T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /4"

Transkript

1 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, Cuma Günü saat da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır. 4.1 ÜNİVERSİTEMİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD. DOÇ. DR. HAYRETTİN CAN IN, FIRAT TEKNOKENT-TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE ARGE FAALİYETLERİNDE BULUNMAK ÜZERE BİR ŞİRKET KURMASI Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hayrettin CAN ın, Fırat Teknokent-Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Arge faaliyetlerinde bulunmak üzere bir şirket kurmasına ilişkin tarih ve 1974 sayılı Dekanlık yazısı ve eki görüşüldü: Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hayrettin CAN ın, Fırat Teknokent-Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Arge faaliyetlerinde bulunmak üzere bir şirket kurmasının uygun olduğuna 4.2. ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALÜRJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAZI DERSLERİNİN I. VE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA FARKLI ÖĞRETİM ÜYE VEYA ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Dekanlığı nın, tarih ve Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu nda alınan sayılı kararına ilişkin tarih ve 1905 sayılı yazısı ve eki görüşüldü: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tarih ve B.30.0.EÖB sayılı ders yükleri ve ücretlerine ilişkin kararlarının e - bendi hükümleri doğrultusunda, aşağıda belirtilen Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü bazı derslerinin I. ve II. Öğretim programlarında farklı öğretim üye ya da öğretim görevlileri tarafından yürütülmek üzere, iki ayrı grup halinde yapılıp, yürütülmesinin yararlı ve uygun olacağına, ders bölünmesi yapılan derslerin teori ve uygulamaları aynen kalacak şekilde uygulama yapılmasına, II. Öğretimde bölünen derslerin ders yüküne esas olacak ödemelerinde, II. Öğretimin gündüz faslından ödemenin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. İki Gurup Halinde Yapılması Teklif Edilen Dersler I.Eğitim II.Eğitim Kodu ve Adı T P K T P K Sorumlu Öğretim Elemanları 1. MET 103 Met. Malz. Muh. Giriş Prof.Dr. Mehmet H. KORKUT, Y.Doç.Dr. Tülay YILDIZ 2. MET 209 Bilgisayar Destekli Tasarım Prof.Dr. Halis ÇELİK, Y.Doç.Dr.İlyas SOMUNKIRAN 3. MET 207 Modern. Kay.Tek.Uygl Prof.Dr. Niyazi ÖZDEMİR, Y.Doç.Dr.Uğur ÇALIGÜLÜ 4. MET 101 Teknik Resim Doç.Dr. Mehmet KAPLAN, Yrd.Doç.Dr. Soner BUYTOZ Sayfa No : 1

2 4.3. ÜNİVERSİTEMİZ DÖNER SERMAYE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE HAYVAN HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ ADINA DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ KURULMASI VE BİRİM KODU ALINMASI Üniversitemiz Hayvan Hastanesi Başhekimliği nin, Üniversitemiz Döner Sermaye Müdürlüğü bünyesinde Hayvan Hastanesi Başhekimliği adına Döner Sermaye İşletmesi kurulması ve birim kodu alınmasına ilişkin tarih ve 170 sayılı yazısı görüşüldü: Üniversitemiz Döner Sermaye Müdürlüğü bünyesinde Hayvan Hastanesi Başhekimliği adına Döner Sermaye İşletmesi kurulması ve birim kodu alınmasına, 01/05/2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nde belirtilen mevzuat işlemlerinin tamamlanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi ÜNİVERSİTEMİZ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ, SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012 YILI BÜTÇE GELİR VE GİDER TASLAKLARI Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü nün, Sürekli Eğitim Merkezi 2012 yılı Bütçe Gelir ve Gider Taslakları konulu tarih ve 1077 sayılı yazısı ve eki görüşüldü: Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü nün, Sürekli Eğitim Merkezi 2012 yılı Gelir ve Gider Bütçesinin geldiği şekliyle aynen kabulüne 4.5. ÜNİVERSİTEMİZ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BÜTÇE KALEMLERİ ARASI AKTARMA YETKİSİ Üniversitemiz Döner Sermaye işletmesi Müdürlüğü nün, Bütçe kalemleri arası aktarma yetkisi konulu tarih ve 1111 sayılı yazısı ve eki görüşüldü: 2012 mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinin Aralık ayı itibariyle Bütçe kalemlerinin tertipleri arası ödenek aktarılmasına ilişkin İşletme birimlerinden gelen talepleri inceleyerek ödenek aktarılmasını yapmak üzere İşletme Müdürlüğüne ve Saymanlık Müdürlüğüne yetki verilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi ÜNİVERSİTEMİZ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ABDURRAHMAN KIRTEPE NİN KADROSUNUN DOKTORA EĞİTİMİ YAPMAK ÜZERE, 2547 SAYILI KANUNUN 35. MADDESİ UYARINCA GEÇİCİ OLARAK GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNE TAHSİSİ Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Abdurrahman KIRTEPE nin kadrosunun doktora eğitimi yapmak üzere, 2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi uyarınca geçici olarak Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne tahsisine ilişkin tarih ve 1026 sayılı Müdürlük yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Abdurrahman KIRTEPE nin kadrosunun doktora eğitimi yapmak üzere, 2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi uyarınca geçici olarak Gazi Üniversitesine tahsisinin uygun olduğuna, Kararın gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na arzına, Oybirliği ile karar verildi. Sayfa No : 2

3 4.7. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HER BİR ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA AMACIYLA KAYNAK TAHSİS EDİLMESİ Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller in Kaynak Aktarımı başlıklı 10. Maddesinde yer alan ÖYP kapsamında yapılacak ödemelere ilişkin süreler ve miktarlar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Hükmüne istinaden Üniversitemiz kadrosu ile 2547 Sayılı Kanun un 35. Maddesi uyarınca Üniversitemizde Lisansüstü eğitim gören ÖYP araştırma görevlilerinin eğitimleri süresince kullanılmak üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından her bir ÖYP Araştırma Görevlisi için eğitim-öğretim ve araştırma amacıyla kaynak tahsis edilmesi konusu görüşüldü: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller in Kaynak Aktarımı başlıklı 10. Maddesinde yer alan ÖYP kapsamında yapılacak ödemelere ilişkin süreler ve miktarlar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Hükmüne istinaden Üniversitemiz kadrosu ile 2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi uyarınca Üniversitemizde Lisansüstü eğitim gören ÖYP araştırma görevlilerinin eğitimleri süresince kullanılmak üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından her bir ÖYP Araştırma Görevlisi için eğitim-öğretim ve araştırma amacıyla kaynak tahsis edilmesinin uygun olduğuna, Kararın gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na arzına, Oybirliği ile karar verildi ÜNİVERSİTEMİZ REKTÖRLÜK OKUTMANLARININ TERFİLERİNİN YAPILMASI Üniversitemiz Rektörlük Okutmanları Hakan ÇAKAR ın, tarihi itibariyle, Yunus SANTUR un, tarihi itibariyle, Yaman AKBULUT un tarihi itibariyle, Rektörlük Enformatik Bölümü Okutmanı Özgür KARADUMAN ın tarihi itibariyle terfilerinin yapılması konusu görüşüldü: Okt.Hakan ÇAKAR ın, , Okt.Yunus SANTUR un, Okt. Yaman AKBULUT un Okt.Özgür KARADUMAN ın tarihlerinden itibaren 2914 Sayılı Kanunun 7., 8., ve 9. maddelerine göre terfilerinin yapılmasının uygun olduğuna Sayfa No : 3

4 MAYIS 2013 (PAZARTESİ-SALI) TARİHLERİ ARASINDA ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNCE ORGANİZE EDİLMESİ UYGUN GÖRÜLEN I. ADLİ BİLİŞİM VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU (I. INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF DIGITAL FORENSICS AND SECURITY) NUN DÖNEM BAŞKANLIĞININ PROF. DR. ASAF VAROL TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Dekanlığı nın, Mayıs 2013 tarihleri arasında Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümünce organize edilmesi uygun görülen I. Adli Bilişim ve Güvenlik Sempozyumu (I. International Symposium of Digital Forensics and Security) nun dönem Başkanlığının Prof. Dr. Asaf Varol tarafından yürütülmesine ilişkin tarih ve Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu nda alınan sayılı kararına ilişkin tarih ve 1905 sayılı yazısı ve eki görüşüldü: Mayıs 2013 tarihleri arasında Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümünce organize edilmesi uygun görülen I. Adli Bilişim ve Güvenlik Sempozyumu (I. International Symposium of Digital Forensics and Security) nun dönem Başkanlığının Prof. Dr. Asaf Varol tarafından yürütülmesi ve bu sempozyum için açılacak özel hesaptan para çekmeye Prof. Dr. Asaf Varol ile Yrd. Doç. Dr. Murat Karabatak ın gerekli işlemlerin başlatılabilmesi amacıyla yetkili kılınmasının uygun olduğuna MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF.DR. UBEYDE İPEK İN, İDARİ VE MADDİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEK VE BÖLÜMDEKİ GÖREVLERİNİ AKSATMAMAK KAYDI İLE ÇEVRE HİZMETLERİ ALANINDA EĞİTİM, YAYIN, ARAŞTIRMA, PANEL KONFERANS GİBİ FAALİYETLERDE AKADEMİK BAKIŞ AÇISI KAZANDIRMAK ÜZERE AYDA İKİ (2) GÜN OLMAK ÜZERE 1 YIL SÜRE İLE TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ NDE GÖREVLENDİRİLMESİ Üniversitesmiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ubeyde İPEK in, idari ve maddi yükümlülüklerini yerine getirmek ve bölümdeki görevlerini aksatmamak kaydı ile Çevre Hizmetleri Alanında Eğitim, Yayın, Araştırma, Panel Konferans gibi faaliyetlerde akademik bakış açısı kazandırmak üzere ayda iki (2) gün olmak üzere 1 yıl süre ile Türkiye Belediyeler Birliği nde görevlendirilmesine ilişkin tarih ve 1970 sayılı Dekanlık yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ubeyde İPEK in, idari ve maddi yükümlülüklerini yerine getirmek ve bölümdeki görevlerini aksatmamak kaydı ile Çevre Hizmetleri Alanında Eğitim, Yayın, Araştırma, Panel Konferans gibi faaliyetlerde akademik bakış açısı kazandırmak üzere ayda iki (2) gün olmak üzere 1 yıl süre ile Türkiye Belediyeler Birliği nde görevlendirilmesinin uygun olduğuna Sayfa No : 4

5 4.11. ÜNİVERSİTEMİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI NIN, METALÜRJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARŞ. GÖR. İSRAFİL KÜÇÜK ÜN, NANO-TEKNOLOJİK BİYOMALZEMELER KONUSUNDA DOKTORA EĞİTİMİ VE ARAŞTIRMA ÇALIŞMASINI YAPMAK ÜZERE YURT DIŞI GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı nın, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. İsrafil KÜÇÜK ün, Nano-Teknolojik Biyomalzemeler konusunda doktora eğitimi ve araştırma çalışmasını yapmak üzere Yurt Dışı Görev Süresinin Uzatılmasına ilişkin tarih ve 1719 sayılı yazısı ve eki görüşüldü: Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. İsrafil KÜÇÜK ün, Nano-Teknolojik Biyomalzemeler konusunda doktora eğitimi ve araştırma çalışmasını yapmak üzere University College London/İngiltere de 2547 Sayılı Kanun un 39. Maddesi uyarınca yolluksuz-gündeliksiz ve aylıksız-izinli olarak 21 Aralık Kasım 2013 tarihleri arasında Yurt Dışı Görev Süresinin uzatılmasının uygun olduğuna ÜNİVERSİTEMİZ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE VE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜNE YETKİ VERİLMESİ Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü nün, tarih ve 1197 sayılı yazısı görüşüldü: Döner Sermaye bütçesinin kalemler ve hesaplar arasında aktarma yapılması konusunda Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ne ve Saymanlık Müdürlüğü ne yetki verilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi ÜNİVERSİTEMİZ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE KISMİ ZAMANLI OLARAK 80 (SEKSEN) ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı nın, Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıştırılması konulu tarih ve 628 sayılı yazısı ve eki görüşüldü: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın, 20/11/2009 tarihli yazısında, Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması Yönünde Esas ve Usuller gereği, Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı nca tarihleri arasında Seksen (Seksen) kişiye kadar kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmasının uygun olduğuna ve ödenecek olan ücretin, brüt günlük asgari ücretin 1/8 nin saat ücreti olarak esas alınmasına ve haftada en fazla 15 (on beş) saat olarak çalıştırılmalarının uygun olduğuna Sayfa No : 5

6 4.14. DOÇENT ATAMALARI Personel Dairesi Başkanlığı nın, doçent atamaları hakkındaki yazıları görüşüldü: Atamaların aşağıdaki şekilde yapılmasının uygun olduğuna karar verildi. 1-) DOÇ. DR. MEHMET CENGİZ HAN Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç.Dr. Mehmet Cengiz HAN ın dosyası görüşüldü: anlaşıldığından, Doç.Dr. Mehmet Cengiz HAN ın, Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Doçent 2-) DOÇ. DR. ENİS KARABULUT Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç.Dr. Enis KARABULUT un, dosyası görüşüldü: anlaşıldığından, Doç.Dr. Enis KARABULUT un, Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Doçent 3-) DOÇ. DR. SELAMİ SERHATLIOĞLU Üniversitemiz Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç.Dr. Selami SERHATLIOĞLU nun dosyası görüşüldü: anlaşıldığından, Doç.Dr. Selami SERHATLIOĞLU nun, Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Doçent Sayfa No : 6

7 4.14. DOÇENT ATAMALARI 4-) DOÇ. DR. A. FERDANE OĞUZÖNCÜL Üniversitemiz Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç.Dr. A. Ferdane OĞUZÖNCÜL ün dosyası görüşüldü: anlaşıldığından, Doç.Dr. A. Ferdane OĞUZÖNCÜL ün, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Doçent 5) DOÇ. DR. BURAK TURGUT Üniversitemiz Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç.Dr. Burak TURGUT un dosyası görüşüldü: anlaşıldığından, Doç.Dr. Burak TURGUT un, Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Doçent 6-) DOÇ. DR. M. OĞUZHAN ÖZYURTKAN Üniversitemiz Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç.Dr. M. Oğuzhan ÖZYURTKAN ın dosyası görüşüldü: anlaşıldığından, Doç.Dr. M. Oğuzhan ÖZYURTKAN ın, Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması hususundaki Yönetim Kurulu uygun görüşünün Rektörlük Makamına arz edilmesine Sayfa No : 7

8 4.14. DOÇENT ATAMALARI 7-) DOÇ. DR. ÖZDEN BARIM ÖZ Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç.Dr. Özden BARIM ÖZ ün dosyası görüşüldü: anlaşıldığından, Doç.Dr. Özden BARIM ÖZ ün, Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Anabilim Dalı Doçent 8-) DOÇ. DR. EDİBE PİRİNÇÇİ Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç.Dr. Edibe PİRİNÇÇİ nin dosyası görüşüldü: anlaşıldığından, Doç.Dr. Edibe PİRİNÇÇİ nin, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Doçent 9-) DOÇ. DR. AYDIN SAĞLIYAN Üniversitemiz Keban Meslek Yüksekokulu Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç.Dr. Aydın SAĞLIYAN ın dosyası görüşüldü: anlaşıldığından, Doç.Dr. Aydın SAĞLIYAN ın, Keban Meslek Yüksekokulu Doçent kadrosuna atanması hususundaki Yönetim Kurulu uygun görüşünün Rektörlük Makamına arz edilmesine oybirliği ile karar verildi. Sayfa No : 8

9 4.14. DOÇENT ATAMALARI 10-) DOÇ. DR. ASLIŞAH AÇIKSES Üniversitemiz Fen Fakültesi Fizikokimya Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç.Dr. Aslışah AÇIKSES in dosyası görüşüldü: anlaşıldığından, Doç.Dr. Aslışah AÇIKSES in, Fen Fakültesi Fizikokimya Anabilim Dalı Doçent 11-) DOÇ. DR. VESİLE YILDIRIM Üniversitemiz Fen Fakültesi Genel Biyoloji Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç.Dr. Vesile YILDIRIM ın dosyası görüşüldü: anlaşıldığından, Doç.Dr. Vesile YILDIRIM ın, Fen Fakültesi Genel Biyoloji Anabilim Dalı Doçent 12-) DOÇ. DR. ALPER OSMAN ÖĞRENMİŞ Üniversitemiz Fen Fakültesi Geometri Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç.Dr. Alper Osman ÖĞRENMİŞ in dosyası görüşüldü: anlaşıldığından, Doç.Dr. Alper Osman ÖĞRENMİŞ in, Fen Fakültesi Geometri Anabilim Dalı Doçent Sayfa No : 9

10 4.14. DOÇENT ATAMALARI 13-) DOÇ. DR. MİHRİBAN KÜLAHÇI Üniversitemiz Fen Fakültesi Geometri Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç.Dr. Mihriban KÜLAHÇI nın dosyası görüşüldü: anlaşıldığından, Doç.Dr. Mihriban KÜLAHÇI nın, Fen Fakültesi Geometri Anabilim Dalı Doçent 14-) DOÇ. DR. MÜNEVVER YILDIRIM YILMAZ Üniversitemiz Fen Fakültesi Geometri Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç.Dr. Münevver YILDIRIM YILMAZ ın dosyası görüşüldü: anlaşıldığından, Doç.Dr. Münevver YILDIRIM YILMAZ ın, Fen Fakültesi Geometri Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması hususundaki Yönetim Kurulu uygun görüşünün Rektörlük Makamına arz edilmesine 15-) DOÇ. DR. İMAM BAKIR ARABACI Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç.Dr. İmam Bakır ARABACI nın dosyası görüşüldü: anlaşıldığından, Doç.Dr. İmam Bakır ARABACI nın, Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması hususundaki Yönetim Kurulu uygun görüşünün Rektörlük Makamına arz edilmesine Sayfa No : 10

11 4.14. DOÇENT ATAMALARI 16-) DOÇ. DR. MURAT SUNKAR Üniversitemiz İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç.Dr. Murat SUNKAR ın dosyası görüşüldü: anlaşıldığından, Doç.Dr. Murat SUNKAR ın, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması hususundaki Yönetim Kurulu uygun görüşünün Rektörlük Makamına arz edilmesine 17-) DOÇ. DR. BAHAR DEMİREL Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Yapı Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç.Dr. Bahar DEMİREL in dosyası görüşüldü: anlaşıldığından, Doç.Dr. Bahar DEMİREL in, Teknoloji Fakültesi Yapı Anabilim Dalı Doçent 18-) DOÇ. DR. OĞUZHAN KELEŞTİMUR Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç.Dr. Oğuzhan KELEŞTİMUR un dosyası görüşüldü: anlaşıldığından, Doç.Dr. Oğuzhan KELEŞTİMUR un, Teknoloji Fakültesi Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması hususundaki Yönetim Kurulu uygun görüşünün Rektörlük Makamına arz edilmesine Sayfa No : 11

12 4.14. DOÇENT ATAMALARI 19-) DOÇ. DR. ORHAN ÇAKAR Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç.Dr. Orhan ÇAKAR ın dosyası görüşüldü: anlaşıldığından, Doç.Dr. Orhan ÇAKAR ın, Mühendislik Fakültesi Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması hususundaki Yönetim Kurulu uygun görüşünün Rektörlük Makamına arz edilmesine 20-) DOÇ. DR. MUSTAFA TÜRK Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektronik Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç.Dr. Mustafa TÜRK ün dosyası görüşüldü: anlaşıldığından, Doç.Dr. Mustafa TÜRK ün, Mühendislik Fakültesi Elektronik Anabilim Dalı Doçent 21-) DOÇ. DR. ARİF GÜLTEN Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç.Dr. Arif GÜLTEN in dosyası görüşüldü: anlaşıldığından, Doç.Dr. Arif GÜLTEN in, Mühendislik Fakültesi Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması hususundaki Yönetim Kurulu uygun görüşünün Rektörlük Makamına arz edilmesine Sayfa No : 12

13 4.14. DOÇENT ATAMALARI 22-) DOÇ. DR. M. ŞABAN TANYILDIZI Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç.Dr. M. Şaban TANYILDIZI nın dosyası görüşüldü: anlaşıldığından, Doç.Dr. M. Şaban TANYILDIZI nın, Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması hususundaki Yönetim Kurulu uygun görüşünün Rektörlük Makamına arz edilmesine 23-) DOÇ. DR. FİGEN BALO Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç.Dr. Figen BALO nun dosyası görüşüldü: anlaşıldığından, Doç.Dr. Figen BALO nun, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması hususundaki Yönetim Kurulu uygun görüşünün Rektörlük Makamına arz edilmesine 24-) DOÇ. DR. YÜKSEL SAVUCU Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç.Dr. Yüksel SAVUCU nun dosyası görüşüldü: anlaşıldığından, Doç.Dr. Yüksel SAVUCU nun, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Doçent kadrosuna atanması hususundaki Yönetim Kurulu uygun görüşünün Rektörlük Makamına arz edilmesine oybirliği ile karar verildi. Sayfa No : 13

14 4.14. DOÇENT ATAMALARI 25-) DOÇ. DR. BİLAL ÇOBAN Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç.Dr. Bilal ÇOBAN ın dosyası görüşüldü: anlaşıldığından, Doç.Dr. Bilal ÇOBAN ın, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Doçent kadrosuna atanması hususundaki Yönetim Kurulu uygun görüşünün Rektörlük Makamına arz edilmesine oybirliği ile karar verildi. 26-) DOÇ. DR. CENGİZ POLAT Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç.Dr. Cengiz POLAT ın dosyası görüşüldü: anlaşıldığından, Doç.Dr. Cengiz POLAT ın, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Doçent kadrosuna atanması hususundaki Yönetim Kurulu uygun görüşünün Rektörlük Makamına arz edilmesine oybirliği ile karar verildi PROFESÖR ATAMALARI Personel Dairesi Başkanlığı nın, Profesör atamaları hakkındaki yazıları görüşüldü: Atamaların aşağıdaki şekilde yapılmasının uygun olduğuna A-DOÇ. DR. AHMET BAYLAR IN PROFESÖR KADROSUNA ATANMASI Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalı nda açık bulunan ve Rektörlükçe ilan edilen Profesörlük kadrosuna atanmak üzere başvuran Doç.Dr. Ahmet BAYLAR hakkında Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun tarih ve /3.3-6 sayılı kararı ile oluşturulmuş bulunan jüri raporları incelenerek görüşüldü: 2547 Sayılı Kanunun Değişik 26. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 20. maddesi ile 2547 Sayılı Kanun un 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddeleri çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu'nca tarihli toplantısında kabul edilen Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri nde belirtilen şartları da taşıdığı anlaşıldığından, Doç.Dr. Ahmet BAYLAR ın, Mühendislik Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalı Profesör kadrosuna yükseltilerek atanması hususundaki Yönetim Kurulu uygun görüşünün Rektörlük Makamına arz edilmesine Sayfa No : 14

15 4.15. PROFESÖR ATAMALARI B-DOÇ. DR. SEYFETTİN GÜR ÜN PROFESÖR KADROSUNA ATANMASI Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı nda açık bulunan ve Rektörlükçe ilan edilen Profesörlük kadrosuna atanmak üzere başvuran Doç.Dr. Seyfettin GÜR hakkında Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun tarih ve /3.3-4 sayılı kararı ile oluşturulmuş bulunan jüri raporları incelenerek görüşüldü: 2547 Sayılı Kanunun Değişik 26. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 20. maddesi ile 2547 Sayılı Kanun un 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddeleri çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu'nca tarihli toplantısında kabul edilen Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri nde belirtilen şartları da taşıdığı anlaşıldığından, Doç.Dr. Seyfettin GÜR ün, Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Profesör kadrosuna yükseltilerek atanması hususundaki Yönetim Kurulu uygun görüşünün Rektörlük Makamına arz edilmesine C-DOÇ. DR. SAMİ ŞİMŞEK İN PROFESÖR KADROSUNA ATANMASI Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı nda açık bulunan ve Rektörlükçe ilan edilen Profesörlük kadrosuna atanmak üzere başvuran Doç.Dr. Sami ŞİMŞEK hakkında Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun tarih ve /3.3-5 sayılı kararı ile oluşturulmuş bulunan jüri raporları incelenerek görüşüldü: 2547 Sayılı Kanunun Değişik 26. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 20. maddesi ile 2547 Sayılı Kanun un 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddeleri çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu'nca tarihli toplantısında kabul edilen Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri nde belirtilen şartları da taşıdığı anlaşıldığından, Doç.Dr. Sami ŞİMŞEK in, Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Profesör kadrosuna yükseltilerek atanması hususundaki Yönetim Kurulu uygun görüşünün Rektörlük Makamına arz edilmesine D-DOÇ. DR. ÖMER ATALAR IN PROFESÖR KADROSUNA ATANMASI Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı nda açık bulunan ve Rektörlükçe ilan edilen Profesörlük kadrosuna atanmak üzere başvuran Doç.Dr. Ömer ATALAR hakkında Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun tarih ve /3.3-3 sayılı kararı ile oluşturulmuş bulunan jüri raporları incelenerek görüşüldü: 2547 Sayılı Kanunun Değişik 26. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 20. maddesi ile 2547 Sayılı Kanun un 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddeleri çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu'nca tarihli toplantısında kabul edilen Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri nde belirtilen şartları da taşıdığı anlaşıldığından, Doç.Dr. Ömer ATALAR ın, Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Profesör kadrosuna yükseltilerek atanması hususundaki Yönetim Kurulu uygun görüşünün Rektörlük Makamına arz edilmesine Sayfa No : 15

16 4.15. PROFESÖR ATAMALARI E-DOÇ. DR. MEHMET ÇİFTÇİ NİN PROFESÖR KADROSUNA ATANMASI Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı nda açık bulunan ve Rektörlükçe ilan edilen Profesörlük kadrosuna atanmak üzere başvuran Doç.Dr. Mehmet ÇİFTÇİ hakkında Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun tarih ve /3.3-2 sayılı kararı ile oluşturulmuş bulunan jüri raporları incelenerek görüşüldü: 2547 Sayılı Kanunun Değişik 26. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 20. maddesi ile 2547 Sayılı Kanun un 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddeleri çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu'nca tarihli toplantısında kabul edilen Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri nde belirtilen şartları da taşıdığı anlaşıldığından, Doç.Dr. Mehmet ÇİFTÇİ nin, Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör kadrosuna yükseltilerek atanması hususundaki Yönetim Kurulu uygun görüşünün Rektörlük Makamına arz edilmesine F-DOÇ. DR. HAMİT YILDIZ IN PROFESÖR KADROSUNA ATANMASI Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı nda açık bulunan ve Rektörlükçe ilan edilen Profesörlük kadrosuna atanmak üzere başvuran Doç.Dr. Hamit YILDIZ hakkında Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun tarih ve /3.3-1 sayılı kararı ile oluşturulmuş bulunan jüri raporları incelenerek görüşüldü: 2547 Sayılı Kanunun Değişik 26. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 20. maddesi ile 2547 Sayılı Kanun un 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddeleri çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu'nca tarihli toplantısında kabul edilen Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri nde belirtilen şartları da taşıdığı anlaşıldığından, Doç.Dr. Hamit YILDIZ ın, Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Profesör kadrosuna yükseltilerek atanması hususundaki Yönetim Kurulu uygun görüşünün Rektörlük Makamına arz edilmesine Sayfa No : 16

17 Sayfa No : 19

18 Sayfa No : 19

19 Sayfa No : 19

20 Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ Ü Y E L E R Eğitim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Rifat ÇOLAK Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadri ÇETİN İkt. ve İdari Bil. Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Y. Cemalettin ÇOPUROĞLU İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem TUTAR İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK İnsani ve Sosyal Bil. Fak. Dekanı Prof. Dr. Rahmi DOĞANAY Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet ÜLKER Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Z. Hakan AKPOLAT Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin VAROL Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan ORHAN Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir SERVİ Rektör Yardımcısı (Üye) Prof. Dr. Hasan ALLİ Üye Prof. Dr. Erdal AÇIKSES Üye Prof. Dr. Mustafa POYRAZ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun ŞEN Sayfa No : 17

21 Sayfa No : 8

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /11

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /11 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 07.05.2013 Salı Günü saat 16.00 da Rektör Prof. Dr. KutbeddinDEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Evrak Tarih ve Sayısı: 08/01/2014-19948 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 29/11/2013 tarihinde saat 09:30 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 05.02.2013 2012-2013/7

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 05.02.2013 2012-2013/7 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 05.02.2013 Salı Günü saat 16.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /13

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /13 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 01.07.2013 Pazartesi Günü saat 11.00 da Rektör Prof. Dr. KutbeddinDEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 17/06/ : /14

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 17/06/ : /14 Evrak Tarih ve Sayısı: 12/12/2014-67631 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 17/06/2014 tarihinde saat 09:30 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 15/12/ : /2015 Yönetim 5

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 15/12/ : /2015 Yönetim 5 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 15/12/2014 tarihinde saat 15:30 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin 5.1.ÜNİVERSİTEMİZ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ AKADEMİK PERSONELİNİN BÖLÜM VE ANABİLİM DALLARININ DAĞILIMI Üniversitemiz

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 28/09/ /4

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 28/09/ /4 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 28/09/2011 Çarşamba Günü saat 16.00 da Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 29/01/ : /10

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 29/01/ : /10 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 29/01/2016 tarihinde saat 10:00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin 10.1. ÜNİVERSİTEMİZ FEN FAKÜLTESİ BÜNYESİNDE KURULAN MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PROGRAMI NA KADRO AKTARILMASI

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 18/01/ /14

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 18/01/ /14 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 18/01/2012 Çarşamba Günü saat 15.30 da Rektör Vekili Prof.Dr. Orhan KILIÇ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 03/02/ : /9

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 03/02/ : /9 Evrak Tarih ve Sayısı: 03/04/2015-86281 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 03/02/2015 tarihinde saat 14:30 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin 9.1. ÜNİVERSİTEMİZ SOSYAL TESİS İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN 2014 MALİ

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 03/12/ : / 4

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 03/12/ : / 4 4.1. ÜNİVERSİTEMİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. HASAN KÜRÜM ÜN, FIRAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ'NDE FAALİYET GÖSTEREN TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /18

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /18 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 28.06.2016 tarihinde saat 10.30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 29/12/ : /6

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 29/12/ : /6 Evrak Tarih ve Sayısı: 2/02/2016-133076 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 29/12/2015 tarihinde saat 1:00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 12/12/ /10

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 12/12/ /10 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 12/12/2011 Pazartesi Günü saat 14.30 da Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

Yönetim Kurulu Kararları

Yönetim Kurulu Kararları Evrak Tarih ve Sayısı: 04/08/2014-48295 T.C. Üniversitemiz 01.07.2014 tarih ve 2013-2014/15.9 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca yaz aylarında çoğunluğun sağlanamadığı hallerde acil konularda karar

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 23/01/ : /8

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 23/01/ : /8 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 23/01/2015 tarihinde saat 16:30 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 27/04/ /24

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 27/04/ /24 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 27/04/2012 Cuma Günü saat 15.30 da Rektör Prof. Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 02/08/ /31

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 02/08/ /31 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 02/08/2012 Perşembe Günü saat 15.00 de Rektör Prof. Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Evrak Tarih ve Sayısı: 24/10/2014-60503 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 01/07/2014 tarihinde saat 11:00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Üniversitemiz Yönetim Kurulu 25/12/2013 tarihinde saat 13:15 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 24.08.2015 2014-2015/20

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 24.08.2015 2014-2015/20 Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun, 26.06.2015 tarih ve 2014-2015/15.13 sayılı kararı uyarınca yaz aylarında çoğunluğun sağlanamadığı hallerde acil konularda karar almak ve bu kararları ilk Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 19/04/ /23

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 19/04/ /23 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 19/04/2012 Perşembe Günü saat 10.00 da Rektör Prof. Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /9

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /9 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 07.03.2013 Perşembe Günü saat 11.00 de Rektör Prof. Dr. KutbeddinDEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 28/11/2012 2012-2013/3

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 28/11/2012 2012-2013/3 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 28.11.2012 Çarşamba Günü saat 10.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /9

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /9 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 13.01.2017 Saat 10:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 14/03/2014 14:30 Yönetim Kurulu 2013-2014/10

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 14/03/2014 14:30 Yönetim Kurulu 2013-2014/10 Evrak Tarih ve Sayısı: 20/11/2014-64069 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 14/03/2014 tarihinde saat 14:30 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /17

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /17 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 30.05.2016 Saat 16.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 07.08.2015 2014-2015/18

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 07.08.2015 2014-2015/18 Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun, 26.06.2015 tarih ve 2014-2015/15.13 sayılı kararı uyarınca yaz aylarında çoğunluğun sağlanamadığı hallerde acil konularda karar almak ve bu kararları ilk Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /21

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /21 Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun, 01.07.2013 tarih ve 2012-2013/13.10 sayılı kararı uyarınca yaz aylarında çoğunluğun sağlanamadığı hallerde acil konularda karar almak ve bu kararları ilk Yönetim Kurulu

Detaylı

13.1. ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. SERMİN OZAN IN DOÇENTLİK SINAVI JÜRİ ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLME İSTEĞİ

13.1. ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. SERMİN OZAN IN DOÇENTLİK SINAVI JÜRİ ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLME İSTEĞİ Üniversitemiz Yönetim Kurulu 31/03/2017 tarihinde saat 09:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Evrak Tarih ve Sayısı: 24/10/2014-60477 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 08/11/2013 tarihinde saat 16:00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 22/09/2011 2011-2012/2

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 22/09/2011 2011-2012/2 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 22/09/2011 Perşembe Günü saat 15:30 da Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI /5

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI /5 Üniversitemiz Senatosu 07.03.2013 Perşembe Günü saat 10.00 da Rektör Prof.Dr. KutbeddinDEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 26.06.2015 2014-2015/15

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 26.06.2015 2014-2015/15 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 26.06.2015 Cuma Günü saat 10.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 09.04.2013 2012-2013/10

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 09.04.2013 2012-2013/10 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 09.04.2013 Salı Günü saat 17.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ 3.1.ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ II. ÖĞRETİM PROGRAMI 1. SINIF 11532430 NUMARALI

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 14/10/2011 2011-2012/6

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 14/10/2011 2011-2012/6 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 14/10/2011 Cuma Günü Saat 17:30 da Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 11/04/2014 10:00 2013-2014/11

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 11/04/2014 10:00 2013-2014/11 Evrak Tarih ve Sayısı: 24/11/2014-64564 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 11/04/2014 tarihinde saat 10:00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Üniversitemiz Yönetim Kurulu 30/12/2014 tarihinde saat 15:30 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /12

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /12 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 21.03.2017 Saat 14.30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 09/09/ : /22

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 09/09/ : /22 Evrak Tarih ve Sayısı: 03/11/2014-61402 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 09/09/2014 tarihinde saat 15:30 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin 22.1. ÜNİVERSİTEMİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yönetim Kurulu Kararları

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yönetim Kurulu Kararları Evrak Tarih ve Sayısı: 22/07/2014-47672 T.C. Oturum Tarihi Oturum Sayısı 17/07/2014 2013-2014/16 Üniversitemiz 01.07.2014 tarih ve 2013-2014/15.9 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca yaz aylarında çoğunluğun

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Evrak Tarih ve Sayısı: 12/12/2014-67630 T.C. 2.1. ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMINDA (UOLP) DERSE GİRECEK ÖĞRETİM ELEMENLARINA ÖDENECEK

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /10

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /10 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 07.02.2017 Saat 10:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 10/10/ /3

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 10/10/ /3 Üniversitemiz Senatosu 10/10/2011 Pazartesi Günü saat 14.00 de Rektör Prof. Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 24/04/2015 2014-2015/12

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 24/04/2015 2014-2015/12 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 24/04/2015 Cuma Günü saat 14.30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

KARAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 10662

KARAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 10662 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 09.01- Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 11/07/2012 2011-2012/29

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 11/07/2012 2011-2012/29 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 11/07/2012 Çarşamba Günü saat 15.00 da Rektör Prof. Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 30/03/2015 14:30 2014-2015/11

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 30/03/2015 14:30 2014-2015/11 11.1. ÜNİVERSİTEMİZ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD. DOÇ. DR. MUZAFFER ÖZLİ NİN ANNE ÜNİVERSİTESİ NDE GÖREVLENDİRİLMESİ Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Dekanlığı nın, Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Muzaffer

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI /6

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI /6 Üniversitemiz Senatosu 09.04.2013 Salı Günü saat 16.00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 14/10/ /4

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 14/10/ /4 Üniversitemiz Senatosu 14/10/2011 Cuma Günü saat 16.00 da Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /6

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /6 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 28.12.2016 Saat 10:30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /19

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /19 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 18.07.2017 Saat 16:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ 9.1. 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ Üniversitemiz Eğitim Komisyonu Başkanlığı nın, Fırat Üniversitesi 2014-2015

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /13

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /13 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 03.03.2016 Saat 14.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 16/11/ /2

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 16/11/ /2 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 16.11.2012 Cuma Günü saat 18.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ 2.1.ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (İ.Ö.) ÖĞRENCİLERİNDEN 130902071

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 30/09/2014 15:30 2014-2015/1

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 30/09/2014 15:30 2014-2015/1 Evrak Tarih ve Sayısı: 12/12/2014-67632 T.C.. 1.1. ÜNİVERSİTEMİZ İLAHİYAT FAKÜLTESİ NDE 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA UZAKTAN ÖĞRETİM İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) PROGRAMI NDA OKUTULACAK

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /22

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /22 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 04.09.2015 Cuma Günü saat 09.30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 13/01/ /5

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 13/01/ /5 Üniversitemiz Senatosu 13.01.2017 tarihinde saat 09:30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 12/11/ /3

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 12/11/ /3 Üniversitemiz Senatosu 12/11/2010 Cuma Günü saat 14.00 de Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 10.09.2013 2012-2013/19

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 10.09.2013 2012-2013/19 Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun, 01.07.2013 tarih ve 2012-2013/13.10 sayılı kararı uyarınca yaz aylarında çoğunluğun sağlanamadığı hallerde acil konularda karar almak ve bu kararları ilk Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 29/04/2011 2010-2011/16

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 29/04/2011 2010-2011/16 Üniversitemiz Senatosu 29/04/2011 Cuma Günü saat 14.00 de Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/ /13

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/ /13 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 06/01/2012 Cuma Günü saat 15.30 da Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

KARAR Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 14.01- Sağlık Kültür

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /12

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /12 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 12.06.2013 Çarşamba Günü saat 17.00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 24.07.2015 2014-2015/17

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 24.07.2015 2014-2015/17 Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun, 26.06.2015 tarih ve 2014-2015/15.13 sayılı kararı uyarınca yaz aylarında çoğunluğun sağlanamadığı hallerde acil konularda karar almak ve bu kararları ilk Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI /6

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI /6 Üniversitemiz Senatosu 29.01.2016 tarihinde saat 09:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI : 13 Haziran 2006 : 23

YÖNETİM KURULU KARARLARI. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI : 13 Haziran 2006 : 23 YÖNETİM KURULU KARARLARI Tarih Toplantı Sayısı T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI : 13 Haziran 2006 : 23 Karar 1 Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Adana Meslek Yüksekokulu

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 21.02.2008 2008/3 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 21.02.2008 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 01/06/2011 2010-2011/17

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 01/06/2011 2010-2011/17 Üniversitemiz Senatosu 01/06/2011 Çarşamba Günü saat 14.00 de Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 12.02.2004 2004/3 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 12.02.2004 Perşembe günü saat 11:00 da Rektör Prof.Dr. Baki KOMSUOĞLU

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06.11.2015 2015-2016/3

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06.11.2015 2015-2016/3 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 06.11.2015 Cuma Günü saat 15.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /3

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /3 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 31.10.2016 Saat 15:30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /21

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /21 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 26.08.2016 Saat 14.00 de Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI. Oturum Saati 10:00

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI. Oturum Saati 10:00 Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 23.10.2015 2015-2016/2

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 23.10.2015 2015-2016/2 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 23.10.2015 Cuma Günü saat 14.30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 07/07/2011 2010-2011/19

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 07/07/2011 2010-2011/19 Üniversitemiz Senatosu 07/07/2011 Perşembe günü Saat 14.00 de Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 08.06.2015 2014-2015/14

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 08.06.2015 2014-2015/14 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 08.06.2015 Pazartesi Günü saat 10.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /1

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /1 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 26.09.2016 Saat 14:30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

KARAR Personel Daire Başkanlığı nın tarih ve 300 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Personel Daire Başkanlığı nın tarih ve 300 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Vekili Prof. Dr. Mücahit EĞRİ Başkanlığında toplandı. KARAR 41.01- Personel

Detaylı

Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Alim YILDIZ Başkanlığında toplandı.

Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Alim YILDIZ Başkanlığında toplandı. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Alim YILDIZ Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Üniversitemizce ilan edilen Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Ana Bilim Dalı nda açık

Detaylı

34 01/10/2014 2014/1 18. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı.

34 01/10/2014 2014/1 18. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı. Karar No 1-2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz programlarına kabul edilecek olan yabancı uyruklu öğrencilerden

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 23/12/ /12

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 23/12/ /12 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 23/12/2011 Cuma Günü Saat 15.00 de Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 26.03.2009 2009/5 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 26.03.2009 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr.Fatih ÜSTEL Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekanı Prof.Dr.Etem

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 28/12/ /4

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 28/12/ /4 Üniversitemiz Senatosu 28.12.2016 tarihinde saat 10:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /4

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /4 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 27.11.2015 Cuma Günü saat 15.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 19/8/2015 2015/13

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 19/8/2015 2015/13 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 19/8/2015 2015/13 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 19/8/2015 Çarşamba günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 16/09/2011 2010-2011/23

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 16/09/2011 2010-2011/23 Üniversitemiz Senatosu 16/09/2011 Cuma Günü saat 14.30 da Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 28/04/ /8

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 28/04/ /8 Üniversitemiz Senatosu 28.04.2016 tarihinde saat 14.00 de Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 17.06.2010 2010/9 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 17.06.2010 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 26/8/ /12

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 26/8/ /12 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 26/8/2016 2016/12 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 26/8/2016 Cuma günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /4

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /4 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 24.11.2016 Saat 16:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 17/03/ /13

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 17/03/ /13 Üniversitemiz Senatosu 17/03/2011 Perşembe Günü saat 14.00 de Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI tarihinde yapılan Fakülte Yönetim Kurulu Kararları onaylandı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI tarihinde yapılan Fakülte Yönetim Kurulu Kararları onaylandı. Fakültemiz Yönetim Kurulu 08.03.2017 tarihinde Saat 12:45 de Dekan V. Prof. Dr. Niyazi USTA başkanlığında Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Seminer salonunda toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 16/11/ /16

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 16/11/ /16 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 16/11/2016 2016/16 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 16/11/2016 Çarşamba günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ

Detaylı