AB Proje Döngüsü Yönetimi. Ana İçerikler ve Araçlar. Ankara, Serdar Özgün Planlama ve Eğitim Uzmanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB Proje Döngüsü Yönetimi. Ana İçerikler ve Araçlar. Ankara, 27. 28.07.2010. Serdar Özgün Planlama ve Eğitim Uzmanı"

Transkript

1 AB Proje Döngüsü Yönetimi Ana İçerikler ve Araçlar Ankara, Serdar Özgün Planlama ve Eğitim Uzmanı

2 Eğitim Çalıştayı Hedefleri Çalıştay katılımcıları AB ve diğer Organizasyonların PCM ilkeleri ve araçları hakkında anlayışa sahip olacaklardır Mevcut AB proje hazırlama dokümanlarını (proje analizi ve mantıksal çerçeve) değerlendirebileceklerdir ve seçilmiş AB projelerinin hazırlama dokümanlarını taslak sürümlerini ortak çalışma gruplarında itinalı şekilde hazırlamaya yetkin olacaklardır.

3 AB-Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi 3 Milli Eğitim Bakanlığının Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi

4 Tanımı: Proje nedir? Bir proje açıkça tanımlanmış hedefleri, tanımlanmış bir süre ve tanımlanmış bir bütçe çerçevesinde yerine getirecek bir dizi faaliyettir. Bir proje ayrıca aşağıdaki konuları da içermelidir: Birincil hedef grup ve nihai faydalananlar da dahil olmak üzere açıkça belirlenmiş paydaşlar İşbirliği, yönetim ve finansman anlaşmalarının açıkça tanımlanması Bir izleme ve değerlendirme sistemine sahip olması (performans yönetimini desteklemek için) Proje faydalarının, proje maliyetlerinden daha fazla olduğunu gösteren uygun seviyede mali ve ekonomik analizleri. Kalkınma projeleri yatırımların ve değişiklik süreçlerinin açıkça tanımlanması ve yönetimine yönelik bir araçtır.

5 Proje Tipleri Kalkınma projeleri hedeflerinde, kapsamlarında ve ölçeklerinde önemli ölçüde değişiklik gösterebilirler. Küçük projeler, mütevazı mali kaynaklar ve bir kaç aylık bir süre gerektirebilirler, Oysa büyük projelerde milyonlarca Avro ve bir çok seneye gerek duyulabilir.

6 Projeler, programlar ve politikalar arasındaki ilişkiler İyi şekillendirilmiş bir proje, AB nin kalkınma politikalarında ki öncelikleri ile taraf ülkenin kalkınma politikalarında ki önceliklerinin uyumundan türetilmiştir. Bu politika önceliklerinin kapsamı içinde hükümetin uygulayıcı kolları veya sivil toplum kuruluşları bu politik kararları uygulamak için gerekli, geniş kapsamlı iş alanlarını biçimlendirilirler. Geniş kapsamlı bu iş alanlarına genelde programlar denilir ve aynı projeler gibi kapsamlarında ve ölçeklerinde değişiklik gösterebilirler. Bir programın ne olduğunun tanımı, esasında sorumlu makamların bunu nasıl tanımlamayı seçtiklerine bağlıdır.

7 Operasyon Döngüsü/Proje Döngüsü

8 Operasyon Döngüsü/Proje Döngüsü Programlama Değerlendirme & Tetkik Tanımlama Uygulama Şekillendirme

9 Operasyon Döngüsü/Proje Döngüsü Döngünün ilginç noktaları aşağıdaki üç ana ilkedir: 1. Karar verme kriterleri ve süreçler her bir proje döneminde (anahtar bilgilere olan ihtiyaç ve kalite takdir kriterleri dahil olmak üzere) tanımlanır 2. Döngü içindeki dönemler artan şekildedir her bir dönemin takip edenin başarılı şekilde gerçekleştirilmesi için tamamlanması gerekir ve 3. Yeni programlama ve proje tespiti, geri beslemenin ve kurumsal deneyimlerin yapısal bir sürecin parçaları olarak izleme ve değerlendirme sonuçlarından esinlenerek yapılır.

10 PCM İlkeleri ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Proje Döngüsü Yönetimi projenin hayat döngüsü içinde (ana görevler, roller ve sorumluluklar, anahtar dokümanlar ve karar verme opsiyonları dahil olmak üzere) kullanılan, yönetim faaliyetlerini ve karar verme süreçlerini betimleye yarayan bir terimdir.

11 PCM İlkeleri ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı PCM aşağıdaki hususları teminat altına almaya destek verir: projeler, AB ve kalkınma tarafları arasındaki üst düzey politik hedeflere ulaşılmasına destek verirler projeler mutabık kalınan stratejiler ve hedef grubun/faydalananların gerçek sorunları ile doğrudan ilgilidirler; projeler yapılabilir olmalıdır, yani hedeflere uygulama kurumlarının yetenekleri ve çevrenin getirdiği kısıtlamalar dahilinde gerçekçi olarak ulaşılabilmelidir; ve projenin doğurduğu faydalar sürdürülebilire yakın olmalıdır.

12 PCM İlkeleri ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Bu amaçlara ulaşımı desteklemek için, PCM: anahtar paydaşların aktif katılımını şart koşar ve projenin yerel taraflarca sahiplenilmesini geliştirmeyi amaçlar; Bir dizi anahtar değerlendirmeleri/analizleri (paydaşlar, sorunlar, hedefler ve stratejiler dahil olmak üzere) desteklemek amacı ile Mantıksal Çerçeve Yaklaşımını (tabii ki diğer araçları da) kullanır; proje döngüsünün her etabında anahtar kalite değer kriterlerini içerir; ve İyi bilgilendirilmiş bir karar verme sürecini sağlamak amacı ile iyi kalitede anahtar doküman(lar)ın (ortak paydada mutabık kalınmış tasarımlar ve tanımlar ile) her dönemde üretilmesini şart koşar.

13 PCM İlkeleri ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı artık daha çok (bir veya diğer bir şekilde) çok taraflı veya ikili işbirliği yardım kuruluşları, uluslararası sivil toplum kuruluşları ve birçok taraf ülkenin hükümetleri tarafından da kullanılan analitiksel ve yönetim aracıdır. Gerçekten de, Avrupa Komisyonu da harici danışmanlık hizmetlerinde proje tanımlama sürecinin bir kısmı olarak Mantıksal Çerçeve Matrisinin geliştirilmesini şart koşmaktadır.

14 PCM İlkeleri ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı MÇY anlaşılır ve akıllıca uygulanır ise çok etkin bir analitik ve yönetimsel araçtır. Buna rağmen, tecrübenin ve profesyonel hükümlerin yerini almaz ve diğer spesifik araçların (ekonomik ve mali analiz ve çevresel etki değerlendirmesi gibi) uygulanması ve paydaşların etkin katılımını geliştirecek çalışma teknikleri ile tamamlanmalıdır.

15 PCM ve anahtar dokümanlar AB nin, PCM i destekleyen ana resmi dokümanları ve bilgilenme kaynakları aşağıdaki gibidir: Avrupa Komisyonu kalkınma politikaları, ülke strateji dokümanları ve ulusallığı gösteren program dokümanları Tanımlama fişi (bazen tanımlama dokümanları sonu olarak ta adlandırılır) Finansman Teklifi (FP) hem her bir ayrı proje için hem de projelerden oluşan bir program (bazen Eylem Programı olarak ta adlandırılır) için Finansman anlaşması ve birleşik teknik ve idari hükümler ve görev tanımları Uygulama Raporu dahil olmak üzere, CRIS (Common Relex Information System) içinde bildirilen bilgiler, ve Değerlendirme ve tetkik raporları.

16 Proje Döngüsü, Ana Dokümanlar ve Sorumluluklar

17 Proje Döngüsü, Ana Dokümanlar ve Sorumluluklar EC Development Policy = Avrupa Birliği Kalkınma Politikası National Policy PRSP = Ulusal Politika Country Strategy Paper = Ülke Strateji Dokümanları National Indicative Programme = Ulusal Kanıt Programlar Pre-Feasibility Study = Ön Yapılabilirlik Etüdü Feasibility/Design Study = Yapılabilirlik/Tasarım Etüdü Individual Project Approach= Bireysel Proje Yaklaşımı Identification Fishe=Tanımlama Fişi Programme Approach = Program Yaklaşımı Financing Programme=Finansman Programları Action Programme with Project Fisches=Proje fişleri ile eylem programları Financing Decisions=Finansman Kararı Partner Responsibility with EC-Support = AB desteği ile tarafların sorumluluğu EC responsibility (some shared with partner country) = AB sorumluluğu (bazıları taraf ülke ile paylaşılır) Financing Proposal = Finansman Teklifi Financing Decision= Finansman Kararı Financing Agreement=Finansman Anlaşması Further Specifications of technical&administrative Provisions and ToR s as required for each project Financing Agreement=Finansman Anlaşması

18 Proje Döngüsü, Ana Dokümanlar ve Sorumluluklar Updated Information in CRIS Implementation Report = CRIS Uygulama raporunda güncelleştirilmiş bilgiler Monitoring reports (quarter, annual etc.) = İzleme raporları (üç aylık, yıllık vs.) Annual operational plan (including activity and resource schedules and budgets = Yıllık faaliyet planı (faaliyet, kaynakların dahil olduğu tablo ve bütçeler) Evaluation & Audit Reports = Değerlendirme ve tetkik raporları

19 Kalite Çerçevesi Proje Döngüsü Yönetiminin her bir ana karar aşamasında, bir dizi kalite değerlendirme kriteri, yapısal ve uygun analizleri ve karar alma mekanizmasını destekleyecek şekilde hazırlanmıştır. Bu kriterler, Tanımlama Fişi ve Finansman Teklifi gibi, anahtar dokümanların bilgi edinme şartlarında da yansıtılmıştır.

20 Kalite Çerçevesi

21 Kalite Çerçevesi A Uygun (Relevant) proje yüksek öncelikli ve müspet ihtiyaçları karşılamaktadır AB kalkınma ve işbirliği politikaları ile tutarlı ve bunları destekleyicidir. Taraf ülkenin hükümet politikaları ve geçerli sektör programları ile tutarlı ve bunları destekleyicidir. Ana paydaşlar ve hedef gruplar açıkça belirlenmiş, tarafsızlık ve kurumsal kapasite hususları analiz edilmiş ve projenin sahibi tanımlanmıştır. Sorunlar uygun şekilde analiz edilmiştir. Deneyimlerden ve diğer süregelen/planlanan projelere/programlara olan bağlantılardan edinilen deneyimler değerlendirilmiş ve seçilen stratejiye dahil edilmiştir.

22 Kalite Çerçevesi

23 Kalite Çerçevesi B Yapılabilir (Feasible) proje iyi tasarlanmış ve hedef gruplara sürdürülebilir faydalar sağlayacaktır Hedefler (Üst Hedef, Proje Amacı ve sonuçlar) ve çalışma programı (faaliyetler) açık ve mantıklıdır ve tanımlanan ihtiyaçlara dayanmaktadır. Kaynaklar ve gider etkileri açıktır, proje mali açıdan uygundur ve olumlu bir ekonomik geri dönüş sağlayacaktır. İşbirliği, yönetim ve finansal anlaşmalar açıktır ve kurumsal gelişme ile sahiplenmeyi desteklemektedir. İzleme ve Değerlendirme (M&E) sistemleri ile tetkik anlaşmaları açıktır ve uygulanabilirdir. Varsayımlar/Riskler tanımlanmıştır ve uygun bir risk yönetimi anlaşmaları yapılmıştır. Proje çevresel, teknik ve sosyal açıdan uygun ve sürdürülebilirdir.

24 Kalite Çerçevesi

25 Kalite Çerçevesi C Etkin ve iyi yönetilen (Effective and well managed) proje beklenen faydaları sağlamaktadır ve iyi yönetilecektir Proje geçerli ve yapılabilir olarak görülmektedir. Proje hedeflerine ulaşılacaktır. Proje uygulamadan doğrudan sorumlu olanlar tarafından iyi yönetilmektedir. Sürdürülebilirlik konuları etkin şekilde tanımlanmıştır. Proje yönetimi iyi uygulamaları Avrupa Komisyonu Proje Yöneticilerince uygulanmaktadır.

26 Kalite Çerçevesi Uygun (Relevant) proje yüksek önceliklidir ve müspet ihtiyaçları karşılamaktadır Yapılabilir (Feasible) proje iyi tasarlanmış ve hedef gruplara sürdürülebilir faydalar sağlayacaktır Etkin ve iyi yönetilen (Effective and well managed) proje beklenen faydaları sağlamaktadır ve iyi yönetilecektir

27 Kesişen Hususlar (Çapraz (X) kesişen hususlar) İyi yönetişim ve insan hakları İyi Yönetişim şu şekilde tanımlanmaktadır: İnsan, doğa, ekonomik ve mali kaynakların, siyasi ve kurumsal çevreler bağlamında, insan haklarını, demokratik ilkeleri ve hukukun egemenliğini muhafaza eden bir tarafsız ve sürdürülebilir kalkınma amaçlı, şeffaf ve sorumlu yönetimidir.

28 Kesişen Hususlar (Çapraz (X) kesişen hususlar) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, imkanların, hakların, kaynakların ve faydaların dağılımının, özel ve kamu alanında kadınların ve erkeklerin sorumluluklarının ve kadın ve erkek karakterlerinin değerlerine göre eşitliklerini baz almaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi, yalnızca kadın konuları ile bağlantılı değildir, aynı zamanda gerek kadınlar gerekse erkekler tarafından alınması gereken daha geniş eylemleri içermektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği için temel bir şart ise, kadınların karar alma mekanizmalarına ve siyasi süreçlere erkeklerle eşit seviyede katılmasının sağlanmasıdır.

29 Kesişen Hususlar (Çapraz (X) kesişen hususlar) Çevresel Sürdürülebilirlik Sürdürülebilir Kalkınma, bugünkü kuşakların, gelecekteki kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilmelerinden taviz vermeksizin, ihtiyaçlarını karşılayabilerek kalkınmalarıdır. Bu bağlamda, çevresel ve doğal kaynaklar, ekonomik faaliyetleri teşvik ederek, korunması gereken sermayelerdir. Çevreyi korumak böylece kalkınmanın temel şartını yerine getirmektir.

30 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY) Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY), 1960 lı yılların sonunda ABD Uluslararası Kalkınma Kurumu nun proje planlama ve değerlendirme sistemlerini iyileştirerek, desteklemek amacı ile geliştirilmiştir. Üç temel hususa dikkat çekmek için tasarlanmıştır: Planlamanın, projenin başarısını (veya başarısızlığını) izlemek ve değerlendirmek amaçlı kullanılabilecek, açıkça tanımlanmış hedeflerden yoksun, çok belirsiz, muğlak olmasından Yönetim sorumluluklarının açık olmamasından, ve Projenin gerçekte neye ulaşmaya çabalayacağı hakkında ortak bir fikir birliği oluşmaması nedeni ile değerlendirmenin genel olarak bir nevi mahkeme süreci gibi olmasından.

31 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY) MÇY, analitik bir süreçten ve proje planlamasını ve yönetimi desteklemek için kullanılan bir dizi araçtan oluşmaktadır. MÇY, Proje veya Program fikrinin sistematiksel ve yapısal analizini desteklemek üzere kullanılan birbirini takip eden süreçlerin bir parçası olarak kullanılan bir dizi birbiri ile çakışan tasarıları sağlar.

32 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY) MÇY ile, ki bu bir analitik süreçtir (Paydaş analizi, sorun analizi, hedeflerin belirlenmesi ve strateji seçiminin dahil olduğu), Mantıksal Çerçeve Matrisi (MÇM) ki bu nasıl ulaşılacağı belirlenen hedefler ve potansiyel riskler gibi diğer analizlerin yapılmasını gerektirir, aynı şekilde analitik süreci belgelendirilmiş bir ürün olarak sunar arasında ki farkları ayırt etmek gerekir.

33 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY) Mantıksal Çerçeve Matrisi (veya kısaca Logframe denilebilir) dört sütun ve dört (veya daha fazla) sıradan oluşan bir matristir ve proje planının anahtar unsurlarını özetler. Bunlar: Projenin hedeflerinin hiyerarşisi (Projenin Tanımlanması ve Müdahale Mantığı) Projenin başarısı için kritik olabilecek anahtar dış faktörler (Varsayımlar), ve Projenin başarılarının nasıl izleneceği ve değerlendirileceği (Göstergeler ve Doğrulama Kaynakları).

34 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının İki Ana Etabı Mantıksal Çerçeve çizmenin iki etabı vardır, proje döngüsünün tanımlanma ve formüle edilme evreleri boyunca ilerleyerek uygulanan Analiz ve Planlama: Analiz etabının dört ana unsuru vardır, şöyle adlandırılır: 1. Paydaş Analizi (ilk olarak kurumsal kapasite değerlendirmesi, cinsiyet analizi ve örneğin engelliler gibi diğer zayıf grupların ihtiyaçlarını içerir (ana oyuncuların profili) 2. Sorun Analizi (sebep ve etki ilişkisini içererek ana sorunların profili) 3. Hedef Analizi (gelecekte gelişmiş bir durum imajı) 4. Strateji Analizi (belirlenmiş duruma hitap etmek için değişik opsiyonları karşılaştırma)

35 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının İki Ana Etabı Planlama etabında analiz sonuçları, uygulanmaya hazır pratik, operasyonel bir plana uyarlanır. Bu etapta: Mantıksal çerçeve matrisi daha fazla analiz ve görüşlerin rafineleştirilmesi kaydıyla hazırlanır faaliyetler ve kaynak gereksinimleri tanımlanır ve programlanır ve bir bütçe hazırlanır.

36 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının İki Ana Etabı ANALİZ AŞAMASI PLANLAMA AŞAMASI Belirleme Analiz Paydaş ve Sorun analizleripaydaşların, onların ana problemlerinin, ve yaratacakları kısıtların ve fırsatların belirlenmesi; problemlerin farklı seviyeleri arasındaki neden-sonuç ilişkilerinin tespit edilmesi Proje Mantığını Belirleme Mantıksal çerçeve matrisinin hazırlanması proje yapısının tanımlanması, hedeflerin ölçülebilir terimlerle tanımlanması, araçların ve maliyetin (genel) tanımlanması Sonuç Çıkarma Alternatifleri Seçme Hedeflerin analizi - belirlenen problemlerden hareket ederek hedeflerin belirlenmesi; araç-amaç ilişkilerinin belirlenmesi Strateji analizi - hedeflerin gerçekleştirilmesi için farklı stratejilerin belirlenmesi; ana hedeflerin belirlenmesi (ana amaç ve proje hedefleri) Belirleme ve İşlevselleştirme Faaliyet planlaması (uygulama planı) faaliyetlerin sırasının ve birbirlerine bağlarının tespit edilmesi; faaliyetlerin sürelerinin belirlenmesi, kilometre taşlarının tespit edilmesi ve sorumlulukların tahsis edilmesi Bütçe Faaliyet planından hareketle girdilerin belirlenmesi ve bütçenin hazırlanması

37 Paydaş Analizi Paydaşlar: Projenin başarı veya başarısızlığında önemli bir bağlantısı olabilecek tüm bireyler, gruplar, kurum veya firmalar (uygulayıcı, kolaylaştırıcı, faydalanıcı veya rakipler) paydaşlar olarak tanımlanır. Paydaş analizinin ardındaki temel dayanak; değişik grupların farklı kaygıları, kapasiteleri, ilgileri vardır ve bunların problem tanımlama, hedef koyma ve strateji seçimi aşamalarında açıkça anlaşılmaları ve tanımlanmaları gereklidir.

38 Paydaş Analizi Adımları Paydaş analizindeki ana adımlar: 1. Amaçlanan/düşünülen genel gelişim problemini veya fırsatını tanımla 2. (Potansiyel) projeyle önemli bir ilgisi olan tüm grupları tanımla 3. Bunların kendi rollerini, farklı ilgilerini, projeyle ilgili güçlerini ve katılım kapasitelerini (güçlü ve zayıf yönleri) incele 4. Paydaşların birbirleriyle olan ilişkilerindeki işbirliği veya çatışmanın boyutunu tanımla; ve

39 Paydaş Analizi Adımları 5. Analiz bulgularını yorumla ve ilgili bilgiyi aşağıda belirtilenleri kesinleştirmesine yardımcı olmak için proje tasarımına dahil et (i) Kaynaklar uygun bir şekilde yaygın / eşit hedefleri ve öncelikli grupların ihtiyaçlarını karşılamaya yöneltilir, (ii) Yönetim ve koordinasyon düzenlemeleri paydaş sahipliğini ve katılımını arttırmaya uygundur, (iii) Paydaşların çıkar çatışmaları fark edilir ve proje tasarımında açıkça gösterilir.

40 Paydaş Analizi Araçları 1. Paydaş Analizi Matrisi 2. SWOT (Güçlü, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler) analizi 3. Venn diyagramları, ve 4. Örümcek Ağı Diyagramları

41 Paydaş Analizi Matrisi

42 Paydaş ve Temel Karakteristik Özellikleri Balıkçılıkla uğraşan aileler: Resmi olmayan kooperatifler bünyesinde örgütlenen 20,000 aile, düşük gelirliler, küçük ölçekli aile işletmeleri, kadınların balıkçılık ve pazarlamaya aktif katılımı Sanayi X: Büyük ölçekli endüstriyel işletme, düzensiz ve birliği olmayan, etkili lobi grubu, zayıf çevresel kayıt Ev halkı: 150,000 adet hane atık suyu nehre boşaltmakta, aynı zamanda bir miktar içme suyunu kaynak yapmakta ve nehirdeki balıkları yemekte Paydaş Analizi Matrisi Beklentileri ve Sorunlardan nasıl etkilendikleri Geçinme yolları sağlanması ve iyileştirilmesi Kirliliğin av kalitesini ve hacmini etkilemesi Başta çocuklar ve anneler olmak üzere aile sağlığının bozulması Kar sağlamak/arttırmak Kamu imajı hakkında bazı kaygılar Eğer çevresel düzenlemeler uygulanırsa oluşacak olan maliyetler üzerindeki endişeler Endüstriyel kirliliğin su kalitesi üzerindeki etkisinin farkında olunması Kendi atıklarını evlerinden imha etmek istemeleri Temiz suya ulaşma isteği Değişiklik yaratmak için kapasiteleri ve motivasyonları Kirlilik kontrol ölçütlerine olan yoğun ilgi Zayıf örgütsel yapılardaki sınırlı politik tesir Yeni teknolojilerin uygulanması için mali ve teknik kaynakların varolması Değişim için sınırlı mevcut motivasyon Kendi atıklarını ve su atıklarını imha etmenin sağlık üzerindeki etkisinin yeterince farkında olunmaması Hükümet organlarıyla daha etkin bir şekilde kulis yapma potansiyeli İyileştirilmiş atık yönetim hizmetleri için ödeme yapmaya istekli olunması Çevre Koruma Kurumu v.s. v.s. v.s v.s Paydaş beklentileri doğrultusunda alınabilecek muhtemel önlemler Organize etme ve lobi kapasitesinin desteklenmesi Sanayi kirliliği kontrol ölçütlerinin uygulanması Kadınlar ve erkekler için alternatif gelir kaynaklarının tanımlanması/oluşturulması Sosyal ve çevresel etki üzerindeki farkındalığınarttırılması Sanayi davranışlarını etkilemek için politik baskının harekete geçirilmesi Çevre hakkındaki yasaların uygulanması ve güçlenmesi Hane halkını kendi atık suyunu imha etme uygulamalarına yönelik olarak farkındalıklarını arttırma Su ve sağlık önlemleri konularına değinmek için halkla ve yerel hükümetle çalışma

43 SWOT Analizi/Matrisi

44 SWOT Analizi/Matrisi Güçlü Yönleri Taşra/kırsal temelli ve geniş üyelik Oldukça homojen bir grubun spesifik ilgileri üzerine odaklanma Hem kadın hem de erkek temsili Temel küçük ölçekli kredi kolaylığı sağlama Fırsatlar Kontrolsüz katı atığın sağlık etkisi üzerine artan kamu/politik kaygı Şimdi çevresel koruma üzerine hükümet mevzuat hazırlığı-daha çok kirleticinin ödeme yapması üzerine odaklanma Yerel tüketim ve satış için nehrin potansiyel olarak zengin olması Nüfus yoğunluğu olan yakın merkezlere ulaşım altyapısının iyileştirilmesi sonucunda balık ve balık ürünleri için yeni pazarların gelişmesi Zayıf Yönleri Sınırlı lobi kapasitesi ve çevresel yönetim becerileri Resmi kurum eksikliği ve belirsiz yasal statü Diğer organizasyonlarla zayıf bağlantılar Balık nesillerinin azaltılmasına cevaben avlanma sınırlandırılmasında iç anlaşmazlıklar Tehditler Sıkı çevre koruma kanunlarına (katı atık bertarafı) karşı koyabilecek sanayi lobi gruplarının siyasi etkisi Yeni çevre koruma mevzuatı geleneksel balıkçılık sahalarına erişimi ve kullanılacak balıkçılık metotlarını etkileyecektir

45 Venn Diyagramı

46 Venn Diyagramı Balıkçı ailelerinin bakış açısından paydaşlar ilişkisinin Venn Diyagramı Yerel Hükümet Sağlık ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Balıkçılık Birimi Balıkçılık Kooperatifi Balıkçı Aileleri Balık Perakende Satıcıları Tüketici olarak Kent halkı X Sanayi Şirketi

47 Örümcek Ağı Diyagramı

48 Örümcek Ağı Diyagramı Kurumsal Kapasitenin Örümcek Ağı Diyagramı - Çevre Kurumu Teknik Beceriler Finansman Yönetimi Personel Yönetimi, Eğitim ve Personel Motivasyonu Müşteri Odaklılık Politika ve planlama sistemleri Diğer geçerli kurumlar ile bağlantılar Öğrenme ve değerlendirme mekanizmaları İyi Yönetişim Şeffaflık ve Sorumluluk Anahtar: 0 = istenmeyen durum, önemli gelişmeye ihtiyaç vardır 1 = zayıf durum, gelişme için kayda değer hacim vardır 2 = tatmin edici durum, bazı kapsamlar geliştirilmelidir 3 = yüksek oranda etkin durum

49 Sorun Analizi Sorun analizi, mevcut durumun olumsuz şekilde tanımlanması ve tanımlanan sorunlar arasında neden ve etki ilişkisini oluşturur. Üç ana etaptan oluşur: 1. Çerçevenin ve analizin konusun tanımlanması 2. Hedef gruplar ve faydalananlar tarafından karşılaşılan ana sorunların (Sorun/Sorunlar nedir/nelerdir? Kimin sorunudur?) belirlenmesi ve 3. Sorun Ağacı veya Sorunların Hiyerarşisi olarak adlandırılan bir diyagramda analiz edebilmek ve neden-etki ilişkilerini kurabilmek için sorunların görselleştirilmesi.

50 Sorun Analizi Sorunların tanımlanmasında dikkat edilecek hususlar: Sorunları mevcut olumsuz somut durumu tanımlayan cümleler şeklinde belirleyiniz. Her bir sorunu bir karta yazınız. Kartları okunur şekilde açık ve öz olarak yazınız. Sorun bir çözümün eksikliği değildir. Öncelikle kartları toplayınız, gruplama yapınız ve neden-etki incelemesi çerçevesinde ana sorunu belirleyiniz. Daha sonra doğrudan etki eden nedenleri bulmaya çalışınız.

51 Sorun Analizi

52 Sorun Analizi Sorun Analizi-Nehir Kirliliği Catch and income of fishing families in decline?: Balıkçı ailelerin avlanma ve gelirleri azalmaktadır Rivering ecosystem under serious threat, including declining fish stocks: Azalan balık neslini de içeren nehir ekolojik sistemi ciddi tehdit altındadır High incidence of water borne diseases and ilnesses, particularly among poor families and under 5s: Özellikle yoksul aileler arasında ve 5s altındaki su kaynaklı rahatsızlık ve hastalık vakalarında yüksek oran mevcuttur River Water quality is deteriorating: Nehir suyunun kalitesi bozulmaktadır High levels of solid waste dumped into river: Nehre boşaltılan yüksek seviyede katı atık mevcuttur Most households and factories discharge wastewater directly into the river: Birçok ev ve fabrika atık suyu direkt nehre akıtmaktadır Wastewater treated in plants does not meet environmental standarts: Fabrikada işleme tabi tutulan atık su çevresel standartları karşılamamaktadır.

53 Sorun Analizi Sorun Analizi-Nehir Kirliliği Polluters are not controlled: Kirleticiler kontrol edilmemektedir Environment Protection Agency ineffective and closely aligned with industry interests: Çevre koruma temsilcileri etkisiz ve sanayi kazançlarıyla yakın bir uyum içersindedir. Population not aware of the danger of waste dumping: Halk atık boşaltımı tehlikesinin farkında değildir. No public information/education programs available: Hiçbir kamu bilgisi/eğitimi programı hazır değildir.

54 Sorun Analizi Sorun Analizi-Nehir Kirliliği Existing legal regulations are inadequate to prevent direct discharge of wastewater: Atık suyun direkt boşalmasını önlemek için mevcut yasal düzenlemeler yetersizdir. Pollution has been a low political priority: Kirlilik düşük öncelikli bir politikadır. %40 of households and %20 of businesses not connected to sewerage network: Evlerin %40 ı ve işyerlerinin %20 si kanalizasyon sistemine bağlı değildir. Inadequate levels of capital investment and poor business planning within Local Government: Yerel yönetimde yetersiz sermaye yatırımı ve zayıf iş planlama mevcuttur.

55 Hedef Analizi Metotsal bir yaklaşım olan Hedef Analizi: Tanımlanan sorunlar düzeltildiğinde gelecekteki durumu tarif eder Hedeflerin sıralanmasını gözden geçirerek doğrular ve Araçlar-sonuçlar ilişkisini şematik olarak resimler. Sorun ağacının olumsuz durumları olumlu başarılar olarak ifade edilen çözümlere dönüştürülür.

56 Hedef Analizi Adım 1: Problem analizinin tüm olumsuz durumlarını olumluya çevirmek için istenilecek gerçekten ulaşılacak şekilde yeniden düzenle. Adım 2: Sıralamanın (neden-etki ilişkisi, kaynak-sonuç ilişkisine dönüşüyor) geçerliliğini ve tamamlanmasını garantilemek için kaynaksonuç ilişkisini kontrol et. Adım 3: Eğer gerekliyse İfadeleri revize et yeni Eğer bir üst seviyedeki hedefe ulaşma ile ilgili ve gerekliyse hedefler ekle. Uygun ve gerekli gözükmeyen hedefleri sil

57 Hedef Analizi

58 Hedef Analizi Hedef Ağacı-Nehir Kirliliği Catch and income of fishing families is stabilized or increased: Balıkçı ailelerin avlanması ve gelirleri tutarlıdır veya arttırılmıştır. Threat to the river ecosystem is reduced, and fish stocks are increased: Nehir ekolojik sistemine tehdit azaltıldı ve balık nesli çoğaltıldı. Incidence of water born diseases and illnesses is reduced, particularly among poor families and under 5s: Özellikle yoksul aileler arasında ve 5s altındaki su kaynaklı rahatsızlık ve hastalık vakaları azaltıldı. River Water quality is improved: Nehir suyunun kalitesi geliştirildi. The Quantity of solid waste dumped into river is reduced: Nehre boşaltılan katı atık miktarı azaltıldı. No.of households and factories discharging wastewater directly into the river is reduced: Atık suyunu doğrudan nehre akıtan ev ve fabrika sayısı azaltıldı. Wastewater treatment meets environmental standarts: Atık suyun arıtılması çevresel standartları karşılamaktadır.

59 Hedef Analizi Hedef Ağacı-Nehir Kirliliği Polluters are effectively controlled: Kirleticiler etkili bir şekilde kontrol edilmektedir. Environment Protection Agency effective and more responsive to a broad range of stakeholder interests: Çevre koruma kurumu etkilidir ve geniş alanlı paydaş ihtiyaçlarına daha çok duyarlıdır. Population more aware of the danger of waste dumping: Halk atık boşaltımı tehlikesinin daha çok farkındadır. Public information/education programs established: Kamu bilgisi/eğitim programları oluşturulmuştur.

60 Hedef Analizi Hedef ağacı-nehir Kirliliği New legal regulations are established which are effective in preventing direct discharge of wastewater: Atık suyun direkt boşaltılmasını önlemede etkili yeni yasal düzenlemeler oluşturulmuştur. Pollution management is given a higher political priority: Kirlilik yönetimi öncelikli bir politika haline getirilmiştir. Increase % of households and and businesses are connected to sewerage network: Evler ve işyerleri artan bir yüzdeyle kanalizasyon sistemine bağlanmıştır. Increased capital investment: Sermaye yatırımları artırılmıştır. Improved business planning within Local Government is established, including cost recovery mechanizms : Yerel yönetimde, maliyetleri karşılayan bir geliştirilmiş iş planı gerçekleştirilmiştir.

61 Strateji Analizi Bu aşamada sorulması ve cevaplanması gereken soru tipleri şunları içerebilir. Bütün tanımlanan problemler ve/veya hedefler ele alınacak mı, yoksa seçilmiş bir kısmı mı? SWOT Analize dayandırılabilecek pozitif fırsatlar nelerdir? İstenen sonuçları en çok getirebilen ve sürdürülebilir faydaları arttıran müdahale kombinasyonu nedir?

62 Strateji Analizi Yerel kurumların kapasitelerinin gelişimini de içerecek şekilde projenin yerel sahibi en iyi nasıl desteklenir? Farklı olası müdahalelerin yinelenen gider tahminleri ve yaklaşık sermaye ne kadardır ve gerçekte ne kadarı karşılanabilir? En uygun maliyetli seçenek/seçenekler nedir? Yoksul ve diğer belirlenmiş zayıf (vulnerable) grupların ihtiyaçlarına hitap etmede en olumlu hangi strateji etki eder? Potansiyel olumsuz çevresel etkiler en iyi nasıl azaltılabilir veya en iyi nasıl sakınılır?

63 Strateji Analizi

64 MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ Paydaşlar, sorunlar, hedefler ve strateji analizinin sonuçları Mantıksal Çerçeve Matrisini hazırlamak için temel olarak kullanılır. Matris proje tasarımının bir özetini vermelidir ve genelde 1 ila 4 sayfa arası uzunluğunda olmalıdır. Matrisin uzunluğu ölçeğe ve projenin karmaşıklığına ve kaç tane hedef düzeyi dahil edildiğine bağlıdır.

65 Mantıksal Çerçeve Matrisinin Tipik Yapısı

66 Mantıksal Çerçeve Matrisi Proje Tanımı Göstergeler Doğrulama Kaynakları Üst Hedef: - Projenin politika veya program hedeflerine katkısı (etki) Nicelik, nitelik ve zamanı içererek üst hedef nasıl ölçülecektir? Bilgi, nasıl, ne zaman, ve kim tarafından toplanacak? Varsayımlar Amaç: Hedef gruplara doğrudan sağlanacak fayda Nicelik, nitelik ve zamanı içererek amaç nasıl ölçülecektir? Yukarıdaki gibi Amaca ulaşılırsa, üst hedeflere ulaşmak için hangi varsayımlar geçerli olmalıdır? Sonuçlar: Proje tarafından sağlanan somut ürün ve hizmetler Nicelik, nitelik ve zamanı içererek sonuçlar nasıl ölçülecektir? Yukarıdaki gibi Sonuçlara ulaşılırsa, amaca ulaşmak için hangi varsayımlar geçerli olmalıdır? Faaliyetler: İstenilen sonuçların sağlanması için yerine getirilmesi gereken faaliyetler Faaliyetler tamamlanırsa, sonuçları sunmak için hangi varsayımlar geçerli olmalıdır?

67 Mantıksal Çerçeve Matrisi

68 Mantıksal Çerçeve Matrisi Proje Tanımı Göstergeler Doğrulama Kaynakları Üst Hedef: - Projenin milli veya sektörsel düzeyde katkısına geniş kalkınma etkisi (politika ve/veya sektör program içeriğine ilintiyi gösterir) Genel hedefe yapılan katkının miktarını ölçer. Değerlendirme esnasında kullanılır. Ancak projenin kendisi için bu bilgiyi toplamaya çalışmak çoğunlukla uygun olmaz. Toplamak ve raporlamak için kullanılan (kim, ne zaman, ne sıklıkta) bilgi ve metot kaynakları Varsayımlar Amaç: Proje bitiminde gelişmiş sonuç - Daha spesifik olarak hedef grup(gruplara) beklenen yararların sağlanması Şu soruya cevap vermemize yardımcı olur: Amaca ulaşıldıysa bunu nasıl bileceğiz? Nicelik, nitelik ve zamanla ilgili uygun detayları içermelidir. Toplamak ve raporlamak için kullanılan (kim, ne zaman, ne sıklıkta) bilgi ve metot kaynakları Amaç - Üst Hedef bağlantısını etkileyebilecek varsayımlar (yöneticinin kontrolü dışındaki faktörler) Sonuçlar: Projenin sunduğu ve daha çok proje yöneticisinin kontrolünde olan direkt/somut sonuçlar (mal ve hizmetler) Şu soruya cevap vermemize yardımcı olur: Sonuçların sunulduğunu nasıl bileceğiz? Nicelik, nitelik ve zamanla ilgili uygun detayları içermelidir. Toplamak ve raporlamak için kullanılan (kim, ne zaman, ne sıklıkta) bilgi ve metot kaynakları Sonuç - Amaç bağlantısını etkileyebilecek varsayımlar (yöneticinin kontrolü dışındaki faktörler) Faaliyetler: Planlanan sonuçları iletmek için yürütülmesi gereken görevler (iş programı) (matris kendi içinde opsiyonludur) Bazen kaynakların/araçların bir özeti bu kutuda yer alır. Bazen giderlerin/bütçenin bir özeti bu kutuda yer alır Faaliyet Sonuç bağlantısını etkileyebilecek varsayımlar (yöneticinin kontrolü dışındaki faktörler)

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

Strateji Analizi 1/20

Strateji Analizi 1/20 Strateji Analizi Deniz GümüşelG REC TürkiyeT 1/20 Strateji Nedir? Strateji Analizi Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol. Strateji Analizi Nedir? Paydaşların, sorun ve hedeflerin aratırıldığı

Detaylı

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Tanıtım Etkinliği SUNUM İÇERİĞİ Fikirden Projeye Proje Yönetimi

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU Millî Eğitim Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 98 Çankaya/ANKARA PROJE ÖZETİ * Başvuru Sahibinin Adı Projenin Adı Projenin Genel Hedefi Projenin Özel Amacı Projenin

Detaylı

Paydaş Analizi. Hande Özüt REC Türkiye

Paydaş Analizi. Hande Özüt REC Türkiye Paydaş Analizi Hande Özüt REC Türkiye Analiz Aşaması Sorun analizi Sorun ne? Paydaş analizi Hedef analizi Sorunu çözmek için hangi hedeflere erişilmeli? Strateji analizi Hedefe ulaşmak için hangi seçenek

Detaylı

MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI DİCLE KALKINMA AJANSI

MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI DİCLE KALKINMA AJANSI MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI 2 Planlama Aşaması MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI 1. Mantıksal çerçeve matrisinin oluşturulması 2. Süre ve Faaliyet Planlaması 3. Bütçeleme Mantıksal Çerçeve Matrisi 3 Proje Mantığı

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

MANTIKSAL ÇERÇEVE. İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi

MANTIKSAL ÇERÇEVE. İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi MANTIKSAL ÇERÇEVE İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, proje planlaması ve yönetimini desteklemek üzere kullanılan bir analitik süreç ve

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı

Ankara Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı 03.08.2011 Toplantı İçeriği Proje Döngüsü ve Mantıksal Çerçeve Başvuru Formu Proje Döngüsü Yönetimi Mantıksal Çerçeve ve Uygulaması Proje Tanımı Başvuru Sahibi ve Başvuru Süreci

Detaylı

Mantıksal Çerçeve Matrisi

Mantıksal Çerçeve Matrisi Deniz Gümüşel Hande Özüt REC Türkiye Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Kullanım Alanları Proje yönetiminin dört aşamasında kullanılabilir: Proje ihtiyacının belirlenmesi Projenin tasarlanması Projenin uygulanması

Detaylı

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Genel Amacı Bakanlık personeli ve Bakanlık politikaları doğrultusunda protokol yapılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin; fon kaynaklarına erişimi ve proje hazırlama konusunda

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015 PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015 PROJE NEDİR? Zaman, Kaynak, Amaç Belirli bir zaman aralığı içinde, mevcut kaynakları kullanarak, önceden tanımlanan hedef

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

Proje İzleme: Neden gerekli?

Proje İzleme: Neden gerekli? Proje İzleme: Neden gerekli? Mantıksal Çerçeve Matrisinde İzleme Göstergeleri Raporlama Araçlar Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı MANTIKSAL ÇERÇEVE Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SAĞLIK ETKİSİ Bir politikanın, bir stratejinin programın veya projenin nüfusun ve nüfus gruplarının sağlığı üzerinde dolaylı yada dolaysız etkileridir. SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN

Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN Risk Kavramı Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen olay veya durumlar risk olarak tanımlanır. Amaç ve hedefler üzerinde olumlu etkide bulunabileceği

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

2012 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ

2012 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ 2012 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ 2012 Teklif Çağrısı kapsamında Başvuru Sahipleri nin incelemesi gereken dokümanlar: 1. İlgili programın Başvuru Rehberi 2. Teklif başarılı olması

Detaylı

SÇD için kurumsal ve organizasyonel değişim

SÇD için kurumsal ve organizasyonel değişim Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

MANTIKSAL ÇERÇEVE. İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi

MANTIKSAL ÇERÇEVE. İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi MANTIKSAL ÇERÇEVE İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, proje planlaması ve yönetimini desteklemek üzere kullanılan bir analitik süreç ve

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2011 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

ç Denetim Planlamas nda Risk Yönetim Süreçlerinin Kullan lmas

ç Denetim Planlamas nda Risk Yönetim Süreçlerinin Kullan lmas ç Denetim Planlamas nda Risk Yönetim Süreçlerinin Kullan lmas 1. Risk yönetimi, kurumun bütün faaliyetlerini ilgilendiren güçlü yönetişimin önemli bir parçasıdır. Birçok kurum, kurumun yönetimiyle tam

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT / 1

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT   / 1 GİRİŞİMCİLİK Ders 04 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde çıkmamıştır. www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 2 İş Planı Kavramı ve Öğeleri Eğitimi www.ozersenyurt.net

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

PROJE NASIL GELİŞTİRİLİR VE HAZIRLANIR?

PROJE NASIL GELİŞTİRİLİR VE HAZIRLANIR? PROJE NASIL GELİŞTİRİLİR VE HAZIRLANIR? Bülent ÖZCAN AB Ekonomik ve Mali Konular Dairesi AB Uzmanı Bu sunumda neler aktarılacak? Avrupa Birliği Mali Yardımları Proje Finansmanı Nasıl Gerçekleşir? Proje

Detaylı

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici)

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici) Adaylık Döneminde Türkiye ye Sağlanan Mali Yardımlar Nelerdir? Katılım Öncesi AB Mali Yardımı Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Topluluk ları (. Çerçeve ı, Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik ları, Kültür ı, Rekabetçilik

Detaylı

Proje Yönetimi. 2010 2011 Bahar Yarıyılı. Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN

Proje Yönetimi. 2010 2011 Bahar Yarıyılı. Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN Proje Yönetimi 2010 2011 Bahar Yarıyılı Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN KISIM I PROJE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ 1. Bölüm Giriş Proje Yönetimi Bilgi Birikimi PMBOK Kılavuzu Kılavuzu Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu,

Detaylı

Proje; belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir. faaliyetler bütünüdür.

Proje; belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir. faaliyetler bütünüdür. Proje; belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe faaliyetler bütünüdür. temeline dayanan, proje ve yöntem ve sistematik bütünüdür. Proje Fikrini Belirleme: Proje fikrinin analizi: - Finansman:

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

çalışmalara proje denilmektedir.

çalışmalara proje denilmektedir. PROJE YÖNETİMİ METOT ve TEKNİKLERİ Proje Yönetimi Metot ve Tekniklerinin Örnek Olaylarla Açıklandığı Grup Çalışmalarını İçerir. Kurumsal alanda; özgün bir ürün ya da hizmeti sağlamak üzere yapılan FARUK

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü.

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Madrid 1 STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME (SÇD) SÇD, sürdürülebilirliğe

Detaylı

Stratejik Yönetim Sistemi (SYS)

Stratejik Yönetim Sistemi (SYS) Stratejik Yönetim Sistemi (SYS) Yönetim, Eğitim, Taahhüt Hizmetleri www.sibernetiks.com 0850 840 23 90 Stratejik Analiz Stratejik Planlama SİBERNETİK Sistemler SYS İzleme ve Performans Ölçme Değerlendirme

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU GEÇİŞ DENETİMLERİ İÇİN BELİRLENEN EK SÜRELER Gözetim tetkiki sırasında ISO 14001:2015 in şartlarına uyacak şekilde yapılacak geçiş için

Detaylı

Proje Hazırlama. Prof. Dr. Hasan Efeoğlu. Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü

Proje Hazırlama. Prof. Dr. Hasan Efeoğlu. Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü Proje Hazırlama Prof. Dr. Hasan Efeoğlu Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü Hayat Sürecinde Kısa Orta ve Uzun Vadede planlanan bir yatırım-araştırma-geliştirme organizasyonları veya endüstriyel veya

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

SÇD için kurumsal ve organizasyonel değişim

SÇD için kurumsal ve organizasyonel değişim Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK NİYET HİYERARŞİSİ VİZYON-MİSYON AMAÇLAR-HEDEFLER STRATEJİLER, POLİTİKALAR, TAKTİKLER PLANLAR, PROGRAMLAR, BÜTÇELER VİZYON ve MİSYON VİZYON

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları Devlet Planlama Teşkilatı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müd. Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları 28 Kasım 2008 MERSİN İçerik 1. Hibe Tanımı ve Uygulama Alanları 2. Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

Analiz AşamasA. aması. Şebnem Feriver ve Deniz GümüşelG

Analiz AşamasA. aması. Şebnem Feriver ve Deniz GümüşelG Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı ve Analiz AşamasA aması Şebnem Feriver ve Deniz GümüşelG REC TürkiyeT Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Nedir? Mantıksal çerçeve yaklaşımı bir projenin, neden yapılması

Detaylı

CICS / CICP Sertifika Programları. Eğitim Kataloğu. Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü

CICS / CICP Sertifika Programları. Eğitim Kataloğu. Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü CICS / CICP Sertifika Programları Eğitim Kataloğu Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 İÇ KONTROL ENSTİTÜSÜ NÜN CICS / CICP SERTİFİKA PROGRAMLARI EĞİTİMİ İÇERİĞİ... 3 BÖLÜM 1:

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Kalkınma Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ I. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 25. Dönem

Detaylı

CICS / CICP Sertifika Programları İçin. Kurs Kataloğu

CICS / CICP Sertifika Programları İçin. Kurs Kataloğu CICS / CICP Sertifika Programları İçin Kurs Kataloğu Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü İÇİNDEKİLER İÇ KONTROL ENSTİTÜSÜ NÜN CICS / CICP SERTİFİKA PROGRAMLARI BECERİ ALANLARI VE MESLEKİ İÇ KONTROL KURSLARI

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir.

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. BÖLÜM 1 1.1 PROJE NEDİR? WEB PROJESİ YÖNETİMİ Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. 1.2 PROJELERİN ORTAK UNSURLARI NELERDİR? Başlama

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Proje Temel Kavramları / AB Proje Hazırlama Tekniğine Giriş Proje Kurgusu için Analizler I Sorun Analizi Paydaş Analizi Grup Çalışması Proje

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR?

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? Sefa ESEN Kurumsal Finansman Yönetmeni 1 Stratejik hedeflere ulaşmada stratejik plan çevriminin performans gözlemleme ve raporlama unsurları kurum tarafından

Detaylı

Great Place to Work Türkiye. Eyüp Toprak Managing Director. Frank Hauser Managing Partner

Great Place to Work Türkiye. Eyüp Toprak Managing Director. Frank Hauser Managing Partner Great Place to Work Türkiye Eyüp Toprak Managing Director Great Place to Work Türkiye Frank Hauser Managing Partner Great Place to Work Türkiye Expert Audit şirket içerisindeki uzmanlar aracılığıyla mevcut

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

PROJE ve PROJE YÖNETİMİ

PROJE ve PROJE YÖNETİMİ PROJE ve PROJE YÖNETİMİ PROJE TANIMI (methodik tanım): Gerçekleştirilmesi için etkin organizasyon yapısı gereken kapalı ve karmaşık görev paketleridir. Başlangıç ve bitiş zaman dilimleri belirli tüm görevlerdir.

Detaylı

Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar

Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar Jarmo Vakkuri Yerel Kamu Ekonomileri Profesörü Tampere Üniversitesi, İşletme Bölümü FI-33014 University

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus Yıllık Toplantısı 21.11.2013, Fırat Üniversitesi, Elazığ SUNUM İÇERİĞİ Fikirden Projeye Proje Yönetimi

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 BCSDN Hakıında Balkan Sivil Toplum Geliştirme Ağı (BCSDN) Arnavutluk, Bosna-Hersek,

Detaylı

Proje Değerlendirme : Neden Gerekli?

Proje Değerlendirme : Neden Gerekli? Proje Değerlendirme : Neden Gerekli? Değerlendirme nin Amacı Değerlendirme Çeşitleri Değerlendirme Göstergeleri Değerlendirme Kriterleri Değerlendirme Araçları Değerlendirme den kimler nasıl yararlanır

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı