

Detaylı

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM VE MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ ÇALIŞAN ETİK KURALLARI NOT: Bu el kitabı Döksan Basınçlı Döküm çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları, standartları ve kuralları içermektedir.

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Yönetmeliği

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Yönetmeliği SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Yönetmeliği Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 31/12/2012 tarih ve 926 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup 15.04.2014 tarih ve 2014/11 sayılı

Detaylı

DANIŞMA VE HAKEM KURULU

DANIŞMA VE HAKEM KURULU DANIŞMA VE HAKEM KURULU Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) Yayınıdır Sahibi Kamu İç Denetçileri Derneği Adına Cüneyt GÜLER Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Süleyman TÜTÜNCÜ Abone İşleri Koordinatörü Ali İĞDECİ

Detaylı

AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI

AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 2. BÖLÜM Genel İlkeler 3. BÖLÜM Üyeler Arası Dayanışma

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI I. GENEL HÜKÜMLER Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu nun 15.10.2011 tarih 28085 Sayılı Resmi

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE NO DNT 2016/2 REVİZE NO REV 1 YÜRÜRLÜK TARİHİ 01.06.2011 REVİZYON TARİHİ 31.01.2017 1. GEÇERLİLİK TEYİDİ Faaliyetlerini

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

Ek Rehber: İÇ DENETİMİN KATMA DEĞERİ VE İÇ DENETİM KAPASİTE MODELİ Yayın Tarihi: Mart 2012

Ek Rehber: İÇ DENETİMİN KATMA DEĞERİ VE İÇ DENETİM KAPASİTE MODELİ Yayın Tarihi: Mart 2012 Ek Rehber: İÇ DENETİMİN KATMA DEĞERİ VE İÇ DENETİM KAPASİTE MODELİ Yayın Tarihi: Mart 2012 ULUSLARARASI İÇ DENETÇİLER ENSTİTÜSÜ / Global Ek Rehber: İç Denetimin Katma Değeri ve İç Denetim Kapasite Modeli

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8)

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Hazine Müsteşarlığı ndan: 27/04/2011 SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Bir şirketin yönetim kurulu, yöneticileri, ortakları

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2018 2017 2 HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Etimesgut Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.05.2017 tarih ve 3422 sayılı yazısı doğrultusunda,

Detaylı

3. İşlevsel hiyerarşi (işlevsel raporlama) terimi yönetim kurulunun:

3. İşlevsel hiyerarşi (işlevsel raporlama) terimi yönetim kurulunun: Uygulama Önerisi 1000-1: İç Denetim Yönetmeliği 1. Resmî, yazılı bir iç denetim yönetmeliğinin bulunması, iç denetim faaliyetinin (biriminin) yönetiminde kritik önemdedir. Yönetmelik, yönetimin gözden

Detaylı

Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş. Müşteri Geri Bildirim Kılavuzu

Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş. Müşteri Geri Bildirim Kılavuzu Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş. Müşteri Geri Bildirim Kılavuzu Amacımız Siz değerli müşterilerimize beklentilerinizin üzerinde hizmet vermektir. Sizlerden gelen tüm bildirimleri sizleri memnun edecek

Detaylı

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİNİN TANIMI Bir ekonomik birime veyahut döneme ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015-2016 İÇİNDEKİLER A. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠNĠN GENEL ESASLARI 1-Amaç 2-Kapsam 3-Dayanak 4- Ġç Kontrolün Temel Ġlkeleri 5- Ġç Kontrol Sisteminin BileĢenleri

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İş Süreçleri Denetimi

Bilgi Teknolojileri ve İş Süreçleri Denetimi Bilgi Teknolojileri ve İş Süreçleri Denetimi Sinem Cantürk Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı KPMG 6 Haziran 2012 İçerik 1. İç Kontrol Ortamı 1.1 Genel Bakış 1.2 COSO İç Kontrol Modeli 1.3 Kurumsal

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı Yeri: Hülya Sokak No.37 GOP Çankaya/ANKARA

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı Yeri: Hülya Sokak No.37 GOP Çankaya/ANKARA Toplantı Gündemi: Çalışma Esas ve Usulleri hakkında TOPLANTI TARİHİ:06.07.2012 Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Detaylı

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Yeni TTK ya uyum, mevzuatı kavrayarak tamamlayabileceğimiz bir sürecin ötesinde; önemli altyapısal değişiklikler getirecek bir dönüşümdür Dış Paydaşlar

Detaylı

Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, Ne demek?

Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, Ne demek? Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, Ne demek? Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, İdarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin; risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin

Detaylı

10 Mayıs İSMMMO İç Denetim Komite Sekreteri AYSEL HATİPOGLU

10 Mayıs İSMMMO İç Denetim Komite Sekreteri AYSEL HATİPOGLU 10 Mayıs 2017 İSMMMO İç Denetim Komite Sekreteri AYSEL HATİPOGLU İç denetim; kurumun faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmek amacıyla tasarlanmış bağımsız, objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kabul Tarihi: 26.03.2014 Yürürlük Tarihi: 26.03.2014 Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi YÖNETMELİĞİ Hazırlayan: Kurumsal Yönetim

Detaylı

İç Denetim: Kurumsal Yönetimin Güvencesi

İç Denetim: Kurumsal Yönetimin Güvencesi İç Denetim: Kurumsal Yönetimin Güvencesi Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Yönetim

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL İLİŞKİSİ

İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL İLİŞKİSİ İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL İLİŞKİSİ Sabri Çakıroğlu, CFE, CGAP, CRMA İstanbul Büyükşehir Belediyesi İç Denetim Birimi Başkanı 29.03.2013-Antalya SUNUM PLANI İç Kontrolün Tanımı İç Denetimin Tanımı İç Denetim

Detaylı

ULUSLARARASI İÇ DENETİM FARKINDALIK AYI PLANLAMA KILAVUZU. Türkiye İç Denetim Enstitüsü

ULUSLARARASI İÇ DENETİM FARKINDALIK AYI PLANLAMA KILAVUZU. Türkiye İç Denetim Enstitüsü ULUSLARARASI İÇ DENETİM FARKINDALIK AYI PLANLAMA KILAVUZU Türkiye İç Denetim Enstitüsü Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı Nedir? İç denetçilik mesleğinin imajını geliştirmek için farkındalık oluşturma

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ PCA nın denetim, belgelendirme, operasyonel faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve/veya müşterilerle ilgili (belge ve logo kullanma gibi) yazılı veya sözlü gelen şikayet ve itirazların uygun bir

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. A.Ş. DENETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. A.Ş. DENETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. A.Ş. DENETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Denetim Komitesi, Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı ve yasalara uygun olarak hazırlanmasının sağlanması,

Detaylı