İFLAS EDEN DEVLER. 1. Lehman Brothers (Finansal Kurum):

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İFLAS EDEN DEVLER. 1. Lehman Brothers (Finansal Kurum):"

Transkript

1 $1.9 milyar

2 İFLAS EDEN DEVLER 1. Lehman Brothers (Finansal Kurum): Varlıkları: 691 milyar USD İflas Tarihi: 15 Eylül 2008 Neden İflas Etti? Yetersiz sermaye, yüksek kaldıraç ve bol riskli yatırımlar, manipülasyon, suistimal, düzenleme eksikliği İngiliz bankası Barclays a satıldı..

3 İFLAS EDEN DEVLER 1. Washington Mutual (Banka): Varlıkları: milyar USD İflas Tarihi: 26 Eylül 2008 Neden İflas Etti? Batık korkusu yaşayan müşterilerin 10 ay içerisinde bankadan tam 16 milyar USD çekmesiyle yaşanan çöküş. 1.9 milyar USD na JPMorgan a satıldı.

4 İFLAS EDEN DEVLER 1. WorldCom (Telekomünikasyon): Varlıkları: milyar USD İflas Tarihi: 21 Temmuz 2002 Neden İflas Etti? 11 milyar USD hesap skandalı. Arzu edilen finansal sonuçlara ulaşmak için herhangi bir belgeye dayandırılmayan muhasebe kayıtları. Tasarım üst yönetim, uygulama finans çalışanları, yetersiz denetim Arthur Andersen 7.6 milyar USD na Verizon İletişim e satıldı.

5 İFLAS EDEN DEVLER 1. General Motors (Otomotiv): Varlıkları: 91 milyar USD İflas Tarihi: 1 Haziran 2009 Neden İflas Etti? Yüksek üretim maliyeti, kredi piyasaları ve tüketici harcamalarındaki çöküş, tüketici tercihlerine (yakıt tasarruflu araçlar) cevap vermede yavaşlık.

6 İFLAS EDEN DEVLER 1. Enron (Enerji): Varlıkları: 65.5 milyar USD İflas Tarihi: 12 Aralık 2001 Neden İflas Etti? Yasal ve/veya yasadışı olarak uygulanan muhasebe kuralları ve Enron dışında kurulmuş birçok Special Purpose Entity kanalıyla risklerin ve zararların bilanço dışına çıkarılarak gizlenmesi. Geçmişe yönelik düzeltmeler sonrasında şirket 1 milyar USD zarar açıkladı. Bankalar (teminatsız verilen krediler), bağımsız denetim firması, şirket üst yönetimi

7 İFLAS EDEN DEVLER 1. Global Crossing Limited (Telekomünikasyon): Varlıkları: 30.1 milyar USD İflas Tarihi: 28 Ocak 2002 Neden İflas Etti? Talebin çok fazla olacağını düşünerek fiber optik kabloların dünyanın her tarafına ulaştırılması için yüksek miktarda yatırım yapılması ve zaman içerisinde yaratılan bant genişliğinin çok az bir kısmının kullanılması. Şirket 12.4 milyar USD ile iflas etti.

8 Sizi yere yıkan yumruk, sert olandan ziyade, geldiğini görmediğiniz yumruktur. İÇ DENETİM NEDİR?

9 İÇ DENETİMİN TANIMI (Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü) İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini gerçekleştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve kurumsal yönetim (yönetişim) süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

10 İÇ DENETİMİN TANIMI (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5. Kısım / Madde 63) İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız ve nesnel güvence sağlayan danışmanlık faaliyetidir.

11 İÇ DENETİMİN KAPSAMI Finansal Denetim Faaliyet Denetim i İç Denetim Endüstri Devrimi İşletme faaliyetlerinde meydana gelen suistimaller ABD ve AB ülkelerinde yaşanan ekonomik kriz Pay ve menfaat sahiplerinin beklentileri (yatırımcılar, kredi kuruluşları vs ) Yasal Düzenlemeler

12 İÇ DENETİMİN ÖNEMİNİN ARTMASINA YARDIMCI OLAN BAŞLICA DÜZENLEYİCİ KURUMLAR Securities and Exchange Commission (SEC) Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) Newyork Stock Exchange (NYSE) Financial Services Agency (FSA) (Japonya) Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

13 INSTITUTE of INTERNAL AUDITORS (IIA) Uluslar arası iç denetim standartları IIA tarafından belirlenerek yayınlanmaktadır yılında kurulmuştur. 24 üye ile başlamış ve bugün dünya çapında den fazla üyesi bulunmaktadır.

14 TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ (TİDE) 1995 yılında dernek statüsünde kurulmuştur. Bugün 750 nin üzerinde üyesi bulunmaktadır IIA üyesidir CIA (Certified Internal Auditor), CCSA (Certified in Control Self-Assessment, CFSA (Certified Financial Services Auditor, CGAP (Certified Government Auditing Professional) sınav organizasyonlarını sağlar

15 TÜRKİYE İÇ DENETİMİN GELİŞİMİ Temmuz 2000 tarihinde Bankacılık Gözetimine ilişkin Bankalarda İç Denetim ve Bankacılık Gözetim Otoritesinin İç ve Dış Denetçiler ile ilişkisi => danışma belgesi Ocak 2006 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kanunun 63. maddesi (iç denetimin uluslar arası kabul görmüş standartlara uygun olarak iç denetçiler tarafından yapılacağı, kamu idaresinde doğrudan üst yöneticiye bağlı İç Denetim Birimi Başkanlıklarının faaliyete geçirileceği belirtilmiştir)

16 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU Madde 366 (2. Fıkra): Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Madde 375 (1/c Fıkra): Yönetim Kurulu nun devredilemez yetkileri arasında Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması

17 Sizi yere yıkan yumruk, sert olandan ziyade, geldiğini görmediğiniz yumruktur. İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM SİSTEMLERİ, TANIMLARI, UYGULAMALARI VE FARKLARI

18 İÇ KONTROL Kurum ve organizasyonlarda; Yönetim Kurulu, yöneticiler ve çalışanlar tarafından yönlendirilen, Operasyonların etkinliği ve verimliliği, Mali raporlama sisteminin güvenilirliği, Yasal düzenlemelere uygunluk sağlamayı amaçlayan ve bu konuda makul güvence sağlamak için tasarlanmış, İş süreçleri içinde yer alan bir kavramdır.

19 İÇ DENETİM İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini gerçekleştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve kurumsal yönetim (yönetişim) süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

20 İÇ KONTROL İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM Süreç ve iş akışları içinde yer alır Kişilerden etkilenir İşletme yönetiminin sorumluluğundadır İÇ DENETİM İç kontrolün etkinliğini ve yerindeliğini denetler Süreç odaklı, işin doğru yapılmasıyla birlikte doğru işin yapılmasını öneren bir yaklaşım sergileyerek organizasyon içinde stratejik akıl ortağı olur.

21 Sizi yere yıkan yumruk, sert olandan ziyade, geldiğini görmediğiniz yumruktur. ULUSLAR ARASI İÇ DENETİM STANDARTLARI ve MESLEKİ UYGULAMA ÇERÇEVESİ

22 ULUSLARARASI MESLEKİ UYGULAMA ÇERÇEVESİ Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi (UMUÇ), iç denetim mesleğinin resmi rehberi olma özelliğine sahiptir. UMUÇ, iç denetçilere küresel anlamda zorunlu ve kuvvetle tavsiye edilen bir rehberlik sunmakta ve dünya standartlarında bir denetim anlayışının oluşmasına hizmet etmektedir. Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi nin (UMUÇ) amacı, Uluslar arası İç Denetçiler Enstitüsü nün (IIA), küresel anlamda iç denetim mesleğinde standart belirleyici pozisyonunu güçlendirirken, resmi rehberini de düzenlemektir.

23 ULUSLARARASI MESLEKİ UYGULAMA ÇERÇEVESİ UNSURLARI Tanım (Zorunlu Rehber) Uluslar arası Standartl ar ZORUNLU REHBER Etik Kuralları

24 ULUSLARARASI MESLEKİ UYGULAMA ÇERÇEVESİ UNSURLARI (Kuvvetle Tavsiye Edilen Rehber) Pozisyon Raporları Uygulama Önerileri KUVVETLE TAVSİYE EDİLEN REHBER Uygulama Rehberleri

25 ETİK KURALLARI Güveni esas alan iç denetim mesleği için etik kuralları manzumesi geliştirilmesi gerekli ve uygundur. İç denetim mesleği ve uygulaması ile ilgili İLKELER İç denetçilerde n beklenen DAVRANIŞ KURALLARI ETİK KURALLARI (*Dürüstlük, *Objektiflik, *Gizlilik ve *Yetkinlik (Ehil Olma)

26 ULUSLAR ARASI İÇ DENETİM MESLEKİ UYGULAMA STANDARTLARI Nitelik Standartları Performans Standartları Uluslar arası İç Denetim Standartları

27 NİTELİK STANDARTLARI 1000 Amaç, Yetki ve Sorumluluklar 1010-İç Denetim Tanımının, Etik Kurallarının ve Standartların İç Denetim Yönetmeliğinde Tanınması

28 NİTELİK STANDARTLARI 1100 Bağımsızlık ve Objektiflik Kurum İçi Bağımsızlık Yönetim Kurulu ile Doğrudan Etkileşim Bireysel Objektiflik Bağımsızlık ve Objektifliğin Bozulması

29 NİTELİK STANDARTLARI 1200 Yeterlilik ve Azami Mesleki Özen ve Dikkat Yeterlilik Azami Mesleki Özen ve Dikkat Sürekli Mesleki Gelişim

30 NİTELİK STANDARTLARI 1300 Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Kalite Güvence ve Geliştirme Programının Gereklilikleri İç Değerlendirmeler Dış Değerlendirmeler Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Hakkında Raporlama Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına Uygundur İbaresinin Kullanılması Aykırılıkların Açıklanması

31 PERFORMANS STANDARTLARI 2000 İç Denetim Faaliyetinin Yönetimi 2010-Planlama Bildirim ve Onay Kaynak Yönetimi Politika ve Prosedürler Eşgüdüm (Koordinasyon) Üst Yönetim ve Yönetim Kuruluna Raporlamalar

32 PERFORMANS STANDARTLARI İşin Niteliği Yönetişim / Kurumsal Yönetim Risk Yönetimi Kontrol

33 PERFORMANS STANDARTLARI Görev Planlaması Planlamada Dikkate Alınması Gerekenler Görevin Amaçları Görev Kapsamı Görev Kaynaklarının Tahsisi Görev İş Programı

34 PERFORMANS STANDARTLARI Görevin Yapılması Bilgilerin Tespiti ve Tanımlanması Analiz ve Değerlendirme Bilgilerin Kayıtlı Hale Getirilmesi Görevin Gözetimi ve Kontrolü

35 PERFORMANS STANDARTLARI Sonuçların Raporlanması Raporlama Kıstasları Raporlamaların Kalitesi Hata ve Eksiklikler Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları na Uygun Olarak Yapılmıştır İbaresinin Kullanılması Görevlendirmelerde Aykırılıkların Açıklanması Sonuçların Dağıtımı

36 PERFORMANS STANDARTLARI İlerlemenin Gözlenmesi

37 PERFORMANS STANDARTLARI Yönetimin Artık (Bakiye) Riskleri Üstlenme Kararı

38 ÖZETLE KPMG tarafından 69 ülkede 348 suistimal vakası incelenerek yapılan çalışma sonucuna göre suistimallerin; %53 ü üst düzey yönetici ve YK üyeleri tarafından yapılmaktadır (kendilerini kontrollerden uzak tutabilen kişiler) %61 i müşterek (tedarikçilerle, müşterilerle anlaşarak) gerçekleştirilmektedir %74 ü iç kontrol yetersizliklerinden yararlanarak (%49 dan) yapılmaktadır Suistimalcilerin %96 sı sürekli olarak suç işlemeyi sürdürmektedir.

39 ÖZETLE Sürdürülebilir başarı için etkin bir iç kontrol ve iç denetim mekanizmalarının şirket bünyelerinde oluşturulması kaçınılmazdır. Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapılmaktan zevk alırlar (Mustafa Kemal Atatürk)

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ Nisan, 2015 2 Sunuş Meslek Mensuplarının bilgisine sunmuş olduğumuz İç Denetime Genel Bir Bakış e-kitabın hazırlanmasının temel

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI

KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI (16.08.2011/28027 RG) Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 64 üncü maddesinde, iç denetçi bu görevlerini,

Detaylı

performansını değerlendirmekte kullanılan kalite kıstaslarını sağlar. Nitelik ve Performans Standartları tüm iç denetim hizmetlerine tatbik edilmek

performansını değerlendirmekte kullanılan kalite kıstaslarını sağlar. Nitelik ve Performans Standartları tüm iç denetim hizmetlerine tatbik edilmek GiriĢ İç denetim faaliyetleri, çok çeşitli hukukî ve kültürel ortamlarda; amacı, boyutu, karmaşıklığı ve yapısı çok farklı kurumlarda, kurum içinden ve dışından kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Detaylı

MBK BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş 2013 YILINA İLİŞKİN ŞEFFAFLIK RAPORU. www.moorestephens.com.tr PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE.

MBK BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş 2013 YILINA İLİŞKİN ŞEFFAFLIK RAPORU. www.moorestephens.com.tr PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. MBK BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş 2013 YILINA İLİŞKİN ŞEFFAFLIK RAPORU PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. İstanbul, 31 Mart 2014 Bu rapor, 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL EL KİTABI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL EL KİTABI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL EL KİTABI Temmuz 2013 İÇİNDEKİLER İÇ KONTROL SİSTEMİ... 1 İÇ KONTROLÜN TARİHİ GELİŞİMİ... 3 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda İç Kontrol ve Tanımı... 10

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ Cemal İBİŞ * Özgür ÇATIKKAŞ ** ÖZET İşletmelerin hedeflerine etkin bir şekilde ulaşmalarını ve bu hedeflere ulaşılacağına makul ölçüde güven duyulmasını sağlamaya

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ. Haziran 2013 HAZIRLAYAN DOÇ.DR.ÖZGÜR ÇATIKKAŞ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ. Haziran 2013 HAZIRLAYAN DOÇ.DR.ÖZGÜR ÇATIKKAŞ MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Haziran 2013 HAZIRLAYAN DOÇ.DR.ÖZGÜR ÇATIKKAŞ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 2 1.1.Kurumsal Yönetim Kavramı... 3 1.2. Kurumsal

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

İÇ DENETİM. Zuhal TEK (Devlet Bütçe Uzmanı) Egemen Mert ÇETİNKAYA ( Dev. Bütçe Uzman Yard.) I- GİRİŞ

İÇ DENETİM. Zuhal TEK (Devlet Bütçe Uzmanı) Egemen Mert ÇETİNKAYA ( Dev. Bütçe Uzman Yard.) I- GİRİŞ İÇ DENETİM Zuhal TEK (Devlet Bütçe Uzmanı) Egemen Mert ÇETİNKAYA ( Dev. Bütçe Uzman Yard.) I- GİRİŞ Türkiye, Aralık 1999 Avrupa Birliği Helsinki Zirvesi nde adaylık statüsünün tanınmasından sonra, AB mevzuatına

Detaylı

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ÜST YÖNETİCİLER İÇİN İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM REHBERİ İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...1 II. İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI...2 III.

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

TÜRKİYE DE DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI

TÜRKİYE DE DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI TÜRKİYE DE DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI Yrd. Doç. Dr. Şaban UZAY ÖZET Denetçi bağımsızlığı, muhasebe etiği konuları arasında önemli bir konuma sahiptir. Günümüzde denetçinin her sözleşme için bağımsızlığa yönelik

Detaylı

İç Kontrol TASNİF DIŞI

İç Kontrol TASNİF DIŞI İç Kontrol Eğitimi İç Kontrol Zayıf üretim, mühendislik, pazarlama ya da stok yönetiminden kaynaklanan kayıplar, mali yolsuzlukların meydana getirdiği sıkıntılardan çok daha fazla olabilir. Lawrence B.SAWYER

Detaylı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi KAMUDA İÇ DENETİM (I) Umut KORKMAZ Devlet Bütçe Uzmanı 1. GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirdiği yeni anlayış çerçevesinde mali yönetim ve kontrol alanında önemli değişimlerin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI ZÜHAL KORKMAZ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını,

Detaylı

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ÜST YÖNETİCİLER İÇİN İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM REHBERİ İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 III.

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

SİGORTA İŞLETMELERİNDE İÇ DENETİM UYGULAMALARININ İÇ DENETİM STANDARTLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ

SİGORTA İŞLETMELERİNDE İÇ DENETİM UYGULAMALARININ İÇ DENETİM STANDARTLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ SİGORTA İŞLETMELERİNDE İÇ DENETİM UYGULAMALARININ İÇ DENETİM STANDARTLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ Ender GÜLER Özet Sigorta işletmeleri, insanların ya da kurumların karşılaşabilecekleri risk ve zararları

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI KAPSAMINDA İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL. Prof. Dr. Nuran Cömert *

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI KAPSAMINDA İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL. Prof. Dr. Nuran Cömert * TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI KAPSAMINDA İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL Prof. Dr. Nuran Cömert * GİRİŞ Bilindiği üzere 1 Ocak 1957 tarihinde yürürlüğe girmiş olan ve 50 yıldır ticari ve ekonomik yaşama ilişkin

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. A.Ş. DENETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. A.Ş. DENETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. A.Ş. DENETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Denetim Komitesi, Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı ve yasalara uygun olarak hazırlanmasının sağlanması,

Detaylı

İÇ DENETİM. İç Denetim Birimi NİSAN 2013/01 BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

İÇ DENETİM. İç Denetim Birimi NİSAN 2013/01 BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ İÇ DENETİM İç Denetim Birimi NİSAN 2013/01 BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ İÇ DENETİM "Küresel rekabet içinde sürekli büyüme ve gelişmeyi hedefleyen işletmeler (kamuda idareler), kurumsal yönetim kalitesini sağlamak

Detaylı

HALKA AÇILMA, KURUMSAL YÖNETİM VE İÇ DENETİM

HALKA AÇILMA, KURUMSAL YÖNETİM VE İÇ DENETİM HALKA AÇILMA, KURUMSAL YÖNETİM VE İÇ DENETİM 1 SELMA URAS ODABAŞI İMKB TEFTİŞ VE GÖZETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 27 Mayıs 2010, İstanbul Halka Arz Halka arz, bir anonim ortaklığın kaynak ihtiyacını karşılamada

Detaylı

Şener GÖNÜLAÇAR. sgonulacar@gmail.com Mayıs 2008 GİRİŞ

Şener GÖNÜLAÇAR. sgonulacar@gmail.com Mayıs 2008 GİRİŞ İç Denetimin Bürokratik Serencamı * Şener GÖNÜLAÇAR sgonulacar@gmail.com Mayıs 2008 GİRİŞ Son yıllarda Türkiye de, geleneksel kamu yönetimi anlayışından çağdaş kamu yönetimi anlayışına geçmek yönünde bir

Detaylı

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2008 Cilt: 32 No:2, 331-349

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2008 Cilt: 32 No:2, 331-349 C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2008 Cilt: 32 No:2, 331-349 KAMU BANKALARINDA İÇ DENETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI: ZİRAAT BANKASI TEFTİŞ KURULUNDA YAŞANAN ÖRGÜTSEL, TEKNİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM Murat

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİNİ ETKİLEYEN ETMENLERDEN BAĞIMSIZ DENETÇİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİNİ ETKİLEYEN ETMENLERDEN BAĞIMSIZ DENETÇİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman Bilim Dalı BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİNİ ETKİLEYEN ETMENLERDEN BAĞIMSIZ DENETÇİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK

Detaylı