6. SINIF TÜRKÇE Konular Kod_Eski Kod KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6. SINIF TÜRKÇE Konular Kod_Eski Kod KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6"

Transkript

1 6. SINIF TÜRKÇE Konular Kod_Eski Kod KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Abartma ve Duygu Belirten İfadeler T T x x x x x Ana Fikir, Ana Duygu T T x x x x x x Basit, Türemiş, Birleşik Kelimeler T T x x x x x x Benzetme ve Örneklendirme Cümleleri T T x x x x x Bilgilendirici Metinler T T x x x x x x Bilgilendirici Metinler - 1 (Deneme, Söyleşi, Makale, Köşe Yazısı) T T x x x x x x Bilgilendirici Metinler - 2 (Gezi Yazısı, Biyografi, Otobiyografi, Eleştiri) T T x x x x x x Çekim Ekleri T T x x x x Deyimler, Atasözleri ve Özdeyişler T T x x Edat, Bağlaç, Ünlem T T x x x x x x Ek ve Kök T T x x x x Eş Seslilik T T x x x x x Eş, Zıt ve Yakın Anlamlılık T T x x x x x x Geçiş ve Bağlantı İfadeleri T T x x x x x x Gerçek ve Kurgu T T x x x x Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam T T x x x x x x Kalınlık-İncelik Uyumu T T x x x x x Koşul - Sonuç Cümleleri T T x x x x x Metinde Kronolojik Sıra ve Mantık Akışı T T x x x x x x Metinden Çıkarımlar Yapma T T x x x x x x Metinle İlgili Soru Sorma ve Soruları Cevaplama T T x x x x x x Metnin Dil ve Anlatımı T T x x x x x Metnin Konusu ve Başlığı T T x x x x x x Metnin Planı T T x x x x x x Öyküleyici Metinler - 1 (Öykü, Roman, Anı, Tiyatro) T T x x x x x x Öyküleyici Metinler - 2 (Masal, Fabl, Destan, Efsane) T T x x x x x x Öznel ve Nesnel Anlatımlı Cümleler T T x x x x x Sebep-Sonuç ve Amaç-Sonuç Cümleleri T T x x x x x Söz Sanatları T T x x x x x x Şiir Türü ve Özellikleri T T x x x x x x Ünlü Düşmesi ve Daralması T T x x x x x Ünsüz Benzeşmesi ve Yumuşaması T T x x x x x Yapım Ekleri T T x x x x Yardımcı Fikirler T T x x x x x X Yönlendirici İfadeler T T x Karşılaştırma Cümleleri T T x x x Kaynaşma, Yardımcı Ses, Ünlü ve Ünsüz Türemeleri T T x x x x Özetleme T T x x x Tablo - Grafik Okuma T T x x x x Yazarın Amacı ve Konuya Bakış Açısı T T x x x x Anlatım Biçimleri T T x x Bağlama Ögeleri T T x x Düşünceyi Geliştirme Yolları T T x x Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları T T x Zamirler T T x x Birleşik Sözcüklerin Yazımı T Büyük Harflerin Yazımı T De, Mi, Ki nin Kullanımı ve Yazımı T İki Nokta, Noktalı Virgül, Kısa Çizgi ve Uzun Çizgi T İsim Tamlamaları T

2 Konular Kod_Eski Kod KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 İsim ve Türleri T Kesme İşareti, Eğik Çizgi ve Yay Ayraç T Noktanın Kullanıldığı Yerler T Sayılara ve Kısaltmalara Getirilen Eklerin Yazımı T Sayıların Yazımı T Sıfat Tamlamaları T Sıfatlar ve Türleri T Soru İşareti ve Ünlem İşareti T Üç Nokta ve Tırnak İşaretinin Kullanıldığı Yerler T Virgülün Kullanıldığı Yerler T Yazımı Karıştırılan Sözcükler T

3 6. SINIF TÜRKÇE Kazanımlar Kod_E. Kod Abartma ve Duygu Belirten İfadeler Dinledikleri/izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar. T T x x x x Ana Fikir, Ana Duygu Okuduklarının ana fikrini/ana duygusunu belirler. T T x x x x x Basit, Türemiş, Birleşik Kelimeler Yapım eklerini bilir, basit, birleşik ve türemiş sözcükleri ayırt eder. T T x x x x x Benzetme ve Örneklendirme Cümleleri Dinledikleri/izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar. T T x x x x Bilgilendirici Metinler Bilgilendirici metinler yazar. T Bilgilendirici Metinler - 1 (Deneme, Söyleşi, Makale, Köşe Yazısı) Okuduğu metnin türünü belirler. T T x x x x x Bilgilendirici Metinler - 2 (Gezi Yazısı, Biyografi, Otobiyografi, Eleştiri) Okuduğu metnin türünü belirler. T T x x x x x Çekim Ekleri Çekim eklerini (hâl ekleri, iyelik ekleri, çoğul eki, ilgi hâli) ve yapım eklerini doğru kullanır, kök bilgisi ile ilişki kurar. T T x x x Deyimler, Atasözleri ve Özdeyişler İçeriğe uygun atasözleri, deyimler, özdeyişler kullanır. T T x x Edat, Bağlaç, Ünlem Zamirleri, edatları, bağlaçları ve ünlemleri cümledeki işlevlerine uygun kullanır. T T x x x x x Ek ve Kök Çekim eklerini (hâl ekleri, iyelik ekleri, çoğul eki, ilgi hâli) ve yapım eklerini doğru kullanır, kök bilgisi ile ilişki kurar. T T x x x Eş Seslilik Kelime ve kavramların farklı anlamlarını öğrenir ve bunları bağlama uygun şekilde kullanırt T x x x x Eş, Zıt ve Yakın Anlamlılık Anlamını bilmediği sözcük ve sözcük gruplarının anlamını belirler. T T x x x x x Geçiş ve Bağlantı İfadeleri Paragraflar arasında uygun geçiş ifadeleri kullanır. T T x x x x x Ana fikri ve konuyu bir bütünlük içinde sunmak için metnin bölümlerini birbiriyle ilişkilendirir. T T x x x x x Gerçek ve Kurgu Gerçek ve kurguyu ayırt eder. T T x x x Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam Okuduğu metindeki sözcük ve sözcük gruplarının cümle içinde kazandığı anlamı fark eder.t T x x x x x Kalınlık-İncelik Uyumu Yazdıklarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. T T x x x x Koşul - Sonuç Cümleleri Dinledikleri/izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar. T T x x x x Metinde Kronolojik Sıra ve Mantık Akışı Görüşlerini mantıksal sıra içerisinde açıklar. T T x x x x Herhangi bir olayı veya etkinliği oluş sırası içinde yazar. T T x x x x x Metinden Çıkarımlar Yapma Metinden anlam çıkarırken metin içeriğine atıfta bulunur. T T x x x x x Metinle İlgili Soru Sorma ve Soruları Cevaplama Metinle ilgili sorular sorar ve sorulara cevap verir. T T x x x x x Metnin Dil ve Anlatımı Metin yazımında özgünlük, yalınlık, duruluk, açıklık ve akıcılık özelliklerini kullanır. T T x x x x x Metnin Konusu ve Başlığı Başlık ve içerik uyumunu sorgular. T T x x x Metne uygun bir başlık belirler. T T x x x x x Okuduklarının konusunu belirler. T x x x x x

4 Kazanımlar Kod Metnin Planı Oluşturduğu taslakta giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine yer verir. T T x x x x x Öyküleyici Metinler - 1 (Öykü, Roman, Anı, Tiyatro) Öyküleyici Metinler - 2 (Masal, Fabl, Destan, Efsane) x x x x x Okuduğu metnin türünü belirler. T T x x x x x Öznel ve Nesnel Anlatımlı Cümleler Dinledikleri/izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar. T T x x x x Sebep-Sonuç ve Amaç-Sonuç Cümleleri Dinledikleri/izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar. T T x x x x Söz Sanatları Anlatımı zenginleştirmek için anlatım yöntemlerinden yararlanır. T T x x x x x Şiir Türü ve Özellikleri Okuduklarının ana fikrini/ana duygusunu belirler. T T x x x x x Okuduğu metnin türünü belirler. T T x x x x x Ünlü Düşmesi ve Daralması Yazdıklarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. T T x x x x Ünsüz Benzeşmesi ve Yumuşaması Yazdıklarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. T T x x x x Yapım Ekleri Çekim eklerini (hâl ekleri, iyelik ekleri, çoğul eki, ilgi hâli) ve yapım eklerini doğru kullanır, kt T x x x Yardımcı Fikir Okuduklarında yardımcı fikirleri belirler ve yardımcı fikirlerin ana fikri nasıl desteklediğini at T x x x x x Okuduklarındaki farklı bakış açılarını fark eder. T T x x Dinlediklerindeki/izlediklerindeki bilgi ve düşüncelerin tutarlılığını sorgular. T T x Yönlendirici İfadeler Okuduklarındaki yönlendirici ifadelerin anlamda yaptığı değişikliği fark eder. T T x Karşılaştırma Cümleleri Metinler arası karşılaştırmalar yapar. T T x x Kaynaşma, Yardımcı Ses, Ünlü ve Ünsüz Türemeleri Yazma çalışmalarında, kaynaştırma (y, ş, s, n) harflerini doğru kullanır. T T x x x Özetleme Metnin nesnel bir özetini yapar. T T x x x Tablo - Grafik Okuma Gerektiğinde anlatımı zenginleştirmek için çizim, grafik ve görseller kullanır. T T x x x Yazarın Amacı ve Konuya Bakış Açısı Bilgilendirici metinde yazarın amacını veya konuya bakış açısını belirler. T T x x x x Anlatım Biçimleri Okuduklarında anlatım biçimlerini fark eder. T T x x Bağlama Ögeleri Duygu ve düşüncelerini ifade ederken uygun bağlama ögelerini kullanır. T T x Düşünceyi Geliştirme Yolları Okuduklarında düşünceyi geliştirme yollarını fark eder. T T x x Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. T T x Yardımcı Fikirler Bilgilendirici metinlerde gerekçelerle ve kanıtlarla desteklenmiş görüşleri, gerekçelerle ve kanıtlarla desteklenmeyen görüşlerden ayırt eder. T T x Zamirler Zamirlerin cümledeki işlevlerini fark eder. T T x x Edat, Bağlaç, Ünlem Edat, bağlaç ve ünlemlerin anlama olan katkısını fark eder. T T x x Metinde Kronolojik Sıra ve Mantık Akışı Herhangi bir işin yapılması, işlemin gerçekleştirilmesi vb. konularda işlem basamaklarını sırası ile yazar. T T x

5 Kazanımlar Kod Birleşik Sözcüklerin Yazımı Yazım kurallarını kavrayarak uygular. T Büyük Harflerin Yazımı Yazım kurallarını kavrayarak uygular. T De, Mi, Ki nin Kullanımı ve Yazımı Yazım kurallarını kavrayarak uygular. T İki Nokta, Noktalı Virgül, Kısa Çizgi ve Uzun Çizgi Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. T İsim Tamlamaları İsim tamlamalarının kurluş ve anlam özelliklerini kavrar. T İsim ve Türleri İsimlerin cümledeki işlevlerini kavrar, isimleri işlevlerine uygun olarak kullanır. T Kesme İşareti, Eğik Çizgi ve Yay Ayraç Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. T Noktanın Kullanıldığı Yerler Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. T Sayılara ve Kısaltmalara Getirilen Eklerin Yazımı Yazım kurallarını kavrayarak uygular. T Sayıların Yazımı Yazım kurallarını kavrayarak uygular. T Sıfat Tamlamaları Sıfat tamlamalarının kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar. T Sıfatlar ve Türleri Sıfatların cümledeki işlevlerini fark eder, sıfatları işlevlerine uygun olarak kullanır. T Soru İşareti ve Ünlem İşareti Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. T Üç Nokta ve Tırnak İşaretinin Kullanıldığı Yerler Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. T Virgülün Kullanıldığı Yerler Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. T Yazımı Karıştırılan Sözcükler Yazım kurallarını kavrayarak uygular. T

6 6. SINIF MATEMATİK Konu Kazanım Adı Kod Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Üslü Nicelikler Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler Eylül - 22 Eylül İşlem Önceliği İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar Eylül - 22 Eylül Ortak Çarpan Parantezi ve Dağılma Özelliği Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar Eylül - 29 Eylül Dört İşlem Problemleri Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer Eylül - 29 Eylül Çarpanlar ve Katlar Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler Ekim - 06 Ekim Bölünebilme Kuralları 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır Ekim - 06 Ekim Asal Sayılar Asal sayıları özellikleriyle belirler Ekim - 13 Ekim Doğal Sayıların Asal Çarpanları Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler Ekim - 13 Ekim EBOB - EKOK İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler; ilgili problemleri çözer Ekim - 20 Ekim Açılar Açıyı başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekil olarak tanır ve sembolle gösterir Ekim - 27 Ekim Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer Ekim - 27 Ekim KAZANIM DEĞERLENDİRME 1 : UYGULAMA: 26 Ekim 2017 Doğruya Dikme Çizme Bir doğrunun üzerindeki veya dışındaki bir noktadan doğruya dikme çizer Ekim - 03 Kasım Oran Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir Kasım - 10 Kasım Oran Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirler; problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulur Kasım - 10 Kasım Oranda Birim Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler Kasım - 17 Kasım Kesirleri Karşılaştırma ve Sıralama Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir Kasım - 24 Kasım Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar Kasım - 01 Aralık Kesirlerle Çarpma İşlemi Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır Aralık - 08 Aralık Kesirlerle Çarpma İşlemi İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır Aralık - 08 Aralık KAZANIM DEĞERLENDİRME 2 : UYGULAMA: 6 Aralık 2017 Kesirlerle Bölme İşlemi Bir doğal sayıyı bir birim kesre ve bir birim kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır Aralık - 15 Aralık Kesirlerle Bölme İşlemi Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır Aralık - 15 Aralık Kesirlerle Bölme İşlemi İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır Aralık - 15 Aralık Kesirlerle Yapılan İşlemleri Tahmin Etme Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder Aralık - 22 Aralık Kesir Problemleri Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer Aralık - 22 Aralık Ondalık Gösterim Kavramı Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir Aralık - 29 Aralık Ondalık Gösterimleri Çözümleme Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler Aralık - 29 Aralık Ondalık Gösterimleri Yuvarlama Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar Aralık - 29 Aralık Ondalık Gösterimlerle Çarpma İşlemi Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar Ocak - 05 Ocak Ondalık Gösterimlerle Bölme İşlemi Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar Ocak - 05 Ocak KAZANIM DEĞERLENDİRME 3 : UYGULAMA: 5 Ocak 2018 Ondalık Gösterimlerle Kısa Yoldan Çarpma ve Bölme Ondalık gösterimleri verilen sayılarla 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma ve bölme işlemlerini yapar Ocak - 12 Ocak Ondalık Gösterimlerle Yapılan İşlemleri Tahmin Etme Sayıların ondalık gösterimleriyle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder Ocak - 12 Ocak

7 Konu Kazanım Adı Kod Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Ondalık Gösterimlerle Problemler Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer Ocak - 19 Ocak YARIYIL TATİLİ Araştırma Soruları Üretme İki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur Şubat - 09 Şubat Veri Toplama Araştırma sorusuna uygun verileri elde eder Şubat - 09 Şubat Sıklık Tablosu, Sütun Grafiği İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu veya sütun grafiğinden uygun olanla gösterir Şubat - 09 Şubat Aritmetik Ortalama ve Açıklık Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar Şubat - 16 Şubat Aritmetik Ortalama ve Açıklık Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar Şubat - 16 Şubat Aritmetik Ortalama ve Açıklık İki gruba ait verileri karşılaştırmada ve yorumlamada aritmetik ortalamayı kullanır Şubat - 16 Şubat Tam Sayılar Tam sayıları yorumlar ve sayı doğrusunda gösterir Şubat - 23 Şubat Mutlak Değer Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır Şubat - 23 Şubat Karşılaştırma ve Sıralama Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar Şubat - 02 Mart Toplama ve Çıkarma İşlemleri Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer Şubat - 02 Mart KAZANIM DEĞERLENDİRME 4 : UYGULAMA: 1 Mart 2018 Toplama ve Çıkarma İşlemlerinin Özellikleri Tam sayılarda çıkarma işleminin eksilenin ters işaretlisi ile toplamak anlamına geldiğini kavrar Mart - 09 Mart Toplama ve Çıkarma İşlemlerinin Özellikleri Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır Mart - 09 Mart Sayılar ve Şekiller Arasındaki İlişki Aritmetik dizilerin kuralını harfle ifade eder; kuralı harfle ifade edilen dizinin istenilen terimini bulur Mart - 16 Mart Cebirsel İfadeler Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar Mart - 23 Mart Cebirsel İfadeler Cebirsel ifadenin değerlerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar Mart - 23 Mart Cebirsel İfadeler Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar Mart - 23 Mart Cebirsel İfadelerle İşlemler Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar Mart - 30 Mart Cebirsel İfadelerle İşlemler Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar Mart - 30 Mart Paralelkenarın Alanı ve Problemler Paralelkenarda bir kenara ait yüksekliği çizer Nisan - 06 Nisan Paralelkenarın Alanı ve Problemler Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer Nisan - 06 Nisan KAZANIM DEĞERLENDİRME 5 : UYGULAMA: 3 Nisan 2018 Üçgenin Alanı ve Problemler Üçgende bir kenara ait yüksekliği çizer Nisan - 13 Nisan Üçgenin Alanı ve Problemler Üçgenin alan bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer Nisan - 13 Nisan Alan Ölçme Birimleri Alan ölçme birimlerini tanır, m2 km2, m2 cm2 mm2 birimlerini birbirine dönüştürür Nisan - 20 Nisan Arazi Ölçme Birimleri Arazi ölçme birimlerini tanır ve standart alan ölçme birimleriyle ilişkilendirir Nisan - 20 Nisan Alan Problemleri Alan ile ilgili problemleri çözer Nisan - 27 Nisan Birim Küplerle Hacim Ölçme Hacim ve Problem Çözme Dikdörtgenler prizmasının içine boşluk kalmayacak biçimde yerleştirilen birim küp sayısının o cismin hacmi olduğunu anlar; verilen cismin hacmini birim küpleri sayarak hesaplar Nisan - 04 Mayıs KAZANIM DEĞERLENDİRME 6 : UYGULAMA: 7 Mayıs 2018 Verilen bir hacme sahip farklı dikdörtgenler prizmalarını birim küplerle oluşturur; hacmin taban alanı ile yüksekliğin çarpımı olduğunu gerekçesiyle açıklar Mayıs - 11 Mayıs Hacim ve Problem Çözme Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer Mayıs - 11 Mayıs Hacim Ölçme Birimleri Standart hacim ölçme birimlerini tanır ve santimetreküp-desimetreküp-metreküp birimleri arasında dönüşüm yapar Mayıs - 18 Mayıs Hacim ve Problem Çözme Dikdörtgenler prizmasının hacmini tahmin eder Mayıs - 18 Mayıs Sıvı Ölçme Birimleri ve Problemler Sıvı ölçme birimlerini miktar olarak tanır ve birbirine dönüştürür Mayıs - 25 Mayıs Sıvı Ölçme Birimleri ve Problemler Hacim ölçme birimleri ile sıvı ölçme birimlerini ilişkilendirir Mayıs - 25 Mayıs

8 Konu Kazanım Adı Kod Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Sıvı Ölçme Birimleri ve Problemler Sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemler çözer Mayıs - 25 Mayıs Çember ve Daire Çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını belirler Mayıs - 01 Haz. Çember ve Daire Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklar Mayıs - 01 Haz. Pi Sayısı ve Çemberin Uzunluğu Bir çemberin uzunluğunun çapına oranının sabit bir değer olduğunu ölçme yaparak belirler Haz Haz. Pi Sayısı ve Çemberin Uzunluğu Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplar Haz Haz.

9 6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Konu Kazanım Adı Kod Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Peygamber ve Peygamberlere İman Peygamber kavramını açıklar Eylül - 22 Eylül Peygamber ve Peygamberlere İman Kur an da adı geçen peygamberleri listeler Eylül - 29 Eylül Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Neden Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerini irdeler Eylül - 29 Eylül Peygamberlerin Nitelikleri Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar Ekim - 06 Ekim Peygamberlerin Nitelikleri Mucize kavramının ne anlama geldiğini açıklayarak bunun peygamberlere ait bir özellik olduğunun farkında olur ,5 02 Ekim - 06 Ekim Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amacı Bütün peygamberlere gelen vahiylerin ortak yönlerini fark eder ,5 02 Ekim - 06 Ekim İlahî Kitap ve İlahî Kitaplara İman İlahî kitabın anlamını açıklar Ekim - 13 Ekim İlahî Kitap ve İlahî Kitaplara İman Allah ın insanlara niçin vahiy gönderdiğini temellendirir Ekim - 13 Ekim İlahî Kitap ve İlahî Kitaplara İman İlahî kitap ve sahifelerin hangi peygamberlere gönderildiğini belirtir Ekim - 20 Ekim Asr Suresi ve Anlamı Asr suresini ezbere okur ve anlamını söyler Ekim - 20 Ekim Namaz Nedir? Niçin Kılınır? Namaz ibadetinin anlamını ve namazın niçin kılınması gerektiğini açıklar Ekim - 27 Ekim Namazın Şartları Namazın hazırlık şartlarından olan abdestin, boy abdesti (gusül)nin ve teyemmümün hangi durumlarda ve nasıl yapıldığını açıklar Ekim - 27 Ekim KAZANIM DEĞERLENDİRME 1 : UYGULAMA: 26 Ekim 2017 Namazın Şartları Namaza hazırlık şartlarını belirtir Ekim - 03 Kasım Namazın Kılınış Şartları Namazın kılınış şartlarını açıklar Kasım - 10 Kasım Namazın Kılınış Şartları Ezan ve kametin namazla ilişkisinin farkında olur Kasım - 17 Kasım Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz) Namazın kılınışını açıklar Kasım - 24 Kasım Cemaatle Namaz Vakit, cuma, bayram cenaze ve teravih namazlarının ne zaman ve nasıl kılındığını bilir Kasım - 08 Aralık KAZANIM DEĞERLENDİRME 2 : UYGULAMA: 6 Aralık 2017 Namazı Bozan Durumlar Namazı bozan durumları örneklendirir Aralık - 15 Aralık Namazın İnsana Kazandırdıkları Namazın bireysel ve toplumsal katkılarının farkında olur Aralık - 22 Aralık Namazın İnsana Kazandırdıkları Namazın, kişinin duygu dünyası, davranışları, temizlik bilinci ve zamanı iyi kullanma alışkanlığı üzerindeki etkisini açıklar ,5 18 Aralık - 22 Aralık Kunut Duaları ve Anlamları Kunut dualarını ezbere okur ve anlamını söyler ,5 18 Aralık - 22 Aralık Hz. Muhammed in Çağrısı: Mekke Dönemi Hz. Muhammed e gelen ilk ayetlerin içeriğini belirtir Aralık - 29 Aralık Hz. Muhammed in Çağrısı: Mekke Dönemi Hz. Muhammed in İslam a çağrısını neden yakın çevresinden başlayarak yaygınlaştırdığını açıklar Ocak - 05 Ocak KAZANIM DEĞERLENDİRME 3 : UYGULAMA: 5 Ocak 2018 Hicret Olayı Medine ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler Ocak - 12 Ocak Hicret Olayı Hz. Ali ve Hz. Ebu Bekir in Hicret tekirolünün farkında olur ,5 08 Ocak - 12 Ocak Hz. Muhammed in Çağrısı: Medine Dönemi Mescid-i Nebi nin toplumsal işlevini örneklerle açıklar ,5 08 Ocak - 12 Ocak Hz. Muhammed in Çağrısı: Medine Dönemi Hz. Muhammed in sosyal barışa ve eğitim-öğretime yönelik faaliyet ve düzenlemelerini örneklerle açıklar Ocak - 19 Ocak YARIYIL TATİLİ Toplumsal Barışın Kurulması Bedir, Uhut ve Hendek savaşlarının neden ve sonuçlarını açıklar ,5 05 Şubat - 09 Şubat Toplumsal Barışın Kurulması Hz. Muhammed in Hudeybiye Antlaşması nda ve Mekke nin fethinde sergilediği tavrı barış açısından değerlendirir ,5 05 Şubat - 09 Şubat Veda Hutbesi Veda Hutbesi nde yer alan mesajların evrensel değerini yorumlar Şubat - 09 Şubat Hz. Muhammed in Vefatı Hz. Muhammed in vefatının sahabe üzerinde bıraktığı tesiri yorumlar Şubat - 16 Şubat

10 Konu Kazanım Adı Kod Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Nasr Suresi ve Anlamı Nasr suresini ezbere okur ve anlamını söyler Şubat - 16 Şubat Kur an-ı Kerim in Belli Başlı Konuları Kur an-ı Kerim in temel konularını açıklar Şubat - 02 Mart KAZANIM DEĞERLENDİRME 4 : UYGULAMA: 1 Mart 2018 Kıssalar Kıssa kavramını açıklar ,5 05 Mart - 09 Mart Kıssalar Kur an da kıssalara yer verilmesinin nedenlerini belirtir ,5 05 Mart - 09 Mart Kıssalar Hz. Eyyüp kıssasından hareketle sabrın güçlükler ve olumsuzlukları aşmadaki rolünü açıklar Mart - 09 Mart Kureyş Suresi ve Anlamı Kureyş suresini ezbere okur ve anlamını söyler Mart - 16 Mart İslamiyetin Sakınmamızı İstediği Bazı Kötü Davranışlar İslamiyetin Sakınmamızı İstediği Bazı Kötü Davranışların Toplumsal Zararları İslamiyetin Sakınmamızı İstediği Bazı Kötü Davranışların Toplumsal Zararları Sakınılması Gereken Davranışlara Karşı Çözüm Önerileri Sakınılması Gereken Davranışlara Karşı Çözüm Önerileri İslamiyetin sakınmamızı istediği bazı kötü davranışları belirterek ayet ve hadislerden örnekler verir Mart - 23 Mart İslamiyetin sakınmamızı istediği bazı kötü davranışların bireysel ve toplumsal zararlarını irdeler Nisan - 06 Nisan KAZANIM DEĞERLENDİRME 5 : UYGULAMA: 3 Nisan 2018 Kötü davranışlardan sakınmaya istekli olur Nisan - 13 Nisan İslamiyetin sakınmamızı istediği davranışların bireyde görülme nedenlerini araştırarak bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunur Nisan - 20 Nisan Sakınılması gereken davranışlar konusunda öz değerlendirmede bulunur Nisan - 27 Nisan Felâk Suresi ve Anlamı Felâk suresini ezbere okur ve anlamını söyler Nisan - 27 Nisan Türklerin Müslüman Oluşu Türklerin Müslüman olma sürecini özetler Nisan - 04 Mayıs Türkler Arasında İslam ın Yayılmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler KAZANIM DEĞERLENDİRME 6 : UYGULAMA: 7 Mayıs 2018 Türkler arasında İslam ın yayılmasında ve İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetleri tanır Mayıs - 11 Mayıs Türklerdeki Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi Türklerdeki peygamber ve ehl-i beyt sevgisine örnekler verir Mayıs - 01 Haz. Türklerin İslam Medeniyetine ve Bilime Katkıları Türklerin İslam medeniyetine ve bilime hizmetlerine örnekler verir Haz Haz.

11 6. SINIF FEN BİLİMLERİ Konu Kazanım Adı Kod Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Hücre ve Yapısı Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır Eylül - 22 Eylül Hücreden Organizmaya Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili olarak ileri sürülen görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır Eylül - 29 Eylül Hücreden Organizmaya Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar Eylül - 29 Eylül Destek ve Hareket Sistemi Destek ve hareket sistemine ait yapıları açıklar ve görevlerini belirterek örnekler verir Ekim - 27 Ekim Destek ve Hareket Sistemi Sağlığı Destek ve hareket sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri araştırır ve sunar Ekim - 13 Ekim Solunum Sistemi Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir Ekim - 13 Ekim Akciğerlerin Yapısı Akciğerlerin yapısını açıklar ve alveol-kılcal damar arasındaki gaz alışverişini model üzerinde gösterir Ekim - 20 Ekim Solunum Sistemi Sağlığı Solunum sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır Ekim - 27 Ekim Dolaşım Sistemi Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları görevleri ile birlikte açıklar Ekim - 27 Ekim KAZANIM DEĞERLENDİRME 1 : UYGULAMA: 26 Ekim 2017 Kan Dolaşımı Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde gösterir Ekim - 03 Kasım Kanın Yapısı ve Görevleri Kanın yapı ve görevlerini kavrar Kasım - 10 Kasım Kanın Yapısı ve Görevleri Kan grupları arasındaki kan alışverişini kavrar Kasım - 10 Kasım Kan Bağışının Önemi Kan bağışının toplum açısından önemini araştırarak fark eder Kasım - 17 Kasım Kan Bağışının Önemi Dolaşım sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır Kasım - 17 Kasım Kuvvetin Etkileri ve Özellikleri Bir cismin üzerinde yaptığı etki ve şekil değiştirmeden yola çıkarak kuvvetin varlığını fark eder a 0,5 20 Kasım - 24 Kasım Kuvvetin Etkileri ve Özellikleri Kuvvetin özelliklerini bilir b 0,5 20 Kasım - 24 Kasım Kuvvet ve Yönü Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir Kasım - 24 Kasım Bileşke Kuvvet Bileşke kuvveti açıklar Kasım - 24 Kasım Bileşke Kuvvet Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyle ve çizimle gösterir Kasım - 01 Aralık Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvvetler Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek keşfeder ve karşılaştırır Kasım - 01 Aralık Sabit Süratli Hareket Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. Sürat birimleri olarak (metre/saniye) ve (kilometre/saat) dikkate alınır Aralık - 08 Aralık KAZANIM DEĞERLENDİRME 2 : UYGULAMA: 6 Aralık 2017 Sabit Süratli Hareket Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir ve yorumlar Aralık - 15 Aralık Maddenin Tanecikli Yapısı Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu kavrar Aralık - 22 Aralık Maddenin Tanecikli Yapısı Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve hareketliliğin değiştiğini kavrar Aralık - 29 Aralık Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıkla Aralık - 29 Aralık Yoğunluk Yoğunluğu tanımlar ve birimini belirtir Ocak - 05 Ocak Yoğunluk Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar Ocak - 05 Ocak KAZANIM DEĞERLENDİRME 3 : UYGULAMA: 5 Ocak 2018 Sıvıların Yoğunlukları Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır Ocak - 12 Ocak Suyun Katı ve Sıvı Hâli Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karşılaştırarak bu durumun canlılar için önemini sorgular Ocak - 12 Ocak Işığın Yansıması Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemler ve ışınlar çizerek gösterir Ocak - 19 Ocak Işığın Yansıması Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi açıklar Ocak - 19 Ocak YARIYIL TATİLİ

12 Konu Kazanım Adı Kod Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Sesin Maddeyle Etkileşmesi Sesin madde ile etkileşimi sonucunda oluşabilecek durumları kavrar Şubat - 09 Şubat Sesin Maddeyle Etkileşmesi Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder Şubat - 16 Şubat Ses Yalıtımı Ses yalıtımının önemini açıklar ve ses yalıtımı için geliştirilen teknolojik ve mimari uygulamalara örnekler verir Şubat - 16 Şubat Bitki ve Hayvanlarda Üreme Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır Şubat - 23 Şubat Bitki ve Hayvanlarda Büyüme ve Gelişme Süreçleri Bitki ve hayvanlardaki büyüme ve gelişme süreçlerini örnekler vererek açıklar Şubat - 02 Mart KAZANIM DEĞERLENDİRME 4 : UYGULAMA: 1 Mart 2018 Büyüme ve Gelişmeyi Etkileyen Faktörler Bitki ve hayvanlarda büyüme ve gelişmeye etki eden faktörleri açıklar Mart - 09 Mart Büyüme ve Gelişmeyi Etkileyen Faktörler Bir bitki ya da hayvanın bakımını üstlenir ve gelişim sürecini rapor eder Mart - 09 Mart Madde ve Isı Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır Mart - 16 Mart Isı Yalıtımının Önemi Binalarda ısı yalıtımının önemini, aile ve ülke ekonomisi ve kaynakların etkili kullanımı bakımından tartışır Mart - 16 Mart Isı Yalıtım Malzemeleri Binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin seçilme ölçütlerini belirler Mart - 23 Mart Isı Yalıtım Malzemeleri Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir Mart - 23 Mart Yakıtlar Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırarak yaygın olarak kullanılan yakıtlara örnekler verir Mart - 30 Mart Yakıtlar Farklı türdeki yakıtların ısı amaçlı kullanımının, insan ve çevre üzerine etkilerini araştırır ve sunar Nisan - 06 Nisan Soba ve Doğal Gaz Zehirlenmeleri Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder Nisan - 06 Nisan KAZANIM DEĞERLENDİRME 5 : UYGULAMA: 3 Nisan 2018 İletken ve Yalıtkan Maddeler Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır Nisan - 13 Nisan İletken ve Yalıtkan Maddeler Maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerinin hangi amaçlar için kullanıldığını günlük yaşamdan örneklerle açıklar Nisan - 20 Nisan Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının bağlı olduğu değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini deneyerek test eder Nisan - 27 Nisan İletkenin Direnci Elektriksel direnci ifade ederek bir iletkenin direncini ölçer ve birimini belirtir Nisan - 04 Mayıs KAZANIM DEĞERLENDİRME 6 : UYGULAMA: 7 Mayıs 2018 İletkenin Direnci Ampulün de bir iletken telden oluştuğunu ve bir direncinin olduğunu fark eder Mayıs - 11 Mayıs Dünya, Güneş ve Ay ın Şekil ve Büyüklüklerinin Karşılaştırılması Dünya, Güneş ve Ay ın şekil ve büyüklüklerini, oluşturduğu modeli kullanarak karşılaştırır Mayıs - 18 Mayıs Dünyamızın Katman Modeli Dünya nın yapısını temsil eden katman modelini açıklar ve bu katmanları genel özelliklerine göre karşılaştırır Mayıs - 25 Mayıs Dünyamızın Uydusu Ay Ay'ın Evreleri Ay ın kendi etrafında dönerken aynı zamanda da Dünya etrafında dolandığını ifade ederek; bu hareketleri temsil bir model oluşturur ve sunar. Güneş ten aldığı ışığı yansıtan Ay ın, evrelerini ifade eder ve evrelerin görülme sebebini Ay ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi ile ilişkilendirir Mayıs - 01 Haz Haz Haz.

13 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER Konu Kazanım Adı Kod Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Olgu ve Görüş Yakın çevresindeki bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu fark eder Eylül - 22 Eylül Olgu ve Görüş Olgu ve görüşü ayırt eder Eylül - 22 Eylül Bilimsel Araştırma Basamakları Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar Eylül - 29 Eylül Vatandaşlık Hak ve Görevleri Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur Ekim - 06 Ekim Vatandaşlık Hak ve Görevleri Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder Ekim - 06 Ekim Atatürk ve Sosyal Bilimler Atatürk ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir Ekim - 13 Ekim Dünyayı Bir Kâğıda Sığdıralım Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur Ekim - 20 Ekim Dünyayı Bir Kâğıda Sığdıralım Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar Ekim - 27 Ekim KAZANIM DEĞERLENDİRME 1 : UYGULAMA: 26 Ekim 2017 Farklı Yaşamlar ve İklim Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur Ekim - 03 Kasım Türkiye'de İklim Türkiye'de İklim Geçmişten Günümüze Yerleşme Anadolu ve Mezopotamya da Yaşamış Uygarlıklar İlk Türk Devletleri Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye de görülen iklim türlerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur Kasım - 10 Kasım Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye deki iklim tiplerinin dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar Kasım - 17 Kasım Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur Kasım - 24 Kasım Anadolu ve Mezopotamya da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder Kasım - 01 Aralık Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur Aralık - 08 Aralık KAZANIM DEĞERLENDİRME 2 : UYGULAMA: 6 Aralık 2017 İlk Türk Devletleri Orta Asya ilk Türk devletlerinin kültürel özellikleriyle yaşadıkları yerlerin coğrafî özelliklerini ilişkilendirir Aralık - 15 Aralık Geçmişten Günümüze Türk Ordusu Günümüz Türk Silahlı Kuvvetleri ni ilk Türk devletlerinin ordusu ile ilişkilendirerek, Türk Silahlı Kuvvetleri nin önemini ve görevlerini kavrar Aralık - 22 Aralık İpek Yolu İpek Yolu nun toplumlar arası siyasal, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü fark eder Aralık - 29 Aralık İslamiyetin Doğuşu Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak İslamiyet in ortaya çıkışı ve yayılışını inceler Ocak - 05 Ocak KAZANIM DEĞERLENDİRME 3 : UYGULAMA: 5 Ocak 2018 Türklerin İslamiyet i Kabulü Türklerin İslamiyet i kabulleri ile birlikte siyasî, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder Ocak - 12 Ocak İlk Türk - İslam Devletleri Geçmişten Günümüze Kutlamalar Dönemin devlet adamları ve Türk büyüklerinin hayatından yararlanarak ilk Türk- İslam devletlerinin siyasal, sosyal ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. YARIYIL TATİLİ Örnek incelemeler yoluyla kutlama ve törenlerimizdeki uygulamaların kültürümüzü oluşturan unsurlarla ilişkisini değişim ve süreklilik açısından değerlendirir Ocak - 19 Ocak Şubat - 09 Şubat Tarihi Eserlerimiz Orta Asya ilk Türk devletleri ve Türk-İslam devletlerinin Türk kültür, sanat ve estetik anlayışına katkılarına kanıtlar gösterir Şubat - 16 Şubat Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek, bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir Şubat - 23 Şubat Benim Projem Türkiye nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerileri tasarlar Şubat - 02 Mart KAZANIM DEĞERLENDİRME 4 : UYGULAMA: 1 Mart 2018

14 Konu Kazanım Adı Kod Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Vergi Vermeliyiz Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur Mart - 09 Mart Doğal Kaynakları Korumalıyız Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkilerini tartışır Mart - 16 Mart Nitelikli İnsan ve Mesleklerin Özellikleri Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişmesindeki rolünü değerlendirir Mart - 23 Mart Nitelikli İnsan ve Mesleklerin Özellikleri İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim, beceri ve kişilik özelliklerini araştırır Mart - 23 Mart Dünyada Nüfus ve Ekonomik Faaliyetler Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur Mart - 30 Mart Kaynaklar ve İhtiyaçlar Ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini, kaynaklar ve ihtiyaçlar açısından değerlendirir Nisan - 06 Nisan Uluslararası İlişkilerimiz Doğal Afetlerde ve Çevre Sorunlarında Dayanışma ve İş Birliği Türk Cumhuriyetleri, komşu ve diğer ülkelerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi Atatürk ün milli dış politika anlayışı açısından değerlendirir. KAZANIM DEĞERLENDİRME 5 : UYGULAMA: 3 Nisan Nisan - 13 Nisan Ülkemizin diğer ülkelerle doğal afetlerde ve çevre sorunlarında dayanışma ve işbirliği içinde olmasının önemini fark eder Nisan - 20 Nisan Toplumlar Arası Etkileşim Uluslararası kültür, sanat, fuar ve spor etkinliklerinin toplumlar arası etkileşimdeki rolünü değerlendirir Nisan - 20 Nisan Devletler ve Yönetim Biçimleri Demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırır Nisan - 27 Nisan Demokrasi Tarihine Yolculuk Değişik dönem ve kültürlerde demokratik yönetim anlayışının tarihsel gelişimini tartışır Nisan - 04 Mayıs Temel Hak ve Özgürlüklerimiz Demokratik yönetimlerde yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı, din ve vicdan özgürlüğü ile düşünce özgürlüğüne sahip olunması gerektiğini savunur. KAZANIM DEĞERLENDİRME 6 : UYGULAMA: 7 Mayıs Mayıs - 11 Mayıs Belgelerle İnsan Hakları Tarihsel belgelerden yola çıkarak insan haklarının gelişim sürecini analiz eder Mayıs - 18 Mayıs Türk Tarihinde Kadın Hakları Türk tarihinde kadının konumu ile ilgili örnekleri, kadın haklarının gelişimi açısından yorumlar Mayıs - 25 Mayıs Sosyal Bilimlerin Toplum Hayatına Etkisi Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir Mayıs - 01 Haz. Gelecekteki Yaşam Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin yaratıcı fikirler ileri sürer Mayıs - 01 Haz. Sağlık İçin Dayanışma Tıp alanındaki buluş ve gelişmelerle insan hayatı ve toplumsal dayanışma arasındaki ilişkiyi fark eder Mayıs - 01 Haz. Telif ve Patent Hakları Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur Haz Haz. Atatürk ve Bilim Uygulama ve eserlerinden yola çıkarak Atatürk ün akılcılığa ve bilime verdiği önemi fark eder Haz Haz.

15 6. SINIF İNGİLİZCE Ünite Konu Kazanım Adı Kod Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 After School Describing what people do regularly Students will be able to recognize phrases, words,and expressions related to actions people do regularly Eylül - 22 Eylül After School Describing what people do regularly Students will be able to read short, simple texts such as personal narratives about what people do regularly Eylül - 22 Eylül After School Describing what people do regularly Learners will be able to identify traditional dances from other countries Eylül - 22 Eylül After School Making simple inquiries Students will be able to ask what other people do regularly and respond to questions about the actions they do regularly Eylül - 29 Eylül After School Telling the time, days and dates Students will be able to tell the time and days Ekim - 06 Ekim After School Vocabulary Students know frequently used words in unit After School Ekim - 13 Ekim Yummy Breakfast Accepting and refusing Students will be able to identify the names of different food items when listening to a conversation Ekim - 20 Ekim Yummy Breakfast Accepting and refusing Students will be able to read the label of a food product Ekim - 20 Ekim Yummy Breakfast Describing what people do regularly Students will be able to understand short, simple, written texts about predictable, everyday matters such as food and personal opinions Ekim - 20 Ekim Yummy Breakfast Describing what people do regularly Students will become familiar with breakfast habits of different cultures Ekim - 27 Ekim Yummy Breakfast Describing what people do regularly Students will become familiar with expressions used at the beginning or end of meals in different languages Ekim - 27 Ekim KAZANIM DEĞERLENDİRME 1 : UYGULAMA: 26 Ekim 2017 Yummy Breakfast Expressing likes and dislikes Students will be able to express their opinions about the food they like and don t like Ekim - 03 Kasım Yummy Breakfast Making simple inquiries Students will be able to ask people about their food preferences at breakfast Ekim - 03 Kasım Yummy Breakfast Making simple inquiries Students will be able to indicate that they don t understand using simple expressions Ekim - 03 Kasım Yummy Breakfast Vocabulary Students know frequently used words in unit Yummy Breakfast Kasım - 10 Kasım A Day My City Describing places Students will be able to read visually supported,short, simple, written statements Kasım - 17 Kasım A Day My City Describing what people are doing nowstudents will be able to describe people doing different actions Kasım - 17 Kasım A Day My City Describing what people are doing nowstudents will be able to identify expressions and phrases related to present events Kasım - 24 Kasım A Day My City Making comparisons Students will be able to pick up the expressions used while comparing things in a dialogue Kasım - 24 Kasım A Day My City Making comparisons Students will be able to make comparisons between two things Kasım - 01 Aralık A Day My City Making simple inquiries Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment Kasım - 01 Aralık A Day My City Making simple inquiries Students will be able to ask people to compare things Kasım - 01 Aralık A Day My City Vocabulary Students know frequently used words in unit A Day My City Aralık - 08 Aralık KAZANIM DEĞERLENDİRME 2 : UYGULAMA: 6 Aralık 2017 Weather And Emotions Describing places Students will be able to describe places Aralık - 15 Aralık Weather And Emotions Weather And Emotions Weather And Emotions Describing the weather Describing the weather Expressing feelings Students will be able to pick up the essential information in short recorded passages about weather conditions. Students will be able to understand short, simple written texts about predictable everyday matters such as emotions and weather. Students will be able to understand short, simple written texts about predictable everyday matters such as emotions and weather Aralık - 15 Aralık Aralık - 22 Aralık Aralık - 22 Aralık Weather And Emotions Making simple inquiries Students will be able to ask people about the weather Aralık - 29 Aralık Weather And Emotions Making simple inquiries Students will be able to talk about and answer simple questions, initiate and respond to simple statements about everyday matters (i.e., weather and emotions) Aralık - 29 Aralık Weather And Emotions Vocabulary Students know frequently used words in unit Weather And Emotions Aralık - 29 Aralık

16 Ünite Konu Kazanım Adı Kod Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 At The Fair Describing places Students will be able to read short information on a poster about a certain place Ocak - 05 Ocak At The Fair Expressing feelings Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions/feelings Ocak - 05 Ocak At The Fair Expressing feelings Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their feelings personal opinions about places and things. KAZANIM DEĞERLENDİRME 3 : UYGULAMA: 5 Ocak Ocak - 12 Ocak At The Fair Expressing likes and dislikes Students will be able recognize phrases on signs encountered in everyday life Ocak - 12 Ocak At The Fair Making comparisons Students will be able to make comparisons Ocak - 12 Ocak At The Fair Stating personal opinions Students will be able to ask people and express their feelings and opinions about places and things Ocak - 19 Ocak At The Fair Stating personal opinions Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their feelings personal opinions about places and things Ocak - 19 Ocak At The Fair Vocabulary Students know frequently used words in unit At The Fair Ocak - 19 Ocak YARIYIL TATİLİ Vacation Making simple inquiries Students will be able to listen to and identify the holiday activities they hear Şubat - 09 Şubat Vacation Stating personal opinions Students will be able to state personal opinions Şubat - 16 Şubat Vacation Talking about past events Students will be able to ask and answer about what they did on their holidays Şubat - 16 Şubat Vacation Talking about past events Students will be able to tell what they and/or somebody else did on holiday Şubat - 23 Şubat Vacation Talking about past events Students will be able to describe past activities and personal experiences Şubat - 23 Şubat Vacation Talking about past events Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities Şubat - 23 Şubat Vacation Vocabulary Students know frequently used words in unit Vacation Şubat - 02 Mart Occupations Describing what people do regularly Students will be able to recognize familiar words and simple phrases concerning people s occupations if spoken slowly and clearly. KAZANIM DEĞERLENDİRME 4 : UYGULAMA: 1 Mart Mart - 09 Mart Occupations Describing what people do regularly Students will be able to use simple phrases and sentences to describe occupations Mart - 09 Mart Occupations Expressing ability and inability Students will be able to understand familiar words and very simple sentences about occupations Mart - 09 Mart Occupations Making simple inquiries Students will be able to give dates and ask questions about people s occupations Mart - 16 Mart Occupations Naming the days Students will be able to recognize the of the week dates Mart - 16 Mart Occupations Telling the time, days and dates Students will be able to give the date Mart - 23 Mart Occupations Vocabulary Students know frequently used words in unit Occupations Mart - 23 Mart Detectives At Work Describing what people are doing nowstudents will be able to get the main idea when people describe what people are doing at the moment Mart - 30 Mart Detectives At Work Describing what people are doing nowstudents will be able to use a series of phrases and simple sentences to describe present events Mart - 30 Mart Detectives At Work Expressing quantity Students will be able to recognize numbers up to one million Mart - 30 Mart Detectives At Work Expressing quantity Students will be able to recite numbers up to one million Nisan - 06 Nisan Detectives At Work Making simple inquiries Students will be able to ask people about their location Nisan - 06 Nisan Detectives At Work Making simple inquiries Students will be able to ask people what they are doing Nisan - 06 Nisan KAZANIM DEĞERLENDİRME 5 : UYGULAMA: 3 Nisan 2018 Detectives At Work Talking about locations of things Students will be able to listen and locate objects Nisan - 13 Nisan Detectives At Work Talking about locations of things Students will be able to describe the locations of people and things Nisan - 13 Nisan Detectives At Work Talking about past events Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past activities Nisan - 13 Nisan Detectives At Work Vocabulary Students know frequently used words in unit Detectives At Work Nisan - 20 Nisan

3. Deneme 7 Mart. O.2.9 Metindeki amaç - sonuç ilişkilerini fark eder. 1. D.B.1.7 Basit, türemiş ve birleşik kelimeyi ayırt eder.

3. Deneme 7 Mart. O.2.9 Metindeki amaç - sonuç ilişkilerini fark eder. 1. D.B.1.7 Basit, türemiş ve birleşik kelimeyi ayırt eder. O..9 Metindeki amaç - sonuç ilişkilerini fark eder. D.B..7 Basit, türemiş ve birleşik kelimeyi ayırt eder. O..8 Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder. O.4.3. Okuduğu metinde geçen

Detaylı

6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1

6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1 6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Gerçek, Mecaz, Terim ve Yan Anlam Aynı Kavram Alanına Giren Sözcükler Eş, Zıt, Yakın Anlamlılık ve Eş

Detaylı

6. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte

6. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte 6. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte Anlam 3 13 Türkçe Sözcükte Anlam 4 14 Türkçe Sözcükte

Detaylı

6. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

6. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. OKUMA 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama Kelime

Detaylı

6. SINIF II. DÖNEM BURSLULUK SINAVLARI / TÜRKÇE

6. SINIF II. DÖNEM BURSLULUK SINAVLARI / TÜRKÇE BURSLULUK SINAVLARI / TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama

Detaylı

6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI

6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI 6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 6.1. Sayılar ve İşlemler 6.1.1. Doğal Sayılarla İşlemler 6.1.2. Çarpanlar ve Katlar 6.1.3. Tam Sayılar 6.1.4. Kesirlerle İşlemler 6.1.5.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 6.1.1.1. Hayvan ve bitki

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 6... Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.

Detaylı

6. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1

6. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1 6. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Sözcükte Anlam (Gerçek, Mecaz ve Yan Anlam): Sözcükte Anlam (Gerçek, Mecaz ve Yan

Detaylı

6. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

6. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE 03 04 05 06 07 10 Gerçek, Mecaz, Yan ve Terim Anlam Eş Anlam, Zıt Anlam Eş Seslilik, Ortak kök Kelime Gruplarında Anlam Deyimler, İkilemeler Kelimeler Arası Anlam İlişkileri

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı

Detaylı

SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR

SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR 06 07 6.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı İmza Adı Soyadı 8 9 0 6 7 Ömer Askerden İmza 06-07 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI

6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI 1 Planlama Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam 2 Cümlede Anlam 3 4 Metin Yorumu Yazım Kuralları ktalama İşaretleri 6 Kelime Yapısı 7 Sözcük Türleri ve Tamlama 6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI Anlatım Süresi (Ders

Detaylı

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 6... Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. a. Hücrenin temel kısımları için sadece hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek

Detaylı

Branş 6.Sınıf - Konu Başlıkları 1.Deneme 2.Deneme 3.Deneme

Branş 6.Sınıf - Konu Başlıkları 1.Deneme 2.Deneme 3.Deneme Türkçe Sözcükte Anlam: Çok Anlamlılık, Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Deyimler Türkçe Cümlede Anlam: Öznel-Nesnel Yargılar, Cümle Oluşturma, Cümle Tamamlama, Cümle Yorumlama Türkçe Parçada Anlam: Paragrafta

Detaylı

Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler.

Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler. 1. ÜNİTE KAZANIMLARI (SAYILAR VE İŞLEMLER ) 1.Doğal Sayılarla İşlemler Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler. İşlem önceliğini

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI, KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI, KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI OLAYLAR KİMLERİ NASIL ETKİLİYOR OLAYLAR KİMLERİ NASIL ETKİLİYOR OLGU VE GÖRÜŞÜ AYIRT EDİYORUM OLGU VE GÖRÜŞÜ AYIRT EDİYORUM ÇÖZÜM BULUYORUZ ÇÖZÜM BULUYORUZ 07-08 EĞİTİM

Detaylı

6. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

6. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı 6. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe (5. Sınıf) Matematik (5. Sınıf) Okuduğunu Anlama:. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını

Detaylı

Fen Bilimleri Dersi Kazanımları

Fen Bilimleri Dersi Kazanımları Fen Bilimleri Dersi Kazanımları Sigara ve alkol kullanımının vücuda verdiği zararları, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. Boşaltımda görevli yapı ve organları tanır. 2 Diş çeşitlerini model üzerinde

Detaylı

ZAMBAK 6.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

ZAMBAK 6.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları ZAMBAK 6.Sınıf Din Kültürü ÜNİTE 1 Peygamber ve Peygamberlere İman İlahî Kitap ve İlahî Kitaplara İman Asr Suresi ve Anlamı Namaz Nedir ve Niçin Kılınır? Namazın Şartları Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet Günlük

Detaylı

sunu Değerli Zümrelerimiz ve Sevgili Öğrenciler,

sunu Değerli Zümrelerimiz ve Sevgili Öğrenciler, sunu 978-605-2018-38-5 Değerli Zümrelerimiz ve Sevgili Öğrenciler, Yazar Ahmet SAĞDIÇ Sinan SARITAŞ Redaksiyon Mehmet SÜSLÜ Dizgi - Tasarım Çanta Yayıncılık Tasarım Atölyesi Grafik - Kapak Çanta Yayıncılık

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 6. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Doğal Sayılarla İşlemler Doğal Sayılarla İşlemler Doğal Sayılarla İşlemler Doğal Sayılarla İşlemler Üslü İfadeler

Detaylı

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 6. sınıf seviyesinde öğrencilerden, canlıyı oluşturan temel yapı birimi ve diğer yapılarla ilişkisi, bazı sistemlere ait yapı ve organlar, bitki ve hayvanlardaki

Detaylı

6. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1

6. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1 6. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Gerçek, Mecaz ve Yan Anlam:.Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili

Detaylı

6. SINIF YARIYIL TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI

6. SINIF YARIYIL TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI 26 Ocak 2015 - Pazartesi SEVGİ / Deney / Sözcükte Anlam SEVGİ / Türkiye / Noktalama İşaretleri - Nokta SEVGİ / Türkiye / Sözcükte Yapı - Kök 1. ÜNİTE / DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER / Üslü Nicelikler / İşlem

Detaylı

6. SINIF TATİL PROGRAMI

6. SINIF TATİL PROGRAMI 23 Ocak 2017 - Pazartesi SEVGİ / Deney / Sözcükte Anlam SEVGİ / Türkiye / Noktalama İşaretleri - Nokta KİŞİSEL GELİŞİM / Engellerimiz / Zamir (Adıl) KİŞİSEL GELİŞİM / Engellerimiz / Sözcük Hâlindeki Zamirler

Detaylı

Coşku 6. Sınıf Türkçe

Coşku 6. Sınıf Türkçe TEMA 1 TEMA 2 Türkçe SÖZCÜKTE ANLAM: Çok Anlamlılık, Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Yan anlam, Deyimler CÜMLEDE ANLAM: Öznel-Nesnel Yargılar, Cümle Oluşturma, Cümle Tamamlama, Cümle Yorumlama PARÇADA ANLAM:

Detaylı

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler 5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler 2 12 Türkçe Eş Anlamlı Sözcükler 3 13 Türkçe Eş Sesli

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI BELİRTKE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI BELİRTKE TABLOSU 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI Güneş Sistemi F.6... Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. F.6... Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş e yakınlıklarına

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 5. sınıf 1 Türkçe Anlama Okuduklarının konusunu ve ana fikrini/ana duygusunu belirler. 5. sınıf 2 Türkçe Anlama Okuduklarında yardımcı fikirleri belirler ve yardımcı fikirlerin ana fikri nasıl desteklediğini

Detaylı

4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu

4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu Türkçe 4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu SÖZ VARLIĞI - Zıt Anlamlı Sözcükler : T.4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. OKUMA - Metinle İlgili lar Sorma ve ları Cevaplama : T.4.3.8. Okuduğu

Detaylı

KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI - 5

KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI - 5 KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI - 5 5. SINIF DERS / Sınıf TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM 1 Türkçe 5 Gerçek - kurmaca farklı (5.1.10) 2 Türkçe 5 Yabancı dillerden alınmış sözcükler (5.1.12)

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 5. sınıf 1 Türkçe Anlama Okuduklarının konusunu ve ana fikrini/ana duygusunu belirler. 5. sınıf 2 Türkçe Anlama Okuduklarında yardımcı fikirleri belirler veyardımcı fikirlerinana fikri nasıl desteklediğini

Detaylı

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı) OKUL NET LİSTESİ ( sıralı) KATILIMLAR İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL. SINIF KDS - Sıra Ö.No İsim Snf Türkçe Matematik Din Kül. Fen ve Tek. Sos. Bil. Yab.Dil Toplam ler D Y N D Y N D Y N D Y

Detaylı

Zaman ve kip çekimlerindeki bileşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.

Zaman ve kip çekimlerindeki bileşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 7. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Zarfları işlevlerine uygun kullanır. 1 11 Türkçe Metnin başlığını belirler. 2 12 Türkçe Metnin konusunu belirler. 3

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 6. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 6. SINIF TÜRKÇE 6. SINIF 1 Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 2 Metindeki anahtar kelimeleri belirler. 3 Metnin konusunu belirler. 4 Metnin ana fikrini/ana duygusunu

Detaylı

2014 / SINIF DENEME SINAVI FORMATI

2014 / SINIF DENEME SINAVI FORMATI DENEME SINAVI FORMATI MYS DENEME SINAVI Soru dağılımı Türkçe 16 Türkçe 16 Matematik 16 Matematik 16 Fen Bilimleri 16 Fen Bilimleri 16 Sosyal Bilgiler 16 Sosyal Bilgiler 16 Din Kültürü ve Ahlak 16 Din 16

Detaylı

6. SINIF TATİL PROGRAMI

6. SINIF TATİL PROGRAMI 25 Ocak 2016 - Pazartesi SEVGİ / Deney / Sözcükte Anlam SEVGİ / Türkiye / Noktalama İşaretleri - Nokta SEVGİ / Türkiye / Sözcükte Yapı - Kök 1. ÜNİTE / Doğal Sayılarla İşlemler / Üslü Nicelikler 1. ÜNİTE

Detaylı

KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1

KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1 KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1 5. SINIF DERS 1 Türkçe 5 Sözcükte anlam (D.2.6) 2 Türkçe 5 Gerçekle hayali ayırt etme (D.2.12) 3 Türkçe 5 Ana fikir (D.2.16) 4 Türkçe 5 Sözcükte anlam (K.1.5) 5 Türkçe

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk)

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 3. SINIF (17 SORU) Anlamlı ve Kurallı Cümle Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler Okuduğunu Anlama Sözlük Çalışması 5N1K

Detaylı

4. Deneme 15 Nisan. O.4.3 Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 3

4. Deneme 15 Nisan. O.4.3 Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 3 4. Deneme 5 Nisan O.4.3 Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 3 D.B.. Basit, türemiş ve birleşik fiillerin kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar. K..0 Konuşmasında

Detaylı

5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-4 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-4 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ 5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-4 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Kuvvetin büyüklüğünü

Detaylı

5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-5 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-5 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ 5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-5 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. (Öznel-nesnel ifadeler) Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.

Detaylı

KE YT 6. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER

KE YT 6. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER Ürün Detaylar 03-04 KE00-06.0YT YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI 53 Ürün Detaylar 03-04 // 6. S n f Program - Türkçe // Kazanım Alanı Test KE00-06.0YT0 TÜRKÇE Söz Varlığını Zenginleştirme Metni

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 8. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 8. sınıf 2 Türkçe 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Kelimeler arasındaki

Detaylı

ATAÇAĞ KOLEJİ 2018 BURSLULUK SINAVI

ATAÇAĞ KOLEJİ 2018 BURSLULUK SINAVI ATAÇAĞ KOLEJİ 2018 BURSLULUK SINAVI SINAVDA YER ALACAK DERSLER VE KONU İÇERİKLERİ 4.SINIF KONULARI 1. Mecaz,gerçek,terim anlam 2. Eş anlam, zıt anlam, sesteş 3. Sebep sonuç ilişkisi 4. Amaç sonuç ilişkisi

Detaylı

SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 1. SINAV ÇARŞAMBA

SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 1. SINAV ÇARŞAMBA 8. SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 19.10.2016 Fiilimsiler (özne - yüklem) Çarpanlar ve Katlar (8.1.1.1. 8.1.1.3. Kazanımlar) Üslü İfadeler (8.1.2.1 8.1.2.4. Kazanımlar)

Detaylı

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SİDRE 000 ORTAOKULU 06-07 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTE Haft 9.09.06/.09.06 Doğal Sayılarla İşlemler Terimler: Doğal sayılar, kuvvet (üs), taban, üslü

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 5. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Doğal Sayılar Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. M5111 1 Doğal Sayılar Doğal Sayıları

Detaylı

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 06 0 EKİM 9 EYLÜL 0 EKİM 6 EYLÜL 9 EYLÜL SİDRE 000 ORTAOKULU 0 0 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI Doğal Sayılarla 6... Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı

Detaylı

SİS 1 (KASIM 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

SİS 1 (KASIM 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . TÜRKÇE İ TABLOSU ÖĞRENME ALANI A B TÜRKÇE OKUMA Metne ilişkin sorulara cevap verir. 1 TÜRKÇE OKUMA Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir. 2 9 TÜRKÇE OKUMA Metnin konusunu belirler. 3 10 TÜRKÇE

Detaylı

Cümle bağlamından gerçek ve mecaz anlamlı sözcükleri ayırt eder.

Cümle bağlamından gerçek ve mecaz anlamlı sözcükleri ayırt eder. 8. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-2)/2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam (Gerçek - Mecaz) 1 4 Türkçe Cümlede Anlam (Deyim) 2 5 Türkçe Cümlede Anlam (Öznel Cümle) 3 6 Türkçe Parçada

Detaylı

CEVAP ANAHTARI 1- D 2-C 3-B 4-D 5-D 6-A 7-D 8-D 9-A 10-B TEST D 2-D 3-D 4-A 5-C 6-B 7-B 8-B 9-C 10-D 1-D 2-A 3-D 4-B 5-B 6-C 7-D 8-D 9-A 10-B

CEVAP ANAHTARI 1- D 2-C 3-B 4-D 5-D 6-A 7-D 8-D 9-A 10-B TEST D 2-D 3-D 4-A 5-C 6-B 7-B 8-B 9-C 10-D 1-D 2-A 3-D 4-B 5-B 6-C 7-D 8-D 9-A 10-B Ünite 1 DOĞAL SAYILAR ÇARPANLAR KATLAR AÇILAR DOĞAL SAYILARDA İŞLEMLER / Üslü Nicelikler TEST - 1 1- D 2-C 3-B 4-D 5-D 6-A 7-D 8-D 9-A 10-B DOĞAL SAYILARDA İŞLEMLER / İşlem Önceliği TEST - 2 1-D 2-D 3-D

Detaylı

6. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

6. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Öğrenme Alanı 01 02 03 04 Anlam - I Anlam - II Anlam - III Anlam - IV Anlam Bilgisi - I (Kelimede Kelime Yapısı - I (Kök, Ek; İsim 22 Kökü, Ortak Kök; Çekim Ekleri, Yapım Ekleri) Kelime

Detaylı

2010 / SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI FORMATI

2010 / SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI FORMATI 6. SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI FORMATI 6. SINIF SBS (SEVİYE BELİRLEME SINAVI) Dağılımı Türkçe 19 Türkçe 19 Matematik 16 Matematik 16 Fen ve Teknoloji 16 Fen ve Teknoloji 16 Sosyal Bilgiler 16 Sosyal

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu ğ Anlama Farklı düşünmeye e yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.

Detaylı

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur.

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 2 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder.

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 15 EKİM 2018 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle

Detaylı

7. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

7. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı 7. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Türkçe (6. Sınıf) Matematik (6. Sınıf) Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme:. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının

Detaylı

Cevap Anahtarı TÜRKÇE. 1. Tema. 2. Tema. 3. Tema Sınıf. Sözcük Anlamı. Test 1 1-A 2-D 3-C 4-C 5-A 6-B 7-D 8-C 9-B 10-B 11-C 12-C 13-A

Cevap Anahtarı TÜRKÇE. 1. Tema. 2. Tema. 3. Tema Sınıf. Sözcük Anlamı. Test 1 1-A 2-D 3-C 4-C 5-A 6-B 7-D 8-C 9-B 10-B 11-C 12-C 13-A Cevap Anahtarý TÜRKÇE 1. Tema Sözcük Anlamı Test 1 1-A 2-D 3-C 4-C 5-A 6-B 7-D 8-C 9-B 10-B 11-C 12-C 13-A Test 2 1-B 2-B 3-A 4-B 5-D 6-C 7-B 8-A 9-B 10-D 11-D 12-C 13-C Test 3 1-D 2-B 3-A 4-A 5-A 6-D

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 5. sınıf 1 Türkçe Anlama Okuduklarının konusunu ve ana fikrini/ana duygusunu belirler. 5. sınıf 2 Türkçe Anlama Okuduklarında yardımcı fikirleri belirler ve yardımcı fikirlerin ana fikri nasıl desteklediğini

Detaylı

3. SINIF 5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

3. SINIF 5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . SINIF TÜRKÇE DERSİ KZNIM TLOSU DERS SINIF ÖĞRENME LNI TÜRKÇE OKUM TÜRKÇE OKUM KZNIM Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 17 ŞUBAT 2019 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 2014-2015 6. SINIF Yayın Planı 2014-2015 İÇİNDEKİLER 1- Bilgi Yolu Ders Anlatım Föyleri 2- Bilgi Yolu Soru Bankaları 3- Sınavlar BGS Düzey Belirleme Sınavları (DBS) BGS Düzey Kontrol Sınavları (DKS) BGS

Detaylı

4. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1

4. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1 4. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler: Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Eş Sesli Kelimeler:

Detaylı

TÜRKÇE 1 TÜRKÇE 2 TÜRKÇE 3 TÜRKÇE 4 TÜRKÇE 5 TÜRKÇE 6 TÜRKÇE 7 TÜRKÇE 8 TÜRKÇE 9 TÜRKÇE 10 TÜRKÇE 11 TÜRKÇE 12 TÜRKÇE 13 TÜRKÇE 14 TÜRKÇE 15 TÜRKÇE

TÜRKÇE 1 TÜRKÇE 2 TÜRKÇE 3 TÜRKÇE 4 TÜRKÇE 5 TÜRKÇE 6 TÜRKÇE 7 TÜRKÇE 8 TÜRKÇE 9 TÜRKÇE 10 TÜRKÇE 11 TÜRKÇE 12 TÜRKÇE 13 TÜRKÇE 14 TÜRKÇE 15 TÜRKÇE BRANŞ SORU NO TÜRKÇE 1 TÜRKÇE 2 TÜRKÇE 3 TÜRKÇE 4 TÜRKÇE 5 TÜRKÇE 6 TÜRKÇE 7 TÜRKÇE 8 TÜRKÇE 9 TÜRKÇE 10 TÜRKÇE 11 TÜRKÇE 12 TÜRKÇE 13 TÜRKÇE 14 TÜRKÇE 15 TÜRKÇE 16 TÜRKÇE 17 TÜRKÇE 18 TÜRKÇE 19 TÜRKÇE

Detaylı

3.SINIFLAR BURSLULUK SINAVI MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer,

3.SINIFLAR BURSLULUK SINAVI MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, 3.SINIFLAR BURSLULUK SINAVI MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1000 içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, onar ve yüzer ileriye doğru ritmik sayar. Üç basamaklı

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 20 KASIM 2018 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 2010-2011 Yayın Planı 2010-2011 İÇİNDEKİLER 1- Yaprak Testler 2- Kitaplar Ödev Kitapçıkları Soru Bankaları Etkinliklerle Konu Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol

Detaylı

TÜRKÇE 2. KURUMSAL DENEME SINAVI KAZANIM LİSTESİ

TÜRKÇE 2. KURUMSAL DENEME SINAVI KAZANIM LİSTESİ TÜRKÇE KONU KZNIM KZNIM NO 1 Sözcükte nlam 2 Sözcükte nlam Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının

Detaylı

3. Deneme 7 Mart. K.1.10 Konuşmasında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 1. K.1.11 Konuşmasında amaç-sonuç ilişkileri kurar. 1

3. Deneme 7 Mart. K.1.10 Konuşmasında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 1. K.1.11 Konuşmasında amaç-sonuç ilişkileri kurar. 1 K..0 Konuşmasında sebep-sonuç ilişkileri kurar. K.. Konuşmasında amaç-sonuç ilişkileri kurar. Y..7 Olayları / bilgileri sıraya koyarak anlatır. Y.. Yazım ve noktalama kurallarına uyar. Y..0 Yazıya, konuyla

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 22 ARALIK 2018 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT

Detaylı

6. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI

6. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI 6. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve Cilt:

Detaylı

ÇAĞLAR KOLEJİ INGILIZCE KASIM BÜLTEN

ÇAĞLAR KOLEJİ INGILIZCE KASIM BÜLTEN ÇAĞLAR KOLEJİ INGILIZCE KASIM BÜLTEN KISIKLI MAH. HANIMSETİ SK. NO:21, ÇAMLICA - ÜSKÜDAR / İSTANBUL İNFO@CAGLAROKULLARİ.COM 0216 505 38 52 İLKOKUL KASIM AYI KAZANIMLARI 1-A: Sınıf objelerini tanır. En

Detaylı

İngilizce Dersi Kazanımları

İngilizce Dersi Kazanımları İngilizce Dersi Kazanımları Talimatları anlayabilir ve kısa, basit yönergeleri takip edebilir. Eşyaların rengini bilir. 'den 0'a kadar olan sayıları bilir. Vucudunun bölümlerini bilir. `Body Parts` ünitesinde

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı

Detaylı

5. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1

5. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1 5. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler: Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Cümle Bilgisi: Anlamlı ve

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe 2. sınıf 2 Türkçe 2. sınıf 3 Türkçe 2. sınıf 4 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduğunu Anlama Okuduğunu Anlama Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları

Detaylı

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan 4. Deneme 5 Nisan D. 2.4 Dinlediklerinin ana fikrini belirler. K. 2.3 Konuşmalarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. Y..7 Yazılarında yazım kurallarını uygular. Y..6 Yazılarında noktalama işaretlerini doğru

Detaylı

DOSYA YAYINLARI DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI TURKÇE

DOSYA YAYINLARI DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI TURKÇE TURKÇE BELGE EĞT..BAS.YAY.DAĞ.TİC.LTD.ŞTİ DERSİN ADI : TÜRKÇE 6.SINIF Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam 3 4 3 Cümlenin Anlam ve Özellikleri 3 Cümle Yorumu 4 Metin Yorumu 0 9 8 8 8 9 9 8 5 Ses Olayları

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU 4. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLAR

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU 4. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLAR 4. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLAR Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. Fosillerin oluşumunu

Detaylı

TÜRKÇE 3. KURUMSAL DENEME SINAVI KAZANIM LİSTESİ. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

TÜRKÇE 3. KURUMSAL DENEME SINAVI KAZANIM LİSTESİ. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. TÜRKÇE KZNIM 1 Parçada nlam Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 Deyimler Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 Parçada nlam Metinler arasında karşılaştırma yapar. 4 Parçada nlam Okudukları

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU 4. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 4, 5 ve 6 basamaklı

Detaylı

Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 2 9

Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 2 9 4. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 1 8 Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası

Detaylı

D.4.2 Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 1

D.4.2 Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 1 . Deneme 3 Kasım D.4. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. D.4. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere

Detaylı

5. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1

5. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1 5. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Eş Anlamlılık: Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam: Kelimenin gerçek,

Detaylı

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ Eş Sesli Sözcükler Şiir Yorumlama Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Zıt Anlamlı Sözcükler 5N 1K Hikâyenin

Detaylı

5. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI

5. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI 5. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI 2018-2019 DOĞAL SAYILAR VE İŞLEMLER 1.hafta 17-23 Eylül Milyonlar 5.1.1.1 5.1.1.2 6 01 1-2 2.hafta 24-30 Eylül Örüntüler 5.1.1.3 11 02 3-4 3.hafta 01-07 Ekim Doğal Sayılarda

Detaylı

5. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1

5. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1 . Sınıf Süreç Değerlendirme Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Eş - Zıt Anlamlılık ve Eş Seslilik Gerçek, Mecaz, Terim ve Yan Anlam Deyim, Atasözü ve Özdeyiş Hikâyenin

Detaylı

KİPAŞ GİRİŞ SINAVI (KGS)

KİPAŞ GİRİŞ SINAVI (KGS) 4. SINIF DEYİMLER VE ATASÖZLERİ, BASİT, TÜREMİŞ, BİRLEŞİK KELİMELER, KONU BAŞLIĞI BELİRLEME, ANA FİKİR (METİNDE ANA FİKİR), ŞİİRDE ANA DUYGU, KARŞILAŞTIRMA BELİRTEN İFADELER AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ, ÜÇGEN, KARE,

Detaylı

TÜRKÇE KAZANIMLAR KONU KAZANIM KAZANIM NO. 1 Sözcükte Anlam Kelimeleri anlamları na uygun kullanır. T

TÜRKÇE KAZANIMLAR KONU KAZANIM KAZANIM NO. 1 Sözcükte Anlam Kelimeleri anlamları na uygun kullanır. T TÜRKÇE KONU KZNIM KZNIM NO 1 Sözcükte nlam Kelimeleri anlamları na uygun kullanır. T.8.2.5. 2 Cümlede nlam Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. T.8.3.21. 3 Cümlede nlam Okudukları ile ilgili çıkarımlarda

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI IŞIKLAR İMAM HATİP ORTAOKULU 6.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI YÖNTEM VE TEKNİKLER ÖĞRETME ÖĞRENME-

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI IŞIKLAR İMAM HATİP ORTAOKULU 6.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI YÖNTEM VE TEKNİKLER ÖĞRETME ÖĞRENME- EK M 7.1 0.0 17 EKM 16-0.10.017 EKM 09-1.10.017 EKM 0-06.10.017 EYLÜL -9.09.017 EYLÜL 18-.09.017 YÖNTEM TEKNKLER 017-018 EĞTM-ÖĞRETM YILI IŞIKLAR MAM HATP ORTAOKULU 6.SINIF MATEMATK ÜNTELENDRLMŞ YILLIK

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme Yazısına uygun başlık belirler. 2. sınıf 2 Türkçe 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 2. sınıf 3

Detaylı