KATI ATlKLARlN EKONOMiDE DEGERLENDiRiLMESi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATI ATlKLARlN EKONOMiDE DEGERLENDiRiLMESi"

Transkript

1

2 istanbul TiCARET ODASI KATI ATlKLARlN EKONOMiDE DEGERLENDiRiLMESi HAZlRLAYANLAR Yrd.Doç.Dr.Bülent ARMAGAN (Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi-Proje Yürütücüsü) Yrd.Doç.Dr.İbrahim DEMİR (İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi-Araştırmacı) Çevre Yük.Müh.Özlem DEMİR (Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi-Araştırmacı) Arş.Gör.Nuray GÖK (Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi-Araştırmacı) YAYlN NO: istanbul, 2006

3 Bu eserin tüm telif hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı FSEK tarafından sağlanan tüm haklar saklıdır. ito'nun ve yazarın adı belirtilmek koşuluyla eserden normal ölçüde alıntı yapılabilir. ito'nun ve yazarın yazılı izni olmadan eserin tamamı veya bir bölümü fotokopi, faksimile veya başka bir araçla çoğaltı lamaz, dağıtılamaz, elektronik ortamlarda ticari ya da başka bir amaçla kullanılamaz. istanbul Ticaret Odası: KAT Armağan, Bülent. Katı Atıkların Ekonomide Değerlendirilmesi. Haz. ibrahim Demir, Özlem Demir, Nuray Gök. istanbul, 2006, 111 sayfa. 1.ATIK YÖNETiMi!.KATI ATlK YÖNETiMi ll. KATI ATlK lll. GERi DÖNÜŞÜM SiSTEMi IV. ito ISBN: Türkçe Reşadiye Caddesi, Eminönü 1 istanbul ito BiLGi HATTI Tel: (212) ito yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel :(212) Faks :(212) E-posta : internet : Odamız yayıniarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZlRLlK, BASKI, CiLT META MATBAACILIK Fevzipaşa Cad. Şehit Mehmet Sarper Al us Sok. No: 29 Fatih-iST. Tel: e-posta:

4 ÖN SÖZ Ülkemizde kişi başına ortalama lkg/gün katı atık düştüğü dikkate alınırsa, katı atık yönetiminde karşılaşılan zorlukların ve bu atıkların imha yada depolama maliyetlerinin giderek artan boyutları anlaşılacaktır. Evsel katı atıkların %68'ini organik atıklar, kalan kısmını ise kağıt, karton, tekstil, plastik, deri, metal, ağaç, cam ve kül gibi maddeler oluşturmaktadır. Ülke genelinde ise, günde yaklaşık 65 bin ton katı atık ortaya çıkmakta ve bu miktarın yaklaşık %15-20 'sini geri kazanılabilir nitelikli atıklar oluşturmaktadır. Ülkemiz, bu atıkların geri kazanımı sayesinde her yıl ortalama 300 milyon YTL kazanç elde etme imkanına sahiptir. Bu sebeple geri kazanılabilir atıkların ekonomik değerinin olduğu farkındalığı içinde sektörel bazda geri dönüşüm sistemlerinin planlanması ve uygulanması gerekmektedir. Öte yandan, bu sayede çok sayıda insanımıza yeni iş imkanlarının açılması ve mevcut katı atık yönetim maliyetlerinin %25-30'luk bölümünün karşılanması söz konusu olacaktır. Tüm bu perspektif içinde Odamızca hazırlatılan bu çalışmanın amacı ekonomik değere sahip katı atıkların geriye kazandırılması amacıyla neler yapılabileceğini belirlemek ve özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika' da yapılan çalışmalar ışığında ülkemiz şartlarına uygun bir model tespit edebilmektir. Bu kapsamda hazırlanan "Katı Atıkların Ekonomide Değerlendirilmesi" isimli çalışmayı gerçekleştiren Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Bülent ARMAGAN'a, ayrıca hazırlanmasında emeği gecen İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.İbrahim DEMİR'e, Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi Çevre Yük.Müh.Özlem DEMİR' e ve Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi Nuray GÖK' e, KOBİ Ar-Ge Şubemiz çalışanlarına teşekkür eder, çalışmanın tümüyelerimize ve konuyla ilgili herkese faydalı olmasını dilerim. Genel Sekreter Dr. Cengiz Ersun

5

6 içindekiler Sayfa No: l.amaç VE KAPSAM ll BÖLÜM 1. GİRİŞ Çalışmanın Önemi Katı Atık Yönetiminin Ekonomik Önemi.. 14 BÖLÜM 2. KATI ATIK YÖNETİMİ l.Tanımlar Katı Atık Mevzuatı BÖLÜM 3. KATI ATIK MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ 21 3.l.Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Katı Atık Özellikleri. 21 BÖLÜM 4. KATI ATIK TOPLAMA HİZMETİNİN MALİYETLERİ Genel Atık Üretimi ve Gelir Toplama Maliyetleri Temizlik Maliyetleri BertarafMaliyetleri Transfer Maliyetleri Geri Dönüşüm Maliyetleri Katı Atık Toplama Hizmetlerinin Maliyet Analizi için Temel Esaslar 29

7 4.8. ı. Katı Atıkların Toplanması ı.ı. Toplama Servisleri Toplama Sistemleri, Ekipman ve İşçi Gelişimleri 3 ı Toplama Sistemlerinin Analizi Genel Maliyetler Katı Atık Depolama Maliyetleri ı. ı. İnşa Maliyetleri ı.2. İşletme Maliyetleri Katı AtıkYakma Maliyetleri ı. İlk Yatırım Maliyetleri İşletme Maliyetleri Katı Atıkların Kompostlaştırma Maliyetleri Katı Atık Toplama ve Taşıma Maliyetleri Geri Kazanılabilir Atıklar için Geri Kazanım Tesisleri Maliyetleri BÖLÜM 5. KATI ATlKLARlN EKONOMİK AÇlDAN DEGERLENDİRMEAŞAMALARI ı. Genel Geri Dönüşüm Sisteminin Temel Aşamaları BÖLÜM 6. KATI ATlKLARlN EKONOMİK DEGERLENDİRME UYGULAMALARI _: ı. Genel Kağıt Ambalajlar Türkiye'de ve Dünya'da Kağıt Ambalajlarının Geri Dönüşüm Plastik Ambalajlar ı. Çevreye Dost PlastikAmbalaj Üretimi Plastik Ambalajların Geri Dönüşümü Cam Ambalajlar ı 6.4. ı. Camın Geri Kazanımı Geri Kazanıının Yararları Geri Kazanımda Dikkat Edilecek Noktalar

8 Camların Geri Kazanım için Ayrılması Alüminyumun Geri Kazanılması Hammaddeden Alüminyum Üretimi Alüminyum Malzemeleri Geri Kazanmanın Avantajları Alüminyumun Geri Kazanılması Kullanılmış Alüminyumdan Alüminyum Üretimi Tekstilde Geri Kazanma Demir ve Çelik Geri Kazanımı BÖLÜM 7. KATI ATIKLARIN EKONOMiDE DEGERLENDİRİLMESİ İÇİN ÖNERiLEN MODEL VE KOBİ'LERDEN BEKLENTiLER Genel Katı Atık Toplama Yöntemleri Sistemsiz Toplama Yükleme-Boşaltmalı Toplama Değiştirmeli Toplama Tek Yönlü Poşetlerle Toplama Katı Atık Toplama Araçları Yükleme-Boşaltmalı Toplamada Kullanılan Katı Atık Araçları Değiştirmeli Toplamada Kullanılan Katı Atık Toplama Araçları Poşetli Toplamada Kullanılacak Katı Atık Toplama Araçları 7.4. Atıkları Kaynakta Ayrı Toplama Yaklaşımı Değerlendirilebilir Atıkların Kaynakta Ayrı Toplanması Entegre Toplama Sistemleri İlave Toplama Sistemler Katı Atık Toplama Sisteminin Seçimi

9 Ayrı Toplama Sisteminin Finansmanı Ayrı Toplama İçin Taşıma Araçları Tehlikeli Atıkların Toplanması ve Taşınması Tehlikeli Evsel Atıkların Toplanması_ Tehlikeli Endüstriyel Atıkların Toplanması Tehlikeli Endüstriyel Atıkların Taşınması _ Hastane ve Klinik Atıkların Toplanması, Ara-Depolanması ve Taşınması Hastane ve Klinik Atıkların Toplanması Hastane ve Klinik Atıkların Ara-Depolanması Atıkların Ünite İçinde Taşınması Atıkların Saha Dışına Taşınması Taşıma Araçları veya Konteynırlar Güzergah _ 7.7. Katı Atık Toplama Hizmetlerinin Verimi Toplama Verimliliğini Etkileyen Faktörler Toplama ve Taşıma Optimizasyonu Güzergah Optimizasyonu_ Aktarma Optimizasyonu Katı Atık Toplama Sıklığı Katı Atık Yönetim Organizasyonu _ ıoo BÖLÜM 8. SONUÇ VE DEGERLENDİRME _ KAYNAKLAR

10 ŞEKiL LiSTESi Sayfa No: Şekil 6.1. Boksit Mineralinden Alümina Üretimi Şekil 6.2. Hammaddeden ve Kullanılmış Alüminyumdan Alüminyum Üretimi

11 TABLO LiSTESi Sayfa No Tablo 3.1. Farklı Ülkelere Ait Katı Atıkların Bileşimi Tablo 3.2. Bazı Ülkelerde Kişi Başına Düşen Günlük Evsel Katı Atık Miktarı Tablo 3.3. Beş Avrupa Ülkesinde Yıllara Bağlı Olarak Katı Atık Miktarları Tablo 3.4. Bazı Şehirlerin Yazlık- Kışlık Kişi Başına Düşen Ortalama Çöp Miktarı ve Toplam Atık İçerisindeki Geri Kazanım Oranı Tablo 4.1. Atık Üretim Oranları ve Gelir Seviyesi Tablo 4.2. Toplama Maliyetleri Tablo 4.3. Temizlik Maliyetleri Tablo 4.4. Düzenli Depolama Maliyetleri Tablo 4.5. Transfer istasyonlarının Maliyetleri Tablo 5.1. Bazı Atıkların Üretiminde Tekrar Kullanılması Halinde Çevre Kirlenmelerinde Meydana Gelen Endirekt Azalmalar(% Olarak) Tablo 6.1. Türkiye'de Kullanılan Atık Kağıt Miktarı (Ton/Yıl) Tablo 6.2. Türkiye'de Yıllara Göre Kağıt Geri Dönüşüm Oranları Tablo 6.3. Türkiye'de Kağıt Üretimi ve Tüketimi Tablo 6.4. Avrupa Ülkelerinde Pazar Payı ve Geri Kazanma Oranları

12 AMAÇ VE KAPSAM Bu Proje, İstanbul Ticaret Odası ile imzalanan sözleşme uyarınca hazırlanmıştır. Projenin konusu sözleşme metninde 'Katı Atıkların Ekonomide Değerlendirilmesi' şeklinde ifade edilmiştir. Proje kapsamında ele alınan konuları 6 başlıkta toplamak mümkündür. Bunlar Katı Atık ve Ülkemizdeki Katı Atık Özellikleri Katı Atıkların Ekonomik Açıdan Önemi Katı Atık Toplama ve Taşıma Maliyeti Katı Atık Geri Kazanım Maliyeti Katı Atık B ertaraf Maliyeti Katı Atıkların Ekonomik Açıdan Değerlendirme Aşamaları Katı Atıkların Ekonomik Değerlendirme Uygulamaları Katı Atıkların Ekonomide Değerlendirilmesi için Önerilen Model Model çerçevesinde KOBİ'lerin Üslenebileceği Roller' dir. Yukarıda ana başlıklar halinde verilen konular 4 farklı adımda ele alınmıştır. Birinci adımda evsel ve endüstriyel nitelikteki katı atıkların karakteristik özellikleri ele alınmıştır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile ülkemizde uygulanan katı atık değerlendirme yöntemleri hakkında envanter bilgilerinin toplanması ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Bir sonraki adımda katı atık yönetim maliyetleri incelenmiş özellikle katı atık toplama ve taşıma maliyeti, katı atık geri kazanma ve hertaraf maliyetleri açısından konu ayrıntılı olarak ele alınarak dünyada ve ülkemizdeki uygulamaların rakamsal bazda, karşılaştırmalı olarak değerlendirmesi yapılmıştır. Üçüncü adımda ise katı atıkların ekonomik açıdan değerlendirme aşamaları detaylı olarak incelenmiştir. Bu kapsamda mevcut geri kazanım seçenekleri, katı atıklarm ekonomik açıdan değerlendirme aşamaları, ve değerlendirme uygulamalarına yönelik olarak özellikle kağıt-karton, plastik, cam ve metallerin geri kazanılmasında dünyadan ve Türkiye' den rakamsal değerlerle desteklenmiş uygulama örnekleri detaylı olarak ele alınmıştır. Projenin son adımında ise katı atıkların ekonomide değerlendirilmesi için geliştirilen model ve bu aşamada özellikle KOBİ'lerin üslenebileceği roller hususunda ayrıntılı bilgi verilmesi planlanmıştır. ll

13 Bu çalışmada verilen bilgiler üzerinden ülkemizde konu ile olarak hali hazırda yapılan ve yapılacak faaliyetlerin doğru olarak tanımlanması, geleceğe yönelik olarak hedeflerin doğru tespiti ve konu ile ilgili müteşebbislerin konu hakkında daha fazla bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. 12

14 BÖLÜM 1. GiRiŞ 1.1.Çalışmanın Önemi Günümüzde katı atıkların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde uzaklaştırılması konusu, geçmiş yıllara nazaran çok daha önemli bir boyut kazanmıştır. Hızlı nüfus artışı, teknolojik gelişme, sanayileşme ve kentleşme sonucu gerek miktar bakımından hızla artan, gerekse içerdiği türler bakımından çeşitlilik gösteren katı atıklar önemli çevre sorunu haline gelmiştir. Katı atık miktar ve türlerincieki bu artış, bir yandan katı atık yönetim maliyetlerini arttınrken diğer yandan da uzaklaştırılması konusunda birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Bu manada kalkınma çabasında olan ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya bulunan gelişmekte olan ülkelerin de tabii kaynaklarından uzun vadede ve maksimum bir şekilde faydalanabilmeleri için atık israfına son vermeleri, ekonomik değeri olan maddeleri geri kazanma ve tekrar kullanma yöntemlerini araştırmaları gerekmektedir. Demir, çelik, bakır, kurşun, kağıt, plastik, kauçuk, cam gibi maddelerin geri kazanılması ve tekrar kullanılması, tabii kaynaklarımızın tükenınesini önleyeceği gibi ülke ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ithal edilen hurda malzerneye ödenen döviz miktarını da azaltacak, kullanılan enerjiden büyük ölçüde tasarruf edilecektir. En az yukarıda sayılanlar kadar önemli olan diğer bir husus da uzaklaştırılacak katı atık miktarlarındaki büyük azalma ve dolayısıyla çevre kirliliğinin önemli ölçüde önlenmesidir. Özellikle katı atıkları düzenli bir şekilde hertaraf edebilmek için yeterli alan bulunmayan ülkeler için katı atık miktarının ve hacminin azalması büyük bir avantajdır. Evsel katı atıklar içindeki geri kazanılabilir atıklar istatiksel verilere göre, tam bir ayrıştırmaya tabi tutulsa, depolanacak atık hacminde yaklaşık o/o 35 oranında bir azalma gerçekleştirilebilir. Ağırlık olarak ise evsel atıklarımızın o/o 12'si geri kazanılabilir atıklardır. Bu da yıllık olarak yaklaşık 3 milyon tona karşılık gelmektedir (Neyim, C., 2002). Geri dönüşüm uzun vadede verimli bir ekonomik yatırımdır. Hammaddenin azalması ve doğal kaynakların hızla tükenınesi sonucunda ekonomik problemler ortaya çıkabilecek ve işte bu noktada geri dönüşüm ekonomi üzerinde olumlu yapacaktır. Yeni iş 13

15 imkanları sağlayacak ve gelecek kuşaklara doğal kaynaklardan yararlanma olanağı sağlayacaktır. Tüm bunların ötesinde geri dönüşüm doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak, gelecek kuşaklara potansiyel kaynakların mümkün olabilen en fazla miktarını bırakabilecek en önemli katı atık yönetim biçimidir. 1.2.Katı Atık Yönetiminin Ekonomik Önemi Dünya Bankası'nın "World Development Report"a göre gelişmekte olan ülkelerin kamu harcamaları, kalkınma seviyelerine göre oldukça yüksek ve gelirleri oldukça düşüktür. Düşük gelirli ülkelerde, devletin toplam harcamaları gayri safi milli hasıla (GSMH)'nın o/o 20'si, orta gelir seviyeli ülkelerde o/o 30'u kadardır. Bu raporda "daha verimli devlet sektörü ve daha dinamik özel sektör için daha küçük devletin gerekliliği" ileri sürülmektedir (Thomas, v.d., 1991). Gelişmekte olan ülkelerin yerel yönetimlerinin katı atık hizmet harcamaları, genellikle toplam giderlerin o/o 20 ila SO'si arasındadır. Bu kadar yüksek harcama yapılmasına rağmen, hizmet yeterli olmamakta, şehrin katı atıklarının sadece o/o 50-70'i toplanabilmektedir. Bunun yanında düşük hizmet kalitesi özelleştirme tartışmalarını arttırmış, aynı hizmeti özel sektörün daha verimli sağlayacağı ileri sürülmüştür. Özel sektörün daha verimli olması yönetimin esnekliği, hareket serbestliği, daha iyi mali disiplin ve pazara karşı olan sorumluluğundan gelmektedir (Levine, C., 1992). Bu verilere göre gelişmekte olan ülkelerdeki, katı atık yönetimi yerel yönetim giderlerinin o/o 20-SO'sini oluşturur. Giderlerin yüksek olması nedeniyle, katı atık hizmetleri düşük kapasite ile gerçekleştirilir. Şehirdeki yerleşim alanlarının sadece o/o50-70'ine hizmet verilmekte olup depolama alanlarının çoğu güvensiz vahşi depolama şeklindedir. Orta gelir grubunda sayılan Türkiye' de katı atık toplama maliyetlerinin $/ton mertebesinde olduğu bilinmektedir. Bu durumda kaba bir yaklaşımla 10 milyon nüfuslu İstanbul için günde kişi başına 1 kg katı atık oluştuğu ve katı atık toplama maliyetinin 30 $/ton olduğu kabul edilirse yıllık toplama maliyeti 100 milyon$ mertebesine ulaşmaktadır. Bu maliyet uygun bir optimizasyon modeli kullanılarak 15 $/ton mertebesine 14

16 düşürülebilir (Kınacı, 2000). Böylece yılda yaklaşık 50 milyon $ mertebesinde tasarruf sağlanabilecektir. 15

17 BÖLÜM 2. KATI ATlK YÖNETiMi 2.1.Tanımlar Katı atıkların kontrolünde temel prensipierin anlaşılabilmesi ve bunlar arasındaki farklılıkların ortaya konması bakımından yönetmelikte de yer alan bazı tanımların açıklanması gerekmektedir. Bu amaçla bazı tanımlar aşağıda verilmiştir. Katı Atık Sahibinin istemediği ancak ekonomik değeri olan ve toplumun menfaati gereği toplanıp fen ve sanat kurallarına, bilimsel esaslara, mühendislik prensiplerine göre hertaraf edilmesi gereken katı şeylere Katı Atık denir (Borat, M.,1999). Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre katı atık 'üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile, özellikle, çevrenin korunması bakımından düzenli şekilde hertaraf edilmesi gereken katı maddeler ve arıtma çamurudur' şeklinde tanımlanmaktadır. Katı atık kapsamı içerisinde yer alan iri katı atıklar ve evsel katı atıklar sırasıyla, buzdolabı, çamaşır makinesi, koltuk gibi evsel nitelikli eşyalardan oluşan ve kullanılmayacak durumda olan çoğunlukla iri hacimli atıklar ile konutlardan atılan, tehlikeli ve zararlı katı atık kavramına girmeyen bahçe, park ve piknik alanları gibi yerlerden gelen katı atıkları ifade etmektedir. Yönetmelikte verilen tanımdan başka birçok yayında da katı atık farklı ifadelerle tanımlanmaktadır. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı'nın yayınında katı atık 'insanların sosyal ve ekonomik etkinlikleri esnasında veya sonucunda işe yaramaz hale gelen ve akıcı olabilecek kadar sıvı içermeyen her tür madde ve malzeme' şeklinde tanımlanmaktadır. (TÇSV, 1991). Tekrar Kullanma, Geri Dönüşüm, Geri Kazanım Katı atıklar insanın türlü faaliyetleri sonucunda, günlük yaşam, ticaret, endüstri ve diğer faaliyetleri sonucunda çıkmaktadır. Atıkların toplama ve temizleme dışında hiçbir işleme tabi tutulmadan aynı şekli ile ekonomik ömrü doluncaya kadar defalarca kullanılmasına Tekrar Kullanma denir. 16

18 Atıkların fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra ikinci hammadde olarak üretim sürecine sokulmasına Geri Kazanım (Recovery) denir. Atıkların kimyasal ve fiziksel işleme tabi tutulmadan ekonomiye kazandırılınasına ise Geri Dönüşüm (Recycle) denilmektedir. Katı atıkların kaynaklarına göre detaylı sınıflandırılması şu şekilde yapılabilir (ODTÜ, 1996); 1. Evsel Kaynaklar, 2. Kurumsal Kaynaklar, Okullar, Hastaneler, Araştırma Enstitüleri v.b., 3. Ticari Kaynaklar, Alışveriş Merkezleri v.b, 4. Endüstriyel Kaynaklar, 5. Belediyeye Ait Kaynaklar, Atıksu Arıtma Çamurları, Kanalizasyondan Gelen Çamurlar, Park ve Bahçe Atıkları, 6. Tarımsal Kaynaklar Katı Atık Yönetimi Katı atıkların fen ve san'at kaidelerine ve mühendislik kurallarına uygun şekilde toplanmasını, geçici olarak depolanmasını, taşınmasını, geri kazanma, kompostlaştırma, yakma, düzenli depolama ve benzeri işlemlere tabi tutulmasını kapsamaktadır. Bilimsel esaslara ve mühendislik prensiplerine göre işleme tabi tutulmayan katı atıklar çevrede pek çok kirlenme problemine sebebiyet vermektedir. Katı atık yönetiminin bir başka amacı bunlardan hammadde kaynağı olarak yararlanmayı öğretmek ve özendirmektir. Bu durum katı atık yönetim maliyetlerinin makul seviyelere çekilmesinde önemli katkı sağlayacaktır. 17

19 2.2. Katı Atık Mevzuatı Katı atık yönetimi konusunda ilk hukuki düzenleme ı930 yılında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile yapılmış ve zararlı maddelerin tespit ve imhası görevi belediyelere verilmiştir. Yine aynı yıl yürürlüğe giren ı580 sayılı Belediye Kanunu'na göre; halka açık ve özel yerlerin atıklarını sürekli ve uygun olarak toplatmak, kaldutmak ve bertaraf etmek ve nüfusu ' den fazla olan yerlerde atıkların değerlendirilmesi için gereken işletmelerin kurulması görevi belediyelere verilmiştir. ı 984 yılında yayımlanan 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun, katı e nd üst ri yel atıkların yönetiminde toplam yerlerini belirtmek, atıkların ve değerlendirmek ve imhası için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirrnek görevlerini metropolitan belediyelere vermiştir. Bununla birlikte büyükşehir belediyelerine bağlı ilçe belediyelerinin katı atıkları toplamak ve taşınmasını sağlamak görevleri devam etmektedir. Ancak; değerlendirme ve depolama bir kaç belediye dışında göz ardı edilmiştir. Belediye yasalarında konu ile ilgili teknik detaylar bulunmadığından, Çevre Bakanlığı'nca atıkların kaynakta ayrı toplanması, geri kazanılması, taşınması ve b ertarafına ilişkin teknik ve idari kısımlar ı 99 ı tarih ve 208 ı 4 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Atıkların bertarafı konusunda vergi, kota, katılım payı, depozito gibi çeşitli ekonomik araçların kullanıldığı günümüzde, ambalaj atıkların yarattığı çevre kirliliğinin azaltılması amacıyla Türkiye' de de "kota-depozito" gibi ekonomik araçlar kullanılmaya başlanmıştır. Az atık üretilmesi, üretilen atıkların geri kazanılması ve çevreye en az zarar verecek şekilde bertaraf edilmesi ilkelerini getiren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin amaçlarından biri de, özellikle doğada parçalanması uzun zaman alan ambalaj atıklarının kullanımının ve atık oranının kontrol altına alınması ve üretilen atıkların geri kazanılmasıdır. Ambalaj atıkları iki kaynaktan toplanmaktadır. Birincisi, toplanan atığın %75'inin temin edildiği belediyelerin çöp döküm sahalarında yapılan ayırma çalışmalarıdır. İkincisi ise, sokak toplayıcılarının çöp varilieri ile konteynerlerden yaptıkları ayıklamadır (bu şekilde yılda yaklaşık ı milyon ton atık geri kazanılmaktadır). ı993 yılında Çevre Bakanlığı tarafından Katı Atık Depo 18

20 alanları yönetimi ile ilgili yönerge yayınlanmıştır. Bu yönerge ile atık depolarının kurallara uygun olarak yapımı, işletilmesi ve faaliyetine son verilmesi ve ıslahı konularında hükümler yer almaktadır. Evsel nitelikli katı atıklar genel olarak herhangi bir önlem alınmadan oluşturulan çöplüklere kontrolsüz bir şekilde depolanmaktadır. Katı Atık düzenli depolama sahalarının kurulması ve işletilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmekle birlikte oldukça yetersizdir. Belediye dışında, atık yönetimi ile ilgili görev ve yetki ile donatılmış kurum ve kuruluşlar arasında Çevre Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Turizm Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı sayılabilir yılında yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile taşıma ve ara depolamada hastane atıklarının ayrılması, taşıma yöntemleri, yakılması, düzenli depolanması, sınıflandırılması ve tehlike derecesinin belirlenmesi kriterleri belirtilmiştir. ÇED yönetmeliğinde 1997 yılında yapılan revizyonla; katı atık depolama tesisleri, aktarma istasyonları, geri kazanım tesisleri ve yakma tesisleri ÇED Ön araştırması uygulanacak faaliyetler arasına alınmıştır. Türkiye' de ortaya çıkan endüstriyel atıkların türleri, yüksek radyoaktiviteli atıklar dışında, gelişmiş ülkelerdeki atık türlerinden farklı değildir. DİE tarafından yapılan imalat sanayii atık envanteri sonuçları değerlendirildiğinde, yılda 13 milyon tonun üzerinde atık üretildiği, bu atıkların o/o 57'sinden fazlasının hertaraf edildiği ve her yıl hertaraf edilen atıkların yaklaşık o/o30'unun belediye çöplüklerinde, o/o70'inin ise (5 milyon ton) düzensiz olarak uzaklaştınldığı anlaşılmaktadır. Türkiye'de lisanslı olarak çalışan, yıllık ton yakma kapasiteli İzmit İZAYDAŞ tesisi dışında, lisanslı bir düzenli sanayi atıkları depolama tesisi bulunmamaktadır. Son üç yıl içinde belirli sanayi atıkları, özellikle atık motor yağları ve solvent atıklarının geri kazanımı için bazı küçük ölçekli tesisiere "geçici lisans" verilmiştir. Ancak, bu tesislerin etkinliği, geri kazanım maddelerinin kalitesi ve atıklarının hertarafı konusunda yasal denetim mekanizması yeterli etkinlikte değildir. ülkemizde yılda 2,5 milyon tonun üzerinde tehlikeli atık üretilmektedir. Genel olarak sanayi atıkları hertaraf ve geri kazanım tesis kapasiteleri yeterli değildir. Mevcut tesislerin bile atık gönderilmemesi nedeniyle tam kapasite ile çalıştırılamadığı görülmektedir. Bunun başlıca 19

21 nedenleri arasında denetim yetersizliği ve sanayicilerin atık hertaraf maliyetleri için hazırlıklı olmadıkları sayılabilir yılında yayınlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde, atık tanımı, atık üreticisinin sorumlulukları, atık toplama, taşıma, depolamada kayıt ve lisans, atık taşımacia bilgi formunun düzenlenmesi konuları tanımlanmaktadır. Ancak, yeterli ayrıntıcia uygulama kuralları bulunmamaktadır. 20

22 BÖLÜM 3. KATI ATlK MiKTAR VE ÖZELLiKLERi 3.1.Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Katı Atık Özellikleri Katı atıklar heterojen bir yapıya sahip olduğu gibi bileşimi de sürekli değişmektedir. Her ülkenin ürettiği katı atık miktarı ve niteliği birbirinden çok farklıdır. Bunun nedeni sosyo-ekonomik ve mali yapılarının yanı sıra tüketim alışkanlıkları v.d. özelliklerinin birbirinden çok farklı olmasıdır. Gelişmiş ülkelerde katı atık birim üretim miktarı kg/kişi.gün'dür. Bu değer Amerika' da 3.0 kg/kişi.gün' e ulaşırken ülkemizde ortalama 1.0 kg/kişi.gün alınmasının uygun olacağı yapılan çalışmalar neticesinde belirlenmiştir (Borat,M., 1999). Genellikle, seneler geçtikçe insanların oluşturduğu katı atık miktarı artmaktadır. Bunun dışında şehirlerin nüfusu ile üretilen katı atık doğru orantılıdır (Yılmaz,G.,v.d. 2003). Tablo 3.l'de farklı ülkelere ait atık bileşimleri verilmiştir. Tablo 3.1. Farklı Ülkelere Ait Katı Atıkların Bileşimi (ODTÜ, 1996) Bileşen Atık Bil eş eni Miktarı (o/o) Türkiye Avrupa A.B.D. Ortadoğu Organikler ,3 22,6 62,3 Kağıt ve 0, ,4 45,6 25,3 M ukavva Plastik 1,5-12 3,1 2,6 5,8 Tekstil 0,3-5 3,5 4,5 1,4 Cam 0,3-5 9,5 6,2 1,0 Metal 0,3-5 8,5 9,1 2,8 Kül -- 19,8 7,6 -- Diğer -- 6,9 1,8 1,4 Hızlı kentleşme, yaşam koşullarındaki değişimlere paralel olarak artan tüketim eğilimleri gibi nedenlerle kişi başına üretilen katı atık miktarlarında 21

23 sürekli bir artış söz konusudur. Tablo 3.2' de bazı ülkelerde kişi başına düşen günlük evsel katı atık miktarları verilmiştir. Tablo 3.2. Bazı Ülkelerde Kişi Başına Düşen Günlük Evsel Katı Atık Miktarı (Borat, M., 1999) ülke Atık Miktarı (kg/kişi-gün) Türkiye 0,67 Almanya 0,7ı A.B.D. ı,4 Aşağıdaki Tablo 3.3'de beş Avrupa ülkesine ait kentsel katı atık üretimine ilişkin bazı veriler bulunmaktadır. Tablo 3.3. Beş Avrupa Ülkesinde Yıllara Bağlı Olarak Katı Atık Miktarları (Francis, W.C., 1981) ülke Adı ve Yıl Geri Kazanılmış Toplam Kentsel Katı ı980'deki Nüfus Kağıt (kg/kişi-yıl) Atık Miktarı (kg/kişi- Değeri ( ı 0 6 ) yıl) Danimarka ı97s s,ı ı S ı98s 8S 43S İsveç ı97s S4 29S 8,3 ı ı98s Norveç ı97s 2S 3ıo 4,ı ı ı98s so 34S Batı Almanya ı97s ı,4 ı980 sı 44S ı98s S2 440 İsviçre ı97s 60 28S 6,3 ı S ı993 yılında DiE tarafından Temmuz ayında ıosıs haneye, Aralık ayında ıos6s haneye "Çöp Kompozisyon Araştırması Çalışması" yapılmıştır. Bu 22

24 çalışmada hanelere organik atık ve kül atmaları için siyah, geri kazanılabilir atıkları atmaları için ise beyaz poşetler günlük olarak dağıtılmış ve bunlar değerlendirilmiştir (Poşetlerin üzerinde gerekli uyarılar yazılıdır.). Bu çalışmaya göre evsel katı atıklar içerisindeki geri kazanılabilir maddelerin oranları, bazı kentler için yaz ve kışı temsil edecek şekilde Temmuz ve Aralık ayları için Tablo 3.4'de gösterilmiştir (DİE, 1993). Tablo 3.4. Bazı Şehirlerin Yazlık - Kışlık Kişi Başına Düşen Ortalama Çöp Miktarı ve Toplam Atık içerisindeki Geri Kazanım Oranı (DiE, 1993) Yazlık Çöp Geri Kışlık Çöp Geri Şehir Miktarı Kazanım Miktarı Kazanım (g/gün-kişi) Oranı(%) (g/gün-kişi) Oranı(%) Adana , ,93 Ankara , ,25 Bursa , ,3 Diyarbakır 365 9, ,56 İskenderun , ,57 İstanbul , ,77 İzmir , ,84 Kayseri , ,74 Konya 683 8, ,31 Samsun 542 5, ,20 Miktarları her geçen gün artan katı atıklar, özellikle geri kalmış ülke ve şehirlerde uygunsuz şekilde depolanmakta, sızıntı suyu, mikrobiyal hastalıklar, çıkan gaz ve koku nedeniyle insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle; yerleşim merkezlerinde katı atıkların etkin ve verimli bir şekilde toplanması, taşınması, değerlendirilmesi ve uygun bir yöntemle zararsızlaştırılması yerel yönetimlerin karşılaştığı başlıca sorunlar arasındadır (Yılmaz,G.,v.d. 2003). 23

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

MEVCUT EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ:

MEVCUT EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ: ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA TEMATİK PANELİ Cezmi Neyim ÇEVKO Vakfı TÜRKİYE DE EVSEL NİTELİKLİ KATI ATIKLAR GİRİŞ : Son Yıllarda Katı Atıklardan kaynaklanan problemler ülkemizin en önemli çevre sorunlarındandır.

Detaylı

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ Aylin ÇİÇEK Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü 19--20 Ekim 2016 - ANKARA 1 Doğal Kaynak Al-Kullan-At Atık LİNEER EKONOMİ SÜRECİ Üretim Geri Dönüşüm Tüketim Atık Yönetimi

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK Atık Nedir? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç.Dr. İbrahim Demir İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü idemir@itu.edu.tr,

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK NEDİR? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Recep ŞAHİN Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ekim 2015, Ankara Belediyeler ve Atıklar Belediyelerin sorumlu olduğu

Detaylı

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları Betül DOĞRU Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

KARAMAN İLİNDE ATIK GERİ DÖNÜŞÜMÜ VE EKONOMİK FAYDALARI

KARAMAN İLİNDE ATIK GERİ DÖNÜŞÜMÜ VE EKONOMİK FAYDALARI KARAMAN İLİNDE ATIK GERİ DÖNÜŞÜMÜ VE EKONOMİK FAYDALARI Fatih YILDIZBAŞ Özet Karaman ili 2007 yılı hesaplarına göre 151.313 nüfusa sahip orta büyüklükte bir kenttir. Türk dilinin başkenti olduğu için sosyal

Detaylı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İL NÜFUSU: 4.061.074 KİŞİ 2009-2014: 21 İlçe (3,35 milyon kişi) Nisan 2014 itibariyle 30 İlçe ATIK YÖNETİMİNDE YASAL

Detaylı

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2].

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2]. KATI ATIK YÖNETİMİ: ERZURUM ÖRNEĞİ Katı Atık Nedir? Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken her türlü katı malzemeye katı atık denir. Katı atıklar evde, okulda, hastanede,

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ Belirlenmiş olan yerleşim bölgeleri için 2022-2041 dönemini kapsayacak entegre katı atık yönetimi planı hazırlanacaktır. Yönetim

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

KATI ATIK KARAKTERİZASYONU

KATI ATIK KARAKTERİZASYONU KATI ATIK KARAKTERİZASYONU MEVZUAT KANUN Büyükşehir Belediyesi Kanunu (5216) YÖNETMELİK Atık Yönetimi Yönetmeliği GENELGE 15/10/2007 Tarih ve 2007/10 Sayılı (Katı Atık Karakterizasyonu Analiz Metodu Kitapçığı)

Detaylı

TÜRKİYE'DE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ

TÜRKİYE'DE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ TÜRKİYE'DE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ 7. TÜRKTAY Türkiye de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli 19-20 Ekim 2016, ANKARA 4. Oturum Türkiye de Döngüsel Ekonomi

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEMET ERDOĞAN Çevre ve Şehircilik Uzmanı Kapsam

Detaylı

Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar

Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar Hande UZUNOĞLU Ortaya çıkan bu atıklar; Dünyada ve ülkemizde özellikle nüfus ve sanayinin yoğun olduğu büyük yerleşim yerleri önemli çevre sorunları ile karşı karşıya

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM Cam, metal, plastik, kağıt / karton gibi değerlendirilebilir. Gıda ambalaj atıkları çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni bir hammaddeye veya ürüne dönüştürülebilirler.

Detaylı

KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Hasan SEÇGĐN Çevre Mühendisi AMAÇ Üretilen atıkların ikili toplama sistemi ve getirme merkezleri aracılığıyla toplanarak, geri

Detaylı

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır.

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ----------------------------------------------------- Temizlik İşleri Personeli, 1 Temizlik İşleri Müdür Vekili, 1 Çevre Mühendisi, 1 Temizlik Çavuşu, 4 Kadrolu Memur, 16 Daimi

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü KATI ATIKLARIN İKİLİ TOPLANMASINA İLİŞKİN GENELGE TASLAĞI Demet ERDOĞAN Çevre ve Şehircilik Uzmanı ANTALYA, 2012 Amaç Sürdürülebilir bir entegre

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atıkların Yönetimi Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atık Nedir Genel tanımı: İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen ve enfeksiyon yapıcı gibi özelliklerle, tahriş edici, zararlı,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Beslenmemizde Bitkisel Yağların Önemi Kızartma işlemi, uygun şartlarda yapılırsa ve kızartılmış yiyecekler ölçülü olarak tüketilirse sağlığımız için yararlıdır. Çünkü; Ucuz, hızlı ve verimlidir. Gıdaların

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

ATIK İLAÇLARIN İMHASI

ATIK İLAÇLARIN İMHASI ATIK İLAÇLARIN İMHASI T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürlüğü Klinik Proloterapi 4. Basamak İntegratif Tıp Derneği Proloterapi Çalışma Kolu AKILCI İLAÇ

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Atık Her atık çöp değildir. Geri dönüşüm kavramı Kağıt Karton

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

TUZLA DERİ OSB GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş. KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ. www.tuzlageridonusum.com

TUZLA DERİ OSB GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş. KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ. www.tuzlageridonusum.com KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ DÜZCE TUZLA KEMERBURGAZ ALMANYA (TGD) Hedefimiz, sanayicilerimize entegre atık yönetim planı sunarak tek noktadan en ekonomik ve zaman tasarruflu

Detaylı

BURSA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM PLANININ DEĞERLENDİRMESİ

BURSA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM PLANININ DEĞERLENDİRMESİ 11. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 15-17 Ekim 2015-Bursa BURSA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM PLANININ DEĞERLENDİRMESİ A.Nalan FİDAN Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yeşim

Detaylı

SÖZLÜK KELİME-KELİME GRUBU

SÖZLÜK KELİME-KELİME GRUBU SÖZLÜK Aşağıda proje araştırmanızda karşılaşabileceğiniz kelime ve kelime grupları listelenmiştir. Anlayamadığınız yeni kelimeleri koçunuza ya da başka bir yetişkine sormayı lütfen unutmayın. KELİME-KELİME

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 Geri Dönüşümün Amacı Var olan kaynakların sonsuz değil kısıtlı olduğunu bilerek harcama bilincine sahip olmaktır. Eğer geri dönüşümü sağlayabilirsek,

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU Bu rapor, 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri

Detaylı

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI Hasan SEÇGİN Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 29 Nisan 2009 tarihli

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ)

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) 1. ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ Firma İsmi : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası/Vergi Dairesi : İşletme Sahibi(Yetkili Kişi) : Tel: 0534

Detaylı

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. -2002- Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No : Amaç 2 Kapsam 2 İKİNCİ BÖLÜM Katı Atıkların Depolanması,

Detaylı

GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK... www.gepyesilenerji.com

GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK... www.gepyesilenerji.com TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK... TUZLA DÜZCE KEMERBURGAZ ALMANYA GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ Hedefimiz, sanayicilerimize entegre atık yönetim planı sunarak tek noktadan en ekonomik ve zaman

Detaylı

Atık Yönetimi Sempozyumu

Atık Yönetimi Sempozyumu Atık Yönetimi Sempozyumu Belediyelerde Ambalaj Atık Yönetimi 17-21.Nisan 2011 Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Ambalaj Atıkları Şube Müdürlüğü Sunumun İçeriği Belediyelerin Yükümlülükleri Ambalaj Atığı Yönetim

Detaylı

Senin kuşağının daha iyi bir dünyada yaşayabilmesi için, bizim kuşağımızın yapabileceği çok şey var yine, yeni, yeniden...

Senin kuşağının daha iyi bir dünyada yaşayabilmesi için, bizim kuşağımızın yapabileceği çok şey var yine, yeni, yeniden... yine, yeni, yeniden... Senin kuşağının daha iyi bir dünyada yaşayabilmesi için, bizim kuşağımızın yapabileceği çok şey var Mark Zuckerberg www.viyanova.com.tr Geri Dönüşümde Neredeyiz, Ne Yapabiliriz?

Detaylı

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Uygulamaları Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 30 Temmuz 2004 tarih 25538 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe giren Ambalaj

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ

TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ Şeyma Taşkan 1, Barış Çallı 2 1 MarmaraÜniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Programı, Göztepe Kampüsü, 34722 Kadıköy,

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi

Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.Katı Atık Yönetimi Kent Genelinde Katı Atıkların Bertarafının Sağlanması ve Katı Atık Depolama Alanlarının İnşa Edilmesi. Kentimizde yerleşim alanları ile işletmelerden oluşan

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. ve TİC. A.Ş.

İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. ve TİC. A.Ş. Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. DEPOZİTO UYGULAMASI KEMAL DOĞAN İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. ve TİC. A.Ş. www.istac.com.tr 20.04.2011 GİRİŞ Bizce, kağıt-karton, metal ve plastik türevi

Detaylı

Sonrası. Tıbbi atıklarla ilgili çalışmalar sonunda sağlık kuruluşlarının yönetmeliğe uygun depolar/konteynerler kullanması sağlanmıştır.

Sonrası. Tıbbi atıklarla ilgili çalışmalar sonunda sağlık kuruluşlarının yönetmeliğe uygun depolar/konteynerler kullanması sağlanmıştır. 1 Öncesi Tıbbi atık çalışmalarının başladığı ilk dönemlerde atıklar uygun depo/konteyner yerine sağlık kuruluşunun muhtelif yerlerine gelişigüzel bırakılıyordu (1995-1996 yılları). 2 Sonrası Tıbbi atıklarla

Detaylı

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan Betül DOĞRU Tehlikeli Atıklar Şube Müdürü Çevre Mühendisi Ġçerik - Katı Atık Mevzuatı - Hedeflenen Politika - Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KULLANILMIŞ ALÜMİNYUM MALZEMELERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ ALÜMİNYUM HAKKINDA BİLGİ * Alüminyumun yeryüzündeki en önemli hammadde bileşiği boksit madenidir.

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine GERİ DÖNÜŞÜM Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir. Geri dönüşebilen maddeler;

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

ÇORLU ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK... www.ekolojikenerji.com.tr

ÇORLU ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK... www.ekolojikenerji.com.tr ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK... www.ekolojikenerji.com.tr DÜZCE TUZLA KEMERBURGAZ ALMANYA KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ TEMİZ ÇEVRE, TEMİZ GELECEK www.ekolojikenerji.com.tr

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

Polimer Geri Dönüşümü PLM 308 Chapter 1

Polimer Geri Dönüşümü PLM 308 Chapter 1 YALOVA UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF ENGINEERING Polimer Geri Dönüşümü PLM 308 Chapter 1 Assoc. Prof. Dr. Mehmet Atilla TAŞDELEN tasdelen@yalova.edu.tr www.polymat.org T.C. BİLİM, SANAYİ

Detaylı

Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi. Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme

Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi. Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Şişecam Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı 1 ŞİŞECAM ŞİRKET GRUPLARI

Detaylı

ÇEVRE ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANI SEMİNERİ

ÇEVRE ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANI SEMİNERİ ÇEVRE ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANI SEMİNERİ BELEDİYE ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİNDE TÜRKİYE 81 il 2950 belediye 74.724.269 kişi 31.092.768 ton evsel nitelikli katı

Detaylı

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri i Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri Ekoljik yerleşimler kaynakların kullanımında tutumludur. Atık Yönetimi ve geri dönüşüm bu yerleşimlerde kaynak yönetiminin ayrılmaz bir bileşenidir.

Detaylı

ATIK ELEKTRİKLİ ve ELEKTRONİK EŞYALARIN TOPLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ ve BERTARAF EDİLMESİ

ATIK ELEKTRİKLİ ve ELEKTRONİK EŞYALARIN TOPLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ ve BERTARAF EDİLMESİ ATIK ELEKTRİKLİ ve ELEKTRONİK EŞYALARIN TOPLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ ve BERTARAF EDİLMESİ 1 Çevre Nedir? İçinde bulunduğumuz tüm canlı ve cansız varlıkların birbirleriyle ilişkilerini içine alan ortamdır.

Detaylı

AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK

AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK Mevzuat KANUN/YÖNETMEL NETMELİK 2872 sayılı Çevre Kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu 14.03.1991 Katı Atıklar

Detaylı

Redife YAŞAR Çevre Mühendisi. Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü

Redife YAŞAR Çevre Mühendisi. Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü Redife YAŞAR Çevre Mühendisi Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü 29/01/2013 1. 2872 sayılı Çevre Kanunu 2. 30/07/2004 tarih ve 25538 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 3.

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

I. Evsel atıklar Günlük hayatta ve sanayide kullanılan milyonlarca çeşit madde vardır. Bu maddelerin büyük çoğunluğu bir süre kullanıldıktan sonra

I. Evsel atıklar Günlük hayatta ve sanayide kullanılan milyonlarca çeşit madde vardır. Bu maddelerin büyük çoğunluğu bir süre kullanıldıktan sonra I. Evsel atıklar Günlük hayatta ve sanayide kullanılan milyonlarca çeşit madde vardır. Bu maddelerin büyük çoğunluğu bir süre kullanıldıktan sonra fiziksel ve ekonomik ömrünü tamamlar ve artık kullanılamaz

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü Nisan 2010 Ankara ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre ve Orman Bakanlığı : Politika ve prensipleri belirleme, Mevzuat

Detaylı

İBB KATI ATIK TARİFELERİNİN UYGULAMASI. Türker EROĞLU İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürü

İBB KATI ATIK TARİFELERİNİN UYGULAMASI. Türker EROĞLU İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürü İBB KATI ATIK TARİFELERİNİN UYGULAMASI Türker EROĞLU İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürü Antalya Nisan, 2012 SUNUMUN İÇERİĞİ 1. Mevzuat Özeti 2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Katı Atık

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi EKOÇED Danışmanlık EKOÇED Laboratuvar ve Kimya Sanayi AHSEN Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Detaylı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER 2011 ATIK PİLLER Bu sunum; Atık Piller Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamı

Detaylı

AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ

AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ Hülya ÇAKIR Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ambalaj Yönetimi Şube Müdürlüğü 1 Sunumun içeriği Amaç, kapsam ve genel ilkeler Veri Kayıt Sistemi Görev, Yetki ve Yükümlülükler Belgelendirme

Detaylı

Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları. Betül DOĞRU Şube Müdürü Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları Betül DOĞRU Şube Müdürü Açılış Kriterleri AB Uyum Sürecinin Aşamaları Türkiye nin Komisyona kapsamlı bir strateji sunması. Türkiye nin

Detaylı

GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN /09 /2016 ANKARA

GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN /09 /2016 ANKARA GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN 28-29 /09 /2016 ANKARA Projenin Yürütücü Kuruluşu : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel

Detaylı

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ TR41 Bölgesi 2008 2010 10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ 10.1. Atık İstatistikleri 10.1.1. Belediye- Atık Hizmeti Verilen Nüfus ve Atık Miktarı 2008,2010 Toplam nüfus Belediye Anket uygulanan Anket uygulanan Atık

Detaylı

Ülkemizdeki ve Yurtdışındaki Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışmaları. ÇEVKO Vakfı

Ülkemizdeki ve Yurtdışındaki Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışmaları. ÇEVKO Vakfı Ülkemizdeki ve Yurtdışındaki Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışmaları ÇEVKO Vakfı ORGANİK KATI ATIKLAR A M B A L A J A T I K L A R I N I N K O N T R O L Ü Y Ö N E T M E L İ Ğ İ AMBALAJ ATIKLARI Ambalaj Direktifi

Detaylı

kanlığı Çevre Koruma MüdürlM Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanl KULLANILMIŞ KIZARTMALIK YAĞLARLA BELEDİYELER DEMİR, Ali OKTAR

kanlığı Çevre Koruma MüdürlM Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanl KULLANILMIŞ KIZARTMALIK YAĞLARLA BELEDİYELER DEMİR, Ali OKTAR KULLANILMIŞ KIZARTMALIK YAĞLARLA İLGİLİ BELEDİYELER YELERİN N YÜKÜMLY MLÜLÜKLERİ Doç.Dr.Dr. İbrahim DEMİR, Ali OKTAR Neşe SOYER, Bahattin KOÇ,, Mustafa YAVUZ 1 İstanbul a a Genel Bakış İstanbul da çok

Detaylı

Dr.Nalan A.AKGÜN 2014

Dr.Nalan A.AKGÜN 2014 Dr.Nalan A.AKGÜN 2014 Vacha barajı, Krichim kasabası yakınları, Güney Bulgaristan, 16 Haziran 2007. Plovdiv University Ağustos 2008 : 0.25 ppb Eylül 2009 :0.5 ppb Vacha barajı, Krichim kasabası yakınları,

Detaylı

YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27537 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 14/3/2005 tarihli ve 25755

Detaylı

KATI ATIKLARIN BERTARAFINDA BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI. Doç. Dr. Talat Çiftçi ve Prof. Dr. İzzet Öztürk Simbiyotek A.Ş. ve İTÜ

KATI ATIKLARIN BERTARAFINDA BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI. Doç. Dr. Talat Çiftçi ve Prof. Dr. İzzet Öztürk Simbiyotek A.Ş. ve İTÜ KATI ATIKLARIN BERTARAFINDA BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI Doç. Dr. Talat Çiftçi ve Prof. Dr. İzzet Öztürk Simbiyotek A.Ş. ve İTÜ 1 KATI ATIK ÇEŞİTLERİ Evsel ve Kurumsal Çöpler Park ve Bahçelerden Bitkisel

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

ÜRETİCİ SORUMLULUĞU KAVRAM BELGESİ

ÜRETİCİ SORUMLULUĞU KAVRAM BELGESİ ÜRETİCİ SORUMLULUĞU KAVRAM BELGESİ Üretici Sorumluluğu İlkesi bir ürün için üretici sorumluluğunun ürün ömrünün tüketici sonrası aşamasına kadar uzandığı çevre politikası yaklaşımı olarak tanımlanabilir.

Detaylı

BELEDİYE ATIKLARININ ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE EVSEL ATY OLARAK KULLANILMASI

BELEDİYE ATIKLARININ ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE EVSEL ATY OLARAK KULLANILMASI BELEDİYE ATIKLARININ ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE EVSEL ATY OLARAK KULLANILMASI 2017 ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU -ATIKTAN ENERJİ oturumu- 27.02.2017 Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği İSMAİL BULUT, CEO Türkiye Çimento

Detaylı

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE)

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) GÖRSEL MALZEME (FOTO, GRAFİK, ŞEKİL, LOGO VB.) GRAFİK VEYA TABLO (STRATEJİK PLANDA VERİLEN HEDEF VE ONLARA

Detaylı

Tablo 9. Tesisin Adı Baruthane Yenibosna Halkalı Hekimbaşı Küçükbakkalköy Aydınlı Silivri. Tablo 10

Tablo 9. Tesisin Adı Baruthane Yenibosna Halkalı Hekimbaşı Küçükbakkalköy Aydınlı Silivri. Tablo 10 158 Aydınlı (Tuzla), Hekimbaşı (Ümraniye), Küçükbakkalköy (Kadıköy) deki katı atık transfer istasyonlarından, katı atık düzenli depolama alanlarına semitreylerle taşınması ile çevre kirliliğinin önüne

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Haluk ERCEBER İSO Meclis Üyesi KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN İMALATI 17. Grup Temel Kimya Sanayii 18. Grup Boya, Vernik, Reçine ve Çeşitli

Detaylı

Atık depolama sahalarından kaynaklanan emisyonlar

Atık depolama sahalarından kaynaklanan emisyonlar Atık depolama sahalarından kaynaklanan emisyonlar 5 Ekim 2016 TASK-GHG Proje Ofisi, Ankara F. Betül DEMİROK 1 Atık (CRF Sektör 5) - Genel Bu sektör, atık depolama sahalarından kaynaklanan CH 4 emisyonları,

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ Tebliğ; 14 Aralık 2011 tarih ve 28142 sayılı R.G. EK 1. TESİS İÇİ MEVCUT EN İYİ TEKNİK (MET) UYGULAMALARI EK 2. TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARI

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir?

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye çöp gazı (LFG) belediye katı atıklarının (MSW) çözünmesinin yan ürünüdür. LFG: ~ 50% metan gazı (CH 4 ) ~ 50% karbondioksit (CO 2 )

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA Aktarma İstasyonları ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Genel Bursa İli Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel, Karacabey, Orhangazi, Yenişehir, Mustafakemalpaşa, İnegöl,

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ SORU LİSTESİ

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ SORU LİSTESİ Tesiste katı atık üretimi oluyor mu? İnsanların ruh ve beden sağlığına, hayvan sağlığına, doğal bitki örtüsüne, yeşil alanlara ve binalara, toplumun düzeni ve emniyetine, yeraltı ve yüzeysel su alanları

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA ) PROJELERİ Bilgisayar destekli Tasarım Programı olan NetCAD 6.0 Müdürlüğümüz personellerine Teknik Destek Faaliyet Programı

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Ambalaj Atıkları Direktifi DEA TOBB Danışma Toplantısı 26 Şubat 2015,

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Lojistiği ve Saha Uygulamaları

Tehlikeli Atıkların Lojistiği ve Saha Uygulamaları Tehlikeli Atıkların Lojistiği ve Saha Uygulamaları Zühtü ÇELENK 1, Tolgahan SARAÇ 2 ve Fatih SALTABAŞ 3 1 Endüstriyel Atık İşletme Şefi İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş., Kömürcüoda Mevkii Karakiraz

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı