Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği"

Transkript

1 Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu, Eğitim ve Bilim adına kurulan Kamu yararına oluşturulan Türkiye nin ilk ve tek Federasyonu'dur. Tüm Eğitim Çalışmaları, Konferans, Seminer, Sempozyumlara destek verme gücüne sahiptir. İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlığa bağlıdır. Alanında uzman eğitmen kadrosuyla çalışır. Ücretsiz ya da Ücretli Uluslararası Akrediteli Sertifikalı Eğitim Programları düzenler; minimum maliyet prensibiyle çalışır. Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu, olarak, hazırladığımız Paket Eğitim Programımızla ilgili detaylı bilgiler, eğitim programlarımız ve bilgilerimiz ekte sunulmuştur. Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dilerim. SUREKDER Yön. Kurulu Bşk Banu BERDAN EK-1: Özgeçmiş. EK-2: Temel Kalite Yönetimi Eğitimi. ISO 9001:2008 KYS İÇ TETKİKÇİ Eğitimi. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi. ISO Çevre Yönetim Sistemi. OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği. ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi. Entegre Yönetim Sistemi. Stratejik Yönetim. EK-3: EK-4: Kişisel Gelişim Temel Eğitimi. NLP ve NLP Teknikleri. Beden Dili, Motivasyon, Hedef Belirleme, Zaman Yönetimi.. Hipnozla Algı Transları. Eğitimlerimizden Kareler

2 EK 1: Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu SÜREKLİ EĞİTİM VE KALİTE DERNEĞİ Tüm Türkiye de "Önce insan memnuniyeti" diyerek yola çıkan insan odaklı kuruluşumuz, kuruluşundan bu yana kaliteden ödün vermeden büyüyerek yoluna devam eden lider bir kuruluştur. Bu gelişmesini vizyonuna, misyonuna ve temel değerlerine borçludur. Üniversitelerdeki eğitimlerle Konya Merkezli Tüm Türkiye de Üniversitelerin çözüm ortağı olduk. Üniversitelerde Eğitim Kalitesini artırma, Eğitime Destek amacıyla Günümüz Yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerimizin iş hayatına hazırlama amacıyla, Tüm Türkiye'de Çözüm ortağı olduk. Misyonumuz: Kalite Yönetimini ön planda tutarak yaşam boyu öğrenme sürecini etkin kılmak için yükseköğretim eğitiminine devam eden tamamlayan öğrencilere ve bireylere, özel sektör, Kamu kurum ve kuruluşlarına her biri farklı dallarda alanında uzman eğitim kadrosuyla ülke çapında eğitim faaliyetlerine devam ederek, bilgi üretmeyi, ülkesine hizmet etmeyi kendine görev edinmiş, kendisini ve çevresini tanıyan tanımlayan ve yönlendirebilen bir nesil oluşturulmasına destek vermek, toplumsal kalkınmayı hızlı bir şekilde sağlamaktır. Vizyonumuz: Üniversitelerde başlattığımız değişim hareketini ülkemiz çapında üretim ve hizmet sektörüne dahil edebilmek, Eğitim sistemlerimizi Tüm Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Özel sektöre entegre edebilmeyi amaç edinen Sürekder, eğitim kalitesinin artmasıyla üretim ve hizmetin kalitesinin ivmeli bir şekilde arttırılabildiğini, toplumsal gelişme ve yükselişin birey bazından başlanarak gerçekleştirilebilir olduğunu kanıtlayabilmektir.

3 EK 2: EĞİTİMİN ADI: Temel Kalite Yönetimi Eğitimi Neden ISO-9001:2008 KYS Belgelendirme ve Eğitimleri? Gelişen ve değişen Dünya da en büyük sorunlardan biri İşsizlik. Sadece diploma ya da İngilizce bilgisiyle iş bulmanın imkânsız hale geldiği günümüzde, işverenlerin beklentileri de arttı. İş ilanlarını incelediğimizde görüyoruz ki artık Uluslar arası Standartlar (ISO) hakkında bilgisi olan kişiler, işverenler tarafından tercih nedeni oluyorlar. Siz de rakiplerinizin bir adım önüne geçmek, tercih edilen olmak, CV nize önemli sertifikalar katmak istiyorsanız, sizi kariyerinize yatırım yapmaya davet ediyoruz. Kimler Katılmalı: Yönetim Sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler ve kariyer yapmak isteyenler (Tüm bölümlerden), Şirketlere danışmanlık ve ISO planlamaları yapmak ve bu şirketlere yaptığı planlamalardan büyük oranda gelir elde etmek isteyenler, Tüm Enstitüler ve Üniversite öğrencileri Herkes için kariyer fırsatı tanıyan Baş Denetçi ve İç Denetçi unvanlarını almak istiyorsanız bu Temel Eğitimleri almış olmalısınız. Eğitimlerimiz, çalışan/ mezun/ öğrenci herkese açıktır. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001; Tüm çalışanların kalite bilincinde ve kalifikasyonunda artış sağlanır. ISO 9001; Uygulayan kuruluşların piyasadaki itibarında artış sağlanır. ISO 9001; Pazarlama faaliyetlerinde gerçekleştirilen iyileştirme ile rakiplere göre farklılık sağlanır ISO 9001; Kuruluşun uluslararası geçerliliğe sahip bu kalite belgesi ile dış pazarlarda var olabilmesi sağlanır. ISO 9001; Şikâyetlerin çözümlenmesi ile müşteri memnuniyetinde artış sağlanır. ISO 9001; Müşteri beklentilerinin öğrenilmesi ve karşılanması ile müşteri sadakatinde artış sağlanır. ISO 9001; Girdi kalite kontrol, proses kalite kontrol ve son ürün kalite kontrollerinin etkin olarak yapılması sağlanır

4 ISO 9001; Tedarikçilerin seçimi ve değerlendirilmesi ile girdi kalite kontrolünde karşılaşılan sorunlar en aza indirilir. ISO 9001; Kuruluşun organizasyon el yapısının oluşturulması ve kuruluş içi yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ve uygulanmasında kolaylık sağlanır. ISO 9001; Kuruluşta gerçekleştirilen her bir faaliyetin etkin dokümantasyon altyapısı ile standartlaştırılması sağlanır. ISO 9001; Kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması ile yasal şartların ve müşteri şartlarının karşılanması sağlanır. ISO 9001; Geleceğe yönelik stratejilerin oluşturulması için toplanan veriler istatistiksel metotlarla değerlendirilir ve etkin kararlar alınması sağlanır. ISO 9001; Gerçekleştirilen iç ve dış tetkiklerle iyileşmeye açık noktaların belirlenebilmesi sağlanır. OHSAS (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS 18001; Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili olarak, İSG risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için riskleri yok etmek veya en aza indirmek üzere bir İSG yönetim sistemi oluşturmak, OHSAS 18001; Bir İSG yönetim sistemini kurmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmek, OHSAS 18001; Kuruluşun beyan ettiği İSG politikasına uygunluk konusunda kendine güvence sağlamak, OHSAS 18001; Bu uyumu başkalarına göstermek, OHSAS ;Kuruluşun İSG yönetim sisteminin bir dış kuruluş tarafından belgelendirilmesini / tescilini sağlamak, OHSAS ;Bu standardın şartları ile uyumun sağladığını tayin ve bu durumu karmaşıklığı gibi faktörlere bağlı olmaktadır. İSG ile ürün ve hizmet güvenliğinden ziyade iş sağlığı ve beyan etmek. ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 22000; Bir gıda güvenlik sistemi planlayarak, uygulayarak, sürdürerek ve gerektiğinde güncelleyerek ürünleri kullanım amacına göre tüketici için güvenli hâle getirmek, ISO 22000; Kanuni ve düzenleyici gıda güvenliği gereksinimlerine uygun olduğunu göstermek, ISO 22000; Müşteri gereksinimlerini değerlendirmek ve değer vermek, tüketici memnuniyetini artırmak için gıda güvenliği ile ilgili tüketici gereksinimlerinde iki taraflı uyumun olduğunu göstermek,

5 ISO 22000; Gıda güvenliği ile ilgili konularda, gıda zincirinde yer alan tedarikçi, müşteri ve ilgili birimler ile etkin bir iletişim kurmak, ISO 22000; Kuruluşun gıda güvenliği politikasına uyduğunun garantisini vermek, ISO 22000; Kuruluşun konu ile ilgili gruplara uyumluluğu göstermek, ISO 22000; Bir dış kuruluştan gıda güvenliği yönetim sisteminin sertifikasyonu veya tescili için çalışmak ya da bu uluslararası standarda uyumluluğunu beyan etmek veya kendi değer biçmek. ISO Çevre Yönetim Sistemi ISO ile Çalışanların çevre bilincinin geliştirilmesi sağlanır. ISO ile Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması sağlanır. ISO ile ; Çevresel performansın artırılması sağlanır. ISO ile ; Uluslararası rekabette itibar ve avantaj sağlanır. ISO ile ; Kaynak kullanımının düşürülmesi ile masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması sağlanır. ISO ile Acil durumlara ve kazalara karşı hazırlıklı olunması ve kayıplarla sonuçlanan olayların azaltılması sağlanır. ISO ile; Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması sağlanır. ISO ile ; Enerji tasarrufu sağlanır. ISO ile; Yasal şart olan izin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması sağlanır.

6 ISO EĞİTİMİNİN YARARLARI NELERDİR.? Çalışanların kalite ve müşteri memnuniyetinin önemi konusundaki bilinç düzeyinde artış sağlanması Kuruluş imajının güçlenmesi Rakiplere göre farklılık yaratarak rekabet gücünün arttırılması Uluslararası geçerliliğe sahip bir belgeye sahip olunması ve bunun getirdiği ticari avantajlardan faydalanma Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması Kuruluş içi üretim ve hizmet proseslerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, hatalarda azalma sağlanması Kuruluş içi görev, yetki ve sorumlulukların netleştirilmesi Faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (altyapının) oluşturulması Faaliyetlerin daha iyi planlanması, problemlerin daha hızlı çözülmesiyle etkin bir yönetim sağlanır. Çalışanların moral ve iletişiminde iyileşme sağlanır. Kaynakların daha verimli kullanılmasıyla hizmetlerde verimliliğin artması sağlanır. Üst yönetime kolay ve etkili bir yönetim modeli sağlar. Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması

7 EK 3: EĞİTİMİN ADI: Kişisel Gelişim Temel Eğitimi Eğitim Temel Konuları: NLP ve NLP Teknikleri Motivasyon, Stres Yönetimi, Zaman Yönetimi, Beden Dili, İletişim Dilleri Hipnozla Algı Translarını Açma, Nefes Teknikleri, Hipnoz Uygulamaları EĞİTİM HEDEFLERİ: Karşılıklı iletişimin öneminin gittikçe arttığı iş ortamında, katılımcıların daha etkili iletişimci olabilmeleri adına, hayatın vazgeçilmez bir parçası olan iletişimi doğru gerçekleştirebilmelerini sağlayabilmek. İnsan ilişkilerini sağlam temellere oturtmak için gerekli bilgi ve becerileri elde etmelerini sağlamak. Söylenenlerin/yapılanların gücünü ve etkisini artırarak tarafların daha iyi işbirliği kurmasını sağlamaktır. NLP; yöntemleriyle zihindeki tüm olumsuzlukları olumluya dönüştüren, kişiyi hedefine odaklayan ve başarıya taşıyan bir programdır. Bireyin şu anda yaşadığı sorun ne olursa olsun; NLP (Neuro Linguistic Programming), öğrencinin mevcut durumundan istediği duruma ulaştırmayı amaçlayan; zihinlerindeki engelleri kaldırarak, hedeflerine odaklayan ve başarıya taşıyan, ayrıca bireyin kendi mükemmelliğine ulaşmasını sağlayan değişim ve gelişim sanatıdır. Bu eğitim, katılımcıları NLP teknikleriyle mevcut durumlarından istedikleri duruma ve kendi mükemmelliklerine ulaştırmayı hedefler.

8 EK 4: Eğitimlerimizden Kareler

9

10

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ

YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ 50 yıldır, Yeşil Bülten serisinde John Deere'in iş yapma biçimi açıklanmakta ve değerlerini uygulamaya geçirmektedir. Bültenler, uzun süreli misyonumuzu veya hayatları toprağa

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU

BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU 2011 2 PharmaVision GRI Performans Göstergeleri İÇİNDEKİLER * 3.1/3.2./3.3/3.4/3.5/3.6/3.12 Sunuş 3 1.1/4.12/4.19 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 4 2.6/2.7/2.8 PharmaVision

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

Mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ve istihdam ile ilişkisinin güçlendirilmesi konusunda önerilebilecek düzenlemeler şöyledir:

Mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ve istihdam ile ilişkisinin güçlendirilmesi konusunda önerilebilecek düzenlemeler şöyledir: TS/SKD/EG/10-08 16.06.2010 YOİKK MESLEKİ EĞİTİM ALT KOMİTESİ NİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN YAYGINLAŞTIRILMASINA VE KALİTESİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMASI İÇİN İLETİLEN TÜSİAD GÖRÜŞ METNİ DURUM ANALİZİ,

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1869-1894 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Yükseköğretim Kurumlarının

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

Sağlık kurumları için verilecek eğitimlere ait konu başlıkları

Sağlık kurumları için verilecek eğitimlere ait konu başlıkları S.no DERSİN ADI SÜRESİ İÇERİK ÖĞRENME ÇIKTILARI 1 Sağlık Kurumlarında Kök Neden Analizi ve FMEA 2 Gün o Hastanelere Kök Neden Analizi (KNA) Klinik Kalite/Kalite iyileştirme prensipleri Sağlıkta KNA teorileri

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seyhan KANTEMİR KEPİL MPM Uzmanı Denizli, 2010 İçerik Organizasyon Kavramı İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Kapsamı Personel Biriminden İnsan Kaynakları Birimine

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org STRATEJİK PLANLAMA SUNUMUN İÇERİĞİ STRATEJİK PLANLAMA NEDİR? Stratejik planlama; Bir işletmenin amaç ve misyonuna uygun yönetimsel kararlarını uygulamak için gerekli faaliyetlerin bütünüdür (Steiner, 1979)

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Rapor Dönemi : 01.01.2015 31.03.2015 Tescilli Şirket Adı : ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Tescil

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KARAR 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı