Yarışma Sınavı. A ) Üretim yöntem özelliğini B ) Fonksiyon özelliğini C ) Teknik fayda özelliğini D ) Görünüm özelliğini

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yarışma Sınavı. A ) Üretim yöntem özelliğini B ) Fonksiyon özelliğini C ) Teknik fayda özelliğini D ) Görünüm özelliğini"

Transkript

1 1 şağıdakilerden hangisi teknoloji ve tasarım programının ölçme ve değerlendirme araçlarından birisi değildir? ) Öğrencinin sözlü sunumu B ) Öğrencinin öz değerlendirmesi C ) Öğrenci ürün dosyası D ) Yazılı sınav 4 Tasarım, tescilli bir ürünün hangi özelliğini koruma altına almaktadır? ) Üretim yöntem özelliğini B ) Fonksiyon özelliğini C ) Teknik fayda özelliğini D ) Görünüm özelliğini 2 Teknoloji ve tasarım işliği hangi kuşakların çalışmaları yapılırken kullanılır? ) Kurgu - Yapım B ) Yalnız Yapım C ) Düzen - Kurgu D ) Düzen - Kurgu - Yapım E ) Düzen yapım 5 İyot yetersizliğinde ortaya çıkan hastalık hangisidir? ) Zayıflık B ) Osteoporoz C ) nemi D ) Guatr E ) Raşitizm 3 Kil ve balmumu gibi şekillendirmeye uygun maddeleri üç boyutlu şekillendiren ve heykelci kalemi diye de adlandırılan kalemin adı nedir? ) Modelaj kalemi B ) Kara kalem C ) Füzen kalemi D ) Kesik uçlu kalem 6 şağıdakilerden hangisi aile içi iletişimin önemlerinden biri değildir? ) ile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamaları için önemlidir B ) ile kaynaklarının kullanımında beraberliğin sağlanmasında C ) İşbirliği ve karar verme için gereklidir D ) Mesleki ilerlemede E ) Bireylerin davranışlarda koordinasyon ve aile amaçlarının belirlenmesinde 1

2 7 Hangisi sistire çeşitlerinden değildir? ) Saplı sistire B ) Üçgen sistire C ) Sistire rendesi D ) Kollu sistire E ) El sisriresi 8 Teknoloji ve tasarım dersi öğretim programı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? ) Süreçten çok ürün değerlendirilir. B ) Kuşakların işleniş sırası değiştirilemez. C ) Her kuşak içinde gerçekleştirilen bireysel etkinliklerin her biri puanla değerlendirilir. D ) Düzen kuşağındaki "İlk dım" temel etkinliği zümre kararı ile uygulanır. 10 şağıdakilerden hangisi, Teknoloji Tasarım programının içerdiği ortak beceri derslerinden birisi değildir? ) Matematik B ) Sosyoloji / Felsefe C ) Sosyal Bilgiler D ) Hayat Bilgisi E ) Beden Eğitimi 11 Resim ve heykelde yapılacak şeyin esas renk, çizgi ve biçimlerini koymaya ne denir? ) Renkli resim B ) Eskiz C ) Desen D ) Taslak 9 Kurgu kuşağı temel etkinliğinin grupça yaptırılmasının gerekçesi nedir? ) Grup çalışmasının faydalarını göstermek B ) Kullanacakları malzemeleri ve yöntemleri tanıtmak C ) Düşüncelerini özgürce ifade etmelerineimkan sağlamak D ) Yaptırılacak etkinliğin zamanını kısaltmak E ) Öğrencilerin birbirinden yardım almasını sağlamak 12 "Düşünelim Çözelim" etkinliğinde öğrenciler, yapmış oldukları çalışmaları hangi sıklıkta sınıfa aktarmalıdır? ) Etkinlik sonunda B ) ylık olarak C ) Öğrenci kendini hazır hissettiğinde D ) Haftalık olarak E ) Yıllık olarak 2

3 13 İnsanın; bedensel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik halinde olmasına ne ad verilir? ) Besin ögesi B ) Sağlık C ) Hastalık D ) Beslenme E ) Bağışıklık 14 şağıdakilerden hangisi Güneşin ısı ve ışığından faydalanılan alanlardan biri değildir? ) Tuz üretimi B ) Sıcak su elde edilmesi C ) Suyun damıtılması D ) Seraların ısıtılması E ) Ses yalıtımı 15 Teknoloji ve tasarım dersinde dereceli puanlama anahtarının kullanılma amacıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? ) Öğretmenlerin öğrencileri değerlendirmek için harcadıkları süreyi uzatır. B ) Öğrencilere kendi performanslarını değerlendirebilecekleri ölçütleri sağlar. C ) Öğretmenin, öğrencisinin çalışmasını değerlendirirken risk almasına olanak sağlar. D ) Öğrencinin değerlendirmeyi yalnızca ödül olarak anlamasına olanak sağlar. 16 Öğretmen, öğrencilerinden reklamdaki ürünleri farklı açılardan incelemelerini isteyerek, ürünlerdeki teknoloji, tasarım ve inovasyon yönlerini algılamalarını sağlamaya çalışmıştır. Bu uygulamada öğretmen öğrencilerini hangi açıdan geliştirmeye çalışmaktadır? ) Reklam ve pazarlama teknikleri hakkındaki görüşlerini geliştirmeye çalışmaktadır. B ) İnovasyonun neden önemli olduğunu geliştirmeye çalışmaktadır. C ) Hizmet inovasyonu fikrini geliştirmeye çalışmaktadır. D ) Bakış açılarını ve hayal dünyalarını geliştirmeye çalışmaktadır. 17 Renkli ya da renksiz,tonlu ya da tonsuz çizgi resimlere.denir. şağıdakilerden hangi kelime boş bırakılan yere en uygundur? ) Figür B ) Natürmort C ) Desen D ) Peyzaj E ) Denge 18 şağıdaki hangisi kurdele ile işleyerek yapılan tekniklerdendir? ) ltın iğne B ) Pul boncuk C ) Crayzi tekniği D ) Sap işi 3

4 19 İki yüzüde aynı görünen dokuma aşağıdakilerden hangisidir? ) Saten B ) Fay C ) Şifon D ) Tafta E ) Basma 20 Bireysel etkinliğini tamamlayan bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisini değerlendirilmek üzere öğretmenine teslim etmesi beklenmez? ) Etkinlik sürecini yansıtan diğer kanıtlar B ) Tasarım günlüğü C ) Gözlem formu D ) Öz değerlendirme formu E ) Grup değerlendirme formu 21 "Öğrenciler, düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme anlayışı geliştirirler." ifadesi hangi kuşağın genel beklentisidir? ) Kurgu B ) Tasarım C ) Yapım D ) Düzen E ) Pazarlama 22 "Birimden Bütüne" etkinliğinin uygulanmasında,"teknoloji ve Tasarım" dersi öğretmenleri öncelikle hangi zümre öğretmenleriyle işbirliği yapması gerekir? ) Matematik B ) Görsel Sanatlar C ) Fen ve Teknoloji D ) Türkçe E ) İngilizce 23 şağıdakilerden hangisi "Nasıl Tanıtalım" etkinliğini pazarlanabilir hâle getirme aşamasını başlatan öğrencilerin çalışmalarını gözlemlemekiçin kullanılan ölçütlerdendir? ) Tasarımı için marka belirleme B ) Basit denemeler yapma C ) Seçiminin nedenlerini açıklama D ) Tasarım önerisini projelendirme E ) Tasarım önerisini belirleme 24 Güzelliğin insan aklı ve duyguları üzerindeki etkilerini konu alarak ele alan felsefe dalı hangisidir? ) Fantastik B ) Psikoloji C ) Estetik D ) Mantık E ) Sosyoloji 4

5 25 şağıdakilerden hangisi "Teknoloji ve Tasarım"dersi programında yer verilen yaratıcı düşünceyi uyaran tekniklerden değildir? ) Beyin sıçramaları yapma B ) Benzer durumlardan yola çıkma C ) Tersi durumu düşünme D ) Rastgele bir resimden yola çıkma 28 "Teknoloji ve Tasarım" dersi kapsamında yıl sonunda "Teknoloji Şenliği" düzenlenmiştir. Yapılan bu etkinlikte, öncelikle ne amaçlanmıştır? ) Okulun başarısını velilere tanıtmak. B ) En yaratıcı öğrenciyi seçmek. C ) Öğrenci başarımlarını paylaşmak. D ) Yıl içinde gerçekleştirilen en iyi tasarımı belirlemek. E ) Öğrencinin para kazanması 26 Bir öğrenci yapım kuşağında gerçekleştirdiğibir tasarım için "Yaptığım tasarım insanların ne kadar ihtiyacını karşılıyor?" sorusunu araştırıyorsa; tasarım döngüsünün hangi aşamasında olduğu anlaşılır? ) Değerlendirme ve test etme B ) Tasarım önerisi geliştirme C ) Tasarım önerisi planlama D ) Değişiklik önerme 27 İki ağaç malzemeyi birleştirmek için birbirlerini tamamlayacak şekilde açılan delik veya oluklara ne denir? ) Kanal B ) Yanak C ) Makta D ) Zıvana E ) Havşa 29 şağıdaki ifadelerden hangisi yapım kuşağı için yanlıştır? ) Öğrenciler, ürünlerinde öğretmeninin gerekli gördüğü değişimler doğrultusunda ürün inovasyonu yaparlar. B ) Öğrenciler, tasarımlarını tanıtmaya yönelik etkinlikler planlayarak gerçekleştirirler. C ) Öğrenciler, çevrelerindeki oluşumları gözlemleyerek olanlar ile olması gerekenlerifark ederler. D ) Öğrenciler, diğer kuşaklarda geliştirdikleri becerilerini somut bir ürünle ortaya çıkarmada kullanırlar. 30 "Düşünelim Çözelim" etkinliğinin sonunda,öğrenciler hangi formları dolduracaklardır? ) Dereceli Puanlama - Öz Değerlendirme B ) Öz Değerlendirme - Grup Değerlendirme C ) Öz Değerlendirme - Gözlem D ) Gözlem - Grup Değerlendirme E ) Grup değerlendirme - Dereceli puanlama 5

6 31 Yumurtanın çırpılarak içerisine hava kabarcıklarının girmesi ile yağda pişirilen yumurtalara ne ad verilir? ) Kek B ) Çılbır C ) Rafadan D ) Omlet E ) Poşe 34 Öğretmen "Birimden Bütüne" etkinliğini gerçekleştirirken öğrencilere örnek düzen çalışmaları göstermiştir. Bu durum öğrencilerin hangi becerisini etkiler? ) İletişim B ) Okuduğunu anlama C ) Eleştirel düşünme D ) Karar verme E ) Yapıcı düşünme 32 şağıdakilerden hangisi "Tempera" sözcüğü ile eş anlamlıdır? ) Vernikli boya B ) Yağlı boya C ) Sulu boya D ) Reçineli boya E ) Tutkallı boya 35 şağıdakilerden hangisi Kıbrıs dendiğinde akla ilk gelen işlerden biri değildir? ) Örme sanatı B ) İğne işlemesi C ) Tığ işi D ) Lefkara E ) Koza 33 Testere ile kesmeye başlarken sol el baş parmağı nerede olmalıdır? ) Tutamak kısmında. B ) Lamanın sol yan yüzeyinde C ) İş parçası yüzeyinde. D ) Testere laması sırtında. doğru 36 şağıdakilerden hangisi araçsız yapılan bir örücülük çeşididir? ) Şiş örücülüğü B ) Tığ örücülüğü C ) Bitkisel örücülük D ) Danteller E ) Trikolar 6

7 37 şağıdaki araçlardan hangisi kakmacılıkta kullanılmaz? ) Kıl Testere B ) Makta C ) Sistre Ve Zımpara D ) Dekupaj Makinesi E ) İşkence 40 şağıdakilerden hangisi beslenmeyi tanımlar? ) Bireyin ihtiyaç duyduğu enerjiyi besinlerle almasıdır. B ) çlık hissini bastırmaktır. C ) Vücut için gereken besin ögelerinin yeterli ve dengeli olarak alınmasıdır. D ) Besin ögelerinin yapı taşlarına ayrılma işidir.. 38 şağıdaki bilgilerden hangisi hepatit B ile ilgilidir? ) Kalıcı etki bırakmadan tam iyleşme ile sonlanır B ) Hiç belirti vermeden de geçirilebilir C ) Su ve besinlerden bulaşır D ) Serum-Hepatiti olarakta bilinir E ) Bulaşma kan, tükrük,semen ve vajinal salgılarla olur 41 şağıdakilerden hangisi Lefkara işinde en yaygın kullanılan desenlerden biri değildir? ) Bordür B ) Dere C ) Çiçek D ) Yıldız E ) Yaprak 39 şağıdakilerden hangisi ahşap yapım tekniklerinde yan yana birleştirme çeşitlerinden değildir? ) Kavelalı birleştirme B ) Zıvanalı birleştirme C ) Kinişli paylı birleştirme D ) Düz birleştirme 42 şağıdakilerden hangisi uzun süre yiyecek saklama yöntemlerinden biri değildir? ) Dondurmak B ) Şeker, tuz ve baharat gibi doğal saklayıcılar eklemek C ) Kurutmak D ) Fermantasyon ile saklamak E ) Kavonoz içerisine koyarak 7

8 43 şağıdakilerden hangisi teras zemininin kaplandığı malzemedir? ) hşap B ) Cilalı parke C ) Cam D ) Seramik veya fayans 44 şağıdakilerden hangisi baskı resim tekniklerinden değildir? ) Serigrafi B ) Litografi C ) Linol D ) Gravür E ) Ofset 45 Metallerde birleştirme çeşitlerinden biri değildir? ) Kenet birleştirme B ) Perçinli birleştirme C ) Vidalı birleştirme D ) Lehimli birleştirme E ) Sistre ile birleştirme 46 şağıdakilerden hangisi oyma türlerinden değildir? 47 Yapım kuşağı etkinliğini gerçekleştiren bir 8.sınıf öğrencisinin "Pazarlanabilir hale getirme" basamağında aşağıdaki işlemlerden hangisini öncelikle yapması beklenir? ) mbalaj tasarlar. B ) Ürünün inovasyonunu yapar. C ) Slogan geliştirir. D ) Logo tasarlar. E ) Reklam tasarlar 48 şağıdakilerden hangisi yağlı boya yoğunluğunda, sulu boya parlaklığında, çabuk kuruyabilen boyadır? ) Pastel B ) krilik C ) Guaj D ) Kuru kalem E ) Kuru pastel 49 Desen çizerken nelerden faydalanarak çizim yapılabilir? ) Cansız varlıklar B ) Çiçek motifleri C ) Canlı varlıklar D ) Tabiattaki bitkiler ) Kesme oyma B ) Düz satıhlı oyma C ) Yüzey oyma D ) Eğri kesim oyma E ) Derin oyma 8

9 50 "Kurgu" kuşağının odak noktaları hangi seçenekte doğru verilmiştir? ) Üretelim Tanıtalım - Bütünde Farklılık Oluşturalım - Düşüncelerimizdeki Değişim ve Gelişim B ) Düşünelim Çözelim - Düşüncelerimizdeki Değişim ve Gelişim - Düşüncelerimizi Koruyalım C ) Düşünelim Çözelim - Üretiyoruz -Düşüncelerimizi Koruyalım D ) Nasıl Üretelim - Düşünelim Çözelim - Düşüncelerimizi Koruyalım E ) Düşüncelerimizdeki Değişim -Nasıl üretelim - Üretiyoruz 51 Endüstride, makine parçalarıın yapımı ve montajı için gerekli olan bütün bilgileri taşıyan, bir ölçek dahilinde ve belirili kurallara uygun olarak kağıt üzerine çizilen resimlere ne ad verilir? ) Serigrafi B ) Resim C ) Baskı Resim D ) Teknik Resim E ) Tipografi 52 Takıda boncukları ipe yada misinaya sabitlemek için kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir? ) Halka B ) Klips C ) Bit D ) Çivi E ) Düğüm 53 şağıdakilerden hangisi teknoloji ve tasarım dersi öğretim programının vizyonunda ifade edilen bireyin özelliklerinden değildir? ) Çözümleri tekrar eden B ) Öğrenmeyi öğrenen C ) Değişim ve gelişime açık D ) Yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş E ) Ezberleyici yaklaşım 54 Eve alınan temizlik maddelerini seçerken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? ) İçerdiği ana maddeler B ) Tanınan bir marka olması C ) Temzileme ve beyazlatma etkisinin yüksek olması D ) Kötü bir kokusunun olmamasına E ) Maddenin hangi amaçla kullanılacağı 55 Bir firmadaki tüm çalışanlar yaptıkları işle ilgili süreçleri iyileştirme konusunda söz sahibidir ve sürekli bu konuda kafa yorarlar. Önerilen iyileştirme fikirleri yöneticiler tarafından değerlendirilir ve uygun bulunanlar uygulamaya konulur. Çalışma ve iş yapış yöntemlerini geliştirirler. Farklılaştırma ve yenileştirme faaliyetlerini sürekli kılarlar. Yukarıda inovasyon türlerinden hangisi açıklanmıştır? ) Pazarlama inovasyonu B ) Hizmet inovasyonu C ) Organizasyonelinovasyon D ) Ürün inovasyonu 9

10 56 "Teknoloji ve Tasarım" programı birbirini tamamlayarak devam eden bir program anlayışına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiye göre "Teknoloji vetasarım" dersinin program anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? ) Sorun merkezli program anlayışı B ) Konu merkezli program anlayışı C ) Sonuç merkezli program anlayışı D ) Sarmal program anlayışı E ) Ünite merkezli program anlayışı 59 "Bulunan Eşyaları Sahiplerine Ulaştıralım" etkinliğinin yapılmasının asıl amacı nedir? ) Sorun çözümüne dayalı ürüne yönelik tasarım sürecini yaşatmak B ) Kayıp eşyaların sahiplerine ulaştırılmasının toplumsal bir sorun olup çözülmesi gerektiği C ) Öğrencilerin bireysel çalışmalarında yapacakları tasarımlar için el becerilerinin geliştirilmesi D ) Günümüzde azalmakta olan saygı ve sevgi ortamının sağlanmasına yönelik öğrencileri teşvik etmek E ) Eşyaların açık artırmada satılması 57 "Nitelikleri yönünden benzerlerinden ayrı ve üstün örnek yapıt." şağıdakilerden hangisinin tanımıdır? ) Özgün B ) Üslup C ) Özgün resim D ) Orijinal E ) Kopya 60 "Öğrenciler, düşüncelerini yasal korunma altına alma süreçlerini fark ederler." ifadesi hangi kuşağın genel beklentisidir? ) Düzen B ) Yapım C ) Kurgu D ) Üretim E ) Pazarlama 58 şağıdakilerden hangisi aplike yöntemlerinden biri değildir? ) çık aplike B ) Desenli aplike C ) Enkrüste aplike D ) raya geçirme E ) Kapalı 61 şağıdakilerden hangisi iş teknik dersinde proje ve tasarım çalışmalarında aranan özellik değildir? ) İlgi çekici olması B ) Süratli çalışması C ) Ekonomik olması D ) İhtiyaca uygunluğu E ) Çevre olanaklarını gözetmesi 10

11 62 şağıdakilerden hangisi öğrencinin ürün dosyasının amaçlarından birisi değildir? ) Öğrencinin gelişimini daha sağlıklı olarak izlemek B ) Öğretmenlere gelecek yıllar için veri sağlamak C ) Öğrencinin sorumluluk bilincini geliştirmek D ) Öğrencilerin bir sonraki adımı tanımlayabilmelerine olanak sağlamak 65 şağıdaki seçeneklerden hangisi makremede kullanılan bir düğümleme tekniklerinden biri değildir? ) Kare Düğümleme B ) Basit Düğümleme C ) Çapraz Düğümleme D ) Sarma Düğümleme E ) Fantezi Düğümleme 63 Bir kimsenin yapmayı düşündüğü şey; olması ya da yapılması istenen bir şeyin zihinde aldığı biçim, proje. TEST BİTTİ CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ ) Tasarım B ) Tasarı C ) Plan D ) Program E ) Eskiz 64 şağıdakilerden hangisi paraziter hastalıklara karşı alınacak önlemlerden biri değildir? ) şılanma B ) Besin sanitasyonu C ) tılların zararsızlandırılması D ) Vektörlerin kontrolünün sağlanması E ) Yeteri kadar temiz içme ve kullanma suyu sağlama 11

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır.

Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır. Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır. Biz, aileler ve çocuklar için yola çıktık ve onlar için büyümeye devam ediyoruz. Değerli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER AVRUPA KOLEJİ 1 BİLİM DANIŞMA KURULU 2 Bilim Danışma Kurulu Üyeleri 2 KAZLIÇEŞME Avrupa Koleji

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

DEĞERLENDİRME TÜRLERİ

DEĞERLENDİRME TÜRLERİ DEĞERLENDİRME TÜRLERİ Özel gereksinimi olan çocukların farkına varılmasında, tanılanmasında, uygun eğitim ortamlarına yerleştirilmesinde, programların hazırlanmasında ve ilerlemelerin izlenmesinde çeşitli

Detaylı

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir:

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir: MESLEKLER REHBERİ MESLEK SEÇĠMĠ Meslek : Meslek en genel anlamda yaşam boyu yapılan faaliyetler bütünüdür. Yaşam boyu yapılan bir faaliyetten insanın mutlu olabilmesi için seçtiği mesleği severek ve isteyerek

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

Öğretmenlik Uygulaması Dosyası

Öğretmenlik Uygulaması Dosyası T.C. KIRIKKALE ÜNİVERİSTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Dosyası Sorumlu Öğretim Elemanı.. Öğretmen Adayının Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : Anabilim Dalı : Uygulama

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE 211GS0002

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE 211GS0002 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE 211GS0002 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul / kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI... I PROGRAMIN ÖĞRENCİLERE

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez Yönder Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Kalitesi Kabul

Detaylı

MESLEKİ EĞİLİME GÖRE YÖNLENDİRME VE KARİYER REHBERLİĞİ

MESLEKİ EĞİLİME GÖRE YÖNLENDİRME VE KARİYER REHBERLİĞİ MESLEKİ EĞİLİME GÖRE YÖNLENDİRME VE KARİYER REHBERLİĞİ ANKARA VE KASTAMONU DA YAPILAN EĞİTİCİLER EĞİTİMİNİN DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER MESLEKİ REHBERLİK... 1 1. Mesleki Rehberlik Nedir?... 1 2. Meslek Seçimi

Detaylı

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi *

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * * Eğitim fakültelerinde uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen Yönergenin eğitim

Detaylı

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK SINAVI HAZİRAN 2014 A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı