KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI - 5

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI - 5"

Transkript

1 KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI SINIF DERS / Sınıf TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM 1 Türkçe 5 Gerçek - kurmaca farklı (5.1.10) 2 Türkçe 5 Yabancı dillerden alınmış sözcükler (5.1.12) 3 Türkçe 5 Ana fikir (5.2.1) 4 Türkçe 5 Yardımcı fikir (5.2.2) 5 Türkçe 5 Başlık belirleme (5.2.3) 6 Türkçe 5 Metni doğru yorumlama (5.2.4) 7 Türkçe 5 Metin türü (5.2.12) 8 Türkçe 5 Görsel-metin uyumu (5.2.13) 9 Türkçe 5 Sözcüğün anlamı (5.2.18) 10 Türkçe 5 Eş - zıt anlam (5.2.20) 11 Türkçe 5 Bilgilendirici metin (5.3.4) 12 Türkçe 5 Noktalama bilgisi (5.3.7) 13 Türkçe 5 Çekim ve yapım eki (5.3.9) 14 Türkçe 5 Anlam bütünlüğünü bozan ifadeler (5.3.12) 15 Türkçe 5 Yazım kuralları (5.3.12) DERS / Sınıf TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM 1 Matematik 5 Ondalık Gösterim ( ) 2 Matematik 5 Ondalık Gösterim ( ) 3 Matematik 5 Ondalık Gösterim ( ) 4 Matematik 5 Ondalık Gösterim ( ) 5 Matematik 5 Ondalık Gösterim ( ) 6 Matematik 5 Ondalık Gösterim ( ) 7 Matematik 5 Yüzdeler ( ) 8 Matematik 5 Yüzdeler ( ) 9 Matematik 5 Yüzdeler ( ) 10 Matematik 5 Yüzdeler ( ) 11 Matematik 5 Kesirlerle İşlemler: Toplama ve Çıkarma ( ) 12 Matematik 5 Kesirler ( ) 13 Matematik 5 Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler ( ) 14 Matematik 5 Araş. Sor. Üretme, Veri Top. Düzenleme ve Gös. ( ) 15 Matematik 5 Doğal Sayılarla İşlemler ( ) page_

2

3 DERS / Sınıf TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM 1 Fen Bilimleri 5 Vitamin çeşitleri ( ) 2 Fen Bilimleri 5 Böbreklerin sağlığı ( ) 3 Fen Bilimleri 5 Kuvvetin büyüklüğünün ölçülmesi ( ) 4 Fen Bilimleri 5 Sürtünme kuvveti ( ) 5 Fen Bilimleri 5 Saf maddelerin ayırt edici özellikleri ( ) 6 Fen Bilimleri 5 Genleşme ve büzülme olayları ( ) 7 Fen Bilimleri 5 Bir kaynaktan çıkan ışığın yayılması ( ) 8 Fen Bilimleri 5 Tam gölge ( ) 9 Fen Bilimleri 5 Farklı cisimlerle üretilen farklı sesler ( ) 10 Fen Bilimleri 5 Aynı sesin farklı ortamda yayılması ( ) 11 Fen Bilimleri 5 Canlıların benzerlikleri ve farklılıkları ( ) 12 Fen Bilimleri 5 Canlıların benzerlikleri ve farklılıkları ( ) 13 Fen Bilimleri 5 İnsan kaynakları çevre kirlilikleri ( ) 14 Fen Bilimleri 5 Çevre sorunlarının çözülmesi ( ) 15 Fen Bilimleri 5 Elektrik devresindeki lambaların parlaklığı ( ) DERS TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM 1 Sosyal Bilgiler 5 Gruplar ile rolleri ilişkilendirme (1.2) 2 Sosyal Bilgiler 5 Kültürel özelliklerin benzerliklerini ve farklılıklarını karşılaştırma (2.3) 3 Sosyal Bilgiler 5 Yoğun olarak yaşanan yerler ile coğrafi özellikleri ililşkilendirme (3.3) 4 Sosyal Bilgiler 5 Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetleri fark etme (4.1) 5 Sosyal Bilgiler 5 Ekonomideki insan etkisini fark eder. (4.5) 6 Sosyal Bilgiler 5 Buluşlarla teknolojik gelişmeleri ilişkilendirme (5.1) 7 Sosyal Bilgiler 5 Buluşların ve teknolojik ürünlerin toplum hayatımıza etkilerini tartışma (5.2) 8 Sosyal Bilgiler 5 Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerinin farkına varma (5.3) 9 Sosyal Bilgiler 5 Atatürk ün bilim ve teknolojiye verdiği önem (5.4) 10 Sosyal Bilgiler 5 Bilim ve teknoloji ile ilgili, düzeyine uygun süreli yayınları tanıma (5.5) 11 Sosyal Bilgiler 5 Yaptığı çalışmalarda yararlandığı kaynakları gösterme (5.6) 12 Sosyal Bilgiler 5 Toplumun temel ihtiyaçlarına hizmet eden kurumlar (6.1) 13 Sosyal Bilgiler 5 Kurumların insan yaşamındaki yeri konusunda görüş oluşturma (6.2) 14 Sosyal Bilgiler 5 Sivil toplum kuruluşlarını etkinlik alanlarına göre sınıflandırma (6.3) 15 Sosyal Bilgiler 5 Sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin sonuçlarını değerlendirme (6.4) page_

4

5 DERS TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM 1 Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 Allah ın bizi ve her şeyi yarattığı (1.3) 2 Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 Başlıca ibadetler (2.4) 3 Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 Niçin ve nasıl dua edilmesi gerektiği (2.7) 4 Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 6 Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 7 Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 Salavat duaları (3.5) Hz. Muhammed in Hz. Hatice ile evlilik süreci (3.1) Hz. Muhammed in ailesi içindeki davranışlarına örnekler (3.3) Hz. Muhammed in aile fertlerinin güzel davranışlarına örnekler (3.4) 8 Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 Kur an ın İslam dinindeki önemi (4.1) 9 Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 Kur an ın hayatımızdaki yeri ve önemi (4.2) 10 Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 Kur an ın iyiye ve güzele yönlendirdiği (4.3) 11 Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 Kur an ın yol göstericiliği (4.4) 12 Din Kül. ve Ahl. Bil Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 Fil suresi (4.6) Hz. İbrahim in Allah a inanç konusunda ne tür çabalar gösterdiği (4.5) 14 Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 Paylaşmanın ihtiyaç olduğu (5.1) 15 Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 Dinî ve millî bayramlar (5.2) page_

6

7 DERS 1 İngilizce 5 2 İngilizce 5 3 İngilizce 5 4 İngilizce 5 5 İngilizce 5 6 İngilizce 5 7 İngilizce 5 8 İngilizce 5 9 İngilizce 5 10 İngilizce 5 11 İngilizce 5 12 İngilizce 5 13 İngilizce 5 14 İngilizce 5 15 İngilizce 5 TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM Location of things (Students will be able to understand simple directions on how to get from x to y.) Ability/Inability (Students will be able to ask and answer questions in a simple way regarding hobbies, likes, dislikes and abilities.) Likes/Dislikes (Students will be able to ask and answer questions in a simple way regarding hobbies, likes, dislikes and abilities.) Ability/Inabilty (Students will be able to give simple personal information.) Suggestions (Students will be able to identify everyday illnesses and understand some of the suggestions made.) Needs (Students will be able to use simple phrases and sentences to express how they feel, what illnesses they have, and what they need.) Feelings (Students will be able to comprehend short, simple texts about illnesses and people s needs and feelings, especially when they are acompanied by pictures.) Describing characters (Students will be able to use simple phrases and sentences to state personal opinions about movies and movie characters.) Personal opinions (Students will be able to use simple phrases and sentences to state personal opinions about movies and movie characters.) Needs (Students will be able to understand short texts with visual aids such as cartoons, posters and birthday cards.) Ability/Inability (Students will be able to give simple personal information.) Telling the time (Students will be able to comprehend phrases and simple sentences in short texts, on posters and advertisements related to movies.) Permission (Students will be able to understand simple requests for permission and their delivered at a slow pace, without background noise.) Expressing thanks (Students will be able to use basic greetings and leave-taking expressions.) Needs (Students will be able to understand short texts with visual aids such as cartoons, posters and birthday cards.) page_

8

9 KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI SINIF DERS TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM 1 Türkçe 6 Konu belirleme (D.2.3) 2 Türkçe 6 Yabancı sözcüklerin Türkçe karşılığı (K.1.6) 3 Türkçe 6 Yardımcı fikir (K.3.4) 4 Türkçe 6 Deyimler (K.5.4) 5 Türkçe 6 Sözcük ve sözcük gruplarının anlamı (O.2.1) 6 Türkçe 6 Olay, yer, şahıs, zaman belirleme (O.2.7) 7 Türkçe 6 Amaç - sonuç ilgisi (O.2.9) 8 Türkçe 6 Zıt anlamlı sözcükler (O.4.1) 9 Türkçe 6 Sözcük ve sözcük gruplarının anlamı (O.4.3) 10 Türkçe 6 Düşünceyi geliştirme yolları (Y.2.5) 11 Türkçe 6 Yazım kuralları (Y.6.1) 12 Türkçe 6 Noktalama işaretleri (Y.6.2) 13 Türkçe 6 Zamirler (DB.2.2) 14 Türkçe 6 Hâl ekleri (DB.2.3) 15 Türkçe 6 İyelik ekleri (DB.2.4) DERS / Sınıf TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM 1 Matematik 6 Tam Sayılar ( ) 2 Matematik 6 Tam Sayılar ( ) 3 Matematik 6 Tam Sayılar ( ) 4 Matematik 6 Tam Sayılar ( ) 5 Matematik 6 Tam Sayılar ( ) 6 Matematik 6 Tam Sayılar ( ) 7 Matematik 6 Tam Sayılar ( ) 8 Matematik 6 Cebirsel İfadeler ( ) 9 Matematik 6 Cebirsel İfadeler ( ) 10 Matematik 6 Ondalık Gösterim ( ) 11 Matematik 6 Ondalık Gösterim ( ) 12 Matematik 6 Veri Analizi ( ) 13 Matematik 6 Oran ( ) 14 Matematik 6 Tam Sayılar ( ) 15 Matematik 6 Tam Sayılar ( ) page_

10

11 DERS / Sınıf TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM 1 Fen Bilimleri 6 Destek ve hareket sistemine ait yapılar ( ) 2 Fen Bilimleri 6 Bileşke kuvvet ( ) 3 Fen Bilimleri 6 Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafikle gösterme ( ) 4 Fen Bilimleri 6 Maddenin tanecikli yapısı ( ) 5 Fen Bilimleri 6 Yoğunluğun hesaplanması ( ) 6 Fen Bilimleri 6 Işığın farklı yüzeylerden yansıması ( ) 7 Fen Bilimleri 6 Sesin madde ile etkileşmesi ( ) 8 Fen Bilimleri 6 Bitki ve hayvanlarda üreme çeşitleri ( ) 9 Fen Bilimleri 6 10 Fen Bilimleri 6 11 Fen Bilimleri 6 12 Fen Bilimleri 6 Bitki ve hayvanların büyüme ve gelişme süreçleri ( ) Bitki ve hayvanların büyüme ve gelişme süreçleri ( ) Bitki ve hayvanların büyüme ve gelişmeye etki eden faktörler ( ) Bitki ve hayvanların büyüme ve gelişmeye etki eden faktörler ( ) 13 Fen Bilimleri 6 Maddelerin ısı iletkenliği ( ) 14 Fen Bilimleri 6 Isı yalıtımının aile ve ülke ekonomisine katkısı ( ) 15 Fen Bilimleri 6 Isı yalıtımı malzemelerinin seçilme ölçütü ( ) page_

12

13 DERS 1 Sosyal Bilgiler 6 2 Sosyal Bilgiler 6 3 Sosyal Bilgiler 6 TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunma (1.4) Ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunma (2.1) Orta Asya ilk Türk devletlerinin kültürel özellikleriyle yaşadıkları yerlerin coğrafi özelliklerini ilişkilendirme (3.2) 4 Sosyal Bilgiler 6 İpek Yolu (3.4) 5 Sosyal Bilgiler 6 İlk Türk İslam devletleri (3.7) 6 Sosyal Bilgiler 6 Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetleri (4.1) 7 Sosyal Bilgiler 6 8 Sosyal Bilgiler 6 9 Sosyal Bilgiler 6 Türkiye nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri (4.2) Vergi vermenin gereğini ve önemini savunma (4.3) Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkileri (4.4) 10 Sosyal Bilgiler 6 Nitelikli insan gücü (4.5) 11 Sosyal Bilgiler 6 12 Sosyal Bilgiler 6 13 Sosyal Bilgiler 6 İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim, beceri ve kişilik özelliklerini tanıma (4.6) Dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri (5.1) Dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri (5.1) 14 Sosyal Bilgiler 6 Ülkemizin diğer ülkelerle ekonomik ilişkileri (5.2) 15 Sosyal Bilgiler 6 Atatürk ün millî dış politikası (5.3) page_

14

15 DERS 1 Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM Bütün peygamberlere gelen vahiylerin ortak yönleri (1.6) 2 Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 Namaza hazırlık şartları (2.3) 3 Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 Namazı bozan durumlar (2.7) 4 Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 Namazın, kişinin duygu dünyası, temizlik bilinci üzerindeki etkisi (2.10) 5 Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 Hz. Muhammed e gelen ilk ayetler (3.1) 6 Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 Hicretin sebep ve sonuçları (3.3) 7 Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 Mescid-i Nebi nin toplumsal işlevi (3.5) 8 Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 Bedir, Uhut, Hendek savaşları (3.7) 9 Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 Hudeybiye Antlaşması, Mekke nin fethi (3.8) 10 Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 Veda Hutbesi (3.9) 11 Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 Nasr suresi (3.11) 12 Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 Kur an-ı Kerim in temel konuları (4.1) 13 Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 Kıssa kavramı (4.2) 14 Din Kül. ve Ahl. Bil Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 Hz. Eyüp (4.4) Kur an da kıssalara yer verilmesinin nedenleri (4.3) page_

16

17 DERS 1 İngilizce 6 2 İngilizce 6 3 İngilizce 6 4 İngilizce 6 5 İngilizce 6 6 İngilizce 6 7 İngilizce 6 8 İngilizce 6 9 İngilizce 6 10 İngilizce 6 11 İngilizce 6 TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM Occupations (Students will be able to use simple phrases and sentences to describe occupations.) Occupations (Students will be able to use simple phrases and sentences to describe occupations.) P.Cont. Tense (Students will be able to describe people doing different actions.) Occupations (Students will be able to understand familiar words and very simple sentences about occupations.) Weather (Students will be able to ask people about the weather.) Feelings (Students will be able to understand short, simple written texts about predictable everyday matters such as emotions and weather.) Feelings (Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions/feelings.) Describing places (Students will be able to ask people and express their feelings and opinions about places and things.) Comparisons (Students will be able to ask people and express their feelings and opinions about places and things.) Past events (Students will be able to ask and answer about what they did on their holiday.) Past events (Students will be able to ask and answer about what they did on their holiday.) 12 İngilizce 6 Occupations (Students will be able to give the date.) 13 İngilizce 6 14 İngilizce 6 15 İngilizce 6 Locations (Students will be able to describe the locations of people and things.) Personal opinions (Students will be able to describe past activities and personal experiences.) P. Cont. Tense (Students will be able to use series of phrases and simple sentences to describe present events.) page_

18

19 KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI SINIF DERS / Sınıf TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM 1 Türkçe 7 Ana duygu belirleme (D.2.4) 2 Türkçe 7 Sebep - sonuç ilişkisi (D.2.7) 3 Türkçe 7 Olayları ve bilgileri sıralama (K.1.9) 4 Türkçe 7 Mecaz anlam (O.2.1) 5 Türkçe 7 Kelimenin anlamı (O.2.1) 6 Türkçe 7 Konu belirleme (O.2.3) 7 Türkçe 7 Yardımcı fikir (O.2.5) 8 Türkçe 7 Metnin kimin ağzından yazıldığı (O.2.6) 9 Türkçe 7 Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu (O.2.7) 10 Türkçe 7 Öznel - nesnel ifadeler (O.2.11) 11 Türkçe 7 Metne yönelik karşılaştırma yapma (O.2.20) 12 Türkçe 7 Görsel - içerik ilişkisi (O.2.21) 13 Türkçe 7 Eş sesli kelimeler (O.4.1) 14 Türkçe 7 Söz varlığımız (O.4.5) 15 Türkçe 7 Yazım kuralları (Y.6.1) 16 Türkçe 7 Noktalama işaretleri (Y.6.2) 17 Türkçe 7 Bildirme ve dilek kiplerini ayırt etme (DB.1.3) 18 Türkçe 7 Basit, türemiş, birleşik fiiller (DB.2.1) 19 Türkçe 7 Farklı yapıdaki fiilleri özelliklerine uygun kullanma (DB.2.2) 20 Türkçe 7 Zaman kavramını destekleyen zarfları fark etme (DB.3.1) page_

20

21 DERS / Sınıf TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM 1 Matematik 7 Çember ve Daire ( ) 2 Matematik 7 Çember ve Daire ( ) 3 Matematik 7 Çember ve Daire ( ) 4 Matematik 7 Çember ve Daire ( ) 5 Matematik 7 Çember ve Daire ( ) 6 Matematik 7 Çember ve Daire ( ) 7 Matematik 7 Çember ve Daire ( ) 8 Matematik 7 Çember ve Daire ( ) 9 Matematik 7 Çember ve Daire ( ) 10 Matematik 7 Doğrular ve Açılar ( ) 11 Matematik 7 Doğrular ve Açılar ( ) 12 Matematik 7 Doğrular ve Açılar ( ) 13 Matematik 7 Doğrular ve Açılar ( ) 14 Matematik 7 Doğrular ve Açılar ( ) 15 Matematik 7 Yüzdeler ( ) 16 Matematik 7 Oran ve Orantı ( ) 17 Matematik 7 Doğrusal Denklemler ( ) 18 Matematik 7 Eşitlik ve Denklem ( ) 19 Matematik 7 Rasyonel Sayılar ( ) 20 Matematik 7 Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri ( ) page_

22

23 DERS / Sınıf TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM 1 Fen Bilimleri 7 Boşaltım sistemi yapı ve organları ( ) 2 Fen Bilimleri 7 Ağırlığın tanımı ve ölçülmesi ( ) 3 Fen Bilimleri 7 Katı basıncı ( ) 4 Fen Bilimleri 7 İlk 18 elementin isimleri ve sembolleri ( ) 5 Fen Bilimleri 7 Çözeltilerin özellikleri ( ) 6 Fen Bilimleri 7 Kimya endüstrisinin ekonomiye katkısı ( ) 7 Fen Bilimleri 7 Ayna çeşitleri ve kullanım alanları ( ) 8 Fen Bilimleri 7 9 Fen Bilimleri 7 Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüler ( ) Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüler ( ) 10 Fen Bilimleri 7 Işığın madde ile etkileşimi ( ) 11 Fen Bilimleri 7 Beyaz ışık ve özellikleri ( ) 12 Fen Bilimleri 7 Ekosistem, tür, habitat ve popülasyon ( ) 13 Fen Bilimleri 7 Ekosistem, tür, habitat ve popülasyon ( ) 14 Fen Bilimleri 7 Biyo - çeşitliliğin doğal yaşam için önemi ( ) 15 Fen Bilimleri 7 Duyu organlarının sağlığı ( ) page_

24

25 DERS TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM 1 Sosyal Bilgiler 7 Atatürk ün iletişime verdiği önem (1.6) 2 Sosyal Bilgiler 7 3 Sosyal Bilgiler 7 4 Sosyal Bilgiler 7 Türkiye de nüfusun dağılışının neden ve sonuçları (2.1) Osmanlı Devleti nin siyasi güç olarak ortaya çıkışını etkileyen faktörler (3.2) Seyahatnamelerden hareketle Türk kültürüne ait unsurları örneklendirme (3.7) 5 Sosyal Bilgiler 7 Osmanlı Devleti nde ıslahat hareketleri (3.8) 6 Sosyal Bilgiler 7 7 Sosyal Bilgiler 7 İlk yazı örnekleri yazının kullanım alanları ve bilgi aktarımı (4.2) Türk ve İslam devletlerinde yetişen bilim insanlarının bilimsel gelişmeye katkıları (4.3) 8 Sosyal Bilgiler 7 Rönesans ve Reform hareketleri (4.4) 9 Sosyal Bilgiler 7 Düşünceyi ifade etme ve bilim özgürlükleri (4.5) 10 Sosyal Bilgiler 7 Üretim ve yönetimde toprağın önemi (5.1) 11 Sosyal Bilgiler 7 12 Sosyal Bilgiler 7 13 Sosyal Bilgiler 7 Kaynakların, ürünlerin ve ticaret yollarının devletlerin gelişmesindeki önemi (5.2) Kaynakların, ürünlerin ve ticaret yollarının devletlerin gelişmesindeki önemi (5.2) Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkileri (5.3) 14 Sosyal Bilgiler 7 Geçmişten günümüze vakıflar (5.4) 15 Sosyal Bilgiler 7 Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme (5.5) page_

26

27 DERS TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM 1 Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 Varlıklar âlemini sınıflandırma (1.1) 2 Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 Orucu ve niçin oruç tutulduğunu açıklama (2.2) 3 Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 Hz. Muhammed in insani yönü (3.1) 4 Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 5 Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 6 Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 7 Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 Hz. Muhammed i diğer insanlardan ayıran en önemli özelliği (3.2) Hz. Muhammed in peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayetlerden örnekler verme (3.3) Hz. Muhammed in en önemli görevlerinden biri Kur an ı açıklamak (3.4) Hz. Muhammed in insanlık için bir uyarıcı olduğu (3.5) 8 Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 Din ve din anlayışı arasındaki farklılık (4.1) 9 Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 Din anlayışındaki yorum farklılıkları (4.2) 10 Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 İslam düşüncesindeki yorum biçimleri (4.3) 11 Din Kül. ve Ahl. Bil Din Kül. ve Ahl. Bil Din Kül. ve Ahl. Bil Din Kül. ve Ahl. Bil Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 İslam düşüncesindeki tasavvufi yorum biçimleri (4.4) Alevi-Bektaşi geleneğindeki temel kavramlar (4.5) Din anlayışındaki farklılıkların zenginlik olduğu (4.6) Dinde zorlama olmadığını ayet ve hadislerle örneklerle açıklama (4.8) Din anlayışındaki yorumların vukufla olabileceğinin farkında olma page_

28

29 DERS 1 İngilizce 7 2 İngilizce 7 3 İngilizce 7 4 İngilizce 7 5 İngilizce 7 6 İngilizce 7 7 İngilizce 7 8 İngilizce 7 9 İngilizce 7 10 İngilizce 7 11 İngilizce 7 12 İngilizce 7 13 İngilizce 7 14 İngilizce 7 15 İngilizce 7 TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM Sports (Students will be able to understand short, simple texts on sports written in comman everyday language.) Animals (Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.) Opinions (Students will be able to ask questions about other people s preferences.) Animals (Students will be able to make simple sentences related past and present events.) Preferences (Students will be able to talk about their preferences.) Preferences (Students will be able to talk about their preferences.) S.Past Tense (Students will be able to describe past activities.) Suggestions (Students will be able to recognize phrases and expressions related to suggestions, immediate needs and quantity of things.) Accepting/refusing (Students will be able to discuss with other people what to do and where to go and how to make arrangements.) Quantity (Students will be able to make suggestions and express quantity.) Needs (Students will be able to write simple sentences and phrases about what is needed for a special occasion.) Public buildings (Students will be able to make suggestions and give reasons.) Predictions (Students will be able to make, ask and answer about simple predictions about the future.) Predictions (Students will be able to make, ask and answer about simple predictions about the future.) Suggestions (Students will be able to describe future predictions.) page_

30

KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1

KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1 KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1 5. SINIF DERS 1 Türkçe 5 Sözcükte anlam (D.2.6) 2 Türkçe 5 Gerçekle hayali ayırt etme (D.2.12) 3 Türkçe 5 Ana fikir (D.2.16) 4 Türkçe 5 Sözcükte anlam (K.1.5) 5 Türkçe

Detaylı

4. Deneme 15 Nisan. O.4.3 Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 3

4. Deneme 15 Nisan. O.4.3 Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 3 4. Deneme 5 Nisan O.4.3 Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 3 D.B.. Basit, türemiş ve birleşik fiillerin kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar. K..0 Konuşmasında

Detaylı

3. Deneme 7 Mart. O.2.9 Metindeki amaç - sonuç ilişkilerini fark eder. 1. D.B.1.7 Basit, türemiş ve birleşik kelimeyi ayırt eder.

3. Deneme 7 Mart. O.2.9 Metindeki amaç - sonuç ilişkilerini fark eder. 1. D.B.1.7 Basit, türemiş ve birleşik kelimeyi ayırt eder. O..9 Metindeki amaç - sonuç ilişkilerini fark eder. D.B..7 Basit, türemiş ve birleşik kelimeyi ayırt eder. O..8 Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder. O.4.3. Okuduğu metinde geçen

Detaylı

3. Deneme 7 Mart. K.1.10 Konuşmasında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 1. K.1.11 Konuşmasında amaç-sonuç ilişkileri kurar. 1

3. Deneme 7 Mart. K.1.10 Konuşmasında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 1. K.1.11 Konuşmasında amaç-sonuç ilişkileri kurar. 1 K..0 Konuşmasında sebep-sonuç ilişkileri kurar. K.. Konuşmasında amaç-sonuç ilişkileri kurar. Y..7 Olayları / bilgileri sıraya koyarak anlatır. Y.. Yazım ve noktalama kurallarına uyar. Y..0 Yazıya, konuyla

Detaylı

O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1. O.2.11 Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. 1

O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1. O.2.11 Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. 1 O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. O.2. Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. Y.2.6 Yazılarında söz varlığından yararlanır. 2 O.2.3 Okuma öncesi okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili

Detaylı

SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 1. SINAV ÇARŞAMBA

SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 1. SINAV ÇARŞAMBA 8. SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 19.10.2016 Fiilimsiler (özne - yüklem) Çarpanlar ve Katlar (8.1.1.1. 8.1.1.3. Kazanımlar) Üslü İfadeler (8.1.2.1 8.1.2.4. Kazanımlar)

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk)

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 3. SINIF (17 SORU) Anlamlı ve Kurallı Cümle Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler Okuduğunu Anlama Sözlük Çalışması 5N1K

Detaylı

5. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1

5. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1 5. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler: Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Cümle Bilgisi: Anlamlı ve

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen Anlatım Süresi (Ders Saati) Keşfetme Alanı (Föy No)

7. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen Anlatım Süresi (Ders Saati) Keşfetme Alanı (Föy No) 7. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI Anlatım Süresi (Ders Saati) Keşfetme Alanı (Föy ) Pekiştirme Alanı (Soru Kitabı Sayfa ) Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam Sözcüğün Anlam Özellikleri - Sözcüğün Anlam Özellikleri

Detaylı

KİPAŞ GİRİŞ SINAVI (KGS)

KİPAŞ GİRİŞ SINAVI (KGS) 4. SINIF DEYİMLER VE ATASÖZLERİ, BASİT, TÜREMİŞ, BİRLEŞİK KELİMELER, KONU BAŞLIĞI BELİRLEME, ANA FİKİR (METİNDE ANA FİKİR), ŞİİRDE ANA DUYGU, KARŞILAŞTIRMA BELİRTEN İFADELER AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ, ÜÇGEN, KARE,

Detaylı

6. SINIF II. DÖNEM BURSLULUK SINAVLARI / TÜRKÇE

6. SINIF II. DÖNEM BURSLULUK SINAVLARI / TÜRKÇE BURSLULUK SINAVLARI / TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama

Detaylı

KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1

KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1 KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1 2. SINIF 1 Türkçe 2 Görgü kuralları (D.1.3) 2 Türkçe 2 Karşılaştırma (K.2.13) 3 Türkçe 2 Metinle ilgili soruları cevaplandırma (O.2.2) 4 Türkçe 2 Şiirin ana duygusu (O.2.10)

Detaylı

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. OKUMA 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama 1.

Detaylı

ATAÇAĞ KOLEJİ 2018 BURSLULUK SINAVI

ATAÇAĞ KOLEJİ 2018 BURSLULUK SINAVI ATAÇAĞ KOLEJİ 2018 BURSLULUK SINAVI SINAVDA YER ALACAK DERSLER VE KONU İÇERİKLERİ 4.SINIF KONULARI 1. Mecaz,gerçek,terim anlam 2. Eş anlam, zıt anlam, sesteş 3. Sebep sonuç ilişkisi 4. Amaç sonuç ilişkisi

Detaylı

Zaman ve kip çekimlerindeki bileşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.

Zaman ve kip çekimlerindeki bileşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 7. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Zarfları işlevlerine uygun kullanır. 1 11 Türkçe Metnin başlığını belirler. 2 12 Türkçe Metnin konusunu belirler. 3

Detaylı

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler 5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler 2 12 Türkçe Eş Anlamlı Sözcükler 3 13 Türkçe Eş Sesli

Detaylı

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ Eş Sesli Sözcükler Şiir Yorumlama Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Zıt Anlamlı Sözcükler 5N 1K Hikâyenin

Detaylı

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı OKUMA YAZMA DİL BİLGİSİ Söz Varlığını Zenginleştirme Okuduğu Metni Değerlendirme Görsel Okuma Metnin Türleri Cümlede Anlam Özellikleri Yazma ve ktalama Kurallarını

Detaylı

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama 5.

Detaylı

5. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1

5. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1 5. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Eş Anlamlılık: Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam: Kelimenin gerçek,

Detaylı

ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Varlıklar Âlemi Meleklere İman Kur an a Göre Cin ve Şeytan ÜNİTE 1 Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur an ın Öğütleri Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar Ahirete

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 17 ŞUBAT 2019 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ

Detaylı

7. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1

7. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1 7. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Eş, Zıt ve Yakın Anlamlılık:. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT..! 28.04.2017 TARİHİNE KADAR KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZİ TARAFIMIZA BİLDİRİNİZ. 2. SINIF 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE

Detaylı

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğunu Anlama 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Yazma kurallarını uygulama

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 22 MART 2019 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ

Detaylı

6. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1

6. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1 6. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Gerçek, Mecaz ve Yan Anlam:.Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1.YAZILI KONULARI 4. Ünite Kur an-ı Kerimin Temel Eğitici Nitelikleri İslam Dininin Temel Kaynağı Kur an

Detaylı

6. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte

6. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte 6. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte Anlam 3 13 Türkçe Sözcükte Anlam 4 14 Türkçe Sözcükte

Detaylı

6. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

6. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. OKUMA 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama Kelime

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 22 ARALIK 2018 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT

Detaylı

7. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

7. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Kelimede ve Kelime Gruplarında - I (Gerçek, Mecaz, Yan ve Terim Kelimede ve Kelime Gruplarında - II 02 (İkilemeler, Ad Aktarması, Dolaylama, Yansıma Kelimeler) 03 Kelimede ve Kelime Gruplarında

Detaylı

6. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1

6. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1 6. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Sözcükte Anlam (Gerçek, Mecaz ve Yan Anlam): Sözcükte Anlam (Gerçek, Mecaz ve Yan

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI

6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI 1 Planlama Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam 2 Cümlede Anlam 3 4 Metin Yorumu Yazım Kuralları ktalama İşaretleri 6 Kelime Yapısı 7 Sözcük Türleri ve Tamlama 6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI Anlatım Süresi (Ders

Detaylı

7. SINIF YARIYIL TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI

7. SINIF YARIYIL TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI 26 Ocak 2015 - Pazartesi HAK VE ÖZGÜRLÜKLER / Susma Hakkı / Öznel Nesnel Anlatım HAK VE ÖZGÜRLÜKLER / Susma Hakkı / Hareketlerin Niteliğine Göre Fiiller HAK VE ÖZGÜRLÜKLER / Türkiye de Engelli Olmak /

Detaylı

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama 5.

Detaylı

7. SINIF TATİL PROGRAMI

7. SINIF TATİL PROGRAMI 23 Ocak 2017 - Pazartesi HAK VE ÖZGÜRLÜKLER / Susma Hakkı / Öznel Nesnel Anlatım ATATÜRK / Mustafa Kemal in Oğlu / Zarflar HAK VE ÖZGÜRLÜKLER / Türkiye de Engelli Olmak / Sayıların Yazılışı 1. ÜNİTE /

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF TÜRKÇE 5. SINIF 1 Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 2 Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 3 Okuduklarındaki

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 5. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Doğal Sayılar Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. M5111 1 Doğal Sayılar Doğal Sayıları

Detaylı

7. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

7. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE 07 08 09 10 Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlam Eş Anlam, Zıt ve Olumsuz Anlam Eş Seslilik, Ortak Kök Kelime Gruplarında Anlam Deyimler ve İkilemeler Kelimeler Arası Anlam İlişkileri

Detaylı

6. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

6. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı 6. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe (5. Sınıf) Matematik (5. Sınıf) Okuduğunu Anlama:. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen. Anlatım Yöntem ve Teknikleri Anlatım Yöntem ve Teknikleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2

5. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen. Anlatım Yöntem ve Teknikleri Anlatım Yöntem ve Teknikleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2 Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam Cümlede Anlam 3 Metin Yorumu Anlatım Yöntemleri ve İfade Biçimleri Yazım ve ktalama Sözcük Türleri 7 Cümlenin Ögeleri 8 Kelime Yapısı. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI Anlatım Keşfetme

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 20 KASIM 2018 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT..! 25.03.2017 TARİHİNE KADAR KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZİ TARAFIMIZA BİLDİRİNİZ. 2. SINIF 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 6. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Doğal Sayılarla İşlemler Doğal Sayılarla İşlemler Doğal Sayılarla İşlemler Doğal Sayılarla İşlemler Üslü İfadeler

Detaylı

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam Eş ve Zıt Anlam, Eş Seslilik Kelime Grupları ve Deyimler Karşılaştırma, Sebep-Sonuç ilişkisi Öznel ve Nesnel Yargı, Atasözleri Genelden Özele, Özelden

Detaylı

7. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

7. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı 7. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Türkçe (6. Sınıf) Matematik (6. Sınıf) Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme:. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının

Detaylı

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-2)/ Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Cümlede

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-2)/ Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Cümlede 5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-2)/2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Cümlede Anlam 3 13 Türkçe Cümlede Anlam 4 14 Türkçe Sözcükte Anlam

Detaylı

6. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

6. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE 03 04 05 06 07 10 Gerçek, Mecaz, Yan ve Terim Anlam Eş Anlam, Zıt Anlam Eş Seslilik, Ortak kök Kelime Gruplarında Anlam Deyimler, İkilemeler Kelimeler Arası Anlam İlişkileri

Detaylı

5. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

5. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Sözcüğün Anlam Özellikleri 02 Sözcükler Arasındaki Anlam İlişkileri 03 Sözcük Grupları ve Deyimler - I 04 Sözcük Grupları ve Deyimler - II 05 Cümlenin Anlam Özellikleri 06 Cümleler Arası Anlam

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 15 EKİM 2018 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ

Detaylı

COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Varlıklar Âlemi Meleklere İman Kur an a Göre Cin ve Şeytan ÜNİTE 1 Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur an ın Öğütleri Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar Ahirete

Detaylı

7. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1

7. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1 7. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Sözcükte Anlam:. Sözcükte Anlam: Sözcükte Anlam (Somut, Soyut, Terim Anlam,

Detaylı

7. SINIF TATİL PROGRAMI

7. SINIF TATİL PROGRAMI 25 Ocak 2016 - Pazartesi HAK VE ÖZGÜRLÜKLER / Susma Hakkı / Öznel Nesnel Anlatım HAK VE ÖZGÜRLÜKLER / Susma Hakkı / Hareketlerin Niteliğine Göre Fiiller HAK VE ÖZGÜRLÜKLER / Türkiye de Engelli Olmak /

Detaylı

7. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

7. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Kelime Gruplarında Anlam - I 02 Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Kelime Gruplarında Anlam - IV 05 Cümlenin Anlam Özellikleri - I 06 Cümlenin Anlam Özellikleri

Detaylı

D.4.2 Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 1

D.4.2 Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 1 . Deneme 3 Kasım D.4. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. D.4. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere

Detaylı

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-1)/ Ders Kazanım A B Türkçe Parçada Anlam 1 11 Türkçe Parçada Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-1)/ Ders Kazanım A B Türkçe Parçada Anlam 1 11 Türkçe Parçada Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte 5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-1)/2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Parçada Anlam 1 11 Türkçe Parçada Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte Anlam 3 13 Türkçe Sözcükte Anlam 4 14 Türkçe Deyimler 5

Detaylı

Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.

Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar. 5. SINIF MATEMATİK Konu Kazanım Adı Kod Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. M.5.1.1.1. 2 18 Eylül - 22 Eylül Doğal Sayıları İnceleme En

Detaylı

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Sözcüğün Anlam Özellikleri Sözcükler Arasındaki Anlam İlişkileri Sözcük Grupları ve Deyimler Cümlenin Anlam Özellikleri Cümleler Arası Anlam İlişkileri Cümlede Anlatım Becerileri

Detaylı

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT..! 25.12.2015 TARİHİNE KADAR KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZİ TARAFIMIZA BİLDİRİNİZ. 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ Sebep-Sonuç

Detaylı

4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu

4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu Türkçe 4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu SÖZ VARLIĞI - Zıt Anlamlı Sözcükler : T.4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. OKUMA - Metinle İlgili lar Sorma ve ları Cevaplama : T.4.3.8. Okuduğu

Detaylı

Kazanım Değerlendirme / 4. SINIF / EĞİTİM YILI

Kazanım Değerlendirme / 4. SINIF / EĞİTİM YILI / 2015-2016 EĞİTİM YILI TÜRKÇE KONULAR ALT KONU BAŞLIKLARI 1 2 3 4 2. Okuduğunu Anlama 3. Anlam Kurma 3. OKUMA 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Yazma Kurallarını

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE Konular Kod_Eski Kod KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

6. SINIF TÜRKÇE Konular Kod_Eski Kod KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 6. SINIF TÜRKÇE Konular Kod_Eski Kod KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Abartma ve Duygu Belirten İfadeler T6.1.8. T.6.0201 x x x x x Ana Fikir, Ana Duygu T6.2.1. T.6.0301 x x x x x x Basit, Türemiş, Birleşik Kelimeler

Detaylı

Cevap Anahtarı TÜRKÇE. 1. Tema. 2. Tema. 3. Tema Sınıf. Sözcük Anlamı. Test 1 1-A 2-D 3-C 4-C 5-A 6-B 7-D 8-C 9-B 10-B 11-C 12-C 13-A

Cevap Anahtarı TÜRKÇE. 1. Tema. 2. Tema. 3. Tema Sınıf. Sözcük Anlamı. Test 1 1-A 2-D 3-C 4-C 5-A 6-B 7-D 8-C 9-B 10-B 11-C 12-C 13-A Cevap Anahtarý TÜRKÇE 1. Tema Sözcük Anlamı Test 1 1-A 2-D 3-C 4-C 5-A 6-B 7-D 8-C 9-B 10-B 11-C 12-C 13-A Test 2 1-B 2-B 3-A 4-B 5-D 6-C 7-B 8-A 9-B 10-D 11-D 12-C 13-C Test 3 1-D 2-B 3-A 4-A 5-A 6-D

Detaylı

JALE TEZER EĞİTİM KURUMLARI

JALE TEZER EĞİTİM KURUMLARI JALE TEZER KOLEJİ ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI ŞU AN 3. SINIFTA OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN SINAV KONULARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarda Toplama Doğal Sayılarda Çıkarma Doğal Sayılarda Çarpma Doğal Sayılarda Bölme

Detaylı

COŞKU 5.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

COŞKU 5.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları COŞKU 5.Sınıf Din Kültürü İnsan Akıllı ve İnanan Bir Varlıktır ÜNİTE 1 Evrende Bir Düzen Vardır Allah Vardır ve Birdir Çalışırım, Allah ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım İhlâs Suresi ve Anlamı İbadet

Detaylı

DOSYA YAYINLARI DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI TURKÇE

DOSYA YAYINLARI DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI TURKÇE TURKÇE BELGE EĞT..BAS.YAY.DAĞ.TİC.LTD.ŞTİ DERSİN ADI : TÜRKÇE 6.SINIF Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam 3 4 3 Cümlenin Anlam ve Özellikleri 3 Cümle Yorumu 4 Metin Yorumu 0 9 8 8 8 9 9 8 5 Ses Olayları

Detaylı

KE YT 6. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER

KE YT 6. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER Ürün Detaylar 03-04 KE00-06.0YT YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI 53 Ürün Detaylar 03-04 // 6. S n f Program - Türkçe // Kazanım Alanı Test KE00-06.0YT0 TÜRKÇE Söz Varlığını Zenginleştirme Metni

Detaylı

5. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

5. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı 5. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe (4. Sınıf) Matematik (4. Sınıf) Okuduğunu Anlama:. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 7. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Tam Sayılarla İşlemler Tam Sayılarla İşlemler Tam Sayılarla İşlemler Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri Tam

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT..! 20.02.2017 TARİHİNE KADAR KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZİ TARAFIMIZA BİLDİRİNİZ. 2. SINIF 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ GENEL YETENEK VE EĞİLİM BELİRLEME SINAVI. Sözel Yetenek Sayısal Yetenek Şekil Yeteneği Çoklu Yetenek

TÜRKİYE GENELİ GENEL YETENEK VE EĞİLİM BELİRLEME SINAVI. Sözel Yetenek Sayısal Yetenek Şekil Yeteneği Çoklu Yetenek Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90dk) 3. SINIF Duygusal ve Abartılı İfadeler Okuduğunu Anlama Görsel Okuma Geometrik Cisimler Geometrik Şekiller Simetri Açılar Doğal Sayılar Özellik Bildiren Sözcükler nı Değiştiren

Detaylı

7.SINIF TEMA Konu - Kazanım Amaç - Sonuç Cümleleri Anahtar Kelimeler Anlam (Kip) Kayması Bildirme Yazıları Cümle Oluşturma / Cümle Tamamlama

7.SINIF TEMA Konu - Kazanım Amaç - Sonuç Cümleleri Anahtar Kelimeler Anlam (Kip) Kayması Bildirme Yazıları Cümle Oluşturma / Cümle Tamamlama 7.SINIF TEMA Konu - Kazanım 1 2 3 4 5 6 Amaç - Sonuç Cümleleri Metindeki amaç-sonuç ilişkisini fark eder. Anahtar Kelimeler Metindeki anahtar kelimeleri belirler. Anlam (Kip) Kayması Fiil kiplerinde zaman

Detaylı

4. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1

4. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1 4. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler: Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Eş Sesli Kelimeler:

Detaylı

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT..! NİSAN AYI SINAVI KONU BAŞLIKLARI 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ Eş Anlamlı Sözcükler Sebep-Sonuç Cümleleri Zıt Anlamlı Sözcükler

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. KDS KONU BAŞLIKLARI 25 Nisan 2018 Tarihine Kadar Konu Başlıkları için Düzeltme ve Önerileriniz Değerlendirilecektir. ANALİZ YAYINLARI 2017-2018 KURUMSAL DENEME SINAVI 2.SINIF SAYILARI ve LERİ SOSYAL FEN DİN KÜL İNGİLİZCE

Detaylı

5. Sınıf Sınav Soru Dağılımları

5. Sınıf Sınav Soru Dağılımları 5. Sınıf Sınav Soru Dağılımları Matematik: *Doğal sayılar(üslü sayılar dahil) *Zaman ölçümü, tablo ve grafikler, geometrik *Kavramlar (açılar dahil) *Çokgenler, üçgen ve dörtgenler Sosyal Bilgiler: Ünite:2)

Detaylı

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . TÜRKÇE İ TABLOSU ÖĞRENME ALANI A B TÜRKÇE OKUMA Metne ilişkin sorulara cevap verir. 1 TÜRKÇE OKUMA Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir. 2 9 TÜRKÇE OKUMA Metnin konusunu belirler. 3 10 TÜRKÇE

Detaylı

Branş 6.Sınıf - Konu Başlıkları 1.Deneme 2.Deneme 3.Deneme

Branş 6.Sınıf - Konu Başlıkları 1.Deneme 2.Deneme 3.Deneme Türkçe Sözcükte Anlam: Çok Anlamlılık, Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Deyimler Türkçe Cümlede Anlam: Öznel-Nesnel Yargılar, Cümle Oluşturma, Cümle Tamamlama, Cümle Yorumlama Türkçe Parçada Anlam: Paragrafta

Detaylı

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur.

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 2 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder.

Detaylı

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT..! 27.10.2015 TARİHİNE KADAR KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZİ TARAFIMIZA BİLDİRİNİZ. 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ Paragrafta

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI 2. SINIF 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE 5N 1K Onluk ve Birlikler Fiziksel Özelliklerimiz Words Paragrafın Konusu Deste ve Düzine Yeteneklerimiz

Detaylı

Okuma: Tanıdık isim ve kelimeleri, basit cümleleri örneğin; uyarı levhalarını, işaretleri, poster ve katologları okuyabilirim.

Okuma: Tanıdık isim ve kelimeleri, basit cümleleri örneğin; uyarı levhalarını, işaretleri, poster ve katologları okuyabilirim. A1 ÖĞRENCİ (Temel Seviye Kullanıcı) ANLAMA Dinleme: Kendim, ailem ve yakın çevrem hakkında tanıdık kelimeler ve en basit cümle yapılarını yavaş yavaş ve anlaşılır biçimde konuşulduğunda anlayabilirim.

Detaylı

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT..! MAYIS 2016 SINAVI KONU BAŞLIKLARI 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ (5N 1K) Paragraf Oluşturma Alfabetik Sıralama Anlamlı ve Kurallı

Detaylı

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan 4. Deneme 5 Nisan D. 2.4 Dinlediklerinin ana fikrini belirler. K. 2.3 Konuşmalarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. Y..7 Yazılarında yazım kurallarını uygular. Y..6 Yazılarında noktalama işaretlerini doğru

Detaylı

CK MTP31 AYRINTILAR. 5. Sınıf Fen Bilimleri. Konu Tarama No. 01 Güneş in Yapısı ve Özellikleri. 02 Ay ın Yapısı ve Özellikleri

CK MTP31 AYRINTILAR. 5. Sınıf Fen Bilimleri. Konu Tarama No. 01 Güneş in Yapısı ve Özellikleri. 02 Ay ın Yapısı ve Özellikleri 5. Sınıf 01 Güneş in Yapısı ve Özellikleri 02 Ay ın Yapısı ve Özellikleri 03 Ay ın Hareketleri ve Evreleri Güneş, Dünya ve Ay 04 Güneş, Dünya ve Ay 05 Canlıları Tanıyalım - I 06 Canlıları Tanıyalım - II

Detaylı

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı) OKUL NET LİSTESİ ( sıralı) KATILIMLAR İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL MERKEZ. SINIF KDS - Sıra Ö.No İsim Snf Türkçe Matematik Din Kül. Fen ve Tek. Sos. Bil. Yab.Dil Toplam ler D Y N D Y N D Y

Detaylı

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı) OKUL NET LİSTESİ ( sıralı) KATILIMLAR İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL MERKEZ 5. SINIF KURS DENEMESİ - Sıra Ö.No İsim Snf Türkçe Matematik Din Kül. Fen ve Tek. Sos Bil. Yab.Dil Toplam ler D Y

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

TEOG Sınavlarına Hazırlık ve Deneme Sınavları Yayın Kataloğu

TEOG Sınavlarına Hazırlık ve Deneme Sınavları Yayın Kataloğu TEOG Sınavlarına Hazırlık ve Deneme Sınavları Yayın Kataloğu 16-17 Yeni Sınav Sistemine Uygun DEĞERLİ ÖĞRETMENİMİZ VE EĞİTİM YÖNETİCİMİZ Sizlerin de bildiği gibi, ÖĞRENME, soyut bir süreçtir. DEĞERLENDİRME,

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI ANALİZ YAYINLARI 2017-2018 KURUMSAL DENEME SINAVI SORU SAYILARI ve SÜRELERİ SINIF TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİL. SOSYAL BİL. FEN BİL. DİN KÜL İNGİLİZCE TOPLAM SORU SÜRE 2.SINIF KURUMSAL DENEME 15 15 10 -

Detaylı

Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 2 9

Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 2 9 4. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 1 8 Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası

Detaylı

5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-4 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-4 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ 5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-4 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Kuvvetin büyüklüğünü

Detaylı

6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1

6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1 6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Gerçek, Mecaz, Terim ve Yan Anlam Aynı Kavram Alanına Giren Sözcükler Eş, Zıt, Yakın Anlamlılık ve Eş

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe 2. sınıf 2 Türkçe 2. sınıf 3 Türkçe 2. sınıf 4 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduğunu Anlama Okuduğunu Anlama Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu ğ Anlama Farklı düşünmeye e yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.

Detaylı

ATAYURT OKULLARI ÖĞRETİM YILI 5. SINIF 2.DÖNEM YOL HARİTASI

ATAYURT OKULLARI ÖĞRETİM YILI 5. SINIF 2.DÖNEM YOL HARİTASI 0 5 1 1 TÜRKÇE D19 6 7 8 9 10 11 12 Eylemler D20 13 14 15 16 17 18 19 Eylemler D21 20 21 22 23 24 25 26 Zarflar D22 27 28 1 2 3 4 5 Zarflar D23 6 7 8 9 10 11 12 Edat - Bağlaç D24 13 14 15 16 17 18 19 Ünlem

Detaylı

NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 04.03.2010 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 04 (KDÇ - 04) KONU DAĞILIMLARI SINIF DERS KONU SORU SAYISI

NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 04.03.2010 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 04 (KDÇ - 04) KONU DAĞILIMLARI SINIF DERS KONU SORU SAYISI SINIF DERS KONU SORU SAYISI. SINIFLAR 0.0.00 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 0 (KDÇ - 0) (MEB YAYINEVİ) (DİĞER YAYINEVLERİ) HAYAT BİLGİSİ Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Kelimede Anlam Cümle

Detaylı

SORU SAYISI 40. Friends. Words. A Teması. - Uzunlukları ölçme. - Zamanı ölçme. - Sayıları karşılaştırma ve sıralama. - Örüntü ve süslemeler

SORU SAYISI 40. Friends. Words. A Teması. - Uzunlukları ölçme. - Zamanı ölçme. - Sayıları karşılaştırma ve sıralama. - Örüntü ve süslemeler - EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR ÖLÇME DEĞERLENDİRME LARI KONU VE KAZANIM TABLOSU. TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE 1 1-4 KASIM - Seslerden heceler, hecelerden sözcükler, sözcüklerden cümle

Detaylı