6. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1"

Transkript

1 6. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Gerçek, Mecaz ve Yan Anlam:.Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Aynı Kavram Alanına Giren Sözcükler:. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. Eş, Zıt ve Yakın Anlamlılık:. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Cümle Oluşturma - Cümle Tamamlama:. Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar. Öznel ve Nesnel Anlatımlı Cümleler:. Dinlediklerinde yer alan öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. Örtülü Anlam:. Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur. Metnin Konusu, Ana Fikri, Yardımcı Fikirleri ve Başlığı:. Okuduklarının konusunu belirler.. Okuduğunun ana fikrini belirler. Söz Sanatları:. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder. Ek ve Kök:.Ek ve kökü kavrar.. İsim kökü ile fiil kökünü ayırt eder. Doğal Sayılarla İşlemler: Üslü Nicelikler:. Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler. İşlem Önceliği:. İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Ortak Çarpan Parantezi ve Dağılma Özelliği:. Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. Dört İşlem Problemleri:. Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. Çarpanlar ve Katlar: Çarpanlar ve Katlar:. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Bölünebilme Kuralları:., 3, 4, 5, 6, 9 ve 0 a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. Asal Sayılar:. Asal sayıları özellikleriyle belirler. Doğal Sayıların Asal Çarpanları:. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. Vücudumuzdaki Sistemler: Hücre ve Yapısı:. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. Hücreden Organizmaya:. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili olarak ileri sürülen görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. Toplam 5 Toplam 5. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. Destek ve Hareket Sistemi:. Destek ve hareket sistemine ait yapıları açıklar ve görevlerini belirterek örnekler verir. Destek ve Hareket Sistemi Sağlığı:. Destek ve hareket sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri araştırır ve sunar. 6 4 Toplam 5

2 Sosyal Bilgiler İngilizce Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sosyal Bilgiler Öğreniyorum:. Olgu ve görüşü ayırt eder. 3. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 5. Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder. 6. Atatürk ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir. After School: Describing what people do regularly:. Students will be able to recognize phrases, words,and expressions related to actions people do regularly. Students will be able to read short, simple texts such as personal narratives about what people do regularly Toplam 5 3. Learners will be able to identify traditional dances from other countries. 3 Making simple inquiries:. Students will be able to ask what other people do regularly and respond to questions about the actions they do regularly. Telling the time, days and dates:. Students will be able to tell the time and days. Yummy Breakfast: Accepting and refusing:. Students will be able to identify the names of different food items when listening to a conversation. İnanç: Peygamber ve Peygamberlere İman: Peygamber kavramını açıklar. 3 3 Toplam 5 Kur an da adı geçen peygamberleri listeler. 3 Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri: Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerini irdeler. Peygamberlerin Nitelikleri: Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar. Mucize kavramının ne anlama geldiğini açıklayarak bunun peygamberlere ait bir özellik olduğunun farkında olur. Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amacı: Bütün peygamberlere gelen vahiylerin ortak yönlerini fark eder. 3 3 Toplam 5

3 6. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Gerçek, Mecaz ve Yan Anlam:. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Aynı Kavram Alanına Giren Sözcükler:. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. Eş, Zıt ve Yakın Anlamlılık:. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Öznel ve Nesnel Anlatımlı Cümleler:. Dinlediklerinde yer alan öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. Metnin Konusu, Ana Fikri, Yardımcı Fikirleri ve Başlığı:. Okuduklarının konusunu belirler.. Okuduğunun ana fikrini belirler. Sebep-Sonuç ve Amaç-Sonuç Cümleleri:. Yazısında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Cümle Oluşturma - Cümle Tamamlama:. Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar. Metinde Kronolojik Sıra ve Mantık Akışı: Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler. Hikâye, Masal, Deneme, Sohbet Türü ve Özellikleri:. Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar. Yazımı Karıştırılan Sözcükler:. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. Ek ve Kök:. İsim kökü ile fiil kökünü ayırt eder 3. Yapım eki ile çekim ekini ayırt eder. Doğal Sayılarla İşlemler: Üslü Nicelikler:. Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler. Ortak Çarpan Parantezi ve Dağılma Özelliği:. Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. Çarpanlar ve Katlar: Çarpanlar ve Katlar:. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Bölünebilme Kuralları:., 3, 4, 5, 6, 9 ve 0 a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. Doğal Sayıların Asal Çarpanları:. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. Toplam 5 EBOB-EKOK:. İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler; ilgili problemleri çözer. Açılar:. Açıyı başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekil olarak tanır ve sembolle gösterir. Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar:. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. Doğruya Dikme Çizme:. Bir doğrunun üzerindeki veya dışındaki bir noktadan doğruya dikme çizer. Oran:. Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.. Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirler; problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulur. Oranda Birim:. Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler.

4 Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce Kesirlerle İşlemler: Kesirleri Karşılaştırma ve Sıralama:. Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi:. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. Vücudumuzdaki Sistemler: Hücre ve Yapısı:. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. Hücreden Organizmaya:. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. Toplam 5 Destek ve Hareket Sistemi:. Destek ve hareket sistemine ait yapıları açıklar ve görevlerini belirterek örnekler verir. Destek ve Hareket Sistemi Sağlığı:. Destek ve hareket sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri araştırır ve sunar. Solunum Sistemi:. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. Akciğerlerin Yapısı:. Akciğerlerin yapısını açıklar ve alveol-kılcal damar arasındaki gaz alışverişini model üzerinde gösterir. Solunum Sistemi Sağlığı:. Solunum sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. Dolaşım Sistemi:. Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları görevleri ile birlikte açıklar. Kan Dolaşımı:. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde gösterir. Kanın Yapısı ve Görevleri:. Kanın yapı ve görevlerini kavrar.. Kan grupları arasındaki kan alışverişini kavrar. Kan Bağışının Önemi:. Kan bağışının toplum açısından önemini araştırarak fark eder.. Dolaşım sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. Sosyal Bilgiler Öğreniyorum:. Olgu ve görüşü ayırt eder. Toplam 5 3. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 4. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 5. Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder. 6. Atatürk ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir. Yeryüzünde Yaşam:. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 3. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 4. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye de görülen iklim türlerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. After School: Describing what people do regularly:. Students will be able to recognize phrases, words,and expressions related to actions people do regularly. Students will be able to read short, simple texts such as personal narratives about what people do regularly. Toplam 5

5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3. Learners will be able to identify traditional dances from other countries. Making simple inquiries:. Students will be able to ask what other people do regularly and respond to questions about the actions they do regularly. Telling the time, days and dates:. Students will be able to tell the time and days. Yummy Breakfast: Accepting and refusing:. Students will be able to identify the names of different food items when listening to a conversation. Describing what people do regularly:. Students will be able to understand short, simple, written texts about predictable, everyday matters such as food and personal opinions. 3. Students will become familiar with expressions used at the beginning or end of meals in different languages. Expressing likes and dislikes:. Students will be able to express their opinions about the food they like and don t like. Making simple inquiries:. Students will be able to ask people about their food preferences at breakfast.. Students will be able to indicate that they don t understand using simple expressions. A Day My City: Describing places:. Students will be able to read visually supported,short, simple, written statements. Describing what people are doing now:. Students will be able to describe people doing different actions.. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. İnanç: Peygamber ve Peygamberlere İman: Peygamber kavramını açıklar. Toplam 5 Kur an da adı geçen peygamberleri listeler. Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri: Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerini irdeler. Peygamberlerin Nitelikleri: Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar. Mucize kavramının ne anlama geldiğini açıklayarak bunun peygamberlere ait bir özellik olduğunun farkında olur. Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amacı: Bütün peygamberlere gelen vahiylerin ortak yönlerini fark eder. İlahî Kitap ve İlahî Kitaplara İman: İlahî kitabın anlamını açıklar. Allah ın insanlara niçin vahiy gönderdiğini temellendirir. İlahî kitap ve sahifelerin hangi peygamberlere gönderildiğini belirtir. Asr Suresi ve Anlamı: Asr suresini ezbere okur ve anlamını söyler. İbadet: Namaz Nedir? Niçin Kılınır?: Namaz ibadetinin anlamını ve namazın niçin kılınması gerektiğini açıklar. Toplam 5

6 6. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 3 Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Eş, Zıt ve Yakın Anlamlılık:. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Gerçek, Mecaz ve Yan Anlam:.Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Sebep-Sonuç ve Amaç-Sonuç Cümleleri:. Yazısında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Metnin Konusu, Ana Fikri, Yardımcı Fikirleri ve Başlığı:. Okuduğunun ana fikrini belirler. 4. Dinlediği konuya uygun farklı başlıklar bulur. Öznel ve Nesnel Anlatımlı Cümleler:. Dinlediklerinde yer alan öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. Üç Nokta ve Tırnak İşaretinin Kullanıldığı Yerler:. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. Düşünceyi Geliştirme Yolları:. Konunun özelliğine uygun düşünceyi geliştirme yollarını kullanır. İkilemeler:. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. Şiirin Konusu, Ana Duygusu ve Başlığı:. Metnin ana fikrini / ana duygusunu belirler. Hikâyenin Unsurları ve Metinde Anlatıcı:. Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. Ünlü Düşmesi ve Daralması:. Yazım kurallarını kullanır. Gövde:. Gövdeyi kavrar. Yapım Ekleri:. Yapım eklerinin işlevlerini ve kelimeye kazandırdığı anlam özelliklerini kavrar. Doğal Sayılarla İşlemler: İşlem Önceliği:. İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Dört İşlem Problemleri:. Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. Toplam 5 Asal Sayılar:. Asal sayıları özellikleriyle belirler. EBOB-EKOK:. İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler; ilgili problemleri çözer. Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar:. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. Oran:. Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. Oranda Birim:. Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi:. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. Kesirlerle Çarpma İşlemi:. Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.. İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. Kesirlerle Bölme İşlemi:. Bir doğal sayıyı bir birim kesre ve bir birim kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 3. İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. Kesirlerle Yapılan İşlemleri Tahmin Etme:. Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder. Kesirlerle Problemler:. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. Ondalık Gösterim: Ondalık Gösterim Kavramı:. Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. Toplam 5

7 Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce Vücudumuzdaki Sistemler: Hücre ve Yapısı:. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. Destek ve Hareket Sistemi:. Destek ve hareket sistemine ait yapıları açıklar ve görevlerini belirterek örnekler verir. Solunum Sistemi:. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. Solunum Sistemi Sağlığı:. Solunum sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. Dolaşım Sistemi:. Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları görevleri ile birlikte açıklar. Kanın Yapısı ve Görevleri:. Kan grupları arasındaki kan alışverişini kavrar. Kuvvet ve Hareket: Kuvvet ve Yönü:. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir. Bileşke Kuvvet:. Bileşke kuvveti açıklar.. Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyle ve çizimle gösterir. Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvvetler:. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek keşfeder ve karşılaştırır. Sabit Süratli Hareket:. Sürati tanımlar ve birimini ifade eder.. Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir ve yorumlar. Maddenin Tanecikli Yapısı: Maddenin Tanecikli Yapısı:. Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu kavrar. Sosyal Bilgiler Öğreniyorum: 4. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 5. Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder. Yeryüzünde Yaşam:. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 3. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 4. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye de görülen iklim türlerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 5. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye deki iklim tiplerinin dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar. 6. Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 7. Anadolu ve Mezopotamya da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder. İpek Yolunda Türkler:. Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.. Orta Asya ilk Türk devletlerinin kültürel özellikleriyle yaşadıkları yerlerin coğrafî özelliklerini ilişkilendirir. 3.Günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri ni ordusu ile ilişkilendirerek Türk Silahlı Kuvvetleri nin önemini ve görevini kavrar. 4. İpek Yolu nun toplumlar arası siyasal, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü fark eder 5. Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak İslamiyet in ortaya çıkışı ve yayılışını inceler. After School: Describing what people do regularly:. Students will be able to recognize phrases, words,and expressions related to actions people do regularly Telling the time, days and dates:. Students will be able to tell the time and days. Toplam 5 Toplam 5

8 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yummy Breakfast: Accepting and refusing:. Students will be able to identify the names of different food items when listening to a conversation. Describing what people do regularly:. Students will become familiar with breakfast habits of different cultures. Making simple inquiries:. Students will be able to ask people about their food preferences at breakfast. A Day My City: Describing places:. Students will be able to read visually supported,short, simple, written statements. Describing what people are doing now:. Students will be able to describe people doing different actions.. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. Making comparisons:. Students will be able to pick up the expressions used while comparing things in a dialogue Making simple inquiries:,. Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment.. Students will be able to ask people to compare things Weather And Emotions: Describing places:. Students will be able to describe places Describing the weather:. Students will be able to pick up the essential information in short recorded passages about weather conditions. Expressing feelings:. Students will be able to understand short, simple written texts about predictable everyday matters such as emotions and weather. Making simple inquiries:. Students will be able to ask people about the weather. İnanç: Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri: Kur an da adı geçen peygamberleri listeler. Peygamberlerin Nitelikleri: Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar. İlahî Kitap ve İlahî Kitaplara İman: İlahî kitap ve sahifelerin hangi peygamberlere gönderildiğini belirtir. Asr Suresi ve Anlamı: Asr suresini ezbere okur ve anlamını söyler. Toplam 5 İbadet: Namazın Şartları: Namazın hazırlık şartlarından olan abdestin, boy abdesti (gusül)nin ve teyemmümün hangi durumlarda ve nasıl yapıldığını açıklar. Namazın Kılınış Şartları: Namazın kılınış şartlarını açıklar. Ezan ve kametin namazla ilişkisinin farkında olur. Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz): Namazın kılınışını açıklar. Namazı Bozan Durumlar: Namazı bozan durumları örneklendirir. Cemaatle Namaz: Vakit, cuma, bayram cenaze ve teravih namazlarının ne zaman ve nasıl kılındığını bilir. Namazın İnsana Kazandırdıkları: Namazın bireysel ve toplumsal katkılarının farkında olur. Namazın, kişinin duygu dünyası, davranışları, temizlik bilinci ve zamanı iyi kullanma alışkanlığı üzerindeki etkisini açıklar. Kunut Duaları ve Anlamları: Kunut dualarını ezbere okur ve anlamını söyler. Toplam 5

9 6. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 4 Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Söz Sanatları:. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder. De, Mi, Ki nin Kullanımı ve Yazımı:. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. Aynı Kavram Alanına Giren Sözcükler:. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. Gerçek, Mecaz ve Yan Anlam:.Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Eş, Zıt ve Yakın Anlamlılık:. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Sebep-Sonuç ve Amaç-Sonuç Cümleleri:. Metindeki amaç-sonuç ilişkilerini fark eder. Metnin Konusu, Ana Fikri, Yardımcı Fikirleri ve Başlığı:. Okuduğunun ana fikrini belirler. 3. Okuduklarında yardımcı fikirleri destekleyici ayrıntıları belirler. Sayılara ve Kısaltmalara Getirilen Eklerin Yazımı:. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. Biyografi, Anı Türü ve Özellikleri, Dilekçe:. Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar. Düşünceyi Geliştirme Yolları:. Konunun özelliğine uygun düşünceyi geliştirme yollarını kullanır. 5N K:. 5N K Basit, Türemiş ve Birleşik Sözcükler:. Birleşik kelimeyi kavrar.. Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. Doğal Sayılarla İşlemler: Üslü Nicelikler:. Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler. Çarpanlar ve Katlar: Çarpanlar ve Katlar:. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Doğal Sayıların Asal Çarpanları:. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. Açılar:. Açıyı başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekil olarak tanır ve sembolle gösterir. Toplam 5 Oran:. Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirler; problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulur. Kesirlerle Çarpma İşlemi:. İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. Kesirlerle Bölme İşlemi:. Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. Kesirlerle Problemler:. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. Ondalık Gösterim: Ondalık Gösterimleri Çözümleme:. Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. Ondalık Gösterimleri Yuvarlama:. Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. Ondalık Gösterimlerle Çarpma İşlemi:. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar.

10 Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Ondalık Gösterimlerle Bölme İşlemi:. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar. Ondalık Gösterimlerle Problemler:. Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama ve Düzenleme: 3. İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu veya sütun grafiğinden uygun olanla gösterir. Veri Analizi:. Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. Vücudumuzdaki Sistemler: Hücre ve Yapısı:. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. Toplam 5 Destek ve Hareket Sistemi:. Destek ve hareket sistemine ait yapıları açıklar ve görevlerini belirterek örnekler verir. Solunum Sistemi:. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. Dolaşım Sistemi:. Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları görevleri ile birlikte açıklar. Kuvvet ve Hareket: Kuvvet ve Yönü:. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir. Bileşke Kuvvet:. Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyle ve çizimle gösterir. Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvvetler:. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek keşfeder ve karşılaştırır. Sabit Süratli Hareket:. Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir ve yorumlar. Maddenin Tanecikli Yapısı: Maddenin Tanecikli Yapısı:. Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu kavrar.. Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve hareketliliğin değiştiğini kavrar. Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler:. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. Yoğunluk:. Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. Sıvıların Yoğunlukları:. Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. Suyun Katı ve Sıvı Hâli:. Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karşılaştırarak bu durumun canlılar için önemini sorgular. Işık ve Ses: Işığın Yansıması:. Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemler ve ışınlar çizerek gösterir. Sosyal Bilgiler Öğreniyorum:. Olgu ve görüşü ayırt eder. 5. Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder. 6. Atatürk ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir. Toplam 5 Yeryüzünde Yaşam:. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 3. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 5. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye deki iklim tiplerinin dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar.

11 İngilizce 7. Anadolu ve Mezopotamya da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder. İpek Yolunda Türkler:. Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.. Orta Asya ilk Türk devletlerinin kültürel özellikleriyle yaşadıkları yerlerin coğrafî özelliklerini ilişkilendirir. 4. İpek Yolu nun toplumlar arası siyasal, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü fark eder. 5. Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak İslamiyet in ortaya çıkışı ve yayılışını inceler 6. Türklerin İslamiyet i kabulleri ile birlikte siyasî, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 7. Dönemin devlet adamları ve Türk büyüklerinin hayatından yararlanarak ilk Türk- İslam devletlerinin siyasal, sosyal ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 9. Orta Asya ilk Türk devletleri ve Türk-İslam devletlerinin Türk kültür, sanat ve estetik anlayışına katkılarına kanıtlar gösterir. Ülkemizin Kaynakları:. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek, bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir. After School: Describing what people do regularly: 3. Learners will be able to identify traditional dances from other countries. Yummy Breakfast: Describing what people do regularly:. Students will be able to understand short, simple, written texts about predictable, everyday matters such as food and personal opinions. A Day My City: Describing what people are doing now:. Students will be able to describe people doing different actions. Making comparisons:. Students will be able to make comparisons between two things. Making simple inquiries:,. Students will be able to ask people to compare things Toplam 5 Weather And Emotions: Describing the weather:. Students will be able to understand short, simple written texts about predictable everyday matters such as emotions and weather. Expressing feelings:. Students will be able to understand short, simple written texts about predictable everyday matters such as emotions and weather. Making simple inquiries:. Students will be able to talk about and answer simple questions, initiate and respond to simple statements about everyday matters (i.e., weather and emotions). At The Fair: Describing places:. Students will be able to read short information on a poster about a certain place. Expressing feelings:. Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions/feelings.. Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their feelings personal opinions about places and things. Expressing likes and dislikes:. Students will be able recognize phrases on signs encountered in everyday life. Making comparisons:. Students will be able to make comparisons Stating personal opinions:. Students will be able to ask people and express their feelings and opinions about places and things.. Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their feelings personal opinions about places and things. Toplam 5

12 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İnanç: Peygamber ve Peygamberlere İman: Kur an da adı geçen peygamberleri listeler. Peygamberlerin Nitelikleri: Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar. İlahî Kitap ve İlahî Kitaplara İman: Allah ın insanlara niçin vahiy gönderdiğini temellendirir. İbadet: Namaz Nedir? Namazın Şartları: Namazın hazırlık şartlarından olan abdestin, boy abdesti (gusül)nin ve teyemmümün hangi durumlarda ve nasıl yapıldığını açıklar. Namazın Kılınış Şartları: Namazın kılınış şartlarını açıklar. Cemaatle Namaz: Vakit, cuma, bayram cenaze ve teravih namazlarının ne zaman ve nasıl kılındığını bilir. Kunut Duaları ve Anlamları: Kunut dualarını ezbere okur ve anlamını söyler. Hz. Muhammed(S.A.V): Hz. Muhammed in Çağrısı: Mekke Dönemi: Hz. Muhammed e gelen ilk ayetlerin içeriğini belirtir. Hicret Olayı: Medine ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. Hz. Muhammed in Çağrısı: Medine Dönemi: Hz. Muhammed in sosyal barışa ve eğitim-öğretime yönelik faaliyet ve düzenlemelerini örneklerle açıklar. Mescid-i Nebi nin toplumsal işlevini örneklerle açıklar. Toplumsal Barışın Kurulması: Bedir, Uhut ve Hendek savaşlarının neden ve sonuçlarını açıklar. Hz. Muhammed in Hudeybiye Antlaşması nda ve Mekke nin fethinde sergilediği tavrı barış açısından değerlendirir. Toplam 5

13 6. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 5 Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Anahtar Kelimeler:. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. Büyük Harflerin Yazımı:. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. Öznel ve Nesnel Anlatımlı Cümleler:. Dinlediklerinde yer alan öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. İkilemeler:. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. Gerçek, Mecaz ve Yan Anlam:.Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Eş, Zıt ve Yakın Anlamlılık:. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Sebep-Sonuç ve Amaç-Sonuç Cümleleri:. Metindeki amaç-sonuç ilişkilerini fark eder. Metnin Konusu, Ana Fikri, Yardımcı Fikirleri ve Başlığı:. Okuduklarının konusunu belirler. Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları:. Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanır. Deyimler, Atasözleri ve Özdeyişler:. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. İsim ve Türleri:. İsimlerin cümledeki işlevlerini kavrar, isimleri işlevlerine uygun olarak kullanır. Zamir ve Türleri:. Zamirlerin cümledeki işlevlerini fark eder, zamirleri işlevlerine uygun olarak kullanır. Doğal Sayılarla İşlemler: Ortak Çarpan Parantezi ve Dağılma Özelliği:. Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. Toplam 5 Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar:. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. Oran:. Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi:. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. Kesirlerle Bölme İşlemi:. Bir doğal sayıyı bir birim kesre ve bir birim kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. Kesirlerle Problemler:. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. Ondalık Gösterim: Ondalık Gösterimlerle Kısa Yoldan Çarpma ve Bölme:. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla 0, 00 ve 000 ile kısa yoldan çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Ondalık Gösterimlerle Yapılan İşlemleri Tahmin Etme:. Sayıların ondalık gösterimleriyle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder. Veri Analizi:. Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. Tam Sayılar:. Tam sayıları yorumlar ve sayı doğrusunda gösterir. Mutlak Değer:. Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. Tam Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama:. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri:. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri çözer. Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemlerinin Özellikleri:. Tam sayılarda çıkarma işleminin eksilenin ters işaretlisi ile toplamak anlamına geldiğini kavrar. Cebirsel İfadeler: Sayılar ve Şekiller Arasındaki İlişki:. Aritmetik dizilerin kuralını harfle ifade eder; kuralı harfle ifade edilen dizinin istenilen terimini bulur. Vücudumuzdaki Sistemler: Hücreden Organizmaya:. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. Toplam 5

14 Sosyal Bilgiler İngilizce Destek ve Hareket Sistemi:. Destek ve hareket sistemine ait yapıları açıklar ve görevlerini belirterek örnekler verir. Akciğerlerin Yapısı:. Akciğerlerin yapısını açıklar ve alveol-kılcal damar arasındaki gaz alışverişini model üzerinde gösterir. Kan Dolaşımı:. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde gösterir. Kuvvet ve Hareket: Kuvvet ve Yönü:. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir. Sabit Süratli Hareket:. Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir ve yorumlar. Maddenin Tanecikli Yapısı: Maddenin Tanecikli Yapısı:. Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu kavrar. Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler:. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar Yoğunluk:. Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. Işık ve Ses: Işığın Yansıması:. Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi açıklar. Sesin Maddeyle Etkileşmesi:. Sesin madde ile etkileşimi sonucunda oluşabilecek durumları kavrar.. Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. Ses Yalıtımı:. Ses yalıtımının önemini açıklar ve ses yalıtımı için geliştirilen teknolojik ve mimari uygulamalara örnekler verir. Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme: Bitki ve Hayvanlarda Üreme:. Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. Bitki ve Hayvanlarda Büyüme ve Gelişme Süreçleri:. Bitki ve hayvanlardaki büyüme ve gelişme süreçlerini örnekler vererek açıklar. Sosyal Bilgiler Öğreniyorum: 4. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. Toplam 5 6. Atatürk ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir. Yeryüzünde Yaşam:. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 4. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye de görülen iklim türlerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 6. Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. İpek Yolunda Türkler:. Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.. Orta Asya ilk Türk devletlerinin kültürel özellikleriyle yaşadıkları yerlerin coğrafî özelliklerini ilişkilendirir. 5. Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak İslamiyet in ortaya çıkışı ve yayılışını inceler 6. Türklerin İslamiyet i kabulleri ile birlikte siyasî, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. Ülkemizin Kaynakları:. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek, bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir. 3. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur. 4. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkilerini tartışır. 5. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişmesindeki rolünü değerlendirir. 6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim, beceri ve kişilik özelliklerini araştırır. After School: Telling the time, days and dates:. Students will be able to tell the time and days. Toplam 5

15 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yummy Breakfast: Making simple inquiries:. Students will be able to ask people about their food preferences at breakfast. A Day My City: Making simple inquiries:,. Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Weather And Emotions: Describing places:. Students will be able to describe places Expressing feelings:. Students will be able to understand short, simple written texts about predictable everyday matters such as emotions and weather. At The Fair: Describing places:. Students will be able to read short information on a poster about a certain place. Expressing likes and dislikes:. Students will be able recognize phrases on signs encountered in everyday life. Vacation: Making simple inquiries:. Students will be able to listen to and identify the holiday activities they hear. Stating personal opinions:. Students will be able to state personal opinions Talking about past events:. Students will be able to ask and answer about what they did on their holidays.. Students will be able to tell what they and/or somebody else did on holiday. 3. Students will be able to describe past activities and personal experiences. 4. Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. Occupations: Describing what people do regularly:. Students will be able to recognize familiar words and simple phrases concerning people s occupations if spoken slowly and clearly.. Students will be able to use simple phrases and sentences to describe occupations. İnanç: Peygamberlerin Nitelikleri: Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar. İbadet: Namazın Şartları: Namazın hazırlık şartlarından olan abdestin, boy abdesti (gusül)nin ve teyemmümün hangi durumlarda ve nasıl yapıldığını açıklar. Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz): Namazın kılınışını açıklar. Hz. Muhammed(S.A.V): Hicret Olayı: Medine ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. Hz. Muhammed in Çağrısı: Medine Dönemi: Mescid-i Nebi nin toplumsal işlevini örneklerle açıklar. Toplumsal Barışın Kurulması: Bedir, Uhut ve Hendek savaşlarının neden ve sonuçlarını açıklar. Veda Hutbesi: Veda Hutbesi nde yer alan mesajların evrensel değerini yorumlar. Hz. Muhammed in Vefatı: Hz. Muhammed in vefatının sahabe üzerinde bıraktığı tesiri yorumlar. Nasr Suresi ve Anlamı: Nasr suresini ezbere okur ve anlamını söyler. Kur an ve Yorumu: Kur an-ı Kerim in Belli Başlı Konuları: Kur an-ı Kerim in temel konularını açıklar. Kıssalar: Kıssa kavramını açıklar. Toplam 5 Kur an da kıssalara yer verilmesinin nedenlerini belirtir. Toplam 5

16 6. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 6 Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Şiirin Konusu, Ana Duygusu ve Başlığı:. Şiir dilinin farklılığını ayırt eder. De, Mi, Ki nin Kullanımı ve Yazımı:. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. Sayılara ve Kısaltmalara Getirilen Eklerin Yazımı:. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. Biyografi, Anı Türü ve Özellikleri, Dilekçe:. Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar. Anahtar Kelimeler:. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. Büyük Harflerin Yazımı:. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. Gerçek, Mecaz ve Yan Anlam:.Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Eş, Zıt ve Yakın Anlamlılık:. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Sebep-Sonuç ve Amaç-Sonuç Cümleleri:. Metindeki amaç-sonuç ilişkilerini fark eder. Metnin Konusu, Ana Fikri, Yardımcı Fikirleri ve Başlığı:. Okuduklarının konusunu belirler. 4. Dinlediği konuya uygun farklı başlıklar bulur. 5N K:. 5N K Örtülü Anlam:. Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur. Hâl Ekleri:. Hâl eklerinin işlevlerini kavrar. İyelik Ekleri:. İyelik eklerinin işlevlerini kavrar. Doğal Sayılarla İşlemler: Üslü Nicelikler:. Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler. Doğruya Dikme Çizme:. Bir doğrunun üzerindeki veya dışındaki bir noktadan doğruya dikme çizer. Kesirlerle Çarpma İşlemi:. Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. Ondalık Gösterimlerle Bölme İşlemi:. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar. Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama ve Düzenleme: 3. İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu veya sütun grafiğinden uygun olanla gösterir. Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri:. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri çözer. Cebirsel İfadeler:. Cebirsel ifadenin değerlerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. Cebirsel İfadelerle İşlemler:. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Toplam 5. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. Alan Ölçme: Paralelkenarın Alanı ve Problemler:. Paralelkenarda bir kenara ait yüksekliği çizer.. Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.

17 Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Üçgenin Alanı ve Problemler:. Üçgende bir kenara ait yüksekliği çizer.. Üçgenin alan bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. Alan Ölçme Birimleri:. Alan ölçme birimlerini tanır, m km, m cm mm birimlerini birbirine dönüştürür. Alan Problemleri:. Alan ile ilgili problemleri çözer. Vücudumuzdaki Sistemler: Hücre ve Yapısı:. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. Dolaşım Sistemi:. Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları görevleri ile birlikte açıklar. Bileşke Kuvvet:. Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyle ve çizimle gösterir. Sabit Süratli Hareket:. Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir ve yorumlar. Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler:. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar Sıvıların Yoğunlukları:. Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. Işık ve Ses: Işığın Yansıması:. Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi açıklar. Sesin Maddeyle Etkileşmesi:. Sesin madde ile etkileşimi sonucunda oluşabilecek durumları kavrar. Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme: Bitki ve Hayvanlarda Üreme:. Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. Büyüme ve Gelişmeyi Etkileyen Faktörler:. Bitki ve hayvanlarda büyüme ve gelişmeye etki eden faktörleri açıklar. Madde ve Isı: Madde ve Isı:. Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. Isı Yalıtımının Önemi:. Binalarda ısı yalıtımının önemini, aile ve ülke ekonomisi ve kaynakların etkili kullanımı bakımından tartışır. Isı Yalıtım Malzemeleri:. Binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin seçilme ölçütlerini belirler. Toplam 5 Yakıtlar:. Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırarak yaygın olarak kullanılan yakıtlara örnekler verir. Soba ve Doğal Gaz Zehirlenmeleri:. Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. Sosyal Bilgiler Öğreniyorum: 6. Atatürk ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir. Toplam 5 Yeryüzünde Yaşam:. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 4. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye de görülen iklim türlerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 5. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye deki iklim tiplerinin dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar. İpek Yolunda Türkler:. Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 5. Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak İslamiyet in ortaya çıkışı ve

18 İngilizce Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi yayılışını inceler. 9. Orta Asya ilk Türk devletleri ve Türk-İslam devletlerinin Türk kültür, sanat ve estetik anlayışına katkılarına kanıtlar gösterir. Ülkemizin Kaynakları:. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek, bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir. 3. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur. 4. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkilerini tartışır. 6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim, beceri ve kişilik özelliklerini araştırır. Ülkemiz ve Dünya:. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.. Ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini, kaynaklar ve ihtiyaçlar açısından değerlendirir. 4.Ülkemizin diğer ülkelerle doğal afetlerde ve çevre sorunlarında dayanışma ve işbirliği içinde olmasının önemini fark eder. Demokrasinin Serüveni:. Demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırır. After School: Describing what people do regularly:. Students will be able to recognize phrases, words,and expressions related to actions people do regularly Toplam 5 Yummy Breakfast: Accepting and refusing:. Students will be able to identify the names of different food items when listening to a conversation. A Day My City: Describing places:. Students will be able to read visually supported,short, simple, written statements. Weather And Emotions: Describing places:. Students will be able to describe places At The Fair: Describing places:. Students will be able to read short information on a poster about a certain place. Vacation: Making simple inquiries:. Students will be able to listen to and identify the holiday activities they hear. Occupations: Describing what people do regularly:. Students will be able to recognize familiar words and simple phrases concerning people s occupations if spoken slowly and clearly. Making simple inquiries:. Students will be able to give dates and ask questions about people s occupations. Telling the time, days and dates:. Students will be able to give the date. Detectives At Work: Describing what people are doing now:. Students will be able to get the main idea when people describe what people are doing at the moment.. Students will be able to use a series of phrases and simple sentences to describe present events. Expressing quantity:. Students will be able to recognize numbers up to one million. Making simple inquiries:. Students will be able to ask people about their location. Talking about locations of things:. Students will be able to listen and locate objects. Talking about past events:. Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past activities İnanç: Peygamberlerin Nitelikleri: Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar. Toplam 5

19 İbadet: Namazın Kılınış Şartları:. Namazın kılınış şartlarını açıklar. Cemaatle Namaz: Vakit, cuma, bayram cenaze ve teravih namazlarının ne zaman ve nasıl kılındığını bilir. Hz. Muhammed(S.A.V): Hz. Muhammed in Çağrısı: Medine Dönemi: Mescid-i Nebi nin toplumsal işlevini örneklerle açıklar. Toplumsal Barışın Kurulması: Bedir, Uhut ve Hendek savaşlarının neden ve sonuçlarını açıklar. Veda Hutbesi: Veda Hutbesi nde yer alan mesajların evrensel değerini yorumlar. Nasr Suresi ve Anlamı: Nasr suresini ezbere okur ve anlamını söyler. Kur an ve Yorumu: Kur an-ı Kerim in Belli Başlı Konuları: Kur an-ı Kerim in temel konularını açıklar. Kıssalar: Kıssa kavramını açıklar. Kur an da kıssalara yer verilmesinin nedenlerini belirtir. Kureyş Suresi ve Anlamı: Kureyş suresini ezbere okur ve anlamını söyler. Ahlak: İslamiyet in Sakınmamızı İstediği Bazı Kötü Davranışlar: İslamiyetin sakınmamızı istediği bazı kötü davranışları belirterek ayet ve hadislerden örnekler verir. İslamiyet in Sakınmamızı İstediği Bazı Kötü Davranışların Toplumsal Zararları: İslamiyetin sakınmamızı istediği bazı kötü davranışların bireysel ve toplumsal zararlarını irdeler. Kötü davranışlardan sakınmaya istekli olur. Sakınılması Gereken Davranışlara Karşı Çözüm Önerileri: İslamiyetin sakınmamızı istediği davranışların bireyde görülme nedenlerini araştırarak bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunur. Toplam 5

O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1. O.2.11 Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. 1

O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1. O.2.11 Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. 1 O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. O.2. Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. Y.2.6 Yazılarında söz varlığından yararlanır. 2 O.2.3 Okuma öncesi okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili

Detaylı

3. Deneme 7 Mart. O.2.9 Metindeki amaç - sonuç ilişkilerini fark eder. 1. D.B.1.7 Basit, türemiş ve birleşik kelimeyi ayırt eder.

3. Deneme 7 Mart. O.2.9 Metindeki amaç - sonuç ilişkilerini fark eder. 1. D.B.1.7 Basit, türemiş ve birleşik kelimeyi ayırt eder. O..9 Metindeki amaç - sonuç ilişkilerini fark eder. D.B..7 Basit, türemiş ve birleşik kelimeyi ayırt eder. O..8 Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder. O.4.3. Okuduğu metinde geçen

Detaylı

6. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1

6. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1 6. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Sözcükte Anlam (Gerçek, Mecaz ve Yan Anlam): Sözcükte Anlam (Gerçek, Mecaz ve Yan

Detaylı

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı) OKUL NET LİSTESİ ( sıralı) KATILIMLAR İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL. SINIF KDS - Sıra Ö.No İsim Snf Türkçe Matematik Din Kül. Fen ve Tek. Sos. Bil. Yab.Dil Toplam ler D Y N D Y N D Y N D Y

Detaylı

6. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte

6. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte 6. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte Anlam 3 13 Türkçe Sözcükte Anlam 4 14 Türkçe Sözcükte

Detaylı

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin özelliklerini açıklar.

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin özelliklerini açıklar. G D S 4 2013 MART Sınıf Ders Ünite Kazanım 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin ni açıklar. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 2. Türkçedeki ses uyumlarının

Detaylı

6. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

6. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı 6. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe (5. Sınıf) Matematik (5. Sınıf) Okuduğunu Anlama:. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını

Detaylı

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT..! MAYIS 2016 SINAVI KONU BAŞLIKLARI 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ (5N 1K) Paragraf Oluşturma Alfabetik Sıralama Anlamlı ve Kurallı

Detaylı

6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1

6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1 6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Gerçek, Mecaz, Terim ve Yan Anlam Aynı Kavram Alanına Giren Sözcükler Eş, Zıt, Yakın Anlamlılık ve Eş

Detaylı

KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI - 5

KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI - 5 KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI - 5 5. SINIF DERS / Sınıf TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM 1 Türkçe 5 Gerçek - kurmaca farklı (5.1.10) 2 Türkçe 5 Yabancı dillerden alınmış sözcükler (5.1.12)

Detaylı

HBS 2015 (Ekim 2015)

HBS 2015 (Ekim 2015) 2. sınıf 1 Türkçe Birey ve Toplum Okuduklarına ilişkini sorulara cevap verir. 2. sınıf 2 Türkçe Birey ve Toplum Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. 2. sınıf 3 Türkçe Birey ve Toplum Olayları, oluş

Detaylı

6. SINIF II. DÖNEM BURSLULUK SINAVLARI / TÜRKÇE

6. SINIF II. DÖNEM BURSLULUK SINAVLARI / TÜRKÇE BURSLULUK SINAVLARI / TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama

Detaylı

4. Deneme 15 Nisan. O.4.3 Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 3

4. Deneme 15 Nisan. O.4.3 Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 3 4. Deneme 5 Nisan O.4.3 Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 3 D.B.. Basit, türemiş ve birleşik fiillerin kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar. K..0 Konuşmasında

Detaylı

6. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

6. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. OKUMA 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama Kelime

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE Konular Kod_Eski Kod KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

6. SINIF TÜRKÇE Konular Kod_Eski Kod KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 6. SINIF TÜRKÇE Konular Kod_Eski Kod KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Abartma ve Duygu Belirten İfadeler T6.1.8. T.6.0201 x x x x x Ana Fikir, Ana Duygu T6.2.1. T.6.0301 x x x x x x Basit, Türemiş, Birleşik Kelimeler

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF YILLIK PLANI 08-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGR DERSİ 6. SINIF YILLIK PLANI SÜRE ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM

Detaylı

4. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1

4. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1 4. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler: Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Eş Sesli Kelimeler:

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 6. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Doğal Sayılarla İşlemler Doğal Sayılarla İşlemler Doğal Sayılarla İşlemler Doğal Sayılarla İşlemler Üslü İfadeler

Detaylı

KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1

KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1 KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1 5. SINIF DERS 1 Türkçe 5 Sözcükte anlam (D.2.6) 2 Türkçe 5 Gerçekle hayali ayırt etme (D.2.12) 3 Türkçe 5 Ana fikir (D.2.16) 4 Türkçe 5 Sözcükte anlam (K.1.5) 5 Türkçe

Detaylı

Branş 6.Sınıf - Konu Başlıkları 1.Deneme 2.Deneme 3.Deneme

Branş 6.Sınıf - Konu Başlıkları 1.Deneme 2.Deneme 3.Deneme Türkçe Sözcükte Anlam: Çok Anlamlılık, Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Deyimler Türkçe Cümlede Anlam: Öznel-Nesnel Yargılar, Cümle Oluşturma, Cümle Tamamlama, Cümle Yorumlama Türkçe Parçada Anlam: Paragrafta

Detaylı

6. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

6. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE 03 04 05 06 07 10 Gerçek, Mecaz, Yan ve Terim Anlam Eş Anlam, Zıt Anlam Eş Seslilik, Ortak kök Kelime Gruplarında Anlam Deyimler, İkilemeler Kelimeler Arası Anlam İlişkileri

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 8. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Sözcükte Anlam Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam)/ Sözcükler Arası Anlam İlişkisi/ Sözcük Gruplarında Anlam/ Deyimler ve Atasözleri/Söz Sanatları

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk)

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 3. SINIF (17 SORU) Anlamlı ve Kurallı Cümle Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler Okuduğunu Anlama Sözlük Çalışması 5N1K

Detaylı

5. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1

5. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1 5. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler: Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Cümle Bilgisi: Anlamlı ve

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI

6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI 1 Planlama Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam 2 Cümlede Anlam 3 4 Metin Yorumu Yazım Kuralları ktalama İşaretleri 6 Kelime Yapısı 7 Sözcük Türleri ve Tamlama 6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI Anlatım Süresi (Ders

Detaylı

7. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1

7. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1 7. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Eş, Zıt ve Yakın Anlamlılık:. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak

Detaylı

6. SINIF TATİL PROGRAMI

6. SINIF TATİL PROGRAMI 25 Ocak 2016 - Pazartesi SEVGİ / Deney / Sözcükte Anlam SEVGİ / Türkiye / Noktalama İşaretleri - Nokta SEVGİ / Türkiye / Sözcükte Yapı - Kök 1. ÜNİTE / Doğal Sayılarla İşlemler / Üslü Nicelikler 1. ÜNİTE

Detaylı

ZAMBAK 6.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

ZAMBAK 6.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları ZAMBAK 6.Sınıf Din Kültürü ÜNİTE 1 Peygamber ve Peygamberlere İman İlahî Kitap ve İlahî Kitaplara İman Asr Suresi ve Anlamı Namaz Nedir ve Niçin Kılınır? Namazın Şartları Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet Günlük

Detaylı

7. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

7. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı 7. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Türkçe (6. Sınıf) Matematik (6. Sınıf) Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme:. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu ğ Anlama Farklı düşünmeye e yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.

Detaylı

5. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1

5. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1 5. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Eş Anlamlılık: Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam: Kelimenin gerçek,

Detaylı

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı) OKUL NET LİSTESİ ( sıralı) KATILIMLAR İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL. SINIF KDS - Sıra Ö.No İsim Snf Türkçe Matematik Din Kül. Fen ve Tek. Sos. Bil. Yab.Dil Toplam ler D Y N D Y N D Y N D Y

Detaylı

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur.

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 2 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder.

Detaylı

İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ

İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ 1. Rakamları okur ve yazar. 2. Nesne sayısı 10 dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla

Detaylı

SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 1. SINAV ÇARŞAMBA

SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 1. SINAV ÇARŞAMBA 8. SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 19.10.2016 Fiilimsiler (özne - yüklem) Çarpanlar ve Katlar (8.1.1.1. 8.1.1.3. Kazanımlar) Üslü İfadeler (8.1.2.1 8.1.2.4. Kazanımlar)

Detaylı

4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu

4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu Türkçe 4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu SÖZ VARLIĞI - Zıt Anlamlı Sözcükler : T.4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. OKUMA - Metinle İlgili lar Sorma ve ları Cevaplama : T.4.3.8. Okuduğu

Detaylı

3. Deneme 7 Mart. K.1.10 Konuşmasında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 1. K.1.11 Konuşmasında amaç-sonuç ilişkileri kurar. 1

3. Deneme 7 Mart. K.1.10 Konuşmasında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 1. K.1.11 Konuşmasında amaç-sonuç ilişkileri kurar. 1 K..0 Konuşmasında sebep-sonuç ilişkileri kurar. K.. Konuşmasında amaç-sonuç ilişkileri kurar. Y..7 Olayları / bilgileri sıraya koyarak anlatır. Y.. Yazım ve noktalama kurallarına uyar. Y..0 Yazıya, konuyla

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe 2. sınıf 2 Türkçe 2. sınıf 3 Türkçe 2. sınıf 4 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduğunu Anlama Okuduğunu Anlama Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 15 EKİM 2018 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 6. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 6. SINIF TÜRKÇE 6. SINIF 1 Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 2 Metindeki anahtar kelimeleri belirler. 3 Metnin konusunu belirler. 4 Metnin ana fikrini/ana duygusunu

Detaylı

Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler.

Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler. 1. ÜNİTE KAZANIMLARI (SAYILAR VE İŞLEMLER ) 1.Doğal Sayılarla İşlemler Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler. İşlem önceliğini

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Geleneksel Türk El Sanatları I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan 4. Deneme 5 Nisan D. 2.4 Dinlediklerinin ana fikrini belirler. K. 2.3 Konuşmalarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. Y..7 Yazılarında yazım kurallarını uygular. Y..6 Yazılarında noktalama işaretlerini doğru

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 5. sınıf 1 Türkçe Anlama Okuduklarının konusunu ve ana fikrini/ana duygusunu belirler. 5. sınıf 2 Türkçe Anlama Okuduklarında yardımcı fikirleri belirler ve yardımcı fikirlerin ana fikri nasıl desteklediğini

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

4. SINIF YHS - 4A CEVAP ANAHTARI 4. SINIF YHS - 4B CEVAP ANAHTARI

4. SINIF YHS - 4A CEVAP ANAHTARI 4. SINIF YHS - 4B CEVAP ANAHTARI 4. SINIF YHS - 4A CEVAP ANAHTARI ra Konu Kodu Konu Ad Cevap S ra Konu Kodu Konu Ad Cevap S ra Konu Kodu Konu Ad Cevap S ra Konu Kodu Konu Ad Cevap 1 12410401 Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavramlar B 1 12420102

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

2014 / SINIF DENEME SINAVI FORMATI

2014 / SINIF DENEME SINAVI FORMATI DENEME SINAVI FORMATI MYS DENEME SINAVI Soru dağılımı Türkçe 16 Türkçe 16 Matematik 16 Matematik 16 Fen Bilimleri 16 Fen Bilimleri 16 Sosyal Bilgiler 16 Sosyal Bilgiler 16 Din Kültürü ve Ahlak 16 Din 16

Detaylı

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI Peygamber ve peygamberlere iman Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenleri Peygamberlerin nitelikleri Peygamberlere gelen mesajların ortak amacı KAZANIMLAR

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 7. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 7. SINIF TÜRKÇE 7. SINIF 1 Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 2 Metindeki anahtar kelimeleri belirler. 3 Metnin konusunu belirler. 4 Metnin ana fikrini/ana duygusunu

Detaylı

4. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

4. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı 4. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe (3. Sınıf) Matematik (3. Sınıf) Okuduğunu Anlama: 3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 20 KASIM 2018 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ

Detaylı

KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1

KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1 KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1 2. SINIF 1 Türkçe 2 Görgü kuralları (D.1.3) 2 Türkçe 2 Karşılaştırma (K.2.13) 3 Türkçe 2 Metinle ilgili soruları cevaplandırma (O.2.2) 4 Türkçe 2 Şiirin ana duygusu (O.2.10)

Detaylı

BİLGİSAYAR TABANLI OKURYAZARLIK PROGRAMI. Temelleri, Uygulaması, Geleceği. 16 Mayıs 2012

BİLGİSAYAR TABANLI OKURYAZARLIK PROGRAMI. Temelleri, Uygulaması, Geleceği. 16 Mayıs 2012 BİLGİSAYAR TABANLI OKURYAZARLIK PROGRAMI Temelleri, Uygulaması, Geleceği 16 Mayıs 2012 Türkiye nin yetişkinler için ilk bilgisayar tabanlı okuryazarlık programı www.acevdeokuyaz.org Neden Bilgisayar Tabanlı

Detaylı

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ Eş Sesli Sözcükler Şiir Yorumlama Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Zıt Anlamlı Sözcükler 5N 1K Hikâyenin

Detaylı

6. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

6. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Öğrenme Alanı 01 02 03 04 Anlam - I Anlam - II Anlam - III Anlam - IV Anlam Bilgisi - I (Kelimede Kelime Yapısı - I (Kök, Ek; İsim 22 Kökü, Ortak Kök; Çekim Ekleri, Yapım Ekleri) Kelime

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS 313052200001410 2 0 0 2 5

Öğretim planındaki AKTS 313052200001410 2 0 0 2 5 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. DÜNYA SİYASETİNDE ÇEVRE SORUNLARI Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 313052200001410 2 0 0 2 5 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen

Detaylı

MART AYLIK EĞİTİM PLANI

MART AYLIK EĞİTİM PLANI Okul dı : arih : M Yaş Grubu (y) : Öğretmen dı M YLIK EĞİİM PLNI KZNIML VE GÖSEGELEİ M BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Kazanım Değerlendirme / 3. SINIF

Kazanım Değerlendirme / 3. SINIF / 2015-2016 EĞİTİM YILI Kazanım Değerlendirme / 3. SINIF TÜRKÇE KONULAR ALT KONU BAŞLIKLARI 1 2 3 4 2. Okuduğunu Anlama 3. Anlam Kurma 3. OKUMA 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

D.4.2 Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 1

D.4.2 Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 1 . Deneme 3 Kasım D.4. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. D.4. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere

Detaylı

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları (GTM 084) Ders Detayları

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları (GTM 084) Ders Detayları Kentsel Dönüşüm Uygulamaları (GTM 084) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Kentsel Dönüşüm Uygulamaları GTM 084 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975

ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975! ISBN NUMARASI:

Detaylı

3. SINIF 5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

3. SINIF 5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . SINIF TÜRKÇE DERSİ KZNIM TLOSU DERS SINIF ÖĞRENME LNI TÜRKÇE OKUM TÜRKÇE OKUM KZNIM Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında

Detaylı

Kazanım Değerlendirme / 4. SINIF / EĞİTİM YILI

Kazanım Değerlendirme / 4. SINIF / EĞİTİM YILI / 2015-2016 EĞİTİM YILI TÜRKÇE KONULAR ALT KONU BAŞLIKLARI 1 2 3 4 2. Okuduğunu Anlama 3. Anlam Kurma 3. OKUMA 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Yazma Kurallarını

Detaylı

5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-4 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-4 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ 5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-4 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Kuvvetin büyüklüğünü

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler 5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler 2 12 Türkçe Eş Anlamlı Sözcükler 3 13 Türkçe Eş Sesli

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 17 ŞUBAT 2019 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 22 ARALIK 2018 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2011 GENEL

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 22 MART 2019 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Güz Yarıyılı Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 Dersin Kodu: TRD 151 Şube Kodu: AKTS Kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2 s/ hafta Teorik: 2s/ hafta Uygulamalı: 0 s/hafta

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( )

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Psikolojiye Giriş Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ MAYIS, 2016 MESLEK SEÇİMİ VE KARİYER PLANLAMADA VELİNİN ROLÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE İÇİNDEKİLER: Meslek Seçiminin Önemi Meslek Nedir? Kariyer Meslek Seçiminde Dikkat Edilecekler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X)

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Plastik Sanat Eğitimi II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

2. Online Değerlendirme Sınavı 1

2. Online Değerlendirme Sınavı 1 . Online Değerlendirme Sınavı Türkçe Hayat Bilgisi İngilizce Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Sözcük Bilgisi:.Sözcük Bilgisi Cümle Bilgisi:. Cümle Bilgisi Yazım

Detaylı

2010-2011 9. SINIF. Yayın Planı

2010-2011 9. SINIF. Yayın Planı 2010-2011 Yayın Planı 2010-2011 İÇİNDEKİLER 1- Yaprak ler 2- Kitaplar Soru Bankaları Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol Sınavları (DKS) Deneme Sınavları Dağılım

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

SÜRE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÜNĠTE 1: ĠLETĠġĠM DERS SAATĠ: 1. Gelecekteki bilişim teknoloji

SÜRE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÜNĠTE 1: ĠLETĠġĠM DERS SAATĠ: 1. Gelecekteki bilişim teknoloji 2. 0-4 EKĠM 20 EKĠM. 3-7 EKĠM 20 EYLÜL 4. 26-30 EYLÜL 20 EYLÜL 3. 9-23 EYLÜL 20 20 202 ÖĞRETİM YILI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÜNĠTE : ĠLETĠġĠM DERS SAATĠ:.. Gelecekteki bilişim teknolojilerinin olası etkisi

Detaylı

Laboratuar (saat/hafta) Mesleki İngilizce II BES310 6. Bahar 3 0 3 4

Laboratuar (saat/hafta) Mesleki İngilizce II BES310 6. Bahar 3 0 3 4 Mesleki İngilizce-II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Mesleki İngilizce II BES310 6. Bahar 3 0 3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili İngilizce Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Öğrencinin içinde bulunacağı

Detaylı

Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları

Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sunum Becerileri ENG 202 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG 101, ENG 102,

Detaylı