6. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı"

Transkript

1 6. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe (5. Sınıf) Matematik (5. Sınıf) Okuduğunu Anlama:. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 7. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N K) sorularına cevap arar. 9. Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur. 3. Genel ve özel durumları bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. 8. Okuduklarının konusunu belirler. 30. Okuduklarında "hikâye unsurları"nı belirler. 4. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder. Söz Varlığını Geliştirme:. Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 3. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 6. Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder. 5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme: 3. Yazılarında ana fikre yer verir. 5. Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. Doğal Sayılar: Doğal Sayılar:. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Doğal Sayılarla İşlemler: Toplama ve Çıkarma İşlemi:. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. Çarpma İşlemi:. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. Dört İşlem Problemleri:. Dört işlem içeren problemleri çözer. Kesirlerle İşlemler: Toplama ve Çıkarma: Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi:. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır. Ondalık Gösterim: Ondalık Gösterimlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi:. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Yüzdeler: Yüzdelik İfadelerle Hesaplama:. Birçokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler: Doğru Parçaları Çizme:. Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde bir doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçaları çizer. Toplam 5 Dar, Dik ve Geniş Açı:.Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde 90 lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler. Üçgen ve Dörtgenler: Üçgenler:. Kareli, noktalı ya da izometrik kâğıtlardan uygun olanlarını kullanarak açılarına göre ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur; oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır. Uzunluk ve Zaman Ölçme: Uzunluk Ölçme Birimleri:. Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. Zaman Ölçü Birimleri:. Zaman ölçü birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. Alan Ölçme: Alan Problemleri:

2 Fen Bilimleri (5. Sınıf) Sosyal Bilgiler (5. Sınıf). Dikdörtgenin alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. Geometrik Cisimler: Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Alanı:. Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplar. Veri Analizi ve Yorumlama: Sütun Grafiği:. Sıklık tablosu, sütun grafiği veya ağaç şeması ile gösterilmiş veriyi özetler ve yorumlar. Besinler ve Özellikleri:. Besin içeriklerinin, canlıların yaşamsal faaliyetleri için gerekli olduğunu fark eder. Vitaminler, Su ve Mineraller:. Vitamin çeşitlerinin en fazla hangi besinlerde bulunduğunu araştırır ve sunar. Besinlerin Sindirilmesinde Görevli Yapı ve Organlar:. Sindirimde görevli yapı ve organların yerini model üzerinde sırasıyla gösterir. Boşaltımda Görevli Organ ve Yapılar:. Boşaltımda görevli yapı ve organları tanır. Kuvvetin Ölçülmesi:. Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer ve birimini ifade eder. Sürtünme Kuvveti:. Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda hareketi engelleyici etkisini deneyerek keşfeder ve sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. Toplam 5 Maddenin Ayırt Edici Özellikleri:. Saf maddelerin ayırt edici özelliklerinden erime, donma ve kaynama noktalarını, yaptığı deneyler sonucunda belirler. Isı ve Sıcaklık:. Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. Tam Gölge:. Tam gölgenin durumunu etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin eder ve tahminlerini test eder. Sesin Yayılması:. Sesin yayılabildiği ortamları tahmin eder ve bu tahminlerini test eder. Canlıların Sınıflandırılması:. Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre gruplandırır. Basit Bir Elektrik Devresinde Lamba Parlaklığını Etkileyen Değişkenler:. Bir elektrik devresindeki lamba parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin eder ve tahminlerini test eder. Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Şemaları:. Bir elektrik devresi şeması çizer, çizdiği devreyi kurar ve çalıştırır. Fosiller:. Fosillerin oluşumunu ve fosil çeşitlerini araştırır ve sunar. Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi:. Erozyon ile heyelan arasındaki farkı açıklar ve erozyonun gelecekte yol açabileceği sonuçları tahmin eder. Haklarımı Öğreniyorum:. İçinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirir. Toplam 5 4. Çocuk olarak haklarını fark eder. Adım Adım Türkiye:. Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve yapıtları tanır. 5. Kanıt kullanarak Atatürk inkılâplarının öncesi ile sonrasındaki günlük yaşamı karşılaştırır. Bölgemizi Tanıyalım:. Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 6. Kültürümüzün sözlü ve yazılı ögelerinden yola çıkarak, doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklendirir. Ürettiklerimiz:. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetler ile coğrafî özellikleri ilişkilendirir. 4. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlerin ülke ekonomisindeki yerini

3 İngilizce (5. Sınıf) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (5. Sınıf) değerlendirir. Gerçekleşen Düşler:. Buluşların ve teknolojik ürünlerin toplum hayatımıza etkilerini tartışır. 4. Kanıtlara dayanarak, Atatürk'ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi gösterir. Toplum İçin Çalışanlar:. Toplumun temel ihtiyaçlarıyla bu ihtiyaçlara hizmet eden kurumları ilişkilendirir. 3. Sivil toplum kuruluşlarını etkinlik alanlarına göre sınıflandırır. Bir Ülke, Bir Bayrak:. Yaşadığı yerdeki merkeze bağlı yönetim birimleri ile bu birimlerin temel görevlerini ilişkilendirir. 4. Demokratik yönetim birimlerindeki yetki ile ulusal egemenlik arasındaki ilişkiyi açıklar. Hepimizin Dünyası:. Ülkeler arasında ekonomik alışveriş olduğunu fark eder. My Daily Routine: Telling the time, days and dates: Students will be able to understand the time. Toplam 5 My Town: Making simple inquiries: Students will be able to ask people questions about the locations of places and answer such questions addressed to them provided they are articulated slowly and clearly. Telling someone what to do: Students will be able to understand simple directions on how to get from X to Y. Hello: Expressing ability and inability: Students will be able to understand simple personal information. Making simple inquiries: Students will be able to ask for and provide simple personal information. Games And Hobbies: Describing what people do regularly: Students will be able to follow a simple story provided that it has visual aids. Expressing likes and dislikes: Students will be able to comprehend conversations on people s hobbies, likes, dislikes, and abilities provided that their interlocutor speaks clearly and slowly. Health: Expressing feelings: Students will be able to use simple phrases and sentences to express how they feel, what illness they have, and what they need. Movies: Describing what people do: Students will be able to comprehend phrases and simple sentences in short texts, on posters and advertisements related to movies. Party Time: Greeting and meeting people: Students will be able to use basic greetings and leave-taking expressions. Fitness: Expressing ability and inability: Students will be able to understand stories with short sentences and phrases about other people s favourite sports activities. The Animal Shelter: Asking for permission: Students will be able to ask for permission using set phrases. Making simple inquiries: Students will be able to ask what people are doing at the moment and answer such questions addressed to them provided that the other person speaks slowly and clearly. Festivals: Describing what people do regularly: Students will be able to understand visually supported short texts. Naming numbers: Students will be able to identify the numbers 0 through 000. Toplam 5 İnanç: Allah Vardır ve Birdir: 3. Allah ın her şeyi işittiği, bildiği, gördüğü ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. İhlâs Suresi ve Anlamı:. İhlâs suresini ezbere okur ve anlamını söyler. İbadet: İbadetlerle İlgili Kavramlar: Farz, Vacip, Sünnet:

4 . İbadetle ilgili kavramları açıklar. Başlıca İbadetler:. Başlıca ibadetlerin hangileri olduğunu belirtir. Camiyi Tanıyalım:. Camiyi genel özellikleri ile tanır. Kur an dan ve Hz. Peygamber den Dua Örnekleri:. Kur an dan ve Hz. Muhammed in sözlerinden dua örnekleri verir. Güzel İş ve Güzel Davranış: Salih Amel:. Her güzel iş ve davranışın (salih amel) dinimizdeki önemini örneklerle açıklar. Hz. Muhammed(S.A.V): Hz. Muhammed in Ailesi İçindeki Örnek Davranışları:. Hz. Muhammed in ailesi içindeki davranışlarına örnekler verir. Salavat Duaları ve Anlamları:. Salavat dualarını ezbere okur ve anlamını söyler. Kur an ve Yorumu: İslam Dininin Temel Kaynağı: Kur an:. Kur an ın hayatımızdaki yeri ve önemini fark eder. Allah ı Arayan İnsan: Hz. İbrahim:. Hz. İbrahim in Allah a inanç konusunda ne tür çabalar gösterdiğini fark eder. Ahlak: Dinî ve Millî Bayramlarımız:. Dinî ve millî bayramların ne zaman ve nasıl kutlandığını açıklar. Cuma Günü ve Ramazan Ayı:. Cuma gününün Müslümanlar için önemini yorumlar. Din ve Kültür: Vatan ve Millet Kavramlarını Öğreniyoruz:. Vatan ve millet kavramlarını tanımlayarak bu vatanda yaşayan herkesin bir millet olduğunun bilincinde olur. Manevî Değerlerimizi Koruyup Saygı Gösteririz:. Bayrağa ve ulusal marşa saygı göstermenin nedenlerini açıklayarak Bayrağımıza ve İstiklâl Marşı mıza saygı gösterir. Toplam 5

5 6. Sınıf Değerlendirme Sınavı - Uygulama Tarihi: 7 Ekim 05 Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Gerçek, Mecaz ve Yan Anlam:.Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Aynı Kavram Alanına Giren Sözcükler:. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. Eş, Zıt ve Yakın Anlamlılık:. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Cümle Oluşturma - Cümle Tamamlama:. Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar. Öznel ve Nesnel Anlatımlı Cümleler:. Dinlediklerinde yer alan öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. Örtülü Anlam:. Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur. Metnin Konusu, Ana Fikri, Yardımcı Fikirleri ve Başlığı:. Okuduklarının konusunu belirler.. Okuduğunun ana fikrini belirler. Söz Sanatları:. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder. Ek ve Kök:.Ek ve kökü kavrar.. İsim kökü ile fiil kökünü ayırt eder. Doğal Sayılarla İşlemler: Üslü Nicelikler:. Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler. İşlem Önceliği:. İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Ortak Çarpan Parantezi ve Dağılma Özelliği:. Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. Dört İşlem Problemleri:. Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. Çarpanlar ve Katlar: Çarpanlar ve Katlar:. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Bölünebilme Kuralları:., 3, 4, 5, 6, 9 ve 0 a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. Asal Sayılar:. Asal sayıları özellikleriyle belirler. Doğal Sayıların Asal Çarpanları:. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. Vücudumuzdaki Sistemler: Hücre ve Yapısı:. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. Hücreden Organizmaya:. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili olarak ileri sürülen görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. Toplam 5 Toplam 5. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. Destek ve Hareket Sistemi:. Destek ve hareket sistemine ait yapıları açıklar ve görevlerini belirterek örnekler verir. Destek ve Hareket Sistemi Sağlığı:. Destek ve hareket sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri araştırır ve sunar. 6 4 Toplam 5

6 Sosyal Bilgiler İngilizce Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sosyal Bilgiler Öğreniyorum:. Olgu ve görüşü ayırt eder. 3. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 5. Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder. 6. Atatürk ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir. After School: Describing what people do regularly:. Students will be able to recognize phrases, words,and expressions related to actions people do regularly. Students will be able to read short, simple texts such as personal narratives about what people do regularly Toplam 5 3. Learners will be able to identify traditional dances from other countries. 3 Making simple inquiries:. Students will be able to ask what other people do regularly and respond to questions about the actions they do regularly. Telling the time, days and dates:. Students will be able to tell the time and days. Yummy Breakfast: Accepting and refusing:. Students will be able to identify the names of different food items when listening to a conversation. İnanç: Peygamber ve Peygamberlere İman:.Peygamber kavramını açıklar. 3 3 Toplam 5.Kur an da adı geçen peygamberleri listeler. 3 Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri:.Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerini irdeler. Peygamberlerin Nitelikleri:.Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar..mucize kavramının ne anlama geldiğini açıklayarak bunun peygamberlere ait bir özellik olduğunun farkında olur. Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amacı:.Bütün peygamberlere gelen vahiylerin ortak yönlerini fark eder. 3 3 Toplam 5

7 6. Sınıf Değerlendirme Sınavı - Uygulama Tarihi: 03 Aralık 05 Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Gerçek, Mecaz ve Yan Anlam:. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Aynı Kavram Alanına Giren Sözcükler:. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. Eş, Zıt ve Yakın Anlamlılık:. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Öznel ve Nesnel Anlatımlı Cümleler:. Dinlediklerinde yer alan öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. Metnin Konusu, Ana Fikri, Yardımcı Fikirleri ve Başlığı:. Okuduklarının konusunu belirler.. Okuduğunun ana fikrini belirler. Sebep-Sonuç ve Amaç-Sonuç Cümleleri:. Yazısında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Cümle Oluşturma - Cümle Tamamlama:. Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar. Metinde Kronolojik Sıra ve Mantık Akışı: Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler. Hikâye, Masal, Deneme, Sohbet Türü ve Özellikleri:. Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar. Yazımı Karıştırılan Sözcükler:. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. Ek ve Kök:. İsim kökü ile fiil kökünü ayırt eder 3. Yapım eki ile çekim ekini ayırt eder. Doğal Sayılarla İşlemler: Üslü Nicelikler:. Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler. İşlem Önceliği:. İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Ortak Çarpan Parantezi ve Dağılma Özelliği:. Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. Dört İşlem Problemleri:. Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. Çarpanlar ve Katlar: Çarpanlar ve Katlar:. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Bölünebilme Kuralları:., 3, 4, 5, 6, 9 ve 0 a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. Asal Sayılar:. Asal sayıları özellikleriyle belirler. Doğal Sayıların Asal Çarpanları:. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. Toplam 5 EBOB-EKOK:. İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler; ilgili problemleri çözer. Açılar:. Açıyı başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekil olarak tanır ve sembolle gösterir. Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar:. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. Doğruya Dikme Çizme:. Bir doğrunun üzerindeki veya dışındaki bir noktadan doğruya dikme çizer.

8 Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce Oran:. Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.. Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirler; problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulur. Vücudumuzdaki Sistemler: Hücre ve Yapısı:. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. Hücreden Organizmaya:. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. Toplam 5 Destek ve Hareket Sistemi:. Destek ve hareket sistemine ait yapıları açıklar ve görevlerini belirterek örnekler verir. Destek ve Hareket Sistemi Sağlığı:. Destek ve hareket sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri araştırır ve sunar. Solunum Sistemi:. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. Akciğerlerin Yapısı:. Akciğerlerin yapısını açıklar ve alveol-kılcal damar arasındaki gaz alışverişini model üzerinde gösterir. Solunum Sistemi Sağlığı:. Solunum sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. Dolaşım Sistemi:. Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları görevleri ile birlikte açıklar. Kan Dolaşımı:. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde gösterir. Kanın Yapısı ve Görevleri:. Kanın yapı ve görevlerini kavrar.. Kan grupları arasındaki kan alışverişini kavrar. Kan Bağışının Önemi:. Kan bağışının toplum açısından önemini araştırarak fark eder.. Dolaşım sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. Sosyal Bilgiler Öğreniyorum:. Olgu ve görüşü ayırt eder. Toplam 5 3. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 4. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 5. Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder. 6. Atatürk ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir. Yeryüzünde Yaşam:. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 3. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 4. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye de görülen iklim türlerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. After School: Describing what people do regularly:. Students will be able to recognize phrases, words,and expressions related to actions people do regularly Toplam 5. Students will be able to read short, simple texts such as personal narratives

9 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi about what people do regularly. 3. Learners will be able to identify traditional dances from other countries. Making simple inquiries:. Students will be able to ask what other people do regularly and respond to questions about the actions they do regularly. Telling the time, days and dates:. Students will be able to tell the time and days. Yummy Breakfast: Accepting and refusing:. Students will be able to identify the names of different food items when listening to a conversation. Describing what people do regularly:. Students will be able to understand short, simple, written texts about predictable, everyday matters such as food and personal opinions. 3. Students will become familiar with expressions used at the beginning or end of meals in different languages. Expressing likes and dislikes:. Students will be able to express their opinions about the food they like and don t like. Making simple inquiries:. Students will be able to ask people about their food preferences at breakfast.. Students will be able to indicate that they don t understand using simple expressions. A Day My City: Describing places:. Students will be able to read visually supported,short, simple, written statements. Describing what people are doing now:. Students will be able to describe people doing different actions.. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. İnanç: Peygamber ve Peygamberlere İman:.Peygamber kavramını açıklar. Toplam 5.Kur an da adı geçen peygamberleri listeler. Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri:.Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerini irdeler. Peygamberlerin Nitelikleri:.Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar..mucize kavramının ne anlama geldiğini açıklayarak bunun peygamberlere ait bir özellik olduğunun farkında olur. Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amacı:.Bütün peygamberlere gelen vahiylerin ortak yönlerini fark eder. İlahî Kitap ve İlahî Kitaplara İman:.İlahî kitabın anlamını açıklar..allah ın insanlara niçin vahiy gönderdiğini temellendirir. 3.İlahî kitap ve sahifelerin hangi peygamberlere gönderildiğini belirtir. Asr Suresi ve Anlamı:.Asr suresini ezbere okur ve anlamını söyler. İbadet: Namaz Nedir? Niçin Kılınır?:.Namaz ibadetinin anlamını ve namazın niçin kılınması gerektiğini açıklar. Toplam 5

10 6. Sınıf Değerlendirme Sınavı 3 - Uygulama Tarihi: 06 Ocak 06 Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Eş, Zıt ve Yakın Anlamlılık:. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Gerçek, Mecaz ve Yan Anlam:.Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Sebep-Sonuç ve Amaç-Sonuç Cümleleri:. Yazısında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Metnin Konusu, Ana Fikri, Yardımcı Fikirleri ve Başlığı:. Okuduklarının konusunu belirler.. Okuduğunun ana fikrini belirler. 4. Dinlediği konuya uygun farklı başlıklar bulur. Öznel ve Nesnel Anlatımlı Cümleler:. Dinlediklerinde yer alan öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. Üç Nokta ve Tırnak İşaretinin Kullanıldığı Yerler:. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. Düşünceyi Geliştirme Yolları:. Konunun özelliğine uygun düşünceyi geliştirme yollarını kullanır. Deyimler, Atasözleri ve Özdeyişler:. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. Şiirin Konusu, Ana Duygusu ve Başlığı:. Metnin ana fikrini / ana duygusunu belirler. Hikâyenin Unsurları ve Metinde Anlatıcı:. Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. Gövde:. Gövdeyi kavrar. Yapım Ekleri:. Yapım eklerinin işlevlerini ve kelimeye kazandırdığı anlam özelliklerini kavrar. Doğal Sayılarla İşlemler: İşlem Önceliği:. İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. Dört İşlem Problemleri:. Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. Toplam 5 Asal Sayılar:. Asal sayıları özellikleriyle belirler. EBOB-EKOK:. İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler; ilgili problemleri çözer. Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar:. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. Oran:. Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.. Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirler; problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulur. Oranda Birim:. Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. Kesirleri Karşılaştırma ve Sıralama:. Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi:. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. Kesirlerle Çarpma İşlemi:. Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.. İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. Kesirlerle Bölme İşlemi:. Bir doğal sayıyı bir birim kesre ve bir birim kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.. Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.

11 Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce 3. İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. Vücudumuzdaki Sistemler: Hücre ve Yapısı:. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. Toplam 5 Destek ve Hareket Sistemi:. Destek ve hareket sistemine ait yapıları açıklar ve görevlerini belirterek örnekler verir. Solunum Sistemi:. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. Solunum Sistemi Sağlığı:. Solunum sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. Dolaşım Sistemi:. Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları görevleri ile birlikte açıklar. Kanın Yapısı ve Görevleri:. Kan grupları arasındaki kan alışverişini kavrar. Kuvvet ve Hareket: Kuvvet ve Yönü:. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir. Bileşke Kuvvet:. Bileşke kuvveti açıklar.. Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyle ve çizimle gösterir. Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvvetler:. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek keşfeder ve karşılaştırır. Sabit Süratli Hareket:. Sürati tanımlar ve birimini ifade eder.. Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir ve yorumlar. Maddenin Tanecikli Yapısı: Maddenin Tanecikli Yapısı:. Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu kavrar. Sosyal Bilgiler Öğreniyorum: 3. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. Toplam 5 4. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 5. Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder. Yeryüzünde Yaşam:. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 3. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 4. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye de görülen iklim türlerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 5. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye deki iklim tiplerinin dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar. 6. Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 7. Anadolu ve Mezopotamya da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder. İpek Yolunda Türkler:. Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.. Orta Asya ilk Türk devletlerinin kültürel özellikleriyle yaşadıkları yerlerin coğrafî özelliklerini ilişkilendirir. 3.Günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri ni ordusu ile ilişkilendirerek Türk Silahlı Kuvvetleri nin önemini ve görevini kavrar. Toplam 5 After School: Describing what people do regularly:. Students will be able to recognize phrases, words,and expressions related to actions people do regularly

12 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Telling the time, days and dates:. Students will be able to tell the time and days. Yummy Breakfast: Accepting and refusing:. Students will be able to identify the names of different food items when listening to a conversation. Describing what people do regularly:. Students will become familiar with breakfast habits of different cultures. Making simple inquiries:. Students will be able to ask people about their food preferences at breakfast. A Day My City: Describing places:. Students will be able to read visually supported,short, simple, written statements. Describing what people are doing now:. Students will be able to describe people doing different actions.. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. Making comparisons:. Students will be able to pick up the expressions used while comparing things in a dialogue Making simple inquiries:,. Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment.. Students will be able to ask people to compare things Weather And Emotions: Describing places:. Students will be able to describe places Describing the weather:. Students will be able to pick up the essential information in short recorded passages about weather conditions. Expressing feelings:. Students will be able to understand short, simple written texts about predictable everyday matters such as emotions and weather. Making simple inquiries:. Students will be able to ask people about the weather. İnanç: Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri:.Kur an da adı geçen peygamberleri listeler. Peygamberlerin Nitelikleri:.Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar. İlahî Kitap ve İlahî Kitaplara İman: 3.İlahî kitap ve sahifelerin hangi peygamberlere gönderildiğini belirtir. Asr Suresi ve Anlamı:.Asr suresini ezbere okur ve anlamını söyler. İbadet: Namazın Şartları:.Namazın hazırlık şartlarından olan abdestin, boy abdesti (gusül)nin ve teyemmümün hangi durumlarda ve nasıl yapıldığını açıklar. Toplam 5. Namaza hazırlık şartlarını belirtir. Namazın Kılınış Şartları:.Namazın kılınış şartlarını açıklar..ezan ve kametin namazla ilişkisinin farkında olur. Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz):.Namazın kılınışını açıklar. Namazı Bozan Durumlar:.Namazı bozan durumları örneklendirir. Cemaatle Namaz:.Vakit, cuma, bayram cenaze ve teravih namazlarının ne zaman ve nasıl kılındığını bilir. Namazın İnsana Kazandırdıkları:.Namazın bireysel ve toplumsal katkılarının farkında olur..namazın, kişinin duygu dünyası, davranışları, temizlik bilinci ve zamanı iyi kullanma alışkanlığı üzerindeki etkisini açıklar. Toplam 5

13 6. Sınıf Değerlendirme Sınavı 4 - Uygulama Tarihi: 03 Mart 06 Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Söz Sanatları:. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder. De, Mi, Ki nin Kullanımı ve Yazımı:. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. Aynı Kavram Alanına Giren Sözcükler:. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. Gerçek, Mecaz ve Yan Anlam:.Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Eş, Zıt ve Yakın Anlamlılık:. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Sebep-Sonuç ve Amaç-Sonuç Cümleleri:. Metindeki amaç-sonuç ilişkilerini fark eder. Metnin Konusu, Ana Fikri, Yardımcı Fikirleri ve Başlığı:. Okuduğunun ana fikrini belirler. 3. Okuduklarında yardımcı fikirleri destekleyici ayrıntıları belirler. Sayılara ve Kısaltmalara Getirilen Eklerin Yazımı:. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. Biyografi, Anı Türü ve Özellikleri, Dilekçe:. Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar. Düşünceyi Geliştirme Yolları:. Konunun özelliğine uygun düşünceyi geliştirme yollarını kullanır. 5N K:. 5N K Basit, Türemiş ve Birleşik Sözcükler:. Birleşik kelimeyi kavrar.. Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. Doğal Sayılarla İşlemler: Üslü Nicelikler:. Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler. Çarpanlar ve Katlar: Çarpanlar ve Katlar:. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Doğal Sayıların Asal Çarpanları:. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. Açılar:. Açıyı başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekil olarak tanır ve sembolle gösterir. Toplam 5 Oran:. Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirler; problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulur. Kesirlerle Çarpma İşlemi:. İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. Kesirlerle Bölme İşlemi:. Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. Kesirlerle Problemler:. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. Ondalık Gösterim: Ondalık Gösterimleri Çözümleme:. Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. Ondalık Gösterimleri Yuvarlama:. Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. Ondalık Gösterimlerle Çarpma İşlemi:. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar.

14 Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Ondalık Gösterimlerle Bölme İşlemi:. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar. Ondalık Gösterimlerle Kısa Yoldan Çarpma ve Bölme:. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla 0, 00 ve 000 ile kısa yoldan çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Ondalık Gösterimlerle Problemler:. Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama ve Düzenleme: 3. İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu veya sütun grafiğinden uygun olanla gösterir. Vücudumuzdaki Sistemler: Hücre ve Yapısı:. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. Toplam 5 Destek ve Hareket Sistemi:. Destek ve hareket sistemine ait yapıları açıklar ve görevlerini belirterek örnekler verir. Solunum Sistemi:. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. Dolaşım Sistemi:. Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları görevleri ile birlikte açıklar. Kuvvet ve Hareket: Kuvvet ve Yönü:. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir. Bileşke Kuvvet:. Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyle ve çizimle gösterir. Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvvetler:. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek keşfeder ve karşılaştırır. Sabit Süratli Hareket:. Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir ve yorumlar. Maddenin Tanecikli Yapısı: Maddenin Tanecikli Yapısı:. Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu kavrar.. Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve hareketliliğin değiştiğini kavrar. Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler:. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar Yoğunluk:. Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. Sıvıların Yoğunlukları:. Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. Suyun Katı ve Sıvı Hâli:. Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karşılaştırarak bu durumun canlılar için önemini sorgular. Işık ve Ses: Işığın Yansıması:. Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemler ve ışınlar çizerek gösterir. Sosyal Bilgiler Öğreniyorum:. Olgu ve görüşü ayırt eder. 5. Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder. 6. Atatürk ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir. Toplam 5 Yeryüzünde Yaşam:. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 3. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 5. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye deki iklim tiplerinin

15 İngilizce dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar. 7. Anadolu ve Mezopotamya da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder. İpek Yolunda Türkler:. Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.. Orta Asya ilk Türk devletlerinin kültürel özellikleriyle yaşadıkları yerlerin coğrafî özelliklerini ilişkilendirir. 4. İpek Yolu nun toplumlar arası siyasal, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü fark eder. 5. Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak İslamiyet in ortaya çıkışı ve yayılışını inceler 6. Türklerin İslamiyet i kabulleri ile birlikte siyasî, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 7. Dönemin devlet adamları ve Türk büyüklerinin hayatından yararlanarak ilk Türk- İslam devletlerinin siyasal, sosyal ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 9. Orta Asya ilk Türk devletleri ve Türk-İslam devletlerinin Türk kültür, sanat ve estetik anlayışına katkılarına kanıtlar gösterir. Ülkemizin Kaynakları:. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek, bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir. After School: Describing what people do regularly: 3. Learners will be able to identify traditional dances from other countries. Yummy Breakfast: Describing what people do regularly:. Students will be able to understand short, simple, written texts about predictable, everyday matters such as food and personal opinions. A Day My City: Describing what people are doing now:. Students will be able to describe people doing different actions. Making comparisons:. Students will be able to make comparisons between two things. Making simple inquiries:,. Students will be able to ask people to compare things Toplam 5 Weather And Emotions: Describing the weather:. Students will be able to understand short, simple written texts about predictable everyday matters such as emotions and weather. Expressing feelings:. Students will be able to understand short, simple written texts about predictable everyday matters such as emotions and weather. Making simple inquiries:. Students will be able to talk about and answer simple questions, initiate and respond to simple statements about everyday matters (i.e., weather and emotions). At The Fair: Describing places:. Students will be able to read short information on a poster about a certain place. Expressing feelings:. Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions/feelings.. Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their feelings personal opinions about places and things. Expressing likes and dislikes:. Students will be able recognize phrases on signs encountered in everyday life. Making comparisons:. Students will be able to make comparisons Stating personal opinions:. Students will be able to ask people and express their feelings and opinions about places and things.. Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their feelings personal opinions about places and things.

16 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İnanç: Peygamber ve Peygamberlere İman:.Kur an da adı geçen peygamberleri listeler. Peygamberlerin Nitelikleri:.Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar. İlahî Kitap ve İlahî Kitaplara İman:.Allah ın insanlara niçin vahiy gönderdiğini temellendirir. İbadet: Namaz Nedir? Namazın Şartları:.Namazın hazırlık şartlarından olan abdestin, boy abdesti (gusül)nin ve teyemmümün hangi durumlarda ve nasıl yapıldığını açıklar. Namazın Kılınış Şartları:.Namazın kılınış şartlarını açıklar. Cemaatle Namaz:.Vakit, cuma, bayram cenaze ve teravih namazlarının ne zaman ve nasıl kılındığını bilir. Kunut Duaları ve Anlamları:.Kunut dualarını ezbere okur ve anlamını söyler. Hz. Muhammed(S.A.V): Hz. Muhammed in Çağrısı: Mekke Dönemi:.Hz. Muhammed e gelen ilk ayetlerin içeriğini belirtir. Hicret Olayı:.Medine ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. Hz. Muhammed in Çağrısı: Medine Dönemi:.Mescid-i Nebi nin toplumsal işlevini örneklerle açıklar..hz. Muhammed in sosyal barışa ve eğitim-öğretime yönelik faaliyet ve düzenlemelerini örneklerle açıklar. Toplumsal Barışın Kurulması:.Bedir, Uhut ve Hendek savaşlarının neden ve sonuçlarını açıklar. Toplam 5 Toplam 5

17 6. Sınıf Değerlendirme Sınavı 5 - Uygulama Tarihi: Nisan 06 Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Şiir Türü ve Özellikleri:. Şiir dilinin farklılığını ayırt eder. Anahtar Kelimeler:. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. Büyük Harflerin Yazımı:. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. Öznel ve Nesnel Anlatımlı Cümleler:. Dinlediklerinde yer alan öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. İkilemeler:. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. Gerçek, Mecaz ve Yan Anlam:.Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Eş, Zıt ve Yakın Anlamlılık:. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Sebep-Sonuç ve Amaç-Sonuç Cümleleri:. Metindeki amaç-sonuç ilişkilerini fark eder. Metnin Konusu, Ana Fikri, Yardımcı Fikirleri ve Başlığı:. Okuduklarının konusunu belirler. Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları:. Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanır. Deyimler, Atasözleri ve Özdeyişler:. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. İsim ve Türleri:. İsimlerin cümledeki işlevlerini kavrar, isimleri işlevlerine uygun olarak kullanır. Zamir ve Türleri:. Zamirlerin cümledeki işlevlerini fark eder, zamirleri işlevlerine uygun olarak kullanır. Doğal Sayılarla İşlemler: Ortak Çarpan Parantezi ve Dağılma Özelliği:. Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar:. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. Oran:. Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi:. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. Toplam 5 Kesirlerle Bölme İşlemi:. Bir doğal sayıyı bir birim kesre ve bir birim kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. Kesirlerle Problemler:. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. Ondalık Gösterim: Ondalık Gösterimlerle Kısa Yoldan Çarpma ve Bölme:. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla 0, 00 ve 000 ile kısa yoldan çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Ondalık Gösterimlerle Yapılan İşlemleri Tahmin Etme:. Sayıların ondalık gösterimleriyle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder. Veri Analizi:. Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar.. Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. Tam Sayılar:. Tam sayıları yorumlar ve sayı doğrusunda gösterir.

18 Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Mutlak Değer:. Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. Tam Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama:. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri:. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri çözer. Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemlerinin Özellikleri:. Tam sayılarda çıkarma işleminin eksilenin ters işaretlisi ile toplamak anlamına geldiğini kavrar. Vücudumuzdaki Sistemler: Hücreden Organizmaya:. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. Toplam 5 Destek ve Hareket Sistemi:. Destek ve hareket sistemine ait yapıları açıklar ve görevlerini belirterek örnekler verir. Akciğerlerin Yapısı:. Akciğerlerin yapısını açıklar ve alveol-kılcal damar arasındaki gaz alışverişini model üzerinde gösterir. Kan Dolaşımı:. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde gösterir. Kuvvet ve Hareket: Kuvvet ve Yönü:. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir. Sabit Süratli Hareket:. Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir ve yorumlar. Maddenin Tanecikli Yapısı: Maddenin Tanecikli Yapısı:. Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu kavrar. Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler:. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar Yoğunluk:. Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. Işık ve Ses: Işığın Yansıması:. Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi açıklar. Sesin Maddeyle Etkileşmesi:. Sesin madde ile etkileşimi sonucunda oluşabilecek durumları kavrar.. Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. Ses Yalıtımı:. Ses yalıtımının önemini açıklar ve ses yalıtımı için geliştirilen teknolojik ve mimari uygulamalara örnekler verir. Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme: Bitki ve Hayvanlarda Üreme:. Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. Bitki ve Hayvanlarda Büyüme ve Gelişme Süreçleri:. Bitki ve hayvanlardaki büyüme ve gelişme süreçlerini örnekler vererek açıklar. Toplam 5 Sosyal Bilgiler Öğreniyorum: 4. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 6. Atatürk ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir. Yeryüzünde Yaşam:. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 4. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye de görülen iklim türlerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

19 İngilizce Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6. Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. İpek Yolunda Türkler:. Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.. Orta Asya ilk Türk devletlerinin kültürel özellikleriyle yaşadıkları yerlerin coğrafî özelliklerini ilişkilendirir. 5. Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak İslamiyet in ortaya çıkışı ve yayılışını inceler 6. Türklerin İslamiyet i kabulleri ile birlikte siyasî, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. Ülkemizin Kaynakları:. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek, bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir. 3. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur. 4. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkilerini tartışır. 5. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişmesindeki rolünü değerlendirir. 6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim, beceri ve kişilik özelliklerini araştırır. After School: Telling the time, days and dates:. Students will be able to tell the time and days. Yummy Breakfast: Making simple inquiries:. Students will be able to ask people about their food preferences at breakfast. Toplam 5 A Day My City: Making simple inquiries:,. Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Weather And Emotions: Describing places:. Students will be able to describe places Expressing feelings:. Students will be able to understand short, simple written texts about predictable everyday matters such as emotions and weather. At The Fair: Describing places:. Students will be able to read short information on a poster about a certain place. Expressing likes and dislikes:. Students will be able recognize phrases on signs encountered in everyday life. Vacation: Making simple inquiries:. Students will be able to listen to and identify the holiday activities they hear. Stating personal opinions:. Students will be able to state personal opinions Talking about past events:. Students will be able to ask and answer about what they did on their holidays.. Students will be able to tell what they and/or somebody else did on holiday. 3. Students will be able to describe past activities and personal experiences. 4. Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. Occupations: Describing what people do regularly:. Students will be able to recognize familiar words and simple phrases concerning people s occupations if spoken slowly and clearly.. Students will be able to use simple phrases and sentences to describe occupations. İnanç: Peygamberlerin Nitelikleri:.Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar. İbadet: Namazın Şartları:.Namazın hazırlık şartlarından olan abdestin, boy abdesti (gusül)nin ve teyemmümün hangi durumlarda ve nasıl yapıldığını açıklar. Toplam 5

20 Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz):.Namazın kılınışını açıklar. Hz. Muhammed(S.A.V): Hicret Olayı:.Medine ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. Hz. Muhammed in Çağrısı: Medine Dönemi:.Mescid-i Nebi nin toplumsal işlevini örneklerle açıklar. Toplumsal Barışın Kurulması:.Bedir, Uhut ve Hendek savaşlarının neden ve sonuçlarını açıklar. Veda Hutbesi:.Veda Hutbesi nde yer alan mesajların evrensel değerini yorumlar. Hz. Muhammed in Vefatı:.Hz. Muhammed in vefatının sahabe üzerinde bıraktığı tesiri yorumlar. Nasr Suresi ve Anlamı:.Nasr suresini ezbere okur ve anlamını söyler. Kur an ve Yorumu: Kur an-ı Kerim in Belli Başlı Konuları:.Kur an-ı Kerim in temel konularını açıklar. Kıssalar:.Kıssa kavramını açıklar..kur an da kıssalara yer verilmesinin nedenlerini belirtir. Toplam 5

21 6. Sınıf Değerlendirme Sınavı 6 - Uygulama Tarihi: Mayıs 06 Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Şiirin Konusu, Ana Duygusu ve Başlığı:. Şiir dilinin farklılığını ayırt eder. De, Mi, Ki nin Kullanımı ve Yazımı:. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. Sayılara ve Kısaltmalara Getirilen Eklerin Yazımı:. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. Biyografi, Anı Türü ve Özellikleri, Dilekçe:. Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar. Anahtar Kelimeler:. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. Büyük Harflerin Yazımı:. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. Gerçek, Mecaz ve Yan Anlam:.Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Eş, Zıt ve Yakın Anlamlılık:. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Sebep-Sonuç ve Amaç-Sonuç Cümleleri:. Metindeki amaç-sonuç ilişkilerini fark eder. Metnin Konusu, Ana Fikri, Yardımcı Fikirleri ve Başlığı:. Okuduklarının konusunu belirler. 4. Dinlediği konuya uygun farklı başlıklar bulur. 5N K:. 5N K Örtülü Anlam:. Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur. Hâl Ekleri:. Hâl eklerinin işlevlerini kavrar. İyelik Ekleri:. İyelik eklerinin işlevlerini kavrar. Doğal Sayılarla İşlemler: Üslü Nicelikler:. Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler. Doğruya Dikme Çizme:. Bir doğrunun üzerindeki veya dışındaki bir noktadan doğruya dikme çizer. Kesirlerle Çarpma İşlemi:. Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. Ondalık Gösterimlerle Bölme İşlemi:. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar. Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama ve Düzenleme: 3. İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu veya sütun grafiğinden uygun olanla gösterir. Tam Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama:. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri:. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri çözer. Sayılar ve Şekiller Arasındaki İlişki:. Aritmetik dizilerin kuralını harfle ifade eder; kuralı harfle ifade edilen dizinin istenilen terimini bulur. Cebirsel İfadeler:. Cebirsel ifadenin değerlerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. Cebirsel İfadelerle İşlemler:. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Toplam 5

3. Deneme 7 Mart. O.2.9 Metindeki amaç - sonuç ilişkilerini fark eder. 1. D.B.1.7 Basit, türemiş ve birleşik kelimeyi ayırt eder.

3. Deneme 7 Mart. O.2.9 Metindeki amaç - sonuç ilişkilerini fark eder. 1. D.B.1.7 Basit, türemiş ve birleşik kelimeyi ayırt eder. O..9 Metindeki amaç - sonuç ilişkilerini fark eder. D.B..7 Basit, türemiş ve birleşik kelimeyi ayırt eder. O..8 Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder. O.4.3. Okuduğu metinde geçen

Detaylı

6. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte

6. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte 6. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte Anlam 3 13 Türkçe Sözcükte Anlam 4 14 Türkçe Sözcükte

Detaylı

6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1

6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1 6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Gerçek, Mecaz, Terim ve Yan Anlam Aynı Kavram Alanına Giren Sözcükler Eş, Zıt, Yakın Anlamlılık ve Eş

Detaylı

6. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1

6. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1 6. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Sözcükte Anlam (Gerçek, Mecaz ve Yan Anlam): Sözcükte Anlam (Gerçek, Mecaz ve Yan

Detaylı

5. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1

5. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1 5. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler: Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Cümle Bilgisi: Anlamlı ve

Detaylı

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler 5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler 2 12 Türkçe Eş Anlamlı Sözcükler 3 13 Türkçe Eş Sesli

Detaylı

5. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1

5. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1 5. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Eş Anlamlılık: Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam: Kelimenin gerçek,

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF TÜRKÇE 5. SINIF 1 Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 2 Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 3 Okuduklarındaki

Detaylı

Fen Bilimleri Dersi Kazanımları

Fen Bilimleri Dersi Kazanımları Fen Bilimleri Dersi Kazanımları Sigara ve alkol kullanımının vücuda verdiği zararları, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. Boşaltımda görevli yapı ve organları tanır. 2 Diş çeşitlerini model üzerinde

Detaylı

O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1. O.2.11 Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. 1

O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1. O.2.11 Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. 1 O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. O.2. Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. Y.2.6 Yazılarında söz varlığından yararlanır. 2 O.2.3 Okuma öncesi okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili

Detaylı

6. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1

6. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1 6. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Gerçek, Mecaz ve Yan Anlam:.Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili

Detaylı

6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI

6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI 6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 6.1. Sayılar ve İşlemler 6.1.1. Doğal Sayılarla İşlemler 6.1.2. Çarpanlar ve Katlar 6.1.3. Tam Sayılar 6.1.4. Kesirlerle İşlemler 6.1.5.

Detaylı

6. SINIF II. DÖNEM BURSLULUK SINAVLARI / TÜRKÇE

6. SINIF II. DÖNEM BURSLULUK SINAVLARI / TÜRKÇE BURSLULUK SINAVLARI / TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama

Detaylı

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam Eş ve Zıt Anlam, Eş Seslilik Kelime Grupları ve Deyimler Karşılaştırma, Sebep-Sonuç ilişkisi Öznel ve Nesnel Yargı, Atasözleri Genelden Özele, Özelden

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 6... Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 6.1.1.1. Hayvan ve bitki

Detaylı

6. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

6. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. OKUMA 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama Kelime

Detaylı

5. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1

5. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1 . Sınıf Süreç Değerlendirme Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Eş - Zıt Anlamlılık ve Eş Seslilik Gerçek, Mecaz, Terim ve Yan Anlam Deyim, Atasözü ve Özdeyiş Hikâyenin

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk)

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 3. SINIF (17 SORU) Anlamlı ve Kurallı Cümle Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler Okuduğunu Anlama Sözlük Çalışması 5N1K

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 5. sınıf 1 Türkçe Anlama Okuduklarının konusunu ve ana fikrini/ana duygusunu belirler. 5. sınıf 2 Türkçe Anlama Okuduklarında yardımcı fikirleri belirler ve yardımcı fikirlerin ana fikri nasıl desteklediğini

Detaylı

KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1

KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1 KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1 5. SINIF DERS 1 Türkçe 5 Sözcükte anlam (D.2.6) 2 Türkçe 5 Gerçekle hayali ayırt etme (D.2.12) 3 Türkçe 5 Ana fikir (D.2.16) 4 Türkçe 5 Sözcükte anlam (K.1.5) 5 Türkçe

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı

Detaylı

4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu

4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu Türkçe 4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu SÖZ VARLIĞI - Zıt Anlamlı Sözcükler : T.4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. OKUMA - Metinle İlgili lar Sorma ve ları Cevaplama : T.4.3.8. Okuduğu

Detaylı

6. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

6. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE 03 04 05 06 07 10 Gerçek, Mecaz, Yan ve Terim Anlam Eş Anlam, Zıt Anlam Eş Seslilik, Ortak kök Kelime Gruplarında Anlam Deyimler, İkilemeler Kelimeler Arası Anlam İlişkileri

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI

6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI 1 Planlama Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam 2 Cümlede Anlam 3 4 Metin Yorumu Yazım Kuralları ktalama İşaretleri 6 Kelime Yapısı 7 Sözcük Türleri ve Tamlama 6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI Anlatım Süresi (Ders

Detaylı

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğunu Anlama 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Yazma kurallarını uygulama

Detaylı

5. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

5. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Sözcüğün Anlam Özellikleri 02 Sözcükler Arasındaki Anlam İlişkileri 03 Sözcük Grupları ve Deyimler - I 04 Sözcük Grupları ve Deyimler - II 05 Cümlenin Anlam Özellikleri 06 Cümleler Arası Anlam

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 5. sınıf 1 Türkçe Anlama Okuduklarının konusunu ve ana fikrini/ana duygusunu belirler. 5. sınıf 2 Türkçe Anlama Okuduklarında yardımcı fikirleri belirler veyardımcı fikirlerinana fikri nasıl desteklediğini

Detaylı

KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI - 5

KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI - 5 KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI - 5 5. SINIF DERS / Sınıf TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM 1 Türkçe 5 Gerçek - kurmaca farklı (5.1.10) 2 Türkçe 5 Yabancı dillerden alınmış sözcükler (5.1.12)

Detaylı

SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 1. SINAV ÇARŞAMBA

SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 1. SINAV ÇARŞAMBA 8. SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 19.10.2016 Fiilimsiler (özne - yüklem) Çarpanlar ve Katlar (8.1.1.1. 8.1.1.3. Kazanımlar) Üslü İfadeler (8.1.2.1 8.1.2.4. Kazanımlar)

Detaylı

5. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

5. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı 5. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe (4. Sınıf) Matematik (4. Sınıf) Okuduğunu Anlama:. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını

Detaylı

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı OKUMA YAZMA DİL BİLGİSİ Söz Varlığını Zenginleştirme Okuduğu Metni Değerlendirme Görsel Okuma Metnin Türleri Cümlede Anlam Özellikleri Yazma ve ktalama Kurallarını

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen. Anlatım Yöntem ve Teknikleri Anlatım Yöntem ve Teknikleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2

5. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen. Anlatım Yöntem ve Teknikleri Anlatım Yöntem ve Teknikleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2 Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam Cümlede Anlam 3 Metin Yorumu Anlatım Yöntemleri ve İfade Biçimleri Yazım ve ktalama Sözcük Türleri 7 Cümlenin Ögeleri 8 Kelime Yapısı. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI Anlatım Keşfetme

Detaylı

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Sözcüğün Anlam Özellikleri Sözcükler Arasındaki Anlam İlişkileri Sözcük Grupları ve Deyimler Cümlenin Anlam Özellikleri Cümleler Arası Anlam İlişkileri Cümlede Anlatım Becerileri

Detaylı

Branş 6.Sınıf - Konu Başlıkları 1.Deneme 2.Deneme 3.Deneme

Branş 6.Sınıf - Konu Başlıkları 1.Deneme 2.Deneme 3.Deneme Türkçe Sözcükte Anlam: Çok Anlamlılık, Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Deyimler Türkçe Cümlede Anlam: Öznel-Nesnel Yargılar, Cümle Oluşturma, Cümle Tamamlama, Cümle Yorumlama Türkçe Parçada Anlam: Paragrafta

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE Konular Kod_Eski Kod KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

6. SINIF TÜRKÇE Konular Kod_Eski Kod KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 6. SINIF TÜRKÇE Konular Kod_Eski Kod KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Abartma ve Duygu Belirten İfadeler T6.1.8. T.6.0201 x x x x x Ana Fikir, Ana Duygu T6.2.1. T.6.0301 x x x x x x Basit, Türemiş, Birleşik Kelimeler

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 6. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Doğal Sayılarla İşlemler Doğal Sayılarla İşlemler Doğal Sayılarla İşlemler Doğal Sayılarla İşlemler Üslü İfadeler

Detaylı

COŞKU 5.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

COŞKU 5.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları COŞKU 5.Sınıf Din Kültürü İnsan Akıllı ve İnanan Bir Varlıktır ÜNİTE 1 Evrende Bir Düzen Vardır Allah Vardır ve Birdir Çalışırım, Allah ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım İhlâs Suresi ve Anlamı İbadet

Detaylı

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 6... Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. a. Hücrenin temel kısımları için sadece hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI BELİRTKE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI BELİRTKE TABLOSU 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI Güneş Sistemi F.6... Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. F.6... Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş e yakınlıklarına

Detaylı

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 5.1. Sayılar ve İşlemler 5.1.1. Doğal Sayılar 5.1.2. Doğal Sayılarla İşlemler 5.1.3. Kesirler 5.1.4. Kesirlerle İşlemler: Toplama ve Çıkarma

Detaylı

ATAÇAĞ KOLEJİ 2018 BURSLULUK SINAVI

ATAÇAĞ KOLEJİ 2018 BURSLULUK SINAVI ATAÇAĞ KOLEJİ 2018 BURSLULUK SINAVI SINAVDA YER ALACAK DERSLER VE KONU İÇERİKLERİ 4.SINIF KONULARI 1. Mecaz,gerçek,terim anlam 2. Eş anlam, zıt anlam, sesteş 3. Sebep sonuç ilişkisi 4. Amaç sonuç ilişkisi

Detaylı

SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR

SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR 06 07 6.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı İmza Adı Soyadı 8 9 0 6 7 Ömer Askerden İmza 06-07 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU

Detaylı

Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler.

Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler. 1. ÜNİTE KAZANIMLARI (SAYILAR VE İŞLEMLER ) 1.Doğal Sayılarla İşlemler Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler. İşlem önceliğini

Detaylı

4. Deneme 15 Nisan. O.4.3 Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 3

4. Deneme 15 Nisan. O.4.3 Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 3 4. Deneme 5 Nisan O.4.3 Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 3 D.B.. Basit, türemiş ve birleşik fiillerin kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar. K..0 Konuşmasında

Detaylı

SİS 1 (KASIM 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

SİS 1 (KASIM 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 5. sınıf 1 Türkçe Anlama Okuduklarının konusunu ve ana fikrini/ana duygusunu belirler. 5. sınıf 2 Türkçe Anlama Okuduklarında yardımcı fikirleri belirler ve yardımcı fikirlerin ana fikri nasıl desteklediğini

Detaylı

KİPAŞ GİRİŞ SINAVI (KGS)

KİPAŞ GİRİŞ SINAVI (KGS) 4. SINIF DEYİMLER VE ATASÖZLERİ, BASİT, TÜREMİŞ, BİRLEŞİK KELİMELER, KONU BAŞLIĞI BELİRLEME, ANA FİKİR (METİNDE ANA FİKİR), ŞİİRDE ANA DUYGU, KARŞILAŞTIRMA BELİRTEN İFADELER AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ, ÜÇGEN, KARE,

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 5. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Doğal Sayılar Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. M5111 1 Doğal Sayılar Doğal Sayıları

Detaylı

Zaman ve kip çekimlerindeki bileşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.

Zaman ve kip çekimlerindeki bileşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 7. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Zarfları işlevlerine uygun kullanır. 1 11 Türkçe Metnin başlığını belirler. 2 12 Türkçe Metnin konusunu belirler. 3

Detaylı

4. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1

4. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1 4. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler: Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Eş Sesli Kelimeler:

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 15 EKİM 2018 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ

Detaylı

6. SINIF YARIYIL TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI

6. SINIF YARIYIL TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI 26 Ocak 2015 - Pazartesi SEVGİ / Deney / Sözcükte Anlam SEVGİ / Türkiye / Noktalama İşaretleri - Nokta SEVGİ / Türkiye / Sözcükte Yapı - Kök 1. ÜNİTE / DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER / Üslü Nicelikler / İşlem

Detaylı

Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 2 9

Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 2 9 4. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 1 8 Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası

Detaylı

ZAMBAK 6.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

ZAMBAK 6.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları ZAMBAK 6.Sınıf Din Kültürü ÜNİTE 1 Peygamber ve Peygamberlere İman İlahî Kitap ve İlahî Kitaplara İman Asr Suresi ve Anlamı Namaz Nedir ve Niçin Kılınır? Namazın Şartları Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet Günlük

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI, KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI, KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI OLAYLAR KİMLERİ NASIL ETKİLİYOR OLAYLAR KİMLERİ NASIL ETKİLİYOR OLGU VE GÖRÜŞÜ AYIRT EDİYORUM OLGU VE GÖRÜŞÜ AYIRT EDİYORUM ÇÖZÜM BULUYORUZ ÇÖZÜM BULUYORUZ 07-08 EĞİTİM

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı

Detaylı

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı) OKUL NET LİSTESİ ( sıralı) KATILIMLAR İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL MERKEZ 5. SINIF KURS DENEMESİ - Sıra Ö.No İsim Snf Türkçe Matematik Din Kül. Fen ve Tek. Sos Bil. Yab.Dil Toplam ler D Y

Detaylı

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan 4. Deneme 5 Nisan D. 2.4 Dinlediklerinin ana fikrini belirler. K. 2.3 Konuşmalarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. Y..7 Yazılarında yazım kurallarını uygular. Y..6 Yazılarında noktalama işaretlerini doğru

Detaylı

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı) OKUL NET LİSTESİ ( sıralı) KATILIMLAR İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL. SINIF KDS - Sıra Ö.No İsim Snf Türkçe Matematik Din Kül. Fen ve Tek. Sos. Bil. Yab.Dil Toplam ler D Y N D Y N D Y N D Y

Detaylı

3. SINIF 5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

3. SINIF 5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . SINIF TÜRKÇE DERSİ KZNIM TLOSU DERS SINIF ÖĞRENME LNI TÜRKÇE OKUM TÜRKÇE OKUM KZNIM Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında

Detaylı

5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-4 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-4 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ 5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-4 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Kuvvetin büyüklüğünü

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 20 KASIM 2018 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ

Detaylı

6. SINIF TATİL PROGRAMI

6. SINIF TATİL PROGRAMI 23 Ocak 2017 - Pazartesi SEVGİ / Deney / Sözcükte Anlam SEVGİ / Türkiye / Noktalama İşaretleri - Nokta KİŞİSEL GELİŞİM / Engellerimiz / Zamir (Adıl) KİŞİSEL GELİŞİM / Engellerimiz / Sözcük Hâlindeki Zamirler

Detaylı

3. Deneme 7 Mart. K.1.10 Konuşmasında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 1. K.1.11 Konuşmasında amaç-sonuç ilişkileri kurar. 1

3. Deneme 7 Mart. K.1.10 Konuşmasında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 1. K.1.11 Konuşmasında amaç-sonuç ilişkileri kurar. 1 K..0 Konuşmasında sebep-sonuç ilişkileri kurar. K.. Konuşmasında amaç-sonuç ilişkileri kurar. Y..7 Olayları / bilgileri sıraya koyarak anlatır. Y.. Yazım ve noktalama kurallarına uyar. Y..0 Yazıya, konuyla

Detaylı

Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.

Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar. 5. SINIF MATEMATİK Konu Kazanım Adı Kod Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. M.5.1.1.1. 2 18 Eylül - 22 Eylül Doğal Sayıları İnceleme En

Detaylı

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 6. sınıf seviyesinde öğrencilerden, canlıyı oluşturan temel yapı birimi ve diğer yapılarla ilişkisi, bazı sistemlere ait yapı ve organlar, bitki ve hayvanlardaki

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 17 ŞUBAT 2019 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ

Detaylı

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur.

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 2 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder.

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu ğ Anlama Farklı düşünmeye e yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.

Detaylı

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ Eş Sesli Sözcükler Şiir Yorumlama Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Zıt Anlamlı Sözcükler 5N 1K Hikâyenin

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 22 ARALIK 2018 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT

Detaylı

sunu Değerli Zümrelerimiz ve Sevgili Öğrenciler,

sunu Değerli Zümrelerimiz ve Sevgili Öğrenciler, sunu 978-605-2018-38-5 Değerli Zümrelerimiz ve Sevgili Öğrenciler, Yazar Ahmet SAĞDIÇ Sinan SARITAŞ Redaksiyon Mehmet SÜSLÜ Dizgi - Tasarım Çanta Yayıncılık Tasarım Atölyesi Grafik - Kapak Çanta Yayıncılık

Detaylı

2014 / SINIF DENEME SINAVI FORMATI

2014 / SINIF DENEME SINAVI FORMATI DENEME SINAVI FORMATI MYS DENEME SINAVI Soru dağılımı Türkçe 16 Türkçe 16 Matematik 16 Matematik 16 Fen Bilimleri 16 Fen Bilimleri 16 Sosyal Bilgiler 16 Sosyal Bilgiler 16 Din Kültürü ve Ahlak 16 Din 16

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe 2. sınıf 2 Türkçe 2. sınıf 3 Türkçe 2. sınıf 4 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduğunu Anlama Okuduğunu Anlama Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

6. SINIF TATİL PROGRAMI

6. SINIF TATİL PROGRAMI 25 Ocak 2016 - Pazartesi SEVGİ / Deney / Sözcükte Anlam SEVGİ / Türkiye / Noktalama İşaretleri - Nokta SEVGİ / Türkiye / Sözcükte Yapı - Kök 1. ÜNİTE / Doğal Sayılarla İşlemler / Üslü Nicelikler 1. ÜNİTE

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 8. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 8. sınıf 2 Türkçe 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Kelimeler arasındaki

Detaylı

5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-5 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-5 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ 5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-5 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. (Öznel-nesnel ifadeler) Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

PESA-1 (05.11.2014) - İlkokul Konu Dağılımları SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

PESA-1 (05.11.2014) - İlkokul Konu Dağılımları SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu Anlama Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 2. sınıf 2 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu Anlama Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 2. sınıf 3 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme Yazısına uygun başlık belirler. 2. sınıf 2 Türkçe 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 2. sınıf 3

Detaylı

4. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

4. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı 4. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe (3. Sınıf) Matematik (3. Sınıf) Okuduğunu Anlama: 3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

Detaylı

3. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1

3. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1 3. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Hayat Bilgisi Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Eş Sesli Kelimeler:.

Detaylı

D.4.2 Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 1

D.4.2 Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 1 . Deneme 3 Kasım D.4. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. D.4. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT..! 28.04.2017 TARİHİNE KADAR KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZİ TARAFIMIZA BİLDİRİNİZ. 2. SINIF 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE

Detaylı

Kazanım Değerlendirme / 4. SINIF / EĞİTİM YILI

Kazanım Değerlendirme / 4. SINIF / EĞİTİM YILI / 2015-2016 EĞİTİM YILI TÜRKÇE KONULAR ALT KONU BAŞLIKLARI 1 2 3 4 2. Okuduğunu Anlama 3. Anlam Kurma 3. OKUMA 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Yazma Kurallarını

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI 2. SINIF 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE 5N 1K Onluk ve Birlikler Fiziksel Özelliklerimiz Words Paragrafın Konusu Deste ve Düzine Yeteneklerimiz

Detaylı

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . TÜRKÇE İ TABLOSU ÖĞRENME ALANI A B TÜRKÇE OKUMA Metne ilişkin sorulara cevap verir. 1 TÜRKÇE OKUMA Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir. 2 9 TÜRKÇE OKUMA Metnin konusunu belirler. 3 10 TÜRKÇE

Detaylı

KE YT 6. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER

KE YT 6. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER Ürün Detaylar 03-04 KE00-06.0YT YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI 53 Ürün Detaylar 03-04 // 6. S n f Program - Türkçe // Kazanım Alanı Test KE00-06.0YT0 TÜRKÇE Söz Varlığını Zenginleştirme Metni

Detaylı

Cevap Anahtarı TÜRKÇE. 1. Tema. 2. Tema. 3. Tema Sınıf. Sözcük Anlamı. Test 1 1-A 2-D 3-C 4-C 5-A 6-B 7-D 8-C 9-B 10-B 11-C 12-C 13-A

Cevap Anahtarı TÜRKÇE. 1. Tema. 2. Tema. 3. Tema Sınıf. Sözcük Anlamı. Test 1 1-A 2-D 3-C 4-C 5-A 6-B 7-D 8-C 9-B 10-B 11-C 12-C 13-A Cevap Anahtarý TÜRKÇE 1. Tema Sözcük Anlamı Test 1 1-A 2-D 3-C 4-C 5-A 6-B 7-D 8-C 9-B 10-B 11-C 12-C 13-A Test 2 1-B 2-B 3-A 4-B 5-D 6-C 7-B 8-A 9-B 10-D 11-D 12-C 13-C Test 3 1-D 2-B 3-A 4-A 5-A 6-D

Detaylı

5. Sınıf Sınav Soru Dağılımları

5. Sınıf Sınav Soru Dağılımları 5. Sınıf Sınav Soru Dağılımları Matematik: *Doğal sayılar(üslü sayılar dahil) *Zaman ölçümü, tablo ve grafikler, geometrik *Kavramlar (açılar dahil) *Çokgenler, üçgen ve dörtgenler Sosyal Bilgiler: Ünite:2)

Detaylı

7. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

7. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı 7. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Türkçe (6. Sınıf) Matematik (6. Sınıf) Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme:. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 2010-2011 Yayın Planı 2010-2011 İÇİNDEKİLER 1- Yaprak Testler 2- Kitaplar Ödev Kitapçıkları Soru Bankaları Etkinliklerle Konu Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol

Detaylı

2010 / SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI FORMATI

2010 / SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI FORMATI 6. SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI FORMATI 6. SINIF SBS (SEVİYE BELİRLEME SINAVI) Dağılımı Türkçe 19 Türkçe 19 Matematik 16 Matematik 16 Fen ve Teknoloji 16 Fen ve Teknoloji 16 Sosyal Bilgiler 16 Sosyal

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 5. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Doğal Sayılar Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. M5111 1 Doğal Sayılar Doğal Sayıları

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU 4. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLAR

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU 4. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLAR 4. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLAR Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. Fosillerin oluşumunu

Detaylı