TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ"

Transkript

1 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ Amaç ve Hedef Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Başkanlığımız bünyesinde etkin ve verimli bir alt yapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Doküman/belge kaybının ve tahrifatının önlenerek güvenliğinin sağlanması, izlenebilmesi ve geçirdiği evrelerin elektronik ortamda takip edilebilmesi, yetki dâhilinde sorgulanabilmesi ve paylaşımı, arama ve işleme sürelerinin azaltılarak verimliliğin arttırılması, iş süreçleri bazında analizler yapılarak gerekli görülen iş ve süreç optimizasyonlarının gerçekleştirilmesi, doğru bir yedekleme politikası ile kurumsal belgelerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda saklanması temel hedeflerdir. 1. Genel Şartlar 1.1. İşbu şartname kapsamında oluşturulacak E-DYS, TSE sayılı standart içeriğine uyumlu olacaktır Sistem Web tabanlı ve sınırsız kullanıcılı olarak inşa edilecek olup merkezi Türkiye Barolar Birliği Sunucuları bünyesinde olacaktır Kullanıcı sayısı ve aynı anda çalışacak istemci sayısı üzerinde idari birim bazında ya da sistem genelinde herhangi bir kısıtlama olmayacaktır Uygulama Türkiye Barolar Birliğini nin temin edeceği donanım üzerinde çalışacaktır Teklif edilecek uygulama, Türkiye Barolar Birliği nin kullanmakta olduğu kurumsal ağ ve donanım altyapısı üzerinde çalışacaktır. Mevcut sistemlerin garanti şartlarının bozulmaması, yeni sistemlerin öncekilerle uyumlu olması, bütünlüğünün korunması ve standartların devamının sağlanması için YÜKLENİCİ gerekli tüm tedbirleri alacaktır. YÜKLENİCİ, mevcut sistemlerde yapacağı tüm değişikliklerde Türkiye Barolar Birliği nin onayını alacaktır. Aksi halde doğabilecek tüm maddi ve manevi zararlardan kendisi sorumlu olacaktır. 2. Temel Yapı 2.1. Türkiye Barolar Birliği nin mevcut işleyişindeki temel mantık değiştirilmeden daha ergonomik ve kolay, elektronik ortamda işlevini sürdürecek bir doküman yönetim yapısı kurulmalıdır. Kurulacak yapı aşağıda belirtilen 3 katmandan (modül) oluşmalıdır; 3. DOKÜMAN, EVRAK ve ARŞİV YÖNETİMİ 3.1. Sistem tamamen WEB tabanlı bir yapıda olacak ve sisteme kullanıcılar tarafından erişim WEB tabanlı ara yüzlerle sağlanacaktır. Kullanıcılara ayrıca yazılım yüklenmesi ve bakımı gibi bir yönetim yükü aşağıda belirtilen istisnai durumlar hariç olmayacaktır. Sisteme erişim Internet Explorer, Chrome, Firefox gibi sıklıkla kullanılan tarayıcıların son sürümlerine göre güncellenecektir E-DYS, veri tabanı olarak Microsoft Sql Server i kullanacaktır 3.3. Windows Server 2008 R2 x64 işletim sistemi üzerinde de çalışabilmelidir Yazılım.NET programlama dili ile yazılmış olacaktır Teklif edilecek E-DYS yükleneceği sistemin donanım özelliklerindeki değişikliklerden (CPU sayısının artması gibi) etkilenmeden, aynı şekilde sorunsuz çalışmaya devam edecektir.

2 3.6. Yüksek yüklerde (fazla kullanıcının eş zamanlı erişimi, sorgulama, doküman alımı vb.) ölçeklenebilir bir sisteme sahip olmalı, donanım ve yazılım düzenlemeleri ile ölçeklenebilmelidir E-DYS modüler yapıda olacak, yeni modüllerin sistemle bütünleştirilmesi kolayca yapılabilecektir E-DYS içindeki dokümanlar otomatik olarak numaralandıracak, sistem içinde doküman numaralarının yeniden kullanımını önleyecek mekanizmalar olacaktır Doküman kayıt işlemi sırasında dokümanın alacağı sayı TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ nin resmi yazı numaralandırma standartlarına uyacaktır E-DYS birden fazla doküman kayıt merkezinin tanımlanabilmesine, etkileşimli fakat birbirinden bağımsız çalışabilmesine olanak sağlayacaktır. Tüm doküman kayıt merkezleri için numaralandırma ortak tek bir sayaç üzerinden yapılacaktır, ihtiyaç halinde doküman kayıt bilgileri üzerinde ek sayaçlar tanımlanabilecektir Gelen fiziksel evrakın elektronik evrak ile dolaşması zorunlu olduğunda, eşzamanlı (senkronize) dolaşımı ve işlem görmesi sağlanacaktır. Fiziksel evrak kişilere zimmetlenebilecek ve izlenebilecektir E-DYS kullanıcısına iş akışları içerisinde bulunan dokümanın durumlarını görüntüleyebileceği bir kullanıcı arayüzü sağlayacaktır. E-DYS kullanıcısı, bu arayüz üzerinden, dokümanın geçtiği ve bulunduğu durumları listeleyebilecek ve akışı grafik olarak da görüntüleyebilecektir. Bu gösterimde dokümanla ilgili tüm süreç bilgileri görülebilecektir Sistem içerisinde gelen işlerin çoklu havale edilebilmesi mümkün olacaktır Sistemde bir kişi, bir başka kişiye vekâlet verebilecektir. Vekil olan personel, vekil olduğu personelin işlem bekleyen dokümanlarını görebilecek, onun yerine işlem yapabilecektir. Sistem tarihçesinde doküman, vekil olunan personelin işlem kuyruğunda bulunacak ama işlem yapan personelin vekâleten işlem yaptığı görülecektir. Vekâlet veren kullanıcı, verdiği vekâletin hangi tarihe kadar geçerli olacağını belirleyebilecektir Kullanıcının vekâlet vermiş olduğu kullanıcıları listeleyebilmesi, hangi tarihte ve hangi nedenle vekâlet verdiğinin görebilmesi sağlanacaktır Akışlar içerisinde koşullar (standart dosya planı, geldiği yer, konusu vb.) tanımlanabilecektir Akış içerisinde, sistem yöneticisi tarafından sistem dışındaki bir işi yerine getirecek görevler de atanabilmelidir İş akışı görevleri kullanıcı veya rol bazlı atanabilmelidir Onay basamaklarında şifre kontrolü veya Elektronik veya Mobil İmza kullanımı mümkün olmalıdır E-DYS evrak akış şablonlarını yapılandırırken organizasyon şeması ve kadro unvanı bilgilerinden yararlanacaktır. Evrak akışları, standart dosya planı konularına göre ayrıştırılarak hazırlanabilen imza ve dağıtım planları üzerinden gerçekleştirilebilmelidir. İmza planları farklı kullanıcılar için çeşitli imza süreçleri (paraf, koordine, imza, onay, olur, vb.) ile hazırlanabilmelidir E-DYS kullanıcısı, organizasyon şeması ve kadro unvanı bilgileri üzerinden evrak üzerinde kimlerin hangi amaçla (paraf/koordine/onay vb.) işlem yapabileceği bilgisini görebilecektir. Gerektiğinde birden fazla organizasyon hiyerarşisi tanımlanabilmelidir. Kullanıcılar farklı organizasyonlarda farklı görevler alabilmelidir. Her kullanıcının bulunduğu organizasyondaki görevine bağlı olarak, evrak havaleleri, gelen evraklar, evrağın imzaya sunulması, vb. evrak

3 işlemleri, kullanıcının bulunduğu organizasyondaki görevine bağlı olarak gerçekleştirilmelidir Evrak üzerinde yetkisi bulunan E-DYS kullanıcısının organizasyon şemasında kendi biriminde hiyerarşik olarak üstünde yer alan kullanıcılar doküman üzerinde görüntüleme hakkına sahip olacaktır Doküman ve elektronik formlar ile iş akışı başlatılabilecektir Sistem içinde şablon dokümanlar, yönetmelikler, talimatlar vb. ayrıca saklanabilecektir Kurumsal Elektronik postalar sisteme doğrudan doküman olarak kaydedilebilecektir Birden fazla birime dağıtılacak tek tip dokümanlar, başlıkları değişmek sureti ile sistem içerisinde çoğaltılabilecektir E-DYS hiyerarşik (sıradüzensel) dağıtım işlevine sahip olmalıdır. Bir birimden diğer bir birime gönderilecek evrağın dağıtım süreci, gerektiğinde Kurumun hiyerarşik örgüt yapısını takip edebilecek şekilde sınırlandırılabilmelidir E-DYS kendi bünyesinde bir metin editörüne sahip olacaktır Sistem seri iş akışlarını destekleyecektir. Onay aşamasında Red edilen veya değişiklik yapılan işlem daha sonraki aşamaya geçmeyecek ve başlatana ya da iş akışının niteliğine göre bir önceki adıma geri dönecektir E-DYS faks sunucu yazılımı ile birlikte teslim edilecektir. Faks sunucuya gelen fakslar E-DYS tarafından otomatik olarak alınacak ve geldiği numaraya göre önceden belirlenen ilgili kullanıcılara yönlendirilecektir. E-DYS içerisinden faks sunucusu aracılığıyla faks gönderimi yapılabilecektir. Garanti süresi içerisinde TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ nin talebi doğrultusunda faks sunucu yazılımının entegrasyonu sağlanarak çalışır halde teslim edilecektir E-DYS, TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ bünyesinde kullanılan mevcut sistemler ve yazılımlar ile entegrasyon sağlayabilecektir. İleride sistemlerden birinin çıktısı gerektiğinde diğer sistemin girdisi olarak kullanılabilecektir. Bu nedenle sistem web servislerini destekleyecek ve bu yolla diğer sistemlerle entegre olacaktır. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ nin mevcut yazılımlarından en az iki adet çıktının E- DYS ye girdi olarak entegrasyonu sağlanacaktır Bilgi girişi, kullanıcının yanlış bilgi girmesini önlemek, kolay kullanımı sağlamak amacıyla, mümkün olan alanlar için, kodlanmış veya standart hale getirilmiş bilgilerden tamamlama fonksiyonu ile girilebilecek şekilde yapılacaktır. Yazılımda oluşabilecek kullanıcı hatalarını önleyecek şekilde uyarı mekanizmaları bulunacaktır Kullanıcı arayüzü, kullanıcının kendine gelen işlerin hangi durumda olduğunu gösterir yapıda olacaktır E-DYS içeri al, dışarı al, gibi standart özellikleri barındıracaktır. İçeri ve Dışarı alma fonksiyonuna ek olarak dokümanlar farklı amaçlarla sistem dışına da kopyalanabilecektir. Bir doküman değiştirilmek üzere kullanıcı tarafından kendi üzerine alınmışsa, diğer kullanıcılar o dokümanı sadece görüntülemek için açabilecektir E-DYS'deki tüm mesajlaşmalar E-DYS ile bütünleşik bir mesajlaşma sistemi üzerinden yapılacaktır Taranan evrakın sisteme aktarılması amacıyla Türkçe karakterleri de çevirme yeteneğine sahip Optik Karakter Tanıma (Optical Character Recognition-OCR) özelliği olacaktır. Bu yazılım tarama programı modülü ile entegre çalışacaktır.

4 3.37. Diğer kurum ve kuruluşların veya vatandaşların internet üzerinden evrak takibi yapmasını sağlamak için ayrı bir web arayüzü tasarlanacak, bu arayüz sistemle entegre çalışacaktır. Evrak sahibi kendisine verilecek yetki dâhilinde evrak takibini bu web ara yüzü üzerinden yapabilecektir Sistem yöneticisi E-DYS ile ilgili tam yetkili kullanıcılar ile diğer kullanıcıların tüm tanımlamalarını yapabilecektir Tarayıcıdan sisteme veri girişi yapılacak ve OCR işlemi gerçekleştirecek terminal sayısı sınırsız olacaktır Tarayıcıdan sisteme veri girişi E-DYS Yazılımı ara yüzleri ile yapılacaktır, farklı bir yazılım kullanılmayacaktır Birimlerin ve personelin performansı ölçülebilecektir. Performans değerlendirme raporlarına yalnızca yetkiler dahilinde ulaşılabilecektir Tanım bilgilerinin (parametrelerin) yönetimi Yönetim Modülü aracılığıyla yapılabilecektir Veri girişi sırasında veri tutarlılığının bozulmasını engelleyecek önlemler olacaktır. İstenilen alanlar için girilmesi gereken değerleri içeren değer kümeleri görüntülenecek ve bu kümeler haricindeki değerlerin alana girişine izin verilmeyecektir Sistemde kullanılacak ara yüz tasarımında aşağıda belirtilen temel esaslara uyulmalıdır: Uygulama, kullanıcının anlayış ve beklentilerini karşılamalı, Uygulamadaki bileşenler (form ve nesne stilleri, tasarımı vb.) uygulama içinde ve diğer yaygın uygulamalarla uyumluluk arz etmeli, Yapısal olarak farklı seviyedeki kullanıcıların rahat kullanımına imkân vermeli ve kendi içinde bazı özelleştirme araçları sunmalı, Hata mesajları ve geri beslemeler, doğru, bilgilendirici ve yönlendirici olmalıdır. 4. İş Süreçleri 4.1. Tanımlanan iş akışları şablon olarak kaydedilebilmelidir. İş akış şablonlarının tanımlanabildiği ve değiştirilebildiği bir iş akışı, web üzerinden herhangi bir uygulama yüklemeye gerek kalmadan tasarlanmış bir ara yüz ile sağlanacaktır İş akışlarının tanımlanabilmesi için gerekli modül yazılımın bir parçası olarak teslim edilmelidir İş akışı tanımlayabilecek kullanıcı sayısında sınırlama olmayacaktır İş akışı içerisinde gerçekleşen işlemler ile ilgili bilgiler belgeye ait tarihçe olarak kayıt edilecektir E-DYS de dokümanın tarihçesi izlenebilecek ve dokümanın hangi yolu izlediği sorgulanabilecektir. İzlenen yol bütün detayları ile anlaşılır şekilde gösterilebilecek ve akış sırasında yazılan notlar yetkisi olan kullanıcılar tarafından görüntülenebilecektir E-DYS, kullanıcısına yetkileri dâhilinde dağıtım işlemini hazırlanmış dağıtım planlarını kullanmadan, manuel başlatmak için de bir kullanıcı arayüzü sağlayacaktır. Bu dağıtım işlemi sırasında kullanıcı, dokümanın hangi birimlere/kişilere hangi amaçla gönderilmesi gerektiğini tanımlayabilecektir Herhangi bir sebeple görevi başında olmayan (izin, rapor, görevlendirme vb.) kullanıcı, yerine vekalet edecek kişiyi sistem üzerinde belirlediğinde kullanıcının kayıtlı olduğu tüm rotalarda vekalet işlemi otomatik olarak geçerli olacaktır.

5 5. İş Akışı Başlatma 5.1. İlgili dokümanlar seçilerek, doğrudan bir iş akışı başlatılabilmelidir Arama ekranlarından çeşitli kriterlerle arama gerçekleştirilerek sonuçta istenen dokümanlara ulaşılması ve akışlara dahil edilmesi sağlanabilmelidir İş akışlarının adı, başlama notu, önceliği, ait olduğu kategori gibi özellikleri, başlatma sırasında verilebilmelidir Sadece bir not yazılarak iş akışı başlatılabilmeli ve daha sonra görevlere göre dokümanlar sisteme katılabilmelidir İş akışlarına sadece okunur dokümanlar da katılabilmeli bu dokümanların referans olarak kullanılması sağlanabilmelidir Yayımda olan dokümanlar gibi, kayıtlı dokümanların da akışlara dahil edilmesi mümkün olmalıdır. 6. İş Akışı Takibi 6.1. Her kullanıcı, kendine gelen görevleri "Gelen işler" ekranından takip edebilmeli ve bu ekrandan gelen görevle ilgili önem derecesi, kendinden önceki kişilerin görüşleri vb. temel bilgilere kolayca erişebilmelidir İş akışlarının basamaklarına ilişkin, varsa tanımlanan, göreve başlama ve bitirme eşikleri aşılması durumunda, yöneticilerin haberdar olması, farklı basamak veya kişilere gitmesi sağlanabilmelidir Sistem, doküman üzerinde belirlenen zamanda işlem yapılmaması halinde ilgili kişilere E-DYS ye ilk girişinde ve kayıtlı e-postasına uyarı mesajları gönderebilecektir. Uyarı limitleri yönetim modülünden değiştirilebilecektir Doküman gönderildiğinde son işlem tarihleri atanabilecektir. Sistem son işlem tarihi gelmeden dokümanı alan kullanıcıları uyarmalıdır. Hatırlatma periyodu, hatırlatma yazısı gibi bilgiler kullanıcılar tarafından da belirlenebilecektir İşlem tarihi yaklaşan, gelen, geçen kayıtlar iş listelerinde farklı renkler ile takip edilebilmelidir. Benzer biçimde birim amirleri kendilerine bağlı olan alt birimlerinin belgelerini de aynı yöntemle farklı renklerle izleyebilmelidir Kullanıcılar akışlar içinde kendilerine gelen dokümanlara, sadece tanımlı iş çerçevesinde işlem yapabilmelidir. Yani görüntüleme amaçlı gelen bir dokümanın değiştirilmesi mümkün olmamalıdır Görevler içinde gelen her bir doküman için, ayrı ayrı görüş bildirmek ve bunları geriye yönelik sorgularda izlemek mümkün olmalıdır Akışlar çerçevesinde yapılan her işlem ayrıntılı olarak kayıt altında tutulmalı ve ileride sorgulanabilmelidir. 7. İş Akışı Denetim fonksiyonları 7.1. Tamamlanan, devam eden ve iptal edilen işler, ayrı ayrı sorgulanabilmelidir Seçilen bir doküman üzerinden, hangi akışlarda olduğu ve bu akışların durumları sorgulanabilmelidir Hem tamamlanan hem de devam eden akışlar için sorgu ekranlarında; akış adı, başlangıç ve/veya görev alım tarih aralıkları, doküman adı, kategori adı, görev alıcısı parametreleri ile detaylı sorgulama yapılabilmelidir Yapılan sorgulamaların detaylarında, akışın her basamağında kimin ne görüşler ile hangi işlemleri yaptığı, onay veya reddettiği bilgilerine erişilebilmelidir.

6 8. ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU VE YÖNETİMİ 8.1. İSTEKLİ, E-DYS nin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili mevzuatına uygun olacak şekilde e-imza entegrasyonuna sahip olarak çalışmasını sağlayacaktır İSTEKLİ, elektronik imza doğrulama enstrümanlarının sisteme entegrasyonunu gerçekleştirecektir Başta TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ içi yazışmalar olmak üzere, E-DYS de sayısal imza desteği olacaktır Elektronik İmza Kanununda tarif edilen nitelikli elektronik imza taklit edilemez biçimde evraklara eklenebilecektir E-DYS bir süre fiziksel sistem ile (ıslak imzalı) paralel çalışmaya devam edecektir Bu süreçte elektronik imza doğrulama enstrümanlarının (akıllı kart, token) TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ tarafından temin edilmesi ve sistemin sorunsuz çalıştığına kanaat getirilmesi durumunda elektronik imza ve doğrulama yazılımı devreye alınacaktır İSTEKLİ, E-DYS nin ilgili mevzuata uygun olacak şekilde mobil imza entegrasyonuna sahip olmasını sağlayacak uyarlama hizmetini verecektir. 9. DOKÜMAN FONKSİYONLARI 9.1. E-DYS, doküman hazırlama için bir kullanıcı ara yüzü sağlayacaktır Dokümanlar istendiğinde sistem içinde özet görüntü olarak görüntülenebilmelidir E-DYS sistemine kaydı yapılan ve öznitelik bilgileri girilerek onaylanan dokümanlar için girilen tarih ve saat bilgisi sistemden otomatik alınacak ve onaylanan tarih ve saat olarak kayda geçecektir. Ayrıca Zaman Damgası entegrasyonu da sağlanacaktır E-DYS içerisinde ilişkili dokümanlar tanımlanabilecektir Kullanıcı E-DYS uygulamasının dışında kendi doküman üretme uygulamasını kullanarak istediği formatta doküman üretebilecektir E-DYS, TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ nde üretilen tüm dokümanların standart bir şablon ile üretilebilmesine olanak sağlayacaktır. (Örneğin, tüm resmi yazışma dokümanlarına TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ logosunun yerleştirilmesi gibi) 9.7. Doküman hazırlama ara yüzünde, E-DYS kullanıcısına hazırlamak istediği doküman tipine göre önceden hazırlanmış doküman şablonlarından seçim yapabilme imkânı sağlayacaktır Doküman hazırlama işleminin herhangi bir işlem basamağında özel alanlar (dokümanı tanımlayan özet bilgiler, konu, tarih, sayı vb.) kaydedilebilmelidir Doküman tipleri tanımlanabilmeli ve standart künye bilgilerine ek olarak, her tipe özel alanlar tanımlanabilmelidir Doküman tipleri için tanımlanan özel alan sayısında bir sınırlama bulunmamalıdır. Bu fonksiyon için bir özelleştirme gerekmemeli, sistem imkânları ve menüler yardımı ile bu alanlar tanımlanabilmelidir Özel alanların tarih, karakter, sayısal, liste gibi farklı içerikte olması mümkün olmalı ve uzunluk, ön değer, zorunlu alan olması gibi parametreler sistemde bir kodlamaya gerek duymadan yönetim seviyesinde verilebilmelidir Özel alanların liste olarak tanımlanan bölümleri için istenildiğinde bağlı liste mantığı oluşturulabilmelidir. Bir doküman tipi tanımlarken gelmesi istenilen bir liste önceden tanımlanmış bir listeye göre gelebilmelidir.

7 9.13. Dokümanların adları tipine bağlı olarak otomatik verilebilmelidir Doküman tanımlanırken ya da bir form içerisinde tanımlanan listeden çoklu seçim yapılabilmeli, yani bir listedeki birden fazla kriter aynı anda seçilebilmelidir Doküman şablonu seçilmeden önce öznitelik bilgileri (dokümanı tanımlayan konu, tarih, sayı vb. özet bilgiler) kaydedilmiş ise bu bilgilerden şablondaki eşleşen alanlara otomatik olarak aktarımını sağlanabilmelidir Sisteme sınırsız sayı ve formatta doküman katılabilmelidir. Yani elektronik hale getirilen her doküman sistem içerisinde yönetilebilmelidir Tarayıcıdan elektronik ortama alınması uygun olmayan evraklar için doküman kaydı sadece öznitelik bilgileri doldurularak yapılabilecektir. İstenirse kitap, dergi vb. doküman ilk sayfaları taranarak sisteme alınabilecektir E-DYS, seçilen bir doküman belgesine ek dosya (resim, video, ses, metin vb.) kaydetme özelliğine sahip olacaktır. İstenildiği takdirde ek olarak kaydedilen dosyalar yazılım tarafından açılabilecektir. Doküman bazında kaydedilen ek dosyalar sistemde tutulabilecektir Bir dokümana birden fazla ve farklı format ve/veya tipteki dosyalar eklenebilmelidir Farklı dokümanlar birbirlerine bağlanabilmelidir Elektronik olarak sisteme katılması mümkün olmayan veya katılmak istenmeyen (videokaset, kanun kitapları, kullanım kılavuzları vb.) dokümanların künye bilgileri ile bulundukları yer, referans numarası vb. bilgilerinin yer aldığı adres dokümanlar tanımlanabilmeli ve bütün doküman fonksiyonları uygulanabilmelidir. Ayrıca bu dokümanların iş akışları içerisinde de referans olarak yer almaları mümkün olmalıdır. Adres istenirse bir URL olabilmelidir Bir dağıtım listesine gönderilen dokümanlar için geçerlilik süresi belirtilebilmeli, geçerlilik süresi sonunda ve belirtilecek bir zamandan önce dokümanı hazırlayan kişi uyarılabilmelidir Her bir dokümana not ekleme imkânı bulunmalı, kullanıcılar yetkisi dâhilinde diğer kullanıcıların eklediği notları görebilmelidir Doküman bilgilerinin görüntülenmesi kadar yetkiler dâhilinde güncellenmesi de kolay menü ve ekranlar yardımı ile yapılabilmelidir Doküman kayıt işlemi için numara alarak kaydedilmiş dokümanlar dışındaki dokümanları silmek için onay mekanizması olmalıdır Her bir doküman için yetkilerin kullanıcı veya rol bazında verilmesi/düzenlenmesi kolay menü ve ekranlar yardımıyla mümkün olmalıdır E-DYS, tarayıcı kullanılarak sisteme aktarılan dokümanların uygun dosya tiplerine çevrilmelerine, taranmalarına ve sıkıştırılmalarına olanak sağlayacaktır. Bunun için kullanılan teknoloji tariflenecek ve hangi dosya tiplerine çevrim imkânı olduğu listelenecektir Gelen/giden evrak birimlerinde, dokümanlar indekslenirken, taranmış doküman ekranın bir bölümünde, indeks bilgileri ise diğer bölümde görüntülenecek ve girilen bilginin bulunduğu bölge işaretlenebilecektir. İşaretlenen bölge OCR dan geçirilerek otomatik indekslenebilecektir Yazışma yapılan Kurum ve Kuruluşlar sisteme tanımlanabilecek, veri tabanından yapılan güncellemeler anında listelere yansıtılabilecektir E-DYS tarafından üretilen ve elektronik ortamda gönderilmeyen evrakların yazıcı çıktısı alınarak ıslak imzalı şekilde posta veya elden işlem yapılmasını

8 sağlayan bir posta işlemleri ara yüzü oluşturulacaktır. Bu ara yüz kurumda hali hazırda çalışan sistem incelenerek oluşturulacaktır. 10. KLASÖR FONKSİYONLARI Sisteme sınırsız sayı ve seviyede klasör tanıtılabilmelidir Klasör ve alt klasörlerin detaylı dökümleri rapor amaçlı alınabilmeli ve yazıcıdan dökülebilmelidir Kullanıcıların klasörleri, alt klasörleri ve dosyalar ile sistemde tanımlı dosya isimleri kullanılarak sistem dışına kopyalanması mümkün olmalıdır. Bu sayede yetkiler dahilinde CD veya farklı ortamlara dizin yapısının veya özel bir klasörün kopyalanması mümkün olmalıdır Klasör bilgilerinin (yaratılma tarihi, yaratan kullanıcı, açıklama vb.) görüntülenmesi kadar yetkiler dâhilinde güncellenmesi de kolay menü ve ekranlar yardımı ile yapılabilmelidir. 11. EVRAK ÜZERİNDEKİ İŞLEMLER (GÖRÜNTÜLEME/DEĞİŞTİRME ) E-DYS, çağrılan dokümanın sisteme tanımlandığı dosya tipinde getirilmesine ve lokal olarak kopyalanmasına olanak sağlayacaktır. Lokal kopya alma fonksiyonu gerektiği takdirde sistem yöneticisi tarafından kullanıcı ve rol bazında tanımlanabilecektir Doküman ilgileri sistem üzerinden seçilebilecektir. İstenildiğinde seçilen bir dokümanın ilişkili bulunduğu tüm dokümanlar kullanıcı ara yüzü tarafından kullanıcıya listelenebilecektir. Kullanıcı, listelenen bu dokümanlardan seçilenin içeriğine yetkisi dâhilinde erişebilecektir. 12. RAPORLAMA İŞLEMLERİ E-DYS kullanıcısı, yetkisi dâhilinde daha önceden hazırlanmış olan rapor tipini seçerek rapor üretebilecektir E-DYS kullanıcısı dokümanın öznitelik bilgilerine göre yapmış olduğu sorgulama sonuçlarının raporunu alabilecektir E-DYS kullanıcısı, yetkisi dâhilinde hangi evrakı kimlerin, ne zaman açtığı raporunu alabilecektir E-DYS kullanıcısı üretilmiş olan raporları elektronik ortamda görüntüleyebilecek, kâğıt ortamında çıktısını alabilecektir E-DYS kullanıcısı bir dokümanın hazırlanma sürecinde akış içerisinde bulunan kişilerin görüşleri ile ilgili rapor alabilecektir E-DYS belgelerin cevaplandırılma süresi, yazılan belge sayısı, paraf edilen doküman sayısı vb. parametrelere göre kullanıcıların performans değerlendirmesine yönelik raporlar üretebilecektir Sistemden evrak kayıt ve zimmet defteri gibi raporlar alınabilecektir Yöneticiler kendilerine bağlı birimlerdeki kişilerde bekleyen belgeleri gösteren raporlar alabilecektir. Bu belgeler üzerinden veya genel olarak belli parametrelere bağlı (tarih, yoğunluk, daire, konu, kişi v.b.) raporlar üretilebilecektir E-DYS ile kişi ve birimlerde bekleyen/işlemde olan/işlemi biten belgelere ilişkin belge değerlendirme süreleri ile ilgili kişi ve birim bazında istatistik alınabilecektir.

9 13. ARŞİVLEME İŞLEMLERİ Arşiv işlemleri için Arşiv Yetkilisi tanımlanabilmelidir. Arşiv Yetkilisi arşivlenmiş tüm belgelere erişebilecektir E-DYS sadece yazılı evrakları değil, TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ bünyesinde elektronik ortama alınan bütün dosya tiplerini de arşivleme yeteneğine sahip olacaktır Arşivlenen aynı isme sahip dosyaların birbirlerinin üzerine yazılması engellenecektir. E-DYS arşivlenmiş verinin silinmesi işlemleri için belirli tip ve zamandaki verileri seçme olanağını sağlayacaktır. E-DYS bu işlem için belirlenen zaman dilimleri içinde sistem yöneticisini uyaracak uyarı mekanizmaları içerecektir Arşivlenen belgelerin aslı üzerinde asla değişiklik yapılamayacaktır Belgenin saklama planı, öznitelik bilgisi üzerinde değiştirilebilecektir Arşiv süresi dolmuş belgelerin sistemde imha edilmesi seçeneği olacaktır Belge arşivlendikten sonra tüm kullanıcılar tarafından indeks bilgilerinden aranabilecektir. Belgenin içeriği yetkiler dahilinde görüntülenebilecektir Görüntülenememesi durumunda evrakın yetkili birimi kullanıcıya bildirilecektir. 14. GÜVENLİK VE YETKİLENDİRME Yazılımda kullanıcı ve rol bazında yetkilendirme olacaktır Kullanıcılar ve gruplar için fonksiyon, rol bazında yetki tanımlamaları (menülere erişim, kayıt, değiştirme, silme, listeleme vb.) yapılabilecek ve bu tanımlamalar istenildiği takdirde yönetim modülü aracılığı ile değiştirilebilecektir Kullanıcılar sadece yetkileri dâhilindeki modülleri görebilecek, bunların dışında kalan modüllere erişemeyecektir E-DYS üzerindeki kullanıcı şifreleri, kullanıcılara ait diğer kritik bilgiler ve evraklar yaygın kabul görmüş şifreleme algoritmalarından biri ile şifrelenerek saklanacaktır Yapılan bu işlem ile ilgili bilgi dokümanı detaylı olarak sunulacaktır E-DYS, hiyerarşik yapıya uygun olarak çalışacak, birim ve kullanıcı yetkileri çerçevesinde evrak paylaşımına izin verecektir Uygulama üzerinde gerçekleştirilen bütün işlemler nesnelerin, kullanıcıların, grupların yetki sınırları dâhilinde olacak; yetkilendirme mekanizmasının yetersiz kaldığı nokta olmayacaktır Yazılıma entegre edilmesi gerekecek tüm fonksiyonların güvenlik çözümleri sağlanacaktır Yazılım istenildiği takdirde sistem yöneticisi tarafından belirlenen zaman aralıklarında belge girişi yapılmasını engelleyebilecek mekanizmalar sağlayacaktır E-DYS içerisinde yapılan tüm işlemlerin (kayıt, değiştirme, silme vb.), kullanıcı, evrak ve tarih bazında kaydını tutacak ve saklayacaktır. İstenildiği takdirde bu kayıtların yer aldığı kütükler kullanılarak rapor alınabilecektir E-DYS, kullanıcıların yaptığı işlemlerin yanı sıra, sistem yöneticilerinin de yaptığı tüm işlemleri kayıt altına alacaktır Evrak yetkilerinin belirlenmesi işlemi, organizasyon şeması ve kadro unvanı bilgileri üzerinden gerçekleştirilebilecektir Evraka erişimler evrakın bütünlüğünü bozmayacak bir yapıda olacak ve aynı anda sadece bir E-DYS kullanıcısı belge üzerinde yazma işlemini gerçekleştirebilecektir.

10 Yetkilendirme kullanıcı tarafında kullanıcı, rol bazında; uygulama tarafında ise form, modül bazında ilgili ara yüzlerden yapılabilecektir Dokümanların yayınlanması ve silinmesi ile ilgili onay mekanizması olmalıdır 15. DENETİM FONKSİYONLARI Denetim ekranları ile her bir dokümana yapılan işlem, kimin yaptığı, tarih ve saati gibi bilgilere, kolay ve hızlıca erişilmeli, belirli bir tarih aralığı için, dokümanın sahibi veya adı verilerek vb. kriterler ile çeşitli sorgulamalar yapılabilmelidir Dokümanın görüntülenmesi dahi bu denetim ekranında raporlanabilmelidir Kullanıcıların sisteme girişleri ve sistemde çalıştırdıkları komutların günlük (log) kayıtları tutulabilmeli ve detaylı olarak raporlanabilmelidir. 16. ARAMA FONKSİYONLARI E-DYS de aranan kayıt bulunduğunda, önce öznitelik ekranı gelmelidir. Kullanıcı seçtiği doküman ekini önizleme/görüntüleme fonksiyonu ile görüntüleyebilmeli veya ilgili uygulama ile açabilmelidir Sistemdeki dokümanlar üzerinde kullanıcı ara yüzünden seçilen kriterlerden (hazırlayan, konu, ilgili dosya numarası, kime, kimden, tarih aralığı, sayı no, ivedilik, belge türü, doküman durumu, işlem vb.) bir ve/veya birden fazlası ile arama yapmak mümkün olmalıdır Arama sonuçlarında oluşan listelerden seçim yapıldığı zaman, kullanıcı bu dokümana erişmeye yetkisi varsa erişebilecek, yoksa erişim izni olmadığı uyarısı ile yetkili birim bilgisi verilerek dokümana erişim engellenecektir Arama sadece yayınlanmış dokümanları değil, istenirse kayıtlı dokümanları (taslakları) da içerecek şekilde genişletilebilmelidir (Durum koduna bağlı olarak arama yapılabilmelidir) Arama kriterleri olarak, doküman tipilerine göre değişiklik gösterebilen özel alanlar da verilebilmelidir Bu özel alanların değerlerinde, eşit, büyük, küçük, arasında, içerir, ile başlar vb. nitelemeler ile arama yapmak mümkün olmalıdır Sonuçta listelenen dokümanların bulundukları klasörler görülebilmeli veya arama sonuçları yazdırılabilmelidir Sık kullanılan arama kriterleri bir isim verilerek kişiye özel veya genel kullanıma açık şekilde saklanabilmelidir Sistemde içerik tabanlı arama imkânı bulunmalıdır (Content Based Retrieval) İçerik tabanlı arama Türkçe karakterler için de çalışmalı, MS-Office formatları ile text dokümanların sisteme katılırken indekslenmesi halinde daha sonra içlerinde geçen bir kelimeden/sayıdan (sayısal bazlı içerik arama) bulunmaları mümkün olmalıdır. Doküman arama işlemlerinde tam metin arama (full-text search) imkânı olacak, dokümanların herhangi bir yerinde geçen metine göre arama/sorgulama yapılabilecektir E-DYS dâhilinde kullanılacak olan sorgulama ve seçim alanları (konu, ilgili dosya numarası, kimden, kime, vb.) TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ nin istekleri doğrultusunda tasarlanacaktır. Bu tasarım programlama bilgisi gerektirmeden, yetkisi olan kullanıcı tarafından yapılabilir kolaylıkta olacaktır İsteğe bağlı olarak sisteme katılan dokümanların daha sonra indekslenmesi veya tekrar indekslenmeleri de mümkün olmalıdır.

11 E-DYS, kullanıcının bilgisayarında gerekli uygulamalar yüklü olmasa bile asgari yaygın kullanılan dosya tipleri (MS Office vb.) için kendi içerisinde birgörüntüleyici ile ilgili dosyaların içeriklerini görüntüleyebilecektir. Arama yapılırken, sadece kullanıcının işlem yapmakta yetkili olduğu (görme, değişiklik yapma, silme, kaydetme vb.) dokümanlar görülebilecektir. Listeleme yetkisi doküman bazında ayrıca tanımlanabilecektir E-DYS, kullanıcının ulaşmaya çalıştığı doküman arşivdeyse, dokümanın arşivde olduğu konusunda kullanıcıyı uyaracaktır Arama sonucu gelen liste üzerinde en az dokümanın Kullanımda veya arşivde olup olmadığı bilgisi ile Öznitelik bilgileri görüntülenecektir.

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve HEDEFLER Başbakanlığın 16 Temmuz 2008 gün ve 2816 sayılı, Elektronik

Detaylı

EDYS (ELEKTRONİK DÖKUMAN YÖNETİM SİSTEMİ) EDYS Kamu adına görev yapan kurum ve kurulusların faaliyetlerini kayıt altına alması ve bu bilgileri

EDYS (ELEKTRONİK DÖKUMAN YÖNETİM SİSTEMİ) EDYS Kamu adına görev yapan kurum ve kurulusların faaliyetlerini kayıt altına alması ve bu bilgileri EDYS (ELEKTRONİK DÖKUMAN YÖNETİM SİSTEMİ) EDYS Kamu adına görev yapan kurum ve kurulusların faaliyetlerini kayıt altına alması ve bu bilgileri vatandaslarla paylasması kamu görevinin ayrılmaz bir parçasıdır.herkesin,

Detaylı

PAPERWORK TEKNİK MİMARİ

PAPERWORK TEKNİK MİMARİ PAPERWORK ECM TEKNİK MİMARİ 1. Şekilde (1) numara ile gösterilen Content Server adı verilen Uygulama Sunucusudur. Content Server tüm iş mantığını içerir. Veri Tabanına ve arşivlenen belgelere erişim yetkisi

Detaylı

TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. YAPILACAK İŞİN KONUSU VE TANIMI 1.1. Yapılacak İşin Konusu TRABIS (.tr Ağ Bilgi Sistemi) kapsamında doğacak olan e-imza ile

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

E-Netsis.Net Yenilikleri

E-Netsis.Net Yenilikleri E-Netsis.Net Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu Uygulama [X] Yeni Fonksiyon @6 E-Netsis.Net parametrelerinin başka şubeden okunması Bu uygulama,

Detaylı

01.01.2011 Daha detaylı bilgi ve teklif için bilgi@kamubilisim.com adresine eposta gönderebilirsiniz.

01.01.2011 Daha detaylı bilgi ve teklif için bilgi@kamubilisim.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Elektronik Belge Yönetim Sistemi 01.01.2011 Daha detaylı bilgi ve teklif için adresine eposta gönderebilirsiniz. Elektronik Belge Yönetim Sistemi, %100 Web tabanlı olup, Kurumunuzdaki belge ve bilgi alış

Detaylı

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks IRONIC İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Bilgi Sistemi IRONIC Nedir? IRONIC, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilişim alt yapısı oluşturmak amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ISO14001,

Detaylı

Erma Yazılım EBYS Sistemi. (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Dijital Arşivleme. Otomasyonu

Erma Yazılım EBYS Sistemi. (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Dijital Arşivleme. Otomasyonu Erma Yazılım EBYS Sistemi (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve Dijital Arşivleme Otomasyonu ERMA YAZILIM ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EBYS Otomasyonumuzun genel özellikleri; Kaysis web servislerinden

Detaylı

w w w. a n k a r a b t. c o m

w w w. a n k a r a b t. c o m Şirket Profili w w w. a n k a r a b t. c o m AnkaraBT, yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen kurumsal çözümlerini üreten %100 Türk sermayeli bilgi teknolojisi

Detaylı

Servis Büro Hizmeti Kurumların birikmiş ve/veya arşivlerindeki dokümanlarının hızlı bir şekilde deneyimli operatörler, ekipman ve uzman ekibi ile işlenmesi hizmetidir. Günümüzde kurumlar dokümanlara güvenlik

Detaylı

Doküman No:KEP01 07.11.2014 Rev No: 00.01 Sayfa No: 1/18

Doküman No:KEP01 07.11.2014 Rev No: 00.01 Sayfa No: 1/18 Rev No: 00.01 Sayfa No: 1/18 Table of Contents 1. GİRİŞ... 3 2. KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 4 3. YÖNETİM... 5 3.1. Kimlik Bilgilerim... 5 3.2. Adres ve iletişim bilgilerim... 6 3.3. Rehber Bilgilerim...

Detaylı

TÜİK e-vt Teknik Kılavuz

TÜİK e-vt Teknik Kılavuz TÜİK e-vt Teknik Kılavuz Genel Açıklamalar Mayıs 2015 ANKARA Versiyon: 1.1 1/6 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm Açıklama 1.0 20.02.2014 ---- Kılavuzun ilk sürümü. 1.1 04.05.2015 Sayfa

Detaylı

AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ KAPSAM AMP Doğrudan Temin programı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22. Maddesinde belirtilen şartlar doğrultusunda yapılacak doğrudan teminlere ilişkin uygulama

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Kasım - 2013 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

AKINSOFT. Eofis NetworkAdmin. AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008. Copyright 2008 AKINSOFT

AKINSOFT. Eofis NetworkAdmin. AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008. Copyright 2008 AKINSOFT AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008 1 - Çalışma Şekli Hakkında Kısa Bilgi modülü kısaca aşağıdaki işlemleri yapar. Bu özelliklerin çalışabilmesi

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

VAKIFBANK VPOS 7/24 TOPLU PROVİZYON VE TEKRARLI TAHSİLAT SİSTEMİ (RECURRING PAYMENTS)

VAKIFBANK VPOS 7/24 TOPLU PROVİZYON VE TEKRARLI TAHSİLAT SİSTEMİ (RECURRING PAYMENTS) VAKIFBANK VPOS 7/24 TOPLU PROVİZYON VE TEKRARLI TAHSİLAT SİSTEMİ (RECURRING PAYMENTS) 1 Bu doküman T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. tarafından hazırlanmış olup, bütün tasarım ve çoğaltma hakları T.VAKIFLAR BANKASI

Detaylı

Süreç Yönetimi. Logo

Süreç Yönetimi. Logo Süreç Yönetimi Logo Kasım 2013 SÜREÇ YÖNETİMİ Süreç belirlenen bir amaca ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. Örn; Sistemde kayıtlı personellerinize doğum günü kutlama maili gönderme, Deneme

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİMİ EĞİTİM SÜRELERİ

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİMİ EĞİTİM SÜRELERİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİMİ EĞİTİM SÜRELERİ HİZMETE ÖZEL 1/10 Rev. 1 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER 2 1.1. 1. DERS...3 1.2. 2. DERS...4 1.3. 3. DERS...5 1.4. 4. DERS...7

Detaylı

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI Veritabanı Veritabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili verilerin bir arada uzun süreli bulundurulmasıdır. Veritabanı bazen Veritabanı Yönetim sistemi veya Veritabanı Sistemi yerine de kullanılır. Gerçek dünyanın

Detaylı

E-fatura Yenilikler. E-fatura uygulaması ile ilgili çeşitli yenilikler 8.0.4 seti ile birlikte yayınlandı:

E-fatura Yenilikler. E-fatura uygulaması ile ilgili çeşitli yenilikler 8.0.4 seti ile birlikte yayınlandı: E-fatura Yenilikler Amaç ve Fayda E-fatura uygulaması ile ilgili çeşitli yenilikler 8.0.4 seti ile birlikte yayınlandı: Gelen e-faturaların alış faturasının yanı sıra genel dekont olarak da kaydedilmesi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI İHRAÇÇI ÜYELİK KILAVUZU

KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI İHRAÇÇI ÜYELİK KILAVUZU KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI İHRAÇÇI ÜYELİK KILAVUZU 2011 İçerik Bilgileri 1. İhraççı Şirket Portal Katılım Süreci... 3 2.Şirket Kullanıcısı Portal Kayıt İşlemleri... 5 2 / 11 1. İHRAÇÇI

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

MİKRO E-MUTABAKAT. Sağlayacağı başlıca avantajlar ;

MİKRO E-MUTABAKAT. Sağlayacağı başlıca avantajlar ; MİKRO E-MUTABAKAT e-mutabakat, kurumlar ve şirketler arasındaki borç-alacak hesap hareket ve bakiyelerinin elektronik ortamda gönderimi ve mutabakat sürecininin hızlandırılmasına yönelik bir uygulama bütünüdür.

Detaylı

Doküman Yönetimi ve Arşivleme

Doküman Yönetimi ve Arşivleme Doküman Yönetimi ve Arşivleme Doküman Yönetim Sistemi ya da kısa ifade ile DYS ler, sayısal ortamdaki bilgi, belge ve dokümanların organizasyonu ve yönetimi için geliştirilmiş uygulamalardır. Ayrıca sık

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın

Detaylı

TÜBİTAK UEKAE ULUSAL ELEKTRONİK ve KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

TÜBİTAK UEKAE ULUSAL ELEKTRONİK ve KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TÜBİTAK UEKAE ULUSAL ELEKTRONİK ve KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ GÜVENLİ KURUMSAL MESAJLAŞMA UYGULAMASI Ulusal Elektronik İmza Sempozyumu, 7-8 Aralık 2006 İsmail GÜNEŞ E-posta:ismail@uekae.tubitak.gov.tr

Detaylı

Kurumsal bilgiye hızlı ve kolay erişim Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi içinde belgeler, Türkçe ve İngilizce metin arama desteği ile içeri

Kurumsal bilgiye hızlı ve kolay erişim Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi içinde belgeler, Türkçe ve İngilizce metin arama desteği ile içeri İş süreçleri ve belgelerin bilgisayar ortamında izlenmesi Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi Kurumların belge ve içerik yönetim işlemleriyle iş süreçlerinin tanımlanması ve denetlenmesi ve bu

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EK-YARDIM DOKÜMANI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EK-YARDIM DOKÜMANI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EK-YARDIM DOKÜMANI İçindekiler ELEKTRONİK İMZA... 2 KURUM İÇİ GİDEN EVRAKLAR... 3 YANLIŞ ALICININ SEÇİLMESİ DURUMU... 3 KURUM DIŞI GİDEN EVRAKLAR...

Detaylı

OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ

OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı Nedir? Kalite Yönetim Sistemi; gereklerinin yerine getirildiğinin

Detaylı

Darüşşafaka Cemiyeti İntranet ve Süreç Yönetimi. Teknik Şartname

Darüşşafaka Cemiyeti İntranet ve Süreç Yönetimi. Teknik Şartname Darüşşafaka Cemiyeti İntranet ve Süreç Yönetimi Teknik Şartname Mayıs, 2016 1 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 TANIMLAR... 3 1.2 AMAÇ... 3 2 PROJE KAPSAMI... 3 2.1 ANA SAYFA... 3 2.2 ÖZLÜK YÖNETİMİ... 3 2.3

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Versiyon: 0.2 TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ Doküman Yönetim Sistemi; sayısal ortamdaki bilgi, belge ve dokümanların organizasyonunun ve yönetiminin geliştirilmiş uygulamalarıdır. Kâğıt üzerinde klasik usuller ile bilgiye

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI KULLANIM Değişiklik Numarası: 1.13 31/10/2012 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1. UYGULAMASI... 5 2. SMMM DEFTER BİLGİ KONTROLÜ...

Detaylı

Belge, ABYSIS içinde kullanılan, kayıt, fiş, fatura, hesap kartı gibi bir tanımı veya bir işlemi ifade eden kayıt veya evraklardır.

Belge, ABYSIS içinde kullanılan, kayıt, fiş, fatura, hesap kartı gibi bir tanımı veya bir işlemi ifade eden kayıt veya evraklardır. Belge, ABYSIS içinde kullanılan, kayıt, fiş, fatura, hesap kartı gibi bir tanımı veya bir işlemi ifade eden kayıt veya evraklardır. ROBO Framework içinde uygulanan tüm belgeler aynı yapıdan miras yolu

Detaylı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret İşlemlerine Bakış e-gümrük işlemleri başlatıldı. Beyannameler elektronik olarak üretiliyor Beyanname eki olarak gümrüğe sunulan imzalı evrak sayısı 200 Islak Mali kayıp : Kayıplar Islak imzalı

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GİDEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GİDEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GİDEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU ŞİRKET tarafından, DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarına

Detaylı

Seri Takibi Yenilikleri

Seri Takibi Yenilikleri Seri Takibi Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube/Parametre Tanımlamaları bölümünde

Detaylı

Elektronik Belge Yönetimine Geçiş Sürecinde Kurumsal Sorumluluklar ve Yol Haritası. Tekirdağ 25 Haziran 2012

Elektronik Belge Yönetimine Geçiş Sürecinde Kurumsal Sorumluluklar ve Yol Haritası. Tekirdağ 25 Haziran 2012 Elektronik Belge Yönetimine Geçiş Sürecinde Kurumsal Sorumluluklar ve Yol Haritası Tekirdağ 25 Haziran 2012 Prof. Dr. Hamza KANDUR Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı / Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın Tarihi 00 İlk Çıkış 14.02.2013 TALM-001-011

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI KULLANIM Değişiklik Numarası: 1.9 18/01/2012 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1. UYGULAMASI... 5 2. UYGULAMASINI

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI KADİR KESKİN ERİM KURT YAZILIM GEREKSİMLERİ DOKÜMANI ONLİNE SİNEMA BİLET SİSTEMİ B1310.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI KADİR KESKİN ERİM KURT YAZILIM GEREKSİMLERİ DOKÜMANI ONLİNE SİNEMA BİLET SİSTEMİ B1310. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI KADİR KESKİN ERİM KURT YAZILIM GEREKSİMLERİ DOKÜMANI ONLİNE SİNEMA BİLET SİSTEMİ B1310.032022 SEC 2 İÇİNDEKİLER İÇINDEKILER... 2 1.Giriş... 4 1.1Amaç...

Detaylı

Makine Bakım - Yenilikler

Makine Bakım - Yenilikler Makine Bakım - Yenilikler Amaç ve Fayda Makina Bakım modülünün daha etkin ve rahat kullanımı için bazı güncellemeler yapılmıştır. Mevcut durumda bakım talimat şablonu bazında tanımlanan stok ve personel

Detaylı

E-MEB. Doküman Yönetimi, Yazışma ve İstatistik Sistemi

E-MEB. Doküman Yönetimi, Yazışma ve İstatistik Sistemi E-MEB Doküman Yönetimi, Yazışma ve İstatistik Sistemi E-MEB FAYDALARI Kağıt İsrafını Önler Yazışma Sürecini Hızlandırır Diğer Yazılımlar = 5-20 Dk. E-MEB = 1-7 Dk. Çevreyi Korur Bilgisayarınız Formatlandığında

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukuki Dayanak... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Tanımlar...

Detaylı

Coslat Monitor (Raporcu)

Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor, Coslat Firewall, Hotspot ve Mirror uygulamalarında oluşturulan zaman damgalı kayıtların analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlayan uygulamadır. Coslat Monitor

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI KULLANIM Değişiklik Numarası: 1.5 14/11/2011 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1. UYGULAMASI... 5 2. UYGULAMASINA

Detaylı

WINDOWS TABLET UYGULAMA YARDIM DOKÜMANI

WINDOWS TABLET UYGULAMA YARDIM DOKÜMANI WINDOWS TABLET UYGULAMA YARDIM DOKÜMANI İçerikler Uygulamaya Giriş... 3 Klasörler... 5 Belge Görüntüleme ve İşlemler... 7 Paraf İşlemi... 7 Red İşlemi... 8 İmza İşlemi... 9 Havale İşlemi... 9 Üst Veri,

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ Değişiklik Numarası: 1.2 02/11/2011 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1.... 5 2. NA GİRİŞ... 6 3. YENİ DEFTER ONAY

Detaylı

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP)

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) KİOSKA YÜKLENECEK RUHSAT BAŞVURUSU DOSYALARI İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Bilindiği üzere, elektronik ruhsat başvurusunda bulunmak için İlaç Ruhsat

Detaylı

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan Kargo Modülü Ürün Grubu [X] 7.0 NetsisEnterprise Kategori [X] Yeni Modül Versiyon Önkoşulu 7.0 Onaylı Sürüm Uygulama Kargo modülü ile işletme içerisinde satışa yönelik yapılan işlemler, dağıtım şirketleri

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU Amaç MADDE 1- Bu kılavuz Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Elektronik Uygulamalar Projesi (EUP)

Detaylı

Görevlerin tamamlanması sonrası oluşan bilgiler istenilen formatta dosyaya yazdırılmaktadır.

Görevlerin tamamlanması sonrası oluşan bilgiler istenilen formatta dosyaya yazdırılmaktadır. Görev Zamanlayıcı, kullanıcının belirlediği batch işlem ve raporları, sıralı bir şekilde seçerek takvime b Görevlerin tamamlanması sonrası oluşan bilgiler istenilen formatta dosyaya yazdırılmaktadır. -

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Elektronik Uygulamalar Projesi (EUP)

Detaylı

BIR ERP E-FATURA MODÜLÜ [BIR YAZILIM LTD. 2004-2016]

BIR ERP E-FATURA MODÜLÜ [BIR YAZILIM LTD. 2004-2016] GİRİŞ İÇİNDEKİLER BIR e-fatura Modülü, BIR ERP yazılımının bir alt bileşenidir. Asıl işlevi ERP kullanıcılarımızın Satış ve Satınalma Yönetim işlevlerini yerine getirirken çalıştıkları kurumların e-fatura

Detaylı

PTT KEP BİREYSEL MÜŞTERİ KULLANIM KILAVUZU

PTT KEP BİREYSEL MÜŞTERİ KULLANIM KILAVUZU PTT KEP BİREYSEL MÜŞTERİ KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER KEP NEDİR?........ 3 KEP NE SAĞLAR?..... 3 ELEKTRONİK TEBLİGAT NEDİR?.... 3 MÜŞTERİ TİPLERİ (KİMLER BAŞVURABİLİR).... 3 SİSTEME GİRİŞ........ 4 1.

Detaylı

Firma Kullanıcı Kılavuz Dokümanı

Firma Kullanıcı Kılavuz Dokümanı MOS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Firma Kullanıcı Kılavuz Dokümanı Sayfa 1 / 13 İçindekiler Tablosu 1 Giriş... 3 1.1 Belgenin Amacı... 3 1.2 Belgenin Kapsamı... 3 1.3

Detaylı

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu 2014 ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu İ.Ü. KURUMSAL OTOMASYON PROJESİ 1. GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ... 2 2. KULLANICI OLUŞTURMA VE SİSTEME GİRİŞ... 2 3. BİLGİ İŞLEMLERİ... 4 3.1 LABORATUVAR

Detaylı

ŞARTNAME TAKİP PROGRAMI (STP2006)

ŞARTNAME TAKİP PROGRAMI (STP2006) ŞARTNAME TAKİP PROGRAMI (STP2006) Firmanız, birden çok kurum veya kuruluşun şartnamelerini takip etmek zorunda ise geliştirmiş olduğumuz Şartname Takip Programı mızı kullanarak bu bilgilerinizi yönetebilirsiniz.

Detaylı

PLAN İŞLEM NUMARASI KULLANICI DOKÜMANI

PLAN İŞLEM NUMARASI KULLANICI DOKÜMANI PLAN İŞLEM NUMARASI KULLANICI DOKÜMANI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2014 İÇİNDEKİLER PLAN İŞLEM NUMARASI (PİN)... 2 PİN UYGULAMASINA GİRİŞ... 2 Çoklu Kullanıcı Girişi...3 Ana Sayfa Penceresi...4

Detaylı

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI Logo Turkcell Akıllı Faks Entegrasyonu Logo Turkcell Akıllı Faks entegrasyonu ile, faks cihazına ihtiyaç duymadan, GO Plus, GO 3, Tiger Plus ve Tiger

Detaylı

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ELEKTRONİK UYGULAMALAR PROJESİ FİRMA KAYIT KILAVUZU

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ELEKTRONİK UYGULAMALAR PROJESİ FİRMA KAYIT KILAVUZU 1. AÇIKLAMA Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Elektronik Uygulamalar Projesi Sistemi internet üzerinden çalışan bir sistemdir ve sisteme girişiniz internet üzerinden olacaktır. Ancak TİTCK'nın

Detaylı

İçindekiler TURKKEP E-FATURA KONEKTÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

İçindekiler TURKKEP E-FATURA KONEKTÖRÜ KULLANIM KILAVUZU TURKKEP E-FATURA KONEKTÖRÜ KULLANIM KILAVUZU İçindekiler Hakkında... 2 Özellikler... 2 Fatura İnceleme... 3 1. GELEN FATURALAR... 3 1.1. TEMEL FATURALAR... 3 1.2. TİCARİ FATURALAR... 4 2. GİDECEK FATURALAR...

Detaylı

VET ON KULLANIM KLAVUZU

VET ON KULLANIM KLAVUZU VET ON KULLANIM KLAVUZU TEMEL KULLANIM BİLGİLERİ Sürüm: Ön İzleme.1 Not: Ön İzleme sürümü için oluşturulmuş dokümandır. Release sürüm notlarını içermez. Zaman içerisinde klavuz içerisinde yer alan bilgiler

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Mart - 2014 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

Doküman No:KEP02 07.11.2014 Rev No: 00.01 Sayfa No: 1/28

Doküman No:KEP02 07.11.2014 Rev No: 00.01 Sayfa No: 1/28 Rev No: 00.01 Sayfa No: 1/28 İçerik 1. GİRİŞ... 3 2. KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 4 3. YÖNETİM... 5 3.1. Kurum Bilgilerim... 5 3.2. İşlem Yetkilisi Bilgileri... 6 3.3. Rehber Bilgilerim... 6 3.4. Bildirim

Detaylı

Kalite Kontrol Yenilikler

Kalite Kontrol Yenilikler Kalite Kontrol Yenilikler Amaç ve Fayda Kalite Kontrol modülünde ISO 2859 standardının desteklenmesine, kullanımın daha fonksiyonel ve rahat olabilmesine yönelik bazı iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

Detaylı

Araç Takip Cihazı: GPS uydu sistemi aracılığıyla aldığı konum, hız, yön bilgilerini GPRS kullanılarak merkezi sisteme gönderilmesini sağlayan cihaz.

Araç Takip Cihazı: GPS uydu sistemi aracılığıyla aldığı konum, hız, yön bilgilerini GPRS kullanılarak merkezi sisteme gönderilmesini sağlayan cihaz. R A L L İ T A K İ P S İ S T E M İ T E K N İ K Ş A R T N A M E S İ 1 AMAÇ VE KAPSAM Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) (bundan sonra TOSFED olarak geçecektir), rallilerde yarışan ve ralli organizasyonunda

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİLDİRİM İŞLEMLERİ YAZILIMI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KULLANIM KILAVUZU

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİLDİRİM İŞLEMLERİ YAZILIMI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KULLANIM KILAVUZU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİLDİRİM İŞLEMLERİ YAZILIMI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KULLANIM KILAVUZU Mart 2014 İÇİNDEKİLER A. TANIMLAR B. BİY MODÜLÜNE GİRİŞ C. SERTİFİKA YÖNETİCİSİ TARAFINDAN YAPILMASI

Detaylı

Ekin RED EAGLE (OS) GÜVENLİ ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ

Ekin RED EAGLE (OS) GÜVENLİ ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ Ekin RED EAGLE (OS) GÜVENLİ ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ Leader in Safe City Technologies Güvenli Şehir Teknolojileri Yönetim Sistemi olan Ekin Red Eagle (OS) şehirdeki tüm sistemler ile iletişim

Detaylı

Personel Programında Bordro Zarfı İçin Dizayn Desteği

Personel Programında Bordro Zarfı İçin Dizayn Desteği Personel Programında Bordro Zarfı İçin Dizayn Desteği Amaç ve Fayda Personel Programında Bordro zarfı için kullanılan standart dizaynda değişiklik yapılabilmesi için dizayn modülü geliştirildi Dizayn modülü

Detaylı

Elektronik Ortamda Kayıt Saklama (431 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu)

Elektronik Ortamda Kayıt Saklama (431 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu) Elektronik Ortamda Kayıt Saklama (431 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu) Amaç ve Fayda Muhasebe modülünde 431 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) uyarınca ilgili vergi mükelleflerine yönelik olmak üzere belirlenen

Detaylı

SMS. Netsis in bünyesinde bulunan server yardımı ile internet üzerinden sms atılmasını sağlamak amacı ile geliştirilmiştir.

SMS. Netsis in bünyesinde bulunan server yardımı ile internet üzerinden sms atılmasını sağlamak amacı ile geliştirilmiştir. SMS Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Netsis SMS uygulaması; cari hesaplara direk Turkcell e bağlanmadan Netsis in bünyesinde

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 005 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı

HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu (Netsis Modülü)

HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu (Netsis Modülü) HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu () 24.10.2011 İÇİNDEKİLER 1. Kurulum... 1 2. Uygulamayı çalıştırma... 1 3. Ayarlar... 3 3.1. Netsis Bağlantı Ayarları... 4 3.2. Şube Eşleştirme... 5

Detaylı

E-fatura Reservation Assistant Kullanım Kılavuzu

E-fatura Reservation Assistant Kullanım Kılavuzu E-fatura Reservation Assistant Kullanım Kılavuzu Sürüm 10112014 Mevzuat ve uygulama sürüm değişikliklerinden kaynaklanacak düzenleme ihtiyaçları konusunda PROTEL A.Ş. sorumluluk kabul etmez. Dökümanın

Detaylı

Medula Eczane Stok Bilgileri Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

Medula Eczane Stok Bilgileri Web Servisleri Kullanım Kılavuzu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane Stok Bilgileri Web Servisleri Kullanım Kılavuzu 29 ARALIK 2016 Amaç Eczanelerin sorgulanan güne ait olan reçete ilaç bilgilerinin istemci tarafına gönderilmesi.

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR 1.) Uygulamaya nasıl bağlanabilirim? Uygulamaya, http: //ebys.tse.org.tr adresinden bağlanmanız gerekmektedir. 2.)"Yanlış kullanıcı adı veya şifre" uyarısı ile karşılaşıyorum. Klavyede

Detaylı

efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu

efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu 1 efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu 2015 2 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...3 2 UYGULAMAYA ERİŞİM...4 3 YETKİLENDİRME...5 3.1 Kullanıcı Rol Tanımları... 5 Firma Finansman Kullanıcı Rolü... 5 efinans

Detaylı

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ TANIMLAR KURUMSAL HAFIZA: Bilgiyi gelecekte kullanmak amacıyla insanlarda ve/veya teknolojilerde gerektiğinde geri çağrılabilir şekilde depolamak

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu 2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ...2 2. SİSTEME GİRİŞ... 2 DOKÜMAN YÖNETİMİ... 4 3.1 İÇ TETKİK EKRANI...4 İÇ TETKİK... 5 4.1 İÇ TETKİK

Detaylı

Programlama Kılavuzu. IPV Serisi IP Santralleri IPV10 IPV20 IPV50

Programlama Kılavuzu. IPV Serisi IP Santralleri IPV10 IPV20 IPV50 Programlama Kılavuzu IPV Serisi IP Santralleri IPV10 IPV20 IPV50 İçindekiler AMAÇ... 3 KARELPORT CİHAZ KAYIT İŞLEMİ... 3 1. Yeni Santral Ekleme... 3 2. Santral Bilgilerinin Girilmesi... 3 3. Lisans Anahtarlarının

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Masaüstü için rapor kısayolu. Ürün : GO Bölüm : Görev Zamanlayıcı

DESTEK DOKÜMANI. Masaüstü için rapor kısayolu. Ürün : GO Bölüm : Görev Zamanlayıcı Bölüm Görev Zamanlayıcı, kullanıcının belirlediği batch işlem ve raporları, sıralı bir şekilde seçerek takvime bağlayabilmekte, takvime bağlanan görev tanımlarını belirtilen zamanda otomatik olarak çalıştırmaktadır.

Detaylı

SGK Otomasyon Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

SGK Otomasyon Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu SGK Otomasyon Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1.Bölüm:............................ Programın Amacı ve Size Katacakları 2.Bölüm:........................... Programın Genel Özellikleri 3.Bölüm:............................

Detaylı

KOLAY SİPARİŞ TAKİBİ v4

KOLAY SİPARİŞ TAKİBİ v4 KOLAY SİPARİŞ TAKİBİ v4 KISA TANITIM DOKÜMANI PROGRAMDA NELER VAR Bu doküman, Kolay Sipariş Takibi programının temel özelliklerini size kısaca tanıtmak ve programı kısa sürede kavramanızı sağlanmak için

Detaylı

OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ Kullanım Kılavuzu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OLAY YÖNETİM SİSTEMİ Sisteme Giriş http://oys.thsk.gov.tr/oys Sisteme ilk defa giriş yapılıyorsa size verilen kullanıcı adını girdikten

Detaylı

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi 1. Genel Bakış Değişen rekabet ortamı ve farklılaşan müşteri beklentileri, bayi ağlarının kompleks ve yönetiminin zor olması satış süreçlerini oldukça farklı bir

Detaylı

Akademisyen Kullanıcı Kılavuz Dokümanı

Akademisyen Kullanıcı Kılavuz Dokümanı MOS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Akademisyen Kullanıcı Kılavuz Dokümanı Sayfa 1 / 13 İçindekiler Tablosu 1 Giriş... 3 1.1 Belgenin Amacı... 3 1.2 Belgenin Kapsamı...

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

AKINSOFT ProKuaför. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT ProKuaför. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Müşterilerine daha iyi hizmet vermek ve kurumsallaşmak isteyen tüm kuaförlere hitap eden programı

Detaylı

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI 14.07.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. AYNİ BAĞIŞ ÖZELLİKLERİ... 5 2.1. Ayni Bağış Hizmet Grubu Ana Ekranı... 5 2.2.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri... 5 2.2.1.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri Listeleme...

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ Doküman Yönetim Sistemi; Kurum içi ya da kurum dışı evrakı kaydetme, belge olmadan değiştirme, arama, bulma, görüntüleme, tarama, kopyalama, yazdırma, versiyonlama, iş akışı başlatma,

Detaylı

Üyeler Arası Hak Kullanım Kaynaklı Talep İşlemleri

Üyeler Arası Hak Kullanım Kaynaklı Talep İşlemleri MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU Üyeler Arası Hak Kullanım Kaynaklı Talep İşlemleri İÇERİK Kapsam... 1 İşleyiş... 1 Hak Kullanım Uygulamaları İşlem Akışı... 2 Üyeler Arası Hak Kullanım Kaynaklı

Detaylı

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU Revizyon numarası: 0 Revizyon tarihi: 03.04.2013 Sistek Bilgisayar Yazılım ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. REVİZYON TAKİBİ Revizyon No Tarih Açıklama veya

Detaylı

E-FATURA /E-DEFTER / E-ARŞİV ÇÖZÜMLERİ

E-FATURA /E-DEFTER / E-ARŞİV ÇÖZÜMLERİ E-FATURA /E-DEFTER / E-ARŞİV ÇÖZÜMLERİ SAKLAMA HİZMETİ ENTEGRASYON & ÖZEL ENTEGRATÖR efatura@vbt.com.tr edefter@vbt.com.tr earsiv@vbt.com.tr E-Fatura Çalışma Mimarisi Müşteri VBT I-GATE E-FATURA ÇÖZÜMÜ

Detaylı

3.1. İdareler tarafından gerçekleştirilecek iş ve işlemler

3.1. İdareler tarafından gerçekleştirilecek iş ve işlemler RESMİ GAZETE SAYISI: 27788 RESMİ GAZETE TARİHİ: 17.12.2010 ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNUN KULLANILMASINA İLİŞKİN 1 NOLU TEBLİĞ Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 1/9/2010 tarihinde devreye

Detaylı