Sunum İçeriği. Avrupa Birliği Projeleri Devam Eden. Avrupa Birliği Projeleri Planlanan. Ulusal Projeler Tamamlanan ve Devam Eden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sunum İçeriği. Avrupa Birliği Projeleri Devam Eden. Avrupa Birliği Projeleri Planlanan. Ulusal Projeler Tamamlanan ve Devam Eden"

Transkript

1 1

2 Sunum İçeriği Avrupa Birliği Projeleri Devam Eden Avrupa Birliği Projeleri Ulusal Projeler Tamamlanan ve Devam Eden Ulusal Projeler 2

3 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Projeler Adı Adet Maliyeti Avrupa Birliği Projeleri Devam Eden Avrupa Birliği Projeleri Ulusal Projeler Tamamlanan ve Devam Eden TL Ulusal Projeler TL $* * Entegre Havza Yönetimi Dünya Bankası destekli 3

4 4

5 Avrupa Birliği Projeleri Devam Eden No Adı Bütçesi Başlangıç- Bitiş Tarihi Hangi Ülkeler Arasında Yürütüldüğü 1 Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi için Teknik Şartname Hazırlanması Avro AB Komisyonu- Türkiye Teknik şartname hazırlanmış olup proje tamamlanmıştır. 2 Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi Avro 2014'ün 1. çeyreği- 2016'nın 4. çeyreği AB Komisyonu- Türkiye Ön ihalesi tamamlanmış olup ihale süreci devam etmektedir. 5

6 Avrupa Birliği Projeleri Devam Eden No Adı Bütçesi Başlangıç- Bitiş Tarihi Hangi Ülkeler Arasında Yürütüldüğü 3 Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme Eşleştirme 8 Eylül Mart 2014 Hollanda, İspanya, Fransa Eşleştirme Bileşeni kapsamında 6 pilot havzada Havza İzleme Programları hazırlanmaktadır İzleme ile ilgili bir kılavuz doküman ve Ulusal İzleme Uygulama Planı hazırlanmaktadır. 4 Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme Teknik Yardım Ağustos Şubat 2014 Yunanistan, İtalya, Hollanda, Fransa, Finlandiya Büyük Menderes Havzasında SÇD ile uygun olarak 1 yıllık izleme çalışması yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi ve eğitimler yapılacaktır. 5 Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme Malzeme Temini Lot 1: Türkiye (RA Mühendislik) Lot 2: İtalya (Amin Italy sr) Lot 1 kapsamında DSİ TAKK Laboratuvarına GC-MSMS ve LC-MSMS cihazları kurulmuştur. Lot 2 kapsamında ise Büyük Menderes Havzasında belirlenmiş 4 adet noktaya online izleme istasyonları kurulacaktır. 6

7 Avrupa Birliği Projeleri Devam Eden No Adı Bütçesi 6 Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin Kapasite Geliştirme Başlangıç- Bitiş Tarihi Hangi Ülkeler Arasında Yürütüldüğü Fransa- Romanya Taşkın riski ön değerlendirmesi tamamlanarak taşkın tehlike ve taşkın risk haritaları ve Taşkın direktifinin Ülkemiz mevzuatına kazandırılması çalışmalarına devam edilmektedir 7 Türkiye'deki İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi AB-Türkiye İçme suyu kaynakları ve arıtma tesisleri açısından Türkiye'nin mevcut durum tespiti (yasal ve kurumsal) tespiti yapılacak, içme suyu kaynaklarında yapılacak analizler ile kalite kriterleri tespit edilerek, içme suyu arıtma tesislerin arıtma sınıflarının uygunluğu ve revizyon ihtiyaçları belirlenecektir. 7

8 Avrupa Birliği Projeleri Devam Eden No Adı Bütçesi Başlangıç -Bitiş Tarihi Hangi Ülkeler Arasında Yürütüldüğü 8 9 Türkiye'nin Yeraltı Suyu Yönetimi Kapasitesini 2,200,000 n EURO Geliştirilmesi -ESEI 2012 Arıtılmış Atıksuların Tarımsal Sulamada Kullanımı AB-Türkiye Eylül Eylül 2014 Hollanda Hükümeti Doğu Avrupa Çevre İşbirliği Programı (PSO-Milieu) kapsamında Hollanda Altyapı ve Çevre Bakanlığı nın finansmanı ile T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Hollanda EVD International yürütücülüğünde gerçekleştirilmektedir. Türkiye de Yeraltısuyu Direktifi (2006/118/EC) ve Su Çerçeve Direktifi nin yeraltı suyu ile ilgili hükümleri uygulanması Sakarya ve Akarçay Havzalarında yapılacaktır. Proje Avrupa Birliğinden onay almış olup ön ihale duyurusuna çıkılmıştır. Merkezi Finans İhale Birimince ihale ön hazırlıklarının tamamlanması için çalışmalar sürdürülmektedir. Proje fizibilite çalışmaları sürmektedir. 8

9 9

10 Avrupa Birliği Projeleri No Adı Tahmini Bütçesi Başlangıç-Bitiş Tarihi Marmara, Van Gölü ve Gediz Havzaları için Nehir Havza Yönetim Planı Hazırlanması "3 Pilot Havzada Nehir Havza Yönetim Planları Kapsamında Ekonomik Analiz ve Su Verimliliği Çalışmaları için Teknik Asistanlık Alımı " için Teknik Şartname Hazırlanması 3 Pilot Havzada Nehir Havza Yönetim Planları Kapsamında Ekonomik Analiz ve Su Verimliliği Çalışmaları için Teknik Asistanlık Alımı Avro Avro Avro Proje, IPA 2014 programına sunulmuş olup proje fişleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletilmiştir yılı içerisinde başlaması SEI mali kaynağı için Avrupa Birliği beklenmektedir. Bakanlığı'na SEI Talep Formu Proje süresi 6 aydır. gönderilerek başvuru yapılmıştır. Teknik şartnamesini hazırlamak üzere onayları beklenmektedir. IPA 2013 son Proje AB Komisyonunca kabul çeyreği kapsamında edilmiştir. İhale süreçlerine sunulmuştur. Proje başlanmak üzere finansman süresi 3 yıldır anlaşmasının imzalanması beklenmektedir. 10

11 No Adı Avrupa Birliği Projeleri Tahmini Bütçesi Başlangıç-Bitiş Tarihi 4 5 Türkiye'de Su Hukuku ve Politikasının, Uygulamaların, Yönetişimin ve Sürdürülebilirliğin Geleceği Havza Yönetim Heyetleri için Kapasite Geliştirme SEI Avro Avro 2015 yılı içerisinde başlaması beklenmektedir yılı içerisinde başlaması beklenmektedir Proje süresi 6 aydır. Proje, IPA 2014 programına sunulmuş olup proje fişleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletilmiştir. SEI mali kaynağı için Avrupa Birliği Bakanlığı'na SEI Talep Formu gönderilerek başvuru yapılmıştır. Teknik şartnamesini hazırlamak üzere onayları beklenmektedir. 6 Su Kaynaklarının 2014 yılı Sürdürülebilir, Dengeli içerisinde ve Eşit Kullanımına başlaması Yönelik Havza Su Tahsis Avro beklenmektedir Planlarının Hazırlanması Proje süresi 3 için Kapasite Geliştirme yıldır. Proje fişi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmiştir. 11

12 No Adı Avrupa Birliği Projeleri Tahmini Bütçesi Hangi Ülkeler Başlangıç- Arasında Bitiş Tarihi Yürütüldüğü /39/EC sayılı AB Direktifine göre Tehlikeli Maddeler için Çevresel Kalite Standartlarının Belirlenmesi Maliyet Etkinliği Türkiye'de Belirlenen Hassas Su Alanlarının Kalitesinin İyileştirilmesine ilişkin Maliyet Etkinliği RIBASIM Su Kaynakları Modelinin Büyük Menderes Pilot Havzasında Uygulanması 2,500,000 EURO 5,000,000 EURO EURO AB-Türkiye SEI AB-Türkiye IPA Hollanda Hükümeti Destekli Proje kapsamında, 2013/39/EC sayılı AB Direktifine göre Ülkemizdeki su kütlelerinde bulunabilecek tehlikeli maddelere yönelik çevresel kalite standartlarının uygulanması için maliyet analizleri yapılarak, ilgili kurumların izlenmesi gereken politika ve stratejiler ortaya konulacaktır. Proje kapsamında, Türkiye'deki hassas su alanların kalitesinin iyileştirilmesi gerekli ekonomik analizlerin yapılması planlamaktadır. Hollanda Hükümeti'nin desteği ile gerçekleştirilecektir.. Proje kapsamında RIBASIM su kaynakları modeli kullanılarak Büyük Menderes pilot havzasında su kaynaklarının hidrolojik ve hidrojeolojik modellenmesi çalışmaları gerçekleştirilecektir. 12

13 No Adı Tahmini Bütçesi Avrupa Birliği Projeleri Başlangıç- Bitiş Tarihi Hangi Ülkeler Arasında Yürütüldüğü 10 Su Kaynaklarının Modellemesi Euro Eğitim 2 Hafta AB-Türkiye SEI Proje kapsamında su kaynaklarının modellenmesi konusunda Bakanlık personeline eğitim verilmesi planlanmaktadır. 11 Marmara Denizi nin Modellenmesi 0 Euro AB-Türkiye IPA Proje ile, * Marmara Denizi ve Boğazların kalitesinin modellenmesi, * SÇD ve Marin Çerçeve Direktifi ile uyumlu 1(bir) yıllık izleme yapılması, * Çevresel Kalite Objektiflerinin belirlenmesi ve kirlilik kontrol ve azaltım senaryolarının oluşturulması, * Hassas alanların ve kirlilik açısından sıcak noktaların belirlenmesi hedeflenmektedir. 13

14 Avrupa Birliği Projeleri No Adı Tahmini Bütçesi Başlangıç- Bitiş Tarihi Biyolojik İzleme Konusunda 12 < Avro Eğiticilerin Eğitimi Hidromorfoloj ik İzleme Çalışmalarınd / 13 < Avro a Eğiticilerin 2016 Eğitimi 2014 yılında ESEI'ye sunulması hedeflenmektedir. Proje kapsamında biyolojik izleme çalışmalarında görev alacak Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı personelinin biyolojik izleme konusunda eğitici olacak şekilde eğitilmesi hedeflenmektedir yılında ESEI'ye sunulması planlanmaktadır. Proje kapsamında hidromorfoloji ve hidromorfolojik izleme çalışmalarında görev alacak Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı personelinin eğitici olacak şekilde eğitilmesi hedeflenemktedir. 14 Hidromorfoloj ik Kalite Indeksi Belirleme < Avro / yılında ESEI'ye sunulması planlanmaktadır. Proje kapsamında hidromorfolojik izleme yapılarak Ülkemize uygun Hidromorfolojik Kalite İnedeksi belirlenecektir. 14

15 Avrupa Birliği Projeleri No Adı Tahmini Bütçesi Başlangıç- Bitiş Tarihi Kuzey Ege Havzasında Taşkın Risk Yönetim Planının Hazırlanması İşi Proje fişi ilgili kurumlara iletilmiş olup değerlendirme süreci devam etmektedir. Gediz Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Proje fişi ilgili kurumlara iletilmiş olup değerlendirme süreci devam etmektedir. 17 İklim Değişikliğine Uyum Faaliyetlerinin 3 Nehir Havzasında (Çoruh, Susurluk ve Batı Akdeniz) Belirlenerek Geliştirilmesi Proje fişi ilgili kurumlara iletilmiş olup değerlendirme süreci devam etmektedir. 15

16 16

17 Ulusal Projeler Tamamlanan ve Devam Eden No Adı Bütçesi 1 2 Havza Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması 11 Havza Koruma Eylem Planı Tedbir Stratejisi Belgesi TL TL Başlangıç-Bitiş Tarihi Aralık Aralık Proje İşini Yürüten Kurum veya Firma TÜBİTAK -MAM Arbiotek Proje tamamlanmak üzeredir. Proje tamamlanmıştır. 3 Ilısu Bilim Komitesi TL Bilim AR-GE Teknolojik Çözümler Çevre Proje Merkezi İnşaat San.Ltd.Şti. (pilot olarak) ve Bilim Mühendislik Çevre Teknolojileri ve Ölçüm Hizm.İnş.Tic.San.Lt d.şti. İş Ortaklığı Proje çerçevesinde 2013 yılında yapılması gereken arazi çalışmaları saha toplantıları ve Bakanlık toplantıları tamamlanmıştır. 17

18 No Adı Bütçesi 4 5 Eğirdir Gölü Özel Hüküm Belirleme ve Havza Koruma Planı Atatürk Baraj Gölü Özel Hüküm Belirleme ve Havza Koruma Planı Ulusal Projeler Tamamlanan ve Devam Eden Mülga ÇOB Tarafında n yapıldı Başlangı ç-bitiş Tarihi Mülga ÇOB Tarafında 2011 n yapıldı Proje İşini Yürüten Kurum veya Firma TÜBİTAK -MAM TÜBİTAK -MAM İçme ve Kullanma Suyu Kaynağı Olarak Kullanılan Eğirdir Gölü Özel Hüküm Belirleme ve Havza Koruma Planı kapsamında belirlenen özel hükümler tarihinde Isparta Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Atatürk Baraj Gölü nün Korunması ve Özel Hüküm Belirlenmesi projesi Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 2011 yılında tamamlanmış olup özel hükümler 7 Mayıs 2013'te Şanlıurfa'da, 1 Haziran 2013'te Diyarbakır'da ve 11 Haziran 2013'te Adıyaman'da mahalli gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 6 Porsuk Baraj Gölü Özel Hüküm Belirleme ve Havza Koruma Planı Kütahya İl Özel İdaresi 2011 tarafında n yapıldı İçme ve Kullanma Suyu Kaynağı Olarak Porsuk AKS Barajının Korunması ve Özel Hüküm Belirlenmesi Planlama Çalışması sonucunda oluşturulan özel hükümler Müh tarihinde Kütahya ilinde, LTD. ŞTİ. tarihinde Eskişehir ilinde mahalli gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 18

19 Ulusal Projeler Tamamlanan ve Devam Eden No Adı Gökçe Baraj Gölü Özel Hüküm Belirleme ve Havza Koruma Planı Kartalkaya Baraj Gölü Özel Hüküm Belirleme ve Havza Koruma Planı Beyşehir Gölü Karacaören I&II Baraj Gölleri Özel Hüküm Belirleme ve Havza Koruma Planı Bütçes i Mülga ÇOB Tarafın dan yapıldı Mülga ÇOB Tarafın dan yapıldı ,00 (KDV dahil) Başlangıç- Bitiş Tarihi Proje İşini Yürüten Kurum veya Firma SELİN İnşaat Turizm Müşavirlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. SELİN İnşaat Turizm Müşavirlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti TUBİTAK-MAM Gökçe Baraj Gölü Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme Çalışması 01 Mayıs 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kartalkaya Baraj Gölü Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme Çalışması 28 Eylül 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Karacaören I&II Baraj Gölü için Çalışma Programı Aralık 2011 de, Başlangıç raporu Ekim 2012 de, Gelişme Raporu Mayıs 2013 te, Taslak Nihai Rapor ise Ağustos 2013 te Bakanlığımıza iletilmiştir. Taslak özel hükümler proje sonucunda çıkarılmamıştır. Proje süresinin yüklenici talebine istinaden en az 6 ay uzatılması gerekmektedir. 19

20 Ulusal Projeler Tamamlanan ve Devam Eden No Adı Bütçesi Gördes Baraj Gölü Özel Hüküm Belirleme ve Havza Koruma Planı Sapanca Gölü Özel Hüküm Belirleme ve Havza Koruma Planı Akçay Baraj Gölü Özel Hüküm Belirleme ve Havza Koruma Planı Yuvacık Baraj Gölü Özel Hüküm Belirleme ve Havza Koruma Planı Namazgah Baraj Gölü Özel Hüküm Belirleme ve Havza Koruma Planı ,0 0 (KDV Dahil) Başlangıç- Bitiş Tarihi Proje İşini Yürüten Kurum veya Firma AKS Planlama Müh. LTD. ŞTİ. İSU ve SASKİ tarafından İSU ve SASKİ yapılmakt adır SASKİ tarafından SASKİ yapılmakt adır İSU tarafından yapılmakt adır İSU tarafından yapılmakt adır İSU İSU Proje Temmuz 2013'te başlamış olup, Ağustos 2013'te çalışma programı teslim edilmiştir, Poje Ara Raporu Şubat 2014'te Bakanlığımıza teslim edilecektir. İSU ve SASKi tarafından proje için gerekli verilerin temin edilmesi ve sonuç raporunun hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. 20

21 Ulusal Projeler Tamamlanan ve Devam Eden No Adı Bütçesi Başlangıç- Bitiş Tarihi Proje İşini Yürüten Kurum veya Firma Türkiye'nin Su Ayakizi Sponsor Firma vasıtasıy la gerçekle ştrilmekt edir Tehlikeli Madde 0 TL Kirliliğinin Kontrolüne (KDV İlişkin Proje Hariç) Şubat 2013-Ocak 2014 Aralık Aralık 2013 Orman ve Su İşleri Bakanlığı WWF Türkiye ortaklığında OMO-Unilever sponsorluğunda İO Çevre Çözümleri Ar-Ge Ltd. Şti. Projenin sonuç raporu yayımlanmak üzere hazırdır. Raporun yayımlanmasını müteakiben proje tamamlanacaktır. Ülkemizde Endüstriyel atıksularda ve evsel atıksularda bulunması muhtemel tehlikeli maddelerin tespit edilmiş ve bu maddeler için ulusal bazda geçerli olacak çevresel kalite standartları belirbelirlenmiştir. 21

22 Ulusal Projeler Tamamlanan ve Devam Eden No Adı Bütçesi Başlangıçbitiş tarihi Bitki Koruma Ürünlerinin Kullanımı Neticesinde Meydana Gelen Su Kirliliğinin Tespiti ve Madde veya Madde Grubu Bazında Çevresel Kalite Standartlarının Belirlenmesi Ülkemiz Kıyı ve Geçiş Sularında Tehlikeli Maddelerin Tespiti ve Ekolojik Kıyı Dinamiği TL (KDV Hariç) TL (KDV Hariç) Kasım 2012-Kasım 2014 Ağustos 2012-Ekim 2014 Proje işini yürüten kurum veya firma TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Proje ile Türkiye'de bitki koruma ürünlerinin kullanımı sonucunda meydana gelen su kirliliği tespit edilecek ve bu maddeler için çevresel kalite standartları geliştirilecektir. Proje ile; kentsel ve endüstriyel deşarjlar sonucunda kıyı ve geçiş sularında bulunan ve/veya bulunması muhtemel tehlikeli madde ve madde gruplarının tespit edilmesi, ekosisteme olan etkilerinin değerlendirilmesi ve bu madde ve madde grupları için çevresel kalite standartlarının belirlenmesi hedeflenmektedir. 22

23 No Adı Bütçesi Ülkemiz Su Kaynaklarının Korunması için Günlük Maksimum Toplam Yük Yaklaşımının Uygulanabilirliğinin Araştırılması Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması Susurluk Pilot Havzasında Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı İşletmeleri Atıklarının Entegre Yönetiminin Araştırılması Ulusal Projeler Tamamlanan ve Devam Eden ,0 0 TL (KDV Hariç) TL (KDV Hariç) (KDV Hariç) Proje İşini Başlangıç Yürüten -Bitiş Kurum veya Tarihi Firma Ekim Aralık 2013 Aralık Haziran 2016 Aralık 2013 Proaktifsu Mühendislik Danışmanlık Analiz San. ve Tic. Ltd. Şti. Süleyman Demirel Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Arıt Çevre Teknolojileri Araştırma Geliştirme Limited Şirketi Proje ile; ABD-EPA tarafından alıcı ortam su kalitesinin korunmasında uygulanan günlük maksimum toplam yük (GMTY) yaklaşımının irdelenmesi, bu yaklaşımın AB mevzuatındaki yaklaşımlarla karşılaştırmasının yapılması, Nilüfer çayı alt havzasında Ülkemize özgü uygulanması yapıalcaktır. Proje ile; yerüstü, kıyı vegeçiş suları için çevresel kalite hedeflerin, AB Su Çerçeve Direktifi ile uyumlu biçimde belirlenmesi; diğer havzalara uygulanabilecek metodolojinin geliştirilmesi ve pilot bölge özelinde önlemler programının oluşturulması hedeflenmektedir. Susurluk pilot havzasında, sofralık zeytin ve zeytinyağı üretimi sonrasında ortaya çıkan sıvı ve katı atıkların bütüncül yönetiminin uygulanabilirliğinin araştırılması yapılmaktadır. 23

24 No Adı Bütçesi İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Tasarım Esaslarının ve Normlarının Belirlenmesi ve Rehber Kitap Hazırlanması Türkiye de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Esaslarının, Normlarının Belirlenmesi ve Rehber Kitapçık Hazırlanması Ulusal Projeler Tamamlanan ve Devam Eden Başlangıç -Bitiş Tarihi Mayıs (KDV Hariç) Kasım 2013 Eylül TL Aralık (KDV Hariç) TL (KDV Hariç) Mart Haziran 2012 Proje İşini Yürüten Kurum veya Firma İçme suyu arıtma tesislerinde uygulanmak üzere norm ve standartların belirlenmesi YTÜ maksadıyla DIN, TSE, BS, ASTM vb. normlar Teknoloji ve içme suyu arıtımına ilişkin literatür Transfer dikkate alınarak Su Arıtma Tesislerinin Merkezi A.Ş. Tasarım ve İşletme Esasları rehber kitabı hazırlanmıştır. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Odakent Altyapı ve Çevre Çözümleri, Mühendislik, Müşavirlik, Araştırma ve Geliştirme Tic. Ltd.Şti. Hassas su alanları ve bu alanları etkileyen alt havzalardaki noktasal ve yayılı kaynakların kirliliğin giderilmesi için tedbirler belirlenecek ve bu konuda mevzuat ve rehber döküman hazırlanacak ve ilgili kurumların tedbir alması sağlanacaktır Atıksu arıtma tesislerinde uygulanmak üzere norm ve standartların belirlenmesi maksadıyla DIN, Alman ATV Standartları, ABD 10 Eyalet Atıksu Arıtma Tesisi Tasarım Kılavuzu, TSE standartları, Malezya Su Birliği Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarımı Kılavuzu dikkate alınarak «Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Esaslarının, Normlarının Belirlenmesi» rehber kitabı 24 hazırlatılmıştır.

25 No Adı Bütçesi Ulusal Projeler Tamamlanan ve Devam Eden Başlangı ç-bitiş Tarihi Otomatik Sürekli Ölçüm İstasyonlarının TL Kurulması Atatürk Baraj Gölü Koruma Havza İzleme ve Referans Noktalarının Belirlenmesi TL TL Ulusal Su Bilgi Sistemi TL Fizibilite Etüdü Proje İşini Yürüten Kurum veya Firma Referans Çevre Teknolojileri Makine Bilişim İth-İhr. Dan. Tic.Ltd Yüklenici Firma Geosys Ltd.Şti. Ergene-Meriç Havzasına 5 adet gerçek zamanlı izleme istasyonları kurularak havzanın mevcut su kalitesinin anlık tespitinin yapılması amaçlanmaktadır. Ocak 2014 itibarı ile de veri aktarımı sağlanmış olacaktır. Atatürk Baraj Gölüne kurulacak olan 4 adet gerçek zamanlı izleme istasyonu ile içme suyu maksadıyla da kullanılan baraj gölünün su kalitesi anlık olarak izlenecektir. Mart 2014 tarihi itibarıyla yeniden ihaleye çıkılması planlanmaktadır. Proje ile 25 havzada Su Çerçeve Direktifine göre su kalitesi izleme çalışmaları yürütülecektir yılında 5 havzada (Akarçay, Ergene, Gediz, Sakarya ve Susurluk) izleme çalışmaları tamamlanmıştır. Projenin ikinci aşamasında 5 havzada (Konya, K.Menderes, Kızılırmak, Marmara ve Antalya) izleme çalışmalarına Ekim 2013 tarihi itibarıyla başlanılmıştır. Aynı zamanda Mart 2014 tarihinde projenin üçüncü aşaması olan 7 havza için ihaleye çıkılacaktır. USBS Fizibilite Etüdü Çalışması Danışmanlık Hizmet Alımı İşi olarak ihale edilmiş olup,yüklenici Firma tarafından Fizibilite sonucu 25 oluşan çıktılar teslim alınmıştır.

26 Ulusal Projeler Tamamlanan ve Devam Eden No Adı Bütçesi Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması İşi Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması İşi İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Başlangıç- Bitiş Tarihi TL (KDV Dahil) TL (KDV Dahil) TL (KDV Dahil) Proje İşini Yürüten Kurum veya Firma Temelsu Uluslararası Müh. Hiz. A.Ş. DOLSAR Mühendislik LTD. ŞTİ. AKAR-SU Mühendislik Müşavirlik Limited Şirketi Ön rapor tamamlanmış olup müteakip çalışmalara geçilerek 1. Hakediş ödenmiştir. Ön rapor tamamlanmış olup müteakip çalışmalara geçilerek 1. Hakediş ödenmiştir. İş programı onaylanmış olup müteakip çalışmalara geçilerek 1. Hakediş ödenmiştir. 26

27 27

28 No Adı Tahmini Bütçesi Başlangıç- Bitiş Tarihi Havza Yönetim TL Projeleri Havza Yönetim TL Planı Sektörel Su Tahsis Planı Yapımı TL Mamasın Baraj Gölü Özel Hüküm TL Belirleme ve Havza Koruma Planı Ulusal Projeler Ana Başlığın altında Kalkınma Bakanlığı 2014 yılı yatırım bütçesi Kalkınma Bakanlığı destekli proje 2014 yılı içerisinde ihale hazırlıkları gerçekleştirilerek başlaması ve 2015 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Kalkınma Bakanlığı 2014 yılı yatırım bütçesi 18 Havza için Nehir Havza Yönetim Planlarının ulusal bütçeden yapılması planlanmıştır yılında Proje ihale süreci yürütülmüş olup, yeterli sayıda katılım olmaması sebebiyle iptal edilmiştir, süre uzatımı ve gerekli düzenlemeleri müteakip yeniden ihale edilmesi planlanmaktadır. Mamasın Baraj Gölü havzası için yüzey ve yeraltı sularının miktarlarının, özelliklerinin ve kirlilik durumunun ve havzadaki diğer faaliyetlerin dikkate alınarak havzaya özgü koruma planının oluşturulması 28 hedeflenmektedir.

29 No Adı Tahmini Bütçesi Ulusal Projeler Başlangıç- Bitiş Tarihi Birecik Baraj Gölü Özel Hüküm Belirleme ve Havza Koruma Planı Sapanca Gölü için "Model (hidrolojik, kalite ve ekolojik) Kurulması ve Çalıştırılması" Entegre Havza Yönetimi Havza Bazında Sektörel Su Tahsisine Yönelik Planlama Modeli Geliştirilmesi 200 milyon ABD$ Kalkınma Bakanlığı 2014 yılı yatırım bütçesi Kalkınma Bakanlığı 2014 yılı yatırım bütçesi 2014 yılı Dünya içerisinde Bankası - başlaması Kalkınma hedeflenmekte Bakanlığı dir. TÜBİTAK - KAMAG Birecik Baraj Gölü havzası yüzey ve yeraltı sularının miktarlarının, özelliklerinin ve kirlilik durumunun ve havzadaki diğer faaliyetlerin dikkate alınarak havzaya özgü koruma planının oluşturulması hedeflenmektedir.. Sapanca Gölü'nün su kalitesi ve miktarının korunması amacıyla alınması gereken önlemlerin belirlenmesine bilimsel altlık oluşturması amacıyla "Sapanca Gölü Modeli" oluşturulması hedeflenmektedir. Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı ile görüşmeler devam etmektedir. Çağrı Dokümanı Hazırlanacak AR-GE Nitelikli Projeler Başlığı listesinde 5. sırada yer alan projenin, 2014 yılı içinde çağrıya çıkması beklenmektedir. 29

30 No 9 Adı Yüzeysel Sular ile Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Kıyı Sularında Siyanobakteriler için Alarm Seviyelerinin ve Limitlerin Belirlenmesi Tahmini Bütçesi Ulusal Projeler Başlangıç- Bitiş Tarihi TL (KDV Hariç) Belirlenecek pilot alanlarda siyanobakterilerin artış gösterdiği potansiyel alanlar belirlenerek bu bölgelerde siyanobakteriler için kalite standartları belirlenecek ve karşı gerekli mücadele ve müdahale yöntemleri ortaya konulacaktır Beyşehir Gölünde Hidrolojik, Hidrojeolojik Durumun Tespiti ve Modellenmesi TL Yeraltı Sularının Miktar ve Kalite Özelliklerinin Ortaya Konması ve Değerlendirilmesi Konusunda Metodoloji(ler)/Yöntem(ler) TL Oluşturulması ve Uygulanması: Gediz Havzası Örnek Çalışması Beyşehir Gölü için hidrolojik ve kalite modellerin de içinde yer aldığı kapsamlı bir hidrolojik ve hidrojeolojik çalışma yaptırılacak Söz konusu proje, yerüstü ve yeraltı sularının miktarlarının hidrolojik yönden modellenmesi bakımından ülkemiz adına önemli bir adım olacaktır. Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Yönetmeliği nin uygulama adımlarının ülkemiz koşullarında uygulanabilmesi maksadıyla ortak metodolojilerin geliştirilmesi ve Gediz Havzasında bu yöntem ve metodolojileri yoluyla yönetmeliğin uygulanması 30 amaçlanmaktadır

31 Ulusal Projeler No Adı Tahmini Bütçesi Başlangıç- Bitiş Tarihi Ergene Havzasında Arıtılmış Atıksuların Sulamada Kullanılmasının Uygulanabilirliğinin Araştırılması Ergene Havzasında Entegre Arıtma Çamuru Yönetiminin Fizibilitesinin Yapılması TL (KDV Hariç) TL (KDV Hariç) Şubat- Mayıs 2014 Haziran- Eylül 2014 Ergene Havzasındaki nüfusu ve üzeri ilçe belediyelerinin evsel atıksularının arıtım sonrasında sulamada kullanılabilirliğinin araştırılarak, Ergene Havzası genelinde tarımsal sulama suyu ihtiyacındaki açığın giderilmesi hedeflenmektedir Ergene havzasında evsel ve endüstriyel atıksuların arıtımı neticesinde meydana gelen arıtma çamuru miktarının ve en uygun bertaraf yöntemleri belirlenecektir. 14 GAP Bölgesinde Sulama Suyu Kalitesinin Belirlenmesi ve Sulamadan Dönen Suların Kalitesinin İyileştirilmesi TL GAP pilot bölgesinde Drenaj sulama sularının kalitesi ve içerdiği kirleticiler araştırılacak, bu suların kalitesinin iyileştirilmesi ve ardından yeniden kullanılması için uygun metotlar tespit edilecektir. 31

32 No Adı Ulusal Projeler Tahmini Bütçesi Başlangıç- Bitiş Tarihi 15 Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması ~ TL Proje kapsamında ülke genelinde yapılacak envanter çalışması ve 8 havzada yapılacak izleme çalışması sonucunda ülkemize özgü sucul flora ve fauna listelerinin oluşturulması, ekolojik durumlarının belirlenmesi hedeflenmektedir. Biyolojik izleme sonuçlarının kullanılması ile su kalitesi değerlendirmesinin yapılabilmesi için ülkemize özgü sistemin kurulması hedeflenmektedir. 16 Hidromorfolojik indeks geliştirme projesi Maliyet çalışmaları devam etmektedir / 2016 Seçilen bir havza ve/veya havzalarda hidrolojik ve hidromorfolojik izlemeler yapılarak Ülkemize uygun Hidromorfolojik indeks geliştirilecektir. 17 Ulusal Su Bilgi Sisteminin Kurulması TL (değiştirilebilir) sonu Ülkemizdeki bütün su ile ilgili verilerin tek bir sistemde toplanacağı Ulusal Su Bilgi Sisteminin Kurulması çalışmasına başlanılması planlanmakatadr. 32

33 Ulusal Projeler No Adı Antalya Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanma sı İşi Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanma sı İşi Tahmini Bütçesi (KDV Dahil) (KDV Dahil) Başlangıç-Bitiş Tarihi İhale süreci devam etmektedir İhale süreci devam etmektedir Sözleşmeye davet yazısı yazıldı. Ocak ayı içerisinde sözleşmenin imzalanması beklenmektedir. İşin İhalesi tarihinde yapılacaktır. 33

34 TEŞEKKÜRLER 34

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Türkiye de Su Yönetiminin Değişimi Taner KİMENÇE, Altunkaya ÇAVUŞ,Burhan Fuat Çankaya 31 Ocak 2017 HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Havza Koruma Eylem Planları ile Ülkemizde bulunan 25 Nehir Havzasının

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Su Çerçeve Direktifi ve Genel Kavramlar. Ülkemizde Yapılan Çalışmalar. Belirli kirleticiler ve ÇKS leri. Alıcı ortam bazlı deşarj standartları

Su Çerçeve Direktifi ve Genel Kavramlar. Ülkemizde Yapılan Çalışmalar. Belirli kirleticiler ve ÇKS leri. Alıcı ortam bazlı deşarj standartları Su Çerçeve Direktifi ve Genel Kavramlar Ülkemizde Yapılan Çalışmalar Belirli kirleticiler ve ÇKS leri Alıcı ortam bazlı deşarj standartları Hassas alanlar İzleme programları Denizlerde kirlilik izleme

Detaylı

ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ

ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ NEHĠR HAVZA YÖNETĠM PLANLARI, SU ÇERÇEVE DĠREKTĠFĠ VE BU KAPSAMDA DSĠ TARAFINDAN YAPILAN YERÜSTÜ SU KALĠTESĠ

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31 İçerik Dünyadaki su potansiyeline bakış Türkiye deki su potansiyeline bakış Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Görevleri Mevzuat Çalışmaları Yapılan Faaliyetler Su Tasarrufu Eylem Planı Su Ayakizi Çalışmaları

Detaylı

TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ ÖZEL HÜKÜM PROJELERİ

TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ ÖZEL HÜKÜM PROJELERİ TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ ÖZEL HÜKÜM PROJELERİ Eğirdir Beyşehir Karacaören Alt Havzaları ÖH Alanları Atatürk Baraj Gölü ÖH Alanı Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi için; İçme suyu kaynaklarının

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Ayla EFEOGLU Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü AB İle İlişkiler Şube Müdürü İÇERİK AB Su Çerçeve Direktifi hakkında genel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ MEDA FONU TÜRKİYE DEKİ ÇEVRE İLE İLGİLİ MEVZUATIN ANALİZİ PROJESİ: TAMAMLANDI 1 AVRUPA BİRLİĞİ İDARİ İŞBİRLİĞİ FONU TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN ÇEVRE ALANINDA ENTEGRE UYUMLAŞTIRMA STRATEJİSİ PROJESİ: TAMAMLANDI

Detaylı

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS YAPISI 08.12.2014 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı Su Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü 1 Sunum Planı Geçmiş Süreçler Gelecek

Detaylı

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetim Planlaması Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 03.11.2017 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Ülkemizde Atıksu Mevzuatı

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Prof. Dr.Lütfi AKCA Müsteşar

Prof. Dr.Lütfi AKCA Müsteşar Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması 21.yy da insanlığın en önemli sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Dünya nüfusundaki hızlı artışla beraber, doğal kaynakların

Detaylı

Havza Ölçeğinde Sektörel Su Tahsis Planı Uygulaması

Havza Ölçeğinde Sektörel Su Tahsis Planı Uygulaması Havza Ölçeğinde Sektörel Su Tahsis Planı Uygulaması Su Politikaları Derneği Hidropolitik Akademi Su Yönetiminde Değişim Etkinlikleri 6 Şubat 2016 Sunan: Hamza Özgüler Proje Teknik Koordinatörü ALFAR Proje

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI ve ÇALIŞTAYI 10-11 ŞUBAT 2014

TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI ve ÇALIŞTAYI 10-11 ŞUBAT 2014 TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI ve ÇALIŞTAYI 10-11 ŞUBAT 2014 Su Kalitesi Çalışma Grubu Prof. Dr. Nilgün HARMANCIOĞLU (DEÜ SUMER) Fikriye Baltacı (DSİ Genel Müdürlüğü) SU KALİTESİ

Detaylı

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü GÜNDEM Büyük Melen Havzası nın Konumu ve Önemi Büyük Melen Havzası ndan İstanbul a Su Temini Projesi

Detaylı

GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir

GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir 1/15 GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir 2/15 Gediz Havza Koruma Eylem Planı (2008) Gediz Havza Koruma Revize Eylem Planı

Detaylı

SU EKONOMİSİ VE VERİMLİLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SU EKONOMİSİ VE VERİMLİLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SU EKONOMİSİ VE VERİMLİLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 Şube Müdürü V. Şehir Plancısı/Ekonomist Bahar SEL Mühendis Çevre Mühendisi Aslıhan KORKMAZ (ücretsiz izinli) Uzman Çevre Mühendisi Alev ADIGÜZEL Uzman Yardımcısı

Detaylı

SU YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR ve BİLEŞENLER; TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. Cumali KINACI Su Yönetimi Genel Müdürü

SU YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR ve BİLEŞENLER; TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. Cumali KINACI Su Yönetimi Genel Müdürü SU YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR ve BİLEŞENLER; TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ Prof. Dr. Cumali KINACI Su Yönetimi Genel Müdürü 1. GİRİŞ: Suların Faydalı Kullanımları İçme ve Kullanma Suyu Temini Doğal Hayatın Devamının

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum Faaliyetleri

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum Faaliyetleri T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Huri EYÜBOĞLU Şub. Müd. huri.eyuboglu@csb.gov.tr İSTANBUL SUNUM İÇERİĞİ SINHA PROJESİ Türkiye Kıyılarında Kentsel Atıksu Yönetimi: Sıcak Nokta ve Hassas Alanların

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA ) PROJELERİ Bilgisayar destekli Tasarım Programı olan NetCAD 6.0 Müdürlüğümüz personellerine Teknik Destek Faaliyet Programı

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı Dr. Şafak HENGİRMEN TERCAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı safakhengirmen@hotmail.com Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Finansman

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzin ve

Detaylı

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ nde AB PERSPEKTİFİ. Hülya GÜNAYDIN 14 Ocak 2010

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ nde AB PERSPEKTİFİ. Hülya GÜNAYDIN 14 Ocak 2010 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ nde AB PERSPEKTİFİ Hülya GÜNAYDIN 14 Ocak 2010 Proje Döngüsü Yönetimi nedir? Mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMI

ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMI ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMI Almila Nur BAHAR Çevre ve Orman Bakanlığı IPA Koordinasyon ve Uygulama Merkezi 02 Şubat 2010, Ankara ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMI (ÇOP) Çevre Operasyonel Programı Avrupa Birliği

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü Nisan 2010 Ankara ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre ve Orman Bakanlığı : Politika ve prensipleri belirleme, Mevzuat

Detaylı

Yeryüzünün %70 i su kaplı (sıvı veya kar/buz) Yeryüzündeki toplam su hacmi 1,4 milyar m3. Ancak sadece yaklaşık %3 ü tatlı su

Yeryüzünün %70 i su kaplı (sıvı veya kar/buz) Yeryüzündeki toplam su hacmi 1,4 milyar m3. Ancak sadece yaklaşık %3 ü tatlı su Yeryüzünün %70 i su kaplı (sıvı veya kar/buz) Yeryüzündeki toplam su hacmi 1,4 milyar m3 Ancak sadece yaklaşık %3 ü tatlı su 2 Temiz suların büyük bölümü buzullarda Şu anda temiz suların %1 ine ulaşılabilmektedir.

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE NEHİR HAVZASI YÖNETİM PLANI. Huriye İNCECİK CEYLAN Orman ve Su İşleri Uzmanı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE NEHİR HAVZASI YÖNETİM PLANI. Huriye İNCECİK CEYLAN Orman ve Su İşleri Uzmanı AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE NEHİR HAVZASI YÖNETİM PLANI Huriye İNCECİK CEYLAN Orman ve Su İşleri Uzmanı 14 Ekim 2015 İÇERİK AB Su Çerçeve Direktifi (SÇD) SÇD Amacı SÇD Hedefleri SÇD Önemli Konular

Detaylı

Su Hayatı, Biz Suyu Şekillendiriyoruz... 1993 den beri...

Su Hayatı, Biz Suyu Şekillendiriyoruz... 1993 den beri... Su Hayatı, Biz Suyu Şekillendiriyoruz... 1993 den beri... HAKKIMIZDA AKAR-SU Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. 1993 yılında kurulmuş olan çeşitli alanlardaki geniş kapsamlı projelerle ilgili mühendislik,

Detaylı

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Aralık 2013 1 2

Detaylı

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 )

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 ) SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 KONU: Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı GENELGE ( 2006/15 ) Çok çeşitli amaçlarla su kaynaklarına olan hızlı talep artışının karşılanması,

Detaylı

2

2 1 2 3 4 5 sağlık ve koruyucu sağlık (sanitasyon) için gerekli olan suya sahip olmayan nüfusun, 2015 yılına kadar yarıya indirilmesi 6 Uluslararası Su ve Çevre Konferansı irlanda nın Dublin Kenti nde 26-31

Detaylı

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KİRLENMİŞ SAHALAR BİLGİ SİSTEMİ

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KİRLENMİŞ SAHALAR BİLGİ SİSTEMİ NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KİRLENMİŞ SAHALAR BİLGİ SİSTEMİ Gökhan ÖKTEM Çevre Mühendisi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü - Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı - Toprak Kirliliği Kontrolü

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Projeye

Detaylı

Endüstriyel Deşarjlarda Mikrokirletici Kontrolü: Çevresel Kalite Standartlarının Sağlanması İçin Uygulanması Gereken Kontrol Stratejileri

Endüstriyel Deşarjlarda Mikrokirletici Kontrolü: Çevresel Kalite Standartlarının Sağlanması İçin Uygulanması Gereken Kontrol Stratejileri Endüstriyel Deşarjlarda Mikrokirletici Kontrolü: Çevresel Kalite Standartlarının Sağlanması İçin Uygulanması Gereken Kontrol Stratejileri Tolga Pilevneli Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimyasalların Kontrolü

Detaylı

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Su, tüm canlılar için bir ihtiyaçtır. Su Kaynaklarının

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Karbon Saydamlık Projesi Sektörel İklim Değişikliği Yaklaşımları Çalıştayı Tuğba ALTINIIŞIK DİNÇBAŞ 27 Şubat 2012 İstanbul İÇERİK Türkiye Sanayi Strateji Belgesi

Detaylı

Tehlikeli Kimyasal Nedir Tehlikeli Kimyasalların Sucul Çevre Açısından Önemi ve Kontrolü Çevresel Kalite Standartları Yasal Dayanak Yürütülen

Tehlikeli Kimyasal Nedir Tehlikeli Kimyasalların Sucul Çevre Açısından Önemi ve Kontrolü Çevresel Kalite Standartları Yasal Dayanak Yürütülen Tehlikeli Kimyasal Nedir Tehlikeli Kimyasalların Sucul Çevre Açısından Önemi ve Kontrolü Çevresel Kalite Standartları Yasal Dayanak Yürütülen Çalışmalar Ulusal Mevzuatta Yer Alacak Tehlikeli Kimyasalların

Detaylı

SUNUMUN İÇERİĞİ. 3) AB sürecinde Gerçekleştirilen Diğer Çalışmalar. 4) AB Müzakerelerine Hazırlık Çalışmaları ve Son Gelişmeler

SUNUMUN İÇERİĞİ. 3) AB sürecinde Gerçekleştirilen Diğer Çalışmalar. 4) AB Müzakerelerine Hazırlık Çalışmaları ve Son Gelişmeler TÜRKİYE ve AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ ÇEVRE SEKTÖRÜ Sedat KADIOĞLU Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanı Tel: 207 54 11 Faks:207 54 54 e-posta: skadioglu@cevreorman.gov.tr SUNUMUN İÇERİĞİ 1) Türkiye AB İlişkileri

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

İçerik. Türkiye de Su Yönetimi. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Çalışmaları

İçerik. Türkiye de Su Yönetimi. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Çalışmaları İçerik Türkiye de Su Yönetimi İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Çalışmaları 2 Türkiye nin Su Potansiyeli Yıllık Yağış : 501 milyar m 3 Yıllık Kullanılabilir Yerüstü Suyu : 98 milyar m 3 Yıllık

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM TANIM Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çevre

Detaylı

16-20 Mart 2015-İstanbul 1/28

16-20 Mart 2015-İstanbul 1/28 16-20 Mart 2015-İstanbul 1/28 2/28 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 1053 sayılı

Detaylı

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. ERGENE HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1. Dere yatakları temizleniyor, 2. Belediye AAT leri DSİ tarafından inşa ediliyor, 3. Islah Organize

Detaylı

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

TÜRKİYE DE KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ VE PLANLAMASI

TÜRKİYE DE KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ VE PLANLAMASI TÜRKİYE DE KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ VE PLANLAMASI Recep AKDENİZ Atıksu Yönetimi ve Planlama Şube Müdürü 17 Mart 2011 - Ankara BAKANLIĞIMIZIN GÖREV ÇERÇEVESİ Kentsel Altyapıda; Politika ve prensipleri belirleme,

Detaylı

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR Dr. Canan KARAKAġ ULUSOY Jeoloji Yüksek Mühendisi 26-30 Ekim 2015 12.11.2015 Antalya Kentsel Su Yönetiminin Evreleri Kentsel Su Temini ve Güvenliği

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Sanayi tesislerinin alıcı ortama olan etkilerinin ve kirlilik yükünün azaltılması, yeni tesislerin kurulmasına karar verilmesi aşamasında alıcı ortam kapasitesinin dikkate alınarak

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ Ülkü Füsun ERTÜRK Maden atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü Kimya Müh. Antalya, 24-26.04.2012 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Alt havza: Havza sularını denize boşaltan ana akarsuya bağlı, daha küçük akarsular veya göller için su toplama alanını,

YÖNETMELİK. b) Alt havza: Havza sularını denize boşaltan ana akarsuya bağlı, daha küçük akarsular veya göller için su toplama alanını, 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK SU HAVZALARININ KORUNMASI VE YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 Sunumun İçeriği Su Durumu ve Sektörlere Dağılımı Bakanlığımızın Görev Çerçevesi Çevre kanununda

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

Proje alanı, süresi ve bütçesi

Proje alanı, süresi ve bütçesi 1 Proje Gelişim Süreci Projenin amacı Proje alanı, süresi ve bütçesi İşbirliği yapılan kurumlar Proje Bileşenleri Proje Faaliyetleri 2/21 Mart 2011 Mart 2011 Mart 2012 Mart 2012 Haziran 2012 Haziran 2013

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

Grafik 16 - Yıllara Göre Çevre ve Çevresel Harcamaların GSYH deki Payları (%)

Grafik 16 - Yıllara Göre Çevre ve Çevresel Harcamaların GSYH deki Payları (%) ÇEVRE Çevreye ayrılan harcamaların payı giderek artmaktadır. Grafik 16 da sunulan 2008-2010 yılları arasındaki göstergelere göre yapılan çevre ve çevresel harcamaların GSYH içindeki payının 2008 de %1,09

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

EROZYON MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ & HAVZA VERİTABANININ OLUŞTURULMASI. Doğu Karadeniz Havzasının Su Çerçeve Direktifi Sınıflandırma Sistemi

EROZYON MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ & HAVZA VERİTABANININ OLUŞTURULMASI. Doğu Karadeniz Havzasının Su Çerçeve Direktifi Sınıflandırma Sistemi EROZYON MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ & HAVZA VERİTABANININ OLUŞTURULMASI Doğu Karadeniz Havzasının Su Çerçeve Direktifi Sınıflandırma Sistemi Havza Veritabanının Oluşturulması (ArcHydro) Baraj ve gölet gibi

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE TUNUS CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA ORMANCILIK ve SU ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE TUNUS CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA ORMANCILIK ve SU ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASI TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE TUNUS CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA ORMANCILIK ve SU ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

2011-2015 ULUSAL SULAK ALAN STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2011-2015 ULUSAL SULAK ALAN STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ULUSAL SULAK ALAN STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1. SULAK ALANLARDA ENVANTER, DEĞERLENDİRME VE İZLEME 1.1. yılı sonuna kadar Ulusal sulak alan envanterini Ramsar Bilgi Formu temelinde hazırlayarak bir rapor

Detaylı

SYGM ÇEVRE MÜHENDİSİ SEMİH EMLEKÇİ

SYGM ÇEVRE MÜHENDİSİ SEMİH EMLEKÇİ SYGM ÇEVRE MÜHENDİSİ SEMİH EMLEKÇİ SONUÇ VE DEĞERLENDİRME İÇERİK SUYUN ÖNEMİ TÜRKİYE DE SU AVRUPA BİRLİĞİ NDE SU KAYNAKLARI AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİNİN ANA PRENSİPLERİ TÜRKİYE DE SU

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ Dr. Bülent SELEK, Daire Başkanı - DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, ANKARA Yunus

Detaylı

Kullanan-Kirleten Kirleten Öder

Kullanan-Kirleten Kirleten Öder TC T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STATEJİSİ (UÇES) 2007-2023 2023 ANKARA 2007 İÇERİK İçindekiler Kısaltmalar Giriş Mevcut Durum Ulusal Çevre Stratejisinin Temel İlkeleri Türkiye nin

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

YÖNETMELİK SU HAVZALARININ KORUNMASI VE YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK SU HAVZALARININ KORUNMASI VE YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 28 Ekim 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30224 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK SU HAVZALARININ KORUNMASI VE YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK İZLEME PROGRAMI 1 Ergene Havzası Su Kalitesi İzleme Raporu

Detaylı

İçme Suyu kaynağı Olarak Sapanca Gölü nün Bütünleşik Yaklaşımlı Havza Yönetimi İle Korunması ve Güvenli Su Temini

İçme Suyu kaynağı Olarak Sapanca Gölü nün Bütünleşik Yaklaşımlı Havza Yönetimi İle Korunması ve Güvenli Su Temini İçme Suyu kaynağı Olarak Sapanca Gölü nün Bütünleşik Yaklaşımlı Havza Yönetimi İle Korunması ve Güvenli Su Temini Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü 29 Ekim 2015 Sunum içeriği I. Giriş II. Havza Korumada

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Çevre Mühendisliği Bölüm Tanıtımı

Akdeniz Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Çevre Mühendisliği Bölüm Tanıtımı Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Tanıtımı Haziran 2017 Çevre Mühendisliği Öncelikle, doğal kaynakları (hava, su, toprak) kirlenmeye karşı korumak Kirlenmiş ise, bunları temizlemek amacı ile

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Çevre Mühendisliği Nedir? Çevre sorunlarına çözüm bulan disiplinler arası bir mühendislik dalıdır. Çevre Mühendisleri doğal çevreyi

Detaylı

GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010

GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010 GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010 GAP Bölge Kalkınma İdaresi Temel hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının

Detaylı

SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ

SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ SUNUM İÇERİĞİ Su Çerçeve Direktifi Nehir Havza Yönetim Planı Su Kütlelerinin Karakterizasyonunun Belirlenmesi Çevresel Hedefler ve Durum Sınıflandırması Baskılar ve Etkiler Maliyet Etkinliği ve İzleme

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

Kentsel Atıksu Yönetimi

Kentsel Atıksu Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK K BAKANLIĞI Kentsel Atıksu Yönetimi Buğçe e DOĞAN ÇİMENTEPE Çevre ve Şehircilik Uzmanı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü 07-10 Haziran 2012 - İstanbul Sunumun İçeriği Bakanlığımızın

Detaylı

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum 6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum Su kalitesi istatistikleri konusunda, halen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 25 havzada nehir ve göl suyu kalitesi izleme çalışmaları

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ VE BAĞLI KURULUŞLARINCA YÜRÜTÜLEN AR-GE NİTELİKLİ PROJELER

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ VE BAĞLI KURULUŞLARINCA YÜRÜTÜLEN AR-GE NİTELİKLİ PROJELER ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ VE BAĞLI KURULUŞLARINCA YÜRÜTÜLEN AR-GE NİTELİKLİ PROJELER Yönetim Hizmetleri ve Proje İzleme Daire Başkanlığı ANKARA-2012 1 2 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ

Detaylı

Kırklareli 15 Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 25 Mayıs 2013, Cumartesi 15:30

Kırklareli 15 Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 25 Mayıs 2013, Cumartesi 15:30 Kırklareli 15 Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 25 Mayıs 2013, Cumartesi 15:30 Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Genel Müdürlerim, değerli konuklar, hanımefendiler,

Detaylı

SUSURLUK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI YILLAR

SUSURLUK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI YILLAR 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2030 2031-2040 ÇOB, DSİ, İB, Valilikler,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı 18 Ağustos 2009 - Şanlıurfa GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ

Detaylı

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE)

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) GÖRSEL MALZEME (FOTO, GRAFİK, ŞEKİL, LOGO VB.) GRAFİK VEYA TABLO (STRATEJİK PLANDA VERİLEN HEDEF VE ONLARA

Detaylı

TÜRKİYE DE DENİZ STRATEJİSİ ÇERÇEVE DİREKTİFİ KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ( )

TÜRKİYE DE DENİZ STRATEJİSİ ÇERÇEVE DİREKTİFİ KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ( ) TÜRKİYE DE DENİZ STRATEJİSİ ÇERÇEVE DİREKTİFİ KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ (06.04.2016) Saygıdeğer Büyükelçiler, Avrupa Birliği (AB) Delegasyonunun Çok Değerli Temsilcileri, Sayın Basın Mensuplarımız

Detaylı

Misyonumuz. Vizyonumuz

Misyonumuz. Vizyonumuz Temelleri 2001 yılında atılan PUSULA, son olarak 2007 yılında yeni ünvanıyla birlikte Çevre Teknolojileri, Arıtma Sistemleri ve Danışmanlık hizmet konularında son sürat faaliyetine devam etmektedir. PUSULA

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI SAMSUN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi (79.000 ha) 6360 sayılı

Detaylı