TÜRKİYE CUMHURİYETİ M A L İ Y E B A K A N L I Ğ I AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE CUMHURİYETİ M A L İ Y E B A K A N L I Ğ I AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 2014 F A A L İ Y E T R A P O R U Ocak 2015 TÜRKİYE CUMHURİYETİ M A L İ Y E B A K A N L I Ğ I AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 SUNUŞ Başkanlığımız, ülkemizin dış politikada izlediği etkin ve ön alıcı politikaların bir yansıması olarak görev alanına giren faaliyetleri çok yönlü ve proaktif anlayışla 2014 yılında da yerine getirmeye devam etmiştir. Bu çerçevede, Bakanlığımızın ilgili olduğu müzakere fasıllarına ilişkin çalışmalarda eşgüdümü sağlamış, bu kapsamda gerçekleştirilen toplantılara aktif olarak katılmış ve hazırlanan belgelere teknik katkısını sunmuştur. Başkanlığımız, 2014 yılında da Bakanlığımızın OECD, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin koordinasyon içerisinde yürütülmesi çalışmalarını başarıyla yerine getirmiştir. Özellikle OECD- SIGMA ve AB Komisyonu ile iletişim ve işbirliğinin güçlenmesine vesile olmuştur. Türkiye nin 1 Aralık 2014 tarihi itibariyle üstlendiği G-20 Dönem Başkanlığı kapsamında, ülkemizin vergilendirme alanındaki önceliklerinin belirlenmesi ve Bakanlığımızın G20 platformunda başarılı bir şekilde temsil edilmesi amacıyla Başkanlığımız tarafından 2014 yılında yoğun çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda bağlı olduğumuz Müsteşar Yardımcısı başkanlığında oluşturulan ve ilgili kurum ve birimlerin katılım sağladığı Uluslararası Vergi Konuları Çalışma Grubunun faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmesine ve uluslararası vergilendirme konularına ilişkin rapor ve belgelerin zamanında hazırlanmasına yönelik eşgüdüm çalışmaları başarıyla yürütülmüştür. Başkanlığımız ayrıca AB fonlarından etkin bir şekilde yararlanılması amacıyla gerek Bakanlığımız merkez birimleri gerekse Defterdarlık personeline yönelik sertifikalı proje eğitimleri vermiş ve ülkemizin Fiscalis 2020 Programına katılmasına ilişkin tüm idari ve mali çalışmaları yürütmeye devam etmiştir. Dış ilişkiler faaliyetlerinin bir parçası olarak Başkanlığımız 2014 yılında Almanya, İskoçya, Malezya, Tanzanya ve Vietnam dan gelen heyet ziyaretlerine ilişkin hazırlık ve eşgüdüm faaliyetlerini sürdürmüştür. Ayrıca üst düzeyde katılım sağlanan uluslararası toplantılara ilişkin hazırlık ve eşgüdüm çalışmalarını yürütmüştür. Başkanlığımız yayın faaliyetlerini geçtiğimiz yıl da sürdürerek uluslararası kuruluşlar tarafından yayımlanan raporların gayri resmi özetlerini ve haftalık olarak çıkarılan Küresel Ekonomik Gelişmeler Raporunu tüm ilgililerin istifadesine sunmaya devam etmiştir. Başkanlığımız, önümüzdeki dönemde de aktif çalışma temposunu sürdürmeye ve misyon ve vizyonu çerçevesinde Bakanlığımızın dış ilişkilerinin ve AB ye uyum çalışmalarının koordinasyon içerisinde yürütülmesinde sürekli değer yaratan örnek bir Birim olma hedefi doğrultusunda gerekli adımları atmaya devam edecektir. Bu çerçevede, yıl boyunca yürüttüğümüz tüm çalışmalarda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, Başkanlığımız faaliyetlerinin detaylı olarak ele alındığı 2014 yılı Faaliyet Raporunu tüm ilgililerin bilgisine sunarak faydalı olmasını dilerim. Dr. Hakan KARABACAK Başkan V. ii

3 YÖNETİCİ ÖZETİ Bakanlığımızın 2014 yılı içerisinde Avrupa Birliği ne uyum çalışmaları kapsamında ve uluslararası ilişkiler alanında yürüttüğü faaliyetler aşağıda yer almaktadır. Avrupa Birliği ile İlgili Çalışmalar AB ye katılım süreci çerçevesinde düzenli olarak hazırlanan belge ve raporlar kapsamında İlerleme Raporu, Ulusal Program ve Katılım Öncesi Ekonomik Program a ilişkin Bakanlığımız katkısı, ilgili kurumlara iletilmiştir. AB Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan ve ilk aşaması Kasım 2014-Haziran 2015, ikinci aşaması yıllarını kapsayan AB ye Katılım için Ulusal Eylem Planını ele almak üzere, AB Bakanlığı nda 27 Mayıs ve 30 Eylül 2014 tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarının Müsteşarları/Başkanları ve AB Daimi Temas Noktalarının katılımı ile gerçekleştirilen İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi (İKUK) toplantılarına Bakanlığımız üst yönetimi tarafından katılım sağlanmıştır. Ayrıca, söz konusu Eylem Planı hazırlıkları çerçevesinde, Kamu Alımları, Vergilendirme, Mali Kontrol, İstatistik, Yargı ve Temel Haklar ile Adalet, Özgürlük ve Güvenlik fasıllarında düzenlenen Fasıl Bazlı İKUK toplantılarına da Bakanlığımız yetkilileri tarafından katılım sağlanmış ve belirtilen fasıllardaki katkımız resmi olarak AB Bakanlığı na iletilmiştir. Türkiye-AB Ortaklık Komitesi nin 3 Haziran 2014 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilen toplantısına Bakanlığımızca katılım sağlanmıştır. AB Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen AB Müktesebatının çevirisi çalışmaları ile Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen hukuk-ekonomi-politika terimleri ile kamu kurum isimlerine yönelik terminoloji birliğinin sağlanması amacıyla başlatılan çalışmalara katkı ve katılım sağlanmıştır. Doğrudan Bakanlığımızın görev alanına giren fasıllara ilişkin olarak 2014 yılında yapılan çalışmalar ve meydana gelen gelişmeler aşağıda yer almaktadır. Kamu Alımları: Kamu alımları alanında mevzuat uyumunun sağlanması ve gerekli idari kapasitenin oluşturulması konusunda atılacak adımları ve takvimi içeren kapsamlı Kamu Alımları Ulusal Strateji Belgesi nin güncellenmesine ilişkin çalışmalar sürdürülmüştür. Avrupa Birliği mevzuatında yapılması öngörülen düzenlemelerin yılda 4 kez mutat olarak görüşüldüğü Avrupa Komisyonu Kamu Alımları Danışma Komitesi (Advisory Committee for Public Contracts) toplantılarına 2014 yılında da katılım sağlanmıştır. Ayrıca, OECD Önde Gelen Kamu Alımı Uygulayıcıları Toplantısı ve OECD Kamu Özel Sektör Ortaklıkları Toplantısı takip edilmiştir. Ülkemizin Gümrük Birliği nden kaynaklanan yükümlülüğü çerçevesinde müzakereleri gerçekleştirilen Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) görüşmelerinin kamu alımları oturumlarına katılım sağlanmıştır Eylül 2014 tarihlerinde Arnavutluk ta gerçekleştirilen OECD-SIGMA Bölgesel Kamu Alımları Konferansına katılım sağlanmıştır Eylül 2014 tarihlerinde Avrupa Komisyonu İç Pazar ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden Direktör Joaquim Nunes de Almeida başkanlığında bir heyet kamu alımları alanında görüşmeler yapmak üzere Bakanlığımıza bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Bakanlığımızda Ekim 2014 tarihlerinde OECD-SIGMA işbirliği ile AB de yeni kamu alımları direktiflerine ilişkin çalıştay gerçekleştirilmiştir. iii

4 Vergilendirme: Vergilendirme faslında açılış kriterini oluşturan Eylem Planı kapsamında 1 Ocak 2015 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile işlenmemiş tütün ürünleri üzerindeki tütün fonu %70 oranında düşürülerek, 900 $/ton olarak belirlenmiştir. Vergilendirme faslının kapanış kriterleri kapsamında, Türkiye nin Komisyon un özellikle VIES ve EMCS olmak üzere bilgi teknolojileri ile ilgili tüm karşılıklı bağlantı sistemlerini geliştirmede yeterli ilerleme kaydedilebilmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından kurulmuş olan CCN/CSI bağlantısına Bakanlığımızın dâhil olmasına yönelik çalışmalar başlatılmış, bu çerçevede 16 Ocak 2014 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlanmıştır. Mali Kontrol: Faslın kapanış kriterlerinden birisini oluşturan Kamu İç Mali Kontrol (KİMK) Politika Belgesi nin ve ilgili Eylem Planı nın güncellenmesi ve gerekli mevzuat değişikliklerinin tamamlanarak etkin bir şekilde uygulanması na yönelik çalışmalar sürdürülmüştür. Fasıl kapsamında kapanış kriterlerine ilişkin güncel durum ile 2014 yılı ve sonrasında atılabilecek adımların değerlendirilmesi amacıyla AB Bakanlığında gerçekleştirilen Mali Kontrol Fasıl Bazlı İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi (İKUK) Toplantılarına katkı ve katılım sağlanmıştır. Avrupa Komisyonu Bütçe Genel Müdürlüğü nden Başdanışman Robert GIELISSE ve 32 No lu Mali Kontrol Faslı Türkiye sorumlusu Lindsay WESTLEY Kasım 2014 tarihlerinde Kamu İç Mali Kontrol Politika Belgesi (KİMK) ve iç denetim-teftiş görev ayrımına ilişkin görüşmek üzere ülkemize bir misyon ziyareti gerçekleştirmişlerdir. Bakanlığımızda gerçekleşen söz konusu misyon ziyaretine ve öncesindeki hazırlık çalışmaları çerçevesinde AB Bakanlığında gerçekleştirilen toplantılara katılım sağlanmıştır. Bakanlığımızın ilgili olduğu 17 No lu Ekonomik ve Parasal Politika faslında ise 8 ve 24 Nisan 2014 tarihlerinde Brüksel de gerçekleştirilen ECOFIN hazırlık toplantılarına katılım sağlanmıştır. Fiscalis Programının Koordinasyonu kapsamında Ülkemizin Fiscalis 2020 Programına katılmasına yönelik Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti nin Birliğin Fiscalis 2020 Programına Katılımına İlişkin Anlaşma nın 16 Temmuz 2014 tarihinde imzalanması ve 2 Ekim 2014 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte 2014 yılı içerisinde 6 çalıştay, 6 çalışma ziyareti ve 6 koordinasyon toplantısı ve benzeri faaliyetlere Bakanlığımızdan toplam 23 temsilci katılım sağlamıştır. Diğer taraftan, Ocak 2014 tarihlerinde Fiscalis Programı katılımcısı ülkelerin temsilcilerine ülkemizdeki vergi denetimine yönelik bir çalışma ziyareti düzenlenmiştir. Uluslararası İlişkiler Alanında Yürütülen Faaliyetler Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler kapsamında Bakanlığımızın Birleşmiş Milletler, OECD, OECD-SIGMA, Avrupa Konseyi, Dünya Bankası, IMF, Dünya Ticaret Örgütü, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve G-20 gibi uluslararası platformlarla ilişkileri 2014 yılında da sürdürülmüştür. Bu kapsamda: OECD nin çevre ve iklim değişikliği konularındaki toplantıları takip edilmiştir. Ayrıca, 31 Ocak 2014 tarihinde Budapeşte de gerçekleştirilen OECD Kamu Yönetimi Liderlik Forumu ile 8 10 Ekim 2014 tarihlerinde Avusturya nın Viyana kentinde gerçekleştirilen Vizyon, Liderlik, İnovasyon: Kamu Politikası Performansını Artırmak temalı OECD Kıdemli Memurlar Toplantısı na Sayın Müsteşarımızın katılımına yönelik hazırlık ve eşgüdüm çalışmaları ile 6 7 Mayıs 2014 tarihlerinde Paris te gerçekleştirilen OECD Bakanlar Konseyi Toplantısına ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülmüştür. iv

5 OECD-SIGMA yetkililerince gerçekleştirilen çalışma ziyaretleri çerçevesinde 28 Ocak 2014 tarihindeki Kamu Harcama Yönetimi Değerlendirme Ziyareti toplantısı ile 26 Şubat ve 14 Ekim 2014 tarihlerindeki programlama ziyaretleri toplantılarına Bakanlığımızca katılım sağlanmıştır. Eşbaşkanlığı Sayın Bakanımızca deruhte edilen Sri Lanka ve Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarının hazırlık çalışmaları yürütülmüş ve Şubat 2014 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirilen Türkiye - Katar 5. Dönem KEK Toplantısına katkı ve katılım sağlanmıştır. Bakanlığımızca 1 Aralık 2014 tarihi itibariyle Dönem Başkanlığı ülkemizce üstlenilen G-20 kapsamında yürütülen çalışmalara aktif bir şekilde katılım ve katkı sağlanmaktadır. Bu çerçevede, G-20 Finans Hattı kapsamında düzenlenecek toplantıların vergi oturumlarına ilişkin hazırlık yapılması ve ilgili belge ve raporların oluşturulması amacıyla Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Sayın İsa COŞKUN başkanlığında Uluslararası Vergi Konuları Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Çalışma Grubu faaliyetlerine ilişkin bir rapor hazırlanmış ve söz konusu rapor G-20 İçerik Yönetim Komitesine sunulmuştur. Söz konusu çalışma grubunun üyeleri ayrıca Şerpa Hattı kapsamında yer alan Kalkınma Çalışma Grubu nun iç kaynakların harekete geçirilmesi oturumlarına da teknik düzeyde destek vermektedir. Bu çerçevede Bakanlığımız temsilcileri, Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Kalkınma İç Çalışma Grubu toplantılarına Haziran, Temmuz, Ekim ve Aralık dönemlerinde katılım sağlamışlardır. Ülkemizin G-20 Dönem Başkanlığı süresince vergilendirme alanındaki öncelikleri ve gerçekleştireceği faaliyetlere ilişkin OECD Vergi Merkezi Direktörü Pascal SAINT-AMANS ve BEPS Koordinatörü Raffaele RUSSO ile 15 Ekim 2014 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantının ardından çeşitli hususların açığa kavuşturulması amacıyla iki adet telekonferans yapılmıştır. Ülkemizin 2015 yılı G20 Dönem Başkanlığına yönelik hazırlıklar kapsamında, Yönlendirme Komitesi ne bağlı olarak oluşturulan G-20 Lojistik İşleri Alt Komitesi nin 2014 yılı içerisinde gerçekleştirilen toplantılarına katılım sağlanmış, Bakanlığımız içerisinde koordinasyon çalışmaları yürütülmüştür. Ek olarak, Türkiye nin 2015 yılı G-20 dönem başkanlığı hazırlıkları çerçevesinde Hazine Müsteşarlığınca koordinasyonu sağlanan G-20 İklim Değişikliğinin Finansmanı Çalışma Grubu toplantılarına katılım sağlanmıştır. Birleşmiş Milletler (BM) şemsiyesi altında yürütülen uluslararası iklim değişikliği müzakereleri kapsamında finansman konusundaki gelişmeler 2014 yılında da takip edilmiştir. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Daimi Temsilciliği ve Bakanlığımız arasında çalışmalar yürütülmüş ve ayrıca kamu alımları faslı çerçevesinde DTÖ Kamu Alımları Anlaşmasına taraf olunması hususunun görüşülmesine ilişkin olarak gerçekleştirilen toplantılar takip edilmiştir. Almanya, İskoçya, Malezya, Tanzanya ve Vietnam dan ikili ve çok taraflı heyet ziyaretleri ile bakan düzeyinde ve üst düzeyde katılım sağlanan uluslararası toplantılara ilişkin koordinasyon çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda Sayın Bakanımızın ev sahipliğinde Al-İktissad Wal-Aamal Grubu tarafından düzenlenen ve Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul da gerçekleştirilen 9. Türk-Arap Ekonomi Forumuna ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülmüş ve toplantıya katılım sağlanmıştır. v

6 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...ii YÖNETİCİ ÖZETİ... iii İÇİNDEKİLER... vi ŞEKİL, TABLO VE GRAFİKLER... viii I. GENEL BİLGİLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Görev, Yetki ve Sorumluluklar... 1 C. Başkanlığa İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Koordinasyon Avrupa Birliği ne Uyum Çalışmalarının Koordinasyonu Müzakere Sürecinin Koordinasyonu Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporu Türkiye Katkısına İlişkin Koordinasyon AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı nın Koordinasyonu AB ye Katılım için Ulusal Eylem Planı Çalışmalarının Koordinasyonu Katılım Öncesi Ekonomik Programın Koordinasyonu Türkiye-AB Ortaklık Komitesi ve Alt Komite Çalışmalarının Koordinasyonu Terminoloji ve AB Müktesebatının Çevirisi Çalışmalarının Koordinasyonu Fiscalis Programının Koordinasyonu Bakanlığın Uluslararası İlişkilerinin Koordinasyonu Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler İkili ve Çok Taraflı Heyet Ziyaretleri ile Bakan Düzeyinde ve Üst Düzeyde Katılım Sağlanan Uluslararası Toplantılar Danışmanlık Projeler Türkiye- AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği TAIEX Temas Noktaları Aracılığıyla Bakanlığımız Teknik Destek Başvuruları Eğitim Yayınlar Küresel Ekonomik Gelişmeler Raporu Özel Gündem vi

7 Uluslararası Kuruluşlarca Yayımlanan Raporların Özetleri Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Kapsamında Başkanlığımızca Yürütülen Çalışmalar D. Diğer Hususlar II AMAÇ VE HEDEFLER A. Başkanlığın Amaç ve Hedefleri B. Temel Politika ve Öncelikler III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Eğitimler Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi IV KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. ÜSTÜNLÜKLER B. ZAYIFLIKLAR C. DEĞERLENDİRME V ÖNERİ VE TEDBİRLER VI SONUÇ İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI EK 1: Yılları Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu (4. Düzey - TL) EK 2: Yılları Bütçe Giderlerinin Ekonomik sınıflandırması Tablosu (2. Düzey - TL) vii

8 ŞEKİL, TABLO VE GRAFİKLER Şekil 1: Maliye Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Organizasyon Şemaları 2 Tablo 1: Dönemi Donanım ve Yazılım Envanteri 3 Tablo 2:Personelin Unvan Bazında Durumu 4 Tablo 3: Personelin Kadro Bazında Durumu 4 Tablo 4: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dönemi Yıllık Ödenek ve Harcama Tutarları (TL) 20 Tablo 5: Harcamaların Yıllar İtibariyle Birinci Düzey Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı (%) 21 Tablo 6: Yurtiçinde Katılım Sağlanan Eğitim, Konferans, Seminer ve Çalıştaylar 22 Tablo 7: Yurtdışında Katılım Sağlanan Eğitim, Konferans, Seminer ve Çalıştaylar 23 Tablo 8: Uzman Personel Tarafından Verilen Konferans ve Eğitimler 23 Grafik 1: Cinsiyet Dağılımı 4 Grafik 2: Yaşa Göre Dağılım 4 Grafik 3: Öğrenim Durumu 4 Grafik 4: Mezun Olunan Bölüm (Lisans) 4 Grafik 5: Yabancı Dil 4 Grafik 6: KPDS/YDS İngilizce Başarı Seviyesi 4 Grafik 7: Bakanlığımız Personelinin ATAUM Eğitimlerine Katılım Durumu 17 Grafik 8: Gelen/Giden Evrak Sayısı 18 Grafik 9: Yurtiçi/Yurtdışı Yolluk Bildirimi (Bin TL) 21 Grafik 10: AB Uzman/Yardımcı Sayısı 21 viii

9 I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı nın misyonu; Bakanlığımızın görev ve faaliyet alanını ilgilendiren konularda ikili ve çok taraflı yurtdışı münasebetler ve Avrupa Birliği ile ilgili hususlardaki çalışmaların tek merkezden yürütülmesi amacıyla araştırmacı, üretken ve paylaşımcı bir temelde Bakanlık birimleri ve ilgili diğer paydaşlar arasında koordinasyon, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek, vizyonu ise; Yükselen standartlarıyla faaliyet alanı dahilindeki ulusal ve uluslararası tüm platformlarda sürekli değer yaratan aktif, öncü ve örnek bir birim olmak tır. B. Görev, Yetki ve Sorumluluklar Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci Maddesine göre Başkanlığın görevleri: Bakanlığın yurtdışı ve milletlerarası veya ikili münasebetlerini yürütmek, Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili hususlarda koordinasyonu sağlamak, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek Bakanlığın yurtdışında bulunan görevli birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek ve yönetmek, Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmaktır. C. Başkanlığa İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı Merkez Yerleşkesi D-E Blok altıncı katta hizmet vermektedir. 2. Örgüt Yapısı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Müsteşar Yardımcılığı makamına bağlı müstakil olarak kurulmuş bir Başkanlıktır. Başkanlığımızın taşra teşkilatı bulunmamaktadır. Aşağıdaki şekillerde Maliye Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Organizasyon Şemaları gösterilmektedir: 1

10 Şekil 1: Maliye Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Organizasyon Şemaları 2

11 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 2012 yılı sonunda Başkanlığımızda bilgi işlem desteğinin hizmet satın alma yöntemi ile dışarıdan sağlanmasına son verilmiş olup, 2013 yılında yapılan çalışmalar neticesinde bu hizmet Bakanlığımızın Strateji Geliştirme Başkanlığından alınmıştır. Bu çerçevede, Başkanlığın donanım ve yazılıma ilişkin envanteri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 1: Dönemi Donanım ve Yazılım Envanteri Masaüstü Bilgisayar *29 Dizüstü Bilgisayar *4 Tablet Bilgisayar Yazıcı (siyah Beyaz) **21 Çok Fonksiyonlu Yazıcı (tarayıcı,fax,yazıcı) ***2 Renkli Yazıcı Evrak İmha Makinası Spiral Sırt Geçirme Makinası Fotokopi Makinası Kesintisiz Güç Kaynağı Ağ Yönetim Sistemi E-Posta Sunucusu Bilgi İşlem Kabini Diğer Swichler(Anahtarlar) Klavye, Monitör ve Fare Çoklayıcıları Kablosuz İletişim Tuşlu Geçiş Sistemleri Bilgi İşlem Isı Uyarı Sistemi Office 2007 Programı Anti-Virüs Programı Duvar Tipi Klima Tavan Tipi Klima Telefon Barkod Okuyucu * 4 adet masaüstü bilgisayar ve 2 adet dizüstü bilgisayar depoda bulunmaktadır (çalışır durumda). ** 5 adet yazıcı depoda bulunmaktadır (çalışır durumda). *** 1 adet çok fonksiyonlu yazıcı depoda bulunmaktadır (çalışır durumda). 4. İnsan Kaynakları 2014 yılı başında Başkanlığımızda 1 Başkan Vekili, 12 Avrupa Birliği (AB) Uzmanı, 4 AB Uzman Yardımcısı, 2 Bilgisayar İşletmeni, 6 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ), 1 Yardımcı Hizmetli ve 1 Şoför olmak üzere 16 sı kadın 11 i erkek toplam 27 personel bulunmaktadır yılı sonunda Başkanlığımızda fiilen görevli 1 Başkan Vekili, 11 AB Uzmanı, 3 AB Uzman Yardımcısı, 2 Bilgisayar İşletmeni, 7 VHKİ, 1 Yardımcı Hizmetli ve 1 Şoför olmak üzere toplam 26 kişi bulunmaktadır yılı sonu itibariyle Başkanlığımızda fiilen görevli personelin unvan ve kadro bazında durumu ile diğer bilgiler aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 3

12 Tablo 2:Personelin Unvan Bazında Durumu Unvan Sayı Başkan Vekili 1 AB Uzmanı 11 AB Uzman Yardımcısı 3 Bilgisayar İşletmeni 2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7 Yardımcı Hizmetli 1 Şoför 1 TOPLAM 26 Tablo 3: Personelin Kadro Bazında Durumu Kadro Sayı Kadrolu Personel 21 Geçici Görevli Personel 5 TOPLAM 26 Grafik 1: Cinsiyet Dağılımı Grafik 2: Yaşa Göre Dağılım 38% 62% 39% 19% 42% Kadın Erkek ve Üstü Grafik 3: Öğrenim Durumu Grafik 4: Mezun Olunan Bölüm (Lisans) Grafik 5: Yabancı Dil Grafik 6: KPDS/YDS İngilizce Başarı Seviyesi 15 33% % A (10 Kişi) B (5 Kişi) 4

13 5. Sunulan Hizmetler 5.1. Koordinasyon Başkanlığımız Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımızın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili hususlarda koordinasyonu sağlamak ve Bakanlığımızın uluslararası ilişkilerini yürütmekle görevlendirilmiştir Avrupa Birliği ne Uyum Çalışmalarının Koordinasyonu Başkanlığımız; AB müzakere süreci çerçevesinde Bakanlığımızın doğrudan görev alanına giren ve ayrıca ilgili olduğumuz fasıllar kapsamında yürütülen çalışmalar ile AB ye katılım süreci çerçevesinde düzenli olarak hazırlanan belge ve raporların Bakanlığımız Birimlerinin katkılarıyla oluşturulması, ortaklık komitesi ve alt komite toplantıları, terminoloji ve AB mevzuatı çeviri çalışmaları ve Fiscalis Programının yürütülmesine ilişkin çalışmalara yönelik koordinasyon, bilgi paylaşımı, bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetlerini 2014 yılında da sürdürmüştür. Bu çerçevede Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmalar aşağıda özetlenmektedir Müzakere Sürecinin Koordinasyonu 3 Ekim 2005 tarihinde resmi olarak başlayan Türkiye'nin AB'ye katılım müzakereleri çerçevesinde Kamu Alımları, Vergilendirme, Mali Kontrol ve Mali ve Bütçesel Hükümler müzakere fasılları doğrudan Bakanlığımızın görev alanına girmektedir. Söz konusu fasıllardan Vergilendirme ve Mali Kontrol fasılları müzakerelere açılmış olup, Kamu Alımları faslı müzakerelere açılmamış, Mali ve Bütçesel Hükümler Faslında ise Tarama Sonu Raporu henüz tarafımıza iletilmemiştir. Müzakere sürecinde Bakanlığımız, belirtilen fasıllar kapsamında yürütülen çalışmalara aktif katılım ve katkı sağlamaktadır. Bakanlığımız ayrıca Sermayenin Serbest Dolaşımı, Şirketler Hukuku, Rekabet Politikası, Ekonomik ve Parasal Birlik, İstatistik, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu, Gümrük Birliği, Sosyal Politika ve İstihdam, Yargı ve Temel Haklar, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik ve Çevre ve İklim Değişikliği fasılları kapsamında yürütülen çalışmalara da katkı vermektedir. Müzakere fasıllarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Başkanlığımız, Bakanlığımız Birimleri ve ilgili kurumlar arasında irtibatı sağlayarak onları bilgilendirmekte ve yönlendirmektedir. Başkanlığımız Bakanlığımızın ilgili olduğu fasıllara ilişkin müzakere belgelerinin (Müzakere Pozisyon Belgesi, Eylem Planı, Strateji Belgesi, Politika Belgesi vb.) hazırlık çalışmalarında da aktif rol almaktadır. Başkanlığımız ayrıca Bakanlığımızın ilgili olduğu tüm fasıllar kapsamına giren alanlarda yurtiçi ve yurtdışı toplantıların hazırlığını yapmakta, toplantılara katılım ve katkı sağlamakta, toplantı notlarını hazırlamakta ve arşivlemektedir. Ek olarak uluslararası platformlarda AB müzakereleri açısından ulusal mevzuatımıza etki edebilecek tüm gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hazırlanan toplantı ve bilgi notları Bakanlığımız üst yönetimine sunulmakta ve müzakere fasılları ve AB ye uyum sürecindeki gelişmeler hakkında Bakanlığımız üst yönetimi bilgilendirmektedir. Müzakere sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarının AB müktesebatına uyum ve uygulamaya ilişkin çalışmalarını izlemek, değerlendirmek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla AB Bakanlığı tarafından bir İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi (İKUK) oluşturulmuştur. Belirli aralıklarla düzenlenen ve Başmüzakerecinin başkanlık ettiği İKUK toplantılarına, söz konusu komitenin üyesi olan AB Daimi Temas Noktamız, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanımız ile katılım sağlamakta ve koordinatörlüğünü yürüttüğümüz fasıllara ilişkin gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi vermektedir. Başkanlığımız, İKUK toplantısına ilişkin hazırlıkların yürütülmesi ve kurum içi koordinasyonun sağlanması görevini yürütmektedir. 5

14 Bu kapsamda 27 Mayıs ve 30 Eylül 2014 tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarının Müsteşarları/Başkanları ve AB Daimi Temas Noktalarının katılımı ile gerçekleştirilen ve Ulusal Eylem Planının 1. Aşamasının ( ) görüşüldüğü İKUK toplantılarına katılım sağlanmıştır. Bakanlığımızın doğrudan ilgili olduğu ve ayrıca katkı verdiği fasıllarda 2014 yılında Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmalar ve meydana gelen gelişmeler ise aşağıda özetlenmektedir: Bakanlığımızın Doğrudan Görev Alanına Giren Fasıllar Fasıl 5: Kamu Alımları Kamu alımları alanında mevzuat uyumunun sağlanması ve gerekli idari kapasitenin oluşturulması konusunda atılacak adımları ve takvimi içeren kapsamlı Kamu Alımları Ulusal Strateji Belgesi nin güncellenmesine ilişkin çalışmalar sürdürülmüştür. Ülkemizin Gümrük Birliği nden kaynaklanan yükümlülüğü çerçevesinde müzakereleri gerçekleştirilen Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) görüşmelerinin kamu alımları oturumlarına katılım sağlanmıştır. AB de kamu alımları alanında meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve Bakanlığımızın kamu alımları alanındaki koordinatörlük rolünün etkin bir şekilde yürütülebilmesine yardımcı olması açısından, Avrupa Birliği mevzuatında yapılması öngörülen düzenlemelerin yılda 4 kez mutat olarak görüşüldüğü Avrupa Komisyonu Kamu Alımları Danışma Komitesi (Advisory Committee for Public Contracts) toplantılarına 2014 yılında da katılım sağlanmıştır. Ayrıca, OECD Önde Gelen Kamu Alımı Uygulayıcıları Toplantısı ve OECD Kamu Özel Sektör Ortaklıkları Toplantısı takip edilmiştir Eylül 2014 tarihlerinde Arnavutluk ta gerçekleştirilen OECD-SIGMA Bölgesel Kamu Alımları Konferansına katılım sağlanmıştır Eylül 2014 tarihlerinde Avrupa Komisyonu İç Pazar ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden Direktör Joaquim NUNES DE ALMEIDA başkanlığında bir heyet kamu alımları alanında görüşmeler yapmak üzere Bakanlığımıza bir ziyaret gerçekleştirmiştir yıllarını kapsayan AB ye Katılım için Ulusal Eylem Planı hazırlıkları kapsamında 19 Eylül 2014 tarihinde düzenlenen Fasıl Bazlı İKUK Toplantısına katılım sağlanmıştır Ekim 2014 tarihlerinde OECD-SIGMA ile Bakanlığımız işbirliğinde AB de yeni kamu alımları direktiflerine ilişkin çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımızın ilgili birimlerinin yanı sıra, ilgili kurumların da katılım sağladığı söz konusu çalıştaya ilişkin koordinasyon Başkanlığımızca yapılmıştır. Fasıl 16: Vergilendirme 2009 yılında müzakerelere açılan Vergilendirme faslında açılış kriterini oluşturan Eylem Planı kapsamında 1 Ocak 2015 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile işlenmemiş tütün ürünleri üzerindeki tütün fonu %70 oranında düşürülerek, 900 $/ton olarak belirlenmiştir. Vergilendirme faslının kapanış kriterleri arasında Türkiye nin bilgi teknolojileri ile ilgili karşılıklı bağlantıların kurulmasına yönelik kapsamlı ve tutarlı bir stratejiyi Komisyona sunması ve özellikle VIES ve EMCS olmak üzere bilgi teknolojileri ile ilgili tüm karşılıklı bağlantı sistemlerini geliştirmede yeterli ilerleme kaydedilebilmesi yer almaktadır. EMCS ve VIES gibi sistemlere dâhil olunabilmesi için ise CCN/CSI (Genel İletişim Ağı/Genel Sistem Arayüzü) gerekli bir unsurdur. Mevcut durumda Türkiye nin CCN/CSI bağlantısı Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca kurulmuş olup, Bakanlığımızın da bu bağlantıya dâhil 6

15 olmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bu çerçevede, 16 Ocak 2014 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile teknik detayların görüşüldüğü bir toplantı yapılmıştır yıllarını kapsayan AB ye Katılım için Ulusal Eylem Planı hazırlıkları kapsamında 23 Eylül 2014 tarihinde düzenlenen Fasıl Bazlı İKUK Toplantısına katılım sağlanmıştır. Fasıl 32: Mali Kontrol 2007 yılında müzakerelere açılan Mali Kontrol faslında, doğrudan Bakanlığımızın görev alanına giren Kamu İç Mali Kontrol (KİMK) Politika Belgesi nin ve ilgili Eylem Planı nın güncellenmesi ve gerekli mevzuat değişikliklerinin tamamlanarak etkin bir şekilde uygulanması kapanış kriteri kapsamında Başkanlığımız koordinasyonunda 2014 yılında gerçekleştirilen çalışma ve faaliyetler aşağıda sunulmaktadır. Politika Belgesi Taslağının ve ilgili Eylem Planının nihai hale getirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmüştür. Fasıl kapsamında kapanış kriterlerine ilişkin güncel durum ile 2014 yılı ve sonrasında atılabilecek adımların değerlendirilmesi amacıyla AB Bakanlığında gerçekleştirilen Mali Kontrol Fasıl Bazlı İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi (İKUK) Toplantılarına katılım sağlanmış olup, Bakanlığımız görüş ve katkılarının oluşturulması ve ilgili toplantılara katılım sağlanmasına yönelik faaliyetler Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülmüştür yıllarını kapsayan AB ye Katılım için Ulusal Eylem Planı hazırlıkları kapsamında 23 Eylül 2014 tarihinde düzenlenen Fasıl Bazlı İKUK Toplantısına katılım sağlanmıştır. Avrupa Komisyonu Bütçe Genel Müdürlüğünde Başdanışman olarak görev yapan Robert GIELISSE ve 32 no lu Mali Kontrol Faslı Türkiye sorumlusu Lindsay WESTLEY, Kasım 2014 tarihlerinde Kamu İç Mali Kontrol (KİMK) Politika Belgesinin güncellenmesinde gelinen son aşama ile iç denetim ve teftiş arasındaki ayrım hakkında bilgi almak amacıyla ülkemize bir misyon ziyareti gerçekleştirmişlerdir. Söz konusu misyon ziyareti çerçevesinde AB Bakanlığı ile Bakanlığımızda gerçekleştirilen toplantılara ve ayrıca anılan misyon ziyareti öncesinde gerekli hazırlıkları koordine etmek amacıyla Bakanlığımız ve AB Bakanlığı nda gerçekleştirilen koordinasyon toplantılarına katılım sağlanmıştır. İlgili toplantılara katılım sağlanmasına yönelik faaliyetler Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülmüştür. Bakanlığımızın İlgili Olduğu Diğer Fasıllar Fasıl 17: Ekonomik ve Parasal Politika 8 ve 24 Nisan 2014 tarihlerinde Brüksel de gerçekleştirilen ECOFIN hazırlık toplantılarına katılım sağlanmıştır. Fasıl 27: Çevre ve İklim Değişikliği AB çevre mevzuatına uyumun sağlanması ve bu mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması için hazırlanan Avrupa Birliği Entegre Uyum Stratejisi Belgesi nin güncellenmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TÜBİTAK MAM ın işbirliğinde başlatılan projede görev alınmaya başlanmıştır. Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Çevre ve İklim Bölgesel Katılım Ağı (ECRAN) Projesi kapsamında düzenlenen toplantıya katılım sağlanmıştır. 7

16 Fasıl No: 18 İstatistik, Fasıl No: 23 Yargı ve Temel Haklar, Fasıl No: 24 Adalet, Özgürlük Güvenlik Anılan fasıllarda yıllarını kapsayan AB ye Katılım için Ulusal Eylem Planı hazırlıkları kapsamında Eylül-Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen Fasıl Bazlı İKUK toplantılarına katılım sağlamıştır Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporu Türkiye Katkısına İlişkin Koordinasyon AB ye uyum çerçevesinde kaydedilen gelişmelerin yer aldığı her yıl yayımlanmakta olan İlerleme Raporu temel olarak Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmakta; raporun hazırlanma aşamasına Türkiye de katkı sunmakta ve ilgili kurumların yapmış olduğu katkılar AB Bakanlığı koordinasyonunda derlenerek Komisyon a iletilmektedir. İlerleme Raporu na ilişkin Türkiye katkısına esas teşkil edecek belgenin taslağı Bakanlığımız sorumluluk alanları itibariyle gözden geçirilmekte ve ilgili Birimlerin katkıları derlenerek AB Bakanlığı na gönderilmektedir. İlerleme Raporu nun Komisyonca yayımlanmasından sonra söz konusu raporda yer alan maddi hata ve eksiklikler ilgili Birimlerle eşgüdüm halinde tespit edilerek AB Bakanlığı na iletilmektedir. Bu çerçevede, 2014 Yılı İlerleme Raporu Türkiye Katkısında yer almak üzere Siyasi Kriterler, Ekonomik Kriterler ve Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenebilme başlıklarında 29 Temmuz 2013 tarihinden Ağustos 2014 e kadar kaydedilen ve Bakanlığımız görev alanına giren hususlarla ilgili tüm gelişmeler Nisan ve Temmuz aylarında derlenerek İngilizce olarak AB Bakanlığı na iletilmiştir. Buna ek olarak, Avrupa Komisyonu tarafından 8 Ekim 2014 tarihinde açıklanan Türkiye nin 2014 yılı İlerleme Raporu, Bakanlığımız faaliyet alanlarına giren başlıklar itibariyle incelenmiş, Bakanlığımız ilgili birimlerince tespit edilen maddi hata ve hatalı/yanlış bilgiler İngilizce olarak AB Bakanlığı na Aralık ayı içerisinde iletilmiştir AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı nın Koordinasyonu Türkiye Ulusal Programı, Türkiye nin AB ye katılım sürecinde, kısa ve orta vadede gerçekleştirilmesi öngörülen çalışmaları kapsamaktadır. Ulusal Program da yer alan hedeflerin belirlenen takvim içerisinde yerine getirilebilmesi için gerekli çalışmaların takip ve koordinasyonu, Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. Bu çerçevede, Bakanlığımız görev alanı itibariyle Ulusal Program ın Ekonomik Kriterler" başlığında yer alan hususlara ilişkin tedbirler ile mevzuat uyumu ve kurumsal yapılanma tedbirlerine ilişkin gerçekleşmeler, birimlerimizin katkıları çerçevesinde Başkanlığımız tarafından derlenerek üç aylık dönemler itibarıyla AB Bakanlığı na bildirilmektedir. Bu kapsamda, 2014 yılı birinci ve ikinci çeyrek gelişmeleri, bahse konu alanlarda Birimlerimizi katkıları ile oluşturularak Nisan ve Ağustos aylarında AB Bakanlığı na iletilmiştir AB ye Katılım için Ulusal Eylem Planı Çalışmalarının Koordinasyonu 27 Mayıs 2014 tarihinde AB Bakanlığı'nda müsteşarlar düzeyinde gerçekleştirilen İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi (İKUK) Toplantısı'nda, yıllarını kapsayan "AB'ye Katılım için Ulusal Eylem Planı"nın hazırlanması kararlaştırılmıştır. Anılan Eylem Planı hazırlıkları kapsamında Başkanlığımız, sürecin Bakanlık içerisindeki koordinasyon çalışmalarını yürütmüş ve bu çerçevede Eylem Planı nın görev alanımıza giren fasıllar kapsamında Bakanlığımız katkısını oluşturarak Ağustos ayı içerisinde AB Bakanlığı'na iletmiştir. 8

17 Eylül-Kasım ayları arasında AB Bakanlığı'nda gerçekleştirilen Fasıl Bazlı İKUK toplantılarında, kurumlardan alınan katkılar fasıl bazında gözden geçirilerek Eylem Planı na nihai halinin verilmesine ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Başkanlığımız; Kamu Alımları, Vergilendirme, İstatistik, Yargı ve Temel Haklar, Adalet, Özgürlük Güvenlik ve Mali Kontrol Fasıllarında gerçekleştirilen toplantılara katılım sağlamıştır. Yürütülen çalışmalarda, Eylem Planı nın takvim olarak ilki 2015 yılı Haziran ayına kadar, ikincisi ise yıllarını kapsayacak şekilde revize edilmesine karar verilmiştir. Fasıl bazında düzenlenen söz konusu toplantıların yanı sıra, AB Bakanlığı'nın talebi üzerine Eylem Planı hazırlıkları kapsamında Bakanlığımız sorumluluk alanına giren müzakere fasılları dönemini kapsayacak şekilde güncellenerek Ekim ayı başında AB Bakanlığı'na iletilmiştir Katılım Öncesi Ekonomik Programın Koordinasyonu 1999 Helsinki Aralık Zirvesi nde alınan karar uyarınca her yıl Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkılarıyla Katılım Öncesi Ekonomik Program (KEP) hazırlanmakta ve Avrupa Komisyonuna iletilmektedir. KEP çerçevesinde, aday ülkeler orta dönem makroekonomik politika ve hedeflerini, kamu maliyesinin amaçlarını ve öngörülen yapısal reformları içeren üç yıllık bir ekonomik program hazırlamaktadırlar. Söz konusu programın amacı Kopenhag ekonomik kriterlerinin karşılanmasıdır. Bu doğrultuda her yıl bir önceki yıla ait KEP incelenmekte ve Bakanlığımız görev alanına giren kısımlara yönelik görüşler, varsa değişiklik önerileri ve KEP in geneline ilişkin değerlendirmeler Başkanlığımızca Kalkınma Bakanlığı na iletilmektedir yılı içerisinde hazırlanan KEP, dönemini kapsamakta olup, Orta Vadeli Program, Yıllık Program ve Bütçe çalışmalarıyla uyumlu şekilde hazırlanmaktadır. Bu yılki KEP hazırlıklarına Bakanlığımız gelir politikaları, vergilendirme, kamu mali yönetimi, bütçeleme ve istatistik alanlarında katkıda bulunmuştur Türkiye-AB Ortaklık Komitesi ve Alt Komite Çalışmalarının Koordinasyonu Ortaklık Konseyi ne yardımcı bir organ olması amacıyla oluşturulan ve Ortaklık Konseyi'nin gündemini hazırlamak ve ortaklık ilişkisiyle ilgili teknik sorunlar üzerinde incelemeler yapmakla yükümlü olan Türkiye-AB Ortaklık Komitesi nin 3 Haziran 2014 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilen 122. Dönem Toplantısı na katılım sağlanmıştır. Ortaklık Komitesine bağlı olarak oluşturulan alt komitelerin belirli aralıklarla düzenlenen toplantılarının Bakanlığımız içi koordinasyonu ve söz konusu toplantıların takibi Başkanlığımızca gerçekleştirilmekle birlikte 2014 yılında herhangi bir alt komite toplantısı düzenlenmemiştir Terminoloji ve AB Müktesebatının Çevirisi Çalışmalarının Koordinasyonu AB ye aday ülkelerin, katılımdan makul bir süre önce tüm AB müktesebatını kendi dillerine çevirme yükümlülükleri bulunmaktadır. AB müktesebatının Türkçeye çevrilmesine yönelik çalışmalar, AB Bakanlığı bünyesinde kurulan Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı (ÇEB) koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katkıları ile yürütülmektedir. Bu çalışmalar temel alınarak, 2014 yılı içerisinde çeviri ve mevzuat uyum çalışmalarında terminoloji tutarlılığının sağlanması ve Avrupa Komisyonu bünyesine oluşturulan terminoloji veri tabanının Türkçe alt yapısının hazırlanması amacıyla AB Bakanlığı tarafından AB terminolojisi veri tabanı oluşturulması çalışmaları başlatılmıştır. Söz konusu veri tabanının tanıtılmasına yönelik 18 Aralık 2014 tarihinde AB 9

18 Bakanlığı nda düzenlenen toplantıya Başkanlığımızdan katılım sağlanmış; toplantı sonrasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek çalışmaların Bakanlık içi koordinasyonun sağlanması amacıyla Başkanlığımızdan iki uzman, temas kişisi olarak belirlenerek AB Bakanlığı na iletilmiştir. Diğer taraftan Başkanlığımız, kamu kurumları tarafından kullanılan hukuk-ekonomi-politika terimleri ile kamu kurum isimlerine yönelik olarak terminoloji birliğinin sağlanması amacıyla Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmaların Bakanlık içerisindeki koordinasyon görevini yürütmektedir. Bu çerçevede, 2014 yılı içerisinde Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu Kurumları Terminoloji Çalışma Grubu toplantılarına Bakanlık mütercimlerinin ve ilgili diğer personelin katılımı sağlanmış, söz konusu toplantılar çerçevesinde oluşturulan çeviri listelerine ilişkin Bakanlığımız görüşünün oluşturulması çalışmaları koordine edilerek Bakanlık katkımız resmi yazı ile Dışişleri Bakanlığı'na iletilmiştir Fiscalis Programının Koordinasyonu Avrupa Birliği nin vergilendirme alanındaki Fiscalis Programına Ülkemiz 2003 yılından bu yana katılım sağlamaktadır. Fiscalis 2013 Programının 31 Aralık 2013 tarihinde sona ermesiyle beraber, 1 Ocak 2014 tarihinde Fiscalis 2020 Programı yürürlüğe girmiştir. Ülkemizin Fiscalis 2020 Programına katılmasına yönelik Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti nin Birliğin Fiscalis 2020 Programına Katılımına İlişkin Anlaşma 16 Temmuz 2014 tarihinde imzalanmış ve 2 Ekim 2014 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Fiscalis Programı kapsamında düzenlenen faaliyetlere ülkemizin katılımına ilişkin koordinasyon, bilgilendirme ve iletişim faaliyetleri ile yıllık faaliyet raporu, yıllık çalışma ziyaretleri raporu ve yıllık mali raporun hazırlanıp Avrupa Komisyonu'na iletilmesi işlemleri Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir yılı içerisinde Fiscalis Programı çerçevesinde 6 çalıştay, 6 çalışma ziyareti ve 6 koordinasyon toplantısı ve benzeri faaliyetlere Bakanlığımızdan toplam 23 temsilci katılım sağlamıştır. Diğer taraftan, Ocak 2014 tarihlerinde Fiscalis Programı katılımcısı ülkelerin temsilcilerine ülkemizdeki vergi denetimine yönelik bir çalışma ziyareti düzenlenmiştir. 18 Aralık 2014 ve 19 Aralık 2014 tarihlerinde Fiscalis Programı çalışma ziyaretleri başvurusunda karşılaşılan soruların cevaplanması ve başvuru formlarının doldurulmasına yardımcı olunması amacıyla iki tane bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir Bakanlığın Uluslararası İlişkilerinin Koordinasyonu Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Başkanlığımız, Bakanlığımızın OECD, OECD-SIGMA, Dünya Bankası, IMF, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Konseyi, G-20, Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası platformlarla ilişkilerini yürütmek ve Bakanlık birimleri ile gerekli koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. Ayrıca bu kuruluşlar tarafından yayınlanan Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin raporların, üst makamları ve ilgili Birimlerimizi bilgilendirme amaçlı takibi yapılmaktadır. Bu çerçevede 2014 yılı içerisinde Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmalar, kuruluşlar bazında aşağıda yer almaktadır. 1 - OECD ile yürütülen çalışmalar kapsamında aşağıdaki faaliyetlere katılım ve katkı sağlanmıştır: OECD nin çevre ve enerji alanlarına yönelik çalışmalarına ilişkin Bakanlığımız görüş ve katkılarının oluşturulması süreci Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülmüştür. 10

19 OECD İklim Değişikliği Uzman Grubu Küresel Forumu ve Toplantısı ile Çevre ve Ekonomi Politikalarının Bütünleştirilmesi Çalışma Grubu başta olmak üzere çevre ve iklim değişikliği konularındaki OECD toplantılarına katılım sağlanmıştır. Ayrıca, Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yürütülen Türkiye Derinlemesine Enerji İncelemesi çalışmalarına Bakanlığımız katılımı Başkanlığımız koordinasyonunda sağlanmıştır. OECD Önde Gelen Kamu Alımı Uygulayıcıları Toplantısı ve OECD Kamu Özel Sektör Ortaklıkları Toplantısı takip edilmiştir. 31 Ocak 2014 tarihinde Macaristan ın Budapeşte kentinde gerçekleştirilen OECD Kamu Yönetimi Liderlik Forumu na Bakanlığımız Müsteşarı Sayın Naci AĞBAL ın katılımına ilişkin hazırlık ve eşgüdüm çalışmaları Başkanlığımızca yürütülmüştür. Ülkemizin ve kamu kurumlarımızın OECD ile olan ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi, konuya ilişkin olarak kurumlarımız arasındaki eşgüdümün ve işbirliğinin artırılması ve ilişkilerin seyrine ilişkin görüş alışverişinde bulunulması amacıyla 3 4 Mart 2014 tarihlerinde Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen OECD ile İrtibatlı Kurumlar Eşgüdüm Toplantısına katılım sağlanmıştır. 6 7 Mayıs 2014 tarihlerinde Paris te gerçekleştirilen OECD Bakanlar Konseyi Toplantısına ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülmüştür Ekim 2014 tarihlerinde Avusturya nın Viyana kentinde gerçekleştirilen Vizyon, Liderlik, İnovasyon: Kamu Politikası Performansını Artırmak temalı OECD Kıdemli Memurlar Toplantısı na Bakanlığımız Müsteşarı Sayın Naci AĞBAL ın katılımına ilişkin tüm hazırlık ve eşgüdüm çalışmaları yürütülmüştür. Ek olarak, OECD tarafından Türkiye ekonomisine ilişkin olarak yayınlanan raporlar Başkanlığımızca takip edilmekte ve Bakanlığımız görüşünün oluşturulmasına katkıda bulunulmaktadır. 2 - OECD ve Avrupa Birliği nin ortak bir girişimi olan SIGMA Programı çerçevesinde her yıl düzenli olarak; kamu iç mali kontrolü, kamu alımları sistemi, kamu personel sistemi, kamu harcama yönetimi ve yolsuzluk konularında Türkiye deki mevcut sistemin analizi ve yıllık bazda ilerlemelerin ele alındığı raporlar yayınlanmaktadır. Söz konusu raporların hazırlanmasına yönelik olarak ülkemize her yıl SIGMA yetkililerince çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra SIGMA, çalışma programının oluşturulması kapsamında gelecek dönemlere ilişkin Bakanlığımız ile işbirliği alanlarını belirlemek amacıyla da çalışma ziyaretleri düzenlemektedir. SIGMA çalışma programları kapsamında Kamu Alımları ve Mali Kontrol fasıllarında; mevzuat hazırlık çalışmaları ile konferans, seminer ve çalıştaylar gibi etkinliklerin düzenlenmesi konusunda SIGMA dan destek alınmaktadır. Bu çerçevede, SIGMA ile Bakanlığımız arasında yürütülen bahse konu tüm işbirliği çalışmaları Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu kapsamda 2014 yılında: Müzakere Sürecinin Koordinasyonu başlığı altındaki 5 No lu Kamu Alımları faslında içerisinde yer verilen OECD-SIGMA faaliyetlerinin koordinasyonu gerçekleştirilmiştir yılı İlerleme Raporunda kullanılmak üzere, Türkiye deki kamu harcama yönetimine ilişkin idari sistemin mevcut durumu ile ilgili olarak güncelleştirilmiş bir değerlendirme raporu hazırlamak amacıyla Ocak 2014 tarihleri arasında ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiş olan OECD-SIGMA temsilcileriyle 28 Ocak 2014 tarihinde Bakanlığımız Toplantı Salonunda gerçekleştirilen 11

20 Kamu Harcama Yönetimi Değerlendirme Ziyareti Toplantısına katılım sağlanmış ve ilgili toplantılara katılım sağlanmasına yönelik faaliyetler Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülmüştür. OECD-SIGMA tarafından Şubat 2014 tarihinde ülkemize yönelik gerçekleştirilen programlama ziyareti çerçevesinde 26 Şubat 2014 tarihinde Bakanlığımızda gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlanmış ve ilgili toplantıya katılım sağlanmasına yönelik faaliyetler Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülmüştür. OECD-SIGMA Türkiye Koordinatörü Peter VAGI nin, Türkiye ile SIGMA arasında süregelen işbirliği çerçevesinde gerçekleşen projelerin gidişatını değerlendirmek ve yeni işbirliği olanaklarını gündeme almak amacıyla Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen programlama ziyareti kapsamında gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlanmış ve ilgili toplantıya katılım sağlanmasına yönelik faaliyetler Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülmüştür. 3 - Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantıları Ülkemizin bazı ülkeler ile imzaladığı ticari, ekonomik ve sınai işbirliği anlaşmalarının öngörmüş olduğu ikili ticari ve ekonomik konuların en üst ve kapsamlı düzeyde ele alındığı bir platformdur. Sayın Bakanımızın eş başkanlıklarında Sri Lanka, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar ve Kuveyt ile gerçekleştirilen KEK toplantılarına ilişkin hazırlık çalışmaları Ekonomi Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Bakanlığımız Özel Kalem Müdürlüğü ile yakın temas halinde Başkanlığımızca yürütülmektedir. Bu çerçevede, 2014 yılında Sri Lanka ve Bahreyn ile gerçekleştirilen KEK toplantılarına ilişkin hazırlık çalışmaları Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Ek olarak, Şubat 2014 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirilen Türkiye - Katar 5. Dönem KEK Toplantısına ilişkin Bakanlık içi eşgüdüm yapılmış, ziyarete ilişkin ülke ve bilgi notu hazırlanarak üst yönetime sunulmuş ve ziyaret kapsamında Ekonomi Bakanlığı nda gerçekleştirilen teknik toplantılar ile ziyaret sonrasında düzenlenen imza törenine katılım sağlanmıştır. 4 - Dünya Bankası ve IMF ile ilişkilerimiz çerçevesinde, bu kuruluşlar tarafından Türkiye ekonomisine ilişkin olarak yayınlanan raporlar ve taslak mevzuatlara ilişkin bu kuruluşların görüşleri 2014 yılında da takip edilmiş, gerek Bakanlık birimleri gerekse üst düzey yöneticiler raporlar hakkında bilgilendirilmiştir. 5 - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bünyesinde Maliye ve Ekonomi Bakanları Toplantıları ile diğer toplantıların Bakanlık içerisinde koordinasyon ve bilgilendirme çalışmaları 2014 yılında da Başkanlığımızca yürütülmüş ve sekretarya hizmetleri sağlanmıştır. Diğer taraftan Teşkilatın hazırlamış olduğu yıllık düzenli raporlar ve Bakanlığımız görev alanına giren faaliyetler de Başkanlığımızca takip edilmiştir. 6 - Ülkemizin kurucu üyelerinden biri olduğu Avrupa Konseyi ne ilişkin çalışmalar çerçevesinde, 2014 yılında düzenli olarak gerçekleştirilen ve Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Sayın İsa COŞKUN tarafından katılım sağlanan Avrupa Konseyi Emeklilik Fonu Yönetim Kurulu Toplantıları na ilişkin hazırlık çalışmaları yerine getirilmiştir. 7-1 Aralık 2014 tarihi itibariyle Dönem Başkanlığı ülkemizce üstlenilen G-20 kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin olarak Bakanlık Birimleri arasında koordinasyon sağlanmaktadır. Bu çerçevede, G-20 Finans Hattı kapsamında düzenlenecek toplantıların vergi oturumlarına hazırlık yapılması ve ilgili belge ve raporların oluşturulması amacıyla Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Sayın İsa COŞKUN başkanlığında Uluslararası Vergi Konuları Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Çalışma Grubu faaliyetlerine ilişkin bir rapor hazırlanmış ve söz konusu rapor G-20 İçerik Yönetim Komitesine sunulmuştur. Bu çerçevede; 12

21 Çalışma grubunun faaliyetlerine yönelik koordinasyon işlemleri yürütülmüş, toplantı hazırlıkları yapılmış ve toplantılara katılım sağlanmıştır. Finans Hattı kapsamında düzenlenen toplantıların vergi oturumlarında ele alınmak üzere Dönem Başkanlığını devralacak olan ülkemizin görüş ve önerilerinin oluşturulmasına ve Dönem Başkanlığımızca ele alınacak hususların kapsamını ortaya koyan Kavram Kâğıtlarının oluşturulmasına yönelik faaliyetlerde Bakanlık içerisinde koordinasyon işlemleri yürütülmüştür. Söz konusu çalışma grubunun üyeleri ayrıca Şerpa Hattı kapsamında yer alan Kalkınma Çalışma Grubu nun iç kaynakların harekete geçirilmesi oturumlarına da teknik düzeyde destek vermektedir. Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalara destek veren Bakanlığımız temsilcileri Haziran, Temmuz, Ekim ve Aralık dönemlerinde Kalkınma İç Çalışma Grubu toplantılarına katılım sağlamışlardır. Bu çerçevede; Dönem Başkanlığımızın kalkınma gündeminin önceliklerinin hazırlanmasında, G-20 Dönem Başkanlığımız çerçevesinde Kalkınma Çalışma Grubu nun Taslak İş Planı nın hazırlanmasında ve Avustralya Dönem Başkanlığı nda gerçekleştirilen Kalkınma Çalışma Grubu Toplantılarında ele alınan konular kapsamında Bakanlık içerisinde koordinasyon işlevi yerine getirilmiş ve söz konusu toplantılara katılım sağlanmıştır. Ülkemizin G-20 Dönem Başkanlığı süresince vergilendirme alanındaki öncelikleri ve gerçekleştireceği faaliyetlere ilişkin OECD Vergi Merkezi Direktörü Pascal SAINT-AMANS ve BEPS Koordinatörü Raffaele RUSSO ile 15 Ekim 2014 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantının ardından çeşitli hususların açığa kavuşturulması amacıyla iki adet telekonferans yapılmıştır. Ülkemizin 2015 yılı G20 Dönem Başkanlığına yönelik hazırlıklar kapsamında, Yönlendirme Komitesi ne bağlı olarak oluşturulan G-20 Lojistik İşleri Alt Komitesi nin 2014 yılı içerisinde gerçekleştirilen toplantılarına katılım sağlanmış, Bakanlığımız içerisinde koordinasyon çalışmaları yürütülmüştür. Ek olarak, Türkiye nin 2015 yılı G-20 dönem başkanlığı hazırlıkları çerçevesinde Hazine Müsteşarlığınca koordinasyonu sağlanan G-20 İklim Değişikliğinin Finansmanı Çalışma Grubu toplantılarına katılım sağlanmış ve konuya ilişkin Bakanlık içi koordinasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 8 - Bakanlığımız ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı arasında, ilgili bölge ülkelerine yönelik faaliyetlerin ve projelerin planlanması, eğitim programları, seminer ve sempozyumlar düzenlenmesi ve bu ülkelere danışmanlık hizmeti sunulması konusunda 2014 yılında da çalışmalar sürdürülmüştür. Bu kapsamda, 14 Ağustos 2014 tarihinde Özbekistan Maliye Bakanlığının eğitim talebine ilişkin olarak TİKA da gerçekleştirilen hazırlık toplantısına katılım sağlanmış; 6-7 Kasım 2014 tarihlerinde Özbekistan Maliye Bakanlığı ndan yetkililerin Bakanlığımıza gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin koordinasyon çalışmaları ise Başkanlığımızca gerçekleştirilmiştir. 9 - Başkanlığımız, Birleşmiş Milletler (BM) şemsiyesi altında yürütülen uluslararası iklim değişikliği müzakereleri kapsamında finansman konusundaki gelişmeleri takip etmektedir. Ayrıca, ulusal düzeyde 13

22 ülkemizin iklim değişikliği konusundaki pozisyonu, stratejisi ve politikalarının belirlendiği başta İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu toplantıları olmak üzere çeşitli iklim değişikliği toplantılarına katılım sağlamaktadır. Tüm bu toplantıların hazırlık, koordinasyon ve bilgilendirme çalışmaları Başkanlığımızca yürütülmektedir. Bu çerçevede, İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu nun (İDHYKK) Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın İdris GÜLLÜCE nin başkanlığında 7 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen toplantısına katılım sağlanmıştır. 7 Mayıs 2014 tarihli ve 2014/1 sayılı İDHYKK toplantısında alınan karar doğrultusunda oluşturulan Çalışma Grupları (İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum Çalışma Grubu, Sera Gazı Emisyon Azaltımı Çalışma Grubu, Hava Yönetimi Çalışma Grubu) faaliyetlerine katılım sağlanmıştır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında başlatılan İklim Değişikliği Altıncı Ulusal Bildirimi nin hazırlanması projesi kapsamındaki faaliyetlere ve Proje Yönlendirme Komitesi toplantısına katılım sağlanmıştır. Türkiye Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Planının Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 10 Yıllık Stratejisi ve Raporlama Sürecine Uyumlaştırılması Projesi kapsamında düzenlenen ve Türkiye nin Çölleşmeyle Mücadele Eylem Planının güncellenmesi kapsamındaki etkinliklere katılım sağlanmıştır. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin oluşturulması sürecinde ülkemizin müzakere pozisyonunun belirlenmesi amacıyla Kalkınma Bakanlığı nın koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantılara katılım sağlanmıştır. 10- G-20 ülkelerinin özellikle küresel mali krizden sonra maliye ve ticaret politikalarına ilişkin aldıkları önlemler ve bu önlemlere yönelik üstlendikleri tedbirler ile ilgili olarak Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Daimi Temsilciliği ve Bakanlığımız arasında yürütülen çalışmalarda 2014 yılında da Başkanlığımız koordinasyon görevini yürütmüş ve çalışmalara katkıda bulunmuştur. Ek olarak, DTÖ ile ilişkiler çerçevesinde Kamu Alımları alanına ilişkin çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda 2014 yılında, Ekonomi Bakanlığı nda DTÖ Kamu Alımları Anlaşmasına taraf olunması hususunun görüşülmesine ilişkin olarak 25 Nisan ve 30 Eylül de gerçekleştirilen toplantılar ile 30 Mayıs ta Gümrük Birliğinin Genişletilmesi Genel Değerlendirme Toplantısına katılım sağlanmıştır. 11- İslam İşbirliği Teşkilatı ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerimiz çerçevesinde koordinasyon çalışmaları yürütülmüştür İkili ve Çok Taraflı Heyet Ziyaretleri ile Bakan Düzeyinde ve Üst Düzeyde Katılım Sağlanan Uluslararası Toplantılar Başkanlığımız, Bakanlığımızı ziyaret eden heyetlerle ilgili olarak organizasyon, koordinasyon ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Diğer yandan, Sayın Bakanımızın görevlerine yeni atanan muadillerine yönelik tebrik mektupları yazılmakta ve Bakanlığa ziyaret talebinde bulunan yabancı ülke temsilcileriyle diplomatik yazışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, Sayın Bakanımız tarafından katılım sağlanacak ikili ve çok taraflı uluslararası toplantılara ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülmekte; ülke notları hazırlamakta ve konuşma notlarına katkı sağlanmaktadır yılında Başkanlığımızca organize edilen ikili ve çok taraflı heyet ziyaretlerinin ve Bakanlar düzeyinde katılım sağlanan uluslararası toplantıların listesi ise aşağıda yer almaktadır: 14

23 Bakan Yardımcısı Sayın Abdullah Erdem CANTİMUR başkanlığında The Global Coalition for Efficient Logistics (GCEL) yetkilileriyle 16 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen görüşmeye yönelik eşgüdüm çalışmaları yürütülmüş ve görüşmeye katılım sağlanmıştır. 28 Nisan 2014 tarihinde İskoçya Kraliyet Bankası temsilcileri Bakanlığımıza bir ziyaret gerçekleştirmiş, söz konusu ziyaret kapsamında Başkanlık Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda Türkiye ekonomisinin genel görünümü hakkında bir sunum yapılmıştır. Malezya Gelir İdaresi yetkililerinin vergi yolsuzluğu ve kara para aklamayla mücadele konuları başta olmak üzere ülkemizin deneyimlerinden faydalanmak amacıyla 30 Nisan 2014 tarihinde Bakanlığımız Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, 2 Mayıs 2014 tarihinde ise Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile gerçekleştirdikleri görüşmelere ilişkin hazırlık ve eşgüdüm çalışmaları Başkanlığımız tarafından yürütülmüştür. Sayın Bakanımızın ev sahipliğinde Al-İktissad Wal-Aamal Grubu tarafından düzenlenen ve Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul da gerçekleştirilen 9. Türk-Arap Ekonomi Forumuna ilişkin davet mektupları hazırlanarak muhataplarına iletilmiş ve toplantıya katılım sağlanmıştır. Almanya Parlamentosu Milletvekili ve Enerji Politikası Komitesi Türkiye Raportörü Thomas BAREISS Türkiye ziyareti vesilesiyle 18 Haziran 2014 tarihinde Bakan Yardımcımız Sayın Abdullah Erdem CANTİMUR ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin hazırlıklar yürütülmüş ve görüşmeye katılım sağlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması nın imzalanması vesilesiyle 8 Temmuz 2014 tarihinde Vietnam Maliye Bakan Yardımcısı Sn. Do Hoang Anh TUAN ın başkanlığındaki heyetin Bakan Yardımcımız Sayın Abdullah Erdem CANTİMUR ile gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülmüş, toplantıya ve imza törenine katılım sağlanmıştır. 6 Ağustos 2014 tarihinde Başkanlık Toplantı Salonunda Tanzanya ekonomi ve maliye yetkililerinden oluşan bir heyete Türkiye Ekonomisinin Genel Görünümü konulu bir sunum gerçekleştirilmiştir. Bakan Yardımcımız Sayın Abdullah Erdem CANTİMUR un Kasım 2014 tarihlerinde Fransa nın Cannes kentinde gerçekleştirilen MAPIC Fuarına katılımına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. 11 Kasım 2014 tarihinde Avrupa Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Genel Müdürü Sayın Christian DANIELSSON ve beraberindeki bir heyetin sektör bazlı bütçe desteği ve Türkiye Yatırım Programı ile ilgili görüşmek üzere Bakanlığımıza gerçekleştirdiği ziyarete katılım sağlanmıştır Danışmanlık Sayın Bakanın, Sayın Bakan Yardımcısının, Sayın Müsteşarın ve Başkanlığımızın bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısının katılım sağladığı ulusal ve uluslararası toplantılar ile zirvelere ilişkin hazırlık çalışmaları Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. Bu çerçevede toplantılara ilişkin ülke raporları, brifing dosyaları, konuşma notları ve mektuplar hazırlanmaktadır. Üst düzey yöneticiler, AB ye uyum süreci ve dış ekonomik ilişkiler alanındaki gelişmeler hakkında sürekli olarak bilgilendirilmekte, yöneticilerin AB ye ilişkin konularda katılım sağladıkları ulusal ve uluslararası toplantılara ilişkin hazırlıklar yürütülmekte ve brifing dosyaları hazırlanmaktadır. 15

24 5.3. Projeler Türkiye- AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Avrupa Birliği Türkiye Mali İşbirliği kapsamında ülkemizin yararlanıcısı olduğu Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile sağlanan fonların dönemini kapsayan birinci döneminin (IPA I) yönetilmesine ilişkin olarak Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni İzleme Komitesi Toplantısı ve Kamu Yönetimi Reformu Sektörel İzleme Alt Komitesi Toplantısına dönemini kapsayan ikinci döneminin (IPA II) yönetilmesine ilişkin olarak IPA İkinci (IPA II) Dönemine İlişkin Bilgilendirme Toplantısı, IPA II Çerçeve Anlaşma Bilgilendirme Toplantısı, Çerçeve Anlaşmanın Vergi İstisnalarını Düzenleyen 28. Maddesine İlişkin Değerlendirme Toplantısı ve IPA II Dönemi Yapılanma Toplantısına katılım sağlanmıştır. Bakanlığımızın IPA ile sağlanan fonlardan yararlanmasını sağlamak üzere Strateji Geliştirme Başkanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı nın kamu kurumlarının Düzenleyici Reform ve Müktesebat Uyumu Mekanizması (RRAAF) altında hazırladıkları proje önerileri Avrupa Birliği Bakanlığı na iletilmiştir. Bu çerçevede 32 No lu Mali Kontrol Faslı kapsamında öngörülen proje fikirlerine ilişkin Komisyon görüşünün netleştirilmesi ve Yerel İdarelerde 5018 Sayılı Kanunun Uygulanmasının İyileştirilmesi alanında iletilen proje teklifinin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katılım sağlanmıştır. Ayrıca IPA I döneminde Strateji Geliştirme Başkanlığının ana yararlanıcısı olduğu Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi isimli projenin kapanış toplantısına katılım sağlanmıştır TAIEX Temas Noktaları Aracılığıyla Bakanlığımız Teknik Destek Başvuruları Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen bir teknik yardım ve bilgi değişimi enstrümanı olan ve kamu çalışanlarına çalışma ziyareti, uzman talebi ve çalışma toplantısı şeklinde kısa süreli teknik destek imkanı sunan Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) mekanizması kapsamında teknik destek başvuru formlarının gerektiği gibi doldurulabilmesi ve TAIEX Başvurularının elektronik ortamda alınmasını, değerlendirilmesini ve izlenmesini sağlayan bir veritabanı geliştirilmiş ve Bakanlığımız için TAIEX temas noktaları belirlenmiştir. Başvurular anılan veri tabanı üzerinden kurumlarda belirlenen TAIEX temas noktası ve Avrupa Birliği Bakanlığı aracılığıyla yapılmaktadır. Bu kapsamda, 11 Şubat 2014 tarihinde Avrupa Komisyonu Kurumsal Yapılanma Biriminin iştirakiyle AB Bakanlığında düzenlenen TAIEX mekanizması değerlendirme toplantısına katılım sağlanmıştır. Ayrıca, 27 Ekim 2014 tarihinde AB Bakanlığında gerçekleştirilen TAIEX Koordinasyon Toplantısına katılım sağlanmıştır Eğitim Başkanlığımız AB ve Uluslararası İlişkiler alanında sertifika programlarının koordinasyonu görevini yürütmektedir. Bu çerçevede, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) tarafından 16

25 yılda iki kez düzenlenen AB ve Uluslararası İlişkiler Temel Eğitim ve Uzmanlık Eğitimi programları, Jean Monnet Sosyal Politika Modülü ile AB Müzakere ve İletişim Teknikleri programı hakkında Bakanlık Birimlerine duyuru yapılmakta ve katılım sağlanmasına ilişkin çalışmalar Başkanlığımızca yürütülmektedir yılı içerisinde 6 Bakanlık personeli AB Temel Eğitimi, 3 Bakanlık personeli AB Uzmanlık Kursu ve 1 Bakanlık personeli de Uluslararası İlişkiler Uzmanlık Kursu programına katılım sağlamıştır. Ayrıca, 2014 yılı içerisinde Bakanlığımızda Jean Monnet Burs Programı hakkında kamu çalışanlarının farkındalığının artırılması amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı yetkililerinin bilgi verdiği bir konferans düzenlenmiştir. Bakanlığımız merkez birimlerinden, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarından temsilcilerin katılım sağladığı söz konusu konferansın koordinasyonu Başkanlığımız tarafından sağlanmıştır. Grafik 7: Bakanlığımız Personelinin ATAUM Eğitimlerine Katılım Durumu Temel Eğitim Jean Monnet Sosyal Politika Modülü Uzmanlık Eğitimi AB Müzakere ve İletişim Teknikleri 5.5. Yayınlar Küresel Ekonomik Gelişmeler Raporu Başkanlığımızda 2012 Eylül ayından bu yana uluslararası kuruluşların internet sayfalarından ve belli başlı yabancı haber kaynaklarından yararlanılarak haftalık Küresel Ekonomik Gelişmeler Raporu hazırlanmakta ve raporun elektronik olarak dağıtımı yapılmaktadır. Bu Rapor ekonomik ve mali konularda dünyada yaşanan gelişmeleri satır başlarıyla ele almakta ve ekonomik verilerle bir haftanın küresel ekonomik görünümünü özetlemektedir. Rapor ilgili olduğu haftayı takip eden hafta başında Bakanlığımız üst yönetimine sunulmakta ve elektronik olarak dağıtılmaktadır Özel Gündem Başkanlığımız çalışma alanlarıyla ilgili ve gündemle bağlantılı konuların akademik olarak incelendiği Özel Gündem çalışmaları 2013 yılı Haziran ayından itibaren çıkarılmaktadır. Bu doğrultuda, 2014 yılı içerisinde gündeme ilişkin çeşitli konu başlıklarında 6 adet Özel Gündem çalışması yayınlanmış ve bu çalışmaların elektronik olarak dağıtımı yapılmıştır. Söz konusu çalışmalara Başkanlığımız resmi internet adresinden de erişim sağlanabilmektedir Uluslararası Kuruluşlarca Yayımlanan Raporların Özetleri Başkanlığımız çalışma alanlarıyla ilgili olup, Uluslararası Kurumlarca yayımlanan raporların Türkçe özetleri internet sitemiz üzerinden paylaşılmaktadır. Bu doğrultuda, 2014 yılı içerisinde Başkanlığımız 17

26 çalışma alanlarıyla ilgili 77 adet Rapor Özeti yayınlanmıştır. Söz konusu çalışmalara Başkanlığımız resmi internet adresinden de erişim sağlanabilmektedir. 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Kapsamında Başkanlığımızca Yürütülen Çalışmalar Bakanlığımızda iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, geliştirilmesi ve izlenmesini sağlamak üzere 03/05/2010 tarihi itibariyle yürürlüğe konulan Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çerçevesinde gerekli çalışmaların yürütülmesine 2014 yılında da devam edilmiştir. Bu kapsamda, Başkanlığımızda, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontrollerin yazılı olarak belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik olarak Ocak 2014 de başlatılan çalışmalar, 9-10 Temmuz 2014 tarihlerinde Türk Standartları Enstitüsü yetkililerince yapılan denetimleri takiben sonuçlanmıştır. Başkanlığımızda TS ISO IEC Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması kapsamında, Başkanlığımız Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazanmıştır. D. Diğer Hususlar Başkanlığımızın yürütmekte olduğu faaliyetler çerçevesinde döneminde yıllar itibariyle gelen giden evrak sayısı aşağıdaki grafikte yer almaktadır. Grafik 8: Gelen/Giden Evrak Sayısı Gelen Evrak Giden Evrak 18

27 II AMAÇ VE HEDEFLER A. Başkanlığın Amaç ve Hedefleri Bakanlığımızın 2013 yılında revize ederek kamuoyuna duyurduğu Stratejik Planında yer alan stratejik amaçları çerçevesinde Başkanlığın hizmet ettiği stratejik amaç ve hedefler şunlardır: STRATEJİK AMAÇ 4: Kurumsal kapasiteyi artırmak STRATEJİK HEDEF 9: Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek B. Temel Politika ve Öncelikler Başkanlığımız 2014 yılı faaliyetlerini yürütürken dönemi Onuncu Kalkınma Planı; Dönemi Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan ve Katılım Öncesi Ekonomik Program ile 2014 Yılı Programını göz önünde bulundurmuştur. 19

28 III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Başkanlığımıza 2014 yılı bütçesi ile toplam ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu itibariyle bu ödeneğin % 82,3 ü olan ,27 TL harcanmıştır. Ekonomik sınıflandırmaya göre Başkanlığın 2014 yılı bütçesinde yer alan ödenek ve harcamalarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 01 Personel Giderleri için Başkanlık bütçesine 2013 yılı harcamasına göre % 13,1 artışla TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödeneğin % 96,7 si olan ,38 TL 2014 yılında harcanmıştır. 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için Başkanlık bütçesine 2013 yılı harcamasına göre % 16,2 artışla TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin % 99,2 si olan ,58 TL si 2014 yılında harcanmıştır. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri için Başkanlık bütçesine 2013 yılı harcamasına göre % 177 artışla TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin % 67,5 i olan ,96 TL 2014 yılında harcanmıştır dönemine ilişkin ekonomik sınıflandırmaya göre yıllık bütçe giderleri tablosu EK-2 de yer almaktadır yılları için Başkanlık bütçesinde yer alan ödenek ve harcama tutarları ise aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 4: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dönemi Yıllık Ödenek ve Harcama Tutarları (TL) BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA PERSONEL GİDERLERİ , , , , , ,38 SOSYAL GÜVENLİK , , , , , ,58 KURUMLARINADEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM , , , , , ,96 GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER , , , , , ,35 SERMAYE GİDERLERİ , , , , TOPLAM , , , , , ,27 Başkanlığımızın 2014 yılında toplam harcama tutarı bir önceki yıla oranla % 1,6 artarak ,27 TL ye ulaşmıştır yıllarında Başkanlık bütçesinin toplam harcama tutarlarındaki artış oranları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Harcamaların yıllar itibariyle birinci düzey ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı incelendiğinde en büyük payın personel giderlerinden oluştuğu görülmektedir yılında da harcamaların %71 i personel gideridir. Aşağıdaki tabloda dönemi için Başkanlık harcamalarının yıllar itibariyle birinci düzey ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı gösterilmektedir. 20

29 Tablo 5: Harcamaların Yıllar İtibariyle Birinci Düzey Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı (%) Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Mali Denetim Sonuçları Bu başlık altında 2014 yılına ilişkin belirtilecek bir husus bulunmamaktadır. 3. Diğer Hususlar Başkanlığımızın yürütmekte olduğu faaliyetler çerçevesinde dönemine ilişkin yurtiçi yurtdışı yolluk bildirimleri ile AB Uzman ve Uzman Yardımcısı sayıları aşağıdaki grafiklerde yer almaktadır. Grafik 9: Yurtiçi/Yurtdışı Yolluk Bildirimi (Bin TL) Grafik 10: AB Uzman/Yardımcı Sayısı 73299, , ,5 5146, Yurtiçi Yurtdışı AB Uzman Yardımcısı AB Uzmanı 21

30 B. Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1. Eğitimler 2014 yılında Başkanlığımız personeli tarafından yurtiçinde katılım sağlanan eğitim, konferans, seminer ve çalıştaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır: Tablo 6: Yurtiçinde Katılım Sağlanan Eğitim, Konferans, Seminer ve Çalıştaylar Programın Katılan Personelin Konusu Tarihi Yeri Unvanı Sayısı Halkla İlişkiler Görevlileri Eğitimi 19 Şubat 2014 Ankara VHKİ 1 3. TEPAV - BP Enerji Forumu 26 Şubat 2014 Ankara AB Uzman Yardımcısı 1 Bilişim Güvenliği Farkındalık Eğitimi 27 Şubat 2014 Ankara Başkanlık Personeli EBYS Eğitimi 12 Mart 2014 Ankara Başkanlık Personeli Avrupa Birliğinde Sürdürülebilir Enerji 13 Mart 2014 Ankara AB Uzman Yardımcısı 1 Politikaları Konferansı Ekolojik Ayak İzi Çalıştayı Mart 2014 Ankara AB Uzmanı 1 EBYS Eğitimi Mayıs 2014 Ankara AB Uzmanı AB Uzman Yardımcısı Türkiye Ülke Ekonomik Memorandumu: 23 Mayıs 2014 Ankara AB Uzmanı Yüksek Gelir Statüsüne Geçişte Dış AB Uzman Yardımcısı Ticaretin Rolü Başlıklı Raporun Kamuoyuna Tanıtılması Konferansı Çeviri Çalıştayı Mayıs 2014 Ankara AB Uzman Yardımcısı 1 Eğiticilerin Eğitimi Mayıs 2014 Ankara AB Uzmanı 1 EBYS Uygulamalı Eğitimi 28 Mayıs 2014 Ankara AB Uzmanı AB Uzman Yardımcısı 1 1 Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2 Haziran 2014 Ankara AB Uzmanı 1 Kapanış Çalıştayı Dış İlişkiler Bilgi Sistemi Web-Portalı 3 Haziran 2014 Ankara AB Uzmanı 1 Hazırlık Çalıştayı Türkiye de Fikri Mülkiyet Hakları ve 17 Haziran 2014 Ankara AB Uzman Yardımcısı 1 Yatırım Ortamı Paneli Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliğinin 23 Eylül 2014 Ankara AB Uzmanı 2 Derinleştirilmesi Paneli İç Kontrol Öz Değerlendirme Anket 29 Eylül 2014 Ankara VHKİ 1 Sonuçlarının Ele Alındığı Çalıştay AB Uzman ve Uzman Yardımcıları Yeni AB Kamu Alımları Direktifleri Çalıştayı Ekim 2014 Ankara AB Uzmanı 2 Kişisel Gelişim Eğitimi Ekim 2014 Antalya VHKİ 1 AB Müktesebatının Ulusal Mevzuata Ekim 2014 Ankara AB Uzmanı 1 Aktarılması Eğitimi Kişisel Gelişim Eğitimi Ekim 2014 Antalya VHKİ 1 Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi 3-7 Kasım 2014 Ankara AB Uzman Yardımcısı 1 İklim Değişikliği Ulusal Bildirimlerinin Hazırlanması Değerlendirme Çalıştayları Kasım 2014 Ankara AB Uzmanı AB Uzman Yardımcısı 1 1 AB Komşuluk Politikası ve Ortadoğu 28 Kasım 2014 Ankara AB Uzman Yardımcısı 1 Konferansı Siber Güvenlik Platformu Paneli 18 Aralık 2014 Ankara VHKİ 1 Polonya nın AB ye Katılım Süreci 19 Aralık 2014 Ankara AB Uzman Yardımcısı 1 Tecrübesi-İdari Yaklaşım Konferansı Katılım Sürecinde Türkiye-AB İlişkilerinin Geliştirilmesi Paneli 25 Aralık 2014 Ankara AB Uzmanı

31 2014 yılında Başkanlığımız personeli tarafından yurtdışında katılım sağlanan eğitim, konferans ve seminerler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 7: Yurtdışında Katılım Sağlanan Eğitim, Konferans, Seminer ve Çalıştaylar Programın Katılan Personelin Konusu Tarihi Yeri Unvanı Sayısı İklim Değişikliği Uzman Grubu Küresel Mart 2014 Paris/Fransa AB Uzmanı 1 Forumu Landmark Projesi Kamu Alımlarında Sosyal 27 Mart 2014 Bremen/Almanya AB Uzmanı 1 Sorumluluk Konferansı Profesyonel Eğitimdeki Ulusal Uzman Brüksel/Belçika AB Uzmanı 1 (National Experts in Professional Training - NEPT) Programı Kamu Alımları Konferansı 20 Haziran 2014 Atina/Yunanistan AB Uzmanı 1 Bölgesel Kamu Alımları Konferansı 9-10 Eylül 2014 Arnavutluk AB Uzmanı 1 Fiscalis Çalıştayı Eylül 2014 Bükreş/Romanya AB Uzmanı 2 İklim Değişikliği Uzman Grubu Küresel Eylül 2014 Paris/Fransa AB Uzman 1 Forumu ve Toplantısı Yardımcısı MATRA-PATROL Avrupa Birliği Kamu Alımları Eğitimi Ekim 2014 Hollanda AB Uzmanı 1 Profesyonel Eğitimdeki Ulusal Uzman (National Experts in Professional Training - NEPT) Programı Brüksel/Belçika AB Uzmanı 1 Küresel Ortamda İdari Reform Eğitimi 1-5 Aralık 2014 Viyana/Avusturya AB Uzmanı yılında Başkanlığımız Uzman personeli tarafından verilen konferans ve eğitimler aşağıdaki tabloda yer almaktadır: Tablo 8: Uzman Personel Tarafından Verilen Konferans ve Eğitimler Programın Konusu Tarihi Yeri-Katılımcıları Proje Yönetimi Eğitimi 7-8 Nisan 2014, Nisan 2014, Nisan MAYEM Ulus Eğitim Merkezi 81 İl Defterdarlığı Temsilcileri 2014 ve Nisan 2014 Başkanlık Tanıtım Sunumu 28 Mayıs 2014 Başkanlık Toplantı Salonu- Azerbaycan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Yetkilileri Proje Yönetimi Eğitimi 8-9 Mayıs 2014 ve Mayıs 2014 Başkanlık Toplantı Salonu Devlet Malzeme Ofisi Temsilcileri EBYS Eğitimi 29 Mayıs 2014 Başkanlık Toplantı Salonu Başkanlık Personeli Başkanlık Tanıtım Sunumu 22 Ağustos 2014 MAYEM Ulus Eğitim Merkezi Defterdarlık Uzman Yardımcıları Başkanlık Tanıtım Sunumu 29 Ağustos 2014 Ankara Mesleki Eğitim Kursu Defterdarlık Uzman Yardımcıları Başkanlık Tanıtım Sunumu 28 Kasım 2014 MAYEM Ulus Eğitim Merkezi Maliye Uzman Yardımcıları 2. Performans Sonuçları Tablosu Başkanlığımızın stratejik amaç ve hedeflerine uygun olarak 2014 yılında toplam dört adet performans göstergesi belirlenmiştir. Performans göstergelerine ilişkin olarak 2014 yılında üçer aylık dönemlerde ve yılsonu itibariyle kaydedilen gerçekleşme oranları ve performans sonuçlarının analizi vb. bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir. 23

32 Yıl 2014 Birim Performans Hedefi Stratejik Amaç / AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir. Kurumsal Kapasiteyi Artırmak Stratejik Hedef Performans Göstergesi Mesleki gelişime ilişkin yurtiçi ve yurtdışında katılım sağlanan faaliyet sayısı (Adet) Tanım Göstergenin Kaynağı Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek Hedef Gerçekleşen 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Yıl Sonu Gerçekleşmesi Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) Hedefin Sapma Oranı (%) Hedefe Ulaşma Derecesi 45,00 8,00 20,00 25,00 38,00 38,00 84,44-15,56 Hedefe Ulaşılamamış Mesleki gelişime ilişkin olarak birim personelinin yurtiçi ve yurtdışında katılım sağladığı eğitim, konferans, seminer vb. faaliyet sayısını ifade eder. Veri, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan alınmıştır. Hedefe ulaşılamamıştır. Bir önceki AB Uzman Yardımcısı alımında hedeflenenden daha az sayıda istihdam gerçekleştiği ve iş yoğunluğundan dolayı katılım hedeflenenden daha az olmuştur. Bu gösterge 2015 yılında da takip edilerek personelin mesleki gelişiminde sürdürebilirlik sağlanacaktır. 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 46,00 44,00 42,00 40,00 38,00 36,00 34,00 Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi 45,00 38,00 Hedef Yıl Sonu Gerçekleşmesi 24

33 Yıl 2014 Birim Performans Hedefi Stratejik Amaç / AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir. Kurumsal Kapasiteyi Artırmak Stratejik Hedef Performans Göstergesi Avrupa Birliği ne ilişkin konularda verilen eğitim sayısı (Adet) Tanım Göstergenin Kaynağı Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek Hedef Gerçekleşen 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Yıl Sonu Gerçekleşmesi Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) Hedefin Sapma Oranı (%) Hedefe Ulaşma Derecesi 3,00 2,00 4,00 5,00 5,00 166,67 66,67 Hedef Aşılmış AB ye ilişkin konularda Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında bilinç ve ilginin arttırılması amacıyla Bakanlık personeline verilen eğitim sayısını ifade eder. Veri, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan alınmıştır. Hedef aşılmıştır. Başkanlık Tanıtımına ve AB konularına ilişkin bilgilendirme eğitim talebinde artış olmuştur. Bu gösterge 2015 yılında da takip edilerek merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin AB konularında farkındalık ve ilgilerinin artırılması çalışmalarına devam edilecektir. Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 3,00 Hedef 5,00 Yıl Sonu Gerçekleşmesi 25

34 Yıl 2014 Birim Performans Hedefi Stratejik Amaç Stratejik Hedef / AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir. Performans Göstergesi Kurumsal Kapasiteyi Artırmak Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek Hedef Gerçekleşen 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Yıl Sonu Gerçekleşmesi Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) Hedefin Sapma Oranı (%) Hedefe Ulaşma Derecesi Hazırlanan rapor ve yayınlar (Adet) 130,00 34,00 74,00 116,00 152,00 152,00 116,92 16,92 Hedef Aşılmış Tanım Göstergenin Kaynağı Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Sayın Bakan ve Bakan Yardımcısı ile Üst Yönetimin kabul ettiği heyetler ve yurtdışına gerçekleştirdikleri ziyaretler çerçevesinde hazırlanan ülke raporu, küresel ekonomik ve mali gelişmelerin derlendiği rapor ve Dünya Bankası, OECD, IMF gibi uluslararası kuruluşlar tarafından yayımlanan raporların gayriresmi özetlerinin sayısını ifade eder. Veri, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan alınmıştır. Hedef aşılmıştır. İhtiyaç doğrultusunda ve artan yoğunluğa paralel olarak Başkanlığımızca hazırlanan rapor sayısında artış olmuştur. Bu gösterge 2015 yılında da takip edilecektir. Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi 200,00 150,00 100,00 50,00 0, Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 155,00 150,00 145,00 140,00 135,00 130,00 125,00 120,00 115,00 130,00 Hedef 152,00 Yıl Sonu Gerçekleşmesi 26

35 Yıl 2014 Birim Performans Hedefi Stratejik Amaç / AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir. Kurumsal Kapasiteyi Artırmak Stratejik Hedef Performans Göstergesi Fiscalis Programı çevresinde düzenlenen faaliyetlere katılım oranı (Yüzde) Tanım Göstergenin Kaynağı Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek Hedef Gerçekleşen 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Yıl Sonu Gerçekleşmesi Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) Hedefin Sapma Oranı (%) Hedefe Ulaşma Derecesi 95,00 83,33 83,33 83,33 78,95 78,95 83,11-16,89 Hedefe Ulaşılamamış Avrupa Birliğinin Fiscalis Programı çerçevesinde Bakanlığımız personeli tarafından katılım sağlanan seminer, proje grubu toplantısı, koordinasyon toplantısı, çalışma ziyareti ve değişim programı faaliyetlerine katılım yüzdesini ifade eder. Veri, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan alınmıştır. Hedefe ulaşılamamıştır. Ülkemizin dönemini kapsayan Fiscalis 2020 Programı na katılımına dair uluslararası anlaşma 2014/6809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı nın 2 Ekim 2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle, Fiscalis mali yılı çerçevesinde faaliyetlerin başlama tarihi olan 1 Nisan 2014 ile anlaşmanın yürürlüğe girme tarihi arasında gerçekleştirilen faaliyetlere ülkemiz tarafından katılım sağlanamamıştır. Bu gösterge 2015 yılında takip edilmeyecektir. 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri 100,00 80,00 60,00 40,00 Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi 95,00 78,95 0,00-20, Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 20,00 0,00 Hedef Yıl Sonu Gerçekleşmesi 27

36 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞME DEĞERLERİNİN HEDEFE ULAŞMA DERECESİNE GÖRE DAĞILIMI Yıl 2014 Birim / AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI No Performans Göstergesi Hedef 1 2 Mesleki gelişime ilişkin yurtiçi ve yurtdışında katılım sağlanan faaliyet sayısı (Adet) Avrupa Birliği ne ilişkin konularda verilen eğitim sayısı (Adet) Yıl Sonu Gerçekleşmesi Hedef Hedefe Hedefe Veri Elde Aşılmış Ulaşılmış Ulaşılamamış Edilememiş 45,00 38,00 n 3,00 5,00 n 3 Hazırlanan rapor ve yayınlar (Adet) 130,00 152,00 n 4 Fiscalis Programı çevresinde düzenlenen faaliyetlere katılım oranı (Yüzde) 95,00 78,95 n 0% 50% 50% 0% Hedef Aşılmış Hedefe Ulaşılmış Hedefe Ulaşılamamış Veri Elde Edilememiş 28

TÜRKİYE CUMHURİYETİ M A LİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ M A LİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI F A A L İ Y E T R A P O R U Mart 4 TÜRKİYE CUMHURİYETİ M A LİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SUNUŞ Ülkemizde li yıllar idari ve ekonomik reformların gerçekleştirildiği ve

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010 FAALİYET RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010 FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 200 FAALİYET RAPORU 3.03.20 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLO, ŞEKİL ve GRAFİKLER... 4 BAŞKANIN MESAJI...... 6 BÖLÜM I GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Temel Konular Pınar TANLAK Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanı 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler Bakanlığımızda

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK MÜZAKERELERİ Avrupa Birliği üyesi devlet ve hükümet başkanları, 16-17 Aralık 2004 tarihinde

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 82 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Öner GÜNER Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü 1968 yılında Giresun Bulancak

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011) 31 OCAK 2011, PAZARTESİ 09:30-12:30 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) 8 MART 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı i Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2011 31.12.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii TABLOLAR LİSTESİ... iii 1. Satın

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010) 5 NİSAN 2010, PAZARTESİ 09:30-16:30 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 1. Hafta (2-8 Ocak 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 1. Hafta (2-8 Ocak 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 1. Hafta (2-8 Ocak 2012) 2 OCAK 2012, PAZARTESİ 14:00-15:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkan V. Sn. Başak İlisulu

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ ÇİSEL İLERİ 10-14 Ekim 2011 Katılım Müzakereleri Nedir? AB ile katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Kimya Sanayi Meclisi; plastik, boya, soda ve krom kimyasalları, temizlik ürünleri, akrilik ve karbon elyaf,

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın Valiliklerde AB İşleri İçin ç Kapasite Oluşturulması Projesi Tanıtım Toplantısı 17 Ocak 2013 Bartın SUNUMUN İÇERİĞİ 1. SEI Nedir? 2. Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Hakkında

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) 11 MART 2013 PAZARTESİ 09:45-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı M. Süreyya Süner ve beraberindeki

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 19 ARALIK 2010, PAZAR Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) 18:00-20:00 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve KOORDİNASYONU BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge de; öz bütçeden bağımsız, ulusal ve uluslararası

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu usul ve esasların amacı, Onuncu Kalkınma Planında yer verilen 25 adet

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2007 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI...4

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 32: MALİ KONTROL Ekim 2011 1 SUNUM PLANI Mali Kontrol Faslı Alt Başlıklar AB Mevzuatı Ulusal Mevzuat Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama Fasıl Kapsamında Başlıca Projeler 2

Detaylı

19.FASIL : SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM AÇILIŞ KRİTERLERİNDE GELİNEN SON AŞAMA

19.FASIL : SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM AÇILIŞ KRİTERLERİNDE GELİNEN SON AŞAMA 19.FASIL : SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM AÇILIŞ KRİTERLERİNDE GELİNEN SON AŞAMA Bu müzakere başlığı: İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kadın ve Erkek Arasında Eşit Muamele, Ayrımcılıkla Mücadele, Sosyal

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ Kamu mali sistemini düzenleyen

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM SİSTEMLERİ (MEBBİS) BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİ, İL VE İLÇE YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLME VE ÇA- LIŞMA ESASLARINA DAİR

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 4 6- Taşınır

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (4-10 Ekim 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (4-10 Ekim 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (4-10 Ekim 2010) 4 EKİM 2010, PAZARTESİ Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI 2016 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon.. 1 B)İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler 1 1-Fiziksel

Detaylı