Türkiye de sağlıklı ve üretken bir sermaye piyasası için

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de sağlıklı ve üretken bir sermaye piyasası için"

Transkript

1 Türkiye de sağlıklı ve üretken bir sermaye piyasası için

2 Ekonominin gelişimine ivme kazandırmak Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (SERPAM) 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlı olarak kurulmuştur. SERPAM, sermaye piyasalarının toplum tarafından bilinirliğini arttırma, kamuoyunu sermaye piyasaları hakkında bilinçlendirme ve eğitme amacıyla kurulmuştur. Merkez in misyonu, araştırma, eğilim analizleri, eğitim, çeşitli organizasyonlar, yayınlar ve düşünce liderliği ile Türkiye de sağlıklı ve üretken bir sermaye piyasasının işlemesini desteklemektir. SERPAM, sermaye piyasalarının ve dolayısıyla ekonominin gelişimine ivme kazandıracak projeleri hayata geçirmek için geniş bir öğretim üyesi kadrosu ile SPK Eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş direktörlüğünde çalışmalarını sürdürmektedir.

3 Merkezin Amaçları a) Sermaye piyasaları konusunda uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin, akademisyenlerin, araştırmacıların ve diğer ilgililerin bu konuda her türlü bilgiye ulaşmasını ve bilgi edinmesini sağlamak. b) Sermaye piyasaları ile ilgisi bulunan ya da bu konuları işleyen fakülteler ile diğer eğitim kurumlarının eğitim süreçlerinde izlenen programların güncel ve gelişmiş bilgiyi içerecek şekilde gerçekleştirilmesine, bu alanda faaliyette bulunan uzman kadroların yetiştirilmesine ve eğitimine katkıda bulunmak. c) Sermaye piyasaları, kurumları ve araçları hakkında kamuoyunu aydınlatmak. Merkezin Faaliyet Alanları a) Öğrenciler ile finans-sermaye piyasaları alanına ilgi duyanların uzman olarak yetişmelerini sağlayacak programları geliştirmek, uygulamak ve mevcut uygulamalara katkıda bulunmak, b) Sermaye piyasalarına yönelik olarak ilgili konularda ulusal ve uluslararası nitelikte her türlü eğitim ve bilgi, deneyim alışverişini sağlayacak etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak. Bu doğrultuda kurs, seminer, konferans, kongre ve her türlü bilimsel toplantılar düzenlemek, bunlarla ilgili olarak Türkiye ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği yapmak, c) Sermaye piyasaları ile ilgili olarak dergi, broşür ve kitaplar yayınlamak, elektronik ortamda yayın etkinliklerinde bulunmak, d) Sermaye piyasaları ile ilgili olarak tek başına ve/veya yurt içindeki veya yurt dışındaki kuruluşlarla birlikte, eğitim ve bilgi üretmeye yönelik olarak çeşitli çalışmalar yapmak, bu tür çalışmaları kapsayan projeler geliştirmek ve/veya mevcut projelere katılmak, e) Sermaye piyasalarındaki yeni gelişmeleri takip etmek, bunlara yönelik eğitim programları geliştirmek, f) Sermaye piyasalarında faaliyette bulunacak kadroların yetiştirilmesi için uzmanlık programları düzenlemek, bu konuda başka kurumlarla işbirliği yapmak.

4 Ekip Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş Direktör, Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Prof. Dr. K. Ahmet Köse Direktör Yardımcısı, Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yrd. Doç. Dr. Serra Eren Sarıoğlu Genel Sekreter, Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı Avcılar Kampüsü Avcılar, İstanbul, TÜRKİYE E-posta: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı Avcılar Kampüsü Avcılar, İstanbul, TÜRKİYE E-posta: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı Avcılar Kampüsü Avcılar, İstanbul, TÜRKİYE SERPAM ın çalışma ekibinde İşletme Fakültesi nin tüm anabilim dallarından öğretim üyeleri yer almaktadır. Finans, muhasebe, yönetim, üretim, pazarlama, istatistik ve sayısal yöntemler anabilim dallarında görevli öğretim üyeleri SERPAM ın organize ettiği seminer, konferans ve proje gibi etkinliklerde görev almaktadır. Bu denli zengin bir araştırmacı kadrosu yaratıcı birçok projeye imza atmaktadır.

5

6 Tamamlanan Faaliyetler Raporlar Küresel Rekabette İMKB nin Yapısal Konumlanması ve Alternatif Modeller Aralık 2011 Özet: Bu raporun temel amacı, İMKB nin yönetiminin yararlanabileceği ve İMKB nin ile ilgili her türlü değerlendirmede önemli bir kaynak olacak, küresel rekabette İMKB nin yapısal konumlanması ve alternatif modeller konularını detaylı olarak analiz eden bir araştırma yapmaktır. Bu amaçla, raporun ilk bölümünde İMKB nin mevcut yasal yapısı kısaca anlatılmıştır. Daha sonra İMKB nin Türk Ekonomisi içindeki yeri çeşitli kriterlere göre incelenmiştir. Üçüncü bölümde dünya borsalarında yeni trendler ve yapısal modeller üzerinde durulmuştur. Raporun en önemli ve özgün bölümlerinden birisini oluşturan araştırma kısmında, İMKB nin mevcut yapısı, performansı ve yeniden konumlandırılması konusunda sermaye piyasası katılımcılarının görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bir anket yer almaktadır. Ayrıca piyasa katılımcılarının bir kısmıyla gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerde, Borsa nın yeni yapısının nasıl olması gerektiğiyle ilgili görüş alınmıştır. Raporun son bölümünde Borsa nın yeni yapısına ilişkin bir model önerisinde bulunulmuştur. Burada yapısal biçim, ortaklar, mal varlığı, sermaye, paylarda grup teşkili, genel kurul, altın hisse, yönetim kurulu ve başkanı, borsa iştirakleri gibi temel konuların yeni yapı içinde nasıl şekilleneceği ile ilgili görüş bildirilmiştir. (Not: 2012 yılında İMKB nin yapısı değiştirilmiş ve Borsa bir anonim şirkete dönüştürülmüştür. Yeni borsanın adı Borsa İstanbul olarak değiştirilmiştir.)

7 Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Özet: Küresel çapta yaşanan finansal kriz, 2009 yılının ilk çeyreğine kadar dünya sermaye piyasaları üzerinde etkili olmuştur. Buna rağmen başta Türkiye olmak üzere pek çok gelişmekte olan piyasa, 2009 yılından 2011 yılının ikinci yarısına kadar bir iyileşme süreci yaşamıştır. Fakat Avrupa Birliği üyesi bazı ülkelerin mali yapılarındaki bozulmalar, ABD de büyümenin beklenenden düşük gerçekleşmesi, istihdamda yeterli iyileşme sağlanamaması ve bankacılık kesimindeki problemlerin devam etmesi 2011 yılının ikinci yarısından itibaren tüm dünyayı olumsuz yönde etkilemiştir. Bu dönemde bütün dünyada sermaye piyasalarındaki kırılganlıkları azaltıcı düzenleme ve uygulamalar yoğunluk kazanmıştır. Türkiye Sermaye Piyasası da bu yönde önemli adımlar atmıştır. Getirilen yeniliklerin bazılarına kısaca değinmek gerekirse: Kurumsal yatırımcılardan en büyük paya sahip olan yatırım fonlarıyla ilgili çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Halka açık anonim şirketlere yönelik bazı yenilikler yapılmış, İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası nda ilk halka arzlar gerçekleştirilmiş, burada işlem gören şirketlere yönelik bazı yükümlülükler hafifletilmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri nde uluslararası gelişmeler dikkate alınarak yeni bazı değişiklikler yapılmıştır. Foreks olarak bilinen kaldıraçlı alım-satım işlemleri yeni bir sermaye piyasası faaliyeti haline getirilmiştir. İlk elektriğe dayalı vadeli işlem sözleşmesi Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası nda işlem görmeye başlamıştır. Ayrıca mevcut ve potansiyel yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlenmiştir. Geleceğe yönelik projelerden en önemlisi Sermaye Piyasası Kanunu nda yapılacak olan değişikliktir. Hazırlanacak olan yeni Sermaye Piyasası Kanunu, Türkiye Sermaye Piyasası nı daha güvenilir ve uluslararası alanda daha rekabet edebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Hazırladığımız Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu 2011 yılında Dünya ve Türkiye Ekonomisi nde yaşanan gelişmelerle ilgili özet bilgiler verirken, Türkiye Sermaye Piyasası nı detaylı bir şekilde incelemiştir.

8 Tamamlanan Faaliyetler Raporlar Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu Özet: Türkiye de döneminde güçlü ve iç talep kaynaklı bir büyüme süreci yaşanmış, Türkiye Ekonomisi bu performansı ile dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer almıştır. Bu iki yılın ortalama büyüme oranı % 8,8 olmuştur. Ancak büyüme hızı 2012 yılının ilk dokuz ayında % 2.6 ya düşmüştür. Ekonomideki bu yavaşlama uzun süredir rekor düzeylere ulaşmış olan cari açığı da düşme eğilimine sokmuştur. Yılın ilk dokuz ayında cari açık bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 35 daralarak 39,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Güçlü büyüme performansı istihdamda ciddi artışlar yaratmış ve Türkiye nin işsizlik oranı yıllar içinde devamlı düşerek 2012 yılında % 9,2 seviyesine kadar gerilemiştir. Ekim ve Kasım aylarında TÜFE nin beklentilerin çok altında kalmış olmasıyla, 2012 sene sonu enflasyonu %6,16 olarak gerçekleşmiştir. TCMB, 2012 yılının Kasım ayında faiz koridorunun üst bandı olan borç verme faiz oranını 50 baz puan daha indirerek %9,0 a düşürmüştür. Bununla birlikte, önümüzdeki dönemde finansal istikrar açısından gerekli görülmesi halinde politika faizinde ve gecelik borç alma faizinde ölçülü bir indirimin gündeme alınabileceğinin bildirilmesi, piyasa faizlerinde rekor düşüşleri beraberinde getirmiştir yılının ortalarından itibaren Avrupa Bölgesi nde yaşanan olumsuz gelişmeler yurtiçi mali piyasalarda dalgalanmalara neden olmuştur. Ancak 2012 yılında Türkiye Sermaye Piyasaları 2011 yılında yaşanan kayıpları büyük ölçüde telafi etmiştir. Tüm bu gelişmelerin yanında 2012 senesi, Türkiye Sermaye Piyasaları nda önemli yeni adımların atıldığı bir sene olmuştur sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 30 Aralık 2012 tarihinde yürürlükten kalkarak, 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu kabul edilmiştir. Yeni bir kanun hazırlanmasındaki en önemli etkenler: yeni Türk Ticaret Kanunu ile anonim şirketler hukuku alanında yapılan reformlar,

9 AB müktesebatına uyum, eski SP Kanunu nun birçok konuda yetersiz kalması sayılabilir. Yeni kanunun amacı, uluslararası piyasalardaki gelişmeler dikkate alınarak sermaye piyasasının işleyişinin ve gelişiminin sağlanması, rekabet gücünün arttırılmasıdır. Bunun yanında yatırımcıların haklarını korumak ve güven altına almak da yeni kanunun amaçları arasında yer almaktadır. Kanunun getirdiği yenilikleri altı başlık altında toplamak mümkündür: Sermaye piyasası araçları ve ihraççılar, finansal raporlama, bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme, sermaye piyasası faaliyetleri, aracılar, öz düzenleyici kuruluşlar, kurumsal yatırımcılar, denetim ve tedbirler ve piyasa suçları ve yaptırımları. Bu kanunla birlikte Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği nin yapısı revize edilerek, birliğin sadece aracı kurumların değil sermaye piyasasında faaliyet gösteren tüm paydaşların temsiline olanak veren bir yapıya dönüşümü sağlanmıştır. Sermaye piyasalarındaki ikinci önemli değişim, İMKB nin bir anonim şirket haline gelerek Borsa İstanbul adıyla farklı bir yapıya bürünmesi çalışmalarıdır senesi İMKB için bu yeni yapının hazırlıklarının yapıldığı bir yıl olmuştur. Merkezimiz tarafından hazırlanan Küresel Rekabette İMKB nin Yapısal Konumlanması ve Alternatif Modeller başlıklı çalışma da bu hazırlıkların bir parçasını oluşturmuştur. Borsa İstanbul un 2013 yılının Haziran ayına kadar faaliyete geçmesi hedeflenmektedir. İstanbul Altın Borsası ve Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası nın, şirketleştikten belli bir süre sonra hisse senetleri halka arz edilecek olan Borsa İstanbul A.Ş. içinde yer alması beklenmektedir. Hazırladığımız Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu 2012 yılında Dünya ve Türkiye Ekonomisi nde yaşanan gelişmelerle ilgili özet bilgiler verirken, Türkiye Sermaye Piyasası nı detaylı bir şekilde incelemiştir. Raporumuzda Türk Finansal Sistemi nin 2012 yılındaki durumu geçmiş yıllarla ve diğer ülke piyasalarıyla karşılaştırılarak kapsamlı bir şekilde irdelenmiş; İMKB, İAB, kolektif yatırım kuruluşları ve VOB ile ilgili gelişmeler tablolar ve grafikler yardımıyla ele alınmıştır.

10 Tamamlanan Faaliyetler Raporlar İstanbul Bölgesel ve Uluslararası Finans Merkezi Raporu Kasım 2012 Özet: İstanbul un uluslararası finans merkezi olması konusu son zamanlarda ülkemiz ekonomi gündemini en çok meşgul eden konulardan biri olmuştur. Konunun önemi, projenin Türkiye nin finans sistemini ve finansal hizmetler sektörünü önemli oranda etkilemesinden, ülke ekonomisinin büyümesinde itici bir güç olabilme potansiyelinin bulunmasından kaynaklanmaktadır. Bunun yanında projenin ülkenin ekonomik, politik, hukuksal, finansal ve hatta sosyal alanlarında büyük değişimlere neden olması beklenmektedir. Raporumuzda ilk olarak, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi nin tarihsel gelişiminden bahsedilmektedir. Ardından Dünya Ekonomik Forumu nun finansal gelişmişlik düzeyi endeksi anlatılmakta ve Türkiye nin skorları değerlendirilmektedir. Bunu, bölgesel ve uluslararası finans merkezlerinin özelliklerinin ve hangi şehirlerin bu kapsama alındığının anlatıldığı bölüm izlemektedir. İstanbul, iki önemli küresel finans merkezi olan Londra ve New York ile karşılaştırılmakta ve İstanbul un artıları ve eksileri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca İstanbul için fırsatlar ve tehditlerin anlatıldığı bir bölüm yer almaktadır. Son olarak İFM Strateji ve Eylem Planı ndaki ilk on önceliğin yer aldığı bölüm ile rapor tamamlanmaktadır. İslamî Finans İslamî Finans Kavramı, Ürünler, Dünyada ve Türkiye de Gelişimi Mayıs 2013 Özet: Tüm dünya ekonomilerini etkileyen 2008 Küresel Krizi ile birlikte para ve sermaye piyasalarında yeni sistemler, finansal hizmetler ve ürünler için birtakım arayışlar başlamıştır. Krizden çıkış yolu olarak görülen alternatif sistemlerin en önemlilerinden birisi de İslamî Finans tır. Ortadoğu ve Asya nın önemli bir kısmında 1980 li yıllarda popüler bir kavram olan İslamî Finans, yaklaşık son 10 yıllık zaman diliminde hızla Avrupa ve Amerika ya da yayılarak tanınırlığını arttırmıştır. Türkiye de de son zamanlarda katılım bankacılığının öneminin artması ve geçtiğimiz günlerde Hazine nin sukuk ihraçları yapması, ülke ekonomisinde İslamî Finans kavramının yerleşmesinde etkili olmuştur. Yaklaşık 30 yıllık bir geçmişe sahip olan faizsiz bankacılık, nispeten düşük risk modeliyle uzmanların dikkatini çekmektedir. Küresel krizden fazla etkilenmeyen Ortadoğu ve Asya ülkeleri, İngiltere gibi bazı Batı ülkelerinde İslamî bankacılık için her türlü kanunî düzenlemenin yapılmasını teşvik edici bir rol oynamıştır. Ayrıca Avrupa

11 ülkelerindeki Müslüman nüfusun artış hızı, bu ülkelerde İslamî Finans ı uzun bir zaman dilimi içinde önemli bir aktör haline getireceğini kanıtlar niteliktedir. Keza, dünyada Müslüman nüfusun döneminde %35 oranında artması beklenmektedir. Bunun yanında, Ortadoğu ve Asya daki birçok şirketin Müslüman ortakları, şirketlerinin İslamî usullere dayanan finans sistemiyle çalışması için yoğun çaba harcamaktadır. Ayrıca son yıllarda Ortadoğu ve Asya ülkeleri hızlı bir büyüme trendi içine girmişlerdir. Özellikle 2009 yılından sonra petrol fiyatlarında meydana gelen artışlar, bu ülkelere likidite girişini hızlandırmıştır. Tüm bu nedenler, önümüzdeki yıllarda İslamî Finans ın tüm dünya ekonomisinde önemli bir paya sahip olacağını göstermektedir. Merkezimiz, tüm bu gelişmeler ışığında, İslamî Finans ı tanıtıcı bir raporun konuyla ilgili tüm kesimlere faydalı olacağını düşünmüştür. Bu raporda İslamî Finans kavramı ve ürünlerinden bahsedilmiştir. Ayrıca Türkiye de ve dünyada İslamî Finans ın gelişimi kısaca anlatılmış ve gelecekteki beklentiler üzerinde durulmuştur li Yıllardan Günümüze Değişen Türkiye Ekonomisi Haziran 2013 Özet: Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de de 2000 li yıllar ekonomik anlamda oldukça çalkantılı ve değişim rüzgârlarının estiği yıllar olmuştur. Hemen hemen tüm dünya ekonomilerini etkileyen 2008 küresel dünya krizi ve 2000 li yılların başında Türkiye yi sarsan 2001 finansal krizi, ülkelerin ekonomi uzmanlarını ve karar vericilerini politika değişiklikleri yapmaya zorlamıştır. Türkiye de bu yıllarda düşen enflasyon oranı, para politikası, ihracat-ithalat dengesi, bazı sektörlerin gelişimine daha fazla önem verilmesi gibi konularda önemli değişimler yaşamıştır li Yıllardan Günümüze Değişen Türkiye Ekonomisi isimli bu rapor, Türkiye Ekonomisi nde yaşanan bu değişimi rakamlarla gözler önüne sermeyi ve okuyucularına büyük resmi göstermeyi amaçlamaktadır. Bu raporda, öncelikle milli gelir ve istihdam ayrıntılı olarak incelenmiştir. Ardından ödemeler dengesi ve tasarruf ve yatırım dengesi üzerinde durulmuştur. Kamu maliyesindeki gelişmeler genel yönetim iç ve borç dış stoku değerleri üzerinden tartışılmıştır. Raporun önemli bölümlerinden olan küresel ekonomik kriz ve TCMB nin yeni para politikası ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Son olarak krediler ve cari açık incelenerek rapor tamamlanmıştır. Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi nin (SERPAM) hazırladığı üçüncü araştırma raporu olan bu rapor, son 12 yılın rakamlarını tablolar ve grafikler yardımıyla sunarken, teknoloji sayesinde Türkiye Ekonomisi ile ilgili her gün elde ettiğimiz haber ve yorumların aksine, neden ve sonuç ilişkilerini gözler önüne sererek önemli çıkarımlar yapmaktadır.

12 Tamamlanan Faaliyetler Organizasyonlar SPL Lisans Yenileme Eğitimleri (Devam etmekte) Şirket Değerleme Eğitimi Haziran 2013 SERPAM ve SPL tarafından Şirket Değerleme: Değerlemenin Esasları, Karşılaşılan Sorunlar ve Farklı Sektörler Üzerine Uygulamalar başlıklı bir eğitim düzenlenmiştir. SPL nin Bankalar Caddesi ndeki merkez binasında Haziran 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen eğitimi Merkezimiz Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Köse ve Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Serra Eren Sarıoğlu vermişlerdir. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL) Tanıtım Toplantısı Mayıs 2013 SERPAM İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi nde 28 Mayıs 2013 tarihinde Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL) Tanıtım Toplantısı düzenlemiştir. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL) Müdürü Sayın Levent Hanlıoğlu ve Eğitim Müdürü Sayın Selim İsa SPL A.Ş. yi tanıtmışlar, kurumun organizasyon yapısından, amaçlarından bahsetmişlerdir. Ayrıca ülkemizde sermaye piyasalarında lisans türlerini, lisanslama sınavlarını ve eğitimleri anlatmışlardır.

13 Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) Tanıtım Toplantısı Nisan 2013 SERPAM İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi nde 2 Nisan 2013 tarihinde TÜYİD (Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği) Tanıtım Toplantısı düzenlemiştir. TÜYİD, Türkiye de yatırımcı ilişkileri ile ilişkili farklı hedef kitleleri kurumsal ve bireysel platformda bir araya getirerek, mesleki bilgi üretmek ve yatırımcı ilişkileri uygulamalarında dünya standartlarına ulaşmak amacıyla kurulmuş bir dernektir. Toplantıya TÜYİD Yönetim Kurulu Üyesi ve Garanti Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Sayın Müge Tuna, TÜYİD Yönetim Kurulu Üyesi ve İDO Genel Müdür Vekili Sayın Murat Uluğ ve TÜYİD Yayın Çalışma Grubu Eş Başkanı ve Ford Otosan Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Aslı Selçuk konuşmacı olarak katılmışlardır. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerimizin dinleyici olarak katıldıkları toplantıda: - Yatırımcı İlişkilerinin Şirketlerdeki Kritik Rolü, - Yatırımcı İlişkileri ve Uluslararası İş Ağı, - Yatırımcı İlişkilerinde Kariyer ve - TÜYİD-MKK Borsa Trendleri Raporu hakkında bilgiler aktarılmıştır.

14 SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Avcılar Kampüsü İstanbul TÜRKİYE (dahili 18247)

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 Türkiye de Tasarruflar (sayfa 8) Türkiye de ve Dünyada Özel Sektör Borçlanma Araçları (sayfa 13) Avrasya Borsaları (sayfa 23) TSPAKB TSPAKB

Detaylı

GüNDeM SAYI 131 TEMMUZ 2013 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 131 TEMMUZ 2013 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 131 TEMMUZ 2013 ISSN 1304-8155 Aracı Kurumların 2013/03 Dönemi Faaliyet Verileri (sayfa 8) Aracı Kurumların 2013/03 Dönemi Finansal Verileri (sayfa 22) TSPAKB TSPAKB Adına

Detaylı

SERMAYE PiYASASI KURULU 2013 YILI FAALiYET RAPORU 1

SERMAYE PiYASASI KURULU 2013 YILI FAALiYET RAPORU 1 SERMAYE PiYASASI KURULU 213 YILI FAALiYET RAPORU 1 İçindekiler TABLOLAR GRAFİKLER KISALTMALAR KURUL BAŞKANININ MESAJI 1. SERMAYE PİYASASI KURULU 1.1. MİSYON, VİZYON, GÖREV VE YETKİLERİ 1.2. KARAR ORGANI

Detaylı

GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155 Yatırımcı Seferberliği Arama Konferansı Sonuç Raporu (sayfa 7) Altyapı Yatırımlarının Finansmanı (sayfa 15) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

Merhaba değerli okurlar,

Merhaba değerli okurlar, BAŞKAN DAN Merhaba değerli okurlar, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği nin (TKYD) yeni yönetiminde Başkanlık görevini üstlenmiş bulunuyorum. TKYD, ülkemizde Kurumsal Yatırımcılar sektörünün

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155 Yatırım Araçlarının Karşılaştırmalı Getirileri (sayfa 6) Yatırım Yapılabilir Ülke Notunun Sermaye Piyasalarına Etkisi (sayfa 11) TSPAKB TSPAKB

Detaylı

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI SEKTÖRLERİN MESAJLARI YÖNETİM KURULU VE GENEL SEKRETERLİK DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ SEKTÖRLERDE

Detaylı

Paydaşlarımızla birlikte Yürüyoruz

Paydaşlarımızla birlikte Yürüyoruz Paydaşlarımızla birlikte Yürüyoruz ING Emeklilik A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM I - SUNUŞ 2 Misyonumuz, Vizyonumuz ve İlkelerimiz 4 Kısaca ING Emeklilik 6 Ortaklık Yapısı 8 Finansal Göstergeler

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2014 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi :13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

Faaliyet Raporu SPK. Sermaye Piyasası Kurulu

Faaliyet Raporu SPK. Sermaye Piyasası Kurulu Faaliyet Raporu SPK SERMAYE PİYASASI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... İV GRAFİKLER... Vİ KISALTMALAR...Vİİ KURUL BAŞKANININ MESAJI... Vİİİ 1. SERMAYE PİYASASI KURULU... 1 1.1. MİSYON,

Detaylı

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil - 1 Rakamlarla Halkbank - 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz - 6 Stratejilerimiz, Kurumsal Değerlerimiz

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu 2012

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu 2012 Bölüm 1/Sunuş 02 Kısaca Bank Asya 05 Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefler 06 Başlıca Göstergeler 08 Bank Asya nın Sektördeki Konumu 010 Bank Asya ile Diğer Katılım Bankalarının Karşılaştırılması

Detaylı

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri garant emekl l k 2013 faal yet raporu İçindekiler BÖLÜM I - Sunuş 04 Başlıca Finansal Göstergeler 06 Garanti Emeklilik ve Hayat Üzerine 07 Garanti Emeklilik ve

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 8 Olağan Genel Kurul Gündemi 9 2014 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 10 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 11 Sorumluluk Beyanı 12 Kısaca VakıfBank 13 VakıfBank

Detaylı

GüNDeM SAYI 119 TEMMUZ 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 119 TEMMUZ 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 119 TEMMUZ 2012 ISSN 1304-8155 Aracı Kurumların 2012/03 Dönemi Faaliyet Verileri (sayfa 7) Aracı Kurumların 2012/03 Dönemi Finansal Verileri (sayfa 20) TSPAKB TSPAKB Adına

Detaylı

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler GENEL BİLGİLER 4 Kısaca Takasbank 6 Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler 9 Özet Finansal Bilgiler 9 2011 Yılı İçinde

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

Sunuş. Bölüm I: Sunuş

Sunuş. Bölüm I: Sunuş Sunuş Bölüm I: Sunuş 006 Kısaca Bank Asya 007 Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefler 008 Başlıca Göstergeler 010 Bank Asya nın Sektördeki Konumu 012 Bank Asya nın Büyüme Stratejisi 016 Bank Asya Kilometre

Detaylı

Editörden. Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik.

Editörden. Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik. Editörden Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik. Ülkemizde tasarruf bilinci her zaman tartışılan bir konu olmuştur. Hükümetler tarafından bu konuda politikalar

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA Aralık 2009 2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı Yüksek Planlama Kurulunun 2010/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Vizyon Misyon. TÜYİD 2013-14 Faaliyet Raporu 1

Vizyon Misyon. TÜYİD 2013-14 Faaliyet Raporu 1 2013-2014 İçindekiler 1 Vizyon 1 Misyon 3 Stratejik Hedefler 5 Yönetim Kurulu Mesajı 13 Yönetim Kurulu 15 Çalışma Grupları 17 ler 34 Yayınlar 41 Denetim Kurulu 42 Bilanço ve Gelir Gider Tablosu 47 Üyelerimiz

Detaylı

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Sunuş 1 2 3 4 5 6 8 10 16 18 28 30 32 32 34 37 38 40 41 43 44 45 46 47 48 53 56 57 58 59 121 123 128 131 135 Kurumsal Profil Misyon, Vizyon, Kurumsal Amaç

Detaylı

Bölüm I Şunuş. İçindekiler

Bölüm I Şunuş. İçindekiler 2 Bölüm I Şunuş İçindekiler Bölüm I - Genel Bilgiler 1 Yönetim Beyanı 2 Özet Finansal Bilgiler 4 Vizyon, Misyon ve Hedefler 5 DenizEmeklilik in Tarihsel Gelişimi 6 Bir Bakışta 8 Kısaca Dexia 10 Kısaca

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yayınları TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM HARİTASI 1 ÖNSÖZ İçinde bulunduğumuz değişim sürecinde, Türk iş dünyasından beklentiler bugüne kadar karşılaştıklarımızdan çok daha farklıdır.

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 3 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı