TÜRKÇE I. GİRİŞ DİL. haftada 7, yıllık toplam 259 ders saati

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÇE I. GİRİŞ DİL. haftada 7, yıllık toplam 259 ders saati"

Transkript

1 TÜRKÇE haftada 7, yıllık toplam 259 ders saati I. GİRİŞ DİL İnsan toplumsal bir varlıktır. Dil de insanla var olan bir iletişim aracıdır. Dil insanların doğayla, çevresiyle kurduğu ilişkilerden doğmuştur. Dolayısıyla toplumsal yaşama bağlı olarak insanlarla birlikte değişmiş ve gelişmiştir. İnsan toplum içinde yaşadığından çeşitli gereksinmelerini gidermek için çevresindeki bireylerle anlaşmak, konuşmak mecburiyetindedir. İşte, bu mecburiyet insanoğlunu, duyup düşündüklerini kendinden başkalarına da duyuracak, bildirecek, öğretecek bir anlaşma aracı bulmaya zorlamıştır. Böylece baştan ilkel, sonradan gittikçe, gelişen anlaşma yolları bulunmuştur.bu anlaşma yollarının başında dil gelir. Dil, işaretler sistemi, canlı bir varlık, toplumsal bir kavramdır. Duygu, düşünce ve dileklerimizi anlatmaya yarayan (imlerin) işaretlerin daha çok ses işaretlerinin hapsine birden dil denir. Temeli yaradılışta bulunan bir yeti ile toplumsal uzlaşmalardan doğmuştur. Her ulusun ayrı bir anlaşmalar sistemi olduğuna göre yeryüzünde ulus sayısı kadar da dil vardır Yeryüzünde dört bine yakın dil vardır. Türkçe bu diller arasında tarihi en eski, en köklü dillerden biridir. Her ulusun dili kendi adı ile adlandırılır. Türklerin kullandıkları dile Türk dili ya da Türkçe denilmektedir. Türk dili, Orta Asya daki ana yurdundan dünyanın her yanına dalga dalga yayılan, sayısız büyük devletler kuran, tarihin gidişine defalarca yön veren, bugün Balkanlardan, Çin içlerine kadar yerleşmiş bulunan büyük Türk ulusunun konuştuğu dildir. Türkçe, dünyanın yaygın dillerinden biridir. Yeryüzünde yaklaşık olarak 250 milyon Türkün konuştuğu bir dildir. Her dilin kendine özgü kuralları vardır. Her dil kurallarını kendisi yaratır. 17

2 Bu kurallar içerisinde değişir ve zenginleşir. Türk dilinin açık bir yapısı, şaşmaz yani kesin kuralları vardır. Bu bakımdan yeryüzünün en yetkin dilleri arasındadır. Dilin önemi: Dil; yurt gibi, bayrak gibi bir ulusun en değerli, en kutsal varlığından biri, belki de birincisidir. Toplumları ayakta tutan, ulusları parçalanıp yok olmaktan kurtaran, duygu, düşünce, inanç ve kültür birliğidir. Bu birliği sağlayıp gelecek kuşaklara aktaran dildir. Bir konuşma, anlaşma aracı bulunmasaydı; bilim, sanat gelişmeyecekti. Dil yalnız bir sesler topluluğu değil, aynı zamanda ulusların en önemli varlığıdır. Çünkü insan topluluğunun kültür ve uygarlığı dil olgunluğu ile ölçülür. İnsan sözcüklerle düşünür. Dil, insan düşüncesini geliştirip yansıtır. Öğrencilerin kişiliklerini, dünyaya bakış açısını geliştirir. Çocuğun anlama ve anlatma gücünü (yeteneğini) geliştirir. Öğrencilerin coşku ve güzellik duygusu (estetik) yaşamını besler, onların duygu ve evrenini genişleterek bakış açılarını geliştirir. Türkçe dersinde incelenecek metinler, bunlar üzerinde yapılacak çalışmalar, kişiliğin oluşumunda önemli bir yeri olan ulusal bilinci ve coşkuyu kazandırır. Olayları neden sonuç ilişkisi içinde ele alarak yargılama gücünü geliştirir. Güzel metinler aracılığıyla dil becerisini geliştirir. Yazma ve okuma etkinliğiyle hayal gücünü, güzel ve etkili anlatma beceri ve yeteneğini geliştirir. Dil ulusal benliği oluşturur, kişilik kazandırır. Doğru karar verme, güzel konuşma ve yazma alışkanlığı geliştirir. Dil, kültür ve uygarlığın gelişmesinde de önemlidir. Görüldüğü gibi dilin önemi büyüktür. Ana dili, başlangıçta anneden ve yakın aile çevresinden, daha sonra da ilişkili bulunan çevrelerden öğrenilen, insanın bilinçaltına inen ve bireyin bir toplumda en güçlü bağlarını oluşturan dildir. Bizim anadilimiz Türkçe dir. Ana dilinin rolü: Bilgi birikiminin, ulusal kültürün çağdan çağa, kuşaktan kuşağa aktarılmasında; geçmişteki birikimlerin anlaşılmasında; kültür birikimlerinin tanınıp korunmasında; duyarlığın gelişip ilerlemesinde; insan yaşamında çeşitli iletilerin doğrudan doğruya ya da çeşitli teknoloji araçları yardımıyla alınmasında ve iletilerin gönderilmesinde; bir ulusun, bir toplumun gelişmesinde, öğrenim görme ve kültürlü olmasında dilin ana dilinin önemi büyüktür. Bundan ötürü de an dili, eğitim ve öğretimin her aşamasında Türkçe olarak öğretilmektedir. 18

3 II. GENEL VE ÖZEL AMAÇLAR GENEL AMAÇLAR: Düzgün konuşma, doğru ve etkili okuma becerisini geliştirebilme, Okunaklı, işlek ve güzel bir el yazısı kazanabilme, Görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak anlayabilme, Görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini, düşündüklerini ve tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatabilme, Türk dilini sevme, dilin kurallarını sezme; Türkçe yi bilinçle, özenle ve güvenle kullanma; sözlü ve yazılı iletişim sırasında Türkçe nin dil kurallarını kavrayabilme, Dinleme, okuma alışkanlık ve zevkini kazanabilme; dinleme, konuşma, okuma, yazma temel dil becerilerini geliştirebilme, Güzel bir sözlü ve yazılı iletişim becerisi ile iletileri (mesajları) alabilme ve amaca uygun içerikli iletiler üretebilme, Çeşitli iletişim durumlarında Türkçe nin kullanım, teknik ve sanatsal boyutlarını kavrayabilme, Çeşitli kaynakları okuyarak bilgi edinme, isteklenme (merak etme), eleştirel düşünme, eleştirel anlatım, yaratı ve estetik değerler yoluyla kültürel alışkanlıklar (tavırlar) geliştirebilme, Bilimsel, eleştirel, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını kazanabilme, Sözlü ve yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla, Türk kültürünü tanıyabilme ve kazanabilme; kendi yurdunu ve ulusunu, başka ulusları, doğayı, yaşamı, insanlığı, barışı sevebilme, Kişisel ve kültürel benlik duygusu geliştirebilme, Ulusal duygu ve coşkusunu güçlendirebilme, Okumanın bilgi edinme, öğrenme yollarından biri olduğunu kavrayarak kitaba karşı sevgi duyup iyi, güzel ve yararlı eserler okumaya istekli olabilme, Seçilmiş edebiyat eserleri yardımıyla halk ve edebiyat sanatının anlayıp kavrama yeteneklerini geliştirme, edebiyat sanatının başlıca özelliklerini tanıtarak onları yazı yazmaya yönlendirme, Bilginlere, yazarlara, sanatçılara karşı saygı gösterme, değer verme, onları alkışlama duygularını geliştirebilme, Toplumun gelenek ve yaratılarını (folklor, edebiyat, müzik, sahne sanatı vb.) tanıyabilme, 19

4 Toplumun kültür değerlerinin ve geleneklerinin geliştirilmesi için ilgilerini geliştirme, Birlikte yaşadıkları insanlara saygı ve sevgi gösterebilme, bunun Türk Ulusunun geleneksel bir davranışı olduğunu kavrayarak davranışlarında içten ve dürüst olabilme, Türlü etkinliklerle sözcük dağarcığını zenginleştirebilme. ÖZEL AMAÇLAR: - Sırada kuralına uygun bir biçimde oturabilme beceri ve alışkanlığı; - Düzeylerine uygun konuşmaları dinleyebilme, olay, film v.b. izleme beceri ve alışkanlığı; - Harfi, sesin biçimi olarak kavrayabilme ve harfleri teker teker ve küme halinde okuyabilme; - Sesli ve sessiz okumanın gerektirdiği iyi alışkanlıklar; - Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlama ve yorumlama yeteneği; - Düzeylerine uygun zengin bir sözcük dağarcığı; - Kendinin, öğretmeninin, aile bireylerinin adlarını, ev ve okul adresini söyleyip yazabilme; - Düzeye uygun sorular düzenleyebilme, sorulara karşılık verebilme; - Bilinen kısa bir masalı, bir öyküyü, izlenen bir olayı, düzeye uygun bir filmi, öğrenilen bir yeri anlatabilme; - Sınıfta ya da bir topluluk önünde işitilebilecek, anlaşılabilecek gibi, güçlük çekmeden, sözcükleri yerli yerinde kullanarak konuşabilme; - Bu yaş grubunun kullanmaları gereken yazım kurallarını uygulayabilme; noktalama işaretlerini kullanabilme; - Okunaklı, işlek ve güzel bir el yazısı; - Kendilerinin ve arkadaşlarının el yazılarını okuyabilme becerisini; - Birlikte çalışabilme, işbirliği yapabilme ve yardımlaşma beceri ve alışkanlıkları; - Sınıf, okul, çocuk kitaplıklarından, canlı kaynaklardan v.b. dan yararlanma istek, beceri ve alışkanlığı; - Dinleme, izleme ve okuma yoluyla ilgi uyandırarak çevresini tanıma, sevme ve koruma duygusunu kazandırmaktır. Bu amaçlar, Türkçe dersinin her etkinlik bölümünde daha ayrıntılı belirlenecektir. 20

5 III. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Yeni öğretim anlayışında öğretmen güdümlü öğretimden, öğrenci ağırlıklı (merkezli) bir düzene geçiş durumundadır. Öğretmen yine de öğretimin vazgeçilmez öğesidir, ancak üstlendiği rol, yol göstericiliktir; her şeyi bilen değil, sınıf içi ve sınıf dışı çalışmayı düzenleyen bir konumdadır. Öğrenci kendi yetenekleri çerçevesinde öğretmenle olduğu ölçüde arkadaşlarıyle etkileşim içinde çalışmalıdır. Çalışmalar sırasında çocuklar birbirinden daha kolay öğrenirler. Bunun sonucu küme çalışmaları ve ikili çalışmalar önem kazanmıştır. Bu tutum zaman zaman derslik içinde oturma düzenini bile etkilemektedir. Öğretmenin disiplin anlayışının da değişmesi gerekmektedir; bastırıcı değil, düzenleyici, hoşgörüye dayanan bir disiplin anlayışı üzerinde durulmaktadır. Bu durumun başlangıçta bazı güçlükler çıkaracağı düşünülebilir ama sözde, zorlama suskunluk yerine, denetimli bir konuşma ve katılımın yararları da unutulmamalıdır. Ayrıca öğrencinin odağa yerleşmesi derse ilgiyi ve güdülenmeyi artırabilir (Güdülenme motivasyon son yıllarda yeniden gündeme gelmiştir). Bu yeni öğretim bağlamında öğrencinin yanlışlarına bakış açısı da değişmiştir. Bilindiği gibi, yanlışlar öğrenme sürecinin kaçınılmaz olguları olarak düşünülmektedir. Bu bakımdan yanlışlar bir yandan öğrencinin dil gelişimini yansıtırken öte yandan öğretimin değerlendirilmesinin yapılmasını kolaylaştırmakta ve düzeltici öğretimin hangi noktalarda toplanması gerektirdiğinin göstergesi olmaktadır. Buna (koşut) paralel olarak öğrenci başarısının değerlendirilmesi de yeni boyut kazanmıştır. Salt dilbilgisi başarısını ölçen testler yerine, iletişim yeteneğini ölçen testler geliştirilmektedir. Öğretmen, öğretmenlik mesleğinin konuşmaktan çok konuşturmak olduğunu unutmamalıdır. Bunun için öğrenci merkezli bir yaklaşım uygulamalıdır. Bu yaklaşımda öğretmen, gösterici, yönlendirici, uyarıcı, düzenleyici, yol gösterici ve rehber konumunda olmalıdır. Öyle ki öğretmen kimi kez lider, kimi kez konuyu geliştiren bir üye, öğrenciler sınıfta bir konu ile ilgili bilgi verirken de bir dinleyici olmalıdır. Diğer derslerde olduğu gibi, Türkçe öğretiminde de tek bir yöntem uygulanamaz. Öğretim yöntemi başka türlü olabileceği gibi, bir konunun işlenişinde de çeşitli yöntemlere başvurulabilir. Bununla birlikte şunu hemen belirtelim ki Türkçe öğretimi bilimsel olmaktan çok bir beceri dersidir de. Bunun için çeşitli yöntem ve yaklaşımlar gerektirir. Bu yöntem ve yaklaşımlara değinelim: 21

6 Türkçe dersinde dolayısıyla birinci sınıfta kullanılacak yöntemler, dersin amacına konunun, okuma parçasının özelliğine göre seçilir. Türkçe öğretiminin başlıca yöntemleri: 1. Sentez yöntemi 2. Çözümleme yöntemi 3. Tümce yöntemi 4. Okumada genel yöntem a) Sesli okuma yöntemi b) Sessiz okuma yöntemi c) Hızlı okuma yöntemi d) Dramatizasyon yöntemi 5. Yaparak ve yaşayarak öğrenme yöntemi 6. Soru - yanıt yöntemi 7. Dikte yöntemi 8. Karışık yöntem 9. Tümevarım yöntemi 10. Tümdengelim yöntemi 11. Gözlem ve inceleme yöntemi 12. Tartışma yöntemi 13. Anlatma yöntemi 14. Gösteri yöntemi 15. Açıklama vb. Öğretmen, bir konuyu işlemek için tek bir öğretim yöntemini değil, konunun gerektirdiği birkaç yöntemi uygulamaya çalışmalıdır. Günümüzde kullanılan çağdaş yöntem ve yaklaşımlara önem verip özen göstermelidir. Öğretimde yeni sisteme geçilmekle küme ve ikili çalışma teknikleri (biçimleri) önem kazanmıştır. Türkçe öğretiminde bireysel, küme, ikili ve sınıfça öğretim teknikleri kullanılmaktadır. TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER Öğretimde araç ve gereçler amaçlara daha kısa zamanda ulaşmayı ve öğrenmenin kalıcı olmasını sağlama açısından çok önemlidir. Öğretmenlerin bu amaçla çeşitli gereçlerden yararlanmaları ve sınıf içinde çoklu ortamı oluşturmaları gerekmektedir. 22

7 Kullanılan öğretim araç gereçleri ile başarı arasında doğrusal bir ilişki olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin araç ve gereç kullanmaya özen göstermeleri ve bu araçların seçiminde özenli (dikkatli) olmaları gerekmektedir. Seçilecek araç ve gereçleri, planlanan davranışların kazandırmaya yönelik, öğrenci düzeyine uygun, ilgi çekici, kullanışlı ve ekonomik olması gibi, özellikleri taşıması gerektiği düşünülmektedir. Birinci sınıf düzeyinde Türkçe dersinde kullanılması gereken araç ve gereçler aşağıda verilmiştir: 1. Öğrenci ders (okuma) kitabı 2. Büyük fişler 3. Küçük fişler 4. Pazen tahtası 5. Gösterme (sergileme) tablosu 6. Resimler 7. Kum masası ya da kum havuzu 8. Harf ve hece küpleri 9. Karton ya da plastik harfler 10. Öğretmenin kılavuz ve yöntem kitapları 11. Sözlükler,Yazım kılavuzu 12. Ansiklopediler 13. Metinlerle ilgili resimler 14. Antolojiler 15. Öğrencilerin düzeylerine göre uyarlanmış kitaplar 16. Plak, bant ve kasetler 17. Film ve slaytlar 18. Konuşma ve anlatımı geliştirecek küçük, büyük resimler 19. Radyo ve televizyonda çocuklar için yayınlar, çizgi filmler v.b. 20. Gerçek eşyalar ve modeller 21. Projektör, diyaprojektör 22. Tepegöz 23. Teyp, video, ses bantları ve kaset çalar 24. Film makinesi ve hareketli filmler 25. Kibrit çöpleri, daha başka çöpler, fasulye, tel, plastelin, kil, karton, gazete kesitleri v.b. 26. Bilgisayar Öğretmen öğretim araçlarını kullanmadan önce, araçların işlerliğini, kullanım tekniğini v.b. denetlemelidir. Öğretim araçlarını seçerken, öğrenmeyi sağlayan araçları seçmeli ve öğretmenden çok öğrencilere kullandırabilecek araçlara önem vermelidir. 23

8 IV. TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN ÖTEKİ DERSLERLE İLİŞKİSİ Türkçe, başlı başına bir ders olmakla birlikte, anlama-anlatma yolu olarak, her eğitim ve öğrenim alanın ve her etkinliğin aracıdır. Bu bağlamda her ders bir ölçüde ana dili dersidir. Çünkü her öğretim ve eğitim etkinlikleri (ders), çocuğun ana dilini zenginleştirip geliştirir. Bunun için de, Türkçe, öteki derslerle sıkı bir ilişki, etkileşim içinde olmalıdır. Türkçe öğretimi, metinlerin işlenişi, sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları sırasında, yeri geldikçe Matematik, Müzik Eğitimi, Güzel Sanatlar, El İşi, Beden Eğitimi v.b. derslerle bağlılaştırıp etkileşim sağlanmalıdır. Öyle ki ilişkilendirme aracılığıyla öğrencilerin dillerini yeni terim, deyim ve sözcüklerle zenginleştirip Türkçeyi doğru, daha güzel, güvenli ve etkili kullanmaları sağlanmaktadır. Alanlar (dersler) arası ilişki kurulması sırasında, aynı ya da benzer davranışların, konuların, bilgilerin gereksiz yere yinelenmesinden sakınılıp öğrencilerin davranışlarını pekiştirici, zenginleştirici, kolaylaştırıcı, öğrencilere olumlu yönde etki edecek bir bağlılaşım uygulamaya özen gösterilmelidir. V. TÜRKÇE ÖĞRETİMİN BAŞLICA İLETİŞİM ETKİNLİKLERİ Türkçe öğretiminin başlıca iletişim etkinlikleri dinleme, konuşma, okuma ve yazmadır. Bu etkinlikler yazım, dilbilgisi, sözcük çalışmaları, metinler üzerinde çalışmalar gibi faaliyetlerle da desteklenmektedir. Anlama, dinleme ile okumayı; anlatım ise konuşma ile yazmayı kapsamaktadır. Konuşma ile yazma anlatım etkinliği olduğuna göre, bu programda anlatım olarak ele alınacaktır. Türkçe öğretimi içeriği daha kolay kavranıp uygulansın diye birkaç bölüme ayrılmıştır. Türkçe öğretimi şu etkinlikleri kapsamaktadır: 1. İLK OKUMA - YAZMA 24 a) Ön yoklama b) Hazırlık çalışmaları c) Okuma öğretimi d) Yazma öğretimi

9 2. OKUMA a) Metinler üzerinde çalışmalar b) İşlenecek metinler c) Evde okunacak kitaplar (yapıtlar) 3. DİNLEME VE İZLEME 4. ANLATIM: a) Sözlü anlatım b) Yazılı anlatım c) Yazılı yoklamalar a) METİNLER ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR b) İŞLENECEK METİNLER c) EVDE OKUNACAK KİTAPLAR d) DİL BİLGİSİ e) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLK OKUMA - YAZMA ÖĞRETİMİ (110 ders saati kadar) ÖN YOKLAMA Öğrencilerin konuşma yeteneği (sözcük dağarcığı, konuşma, görme ve işitme eksiklikleri ), yazı araçlarını kullanabilme becerileri, harfleri tanıyıp tanımadığı, okuyup okuyamadığı yoklanarak hazır bulunuşluk düzeyi saptanacaktır. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI (20 ders saati) ÖZEL AMAÇLAR: - Sırada kuralına uygun bir biçimde oturabilme; - Düzeye uygun konuşmaları dinleyebilme; - Karşılaştığı kişileri selamlayabilme; - Ders araç ve gereçlerini kuralına uygun biçimde kullanabilme; - El, avuç ve parmak kaslarını çalıştırıcı hareketler yapabilme; - Başlıca çizgileri kavrayıp çizebilme; 25

10 26 - Harfleri oluşturan temel çizgileri çizebilme; - Doğru soluk alma alıştırmaları yapabilme; - Eşyaları, resimleri gözleyebilme, olay ve filmleri izleyebilme: - Türk dilinde kullanılan sesleri doğru boğumlayabilme ve sesleri, sözcükleri ve tümceleri doğru söyleyebilme. - Sırada kuralına uygun bir biçimde oturabilme. 1. Göğsü sıraya dayamadan her iki kolun dirsekten önceki üçte ikisini sıra üzerine koyarak, kalçaları oturma yüzeyine yerleştirerek, ayakları rahatça yere basarak vücudu düzgün (dik) tutarak oturabilme; (çarpık oturmalar önlenmeli ve insan vücuduna vereceği zararlar anlatılmalıdır) 2. Sıraya, ışık soldan gelecek biçimde oturabilme; 3. Otururken ya da yazarken kitap ya da defter ile göz arasında cm kadar bir uzaklıkta bulunacak biçimde oturabilme. - Düzeye uygun konuşmaları dinleyebilme. 1. Öğretmenin konuşmalarını dinleyebilme; 2. Bir arkadaşının konuşmasını dinleyebilme; 3. Sınıfta yapılan konuşmaları dinleyebilme; 4. Öğretmenin kitaptan okumalarını dinleyebilme; 5. Konuşmacıların, sözünü kesmeden sonuna kadar dinleyebilme; 6. Bir gereksinme, istek, dilek karşısında öğretmenden söz isteyebilme; - Gün içerisinde ilk karşılaştığı kişileri selamlayabilme. 1. Sınıfa giren öğretmeni ya da başka birini selamlayabilme; 2. Okulda karşılaştıkları öğretmen, okul görevlisi, okul yöneticilerini selamlayabilme;

11 - Ders araç ve gereçlerini kuralına uygun bir biçimde kullanabilme. 1. Kalemi, baş, işaret ve orta parmaklar arasında rahat tutabilme; 2. Kalemin açılan odunsu kısmına parmaklar dokunmadan, kalem ucuna yaklaşık 2cm geriden, 45 derece eğik tutarak kalemi tutabilme; 3. Kalemi, çok sıkmadan ve işaret parmağı kaleme, kalemi deftere çok fazla bastırmadan kullanabilme; 4. Defterdeki yanlışları, silgiyi bastırmadan soldan sağa çekerek silebilme; 5. Silgi kullanımını mümkün olduğunca aza indirebilme; 6. Yazı tahtasını, silgiyi yukarıdan aşağı çekerek silebilme. Bilgilendirme: Silgilerin yumuşak, kağıtta iz bırakmayanları seçilir. Kokulu silgiler hem sağlık hem de kullanım açısından uygun değildir. - El, avuç ve parmak kaslarını çalıştırıp geliştirici hareketler yapabilme; 1. Kolları çevirme ve bükebilme; 2. Elleri yumruk yapma, açma ve kapayabilme; 3. Elleri bileklerden döndürebilme; 4. Parmakları yumruk yapmadan bükme ve açabilme; 5. El çırpma. - Başlıca çizgileri kavrayıp çizebilme 1. Çizgi kavramını anlayabilme ve söyleyebilme; 2. Dik, yatay, eğik ve yuvarlak çizgileri tanıyabilme ve söyleyebilme; 27

12 28 3. Verilen çizgiler arasında dik, yatay, eğik ve yuvarlak olanları bulabilme ve adlarını söyleyebilme; çizgisiz kağıt üzerinde kuralına uygun serbest çizgiler çizebilme; 4. Havada kol ve el hareketleri ile yukarıdan aşağıya dikey çizgileri çizebilme; 5. Dik çizgilerin nasıl çizildiğini söyleme ve gösterme; 6. Deftere yukarıdan aşağıya küçük ve büyük çizgiler çizebilme; 7. Havada, kol ve el hareketleri ile yukarıdan aşağıya eğik çizgiler çizebilme; 8. Eğik çizgilerin nasıl çizildiğini söyleme ve gösterebilme; 9. Deftere yukarıdan aşağıya sola ve sağa eğik çizgiler çizebilme; 10. Havada, kol ve el hareketleri ile soldan sağa yatay çizgiler yazabilme; 11. Deftere çizilecek yatay çizgilerin, soldan başlayıp sağa doğru gideceğini söyleyebilme; 12. Deftere kısa ve uzun yatay çizgiler çizebilme; 13. Havada, kol ve el devinmeleri ile sağdan sola yuvarlak çizgiler çizebilme; 14. Yuvarlak çizgilerin nasıl çizileceğini söyleme ve gösterebilme; 15. Deftere sağdan sola yuvarlak çizgiler çizebilme; 16. Deftere sağa yarı yuvarlak sola yarı yuvarlak çizgileri kuralına uygun çizebilme; 17. Deftere çapraz ve kırık çizgileri kuralına uygun çizebilme; 18. Deftere dalgalı çizgileri kuralına uygun çizebilme. - Harfleri oluşturan temel çizgileri çizebilme. 1. Deftere I ı gibi düz karakterli, küçük ve büyük çizgiler çizebilme; 2. Defter O o C c U u gibi yuvarlak karakterli, küçük ve büyük çizgiler çizebilme - Doğru soluk alma alıştırmalar yapabilme. 1. Yanan bir mumu üfleyip bir çırpıdan söndürebilme, 2. Yanan bir mumu üflemeyi hafifletip ve uzatarak birkaç saniye sonra söndürebilme;

13 3. Derin soluk alıp yavaş yavaş soluk verme; 4. Derin soluk alıp ıslık çalar gibi soluk verme. - Türk dilinde kullanılan sesleri doğru boğumlayabilme ve sesleri, sözcükleri, tümceleri doğru söyleyebilme. 1. Çevrede insan seslerini, hayvan seslerini, kuş seslerini işitebilme; 2. Gürültüleri, hışırtıları, vızıltıları, patırtıları işitebilme; 3. Türk dilinde kullanılan sesleri doğru olarak boğumlayabilme (çıkartabilme); 4. Sözcükleri ve tümceleri doğru olarak söyleyebilme. İLKOKUMA - YAZMA ÖĞRETİMİ (90 ders saati kadar) İlk okuma-yazma öğretimi, harfleri teker teker (monografi), küme (grup) ve bütün (kompleks) yaklaşımlardan biri, sesli çözümleme ve sentez (bireşim) yöntemiyle birlikte yürütülür. Öğretmen, bu yöntem ve yaklaşımların seçiminde serbestir. Öğretmen, hangi yöntemi ve yaklaşımı seçerse seçsin, ilk okuma yazma öğretimi çalışmalarında tümce, çalışmaların çıkış noktası olmalıdır. İLKOKUMA ÖĞRETİMİ ÖZEL AMAÇLAR: - Sırada ya da iskemlede kuralına uygun biçimde oturabilme; - Düzeye uygun konuşmaları dinleyebilme; - Türk alfabesindeki sesleri doğru boğumlayıp söyleyebilme; bu sesleri tümce ve sözcük içinde tanıyabilme; - Harfi, sesin yazılı biçimi olarak kavrayabilme, harflerin yapılışlarını, gözleyip biçimlerini ve kısımlarını görebilme; - Çeşitli gereçlerden harfler yapabilme; - Harfleri teker teker ve küme halinde okuyabilme; - Parmakla ya da kalemle izlemeden okuyabilme; okunanları anlayıp anlatabilme; - Sözcükleri, tümceleri okurken doğru soluk alıp verme; 29

14 30 - Öğretim araç ve gereçlerini doğru, temiz ve düzenli kullanabilme. - Sırada ya da iskemlede kuralına uygun biçimde oturabilme. 1. Göğsü sıraya dayamadan, kalçaları oturma yüzeyine yeleştirerek ayakları rahatça yere basarak, vücudu düzgün (dik) tutarak oturabilme; 2. Sıraya, ışık soldan gelecek biçimde oturabilme; 3. Okurken ya da yazarken, kitap, defter ile göz arasında cm kadar bir uzaklıkta bulunacak biçimde oturabilme; - Düzeye uygun konuşmaları dinleyebilme. 1. Öğretmenin konuşmalarını dinleyebilme; 2. Öğretmenin yazı tahtasından, kitaptan ya da fişten okumalarını dinleyebilme; 3. Bir arkadaşının konuşmasını dinleyebilme. 4. Sınıfta yapılan konuşmaları dinleyebilme; 5. Konuşmacıların sözünü kesmeden sonuna kadar dinleyebilme; 6. Bir gereksinme, istek, dilek karşısında öğretmenden söz isteyebilme. - Türk (alfabesindeki) dilindeki sesleri doğru boğumlayıp söyleyebilme; sözcük ve tümce içinde tanıyabilme. 1. Tümceleri sözcüklere ayırabilme; 2. Sözcükleri hecelere ayırabilme; 3. Sözcükleri seslere ayırabilme; 4. Bu sesleri doğru boğumlayıp söyleyebilme; 5. Bu sesleri tümce ve sözcüklerden tanıyıp söyleyebilme; 6. Bu sesleri sözcüğün başında, sonunda ve ortasında (iç kısmında) tanıyabilme; 7. Belirtilen sesleri sözcüğün başında, ortasında ve sonunda kullanabilme.

15 AMAÇLAR: - Harfi, sesin yazılı biçimi olarak kavrayabilme, harflerin yapılışlarını gözleyip biçimlerini kısımlarını görebilme; - Harfleri teker teker ve küme halinde okuyabilme; 1. Harfi, sesin yazılı biçimi olarak kavrayabilme; 2. Harflerin yapılışını, biçimlerini (küçük ve büyük harfler), kısımlarını görebilme; 3. Kartondan ya da plastikten yapılmış harfler içinden istenilen harfleri tanıyıp bulabilme; 4. Harfleri teker teker okuyabilme, sözcük ve tümce içinde tanıyabilme; 5. Harfleri küme (sözcük) içinde soldan sağa doğru okuyabilme; 6. Harfleri sözcük ve tümceler oluşturarak soldan sağa doğru okuyabilme; 7. Öğrenilen harfleri deftere ve yazı tahtasına yazabilme; 8. Öğrenilen harfleri sözcükler oluşturarak deftere ve yazı tahtasına yazabilme. - Parmakla ya da kalemle izlemeden sözcük ve tümceleri okuyabilme; okunanları anlayabilme ve anlatabilme. 1. Parmakla ya da kalemle izlemeden kısa tümceleri ve sözcükleri sesli okuyabilme; 2. Okunan tümceleri anlayabilme ve anlatabilme; - Sözcükleri okurken doğru soluk alabilme. 1. Sözcükleri ve tümceleri okurken doğru soluk alıp soluk verme; 2. Anladıkları tümceleri anlatırken doğru soluk alıp doğru soluk verme. 31

16 - Çeşitli gereçlerden harfler yapabilme. 1. Kibrit çöpü, ve daha başka çöplerden, fasulye, tel ve benzeri gereçlerden harfler yapabilme; 2. Plastelin, kil gibi maddelerden harfler yapabilme; 3. Karton, plastik gibi maddelerden harfler yapabilme (kesebilme); 4. Çöp, fasulye ve benzeri gereçleri dağıtmama, çalışmanın bitiminde kabına koyma; 5. Plastelin ve kil gibi maddeleri çalışmanın sonunda kabına koyma; 6. Plastik ve karton gibi maddelerin artıklarını toplayıp çöp sepetine atma; 7. Çalışmalar sırasında çevreyi düzenli tutabilme ve sonunda temiz bırakma. YAZI ÖĞRETİMİ ÖZEL AMAÇLAR: 32 - Yazı yazarken kuralına uygun bir biçimde sırada oturabilme; - Temel harfleri gözleyip biçimlerini, kısımlarını görebilme ve gösterebilme; - Temel harfleri kuralına uygun biçimde yazabilme; - El yazısı harflerini gözleyip biçimlerini, kısımlarını, eklentilerini görebilme ve gösterebilme; - El yazısı harflerini kuralına uygun biçimde yazabilme; - Yazı araç ve gereçlerini kuralına uygun biçimde tutup kullanabilme; - Kendinin ve başkasının el yazısını okuyabilme; - Sayıları rakam ve yazı ile yazabilme. - Yazı yazarken kuralına uygun biçimde sırada oturabilme. 1. Göğsü sıraya dayamadan, her iki kolun dirsekten önceki üçte ikisini sıra üzerine koyarak, kalçaları oturma yüzeyine yerleştirerek, ayakları rahatça yere basarak, vücudu düzgün, dik tutarak oturabilme;

17 2. Sıraya, ışık soldan gelecek biçimde oturabilme; 3. Otururken ya da yazarken kitap ya da defter ile göz arasında cm kadar uzaklık bulunacak biçimde oturabilme; - Yazı araç ve gereçlerini kuralına uygun biçimde kullanabilme. 1. Kalemi, baş, işaret ve orta parmaklar arasında rahat tutabilme; 2. Kalemi, çok sıkmadan ve işaret parmağı kaleme çok fazla bastırmadan kullanabilme; 3. Kalemin açılan odunsu kısmına parmaklar dokunmadan, kalem ucuna yaklaşık 2 cm geriden 45 derece eğik tutarak kalemi kullanabilme; 4. Defteri kırıştırmadan temiz tutma, boş yer bırakmadan, yaprağını koparmadan kullanabilme; 5. Defterdeki yanlışları, silgiyi bastırmadan soldan sağa çekerek silebilme; 6. Silgi kullanımını mümkün olduğunca aza indirebilme; 7. Yazı tahtasını, silgiyi yukarıdan aşağı çekerek silebilme. - Temel harfleri gözleyip biçimlerini, kısımlarını ve eklentilerini görebilme. 1. Harfi, sesin yazılı biçimi olarak kavrayabilme; 2. Temel harflerin biçimlerini ve kısımlarını görebilme; 3. Temel büyük harfleri eşit büyüklükte, aynı kalınlıkta, genişlikte ve uzunlukta yazabilme; 4. Harf çizgilerini yukarıdan aşağıya, soldan sağa doğru bir çırpıda yazabilme; 5. Temel küçük harfleri eşit büyüklükte, aynı kalınlıkta, genişlikte ve uzunlukta yazabilme; 6. Sözcük yazarken, sözcüğü yazdıktan sonra harflere gereken nokta ve işaretleri sonradan koyabilme; 7. Temel harfleri yazılış yönlerine uygun olarak yazabilme; 8. Temel harflerle sözcük ve tümceler yazarken harfler arasında ve sözcükler arasında uygun aralıklar (boşluklar) bırakabilme; 33

18 9. Kendi yazdığı ve başkasının yazdığı temel harfleri okuyabilme; 10. El yazısı harflerinin biçimlerini, kısımlarını ve eklentilerini görebilme; 11. Temel harfleri kitaptan dergilerden v.b. okuyabilme; 12. El yazısı büyük harfleri eşit büyüklükte, aynı kalınlıkta, genişlik ve uzunlukta yazabilme; gözlerini ve düğümleri gösterebilme; 13. Harf çizgilerini soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru bir çırpıda yazabilme; 14. El yazısı küçük harflerinin biçimlerini kısımlarını ve eklentilerini görebilme; 15. El yazısı küçük ve büyük harflerin üst ve alt gözlerini açık bırakabilme; 16. El yazısı harflerin düğümlerini gereken (tam) yerinde yapabilme; 17. El yazısı harflerini, yazılış yönlerine uygun ve bitişik yazabilme; 18. El yazısı harfleriyle sözcükleri yazarken, kalemi (elimizi) hiç kaldırmadan yazabilme; nokta ve işaretleri sonradan yerleştirebilme; 19. Kendi el yazısını ve başkasının el yazısını okuyabilme; 20. Sözcük ve tümceleri el yazısı olarak deftere ve yazı tahtasına yazabilme; 21. Rakamları yönlerine uygun olarak ve doğru yazabilme; OKUMA ÖZEL AMAÇLAR: 34 - Okurken ve okumayı izlerken kuralına uygun biçimde oturabilme; - Kitabı kuralına uygun biçimde tutabilme; - Sesli ve sessiz okuma tekniğini kavrayabilme ve geliştirme; Okurken ve okumayı izlerken kuralına uygun biçimde sırada oturabilme. 1. Sıra ve bir iskemlede uygun bir biçimde oturabilme; 2. Göz ile kitap arasında 25-30cm kadar bir uzaklıkta bulunacak biçimde oturabilme; 3. Sıraya, ışık soldan gelecek biçimde oturabilme:

19 - Kitabı kuralına uygun biçimde tutabilme: 1. Kitabı ışığa ve vücudun duruşuna, sol elle uygun bir durumda tutabilme ve sağ elle kitabın sayfalarını kolayca çevirebilme(sol elini kullananlar zorlanmamalıdır); 2. Kitaplarını temiz tutma, yazı ve işaretlerle kirletmeden kullanma; 3. Kitabı katlamadan, yazmadan, karalamadan kullanma. - Sesli ve sessiz okuma tekniğini kavrayabilme ve geliştirme. a) SESLİ OKUMA 1. Sözcükleri, tümceleri ve kısa metinleri doğru, anlamlı, akılcılı ve sesli okuyabilme; 2. Parmakla ya da kalemle izlemeden, vücut ve başı sallamadan okuyabilme. 3. Sözcükleri ve sesleri doğru söyleyebilme; 4. Okuma sırasında noktalama işaretlerini (noktayı, virgülü, soru ve ünlem işaretini) görebilme, duraklamaları sezebilme ve okumayı bunlara göre uygulayabilme; 5. Okunan metindeki anlama göre sesi uyarlayabilme (Sesi yükseltme, alçaltmak, hızlandırmak, yavaşlatmak); 6. Kısa metinleri karşılıklı okuyabilme; 7. Düzeye uygun şiirleri gereksiz hareketler yapmadan, anlayarak, duyarak sesi doğal bir biçimde kullanarak okuyabilme; 8. Kimi kısa şiirleri ezber okuyabilme (Öğrenciler her zaman şiirleri ezber okumaya zorlanmamalıdır); 9. Okurken doğru soluk alabilme; 10. Tekerlemeleri hareketler yaparak, ezgileriyle söyleyebilme; 11. Okumayı kesmeden sayfayı çevirebilme. Birinci sınıfta öğrencilerin sesli okumalarına önem verilmelidir. b) SESSİZ OKUMA Sesli okuma tekniğinin temel öğeleri kavratıldıktan sonra sessiz okumaya geçilir. 35

20 1. Kısa metinleri parmak ya da kalemle izlemeden sessiz okuyabilme; 2. Ses organlarını kıpırdatmadan gözle okuyabilme; 3. Okunanları anlayabilme ve anlatabilme. METİNLER ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR ÖZEL AMAÇLAR: - Düzeye uygun metinleri okuyabilme, okunanları anlama ve anlatabilme; - Şiirleri, tekerlemeleri anlayarak, duyarak, doğal bir sesle okuyabilme ve söyleyebilme; - Okuduğu düzeye uygun metinlerdeki olayları ya da betimlemeleri kavrayabilme ve söyleyebilme; - Okuduğu düzeye uygun metinlerdeki kişileri bulabilme ve belirtebilme; - Sözcük dağarcığını zenginleştirebilme; - Metinlerde olayın geçtiği yeri ve zamanı belirleyebilme ve söyleyebilme; - Düzeye uygun kısa metinleri dramatize edebilme; - Resimleri, fotoğrafları, (ilüstrasyonları) çizimleri yorumlayabilme; - Kimi yazın türlerini ayırt edebilme; - Sınıf, okul, çocuk kitaplıklarından ve canlı kaynaklardan yararlanabilme. - Düzeye uygun metinleri okuyabilme, okunanları anlayabilme ve anlatabilme. 1. Öğretmenin ya da bir arkadaşının kitaptan okuduğunu dinleyebilme ve izleyebilme; 2. Düzeye uygun bir metni doğal bir sesle doğru okuyabilme; 3. Okunanları anlayıp kavrayabilme; 4. Okunanları öğretmenin soruları yardımıyla kendi sözleriyle anlatabilme; 5. Okunanları serbest olarak kısaca kendi sözleriyle anlatabilme; 36

TÜRKÇE GİRİŞ. haftalık 7, yıllık toplam 259 ders saati

TÜRKÇE GİRİŞ. haftalık 7, yıllık toplam 259 ders saati TÜRKÇE haftalık 7, yıllık toplam 259 ders saati GİRİŞ Türkçe dersinin insanın her yanlı gelişmesinde büyük katkısı vardır. Bundan ötürü de ilköğretim okulunda özel bir yeri vardır. Türkçe dersi, çocuğun

Detaylı

TÜRKÇE Haftalık ders sayısı 6, yıllık toplam 222 ders saati

TÜRKÇE Haftalık ders sayısı 6, yıllık toplam 222 ders saati TÜRKÇE Haftalık ders sayısı 6, yıllık toplam 222 ders saati GİRİŞ Dördüncü sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı uzak hedefler, genel hedefler, kategori ve alt kategoriler, özel hedefler, kazanımlar,

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

ARAÇ: Sınıf kitaplığındaki masal kitapları. YÖNTEM-TEKNİKLER: Drama, Benzetim EYLÜL

ARAÇ: Sınıf kitaplığındaki masal kitapları. YÖNTEM-TEKNİKLER: Drama, Benzetim EYLÜL AYLIK FAALİYET RAPORU Rapor No:1 EYLÜL Serbest Etkinlikler Dersi Kapsamında Yapılan Çalışmalar: 1- MASAL SESLENDİRME: Seviyeye uygun seçilen masallardaki kahramanlar seslendirilmeye çalışıldı. Burada anlatılan

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU PROGRAMIN ADI : ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI BEP BAŞLAMA TARİHİ: ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI : BEP BİTİŞ TARİHİ : ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

Eğitim Uygulama Okulu Eğitim Programı OKUMA YAZMA DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Eğitim Uygulama Okulu Eğitim Programı OKUMA YAZMA DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Eğitim Uygulama Okulu Eğitim Programı OKUMA YAZMA DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Türkçe öğretiminde ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklar için önemli bir yeri olan Okuma Yazma dersinin

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES TELEFON EV İŞ EV --------------------------

Detaylı

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA :07.10.2011 BEP Birimi Üyeleri: - ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS DÜZEYİ:.. öz bakım becerilerini yerine getirir... okuma yazmayı

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ. Mevsim değişikliklerine bağlı olarak canlıların yaşamlarındaki değişiklikleri fark etme,

HAYAT BİLGİSİ. Mevsim değişikliklerine bağlı olarak canlıların yaşamlarındaki değişiklikleri fark etme, HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi dersi 1. yarıyıl devam ederken ilk bültende belirlendiği gibi Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam ve Dün, Bugün, Yarın temaları birlikte birbiri ile ilişkili olarak yürütülmektedir.

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI. Güz Yarıyılı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI. Güz Yarıyılı T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı PROVA OYU 425 6 AKTS Kredisi 4. yıl 7. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 s/hafta Teorik: 2 s/hafta Uygulama: 2 s/hafta

Detaylı

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25%

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% TEDU İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK ŞEMASI VE TABLOLAR TEDU EPE 1. Oturum 10.00-12.00 2. Oturum 14.00-16.00 A. Dinleme 25% B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% D. Okuma 25% Dinlerken Cevaplama Kompozisyon

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI (BEP) Öğrencinin Adı-Soyadı: BEP Hazırlama Tarihi: Sınıfı: Ders: Türkçe- Matematik - Hayat Bilgisi

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI (BEP) Öğrencinin Adı-Soyadı: BEP Hazırlama Tarihi: Sınıfı: Ders: Türkçe- Matematik - Hayat Bilgisi BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI (BEP) Öğrencinin Adı-Soyadı: BEP Hazırlama Tarihi: Sınıfı: Ders: Türkçe- Matematik - Hayat Bilgisi Öğrencinin şu anki performansı: Atiye ETCE nin bedensel gelişiminin normal

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

İLK OKUMA YAZMAYA HAZIR BULUNUŞLUK ÇALIŞMALARI

İLK OKUMA YAZMAYA HAZIR BULUNUŞLUK ÇALIŞMALARI İLK OKUMA YAZMAYA HAZIR BULUNUŞLUK ÇALIŞMALARI Sayın Velimiz, Anabilim Anaokulları hazırlık sınıflarında öğrencilerimize okuma- yazma eğitimi verilmektedir. Bu eğitim sırasında yapılacak çalışmalar oyunlar,

Detaylı

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Okulumuzda Hayat Bilgisi dersi uygulanırken 1. yarıyılda Hayat Bilgisi dersi kapsamında yer alan, Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam ve Dün,

Detaylı

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizeneye başlar. Çevresiyle

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ PROJENİN ADI: KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJENİN AMAÇLARI: Genel Amaç(lar): Projenin temel amacı, Gaziosmanpaşa ilçesindeki dört lise ve altı imam hatip ortaokuldaki

Detaylı

Hatırlama, tanıma, tanımlama, söyleme,yazma,seçme, -Kavram bilgisi. isimlendirme,eşleştirme, sıraya koyma, listeleme, -Olgu bilgisi

Hatırlama, tanıma, tanımlama, söyleme,yazma,seçme, -Kavram bilgisi. isimlendirme,eşleştirme, sıraya koyma, listeleme, -Olgu bilgisi BİLİŞSEL ALANLA İLGİLİ HEDEF DAVRANIŞ YAZMA Bilişsel alan öğrenilmiş davranışlardan zihinsel yönü ağır basanların kodlandığı alandır. Daha öncede belirttiğimiz gibi öğrenilmiş bir davranış hem bilişsel,

Detaylı

TÜRKÇE haftalık ders sayısı: 5; 18 hafta içerisinde yıllık toplam 90 ders saati

TÜRKÇE haftalık ders sayısı: 5; 18 hafta içerisinde yıllık toplam 90 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı: 5; 18 hafta içerisinde yıllık toplam 90 ders saati GİRİŞ Eğitim bireyin kendi yaşantısında elde edebileceği davranış ve kazanımların olumlu bir yönde gelişmesi için düzenlenen

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bir öğretim materyali seçerken hangi unsurlara dikkat edilmesi

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

BİREYSEL EĞİTİM PLANI KURUM ADI : ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : SINIFI NO : PROGRAMA BAŞLAMA TARİHİ : PROGRAMIN BİTİŞ TARİHİ : ÖĞRENCİ YAŞI :

BİREYSEL EĞİTİM PLANI KURUM ADI : ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : SINIFI NO : PROGRAMA BAŞLAMA TARİHİ : PROGRAMIN BİTİŞ TARİHİ : ÖĞRENCİ YAŞI : 1. Sınıf kurallarını anlayabilme ve söyleyebilme doğru okuyabilme 3. Verilen heceleri doğru 4. Ders araç ve gereçlerini doğru kullanabilme 5. Adını soyadını doğru söyleyebilme 1. Sınıf kurallarını anlayabilir

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

EĞİTİM BİLİM ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKÇE DERS PROGRAMI

EĞİTİM BİLİM ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKÇE DERS PROGRAMI EĞİTİM BİLİM ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI YAYGIN EĞİTİM VIII SINIF TÜRKÇE DERS PROGRAMI PRİŞTİNE, NİSAN 2005 YAYGIN EĞİTİM MÜFREDATI (PLAN ve PROGRAMI ) SINIF : VIII DERS : TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI HAFTADA: 5

Detaylı

Nasıl Daha İyi Öğrenirim?

Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Farklı Öğrenme Yöntemleri Öğrenciler farklı yöntemlerle öğrenirler. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir: okuyarak ve okuduğunu hatırlayarak, önemli bölümlerin altlarını çizerek,

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 7. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 7. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : 03029080 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 7 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ MAYIS -2012 ÇOCUK VE KİTAP "EĞİTİM YAŞAM İÇİNDİR" 2 ÇOCUK VE KİTAP Önceleri çocuk için kitap bir oyuncaktır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TEMEL OYUNCULUK KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TEMEL OYUNCULUK KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURS PROGRAMI KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN DAYANAĞI : 1739 sayılı Millî Eğitim Temel

Detaylı

Haftada 5, Yıllık Toplam 185 Ders Saati

Haftada 5, Yıllık Toplam 185 Ders Saati TÜRKÇE Haftada 5, Yıllık Toplam 185 Ders Saati GİRİŞ Eğitim bireyin kendi yaşantısında elde edebileceği davranış ve kazanımların olumlu bir yönde gelişmesi için düzenlenen bir öğrenme ve öğretme sürecidir.

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 1 BİREY VE TOPLUM Okulumuzda Çalışanlar e l 2- Dinlediğini Anlama: 1, 2, 3, 4,, 12, 13, 15, 16, 17 3- Tür, Yöntem ve Tekniklere

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II TÜR102 2 2+0 2 2 Ön

Detaylı

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI ... İLKÖĞRETİM OKULU TÜRKÇE İ... SINIF TEMA ESASINA DALI YILLIK PLAN TASLAĞI 1. TEMA: DOĞA VE EVREN TEMEL DİL BECERİLERİ VE 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1,

Detaylı

Vizyon: Verimli sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasında ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesinde daha etkin ve öncü olmaktır.

Vizyon: Verimli sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasında ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesinde daha etkin ve öncü olmaktır. 2012-2013 Yeni Misyon ve Vizyon Sulama Teknolojisi Misyon: Tatlı su kaynaklarının en uygun şekilde kullanılmasına yönelik sulama sistem ve yöntemlerinin seçilmesini ve uygulamasını sağlamak için gereksinim

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU

DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU ECTS Ders Dersin Adı Kodu Yarıyılı Kredisi Kredisi (Saat/Hafta) Uygulama (Saat/Hafta) İş Hayatı İçin 2 Laboratuar 9053032 6 2 İngilizce (Saat/Hafta) Dersin Dili İngilizce Dersin

Detaylı

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ ÖĞRETİMİ PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Dr. Yücel KAYABAŞI KÜME ÇALIŞMASI YÖNTEMİ Hazırlayan : Hasan Şahin KIZILCIK 98050029457

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 3,4 (3-15 Ekim 2016) 2 saat UZUN HECE - KISA HECE EYLÜL- EKİM 1,2, (19-30 Eylül 2016) 2 saat İSTİKLAL MARŞI MIZA SAYGI A.6. İstiklal Marşı nı anlamına uygun dinler. A.6. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar:

Detaylı

Öğretim Etkinliklerini Planlama

Öğretim Etkinliklerini Planlama Öğretim Etkinliklerini Planlama Konu Başlıkları Plan Öğretim Etkinliklerinin Planlanması Eğitimde Planlama Neden Eğitimde Planlama? Plan Türleri Yıllık Plan Ünite Planı Günlük Plan Öğretim İlkeleri Bir

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI TÜRK DİLİ DERSİ İZLENCESİ TURK 101

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI TÜRK DİLİ DERSİ İZLENCESİ TURK 101 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI TÜRK DİLİ DERSİ İZLENCESİ TURK 101 ÖĞRETİM ELEMANLARI: Öğr. Gör. Dr. Gülşen Çulhaoğlu (gulsen@cankaya.edu.tr) Okt. Naim Atabağsoy (naim@cankaya.edu.tr) Okt.

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Güzel Yazı Teknikleri SNF217

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik. Rüzgâr

Detaylı

TÜRKÇE GİRİŞ UZAK HEDEFLER

TÜRKÇE GİRİŞ UZAK HEDEFLER TÜRKÇE haftalık 5, yıllık toplam 185 ders saati GİRİŞ En yaygın ve çok yönlü iletişim aracı olan konuşma hayatın her alnında büyük öneme haizdir. Anadili öğretimi, her seviyedeki öğrencilerin karşılaşacakları

Detaylı

İlk Okuma ve Yazma Öğretimi

İlk Okuma ve Yazma Öğretimi İlk Okuma ve Yazma Öğretimi İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ İlk okuma yazma öğretiminin öğrencilere okuma ve yazma becerilerini kazandırmaktan daha geniş bir içeriği bulunmaktadır. Bu süreçte sadece okuma ve

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

Çocuğunuz İlköğretime hazır mı

Çocuğunuz İlköğretime hazır mı Çocuğunuz İlköğretime hazır mı 444 OKAN / okankoleji.com Çocuğunuz İlköğretime Hazır mı? 1. sınıfa ya da Anaokuluna kimler devam edecekler? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2012/20 sayılı genelge

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

Öğretenden Öğrenene Tavsiyeler

Öğretenden Öğrenene Tavsiyeler Öğretenden Öğrenene Tavsiyeler İNGİLİZCE -İngilizce telaffuzun düzeltilmesi adına film ve dizilerin İngilizce alt yazılı olanları izlenilebilir -İngilizce sesli hikâyeler, dinlenerek takip edilebilir.

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I SANAT METİNLERİ ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA HAFTA 8 Eylül-

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

(haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati)

(haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati) EL İŞİ (haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati) GİRİŞ Dördüncü sınıf teknoloji dersi önceden kazanılmış bilgilerin devamı ve bu seviye için öngörülmüş gerekli bilgi ve becerilerin (trafik,

Detaylı

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI:

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA TARİHİ: Öğrencinin şu anki performans düzeyi: Dil ve anlatımı başarır. Sözcükte anlam bilgisini kavramaz. Kendini basitçe

Detaylı

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR EYLÜL VE EKİM AYI BÜLTENİ Eylül ve Ekim ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR EYLÜLVE EKİM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE

Detaylı

GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11 NİSAN 2015

GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11 NİSAN 2015 Sınavda yeni dönem! GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11 NİSAN Son başvuru tarihi: 3 Nisan İlkokul 3. sınıf: saat.00 * 4,5,6,7 ve 8. sınıflar: saat 14.00 Genel Yetenek Nedir? Kaynaklar Bireylerin,

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : 0310400081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş...1

İÇİNDEKİLER. Giriş...1 İÇİNDEKİLER Giriş...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ Temel Kavramlar...5 Öğrenme ve Öğrenme İlkeleri...8 Öğretim ve Öğretme...10 Öğretim İlkeleri...12 1. Amaca Dönüklük İlkesi...12 2. Öğrenciye

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ Kasım ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR KASIM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Eylül

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M AYLAR E K İ M 2 0 1 2 PSİKOMOTOR ALAN AMAÇ 1- Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme. 1- Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 10- Belli bir yükseklikten atlar. 12- Pedal

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE 2 Ders No : 0010080034 : 2 Pratik : 0 Kredi : 0 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

YARATICI DRAMA. 1 Ders Adi: YARATICI DRAMA 2 Ders Kodu: REH Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans

YARATICI DRAMA. 1 Ders Adi: YARATICI DRAMA 2 Ders Kodu: REH Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans YARATICI DRAMA 1 Ders Adi: YARATICI DRAMA 2 Ders Kodu: REH4503 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 3 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 5 7 Dersin AKTS Kredisi: 4.00 8 Teorik Ders

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SESLENDİRME VE DUBLAJ KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SESLENDİRME VE DUBLAJ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SESLENDİRME VE DUBLAJ KURS PROGRAMI ANKARA 2010 1 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN

Detaylı

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Adı Soyadı: Sınıfı: HAFİF ZİHİNSEL 4/... No: Ders/Ünite:MATEMATİK ÖLÇÜLER Uzun Dönemli Amaçlar 1. Ölçüleri kavrar Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Öğretim

Detaylı

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU *

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * AÇIKLAMALAR 1. Her tür ve kademedeki okullara devam eden ve devam ettiği okulda özel eğitim tedbiri kararı alınmış olan ö ğrenciler için Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nin

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı